Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2077

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2077 της Επιτροπής, της 18ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής για αυγά, προϊόντα αυγών και αλβουμίνες καταγωγής Ουκρανίας

OJ L 302, 19.11.2015, p. 57–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2077/oj

19.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 302/57


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/2077 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Νοεμβρίου 2015

σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής για αυγά, προϊόντα αυγών και αλβουμίνες καταγωγής Ουκρανίας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 187 στοιχεία α), γ) και δ),

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 510/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τον καθορισμό του καθεστώτος συναλλαγών που εφαρμόζεται σε ορισμένα εμπορεύματα που προέρχονται από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1216/2009 και (ΕΚ) αριθ. 614/2009 (2), και ιδίως το άρθρο 9 στοιχεία α), β), γ) και δ) και το άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την απόφαση 2014/668/ΕΕ του Συμβουλίου (3), το Συμβούλιο ενέκρινε την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου («η συμφωνία»). Η συμφωνία προβλέπει την κατάργηση των δασμών στις εισαγωγές προϊόντων καταγωγής Ουκρανίας σύμφωνα με το παράρτημα I-Α του κεφαλαίου Ι της συμφωνίας. Το προσάρτημα του εν λόγω παραρτήματος I-A προβλέπει δασμολογικές ποσοστώσεις εισαγωγής για αυγά, προϊόντα αυγών και αλβουμίνες.

(2)

Εν αναμονή της έναρξης ισχύος της συμφωνίας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 374/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), το άνοιγμα και η διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής για αυγά, προϊόντα αυγών και αλβουμίνες για το 2014 και το 2015 πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 412/2014 της Επιτροπής (5).

(3)

Η συμφωνία εφαρμόζεται προσωρινά από την 1η Ιανουαρίου 2016. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να ανοιχθούν οι περίοδοι ετήσιων δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής από την 1η Ιανουαρίου 2016 και εξής. Προκειμένου να δοθεί η δέουσα βαρύτητα στις ανάγκες εφοδιασμού της υφιστάμενης και αναδυόμενης αγοράς παραγωγής, μεταποίησης και κατανάλωσης της Ένωσης ως προς την ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια και τη συνέχεια του εφοδιασμού, καθώς και στην ανάγκη διασφάλισης της ισορροπίας της αγοράς αυτής, είναι σκόπιμο η διαχείριση των εν λόγω ποσοστώσεων να πραγματοποιείται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 184 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και το άρθρο 14 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2014.

(4)

Η διαχείριση των εν λόγω δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής θα πρέπει να γίνεται με τη χρήση πιστοποιητικών εισαγωγής. Προς τούτο, θα πρέπει να εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής (6), με την επιφύλαξη επιπρόσθετων όρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

(5)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 376/2008 της Επιτροπής (7) καθορίζει τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα. Ο εν λόγω κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται στα πιστοποιητικά εισαγωγής που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, πλην των περιπτώσεων που ενδείκνυται να προβλεφθούν παρεκκλίσεις.

(6)

Για την ορθή διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων, η εγγύηση για τα πιστοποιητικά εισαγωγής θα πρέπει να συστήνεται ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού.

(7)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1001/2013 της Επιτροπής (8) αντικατέστησε ορισμένους κωδικούς ΣΟ στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (9) με νέους κωδικούς ΣΟ, οι οποίοι σήμερα διαφέρουν από αυτούς που αναφέρονται στο προσάρτημα του παραρτήματος I-A του κεφαλαίου Ι της συμφωνίας. Ως εκ τούτου, οι νέοι κωδικοί ΣΟ θα πρέπει να παρατίθενται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Άνοιγμα και διαχείριση δασμολογικών ποσοστώσεων

1.   Ο παρών κανονισμός αφορά το άνοιγμα και τη διαχείριση, από το 2016, των ετήσιων δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής για τα προϊόντα του τομέα των αυγών και της αλβουμίνης που αναφέρονται στο παράρτημα I, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου.

2.   Η ποσότητα των προϊόντων τα οποία υπάγονται στις ποσοστώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο εφαρμοστέος δασμός και οι αύξοντες αριθμοί καθορίζονται στο παράρτημα I.

3.   Η διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 γίνεται μέσω πιστοποιητικών εισαγωγής.

4.   Εφαρμόζονται οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 και (ΕΚ) αριθ. 376/2008, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό.

5.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, το βάρος των προϊόντων αυγών μετατρέπεται στο ισοδύναμο αυγών με κέλυφος σύμφωνα με τους κατ' αποκοπή συντελεστές απόδοσης που καθορίζονται στο παράρτημα 69 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής (10).

6.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, το βάρος των γαλακταλβουμινών μετατρέπεται στο ισοδύναμο αυγών με κέλυφος σύμφωνα με τους κατ' αποκοπή συντελεστές απόδοσης 7,00 για τις αποξηραμένες γαλακταλβουμίνες (κωδικός ΣΟ 3502 20 91) και 53,00 για τις λοιπές γαλακταλβουμίνες (κωδικός ΣΟ 3502 20 99) με χρήση των αρχών μετατροπής που προβλέπονται στο παράρτημα 69 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.

Άρθρο 2

Περίοδοι δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής

Η ποσότητα των προϊόντων που καθορίζεται για την ετήσια δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής για κάθε αύξοντα αριθμό που καθορίζεται στο παράρτημα I κατανέμεται σε τέσσερις υποπεριόδους, ως εξής:

α)

25 % από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου·

β)

25 % από την 1η Απριλίου έως τις 30 Ιουνίου·

γ)

25 % από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου·

δ)

25 % από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Άρθρο 3

Αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής και πιστοποιητικά εισαγωγής

1.   Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των ποσοτήτων που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 εξαρτάται από την προσκόμιση πιστοποιητικού εισαγωγής.

2.   Ταυτόχρονα με την υποβολή αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού εισαγωγής συστήνεται από τον εμπορευόμενο εγγύηση ύψους 20 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα.

3.   Σε κάθε αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού εισαγωγής αναφέρεται μόνον ένας αύξων αριθμός. Κάθε αίτηση μπορεί να αφορά περισσότερα του ενός προϊόντα υπαγόμενα σε διαφορετικούς κωδικούς ΣΟ. Στην περίπτωση αυτή, στις θέσεις 15 και 16 των αιτήσεων για πιστοποιητικά εισαγωγής και των πιστοποιητικών αντιστοίχως αναγράφονται όλοι οι κωδικοί ΣΟ και η οικεία περιγραφή. Στην περίπτωση της δασμολογικής ποσόστωσης 09.4275 που καθορίζεται στο παράρτημα I, η συνολική ποσότητα μετατρέπεται στο ισοδύναμο αυγών με κέλυφος.

4.   Στις αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής και στα πιστοποιητικά αναφέρονται:

α)

στη θέση 8, το όνομα «Ουκρανία» ως χώρα καταγωγής και σημειώνεται με σταυρό η ένδειξη «ναι»·

β)

στη θέση 20, μία από τις ενδείξεις που παρατίθενται στο παράρτημα II.

5.   Σε κάθε πιστοποιητικό αναφέρεται η ποσότητα ανά κωδικό ΣΟ.

6.   Οι αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής υποβάλλονται κατά το πρώτο επταήμερο του μήνα που προηγείται κάθε υποπεριόδου η οποία αναφέρεται στο άρθρο 2.

7.   Οι αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής αφορούν ελάχιστη ποσότητα 1 τόνου και κατ' ανώτατο όριο το 10 % της διαθέσιμης ποσότητας για τη συγκεκριμένη ποσόστωση κατά τη συγκεκριμένη υποπερίοδο ποσόστωσης.

8.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, έως τη 14η ημέρα του μήνα υποβολής των αιτήσεων, τις συνολικές ποσότητες, συμπεριλαμβανομένων των μηδενικών, για όλες τις αιτήσεις, σε χιλιόγραμμα βάρους ισοδυνάμου αυγών με κέλυφος στην περίπτωση της δασμολογικής ποσόστωσης 09.4275 που καθορίζεται στο παράρτημα I και σε χιλιόγραμμα βάρους προϊόντος στην περίπτωση της δασμολογικής ποσόστωσης 09.4276, και κατανεμημένες ανά αύξοντα αριθμό.

9.   Τα πιστοποιητικά εισαγωγής εκδίδονται από την 23η ημέρα του μήνα υποβολής των αιτήσεων και το αργότερο έως και την τελευταία ημέρα του εν λόγω μήνα.

10.   Η Επιτροπή καθορίζει, κατά περίπτωση, την ποσότητα για την οποία δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις και η οποία προστίθεται αυτόματα στην ποσότητα που καθορίζεται για την επόμενη υποπερίοδο ποσόστωσης.

Άρθρο 4

Διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008, τα πιστοποιητικά εισαγωγής ισχύουν για 150 ημέρες από την πρώτη ημέρα της υποπεριόδου για την οποία εκδόθηκαν. Ωστόσο, η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής λήγει το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου κάθε περιόδου δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής.

Άρθρο 5

Κοινοποιήσεις προς την Επιτροπή

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο τη 10η ημέρα από τη λήξη του μήνα υποβολής της αίτησης, τις ποσότητες, συμπεριλαμβανομένων των μηδενικών, που καλύπτονται από τα ήδη εκδοθέντα πιστοποιητικά.

2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ποσότητες, συμπεριλαμβανομένων των μηδενικών, που καλύπτονται από πιστοποιητικά εισαγωγής που δεν χρησιμοποιήθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν εν μέρει και οι οποίες αντιστοιχούν στη διαφορά μεταξύ των ποσοτήτων που καταγράφηκαν στην πίσω σελίδα των πιστοποιητικών εισαγωγής και των ποσοτήτων για τις οποίες αυτά εκδόθηκαν:

α)

μαζί με τις κοινοποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 8 του παρόντος κανονισμού σχετικά με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν για την τελευταία υποπερίοδο της περιόδου ποσόστωσης·

β)

για τις ποσότητες που δεν έχουν ακόμη κοινοποιηθεί τη στιγμή της πρώτης κοινοποίησης που προβλέπεται στο στοιχείο α), το αργότερο έως τις 30 Απριλίου μετά το τέλος κάθε περιόδου δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής.

3.   Το αργότερο έως τις 30 Απριλίου μετά το τέλος κάθε περιόδου δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ποσότητες προϊόντων οι οποίες πράγματι τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής.

4.   Στην περίπτωση των κοινοποιήσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3, η ποσότητα διατυπώνεται σε χιλιόγραμμα βάρους ισοδυνάμου αυγών με κέλυφος προκειμένου για τη δασμολογική ποσόστωση 09.4275 που καθορίζεται στο παράρτημα I και σε χιλιόγραμμα βάρους προϊόντος προκειμένου για τη δασμολογική ποσόστωση 09.4276, και κατανέμεται ανά αύξοντα αριθμό.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 1.

(3)  Απόφαση 2014/668/ΕΕ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2014, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου, όσον αφορά τον τίτλο III (με εξαίρεση τις διατάξεις σχετικά με την αντιμετώπιση των υπηκόων τρίτων χωρών που απασχολούνται νομίμως ως εργαζόμενοι στο έδαφος του άλλου μέρους) και τους τίτλους IV, V, VI και VII αυτής, καθώς και τα σχετικά παραρτήματα και πρωτόκολλα (ΕΕ L 278 της 20.9.2014, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 374/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη μείωση ή την κατάργηση των τελωνειακών δασμών που επιβάλλονται στα εμπορεύματα καταγωγής Ουκρανίας (ΕΕ L 118 της 22.4.2014, σ. 1).

(5)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 412/2014 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2014, σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής για αυγά, προϊόντα αυγών και αλβουμίνες καταγωγής Ουκρανίας (ΕΕ L 121 της 24.4.2014, σ. 32).

(6)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής (ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13).

(7)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 376/2008 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2008, για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα (ΕΕ L 114 της 26.4.2008, σ. 3).

(8)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1001/2013 της Επιτροπής, της 4ης Οκτωβρίου 2013, περί τροποποιήσεως του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 290 της 31.10.2013, σ. 1).

(9)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1).

(10)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατά παρέκκλιση των κανόνων ερμηνείας της συνδυασμένης ονοματολογίας, το κείμενο της περιγραφής των προϊόντων θεωρείται ότι έχει μόνο ενδεικτική αξία, δεδομένου ότι, στο πλαίσιο του παρόντος παραρτήματος, η εφαρμογή του προτιμησιακού καθεστώτος καθορίζεται από το πεδίο εφαρμογής των κωδικών ΣΟ.

Αύξων αριθμός

Κωδικοί ΣΟ

Περιγραφή

Περίοδος εισαγωγής

Ποσότητα σε τόνους

Εφαρμοστέος δασμός

(ευρώ/τόνο)

09.4275

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

3502 11 90

3502 19 90

3502 20 91

3502 20 99

Αυγά πουλερικών ορνιθώνα με το τσόφλι τους, νωπά, διατηρημένα ή βρασμένα· αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξεραμένα, βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων· αυγοαλβουμίνες και γαλακταλβουμίνες, κατάλληλες για τη διατροφή των ανθρώπων

Έτος 2016

1 500

(εκφρασμένοι σε ισοδύναμο αυγών με κέλυφος)

0

Έτος 2017

1 800

(εκφρασμένοι σε ισοδύναμο αυγών με κέλυφος)

Έτος 2018

2 100

(εκφρασμένοι σε ισοδύναμο αυγών με κέλυφος)

Έτος 2019

2 400

(εκφρασμένοι σε ισοδύναμο αυγών με κέλυφος)

Έτος 2020

2 700

(εκφρασμένοι σε ισοδύναμο αυγών με κέλυφος)

Από το έτος 2021

3 000

(εκφρασμένοι σε ισοδύναμο αυγών με κέλυφος)

09.4276

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

Αυγά πουλερικών ορνιθώνα με το τσόφλι τους, νωπά, διατηρημένα ή βρασμένα

 

3 000 (εκφρασμένο σε καθαρό βάρος)

0


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ενδείξεις στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο β)

Στη βουλγαρική γλώσσα: Регламент за изпълнение (ЕC) 2015/2077

Στην ισπανική γλώσσα: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2077

Στην τσεχική γλώσσα: Prováděcí nařízení (EU) 2015/2077

Στη δανική γλώσσα: Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2077

Στη γερμανική γλώσσα: Durchführungsverordnung (EU) 2015/2077

Στην εσθονική γλώσσα: Rakendusmäärus (EL) 2015/2077

Στην ελληνική γλώσσα: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2077

Στην αγγλική γλώσσα: Implementing Regulation (EU) 2015/2077

Στη γαλλική γλώσσα: Règlement d'exécution (UE) 2015/2077

Στην κροατική γλώσσα: Provedbena uredba (EU) 2015/2077

Στην ιταλική γλώσσα: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077

Στη λετονική γλώσσα: Īstenošanas regula (ES) 2015/2077

Στη λιθουανική γλώσσα: Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2077

Στην ουγγρική γλώσσα: (EU) 2015/2077 végrehajtási rendelet

Στη μαλτέζικη γλώσσα: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2077

Στην ολλανδική γλώσσα: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2077

Στην πολωνική γλώσσα: Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2077

Στην πορτογαλική γλώσσα: Regulamento de Execução (UE) 2015/2077

Στη ρουμανική γλώσσα: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2077

Στη σλοβακική γλώσσα: Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2077

Στη σλοβενική γλώσσα: Izvedbena uredba (EU) 2015/2077

Στη φινλανδική γλώσσα: Täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2077

Στη σουηδική γλώσσα: Genomförandeförordning (EU) 2015/2077


Top