EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0179

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/179 της Επιτροπής, της 4ης Φεβρουαρίου 2015 , με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να προβλέπουν παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τα ξύλινα μέσα συσκευασίας από ξύλο κωνοφόρων ( Coniferales ) με τη μορφή κιβωτίων πυρομαχικών καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2015) 445]

OJ L 30, 6.2.2015, p. 38–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020: This act has been changed. Current consolidated version: 24/11/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/179/oj

6.2.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 30/38


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/179 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Φεβρουαρίου 2015

με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να προβλέπουν παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τα ξύλινα μέσα συσκευασίας από ξύλο κωνοφόρων (Coniferales) με τη μορφή κιβωτίων πυρομαχικών καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2015) 445]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί προστατευτικών μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (1), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, σε συνδυασμό με το παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημείο 2, τα κράτη μέλη απαγορεύουν την εισαγωγή στην Ένωση ξύλινων μέσων συσκευασίας, εκτός εάν έχουν υποστεί εγκεκριμένη φυτοϋγειονομική μεταχείριση που καθορίζεται στο Διεθνές Πρότυπο Φυτοϋγειονομικών Μέτρων αριθ. 15 (2) και φέρουν σήμανση, όπως καθορίζεται στο ίδιο πρότυπο, με την οποία δηλώνεται ότι το ξύλινο μέσο συσκευασίας έχει υποστεί τέτοιου είδους φυτοϋγειονομική μεταχείριση. Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας, μπορούν, ωστόσο, να παρέχονται παρεκκλίσεις από τις εν λόγω διατάξεις εάν αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών.

(2)

Ορισμένα από τα ξύλινα μέσα συσκευασίας από ξύλο κωνοφόρων (Coniferales) με τη μορφή κιβωτίων που χρησιμοποιούνται σήμερα για τη μεταφορά πυρομαχικών, τα οποία κατασκευάστηκαν το αργότερο έως τις 31 Αυγούστου 2007 και είναι καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ σε συνδυασμό με το παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημείο 2. Εφεξής τα εν λόγω κιβώτια αναφέρονται ως «τα κιβώτια».

(3)

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα, βάσει των στοιχείων που υπέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ότι τα κιβώτια δεν παρουσιάζουν κανέναν κίνδυνο διάδοσης επιβλαβών οργανισμών, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένοι όροι που αφορούν την απουσία ή την περιορισμένη παρουσία φλοιού, την επεξεργασία και την επισκευή των κιβωτίων, καθώς και την αποθήκευση και μεταφορά τους.

(4)

Επομένως, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν να επιτρέπουν την εισαγωγή των κιβωτίων, καθώς και την αποθήκευση και διακίνησή τους στο εσωτερικό της επικράτειάς τους, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 3, ενώ μετά το άδειασμα των εν λόγω κιβωτίων θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 2000/29/ΕΚ.

(5)

Με σκοπό να εξασφαλιστούν αποτελεσματικοί έλεγχοι και εξέταση των δυνητικών φυτοϋγειονομικών κινδύνων, οποιοδήποτε πρόσωπο διακινεί ή αποθηκεύει τα εν λόγω κιβώτια, έπειτα από τους ελέγχους που προβλέπονται στο διατακτικό, θα πρέπει να ενημερώνει τον αρμόδιο επίσημο οργανισμό σχετικά με τη διακίνηση ή την αποθήκευση των εν λόγω κιβωτίων.

(6)

Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να ενημερώνει τα υπόλοιπα κράτη μέλη και την Επιτροπή όταν διαπιστώνει ότι μια αποστολή δεν συμμορφώνεται με τους όρους που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 3. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, σε ετήσια βάση, να παρέχουν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη πληροφορίες σχετικά με τις εισαγωγές που πραγματοποιήθηκαν, προκειμένου να αξιολογείται η εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

(7)

Λαμβανομένων υπόψη των λόγων της παρέκκλισης, κρίνεται σκόπιμο η παρέκκλιση αυτή να εγκριθεί για μια περίοδο τριών ετών.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Έγκριση χορήγησης παρέκκλισης

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, σε συνδυασμό με το παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημείο 2 της εν λόγω οδηγίας, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την εισαγωγή στην επικράτειά τους ξύλινων μέσων συσκευασίας από ξύλο κωνοφόρων (Coniferales) με τη μορφή κιβωτίων, που σήμερα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πυρομαχικών, τα οποία κατασκευάστηκαν το αργότερο έως την 31η Αυγούστου 2007 και είναι καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής υπό τον έλεγχο του υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, εφεξής «τα κιβώτια», τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Υποχρέωση γνωστοποίησης

1.   Ο εισαγωγέας γνωστοποιεί, τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, στον αρμόδιο επίσημο φορέα του κράτους μέλους ή των κρατών μελών του σημείου εισόδου και του πρώτου τόπου αποθήκευσης, εάν διαφέρει από το σημείο εισόδου, την πρόθεσή του να εισαγάγει το φορτίο.

2.   Η γνωστοποίηση στην οποία αναφέρεται η παράγραφος 1 περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

ημερομηνία της προβλεπόμενης εισαγωγής·

β)

απογραφή της συγκεκριμένης αποστολής με ταυτοποίηση των κιβωτίων που την αποτελούν·

γ)

όνομα και διεύθυνση του εισαγωγέα·

δ)

σημείο εισόδου της προβλεπόμενης εισαγωγής·

ε)

διεύθυνση του πρώτου τόπου αποθήκευσης εάν διαφέρει από το σημείο εισόδου.

Άρθρο 3

Έλεγχοι από τους αρμόδιους επίσημους φορείς

Ο αρμόδιος επίσημος φορέας του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ο πρώτος τόπος αποθήκευσης, εάν διαφέρει από το σημείο εισόδου, ελέγχει τη συμμόρφωση αντιπροσωπευτικού δείγματος κάθε αποστολής σύμφωνα με τα ακόλουθα σημεία του παραρτήματος:

α)

σημεία 1) και 2) που αφορούν την εμφανή θέση των αντίστοιχων σημάνσεων·

β)

σημείο 4) σχετικά με την απουσία φλοιού (bark freedom)·

γ)

σημείο 5) σχετικά το ποσοστό υγρασίας·

δ)

σημείο 7) σχετικά με το συνοδευτικό έγγραφο.

Άρθρο 4

Αποθήκευση και διακίνηση

1.   Πριν από και μετά τη διενέργεια των ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 3 τα κιβώτια παραμένουν αποθηκευμένα σε κλειστά κτίρια.

2.   Στην περίπτωση κατά την οποία τα κιβώτια διακινηθούν πριν από ή μετά τους ελέγχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 διακινούνται σε κλειστά εμπορευματοκιβώτια ή πλήρως καλυμμένα με προστατευτικό κάλυμμα.

3.   Εάν τα κιβώτια διακινηθούν έπειτα από τους ελέγχους που αναφέρονται στο άρθρο 3, το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διακίνησή τους γνωστοποιεί στον αρμόδιο επίσημο φορέα ή τους αρμόδιους επίσημους φορείς τον τόπο αναχώρησης και τον τόπο προορισμού, καθώς και τις ποσότητες και την ταυτότητα των συγκεκριμένων κιβωτίων.

Εάν τα κιβώτια αποθηκευτούν έπειτα από τους ελέγχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο στον οποίο διενεργήθηκαν οι εν λόγω έλεγχοι, το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την αποθήκευσή τους γνωστοποιεί στον αρμόδιο επίσημο φορέα τον τόπο αποθήκευσης, καθώς και τις ποσότητες και την ταυτότητα των συγκεκριμένων κιβωτίων.

Άρθρο 5

Γνωστοποίηση της μη συμμόρφωσης

Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη κάθε αποστολή που δεν συμμορφώνεται με τους όρους που προβλέπονται στο παράρτημα.

Η εν λόγω γνωστοποίηση πραγματοποιείται το αργότερο εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διαπίστωσης της μη συμμόρφωσης της αποστολής από τον αρμόδιο επίσημο φορέα.

Άρθρο 6

Υποβολή στοιχείων για τις εισαγωγές

Το κράτος μέλος του πρώτου τόπου αποθήκευσης, εάν διαφέρει από το σημείο εισόδου, που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, υποβάλλει στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, έως την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των αποστολών που εισήλθαν στην επικράτειά του και έκθεση σχετικά με τους ελέγχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 και οι οποίοι διενεργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Άρθρο 7

Ημερομηνία λήξης

Η ισχύς της παρούσας απόφασης λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Άρθρο 8

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Vytenis ANDRIUKAITIS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1.

(2)  ISPM 15. 2009. Κανονισμός για τα ξύλινα μέσα συσκευασίας στο διεθνές εμπόριο. Ρώμη, IPPC, FAO.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1

Τα κιβώτια που αναφέρονται στο άρθρο 1 πληρούν τους ακόλουθους όρους:

1.

Φέρουν σήμανση με την οποία βεβαιώνεται ότι κατασκευάστηκαν το αργότερο έως την 31η Αυγούστου 2007.

2.

Φέρουν σήμανση με την οποία δηλώνεται ότι έχουν υποστεί μεταχείριση με συντηρητικό ξύλου το οποίο είναι εγκεκριμένο από τον Οργανισμό Προστασίας του Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

3.

Αν τα κιβώτια επισκευάστηκαν μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2007, το ξύλο που χρησιμοποιήθηκε για τον σκοπό αυτό πληροί τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημείο 2 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ.

4.

Τα κιβώτια έχουν κατασκευαστεί από αποφλοιωμένο ξύλο, με την εξαίρεση αριθμού οπτικώς ξεχωριστών και σαφώς διακριτών μικρών κομματιών φλοιού τα οποία συμμορφώνονται με έναν από τους ακόλουθους όρους:

α)

το πλάτος τους είναι μικρότερο των 3 cm (ανεξάρτητα από το μήκος τους)· ή,

β)

αν το πλάτος τους υπερβαίνει τα 3 cm, το συνολικό εμβαδόν κάθε ξεχωριστού κομματιού φλοιού είναι μικρότερο των 50 cm2.

5.

Το ποσοστό υγρασίας δεν υπερβαίνει το 20 %.

6.

Ήταν πάντοτε αποθηκευμένα σε κλειστά κτίρια και έχουν μεταφερθεί σε κλειστά εμπορευματοκιβώτια ή καλυμμένα πλήρως με προστατευτικό κάλυμμα.

7.

Συνοδεύονται από έγγραφο το οποίο έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών και το οποίο επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση με τους όρους που καθορίζονται στα σημεία 4, 5 και 6.


Top