Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015L2203

Οδηγία (ΕΕ) 2015/2203 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις καζεΐνες και τα καζεϊνικά άλατα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και την κατάργηση της οδηγίας 83/417/ΕΟΚ του Συμβουλίου

OJ L 314, 1.12.2015, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2203/oj

1.12.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 314/1


ΟΔΗΓΊΑ (ΕΕ) 2015/2203 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 25ης Νοεμβρίου 2015

για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις καζεΐνες και τα καζεϊνικά άλατα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και την κατάργηση της οδηγίας 83/417/ΕΟΚ του Συμβουλίου

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 83/417/ΕΟΚ του Συμβουλίου (3) προβλέπει την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με ορισμένες πρωτεΐνες του γάλακτος (καζεΐνες και καζεϊνικά άλατα) που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Από την έναρξη ισχύος της εν λόγω οδηγίας έχουν επέλθει αρκετές αλλαγές, ιδίως η θέσπιση ολοκληρωμένου νομικού πλαισίου στο πεδίο της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και η έκδοση διεθνούς προτύπου για τα προϊόντα βρώσιμης καζεΐνης από την Επιτροπή του Codex Alimentarius («πρότυπο του Codex Alimentarius για τα προϊόντα βρώσιμης καζεΐνης»), οι οποίες είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη.

(2)

Η οδηγία 83/417/ΕΟΚ αναθέτει στην Επιτροπή αρμοδιότητες για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεών της. Ως συνέπεια της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, οι αρμοδιότητες αυτές πρέπει να εναρμονιστούν με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

(3)

Συνεπώς, για λόγους σαφήνειας, η οδηγία 83/417/ΕΟΚ θα πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από νέα οδηγία.

(4)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) περιέχει γενικούς, οριζόντιους και ενιαίους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τη θέσπιση έκτακτων μέτρων για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές. Ως εκ τούτου, οι σχετικές διατάξεις της οδηγίας 83/417/ΕΟΚ δεν είναι πλέον απαραίτητες.

(5)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5) περιέχει γενικούς, οριζόντιους και ενιαίους ενωσιακούς κανόνες για τις μεθόδους δειγματοληψίας και ανάλυσης των τροφίμων. Ως εκ τούτου, οι σχετικές διατάξεις της οδηγίας 83/417/ΕΟΚ δεν είναι πλέον απαραίτητες.

(6)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6), πρέπει να παρέχονται επαρκείς πληροφορίες κατά τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, προκειμένου να διασφαλίζεται η ύπαρξη και η ακρίβεια πληροφοριών για τα τρόφιμα για τον τελικό καταναλωτή. Καθώς τα προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία προορίζονται προς πώληση από επιχειρήσεις σε επιχειρήσεις για την παρασκευή προϊόντων τροφίμων, ενδείκνυται να παραμείνουν σε ισχύ και να προσαρμοστούν στο τρέχον νομικό πλαίσιο οι ειδικοί κανόνες που ήδη περιέχονται στην οδηγία 83/417/ΕΟΚ και να απλουστευθούν. Οι εν λόγω ειδικοί κανόνες θα πρέπει να προβλέπουν τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται για τα προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, κατά τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, ώστε, αφενός, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων να έχουν στη διάθεσή τους τις πληροφορίες που χρειάζονται για την επισήμανση των τελικών προϊόντων, για παράδειγμα όσον αφορά τα αλλεργιογόνα και, αφετέρου, να μην συγχέονται τα εν λόγω προϊόντα με άλλα ομοειδή που δεν προορίζονται ή που είναι δεν είναι κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.

(7)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7) περιλαμβάνει τον ορισμό των προσθέτων τροφίμων και των τεχνολογικών βοηθημάτων, τα οποία αναφέρονται ως βοηθητικά τεχνολογίας στην οδηγία 83/417/ΕΟΚ. Κατά συνέπεια, στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι όροι «πρόσθετα τροφίμων» και «τεχνολογικά βοηθήματα» αντί του όρου «βοηθητικά τεχνολογίας». Η χρήση των εν λόγω όρων θα ήταν επίσης σύμφωνη με το πρότυπο του Codex Alimentarius για τα προϊόντα βρώσιμης καζεϊνης.

(8)

Οι λοιποί όροι και παραπομπές που χρησιμοποιούνται στα παραρτήματα της οδηγίας 83/417/ΕΟΚ θα πρέπει να προσαρμοστούν στα χρησιμοποιούμενα στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1332/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8) και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008.

(9)

Το παράρτημα I της οδηγίας 83/417/ΕΟΚ καθορίζει τη μέγιστη περιεκτικότητα σε υγρασία για τις βρώσιμες καζεΐνες σε 10 % και τη μέγιστη περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες γάλακτος για τη βρώσιμη όξινη καζεΐνη σε 2,25 %. Αν ληφθεί υπόψη ότι το πρότυπο του Codex Alimentarius για τα προϊόντα βρώσιμης καζεΐνης καθορίζει τις παραμέτρους αυτές σε 12 % και 2 % αντιστοίχως, οι τιμές των εν λόγω παραμέτρων θα πρέπει να καθοριστούν συμφώνως προς το εν λόγω πρότυπο, ώστε να αποφευχθούν στρεβλώσεις του εμπορίου.

(10)

Για την ταχεία προσαρμογή ή επικαιροποίηση των τεχνικών στοιχείων που περιέχονται στα παραρτήματα της παρούσας οδηγίας, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις των σχετικών διεθνών προτύπων ή η τεχνική πρόοδος, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά τα πρότυπα που προβλέπονται στα παραρτήματα I και II για τις βρώσιμες καζεΐνες και τα βρώσιμα καζεϊνικά άλατα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, ακόμα και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και συντάσσει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(11)

Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η διευκόλυνση, μέσω της προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών, της ελεύθερης κυκλοφορίας των καζεϊνών και καζεϊνικών αλάτων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση με παράλληλη παροχή υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας, καθώς και η εναρμόνιση των υφιστάμενων διατάξεων με τη γενική νομοθεσία της Ένωσης για τα τρόφιμα και με τα διεθνή πρότυπα, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας και των επιπτώσεων τους, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η οποία διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των εν λόγω στόχων,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις καζεΐνες και τα καζεϊνικά άλατα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και στα μείγματά τους.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)   «βρώσιμη όξινη καζεΐνη»: προϊόν γάλακτος που λαμβάνεται με διαχωρισμό, πλύση και ξήρανση του όξινου καθιζάνοντος πήγματος του αποβουτυρωμένου γάλακτος και/ή άλλων προϊόντων που λαμβάνονται από το γάλα·

β)   «βρώσιμη καζεΐνη πυτιάς»: προϊόν γάλακτος που λαμβάνεται με διαχωρισμό, πλύση και ξήρανση του όξινου καθιζάνοντος πήγματος του αποβουτυρωμένου γάλακτος και/ή άλλων προϊόντων που λαμβάνονται από το γάλα· το πήγμα λαμβάνεται μέσω της αντίδρασης της πυτιάς ή άλλων πηκτικών ενζύμων·

γ)   «βρώσιμο καζεϊνικό άλας»: προϊόν γάλακτος που λαμβάνεται από την αντίδραση βρώσιμης καζεΐνης ή τυροπήγματος βρώσιμης καζεΐνης με παράγοντες εξουδετέρωσης, της οποίας έπεται ξήρανση.

Άρθρο 3

Υποχρεώσεις των κρατών μελών

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι:

α)

τα προϊόντα γάλακτος που ορίζονται στο άρθρο 2 διατίθενται στην αγορά, υπό τις οριζόμενες σε αυτό ονομασίες, μόνον εφόσον ανταποκρίνονται στους κανόνες της παρούσας οδηγίας και στα πρότυπα που ορίζονται στα παραρτήματα I και ΙΙ, και

β)

οι καζεΐνες και τα καζεϊνικά άλατα που δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα που ορίζονται στο παράρτημα I ενότητα Ι στοιχεία β) και γ), στο παράρτημα I ενότητα ΙΙ στοιχεία β) και γ) ή στο παράρτημα II στοιχεία β) και γ) δεν χρησιμοποιούνται για την παρασκευή τροφίμων και, όταν διατίθενται νομίμως στην αγορά για άλλους σκοπούς, ονομάζονται και επισημαίνονται κατά τρόπο ώστε να μην παραπλανάται ο αγοραστής όσον αφορά τη φύση, την ποιότητα και τη χρήση για την οποία προορίζονται.

Άρθρο 4

Επισήμανση

1.   Οι ακόλουθες ενδείξεις επισημαίνονται στις συσκευασίες, τα δοχεία ή τις ετικέτες των προϊόντων γάλακτος που ορίζονται στο άρθρο 2 και είναι ευδιάκριτες, ευανάγνωστες και ανεξίτηλες:

α)

η ονομασία του προϊόντος γάλακτος όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 στοιχεία α), β) και γ) μαζί με ένδειξη, στην περίπτωση των βρώσιμων καζεϊνικών αλάτων, του ή των κατιόντων όπως απαριθμούνται στο παράρτημα II στοιχείο δ)·

β)

στην περίπτωση προϊόντων που διατίθενται στην αγορά ως μείγματα:

i)

η ένδειξη «μείγμα…» ακολουθούμενη από τις ονομασίες των διαφόρων προϊόντων που συνθέτουν το μείγμα, κατά φθίνουσα σειρά περιεκτικότητας κατά βάρος·

ii)

στην περίπτωση των βρώσιμων καζεϊνικών αλάτων, ένδειξη του ή των κατιόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα II στοιχείο δ)·

iii)

η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, όταν πρόκειται για μείγματα που περιέχουν βρώσιμα καζεϊνικά άλατα·

γ)

η καθαρή ποσότητα των προϊόντων, εκφρασμένη σε χιλιόγραμμα ή γραμμάρια·

δ)

το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του υπευθύνου της επιχείρησης τροφίμων στο όνομα του οποίου ή της επιχείρησης του οποίου διατίθεται στην αγορά το προϊόν ή, εφόσον ο εν λόγω υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων δεν είναι εγκατεστημένος στην Ένωση, του εισαγωγέα στην αγορά της Ένωσης·

ε)

το όνομα της χώρας καταγωγής όταν πρόκειται για προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες·

στ)

ο κωδικός αναγνώρισης της παρτίδας των προϊόντων ή η ημερομηνία παραγωγής.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, οι ενδείξεις που αναφέρονται στο στοιχείο β) σημείο iii) και στο πρώτο εδάφιο στοιχεία γ), δ) και ε) δύνανται να αναγράφονται μόνο σε συνοδευτικό έγγραφο.

2.   Ένα κράτος μέλος απαγορεύει την εμπορία των προϊόντων γάλακτος που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχεία α), β) και γ) στην επικράτειά του εφόσον οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου δεν αναγράφονται σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους καταναλωτές του εν λόγω κράτους μέλους στην αγορά του οποίου διατίθενται τα εν λόγω προϊόντα, εκτός αν οι πληροφορίες αυτές παρέχονται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης τροφίμων με άλλα μέσα. Οι ενδείξεις αυτές δύνανται να αναγράφονται σε πολλές γλώσσες.

3.   Όταν τα προϊόντα που ορίζονται στο άρθρο 2 υπερβαίνουν την ελάχιστη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες γάλακτος που καθορίζεται στο παράρτημα I ενότητα Ι σημείο 2 στοιχείο α) και στο παράρτημα I ενότητα ΙΙ σημείο 2 στοιχείο α) ή σε καζεΐνη γάλακτος σύμφωνα με το παράρτημα II σημείο 2 στοιχείο α), το γεγονός αυτό μπορεί, με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων του ενωσιακού δικαίου, να σημειώνεται κατάλληλα στις συσκευασίες, τα δοχεία ή τις ετικέτες των προϊόντων.

Άρθρο 5

Εξουσιοδότηση

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 6 για την τροποποίηση των προτύπων που ορίζονται στα παραρτήματα I και II προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις των σχετικών διεθνών προτύπων και η τεχνική πρόοδος.

Άρθρο 6

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.   Η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να ακολουθεί τη συνήθη πρακτική της και να διενεργεί διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμβανομένων αυτών των κρατών μελών, πριν από την έκδοση των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 5.

2.   Η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από τις 21 Δεκεμβρίου 2015. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.   Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 5 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

4.   Μόλις εκδώσει κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.   Κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα κοινοποίησης της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 7

Μεταφορά

1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 22 Δεκεμβρίου 2016. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτά περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από τέτοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι μέθοδοι συμπερίληψης της αναφοράς αυτής καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 8

Κατάργηση

Η οδηγία 83/417/ΕΟΚ καταργείται από τις 22 Δεκεμβρίου 2016.

Οι παραπομπές στην καταργούμενη οδηγία νοούνται ως παραπομπές στην παρούσα οδηγία σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που παρατίθεται στο παράρτημα III.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 10

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 25 Νοεμβρίου 2015.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

N. SCHMIT


(1)  ΕΕ C 424 της 26.11.2014, σ. 72.

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2015 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 10ης Νοεμβρίου 2015.

(3)  Οδηγία 83/417/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1983, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με ορισμένες πρωτεΐνες του γάλακτος (καζεΐνες και καζεϊνικά άλατα) που προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή (ΕΕ L 237 της 26.8.1983, σ. 25).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1).

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1).

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 18).

(7)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων (ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 16).

(8)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1332/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για τα ένζυμα τροφίμων και την τροποποίηση της οδηγίας 83/417/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ, της οδηγίας 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 (ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 7).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΒΡΩΣΙΜΕΣ ΚΑΖΕΪΝΕΣ

I.   ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΡΩΣΙΜΕΣ ΟΞΙΝΕΣ ΚΑΖΕΪΝΕΣ

α)   Ουσιώδεις παράγοντες της σύνθεσης

1.

Μέγιστη υγρασία

12,0 % κατά βάρος

2.

Ελάχιστη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες γάλακτος, υπολογιζόμενη επί ξηρού

90 % κατά βάρος

από την οποία ελάχιστη περιεκτικότητα σε καζεΐνες

95 % κατά βάρος

3.

Μέγιστη περιεκτικότητα σε λίπος γάλακτος

2,0 % κατά βάρος

4.

Μέγιστη τιτλοδοτούμενη οξύτητα, εκφραζόμενη σε ml δεκατοκανονικού διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου ανά g

0,27

5.

Μέγιστη περιεκτικότητα σε τέφρα (στην οποία περιλαμβάνεται και το P2O5)

2,5 % κατά βάρος

6.

Μέγιστη περιεκτικότητα σε άνυδρη λακτόζη

1 % κατά βάρος

7.

Μέγιστη περιεκτικότητα σε ίζημα (καμένα σωματίδια)

22,5 mg σε 25 g

β)   Ουσίες που επιμολύνουν

Μέγιστη περιεκτικότητα σε μόλυβδο

0,75 mg/kg

γ)   Ξένες προσμείξεις

Ξένες ύλες (όπως σωματίδια ξύλου, μετάλλου, τρίχες ή τμήματα εντόμων)

μηδέν σε 25 g

δ)   Τεχνολογικά βοηθήματα, βακτηριακές καλλιέργειες και επιτρεπόμενα συστατικά

1.

οξέα:

γαλακτικό οξύ

υδροχλωρικό οξύ

θειικό οξύ

κιτρικό οξύ

οξικό οξύ

ορθοφωσφορικό οξύ

2.

βακτηριακές καλλιέργειες που παράγουν γαλακτικό οξύ

3.

ορός γάλακτος

ε)   Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά:

1.

:

Οσμή

:

Απουσία ξένων οσμών.

2.

:

Όψη

:

Χρώμα μεταξύ του λευκού και του υπόλευκου το προϊόν δεν πρέπει να περιέχει συσσωματώματα που ανθίστανται σε ελαφρά πίεση.

II.   ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΡΩΣΙΜΕΣ ΚΑΖΕΪΝΕΣ ΠΥΤΙΑΣ

α)   Ουσιώδεις παράγοντες της σύνθεσης

1.

Μέγιστη υγρασία

12 % κατά βάρος

2.

Ελάχιστη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες γάλακτος, υπολογιζόμενη επί ξηρού

84 % κατά βάρος

από την οποία ελάχιστη περιεκτικότητα σε καζεΐνες

95 % κατά βάρος

3.

Μέγιστη περιεκτικότητα σε λίπος γάλακτος

2 % κατά βάρος

4.

Μέγιστη περιεκτικότητα σε τέφρα (στην οποία περιλαμβάνεται και το P2O5)

7,50 % κατά βάρος

5.

Μέγιστη περιεκτικότητα σε άνυδρη λακτόζη

1 % κατά βάρος

6.

Μέγιστη περιεκτικότητα σε ίζημα (καμένα σωματίδια)

15 mg σε 25 g

β)   Ουσίες που επιμολύνουν

Μέγιστη περιεκτικότητα σε μόλυβδο

0,75 mg/kg

γ)   Ξένες προσμείξεις

Ξένες ύλες (όπως σωματίδια ξύλου, μετάλλου, τρίχες ή τμήματα εντόμων)

μηδέν σε 25 g

δ)   Τεχνολογικά βοηθήματα

πυτιά που πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1332/2008

άλλα ένζυμα που προκαλούν πήξη του γάλακτος τα οποία ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1332/2008.

ε)   Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά:

1.

:

Οσμή

:

Απουσία ξένων οσμών.

2.

:

Όψη

:

Χρώμα μεταξύ του λευκού και του υπόλευκου το προϊόν δεν πρέπει να περιέχει συσσωματώματα που ανθίστανται σε ελαφρά πίεση.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΒΡΩΣΙΜΑ ΚΑΖΕΪΝΙΚΑ ΑΛΑΤΑ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΚΑΖΕΪΝΙΚΑ ΑΛΑΤΑ

α)   Ουσιώδεις παράγοντες της σύνθεσης

1.

Μέγιστη υγρασία

8 % κατά βάρος

2.

Ελάχιστη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη γάλακτος, υπολογιζόμενη επί ξηρού

88 % κατά βάρος

από την οποία ελάχιστη περιεκτικότητα σε καζεΐνες

95 % κατά βάρος

3.

Μέγιστη περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες γάλακτος

2,0 % κατά βάρος

4.

Μέγιστη περιεκτικότητα σε άνυδρη λακτόζη

1,0 % κατά βάρος

5.

pH

6,0 έως 8,0

6.

Μέγιστη περιεκτικότητα σε ίζημα (καμμένα σωματίδια)

22,5 mg σε 25 g

β)   Ουσίες που επιμολύνουν

Μέγιστη περιεκτικότητα σε μόλυβδο

0,75 mg/kg

γ)   Ξένες προσμείξεις

Ξένες ύλες (όπως σωματίδια ξύλου, μετάλλου, τρίχες ή τμήματα εντόμων)

μηδέν σε 25 g

δ)   Πρόσθετα τροφίμων

(παράγοντες εξουδετέρωσης και ρυθμιστικά διαλύματα)

υδροξείδια

ανθρακικά άλατα

φωσφορικά άλατα

κιτρικά άλατα

του

νατρίου

καλίου

ασβεστίου

αμμωνίου

μαγνησίου

ε)   Χαρακτηριστικά

1.

:

Οσμή

:

Πολύ ελαφρά ξένα αρώματα και οσμές.

2.

:

Όψη

:

Χρώμα μεταξύ του λευκού και του υπόλευκου το προϊόν δεν πρέπει να περιέχει συσσωματώματα που ανθίστανται σε ελαφρά πίεση.

3.

:

Διαλυτότητα

:

Σχεδόν τελείως διαλυτά στο αποσταγμένο νερό, εκτός από το καζεϊνικό άλας του ασβεστίου.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Οδηγία 83/417/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Παρούσα οδηγία

Άρθρο 1

Άρθρα 1 και 2

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 5

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 12

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 13

Άρθρο 10

Παράρτημα I ενότητα I

Άρθρο 2 στοιχεία α) και β)

Παράρτημα I ενότητα II

Παράρτημα I ενότητα I

Παράρτημα I ενότητα ΙΙΙ

Παράρτημα I ενότητα II

Παράρτημα II ενότητα I

Άρθρο 2 στοιχείο γ)

Παράρτημα II ενότητα ΙΙ

Παράρτημα II

Παράρτημα III


Top