EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1222

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1222 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2015, σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 197, 25.7.2015, p. 24–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/03/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1222/oj

25.7.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 197/24


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/1222 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 24ης Ιουλίου 2015

σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 (1), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 3 στοιχείο β) και παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η επείγουσα ολοκλήρωση πλήρως λειτουργικής και διασυνδεδεμένης εσωτερικής αγοράς ενέργειας είναι θεμελιώδους σημασίας για την επίτευξη των στόχων της διατήρησης του ασφαλούς ενεργειακού εφοδιασμού, της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της εξασφάλισης της δυνατότητας όλων των καταναλωτών να προμηθεύονται ενέργεια σε προσιτές τιμές. Η εύρυθμα λειτουργούσα εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να παρέχει κατάλληλα κίνητρα στους παραγωγούς να επενδύουν σε νέες τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, με ιδιαίτερη προσοχή στις πιο απομονωμένες χώρες και περιφέρειες στην αγορά ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εύρυθμα λειτουργούσα εσωτερική αγορά πρέπει επίσης να ενθαρρύνει, με κατάλληλα μέτρα, τους καταναλωτές να προωθούν την αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας που προϋποθέτει ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.

(2)

Η διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού συνιστά σημαντικό στοιχείο της δημόσιας ασφάλειας και, κατά συνέπεια, συνδέεται εγγενώς με την αποδοτική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την ενσωμάτωση των απομονωμένων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας των κρατών μελών. Η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να φθάσει στους πολίτες της Ένωσης μόνο μέσω του δικτύου. Εύρυθμα λειτουργούσες αγορές ηλεκτρικής ενεργείας και, ειδικότερα, τα δίκτυα και άλλα πάγια στοιχεία για τον εφοδιασμό με ηλεκτρική ενέργεια είναι ουσιώδη για τη δημόσια ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και για την ευημερία των πολιτών της Ένωσης.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 714/2009 καθορίζει αμερόληπτους κανόνες για τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο όσον αφορά τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και, ειδικότερα, κανόνες για την κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης στις γραμμές διασύνδεσης και στα συστήματα μεταφοράς, οι οποίοι επηρεάζουν τις διασυνοριακές ροές ηλεκτρικής ενέργειας. Για τη μετάβαση σε πραγματικά ενοποιημένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, πρέπει να εναρμονιστούν περαιτέρω οι υφιστάμενοι κανόνες για την κατανομή της δυναμικότητας, τη διαχείριση της συμφόρησης και τις συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά συνέπεια, ο παρών κανονισμός καθορίζει ελάχιστους εναρμονισμένους κανόνες για τελικώς ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας και ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη, ώστε να παρέχεται σαφές νομικό πλαίσιο για αποδοτικό και σύγχρονο σύστημα κατανομής της δυναμικότητας και διαχείρισης της συμφόρησης, που να διευκολύνει το εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο Ένωσης, να καθιστά δυνατή την αποδοτικότερη χρήση του δικτύου και την αύξηση του ανταγωνισμού προς όφελος των καταναλωτών.

(4)

Με σκοπό την υλοποίηση ενιαίας σύζευξης επόμενης ημέρας και ενδοημερήσιας σύζευξης, η διαθέσιμη διασυνοριακή δυναμικότητα πρέπει να υπολογίζεται με συντονισμένο τρόπο από τους διαχειριστές συστήματος μεταφοράς (στο εξής «ΔΣΜ»). Προς τον σκοπό αυτό, οι ΔΣΜ πρέπει να καθιερώσουν κοινό μοντέλο δικτύου, το οποίο περιλαμβάνει εκτιμήσεις όσον αφορά την παραγωγή, το φορτίο και την κατάσταση του δικτύου για κάθε ώρα. Η διαθέσιμη δυναμικότητα θα υπολογίζεται κατά κανόνα σύμφωνα με την αποκαλούμενη «προσέγγιση με βάση τη ροή», μέθοδος με την οποία λαμβάνεται υπόψη ότι η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να ρέει μέσω διαφορετικών διαδρομών και η οποία βελτιστοποιεί τη διαθέσιμη δυναμικότητα στα άκρως αλληλοεξαρτώμενα δίκτυα. Η διαθέσιμη διασυνοριακή δυναμικότητα αποτελεί καίριο εισερχόμενο στοιχείο για την περαιτέρω διαδικασία υπολογισμού, κατά την οποία συνδυάζονται όλες οι προσφορές αγοράς και πώλησης στην ΕΕ που συλλέγονται από τα χρηματιστήρια ηλεκτρικής ενέργειας, αντιστοιχίζονται λαμβανομένου υπόψη του διαθέσιμου διασυνοριακού δυναμικού κατά οικονομικά βέλτιστο τρόπο. Με ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας και ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη διασφαλίζεται ότι η ροή ισχύος μετατοπίζεται συνήθως από τις περιοχές χαμηλών τιμών προς τις περιοχές υψηλών τιμών.

(5)

Ο διαχειριστής σύζευξης των αγορών (στο εξής «ΔΣΑ») χρησιμοποιεί ειδικό αλγόριθμο για την αντιστοίχιση των προσφορών με τον βέλτιστο τρόπο. Τα αποτελέσματα του υπολογισμού πρέπει να είναι διαθέσιμα, άνευ διακρίσεων, σε όλα τα χρηματιστήρια ηλεκτρικής ενέργειας. Με βάση τα αποτελέσματα του υπολογισμού από τον ΔΣΑ, τα χρηματιστήρια ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να ενημερώνουν τους πελάτες τους σχετικά με τις επιτυχείς προσφορές αγοράς και πώλησης. Ακολούθως, η ενέργεια πρέπει να μεταφέρεται μέσω του δικτύου σύμφωνα με τα αποτελέσματα του υπολογισμού του ΔΣΑ. Η διαδικασία για την ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας και την ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη είναι παρόμοια, με την εξαίρεση ότι στην ενδοημερήσια σύζευξη πρέπει να χρησιμοποιείται συνεχής διαδικασία κατά τη διάρκεια της ημέρας και όχι ένας και μόνο υπολογισμός, όπως συμβαίνει στη σύζευξη επόμενης ημέρας.

(6)

Ο υπολογισμός της δυναμικότητας για το χρονικό πλαίσιο αγοράς επόμενης μέσα και το χρονικό πλαίσιο ενδοημερήσιας αγοράς πρέπει να συντονίζεται τουλάχιστον σε περιφερειακό επίπεδο προκειμένου να διασφαλίζεται ο αξιόπιστος υπολογισμός της δυναμικότητας και ότι θα καθίσταται διαθέσιμη στην αγορά η βέλτιστη δυναμικότητα. Πρέπει να καθιερωθούν κοινές περιφερειακές μεθοδολογίες υπολογισμού δυναμικότητας που να ορίζουν τις εισροές, την προσέγγιση υπολογισμού και τις απαιτήσεις επικύρωσης. Οι πληροφορίες για τη διαθέσιμη δυναμικότητα πρέπει να επικαιροποιούνται εγκαίρως με βάση τις τελευταίες πληροφορίες μέσω αποδοτικής διαδικασίας υπολογισμού δυναμικότητας.

(7)

Δύο είναι οι επιτρεπόμενες προσεγγίσεις για τον υπολογισμό της διαζωνικής δυναμικότητας: με βάση τη ροή ή με βάση τη συντονισμένη καθαρή δυναμικότητα μεταφοράς. Η προσέγγιση με βάση τη ροή πρέπει να χρησιμοποιείται κατά κανόνα για τον υπολογισμό δυναμικότητας της επόμενης ημέρας και για τον υπολογισμό ενδοημερήσιας δυναμικότητας όταν υπάρχει μεγάλη αλληλεξάρτηση της διαζωνικής δυναμικότητας μεταξύ ζωνών προσφοράς. Η προσέγγιση με βάση τη ροή θα πρέπει να υιοθετείται μόνο κατόπιν διαβούλευσης με τους συμμετέχοντες στην αγορά και αφού δοθεί επαρκής χρόνος προετοιμασίας για να καταστεί δυνατή η ομαλή μετάβαση. Η προσέγγιση με βάση τη συντονισμένη καθαρή δυναμικότητα μεταφοράς πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στις περιφέρειες στις οποίες η διαζωνική δυναμικότητα είναι λιγότερο αλληλεξαρτώμενη και μπορεί να αποδειχθεί ότι η προσέγγιση με βάση τη ροή δεν θα μπορούσε να αποφέρει προστιθέμενη αξία.

(8)

Για τους σκοπούς της ενιαίας σύζευξης επόμενης ημέρας και της ενιαίας ενδοημερήσιας σύζευξης πρέπει να καθιερωθεί κοινό μοντέλο δικτύου, το οποίο να αποτυπώνει το ευρωπαϊκό διασυνδεδεμένο σύστημα με στόχο τον συντονισμένο υπολογισμό της διαζωνικής δυναμικότητας. Το κοινό μοντέλο δικτύου πρέπει να περιλαμβάνει μοντέλο του συστήματος μεταφοράς με τη θέση των μονάδων παραγωγής και φορτίων που σχετίζονται με τον υπολογισμό της διαζωνικής δυναμικότητας. Η παροχή επακριβών και επίκαιρων πληροφοριών από κάθε ΔΣΜ είναι απαραίτητη για τη δημιουργία του κοινού μοντέλου δικτύου.

(9)

Κάθε ΔΣΜ οφείλει να καταρτίσει ατομικό μοντέλο δικτύου του συστήματός του και να το στείλει στους ΔΣΜ που είναι αρμόδιοι για τη συγχώνευση των δικτύων σε κοινό μοντέλο δικτύου. Τα ατομικά μοντέλα δικτύου πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες από τις μονάδες παραγωγής και φορτίου.

(10)

Οι ΔΣΜ πρέπει να χρησιμοποιούν κοινό σύνολο διορθωτικών μέτρων, όπως η αντίρροπη συναλλαγή ή η αναδιανομή, για την αντιμετώπιση τόσο των εσωτερικών όσο και των διαζωνικών συμφορήσεων. Για να διευκολυνθεί ο αποδοτικότερη κατανομή της δυναμικότητας και να αποφευχθούν περιττές περικοπές διασυνοριακής δυναμικότητας, οι ΔΣΜ πρέπει να συντονίζουν τα διορθωτικά μέτρα που χρησιμοποιούν κατά τον υπολογισμό της δυναμικότητας.

(11)

Οι ζώνες προσφοράς που αποτυπώνουν τη διανομή της προσφοράς και τη ζήτησης είναι ακρογωνιαίος λίθος της αγορακεντρικής εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας και αποτελούν προϋπόθεση για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των μεθόδων κατανομής της δυναμικότητας, συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου με βάση τη ροή. Επομένως, πρέπει να οριστούν ζώνες προσφοράς κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η αποδοτική διαχείριση της συμφόρησης και η συνολική απόδοση της αγοράς. Οι ζώνες προσφοράς είναι δυνατόν να τροποποιηθούν αργότερα, με υποδιαίρεση, συγχώνευση ή προσαρμογή των συνόρων των ζωνών. Οι ζώνες προσφοράς πρέπει να είναι πανομοιότυπες για όλα τα χρονικά πλαίσια αγοράς. Η διαδικασία επανεξέτασης της διαμόρφωσης των ζωνών προσφοράς που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον εντοπισμό των διαρθρωτικών σημείων συμφόρησης και θα καθιστά δυνατή την αποδοτικότερη οριοθέτηση κάθε ζώνης προσφοράς.

(12)

Οι ΔΣΜ πρέπει να εφαρμόζουν συντονισμένη αναδιανομή σε διασυνοριακό πλαίσιο ή αντίρροπη συναλλαγή σε περιφερειακό ή ανώτερο επίπεδο. Η αναδιανομή σε διασυνοριακό πλαίσιο ή η αντίρροπη συναλλαγή θα πρέπει να συντονίζονται με την αναδιανομή ή την αντίρροπη συναλλαγή εντός της περιοχής ελέγχου.

(13)

Η δυναμικότητα πρέπει να κατανέμεται στο χρονικό πλαίσιο αγοράς επόμενης ημέρας και στο χρονικό πλαίσιο ενδοημερήσιας αγοράς χρησιμοποιώντας έμμεσες μεθόδους κατανομής, συγκεκριμένα μεθόδους που κατανέμουν ταυτόχρονα ηλεκτρική ενέργεια και δυναμικότητα. Στην περίπτωση της ενιαίας σύζευξης επόμενης ημέρας, η εν λόγω μέθοδος πρέπει είναι έμμεση (αφανής) δημοπρασία, ενώ στην περίπτωση της ενιαίας σύζευξης ενδοημερήσιας αγοράς θα πρέπει να είναι συνεχής έμμεση κατανομή. Η μέθοδος της έμμεσης δημοπρασίας πρέπει να βασίζεται σε αποδοτικές και έγκαιρες διασυνδέσεις μεταξύ ΔΣΜ, χρηματιστηρίων ηλεκτρικής ενέργειας και διαφόρων άλλων μερών, με στόχο να διασφαλίζεται η κατανομή της δυναμικότητας και η διαχείριση της συμφόρησης με αποδοτικό τρόπο.

(14)

Για λόγους απόδοσης και προκειμένου να υλοποιηθούν το συντομότερο δυνατόν η ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας και η ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη πρέπει η ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας και η ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη να αξιοποιήσουν, όπου ενδείκνυται, επιχειρήσεις ήδη δραστηριοποιούμενες στην αγορά και ήδη εφαρμοσμένες λύσεις, χωρίς να παρακωλύεται ο ανταγωνισμός από νεοεμφανιζόμενες επιχειρήσεις.

(15)

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (στο εξής «Οργανισμός»), ενδέχεται να συγκροτήσει ή να ορίσει ενιαία ρυθμιζόμενη οντότητα, η οποία να εκτελεί κοινές λειτουργίες ΔΣΑ που αφορούν τη λειτουργία της αγοράς ενιαίας σύζευξης επόμενης ημέρας και ενιαίας ενδοημερήσιας σύζευξης.

(16)

Η ανάπτυξη ενδοημερήσιων αγορών με μεγαλύτερη ρευστότητα που παρέχουν στα μέρη τη δυνατότητα να εξισορροπούν τις θέσεις τους πλησιέστερα στον πραγματικό χρόνο θα πρέπει να διευκολύνει την ενσωμάτωση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Ένωσης και αυτό, με τη σειρά του, θα διευκολύνει την επίτευξη των στόχων πολιτικής όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

(17)

Η διαζωνική δυναμικότητα επόμενης ημέρας και η διαζωνική ενδοημερήσια δυναμικότητα πρέπει να είναι σταθερές ώστε να καθίσταται δυνατή αποδοτική διασυνοριακή κατανομή.

(18)

Για να πραγματοποιούνται έμμεσες (αφανείς) δημοπρασίες σε επίπεδο Ένωσης είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί διαδικασία σύζευξης των τιμών σε ολόκληρη την Ένωση. Η διαδικασία αυτή πρέπει να τηρεί τους περιορισμούς δυναμικότητας μεταφοράς και τους περιορισμούς κατανομής και να είναι σχεδιασμένη κατά τρόπο που να καθιστά δυνατή την εφαρμογή ή επέκτασή της σε ολόκληρη την Ένωση και την ανάπτυξη νέων τύπων προϊόντων στο μέλλον.

(19)

Τα χρηματιστήρια ηλεκτρικής ενέργειας συγκεντρώνουν προσφορές αγοράς και πώλησης εντός διαφορετικών χρονικών πλαισίων, οι οποίες χρησιμεύουν ως απαραίτητα δεδομένα για τον υπολογισμό της δυναμικότητας κατά τη διαδικασία ενιαίας σύζευξης επόμενης ημέρας και ενιαίας ενδοημερήσιας σύζευξης. Επομένως, οι κανόνες εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό απαιτούν τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τα χρηματιστήρια ηλεκτρικής ενέργειας. Οι κοινές απαιτήσεις για τον ορισμό των διορισμένων διαχειριστών ηλεκτρικής ενέργειας (nominated electricity market operators/«ΝΕΜΟ») και των καθηκόντων τους θα πρέπει να διευκολύνουν την επίτευξη των στόχων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και θα καταστήσουν δυνατό να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η εσωτερική αγορά κατά την ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας και την ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη.

(20)

Για την καθιέρωση διαδικασίας ενιαίας σύζευξης επόμενης ημέρας και ενιαίας ενδοημερήσιας σύζευξης απαιτείται η συνεργασία μεταξύ των δυνητικά ανταγωνιστικών χρηματιστηρίων ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να καθοριστούν κοινές λειτουργίες σύζευξης των αγορών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η εποπτεία και η συμμόρφωση με τους κανόνες ανταγωνισμού είναι υψίστης σημασίας όσον αφορά τις εν λόγω κοινές λειτουργίες.

(21)

Παρά τη δημιουργία αξιόπιστου αλγορίθμου για την αντιστοίχιση των προσφορών αγοράς και πώλησης και κατάλληλων διαδικασιών εφεδρείας, ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις στις οποίες η διαδικασία σύζευξης των τιμών δεν θα τελεσφορεί. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να προβλεφθούν λύσεις επαναφοράς σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο που θα διασφαλίζουν την ικανότητα κατανομής της δυναμικότητας.

(22)

Πρέπει να καθιερωθεί αξιόπιστη τιμολόγηση της δυναμικότητας μεταφοράς για το χρονικό πλαίσιο της ενδοημερήσιας αγοράς, η οποία να αντανακλά τη συμφόρηση όταν η δυναμικότητα μεταφοράς είναι ανεπαρκής.

(23)

Κάθε κόστος που προκύπτει αποδοτικά για την εγγύηση της παγίωσης της δυναμικότητας και τη δημιουργία διαδικασιών με στόχο τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να ανακτάται έγκαιρα μέσω τιμολογίων δικτύου ή κατάλληλων μηχανισμών. Οι ΝΕΜΟ, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης λειτουργιών ΔΣΑ, πρέπει να δικαιούνται να ανακτούν το κόστος με το οποίο επιβαρύνθηκαν, αν αυτό είναι αποδοτικό, εύλογο και αναλογικό.

(24)

Η συμφωνία μεταξύ ΝΕΜΟ και ΔΣΜ από διαφορετικά κράτη μέλη σχετικά με τους κανόνες για τον επιμερισμό των κοινών ειδών κόστους για την ενιαία σύζευξη αγοράς επόμενης ημέρας και την ενιαία σύζευξη ενδοημερήσιας αγοράς πρέπει να συνάπτεται προτού κινηθεί η διαδικασία υλοποίησης, προκειμένου να αποφεύγονται τυχόν καθυστερήσεις και διαφωνίες λόγω του επιμερισμού του κόστους.

(25)

Είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ ΔΣΜ, ΝΕΜΟ και ρυθμιστικών αρχών προκειμένου να προαχθεί η ολοκλήρωση και η αποδοτική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και να διασφαλιστεί η βέλτιστη διαχείριση, η συντονισμένη λειτουργία και η ορθή τεχνική ανάπτυξη του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ένωση. Οι ΔΣΜ, οι ΝΕΜΟ και οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να αξιοποιούν τις συνέργειες που προκύπτουν από έργα κατανομής της δυναμικότητας και διαχείρισης της συμφόρησης και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πρέπει να βασίζονται στη αποκομισθείσα πείρα, να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις που λαμβάνονται και να χρησιμοποιούν τις λύσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των έργων αυτών.

(26)

Για να εξασφαλιστεί η στενή συνεργασία μεταξύ ΔΣΜ, ΝΕΜΟ και ρυθμιστικών αρχών, πρέπει να θεσπιστεί σταθερό, αξιόπιστο και αμερόληπτο ενωσιακό πλαίσιο διακυβέρνησης της ενιαίας σύζευξης επόμενης ημέρας και της ενιαίας ενδοημερήσιας σύζευξης.

(27)

Ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η δημιουργία ενιαίας σύζευξης επόμενης ημέρας και ενιαίας ενδοημερήσιας σύζευξης, δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ύπαρξη συγκεκριμένου συνόλου εναρμονισμένων κανόνων για τον υπολογισμό της δυναμικότητας, τη διαχείριση της συμφόρησης και το εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας.

(28)

Ωστόσο, η ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας και η ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη πρέπει να υλοποιηθούν αποκλειστικώς σταδιακά, καθώς το κανονιστικό πλαίσιο για το εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας και η φυσική διάρθρωση του δικτύου μεταφοράς χαρακτηρίζονται από σημαντικές διαφορές μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ περιφερειών. Η υιοθέτηση ενιαίας σύζευξης επόμενης ημέρας και ενιαίας ενδοημερήσιας σύζευξης απαιτεί, επομένως, διαδοχική ευθυγράμμιση των υφιστάμενων μεθοδολογιών για τον υπολογισμό και την κατανομή της δυναμικότητας και για τη διαχείριση της συμφόρησης. Συνεπώς, επιτρέπεται, όταν χρειάζεται, να καθιερωθεί, ως ενδιάμεσο στάδιο, ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας και ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη σε περιφερειακό επίπεδο.

(29)

Για την ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας και την ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη απαιτείται η θέσπιση εναρμονισμένων μέγιστων και ελάχιστων τιμών εκκαθάρισης που να συμβάλλουν στην ενίσχυση των επενδυτικών συνθηκών για ασφαλή δυναμικότητα και μακροπρόθεσμη ασφάλεια του εφοδιασμού, τόσο εντός όσο και μεταξύ των κρατών μελών.

(30)

Δεδομένου του εξαιρετικά υψηλού βαθμού πολυπλοκότητας και λεπτομέρειας των όρων και των προϋποθέσεων ή των μεθοδολογιών που απαιτούνται για την πλήρη εφαρμογή της ενιαίας σύζευξης επόμενης ημέρας και της ενιαίας ενδοημερήσιας σύζευξης, πρέπει να καταρτιστούν από τους ΔΣΜ και τους ΝΕΜΟ και να εγκριθούν από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές ορισμένοι λεπτομερείς όροι και προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες. Ωστόσο, η ανάπτυξη ορισμένων όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών από τους ΔΣΜ και τα χρηματιστήρια ηλεκτρικής ενέργειας και η επακόλουθη έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές πρέπει να μην καθυστερήσουν την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Επομένως, είναι απαραίτητος ο καθορισμός συγκεκριμένων διατάξεων σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ ΔΣΜ, ΝΕΜΟ και ρυθμιστικών αρχών.

(31)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 713/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), ο Οργανισμός πρέπει να λαμβάνει απόφαση εφόσον δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία των αρμόδιων εθνικών ρυθμιστικών αρχών σχετικά με κοινούς όρους και προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες.

(32)

Ο παρών κανονισμός εκπονήθηκε σε στενή συνεργασία με τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER), το Ευρωπαϊκό δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΣΜ-ηλ/ENTSO-E) και τα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να θεσπιστούν αποδοτικοί, ισορροπημένοι και αναλογικοί κανόνες με διαφάνεια και συμμετοχική διαδικασία. Σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009, η Επιτροπή θα διαβουλεύεται με τον ACER, το ΕΔΔΣΜ-ηλ και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, ιδίως με τους NEMO, προτού προτείνει οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος κανονισμού.

(33)

Ο παρών κανονισμός συμπληρώνει το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009 σύμφωνα με τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 16 του ίδιου κανονισμού.

(34)

Λόγω των σημαντικών προβλημάτων στην υιοθέτηση ενιαίας σύζευξης επόμενης ημέρας και ενιαίας ενδοημερήσιας σύζευξης στη σημερινή κατάσταση της αγοράς της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας είναι επί του παρόντος σε εξέλιξη διαδικασία μεγάλης αναδιάρθρωσης της αγοράς. Επομένως, χρειάζεται επιπλέον χρόνος για την υλοποίηση ορισμένων μερών του παρόντος κανονισμού, με την εφαρμογή ορισμένων μεταβατικών ρυθμίσεων.

(35)

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΊΤΛΟΣ I

ΓΕΝΙΚΈΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός καθορίζει λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαζωνική κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης στην αγορά επόμενης ημέρας και στην ενδοημερήσια αγορά, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων για καθορισμό κοινών μεθοδολογιών προσδιορισμού των ποσοτήτων δυναμικότητας που είναι ταυτόχρονα διαθέσιμη μεταξύ των ζωνών προσφοράς, κριτηρίων αξιολόγησης της απόδοσης και διαδικασίας επανεξέτασης του ορισμού των ζωνών προσφοράς.

2.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα τα συστήματα μεταφοράς και τις γραμμές διασύνδεσης στην Ένωση, εξαιρουμένων των συστημάτων μεταφοράς ισχύος στα νησιά που δεν είναι συνδεδεμένα με άλλα συστήματα μεταφοράς μέσω γραμμών διασύνδεσης.

3.   Σε κράτη μέλη όπου δραστηριοποιούνται περισσότεροι του ενός διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε όλους τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς εντός του κράτους μέλους. Όταν διαχειριστής συστημάτων μεταφοράς δεν επιτελεί λειτουργία που σχετίζεται με μία ή περισσότερες υποχρεώσεις βάσει του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν ότι η αρμοδιότητα για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις αυτές ανατίθεται σε έναν ή περισσότερους, διαφορετικούς, συγκεκριμένους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς.

4.   Η ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας και η ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη στην Ένωση επιτρέπεται να είναι ανοικτές σε επιχειρήσεις και ΔΣΜ που δραστηριοποιούνται στην Ελβετία, υπό την προϋπόθεση ότι το εθνικό δίκαιο αυτής της χώρας εφαρμόζει τις βασικές διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και υφίσταται διακυβερνητική συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της Ένωσης και της Ελβετίας.

5.   Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της ανωτέρω παραγράφου 4, η Επιτροπή αποφασίζει, με βάση γνωμοδότηση του Οργανισμού, σχετικά με τη συμμετοχή της Ελβετίας στη ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας και στην ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ελβετικών ΝΕΜΟ και ΔΣΜ που εντάσσονται στην ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας συνάδουν με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ΝΕΜΟ και ΔΣΜ που δραστηριοποιούνται στην Ένωση, ώστε να είναι δυνατή η ομαλή λειτουργία των συστημάτων ενιαίας σύζευξης επόμενης ημέρας και της ενδοημερήσιας σύζευξης που υλοποιούνται σε επίπεδο Ένωσης και να εξασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για όλους τους ενδιαφερόμενους.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ορισμοί που προβλέπονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009, στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2013 της Επιτροπής (3) και στο άρθρο 2 της οδηγίας 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4).

Επιπλέον, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

1.   «ατομικό μοντέλο δικτύου»: σύνολο δεδομένων το οποίο καταρτίζεται από τους αρμόδιους ΔΣΜ και περιγράφει τα χαρακτηριστικά συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας (παραγωγή, φορτίο και τοπολογία δικτύου) μαζί με τους συναφείς κανόνες για τη μεταβολή των εν λόγω χαρακτηριστικών κατά τον υπολογισμό της δυναμικότητας, και το οποίο προορίζεται να συγχωνευθεί με τις συνιστώσες άλλου ατομικού μοντέλου δικτύου με στόχο τη συγκρότηση κοινού μοντέλου δικτύου·

2.   «κοινό μοντέλο δικτύου»: σύνολο δεδομένων σε επίπεδο Ένωσης το οποίο έχει συμφωνηθεί μεταξύ διαφόρων ΔΣΜ και περιγράφει τα κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας (παραγωγή, φορτία και τοπολογία δικτύου) και τους κανόνες για τη μεταβολή των εν λόγω χαρακτηριστικών κατά τη διαδικασία υπολογισμού της δυναμικότητας·

3.   «περιφέρεια υπολογισμού δυναμικότητας»: η γεωγραφική περιοχή στην οποία εφαρμόζεται συντονισμένος υπολογισμός της δυναμικότητας·

4.   «σενάριο»: πρόγνωση της κατάστασης του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας για συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο·

5.   «καθαρή θέση»: το καθαρό άθροισμα εξαγωγών και εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας για κάθε αγοραία χρονική μονάδα ανά ζώνη προσφοράς·

6.   «περιορισμοί κατανομής»: οι περιορισμοί που πρέπει να τηρούνται κατά την κατανομή της δυναμικότητας ώστε να διατηρείται το σύστημα μεταφοράς εντός των ορίων επιχειρησιακής ασφάλειας και δεν έχουν μετατραπεί σε διαζωνική δυναμικότητα ή απαιτούνται για την αύξηση της απόδοσης της κατανομής δυναμικότητας·

7.   «όρια επιχειρησιακής ασφάλειας»: τα αποδεκτά όρια λειτουργίας για την ασφαλή λειτουργία του δικτύου, όπως θερμικά όρια, όρια τάσης, οριακή ένταση ρεύματος βραχυκυκλώματος, όρια συχνότητας και δυναμικής ευστάθειας·

8.   «προσέγγιση με βάση τη συντονισμένη καθαρή δυναμικότητα μεταφοράς»: μέθοδος υπολογισμού της δυναμικότητας βασιζόμενη στην αρχή της εκτίμησης και του εκ των προτέρων καθορισμού των μέγιστων δυνατών συναλλαγών ενέργειας μεταξύ γειτονικών ζωνών προσφοράς·

9.   «προσέγγιση με βάση τη ροή»: μέθοδος υπολογισμού της δυναμικότητας σύμφωνα με την οποία οι ανταλλαγές ενέργειας μεταξύ ζωνών προσφοράς περιορίζονται από τους συντελεστές διανομής της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τα διαθέσιμα περιθώρια σε κρίσιμα στοιχεία του δικτύου·

10.   «απρόβλεπτο συμβάν»: βλάβη στοιχείου που έχει εντοπιστεί και είναι πιθανόν να συμβεί ή έχει ήδη συμβεί, συμπεριλαμβανομένων όχι μόνο των στοιχείων του συστήματος μεταφοράς αλλά και σημαντικών χρηστών του δικτύου και στοιχείων του δικτύου διανομής, αν αυτά είναι σημαντικά για την επιχειρησιακή ασφάλεια του συστήματος μεταφοράς·

11.   «φορέας συντονισμένου υπολογισμού δυναμικότητας»: μια ή περισσότερες οντότητες που έχουν επιφορτιστεί με τον υπολογισμό της δυναμικότητας μεταφοράς, σε περιφερειακό ή ανώτερο επίπεδο·

12.   «κλείδα μετατόπισης παραγωγής»: μέθοδος για τη μετατροπή μεταβολής της καθαρής θέσης συγκεκριμένης ζώνης προσφοράς σε εκτιμώμενες συγκεκριμένες αυξήσεις ή μειώσεις έγχυσης κατά το κοινό μοντέλο δικτύου·

13.   «διορθωτικό μέτρο»: μη αυτοματοποιημένο ή αυτοματοποιημένο μέτρο που εφαρμόζει ένας ή περισσότεροι ΔΣΜ, προκειμένου να διατηρηθεί η επιχειρησιακή ασφάλεια·

14.   «περιθώριο αξιοπιστίας»: η μείωση της διαζωνικής δυναμικότητας για την κάλυψη αβεβαιοτήτων κατά τον υπολογισμό της δυναμικότητας·

15.   «αγοραία ώρα»: η θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης ή η ώρα Κεντρικής Ευρώπης, όποια από τις δύο ισχύει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή·

16.   «έσοδα συμφόρησης»: εισοδήματα από την κατανομή δυναμικότητας·

17.   «συμφόρηση στην αγορά»: κατάσταση κατά την οποία έχει περιοριστεί το οικονομικό πλεόνασμα για την ενιαία σύζευξη αγοράς επόμενης ημέρας ή για την ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη, λόγω περιορισμών της διαζωνικής δυναμικότητας ή περιορισμών κατανομής·

18.   «φυσική συμφόρηση»: κατάσταση του δικτύου κατά την οποία οι αναμενόμενες ή πραγματικές ροές ηλεκτρικής ενέργειας παραβιάζουν τα θερμικά όρια στοιχείων του δικτύου και τη σταθερότητα τάσης ή τα όρια σταθερότητας της γωνίας φάσης του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας·

19.   «διαρθρωτική συμφόρηση»: συμφόρηση στο σύστημα μεταφοράς που μπορεί να οριστεί αναμφισβήτητα, είναι προβλέψιμη, γεωγραφικά αμετάβλητη για μακρύ χρονικό διάστημα και συχνά επαναλαμβανόμενη υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας·

20.   «αντιστοίχιση»: ο τρόπος εμπορικών συναλλαγών κατά τον οποίο οι εντολές πώλησης παραβάλλονται με κατάλληλες εντολές αγοράς ώστε να διασφαλίζεται η μεγιστοποίηση του οικονομικού πλεονάσματος για την ενιαία σύζευξη αγοράς επόμενης ημέρας ή την ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη·

21.   «εντολή»: πρόθεση αγοράς ή πώλησης ενέργειας ή δυναμικότητας, την οποία εκφράζει συμμετέχων στην αγορά και η οποία υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις εκτέλεσης·

22.   «αντιστοιχισμένες εντολές»: όλες οι εντολές αγοράς και πώλησης που αντιστοιχίζονται από τον αλγόριθμο σύζευξης τιμών ή τον αλγόριθμο αντιστοίχισης συνεχούς συναλλαγής·

23.   «ορισθείς διαχειριστής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (nominated electricity market operator/ΝΕΜΟ»: οντότητα που έχει οριστεί από την αρμόδια αρχή να εκτελεί καθήκοντα σχετικά με την ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας ή την ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη·

24.   «ενιαίο βιβλίο εντολών»: δομοστοιχείο του συστήματος συνεχούς ενδοημερήσιας σύζευξης που συλλέγει όλες τις προς αντιστοίχιση εντολές από τους ΝΕΜΟ που συμμετέχουν στην ενιαία σύζευξη ενδοημερήσιας αγοράς και τις αντιστοιχίζει συνεχώς·

25.   «συναλλαγή/εμπόριο»: μία ή περισσότερες αντιστοιχισμένες εντολές·

26.   «ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας»: διαδικασία δημοπράτησης κατά την οποία αντιστοιχίζονται οι εντολές που έχουν συγκεντρωθεί και η διαζωνική δυναμικότητα κατανέμεται ταυτόχρονα για διαφορετικές ζώνες προσφοράς στην αγορά επόμενης ημέρας·

27.   «ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη»: συνεχής διαδικασία κατά την οποία αντιστοιχίζονται οι εντολές που έχουν συγκεντρωθεί και η διαζωνική δυναμικότητα κατανέμεται ταυτόχρονα για διαφορετικές ζώνες προσφοράς στην ενδοημερήσια αγορά·

28.   «αλγόριθμος σύζευξης τιμών»: αλγόριθμος που χρησιμοποιείται κατά την ενιαία σύζευξη αγοράς επόμενης ημέρας για ταυτόχρονη αντιστοίχιση των εντολών και κατανομή διαζωνικών δυναμικοτήτων·

29.   «αλγόριθμος αντιστοίχισης συνεχούς συναλλαγής»: ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται κατά την ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη για τη συνεχή αντιστοίχιση των εντολών και κατανομή διαζωνικών δυναμικοτήτων·

30.   «λειτουργία διαχειριστή σύζευξης αγορών (ΔΣΑ)»: το καθήκον αντιστοίχισης των εντολών από τις αγορές επόμενης ημέρας και τις ενδοημερήσιες αγορές για διαφορετικές ζώνες προσφοράς και ταυτόχρονης κατανομή διαζωνικών δυναμικοτήτων·

31.   «τιμή εκκαθάρισης»: η τιμή που προσδιορίζεται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με αντιστοίχιση της ανώτατης αποδεκτής εντολής πώλησης και της κατώτατης αποδεκτής εντολής αγοράς

32.   «προγραμματισμένη ανταλλαγή»: η προγραμματισμένη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ γεωγραφικών περιοχών, για κάθε αγοραία χρονική μονάδα και για συγκεκριμένη κατεύθυνση·

33.   «φορέας υπολογισμού προγραμματισμένης ανταλλαγής»: μια ή περισσότερες οντότητες που έχουν επιφορτιστεί με τον υπολογισμό των προγραμματισμένων ανταλλαγών·

34.   «χρονικό πλαίσιο αγοράς επόμενης ημέρας»: το χρονικό πλαίσιο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι τη χρονική στιγμή λήξης προσφορών της αγοράς επόμενης ημέρας, εντός του οποίου, για κάθε αγοραία χρονική μονάδα, οι συναλλαγές προϊόντων εκτελούνται την παραμονή της ημέρας παράδοσης·

35.   «καταληκτική ώρα παγίωσης δυναμικότητας επόμενης ημέρας»: το χρονικό σημείο από το οποίο παγιώνεται η διαζωνική δυναμικότητα·

36.   «χρονική στιγμή λήξης προσφορών της αγοράς επόμενης ημέρας»: η χρονική στιγμή μέχρι την οποία γίνονται δεκτές οι εντολές στην αγορά επόμενης ημέρας·

37.   «χρονικό πλαίσιο ενδοημερήσιας αγοράς»: το χρονικό πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από τη χρονική στιγμή έναρξης προσφορών διαζωνικής ενδοημερήσιας αγοράς έως πριν τη χρονική στιγμή λήξης προσφορών διαζωνικής ενδοημερήσιας αγοράς, εντός του οποίου, για κάθε αγοραία χρονική μονάδα, οι συναλλαγές προϊόντων εκτελούνται πριν από την παράδοσή τους·

38.   «χρονική στιγμή έναρξης προσφορών διαζωνικής ενδοημερήσιας αγοράς»: το χρονικό σημείο απελευθέρωσης της διαζωνικής δυναμικότητας μεταξύ ζωνών προσφοράς για συγκεκριμένη αγοραία χρονική μονάδα και συγκεκριμένο σύνορο ζωνών προσφοράς·

39.   «χρονική στιγμή λήξης προσφορών διαζωνικής ενδοημερήσιας αγοράς»: το χρονικό σημείο μετά το οποίο δεν επιτρέπεται πλέον κατανομή διαζωνικής δυναμικότητας για συγκεκριμένη αγοραία χρονική μονάδα·

40.   «δομοστοιχείο διαχείρισης δυναμικότητας»: σύστημα που περιέχει επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τη διαθέσιμη διαζωνική δυναμικότητα, με σκοπό την κατανομή διαζωνικής ενδοημερήσιας δυναμικότητας

41.   «μη τυπικό ενδοημερήσιο προϊόν»: προϊόν για συνεχή ενδοημερήσια σύζευξη το οποίο δεν αφορά αμετάβλητη παράδοση ενέργειας ή αφορά χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τη μία αγοραία χρονική μονάδα, έχει ειδικά χαρακτηριστικά και έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις πρακτικές λειτουργίας του συστήματος ή στις ανάγκες της αγοράς, όπως π.χ. εντολές που καλύπτουν πολλαπλές αγοραίες χρονικές μονάδες και προϊόντα που αντικατοπτρίζουν το κόστος εκκίνησης της μονάδας παραγωγής·

42.   «κεντρικός αντισυμβαλλόμενος»: μια ή περισσότερες οντότητες που έχουν επιφορτιστεί με τη σύναψη συμβάσεων με τους συμμετέχοντες στην αγορά, με την ανανέωση των συμβάσεων που προκύπτουν από τη διαδικασία αντιστοίχισης, καθώς και με την οργάνωση της μεταβίβασης των καθαρών θέσεων που προκύπτουν από την κατανομή της δυναμικότητας με άλλους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους ή πράκτορες μεταβίβασης·

43.   «πράκτορας μεταβίβασης»: μια ή περισσότερες οντότητες που έχουν επιφορτιστεί με τη μεταβίβαση καθαρών θέσεων μεταξύ διαφορετικών κεντρικών αντισυμβαλλομένων·

44.   «παγίωση»: η εγγύηση ότι τα δικαιώματα διαζωνικής δυναμικότητας θα παραμείνουν καταρχήν αμετάβλητα και ότι θα καταβληθεί αποζημίωση αν αυτά μολαταύτα μεταβληθούν·

45.   «ανωτέρα βία»: κάθε απρόβλεπτο ή ασυνήθιστο γεγονός ή κατάσταση πέραν του εύλογου ελέγχου από ΔΣΜ, και όχι λόγω υπαιτιότητας του ΔΣΜ, το οποίο δεν μπορεί να αποφευχθεί ή να αντιμετωπιστεί με εύλογη προνοητικότητα και επιμέλεια, το οποίο δεν μπορεί να επιλυθεί με μέτρα που είναι εύλογα εφικτά για τον ΔΣΜ από τεχνικής, χρηματοδοτικής ή οικονομικής άποψης, το οποίο έχει πράγματι συμβεί και είναι αντικειμενικά επαληθεύσιμο, και το οποίο καθιστά αδύνατο για τον ΔΣΟ να εκπληρώσει, προσωρινά ή μόνιμα, τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·

46.   «οικονομικό πλεόνασμα για την ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας ή την ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη»: το άθροισμα (i) του πλεονάσματος του προμηθευτή για την ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας ή την ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη για την οικεία χρονική περίοδο, (ii) του πλεονάσματος του καταναλωτή για την ενιαία σύζευξη αγοράς επόμενης ημέρας ή την ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη, (iii) των εσόδων συμφόρησης και (iv) άλλων συναφών εξόδων και ωφελειών όταν αυτά αυξάνουν την οικονομική απόδοση για την οικεία χρονική περίοδο· το πλεόνασμα του προμηθευτή και του καταναλωτή είναι το γινόμενο της διαφοράς μεταξύ των εντολών που έχουν γίνει δεκτές και της τιμής εκκαθάρισης, ανά μονάδα ενέργειας, επί την ποσότητα ενέργειας βάση των εντολών.

Άρθρο 3

Στόχοι της συνεργασίας για την κατανομή δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης

Στόχοι του παρόντος κανονισμού είναι:

α)

η προώθηση αποδοτικού ανταγωνισμού κατά την παραγωγή, τις συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και τον εφοδιασμό με ηλεκτρική ενέργεια·

β)

η διασφάλιση της βέλτιστης χρήσης των υποδομών μεταφοράς·

γ)

η εγγύηση της επιχειρησιακής ασφάλειας·

δ)

η βελτιστοποίηση του υπολογισμού και της κατανομής της διαζωνικής δυναμικότητας·

ε)

η διασφάλιση δίκαιης και αμερόληπτης μεταχείρισης των ΔΣΜ, των ΝΕΜΟ, του Οργανισμού, των ρυθμιστικών αρχών και των συμμετεχόντων στην αγορά·

στ)

η διασφάλιση και η ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας των πληροφοριών·

ζ)

συμβολή στην αποδοτική μακροπρόθεσμη λειτουργία και ανάπτυξη του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας στην Ένωση·

η)

συνεκτίμηση της ανάγκης για δίκαιη και εύρυθμα λειτουργούσα αγορά και για δίκαιη και ομαλή διαμόρφωση τιμών·

θ)

η δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού των ΝΕΜΟ

ι)

η χωρίς διακρίσεις διασφάλιση πρόσβασης στη διαζωνική δυναμικότητα.

Άρθρο 4

Ορισμός και ανάκληση ορισμού ΝΕΜΟ

1.   Κάθε κράτος μέλος που είναι ηλεκτρικά συνδεδεμένο με ζώνη προσφοράς σε άλλο κράτος μέλος διασφαλίζει, εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, τον ορισμό ενός ή περισσότερων ΝΕΜΟ για την εκτέλεση της ενιαίας σύζευξης επόμενης ημέρας και/ή ενιαίας ενδοημερήσιας σύζευξης. Για τον σκοπό αυτό επιτρέπεται να κληθούν να υποβάλουν αίτηση για ορισμό ως ΝΕΜΟ εγχώριοι και μη εγχώριοι διαχειριστές αγοράς.

2.   Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει τον ορισμό τουλάχιστον ενός ΝΕΜΟ σε κάθε ζώνη προσφοράς στην επικράτειά του. Οι ΝΕΜΟ ορίζονται για αρχική θητεία τεσσάρων ετών. Πλην των περιπτώσεων εφαρμογής του άρθρου 5 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη επιτρέπουν την υποβολή αιτήσεων ορισμού σε ετήσια, τουλάχιστον, βάση.

3.   Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά από τα κράτη μέλη, οι ρυθμιστικές αρχές είναι αρμόδιες για τον ορισμό των NEMO, την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τα κριτήρια ορισμού και, στην περίπτωση των εθνικών νομίμων μονοπωλίων, την έγκριση των τελών των ΝΕΜΟ ή της μεθοδολογίας υπολογισμού των τελών των ΝΕΜΟ. Τα κράτη μέλη επιτρέπεται να προβλέπουν ως αρχές ορισμού αρχές διαφορετικές από τις ρυθμιστικές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η αρχή ορισμού να έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τις ρυθμιστικές αρχές προκειμένου να ασκεί αποδοτικά τα καθήκοντά της.

4.   Η αρχή ορισμού αξιολογεί κατά πόσον οι υποψήφιοι ΝΕΜΟ πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 6. Τα κριτήρια αυτά ισχύουν ανεξαρτήτως του κατά πόσον ορίζονται ένας ή περισσότεροι ΝΕΜΟ. Κατά τη λήψη απόφασης για τον ορισμό ΝΕΜΟ αποφεύγεται οποιαδήποτε διακριτική μεταχείριση μεταξύ των υποψηφίων, ιδίως μεταξύ εγχώριων και μη εγχώριων. Αν η ορίζουσα αρχή δεν είναι η ρυθμιστική αρχή, η τελευταία γνωμοδοτεί κατά πόσον ο αιτούμενος ορισμό πληροί τα κριτήρια ορισμού κατά το άρθρο 6. Άρνηση ορισμού ΝΕΜΟ είναι δυνατή μόνο όταν δεν πληρούνται τα κριτήρια ορισμού κατά το άρθρο 6 ή σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1.

5.   ΝΕΜΟ που έχει οριστεί σε κράτος μέλος έχει το δικαίωμα να παρέχει υπηρεσίες συναλλαγών επόμενης ημέρας και ενδοημερήσιων συναλλαγών με παράδοση σε άλλο κράτος μέλος. Οι κανόνες συναλλαγών στο άλλο κράτος μέλος εφαρμόζονται χωρίς να χρειάζεται ορισμός του ως ΝΕΜΟ σε αυτό το κράτος μέλος. Οι ορίζουσες αρχές κράτους μέλους παρακολουθούν όλους τους ΝΕΜΟ που παρέχουν ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας και/ή ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη σε αυτό το κράτος μέλος. Σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009, οι ορίζουσες αρχές κράτους μέλους διασφαλίζουν την τήρηση του παρόντος κανονισμού από όλους τους ΝΕΜΟ που παρέχουν ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας και/ή ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη στο εν λόγω κράτος μέλος, ανεξαρτήτως από τον τόπο που έχουν οριστεί οι ΝΕΜΟ. Οι αρχές που είναι αρμόδιες για τον ορισμό, την παρακολούθηση και τη συμμόρφωση των ΝΕΜΟ ανταλλάσσουν όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την αποδοτική εποπτεία των δραστηριοτήτων των ΝΕΜΟ.

Ορισθείς ΝΕΜΟ οφείλει να ενημερώνει την ορίζουσα αρχή άλλου κράτους μέλους αν προτίθεται να παρέχει ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας και/ή ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη στο εν λόγω κράτος μέλος, δύο μήνες πριν από την έναρξη λειτουργίας της σύζευξης.

6.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, κράτος μέλος δύναται να αρνηθεί τις υπηρεσίες συναλλαγών από NEMO που έχει οριστεί σε άλλο κράτος μέλος, αν:

α)

για τις υπηρεσίες συναλλαγών επόμενης ημέρας και ενδοημερησίως στο κράτος μέλος ή στη ζώνη προσφοράς του κράτους μέλους όπου πραγματοποιείται η παράδοση ισχύει εθνικό νόμιμο μονοπώλιο σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1· ή

β)

το κράτος μέλος όπου πραγματοποιείται η παράδοση είναι σε θέση να στοιχειοθετήσει ότι υπάρχουν τεχνικά εμπόδια για την παράδοση σε αυτό το κράτος μέλος της ηλεκτρικής ενέργειας που αγοράζεται σε αγορές επόμενης ημέρας και ενδοημερήσιες από ΝΕΜΟ που έχουν οριστεί σε άλλο κράτος μέλος, τεχνικά εμπόδια που συνδέονται με την ανάγκη να διασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού, διατηρώντας παράλληλα την επιχειρησιακή ασφάλεια ή

γ)

οι κανόνες συναλλαγών στο κράτος μέλος παράδοσης δεν είναι συμβατοί με την παράδοση στο εν λόγω κράτος μέλος της ηλεκτρικής ενέργειας που αγοράζεται με βάση υπηρεσίες συναλλαγών επόμενης ημέρας και ενδοημερήσιες παρεχόμενες από ΝΕΜΟ που έχει οριστεί σε άλλο κράτος μέλος ή

δ)

ο ΝΕΜΟ είναι εθνικό νόμιμο μονοπώλιο σύμφωνα με το άρθρο 5 στο κράτος μέλος όπου έχει οριστεί.

7.   Σε περίπτωση που λαμβάνεται απόφαση άρνησης υπηρεσιών συναλλαγών επόμενης ημέρας και ενδοημερήσιων με παράδοση σε άλλο κράτος μέλος, το κράτος μέλος παράδοσης γνωστοποιεί την απόφασή του στον ΝΕΜΟ και στην ορίζουσα αρχή του κράτους μέλους στο οποίο έχει οριστεί ο ΝΕΜΟ, καθώς και στον Οργανισμό και στην Επιτροπή. Η άρνηση αιτιολογείται δεόντως. Στις περιπτώσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 6 στοιχεία β) και γ), στην απόφαση άρνησης υπηρεσιών συναλλαγών με παράδοση σε άλλο κράτος μέλος καθορίζεται επίσης πώς και έως πότε είναι δυνατόν να υπερνικηθούν τα τεχνικά εμπόδια στις συναλλαγές ή να είναι συμβατές με τους εγχώριους κανόνες συναλλαγών οι υπηρεσίες συναλλαγών με παράδοση σε άλλο κράτος μέλος. Η ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους που αρνείται υπηρεσίες συναλλαγών εξετάζει την απόφαση και δημοσιεύει γνώμη σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατόν να αρθούν τα εμπόδια στις υπηρεσίες συναλλαγών και σχετικά με τον τρόπο να καταστούν συμβατά οι υπηρεσίες συναλλαγών και οι κανόνες συναλλαγών.

8.   Το κράτος μέλος στο οποίο έχει οριστεί ο ΝΕΜΟ μεριμνά για την ανάκληση ορισμού ΝΕΜΟ αν αυτός δεν τηρεί τα κριτήρια κατά το άρθρο 6 και δεν είναι σε θέση να αποκαταστήσει την τήρηση των κριτηρίων εντός έξι μηνών από τη γνωστοποίηση εκ μέρους της ορίζουσας αρχής της μη τήρησης κριτηρίων. Αν αρμόδια για τον ορισμό και την παρακολούθηση δεν είναι η ρυθμιστική αρχή, αυτή πρέπει να γνωμοδοτήσει σχετικά με την ανάκληση. Ταυτόχρονα με τη γνωστοποίηση προς τον ΝΕΜΟ, η ορίζουσα αρχή ενημερώνει επίσης την ορίζουσα αρχή των άλλων κρατών μελών στα οποία δραστηριοποιείται ο εν λόγω ΝΕΜΟ ότι αυτός δεν τηρεί πλέον τα κριτήρια.

9.   Αν ορίζουσα αρχή κράτους μέλους διαπιστώσει ότι ΝΕΜΟ που δραστηριοποιείται αλλά δεν έχει οριστεί στη χώρα του δεν τηρεί τα κριτήρια κατά το άρθρο 6 όσον αφορά τις δραστηριότητές της στη χώρα αυτή, οφείλει να γνωστοποιήσει στον ΝΕΜΟ ότι δεν τηρεί τα κριτήρια. Αν ο ΝΕΜΟ δεν αποκαταστήσει την τήρηση των κριτηρίων εντός τριών μηνών από τη γνωστοποίηση, η ορίζουσα αρχή μπορεί να αναστείλει το δικαίωμα να προσφέρει υπηρεσίες συναλλαγών επόμενης ημέρας και ενδοημερήσιες σε αυτό το κράτος μέλος μέχρις ότου ο ΝΕΜΟ αποκαταστήσει την τήρηση. Η ορίζουσα αρχή ενημερώνει την ορίζουσα αρχή του κράτους μέλους στο οποίο έχει οριστεί ο ΝΕΜΟ, τον Οργανισμό και την Επιτροπή.

10.   Η ορίζουσα αρχή ενημερώνει τον Οργανισμό σχετικά με τον ορισμό και την ανάκληση ορισμού ΝΕΜΟ. Ο Οργανισμός έχει αναρτημένο στον δικτυακό του τόπο επικαιροποιημένο κατάλογο των ορισθέντων ΝΕΜΟ, του καθεστώτος τους και των τόπων όπου αυτοί δραστηριοποιούνται.

Άρθρο 5

Ορισμός ΝΕΜΟ στην περίπτωση εθνικού νόμιμου μονοπωλίου υπηρεσιών συναλλαγών

1.   Αν τη στιγμή έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού υφίσταται ήδη σε κράτος μέλος ή σε ζώνη προσφοράς κράτους μέλους εθνικό νόμιμο μονοπώλιο υπηρεσιών συναλλαγών επόμενης ημέρας και ενδοημερησίως το οποίο αποκλείει τον ορισμό περισσότερων του ενός ΝΕΜΟ, το σχετικό κράτος μέλος οφείλει να ενημερώσει την Επιτροπή, εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, και δύναται να αρνηθεί τον ορισμό περισσότερων του ενός ΝΕΜΟ ανά ζώνη προσφοράς.

Αν υπάρχουν περισσότεροι του ενός υποψήφιοι για τον ορισμό του μοναδικού ΝΕΜΟ, το σχετικό κράτος μέλος ορίζει τον υποψήφιο που πληροί με τον βέλτιστο τρόπο τα κριτήρια κατά το άρθρο 6. Αν κράτος μέλος αρνηθεί τον ορισμό περισσότερων του ενός ΝΕΜΟ ανά ζώνη προσφοράς, η αρμόδια ρυθμιστική αρχή καθορίζει ή εγκρίνει, αρκετά πριν από την έναρξη ισχύος τους, τα τέλη ΝΕΜΟ για τις συναλλαγές στην αγορά επόμενης ημέρας και στην ενδοημερήσια αγορά ή καθορίζει τις μεθοδολογίες που θα χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 6, το σχετικό κράτος μέλος δύναται επίσης να αρνηθεί διασυνοριακές υπηρεσίες συναλλαγών παρεχόμενες από ΝΕΜΟ που έχει οριστεί σε άλλο κράτος μέλος· ωστόσο, δεν συνιστά ισχυρό λόγο άρνησης η προστασία υφιστάμενων χρηματιστηρίων ηλεκτρικής ενέργειας στο ίδιο κράτος μέλος από οικονομικά μειονεκτήματα λόγω ανταγωνισμού.

2.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, θεωρείται ότι υφίσταται εθνικό νόμιμο μονοπώλιο όταν το εθνικό δίκαιο προβλέπει ρητώς ότι εντός κράτους μέλους ή ζώνης προσφοράς κράτους δεν επιτρέπεται να διενεργούν υπηρεσίες συναλλαγών επόμενης ημέρας και ενδοημερησίως μέλους περισσότερες από μία οντότητα.

3.   Δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009 όσον αφορά την ανάπτυξη της ενιαίας σύζευξης επόμενης ημέρας και της ενιαίας ενδοημερήσιας σύζευξης στα κράτη μέλη, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη ανταγωνισμού μεταξύ των ΝΕΜΟ. Βάσει της έκθεσης αυτής, και αν η Επιτροπή θεωρήσει ότι δεν δικαιολογείται η συνέχιση των εθνικών νομίμων μονοπωλίων ή η συνεχιζόμενη άρνηση κράτους μέλους να επιτρέψει τις διασυνοριακές συναλλαγές από ΝΕΜΟ ορισθέντα σε άλλο κράτος μέλος, η Επιτροπή δύναται να εξετάσει τη λήψη κατάλληλων νομοθετικών ή άλλων μέτρων που θα αυξήσουν περαιτέρω τον ανταγωνισμό και τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών και εντός αυτών. Η Επιτροπή περιλαμβάνει επίσης αξιολόγηση στην έκθεση σχετικά με τη διακυβέρνησης την ενιαίας σύζευξης επόμενης ημέρας και της ενιαίας ενδοημερήσιας σύζευξης που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαφάνεια των λειτουργιών ΔΣΑ που εκτελούν από κοινού διαφορετικοί ΝΕΜΟ. Βάσει της έκθεσης αυτής, και αν η Επιτροπή θεωρήσει ότι είναι ασαφής η άσκηση μονοπωλιακών λειτουργιών ΔΣΑ και άλλων καθηκόντων ΝΕΜΟ, δύναται να εξετάσει τη λήψη κατάλληλων νομοθετικών ή άλλων μέτρων που θα αυξήσουν περαιτέρω τη διαφάνεια και την αποδοτική λειτουργία της ενιαίας σύζευξης επόμενης ημέρας και της ενιαίας ενδοημερήσιας σύζευξης.

Άρθρο 6

Κριτήρια ορισμού ΝΕΜΟ

1.   Ως ΝΕΜΟ είναι δυνατόν να οριστεί υποψήφιος μόνο εφόσον πληροί όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)

έχει ο ίδιος ή συγκεντρώνει επαρκείς πόρους για την κοινή, συντονισμένη και συμβατή λειτουργία ενιαίας σύζευξης επόμενης ημέρας και/ή ενδοημερήσιας σύζευξης, συμπεριλαμβανομένων των πόρων που χρειάζονται για την εκπλήρωση των λειτουργιών ΝΕΜΟ, των οικονομικών πόρων, της αναγκαίας τεχνολογίας πληροφοριών, της τεχνικής υποδομής και των επιχειρησιακών διαδικασιών, ή παρέχει αποδείξεις ότι είναι σε θέση να διαθέσει τους εν λόγω πόρους εντός εύλογης προπαρασκευαστικής περιόδου προτού αναλάβει τα καθήκοντά του σύμφωνα με το άρθρο 7·

β)

είναι σε θέση να διασφαλίσει ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά έχουν ανοιχτή πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τα καθήκοντα των ΝΕΜΟ σύμφωνα με το άρθρο 7·

γ)

είναι αποδοτικός από άποψη κόστους όσον αφορά την ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας και την ενιαία σύζευξη ενδοημερήσια και στις εσωτερικές λογιστικές καταστάσεις του τηρεί χωριστούς λογαριασμούς για τις λειτουργίες ΔΣΑ και άλλες δραστηριότητες προκειμένου να αποφευχθεί η διασταυρούμενη επιδότηση·

δ)

είναι επαρκές το επίπεδο διαχωρισμού των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από άλλους συμμετέχοντες στην αγορά·

ε)

στην περίπτωση που έχει οριστεί ως εθνικό νόμιμο μονοπώλιο για υπηρεσίες συναλλαγών επόμενης ημέρας και ενδοημερησίως σε κράτος μέλος, δεν χρησιμοποιεί τα τέλη κατά το άρθρο 5 παράγραφος 1 για να χρηματοδοτεί δραστηριότητες επόμενης ημέρας και ενδοημερησίως σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο όπου εισπράττονται·τα εν λόγω τέλη·

στ)

είναι σε θέση να χειρίζεται χωρίς διακρίσεις όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά·

ζ)

εφαρμόζει κατάλληλες ρυθμίσεις εποπτείας της αγοράς·

η)

εφαρμόζει κατάλληλες συμφωνίες διαφάνειας και εμπιστευτικότητας με τους συμμετέχοντες στην αγορά και τους ΔΣΜ·

θ)

είναι σε θέση να παρέχει τις απαραίτητες υπηρεσίες εκκαθάρισης και συμψηφισμού·

ι)

είναι σε θέση να εφαρμόζει τα αναγκαία συστήματα και διαδικασίες επικοινωνίας για τον συντονισμό με τους ΔΣΜ από το κράτος μέλος.

2.   Τα κριτήρια ορισμού που προβλέπονται στην παράγραφο 1 εφαρμόζονται κατά τρόπο ώστε να είναι δίκαιη και χωρίς διακρίσεις η οργάνωση του ανταγωνισμού μεταξύ των ΝΕΜΟ.

Άρθρο 7

Καθήκοντα ΝΕΜΟ

1.   Οι ΝΕΜΟ ενεργούν ως διαχειριστές της αγοράς σε εθνικές ή περιφερειακές αγορές για την παροχή, σε συνεργασία με τους ΔΣΜ, ενιαίας σύζευξης επόμενης ημέρας και ενιαίας ενδοημερήσιας σύζευξης. Στα καθήκοντά τους περιλαμβάνεται η λήψη εντολών από συμμετέχοντες στην αγορά, η συνολική ευθύνη για την αντιστοίχιση και την κατανομή εντολών σύμφωνα με τα αποτελέσματα ενιαίας σύζευξης επόμενης ημέρας και ενιαίας ενδοημερήσιας σύζευξης, η δημοσίευση των τιμών και ο διακανονισμός και η εκκαθάριση των συμβάσεων που προκύπτουν από τις συναλλαγές με βάση τις σχετικές συμφωνίες των συμμετεχόντων και τους σχετικούς κανονισμούς.

Όσον αφορά συγκεκριμένα την ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας και την ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη, οι ΝΕΜΟ είναι αρμόδιοι για τα ακόλουθα καθήκοντα:

α)

σε συντονισμό με άλλους ΝΕΜΟ, να εκτελούν τις λειτουργίες ΔΣΑ που αναφέρονται στην παράγραφο 2·

β)

να καθορίζουν συλλογικά τις απαιτήσεις για την ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας και την ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη, τις απαιτήσεις για τις λειτουργίες ΔΣΑ και τον αλγόριθμο σύζευξης τιμών για όλες τις πτυχές που σχετίζονται με τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και τα άρθρα 36 και 37·

γ)

να προσδιορίζουν μέγιστες και ελάχιστες τιμές σύμφωνα με τα άρθρα 41 και 54·

δ)

να ανωνυμοποιούν και να ανταλλάσσουν τις ληφθείσες πληροφορίες εντολών οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των λειτουργιών ΔΣΑ που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και στα άρθρα 40 και 53·

ε)

να αξιολογούν τα αποτελέσματα που υπολογίζονται από τις λειτουργίες ΔΣΑ που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, να κατανέμουν τις εντολές με βάση τα εν λόγω αποτελέσματα, να επικυρώνουν τα αποτελέσματα ως τελικά σε περίπτωση που θεωρούνται ορθά, και να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τα αποτελέσματα σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 60·

στ)

να ενημερώνουν τους συμμετέχοντες στην αγορά σχετικά με τα αποτελέσματα των εντολών τους σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 60·

ζ)

να ενεργούν ως κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι για την εκκαθάριση και τον συμψηφισμό των ανταλλαγών ενέργειας που προκύπτουν από την ενιαία σύζευξη αγοράς επόμενης ημέρας και την ενιαία σύζευξη ενδοημερήσιας αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 3·

η)

από κοινού με τους σχετικούς ΝΕΜΟ και ΔΣΜ, να καθορίζουν διαδικασίες εφεδρείας για τη λειτουργία των εθνικών ή περιφερειακών αγορών σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 3, σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμα αποτελέσματα από τις λειτουργίες ΔΣΑ σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 2, συνεκτιμώντας τις διαδικασίες επαναφοράς που προβλέπονται στο άρθρο 44·

θ)

να διαβιβάζουν από κοινού στις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές και στους ΔΣΜ προγνώσεις και πληροφορίες για το κόστος της ενιαίας σύζευξης επόμενης ημέρας και της ενιαίας ενδοημερήσιας σύζευξης, όταν το κόστος ΝΕΜΟ για τη δημιουργία, την τροποποίηση και τη λειτουργία ενιαίας σύζευξης επόμενης ημέρας και ενιαίας ενδοημερήσιας σύζευξης πρέπει να καλυφθεί με τη συνεισφορά των σχετικών ΔΣΜ σύμφωνα με τα άρθρα 75 έως 77 και το άρθρο 80.

ι)

κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 57, να συντονίζεται με τους ΔΣΜ για τον καθορισμό ρυθμίσεων που αφορούν περισσότερους από ένα ΝΕΜΟ εντός ζώνης προσφοράς, και να εκτελεί ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας και/ή ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη σύμφωνα με τις εγκεκριμένες ρυθμίσεις.

2.   Οι ΝΕΜΟ εκτελούν τις λειτουργίες ΔΣΑ από κοινού με άλλους ΝΕΜΟ. Στις λειτουργίες αυτές περιλαμβάνονται οι εξής:

α)

ανάπτυξη και συντήρηση των αλγορίθμων, των συστημάτων και των διαδικασιών για την ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας και την ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 51·

β)

επεξεργασία εισερχόμενων δεδομένων σχετικά με τους περιορισμούς διαζωνικής δυναμικότητας και τους περιορισμούς κατανομής που παρέχονται από φορείς συντονισμένου υπολογισμού δυναμικότητας σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 58·

γ)

λειτουργία του αλγορίθμου σύζευξης τιμών και του αλγορίθμου αντιστοίχισης συνεχούς συναλλαγής σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 60·

δ)

επικύρωση και αποστολή στους ΝΕΜΟ των αποτελεσμάτων ενιαίας σύζευξης επόμενης ημέρας και ενιαίας ενδοημερήσιας σύζευξης σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 60.

3.   Εντός οκτώ μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, όλοι οι ΝΕΜΟ υποβάλλουν σε όλες τις ρυθμιστικές αρχές και στον Οργανισμό σχέδιο στο οποίο καθορίζεται ο τρόπος από κοινού καθιέρωσης και εκτέλεσης των λειτουργιών ΔΣΑ κατά την παράγραφο 2, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων σχεδίων συμφωνιών μεταξύ των ΝΕΜΟ και με τρίτους. Το σχέδιο περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή και το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, το οποίο να μην υπερβαίνει τους 12 μήνες, και περιγραφή των αναμενόμενων επιπτώσεων των όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών στην καθιέρωση και στην εκτέλεση των λειτουργιών ΔΣΑ κατά την παράγραφο 2.

4.   Η συνεργασία μεταξύ των ΝΕΜΟ περιορίζεται αυστηρά σε ό, τι είναι απαραίτητο για τον αποδοτικό και ασφαλή σχεδιασμό, την υλοποίηση και λειτουργία της ενιαίας σύζευξης επόμενης ημέρας και της ενιαίας ενδοημερήσιας σύζευξης. Η από κοινού εκτέλεση των λειτουργιών ΔΣΑ βασίζεται στην αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης και διασφαλίζει ότι κανένας ΝΕΜΟ δεν μπορεί να αποκομίζει αδικαιολόγητα οικονομικά πλεονεκτήματα από τη συμμετοχή στις λειτουργίες ΔΣΑ.

5.   Ο Οργανισμός παρακολουθεί την πρόοδο των ΝΕΜΟ όσον αφορά την καθιέρωση και την εκτέλεση των λειτουργιών ΔΣΑ, ιδίως ως προς το συμβατικό και κανονιστικό πλαίσιο καθώς και την τεχνική ετοιμότητα για την εκπλήρωση των λειτουργιών ΔΣΑ. Εντός 12 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, ο Οργανισμός αναφέρει στην Επιτροπή κατά πόσον είναι ικανοποιητική η πρόοδος όσον αφορά την καθιέρωση και την εκτέλεση της ενιαίας σύζευξης επόμενης ημέρας και της ενιαίας ενδοημερήσιας σύζευξης.

Ο Οργανισμός δύναται να αξιολογεί ανά πάσα στιγμή την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της καθιέρωσης και της εκτέλεσης των λειτουργιών ΔΣΑ. Σε περίπτωση που η αξιολόγηση αυτή καταδεικνύει ότι δεν πληρούνται οι απαιτήσεις, ο Οργανισμός δύναται να προτείνει στην Επιτροπή τυχόν περαιτέρω μέτρα που χρειάζονται για έγκαιρη, αποτελεσματική και αποδοτική ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας και ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη.

6.   Αν οι ΝΕΜΟ δεν υποβάλουν σχέδιο, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3, για την καθιέρωση των λειτουργιών ΔΣΑ που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου για το χρονικό πλαίσιο είτε της ενδοημερήσιας αγοράς είτε της αγοράς επόμενης ημέρας, η Επιτροπή δύναται, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4, να προτείνει τροποποίηση του παρόντος κανονισμού, εξετάζοντας ιδίως το ενδεχόμενο να αναθέσει, αντί του ΝΕΜΟ, στο ΕΔΔΣΜ-ηλ ή σε άλλη οντότητα την εκτέλεση των λειτουργιών ΔΣΑ για την ενιαία σύζευξη αγοράς επόμενης ημέρας ή την ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη.

Άρθρο 8

Καθήκοντα των ΔΣΜ που σχετίζονται με την ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας και την ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη

1.   Σε κράτη μέλη που είναι ηλεκτρικά συνδεδεμένα με άλλο κράτος μέλος, όλοι οι ΔΣΜ συμμετέχουν στην ενιαία σύζευξη αγοράς επόμενης ημέρας και στην ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη.

2.   Οι ΔΣΜ:

α)

καθορίζουν από κοινού απαιτήσεις ΔΣΜ για τον αλγόριθμο σύζευξης τιμών και τον αλγόριθμο αντιστοίχισης συνεχούς συναλλαγής για κάθε πτυχή που αφορά την κατανομή δυναμικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

β)

επικυρώνουν από κοινού τους αλγορίθμους αντιστοίχισης βάσει των απαιτήσεων που αναφέρονται στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου, σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 4·

γ)

καθιερώνουν και εκτελούν τον υπολογισμό κατανομής δυναμικότητας, σύμφωνα με τα άρθρα 14 έως 30·

δ)

όταν χρειάζεται, καθορίζουν ρυθμίσεις για την κατανομή διαζωνικής δυναμικότητας και άλλες ρυθμίσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 57·

ε)

υπολογίζουν και διαβιβάζουν τους περιορισμούς διαζωνικής δυναμικότητας και κατανομής, σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 58·

στ)

επαληθεύουν τα αποτελέσματα της ενιαίας σύζευξης αγοράς επόμενης ημέρας, ως προς την επικυρωμένη διαζωνική δυναμικότητα και τους περιορισμούς κατανομής, σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 2 και το άρθρο 52·

ζ)

όταν χρειάζεται, καθορίζουν φορείς υπολογισμού προγραμματισμένων ανταλλαγών για τον υπολογισμό και τη δημοσίευση των προγραμματισμένων ανταλλαγών στα σύνορα μεταξύ ζωνών προσφοράς, σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 56·

η)

εφαρμόζουν με συνέπεια τα αποτελέσματα του υπολογισμού της ενιαίας σύζευξης επόμενης ημέρας και της ενιαίας ενδοημερήσιας σύζευξης, σύμφωνα με τα άρθρα 39 και 52·

θ)

καθιερώνουν και εφαρμόζουν τις ενδεδειγμένες διαδικασίες επαναφοράς για την κατανομή της δυναμικότητας σύμφωνα με το άρθρο 44·

ι)

προτείνουν χρονικές στιγμές έναρξης προσφορών διαζωνικής ενδοημερήσιας αγοράς και χρονικές στιγμές λήξης προσφορών διαζωνικής ενδοημερήσιας αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 59·

ια)

μοιράζονται τα έσοδα συμφόρησης με τη μεθοδολογία που αναπτύσσουν από κοινού, σύμφωνα με το άρθρο 73·

ιβ)

όταν έχει συμφωνηθεί, ενεργούν ως πράκτορες μεταβίβασης καθαρών θέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 6.

Άρθρο 9

Έγκριση των όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών

1.   Οι ΔΣΜ και οι ΝΕΜΟ καταρτίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες που απαιτούνται κατά τον παρόντα κανονισμό και τα υποβάλλουν προς έγκριση στις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές εντός των αντίστοιχων προθεσμιών που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Στην περίπτωση που πρόταση όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό πρέπει να καταρτιστεί και να συμφωνηθεί από περισσότερους του ενός ΔΣΜ ή ΝΕΜΟ, οι συμμετέχοντες ΔΣΜ και ΝΕΜΟ συνεργάζονται στενά. Οι ΔΣΜ, με τη βοήθεια του ΕΔΔΣΜ-ηλ, και όλοι οι ΝΕΜΟ ενημερώνουν τακτικά τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές και τον Οργανισμό σχετικά με την πρόοδο της ανάπτυξης των εν λόγω όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών.

2.   Οι αποφάσεις από τους ΔΣΜ και τους ΝΕΜΟ επί προτάσεων όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 και το άρθρο 70 λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία αν δεν κατέστη δυνατόν να επιτευχθεί συναίνεση. Η ειδική πλειοψηφία πρέπει να επιτυγχάνεται εντός κάθε κατηγορίας ψηφοφορίας των ΔΣΜ και των ΝΕΜΟ. Η ειδική πλειοψηφία για προτάσεις σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 που απαιτείται είναι η πλειοψηφία:

α)

σε ΔΣΜ ή ΝΕΜΟ που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 55 % των κρατών μελών και

β)

σε ΔΣΜ ή ΝΕΜΟ που αντιπροσωπεύουν κράτη μέλη τα οποία συγκεντρώνουν ποσοστό τουλάχιστον 65 % του πληθυσμού της Ένωσης.

Η μειοψηφία αρνησικυρίας για αποφάσεις σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 πρέπει να περιλαμβάνει ΔΣΜ ή ΝΕΜΟ που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον τέσσερα κράτη μέλη, ειδάλλως θεωρείται ότι επιτυγχάνεται ειδική πλειοψηφία.

Για τις αποφάσεις των ΔΣΜ σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 κάθε κράτος μέλος έχει μία ψήφο. Αν υπάρχουν περισσότεροι του ενός ΔΣΜ στην επικράτεια κράτους μέλους, το κράτος μέλος κατανέμει τα δικαιώματα ψήφου μεταξύ των ΔΣΜ.

Για τις αποφάσεις των ΝΕΜΟ σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 κάθε κράτος μέλος έχει μία ψήφο. Κάθε ΝΕΜΟ διαθέτει αριθμό ψήφων ίσο προς τον αριθμό των κρατών μελών όπου έχει οριστεί. Αν στην επικράτεια κράτους μέλους έχουν οριστεί περισσότεροι του ενός ΝΕΜΟ, το κράτος μέλος κατανέμει τα δικαιώματα ψήφου μεταξύ των ΝΕΜΟ κατ' αναλογία προς τις αντίστοιχες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που εμπορεύθηκαν στο συγκεκριμένο κράτος μέλος το προηγούμενο οικονομικό έτος.

3.   Εξαιρουμένου του άρθρου 43 παράγραφος 1, του άρθρου 44, του άρθρου 56 παράγραφος 1, του άρθρου 63 και του άρθρου 74 παράγραφος 1, οι αποφάσεις των ΔΣΜ επί προτάσεων όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 7 λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία αν δεν κατέστη δυνατόν να επιτευχθεί συναίνεση και όταν αφορούν περιφέρειες αποτελούμενες από περισσότερα των πέντε κράτη μέλη. Η ειδική πλειοψηφία πρέπει να επιτυγχάνεται εντός κάθε κατηγορίας ψηφοφορίας των ΔΣΜ και των ΝΕΜΟ. Η ειδική πλειοψηφία για προτάσεις σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 7 που απαιτείται είναι η πλειοψηφία:

α)

σε ΔΣΜ που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 72 % των ενδιαφερόμενων κρατών μελών και

β)

σε ΔΣΜ που αντιπροσωπεύουν κράτη μέλη τα οποία συγκεντρώνουν ποσοστό τουλάχιστον 65 % του πληθυσμού της συγκεκριμένης περιφέρειας.

Η μειοψηφία αρνησικυρίας για αποφάσεις σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 7 πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τον ελάχιστο αριθμό των ΔΣΜ που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 35 % του πληθυσμού των συμμετεχόντων κρατών μελών, συν τους ΔΣΜ που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον ένα επιπλέον ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, ειδάλλως θεωρείται ότι επιτυγχάνεται ειδική πλειοψηφία.

Οι αποφάσεις των ΔΣΜ επί προτάσεων όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 7 που αφορούν περιφέρειες αποτελούμενες από πέντε ή λιγότερα κράτη μέλη λαμβάνονται με συναίνεση.

Για τις αποφάσεις των ΔΣΜ σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 7 κάθε κράτος μέλος έχει μία ψήφο. Αν υπάρχουν περισσότεροι του ενός ΔΣΜ στην επικράτεια κράτους μέλους, το κράτος μέλος κατανέμει τα δικαιώματα ψήφου μεταξύ των ΔΣΜ.

Οι αποφάσεις των ΝΕΜΟ επί προτάσεων όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 7 λαμβάνονται με συναίνεση.

4.   Αν οι ΔΣΜ ή ΝΕΜΟ δεν υποβάλουν πρόταση όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές εντός των προθεσμιών που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, παρέχουν στον Οργανισμό τα σχετικά σχέδια των όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών και εξηγούν τους λόγους που εμπόδισαν την επίτευξη συμφωνίας. Ο Οργανισμός ενημερώνει την Επιτροπή και, σε συνεργασία με τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, διερευνά τους λόγους για τους οποίους δεν επιτεύχθηκε συμφωνία και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή. Η Επιτροπή λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για να καταστήσει δυνατή την έγκριση των απαιτούμενων όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών εντός τεσσάρων μηνών από την παραλαβή των πληροφοριών από τον Οργανισμό.

5.   Κάθε ρυθμιστική αρχή εγκρίνει τους όρους και τις προϋποθέσεις ή τις μεθοδολογίες που έχουν αναπτύξει οι ΔΣΜ και οι ΝΕΜΟ για τον υπολογισμό ή τη δημιουργία ενιαίας σύζευξης επόμενης ημέρας και ενιαίας ενδοημερήσιας σύζευξης. Οι ρυθμιστικές αρχές είναι αρμόδιες για την έγκριση των όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών που αναφέρονται στις παραγράφους 6, 7 και 8.

6.   Οι προτάσεις για τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες υπόκεινται στην έγκριση όλων των ρυθμιστικών αρχών:

α)

το σχέδιο για την από κοινού εκτέλεση των λειτουργιών ΔΣΑ σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3·

β)

τις περιφέρειες υπολογισμού δυναμικότητας σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1·

γ)

τη μεθοδολογία παροχής δεδομένων παραγωγής και φορτίου σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1·

δ)

τη μεθοδολογία κοινού μοντέλου δικτύου σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1·

ε)

την πρόταση σχετικά με εναρμονισμένη μεθοδολογία υπολογισμού δυναμικότητας σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 4·

στ)

τη μεθοδολογία εφεδρείας σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 3·

ζ)

τον αλγόριθμο που υποβάλλουν οι ΝΕΜΟ σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 5, συμπεριλαμβανομένων των συνόλων απαιτήσεων των ΔΣΜ και των ΝΕΜΟ για την ανάπτυξη αλγορίθμων, σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 1·

η)

τα προϊόντα που επιτρέπεται να λαμβάνουν υπόψη οι ΝΕΜΟ κατά τη διαδικασία ενιαίας σύζευξης επόμενης ημέρας και ενιαίας ενδοημερήσιας σύζευξης, σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 53·

θ)

τις μέγιστες και ελάχιστες τιμές, σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 1 και το άρθρο 54 παράγραφος 2·

ι)

τη μεθοδολογία τιμολόγησης ενδοημερήσιας δυναμικότητας που πρέπει να αναπτυχθεί, σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 1

ια)

τη χρονική στιγμή έναρξης προσφορών διαζωνικής ενδοημερήσιας αγοράς και τη χρονική στιγμή λήξης προσφορών διαζωνικής ενδοημερήσιας αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 1·

ιβ)

την καταληκτική ώρα παγίωσης δυναμικότητας επόμενης ημέρας, σύμφωνα με το άρθρο 69·

ιγ)

τη μεθοδολογία διανομής των εσόδων συμφόρησης, σύμφωνα με το άρθρο 73 παράγραφος 1.

7.   Οι προτάσεις για τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες υπόκεινται στην έγκριση όλων των ρυθμιστικών αρχών της οικείας περιφέρειας:

α)

την κοινή μεθοδολογία υπολογισμού δυναμικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2·

β)

αποφάσεις για την υιοθέτηση και την αναβολή του υπολογισμού με βάση τη ροή, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφοι 2 έως 6, και για τις εξαιρέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 7·

γ)

τη μεθοδολογία για συντονισμένη αναδιανομή και αντίρροπη συναλλαγή, σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 1·

δ)

τις κοινές μεθοδολογίες για τον υπολογισμό των προγραμματισμένων ανταλλαγών, σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 1 και το άρθρο 56 παράγραφος 1·

ε)

τις διαδικασίες επαναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 44·

στ)

συμπληρωματικές περιφερειακές δημοπρασίες, σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 1·

ζ)

τις προϋποθέσεις για την παροχή άμεσης κατανομής, σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 2·

η)

τη μεθοδολογία επιμερισμού του κόστους αναδιανομής ή αντίρροπης συναλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 1.

8.   Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες υπόκεινται σε επιμέρους έγκριση από κάθε ρυθμιστική αρχή ή άλλη αρμόδια αρχή των σχετικών κρατών μελών:

α)

κατά περίπτωση, ο ορισμός και ανάκληση ή αναστολή ορισμού ΝΕΜΟ σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 2, 8 και 9·

β)

κατά περίπτωση, τα τέλη ή οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των τελών των ΝΕΜΟ που σχετίζονται με τις συναλλαγές στις αγορές επόμενης ημέρας και στην ενδοημερήσιες αγορές, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1·

γ)

προτάσεις μεμονωμένων ΔΣΜ για επανεξέταση της διαμόρφωσης των ζωνών προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο δ)·

δ)

κατά περίπτωση, πρόταση σχετικά με την κατανομή διαζωνικής δυναμικότητας και άλλες ρυθμίσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 57·

ε)

κόστος κατανομής δυναμικότητας και διαχείρισης της συμφόρησης σύμφωνα με τα άρθρα 75 έως 79·

στ)

κατά περίπτωση, επιμερισμός του κόστους της περιφέρειας για την ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας και ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη, σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 4.

9.   Η πρόταση σχετικά με όρους και προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες περιλαμβάνει προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή τους και περιγραφή των αναμενόμενων επιπτώσεών τους στους στόχους του παρόντος κανονισμού. Οι προτάσεις όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών που υπόκεινται σε έγκριση από πολλές ή όλες τις ρυθμιστικές αρχές υποβάλλονται στον Οργανισμό ταυτόχρονα με την υποβολή τους στις ρυθμιστικές αρχές. Μετά από αίτημα των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών, ο Οργανισμός εκδίδει εντός τριών μηνών γνώμη σχετικά με τις προτάσεις όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών.

10.   Όταν για την έγκριση όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών απαιτείται απόφαση από περισσότερες της μιας ρυθμιστικές αρχές, οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές διαβουλεύονται και συνεργάζονται στενά και συντονίζονται μεταξύ τους, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας. Κατά περίπτωση, οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη του Οργανισμού. Οι ρυθμιστικές αρχές λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με όρους και προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις παραγράφους 6, 7 και 8, εντός έξι μηνών από την παραλαβή των όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών από τη ρυθμιστική αρχή ή, κατά περίπτωση, από την τελευταία εμπλεκόμενη ρυθμιστική αρχή.

11.   Όταν δεν κατέστη δυνατόν οι ρυθμιστικές αρχές να καταλήξουν σε συμφωνία εντός της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 10, ή κατόπιν κοινού αιτήματός τους, ο Οργανισμός εκδίδει απόφαση σχετικά με τους υποβληθέντες όρους και προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες εντός έξι μηνών, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 713/2009.

12.   Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες ρυθμιστικές αρχές απαιτήσουν τροποποίηση για να εγκρίνουν τους όρους και προϋποθέσεις ή τις μεθοδολογίες που υποβάλλονται σύμφωνα με τις παραγράφους 6, 7 και 8, οι σχετικοί ΔΣΜ ή οι ΝΕΜΟ υποβάλλουν πρόταση σχετικά με τροποποίηση όρων και προϋποθέσεων ή μεθόδων προς έγκριση εντός δύο μηνών μετά από την απαίτηση των ρυθμιστικών αρχών. Οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές λαμβάνουν απόφαση σχετικά με τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις ή τις μεθοδολογίες σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 7 εντός δύο μηνών από την υποβολή τους. Όταν δεν κατέστη δυνατόν οι ρυθμιστικές αρχές να καταλήξουν σε συμφωνία εντός της δίμηνης προθεσμίας ή κατόπιν κοινού αιτήματός τους, ο Οργανισμός εκδίδει εντός έξι μηνών απόφαση σχετικά με τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 713/2009. Αν οι σχετικοί ΔΣΜ ή ΝΕΜΟ αδυνατούν να υποβάλουν πρόταση σχετικά με την τροποποίηση όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών, εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

13.   Οι ΔΣΜ ή ΝΕΜΟ που είναι αρμόδιοι για την κατάρτιση πρότασης για όρους και προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες ή οι ρυθμιστικές αρχές που είναι αρμόδιες για την έγκρισή τους σύμφωνα με τις παραγράφους 6, 7 και 8, δύνανται να προτείνουν τροποποιήσεις αυτών των όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών.

Οι προτάσεις για την τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών υποβάλλονται σε διαβούλευση σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 12 και εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο παρόν άρθρο.

14.   Οι ΔΣΜ και οι ΝΕΜΟ που είναι αρμόδιοι για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, τα δημοσιεύουν στο διαδίκτυο μετά την έγκρισή τους από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές ή, εάν δεν απαιτείται τέτοιου είδους έγκριση, μετά τον καθορισμό τους, εξαιρουμένων των περιπτώσεων στις οποίες οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται εμπιστευτικές σύμφωνα με το άρθρο 13.

Άρθρο 10

Καθημερινή διαχείριση της ενιαίας σύζευξης επόμενης ημέρας και της ενιαίας ενδοημερήσιας σύζευξης

Οι ΔΣΜ και οι ΝΕΜΟ διοργανώσουν από κοινού την καθημερινή διαχείριση της ενιαίας σύζευξης επόμενης ημέρας και της ενιαίας ενδοημερήσιας σύζευξης. Συνεδριάζουν τακτικά για να συζητούν και να αποφασίζουν σχετικά με τα καθημερινά επιχειρησιακά θέματα. Οι ΔΣΜ και οι ΝΕΜΟ καλούν τον Οργανισμό και την Επιτροπή ως παρατηρητές στις εν λόγω συνεδριάσεις και δημοσιεύουν τα συνοπτικά πρακτικά των συνεδριάσεων.

Άρθρο 11

Συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών

Ο Οργανισμός, σε στενή συνεργασία με το ΕΔΔΣΜ-ηλ, οργανώνουν τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών όσον αφορά την ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας και την ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη και άλλες πτυχές εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Περιλαμβάνονται εν προκειμένω τακτικές συνεδριάσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, για τον εντοπισμό προβλημάτων και για να προταθούν βελτιώσεις, ιδίως σε σχέση με την ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας και την ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη. Τα προαναφερόμενα δεν αντικαθιστούν τις διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη σύμφωνα με το άρθρο 12.

Άρθρο 12

Διαβούλευση

1.   Οι ΔΣΜ και οι ΝΕΜΟ που είναι αρμόδιοι για την υποβολή προτάσεων ή την τροποποίηση όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό διαβουλεύονται με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών αρχών κάθε κράτους μέλους, επί του σχεδίου των προτάσεων όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών που καθορίζονται ρητώς στον παρόντα κανονισμό. Η διαβούλευση διαρκεί τουλάχιστον ένα μήνα.

2.   Οι προτάσεις όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών που υποβάλλουν οι ΔΣΜ και οι ΝΕΜΟ σε επίπεδο Ένωσης δημοσιεύονται και υπόκεινται σε διαβούλευση σε επίπεδο Ένωσης. Οι προτάσεις που υποβάλλουν οι ΔΣΜ και οι ΝΕΜΟ σε περιφερειακό επίπεδο υποβάλλονται σε διαβούλευση τουλάχιστον σε περιφερειακό επίπεδο. Τα μέρη που υποβάλλουν προτάσεις σε διμερές ή πολυμερές επίπεδο διαβουλεύονται τουλάχιστον με το σχετικό κράτος μέλος.

3.   Οι οντότητες που είναι αρμόδιες για την πρόταση όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις απόψεις των ενδιαφερόμενων που διατυπώθηκαν κατά τις διαβουλεύσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1, προτού υποβάλουν την πρόταση για έγκριση από τη ρυθμιστική αρχή, αν απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 9, ή προτού τη δημοσιεύσουν, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση, κατά την υποβολή της πρότασης αιτιολογείται σαφώς και τεκμηριωμένα η αποδοχής ή μη αποδοχή των απόψεων που διατυπώθηκαν κατά τη διαβούλευση. και η αιτιολόγηση δημοσιεύεται εγκαίρως, πριν ή ταυτόχρονα με τη δημοσίευση της πρότασης όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών

Άρθρο 13

Υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας

1.   Όλες οι εμπιστευτικές πληροφορίες που λαμβάνονται, ανταλλάσσονται ή διαβιβάζονται βάσει του παρόντος κανονισμού υπόκεινται στους όρους περί επαγγελματικού απορρήτου που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3 και 4.

2.   Η υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου ισχύει για κάθε πρόσωπο που υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

3.   Οι εμπιστευτικές πληροφορίες που λαμβάνουν τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους δεν γνωστοποιούνται σε κανένα άλλο πρόσωπο ή αρχή, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που καλύπτονται από το εθνικό δίκαιο, άλλες διατάξεις του παρόντος κανονισμού ή άλλη σχετική νομοθεσία της Ένωσης.

4.   Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που καλύπτονται από το εθνικό δίκαιο, οι ρυθμιστικές αρχές, τα όργανα ή τα πρόσωπα που λαμβάνουν εμπιστευτικές πληροφορίες δυνάμει του παρόντος κανονισμού επιτρέπεται να τις χρησιμοποιούν μόνο για να εκτελούν τα καθήκοντά τους βάσει του παρόντος κανονισμού.

ΤΊΤΛΟΣ II

ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ, ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΎΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΉ ΔΥΝΑΜΙΚΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΌΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1

Υπολογισμός δυναμικότητας

Τμήμα 1

Γενικές απαιτήσεις

Άρθρο 14

Χρονικά πλαίσια υπολογισμού δυναμικότητας

1.   Όλοι οι ΔΣΜ υπολογίζουν τη διαζωνική δυναμικότητα τουλάχιστον για τα ακόλουθα χρονικά πλαίσια:

α)

την παραμονή, για την αγορά επόμενης ημέρας·

β)

ενδοημερησίως, για την ενδοημερήσια αγορά.

2.   Όσον αφορά το χρονικό πλαίσιο της αγοράς επόμενης ημέρας υπολογίζονται ατομικές τιμές διαζωνικής δυναμικότητας για κάθε αγοραία χρονική μονάδα επόμενης ημέρας. Όσον αφορά το χρονικό πλαίσιο της ενδοημερήσιας αγοράς υπολογίζονται ατομικές τιμές διαζωνικής δυναμικότητας για κάθε εναπομένουσα ενδοημερήσια αγοραία χρονική μονάδα.

3.   Όσον αφορά το χρονικό πλαίσιο της αγοράς επόμενης ημέρας, ο υπολογισμός της δυναμικότητας βασίζεται στις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες. Η επικαιροποίηση των πληροφοριών για το χρονικό πλαίσιο της αγοράς επόμενης ημέρας δεν αρχίζει πριν από τις 15:00 αγοραία ώρα, δύο ημέρες πριν από την ημερομηνία παράδοσης.

4.   Όλοι οι ΔΣΜ κάθε περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας διασφαλίζουν ότι η διαζωνική δυναμικότητα επανυπολογίζεται εντός του χρονικού πλαισίου ενδοημερήσιας αγοράς, βάσει των τελευταίων διαθέσιμων πληροφοριών. Για τη συχνότητα του εν λόγω επανυπολογισμού λαμβάνονται υπόψη η απόδοση και η επιχειρησιακή ασφάλεια.

Άρθρο 15

Περιφέρειες υπολογισμού δυναμικότητας

1.   Εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, όλοι οι ΔΣΜ εκπονούν από κοινού πρόταση σχετικά με τον προσδιορισμό των περιφερειών υπολογισμού δυναμικότητας. Η πρόταση υπόκειται σε διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 12.

2.   Στην πρόταση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ορίζονται τα σύνορα ζωνών προσφοράς που ανατίθενται στους ΔΣΜ οι οποίοι είναι μέλη κάθε περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας. Πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

α)

στην πρόταση λαμβάνονται υπόψη οι περιφέρειες που κατά το σημείο 3 παράγραφος 2 του παραρτήματος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009·

β)

κάθε σύνορο ζώνης προσφοράς ή, κατά περίπτωση, δύο χωριστά σύνορα ζώνης προσφοράς, μέσω των οποίων υφίσταται διασύνδεση μεταξύ δύο ζωνών προσφοράς, καταλογίζεται/καταλογίζονται σε μια περιφέρεια υπολογισμού δυναμικότητας·

γ)

στους ΔΣΜ ανατίθενται τουλάχιστον όλες οι περιφέρειες υπολογισμού δυναμικότητας με τις οποίες έχουν σύνορα ζώνης προσφοράς.

3.   Οι περιφέρειες υπολογισμού δυναμικότητας που εφαρμόζουν την προσέγγιση με βάση τη ροή συγχωνεύονται σε μία περιφέρεια υπολογισμού δυναμικότητας εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

τα συστήματα μεταφοράς τους συνδέονται απευθείας μεταξύ τους·

β)

συμμετέχουν στην ίδια περιοχή ενιαίας σύζευξης επόμενης ημέρας ή ενιαίας ενδοημερήσιας σύζευξης·

γ)

η συγχώνευσή τους είναι αποδοτικότερη από τη διατήρησή τους χωριστά. Οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές δύνανται να ζητήσουν από τους σχετικούς ΔΣΜ τη διενέργεια κοινής ανάλυσης κόστους-οφέλους για την αξιολόγηση της απόδοσης της συγχώνευσης.

Τμήμα 2

Το κοινό μοντέλο δικτύου

Άρθρο 16

Μεθοδολογία παροχής δεδομένων παραγωγής και φορτίου

1.   Εντός δέκα μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, όλοι οι ΔΣΜ καταρτίζουν από κοινού πρόταση σχετικά με ενιαία μεθοδολογία παροχής των δεδομένων παραγωγής και φορτίου που απαιτούνται για την υιοθέτηση του κοινού μοντέλου δικτύου, πρόταση η οποία υπόκειται σε διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 12. Η πρόταση συμπεριλαμβάνει αιτιολόγηση, με βάση τους στόχους του παρόντος κανονισμού, των λόγων για τους οποίους απαιτείται η παροχή πληροφοριών.

2.   Στην πρόταση σχετικά με τη μεθοδολογία παροχής δεδομένων παραγωγής και φορτίου καθορίζονται οι μονάδες παραγωγής και φορτίου για τις οποίες απαιτείται να παρέχονται πληροφορίες στους αντίστοιχους ΔΣΜ με σκοπό τον υπολογισμό δυναμικότητας.

3.   Στην πρόταση σχετικά με τη μεθοδολογία παροχής δεδομένων παραγωγής και φορτίου καθορίζονται οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τις μονάδες παραγωγής και φορτίου στους ΔΣΜ. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:

α)

πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους·

β)

πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των μονάδων παραγωγής και φορτίου·

γ)

πληροφορίες σχετικά με τον προγραμματισμό των μονάδων παραγωγής·

δ)

συναφείς διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο κατανομής των μονάδων παραγωγής.

4.   Στη μεθοδολογία προσδιορίζονται οι προθεσμίες για την παροχή των αναφερόμενων στην παράγραφο 3 πληροφοριών από τις μονάδες παραγωγής και φορτίου.

5.   Κάθε ΔΣΜ χρησιμοποιεί και ανταλλάσσει με άλλους ΔΣΜ τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο δ) χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς υπολογισμού δυναμικότητας.

6.   Το αργότερο εντός δύο μηνών από την έγκριση της μεθόδου παροχής δεδομένων παραγωγής και φορτίου από όλες τις ρυθμιστικές αρχές, ο ΕΕΔΣΜ-ηλ δημοσιεύει:

α)

κατάλογο των οντοτήτων που απαιτείται να παρέχουν πληροφορίες στους ΔΣΜ·

β)

κατάλογο των αναφερόμενων στην παράγραφο 3 πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται·

γ)

προθεσμίες παροχής των πληροφοριών.

Άρθρο 17

Μεθοδολογία για κοινό μοντέλο δικτύου

1.   Εντός δέκα μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, όλοι οι ΔΣΜ καταρτίζουν από κοινού πρόταση σχετικά με τη μεθοδολογία κοινού μοντέλου δικτύου. Η πρόταση υπόκειται σε διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 12.

2.   Η μεθοδολογία για κοινό μοντέλο δικτύου καθιστά δυνατή την υιοθέτηση κοινού μοντέλου δικτύου. Περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

καθορισμό σεναρίων, σύμφωνα με το άρθρο 18·

β)

καθορισμό ατομικών μοντέλων δικτύου, σύμφωνα με το άρθρο 19·

γ)

περιγραφή της διαδικασίας για τη συγχώνευση ατομικών μοντέλων δικτύου με στόχο τη διαμόρφωση του κοινού μοντέλου δικτύου.

Άρθρο 18

Σενάρια

1.   Όλοι οι ΔΣΜ αναπτύσσουν από κοινού σενάρια για κάθε χρονικό πλαίσιο υπολογισμού δυναμικότητας που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β). Τα κοινά σενάρια χρησιμοποιούνται για την περιγραφή συγκεκριμένης κατάστασης πρόγνωσης για την παραγωγή, το φορτίο και την τοπολογία του δικτύου του συστήματος μεταφοράς στο κοινό μοντέλο δικτύου.

2.   Αναπτύσσεται ένα σενάριο ανά αγοραία χρονική μονάδα τόσο για το χρονικό πλαίσιο υπολογισμού δυναμικότητας επόμενης ημέρας όσο και για το χρονικό πλαίσιο υπολογισμού ενδοημερήσιας δυναμικότητας.

3.   Όλοι οι ΔΣΜ από κοινού καταρτίζουν κοινούς κανόνες για τον προσδιορισμό της καθαρής θέσης σε κάθε ζώνη προσφοράς και της ροής για κάθε γραμμή συνεχούς ρεύματος. Οι εν λόγω κοινοί κανόνες βασίζονται στη βέλτιστη πρόγνωση της καθαρής θέσης για κάθε ζώνη προσφοράς και στη βέλτιστη πρόγνωση των ροών για κάθε γραμμή συνεχούς ρεύματος για κάθε σενάριο, και περιλαμβάνουν τη συνολική εξισορρόπηση φορτίου και παραγωγής στο σύστημα μεταφοράς της Ένωσης. Κατά τον καθορισμό των σεναρίων δεν επιτρέπεται αναίτια διακριτική μεταχείριση μεταξύ εσωτερικών και διαζωνικών ανταλλαγών, σύμφωνα με το σημείο 1.7 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009.

Άρθρο 19

Ατομικό μοντέλο δικτύου

1.   Για κάθε ζώνη προσφοράς και για κάθε σενάριο:

α)

όλοι οι ΔΣΜ συγκεκριμένης ζώνης προσφοράς παρέχουν από κοινού ατομικό μοντέλο δικτύου το οποίο πληροί το άρθρο 18 παράγραφος 3· ή

β)

κάθε ΔΣΜ συγκεκριμένης ζώνης προσφοράς παρέχει ατομικό μοντέλο δικτύου για την οικεία περιοχή ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών διασύνδεσης, υπό την προϋπόθεση ότι το άθροισμα των καθαρών θέσεων στις περιοχές ελέγχου που καλύπτουν τη ζώνη προσφοράς, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών διασύνδεσης, πληροί το άρθρο 18 παράγραφος 3.

2.   Κάθε ατομικό μοντέλο δικτύου αποτυπώνει την καλύτερη δυνατή πρόγνωση των συνθηκών του συστήματος μεταφοράς για κάθε σενάριο που προσδιορίζεται από τον ή τους ΔΣΜ τη στιγμή κατά την οποία δημιουργείται το ατομικό μοντέλο δικτύου.

3.   Τα ατομικά μοντέλα δικτύου καλύπτουν όλα τα στοιχεία του δικτύου του συστήματος μεταφοράς που χρησιμοποιούνται στην περιφερειακή επιχειρησιακή ανάλυση της ασφάλειας για το σχετικό χρονικό διάστημα.

4.   Όλοι οι ΔΣΜ εναρμονίζουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό τον τρόπο συγκρότησης των ατομικών μοντέλων δικτύου.

5.   Κάθε ΔΣΜ παρέχει όλα τα απαραίτητα δεδομένα στο ατομικό μοντέλο δικτύου που καθιστούν δυνατές τις αναλύσεις ροής ενεργού και αέργου ισχύος και τάσης σε σταθερή κατάσταση.

6.   Όπου κρίνεται σκόπιμο, και κατόπιν συμφωνίας μεταξύ όλων των ΔΣΜ εντός της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας, οι ΔΣΜ της εν λόγω περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας ανταλλάσσουν μεταξύ τους δεδομένα που καθιστούν δυνατές αναλύσεις της τάσης και της δυναμικής ευστάθειας.

Τμήμα 3

Μεθοδολογίες υπολογισμού δυναμικότητας

Άρθρο 20

Υιοθέτηση της μεθόδου υπολογισμού δυναμικότητας με βάση τη ροή

1.   Όσον αφορά το χρονικό πλαίσιο αγοράς επόμενης ημέρας και το χρονικό πλαίσιο ενδοημερήσιας αγοράς, η προσέγγιση που χρησιμοποιείται για την κοινή μέθοδο υπολογισμού δυναμικότητας βασίζεται στη ροή, εκτός εάν πληρούνται η προϋπόθεση κατά την παράγραφο 7.

2.   Εντός δέκα μηνών από την έγκριση της πρότασης για περιφέρεια υπολογισμού δυναμικότητας σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1, όλοι οι ΔΣΜ σε κάθε περιφέρεια υπολογισμού δυναμικότητας υποβάλλουν πρόταση σχετικά με κοινή μεθοδολογία συντονισμένου υπολογισμού της δυναμικότητας εντός της εκάστοτε περιφέρειας. Η πρόταση υπόκειται σε διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 12. Η πρόταση μεθόδου υπολογισμού δυναμικότητας εντός περιφερειών σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο στις περιφέρειες υπολογισμού δυναμικότητας «Βορειοδυτική Ευρώπη» («ΒΔΕ») και «Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη» («ΚΕΑ»), όπως αυτές ορίζονται στα στοιχεία β) και δ) του σημείου 3.2 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009, καθώς και στις περιφέρειες που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4, συμπληρώνεται με κοινό πλαίσιο για τον συντονισμό και τη συμβατότητα των μεθοδολογιών με βάση τη ροή σε όλες τις περιφέρειες, το οποίο πρέπει να αναπτυχθεί σύμφωνα με την παράγραφο 5.

3.   Οι ΔΣΜ από την περιφέρεια υπολογισμού δυναμικότητας στην οποία συμπεριλαμβάνεται η Ιταλία, όπως ορίζεται στο παράρτημα I σημείο 3.2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009, επιτρέπεται να παρατείνουν την προθεσμία, με την επιφύλαξη της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 υποχρέωσης υποβολής πρότασης για κοινή μεθοδολογία συντονισμένου υπολογισμού της δυναμικότητας με βάση τη ροή για την εκάστοτε περιφέρεια σύμφωνα με την παράγραφο 2, έως και έξι μήνες από την ένταξη της Ελβετίας στην ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας. Η πρόταση δεν χρειάζεται να περιλαμβάνει σύνορα ζώνης προσφοράς εντός της Ιταλίας και μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας.

4.   Το αργότερο έξι μήνες αφότου τουλάχιστον όλα τα συμβαλλόμενα στην Ενεργειακή Κοινότητα μέρη από την Νοτιοανατολική Ευρώπη συμμετέχουν στην ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας, τουλάχιστον οι ΔΣΜ από την Κροατία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα υποβάλλουν από κοινού πρόταση σχετικά με την υιοθέτηση κοινής μεθοδολογίας υπολογισμού δυναμικότητας με βάση τη ροή για το χρονικό πλαίσιο αγοράς επόμενης ημέρας και το χρονικό πλαίσιο ενδοημερήσιας αγοράς. Στην πρόταση προβλέπεται ημερομηνία εφαρμογής της κοινής μεθοδολογίας υπολογισμού δυναμικότητας με βάση τη ροή, το αργότερο δύο έτη από τη συμμετοχή στην ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας όλων των συμβαλλόμενων στην Ενεργειακή Κοινότητα μερών από την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι ΔΣΜ από τα κράτη μέλη που έχουν σύνορα με άλλες περιφέρειες ενθαρρύνονται να ενταχθούν οι πρωτοβουλίες για την εφαρμογή της κοινής μεθοδολογίας υπολογισμού δυναμικότητας με βάση τη ροή στις εν λόγω περιφέρειες.

5.   Όταν δύο ή περισσότερες γειτονικές περιφέρειες υπολογισμού δυναμικότητας της δυναμικότητας των περιφερειών στην ίδια περιοχή συγχρονισμού εφαρμόζουν κοινή μεθοδολογία υπολογισμού δυναμικότητας με βάση τη ροή για το χρονικό πλαίσιο αγοράς επόμενης ημέρας ή χρονικό πλαίσιο ενδοημερήσιας αγοράς, θεωρείται ότι αποτελούν μία περιφέρεια για τον σκοπό αυτόν και οι ΔΣΜ από την περιφέρεια αυτή υποβάλλουν εντός έξι μηνών πρόταση σχετικά με την εφαρμογή κοινής μεθοδολογίας υπολογισμού δυναμικότητας με βάση τη ροή για το χρονικό πλαίσιο αγοράς επόμενης ημέρας και το χρονικό πλαίσιο ενδοημερήσιας αγοράς. Στην πρόταση προβλέπεται ημερομηνία εφαρμογής της κοινής μεθοδολογίας υπολογισμού δυναμικότητας με βάση τη ροή το αργότερο 12 μήνες από την εφαρμογή στις εν λόγω περιφέρειες της βασιζόμενης στη ροή μεθοδολογίας για το χρονικό πλαίσιο αγοράς επόμενης ημέρας και 18 μήνες για το χρονικό πλαίσιο ενδοημερήσιας αγοράς. Τα χρονοδιαγράμματα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο επιτρέπεται να προσαρμόζονται σύμφωνα με την παράγραφο 6.

Η μεθοδολογία για τις δύο περιφέρειες υπολογισμού δυναμικότητας που έχουν αρχίσει την ανάπτυξη κοινής μεθοδολογίας υπολογισμού δυναμικότητας επιτρέπεται να την εφαρμόσουν προτού αναπτυχθεί κοινή μεθοδολογία υπολογισμού δυναμικότητας με οποιαδήποτε περαιτέρω περιφέρεια υπολογισμού δυναμικότητας.

6.   Αν οι σχετικοί ΔΣΜ είναι σε θέση να αποδείξουν ότι, υπό την παραδοχή του ίδιου επιπέδου επιχειρησιακής ασφάλειας, η εφαρμογή κοινών μεθοδολογιών με βάση τη ροή σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 δεν θα ήταν επί του παρόντος αποδοτικότερη, επιτρέπεται να ζητήσουν από κοινού από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές την αναβολή των προθεσμιών.

7.   Οι ΔΣΜ επιτρέπεται να ζητήσουν από κοινού από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές να εφαρμόζουν την προσέγγιση με βάση τη συντονισμένη καθαρή δυναμικότητα μεταφοράς σε περιφέρειες και σύνορα ζώνης προσφοράς πλην εκείνων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 4, αν οι ενδιαφερόμενοι ΔΣΜ είναι σε θέση να αποδείξουν ότι, υπό την παραδοχή του ίδιου επιπέδου επιχειρησιακής ασφάλειας στη σχετική περιφέρεια, η εφαρμογή της κοινής μεθόδου υπολογισμού δυναμικότητας με βάση τη ροή δεν θα ήταν επί του παρόντος αποδοτικότερη από την προσέγγιση με βάση τη συντονισμένη καθαρή δυναμικότητα μεταφοράς.

8.   Προκειμένου οι συμμετέχοντες στην αγορά να έχουν τη δυνατότητα να προσαρμοστούν σε τυχόν μεταβολή της προσέγγισης υπολογισμού δυναμικότητας, οι σχετικοί ΔΣΜ διεξάγουν δοκιμές της νέας προσέγγισης παράλληλα με την υφιστάμενη προσέγγιση, στις οποίες εμπλέκουν τους συμμετέχοντες στην αγορά, επί τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την εφαρμογή πρότασης για μεταβολή της προσέγγισης υπολογισμού δυναμικότητας.

9.   Οι ΔΣΜ κάθε περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας που εφαρμόζουν την προσέγγιση με βάση τη ροή αναπτύσσουν και καθιστούν διαθέσιμο εργαλείο που παρέχει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες στην αγορά να εκτιμούν την αλληλεπίδραση των διασυνοριακών δυναμικοτήτων και των διασυνοριακών ανταλλαγών μεταξύ των ζωνών προσφοράς.

Άρθρο 21

Μεθοδολογία υπολογισμού δυναμικότητας

1.   Η πρόταση κοινής μεθόδου υπολογισμού δυναμικότητας για περιφέρεια υπολογισμού δυναμικότητας που προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε χρονικό πλαίσιο υπολογισμού δυναμικότητας:

α)

μεθοδολογίες για τον υπολογισμό των εισροών στον υπολογισμό της δυναμικότητας, οι οποίες να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες παραμέτρους:

i)

μέθοδο για τον προσδιορισμό του περιθωρίου αξιοπιστίας, σύμφωνα με το άρθρο 22·

ii)

μεθοδολογίες για τον προσδιορισμό των ορίων επιχειρησιακής ασφάλειας, των απρόβλεπτων συμβάντων σε σχέση με τον υπολογισμό της δυναμικότητας και τους περιορισμούς κατανομής που επιτρέπεται να εφαρμοστούν, σύμφωνα με το άρθρο 23·

iii)

μέθοδο για τον προσδιορισμό κλείδων μετατόπισης παραγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 24·

iv)

μεθοδολογία για τον προσδιορισμό των διορθωτικών μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό δυναμικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 25.

β)

λεπτομερή περιγραφή της προσέγγισης υπολογισμού δυναμικότητας που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

i)

μαθηματική περιγραφή της εφαρμοζόμενης προσέγγισης υπολογισμού δυναμικότητας με διαφορετικές εισροές υπολογισμού δυναμικότητας·

ii)

κανόνες για την αποφυγή αθέμιτης διάκρισης μεταξύ εσωτερικών και διαζωνικών ανταλλαγών προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με το σημείο 1.7 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009·

iii)

κανόνες ώστε να λαμβάνεται υπόψη, κατά περίπτωση, ήδη κατανεμημένη διαζωνική δυναμικότητα·

iv)

κανόνες για την προσαρμογή των ροών ισχύος στα κρίσιμα στοιχεία δικτύου ή της διαζωνικής δυναμικότητας λόγω των διορθωτικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 25·

v)

στην περίπτωση της προσέγγισης με βάση τη ροή, μαθηματική περιγραφή του υπολογισμού των συντελεστών διανομής της μεταφοράς ισχύος και του υπολογισμού των διαθέσιμων περιθωρίων για τα κρίσιμα στοιχεία δικτύου·

vi)

στην περίπτωση της προσέγγισης με βάση τη συντονισμένη καθαρή δυναμικότητα μεταφοράς, τους κανόνες για τον υπολογισμό της διαζωνικής δυναμικότητας, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για την αποδοτική ανταλλαγή του δυναμικού ροής ισχύος των κρίσιμων στοιχείων δικτύου μεταξύ διαφόρων συνόρων ζωνών προσφοράς·

vii)

όταν οι ροές ισχύος στα κρίσιμα στοιχεία δικτύου επηρεάζονται από διαζωνικές ανταλλαγές ισχύος σε διαφορετικές περιφέρειες υπολογισμού δυναμικότητας, τους κανόνες επιμερισμού των δυνατοτήτων ροής ισχύος των κρίσιμων στοιχείων δικτύου μεταξύ των διαφορετικών περιφερειών υπολογισμού δυναμικότητας, για την εξυπηρέτηση των εν λόγω ροών.

γ)

μέθοδο για την επικύρωση διαζωνικής δυναμικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 26.

2.   Όσον αφορά το χρονικό πλαίσιο υπολογισμού ενδοημερήσιας δυναμικότητας, στη μέθοδο υπολογισμού δυναμικότητας αναφέρεται επίσης η συχνότητα με την οποία θα επανεκτιμάται η δυναμικότητα σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 4, συμπεριλαμβανομένης της αιτιολόγησης της επιλεγμένης συχνότητας.

3.   Η μεθοδολογία υπολογισμού δυναμικότητας περιλαμβάνει διαδικασία επαναφοράς για την περίπτωση στην οποία ο αρχικός υπολογισμός της δυναμικότητας δεν αποφέρει αποτελέσματα.

4.   Όλοι οι ΔΣΜ σε κάθε περιφέρεια υπολογισμού δυναμικότητας χρησιμοποιούν, στο μέτρο του δυνατού, εναρμονισμένες εισροές υπολογισμού δυναμικότητας. Το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 2020, όλες οι περιφέρειες χρησιμοποιούν εναρμονισμένη μεθοδολογία υπολογισμού δυναμικότητας, η οποία προβλέπει ιδίως εναρμονισμένη μεθοδολογία υπολογισμού δυναμικότητας με βάση τη ροή και με την προσέγγιση της συντονισμένης καθαρής δυναμικότητας μεταφοράς. Η εναρμόνιση της μεθόδου υπολογισμού της δυναμικότητας υπόκειται σε αξιολόγηση απόδοσης όσον αφορά την εναρμόνιση των μεθοδολογιών με βάση τη ροή και των μεθοδολογιών με βάση τη συντονισμένη καθαρή ικανότητας μεταφοράς που παρέχουν το ίδιο επίπεδο επιχειρησιακής ασφάλειας. Όλοι οι ΔΣΜ υποβάλλουν σε όλες τις ρυθμιστικές αρχές την αξιολόγηση και πρόταση σχετικά με μετάβαση σε εναρμονισμένη μέθοδο υπολογισμού δυναμικότητας εντός 12 μηνών αφότου τουλάχιστον δύο περιφέρειες υπολογισμού δυναμικότητας έχουν εφαρμόσει κοινή μέθοδο υπολογισμού δυναμικότητας σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 5.

Άρθρο 22

Μεθοδολογία για το περιθώριο αξιοπιστίας

1.   Η πρόταση σχετικά με κοινή μέθοδο υπολογισμού δυναμικότητας περιλαμβάνει μέθοδο για τον προσδιορισμό του περιθωρίου αξιοπιστίας. Η μεθοδολογία για τον προσδιορισμό του περιθωρίου αξιοπιστίας περιλαμβάνει δύο στάδια. Πρώτον, οι σχετικοί ΔΣΜ εκτιμούν την κατανομή πιθανότητας αποκλίσεων μεταξύ των αναμενόμενων ροών ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη στιγμή του υπολογισμού δυναμικότητας και των πραγματικών ροών ηλεκτρικής ενέργειας σε πραγματικό χρόνο. Δεύτερον, το περιθώριο αξιοπιστίας υπολογίζεται με την εξαγωγή τιμής από την κατανομή πιθανότητας.

2.   Στη μεθοδολογία για τον προσδιορισμό του περιθωρίου αξιοπιστίας καθορίζονται οι θεμελιώδεις αρχές για τον υπολογισμό της κατανομής πιθανότητας των αποκλίσεων μεταξύ των αναμενόμενων ροών ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη στιγμή του υπολογισμού δυναμικότητας και των πραγματικών ροών ηλεκτρικής ενέργειας σε πραγματικό χρόνο, καθώς και οι αβεβαιότητες που λαμβάνονται υπόψη στον εν λόγω υπολογισμό. Για τον προσδιορισμό των αβεβαιοτήτων αυτών, στη μεθοδολογία λαμβάνονται ιδίως υπόψη τα εξής:

α)

ακούσιες αποκλίσεις φυσικών ροών ηλεκτρικής ενέργειας εντός αγοραίας χρονικής μονάδας που οφείλονται στην προσαρμογή των ροών ηλεκτρικής ενέργειας εντός και μεταξύ των περιοχών ελέγχου για τη διατήρηση σταθερής συχνότητας·

β)

αβεβαιότητες οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον υπολογισμό δυναμικότητας και θα μπορούσαν να συμβούν μεταξύ του χρονικού πλαισίου υπολογισμού δυναμικότητας και του πραγματικού χρόνου, για την υπόψη αγοραία χρονική μονάδα.

3.   Στη μεθοδολογία προσδιορισμού του περιθωρίου αξιοπιστίας, οι ΔΣΜ καθορίζουν επίσης κοινές εναρμονισμένες θεμελιώδεις αρχές για το περιθώριο αξιοπιστίας που προκύπτει από την κατανομή πιθανότητας.

4.   Βάσει της μεθοδολογίας που εγκρίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι ΔΣΜ προσδιορίζουν το περιθώριο αξιοπιστίας τηρουμένων των ορίων επιχειρησιακής ασφάλειας και λαμβανομένων υπόψη των αβεβαιοτήτων μεταξύ του χρονικού πλαισίου υπολογισμού δυναμικότητας και του πραγματικού χρόνου, καθώς και των διορθωτικών μέτρων που είναι διαθέσιμα μετά τον υπολογισμό δυναμικότητας.

5.   Για κάθε χρονικό πλαίσιο υπολογισμού δυναμικότητας, οι σχετικοί ΔΣΜ προσδιορίζουν το περιθώριο αξιοπιστίας για τα κρίσιμα στοιχεία δικτύου, στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται η προσέγγιση με βάση τη ροή, και για τη διαζωνική δυναμικότητα, στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται η προσέγγιση με βάση τη συντονισμένη καθαρή δυναμικότητα μεταφοράς.

Άρθρο 23

Μεθοδολογίες για τα όρια επιχειρησιακής ασφάλειας, τα απρόβλεπτα συμβάντα και τους περιορισμούς κατανομής

1.   Κάθε ΔΣΜ τηρεί τα όρια για την επιχειρησιακή ασφάλεια και τα απρόβλεπτα συμβάντα που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση επιχειρησιακής ασφάλειας.

2.   Αν τα όρια για την επιχειρησιακή ασφάλεια και τα απρόβλεπτα συμβάντα που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό δυναμικότητας δεν ταυτίζονται με αυτά που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση επιχειρησιακής ασφάλειας, οι ΔΣΜ περιγράφουν στην πρόταση σχετικά με την κοινή μεθοδολογία υπολογισμού δυναμικότητας την ιδιαίτερη μέθοδο και τα κριτήρια που έχουν χρησιμοποιήσει για να προσδιορίσουν τα όρια για την επιχειρησιακή ασφάλεια και τα απρόβλεπτα συμβάντα που χρησιμοποιούν στον υπολογισμό δυναμικότητας.

3.   Αν οι ΔΣΜ εφαρμόζουν περιορισμούς κατανομής, αυτοί είναι δυνατόν να προσδιορίζονται με τη χρήση:

α)

περιορισμών που απαιτούνται για τη διατήρηση του συστήματος μεταφοράς εντός ορίων επιχειρησιακής ασφάλειας και δεν είναι δυνατόν να μετατραπούν αποδοτικά σε μέγιστες ροές στα κρίσιμα στοιχεία δικτύου ή

β)

περιορισμών που αποσκοπούν στην αύξηση του οικονομικού πλεονάσματος για την ενιαία σύζευξη αγοράς επόμενης ημέρας ή την ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη.

Άρθρο 24

Μεθοδολογία για κλείδες μετατόπισης παραγωγής

1.   Η πρόταση σχετικά με κοινή μεθοδολογία υπολογισμού δυναμικότητας περιλαμβάνει πρόταση σχετικά με μεθοδολογία προσδιορισμού κοινής κλείδας μετατόπισης παραγωγής για κάθε ζώνη προσφοράς και σενάριο που αναπτύσσεται σύμφωνα με το άρθρο 18.

2.   Οι κλείδες μετατόπισης παραγωγής εκφράζουν τη βέλτιστη πρόγνωση της σχέσης μεταξύ μεταβολής στην καθαρή θέση ζώνης προσφοράς και συγκεκριμένης μεταβολής της παραγωγή ή του φορτίου κατά το κοινό μοντέλο δικτύου. Με την εν λόγω πρόγνωση λαμβάνονται ιδίως υπόψη οι πληροφορίες από τη μεθοδολογία παροχής δεδομένων παραγωγής και φορτίου.

Άρθρο 25

Μεθοδολογία για τα διορθωτικά μέτρα στον υπολογισμό δυναμικότητας

1.   Κάθε ΔΣΜ εντός περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας καθορίζει τα διαθέσιμα διορθωτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό δυναμικότητας για την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού.

2.   Κάθε ΔΣΜ εντός περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας συντονίζει με τους άλλους ΔΣΜ εντός της ίδιας περιφέρειας τη χρήση των διορθωτικών μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό δυναμικότητας και την πραγματική εφαρμογή τους σε πραγματικό επιχειρησιακό χρόνο.

3.   Προκειμένου να καθίσταται δυνατή η συνεκτίμηση των διορθωτικών μέτρων κατά τον υπολογισμό δυναμικότητας, όλοι οι ΔΣΜ κάθε περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας συμφωνούν σχετικά με τη χρήση των διορθωτικών μέτρων τα οποία απαιτούν τη δράση περισσότερων του ενός ΔΣΜ.

4.   Κάθε ΔΣΜ διασφαλίζει ότι λαμβάνονται υπόψη διορθωτικά μέτρα κατά τον υπολογισμό δυναμικότητας, υπό την προϋπόθεση ότι τα υπολειπόμενα διαθέσιμα διορθωτικά μέτρα μετά τον υπολογισμό, σε συνδυασμό με το περιθώριο αξιοπιστίας που αναφέρεται στο άρθρο 22, επαρκούν για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής ασφάλειας.

5.   Κάθε ΔΣΜ λαμβάνει υπόψη διορθωτικά μέτρα που δεν επιφέρουν κόστος στον υπολογισμό δυναμικότητας.

6.   Κάθε ΔΣΜ διασφαλίζει ότι τα διορθωτικά μέτρα που λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό δυναμικότητας είναι τα ίδια για όλα τα χρονικά πλαίσια υπολογισμού δυναμικότητας, λαμβανομένων υπόψη των τεχνικών δυνατοτήτων για κάθε χρονικό πλαίσιο υπολογισμού δυναμικότητας.

Άρθρο 26

Μεθοδολογία για την επικύρωση διαζωνικής δυναμικότητας

1.   Κάθε ΔΣΜ επικυρώνει και δικαιούται να διορθώνει τη διαζωνική δυναμικότητα που αφορά τα σύνορα ζωνών προσφοράς του ΔΣΜ ή τα κρίσιμα στοιχεία δικτύου και παρέχεται από τους φορείς συντονισμένου υπολογισμού δυναμικότητας σύμφωνα με τα άρθρα 27 έως 31.

2.   Όταν εφαρμόζεται η προσέγγιση με βάση τη συντονισμένη καθαρή δυναμικότητα μεταφοράς, όλοι οι ΔΣΜ της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας περιλαμβάνουν στη μέθοδο υπολογισμού δυναμικότητας που αναφέρεται στο άρθρο 21 κανόνα για τον επιμερισμό της διόρθωσης της διαζωνικής δυναμικότητας μεταξύ διαφορετικών συνόρων ζωνών προσφοράς.

3.   Κάθε ΔΣΜ δύναται να μειώνει τη διαζωνική δυναμικότητα κατά την επικύρωση της διαζωνικής δυναμικότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας.

4.   Κάθε φορέας συντονισμένου υπολογισμού δυναμικότητας συντονίζεται με τους γειτονικούς φορείς συντονισμένου υπολογισμού δυναμικότητας κατά τη διάρκεια του υπολογισμού δυναμικότητας και κατά την επικύρωσή της.

5.   Κάθε φορέας συντονισμένου υπολογισμού δυναμικότητας υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση σχετικά με όλες τις μειώσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επικύρωσης της διαζωνικής δυναμικότητας σύμφωνα με την παράγραφο 3, προς όλες τις ρυθμιστικές αρχές της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει την τοποθεσία και την ποσότητα κάθε μείωσης της διαζωνικής δυναμικότητας, καθώς και αιτιολόγηση για τις μειώσεις αυτές.

6.   Όλες οι ρυθμιστικές αρχές της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας αποφασίζουν αν θα δημοσιεύσουν το σύνολο ή μέρος της αναφερόμενης στην παράγραφο 5 έκθεσης.

Τμήμα 4

Η διαδικασία υπολογισμού δυναμικότητας

Άρθρο 27

Γενικές διατάξεις

1.   Το αργότερο έξι μήνες από την απόφαση για τη μέθοδο παροχής δεδομένων παραγωγής και φορτίου που αναφέρεται στο άρθρο 16 και για τη μεθοδολογία κοινού μοντέλου δικτύου που αναφέρεται στο άρθρο 17, όλοι οι ΔΣΜ οργανώνουν τη διαδικασία συγχώνευσης των ατομικών μοντέλων δικτύου.

2.   Το αργότερο τέσσερις μήνες από τις αποφάσεις για τις μεθοδολογίες υπολογισμού δυναμικότητας που αναφέρονται στα άρθρα 20 και 21, όλοι οι ΔΣΜ κάθε περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας συστήνουν από κοινού τους φορείς συντονισμένου υπολογισμού δυναμικότητας και υιοθετούν τους κανόνες που διέπουν τις λειτουργίες τους.

3.   Ανά διετία, στο πλαίσιο της διετούς έκθεσης για τον υπολογισμό και την κατανομή δυναμικότητας που εκπονείται σύμφωνα με το άρθρο 31, όλοι οι ΔΣΜ κάθε περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας επανεξετάζουν την ποιότητα των δεδομένων που υποβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας υπολογισμού δυναμικότητας.

4.   Με βάση τις πλέον πρόσφατες διαθέσιμες πληροφορίες, όλοι οι ΔΣΜ επανεξετάζουν και επικαιροποιούν τακτικά και τουλάχιστον μία φορά ανά έτος:

α)

τα όρια επιχειρησιακής ασφάλειας, τα απρόβλεπτα συμβάντα και τους περιορισμούς κατανομής που χρησιμοποιούνται για την κατανομή δυναμικότητας·

β)

την κατανομή πιθανότητας των αποκλίσεων μεταξύ των αναμενόμενων ροών ισχύος κατά τη στιγμή του υπολογισμού δυναμικότητας και των πραγματικών ροών ισχύος σε πραγματικό χρόνο, που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των περιθωρίων αξιοπιστίας·

γ)

τα διορθωτικά μέτρα που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό δυναμικότητας·

δ)

την εφαρμογή των μεθοδολογιών για τον προσδιορισμό των κλείδων μετατόπισης παραγωγής, των κρίσιμων στοιχείων δικτύου και των απρόβλεπτων συμβάντων που αναφέρονται στα άρθρα 22 έως 24.

Άρθρο 28

Δημιουργία κοινού μοντέλου δικτύου

1.   Για κάθε χρονικό πλαίσιο υπολογισμού δυναμικότητας που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1, κάθε μονάδα παραγωγής ή φορτίου που υπόκειται στο άρθρο 16 παρέχει, εντός των καθορισμένων προθεσμιών, τα δεδομένα που καθορίζονται στη μεθοδολογία παροχής δεδομένων παραγωγής και φορτίου στον ΔΣΜ που είναι αρμόδιος για την αντίστοιχη περιοχή ελέγχου.

2.   Κάθε μονάδα παραγωγής ή φορτίου που παρέχει πληροφορίες δυνάμει του άρθρου 16 παράγραφος 3, παρέχει την πλέον αξιόπιστη σειρά εφαρμόσιμων εκτιμήσεων.

3.   Για κάθε χρονικό πλαίσιο υπολογισμού δυναμικότητας, κάθε ΔΣΜ καθορίζει ατομικό μοντέλο δικτύου για κάθε σενάριο σύμφωνα με το άρθρο 19, με σκοπό τη συγχώνευση των ατομικών μοντέλων δικτύου σε κοινό μοντέλο δικτύου.

4.   Κάθε ΔΣΜ παρέχει στους ΔΣΜ που είναι αρμόδιοι για τη συγχώνευση των ατομικών μοντέλων δικτύου σε κοινό μοντέλο δικτύου την πλέον αξιόπιστη σειρά εφαρμόσιμων εκτιμήσεων για κάθε ατομικό μοντέλο δικτύου.

5.   Για κάθε χρονικό πλαίσιο υπολογισμού δυναμικότητας δημιουργείται ενιαίο, ενωσιακό κοινό μοντέλο δικτύου για κάθε σενάριο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18, με τη συγχώνευση των εισροών από όλους τους ΔΣΜ οι οποίοι εφαρμόζουν τη διαδικασία υπολογισμού δυναμικότητας όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 29

Περιφερειακός υπολογισμός διαζωνικής δυναμικότητας

1.   Κάθε ΔΣΜ παρέχει στους φορείς συντονισμένου υπολογισμού δυναμικότητας και σε όλους τους λοιπούς ΔΣΜ της ίδιας περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε χρονικό πλαίσιο υπολογισμού δυναμικότητας: όρια επιχειρησιακής ασφάλειας, κλείδες μετατόπισης παραγωγής, διορθωτικά μέτρα, περιθώρια αξιοπιστίας, περιορισμούς κατανομής και ήδη κατανεμημένη διαζωνική δυναμικότητα.

2.   Κάθε φορέας συντονισμένου υπολογισμού δυναμικότητας διενεργεί ανάλυση επιχειρησιακής ασφάλειας εφαρμόζοντας τα όρια επιχειρησιακής ασφάλειας στο κοινό μοντέλο δικτύου που δημιουργείται σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 5 για κάθε σενάριο.

3.   Κατά τον υπολογισμό της διαζωνικής δυναμικότητας, κάθε φορέας συντονισμένου υπολογισμού δυναμικότητας:

α)

χρησιμοποιεί κλείδες μετατόπισης παραγωγής για τον υπολογισμό των επιπτώσεων των μεταβολών στις καθαρές θέσεις των ζωνών προσφοράς και των ροών στις γραμμές συνεχούς ρεύματος·

β)

δεν συνεκτιμά τα κρίσιμα στοιχεία του δικτύου που δεν έχουν επηρεαστεί σημαντικά από τις μεταβολές καθαρών θέσεων ζωνών προσφοράς σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζεται στο άρθρο 21· και,

γ)

διασφαλίζει ότι όλες οι σειρές καθαρών θέσεων ζωνών προσφοράς και ροών στις γραμμές συνεχούς ρεύματος που δεν υπερβαίνουν τη διαζωνική δυναμικότητα πληρούν τα περιθώρια αξιοπιστίας και τα όρια επιχειρησιακής ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημεία i) και ii), και λαμβάνεται υπόψη ήδη κατανεμημένη διαζωνική δυναμικότητα σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο iii).

4.   Κάθε φορέας συντονισμένου υπολογισμού δυναμικότητας βελτιστοποιεί τη διαζωνική δυναμικότητα χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα διορθωτικά μέτρα που λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό δυναμικότητας σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iv).

5.   Κάθε φορέας συντονισμένου υπολογισμού δυναμικότητας εφαρμόζει τους κανόνες επιμερισμού που καθορίζονται δυνάμει του άρθρου 21 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο vi).

6.   Κάθε φορέας συντονισμένου υπολογισμού δυναμικότητας τηρεί τη μαθηματική περιγραφή της εφαρμοζόμενης προσέγγισης υπολογισμού δυναμικότητας που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i).

7.   Κάθε φορέας συντονισμένου υπολογισμού δυναμικότητας που εφαρμόζει προσέγγιση με βάση τη ροή:

α)

χρησιμοποιεί δεδομένα σχετικά με τα όρια επιχειρησιακής ασφάλειας για τον υπολογισμό των μέγιστων ροών στα κρίσιμα στοιχεία δικτύου·

β)

χρησιμοποιεί το κοινό μοντέλο δικτύου, τις κλείδες μετατόπισης παραγωγής και τα απρόβλεπτα συμβάντα για να υπολογίσει τους συντελεστές διανομής της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας·

γ)

χρησιμοποιεί τους συντελεστές διανομής της μεταφοράς ισχύος για τον υπολογισμό των ροών που προκύπτουν από την ήδη κατανεμημένη διαζωνική δυναμικότητα στην περιφέρεια υπολογισμού δυναμικότητας·

δ)

υπολογίζει τις ροές στα κρίσιμα στοιχεία δικτύου για κάθε σενάριο (λαμβάνοντας υπόψη απρόβλεπτα συμβάντα) και τις προσαρμόζει υπό την παραδοχή ότι δεν υπάρχουν διαζωνικά χρηματιστήρια ηλεκτρικής ενέργειας εντός της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας, εφαρμόζοντας τους κανόνες για την αποφυγή αδικαιολόγητων διακρίσεων μεταξύ εσωτερικών και διαζωνικών χρηματιστηρίων ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii)·

ε)

λαμβάνοντας υπόψη τα απρόβλεπτα συμβάντα, υπολογίζει τα διαθέσιμα περιθώρια για τα κρίσιμα στοιχεία δικτύου, τα οποία ισούνται με τις μέγιστες ροές μειωμένες κατά τις προσαρμοσμένες ροές που αναφέρονται στο στοιχείο δ), τα περιθώρια αξιοπιστίας και τις ροές που προκύπτουν από ήδη κατανεμημένη διαζωνική δυναμικότητα·

στ)

προσαρμόζει τα διαθέσιμα περιθώρια στα κρίσιμα στοιχεία δικτύου ή τους συντελεστές διανομής της μεταφοράς ενέργειας, χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα διορθωτικά μέτρα που λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό δυναμικότητας σύμφωνα με το άρθρο 25.

8.   Κάθε φορέας συντονισμένου υπολογισμού δυναμικότητας που εφαρμόζει προσέγγιση με βάση τη συντονισμένη καθαρή δυναμικότητα μεταφοράς:

α)

χρησιμοποιεί το κοινό μοντέλο δικτύου, κλείδες μετατόπισης παραγωγής και απρόβλεπτα συμβάντα για τον υπολογισμό της μέγιστης ανταλλαγής ισχύος στα σύνορα ζωνών προσφοράς, η οποία ισούται με τη μέγιστη υπολογισμένη ανταλλαγή μεταξύ δύο ζωνών προσφοράς σε οποιαδήποτε πλευρά του συνόρου της ζώνης προσφοράς, τηρουμένων των ορίων επιχειρησιακής ασφάλειας·

β)

προσαρμόζει τη μέγιστη ανταλλαγή ισχύος με τη χρήση των διορθωτικών μέτρων που λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό δυναμικότητας σύμφωνα με το άρθρο 25·

γ)

προσαρμόζει τη μέγιστη ανταλλαγή ισχύος εφαρμόζοντας κανόνες για την αποφυγή αδικαιολόγητων διακρίσεων μεταξύ εσωτερικών και διαζωνικών ανταλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii)·

δ)

εφαρμόζει τους κανόνες που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο vi) για τον αποδοτικό επιμερισμό των δυνατοτήτων ροής ισχύος στα κρίσιμα στοιχεία δικτύου μεταξύ διαφορετικών συνόρων ζώνης προσφοράς·

ε)

υπολογίζει τη διαζωνική δυναμικότητα η οποία ισούται με τη μέγιστη ανταλλαγή ισχύος που έχει προσαρμοστεί για το περιθώριο αξιοπιστίας και την ήδη κατανεμημένη διαζωνική δυναμικότητα.

9.   Κάθε φορέας συντονισμένου υπολογισμού δυναμικότητας συνεργάζεται με τους γειτονικούς φορείς συντονισμένου υπολογισμού δυναμικότητας. Οι γειτονικοί ΔΣΜ διασφαλίζουν τη συνεργασία αυτή ανταλλάσσοντας και επιβεβαιώνοντας πληροφορίες σχετικές με την αλληλεξάρτηση με τους σχετικούς περιφερειακούς φορείς συντονισμένου υπολογισμού δυναμικότητας, για τους υπολογισμούς και την επικύρωση της δυναμικότητας. Οι γειτονικοί ΔΣΜ παρέχουν πληροφορίες σχετικές με την αλληλεξάρτηση στους φορείς συντονισμένου υπολογισμού δυναμικότητας πριν από τον υπολογισμό δυναμικότητας. Αξιολόγηση της ακρίβειας των εν λόγω πληροφοριών και διορθωτικά μέτρα περιλαμβάνονται στη διετή έκθεση που εκπονείται σύμφωνα με το άρθρο 31, ανάλογα με την περίπτωση.

10.   Κάθε φορέας συντονισμένου υπολογισμού δυναμικότητας καθορίζει:

α)

παραμέτρους με βάση τη ροή για κάθε ζώνη προσφοράς εντός της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας, εάν εφαρμόζει την προσέγγιση με βάση τη ροή ή

β)

τιμές διαζωνικής δυναμικότητας για κάθε σύνορο ζώνης προσφοράς εντός της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας, αν εφαρμόζει την προσέγγιση με βάση τη συντονισμένη καθαρή δυναμικότητα μεταφοράς.

11.   Κάθε φορέας συντονισμένου υπολογισμού δυναμικότητας υποβάλλει προς επικύρωση τη διαζωνική δυναμικότητα σε κάθε ΔΣΜ εντός της οικείας περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

Άρθρο 30

Επικύρωση και διαβίβαση αποτελεσμάτων διαζωνικής δυναμικότητας

1.   Κάθε ΔΣΜ επικυρώνει τα αποτελέσματα του περιφερειακού υπολογισμού δυναμικότητας στα οικεία σύνορα ζώνης προσφοράς ή στα κρίσιμα στοιχεία δικτύου, σύμφωνα με το άρθρο 26.

2.   Κάθε ΔΣΜ στέλνει την οικεία επικύρωση δυναμικότητας και τους οικείους περιορισμούς κατανομής στους σχετικούς φορείς συντονισμένου υπολογισμού δυναμικότητας και σε άλλους ΔΣΜ των σχετικών περιφερειών υπολογισμού δυναμικότητας.

3.   Κάθε φορέας συντονισμένου υπολογισμού δυναμικότητας παρέχει τις επικυρωμένες διαζωνικές δυναμικότητες και περιορισμούς κατανομής για σκοπούς κατανομής της δυναμικότητας, σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 58.

Τμήμα 5

Διετής έκθεση σχετικά με τον υπολογισμό και την κατανομή δυναμικότητας

Άρθρο 31

Διετής έκθεση σχετικά με τον υπολογισμό και την κατανομή δυναμικότητας

1.   Εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, το ΕΔΔΣΜ-ηλ εκπονεί υποβάλει στον Οργανισμό έκθεση σχετικά με τον υπολογισμό και την κατανομή δυναμικότητας και την υποβάλει στον Οργανισμό.

2.   Εάν ζητηθεί από τον Οργανισμό, το ΕΔΔΣΜ-ηλ εκπονεί ακολούθως κάθε δεύτερο έτος έκθεση σχετικά με τον υπολογισμό και την κατανομή δυναμικότητας και την υποβάλει στον Οργανισμό.

3.   Για κάθε ζώνη προσφοράς, σύνορο ζωνών προσφοράς και περιφέρεια υπολογισμού δυναμικότητας, η έκθεση σχετικά με τον υπολογισμό και την κατανομή δυναμικότητας περιλαμβάνει τουλάχιστον:

α)

τη χρησιμοποιούμενη προσέγγιση υπολογισμού δυναμικότητας·

β)

στατιστικούς δείκτες για τα περιθώρια αξιοπιστίας·

γ)

στατιστικούς δείκτες της διαζωνικής δυναμικότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών κατανομής, κατά περίπτωση, για κάθε χρονικό πλαίσιο υπολογισμού δυναμικότητας·

δ)

ποιοτικούς δείκτες σχετικά με τις πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό δυναμικότητας·

ε)

κατά περίπτωση, τα προτεινόμενα μέτρα βελτίωσης του υπολογισμού δυναμικότητας·

στ)

όσον αφορά τις περιφέρειες όπου εφαρμόζεται προσέγγιση με βάση τη συντονισμένη καθαρή δυναμικότητα μεταφοράς, ανάλυση του κατά πόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 20 παράγραφος 7·

ζ)

δείκτες για την αξιολόγηση και τη μακροπρόθεσμη παρακολούθηση της απόδοσης της ενιαίας σύζευξης επόμενης ημέρας και ενιαίας ενδοημερήσιας σύζευξης, συμπεριλαμβανομένης της συγχώνευσης των περιφερειών υπολογισμού δυναμικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3, κατά περίπτωση·

η)

συστάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη της ενιαίας σύζευξης επόμενης ημέρας και της ενιαίας ενδοημερήσιας σύζευξης, συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω εναρμόνισης των μεθοδολογιών, διαδικασιών και ρυθμίσεων διακυβέρνησης.

4.   Κατόπιν διαβούλευσης με τον Οργανισμό, όλοι οι ΔΣΜ συμφωνούν από κοινού τους στατιστικούς και ποιοτικούς δείκτες προς χρήση στην έκθεση. Ο Οργανισμός δύναται να απαιτεί τροποποίηση των δεικτών αυτών, πριν από τη συμφωνία των ΔΣΜ ή κατά την εφαρμογή τους.

5.   Ο Οργανισμός αποφασίζει αν θα δημοσιεύσει το σύνολο ή μέρος της διετούς έκθεσης.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 2

Διαμόρφωση ζώνης προσφοράς

Άρθρο 32

Επανεξέταση υφιστάμενων διαμορφώσεων ζώνης προσφοράς

1.   Διαδικασία επανεξέτασης υφιστάμενης διαμόρφωσης ζώνης προσφοράς δύνανται να κινήσουν:

α)

ο Οργανισμός, σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 7·

β)

πολλές ρυθμιστικές αρχές, κατόπιν σύστασης του Οργανισμού σύμφωνα με το άρθρο 34·

γ)

οι ΔΣΜ της ίδιας περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας, μαζί με όλους τους σχετικούς ΔΣΜ των οποίων οι περιοχές ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών διασύνδεσης, βρίσκονται εντός της γεωγραφικής περιοχής στην οποία η διαμόρφωση της ζώνης προσφοράς πρέπει να αξιολογείται σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο α)·

δ)

μια και μόνη ρυθμιστική αρχή ή ένας και μόνος ΔΣΜ με την έγκριση της οικείας ρυθμιστικής αρχής, όσον αφορά τις ζώνες προσφοράς εντός της περιοχής ελέγχου του ΔΣΜ, εφόσον η διαμόρφωση ζώνης προσφοράς έχει αμελητέο αντίκτυπο σε περιοχές ελέγχου των γειτονικών ΔΣΜ, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών διασύνδεσης, και η επανεξέταση της διαμόρφωσης της ζώνης προσφοράς είναι αναγκαία για τη βελτίωση της απόδοσης ή για τη διατήρηση της επιχειρησιακής ασφάλειας·

ε)

τα κράτη μέλη σε περιφέρεια υπολογισμού δυναμικότητας.

2.   Αν κινηθεί διαδικασία επανεξέτασης σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχεία α), β), γ) ή ε), η οντότητα που κινεί τη διαδικασία επανεξέτασης προσδιορίζει:

α)

τη γεωγραφική περιοχή στην οποία πρόκειται να αξιολογηθεί η διαμόρφωση ζώνης προσφοράς, και τις γειτονικές γεωγραφικές περιοχές για τις οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις·

β)

τους συμμετέχοντες ΔΣΜ·

γ)

τις συμμετέχουσες ρυθμιστικές αρχές.

3.   Αν κινηθεί διαδικασία επανεξέτασης σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο δ), ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η γεωγραφική περιοχή στην οποία αξιολογείται η διαμόρφωση ζώνης προσφοράς περιορίζεται στην περιοχή ελέγχου του σχετικού ΔΣΜ, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών διασύνδεσης·

β)

ο ΔΣΜ της σχετικής περιοχής ελέγχου είναι ο μόνος ΔΣΜ που συμμετέχει στην επανεξέταση·

γ)

η αρμόδια ρυθμιστική αρχή είναι η μόνη ρυθμιστική αρχή που συμμετέχει στην επανεξέταση·

δ)

ο σχετικός ΔΣΜ και η ρυθμιστική αρχή απευθύνουν αμοιβαία συμφωνημένη κοινοποίηση, αντιστοίχως, στους γειτονικούς ΔΣΜ και στις γειτονικές ρυθμιστικές αρχές, ότι πρόκειται να κινηθεί διαδικασία επανεξέτασης, παραθέτοντας τους σχετικούς λόγους, και

ε)

προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις επανεξέτασης και δημοσιεύονται τα αποτελέσματα της επανεξέτασης και η πρόταση προς τις σχετικές ρυθμιστικές αρχές.

4.   Η διαδικασία επανεξέτασης αποτελείται από δύο στάδια.

α)

Στο πρώτο στάδιο, οι ΔΣΜ που συμμετέχουν σε επανεξέταση διαμόρφωσης ζώνης προσφοράς αναπτύσσουν τη μεθοδολογία και τις παραδοχές που θα χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία επανεξέτασης και προτείνουν προς αξιολόγηση εναλλακτικές διαμορφώσεις της ζώνης προσφοράς.

Η πρόταση σχετικά με τη μεθοδολογία και τις παραδοχές και η εναλλακτική διαμόρφωση της ζώνης προσφοράς υποβάλλονται στις συμμετέχουσες ρυθμιστικές αρχές, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να απαιτούν συντονισμένες τροποποιήσεις εντός τριών μηνών.

β)

Στο δεύτερο στάδιο, οι ΔΣΜ που συμμετέχουν σε επανεξέταση της διαμόρφωσης ζώνης προσφοράς:

i)

αξιολογούν και συγκρίνουν την τρέχουσα διαμόρφωση και κάθε εναλλακτική διαμόρφωση της ζώνης προσφοράς με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 33·

ii)

οργανώνουν διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 12 και ημερίδα σχετικά με τις προτάσεις εναλλακτικής διαμόρφωσης της ζώνης προσφοράς σε σύγκριση με την τρέχουσα διαμόρφωση, συμπεριλαμβανομένων των χρονοδιαγραμμάτων εφαρμογής, εκτός εάν η διαμόρφωση ζώνης προσφοράς έχει αμελητέες επιπτώσεις στις περιοχές ελέγχου των γειτονικών ΔΣΜ·

iii)

εντός 15 μηνών από την απόφαση να κινηθεί η διαδικασία επανεξέτασης, υποβάλλουν στα κράτη μέλη και στις συμμετέχουσες ρυθμιστικές αρχές κοινή πρόταση σχετικά με τη διατήρηση ή την τροποποίηση της διαμόρφωσης ζώνης προσφοράς.

γ)

Αφού λάβουν την κοινή πρόταση σχετικά με τη διατήρηση ή την τροποποίηση της διαμόρφωσης της ζώνης προσφοράς σύμφωνα με το ανωτέρω σημείο iii), τα συμμετέχοντα κράτη μέλη ή, όταν προβλέπεται από τα κράτη μέλη, οι ρυθμιστικές αρχές καταλήγουν σε συμφωνία, εντός έξι μηνών, σχετικά με την πρόταση σχετικά με τη διατήρηση ή την τροποποίηση της διαμόρφωσης της ζώνης προσφοράς.

5.   Οι ΝΕΜΟ ή οι συμμετέχοντες στην αγορά, αν απαιτηθεί από τους ΔΣΜ, παρέχουν στους ΔΣΜ που συμμετέχουν σε επανεξέταση ζώνης προσφοράς πληροφορίες που καθιστούν δυνατή την αξιολόγηση των διαμορφώσεων της ζώνης προσφοράς από αυτούς. Οι εν λόγω πληροφορίες ανταλλάσσονται μόνο μεταξύ των συμμετεχόντων ΔΣΜ, με αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση των διαμορφώσεων της ζώνης προσφοράς.

6.   Η πρωτοβουλία για την επανεξέταση της διαμόρφωσης ζωνών προσφοράς και τα αποτελέσματά της δημοσιεύονται από το ΕΔΔΣΜ-ηλ ή, αν η διαδικασία επανεξέτασης κινήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο δ), από τον συμμετέχοντα ΔΣΜ.

Άρθρο 33

Κριτήρια επανεξέτασης των διαμορφώσεων ζώνης προσφοράς

1.   Αν διενεργείται επανεξέταση διαμόρφωσης ζώνης προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 32, εξετάζονται τουλάχιστον τα ακόλουθα κριτήρια:

α)

όσον αφορά την ασφάλεια του δικτύου:

i)

η ικανότητα των διαμορφώσεων της ζώνης προσφοράς να διασφαλίζουν την επιχειρησιακή ασφάλεια και την ασφάλεια του εφοδιασμού·

ii)

ο βαθμός αβεβαιότητας του υπολογισμού της διαζωνικής δυναμικότητας·

β)

όσον αφορά τη συνολική απόδοση της αγοράς:

i)

τυχόν αύξηση ή μείωση της οικονομικής απόδοση που προκύπτει από τη μεταβολή·

ii)

η απόδοση της αγοράς, στην οποία περιλαμβάνονται, τουλάχιστον, το κόστος για την εγγύηση της σταθερότητας της δυναμικότητας, η ρευστότητα της αγοράς, η συγκέντρωση της αγοράς και η ισχύς της αγοράς, η διευκόλυνση του αποδοτικού ανταγωνισμού, τα μηνύματα των τιμών για την κατασκευή των υποδομών, η ακρίβεια και η αξιοπιστία των μηνυμάτων των τιμών·

iii)

το κόστος συναλλαγής και το κόστος του μεταβατικού σταδίου, συμπεριλαμβανομένου του κόστους για την τροποποίηση υφιστάμενων συμβατικών υποχρεώσεων που προκύπτουν για τους συμμετέχοντες στην αγορά, τους ΝΕΜΟ και τους ΔΣΜ·

iv)

το κόστος κατασκευής νέων υποδομών που μπορούν να ανακουφίσουν την υπάρχουσα συμφόρηση·

v)

η ανάγκη να διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα στην αγορά είναι εφικτά χωρίς να απαιτείται εκτεταμένη εφαρμογή οικονομικά μη αποδοτικών διορθωτικών μέτρων·

vi)

τυχόν αρνητικές επιπτώσεις των εσωτερικών συναλλαγών σε άλλες ζώνες προσφοράς για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με το σημείο 1.7 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009·

vii)

οι επιπτώσεις στη λειτουργία και την απόδοση των μηχανισμών εξισορρόπησης και των διαδικασιών συμψηφισμού ανισορροπίας·

γ)

όσον αφορά τη σταθερότητα και την ευρωστία των ζωνών προσφοράς:

i)

η ανάγκη να είναι οι ζώνες προσφοράς επαρκώς ευσταθείς και ισχυρές διαχρονικά·

ii)

η ανάγκη να είναι οι ζώνες προσφοράς συνεκτικές για όλα τα χρονικά πλαίσια υπολογισμού δυναμικότητας·

iii)

η ανάγκη να ανήκει κάθε μονάδα παραγωγής και φορτίου σε μία και μόνο ζώνη προσφοράς για κάθε αγοραία χρονική μονάδα·

iv)

ο τόπος και η συχνότητα συμφόρησης, αν η διαρθρωτική συμφόρηση επηρεάζει την οριοθέτηση των ζωνών προσφοράς, λαμβανομένης υπόψη κάθε μελλοντικής επένδυσης που είναι δυνατόν να ανακουφίσει την υφιστάμενη συμφόρηση.

2.   Η επανεξέταση ζώνης προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 32 περιλαμβάνει σενάρια διαφορετικών πιθανών εξελίξεων των υποδομών, τα οποία καλύπτουν τη δεκαετία που αρχίζει από το έτος που έπεται της λήψης της απόφασης να κινηθεί η διαδικασία επανεξέτασης.

Άρθρο 34

Τακτική υποβολή από το ΕΔΔΣΜ-ηλ και τον Οργανισμό εκθέσεων για την τρέχουσα διαμόρφωση ζώνης προσφοράς

1.   Ο Οργανισμός αξιολογεί την απόδοση της τρέχουσας διαμόρφωσης ζωνών προσφοράς ανά τριετία.

Ο Οργανισμός:

α)

καλεί το ΕΔΔΣΜ-ηλ να καταρτίσει τεχνική έκθεση για την τρέχουσα διαμόρφωση ζωνών προσφοράς· και

β)

καταρτίζει έκθεση της αγοράς που αξιολογεί την επίδραση της τρέχουσας διαμόρφωσης ζωνών προσφοράς στην απόδοση της αγοράς.

2.   Η τεχνική έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

α)

κατάλογο της διαρθρωτικής συμφόρησης και άλλων σημαντικών περιπτώσεων φυσικής συμφόρησης, συμπεριλαμβανομένων της θέσης και της συχνότητάς τους·

β)

ανάλυση της αναμενόμενης εξέλιξης ή εξάλειψης των εν λόγω περιπτώσεων φυσικής συμφόρησης, λόγω επενδύσεων σε δίκτυα ή λόγω σημαντικών τροποποιήσεων των τρόπων παραγωγής ή κατανάλωσης·

γ)

ανάλυση του μεριδίου ροών ηλεκτρικής ενέργειας που δεν προκύπτουν από τον μηχανισμό κατανομής δυναμικότητας, για κάθε περιφέρεια υπολογισμού δυναμικότητας, κατά περίπτωση·

δ)

έσοδα συμφόρησης και κόστος σταθερότητας·

ε)

σενάριο που καλύπτει δεκαετές χρονικό πλαίσιο.

3.   Κάθε ΔΣΜ παρέχει σε εύθετο χρόνο δεδομένα και ανάλυση που καθιστούν δυνατή την εκπόνηση της τεχνικής έκθεσης σχετικά με την τρέχουσα διαμόρφωση ζώνης προσφοράς.

4.   Το ΕΔΔΣΜ-ηλ παρέχει στον Οργανισμό την τεχνική έκθεση σχετικά με την τρέχουσα διαμόρφωση ζώνης προσφοράς το αργότερο εννέα μήνες από τη λήψη σχετικού αιτήματος από τον Οργανισμό.

5.   Η τεχνική έκθεση σχετικά με την τρέχουσα διαμόρφωση ζωνών προσφοράς καλύπτει τα τρία τελευταία πλήρη ημερολογιακά έτη που προηγούνται του αιτήματος από τον Οργανισμό.

6.   Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας κατά το άρθρο 13, το ΕΔΔΣΜ-ηλ δημοσιοποιεί την τεχνική έκθεση.

7.   Αν η τεχνική έκθεση ή η έκθεση της αγοράς αποκαλύψει ανεπάρκειες της τρέχουσας διαμόρφωσης ζώνης προσφοράς, ο Οργανισμός δύναται να ζητήσει από τους ΔΣΜ να προτείνουν τροποποιήσεις της διαμόρφωσης ζώνης προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 1.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 3

Αναδιανομή και αντίρροπη συναλλαγή

Άρθρο 35

Συντονισμένη αναδιανομή και αντίρροπη συναλλαγή

1.   Εντός 16 μηνών από την κανονιστική έγκριση των περιφερειών υπολογισμού δυναμικότητας που αναφέρονται στο άρθρο 15, όλοι οι ΔΣΜ κάθε περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας εκπονούν πρόταση σχετικά με κοινή μεθοδολογία όσον αφορά τη συντονισμένη αναδιανομή και αντίρροπη συναλλαγή. Η πρόταση υπόκειται σε διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 12.

2.   Η μεθοδολογία για τη συντονισμένη αναδιανομή και αντίρροπη συναλλαγή περιλαμβάνει μέτρα διασυνοριακού ενδιαφέροντος και παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους ΔΣΜ κάθε περιοχής υπολογισμού δυναμικότητας να ανακουφίσουν αποδοτικά τη φυσική συμφόρηση, ανεξαρτήτως του κατά πόσον οι λόγοι της φυσικής συμφόρησης εμπίπτουν ή όχι στην οικείες περιοχές ελέγχου. Στη μεθοδολογία για τη συντονισμένη αναδιανομή και την αντίρροπη συναλλαγή συνεκτιμάται το ότι η εφαρμογή της μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις ροές εκτός της περιοχής ελέγχου του ΔΣΜ.

3.   Κάθε ΔΣΜ αναδιανέμει όλες τις διαθέσιμες μονάδες παραγωγής ή φορτίου με βάση τους κατάλληλους μηχανισμούς και τις συμφωνίες που ισχύουν στην οικεία περιοχή ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών διασύνδεσης.

Εντός 26 μηνών από την κανονιστική έγκριση των περιφερειών υπολογισμού δυναμικότητας, όλοι οι ΔΣΜ κάθε περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας εκπονούν έκθεση, που υπόκειται σε διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 12, με την οποία αξιολογείται ο σταδιακός συντονισμός και εναρμόνιση αυτών των μηχανισμών και συμφωνιών και διατυπώνονται προτάσεις. Η έκθεση υποβάλλεται στις αντίστοιχες ρυθμιστικές αρχές για αξιολόγηση. Οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση προλαμβάνουν τη στρέβλωση της αγοράς λόγω αυτών των μηχανισμών και συμφωνιών.

4.   Κάθε ΔΣΜ απέχει από μονομερή ή μη συντονισμένα μέτρα αναδιανομής και αντίρροπης συναλλαγής διασυνοριακής σημασίας. Κάθε ΔΣΜ συντονίζει τη χρήση των πόρων αναδιανομής και αντίρροπης συναλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις τους στην επιχειρησιακή ασφάλεια και στην οικονομική απόδοση.

5.   Οι οικείες μονάδες παραγωγής και φορτίου παρέχουν στους ΔΣΜ τις τιμές της αναδιανομής και αντίρροπης συναλλαγής πριν από τη δέσμευση πόρων αναδιανομής και αντίρροπης συναλλαγής.

Η τιμολόγηση της αναδιανομής και της αντίρροπης συναλλαγής βασίζεται:

α)

στις τιμές στις σημαντικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας για το σχετικό χρονικό πλαίσιο· ή

β)

στο κόστος των πόρων αναδιανομής και αντίρροπης συναλλαγής, το οποίο έχει υπολογιστεί με διαφανή τρόπο βάσει των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί.

6.   Από τις μονάδες παραγωγής και φορτίου παρέχονται εκ των προτέρων στους σχετικούς ΔΣΜ όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τον υπολογισμό του κόστους αναδιανομής και αντίρροπης συναλλαγής. Οι πληροφορίες αυτές ανταλλάσσονται μεταξύ των σχετικών ΔΣΜ μόνο για σκοπούς αναδιανομής και αντίρροπης συναλλαγής.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 4

Ανάπτυξη αλγορίθμου

Άρθρο 36

Γενικές διατάξεις

1.   Όλοι οι ΝΕΜΟ αναπτύσσουν, διατηρούν επικαιροποιημένους και χρησιμοποιούν τους ακόλουθους αλγόριθμους:

α.

τον αλγόριθμο σύζευξης τιμών και

β.

τον αλγόριθμο αντιστοίχισης συνεχούς συναλλαγής.

2.   Οι ΝΕΜΟ διασφαλίζουν ότι ο αλγόριθμος σύζευξης τιμών και ο αλγόριθμος αντιστοίχισης συνεχούς συναλλαγής πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 39 και 52, αντιστοίχως.

3.   Εντός 18 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, όλοι οι ΝΕΜΟ, σε συνεργασία με τους ΔΣΜ, αναπτύσσουν και εφαρμόζουν μεθοδολογία εφεδρείας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που καθορίζονται στα άρθρα 39 και 52, αντιστοίχως. Η πρόταση σχετικά με τη μεθοδολογία υπόκειται σε διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 12.

4.   Όταν είναι δυνατό, οι ΝΕΜΟ χρησιμοποιούν λύσεις που έχουν ήδη συμφωνηθεί για την αποδοτική επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 37

Ανάπτυξη αλγορίθμου

1.   Εντός οκτώ μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού:

α)

όλοι οι ΔΣΜ υποβάλλουν από κοινού σε όλους τους ΝΕΜΟ πρόταση σχετικά με κοινό σύνολο απαιτήσεων σχετικά με την αποδοτική κατανομή της δυναμικότητας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη του αλγορίθμου σύζευξης τιμών και του αλγορίθμου αντιστοίχισης συνεχούς συναλλαγής. Οι εν λόγω απαιτήσεις καθορίζουν λειτουργίες και επιδόσεις, συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών παράδοσης των αποτελεσμάτων της ενιαίας σύζευξης αγοράς επόμενης ημέρας και της ενιαίας ενδοημερήσιας σύζευξης, των λεπτομερειών των περιορισμών διαζωνικής δυναμικότητας και περιορισμών κατανομής που πρέπει να τηρούνται·

β)

όλοι οι ΝΕΜΟ από κοινού προτείνουν κοινό σύνολο απαιτήσεων για αποδοτική αντιστοίχιση, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη του αλγορίθμου σύζευξης τιμών και του αλγορίθμου αντιστοίχισης συνεχούς συναλλαγής.

2.   Το αργότερο τρεις μήνες από την υποβολή των προτάσεων των ΔΣΜ και των ΝΕΜΟ για κοινό σύνολο απαιτήσεων σύμφωνα με την παράγραφο 1, όλοι οι ΝΕΜΟ εκπονούν πρόταση σχετικά με τον αλγόριθμο σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές. Στην πρόταση αναφέρεται η προθεσμία υποβολής των εντολών που λαμβάνουν οι ΝΕΜΟ οι οποίοι οφείλουν να εκτελούν τις λειτουργίες ΔΣΑ σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β).

3.   Η αναφερόμενη στην παράγραφο 2 πρόταση υποβάλλεται σε όλους τους ΔΣΜ. Αν απαιτείται επιπλέον χρόνος για την κατάρτιση της εν λόγω πρότασης, όλοι οι ΝΕΜΟ συνεργάζονται με την υποστήριξη όλων των ΔΣΜ για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες, ώστε να διασφαλιστεί ότι η πρόταση πληροί τις παραγράφους 1 και 2.

4.   Οι αναφερόμενες στις παραγράφους 1 και 2 προτάσεις υπόκεινται σε διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 12.

5.   Το αργότερο 18 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, όλοι οι ΝΕΜΟ υποβάλλουν στις ρυθμιστικές αρχές προς έγκριση την πρόταση που έχει εκπονηθεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3.

6.   Το αργότερο δύο έτη από την έγκριση της πρότασης σύμφωνα με την παράγραφο 5, όλοι οι ΔΣΜ και όλοι οι ΝΕΜΟ επανεξετάζουν τη λειτουργία του αλγορίθμου σύζευξης των τιμών και του αλγορίθμου αντιστοίχισης συνεχούς συναλλαγής. Εφόσον απαιτηθεί από τον Οργανισμό, η επανεξέταση επαναλαμβάνεται ανά διετία.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 5

Ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας

Τμήμα 1

Ο αλγόριθμος σύζευξης τιμών

Άρθρο 38

Στόχοι του αλγορίθμου σύζευξης τιμών

1.   Ο αλγόριθμος σύζευξης τιμών παράγει τα αποτελέσματα που καθορίζονται στο άρθρο 39 παράγραφος 2, κατά τρόπο που:

α)

στοχεύει στη μεγιστοποίηση του οικονομικού πλεονάσματος για την ενιαία σύζευξη αγοράς επόμενης ημέρας που αφορά την περιοχή διασυνδεδεμένων τιμών για την επόμενη ημέρα συναλλαγών·

β)

χρησιμοποιεί την αρχή της τιμολόγησης με βάση το οριακό κόστος, σύμφωνα με την οποία όλες οι δεκτές προσφορές θα έχουν την ίδια τιμή ανά ζώνη προσφοράς ανά αγοραία χρονική μονάδα·

γ)

διευκολύνει την αποδοτική διαμόρφωση των τιμών·

δ)

τηρεί τους περιορισμούς διαζωνικής δυναμικότητας και τους περιορισμούς κατανομής·

ε)

είναι επαναλήψιμος και κλιμακούμενος.

2.   Ο αλγόριθμος σύζευξης των τιμών αναπτύσσεται κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατό να εφαρμοστεί σε μεγαλύτερο ή μικρότερο αριθμό ζωνών προσφοράς.

Άρθρο 39

Εισροές και αποτελέσματα του αλγορίθμου σύζευξης των τιμών

1.   Προκειμένου να παράγει αποτελέσματα, ο αλγόριθμος σύζευξης των τιμών χρησιμοποιεί:

α)

τους περιορισμούς κατανομής που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 3·

β)

τα επικυρωμένα αποτελέσματα διαζωνικής δυναμικότητας σύμφωνα με το άρθρο 30·

γ)

εντολές που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 40.

2.   Ο αλγόριθμος σύζευξης των τιμών παράγει, τουλάχιστον, τα ακόλουθα αποτελέσματα ταυτόχρονα για κάθε αγοραία χρονική μονάδα:

α)

ενιαία τιμή εκκαθάρισης για κάθε ζώνη προσφοράς και αγοραία χρονική μονάδα σε ευρώ/MWh·

β)

ενιαία καθαρή θέση για κάθε ζώνη προσφοράς και κάθε αγοραία χρονική μονάδα·

γ)

τις πληροφορίες που καθιστούν δυνατό τον προσδιορισμό της κατάστασης εκτέλεσης των εντολών.

3.   Όλοι οι ΝΕΜΟ διασφαλίζουν την ακρίβεια και την αποδοτικότητα των αποτελεσμάτων που παράγονται από τον ενιαίο αλγόριθμο σύζευξης των τιμών.

4.   Όλοι οι ΔΣΜ επαληθεύουν ότι τα αποτελέσματα του αλγορίθμου σύζευξης των τιμών είναι συνεπή με τους περιορισμούς διαζωνικής δυναμικότητας και τους περιορισμούς κατανομής.

Άρθρο 40

Προϊόντα που εξυπηρετούνται

1.   Το αργότερο 18 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, οι ΝΕΜΟ υποβάλλουν κοινή πρόταση σχετικά με προϊόντα που είναι δυνατόν να λαμβάνονται υπόψη στην ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας. Οι ΝΕΜΟ διασφαλίζουν ότι οι εντολές που προκύπτουν από αυτά τα προϊόντα με την εφαρμογή του αλγορίθμου σύζευξης των τιμών εκφράζονται σε ευρώ και αναφέρουν την αγοραία ώρα.

2.   Όλοι οι ΝΕΜΟ διασφαλίζουν ότι ο αλγόριθμος σύζευξης των τιμών είναι ικανός να επεξεργάζεται εντολές που προκύπτουν από αυτά τα προϊόντα και καλύπτουν μία μόνο αγοραία χρονική μονάδα και πολλές αγοραίες χρονικές μονάδες.

3.   Εντός δύο ετών από έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και ακολούθως ανά διετία, όλοι οι ΝΕΜΟ διαβουλεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 12:

α)

με τους συμμετέχοντες στην αγορά προκειμένου να διασφαλίζουν ότι τα διατιθέμενα προϊόντα ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους·

β)

με όλους τους ΔΣΜ προκειμένου να διασφαλίζουν ότι για τα προϊόντα λαμβάνεται δεόντως υπόψη η επιχειρησιακή ασφάλεια·

γ)

με όλες τις ρυθμιστικές αρχές προκειμένου να διασφαλίζουν ότι τα διατιθέμενα προϊόντα συμμορφώνονται με τους στόχους του παρόντος κανονισμού.

4.   Όλοι οι ΝΕΜΟ τροποποιούν τα προϊόντα αν χρειάζεται σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που αναφέρεται στην παράγραφο 3.

Άρθρο 41

Μέγιστες και ελάχιστες τιμές

1.   Εντός 18 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, όλοι οι ΝΕΜΟ, σε συνεργασία με τους σχετικούς ΔΣΜ, εκπονούν πρόταση σχετικά με εναρμονισμένες μέγιστες και ελάχιστες τιμές εκκαθάρισης προς εφαρμογή σε όλες τις ζώνες προσφοράς που συμμετέχουν στην ενιαία διασύνδεση των αγορών επόμενης ημέρας. Στην πρόταση περιλαμβάνεται εκτίμηση της αξίας απώλειας φορτίου (value of lost load)

Η πρόταση υπόκειται σε διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 12.

2.   Όλοι οι ΝΕΜΟ υποβάλλουν την πρόταση στις ρυθμιστικές αρχές προς έγκριση.

Όταν κράτος μέλος προβλέπει ότι αρχή διαφορετική από την εθνική ρυθμιστική αρχή έχει την εξουσία να εγκρίνει τις μέγιστες και ελάχιστες τιμές εκκαθάρισης σε εθνικό επίπεδο, η ρυθμιστική αρχή διαβουλεύεται με την αρμόδια αρχή σχετικά με τις επιπτώσεις της πρότασης στις εθνικές αγορές.

Μετά τη λήψη απόφασης προς έγκριση από όλες τις ρυθμιστικές αρχές, όλοι οι ΝΕΜΟ ενημερώνουν τους σχετικούς ΔΣΜ σχετικά με την απόφαση, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Άρθρο 42

Τιμολόγηση της διαζωνικής δυναμικότητας επόμενης ημέρας

1.   Η χρέωση διαζωνικής δυναμικότητας επόμενης ημέρας αποτυπώνει τη συμφόρηση της αγοράς και ισούται με τη διαφορά μεταξύ των αντίστοιχων τιμών εκκαθάρισης επόμενης ημέρας των σχετικών ζωνών προσφοράς.

2.   Πέραν της τιμολόγησης σύμφωνα με την παράγραφο 1, για τη διαζωνική δυναμικότητα επόμενης ημέρας δεν εφαρμόζονται χρεώσεις, όπως τέλη ανισορροπίας ή πρόσθετα τέλη.

Άρθρο 43

Μεθοδολογία για τον υπολογισμό των προγραμματισμένων ανταλλαγών που προκύπτουν από την ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας

1.   Εντός 16 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, οι ΔΣΜ οι οποίοι προτίθενται να υπολογίζουν προγραμματισμένες συναλλαγές που προκύπτουν από την ενιαία σύζευξη αγοράς επόμενης ημέρας εκπονούν πρόταση σχετικά με κοινή μεθοδολογία για αυτόν τον υπολογισμό. Η πρόταση υπόκειται σε διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 12.

2.   Στη μεθοδολογία περιγράφεται ο υπολογισμός και απαριθμούνται οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τους σχετικούς ΝΕΜΟ στον φορέα υπολογισμού προγραμματισμένης ανταλλαγής που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο ζ), καθώς και οι προθεσμίες για τη διαβίβαση των εν λόγω πληροφοριών. Η καταληκτική ώρα για τη διαβίβαση πληροφοριών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 15:30 αγοραία ώρα επόμενης ημέρας.

3.   Ο υπολογισμός βασίζεται σε καθαρές θέσεις για κάθε αγοραία χρονική μονάδα.

4.   Το αργότερο εντός δύο ετών από την έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές της συγκεκριμένης περιφέρειας που αφορά η πρόταση κατά την παράγραφο 1, οι ΔΣΜ που εφαρμόζουν προγραμματισμένες ανταλλαγές επανεξετάζουν τη μεθοδολογία. Εν συνεχεία, εάν ζητηθεί από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, η μεθοδολογία επανεξετάζεται ανά διετία.

Άρθρο 44

Καθορισμός διαδικασιών επαναφοράς

Εντός 16 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, κάθε ΔΣΜ, σε συντονισμό με όλους τους ΔΣΜ της ίδιας περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας, εκπονεί πρόταση σχετικά με διαδικασίες για σθεναρή και έγκαιρη επαναφορά που εξασφαλίζουν την αποδοτική, διαφανή και χωρίς διακρίσεις κατανομή δυναμικότητας σε περίπτωση που η διαδικασία ενιαίας σύζευξης αγοράς επόμενης ημέρας δεν τελεσφορεί.

Η πρόταση σχετικά με τον καθορισμό των διαδικασιών επαναφοράς υπόκειται σε διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 12.

Άρθρο 45

Ρυθμίσεις σχετικά με περισσότερους του ενός ΝΕΜΟ σε μια ζώνη προσφοράς και για γραμμές διασύνδεσης τις οποίες δεν διαχειρίζονται πιστοποιημένοι ΔΣΜ

1.   Οι ΔΣΜ σε ζώνες προσφοράς στις οποίες έχουν οριστεί και/ή προσφέρουν υπηρεσίες συναλλαγών περισσότεροι του ενός ΝΕΜΟ, ή στις οποίες υπάρχουν γραμμές διασύνδεσης τις οποίες δεν είναι διαχειρίζονται πιστοποιημένοι ΔΣΜ σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009, εκπονούν — σε συνεργασία με τους σχετικούς ΔΣΜ, ΝΕΜΟ και τους διαχειριστές των γραμμών διασύνδεσης που δεν είναι πιστοποιημένοι ΔΣΜ — πρόταση για την κατανομή διαζωνικής δυναμικότητας και άλλες αναγκαίες ρυθμίσεις στις εν λόγω ζώνες προσφοράς, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι σχετικοί ΝΕΜΟ και γραμμές διασύνδεσης παρέχουν τα αναγκαία δεδομένα και την οικονομική κάλυψη για τις εν λόγω ρυθμίσεις. Οι εν λόγω ρυθμίσεις πρέπει να επιτρέπουν την προσχώρηση σε αυτές περαιτέρω ΔΣΜ και ΝΕΜΟ.

2.   Η πρόταση υποβάλλεται προς έγκριση στις σχετικές εθνικές ρυθμιστικές αρχές εντός 4 μηνών αφότου σε ζώνη προσφοράς οριστούν και/ή επιτραπεί να προσφέρουν υπηρεσίες συναλλαγών περισσότεροι του ενός ΝΕΜΟ ή όταν νέα γραμμή διασύνδεσης δεν τη διαχειρίζεται πιστοποιημένος ΔΣΜ. Στην περίπτωση υφιστάμενων γραμμών διασύνδεσης τις οποίες δεν διαχειρίζονται πιστοποιημένοι ΔΣΜ, η πρόταση υποβάλλεται εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Τμήμα 2

Η διαδικασία ενιαίας σύζευξης επόμενης ημέρας

Άρθρο 46

Κοινοποίηση εισερχόμενων δεδομένων

1.   Κάθε φορέας συντονισμένου υπολογισμού δυναμικότητας μεριμνά για την έγκαιρη κοινοποίηση στους σχετικούς ΝΕΜΟ των περιορισμών διαζωνικής δυναμικότητας και κατανομής προκειμένου να διασφαλίζεται η δημοσίευση των περιορισμών διαζωνικής δυναμικότητας και κατανομής στην αγορά το αργότερο έως τις 11:00 αγοραία ώρα επόμενης ημέρας.

2.   Αν φορέας συντονισμένου υπολογισμού δυναμικότητας δεν είναι σε θέση να κοινοποιήσει τους περιορισμούς διαζωνικής δυναμικότητας και κατανομής μία ώρα πριν από τη χρονική στιγμή λήξης προσφορών της αγοράς επόμενης ημέρας, ο εν λόγω φορέας συντονισμένου υπολογισμού δυναμικότητας ενημερώνει τους σχετικούς ΝΕΜΟ. Οι εν λόγω ΝΕΜΟ δημοσιεύουν αμέσως ειδοποίηση προς τους συμμετέχοντες στην αγορά.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι περιορισμοί διαζωνικής δυναμικότητας και κατανομής κοινοποιούνται από τον φορέα συντονισμένου υπολογισμού δυναμικότητας το αργότερο 30 λεπτά πριν από τη χρονική στιγμή λήξης των προσφορών της αγοράς επόμενης ημέρας.

Άρθρο 47

Λειτουργία της ενιαίας σύζευξης επόμενης ημέρας

1.   Η χρονική στιγμή έναρξης των προσφορών της αγοράς επόμενης ημέρας είναι το αργότερο 11:00 αγοραία ώρα επόμενης ημέρας.

2.   Η χρονική στιγμή λήξης των προσφορών της αγοράς επόμενης ημέρας σε κάθε ζώνη προσφοράς είναι δώδεκα το μεσημέρι αγοραία ώρα επόμενης ημέρας. Οι ΔΣΜ ή ΝΕΜΟ σε περιφέρεια βασιζόμενη στην περιφέρεια της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης ή των γειτονικών χωρών επιτρέπεται να καθορίζουν διαφορετική χρονική στιγμή λήξης προσφορών, μέχρις ότου η εν λόγω περιφέρεια ενταχθεί στην ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας.

3.   Οι συμμετέχοντες στην αγορά υποβάλλουν όλες τις εντολές στους σχετικούς ΝΕΜΟ πριν από τη χρονική στιγμή λήξης προσφορών της αγοράς επόμενης ημέρας, σύμφωνα με τα άρθρα 39 και 40.

4.   Κάθε ΝΕΜΟ υποβάλλει τις εντολές που λαμβάνει σύμφωνα με την παράγραφο 3 για την εκτέλεση των λειτουργιών ΔΣΑ σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2, το αργότερο εντός του χρονικού διαστήματος που καθορίζεται από όλους τους ΝΕΜΟ στην πρόταση σχετικά με ενιαίο αλγόριθμο σύζευξης τιμών κατά το άρθρο 37 παράγραφος 5.

5.   Οι εντολές που αντιστοιχίζονται σε ενιαία σύζευξη αγοράς επόμενης ημέρας θεωρούνται αμετάβλητες.

6.   Οι λειτουργίες ΔΣΑ εξασφαλίζουν την ανωνυμία των υποβαλλόμενων εντολών.

Άρθρο 48

Διαβίβαση αποτελεσμάτων

1.   Εντός της προθεσμίας που προσδιορίζεται από όλους τους ΔΣΜ στις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 στοιχείο α), όλοι οι ΝΕΜΟ που εκτελούν λειτουργίες ΔΣΑ διαβιβάζουν τα αποτελέσματα ενιαίας σύζευξης επόμενης ημέρας:

α)

σε όλους τους ΔΣΜ, όλους τους φορείς συντονισμένου υπολογισμού δυναμικότητας και όλους τους ΝΕΜΟ, τα αποτελέσματα κατά το άρθρο 39 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β)· και

β)

σε όλους τους ΝΕΜΟ, τα αποτελέσματα κατά το άρθρο 39 παράγραφος 2 στοιχείο γ).

2.   Κάθε ΔΣΜ επαληθεύει ότι τα αποτελέσματα ενιαίας σύζευξης αγοράς επόμενης ημέρας του αλγορίθμου σύζευξης τιμών που αναφέρονται στο άρθρο 39 παράγραφος 2 στοιχείο β) έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τους περιορισμούς κατανομής και την επικυρωμένη διαζωνική δυναμικότητα.

3.   Κάθε ΝΕΜΟ επαληθεύει ότι τα αποτελέσματα ενιαίας σύζευξης αγοράς επόμενης ημέρας του αλγορίθμου σύζευξης των τιμών που αναφέρονται στο άρθρο 39 παράγραφος 2 στοιχείο γ) έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τις εντολές.

4.   Κάθε ΝΕΜΟ ενημερώνει τους συμμετέχοντες στην αγορά σχετικά με το καθεστώς εκτέλεσης των εντολών τους, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Άρθρο 49

Υπολογισμός των προγραμματισμένων ανταλλαγών που προκύπτουν από την ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας

1.   Κάθε φορέας υπολογισμού προγραμματισμένης ανταλλαγής υπολογίζει τις προγραμματισμένες ανταλλαγές μεταξύ των ζωνών προσφοράς για κάθε αγοραία χρονική μονάδα, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζεται στο άρθρο 43.

2.   Κάθε φορέας υπολογισμού προγραμματισμένης ανταλλαγής κοινοποιεί τις συμφωνημένες προγραμματισμένες ανταλλαγές στους σχετικούς ΝΕΜΟ, κεντρικούς αντισυμβαλλομένους, πράκτορες μεταβίβασης και ΔΣΜ.

Άρθρο 50

Έναρξη διαδικασιών επαναφοράς

1.   Σε περίπτωση που κανένας ΝΕΜΟ που εκτελεί λειτουργίες ΔΣΑ δεν είναι σε θέση να διαβιβάσει μέρος ή το σύνολο των αποτελεσμάτων του αλγορίθμου σύζευξης των τιμών εντός της χρονικής περιόδου που ορίζεται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 στοιχείο α), εφαρμόζονται οι διαδικασίες επαναφοράς που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 44.

2.   Στις περιπτώσεις που υπάρχει κίνδυνος κανένας ΝΕΜΟ που εκτελεί λειτουργίες ΔΣΑ να μην είναι σε θέση να διαβιβάσει εμπρόθεσμα μέρος ή το σύνολο των αποτελεσμάτων, όλοι οι ΝΕΜΟ ενημερώνουν όλους τους ΔΣΜ το συντομότερο δυνατό από τη στιγμή που διαπιστώνεται αυτός ο κίνδυνος. Όλοι οι ΝΕΜΟ που εκτελούν λειτουργίες ΔΣΑ δημοσιεύουν αμέσως ειδοποίηση προς τους συμμετέχοντες στην αγορά ότι ενδέχεται να εφαρμοστούν διαδικασίες επαναφοράς.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 6

Ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη

Τμήμα 1

Στόχοι, προϋποθέσεις και αποτελέσματα της ενιαίας ενδοημερήσιας σύζευξης

Άρθρο 51

Στόχοι του αλγορίθμου αντιστοίχισης συνεχούς συναλλαγής

1.   Από τη χρονική στιγμή έναρξης προσφορών διαζωνικής ενδοημερήσιας αγοράς έως τη χρονική στιγμή λήξης προσφορών διαζωνικής ενδοημερήσιας αγοράς, ο αλγόριθμος αντιστοίχισης συνεχούς συναλλαγής προσδιορίζει τις εντολές που επιλέγονται προς αντιστοίχιση προκειμένου η αντιστοίχιση:

α)

να στοχεύει στη μεγιστοποίηση του οικονομικού πλεονάσματος για την ενιαία σύζευξη ενδοημερήσιας αγοράς ανά συναλλαγή για το χρονικό πλαίσιο ενδοημερήσιας αγοράς, με την κατανομή της δυναμικότητας σε εντολές των οποίων είναι εφικτή η αντιστοίχιση σύμφωνα με την τιμή και τον χρόνο υποβολής·

β)

να τηρεί τους περιορισμούς κατανομής που κοινοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 1·

γ)

να τηρεί τη διαζωνική δυναμικότητα που κοινοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 1·

δ)

να τηρεί τις απαιτήσεις για διαβίβαση των αποτελεσμάτων που καθορίζονται στο άρθρο 60·

ε)

είναι επαναλήψιμος και κλιμακούμενος.

2.   Ο αλγόριθμος αντιστοίχισης συνεχούς συναλλαγής παράγει τα αποτελέσματα που προβλέπονται στο άρθρο 52 και ανταποκρίνεται στις δυνατότητες και τις λειτουργίες των προϊόντων που καθορίζονται στο άρθρο 53.

Άρθρο 52

Αποτελέσματα του αλγορίθμου αντιστοίχισης συνεχούς συναλλαγής

1.   Όλοι οι ΝΕΜΟ, στο πλαίσιο της λειτουργίας τους ως ΔΣΑ, διασφαλίζουν ότι ο αλγόριθμος αντιστοίχισης συνεχούς συναλλαγής παράγει τουλάχιστον τα ακόλουθα αποτελέσματα:

α)

κατάσταση εκτέλεσης εντολών και τιμές ανά συναλλαγή·

β)

ενιαία καθαρή θέση για κάθε ζώνη προσφοράς και αγοραία χρονική μονάδα εντός της ενδοημερήσιας αγοράς.

2.   Όλοι οι ΝΕΜΟ διασφαλίζουν την ακρίβεια και την αποδοτικότητα των αποτελεσμάτων που παράγονται από τον αλγόριθμο αντιστοίχισης συνεχούς συναλλαγής.

3.   Όλοι οι ΔΣΜ επαληθεύουν ότι τα αποτελέσματα του αλγορίθμου αντιστοίχισης συνεχούς συναλλαγής είναι συνεπή με τους περιορισμούς διαζωνικής δυναμικότητας και τους περιορισμούς κατανομής, σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 2.

Άρθρο 53

Προϊόντα που εξυπηρετούνται

1.   Το αργότερο 18 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, οι ΝΕΜΟ υποβάλλουν κοινή πρόταση σχετικά με προϊόντα που είναι δυνατόν να λαμβάνονται υπόψη στην ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας. Όλοι οι ΝΕΜΟ διασφαλίζουν ότι όλες οι εντολές που προκύπτουν από αυτά τα προϊόντα και διαβιβάζονται για να καθιστούν δυνατή την εκτέλεση των λειτουργιών ΔΣΑ σύμφωνα με το άρθρο 7, εκφράζονται σε ευρώ και αναφέρουν την αγοραία ώρα και την αγοραία χρονική μονάδα.

2.   Όλοι οι ΝΕΜΟ διασφαλίζουν ότι οι εντολές που προκύπτουν από αυτά τα προϊόντα είναι συμβατές με τα χαρακτηριστικά της διαζωνικής δυναμικότητας, ώστε να είναι δυνατή η ταυτόχρονη αντιστοίχισή τους.

3.   Όλοι οι ΝΕΜΟ διασφαλίζουν ότι ο αλγόριθμος αντιστοίχισης συνεχούς συναλλαγής είναι ικανός να επεξεργάζεται εντολές που καλύπτουν μία μόνο αγοραία χρονική μονάδα και πολλές αγοραίες χρονικές μονάδες.

4.   Εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και ακολούθως ανά διετία, όλοι οι ΝΕΜΟ διαβουλεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 12:

α)

με τους συμμετέχοντες στην αγορά προκειμένου να διασφαλίζουν ότι τα διατιθέμενα προϊόντα ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους·

β)

με όλους τους ΔΣΜ προκειμένου να διασφαλίζουν ότι για τα προϊόντα λαμβάνεται δεόντως υπόψη η επιχειρησιακή ασφάλεια·

γ)

με όλες τις ρυθμιστικές αρχές προκειμένου να διασφαλίζουν ότι τα διατιθέμενα προϊόντα συμμορφώνονται με τους στόχους του παρόντος κανονισμού.

5.   Όλοι οι ΝΕΜΟ τροποποιούν τα προϊόντα εάν χρειάζεται σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που αναφέρεται στην παράγραφο 4.

Άρθρο 54

Μέγιστες και ελάχιστες τιμές

1.   Εντός 18 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, όλοι οι ΝΕΜΟ, σε συνεργασία με τους σχετικούς ΔΣΜ, εκπονούν πρόταση σχετικά με την εναρμόνιση των μέγιστων και ελάχιστων τιμών προσφοράς οι οποίες πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις ζώνες προσφοράς που συμμετέχουν στην ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη. Στην πρόταση περιλαμβάνεται εκτίμηση της αξίας απώλειας φορτίου (value of lost load)

Η πρόταση υπόκειται σε διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 12.

2.   Όλοι οι ΝΕΜΟ υποβάλλουν την πρόταση σε όλες τις ρυθμιστικές αρχές προς έγκριση. Όταν κράτος μέλος προβλέπει ότι αρχή διαφορετική από την εθνική ρυθμιστική αρχή έχει την εξουσία να εγκρίνει τις μέγιστες και ελάχιστες τιμές εκκαθάρισης σε εθνικό επίπεδο, η ρυθμιστική αρχή διαβουλεύεται με την αρμόδια αρχή σχετικά με τις επιπτώσεις της πρότασης στις εθνικές αγορές.

3.   Μετά τη λήψη απόφασης από τις ρυθμιστικές αρχές, όλοι οι ΝΕΜΟ ενημερώνουν τους σχετικούς ΔΣΜ σχετικά με την απόφαση, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Άρθρο 55

Τιμολόγηση της ενδοημερήσιας δυναμικότητας

1.   Από τη στιγμή που εφαρμόζεται η ενιαία μεθοδολογία τιμολόγησης της διαζωνικής ενδοημερήσιας δυναμικότητας, που αναπτύσσεται σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 3, πρέπει να αποτυπώνει τη συμφόρηση στην αγορά και να βασίζεται σε πραγματικές εντολές.

2.   Πριν από την έγκριση της ενιαίας μεθόδου για την τιμολόγηση της διαζωνικής ενδοημερήσιας δυναμικότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 3, οι ΔΣΜ δύνανται να προτείνουν προς έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές των σχετικών κρατών μελών, μηχανισμό κατανομής διαζωνικής ενδοημερήσιας δυναμικότητας με αξιόπιστη τιμολόγηση που να πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 1. Ο εν λόγω μηχανισμός διασφαλίζει ότι η τιμή της διαζωνικής ενδοημερήσιας δυναμικότητας είναι στη διάθεση των συμμετεχόντων στην αγορά κατά τη στιγμή της αντιστοίχισης των εντολών.

3.   Εντός 24 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, όλοι οι ΔΣΜ εκπονούν πρόταση σχετικά με ενιαία μεθοδολογία τιμολόγησης της διαζωνικής ενδοημερήσιας δυναμικότητας. Η πρόταση υπόκειται σε διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 12.

4.   Πέραν της τιμολόγησης σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3, για τη διαζωνική ενδοημερήσια δυναμικότητα δεν εφαρμόζονται χρεώσεις, όπως τέλη ανισορροπίας ή πρόσθετα τέλη.

Άρθρο 56

Μεθοδολογία για τον υπολογισμό των προγραμματισμένων ανταλλαγών που προκύπτουν από την ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη

1.   Εντός 16 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, οι ΔΣΜ οι οποίοι προτίθενται να υπολογίζουν προγραμματισμένες συναλλαγές που προκύπτουν από την ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη εκπονούν πρόταση σχετικά με κοινή μεθοδολογία για αυτόν τον υπολογισμό.

Η πρόταση υπόκειται σε διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 12.

2.   Στη μεθοδολογία περιγράφεται ο υπολογισμός και, όπου απαιτείται, απαριθμούνται οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τους σχετικούς ΝΕΜΟ στον φορέα υπολογισμού προγραμματισμένης ανταλλαγής, καθώς και οι προθεσμίες για τη διαβίβαση των εν λόγω πληροφοριών.

3.   Ο υπολογισμός των προγραμματισμένων ανταλλαγών βασίζεται σε καθαρές θέσεις κατά το άρθρο 52 παράγραφος 1 στοιχείο β).

4.   Το αργότερο εντός δύο ετών αφού εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές της συγκεκριμένης περιφέρειας η πρόταση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι σχετικοί ΔΣΜ επανεξετάζουν τη μεθοδολογία. Εν συνεχεία, αν απαιτηθεί από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, οι ΔΣΜ επανεξετάζουν τη μεθοδολογία ανά διετία.

Άρθρο 57

Ρυθμίσεις σχετικά με περισσότερους του ενός ΝΕΜΟ σε μια ζώνη προσφοράς και για γραμμές διασύνδεσης τις οποίες δεν διαχειρίζονται πιστοποιημένοι ΔΣΜ

1.   Οι ΔΣΜ σε ζώνες προσφοράς στις οποίες έχουν οριστεί και/ή προσφέρουν υπηρεσίες συναλλαγών περισσότεροι του ενός ΝΕΜΟ, ή στις οποίες υπάρχουν γραμμές διασύνδεσης τις οποίες δεν είναι διαχειρίζονται πιστοποιημένοι ΔΣΜ σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009, εκπονούν — σε συνεργασία με τους σχετικούς ΔΣΜ, ΝΕΜΟ και τους διαχειριστές των γραμμών διασύνδεσης που δεν είναι πιστοποιημένοι ΔΣΜ — πρόταση για την κατανομή διαζωνικής δυναμικότητας και άλλες αναγκαίες ρυθμίσεις στις εν λόγω ζώνες προσφοράς, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι σχετικοί ΝΕΜΟ και γραμμές διασύνδεσης παρέχουν τα αναγκαία δεδομένα και την οικονομική κάλυψη για τις εν λόγω ρυθμίσεις. Οι εν λόγω ρυθμίσεις πρέπει να επιτρέπουν την προσχώρηση σε αυτές περαιτέρω ΔΣΜ και ΝΕΜΟ.

2.   Η πρόταση υποβάλλεται προς έγκριση στις σχετικές εθνικές ρυθμιστικές αρχές εντός 4 μηνών αφότου σε ζώνη προσφοράς οριστούν και/ή επιτραπεί να προσφέρουν υπηρεσίες συναλλαγών περισσότεροι του ενός ΝΕΜΟ ή όταν νέα γραμμή διασύνδεσης δεν τη διαχειρίζεται πιστοποιημένος ΔΣΜ. Στην περίπτωση υφιστάμενων γραμμών διασύνδεσης τις οποίες δεν διαχειρίζονται πιστοποιημένοι ΔΣΜ, η πρόταση υποβάλλεται εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Τμήμα 2

Η διαδικασία ενιαίας ενδοημερήσιας σύζευξης

Άρθρο 58

Κοινοποίηση εισερχόμενων δεδομένων

1.   Κάθε φορέας συντονισμένου υπολογισμού δυναμικότητας μεριμνά για την έγκαιρη κοινοποίηση στους σχετικούς ΝΕΜΟ των περιορισμών διαζωνικής δυναμικότητας και κατανομής το αργότερο 15 λεπτά πριν από τη χρονική στιγμή έναρξης προσφορών διαζωνικής ενδοημερήσιας αγοράς.

2.   Αν απαιτείται επικαιροποίηση των περιορισμών διαζωνικής δυναμικότητας και κατανομής, λόγω λειτουργικών μεταβολών του συστήματος μεταφοράς, κάθε ΔΣΜ ενημερώνει τους φορείς συντονισμένου υπολογισμού δυναμικότητας της οικείας περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας. Οι φορείς συντονισμένου υπολογισμού δυναμικότητας ενημερώνουν, εν συνεχεία, τους σχετικούς ΝΕΜΟ.

3.   Αν φορέας συντονισμένου υπολογισμού δυναμικότητας δεν είναι σε θέση να συμμορφωθεί με την παράγραφο 1, ο εν λόγω φορέας συντονισμένου υπολογισμού δυναμικότητας ενημερώνει τους σχετικούς ΝΕΜΟ. Οι εν λόγω ΝΕΜΟ δημοσιεύουν ειδοποίηση προς όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Άρθρο 59

Λειτουργία της ενιαίας ενδοημερήσιας σύζευξης

1.   Ενός 16 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, όλοι οι ΔΣΜ είναι αρμόδιοι να προτείνουν τη χρονική στιγμή έναρξης προσφορών διαζωνικής ενδοημερήσιας αγοράς και τη χρονική στιγμή λήξης προσφορών διαζωνικής ενδοημερήσιας αγοράς. Η πρόταση υπόκειται σε διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 12.

2.   Η χρονική στιγμή λήξης προσφορών διαζωνικής ενδοημερήσιας αγοράς καθορίζεται έτσι ώστε:

α)

να μεγιστοποιούνται οι ευκαιρίες των συμμετεχόντων στην αγορά να προσαρμόζουν το ισοζύγιό τους όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον πραγματικό χρόνο, με την πραγματοποίηση συναλλαγών στο χρονικό πλαίσιο ενδοημερήσιας αγοράς· και

β)

να παρέχεται στους ΔΣΜ και στους συμμετέχοντες στην αγορά επαρκής χρόνος για τις διαδικασίες προγραμματισμού και εξισορρόπησης όσον αφορά το δίκτυο και την επιχειρησιακή ασφάλεια.

3.   Για κάθε αγοραία χρονική μονάδα για κάθε σύνορο ζώνης προσφοράς καθορίζεται μία μόνο χρονική στιγμή λήξης προσφορών διαζωνικής ενδοημερήσιας αγοράς. Αυτή θα είναι το πολύ μία ώρα πριν από την έναρξη της οικείας αγοραίας χρονικής μονάδας και θα λαμβάνονται υπόψη οι οικείες διαδικασίες εξισορρόπησης σε σχέση με την επιχειρησιακή ασφάλεια.

4.   Οι ενδοημερήσιες συναλλαγές ενέργειας για συγκεκριμένη αγοραία χρονική μονάδα για σύνορο ζώνης προσφοράς αρχίζουν το αργότερο κατά τη χρονική στιγμή έναρξης προσφορών διαζωνικής ενδοημερήσιας αγοράς των συνόρων της ζώνης προσφοράς και επιτρέπονται έως τη χρονική στιγμή λήξης προσφορών διαζωνικής ενδοημερήσιας αγοράς.

5.   Πριν από τη χρονική στιγμή λήξης προσφορών διαζωνικής ενδοημερήσιας αγοράς, οι συμμετέχοντες στην αγορά υποβάλλουν στους σχετικούς ΝΕΜΟ όλες τις εντολές για συγκεκριμένη αγοραία χρονική μονάδα. Όλοι οι ΝΕΜΟ αντιστοιχίζουν τις εντολές για συγκεκριμένη αγοραία χρονική μονάδα, αμέσως μόλις τις λάβουν από τους συμμετέχοντες στην αγορά.

6.   Οι εντολές που αντιστοιχίζονται στην ενιαία σύζευξη ενδοημερήσιας αγοράς θεωρούνται αμετάβλητες.

7.   Οι λειτουργίες ΔΣΑ εξασφαλίζουν την ανωνυμία των υποβαλλόμενων εντολών μέσω του ενιαίου βιβλίου προσφορών.

Άρθρο 60

Διαβίβαση αποτελεσμάτων

1.   Όλοι οι ΝΕΜΟ που εκτελούν λειτουργίες ΔΣΑ διαβιβάζουν τα αποτελέσματα του αλγορίθμου αντιστοίχισης συνεχούς συναλλαγής:

α)

σε όλους τους άλλους ΝΕΜΟ, τα αποτελέσματα της κατάστασης εκτέλεσης ανά συναλλαγή κατά το άρθρο 52 παράγραφος 1 στοιχείο α),

β)

σε όλους τους ΔΣΜ και φορείς υπολογισμού προγραμματισμένων ανταλλαγών, τα αποτελέσματα των ενιαίων καθαρών θέσεων κατά το άρθρο 52 παράγραφος 1 στοιχείο β).

2.   Αν, σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο α), οποιοσδήποτε ΝΕΜΟ, χωρίς υπαιτιότητά του, δεν είναι σε θέση να διαβιβάσει τα εν λόγω αποτελέσματα του αλγορίθμου αντιστοίχισης συνεχούς συναλλαγής, ενημερώνει όλους τους άλλους ΝΕΜΟ.

3.   Αν, σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο β), οποιοσδήποτε ΝΕΜΟ, χωρίς υπαιτιότητά του, δεν είναι σε θέση να διαβιβάσει τα εν λόγω αποτελέσματα του αλγορίθμου αντιστοίχισης συνεχούς συναλλαγής, ενημερώνει το ταχύτερο δυνατό όλους τους ΔΣΜ και κάθε φορέα υπολογισμού προγραμματισμένης ανταλλαγής. Όλοι οι ΝΕΜΟ ενημερώνουν τους σχετικούς συμμετέχοντες στην αγορά.

4.   Όλοι οι ΝΕΜΟ διαβιβάζουν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τις απαραίτητες πληροφορίες στους συμμετέχοντες στην αγορά προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μπορούν να ληφθούν τα μέτρα που καθορίζονται στο άρθρο 68 και στο άρθρο 73 παράγραφος 3.

Άρθρο 61

Υπολογισμός των προγραμματισμένων ανταλλαγών που προκύπτουν από την ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη

1.   Κάθε φορέας υπολογισμού προγραμματισμένης ανταλλαγής υπολογίζει τις προγραμματισμένες ανταλλαγές μεταξύ των ζωνών προσφοράς για κάθε αγοραία χρονική μονάδα, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζεται κατά το άρθρο 56.

2.   Κάθε φορέας υπολογισμού προγραμματισμένης ανταλλαγής κοινοποιεί τις συμφωνημένες προγραμματισμένες ανταλλαγές στους σχετικούς ΝΕΜΟ, κεντρικούς αντισυμβαλλομένους, πράκτορες μεταβίβασης και ΔΣΜ.

Άρθρο 62

Δημοσίευση πληροφοριών της αγοράς

1.   Μόλις αντιστοιχιστούν οι εντολές, κάθε ΝΕΜΟ δημοσιεύει για τους σχετικούς συμμετέχοντες στην αγορά τουλάχιστον την κατάσταση εκτέλεσης των εντολών και τιμών ανά συναλλαγή που προκύπτει από τον αλγόριθμο αντιστοίχισης συνεχούς συναλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 1 στοιχείο α).

2.   Κάθε ΝΕΜΟ διασφαλίζει ότι είναι διαθέσιμες στο κοινό, σε ευκόλως προσβάσιμο μορφότυπο και επί τουλάχιστον πέντε έτη, πληροφορίες σχετικά με τις συγκεντρωτικά διατεθείσες ποσότητες και τιμές. Οι προς δημοσίευση πληροφορίες προτείνονται από όλους τους ΝΕΜΟ στο πλαίσιο της πρότασης σχετικά με τον αλγόριθμο αντιστοίχισης συνεχούς συναλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 5.

Άρθρο 63

Συμπληρωματικές περιφερειακές δημοπρασίες

1.   Εντός 18 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, οι σχετικοί ΝΕΜΟ και ΔΣΜ δύναται να υποβάλουν κοινή πρόταση σχετικά με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συμπληρωματικών ενδοημερήσιων περιφερειακών δημοπρασιών. Η πρόταση υπόκειται σε διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 12.

2.   Συμπληρωματικές περιφερειακές ενδοημερήσιες δημοπρασίες είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται εντός ή μεταξύ ζωνών προσφοράς επιπροσθέτως της λύσης ενιαίας σύζευξης ενδοημερήσιας αγοράς που αναφέρεται στο άρθρο 51. Προκειμένου να πραγματοποιούνται ενδοημερήσιες περιφερειακές δημοπρασίες, η συνεχής συναλλαγή εντός και μεταξύ των σχετικών ζωνών προσφοράς επιτρέπεται να διακοπεί πριν από τη χρονική στιγμή λήξης προσφορών διαζωνικής ενδοημερήσιας αγοράς για περιορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο να μην υπερβαίνει τον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση της δημοπρασίας και, σε κάθε περίπτωση, τα 10 λεπτά.

3.   Όσον αφορά τις συμπληρωματικές περιφερειακές ενδοημερήσιες δημοπρασίες, η μεθοδολογία τιμολόγησης της διαζωνικής ενδοημερήσιας δυναμικότητας επιτρέπεται να διαφέρει από τη μεθοδολογία που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 3, αλλά πρέπει να τηρεί τις θεμελιώδεις αρχές που προβλέπονται στο άρθρο 55 παράγραφος 1.

4.   Οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές δύνανται να εγκρίνουν την πρόταση σχετικά με συμπληρωματικές περιφερειακές δημοπρασίες, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

οι περιφερειακές δημοπρασίες δεν έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στη ρευστότητα της ενιαίας ενδοημερήσιας σύζευξης·

β)

το σύνολο της διαζωνικής δυναμικότητας κατανέμεται μέσω του δομοστοιχείου διαχείρισης δυναμικότητας·

γ)

η περιφερειακή δημοπρασία δεν εισάγει αδικαιολόγητες διακρίσεις μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά από γειτονικές περιφέρειες·

δ)

τα χρονοδιαγράμματα για τις περιφερειακές δημοπρασίες είναι συνεπή με την ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη, ώστε οι συμμετέχοντες στην αγορά να έχουν τη δυνατότητα να συναλλάσσονται όσο το δυνατόν πλησιέστερα σε πραγματικό χρόνο·

ε)

οι ρυθμιστικές αρχές έχουν διαβουλευθεί με τους συμμετέχοντες στην αγορά στα σχετικά κράτη μέλη.

5.   Τουλάχιστον ανά διετία μετά την απόφαση για συμπληρωματικές περιφερειακές δημοπρασίες, οι ρυθμιστικές αρχές των σχετικών κρατών μελών επανεξετάζουν τη συμβατότητα μεταξύ κάθε περιφερειακής λύσης και της ενιαίας σύζευξης ενδοημερήσιας αγοράς, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις.

Τμήμα 3

Μεταβατικές ενδοημερήσιες ρυθμίσεις

Άρθρο 64

Διατάξεις σχετικά με την άμεση κατανομή

1.   Όταν το απαιτήσουν από κοινού οι ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών κάθε σχετικού συνόρου ζώνης προσφοράς, οι σχετικοί ΔΣΜ παρέχουν επίσης άμεση κατανομή, επιπλέον της έμμεσης κατανομής, ήτοι κατανομή δυναμικότητας χωριστή από τις συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω του δομοστοιχείου διαχείρισης δυναμικότητας στα σύνορα ζώνης προσφοράς.

2.   Οι ΔΣΜ στα σχετικά σύνορα ζώνης προσφοράς εκπονούν από κοινού πρόταση σχετικά με τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι συμμετέχοντες στην αγορά προκειμένου να συμμετέχουν στην άμεση κατανομή. Η πρόταση υπόκειται στην κοινή έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών κάθε σχετικού συνόρου ζώνης προσφοράς.

3.   Κατά τον καθορισμό του δομοστοιχείου διαχείρισης δυναμικότητας αποφεύγονται οι διακρίσεις κατά την ταυτόχρονη άμεση και έμμεση κατανομή δυναμικότητας. Με το δομοστοιχείο διαχείρισης δυναμικότητας προσδιορίζεται ποιες εντολές επιλέγονται για αντιστοίχιση και ποια αιτήματα άμεσης δυναμικότητας γίνονται δεκτά, σύμφωνα με κατάταξη των τιμών και τη χρονική στιγμή εισόδου.

Άρθρο 65

Κατάργηση άμεσης κατανομής

1.   Οι σχετικοί ΝΕΜΟ συνεργάζονται στενά με τους σχετικούς ΔΣΜ και διαβουλεύονται με τους συμμετέχοντες στην αγορά σύμφωνα με το άρθρο 12 προκειμένου να μετατρέπουν τις ανάγκες των συμμετεχόντων στην αγορά που συνδέονται με τα δικαιώματα άμεσης κατανομής δυναμικότητας σε μη τυπικά ενδοημερήσια προϊόντα.

2.   Προτού αποφασιστεί κατάργηση της άμεσης κατανομής, οι αρχές ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών κάθε σχετικού συνόρου ζώνης προσφοράς διοργανώνουν από κοινού διαβουλεύσεις, προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσον τα προτεινόμενα μη τυπικά ενδοημερήσια προϊόντα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των συμμετεχόντων στην αγορά για ενδοημερήσιες συναλλαγές.

3.   Οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών κάθε σχετικού συνόρου ζώνης προσφοράς εγκρίνουν από κοινού την υιοθέτηση μη τυποποιημένων προϊόντων και την κατάργηση άμεσης κατανομής.

Άρθρο 66

Διατάξεις σχετικά με ενδοημερήσιες ρυθμίσεις

1.   Οι συμμετέχοντες στην αγορά διασφαλίζουν την ολοκλήρωση της ανάδειξης δικαιούχου, της εκκαθάρισης και του συμψηφισμού που σχετίζονται με την άμεση κατανομή της διαζωνικής δυναμικότητας.

2.   Οι συμμετέχοντες στην αγορά πληρούν όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις σχετικά με την εκκαθάριση και τον συμψηφισμό οι οποίες προκύπτουν από την άμεση κατανομή.

3.   Οι συμμετέχοντες ΔΣΜ δημοσιεύουν σχετικές πληροφορίες για τις διασυνδέσεις στις οποίες εφαρμόζεται η άμεση κατανομή, συμπεριλαμβανομένης της διαζωνικής δυναμικότητας για άμεση κατανομή.

Άρθρο 67

Ρητά αιτήματα για δυναμικότητα

Αίτημα για άμεση διαζωνική δυναμικότητα επιτρέπεται να υποβληθεί μόνο από συμμετέχοντα στην αγορά για γραμμή διασύνδεσης στην οποία εφαρμόζεται η άμεση κατανομή. Συμμετέχων στην αγορά που υποβάλλει αίτημα για άμεση δυναμικότητα καθορίζει την ποσότητα και την τιμή στο δομοστοιχείο διαχείρισης δυναμικότητας. Η τιμή και η ποσότητα της άμεσα κατανεμημένης δυναμικότητας δημοσιοποιούνται από τους σχετικούς ΔΣΜ.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 7

Εκκαθάριση και συμψηφισμός για την ενιαία σύζευξη αγοράς επόμενης ημέρας και την ενδοημερήσια σύζευξη

Άρθρο 68

Εκκαθάριση και συμψηφισμός

1.   Οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι μεριμνούν για την έγκαιρη εκκαθάριση και συμψηφισμό όλων των αντιστοιχισμένων εντολών. Οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι ενεργούν ως αντισυμβαλλόμενοι των συμμετεχόντων στην αγορά για το σύνολο των συναλλαγών τους όσον αφορά τα οικονομικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εν λόγω συναλλαγές.

2.   Κάθε κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διατηρεί την ανωνυμία του μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά.

3.   Οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι ενεργούν ως αντισυμβαλλόμενοι μεταξύ τους για την ανταλλαγή ενέργειας μεταξύ ζωνών προσφοράς όσον αφορά τα οικονομικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εν λόγω ανταλλαγές ενέργειας.

4.   Για τις εν λόγω ανταλλαγές λαμβάνονται υπόψη:

α)

καθαρές θέσεις σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 2 στοιχείο β) και το άρθρο 52 παράγραφος 1 στοιχείο β)·

β)

προγραμματισμένες ανταλλαγές υπολογιζόμενες σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 61.

5.   Κάθε κεντρικός αντισυμβαλλόμενος διασφαλίζει, για κάθε αγοραία χρονική μονάδα, ότι:

α)

σε όλες τις ζώνες προσφοράς, λαμβανομένων υπόψη, κατά περίπτωση, των περιορισμών κατανομής, δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ του αθροίσματος της ενέργειας που μεταφέρεται εκτός όλων των πλεονασματικών ζωνών προσφοράς και του αθροίσματος της ενέργειας που μεταφέρεται προς όλες τις ελλειμματικές ζώνες προσφοράς·

β)

οι εξαγωγές και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των ζωνών προσφοράς ισούνται μεταξύ τους, με τυχόν αποκλίσεις να προκύπτουν μόνο λόγω περιορισμών κατανομής, κατά περίπτωση.

6.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, κάθε πράκτορας μεταβίβασης επιτρέπεται να ενεργεί ως αντισυμβαλλόμενος μεταξύ διαφορετικών κεντρικών αντισυμβαλλομένων για την ανταλλαγή ενέργειας, αν τα ενδιαφερόμενα μέρη συνάψουν για τον σκοπό αυτό ειδική συμφωνία. Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, η ρύθμιση διαμετακόμισης αποφασίζεται από τις ρυθμιστικές αρχές που είναι αρμόδιες για τις ζώνες προσφοράς μεταξύ των οποίων είναι απαραίτητα η εκκαθάριση και ο συμψηφισμός της ανταλλαγής ενέργειας.

7.   Όλοι οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι ή πράκτορες μεταβίβασης συγκεντρώνουν τα έσοδα συμφόρησης που προκύπτουν από την ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας, κατά τα άρθρα 46 έως 48, και από την ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη, κατά τα άρθρα 58 έως 60.

8.   Όλοι οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι ή πράκτορες μεταβίβασης διασφαλίζουν ότι τα έσοδα συμφόρησης που εισπράττονται μεταβιβάζονται στους ΔΣΜ το αργότερο δύο εβδομάδες μετά την ημερομηνία συμψηφισμού.

9.   Αν το χρονοδιάγραμμα πληρωμών δεν είναι εναρμονισμένο μεταξύ δύο ζωνών προσφοράς, τα οικεία κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να οριστεί οντότητα που θα διαχειρίζεται τη μη αντιστοίχιση των χρονοδιαγραμμάτων και θα φέρει το βάρος των σχετικών δαπανών.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 8

Παγίωση της κατανεμημένης διαζωνικής δυναμικότητας

Άρθρο 69

πρόταση σχετικά με καταληκτική ώρα παγίωσης επόμενης ημέρας

Εντός 16 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, όλοι οι ΔΣΜ εκπονούν κοινή πρόταση σχετικά με ενιαία καταληκτική ώρα παγίωσης επόμενης ημέρας, η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον μισή ώρα πριν από τη χρονική στιγμή λήξης προσφορών της αγοράς επόμενης ημέρας. Η πρόταση υπόκειται σε διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 12.

Άρθρο 70

Παγίωση της δυναμικότητας επόμενης ημέρας και περιορισμοί κατανομής

1.   Πριν από την καταληκτική ώρα παγίωσης επόμενης ημέρας, κάθε φορέας συντονισμένου υπολογισμού δυναμικότητας επιτρέπεται να προσαρμόζει τη διαζωνική δυναμικότητα και τους περιορισμούς κατανομής που διαβιβάζονται στους σχετικούς ΝΕΜΟ.

2.   Μετά την καταληκτική ώρα παγίωσης επόμενης ημέρας, το σύνολο της διαζωνικής δυναμικότητας και των περιορισμών κατανομής παραμένουν σταθερά για την κατανομή δυναμικότητας επόμενης ημέρας, εκτός εάν πληρούνται οι απαιτήσεις κατά το άρθρο 46 παράγραφος 2, οπότε και η διαζωνική δυναμικότητα και οι περιορισμοί κατανομής παραμένουν σταθερά από τη στιγμή που διαβιβαστούν στους σχετικούς ΝΕΜΟ.

3.   Μετά την καταληκτική ώρα παγίωσης επόμενης ημέρας, η διαζωνική δυναμικότητα που δεν έχει κατανεμηθεί επιτρέπεται να προσαρμόζεται για τις επόμενες κατανομές.

Άρθρο 71

Παγίωση της ενδοημερήσιας δυναμικότητας

Η διαζωνική ενδοημερήσια δυναμικότητα παγιώνεται από τη στιγμή που κατανεμηθεί.

Άρθρο 72

Παγίωση σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης

1.   Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009, κατά τις οποίες ο ΔΣΜ ενεργεί επειγόντως και δεν είναι δυνατή η αναδιανομή ή αντίρροπη συναλλαγή, κάθε ΔΣΜ έχει το δικαίωμα να περικόψει διαζωνική κατανεμημένη δυναμικότητα. Σε όλες τις περιπτώσεις, η περικοπή πραγματοποιείται με συντονισμένο τρόπο μετά από επαφή με όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους ΔΣΜ.

2.   Ο ΔΣΜ που επικαλείται ανωτέρα βία ή περίπτωση έκτακτης ανάγκης δημοσιεύει ανακοίνωση που περιγράφει τον χαρακτήρα της περίπτωσης ανωτέρας βίας ή την περίπτωση έκτακτης ανάγκης και την πιθανή διάρκειά της. Η εν λόγω ανακοίνωση κοινοποιείται στους σχετικούς συμμετέχοντες στην αγορά μέσω των ΝΕΜΟ. Αν κατανέμεται δυναμικότητα άμεσα στους συμμετέχοντες στην αγορά, ο ΔΣΜ που επικαλείται περίπτωση ανωτέρας βίας ή έκτακτης ανάγκης στέλνει ειδοποίηση απευθείας τα συμβαλλόμενα μέρη που είναι κάτοχοι διαζωνικής δυναμικότητας για το σχετικό χρονικό πλαίσιο αγοράς.

3.   Αν περικοπεί κατανεμημένη δυναμικότητα λόγω ανωτέρας βίας ή περίπτωσης έκτακτης ανάγκης που επικαλείται ΔΣΜ, ο ΔΣΜ επιστρέφει τίμημα ή χορηγεί αποζημίωση για την περίοδο ανωτέρας βίας ή περίπτωσης έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)

σε περίπτωση έμμεσης κατανομής, οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι ή οι πράκτορες μεταβίβασης πρέπει να μην υφίστανται οικονομική ζημία ή να αποκομίζουν οικονομικό όφελος από τυχόν ανισορροπία οφειλόμενη στην εν λόγω περικοπή·

β)

σε περίπτωση ανωτέρας βίας, αν η δυναμικότητα έχει κατανεμηθεί άμεσα, οι συμμετέχοντες στην αγορά δικαιούνται την επιστροφή του αντιτίμου που καταβλήθηκε για τη δυναμικότητα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας άμεσης κατανομής·

γ)

σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αν η δυναμικότητα έχει κατανεμηθεί με άμεση κατανομή, οι συμμετέχοντες στην αγορά δικαιούνται αποζημίωση ίση με τη διαφορά της τιμής των σχετικών αγορών μεταξύ των σχετικών ζωνών προσφοράς στο σχετικό χρονικό πλαίσιο· ή

δ)

σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αν η δυναμικότητα έχει κατανεμηθεί με άμεση κατανομή, αλλά η τιμή της ζώνης προσφοράς δεν έχει υπολογιστεί σε τουλάχιστον μία από τις δύο οικείες ζώνες προσφοράς στο σχετικό χρονικό πλαίσιο, οι συμμετέχοντες στην αγορά δικαιούνται την επιστροφή του τιμήματος που καταβλήθηκε για τη δυναμικότητα κατά τη διαδικασία άμεσης κατανομής.

4.   Ο ΔΣΜ που επικαλείται ανωτέρα βία ή περίπτωση έκτακτης ανάγκης περιορίζει τις συνέπειες και τη διάρκεια της περίπτωσης ανωτέρας βίας ή έκτακτης ανάγκης.

5.   Εφόσον προβλέπεται σε κράτος μέλος, μετά από αίτημα των σχετικών ΔΣΜ, η εθνική ρυθμιστική αρχή αξιολογεί κατά πόσον συμβάν μπορεί να θεωρηθεί περίπτωση ανωτέρας βίας.

ΤΊΤΛΟΣ III

ΚΌΣΤΟΣ

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1

Μεθοδολογία επιμερισμού εσόδων συμφόρησης για την ενιαία σύζευξη αγοράς επόμενης ημέρας και την ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη

Άρθρο 73

Μεθοδολογία επιμερισμού εσόδων συμφόρησης

1.   Εντός 12 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, όλοι οι ΔΣΜ εκπονούν πρόταση σχετικά με τη μεθοδολογία επιμερισμού εσόδων συμφόρησης.

2.   Η μεθοδολογία που αναπτύσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 1:

α)

διευκολύνει την αποδοτική μακροπρόθεσμη λειτουργία και ανάπτυξη του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την αποδοτική λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ένωσης·

β)

συμμορφώνεται με τις γενικές αρχές της διαχείρισης της συμφόρησης που ορίζονται στο άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009·

γ)

καθιστά δυνατό τον εύλογο οικονομικό προγραμματισμό·

δ)

είναι συμβατή με όλα τα χρονοδιαγράμματα·

ε)

καθορίζει ρυθμίσεις για τον επιμερισμό εσόδων συμφόρησης που προκύπτουν από τα περιουσιακά στοιχεία μεταφοράς που ανήκουν σε μέρη εκτός των ΔΣΜ.

3.   Οι ΔΣΜ επιμερίζουν τα έσοδα συμφόρησης σύμφωνα με τη μεθοδολογία κατά την παράγραφο 1, το συντομότερο δυνατό και το αργότερο μία εβδομάδα μετά τη μεταβίβαση των εσόδων συμφόρησης σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 8.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 2

Μεθοδολογία επιμερισμού του κόστους αναδιανομής και αντίρροπης συναλλαγής για την ενιαία σύζευξη αγοράς επόμενης ημέρας και για την ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη.

Άρθρο 74

Μεθοδολογία επιμερισμού του κόστους αναδιανομής και αντίρροπης συναλλαγής

1.   Το αργότερο 16 μήνες μετά τη λήψη της απόφασης για τις περιφέρειες υπολογισμού δυναμικότητας, όλοι οι ΔΣΜ κάθε περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας εκπονούν πρόταση σχετικά με κοινή μεθοδολογία επιμερισμού του κόστους της αναδιανομής και της αντίρροπης συναλλαγή.

2.   Η μεθοδολογία επιμερισμού του κόστους αναδιανομής ή αντίρροπης συναλλαγής περιλαμβάνει λύσεις επιμερισμού του κόστους για δράσεις διασυνοριακής σημασίας.

3.   Το κόστος αναδιανομής και αντίρροπης συναλλαγής που είναι επιλέξιμο για επιμερισμό μεταξύ των σχετικών ΔΣΜ προσδιορίζεται με διαφανή και ελέγξιμο τρόπο.

4.   Στη μεθοδολογία επιμερισμού του κόστους αναδιανομής και αντίρροπης συναλλαγής πρέπει τουλάχιστον:

α)

να προσδιορίζεται ποια είδη κόστους που προκύπτουν από τη χρήση διορθωτικών μέτρων, το κόστος των οποίων συνυπολογίζεται στον υπολογισμό δυναμικότητας στις περιπτώσεις που έχει καθοριστεί κοινό πλαίσιο για τη χρήση των εν λόγω μέτρων, είναι επιλέξιμα προς επιμερισμό μεταξύ όλων των ΔΣΜ της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας σύμφωνα με τη μεθοδολογία υπολογισμού δυναμικότητας κατά τα άρθρα 20 και 21·

β)

να καθορίζει ποια είδη κόστους που προκύπτουν από τη χρήση αναδιανομής ή αντίρροπης συναλλαγής για τη διασφάλιση της σταθερότητας της διαζωνικής δυναμικότητας είναι επιλέξιμα προς επιμερισμό μεταξύ όλων των ΔΣΜ της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας σύμφωνα με τη μεθοδολογία υπολογισμού δυναμικότητας κατά τα άρθρα 20 και 21·

γ)

να καθορίζει κανόνες για τον επιμερισμό του κόστους σε επίπεδο περιφέρειας, όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία α) και β).

5.   Η μεθοδολογία που αναπτύσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 περιλαμβάνει:

α)

μηχανισμό για την εξακρίβωση μεταξύ των εμπλεκόμενων ΔΣΜ της πραγματικής ανάγκης για αναδιανομή ή αντίρροπη συναλλαγή·

β)

εκ των υστέρων μηχανισμό για την παρακολούθηση της χρήσης των διορθωτικών μέτρων που επιφέρουν κόστος·

γ)

μηχανισμό για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των διορθωτικών μέτρων, με βάση την επιχειρησιακή ασφάλεια και οικονομικά κριτήρια·

δ)

διαδικασία που καθιστά δυνατή τη βελτίωση των διορθωτικών μέτρων·

ε)

διαδικασία που καθιστά δυνατή την παρακολούθηση κάθε περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.

6.   Επιπλέον, η μεθοδολογία που αναπτύσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 1:

α)

παρέχει κίνητρα για τη διαχείριση της συμφόρησης, συμπεριλαμβανομένων διορθωτικών μέτρων, και κίνητρα για αποδοτικές επενδύσεις·

β)

είναι συνεπής με τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων ΔΣΜ·

γ)

διασφαλίζει δίκαιο επιμερισμό του κόστους και των οφελών μεταξύ των εμπλεκόμενων ΔΣΜ·

δ)

είναι συνεπής με άλλους σχετικούς μηχανισμούς, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των εξής:

i)

της μεθοδολογίας επιμερισμού εσόδων συμφόρησης κατά το άρθρο 73·

ii)

του μηχανισμού αποζημίωσης μεταξύ των ΔΣΜ, όπως ορίζεται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 838/2010 της Επιτροπής (5)·

ε)

διευκολύνει την αποδοτική μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και λειτουργία του πανευρωπαϊκού διασυνδεδεμένου συστήματος και την αποδοτική λειτουργία της πανευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας·

στ)

διευκολύνει την τήρηση των γενικών αρχών όσον αφορά τη διαχείριση της συμφόρησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009·

ζ)

καθιστά δυνατό τον εύλογο οικονομικό προγραμματισμό·

η)

είναι συμβατή με τα χρονικά πλαίσια της αγοράς επόμενης ημέρας και της ενδοημερήσιας αγοράς και

θ)

πληροί τις αρχές της διαφάνειας και της μη διακριτικής μεταχείρισης.

7.   Έως την 31η Δεκεμβρίου 2018, όλοι οι ΔΣΜ κάθε περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας εναρμονίζουν περαιτέρω, στο μέτρο του δυνατού, τις μεθοδολογίες επιμερισμού του κόστους αναδιανομής ή αντίρροπης συναλλαγής τις οποίες εφαρμόζουν στην οικεία περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 3

Ανάκτηση του κόστους κατανομής δυναμικότητας και διαχείρισης της συμφόρησης

Άρθρο 75

Γενικές διατάξεις για την ανάκτηση του κόστους

1.   Το κόστος για τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται σε ΔΣΜ σύμφωνα με το άρθρο 8, συμπεριλαμβανομένων των ειδών κόστους που προσδιορίζονται στα άρθρα 74 και 76 έως 79, αξιολογείται από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές. Τα είδη κόστους που κρίνονται εύλογα, αποδοτικά και αναλογικά ανακτώνται σε εύθετο χρόνο μέσω τιμολογίων δικτύου ή άλλων κατάλληλων μηχανισμών, όπως προσδιορίζουν οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.

2.   Το μερίδιο των κρατών μελών στο κοινό κόστος που αναφέρεται στο άρθρο 80 παράγραφος 2 στοιχείο α), στο περιφερειακό κόστος που αναφέρεται στο άρθρο 80 παράγραφος 2 στοιχείο β) και στο εθνικό κόστος που αναφέρεται στο άρθρο 80 παράγραφος 2 στοιχείο γ), που κρίνεται εύλογο, αποδοτικό και αναλογικό, ανακτάται μέσω τελών των ΝΕΜΟ, τιμολογίων δικτύου ή άλλων κατάλληλων μηχανισμών, όπως προσδιορίζουν οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.

3.   Κατόπιν αιτήματος από τις ρυθμιστικές αρχές, οι σχετικοί ΔΣΜ, ΝΕΜΟ και εκπρόσωποι σύμφωνα με το άρθρο 78 παρέχουν τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη διευκόλυνση της αξιολόγησης κόστους που προέκυψε, εντός τριών μηνών από το σχετικό αίτημα.

Άρθρο 76

Κόστος δημιουργίας, τροποποίησης και λειτουργίας της ενιαίας σύζευξης αγοράς επόμενης ημέρας και της ενιαίας ενδοημερήσιας σύζευξης

1.   Όλοι οι ΝΕΜΟ βαρύνονται με τα ακόλουθα είδη κόστους:

α)

κοινό, περιφερειακό και εθνικό κόστος για τον καθορισμό, την επικαιροποίηση ή περαιτέρω ανάπτυξη του αλγορίθμου σύζευξης των τιμών και της ενιαίας σύζευξης επόμενης ημέρας·

β)

κοινό, περιφερειακό και εθνικό κόστος για τον καθορισμό, την επικαιροποίηση ή περαιτέρω ανάπτυξη του αλγορίθμου αντιστοίχισης συνεχούς συναλλαγής και της ενιαίας ενδοημερήσιας σύζευξης·

γ)

κοινό, περιφερειακό και εθνικό κόστος για τη λειτουργία της ενιαίας σύζευξης επόμενης ημέρας και της ενιαίας ενδοημερήσιας σύζευξης.

2.   Με την επιφύλαξη συμφωνίας με τους σχετικούς ΝΕΜΟ και κατόπιν έγκρισης από τις σχετικές ρυθμιστικές αρχές, οι ΔΣΜ επιτρέπεται να συνεισφέρουν στα είδη κόστους που προβλέπονται στην παράγραφο 1. Στις περιπτώσεις αυτές, κάθε ΔΣΜ δικαιούται, εντός δύο μηνών από την παραλαβή πρόγνωσης από τους σχετικούς ΝΕΜΟ, να υποβάλει προς έγκριση στη σχετική ρυθμιστική αρχή πρόταση συνεισφοράς στο κόστος.

3.   Οι σχετικοί ΝΕΜΟ δικαιούνται, μέσω εθνικών συμφωνιών με την αρμόδια ρυθμιστική αρχή, να ανακτούν, μέσω τελών ή άλλων κατάλληλων μηχανισμών, τα είδη κόστους κατά την παράγραφο 1 τα οποία δεν έχουν βαρύνει τους ΔΣΜ σύμφωνα με την παράγραφο 2, μόνον εφόσον αυτά είναι εύλογα και αναλογικά.

Άρθρο 77

Κόστος εκκαθάρισης και συμψηφισμού

1.   Όλα τα είδη κόστους που προκύπτουν από τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και πράκτορες μεταβίβασης επιτρέπεται να ανακτώνται μέσω τελών ή άλλων κατάλληλων μηχανισμών, εφόσον είναι εύλογα και αναλογικά.

2.   Οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι και πράκτορες μεταβίβασης επιδιώκουν αποδοτικές ρυθμίσεις εκκαθάρισης και συμψηφισμού που αποτρέπουν το περιττό κόστος και αποτυπώνουν τον αναληφθέντα κίνδυνο. Οι διασυνοριακές ρυθμίσεις εκκαθάρισης και συμψηφισμού υπόκεινται στην έγκριση των αρμόδιων εθνικών ρυθμιστικών αρχών.

Άρθρο 78

Κόστος υιοθέτησης και λειτουργίας της διαδικασίας συντονισμένου υπολογισμού δυναμικότητας

1.   Κάθε ΔΣΜ βαρύνεται μεμονωμένα με το κόστος για την παροχή εισροών στη διαδικασία υπολογισμού δυναμικότητας.

2.   Όλοι οι ΔΣΜ βαρύνονται από κοινού με το κόστος συγχώνευσης των ατομικών μοντέλων δικτύου.

Όλοι οι ΔΣΜ κάθε περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας βαρύνονται με το κόστος συγκρότησης και λειτουργίας των φορέων συντονισμένου υπολογισμού δυναμικότητας.

3.   Τυχόν κόστος που αναλαμβάνουν οι συμμετέχοντες στην αγορά κατά την εκπλήρωση των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού βαρύνουν τους εν λόγω συμμετέχοντες στην αγορά.

Άρθρο 79

Κόστος διασφάλισης της παγίωσης

Το κόστος για τη διασφάλιση της παγίωσης σύμφωνα με το άρθρο 70 παράγραφος 2 και το άρθρο 71 βαρύνουν, στο μέτρο του δυνατού, τους σχετικούς ΔΣΜ, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 6 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009. Στα εν λόγω είδη κόστους συγκαταλέγονται το κόστος των μηχανισμών αντιστάθμισης που συνδέονται με τη διασφάλιση της παγίωσης της διαζωνικής δυναμικότητας, καθώς και το κόστος της αναδιανομής, της αντίρροπης συναλλαγής και της ανισορροπίας που συνδέονται με αποζημίωση συμμετεχόντων στην αγορά.

Άρθρο 80

Επιμερισμός κόστους μεταξύ ΝΕΜΟ και ΔΣΜ σε διαφορετικά κράτη μέλη

1.   Όλοι οι σχετικοί ΝΕΜΟ και ΔΣΜ υποβάλλουν ετήσια έκθεση προς τις ρυθμιστικές αρχές στην οποία εξηγείται αναλυτικά το κόστος δημιουργίας, τροποποίησης και λειτουργίας της ενιαίας σύζευξης επόμενης ημέρας και της ενιαίας ενδοημερήσιας σύζευξης. Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται από τον Οργανισμό λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις ευαίσθητες πληροφορίες. Το είδη κόστους που σχετίζονται άμεσα με την ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας και την ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη εμφαίνονται σαφώς και χωριστά και είναι δυνατόν να ελεγχθούν. Στην έκθεση παρέχονται επίσης πλήρη λεπτομερή στοιχεία των συνεισφορών των ΔΣΜ στο κόστος των ΝΕΜΟ σύμφωνα με το άρθρο 76 παράγραφος 2.

2.   Τα είδη κόστους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αναλύονται σε:

α)

κοινό κόστος που προκύπτει από συντονισμένες δραστηριότητες όλων των ΝΕΜΟ ή ΔΣΜ που συμμετέχουν στην ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας και στην ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη·

β)

περιφερειακό κόστος που προκύπτει από δραστηριότητες ΝΕΜΟ ή ΔΣΜ που συνεργάζονται σε συγκεκριμένη περιφέρεια·

γ)

εθνικό κόστος που προκύπτει από δραστηριότητες των ΝΕΜΟ ή ΔΣΜ στο συγκεκριμένο κράτος μέλος.

3.   Το αναφερόμενο στην παράγραφο 2 στοιχείο α) κοινό κόστος επιμερίζεται μεταξύ των ΔΣΜ και των ΝΕΜΟ στα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες που συμμετέχουν στην ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας και στην ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη. Για να υπολογιστεί το ποσό που θα καταβληθεί από τους ΔΣΜ και τους ΝΕΜΟ κάθε κράτους μέλους και, κατά περίπτωση, τρίτης χώρας, ένα όγδοο του κοινού κόστους ισοκατανέμεται μεταξύ κάθε κράτους μέλους και τρίτης χώρας, πέντε όγδοα κατανέμονται μεταξύ κάθε κράτους μέλους και τρίτης χώρας αναλογικά προς την κατανάλωσή τους και δύο όγδοα ισοκατανέμονται μεταξύ όλων των συμμετεχόντων ΝΕΜΟ. Για να ληφθούν υπόψη μεταβολές του κοινού κόστους ή μεταβολές στους συμμετέχοντες ΔΣΜ και ΝΕΜΟ προσαρμόζεται τακτικά ο υπολογισμός του κοινού κόστους.

4.   Οι ΝΕΜΟ και οι ΔΣΜ που συνεργάζονται σε συγκεκριμένη περιφέρεια συμφωνούν σε πρόταση σχετικά με επιμερισμό του περιφερειακού κόστους κατά την παράγραφο 2 στοιχείο β). Η πρόταση πρέπει ακολούθως να εγκριθεί χωριστά από τις αρμόδιες εθνικές αρχές κάθε κράτους μέλους της συγκεκριμένης περιφέρειας. Οι ΝΕΜΟ και οι ΔΣΜ που συνεργάζονται σε συγκεκριμένη περιφέρεια επιτρέπεται, εναλλακτικά, να χρησιμοποιούν τις ρυθμίσεις για τον επιμερισμό κόστους που καθορίζονται στην παράγραφο 3.

5.   Οι αρχές επιμερισμού του κόστους εφαρμόζονται για το κόστος που προκύπτει από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη τυχόν υφιστάμενων λύσεων που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη της ενιαίας σύζευξης επόμενης ημέρας και της ενιαίας ενδοημερήσιας σύζευξης, και το κόστος που προκύπτει πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού επιμερίζεται μεταξύ των ΝΕΜΟ και των ΔΣΜ με βάση τις υφιστάμενες συμφωνίες που διέπουν αυτές τις λύσεις.

ΤΊΤΛΟΣ IV

ΑΝΆΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ

Άρθρο 81

Ανάθεση καθηκόντων

1.   Κάθε ΔΣΜ ή ΝΕΜΟ δύναται να αναθέσει το σύνολο ή μέρος οποιουδήποτε καθήκοντος που του ανατίθεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού σε ένα ή περισσότερα τρίτα μέρη, στην περίπτωση που το τρίτο μέρος μπορεί να εκτελέσει την αντίστοιχη λειτουργία τουλάχιστον εξίσου αποδοτικά με την αναθέτουσα οντότητα. Η αναθέτουσα οντότητα παραμένει υπεύθυνη για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της πρόσβασης στις πληροφορίες που απαιτούνται για την παρακολούθηση από τη ρυθμιστική αρχή.

2.   Πριν από την ανάθεση, το ενδιαφερόμενο τρίτο μέρος πρέπει να έχει τεκμηριώσει σαφώς στο αναθέτον μέρος την ικανότητά του όσον αφορά την εκπλήρωση κάθε υποχρέωσης δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

3.   Σε περίπτωση που το σύνολο ή μέρος κάθε καθήκοντος που προσδιορίζεται στον παρόντα κανονισμό ανατίθεται σε τρίτους, το αναθέτον μέρος διασφαλίζει ότι έχουν τεθεί σε ισχύ πριν από την ανάθεση οι κατάλληλες συμφωνίες εμπιστευτικότητας, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας του αναθέτοντος μέρους.

Άρθρο 82

Παρακολούθηση της υλοποίησης της ενιαίας σύζευξης επόμενης ημέρας και της ενιαίας ενδοημερήσιας σύζευξης

1.   Η οντότητα ή οι οντότητες που εκτελούν τις λειτουργίες ΔΣΑ παρακολουθούνται από τις ρυθμιστικές αρχές ή από τις σχετικές αρχές της επικράτειας όπου βρίσκονται. Άλλες ρυθμιστικές αρχές ή οι σχετικές αρχές και ο Οργανισμός συμβάλλουν στην παρακολούθηση όπου κρίνεται σκόπιμο. Οι ρυθμιστικές αρχές ή οι σχετικές αρχές που είναι πρωτίστως αρμόδιες για την παρακολούθηση ΝΕΜΟ και τις λειτουργίες ΔΣΑ συνεργάζονται πλήρως και παρέχουν σε άλλες ρυθμιστικές αρχές και στον Οργανισμό πρόσβαση σε πληροφορίες για τη διασφάλιση της ορθής παρακολούθησης της ενιαίας σύζευξης επόμενης ημέρας και της ενιαίας ενδοημερήσιας σύζευξης σύμφωνα με το άρθρο 38 της οδηγίας 2009/72/ΕΚ.

2.   Η παρακολούθηση της υλοποίησης της ενιαίας σύζευξης επόμενης ημέρας και της ενιαίας ενδοημερήσιας σύζευξης από το ΕΔΔΣΜ-ηλ σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009 καλύπτει ιδίως τα ακόλουθα θέματα:

α)

την πρόοδο και ενδεχόμενα προβλήματα όσον αφορά την υλοποίηση της ενιαίας σύζευξης επόμενης ημέρας και της ενιαίας ενδοημερήσιας σύζευξης καθώς και την επιλογή διαφορετικών διαθέσιμων εναλλακτικών λύσεων για κάθε χώρα·

β)

την κατάρτιση της έκθεσης σχετικά με τον υπολογισμό και την κατανομή της δυναμικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 1·

γ)

την απόδοση της τρέχουσας διαμόρφωσης ζώνης προσφοράς σε συντονισμό με τον Οργανισμό, σύμφωνα με το άρθρο 34·

δ)

την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του αλγορίθμου σύζευξης των τιμών και του αλγορίθμου αντιστοίχισης συνεχούς συναλλαγής σε συνεργασία με τους ΝΕΜΟ, σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 6·

ε)

την αποτελεσματικότητα του κριτηρίου σχετικά με την εκτίμηση της αξίας της απώλειας φορτίου, σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 1 και το άρθρο 54 παράγραφος 1 και

στ)

την επανεξέταση της μεθοδολογίας για τον υπολογισμό των προγραμματισμένων ανταλλαγών που προκύπτουν από την ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας, σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 4.

3.   Εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, ο ΕΔΔΣΜ-ηλ υποβάλλει στον Οργανισμό προς γνωμοδότηση σχέδιο παρακολούθησης το οποίο περιλαμβάνει τις εκθέσεις που πρέπει να εκπονούνται και τυχόν επικαιροποιήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 2

4.   Εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, ο Οργανισμός καταρτίζει, σε συνεργασία με το ΕΔΔΣΜ-ηλ, κατάλογο των σχετικών πληροφοριών που πρέπει να κοινοποιεί το ΕΔΔΣΜ-ηλ στον Οργανισμό σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 9 και το άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009. Ο κατάλογος των σχετικών πληροφοριών είναι δυνατόν να επικαιροποιείται. Το ΕΔΔΣΜ-ηλ διατηρεί σε ολοκληρωμένη και τυποποιημένη μορφή, ψηφιακό αρχείο δεδομένων των πληροφοριών που απαιτούνται από τον Οργανισμό.

5.   Όλοι οι ΔΣΜ υποβάλλουν στο ΕΔΔΣΜ-ηλ τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 4.

6.   Οι ΝΕΜΟ, οι συμμετέχοντες στην αγορά και άλλοι συναφείς οργανισμοί που σχετίζονται με την ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας και την ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη διαβιβάζουν στο ΕΔΔΣΜ-ηλ, κατόπιν κοινού αιτήματος του Οργανισμού και του ΕΔΔΣΜ-ηλ, τις πληροφορίες που απαιτούνται για την παρακολούθηση σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 4, πλην των πληροφοριών που έχουν ήδη συγκεντρωθεί από τις ρυθμιστικές αρχές, τον Οργανισμό και το ΕΔΔΣΜ-ηλ στο πλαίσιο των αντίστοιχων καθηκόντων παρακολούθησης της υλοποίησης.

ΤΊΤΛΟΣ V

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΈΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ

Άρθρο 83

Μεταβατικές διατάξεις για την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία

1.   Εξαιρουμένων των άρθρων 4, 5 και 6 και της συμμετοχής στην ανάπτυξη των όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών, για τα οποία εφαρμόζονται αντίστοιχες προθεσμίες, οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού δεν εφαρμόζονται στην Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017.

2.   Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού έως την 31η Δεκεμβρίου 2017, η Ιρλανδία και η Βόρεια Ιρλανδία εφαρμόζουν προπαρασκευαστικές μεταβατικές ρυθμίσεις. Οι εν λόγω μεταβατικές ρυθμίσεις:

α)

διευκολύνουν τη μετάβαση στην πλήρη εφαρμογή και την πλήρη τήρηση του παρόντος κανονισμού και περιλαμβάνουν όλα τα αναγκαία προπαρασκευαστικά μέτρα για πλήρη εφαρμογή και την πλήρη τήρηση του παρόντος κανονισμού, έως την 31η Δεκεμβρίου 2017·

β)

διασφαλίζουν εύλογο βαθμό ενοποίησης με τις αγορές σε γειτονικές περιοχές δικαιοδοσίας·

γ)

προβλέπουν τουλάχιστον:

i)

την κατανομή δυναμικότητας της γραμμής διασύνδεσης σε άμεση δημοπρασία επόμενης ημέρας και σε δύο τουλάχιστον έμμεσες ενδοημερήσιες δημοπρασίες·

ii)

από κοινού ανάδειξη του δικαιούχου δυναμικότητας διασύνδεσης και ενέργειας στο χρονικό πλαίσιο της αγοράς επόμενης ημέρας·

iii)

εφαρμογή των αρχών «χρήση–είτε–απώλεια» και «χρήση –είτε–πώληση», όπως ορίζεται στο σημείο 2.5 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009, για δυναμικότητα που δεν έχει χρησιμοποιηθεί στο χρονικό πλαίσιο της αγοράς επόμενης ημέρας·

δ)

διασφαλίζουν δίκαιη και χωρίς διακρίσεις τιμολόγηση της δυναμικότητας γραμμών διασύνδεσης στις έμμεσες ενδοημερήσιες δημοπρασίες·

ε)

εφαρμόζουν δίκαιους, διαφανείς και χωρίς διακρίσεις μηχανισμούς αποζημίωσης για τη διασφάλιση της παγίωσης·

στ)

καθορίζουν λεπτομερή χάρτη πορείας, ο οποίος έχει εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και περιλαμβάνει ορόσημα για την επίτευξη της πλήρους εφαρμογής και τήρησης του παρόντος κανονισμού·

ζ)

υπόκεινται σε διαδικασία διαβούλευσης, στην οποία συμμετέχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, και λαμβάνουν υπόψη όσο το δυνατόν περισσότερο την έκβαση της διαβούλευσης·

η)

είναι αιτιολογημένες βάσει ανάλυσης κόστους-οφέλους·

θ)

δεν θίγουν αδικαιολόγητα άλλες περιοχές δικαιοδοσίας.

3.   Οι ρυθμιστικές αρχές της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας παρέχουν στον Οργανισμό τουλάχιστον ανά τρίμηνο ή κατόπιν αιτήματος του Οργανισμού, κάθε πληροφορία που απαιτείται για την αξιολόγηση των μεταβατικών ρυθμίσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στο νησί της Ιρλανδίας και την πρόοδο ως προς την επίτευξη της πλήρους εφαρμογής και τήρησης του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 84

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 15.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 713/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για την ίδρυση Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας (ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2013 της Επιτροπής, της 14ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την υποβολή και δημοσίευση δεδομένων στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 163 της 15.6.2013, σ. 1).

(4)  Οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και για την κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ (ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 55).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 838/2010 της Επιτροπής, της 23ης Σεπτεμβρίου 2010, περί καθορισμού κατευθυντηρίων γραμμών για τον μηχανισμό αντιστάθμισης μεταξύ διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και για κοινή κανονιστική προσέγγιση σχετικά με την επιβολή των τελών μεταφοράς (ΕΕ L 250 της 24.9.2010, σ. 5).


Top