EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0234

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/234 της Επιτροπής, της 13ης Φεβρουαρίου 2015 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 όσον αφορά την προσωρινή εισαγωγή μεταφορικών μέσων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από φυσικό πρόσωπο που διαμένει στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης

ΕΕ L 39 της 14.2.2015, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; καταργήθηκε εμμέσως από 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/234/oj

14.2.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 39/13


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/234 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Φεβρουαρίου 2015

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 όσον αφορά την προσωρινή εισαγωγή μεταφορικών μέσων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από φυσικό πρόσωπο που διαμένει στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (1), και ιδίως το άρθρο 247,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής (2) παρέχεται η δυνατότητα προσωρινής εισαγωγής μεταφορικών μέσων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και χρήσης τους από φυσικά πρόσωπα στο εν λόγω έδαφος, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

(2)

Πρόσφατα περιστατικά κατέδειξαν κατάχρηση της προσωρινής εισαγωγής μεταφορικών μέσων.

(3)

Απαιτείται τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 ώστε να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο της εν λόγω κατάχρησης.

(4)

Προκειμένου να αποφευχθεί η γένεση τελωνειακών οφειλών λόγω ελλιπούς ενημέρωσης σχετικά με τις νέες διατάξεις, θα πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη και την Επιτροπή ορισμένο χρονικό διάστημα για να ενημερώσουν το κοινό σχετικά με τη νέα νομική κατάσταση.

(5)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Τελωνειακού Κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 561 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Πλήρης απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς παραχωρείται όταν μεταφορικό μέσο χρησιμοποιείται για εμπορικούς ή ιδιωτικούς σκοπούς από φυσικό πρόσωπο που διαμένει στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και απασχολείται από τον κάτοχο, μισθωτή ή μισθωτή με χρηματοδοτική μίσθωση του μεταφορικού μέσου, ο οποίος είναι εγκατεστημένος εκτός αυτού του εδάφους.

Επιτρέπεται η ιδιωτική χρήση του μεταφορικού μέσου για ταξίδια μεταξύ του τόπου εργασίας και του τόπου διαμονής του εργαζομένου ή με σκοπό την εκτέλεση επαγγελματικών καθηκόντων του εργαζομένου, όπως ορίζεται στη σύμβαση εργασίας.

Κατόπιν αιτήματος των τελωνειακών αρχών, το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το μεταφορικό μέσο προσκομίζει αντίγραφο της σύμβασης εργασίας.»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Μαΐου 2015.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1).


Top