EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1018

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1018 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2015, για την κατάρτιση καταλόγου ταξινόμησης των περιστατικών πολιτικής αεροπορίας που πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 376/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 163, 30.6.2015, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1018/oj

30.6.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 163/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/1018 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 29ης Ιουνίου 2015

για την κατάρτιση καταλόγου ταξινόμησης των περιστατικών πολιτικής αεροπορίας που πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 376/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 376/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για την αναφορά, ανάλυση και παρακολούθηση περιστατικών στην πολιτική αεροπορία, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 996/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 2003/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1321/2007 και (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 376/2014 απαιτείται να καταρτιστούν συστήματα αναφοράς περιστατικών σε επίπεδο οργανισμών, κρατών μελών και Ένωσης, προκειμένου όλες οι σχετικές για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας πληροφορίες να αναφέρονται, να συλλέγονται, να αποθηκεύονται, να προστατεύονται, να ανταλλάσσονται, να διαδίδονται, να αναλύονται και να παρακολουθούνται. Επιπλέον, ο κανονισμός προβλέπει κανόνες που περιορίζουν τη χρήση των συλλεγόμενων πληροφοριών, προκειμένου να ενισχύεται η ασφάλεια της αεροπορίας και να προστατεύεται δεόντως ο αναφέρων και άλλα πρόσωπα που μνημονεύονται στην αναφορά, ώστε να διασφαλίζεται η διαρκής διαθεσιμότητα των πληροφοριών που σχετίζονται με την ασφάλεια. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 376/2014 εφαρμόζεται σε όλα τα αεροσκάφη που αυτός ορίζει και καλύπτει, καθώς και σε επανδρωμένα αεροσκάφη και σε τηλεκατευθυνόμενα αεροπορικά συστήματα.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 376/2014, η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει κατάλογο ταξινόμησης των περιστατικών, στον οποίο γίνεται προσφυγή κατά την αναφορά περιστατικών, στο πλαίσιο των συστημάτων υποχρεωτικής αναφοράς που καθορίζονται στον εν λόγω κανονισμό και εμπίπτουν στις κατηγορίες του άρθρου 4 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού. Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 4 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 376/2014, σε δεύτερο κατάλογο πρέπει να περιλαμβάνεται ταξινόμηση περιστατικών που αφορούν αεροσκάφη διάφορα των σύνθετων μηχανοκίνητων αεροσκαφών. Αυτός ο δεύτερος κατάλογος πρέπει, κατά περίπτωση, να είναι προσαρμοσμένος στις ιδιαιτερότητες αυτού του κλάδου της αεροπορίας.

(3)

Η προβλεπόμενη στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 376/2014 κατηγοριοποίηση των περιστατικών που πρέπει να αναφέρονται θεσπίστηκε με σκοπό να παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε πρόσωπο που ορίζει ο εν λόγω κανονισμός να προσδιορίζει τα περιστατικά που οφείλει να αναφέρει. Σύμφωνα με τον στόχο αυτόν, οι κατάλογοι περιστατικών πρέπει να υποδιαιρούνται με βάση κατηγορίες στις οποίες πρέπει να προσφεύγουν οι αναφέροντες ανάλογα με την αντίστοιχη κατάστασή τους, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 376/2014.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 65 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στα παραρτήματα I έως V του παρόντος κανονισμού καθορίζεται η λεπτομερής ταξινόμηση των περιστατικών που πρέπει να αποτελούν τη βάση για την αναφορά, μέσω συστημάτων υποχρεωτικής αναφοράς, των περιστατικών σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 376/2014.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 15 Νοεμβρίου 2015.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Ιουνίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 122 της 24.4.2014, σ. 18.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ (ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

Σημείωση: Το παρόν παράρτημα είναι διαρθρωμένο κατά τρόπο ώστε τα συναφή περιστατικά να συνδέονται με κατηγορίες δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια των οποίων, εκ πείρας, συμβαίνουν συνήθως ώστε να διευκολύνεται η αναφορά των περιστατικών αυτών. Ωστόσο, η παρούσα παρουσίαση δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αναφέρονται περιστατικά σε περίπτωση που δεν εντάσσονται σε κατηγορία δραστηριοτήτων που περιέχει ο κατάλογος.

1.   ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

1.1.   Προετοιμασία πτήσης

1)

Χρήση ανακριβών δεδομένων ή λανθασμένων καταχωρίσεων σε εξοπλισμό χρησιμοποιούμενο για την πλοήγηση ή τον υπολογισμό επιδόσεων, η οποία έθεσε ή θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το αεροσκάφος, τους επιβαίνοντες ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

2)

Μεταφορά ή απόπειρα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων κατά παράβαση των ισχυουσών νομοθεσιών, καθώς και εσφαλμένη επισήμανση, συσκευασία και χειρισμός επικίνδυνων εμπορευμάτων.

1.2.   Προετοιμασία του αεροσκάφους

1)

Εσφαλμένος τύπος καυσίμου ή μολυσμένο καύσιμο.

2)

Μη εκτέλεση αποπάγωσης/αντιπαγοποίησης ή εσφαλμένη ή ακατάλληλη αποπάγωση/αντιπαγοποίηση.

1.3.   Απογείωση και προσγείωση

1)

Εκτροπή εκτός τροχόδρομου ή διαδρόμου.

2)

Πραγματική ή δυνητική παρείσφρηση σε τροχόδρομο ή διάδρομο.

3)

Παρείσφρηση σε περιοχή τελικής προσέγγισης και σε περιοχή απογείωσης (FATO).

4)

Κάθε ματαιωθείσα απογείωση.

5)

Αδυναμία επίτευξης της απαιτούμενης ή της αναμενόμενης επίδοσης κατά την απογείωση, την επανακύκλωση ή την προσγείωση.

6)

Πραγματική ή επιχειρηθείσα απογείωση ή προσγείωση με εσφαλμένη ρύθμιση παραμέτρων.

7)

Επαφή ουραίου, πτερυγίου/ακροπτερυγίου ή αεροδυναμικού καλύμματος με το έδαφος κατά την απογείωση ή την προσγείωση.

8)

Προσέγγιση συνεχισθείσα με καταστρατήγηση των κριτηρίων σταθεροποιημένης προσέγγισης του αερομεταφορέα.

9)

Συνέχιση ενόργανης προσέγγισης κάτω από τα δημοσιευμένα ελάχιστα με ανεπαρκείς αναφορές οπτικής επαφής.

10)

Προληπτική ή αναγκαστική προσγείωση.

11)

Βραχεία και μακρά προσγείωση.

12)

Ανώμαλη προσγείωση.

1.4.   Οποιαδήποτε φάση της πτήσης

1)

Απώλεια ελέγχου.

2)

Διαταράξεις αεροσκάφους, υπέρβαση κανονικής στάσης πρόνευσης, γωνίας κλίσης ή ταχύτητα πλεύσης ακατάλληλη υπό τις επικρατούσες συνθήκες.

3)

Απόκλιση από το καθορισμένο ύψος.

4)

Ενεργοποίηση της προστασίας οποιουδήποτε φακέλου πτήσης, συμπεριλαμβανομένων της ειδοποίησης απώλειας στήριξης, δόνησης χειριστηρίου, ωθητή χειριστηρίου και των αυτόματων διαδικασιών προστασίας.

5)

Ακούσια απόκλιση κατά δύο φορές από το προβλεπόμενο ή το καθορισμένο ίχνος της ελάχιστης απαιτούμενης επίδοσης πλοήγησης ή κατά 10 ναυτικά μίλια.

6)

Υπέρβαση περιορισμού προβλεπόμενου στο εγχειρίδιο πτήσης του αεροσκάφους.

7)

Λειτουργία με εσφαλμένη ρύθμιση του υψομέτρου.

8)

Περιστατικά απορεύματος αερίων στροβιλοκινητήρα ή στροφείου και περιστατικά απορεύματος έλικα που έθεσαν ή θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο το αεροσκάφος, τους επιβαίνοντες ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

9)

Εσφαλμένη ερμηνεία της αυτόματης λειτουργίας ή οποιασδήποτε πληροφορίας του θαλάμου διακυβέρνησης που παρασχέθηκε στο πλήρωμα πτήσης, η οποία έθεσε ή θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το αεροσκάφος, τους επιβαίνοντες ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

1.5.   Άλλα είδη περιστατικών

1)

Ακούσια ελευθέρωση φορτίου ή άλλου εξωτερικά φερόμενου εξοπλισμού.

2)

Απώλεια της επίγνωσης της κατάστασης (συμπεριλαμβανομένων της επίγνωσης του περιβάλλοντος, του τρόπου λειτουργίας και συστήματος λειτουργίας, αποπροσανατολισμός ως προς τον χώρο και της επίγνωσης του χρονικού ορίζοντα).

3)

Οποιοδήποτε περιστατικό στο οποίο ο ανθρώπινος παράγων συνετέλεσε απευθείας ή θα μπορούσε να συντελέσει σε ατύχημα ή σοβαρό συμβάν.

2.   ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

2.1.   Δομή και συστήματα

1)

Απώλεια οποιουδήποτε τμήματος της δομής του αεροσκάφους εν πτήσει.

2)

Απώλεια συστήματος.

3)

Απώλεια εφεδρικής λειτουργίας συστήματος.

4)

Διαρροή οποιουδήποτε υγρού με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κίνδυνος πυρκαγιάς ή πιθανή επικίνδυνη μόλυνση της δομής του αεροσκάφους, των συστημάτων ή του εξοπλισμού του, ή η οποία έθεσε ή θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το αεροσκάφος, τους επιβαίνοντες ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

5)

Δυσλειτουργία ή ελάττωμα του συστήματος καυσίμων με αντίκτυπο στην παροχή και/ή τη διανομή καυσίμων.

6)

Δυσλειτουργία ή ελάττωμα οποιουδήποτε συστήματος ενδείξεων εφόσον έχει ως αποτέλεσμα παραπλανητικές ενδείξεις στο πλήρωμα.

7)

Αντικανονική λειτουργία των χειριστηρίων πτήσης, όπως ασύμμετρων χειριστηρίων πτήσης ή καθήλωση/εμπλοκή χειριστηρίων [π.χ. των: διατάξεων άντωσης (πτερυγίων καμπυλότητας/υπεραντωτικών πτερυγίων), οπισθέλκουσας (φθορέων άντωσης), πηδαλιούχησης (πηδαλίων κλίσης, πηδαλίων ανόδου-καθόδου, πηδαλίου διεύθυνσης)].

2.2.   Πρόωση (συμπεριλαμβανομένων των κινητήρων, των ελίκων και των στροφείων) και των βοηθητικών μονάδων ισχύος (APU)

1)

Βλάβη ή σημαντική δυσλειτουργία οιουδήποτε τμήματος ή χειριστηρίου έλικα, στροφείου ή συστήματος παροχής ισχύος.

2)

Ζημία ή βλάβη του κύριου/ουραίου στροφείου ή του συστήματος μετάδοσης και/ή ισοδύναμου συστήματος.

3)

Σβέση, κράτηση εν πτήσει οποιουδήποτε κινητήρα ή βοηθητικής μονάδας ισχύος όταν απαιτείται [π.χ.: ETOPS (πτήσεις μεγάλων αποστάσεων δικινητήριου αεροσκάφους), MEL (πίνακας ελάχιστου εξοπλισμού)].

4)

Υπέρβαση του περιορισμού λειτουργίας κινητήρα, συμπεριλαμβανομένης της υπερτάχυνσης κινητήρα ή ανικανότητας ελέγχου της ταχύτητας οποιουδήποτε παρελκομένου στρεφόμενου με υψηλή ταχύτητα (π.χ.: βοηθητική μονάδα ισχύος, εκκινητήρας, συγκρότημα ψύξης του κύκλου αέρα με στρόβιλο, αεροστροβιλοκινητήρας, έλικας ή στροφείο).

5)

Βλάβη ή δυσλειτουργία οποιουδήποτε τμήματος του κινητήρα, μονάδας παραγωγής ισχύος, βοηθητικής μονάδας ισχύος ή μετάδοσης με αποτέλεσμα ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

α)

μη λειτουργία του συστήματος αναστροφής της ώσης παρά την εντολή του χειριστή,

β)

ανικανότητα ελέγχου της ισχύος, της ώσης ή των ΣΑΛ (στροφών ανά λεπτό),

γ)

απόσπαση εξαρτημάτων/θραυσμάτων.

3.   ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ANS) ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ATM)

1)

Επισφαλής εξουσιοδότηση από τον ATC (έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας).

2)

Παρατεταμένη απώλεια επικοινωνίας με την υπηρεσία εναέριας κυκλοφορίας (ATS) ή τη μονάδα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (ATM).

3)

Αντικρουόμενες οδηγίες από διαφορετικές μονάδες ATS, με πιθανό αποτέλεσμα απώλεια διαχωρισμού.

4)

Εσφαλμένη ερμηνεία ραδιοεπικοινωνίας η οποία έθεσε ή θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το αεροσκάφος, τους επιβαίνοντες ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

5)

Ηθελημένη απόκλιση από οδηγία του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (ATC), η οποία έθεσε ή θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το αεροσκάφος, τους επιβαίνοντες ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

4.   ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1)

Οποιοδήποτε συμβάν που οδηγεί σε δήλωση έκτακτης ανάγκης («MAYDAY» ή «κλήση ΡΑΝ»).

2)

Κάθε καύση, τήξη, καπνός, αναθυμιάσεις, σπινθήρας, υπερθέρμανση, πυρκαγιά ή έκρηξη.

3)

Μολυσμένος αέρας στον θάλαμο διακυβέρνησης ή στο διαμέρισμα επιβατών, ο οποίος έθεσε ή θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το αεροσκάφος, τους επιβαίνοντες ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

4)

Μη εφαρμογή από το πλήρωμα πτήσης ή το πλήρωμα θαλάμου της ορθής διαδικασίας για μη κανονική κατάσταση ή έκτακτη ανάγκη προς αντιμετώπιση κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

5)

Χρήση οποιουδήποτε εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης ή μη κανονικής διαδικασίας που επηρεάζει τις επιδόσεις εν πτήσει ή τις επιδόσεις προσγείωσης.

6)

Αστοχία οποιουδήποτε συστήματος ή εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης ή διάσωσης, η οποία έθεσε ή θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το αεροσκάφος, τους επιβαίνοντες ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

7)

Ανεξέλεγκτη πίεση στον θάλαμο επιβατών.

8)

Επικίνδυνα χαμηλή ποσότητα καυσίμων ή ποσότητα καυσίμων στον προορισμό κατώτερη από τα απαιτούμενα τελικά εφεδρικά καύσιμα.

9)

Οποιαδήποτε χρήση του συστήματος οξυγόνου από το πλήρωμα.

10)

Αδιαθεσία οποιουδήποτε μέλους του πληρώματος πτήσης ή του θαλάμου επιβατών, με αποτέλεσμα μείωση του συνολικού αριθμού μελών του πληρώματος κάτω του ελάχιστου πιστοποιημένου πληρώματος.

11)

Κόπωση του πληρώματος που επηρεάζει ή ενδέχεται να επηρεάσει την ικανότητά του να εκτελεί με ασφάλεια τα καθήκοντά του κατά την πτήση.

5.   ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

1)

Σύγκρουση ή παρ' ολίγον σύγκρουση στο έδαφος ή στον αέρα με άλλο αεροσκάφος, με το έδαφος ή με εμπόδιο (1).

2)

ACAS RA (συμβουλές επίλυσης από εναέριο σύστημα αποφυγής σύγκρουσης).

3)

Ενεργοποίηση ουσιαστικού συστήματος σύγκρουσης με το έδαφος, όπως το GPWS (σύστημα προειδοποίησης προσέγγισης εδάφους)/«προειδοποίηση» TAWS (σύστημα εντοπισμού εδάφους και προειδοποίησης).

4)

Πρόσκρουση άγριων ζώων, συμπεριλαμβανομένων των πτηνών.

5)

Ζημία από ξένα αντικείμενα/θραύσματα (FOD).

6)

Απροσδόκητα κακές συνθήκες της επιφάνειας του διαδρόμου.

7)

Αντιμετώπιση στροβίλων απορεύματος.

8)

Παρεμβολή του αεροσκάφους σε πυροβόλα όπλα, πυροτεχνήματα, χαρταετούς, φωτισμό λέιζερ, ισχυρούς προβολείς, λέιζερ, συστήματα τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών, τηλεκατευθυνόμενα μοντέλα αεροσκαφών ή σε παρόμοια μέσα.

9)

Κεραυνοπληξία που είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί βλάβη στο αεροσκάφος, απώλεια ή δυσλειτουργία οποιουδήποτε συστήματός του.

10)

Χαλαζοθύελλα που είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί βλάβη στο αεροσκάφος ή απώλεια ή δυσλειτουργία οποιουδήποτε συστήματός του.

11)

Αντιμετώπιση σοβαρής ανατάραξης ή οιαδήποτε άλλη κατάσταση με αποτέλεσμα να τραυματισθούν επιβαίνοντες ή η οποία κρίθηκε ότι απαιτεί «έλεγχο ανατάραξης» του αεροσκάφους.

12)

Σημαντικοί διατμητικοί άνεμοι ή καταιγίδα που έθεσαν ή θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο το αεροσκάφος, τους επιβαίνοντες ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

13)

Παγετός με αποτέλεσμα δυσχέρειες χειρισμού, ζημία του αεροσκάφους ή απώλεια ή δυσλειτουργία οποιουδήποτε συστήματός του.

14)

Ηφαιστειακή τέφρα.

6.   ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

1)

Απειλή βομβιστικής ενέργειας ή αεροπειρατείας.

2)

Δυσχερής τιθάσευση μεθυσμένων, βίαιων ή απείθαρχων επιβατών.

3)

Εντοπισμός λαθρεπιβάτη.


(1)  Στα εμπόδια συμπεριλαμβάνονται τα οχήματα.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

1.   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Προϊόντα, εξαρτήματα ή εξοπλισμός που διατέθηκαν από τον φορέα παραγωγής με αποκλίσεις από τα ισχύοντα δεδομένα σχεδιασμού και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πιθανή επισφαλή κατάσταση, όπως διαπίστωσε ο κάτοχος του πιστοποιητικού τύπου ή της έγκρισης σχεδιασμού.

2.   ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Οποιαδήποτε βλάβη, δυσλειτουργία, ελάττωμα ή άλλο περιστατικό που σχετίζεται με προϊόν, εξάρτημα ή εξοπλισμό, το οποίο οδήγησε ή μπορεί να οδηγήσει σε επισφαλή κατάσταση.

Σημείωση: Ο παρών κατάλογος αφορά περιστατικά που συμβαίνουν σε προϊόν, εξάρτημα ή εξοπλισμό που καλύπτεται από πιστοποιητικό τύπου, περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου, συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου, εξουσιοδότηση ETSO, έγκριση σχεδιασμού επισκευής μείζονος σημασίας ή κάθε άλλη σχετική έγκριση που θεωρείται ότι εκδόθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 748/2012 της Επιτροπής (1).

3.   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ

1)

Σοβαρή δομική ζημία (όπως: ρωγμές, μόνιμη παραμόρφωση, αποκόλληση στρώσεων, αποκόλληση, καύση, υπερβολική φθορά ή διάβρωση) που διαπιστώθηκε κατά τη συντήρηση του αεροσκάφους ή εξαρτήματος.

2)

Σοβαρή διαρροή ή μόλυνση ρευστών (όπως: υδραυλικού ρευστού, καυσίμου, πετρελαίου, αερίου ή άλλου ρευστού).

3)

Βλάβη ή δυσλειτουργία οποιουδήποτε τμήματος κινητήρα, μονάδας παραγωγής ισχύος και/ή μετάδοσης, με αποτέλεσμα ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

α)

απόσπαση εξαρτημάτων/θραυσμάτων,

β)

αστοχία της δομής στερέωσης του κινητήρα.

4)

Ζημία, βλάβη ή ελάττωμα έλικα που θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα αποσυναρμολόγηση του έλικα ή οποιουδήποτε σημαντικού μέρους του έλικα και/ή δυσλειτουργίες ελέγχου του έλικα εν πτήσει.

5)

Ζημία, βλάβη ή ελάττωμα του κιβωτίου ταχυτήτων/σύνδεσης του κύριου στροφείου που θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα απόσπαση του στροφείου και/ή δυσλειτουργίες χειρισμού του στροφείου εν πτήσει.

6)

Σημαντική δυσλειτουργία κρίσιμου για την ασφάλεια συστήματος ή εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου συστήματος ή εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης, κατά τη δοκιμή συντήρησης ή αδυναμία ενεργοποίησης των συστημάτων αυτών μετά τη συντήρηση.

7)

Εσφαλμένη συναρμολόγηση ή εγκατάσταση εξαρτημάτων του αεροσκάφους που διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια επιθεώρησης ή διαδικασίας δοκιμής η οποία δεν είχε αυτό ως αντικείμενο.

8)

Εσφαλμένη αξιολόγηση σοβαρού ελαττώματος ή σοβαρή μη συμμόρφωση με τις διαδικασίες MEL και του τεχνικού ημερολογίου του αεροσκάφους.

9)

Σοβαρή βλάβη του συστήματος ηλεκτρικής συνδεσμολογίας (EWIS).

10)

Οποιοδήποτε ελάττωμα σε κρίσιμο μέρος με συγκεκριμένη διάρκεια ζωής που προκάλεσε απόσυρση του μέρους αυτού πριν ολοκληρωθεί η διάρκεια ζωής του.

11)

Η χρήση προϊόντων, εξαρτημάτων ή υλικών άγνωστης ή ύποπτης προέλευσης ή αχρηστευμένων κρίσιμης σημασίας εξαρτημάτων.

12)

Παραπλανητικά, εσφαλμένα ή ελλιπή εφαρμοστέα δεδομένα ή διαδικασίες συντήρησης, που θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικά σφάλματα στη συντήρηση, συμπεριλαμβανομένου γλωσσικού θέματος.

13)

Εσφαλμένος έλεγχος ή εφαρμογή των περιορισμών κατά τη συντήρηση αεροσκάφους ή την προγραμματισμένη συντήρηση.

14)

Αποδέσμευση αεροσκάφους σε υπηρεσία μετά από συντήρηση σε οποιαδήποτε περίπτωση μη συμμόρφωσης που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια πτήσεων.

15)

Σοβαρή ζημία που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων συντήρησης αεροσκάφους λόγω εσφαλμένης συντήρησης ή χρήσης ακατάλληλου ή αχρηστευμένου εξοπλισμού υποστήριξης εδάφους, η οποία απαιτεί πρόσθετες ενέργειες συντήρησης.

16)

Εντοπισθείσα καύση, τήξη, καπνός, σπινθήρας, υπερθέρμανση ή περιστατικά πυρκαγιάς.

17)

Οποιοδήποτε περιστατικό στο οποίο ο ανθρώπινος παράγων, συμπεριλαμβανομένης της κόπωσης του προσωπικού, συνετέλεσε απευθείας ή θα μπορούσε να συντελέσει σε ατύχημα ή σοβαρό συμβάν.

18)

Σημαντική δυσλειτουργία, πρόβλημα αξιοπιστίας ή επαναλαμβανόμενο πρόβλημα ποιότητας καταγραφής που επηρεάζει το σύστημα καταγραφής πτήσης (όπως το σύστημα καταγραφής δεδομένων πτήσης, σύστημα καταγραφής επικοινωνιών ζεύξης ή το σύστημα καταγραφής συνομιλιών στο θάλαμο διακυβέρνησης) ή έλλειψη των αναγκαίων πληροφοριών για τη λειτουργική ετοιμότητα του συστήματος καταγραφής πτήσης.


(1)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 748/2012 της Επιτροπής, της 3ης Αυγούστου 2012, σχετικά με τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας και την περιβαλλοντική πιστοποίηση αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για την πιστοποίηση φορέων σχεδιασμού και παραγωγής (ΕΕ L 224 της 21.8.2012, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Σημείωση: Το παρόν παράρτημα είναι διαρθρωμένο κατά τρόπο ώστε τα συναφή περιστατικά να συνδέονται με κατηγορίες δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια των οποίων, εκ πείρας, συμβαίνουν συνήθως ώστε να διευκολύνεται η αναφορά των περιστατικών αυτών. Ωστόσο, η παρούσα παρουσίαση δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αναφέρονται περιστατικά σε περίπτωση που δεν εντάσσονται σε κατηγορία δραστηριοτήτων που περιέχει ο κατάλογος.

1.   ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

1)

Σύγκρουση ή παρ' ολίγον σύγκρουση αεροσκάφους, στο έδαφος ή στον αέρα, με άλλο αεροσκάφος, με το έδαφος ή με εμπόδιο (1), συμπεριλαμβανομένης παρ' ολίγον πρόσκρουσης στο έδαφος χωρίς απώλεια του ελέγχου (near CFIT).

2)

Παραβίαση ελαχίστων διαχωρισμού (2).

3)

Ανεπαρκής διαχωρισμός (3).

4)

ACAS RAs.

5)

Πρόσκρουση ζώων, συμπεριλαμβανομένων των πτηνών.

6)

Εκτροπή εκτός τροχόδρομου ή διαδρόμου.

7)

Πραγματική ή δυνητική παρείσφρηση σε τροχόδρομο ή διάδρομο.

8)

Παρείσφρηση σε περιοχή τελικής προσέγγισης και σε περιοχή απογείωσης (FATO).

9)

Παρέκκλιση αεροσκάφους από εξουσιοδότηση ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (ATC).

10)

Παρέκκλιση αεροσκάφους από ισχύοντα κανονισμό της διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας (ATM):

α)

παρέκκλιση αεροσκάφους από δημοσιευμένες διαδικασίες ATM,

β)

παραβίαση εναέριου χώρου, συμπεριλαμβανομένης της μη εξουσιοδοτημένης εισόδου σε εναέριο χώρο,

γ)

παρέκκλιση από ισχύοντες κανονισμούς σχετικά με τον εξοπλισμό ΑΤΜ που φέρει αεροσκάφος και τη λειτουργία του.

11)

Περιστατικά που οφείλονται σε λάθη λόγω παρόμοιων χαρακτηριστικών κλήσης.

2.   ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ Ή ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

1)

Αδυναμία παροχής υπηρεσιών ATM ή εκτέλεσης λειτουργιών ATM:

α)

αδυναμία παροχής υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας ή εκτέλεσης λειτουργιών εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας,

β)

αδυναμία παροχής υπηρεσιών διαχείρισης εναέριου χώρου ή εκτέλεσης λειτουργιών διαχείρισης εναέριου χώρου,

γ)

αδυναμία παροχής υπηρεσιών διαχείρισης ροής και χωρητικότητας της εναέριας κυκλοφορίας ή εκτέλεσης των λειτουργιών διαχείρισης ροής εναέριας κυκλοφορίας και χωρητικότητας.

2)

Έλλειψη πληροφοριών ή σημαντικά εσφαλμένες, αλλοιωμένες, ανεπαρκείς ή παραπλανητικές πληροφορίες από οποιαδήποτε υπηρεσία υποστήριξης (4), συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με κακή κατάσταση της επιφάνειας διαδρόμου.

3)

Αποτυχία παροχής υπηρεσίας επικοινωνίας.

4)

Αποτυχία παροχής υπηρεσίας επιτήρησης.

5)

Αποτυχία της λειτουργίας ή της υπηρεσίας επεξεργασίας και διανομής δεδομένων.

6)

Αποτυχία παροχής υπηρεσίας πλοήγησης.

7)

Αποτυχία του συστήματος προστασίας της διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας (ΑΤΜ) που είχε ή θα μπορούσε να έχει άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στην ασφαλή παροχή υπηρεσιών.

8)

Σημαντική αύξηση φόρτου εργασίας τομέα/θέσης ATS που επιφέρει πιθανή υποβάθμιση στην παροχή υπηρεσιών.

9)

Εσφαλμένη λήψη ή ερμηνεία σημαντικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης κατανόησης της χρησιμοποιούμενης γλώσσας, όταν αυτό είχε ή θα μπορούσε να έχει άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στην ασφαλή στην παροχή υπηρεσιών.

10)

Παρατεταμένη απώλεια επικοινωνίας με αεροσκάφος ή με άλλη μονάδα ATS.

3.   ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

1)

Δήλωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης (κλήση «MAYDAY» ή «ΡΑΝ»).

2)

Σημαντικές εξωτερικές παρεμβολές στις υπηρεσίες αεροναυτιλίας [για παράδειγμα: εκπομπές ραδιοφωνικών σταθμών που εκπέμπουν στη ζώνη συχνοτήτων FM, παρεμβαλλόμενες με ILS (σύστημα ενόργανης προσγείωσης), VOR (παγκατευθυντικός ραδιοφάρος VHF) και επικοινωνίας].

3)

Παρεμβολή σε αεροσκάφος, μονάδα ATS ή εκπομπή ραδιοεπικοινωνίας, μέσω πυροβόλων όπλων, πυροτεχνημάτων, χαρταετών, φωτισμό λέιζερ, ισχυρών συσκευών, λέιζερ, συστήματα τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών, τηλεκατευθυνόμενων μοντέλων αεροσκαφών ή παρόμοιων μέσων.

4)

Απόρριψη καυσίμου.

5)

Απειλή βομβιστικής ενέργειας ή αεροπειρατείας.

6)

Κόπωση που επηρεάζει ή ενδέχεται να επηρεάσει την ικανότητα ασφαλούς εκτέλεσης καθηκόντων πλοήγησης ή κυκλοφορίας.

7)

Οποιοδήποτε περιστατικό στο οποίο ο ανθρώπινος παράγων συνετέλεσε απευθείας ή θα μπορούσε να συντελέσει σε ατύχημα ή σοβαρό συμβάν.


(1)  Στα εμπόδια συμπεριλαμβάνονται τα οχήματα.

(2)  Πρόκειται για την περίπτωση κατά την οποία δεν τηρήθηκαν τα καθορισμένα ελάχιστα διαχωρισμού μεταξύ αεροσκαφών ή μεταξύ αεροσκάφους και εναέριου χώρου στον οποίο καθορίζονται ελάχιστα διαχωρισμού.

(3)  Ελλείψει καθορισμένων ελαχίστων διαχωρισμού, κατάσταση κατά την οποία ήταν πολύ μικρή η απόσταση μεταξύ ιπτάμενων αεροσκαφών ώστε να εξασφαλίζουν οι χειριστές ασφαλή διαχωρισμό τους.

(4)  Για παράδειγμα: υπηρεσία εναέριας κυκλοφορίας (ATS), αυτόματο σύστημα πληροφοριών τερματικού (ATIS), μετεωρολογική υπηρεσία, βάσεις δεδομένων πλοήγησης, χάρτες, υπηρεσίες αεροναυτικών πληροφοριών (AIS), εγχειρίδια.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1.   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

Σημείωση: Το παρόν τμήμα είναι διαρθρωμένο κατά τρόπο ώστε τα συναφή περιστατικά να συνδέονται με κατηγορίες δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια των οποίων, εμπειρικά, αυτά συμβαίνουν συνήθως ώστε να διευκολύνεται η αναφορά των περιστατικών αυτών. Ωστόσο, η παρούσα παρουσίαση δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αναφέρονται περιστατικά σε περίπτωση που δεν εντάσσονται σε κατηγορία δραστηριοτήτων που περιέχει ο κατάλογος.

1.1.   Περιστατικά σχετιζόμενα με αεροσκάφη και εμπόδια

1)

Σύγκρουση ή παρ' ολίγον σύγκρουση αεροσκάφους, ευρισκόμενου στο έδαφος ή εν πτήσει, με άλλο αεροσκάφος, με το έδαφος ή με εμπόδιο (1).

2)

Σύγκρουση με άγρια ζώα, συμπεριλαμβανομένων των πτηνών.

3)

Εκτροπή εκτός τροχόδρομου ή διαδρόμου.

4)

Πραγματική ή δυνητική παρείσφρηση σε τροχόδρομο ή διάδρομο.

5)

Παρείσφρηση σε περιοχή τελικής προσέγγισης και σε περιοχή απογείωσης (FATO) ή εκτροπή εκτός αυτών.

6)

Μη τήρηση εξουσιοδότησης, οδηγίας ή περιορισμού από αεροσκάφος ή όχημα κατά την κίνησή του στην περιοχή κίνησης αεροδρομίου (για παράδειγμα: λάθος διάδρομος απογείωσης ή τροχόδρομος ή απαγορευμένη περιοχή αεροδρομίου).

7)

Ξένο αντικείμενο στην περιοχή κίνησης αεροδρομίου που έθεσε ή θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το αεροσκάφος, τους επιβαίνοντες ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

8)

Ύπαρξη εμποδίων στο αεροδρόμιο ή κοντά στο αεροδρόμιο τα οποία δεν έχουν δημοσιευθεί στο εγχειρίδιο αεροναυτικών πληροφοριών (AIP) ή για τα οποία δεν έχει εκδοθεί αεροναυτική αγγελία ΝΟΤΑΜ (Γραφείο Διεθνών Αγγελιών) και/ή ότι δεν φέρουν ορθή επισήμανση ή φωτισμό.

9)

Οπισθοώθηση, αναστροφή ισχύος ή παρείσφρηση τροχοδρόμου από όχημα, εξοπλισμό ή πρόσωπο.

10)

Επιβάτες ή μη εξουσιοδοτημένα άτομα χωρίς επιτήρηση στον χώρο στάθμευσης αεροσκαφών.

11)

Απόρευμα αερίων στροβιλοκινητήρα, κατώρευμα στροφείου ή απόρευμα αερίων έλικα.

12)

Δήλωση έκτακτης ανάγκης (κλήση «MAYDAY» ή «ΡΑΝ»).

1.2.   Υποβάθμιση ή ολοκληρωτική απώλεια υπηρεσιών ή λειτουργιών

1)

Απώλεια ή αστοχία επικοινωνίας μεταξύ:

α)

του προσωπικού αεροδρομίου, οχήματος ή άλλου επίγειου προσωπικού και μονάδας υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας ή μονάδας υπηρεσίας διαχείρισης του χώρου στάθμευσης αεροσκαφών,

β)

μονάδας υπηρεσίας διαχείρισης του χώρου στάθμευσης αεροσκαφών και αεροσκάφους, οχήματος ή μονάδας υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας.

2)

Σημαντική βλάβη, δυσλειτουργία ή ελάττωμα εξοπλισμού ή συστήματος αεροδρομίου που έθεσε ή θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το αεροσκάφος ή τους επιβαίνοντες σε αυτό.

3)

Σημαντικές ελλείψεις φώτων, διαγραμμίσεων ή επιγραφών αεροδρομίου.

4)

Αστοχία του συστήματος συναγερμού αεροδρομίου.

5)

Υπηρεσίες διάσωσης και πυρόσβεσης μη σύμφωνες με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις.

1.3.   Λοιπά περιστατικά

1)

Πυρκαγιά, καπνός, εκρήξεις σε εγκαταστάσεις, στον περιβάλλοντα χώρο και σε εξοπλισμό που έθεσαν ή θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο το αεροσκάφος, τους επιβαίνοντες σε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

2)

Περιστατικά συνδεόμενα με την ασφάλεια του αεροδρομίου κατά έκνομων ενεργειών (για παράδειγμα: παράνομη είσοδος, δολιοφθορές, βομβιστική απειλή).

3)

Μη αναφορά σημαντικής αλλαγής των επιχειρησιακών συνθηκών του αεροδρομίου που έθεσε ή θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το αεροσκάφος, τους επιβαίνοντες σε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

4)

Μη εκτέλεση αποπάγωσης/αντιπαγοποίησης ή εσφαλμένη ή μη επαρκής αποπάγωση/αντιπαγοποίηση.

5)

Σοβαρή διαρροή καυσίμου κατά τη διαδικασία τροφοδοσίας καυσίμου.

6)

Φόρτωση νοθευμένων ή ακατάλληλου είδους καυσίμων ή άλλων υγρών ουσιαστικής σημασίας (καθώς και οξυγόνου, αζώτου, λιπαντικών και πόσιμου ύδατος).

7)

Αδυναμία αντιμετώπισης κακής κατάστασης της επιφάνειας του διαδρόμου.

8)

Οποιοδήποτε περιστατικό στο οποίο ο ανθρώπινος παράγων συνετέλεσε απευθείας ή θα μπορούσε να συντελέσει σε ατύχημα ή σοβαρό συμβάν.

2.   ΕΠΙΓΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

Σημείωση: Το παρόν τμήμα είναι διαρθρωμένο κατά τρόπο ώστε τα συναφή περιστατικά να συνδέονται με κατηγορίες δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια των οποίων, εκ πείρας, συμβαίνουν συνήθως ώστε να διευκολύνεται η αναφορά των περιστατικών αυτών. Ωστόσο, η παρούσα παρουσίαση δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αναφέρονται περιστατικά σε περίπτωση που δεν εντάσσονται σε κατηγορία δραστηριοτήτων που περιέχει ο κατάλογος.

2.1.   Περιστατικά σχετιζόμενα με αεροσκάφη και αεροδρόμια

1)

Σύγκρουση ή παρ' ολίγον σύγκρουση αεροσκάφους, ευρισκόμενου στο έδαφος ή εν πτήσει, με άλλο αεροσκάφος, με το έδαφος ή με εμπόδιο (2).

2)

Παρείσφρηση στο διάδρομο ή τροχόδρομο.

3)

Εκτροπή εκτός διαδρόμου ή τροχόδρομου.

4)

Σημαντική ρύπανση της δομής του αεροσκάφους, των συστημάτων και του εξοπλισμού του, από τη μεταφορά αποσκευών, ταχυδρομείου ή φορτίου.

5)

Οπισθοώθηση, αναστροφή ισχύος ή παρείσφρηση τροχοδρόμου από όχημα, εξοπλισμό ή πρόσωπο.

6)

Ξένο αντικείμενο στην περιοχή κίνησης αεροδρομίου που έθεσε ή θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το αεροσκάφος, τους επιβαίνοντες ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

7)

Επιβάτες ή μη εξουσιοδοτημένα άτομα χωρίς επιτήρηση στον χώρο στάθμευσης αεροσκαφών.

8)

Πυρκαγιά, καπνός, εκρήξεις σε εγκαταστάσεις, στον περιβάλλοντα χώρο και σε εξοπλισμό που έθεσε ή θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το αεροσκάφος, τους επιβαίνοντες ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

9)

Περιστατικά συνδεόμενα με την ασφάλεια του αεροδρομίου κατά έκνομων ενεργειών (για παράδειγμα: παράνομη είσοδος, δολιοφθορές, βομβιστική απειλή).

2.2.   Υποβάθμιση ή ολοκληρωτική απώλεια υπηρεσιών ή λειτουργιών

1)

Απώλεια ή αστοχία της επικοινωνίας με το αεροσκάφος, όχημα, μονάδα υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας ή μονάδα υπηρεσιών διαχείρισης χώρου στάθμευσης και ελιγμών.

2)

Σημαντική αστοχία, δυσλειτουργία ή ελάττωμα εξοπλισμού ή συστήματος αεροδρομίου που έθεσε ή θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το αεροσκάφος ή τους επιβαίνοντες σε αυτό.

3)

Σημαντικές ελλείψεις φώτων, διαγραμμίσεων ή επιγραφών σε αεροδρόμιο.

2.3.   Περιστατικά σχετιζόμενα με την επίγεια εξυπηρέτηση

1)

Εσφαλμένες επίγειες υπηρεσίες επιβατών ή εσφαλμένη επιβίβαση επιβατών, φόρτωση αποσκευών, ταχυδρομείου ή φορτίου που θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο βάρος και/ή την ισορροπία του αεροσκάφους (συμπεριλαμβανομένων σημαντικών σφαλμάτων στον υπολογισμό φορτωτικής).

2)

Αφαίρεση του εξοπλισμού επιβίβασης επιβατών με αποτέλεσμα να διατρέξουν κίνδυνο επιβιβαζόμενοι επιβάτες.

3)

Λανθασμένο στοίβασμα ή λανθασμένα μέτρα προστασίας αποσκευών, ταχυδρομείου ή φορτίου κατά έκνομων ενεργειών που θα μπορούσαν καθ' οποιονδήποτε τρόπο να θέσουν σε κίνδυνο το αεροσκάφος, τον εξοπλισμό του ή τους επιβαίνοντες σε αυτό ή να εμποδίσουν την εκκένωση εκτάκτου ανάγκης του αεροσκάφους.

4)

Μεταφορά, απόπειρα μεταφοράς ή χειρισμός επικίνδυνων εμπορευμάτων η οποία έθεσε ή θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της πτητικής λειτουργίας ή να οδηγήσει σε επισφαλείς συνθήκες (για παράδειγμα: περιστατικό ή ατύχημα με επικίνδυνα υλικά όπως ορίζονται στις τεχνικές οδηγίες του ΔΟΠΑ (3)).

5)

Μη τήρηση των διατάξεων περί αντιστοίχισης αποσκευών ή επιβατών.

6)

Μη συμμόρφωση με τις απαιτούμενες διαδικασίες επίγειας εξυπηρέτησης και συντήρησης αεροσκαφών, ιδίως με τις διαδικασίες αποπάγωσης, ανεφοδιασμού με καύσιμα ή φόρτωσης, καθώς και εσφαλμένη τοποθέτηση ή αφαίρεση εξοπλισμού.

7)

Σοβαρή διαρροή καυσίμου κατά τη διαδικασία τροφοδοσίας καυσίμου.

8)

Τροφοδότηση με εσφαλμένες ποσότητες καυσίμου που θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς την αυτονομία, τις επιδόσεις, την ισορροπία ή τη δομική αντοχή του αεροσκάφους.

9)

Φόρτωση νοθευμένων ή εσφαλμένων καυσίμων ή άλλων υγρών ουσιαστικής σημασίας (καθώς και οξυγόνου, αζώτου, ελαίου και πόσιμου ύδατος).

10)

Αστοχία, δυσλειτουργία ή ελάττωμα επίγειου εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την επίγεια εξυπηρέτηση με αποτέλεσμα ζημία ή πιθανή ζημία του αεροσκάφους [για παράδειγμα: ράβδος ρυμούλκησης ή GPU (επίγεια μονάδα ισχύος)].

11)

Μη εκτέλεση αποπάγωσης/αντιπαγοποίησης ή εσφαλμένη ή μη επαρκής αποπάγωση/αντιπαγοποίηση.

12)

Ζημία στο αεροσκάφος από εξοπλισμό επίγειας εξυπηρέτησης ή οχήματα, συμπεριλαμβανομένης προηγούμενης μη αναφερθείσας ζημίας.

13)

Οποιοδήποτε περιστατικό στο οποίο ο ανθρώπινος παράγων συνετέλεσε απευθείας ή θα μπορούσε να συντελέσει σε ατύχημα ή σοβαρό συμβάν.


(1)  Στα εμπόδια συμπεριλαμβάνονται τα οχήματα.

(2)  Στα εμπόδια συμπεριλαμβάνονται τα οχήματα.

(3)  Τεχνικές οδηγίες για την ασφαλή εναέρια μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων (ΔΟΠΑ — έγγραφο 9284).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΜΟΠΛΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΑΦΡΥΤΕΡΩΝ ΤΟΥ ΑΕΡΑ

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, νοούνται ως:

α)   «αεροσκάφη πλην των σύνθετων μηχανοκίνητων αεροσκαφών»: οποιοδήποτε αεροσκάφος εκτός εκείνων που ορίζονται στο άρθρο 3 στοιχείο ι) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008·

β)   «ανεμοπλάνο»: κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 117 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 923/2012 της Επιτροπής (1)·

γ)   «οχήματα ελαφρύτερα του αέρα»: κατά την έννοια του σημείου ML10 του τμήματος «Ορισμοί που χρησιμοποιούνται στον παρόντα κατάλογο» του παραρτήματος της οδηγίας 2009/43/ΕΚ της Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2).

1.   ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΗΧΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΝΕΜΟΠΛΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΑΦΡΘΤΕΡΩΝ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Σημείωση: Το παρόν παράρτημα είναι διαρθρωμένο κατά τρόπο ώστε τα συναφή περιστατικά να συνδέονται με κατηγορίες δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια των οποίων, εκ πείρας, συμβαίνουν συνήθως ώστε να διευκολύνεται η αναφορά των περιστατικών αυτών. Ωστόσο, η παρούσα παρουσίαση δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αναφέρονται περιστατικά σε περίπτωση που δεν εντάσσονται σε κατηγορία δραστηριοτήτων που περιέχει ο κατάλογος.

1.1.   Πτητικές λειτουργίες

1)

Ακούσια απώλεια ελέγχου.

2)

Προσγείωση εκτός της προβλεπόμενης περιοχής προσγείωσης.

3)

Αδυναμία ή αστοχία επίτευξης των απαιτούμενων και αναμενόμενων υπό κανονικές συνθήκες επιδόσεων αεροσκάφους κατά την απογείωση, την άνοδο ή την προσγείωση.

4)

Παρείσφρηση σε διάδρομο.

5)

Εκτροπή εκτός διαδρόμου.

6)

Κάθε πτήση που εκτελέσθηκε με μη αξιόπλοο αεροσκάφος ή χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία της που έθεσε ή θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το αεροσκάφος, τους επιβαίνοντες ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

7)

Ακούσια πτήση αεροσκάφους σε συνθήκες IMC (μετεωρολογικές συνθήκες πτήσης με όργανα) μη πιστοποιημένου για IFR (κανόνες πτήσης με όργανα) ή με χειριστή μη νομιμοποιημένο να εκτελεί πτήση IFR, η οποία έθεσε ή θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το αεροσκάφος, τους επιβαίνοντες σε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

8)

Ακούσια ελευθέρωση φορτίου (3).

1.2.   Τεχνικής φύσεως περιστατικά

1)

Ασυνήθως ισχυρές δονήσεις (για παράδειγμα: πτερυγισμός πηδαλίου πτήσης ή πηδαλίου ανόδου-καθόδου ή έλικα).

2)

Μη ορθή λειτουργία οποιουδήποτε χειριστηρίου ή αποσύνδεσή του.

3)

Βλάβη ή σημαντική φθορά της δομής αεροσκάφους.

4)

Απώλεια οποιουδήποτε τμήματος του αεροσκάφους ή εγκατάστασης κατά την πτήση.

5)

Βλάβη κινητήρα, στροφείου, έλικα, συστήματος καυσίμου ή άλλου ουσιώδους συστήματος.

6)

Διαρροή υγρών με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κίνδυνος πυρκαγιάς ή πιθανή ρύπανση της δομής του αεροσκάφους, των συστημάτων ή του εξοπλισμού του, ή κίνδυνος για τους επιβαίνοντες.

1.3.   Αλληλεπίδραση με τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας και τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας

1)

Αλληλεπίδραση με τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας (για παράδειγμα: παροχή εσφαλμένων υπηρεσιών, αντικρουόμενες επικοινωνίες ή απόκλιση από εξουσιοδότηση) που έθεσαν ή θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο το αεροσκάφος, τους επιβαίνοντες ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

2)

Παραβίαση εναέριου χώρου.

1.4.   Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και άλλες κρίσιμες καταστάσεις

1)

Οποιοδήποτε περιστατικό που οδηγεί σε κλήση έκτακτης ανάγκης.

2)

Πυρκαγιά, έκρηξη, καπνός, τοξικά αέρια ή τοξικές αναθυμιάσεις σε αεροσκάφος.

3)

Αδιαθεσία χειριστή με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ασκήσει κανένα καθήκον.

1.5.   Εξωτερικό περιβάλλον και μετεωρολογία

1)

Σύγκρουση στο έδαφος ή στον αέρα με άλλο αεροσκάφος, με το έδαφος ή με εμπόδιο (4).

2)

Παρ' ολίγον σύγκρουση στο έδαφος ή στον αέρα με άλλο αεροσκάφος, με έδαφος ή με εμπόδιο (4) για την οποία απαιτείται ελιγμός αποφυγής έκτακτης ανάγκης.

3)

Σύγκρουση με άγρια ζώα, καθώς με πτηνά, που είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί βλάβη στο αεροσκάφος ή απώλεια ή δυσλειτουργία οποιασδήποτε βασικής λειτουργίας του.

4)

Παρεμβολή του αεροσκάφους σε πυροβόλα όπλα, πυροτεχνήματα, χαρταετούς, φωτισμό λέιζερ, ισχυρούς προβολείς, λέιζερ, συστήματα τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών, τηλεκατευθυνόμενα μοντέλα αεροσκαφών ή σε παρόμοια μέσα.

5)

Κεραυνοπληξία με αποτέλεσμα ζημία ή απώλεια λειτουργιών του αεροσκάφους.

6)

Σοβαρές αναταράξεις με αποτέλεσμα τραυματισμό επιβαινόντων του αεροσκάφους ή την απαραίτητο έλεγχο των ζημιών αεροσκάφους μετά την πτήση του αεροσκάφους.

7)

Πάγωμα καθώς και πάγωμα εξαερωτήρα που έθεσε ή θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το αεροσκάφος, τους επιβαίνοντες ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

2.   ΑΝΕΜΟΠΛΑΝΑ (ΑΝΕΜΟΠΤΕΡΑ)

Σημείωση: Το παρόν παράρτημα είναι διαρθρωμένο κατά τρόπο ώστε τα συναφή περιστατικά να συνδέονται με κατηγορίες δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια των οποίων, εκ πείρας, συμβαίνουν συνήθως ώστε να διευκολύνεται η αναφορά των περιστατικών αυτών. Ωστόσο, η παρούσα παρουσίαση δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αναφέρονται περιστατικά σε περίπτωση που δεν εντάσσονται σε κατηγορία δραστηριοτήτων που περιέχει ο κατάλογος.

2.1.   Πτητικές λειτουργίες

1)

Ακούσια απώλεια ελέγχου.

2)

Περιστατικό κατά το οποίο ο χειριστής ανεμοπλάνου δεν ήταν σε θέση να ελευθερώσει είτε το συρματόσχοινο έλξης είτε το συρματόσχοινο αερορυμούλκησης και το επέτυχε τελικά με διαδικασίες έκτακτης ανάγκης.

3)

Ελευθέρωση του συρματόσχοινου έλξης ή του συρματόσχοινου αερορυμούλκησης που έθεσε ή θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το ανεμοπλάνο, τους επιβαίνοντες ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

4)

Για μηχανοκίνητο ανεμοπλάνο, αστοχία κινητήρα κατά την απογείωση.

5)

Κάθε πτήση που εκτελέσθηκε με μη αξιόπλοο ανεμοπλάνο ή χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία της που έθεσε ή θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το ανεμοπλάνο, τους επιβαίνοντες ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

2.2.   Τεχνικής φύσεως περιστατικά

1)

Ασυνήθως ισχυρές δονήσεις (για παράδειγμα: πτερυγισμός πηδαλίου πτήσης ή πηδαλίου ανόδου-καθόδου ή έλικα).

2)

Μη ορθή λειτουργία οποιουδήποτε χειριστηρίου ή αποσύνδεσή του.

3)

Αστοχία ή σημαντική φθορά της δομής ανεμοπλάνου.

4)

Απώλεια οποιουδήποτε τμήματος της δομής ανεμοπλάνου ή εγκατάστασης εν πτήσει.

2.3.   Αλληλεπίδραση με τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας και τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας

1)

Αλληλεπίδραση με τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας (για παράδειγμα: παροχή εσφαλμένων υπηρεσιών, αντικρουόμενες επικοινωνίες ή απόκλιση από εξουσιοδότηση) που έθεσαν ή θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο το ανεμοπλάνο, τους επιβαίνοντες ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

2)

Παραβίαση εναέριου χώρου.

2.4.   Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και άλλες κρίσιμες καταστάσεις

1)

Οποιοδήποτε περιστατικό που οδηγεί σε κλήση έκτακτης ανάγκης.

2)

Οποιαδήποτε κατάσταση κατά την οποία δεν υπάρχει ασφαλής περιοχή προσγείωσης.

3)

Πυρκαγιά, έκρηξη, καπνός ή τοξικά αέρια ή τοξικές αναθυμιάσεις σε ανεμοπλάνο.

4)

Αδιαθεσία χειριστή με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ασκήσει κανένα καθήκον.

2.5.   Εξωτερικό περιβάλλον και μετεωρολογία

1)

Σύγκρουση στο έδαφος ή στον αέρα με αεροσκάφος, με το έδαφος ή με εμπόδιο (5).

2)

Παρ' ολίγον σύγκρουση στο έδαφος ή στον αέρα με αεροσκάφος, με το έδαφος ή με εμπόδιο (5) για την οποία απαιτείται ελιγμός αποφυγής έκτακτης ανάγκης.

3)

Παρεμβολή του ανεμοπλάνου σε πυροβόλα όπλα, πυροτεχνήματα, χαρταετούς, φωτισμό λέιζερ, ισχυρούς προβολείς, λέιζερ, συστήματα τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών, τηλεκατευθυνόμενα μοντέλα αεροσκαφών ή σε παρόμοια μέσα.

4)

Κεραυνοπληξία με αποτέλεσμα ζημία ή απώλεια λειτουργιών του ανεμοπλάνου.

3.   ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΛΑΦΡΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ (ΑΕΡΟΣΤΑΤΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ)

Σημείωση: Το παρόν παράρτημα είναι διαρθρωμένο κατά τρόπο ώστε τα συναφή περιστατικά να συνδέονται με κατηγορίες δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια των οποίων, εκ πείρας, συμβαίνουν συνήθως ώστε να διευκολύνεται η αναφορά των περιστατικών αυτών. Ωστόσο, η παρούσα παρουσίαση δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αναφέρονται περιστατικά σε περίπτωση που δεν εντάσσονται σε κατηγορία δραστηριοτήτων που περιέχει ο κατάλογος.

3.1.   Πτητικές λειτουργίες

1)

Κάθε πτήση που εκτελέσθηκε με ελαφρύτερο του αέρα όχημα το οποίο δεν ήταν αξιόπλοο ή χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία της, που έθεσε ή θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το ελαφρύτερο του αέρα όχημα, τους επιβαίνοντες ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

2)

Ακούσια μόνιμη σβέση του φωτός χειριστή.

3.2.   Τεχνικής φύσεως περιστατικά

1)

Βλάβη ενός από τα ακόλουθα μέρη ή χειριστήρια: σωλήνα δοχείου καυσίμων, τροχαλίας κελύφους, γραμμής ελέγχου, σχοινιού πρόσδεσης, διαρροή της σφράγισης βαλβίδας καυστήρα, διαρροή της σφράγισης βαλβίδας του δοχείου καυσίμων, αυτόματου αγκίστρου, βλάβη στον αγωγό καυσίμου, στη βαλβίδα ανυψωτικού αερίου, το κέλυφος ή το μικρό αερόστατο, τον φυσητήρα, τη βαλβίδα εκτόνωσης της πίεσης (αεριομετρικό μπαλόνι), το βαρούλκο (προσδεδεμένα αερόστατα αερίου).

2)

Σημαντική διαρροή ή απώλεια ανυψωτικού αερίου (για παράδειγμα: πορώδες, μη στερεωμένες βαλβίδες ανυψωτικού αερίου).

3.3.   Αλληλεπίδραση με τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας και τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας

1)

Αλληλεπίδραση με τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας (για παράδειγμα: παροχή εσφαλμένων υπηρεσιών, αντιφατικές επικοινωνίες ή απόκλιση από εξουσιοδότηση) που έθεσαν ή θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο το όχημα ελαφρύτερο του αέρα, τους επιβαίνοντες ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

2)

Παραβίαση εναέριου χώρου.

3.4.   Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και άλλες κρίσιμες καταστάσεις

1)

Οποιοδήποτε περιστατικό που οδηγεί σε κλήση έκτακτης ανάγκης.

2)

Πυρκαγιά, έκρηξη, καπνός ή τοξικές αναθυμιάσεις σε όχημα ελαφρύτερο του αέρα (πέραν της κανονικής λειτουργίας του καυστήρα).

3)

Εκτίναξη επιβαινόντων του οχήματος ελαφρύτερο του αέρα από το καλάθι ή τη γόνδολα.

4)

Αδιαθεσία χειριστή με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ασκήσει κανένα καθήκον.

5)

Ακούσια ανύψωση ή παράσυρση πληρώματος εδάφους με αποτέλεσμα θανατηφόρο ατύχημα ή τραυματισμό προσώπου.

3.5.   Εξωτερικό περιβάλλον και μετεωρολογία

1)

Σύγκρουση ή παρ' ολίγον σύγκρουση, στο έδαφος ή στον αέρα, με αεροσκάφος, με το έδαφος ή με εμπόδιο (6) η οποία έθεσε ή θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το ελαφρύτερο του αέρα όχημα, τους επιβαίνοντες ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

2)

Παρεμβολή του ελαφρύτερο του αέρα οχήματος σε πυροβόλα όπλα, πυροτεχνήματα, χαρταετούς, φωτισμό λέιζερ, ισχυρούς προβολείς, λέιζερ, συστήματα τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών, τηλεκατευθυνόμενα μοντέλα αεροσκαφών ή σε παρόμοια μέσα.

3)

Απροσδόκητες δυσμενείς καιρικές συνθήκες που έθεσαν ή θα μπορούσαν να θέσει σε κίνδυνο το ελαφρύτερο του αέρα όχημα, τους επιβαίνοντες ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.


(1)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 923/2012 της Επιτροπής, της 26ης Σεπτεμβρίου 2012, για καθορισμό των κοινών κανόνων αέρος και των επιχειρησιακών διατάξεων σχετικά με τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες αεροναυτιλίας και την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1035/2011 και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1265/2007, (ΕΚ) αριθ. 1794/2006, (ΕΚ) αριθ. 730/2006, (ΕΚ) αριθ. 1033/2006 και (ΕΕ) αριθ. 255/2010 (ΕΕ L 281 της 13.10.2012, σ. 1).

(2)  Οδηγία 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 146 της 10.6.2009, σ. 1).

(3)  Το παρόν σημείο εφαρμόζεται μόνο για τις εμπορικές πτητικές λειτουργίες κατά την έννοια του άρθρου 3 στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008.

(4)  Στα εμπόδια συμπεριλαμβάνονται τα οχήματα.

(5)  Στα εμπόδια συμπεριλαμβάνονται τα οχήματα.

(6)  Στα εμπόδια συμπεριλαμβάνονται τα οχήματα.


Top