EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0043(01)

Απόφαση (ΕΕ) 2015/2332 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 4ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με το διαδικαστικό πλαίσιο για την έγκριση της ποσότητας κερμάτων ευρώ προς έκδοση (ΕΚΤ/2015/43)

OJ L 328, 12.12.2015, p. 123–125 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2332/oj

12.12.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 328/123


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2332 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 4ης Δεκεμβρίου 2015

σχετικά με το διαδικαστικό πλαίσιο για την έγκριση της ποσότητας κερμάτων ευρώ προς έκδοση (ΕΚΤ/2015/43)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 128 παράγραφος 2 πρώτη πρόταση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ (εφεξής τα «κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ») έχουν το δικαίωμα να εκδίδουν κέρματα ευρώ υπό τον όρο της έγκρισης της ποσότητάς τους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

(2)

Κράτος μέλος υπέρ του οποίου έχει χορηγηθεί παρέκκλιση θα πρέπει, με την κατάργηση της παρέκκλισης και προκειμένου να μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα έκδοσης κερμάτων ευρώ ήδη από την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ, να έχει τη δυνατότητα συμμετοχής στη σχετική διαδικασία έγκρισης κατά το έτος που προηγείται του έτους μετάβασής του στο ευρώ σε φυσική μορφή.

(3)

Κατ' επιταγή του άρθρου 5 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), οι εκδόσεις συλλεκτικών κερμάτων θα πρέπει να συνυπολογίζονται, σε συγκεντρωτική βάση, στην ποσότητα των κερμάτων προς έκδοση που εκάστοτε εγκρίνει η ΕΚΤ.

(4)

Ενδείκνυται η θέσπιση κανόνων σχετικά με το διαδικαστικό πλαίσιο για την έγκριση της ποσότητας κερμάτων προς έκδοση.

(5)

Τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ θα πρέπει να υποβάλλουν στην ΕΚΤ αιτήματα για τη χορήγηση της σχετικής έγκρισης από την τελευταία.

(6)

Καθώς η μεθοδολογία για την εκτίμηση της ζήτησης κερμάτων ενδέχεται να διαφοροποιείται στα επιμέρους κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, είναι αναγκαίο να παρέχεται στην ΕΚΤ μία ελάχιστη δέσμη πληροφοριών προκειμένου αυτή να επαληθεύει τη ζήτηση της υπό έγκριση ποσότητας κερμάτων προς έκδοση.

(7)

Δεν θα πρέπει να γίνεται υπέρβαση των ποσοτήτων των κερμάτων προς έκδοση χωρίς την προηγούμενη έγκριση της ΕΚΤ.

(8)

Προκειμένου να δοθεί στα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ επαρκής χρόνος για την κατάρτιση των ζητούμενων στοιχείων, η παρούσα απόφαση δεν θα πρέπει να αρχίσει να παράγει αποτελέσματα πριν από την 1η Ιανουαρίου 2016,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

(1)   «κέρματα για κυκλοφορία»: νοούνται όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 729/2014 του Συμβουλίου (2)·

(2)   «συλλεκτικά κέρματα»: νοούνται όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2012·

(3)   «ποσότητα κερμάτων προς έκδοση»: αναφέρεται στην καθαρή διαφορά της ονομαστικής αξίας μεταξύ της ποσότητας των κερμάτων ευρώ που εκδίδονται συνολικά από ορισμένο κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ και της ποσότητας των κερμάτων ευρώ που επιστρέφονται συνολικά σε αυτό στη διάρκεια του οικείου ημερολογιακού έτους.

Άρθρο 2

Ετήσιο αίτημα έγκρισης

1.   Κάθε κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ υποβάλλει στην ΕΚΤ σε ετήσια βάση αίτημα για έγκριση της ποσότητας των κερμάτων προς έκδοση που του αναλογεί για το ακόλουθο έτος. Το αίτημα υποβάλλεται το αργότερο την 30ή Σεπτεμβρίου του έτους που προηγείται εκείνου το οποίο αφορά.

2.   Το αίτημα βασίζεται σε εκτίμηση της ζήτησης κερμάτων στο αιτούν κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ και διακρίνει μεταξύ κερμάτων για κυκλοφορία και συλλεκτικών κερμάτων. Κάθε αίτημα περιλαμβάνει γενική εξήγηση της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της ζήτησης.

3.   Προκειμένου να παρέχεται εύλογο περιθώριο ασφάλειας, το αίτημα όσον αφορά τα κέρματα για κυκλοφορία μπορεί να περιλαμβάνει πρόσθετο ποσό, καθ' υπέρβαση της εκτιμώμενης ζήτησης.

4.   Το αίτημα όσον αφορά τα κέρματα για κυκλοφορία πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

το μέγεθος της κυκλοφορίας, όπως διαμορφώνεται την 30ή Ιουνίου ή σε εναλλακτική ημερομηνία του προηγούμενου έτους εκείνου το οποίο αφορά το αίτημα, βάσει του οποίου εκτιμάται η ζήτηση κερμάτων για το έτος που αφορά το αίτημα σύμφωνα με τη μεθοδολογία που έχει επιλέξει το αιτούν κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ·

β)

κάθε άλλο συναφές στοιχείο που απαιτείται για την αξιολόγηση του αιτήματος του κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αυτό έχει επιλέξει·

γ)

εάν και κατά πόσο η υπό έγκριση ποσότητα κερμάτων μπορεί να περιλαμβάνει πρόσθετο ποσό κατά την παράγραφο 3· και

δ)

την ποσότητα των κερμάτων προς έκδοση για την οποία ζητείται έγκριση.

5.   Οι πρόσθετες πληροφορίες που τυχόν παρέχονται σχετικά με τα κέρματα για κυκλοφορία είναι δυνατό να περιλαμβάνουν και τις ακόλουθες, εφόσον είναι διαθέσιμες και το αιτούν κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ τις θεωρεί σημαντικές για την τεκμηρίωση του αιτήματός του:

α)

βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση κερμάτων σε εθνικό επίπεδο·

β)

αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τη ζήτηση κερμάτων κατά ονομαστική αξία· και

γ)

εάν και κατά πόσο η ζήτηση κερμάτων σε εθνικό επίπεδο επηρεάζεται από τη ζήτηση κερμάτων σε άλλα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ.

6.   Το αίτημα όσον αφορά τα συλλεκτικά κέρματα πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

τη συνολική ποσότητα των συλλεκτικών κερμάτων προς έκδοση, υπολογιζόμενη βάσει της συγκεντρωτικής ονομαστικής αξίας τους, και κατάλογο των επιμέρους ονομαστικών αξιών· και

β)

εάν στο αίτημα έχει περιληφθεί περιθώριο ασφαλείας για την κάλυψη άγνωστων κατά το χρόνο υποβολής του γεγονότων που πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο έκδοσης συλλεκτικών κερμάτων ευρώ.

7.   Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση συνάπτει, με κράτος ή έδαφος που δεν αποτελεί κράτος μέλος της, συμφωνία που αφορά το δικαίωμά τους να χρησιμοποιούν το ευρώ ως επίσημο νόμισμα (εφεξής η «νομισματική συμφωνία») και που τους παρέχει το δικαίωμα έκδοσης κερμάτων ευρώ, η ποσότητα των προς έκδοση κερμάτων του εν λόγω κράτους ή εδάφους προστίθεται στο ετήσιο αίτημα του κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ που ορίζεται στη νομισματική συμφωνία.

8.   Σε περίπτωση κατάργησης παρέκκλισης που έχει χορηγηθεί σε κράτος μέλος η ΕΚΤ επεξεργάζεται, εντός του έτους που προηγείται της μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή, αίτημα που υποβάλλει οικειοθελώς το εν λόγω κράτος μέλος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου για την έγκριση της ποσότητας κερμάτων που του αναλογεί μετά την ως άνω μετάβαση.

9.   Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει απόφαση σχετικά με την έγκριση της ετήσιας ποσότητας κερμάτων προς έκδοση όσον αφορά τη ζώνη του ευρώ πριν από το τέλος του ημερολογιακού έτους που προηγείται εκείνου για το οποίο υποβάλλονται τα σχετικά αιτήματα για έγκριση.

Άρθρο 3

Κοινοποίηση και ειδικό αίτημα για έγκριση

1.   Η υπέρβαση της ποσότητας των κερμάτων προς έκδοση που εγκρίνει η ΕΚΤ για κάθε κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ σε δεδομένο ημερολογιακό έτος δεν επιτρέπεται ουδέποτε εντός του συγκεκριμένου έτους χωρίς την προηγούμενη έγκριση της ΕΚΤ.

2.   Τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ παρακολουθούν διαρκώς τη ζήτηση κερμάτων. Εάν πιθανολογείται ότι η πραγματική ζήτηση κερμάτων ευρώ σε ορισμένο κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ πρόκειται να υπερβεί την εγκεκριμένη ποσότητα κερμάτων για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος, το κράτος μέλος ενημερώνει αμέσως την ΕΚΤ.

3.   Η κοινοποίηση περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

τις (μία ή περισσότερες) ονομαστικές αξίες των κερμάτων για τις οποίες η ζήτηση είναι μεγαλύτερη της προσδοκώμενης· και

β)

λεπτομερή περιγραφή των βασικών παραγόντων στους οποίους οφείλεται η απροσδόκητη αύξηση της ζήτησης κερμάτων.

4.   Εντός δέκα εργάσιμων ημερών ΕΚΤ από την παραλαβή της κοινοποίησης η ΕΚΤ μπορεί, σε υπηρεσιακό επίπεδο το οποίο δεν προϋποθέτει συμμετοχή των οργάνων λήψης αποφάσεών της, να αξιολογήσει προκαταρκτικά την κοινοποίηση και να παράσχει στο κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ που προβαίνει σε αυτή κατευθύνσεις μη δεσμευτικού χαρακτήρα. Μπορεί ιδίως να συστήσει αύξηση της πρόσθετης ποσότητας κερμάτων προς έκδοση στις περιπτώσεις που η κοινοποιηθείσα αυξημένη ζήτηση κερμάτων φαίνεται να υπολείπεται της πραγματικής ζήτησης, οδηγώντας πιθανώς σε παράβαση της υποχρέωσης της παραγράφου 1.

5.   Στις περιπτώσεις στις οποίες εξακολουθεί να υφίσταται αυξημένη ζήτηση κερμάτων μετά την παρέλευση της περιόδου της παραγράφου 4, το κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ υποβάλλει στην ΕΚΤ χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση ειδικό αίτημα για έγκριση πρόσθετης ποσότητας κερμάτων προς έκδοση.

6.   Το ειδικό αίτημα για έγκριση καθορίζει την προτεινόμενη αύξηση της ζήτησης της ποσότητας κερμάτων προς έκδοση και παρέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους βασικούς παράγοντες στους οποίους οφείλεται η απροσδόκητη αύξηση της ζήτησης κερμάτων σε σχέση με την ποσότητα που καθορίζεται στο ετήσιο αίτημα έγκρισης.

7.   Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει ατομική απόφαση επί του ειδικού αιτήματος για έγκριση.

Άρθρο 4

Έναρξη παραγωγής αποτελεσμάτων

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να παράγει αποτελέσματα την 1η Ιανουαρίου 2016.

Άρθρο 5

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ.

Φρανκφούρτη, 4 Δεκεμβρίου 2015.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Mario DRAGHI


(1)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με την έκδοση κερμάτων ευρώ (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 135).

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 729/2014 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2014, για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που τίθενται σε κυκλοφορία (ΕΕ L 194 της 2.7.2014, σ. 1).


Top