EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0303

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/303 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2015 , για την τροποποίηση των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 947/2014 και (ΕΕ) αριθ. 948/2014 όσον αφορά την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων για ενίσχυση της ιδιωτικής αποθεματοποίησης βουτύρου και αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη

OJ L 55, 26.2.2015, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/303/oj

26.2.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 55/4


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/303 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 25ης Φεβρουαρίου 2015

για την τροποποίηση των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 947/2014 και (ΕΕ) αριθ. 948/2014 όσον αφορά την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων για ενίσχυση της ιδιωτικής αποθεματοποίησης βουτύρου και αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 2, το άρθρο 20 στοιχεία γ), στ), ιβ), ιγ) και ιδ) και το άρθρο 223 παράγραφος 3 στοιχείο γ),

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 1370/2013 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με τον καθορισμό ορισμένων ενισχύσεων και επιστροφών που συνδέονται με την κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων (2), και ιδίως το άρθρο 4,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (3), και ιδίως το άρθρο 62 παράγραφος 2 στοιχείο β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι εκτελεστικοί κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 947/2014 (4) και (ΕΕ) αριθ. 948/2014 (5) της Επιτροπής άνοιξαν την ιδιωτική αποθεματοποίηση βουτύρου και αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη, αντιστοίχως, ενόψει της ιδιαιτέρως δύσκολης κατάστασης στην αγορά, που οφείλεται κυρίως στην απαγόρευση από τη ρωσική κυβέρνηση των εισαγωγών στη Ρωσία γαλακτοκομικών προϊόντων από την Ένωση.

(2)

Τα εν λόγω καθεστώτα ιδιωτικής αποθεματοποίησης παρατάθηκαν με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1337/2014 της Επιτροπής (6), ο οποίος προβλέπει ότι οι αιτήσεις ενίσχυσης μπορούν να υποβληθούν έως τις 28 Φεβρουαρίου 2015.

(3)

Οι τιμές του βουτύρου και του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη εντός της Ένωσης εξακολουθούν να παρουσιάζουν αδυναμία.

(4)

Λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας κατάστασης της αγοράς, κρίνεται σκόπιμο να παραταθούν κατά επτά μήνες τα καθεστώτα ενίσχυσης της ιδιωτικής αποθεματοποίησης βουτύρου και αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη.

(5)

Για να αποφευχθεί η διακοπή της δυνατότητας υποβολής αιτήσεων δυνάμει των καθεστώτων, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 947/2014

Στο άρθρο 5 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 947/2014, η ημερομηνία «28η Φεβρουαρίου 2015» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30ή Σεπτεμβρίου 2015».

Άρθρο 2

Τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 948/2014

Στο άρθρο 5 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 948/2014, η ημερομηνία «28η Φεβρουαρίου 2015» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30ή Σεπτεμβρίου 2015».

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 25 Φεβρουαρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  ΕΕ L 346 της 20.12.2013, σ. 12.

(3)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549.

(4)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 947/2014 της Επιτροπής, της 4ης Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με το άνοιγμα ιδιωτικής αποθεματοποίησης για το βούτυρο και τον εκ των προτέρων καθορισμό του ποσού της ενίσχυσης (ΕΕ L 265 της 5.9.2014, σ. 15).

(5)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 948/2014 της Επιτροπής, της 4ης Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με το άνοιγμα ιδιωτικής αποθεματοποίησης για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη και τον εκ των προτέρων καθορισμό του ποσού της ενίσχυσης (ΕΕ L 265 της 5.9.2014, σ. 18).

(6)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1337/2014 της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 947/2014 και (ΕΕ) αριθ. 948/2014 όσον αφορά την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων για ενίσχυση της ιδιωτικής αποθεματοποίησης βουτύρου και αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη (ΕΕ L 360 της 17.12.2014, σ. 15).


Top