EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1131

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/1131 της Επιτροπής, της 10ης Ιουλίου 2015, για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2013/505/ΕΕ της Επιτροπής, που επιτρέπει τα προσωρινά μέτρα τα οποία έλαβε η Γαλλική Δημοκρατία, σύμφωνα με το άρθρο 129 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH), ώστε να περιοριστεί η χρήση αμμωνιακών αλάτων σε μονωτικά υλικά με χαρτοβάμβακα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2015) 4470] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 184, 11.7.2015, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1131/oj

11.7.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 184/20


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1131 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 10ης Ιουλίου 2015

για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2013/505/ΕΕ της Επιτροπής, που επιτρέπει τα προσωρινά μέτρα τα οποία έλαβε η Γαλλική Δημοκρατία, σύμφωνα με το άρθρο 129 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH), ώστε να περιοριστεί η χρήση αμμωνιακών αλάτων σε μονωτικά υλικά με χαρτοβάμβακα

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2015) 4470]

(Το κείμενο στη γαλλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ της Επιτροπής (1), και ιδίως το άρθρο 129 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 14 Οκτωβρίου 2013 η Επιτροπή εξέδωσε την εκτελεστική απόφαση 2013/505/ΕΕ (2) («η απόφαση») που επιτρέπει τα προσωρινά μέτρα τα οποία έλαβε η Γαλλική Δημοκρατία, σύμφωνα με το άρθρο 129 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, ώστε να περιοριστεί η χρήση αμμωνιακών αλάτων σε μονωτικά υλικά με χαρτοβάμβακα.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 της απόφασης, το προσωρινό μέτρο επιτρέπεται για χρονική περίοδο 21 μηνών από τις 15 Οκτωβρίου 2013 και θα λήξει στις 14 Ιουλίου 2015.

(3)

Σκοπός της χρονικής περιόδου των 21 μηνών ήταν να δοθεί επαρκής χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιβολής περιορισμών την οποία η Γαλλική Δημοκρατία ήταν υποχρεωμένη να κινήσει, σύμφωνα με το άρθρο 129 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, υποβάλλοντας φάκελο στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων, σύμφωνα με το παράρτημα XV του εν λόγω κανονισμού, εντός 3 μηνών από την απόφαση. Η απόφαση προβλέπει τη λήξη της άδειας πριν από το τέλος της χρονικής περιόδου των 21 μηνών, εάν η διαδικασία επιβολής περιορισμών ολοκληρωθεί νωρίτερα.

(4)

Λόγω απρόβλεπτων δυσκολιών με τον έλεγχο συμμόρφωσης που διεξάγεται επί του φακέλου, σύμφωνα με το άρθρο 69 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, η διαδικασία επιβολής περιορισμών έχει καθυστερήσει και πιθανότατα δεν θα ολοκληρωθεί πριν από την άνοιξη του 2016.

(5)

Οι λόγοι για τους οποίους χορηγήθηκε άδεια για ανάληψη προσωρινού μέτρου παραμένουν αμετάβλητοι.

(6)

Προκειμένου να αποφευχθεί η νομική αβεβαιότητα που θα προέκυπτε από τη λήξη της άδειας του γαλλικού προσωρινού μέτρου πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιβολής περιορισμών, κρίνεται αναγκαίο να παραταθεί η χρονική περίοδος για την οποία έχει επιτραπεί η ανάληψη του προσωρινού μέτρου.

(7)

Η παρούσα απόφαση είναι σύμφωνη με τη γνώμη της επιτροπής REACH,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της εκτελεστικής απόφασης 2013/505/ΕΕ η φράση «21 μηνών» αντικαθίσταται από τη φράση «36 μηνών».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσματα από τις 13 Ιουλίου 2015.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Γαλλική Δημοκρατία.

Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2015.

Για την Επιτροπή

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.

(2)  Εκτελεστική απόφαση 2013/505/ΕΕ της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2013, που επιτρέπει τα προσωρινά μέτρα τα οποία έλαβε η Γαλλική Δημοκρατία, σύμφωνα με το άρθρο 129 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH), ώστε να περιοριστεί η χρήση αμμωνιακών αλάτων σε μονωτικά υλικά με χαρτοβάμβακα (ΕΕ L 275 της 16.10.2013, σ. 52).


Top