Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1910

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1910 της Επιτροπής, της 21ης Οκτωβρίου 2015, για την τροποποίηση των παραρτημάτων III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων της ουσίας guazatine μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 280, 24.10.2015, p. 2–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1910/oj

24.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 280/2


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/1910 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 21ης Οκτωβρίου 2015

για την τροποποίηση των παραρτημάτων III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων της ουσίας guazatine μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α), το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο β) και το άρθρο 49 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για την ουσία guazatine έχουν καθοριστεί ανώτατα όρια καταλοίπων (ΑΟΚ) στο μέρος A του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

(2)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, στο εξής «η Αρχή», υπέβαλε αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τα υφιστάμενα ΑΟΚ για την ουσία guazatine σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 (2). Όλες οι ισχύουσες άδειες για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τη δραστική ουσία guazatine έχουν ανακληθεί. Δεν έχουν αναφερθεί σε επίπεδο Ένωσης ανοχές κατά την εισαγωγή ούτε υπήρχαν διαθέσιμα ΑΟΚ του Codex. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με συγκεκριμένες ορθές γεωργικές πρακτικές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην εκτίμηση επικινδυνότητας για τους καταναλωτές, η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η τιμή των 0,05 mg/kg παρέχει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας για τους ευρωπαίους καταναλωτές. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καθοριστούν τα ΑΟΚ στο συγκεκριμένο όριο προσδιορισμού. Κρίνεται επίσης σκόπιμο να αλλάξει ο ορισμός του καταλοίπου.

(3)

Επιπροσθέτως, το Βέλγιο ανέφερε ότι τα υπάρχοντα ΑΟΚ για την ουσία guazatine στα γκρέιπ-φρουτ και στα πορτοκάλια μπορεί να προκαλέσουν ανησυχίες για την προστασία των καταναλωτών. Ειδικότερα, η οξεία επικινδυνότητα για τον καταναλωτή δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί ακόμη και από μια διεξοδική εκτίμηση επικινδυνότητας, που θα συνεκτιμούσε και συντελεστή επεξεργασίας για τα εσπεριδοειδή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη που εκπροσωπούνται στη μόνιμη επιτροπή φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών, έκριναν ότι η ενδεδειγμένη απόφαση διαχείρισης του κινδύνου ήταν να μειωθούν τα ΑΟΚ στο επίπεδο που έχει αποδειχθεί ότι είναι ασφαλές για τους ευρωπαίους καταναλωτές.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, υποβλήθηκε αίτηση για χρήση της ουσίας guazatine στα εσπεριδοειδή. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, η εν λόγω αίτηση αξιολογήθηκε από το οικείο κράτος μέλος και η έκθεση αξιολόγησης διαβιβάστηκε στην Επιτροπή. Η Αρχή αξιολόγησε την αίτηση και την έκθεση αξιολόγησης, εξετάζοντας ιδίως τους κινδύνους για τον καταναλωτή και, κατά περίπτωση, για τα ζώα και εξέδωσε αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τα προτεινόμενα ΑΟΚ (3). Διαβίβασε την εν λόγω γνώμη στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη και τη δημοσιοποίησε. Στην εν λόγω γνώμη, η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν συνιστά τη θέσπιση του προτεινόμενου ΑΟΚ, δεδομένου ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν ήταν επαρκή για να αποκλειστεί ο κίνδυνος για τους ευρωπαίους καταναλωτές.

(5)

Ο αιτών ζήτησε διοικητική επανεξέταση της αιτιολογημένης γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. Το συμπέρασμα αυτής της επανεξέτασης ήταν ότι δεν εντοπίστηκαν σημαντικές αδυναμίες ούτε σφάλματα εκτίμησης εκ μέρους της Αρχής.

(6)

Με βάση τις αιτιολογημένες γνώμες της Αρχής και λαμβανομένων υπόψη των συναφών με το υπό εξέταση θέμα παραγόντων, οι ενδεικνυόμενες τροποποιήσεις των ΑΟΚ πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

(7)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(8)

Για να καταστεί δυνατή η συνήθης εμπορία, μεταποίηση και κατανάλωση των προϊόντων, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει μεταβατική ρύθμιση για τα προϊόντα που έχουν παραχθεί νόμιμα πριν από την τροποποίηση των ΑΟΚ και για τα οποία προκύπτει από τα στοιχεία ότι τηρείται υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

(9)

Η μεταβατική ρύθμιση που προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να συνεκτιμά τις ανησυχίες για την προστασία των καταναλωτών με τα υφιστάμενα ΑΟΚ για την ουσία guazatine στα γκρέιπ-φρουτ και στα πορτοκάλια.

(10)

Πριν από την έναρξη ισχύος των τροποποιημένων ΑΟΚ θα πρέπει να μεσολαβήσει εύλογο χρονικό διάστημα που θα επιτρέψει στα κράτη μέλη, στις τρίτες χώρες και στις επιχειρήσεις τροφίμων να προετοιμαστούν για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις που θα προκύψουν από την τροποποίηση των ΑΟΚ.

(11)

Μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ζητήθηκε η γνώμη των εμπορικών εταίρων της Ένωσης για τα νέα ΑΟΚ και ελήφθησαν υπόψη οι παρατηρήσεις τους.

(12)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005, ως είχε πριν από την τροποποίησή του από τον παρόντα κανονισμό, εξακολουθεί να εφαρμόζεται στα προϊόντα που έχουν παραχθεί νόμιμα πριν από τις 13 Μαΐου 2016, με εξαίρεση τα γκρέιπ-φρουτ και τα πορτοκάλια.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 13 Μαΐου 2016.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1.

(2)  Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for guazatine according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την επανεξέταση των υφιστάμενων ανώτατων ορίων καταλοίπων (ΑΟΚ) για την ουσία guazatine, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005]. EFSA Journal 2013· 11(5):3239. [20 σ.].

(3)  Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for guazatine in citrus fruits (αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την τροποποίηση του υφιστάμενου ΑΟΚ για την ουσία guazatine στα εσπεριδοειδή). EFSA Journal 2014· 12(8):3818. [29 σ.].


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 τροποποιούνται ως εξής:

1)

Στο παράρτημα III, η στήλη για την ουσία guazatine απαλείφεται.

2)

Στο παράρτημα V, προστίθεται η ακόλουθη στήλη για την ουσία guazatine:

«Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και ανώτατα όρια καταλοίπων (mg/kg)

Κωδικός

Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (2)

Guazatine (οξική γουαζατίνη, άθροισμα των συστατικών)

(1)

(2)

(3)

0100000

ΚΑΡΠΟΙ, ΝΩΠΟΙ ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΙ· ΑΚΡΟΔΡΥΑ

0,05  (1)

0110000

Εσπεριδοειδή

 

0110010

Γκρέιπφρουτ

 

0110020

Πορτοκάλια

 

0110030

Λεμόνια

 

0110040

Πράσινα λεμόνια

 

0110050

Μανταρίνια

 

0110990

Άλλα

 

0120000

Ακρόδρυα

 

0120010

Αμύγδαλα

 

0120020

Καρύδια Βραζιλίας

 

0120030

Ανακάρδια (κάσιους)

 

0120040

Κάστανα

 

0120050

Καρύδες

 

0120060

Φουντούκια

 

0120070

Μακαντάμια

 

0120080

Καρύδια πεκάν

 

0120090

Κουκουνάρια

 

0120100

Φιστίκια

 

0120110

Κοινά καρύδια

 

0120990

Άλλα

 

0130000

Μηλοειδή

 

0130010

Μήλα

 

0130020

Αχλάδια

 

0130030

Κυδώνια

 

0130040

Μούσμουλα

 

0130050

Ιαπωνικά μούσμουλα

 

0130990

Άλλα

 

0140000

Πυρηνόκαρπα

 

0140010

Βερίκοκα

 

0140020

Κεράσια (γλυκά)

 

0140030

Ροδάκινα

 

0140040

Δαμάσκηνα

 

0140990

Άλλα

 

0150000

Μούρα και μικροί καρποί

 

0151000

α)

σταφύλια

 

0151010

Επιτραπέζια σταφύλια

 

0151020

Οινοποιήσιμα σταφύλια

 

0152000

β)

φράουλες

 

0153000

γ)

καρποί βάτου

 

0153010

Βατόμουρα

 

0153020

Καρποί ασπροβατομουριάς

 

0153030

Σμέουρα (ερυθρά και κίτρινα)

 

0153990

Άλλα

 

0154000

δ)

άλλοι μικροί καρποί και μούρα

 

0154010

Μύρτιλλα

 

0154020

Μύρτιλλα μακρόκαρπα

 

0154030

Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, μαύρα ή άσπρα)

 

0154040

Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, πράσινα, κίτρινα)

 

0154050

Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς

 

0154060

Βατόμουρα (μαύρα ή άσπρα)

 

0154070

Αζάρολος (μεσογειακά μούσμουλα)

 

0154080

Καρποί κουφοξυλιάς

 

0154990

Άλλα

 

0160000

Διάφοροι καρποί όπου

 

0161000

α)

καρποί με βρώσιμο φλοιό

 

0161010

Χουρμάδες

 

0161020

Σύκα

 

0161030

Επιτραπέζιες ελιές

 

0161040

Κουμκουάτ

 

0161050

Καράμβολες

 

0161060

Kaki/Λωτός

 

0161070

Ευγενία η ιαμβολάνη

 

0161990

Άλλα

 

0162000

β)

καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μικροί

 

0162010

Ακτινίδια (κόκκινο, πράσινο, κίτρινο)

 

0162020

Λίτσι

 

0162030

Πασιφλόρα/Μαρακούγια

 

0162040

Φραγκόσυκα

 

0162050

Μήλα STAR/καϊνίτες

 

0162060

Αμερικανικός λωτός (kaki)

 

0162990

Άλλα

 

0163000

γ)

καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μεγάλοι

 

0163010

Αβοκάντο

 

0163020

Μπανάνες

 

0163030

Μάνγκο

 

0163040

Παπάγια

 

0163050

Ρόδια

 

0163060

Cherimoyas

 

0163070

Γκουάβα

 

0163080

Ανανάς

 

0163090

Αρτόκαρπος

 

0163100

Durians (δούριο το ζιβέθινο)

 

0163110

Ανόνα η ακανθώδης/Γουανάμπανα

 

0163990

Άλλα

 

0200000

ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΝΩΠΑ ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

0,05  (1)

0210000

Ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά

 

0211000

α)

πατάτες

 

0212000

β)

τροπικά ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά

 

0212010

Μανιόκα/κάσσαβο

 

0212020

Γλυκοπατάτες

 

0212030

Ίγναμα (κόνδυλος της διοσκουρέας)

 

0212040

Μαράντα η καλαμοειδής

 

0212990

Άλλα

 

0213000

γ)

άλλα ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά εκτός από τα ζαχαρότευτλα

 

0213010

Κοκκινογούλια

 

0213020

Καρότα

 

0213030

Ραπανοσέλινα/Γογγύλι (ρέβα)

 

0213040

Χρένα

 

0213050

Ηλίανθος ο κονδυλόριζος

 

0213060

Παστινάκη η εδώδιμη

 

0213070

Ρίζα μαϊντανού (πετροσέλινο το σαρκόρριζο)

 

0213080

Ραπάνια/Ραφανίδες

 

0213090

Λαγόχορτα

 

0213100

Γουλιά (είδος κράμβης)

 

0213110

Γογγύλια

 

0213990

Άλλα

 

0220000

Βολβώδη λαχανικά

 

0220010

Σκόρδα

 

0220020

Κρεμμύδια

 

0220030

Ασκαλώνια

 

0220040

Φρέσκα κρεμμύδια και βολβίνα (σκορδόχορτο)/ σιμπούλα

 

0220990

Άλλα

 

0230000

Καρποφόρα λαχανικά

 

0231000

α)

σολανώδη

 

0231010

Ντομάτες

 

0231020

Γλυκοπιπεριές/Πιπεριές

 

0231030

Μελιτζάνες

 

0231040

Μπάμιες

 

0231990

Άλλα

 

0232000

β)

κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό

 

0232010

Αγγούρια

 

0232020

Αγγουράκια

 

0232030

Κολοκύθια

 

0232990

Άλλα

 

0233000

γ)

κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό

 

0233010

Πεπόνια

 

0233020

Κολοκύθες

 

0233030

Καρπούζια

 

0233990

Άλλα

 

0234000

δ)

γλυκό καλαμπόκι

 

0239000

ε)

άλλα καρποφόρα λαχανικά

 

0240000

Κράμβες (εκτός από ρίζες κράμβης και καλλιέργειες νεαρών φύλλων κράμβης)

 

0241000

α)

ανθοκράμβες

 

0241010

Μπρόκολα

 

0241020

Κουνουπίδια

 

0241990

Άλλα

 

0242000

β)

κεφαλωτές κράμβες

 

0242010

Λαχανάκια Βρυξελλών

 

0242020

Λάχανα

 

0242990

Άλλα

 

0243000

γ)

φυλλώδεις κράμβες

 

0243010

Κινέζικα λάχανα

 

0243020

Μη κεφαλωτή κράμβη

 

0243990

Άλλα

 

0244000

δ)

γογγυλοκράμβες

 

0250000

Φυλλώδη λαχανικά, βότανα και βρώσιμα άνθη

 

0251000

α)

μαρούλια και σαλατικά

 

0251010

Λυκοτρίβολο

 

0251020

Μαρούλια

 

0251030

Σκαρόλες (πικρίδα)/πλατύφυλλα αντίδια

 

0251040

Κάρδαμο και άλλα βλαστάρια και φύτρες

 

0251050

Γαιοκάρδαμο

 

0251060

Ρόκα

 

0251070

Κόκκινο σινάπι

 

0251080

Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμβης)

 

0251990

Άλλα

 

0252000

β)

σπανάκι και παρεμφερή (φύλλα)

 

0252010

Σπανάκι

 

0252020

Ανδράκλα

 

0252030

Σέσκουλα/φύλλα τεύτλων

 

0252990

Άλλα

 

0253000

γ)

αμπελόφυλλα και παρεμφερή είδη

 

0254000

δ)

Νεροκάρδαμο

 

0255000

ε)

ραδίκια witloof/αντίβ

 

0256000

στ)

βότανα και βρώσιμα άνθη

 

0256010

Φραγκομαϊντανός

 

0256020

Σχοινόπρασο

 

0256030

Φύλλα σέλινου

 

0256040

Μαϊντανός

 

0256050

Φασκόμηλο

 

0256060

Δενδρολίβανο

 

0256070

Θυμάρι

 

0256080

Βασιλικός

 

0256090

Δάφνη/δαφνόφυλλα

 

0256100

Δρακόντιο/Εστραγκόν

 

0256990

Άλλα

 

0260000

Ψυχανθή

 

0260010

Φασόλια (με τον λοβό)

 

0260020

Φασόλια (χωρίς λοβό)

 

0260030

Μπιζέλια (με τον λοβό)

 

0260040

Μπιζέλια (χωρίς λοβό)

 

0260050

Φακές

 

0260990

Άλλα

 

0270000

Λαχανικά με στέλεχος

 

0270010

Σπαράγγια

 

0270020

Άγριες αγγινάρες

 

0270030

Σέλινο

 

0270040

Μάραθο Φλωρεντίας

 

0270050

Αγκινάρες

 

0270060

Πράσα

 

0270070

Ραβέντι

 

0270080

Φύτρα μπαμπού

 

0270090

Καρδιές φοινίκων

 

0270990

Άλλα

 

0280000

Μανιτάρια, βρύα και λειχήνες

 

0280010

Καλλιεργούμενα μανιτάρια

 

0280020

Άγρια μανιτάρια

 

0280990

Βρύα και λειχήνες

 

0290000

Φύκη και προκαρυωτικοί οργανισμοί

 

0300000

ΟΣΠΡΙΑ

0,05  (1)

0300010

Φασόλια

 

0300020

Φακές

 

0300030

Μπιζέλια

 

0300040

Λούπινα/καρπός λούπινων

 

0300990

Άλλα

 

0400000

ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

0,05  (1)

0401000

Ελαιούχοι σπόροι

 

0401010

Λιναρόσπορος

 

0401020

Αραχίδες/Αράπικα φιστίκια

 

0401030

Σπέρματα παπαρούνας κάθε είδους

 

0401040

Σπόροι σησαμιού

 

0401050

Σπόροι ηλιάνθου

 

0401060

Σπέρματα ελαιοκράμβης

 

0401070

Σόγια

 

0401080

Σπέρματα σιναπιού

 

0401090

Σπέρματα βαμβακιού

 

0401100

Σπόροι κολοκύθας

 

0401110

Σπέρματα κνήκου

 

0401120

Σπόροι βόραγου

 

0401130

Σπόροι ψευδολιναριού

 

0401140

Κανναβόσπορος

 

0401150

Ρετσινολαδιά (ρίκινος)

 

0401990

Άλλα

 

0402000

Ελαιούχοι καρποί

 

0402010

Ελιές για παραγωγή λαδιού

 

0402020

Πυρήνες ελαιούχων φοινίκων

 

0402030

Καρποί ελαιούχων φοινίκων

 

0402040

Καπόκ

 

0402990

Άλλα

 

0500000

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

0,05  (1)

0500010

Κριθάρι

 

0500020

Φαγόπυρο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι) και άλλα ψευδοδημητριακά

 

0500030

Καλαμπόκι

 

0500040

Κεχρί

 

0500050

Βρώμη

 

0500060

Ρύζι

 

0500070

Σίκαλη

 

0500080

Σόργο

 

0500090

Σίτος

 

0500990

Άλλα

 

0600000

ΤΕΪΑ, ΚΑΦΕΣ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ ΒΟΤΑΝΩΝ, ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΠΙΑ

0,05  (1)

0610000

Τέια

 

0620000

Κόκκοι καφέ

 

0630000

Αφεψήματα βοτάνων από

 

0631000

α)

άνθη

 

0631010

Χαμομήλι

 

0631020

Ιβίσκος

 

0631030

Τριανταφυλλιά

 

0631040

Γιασεμί

 

0631050

Τίλιο

 

0631990

Άλλα

 

0632000

β)

φύλλα και βότανα

 

0632010

Φράουλα

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Μάτε

 

0632990

Άλλα

 

0633000

γ)

ρίζες

 

0633010

Βαλεριάνα

 

0633020

Πάναξ η γινσένη

 

0633990

Άλλα

 

0639000

δ)

κάθε άλλο μέρος του φυτού

 

0640000

Κόκκοι κακάο

 

0650000

Χαρούπια

 

0700000

ΛΥΚΙΣΚΟΣ

0,05  (1)

0800000

ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

 

0810000

Μπαχαρικά σπόροι

0,05  (1)

0810010

Γλυκάνισο

 

0810020

Μαυροκούκκι/μαύρο κύμινο

 

0810030

Σέλινο

 

0810040

Κορίανδρος

 

0810050

Κύμινο

 

0810060

Άνηθος

 

0810070

Μάραθο

 

0810080

Μοσχοσίταρο

 

0810090

Μοσχοκάρυδο

 

0810990

Άλλα

 

0820000

Καρποί καρυκεύματα

0,05  (1)

0820010

Μπαχάρι

 

0820020

Πιπέρι Σετσουάν

 

0820030

Αγριοκύμινο

 

0820040

Καρδάμωμο

 

0820050

Καρποί αρκεύθου

 

0820060

Πιπέρι (μαύρο, πράσινο και λευκό)

 

0820070

Βανίλια

 

0820080

Ταμάρινθος η οξυφοίνιξ

 

0820990

Άλλα

 

0830000

Φλοιός μπαχαρικών

0,05  (1)

0830010

Κανέλα

 

0830990

Άλλα

 

0840000

Ριζώδη και ριζωματώδη μπαχαρικά

 

0840010

Γλυκόριζα

0,05  (1)

0840020

Ζιγγίβερι (πιπερόριζα)

0,05  (1)

0840030

Κουρκουμά

0,05  (1)

0840040

Χρένο (κοχλιάριο το αρμοράκιο)

(+)

0840990

Άλλα

0,05  (1)

0850000

Οφθαλμοί ανθέων

0,05  (1)

0850010

Γαρύφαλλα

 

0850020

Κάπαρη

 

0850990

Άλλα

 

0860000

Στίγμα ανθέων

0,05  (1)

0860010

Κρόκος (ζαφορά)

 

0860990

Άλλα

 

0870000

Επίσπερμο

0,05  (1)

0870010

Περιβλήματα μοσχοκάρυδων

 

0870990

Άλλα

 

0900000

ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΗΣ

0,05  (1)

0900010

Ζαχαρότευτλα (ρίζα)

 

0900020

Ζαχαροκάλαμα

 

0900030

Ρίζες κιχωρίου

 

0900990

Άλλα

 

1000000

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ-ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΑ

 

1010000

Ιστοί από

0,05  (1)

1011000

α)

χοίροι

 

1011010

Μυς

 

1011020

Λιπώδης ιστός

 

1011030

Ήπαρ

 

1011040

Νεφροί

 

1011050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

 

1011990

Άλλα

 

1012000

β)

βοοειδή

 

1012010

Μυς

 

1012020

Λιπώδης ιστός

 

1012030

Ήπαρ

 

1012040

Νεφροί

 

1012050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

 

1012990

Άλλα

 

1013000

γ)

πρόβατα

 

1013010

Μυς

 

1013020

Λιπώδης ιστός

 

1013030

Ήπαρ

 

1013040

Νεφροί

 

1013050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

 

1013990

Άλλα

 

1014000

δ)

αίγες

 

1014010

Μυς

 

1014020

Λιπώδης ιστός

 

1014030

Ήπαρ

 

1014040

Νεφροί

 

1014050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

 

1014990

Άλλα

 

1015000

ε)

ιπποειδή

 

1015010

Μυς

 

1015020

Λιπώδης ιστός

 

1015030

Ήπαρ

 

1015040

Νεφροί

 

1015050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

 

1015990

Άλλα

 

1016000

στ)

πουλερικά

 

1016010

Μυς

 

1016020

Λιπώδης ιστός

 

1016030

Ήπαρ

 

1016040

Νεφροί

 

1016050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

 

1016990

Άλλα

 

1017000

ζ)

άλλα εκτρεφόμενα χερσαία ζώα

 

1017010

Μυς

 

1017020

Λιπώδης ιστός

 

1017030

Ήπαρ

 

1017040

Νεφροί

 

1017050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

 

1017990

Άλλα

 

1020000

Γάλα

0,02  (1)

1020010

Βοοειδή

 

1020020

Πρόβατα

 

1020030

Αίγες

 

1020040

Άλογα

 

1020990

Άλλα

 

1030000

Αυγά πτηνών

0,05  (1)

1030010

Όρνιθες

 

1030020

Πάπιες

 

1030030

Χήνες

 

1030040

Ορτύκια

 

1030990

Άλλα

 

1040000

Μέλι και άλλα προϊόντα μελισσοκομίας

0,05  (1)

1050000

Αμφίβια και ερπετά

0,05  (1)

1060000

Χερσαία ασπόνδυλα ζώα

0,05  (1)

1070000

Άγρια χερσαία σπονδυλωτά ζώα

0,05  (1)


(1)  Αναφέρεται στο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού

(2)  Για τον πλήρη κατάλογο προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης στα οποία εφαρμόζονται ΑΟΚ, θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο παράρτημα I.

Guazatine (οξική γουαζατίνη, άθροισμα των συστατικών)

(+)

Tο ισχύον ανώτατο όριο καταλοίπων για το χρένο (Κοχλιάριο το αρμοράκιο) (Armoracia rusticana) στην ομάδα μπαχαρικών (κωδικός 0840040) είναι αυτό που ισχύει για το χρένο (Κοχλιάριο το αρμοράκιο) (Armoracia rusticana) στην κατηγορία των λαχανικών, ομάδα ριζωματωδών και κονδυλωδών λαχανικών (κωδικός 0213040) λαμβανομένων υπόψη των μεταβολών των επιπέδων λόγω της μεταποίησης (ξήρανση) σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

0840040

Χρένο»


Top