EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0359

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/359 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2015 , για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις στατιστικές για τις δαπάνες και τη χρηματοδότηση της υγειονομικής περίθαλψης Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

OJ L 62, 6.3.2015, p. 6–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/359/oj

6.3.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 62/6


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/359 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Μαρτίου 2015

για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις στατιστικές για τις δαπάνες και τη χρηματοδότηση της υγειονομικής περίθαλψης

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1338/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές στους τομείς της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 και το παράρτημα II στοιχείο δ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1338/2008 θεσπίζει κοινό πλαίσιο για τη συστηματική παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών σχετικά με τη δημόσια υγεία και την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.

(2)

Τα μέτρα εφαρμογής καθορίζουν τα δεδομένα και τα μεταδεδομένα που πρέπει να υποβάλλονται για τις δαπάνες και τη χρηματοδότηση της υγειονομικής περίθαλψης καθώς και τις περιόδους αναφοράς, τα χρονικά διαστήματα και τις προθεσμίες για την υποβολή των δεδομένων.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2008, διενεργήθηκε ανάλυση κόστους-οφέλους, η οποία έλαβε υπόψη τα οφέλη από τη διάθεση των δεδομένων για τις δαπάνες και τη χρηματοδότηση της υγειονομικής περίθαλψης σε σχέση με το κόστος της συλλογής τους, την οποία τα κράτη μέλη διενεργούν σε εθελοντική βάση από το 2005 σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται από το σύστημα λογαριασμών υγείας, και σε σχέση με την επιβάρυνση των κρατών μελών. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2008, το 2013 και το 2014 η Επιτροπή θεσμοθέτησε πιλοτικές μελέτες που εκπονήθηκαν σε εθελοντική βάση από τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή έχει συζητήσει με τα κράτη μέλη σχετικά με τις ανάγκες των χρηστών σε διάφορες συναντήσεις. Η διαθεσιμότητα των δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ θα είναι πιθανότατα πολύ επωφελής για τις αποφάσεις σχετικά με την υγεία και την κοινωνική πολιτική.

(4)

Για να εξασφαλιστεί η συνάφεια και συγκρισιμότητα των δεδομένων, το εγχειρίδιο του συστήματος λογαριασμών υγείας 2011 (2), το οποίο καταρτίστηκε από κοινού από την Επιτροπή (Eurostat), τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και καθορίζει τις έννοιες, τους ορισμούς και τις μεθόδους για την επεξεργασία των δεδομένων σχετικά με τις δαπάνες και τη χρηματοδότηση της υγειονομικής περίθαλψης, θα πρέπει να αποτελεί τη βάση για το λεπτομερές ερωτηματολόγιο και τις συνοδευτικές κατευθυντήριες γραμμές που χρησιμοποιούνται στην κοινή ετήσια διαδικασία συλλογής δεδομένων που εφαρμόζεται από τους εν λόγω τρεις φορείς.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες σχετικά με την ανάπτυξη και την παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών στον τομέα των δαπανών και της χρηματοδότησης της υγειονομικής περίθαλψης, ένα από τα θέματα των στατιστικών για την υγειονομική περίθαλψη που προβλέπονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2008.

Άρθρο 2

Οι ορισμοί που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού παρατίθενται στο παράρτημα I.

Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν δεδομένα σχετικά με τους τομείς που ορίζονται στο παράρτημα II.

Άρθρο 4

1.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τα απαιτούμενα δεδομένα και τα αντίστοιχα τυποποιημένα μεταδεδομένα αναφοράς σε ετήσια βάση. Η περίοδος αναφοράς είναι το ημερολογιακό έτος.

2.   Τα δεδομένα και τα μεταδεδομένα αναφοράς για το έτος αναφοράς Ν διαβιβάζονται έως τις 30 Απριλίου του έτους N + 2.

3.   Τα δεδομένα και τα μεταδεδομένα υποβάλλονται στην Επιτροπή (Eurostat) με τη χρήση των υπηρεσιών ενιαίου σημείου εισόδου ή διατίθενται για ανάκτησή τους από την Επιτροπή (Eurostat) με ηλεκτρονικά μέσα σε ετήσια βάση.

4.   Το πρώτο έτος αναφοράς είναι το 2014.

5.   Το τελευταίο έτος αναφοράς είναι το 2020.

6.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, τα κράτη μέλη υποβάλλουν τα δεδομένα και τα μεταδεδομένα αναφοράς για το έτος αναφοράς 2014 έως την 31η Μαΐου 2016.

Άρθρο 5

1.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν δεδομένα στο συγκεντρωτικό επίπεδο που προσδιορίζεται στο παράρτημα II.

2.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τα απαιτούμενα μεταδεδομένα αναφοράς, ιδίως σχετικά με τις πηγές των δεδομένων, την κάλυψή τους και τις μεθόδους κατάρτισης που χρησιμοποιούνται, πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά των εθνικών δαπανών και της χρηματοδότησης της υγειονομικής περίθαλψης των κρατών μελών που αποκλίνουν από τους ορισμούς που παρατίθενται στο παράρτημα I, παραπομπές στην εθνική νομοθεσία όταν αυτή αποτελεί τη βάση για τις δαπάνες και τη χρηματοδότηση της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τυχόν αλλαγές στις στατιστικές έννοιες που αναφέρονται εκεί.

Άρθρο 6

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 4 Μαρτίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 70.

(2)  OECD, Eurostat, WHO (2011), A System of Health Accounts, OECD Publishing, doi: 10.1787/9789264116016-en


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ορισμοί

1.   «Υγειονομική περίθαλψη»: όλες οι δραστηριότητες με πρωταρχικό σκοπό τη βελτίωση, τη διατήρηση και την πρόληψη επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας των ατόμων καθώς και τον μετριασμό των επιπτώσεων της κακής κατάστασης της υγείας μέσω της εφαρμογής εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα υγείας·

2.   «Τρέχουσες δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη»: η τελική καταναλωτική δαπάνη των μονάδων μόνιμων κατοίκων για αγαθά και υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των αγαθών και υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης που παρέχονται απευθείας σε μεμονωμένα άτομα καθώς και των συλλογικών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης·

3.   «Λειτουργίες υγειονομικής περίθαλψης»: σχετίζονται με το είδος ανάγκης που αποσκοπούν να ικανοποιήσουν οι τρέχουσες δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη ή με το είδος του επιδιωκόμενου στόχου·

4.   «Αγωγή θεραπείας»: οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης κατά τη διάρκεια των οποίων ο κύριος σκοπός είναι η ανακούφιση από τα συμπτώματα ή η μείωση της σοβαρότητας ασθένειας ή τραυματισμού, ή η προστασία από τυχόν επιδείνωση ή επιπλοκή που θα μπορούσαν να απειλήσουν τη ζωή του ασθενούς ή την κανονική λειτουργία του οργανισμού του·

5.   «Αγωγή αποκατάστασης»: οι υπηρεσίες για τη σταθεροποίηση, τη βελτίωση ή την αποκατάσταση διαταραγμένων σωματικών λειτουργιών και δομών, την αντιστάθμιση της απουσίας ή απώλειας σωματικών λειτουργιών και δομών, τη βελτίωση των δραστηριοτήτων και τη συμμετοχή και την πρόληψη διαταραχών, ιατρικών επιπλοκών και κινδύνων·

6.   «Ενδονοσοκομειακή περίθαλψη»: η νοσηλεία και/ή η περίθαλψη που παρέχεται εντός νοσηλευτικού ιδρύματος σε ασθενείς που εισάγονται επισήμως και χρήζουν διανυκτέρευσης·

7.   «Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη»: οι ιατρικές και βοηθητικές υπηρεσίες που παρέχονται εντός εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης σε ασθενή που δεν εισάγεται επισήμως και δεν διανυκτερεύει.

8.   «Ημερήσια αγωγή»: οι προγραμματισμένες ιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες που παρέχονται εντός εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης σε ασθενείς που έχουν γίνει επισήμως δεκτοί για διάγνωση, θεραπεία ή άλλα είδη υγειονομικής περίθαλψης και αποχωρούν την ίδια ημέρα·

9.   «Μακροχρόνια περίθαλψη (υγειονομική)»: μια σειρά υπηρεσιών ιατρικής και προσωπικής φροντίδας που καταναλώνονται με πρωταρχικό σκοπό την ανακούφιση από τον πόνο και την ταλαιπωρία καθώς και τη μείωση ή τη διαχείριση της επιδείνωση της κατάστασης της υγείας σε ασθενείς με κάποιο βαθμό μακροχρόνιας εξάρτησης·

10.   «Περίθαλψη κατ' οίκον»: οι ιατρικές, βοηθητικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες που καταναλώνονται από ασθενείς στο σπίτι τους και απαιτούν τη φυσική παρουσία των παρόχων των εν λόγω υπηρεσιών·

11.   «Βοηθητικές υπηρεσίες» (μη προσδιοριζόμενες κατά λειτουργία): υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης ή υπηρεσίες σχετικές με μακροχρόνια περίθαλψη μη προσδιοριζόμενες κατά λειτουργία και μη προσδιοριζόμενες κατά τρόπο παροχής, τις οποίες καταναλώνει απευθείας ο ασθενής, ιδίως κατά τη διάρκεια ανεξάρτητης επαφής με το σύστημα υγείας, και οι οποίες δεν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος ενός πακέτου υπηρεσιών περίθαλψης, όπως υπηρεσίες εργαστηριακών εξετάσεων ή υπηρεσίες ιατρικής απεικόνισης ή, ακόμη, υπηρεσίες μεταφοράς ασθενών και υπηρεσίες διάσωσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης·

12.   «Φαρμακευτικά προϊόντα και λοιπά ιατρικά αναλώσιμα» (μη προσδιοριζόμενα κατά λειτουργία): φαρμακευτικά προϊόντα και ιατρικά αναλώσιμα που προορίζονται για χρήση στη διάγνωση, την περίθαλψη, τον μετριασμό ή τη θεραπεία ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων των συνταγογραφούμενων φαρμάκων και των φαρμάκων που χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή, χωρίς να προσδιορίζονται η λειτουργία και ο τρόπος παροχής τους.

13.   «Θεραπευτικές συσκευές και λοιπά ιατρικά προϊόντα» (μη προσδιοριζόμενα κατά λειτουργία): ιατρικά διαρκή προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων ορθωτικών διατάξεων που στηρίζουν ή διορθώνουν ατέλειες και/ή ανωμαλίες του ανθρώπινου σώματος, των ορθοπεδικών διατάξεων, των προθεμάτων ή των τεχνητών μελών που αντικαθιστούν απόντα μέρη του σώματος, καθώς και άλλες προσθετικές διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων των εμφυτευμάτων που αντικαθιστούν ή συμπληρώνουν τη λειτουργικότητα μιας απούσας βιολογικής δομής, και ιατροτεχνολογικά προϊόντα, χωρίς να προσδιορίζονται η λειτουργία και ο τρόπος παροχής τους.

14.   «Προληπτική αγωγή»: κάθε μέτρο που αποσκοπεί στο να αποτραπεί ή να μειωθεί ο αριθμός ή η σοβαρότητα των τραυματισμών και ασθενειών, τα επακόλουθα και οι επιπτώσεις τους·

15.   «Διαχείριση και χρηματοδότηση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης»: οι υπηρεσίες που επικεντρώνονται στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και όχι στην άμεση υγειονομική περίθαλψη και υποστήριξη, κατευθύνουν και υποστηρίζουν τη λειτουργία του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, θεωρούνται δε συλλογικές, δεδομένου ότι δεν αφορούν συγκεκριμένα άτομα αλλά είναι προς όφελος όλων των χρηστών του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης·

16.   «Συστήματα χρηματοδότησης της υγειονομικής περίθαλψης»: τύποι χρηματοδοτικών ρυθμίσεων μέσω των οποίων οι πολίτες λαμβάνουν υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται τόσο οι άμεσες πληρωμές από τα νοικοκυριά για υπηρεσίες και αγαθά όσο και οι χρηματοδοτικές διευθετήσεις με τρίτους·

17.   «Κρατικά συστήματα»: συστήματα χρηματοδότησης της υγειονομικής περίθαλψης, τα χαρακτηριστικά των οποίων προσδιορίζονται από τον νόμο ή από την κυβέρνηση και στα οποία προβλέπεται ξεχωριστός προϋπολογισμός για το πρόγραμμα για το οποίο τη συνολική ευθύνη έχει μια μονάδα της κυβέρνησης·

18.   «Υποχρεωτικό ανταποδοτικό σύστημα ασφάλισης υγείας»: μια χρηματοδοτική ρύθμιση που εξασφαλίζει την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη για συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού μέσω της υποχρεωτικής συμμετοχής που ορίζεται από τον νόμο ή από την κυβέρνηση καθώς και της επιλεξιμότητας με βάση την καταβολή των εισφορών για την ασφάλιση υγείας από ή εξ ονόματος των ενδιαφερομένων·

19.   «Υποχρεωτικοί ιατρικοί αποταμιευτικοί λογαριασμοί (ΙΑΛ)»: λογαριασμοί ταμιευτηρίου που είναι υποχρεωτικοί από τον νόμο, για τους οποίους η βασική μέθοδος άντλησης κεφαλαίων και ορισμένα ζητήματα σχετικά με τη χρήση του λογαριασμού για την πληρωμή των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης κανονίζονται από την κυβέρνηση, και στους οποίους δεν γίνεται συλλογική χρήση, πλην των μελών της οικογένειας·

20.   «Εθελοντικά συστήματα ασφάλισης υγείας»: συστήματα που βασίζονται στην αγορά ασφάλισης υγείας, η οποία δεν είναι υποχρεωτική από τον νόμο και στην οποία τα ασφάλιστρα μπορούν να επιδοτούνται άμεσα ή έμμεσα από το κράτος·

21.   «Συστήματα χρηματοδότησης από μη κερδοσκοπικά ιδρύματα»: μη υποχρεωτικές χρηματοδοτικές ρυθμίσεις και προγράμματα με μη ανταποδοτικό χαρακτήρα που βασίζονται σε δωρεές από το ευρύ κοινό, από το κράτος ή από εταιρείες·

22.   «Συστήματα χρηματοδότησης από επιχειρήσεις»: κατά κύριο λόγο, ρυθμίσεις στις οποίες οι επιχειρήσεις παρέχουν ή χρηματοδοτούν απευθείας υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης για τους εργαζομένους τους χωρίς τη συμμετοχή ασφαλιστικού συστήματος·

23.   «Άμεσες πληρωμές από τα νοικοκυριά»: οι άμεσες πληρωμές για αγαθά και υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης από το πρωτογενές εισόδημα ή την αποταμίευση του νοικοκυριού, όπου η πληρωμή πραγματοποιείται από τον χρήστη τη στιγμή της αγοράς των αγαθών ή της χρήσης των υπηρεσιών·

24.   «Συστήματα χρηματοδότησης από τον λοιπό κόσμο»: χρηματοδοτικές ρυθμίσεις που αφορούν ή διευθύνονται από θεσμικές μονάδες που κατοικούν στην αλλοδαπή, αλλά οι οποίες συλλέγουν, συγκεντρώνουν πόρους και αγοράζουν αγαθά και υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης εξ ονόματος μόνιμων κατοίκων, χωρίς τη μεταφορά των κεφαλαίων τους μέσω κάποιου ασφαλιστικού συστήματος μόνιμων κατοίκων·

25.   «Πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης»: οργανισμοί και φορείς που παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης ως κύρια δραστηριότητά τους, καθώς και εκείνοι για τους οποίους η παροχή υγειονομικής περίθαλψης είναι μόνο μία μεταξύ πολλών δραστηριοτήτων·

26.   «Νοσοκομεία»: τα εγκεκριμένα ιδρύματα που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στην παροχή ιατρικών, διαγνωστικών και θεραπευτικών υπηρεσιών οι οποίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες ιατρών, νοσηλευτών και άλλες υγειονομικές υπηρεσίες σε εσωτερικούς ασθενείς καθώς και ειδικές υπηρεσίες φιλοξενίας που απαιτούνται για τους εσωτερικούς ασθενείς, και τα οποία μπορούν επίσης να παρέχουν υπηρεσίες ημερήσιας, εξωνοσοκομειακής και κατ' οίκον υγειονομικής περίθαλψης·

27.   «Καταλύματα οικιακής μακροχρόνιας περίθαλψης»: ιδρύματα που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στην παροχή μακροχρόνιας περίθαλψης η οποία συνδυάζει νοσηλεία, παρακολούθηση ή άλλα είδη περίθαλψης, σύμφωνα με τις ανάγκες των ασθενών, στα οποία ένα σημαντικό μέρος της διαδικασίας παραγωγής και της παρεχόμενης περίθαλψης είναι ένα μείγμα υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών όπου οι υπηρεσίες υγείας είναι σε μεγάλο βαθμό σε επίπεδο νοσηλείας σε συνδυασμό με υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας·

28.   «Πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης σε εξωτερικά ιατρεία»: ιδρύματα που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στην παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης απευθείας σε εξωτερικούς ασθενείς για τους οποίους δεν απαιτούνται ενδονοσοκομειακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων τόσο των ιατρείων των γενικών και των ειδικών ιατρών όσο και των ιδρυμάτων που ειδικεύονται στην ημερήσια περίθαλψη και στην παροχή υπηρεσιών περίθαλψης κατ' οίκον·

29.   «Πάροχοι βοηθητικών υπηρεσιών»: ιδρύματα που παρέχουν συγκεκριμένες βοηθητικές υπηρεσίες απευθείας σε εξωτερικούς ασθενείς υπό την εποπτεία επαγγελματιών του τομέα της υγείας και δεν καλύπτονται στο πλαίσιο της περίθαλψης από νοσοκομεία, νοσηλευτικά ιδρύματα, παρόχους περίθαλψης σε εξωτερικά ιατρεία ή άλλους παρόχους·

30.   «Έμποροι λιανικής πώλησης και λοιποί προμηθευτές ιατρικών προϊόντων»: επιχειρήσεις των οποίων η κύρια δραστηριότητα είναι η λιανική πώληση ιατρικών προϊόντων στο ευρύ κοινό για ατομική ή οικιακή κατανάλωση ή χρήση, συμπεριλαμβανομένων της τοποθέτησης και της επισκευής που πραγματοποιούνται σε συνδυασμό με την πώληση·

31.   «Πάροχοι προληπτικής αγωγής»: οργανισμοί που παρέχουν κατά κύριο λόγο συλλογικά προληπτικά προγράμματα και εκστρατείες/προγράμματα δημόσιας υγείας για συγκεκριμένες ομάδες ατόμων ή για το ευρύ κοινό, όπως οργανισμοί προαγωγής και προστασίας της υγείας ή ιδρύματα δημόσιας υγείας καθώς και ειδικευμένα ιδρύματα που παρέχουν πρωτογενή προληπτική αγωγή πρόληψης ως κύρια δραστηριότητά τους·

32.   «Πάροχοι διαχείρισης και χρηματοδότησης των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης»: ιδρύματα που ασχολούνται κυρίως με την κανονιστική ρύθμιση των δραστηριοτήτων των φορέων που παρέχουν υγειονομική περίθαλψη καθώς και με τη γενικότερη διαχείριση του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της χρηματοδότησης της υγειονομικής περίθαλψης·

33.   «Λοιπή οικονομία»: λοιποί πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης μόνιμοι κάτοικοι που δεν κατατάσσονται αλλού, συμπεριλαμβανομένων των νοικοκυριών ως παρόχων προσωπικών υπηρεσιών οικιακής υγειονομικής περίθαλψης στα μέλη της οικογένειας, σε περιπτώσεις που αντιστοιχούν σε μεταβιβάσεις πόρων κοινωνικού χαρακτήρα που χορηγούνται για τον σκοπό αυτόν, καθώς και όλοι οι υπόλοιποι φορείς που παρέχουν υγειονομική περίθαλψη ως δευτερεύουσα δραστηριότητα·

34.   «Πάροχοι λοιπού κόσμου»: όλες οι μονάδες μη μόνιμοι κάτοικοι που παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης καθώς και εκείνες που συμμετέχουν σε δραστηριότητες συναφείς με την υγεία.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Θέματα που καλύπτονται και χαρακτηριστικά τους, διασταυρούμενη ταξινόμηση δεδομένων και κατανομών

1.   Διασταυρούμενη ταξινόμηση των τρεχουσών δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη κατά λειτουργίες υγειονομικής περίθαλψης (HC) και συστήματα χρηματοδότησης (HF) (1)

 

Συστήματα χρηματοδότησης

HF.1.1

HF.1.2· HF.1.3

HF.2.1

HF.2.2

HF2.3

HF.3

HF.4

 

Λειτουργίες υγειονομικής περίθαλψης

 

Κρατικά συστήματα

Υποχρεωτικά ανταποδοτικά συστήματα ασφάλισης υγείας και υποχρεωτικοί ιατρικοί αποταμιευτικοί λογαριασμοί (2)

Εθελοντικά συστήματα ασφάλισης υγείας

Συστήματα χρηματοδότησης από μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

Συστήματα χρηματοδότησης από επιχειρήσεις

Άμεσες πληρωμές από τα νοικοκυριά

Συστήματα χρηματοδότησης από τον λοιπό κόσμο

Τρέχουσες δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη

HF.1-HF.4

HC.1.1· HC.2.1

Ενδονοσοκομειακή αγωγή θεραπείας και αποκατάστασης

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.1.2· HC.2.2

Ημερήσια αγωγή θεραπείας και αποκατάστασης

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.1.3· HC.2.3

Εξωνοσοκομειακή αγωγή θεραπείας και αποκατάστασης

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.1.4· HC.2.4

Αγωγή θεραπείας και αποκατάστασης κατ' οίκον

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.1

Ενδονοσοκομειακή μακροχρόνια περίθαλψη (υγειονομική)

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.2

Ημερήσια μακροχρόνια περίθαλψη (υγειονομική)

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.3

Εξωνοσοκομειακή μακροχρόνια περίθαλψη (υγειονομική)

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.4

Μακροχρόνια περίθαλψη κατ' οίκον (υγειονομική)

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.4

Βοηθητικές υπηρεσίες (μη προσδιοριζόμενες κατά λειτουργία)

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.5.1

Φαρμακευτικά προϊόντα και λοιπά ιατρικά αναλώσιμα (μη προσδιοριζόμενα κατά λειτουργία)

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.5.2

Θεραπευτικές συσκευές και λοιπά ιατρικά προϊόντα (μη προσδιοριζόμενα κατά λειτουργία)

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.6

Προληπτική αγωγή (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.7

Διαχείριση και χρηματοδότηση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.9

Άλλες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης που δεν κατατάσσονται αλλού (π.δ.κ.α.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τρέχουσες δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη

HC.1-HC.9

 

 

 

 

 

 

 

 


2.   Διασταυρούμενη ταξινόμηση των τρεχουσών δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη κατά λειτουργίες υγειονομικής περίθαλψης (HC) και παρόχους υγειονομικής περίθαλψης (HP) (4)

 

Πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης

HP.1

HP.2

HP.3

HP.4

HP.5

HP.6

HP.7

HP.8

HP.9

 

Λειτουργίες υγειονομικής περίθαλψης

 

Νοσοκομεία

Καταλύματα οικιακής μακροχρόνιας περίθαλψης

Πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης σε εξωτερικά ιατρεία

Πάροχοι βοηθητικών υπηρεσιών

Έμποροι λιανικής πώλησης και λοιποί προμηθευτές ιατρικών προϊόντων

Πάροχοι προληπτικής αγωγής

Πάροχοι διαχείρισης και χρηματοδότησης των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης

Λοιπή οικονομία

Λοιπός κόσμος

Τρέχουσες δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη

HP.1-HP.9

HC.1.1· HC.2.1

Ενδονοσοκομειακή αγωγή θεραπείας και αποκατάστασης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.1.2· HC.2.2

Ημερήσια αγωγή θεραπείας και αποκατάστασης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.1.3· HC.2.3

Εξωνοσοκομειακή αγωγή θεραπείας και αποκατάστασης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.1.4· HC.2.4

Αγωγή θεραπείας και αποκατάστασης κατ' οίκον

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.1

Ενδονοσοκομειακή μακροχρόνια περίθαλψη (υγειονομική)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.2

Ημερήσια μακροχρόνια περίθαλψη (υγειονομική)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.3

Εξωνοσοκομειακή μακροχρόνια περίθαλψη (υγειονομική)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.4

Μακροχρόνια περίθαλψη κατ' οίκον (υγειονομική)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.4

Βοηθητικές υπηρεσίες (μη προσδιοριζόμενες κατά λειτουργία)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.5.1

Φαρμακευτικά προϊόντα και λοιπά ιατρικά αναλώσιμα (μη προσδιοριζόμενα κατά λειτουργία)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.5.2

Θεραπευτικές συσκευές και λοιπά ιατρικά προϊόντα (μη προσδιοριζόμενα κατά λειτουργία)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.6

Προληπτική αγωγή (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.7

Διαχείριση και χρηματοδότηση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.9

Άλλες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης που δεν κατατάσσονται αλλού (π.δ.κ.α.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τρέχουσες δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη

HC.1-HC.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3.   Διασταυρούμενη ταξινόμηση των τρεχουσών δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη κατά παρόχους υγειονομικής περίθαλψης (HP) και συστήματα χρηματοδότησης (HF) (6)

 

Συστήματα χρηματοδότησης

HF.1.1

HF.1.2· HF.1.3

HF.2.1

HF.2.2

HF.2.3

HF.3

HF.4

 

Λειτουργίες υγειονομικής περίθαλψης

 

Κρατικά συστήματα

Υποχρεωτικά ανταποδοτικά συστήματα ασφάλισης υγείας και υποχρεωτικοί ιατρικοί αποταμιευτικοί λογαριασμοί (7)

Εθελοντικά συστήματα ασφάλισης υγείας

Συστήματα χρηματοδότησης από μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

Συστήματα χρηματοδότησης από επιχειρήσεις

Άμεσες πληρωμές από τα νοικοκυριά

Συστήματα χρηματοδότησης από τον λοιπό κόσμο (μη μόνιμοι κάτοικοι)

Τρέχουσες δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη

HF.1-HF.4

HP.1

Νοσοκομεία

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.2

Καταλύματα οικιακής μακροχρόνιας περίθαλψης

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.3

Πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης σε εξωτερικά ιατρεία

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.4

Πάροχοι βοηθητικών υπηρεσιών

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.5

Έμποροι λιανικής πώλησης και λοιποί προμηθευτές ιατρικών προϊόντων

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.6

Πάροχοι προληπτικής αγωγής (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.7

Πάροχοι διαχείρισης και χρηματοδότησης των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.8

Λοιπή οικονομία

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.9

Λοιπός κόσμος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τρέχουσες δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη

HP.1-HP.9

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Τα δεδομένα διαβιβάζονται σε εκατ. εθνικού νομίσματος.

(2)  Οι δαπάνες για τα HF.1.3 υποβάλλονται στα μεταδεδομένα.

(3)  Η προληπτική αγωγή βασίζεται σε μια στρατηγική προώθησης η οποία προβλέπει μια διαδικασία που επιτρέπει στους πολίτες να βελτιώσουν την υγεία τους μέσω του ελέγχου ορισμένων από τους άμεσους καθοριστικούς παράγοντές της. Περιλαμβάνονται επεμβάσεις αν ο πρωταρχικός σκοπός τους είναι η προαγωγή της υγείας και εφόσον πραγματοποιούνται πριν από τη διάγνωση. Η προληπτική αγωγή περιλαμβάνει επεμβάσεις τόσο για ατομική όσο και για συλλογική κατανάλωση.

(4)  Τα δεδομένα διαβιβάζονται σε εκατ. εθνικού νομίσματος.

(5)  Η προληπτική αγωγή βασίζεται σε μια στρατηγική προώθησης η οποία προβλέπει μια διαδικασία που επιτρέπει στους πολίτες να βελτιώσουν την υγεία τους μέσω του ελέγχου ορισμένων από τους άμεσους καθοριστικούς παράγοντές της. Περιλαμβάνονται επεμβάσεις αν ο πρωταρχικός σκοπός τους είναι η προαγωγή της υγείας και εφόσον πραγματοποιούνται πριν από τη διάγνωση. Η προληπτική αγωγή περιλαμβάνει επεμβάσεις τόσο για ατομική όσο και για συλλογική κατανάλωση.

(6)  Τα δεδομένα διαβιβάζονται σε εκατ. εθνικού νομίσματος.

(7)  Οι δαπάνες για τα HF.1.3 υποβάλλονται στα μεταδεδομένα.


Top