Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1850

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1850 της Επιτροπής, της 13ης Οκτωβρίου 2015, για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί εμπορίου προϊόντων φώκιας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 271, 16.10.2015, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1850/oj

16.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 271/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/1850 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Οκτωβρίου 2015

για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί εμπορίου προϊόντων φώκιας

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, περί εμπορίου προϊόντων φώκιας (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

O κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 επιτρέπει, υπό συγκεκριμένους όρους, τη διάθεση στην αγορά προϊόντων φώκιας τα οποία προέρχονται από το κυνήγι στο οποίο επιδίδονται οι Inuit και άλλες αυτόχθονες κοινότητες. Επίσης, επιτρέπει τη διάθεση στην αγορά προϊόντων φώκιας, αν η εισαγωγή προϊόντων φώκιας είναι περιστασιακού χαρακτήρα και αν τα εισαγόμενα προϊόντα αποτελούν αποκλειστικά αντικείμενα που προορίζονται για την προσωπική χρήση ταξιδιωτών ή των οικογενειών τους.

(2)

Με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 737/2010 της Επιτροπής (2) καθορίστηκαν λεπτομερείς κανόνες για τη διάθεση στην αγορά προϊόντων φώκιας βάσει του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1007/2009.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/1775 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), τροποποίησε το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 και κατήργησε τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 737/2010, με ισχύ από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Είναι αναγκαίο, κατά συνέπεια, να θεσπιστούν μέτρα για την εφαρμογή του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1007/2009, όπως τροποποιήθηκε.

(4)

Κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί ότι οι οργανισμοί οι οποίοι συμμορφώνονται προς ορισμένες απαιτήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε κατάλογο αναγνωρισμένων οργανισμών οι οποίοι εκδίδουν βεβαιώσεις συμμόρφωσης με τους όρους που απαιτούνται για τη διάθεση προϊόντων φώκιας στην αγορά.

(5)

Θα πρέπει να καταρτιστούν υποδείγματα για τις βεβαιώσεις και τα αντίγραφά τους, ώστε να διευκολύνεται η διαχείριση και ο έλεγχος των εν λόγω βεβαιώσεων.

(6)

Θα πρέπει να καθοριστούν διαδικασίες για τον έλεγχο των βεβαιώσεων. Οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο απλές και πρακτικές, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την αξιοπιστία και τη συνοχή του συστήματος ελέγχου.

(7)

Θα πρέπει να επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων, ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ των αρμόδιων αρχών, της Επιτροπής και των αναγνωρισμένων οργανισμών.

(8)

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στις βεβαιώσεις, θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5).

(9)

Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1775, που αρχίζει να εφαρμόζεται από τις 18 Οκτωβρίου 2015, επείγει η έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπει ο παρών κανονισμός είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε βάσει του άρθρου 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου (6),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός καθορίζει λεπτομερείς κανόνες για τη διάθεση στην αγορά προϊόντων φώκιας και για την εισαγωγή προϊόντων φώκιας για την προσωπική χρήση των ταξιδιωτών ή των οικογενειών τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1007/2009.

Άρθρο 2

Προσωπική χρήση για ταξιδιώτες ή τις οικογένειές τους

1.   Τα προϊόντα φώκιας για την προσωπική χρήση ταξιδιωτών και των οικογενειών τους εισάγονται μόνο στην περίπτωση που πληρούν έναν από τους ακόλουθους όρους:

α)

τα προϊόντα φώκιας τα φορούν, τα μεταφέρουν ή τα έχουν στις προσωπικές αποσκευές τους οι ταξιδιώτες·

β)

τα προϊόντα φώκιας περιλαμβάνονται στην προσωπική περιουσία φυσικού προσώπου που μεταφέρει τη συνήθη διαμονή του από τρίτη χώρα στην Ένωση·

γ)

τα προϊόντα φώκιας αποκτώνται επιτόπου σε τρίτη χώρα από ταξιδιώτες και εισάγονται από αυτούς τους ταξιδιώτες μεταγενέστερα, υπό τον όρο ότι, κατά την άφιξή τους στο έδαφος της Ένωσης, οι εν λόγω ταξιδιώτες θα υποβάλουν στις τελωνειακές αρχές του οικείου κράτους μέλους τα ακόλουθα έγγραφα:

i)

γραπτή δήλωση εισαγωγής·

ii)

έγγραφο που αποδεικνύει ότι τα προϊόντα αποκτήθηκαν στην εν λόγω τρίτη χώρα.

2.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο γ), η γραπτή δήλωση και το δικαιολογητικό έγγραφο θεωρούνται από τις τελωνειακές αρχές και επιστρέφονται στους ταξιδιώτες. Κατά την εισαγωγή, η δήλωση και το δικαιολογητικό έγγραφο υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές μαζί με τις τελωνειακές διασαφήσεις για τα εν λόγω προϊόντα.

Άρθρο 3

Αναγνωρισμένοι οργανισμοί

1.   Στον κατάλογο αναγνωρισμένων οργανισμών περιλαμβάνονται μόνο οι οργανισμοί που αποδεδειγμένα πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

έχουν νομική προσωπικότητα·

β)

μπορούν να πιστοποιήσουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1007/2009·

γ)

έχουν τη δυνατότητα έκδοσης και διαχείρισης των βεβαιώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, καθώς και επεξεργασίας και αρχειοθέτησης φακέλων·

δ)

έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα καθήκοντά τους κατά τρόπο που να αποφεύγεται η σύγκρουση συμφερόντων·

ε)

έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τη συμμόρφωση προς τους όρους που προβλέπει το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1007/2009·

στ)

έχουν την ικανότητα να αποσύρουν τις βεβαιώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 ή να αναστείλουν την ισχύ τους σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και να λάβουν μέτρα, ώστε να ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχές καθώς και οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών·

ζ)

υποβάλλονται σε έλεγχο ανεξάρτητων ελεγκτικών οργάνων·

η)

δραστηριοποιούνται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.

2.   Για να περιληφθούν στον κατάλογο που προβλέπεται στην παράγραφο 1, οι οργανισμοί υποβάλλουν αίτηση στην Επιτροπή συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1.

3.   Οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί υποβάλλουν στην Επιτροπή την έκθεση ελέγχου που συντάσσει το ανεξάρτητο ελεγκτικό όργανο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο ζ) στο τέλος κάθε κύκλου υποβολής αναφοράς.

Άρθρο 4

Βεβαιώσεις

1.   Κατόπιν αιτήματος, στις περιπτώσεις που πληρούνται οι απαιτήσεις για τη διάθεση στην αγορά οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1007/2009, ο αναγνωρισμένος οργανισμός εκδίδει βεβαιώσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

2.   Ο αναγνωρισμένος οργανισμός χορηγεί τη βεβαίωση στον αιτούντα και κρατά ένα αντίγραφο στο αρχείο του επί τρία χρόνια.

3.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 παράγραφος 2, όταν ένα προϊόν φώκιας διατίθεται στην αγορά, το πρωτότυπο της βεβαίωσης χορηγείται με το προϊόν φώκιας. Ο αιτών μπορεί να κρατήσει αντίγραφο της βεβαίωσης.

4.   Σε κάθε τιμολόγιο αναγράφεται ο αριθμός της βεβαίωσης.

5.   Κάθε προϊόν φώκιας που συνοδεύεται από βεβαιώσεις οι οποίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 θεωρείται ότι συμμορφώνεται με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1007/2009.

6.   Η αποδοχή τελωνειακής διασάφησης για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντος φώκιας σύμφωνα με το άρθρο 79 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου (7) υπόκειται στην προσκόμιση βεβαίωσης η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Με την επιφύλαξη του άρθρου 77 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, οι τελωνειακές αρχές τηρούν αντίγραφο της βεβαίωσης στα αρχεία τους.

7.   Σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με την αυθεντικότητα ή την ορθότητα μιας βεβαίωσης η οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 καθώς και στην περίπτωση που χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες, οι τελωνειακές αρχές και τα λοιπά εκτελεστικά όργανα έρχονται σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές που έχουν ορίσει τα οικεία κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 6. Οι αρμόδιες αρχές αποφασίζουν σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

Άρθρο 5

Μορφή των βεβαιώσεων

1.   Οι βεβαιώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 είναι σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή.

2.   Σε περίπτωση ηλεκτρονικής βεβαίωσης, εκτυπωμένο αντίγραφο της εν λόγω βεβαίωσης πρέπει να συνοδεύει το προϊόν φώκιας κατά τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά.

3.   Η χρησιμοποίηση της βεβαίωσης γίνεται με την επιφύλαξη οιωνδήποτε άλλων διατυπώσεων που έχουν σχέση με τη διάθεση στην αγορά.

4.   Η αρμόδια αρχή που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6 ενδέχεται να ζητήσει να μεταφραστεί η βεβαίωση στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους στην αγορά του οποίου πρόκειται να διατεθεί το προϊόν.

Άρθρο 6

Αρμόδιες αρχές

1.   Τα κράτη μέλη ορίζουν μία ή περισσότερες αρμόδιες αρχές στις οποίες αναθέτουν τα ακόλουθα καθήκοντα:

α)

έλεγχο των βεβαιώσεων για τα εισαγόμενα προϊόντα φώκιας κατόπιν αιτήματος των τελωνειακών αρχών σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 7·

β)

έλεγχο της έκδοσης των βεβαιώσεων από αναγνωρισμένο οργανισμό ο οποίος είναι εγκατεστημένος και δραστηριοποιείται στο οικείο κράτος μέλος·

γ)

τήρηση αντιγράφου της βεβαίωσης που εκδίδεται για προϊόντα φώκιας τα οποία προέρχονται από το κυνήγι φώκιας στο οικείο κράτος μέλος.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αρμόδιες αρχές οι οποίες ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1.

3.   Η Επιτροπή αναρτά στον δικτυακό τόπο της τον κατάλογο των αρμόδιων αρχών που ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1. Ο κατάλογος αυτός ενημερώνεται τακτικά.

Άρθρο 7

Ηλεκτρονικά συστήματα για την ανταλλαγή και την καταχώριση των στοιχείων

1.   Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά συστήματα για την ανταλλαγή και την καταχώριση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις βεβαιώσεις.

2.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τη συμπληρωματικότητα, τη συμβατότητα και τη διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών συστημάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 8

Προστασία έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει το επίπεδο προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει του δικαίου της Ένωσης και του εθνικού δικαίου και δεν τροποποιεί ιδίως τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπει η οδηγία 95/46/ΕΚ και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Ειδικότερα, η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διασφαλίζεται όσον αφορά τη δημοσιοποίηση ή κοινοποίηση στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται σε βεβαίωση.

Άρθρο 9

Μεταβατική διάταξη

Οι βεβαιώσεις που εκδίδονται από αναγνωρισμένο οργανισμό σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 737/2010 πριν από την 18η Οκτωβρίου 2015 εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την ημερομηνία αυτή.

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 18η Οκτωβρίου 2015.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 286 της 31.10.2009, σ. 36.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 737/2010 της Επιτροπής, της 10ης Αυγούστου 2010, για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί εμπορίου προϊόντων φώκιας (ΕΕ L 216 της 17.8.2010, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (EE) αριθ. 2015/1775 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 περί εμπορίου προϊόντων φώκιας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 737/2010 της Επιτροπής (ΕΕ L 262 της 7.10.2015, σ. 1).

(4)  Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

(6)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους (ΕΕ L 61 της 3.3.1997, σ. 1).

(7)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Image

Image

Image

Image

Image

Επεξηγηματικές σημειώσεις

Γενικά:

Να συμπληρωθούν με κεφαλαία γράμματα.

Πλαίσιο 1.

Οργανισμός έκδοσης

Αναγράφεται η επωνυμία και η διεύθυνση του αναγνωρισμένου οργανισμού που εκδίδει τη βεβαίωση.

Πλαίσιο 2.

Συμπληρώνεται από τη χώρα έκδοσης

Συμπληρώνεται από τη χώρα έκδοσης.

Πλαίσιο 3.

Αριθμός βεβαίωσης

Αναγράφεται ο αριθμός έκδοσης της βεβαίωσης.

Πλαίσιο 4.

Χώρα διάθεσης στην αγορά

Αναγράφεται η χώρα όπου προβλέπεται να διατεθεί πρώτα στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης το προϊόν φώκιας.

Πλαίσιο 5.

Κωδικός ISO

Αναγράφεται ο διψήφιος κωδικός της χώρας η οποία αναφέρεται στο πλαίσιο 4.

Πλαίσιο 6.

Εμπορική περιγραφή των προϊόντων φώκιας

Αναγράφεται η εμπορική περιγραφή του (των) προϊόντος(-ων) φώκιας. Η περιγραφή πρέπει να συμφωνεί με την εγγραφή στο πλαίσιο 7.

Πλαίσιο 7.

Επιστημονική ονομασία

Αναγράφονται οι επιστημονικές ονομασίες των ειδών φώκιας που χρησιμοποιούνται για το προϊόν. Στις περιπτώσεις που σε ένα σύνθετο προϊόν περιλαμβάνονται περισσότερα του ενός είδη, να χρησιμοποιείται χωριστή γραμμή για κάθε είδος.

Πλαίσιο 8.

Κλάση ΕΣ

Αναγράφεται ο τετραψήφιος ή ο εξαψήφιος κωδικός εμπορεύματος που έχει καθοριστεί σύμφωνα με το εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων.

Πλαίσιο 9.

Χώρα αφαίρεσης από το φυσικό περιβάλλον

Αναγράφεται η χώρα όπου αφαιρέθηκαν από το φυσικό τους περιβάλλον οι φώκιες που χρησιμοποιήθηκαν για το προϊόν.

Πλαίσιο 10.

Κωδικός ISO

Αναγράφεται ο διψήφιος κωδικός της χώρας η οποία αναφέρεται στο πλαίσιο 9.

Πλαίσιο 11.

Καθαρό βάρος

Δηλώνεται το συνολικό βάρος σε κιλά. Το βάρος αυτό ορίζεται ως η καθαρή μάζα των προϊόντων φώκιας χωρίς τους άμεσους περιέκτες ή οποιαδήποτε συσκευασία, εκτός από τα τελάρα φόρτωσης, τα στεφάνια παλετών, τις ετικέτες κ.λπ.

Πλαίσιο 12.

Αριθμός τεμαχίων

Αναγράφεται ο αριθμός των τεμαχίων κατά περίπτωση.

Πλαίσιο 13.

Διακριτικά σήματα

Αναγράφονται τυχόν διακριτικά σήματα κατά περίπτωση, π.χ. αριθμός παρτίδας ή αριθμός φορτωτικής.

Πλαίσιο 14.

Ενιαίος κωδικός αναγνώρισης

Αναγράφονται οι κωδικοί αναγνώρισης που φέρουν τα ίδια τα προϊόντα.

Πλαίσιο 15.

Υπογραφή και σφραγίδα του αναγνωρισμένου οργανισμού έκδοσης

Το πλαίσιο υπογράφεται από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο, με αναγραφή του τόπου και της ημερομηνίας, και σφραγίζεται με επίσημη σφραγίδα του αναγνωρισμένου οργανισμού έκδοσης.

Πλαίσιο 16.

Θεώρηση από το τελωνείο

Οι τελωνειακές αρχές αναγράφουν τον αριθμό της τελωνειακής διασάφησης και προσθέτουν υπογραφή και σφραγίδα.


Top