EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2014

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2014 της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2015, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τις διαδικασίες και τα υποδείγματα για την υποβολή πληροφοριών στην αρχή εποπτείας του ομίλου, καθώς και για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών αρχών σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 295, 12.11.2015, p. 11–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2014/oj

12.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 295/11


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 11ης Νοεμβρίου 2015

για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τις διαδικασίες και τα υποδείγματα για την υποβολή πληροφοριών στην αρχή εποπτείας του ομίλου, καθώς και για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών αρχών σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (1), και ιδίως το άρθρο 249 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την επιφύλαξη άλλων μορφών συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών που ενδέχεται να προκύψουν σε διμερές ή πολυμερές επίπεδο μεταξύ των εποπτικών αρχών, οι διαδικασίες και τα υποδείγματα είναι ιδιαιτέρως αναγκαία για τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής και συντονισμένης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών αρχών στο πλαίσιο του σώματος εποπτών, δεδομένου ότι το σώμα αυτό θα πρέπει να είναι η κύρια πλατφόρμα για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών αρχών ενός ομίλου.

(2)

Οι εν λόγω διαδικασίες και τα υποδείγματα απευθύνονται στις εποπτικές αρχές που συμμετέχουν στο σώμα εποπτών και αποφασίζουν στο πλαίσιο συμφωνίας συντονισμού σχετικά με τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τις δραστηριότητες του σώματος των εποπτών και σχετικά με τους κανόνες βάσει των οποίων θα πρέπει να ανταλλάσσονται οι πληροφορίες αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 357 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/35 της Επιτροπής (2).

(3)

Για την άσκηση αποτελεσματικής και αποδοτικής εποπτείας απαιτείται, κατά την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία μεταξύ εποπτικών αρχών, να λαμβάνονται υπόψη η φύση, η κλίμακα και η πολυπλοκότητα του ομίλου, η διαθεσιμότητα και το είδος των πληροφοριών και τα πλέον πρόσφατα και σημαντικά στοιχεία.

(4)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων στην Επιτροπή.

(5)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις όσον αφορά τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων του ασφαλιστικού τομέα που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών αρχών που συμμετέχουν στο σώμα εποπτών

Οι εποπτικές αρχές που συμμετέχουν στο σώμα εποπτών ανταλλάσσουν πληροφορίες σε συστηματική βάση, τουλάχιστον ετησίως, και, κατά περίπτωση, σε βάση ad hoc.

Άρθρο 2

Προθεσμία για την ανταλλαγή πληροφοριών

1.   Για κάθε ανταλλαγή πληροφοριών, είτε σε συστηματική βάση ή σε βάση ad hoc, οι εποπτικές αρχές που μετέχουν του σώματος εποπτών συμφωνούν επί μιας προθεσμίας.

2.   Αποκλίσεις από τη συμφωνηθείσα προθεσμία ανακοινώνονται στις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές εκ των προτέρων, με τη δέουσα αιτιολόγηση.

Άρθρο 3

Μέσα ανταλλαγής πληροφοριών

Οι εποπτικές αρχές που συμμετέχουν στο σώμα εποπτών συμφωνούν σχετικά με ασφαλή ηλεκτρονική μορφή ανταλλαγής πληροφοριών, καθώς και σχετικά με τον μορφότυπο δεδομένων στον οποίο πρόκειται να ανταλλάσσονται οι πληροφορίες.

Άρθρο 4

Νόμισμα

Εκτός εάν αποφασιστεί κάτι διαφορετικό από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές εντός του σώματος εποπτών, στο πλαίσιο της συμφωνίας συντονισμού που συνήφθη σύμφωνα με το άρθρο 248 παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, οι εποπτικές αρχές εκφράζουν τα ποσά, στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών εντός του σώματος εποπτών, στο νόμισμα στο οποίο αναφέρθηκαν οι πληροφορίες.

Άρθρο 5

Γλώσσα

Εκτός εάν αποφασιστεί κάτι διαφορετικό από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές εντός του σώματος εποπτών, στο πλαίσιο της συμφωνίας συντονισμού που συνήφθη σύμφωνα με το άρθρο 248 παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, οι εποπτικές αρχές ανταλλάσσουν πληροφορίες στη γλώσσα που χρησιμοποιείται συνηθέστερα εντός του σώματος εποπτών.

Άρθρο 6

Επισκόπηση των πληροφοριών που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο του σώματος εποπτών

Η αρχή εποπτείας του ομίλου διαβιβάζει στις άλλες εποπτικές αρχές που συμμετέχουν στο σώμα εποπτών επισκόπηση των πληροφοριών που πρόκειται να ανταλλάσσονται, σύμφωνα με το άρθρο 357 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 7

Υποβολή των κυριότερων συμπερασμάτων μετά τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης

1.   Οι άλλες εποπτικές αρχές που συμμετέχουν στο σώμα εποπτών υποβάλλουν στην αρχή εποπτείας του ομίλου τα κύρια συμπεράσματα που συνάγονται μετά τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης που διεξάγεται στο επίπεδο της μεμονωμένης επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 357 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

2.   Η αρχή εποπτείας του ομίλου διαβιβάζει στις άλλες εποπτικές αρχές που συμμετέχουν στο σώμα εποπτών τα κύρια συμπεράσματα που συνάγονται μετά τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης που διεξάγεται στο επίπεδο του ομίλου, σύμφωνα με το άρθρο 357 παράγραφος 3 στοιχείο α) σημείο iii) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 8

Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εποπτικών αρχών εκτός του σώματος εποπτών

1.   Όταν εποπτική αρχή που συμμετέχει στο σώμα εποπτών γνωστοποιεί πληροφορίες που είναι συναφείς για την εποπτεία του ομίλου, σε διμερή ή πολυμερή βάση, σε ορισμένες από τις άλλες εποπτικές αρχές εντός του σώματος εποπτών, γνωστοποιεί τις πληροφορίες στην αρχή εποπτείας του ομίλου εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Η αρχή εποπτείας του ομίλου μεριμνά ώστε οι πληροφορίες να διαβιβάζονται σε όλες τις άλλες ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές εντός του σώματος εποπτών κατά την επόμενη συνεδρίασή του ή πριν από αυτή.

2.   Όταν εποπτική αρχή που συμμετέχει στο σώμα εποπτών λαμβάνει πληροφορίες από τρίτο μέρος που είναι συναφείς για την εποπτεία του ομίλου και γνωστοποιεί τις πληροφορίες αυτές σε ορισμένες από τις άλλες εποπτικές αρχές εντός του σώματος εποπτών, γνωστοποιεί τις πληροφορίες στην αρχή εποπτείας του ομίλου εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και με την επιφύλαξη τυχόν περιορισμών από απόψεως εμπιστευτικότητας, που επιβάλλονται από τρίτο μέρος ή από τον νόμο. Η αρχή εποπτείας του ομίλου μεριμνά ώστε οι πληροφορίες να διαβιβάζονται σε όλες τις άλλες ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές εντός του σώματος εποπτών κατά την επόμενη συνεδρίασή του ή πριν από αυτή.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1.

(2)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/35 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2014, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 12 της 17.1.2015, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Επισκόπηση των πληροφοριών που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο του σώματος εποπτών

Είδος πληροφοριών

Όνομα της επιχείρησης

Έκθεση φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης

Τακτική εποπτική αναφορά

Ποσοτικά υποδείγματα αναφοράς

Κυριότερα συμπεράσματα της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης

Άλλα επιλεγμένα δεδομένα

Συμμετέχουσα επιχείρηση

Στοιχείο

 

 

 

 

 

Συχνότητα

 

 

 

 

 

Προθεσμία

 

 

 

 

 

Θυγατρική

Στοιχείο

 

 

 

 

 

Συχνότητα

 

 

 

 

 

Προθεσμία

 

 

 

 

 

Άλλες συνδεδεμένες επιχειρήσεις

Στοιχείο

 

 

 

 

 

Συχνότητα

 

 

 

 

 

Προθεσμία

 

 

 

 

 

Τα στοιχεία πληροφοριών που πρέπει να ανταλλάσσονται, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών τμημάτων από την αναλυτική έκθεση, των σχετικών ποσοτικών υποδειγμάτων αναφοράς, των κυριότερων συμπερασμάτων κατόπιν της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης και άλλων επιλεγμένων δεδομένων, καθώς και των προθεσμιών και της συχνότητας, όπως συμφωνήθηκε στο σώμα εποπτών, προσδιορίζονται στην επισκόπηση.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Υποβολή των κυριότερων συμπερασμάτων της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης

Όνομα της συγκεκριμένης επιχείρησης ή του ομίλου

 

Αποτέλεσμα της αξιολόγησης κινδύνου και οι σχετικές προγραμματισμένες εποπτικές δραστηριότητες

Περιγραφή

 

Πορίσματα των επιτόπιων ελέγχων/επιθεωρήσεων και των δραστηριοτήτων εκτός των χώρων της επιχείρησης

Περιγραφή

 

Συναφή εποπτικά μέτρα

Περιγραφή

 

Τα κύρια συμπεράσματα κατόπιν της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης περιλαμβάνουν το αποτέλεσμα της αξιολόγησης κινδύνου, τις σχετικές προγραμματισμένες εποπτικές δραστηριότητες, τα πορίσματα των επιτόπιων ελέγχων, των επιτόπιων επιθεωρήσεων και των δραστηριοτήτων εκτός των χώρων της επιχείρησης, και τα συναφή εποπτικά μέτρα, όπως συμφωνήθηκε στο σώμα εποπτών.


Top