EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2016

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2016 της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2015, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον δείκτη μετοχών για τη συμμετρική προσαρμογή της τυποποιημένης επιβάρυνσης κεφαλαίου λόγω μετοχών, σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 295, 12.11.2015, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2016/oj

12.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 295/18


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/2016 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 11ης Νοεμβρίου 2015

για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον δείκτη μετοχών για τη συμμετρική προσαρμογή της τυποποιημένης επιβάρυνσης κεφαλαίου λόγω μετοχών, σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (1), και ιδίως το άρθρο 109α παράγραφος 2 στοιχείο β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ο δείκτης μετοχών μετρά την αγοραία τιμή ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου μετοχών το οποίο είναι αντιπροσωπευτικό της φύσης των μετοχών που κατέχουν συνήθως οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, όπως απαιτείται βάσει του άρθρου 172 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 της Επιτροπής (2), θα πρέπει να αποτελείται από διάφορους υφιστάμενους δείκτες μετοχών για τις σχετικές αγορές. Προκειμένου να καταστούν τα επίπεδα των εν λόγω δεικτών μετοχών συγκρίσιμα, το επίπεδο κάθε δείκτη, κατά την έναρξη της κατάλληλης χρονικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 106 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, θα πρέπει να καθοριστεί σε 100 ποσοστιαίες μονάδες.

(2)

Η τιμή ενός δείκτη μετοχών κυμαίνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί η τιμή που χρησιμοποιείται για μια δεδομένη ημέρα. Δεδομένου ότι τα χρηματιστήρια δεν είναι ανοικτά για διαπραγμάτευση όλες τις ημέρες, είναι επίσης αναγκαίο να διευκρινιστεί για ποιες ημέρες πρέπει να υπολογιστούν τα επίπεδα του δείκτη μετοχών. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να δοθούν οι ορισμοί των όρων «τελευταίο επίπεδο» και «εργάσιμη ημέρα».

(3)

Ο δείκτης μετοχών θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 172 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35.

(4)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων στην Επιτροπή.

(5)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις όσον αφορά τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)   «τελευταίο επίπεδο»: η τελευταία τιμή του δείκτη μετοχών για την ημέρα αναφοράς που δημοσιεύθηκε από τον πάροχο του δείκτη μετοχών·

2)   «εργάσιμη ημέρα»: κάθε ημέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής.

Άρθρο 2

Υπολογισμός του δείκτη μετοχών

1.   Το επίπεδο του δείκτη μετοχών που αναφέρεται στο άρθρο 106 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ καθορίζεται για κάθε εργάσιμη ημέρα.

Το επίπεδο του δείκτη μετοχών για μια συγκεκριμένη εργάσιμη ημέρα ισούται με το άθροισμα των συνεισφορών όλων των δεικτών μετοχών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα κατά την εν λόγω εργάσιμη ημέρα.

Για καθέναν από τους δείκτες μετοχών που παρατίθενται στο παράρτημα, η συμβολή του για μια συγκεκριμένη εργάσιμη ημέρα είναι το γινόμενο του κανονικοποιημένου επιπέδου για την εργάσιμη ημέρα επί την αντίστοιχη στάθμισή του για τον δείκτη μετοχών, όπως ορίζεται στο παράρτημα.

2.   Για καθέναν από τους δείκτες μετοχών που αναφέρονται στο παράρτημα, το κανονικοποιημένο επίπεδο για μια συγκεκριμένη εργάσιμη ημέρα είναι το τελευταίο επίπεδό του κατά την εν λόγω εργάσιμη ημέρα, διαιρεμένο με το τελευταίο επίπεδό του την πρώτη ημέρα της περιόδου των 36 μηνών που λήγει την εργάσιμη ημέρα για την οποία υπολογίζεται το επίπεδο του δείκτη μετοχών, όπως ορίζεται στο άρθρο 172 παράγραφος 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35. Όταν, για μια συγκεκριμένη ημέρα, δεν είναι διαθέσιμο το τελευταίο επίπεδο ενός δείκτη μετοχών, χρησιμοποιείται το πλέον πρόσφατο τελευταίο επίπεδο πριν από την εν λόγω ημέρα.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1.

(2)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/35 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2014, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 12 της 17.1.2015, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δείκτες μετοχών και σταθμίσεις

Δείκτες μετοχών (δείκτες τιμών)

Σταθμίσεις

AEX

0,14

CAC 40

0,14

DAX

0,14

FTSE All-Share Index

0,14

FTSE MIB Index

0,08

IBEX 35

0,08

Nikkei 225

0,02

OMX Stockholm 30 Index

0,08

S&P 500

0,08

SMI

0,02

WIG30

0,08


Top