EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1814

Απόφαση (ΕΕ) 2015/1814 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς όσον αφορά το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου και την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 264, 9.10.2015, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1814/oj

9.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 264/1


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1814 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 6ης Οκτωβρίου 2015

σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς όσον αφορά το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου και την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) θέσπισε σύστημα για την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου εντός της Ένωσης («ΣΕΔΕ της ΕΕ») προκειμένου να προωθήσει τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τρόπο αποδοτικό από πλευράς κόστους και οικονομικώς αποτελεσματικό.

(2)

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης και 24ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με το πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030, ένα λειτουργικό, αναμορφωμένο ΣΕΔΕ της ΕΕ με ένα μέσο για τη σταθεροποίηση της αγοράς θα αποτελεί το βασικό ευρωπαϊκό εργαλείο για την επίτευξη του στόχου της Ένωσης να περιορισθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

(3)

Το άρθρο 10 παράγραφος 5 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ προβλέπει ότι κάθε χρόνο η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς άνθρακα.

(4)

Στην έκθεση που υπέβαλε η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την κατάσταση της ευρωπαϊκής αγοράς δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα το 2012 διαπιστώνεται η ανάγκη μέτρων για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών ανισορροπιών προσφοράς και ζήτησης. Στην έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων του πλαισίου πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030 υπογραμμίζεται ότι οι ανισορροπίες αυτές αναμένεται να συνεχιστούν και δεν θα αντιμετωπιστούν ικανοποιητικά με την προσαρμογή της γραμμικής πορείας σε αυστηρότερους στόχους μέσα στο εν λόγω πλαίσιο. Μια αλλαγή στον γραμμικό συντελεστή μεταβάλλει απλώς σταδιακά το ανώτατο όριο της ποσότητας δικαιωμάτων σε επίπεδο Ένωσης (όριο ΣΕΔΕ της ΕΕ). Κατά συνέπεια, και το πλεόνασμα θα μειώνεται μόνο σταδιακά και η αγορά θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί για πάνω από μια δεκαετία με ένα πλεόνασμα 2 δισεκατομμυρίων περίπου μονάδων δικαιωμάτων ή και περισσότερο, με αποτέλεσμα το ΣΕΔΕ της ΕΕ να μην μπορεί να παράσχει την απαραίτητη ένδειξη για να πραγματοποιηθούν επενδύσεις με στόχο την οικονομικά αποδοτική μείωση των εκπομπών CO2 και να λειτουργήσει ως κινητήρια δύναμη για την καινοτομία συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της οικονομίας και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

(5)

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το εν λόγω πρόβλημα και το ΣΕΔΕ της ΕΕ να προσαρμόζεται πιο εύκολα στις ανισορροπίες προσφοράς και ζήτησης, έτσι ώστε να λειτουργεί σε εύρυθμη αγορά, θα πρέπει το 2018 να θεσπιστεί ένα αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς («το αποθεματικό») το οποίο θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία έως το 2019. Το αποθεματικό θα ενισχύσει επίσης τη συνέργεια με άλλες πολιτικές για το κλίμα και την ενέργεια. Προκειμένου να διατηρηθεί ο μεγαλύτερος δυνατός βαθμός προβλεψιμότητας, θα πρέπει να τεθούν σαφείς κανόνες σχετικά με την τοποθέτηση δικαιωμάτων στο αποθεματικό και την απελευθέρωσή τους από αυτό. Το αποθεματικό θα πρέπει να λειτουργεί προσαρμόζοντας τις ετήσιες ποσότητες που τίθενται σε πλειστηριασμό. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, ξεκινώντας από το 2019 ένα ποσό των δικαιωμάτων εκπομπής που θα αντιστοιχούν στο 12 % του αριθμού των δικαιωμάτων που βρίσκονται σε κυκλοφορία, όπως καθορίζονται στην πιο πρόσφατη δημοσίευση του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων σε κυκλοφορία από την Επιτροπή, θα πρέπει κάθε χρόνο να αφαιρούνται από τις ποσότητες του πλειστηριασμού και να τίθενται στο αποθεματικό. Οποιοδήποτε έτος αντίστοιχος αριθμός δικαιωμάτων θα πρέπει να απελευθερώνονται από το αποθεματικό στα κράτη μέλη κατά τα ίδια ποσοστά και με την ίδια σειρά που τηρήθηκε όταν ετέθησαν στο αποθεματικό και θα πρέπει να προστίθενται στις ποσότητες του πλειστηριασμού αν ο σχετικός συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων σε κυκλοφορία είναι μικρότερος των 400 εκατομμυρίων.

(6)

Για τον σκοπό αυτόν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει, χωρίς περιττή καθυστέρηση μετά τη δημοσίευση του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων σε κυκλοφορία από την Επιτροπή έως τις 15 Μαΐου δεδομένου έτους, να εξασφαλίζουν ότι τα προγράμματα πλειστηριασμών του κοινού χώρου πλειστηριασμών και, κατά περίπτωση, των χώρων πλειστηριασμών που προήλθαν από την εφαρμογή της ρήτρας εξαίρεσης προσαρμόζονται για να λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα που έχουν τεθεί στο αποθεματικό ή που απελευθερώνονται από το αποθεματικό. Η προσαρμογή της ποσότητας των δικαιωμάτων που πρόκειται να τεθούν σε πλειστηριασμό θα πρέπει να επιμερίζεται σε διάστημα 12 μηνών σύμφωνα με την αλλαγή του σχετικού προγράμματος πλειστηριασμών. Δεδομένης της ανάγκης για ομαλή εκτέλεση της διαδικασίας πλειστηριασμού, περαιτέρω λεπτομέρειες για την προσαρμογή, κατά περίπτωση, θα πρέπει να ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 της Επιτροπής (4).

(7)

Επιπλέον, εκτός από τη θέσπιση του αποθεματικού, θα πρέπει να γίνουν και ορισμένες επακόλουθες τροποποιήσεις στην οδηγία 2003/87/ΕΚ προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέπεια και η ομαλή λειτουργία του ΣΕΔΕ της ΕΕ. Ειδικότερα, η εφαρμογή της οδηγίας 2003/87/ΕΚ μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να τίθενται μεγάλες ποσότητες δικαιωμάτων σε πλειστηριασμό στο τέλος κάθε περιόδου εμπορίας, γεγονός που θα μπορούσε να υπονομεύσει τη σταθερότητα της αγοράς. Επομένως, για να αποφευχθεί η ανισορροπία στην αγορά όσον αφορά την προσφορά δικαιωμάτων στο τέλος μιας περιόδου εμπορίας και την αρχή της επόμενης, με πιθανή συνέπεια τη διατάραξη της αγοράς, θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη ώστε μέρος οποιασδήποτε μεγάλης αύξησης της προσφοράς στο τέλος της μιας περιόδου εμπορίας να τίθεται σε πλειστηριασμό κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών της επόμενης περιόδου. Για να ενισχυθεί περαιτέρω η σταθερότητα της ευρωπαϊκής αγοράς δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα και να αποφευχθεί η τεχνητή αύξηση της προσφοράς προς το τέλος της περιόδου εμπορίας που ξεκίνησε το 2013, τα δικαιώματα τα οποία δεν έχουν κατανεμηθεί σε εγκαταστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 10α παράγραφος 7 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και τα δικαιώματα τα οποία δεν έχουν κατανεμηθεί σε εγκαταστάσεις λόγω της εφαρμογής του άρθρου 10α παράγραφοι 19 και 20 της εν λόγω οδηγίας («μη κατανεμημένα δικαιώματα») θα πρέπει να τεθούν στο αποθεματικό το 2020. Η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει την οδηγία 2003/87/ΕΚ σε σχέση με τα εν λόγω μη κατανεμημένα δικαιώματα και, κατά περίπτωση, να υποβάλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με επιλογές για περαιτέρω ενέργειες.

(8)

Η σχεδιαζόμενη επαναφορά ποσοτήτων δικαιωμάτων 300 εκατομμυρίων το 2019 και 600 εκατομμυρίων το 2020, όπως καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 176/2014 της Επιτροπής (5), θα θέσει σε κίνδυνο τον σκοπό του αποθεματικού, που είναι η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών ανισορροπιών προσφοράς και ζήτησης. Επομένως, τα εν λόγω δικαιώματα 900 εκατομμυρίων δεν θα πρέπει να εκπλειστηριαστούν το 2019 και το 2020, αλλά θα πρέπει αντ' αυτού να τεθούν στο αποθεματικό.

(9)

Είναι σημαντικό ότι το ΣΕΔΕ της ΕΕ παρέχει κίνητρα για ανάπτυξη με χαμηλότερα επίπεδα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ότι προστατεύεται η ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών της Ένωσης που διατρέχουν ουσιαστικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Στα ανωτέρω συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με το πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030 παρέχεται σαφής καθοδήγηση για τη συνέχιση της δωρεάν κατανομής δικαιωμάτων και για τις διατάξεις περί διαρροής άνθρακα μετά το 2020. Με βάση αυτή τη στρατηγική καθοδήγηση, η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει την οδηγία 2003/87/ΕΚ, ιδιαίτερα το άρθρο 10α αυτής, και να υποβάλει πρόταση για την αναθεώρηση της οδηγίας εντός έξι μηνών από την έγκριση της παρούσας απόφασης. Για την επίτευξη του στόχου της εξασφάλισης ίσων όρων ανταγωνισμού, η εν λόγω επανεξέταση θα πρέπει επίσης να εξετάζει εναρμονισμένα μέτρα σε επίπεδο Ένωσης για την αντιστάθμιση του έμμεσου κόστους. Στην επανεξέταση αυτή θα πρέπει επίσης να διερευνηθεί πριν από το 2021 μήπως ποσό μη κατανεμημένων δικαιωμάτων έως 50 εκατομμύρια θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη συμπλήρωση των υφισταμένων πόρων με σκοπό την προώθηση έργων όπως αυτά που εμφαίνονται στο άρθρο 10α παράγραφος 8 της εν λόγω οδηγίας και βιομηχανικών έργων καινοτομίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, περιλαμβανομένων και έργων μικρής κλίμακας σε όλα τα κράτη μέλη.

(10)

Η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί τη λειτουργία του αποθεματικού στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής της για την αγορά διοξειδίου του άνθρακα. Η εν λόγω έκθεση θα πρέπει να εξετάζει τις σχετικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα, ιδιαίτερα στον βιομηχανικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων του ΑΕΠ, της απασχόλησης και των δεικτών επενδύσεων. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή θα πρέπει, σε διάστημα τριών ετών από την ημερομηνία λειτουργίας του αποθεματικού και σε τακτά διαστήματα στη συνέχεια, να επανεξετάσει τη λειτουργία του αποθεματικού με βάση την εμπειρία από την εφαρμογή του. Κατά την επανεξέταση της λειτουργίας του αποθεματικού θα πρέπει κυρίως να διερευνηθεί αν οι κανόνες για την τοποθέτηση δικαιωμάτων εκπομπής στο αποθεματικό και για την αποδέσμευσή τους είναι κατάλληλοι σε σχέση με τον επιδιωκόμενο στόχο για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών ανισορροπιών προσφοράς και ζήτησης. Η επανεξέταση θα πρέπει να περιλαμβάνει ανάλυση της ισορροπίας της αγοράς, περιλαμβανομένων όλων των σχετικών παραγόντων που επηρεάζουν την προσφορά και τη ζήτηση, και της καταλληλότητας του προκαθορισμένου ορίου που ενεργοποιεί τις αναπροσαρμογές των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπών που τίθενται σε πλειστηριασμό, καθώς και του ποσοστού που εφαρμόζεται στον συνολικό αριθμό δικαιωμάτων σε κυκλοφορία. Εάν η ανάλυση δείξει ότι το όριο δεν είναι πλέον κατάλληλο με γνώμονα τις εξελίξεις στην αγορά και τις διαθέσιμες νέες πληροφορίες κατά τη στιγμή της επανεξέτασης, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει σύντομα πρόταση για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Στην επανεξέταση θα πρέπει επίσης να ερευνάται ο αντίκτυπος του αποθεματικού στην ανάπτυξη της οικονομίας, στην απασχόληση, στη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της Ένωσης και στον κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Η επανεξέταση της λειτουργίας του αποθεματικού θα πρέπει να είναι αντικειμενική και να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη να διατηρηθεί η σταθερότητα του ρυθμιστικού πλαισίου και να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη προβλεψιμότητα κατά τη μετάβαση σε οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

(11)

Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας απόφασης, δηλαδή η δημιουργία αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς και η εκκίνησή του στην Ένωση, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη αλλά μπορούν, λόγω της κλίμακας και των επιπτώσεών τους, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να εκδώσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(12)

Επομένως, η οδηγία 2003/87/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς

1.   Θεσπίζεται το 2018 αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς και η τοποθέτηση δικαιωμάτων στο αποθεματικό θα λειτουργεί από την 1η Ιανουαρίου 2019.

2.   Η ποσότητα δικαιωμάτων 900 εκατομμυρίων που αφαιρούνται από τις ποσότητες του πλειστηριασμού κατά τη διάρκεια της περιόδου 2014-2016, όπως καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 176/2014 σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, δεν προστίθεται στην ποσότητα των δικαιωμάτων που πρόκειται να εκπλειστηριαστούν το 2019 και το 2020 αλλά θα πρέπει αντ' αυτού να τεθεί στο αποθεματικό.

3.   Τα δικαιώματα τα οποία δεν έχουν κατανεμηθεί σε εγκαταστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 10α παράγραφος 7 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και τα δικαιώματα τα οποία δεν έχουν κατανεμηθεί σε εγκαταστάσεις λόγω της εφαρμογής του άρθρου 10α παράγραφοι 19 και 20 της εν λόγω οδηγίας τίθενται στο αποθεματικό το 2020. Η Επιτροπή επανεξετάζει την οδηγία 2003/87/ΕΚ σε σχέση με τα εν λόγω μη κατανεμηθέντα δικαιώματα και, κατά περίπτωση, υποβάλλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

4.   Η Επιτροπή δημοσιεύει τον συνολικό αριθμό των δικαιωμάτων εκπομπής που βρίσκονται σε κυκλοφορία κάθε χρόνο έως τις 15 Μαΐου του επόμενου έτους. Ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων σε κυκλοφορία για δεδομένο έτος είναι ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων που εκδόθηκαν κατά τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2008 και έπειτα, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού δικαιωμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ κατά την εν λόγω περίοδο και των δικαιωμάτων χρήσης διεθνών μορίων που διαθέτουν οι εγκαταστάσεις σύμφωνα με το ΣΕΔΕ της ΕΕ και αφορούν εκπομπές έως και την 31η Δεκεμβρίου του εν λόγω έτους, μείον τους σωρευτικούς τόνους των εξακριβωμένων εκπομπών από εγκαταστάσεις σύμφωνα με το ΣΕΔΕ της ΕΕ μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2008 και 31ης Δεκεμβρίου του εν λόγω έτους, τα τυχόν δικαιώματα που ακυρώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 4 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και τον αριθμό των δικαιωμάτων στο αποθεματικό. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές που αφορούν την τριετή περίοδο από την αρχή του 2005 έως το τέλος του 2007 και τα δικαιώματα που εκδόθηκαν σχετικά με τις εκπομπές αυτές. Η πρώτη δημοσίευση θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαΐου 2017.

5.   Κάθε χρόνο ένας αριθμός δικαιωμάτων ίσος με το 12 % του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων που βρίσκονται σε κυκλοφορία, όπως ορίζεται στην πιο πρόσφατη δημοσίευση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, αφαιρείται από την ποσότητα δικαιωμάτων που πρόκειται να εκπλειστηριαστούν από τα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και τοποθετείται στο αποθεματικό για περίοδο 12 μηνών ξεκινώντας την 1η Σεπτεμβρίου του εν λόγω έτους, εκτός εάν ο αριθμός των δικαιωμάτων που πρόκειται να τοποθετηθούν στο αποθεματικό θα ήταν μικρότερος από 100 εκατομμύρια. Το πρώτο έτος της λειτουργίας του αποθεματικού οι τοποθετήσεις πραγματοποιούνται επίσης μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 1ης Σεπτεμβρίου του εν λόγω έτους του 8 % (το οποίο αντιπροσωπεύει 1 % για κάθε ημερολογιακό μήνα) του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων που βρίσκονται σε κυκλοφορία όπως ορίζεται στην πιο πρόσφατη δημοσίευση.

Με την επιφύλαξη του συνολικού αριθμού των προς αφαίρεση δικαιωμάτων σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, έως την 31η Δεκεμβρίου 2025 τα δικαιώματα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) της οδηγίας 2003/87/ΕΚ δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των μεριδίων των κρατών μελών που συμβάλλουν στο συνολικό αυτό ποσό.

6.   Οποιοδήποτε έτος, αν ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων σε κυκλοφορία είναι μικρότερος των 400 εκατομμυρίων, απελευθερώνονται από το αποθεματικό 100 εκατομμύρια δικαιώματα και προστίθενται στην ποσότητα δικαιωμάτων που πρόκειται να εκπλειστηριαστούν από τα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Αν ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων που βρίσκονται στο αποθεματικό είναι μικρότερος των 100 εκατομμυρίων, βάσει της παρούσας παραγράφου απελευθερώνονται όλα τα δικαιώματα που βρίσκονται στο αποθεματικό.

7.   Οποιοδήποτε έτος, αν δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 6 του παρόντος άρθρου και έχουν εγκριθεί μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 29α της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, απελευθερώνονται 100 εκατομμύρια δικαιώματα από το αποθεματικό και προστίθενται στην ποσότητα δικαιωμάτων που πρόκειται να εκπλειστηριαστούν από τα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Αν ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων που βρίσκονται στο αποθεματικό είναι μικρότερος των 100 εκατομμυρίων, βάσει της παρούσας παραγράφου απελευθερώνονται όλα τα δικαιώματα που βρίσκονται στο αποθεματικό.

8.   Αν, μετά τη δημοσίευση του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων σε κυκλοφορία, έχουν ληφθεί μέτρα βάσει των παραγράφων 5, 6 ή 7, στα χρονοδιαγράμματα των πλειστηριασμών λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα που έχουν τοποθετηθεί στο αποθεματικό ή που πρόκειται να απελευθερωθούν από το αποθεματικό. Τα δικαιώματα τίθενται στο αποθεματικό ή απελευθερώνονται από αυτό για περίοδο 12 μηνών. Αν διενεργείται ελευθέρωση δικαιωμάτων σύμφωνα με την παράγραφο 6 ή 7, ανεξάρτητα από την περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιείται η ελευθέρωση, αυτή ακολουθεί τα εφαρμοστέα μερίδια των κρατών μελών τη στιγμή της τοποθέτησης των δικαιωμάτων στο αποθεματικό, καθώς επίσης και τη σειρά με την οποία τα δικαιώματα τοποθετήθηκαν στο αποθεματικό.

Άρθρο 2

Τροποποιήσεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ

Η οδηγία 2003/87/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:

α)

Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1.   Από το 2019 και έπειτα τα κράτη μέλη θέτουν σε πλειστηριασμό όλα τα δικαιώματα που δεν έχουν κατανεμηθεί δωρεάν σύμφωνα με τα άρθρα 10α και 10γ και δεν έχουν τοποθετηθεί στο αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς το οποίο θεσπίστηκε με την απόφαση (ΕΕ) 2015/1814 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6).

(6)  Απόφαση (ΕΕ) 2015/1814 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς όσον αφορά το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου και την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ (ΕΕ L 264 της 9.10.2015, σ. 1).»·"

β)

μετά την παράγραφο 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«1α.   Αν η ποσότητα των δικαιωμάτων που τίθεται σε πλειστηριασμό από τα κράτη μέλη κατά το τελευταίο έτος κάθε περιόδου που εμφαίνεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας υπερβαίνει κατά 30 % ή και περισσότερο την αναμενόμενη μέση ποσότητα που θα τεθεί σε πλειστηριασμό κατά τα πρώτα δύο έτη της επόμενης περιόδου πριν από την εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 5 της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814, τα δύο τρίτα της διαφοράς των ποσοτήτων αφαιρούνται από τις ποσότητες που θα τεθούν σε πλειστηριασμό κατά το τελευταίο έτος της περιόδου και προστίθενται ισόποσα στις ποσότητες που πρόκειται να τεθούν σε πλειστηριασμό από τα κράτη μέλη κατά τα πρώτα δύο έτη της επόμενης περιόδου.».

2)

Στο άρθρο 13 παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα κράτη μέλη εκχωρούν δικαιώματα σε πρόσωπα για την τρέχουσα περίοδο προς αντικατάσταση τυχόν δικαιωμάτων τους ακυρωθέντων σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο. Ομοίως, δικαιώματα που βρίσκονται στο αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς και τα οποία δεν είναι πλέον έγκυρα αντικαθίστανται από δικαιώματα τα οποία είναι έγκυρα για την τρέχουσα περίοδο.».

Άρθρο 3

Επανεξέταση

Η Επιτροπή παρακολουθεί τη λειτουργία του αποθεματικού στο πλαίσιο της έκθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 5 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Η εν λόγω έκθεση θα πρέπει να εξετάζει τις σχετικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα, ιδιαίτερα στον βιομηχανικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων του ΑΕΠ, της απασχόλησης και των δεικτών επενδύσεων. Εντός τριών ετών από την έναρξη της λειτουργίας του αποθεματικού και στη συνέχεια ανά πενταετία η Επιτροπή, βάσει ανάλυσης σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς άνθρακα, θα επανεξετάσει το αποθεματικό και, αν χρειαστεί, θα υποβάλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Σε κάθε επανεξέταση μελετάται με ιδιαίτερη προσοχή το ποσοστό για τον καθορισμό του αριθμού των δικαιωμάτων που τίθενται στο αποθεματικό σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 5 της παρούσας απόφασης, καθώς και η αριθμητική τιμή του ορίου για τον συνολικό αριθμό δικαιωμάτων σε κυκλοφορία και ο αριθμός δικαιωμάτων που θα απελευθερωθούν από το αποθεματικό σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 6 ή 7 της παρούσας απόφασης. Στην επανεξέτασή της η Επιτροπή ερευνά επίσης τον αντίκτυπο του αποθεματικού στην ανάπτυξη της οικονομίας, στην απασχόληση, στη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της Ένωσης και στον κίνδυνο διαρροής άνθρακα.

Άρθρο 4

Μεταβατική διάταξη

Το άρθρο 10 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7), εξακολουθεί να ισχύει έως την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στρασβούργο, 6 Οκτωβρίου 2015.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

N. SCHMIT


(1)  ΕΕ C 424 της 26.11.2014, σ. 46.

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου 2015 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2015.

(3)  Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 της Επιτροπής, της 12ης Νοεμβρίου 2010, για τον χρόνο διεξαγωγής, τη διαχείριση και τις λοιπές πτυχές των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου κατ' εφαρμογήν της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 302 της 18.11.2010, σ. 1).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 176/2014 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 με σκοπό, ιδίως, τον καθορισμό των ποσοτήτων δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου που θα εκπλειστηριαστούν κατά την περίοδο 2013-2020 (ΕΕ L 56 της 26.2.2014, σ. 11).

(7)  Οδηγία 2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, για τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 63).


Top