EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0017

Απόφαση (ΕΕ) 2015/727 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 10ης Απριλίου 2015, σχετικά με το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για την πρώτη περίοδο επιβολής τέλους και για το 2015 (ΕΚΤ/2015/17)

OJ L 115, 6.5.2015, p. 36–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/727/oj

6.5.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 115/36


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/727 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 10ης Απριλίου 2015

σχετικά με το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για την πρώτη περίοδο επιβολής τέλους και για το 2015 (ΕΚΤ/2015/17)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με τα εποπτικά τέλη (ΕΚΤ/2014/41) (1), και ιδίως το άρθρο 9 και το άρθρο 16, παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποφασίζει το συνολικό ποσό των επιβλητέων ετήσιων εποπτικών τελών εκδίδοντας ειδοποιήσεις καταβολής τέλους για κάθε κατηγορία εποπτευομένων οντοτήτων και εποπτευόμενων ομίλων και δημοσιεύει τις σχετικές πληροφορίες στον δικτυακό της τόπο έως την 30ή Απριλίου της αντίστοιχης περιόδου επιβολής τέλους.

(2)

Η ειδοποίηση καταβολής τέλους για την πρώτη περίοδο επιβολής τέλους, δηλαδή για το διάστημα από τον Νοέμβριο έως τον Δεκέμβριο 2014, εκδίδεται μαζί με την ειδοποίηση καταβολής τέλους για την περίοδο επιβολής τέλους 2015. Κατά συνέπεια, το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών που επιβάλλεται για το 2015 αντανακλά τις δαπάνες που βαρύνουν την ΕΚΤ σε σχέση με τα εποπτικά της καθήκοντα από τον Νοέμβριο 2014

(3)

Οι δαπάνες αυτές συνίστανται κατά κύριο λόγο σε έξοδα που σχετίζονται άμεσα με τα εποπτικά καθήκοντα της ΕΚΤ, για παράδειγμα με την εποπτεία σημαντικών οντοτήτων, την επίβλεψη της εποπτείας λιγότερο σημαντικών οντοτήτων, την εκτέλεση οριζόντιων καθηκόντων και την παροχή ειδικευμένων υπηρεσιών. Περιλαμβάνουν επίσης έξοδα που σχετίζονται έμμεσα με τα εποπτικά καθήκοντα της ΕΚΤ, για παράδειγμα με υπηρεσίες που παρέχουν οι υποστηρικτικές μονάδες της ΕΚΤ, περιλαμβανομένων των μονάδων που είναι υπεύθυνες για τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και τις υπηρεσίες τεχνολογίας της πληροφορικής.

(4)

Για τον υπολογισμό του καταβλητέου ετήσιου εποπτικού τέλους σε σχέση με κάθε εποπτευόμενη οντότητα ή εποπτευόμενο όμιλο, το συνολικό κόστος διαχωρίζεται σε δύο μέρη: σημαντικές οντότητες και όμιλοι και λιγότερο σημαντικές οντότητες και όμιλοι. Ο διαχωρισμός του κόστους βασίζεται στον επιμερισμό της δαπάνης μεταξύ των οικείων λειτουργικών μονάδων που ασκούν την άμεση εποπτεία των σημαντικών εποπτευόμενων οντοτήτων και την έμμεση εποπτεία των λιγότερο σημαντικών εποπτευόμενων οντοτήτων.

(5)

Η δαπάνη για καθήκοντα τραπεζικής εποπτείας η οποία βάρυνε την ΕΚΤ κατά την πρώτη περίοδο επιβολής τέλους και η οποία ανακτάται μέσω της επιβολής εποπτικών τελών έχει περιληφθεί στους ετήσιους λογαριασμούς της ΕΚΤ για το 2014 (2).

(6)

Η εκτιμώμενη ετήσια δαπάνη για την περίοδο επιβολής τέλους 2015 προκύπτει από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της ΕΚΤ, λαμβανομένων υπόψη τυχόν εξελίξεων όσον αφορά την ετκτιμώμενη ετήσια δαπάνη που θα βαρύνει την ΕΚΤ, οι οποίες ήταν γνωστές κατά τον χρόνο εκπόνησης της παρούσας απόφασης.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, εφαρμόζονται οι ορισμοί που περιέχονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2014/17) (3) και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 (ΕΚΤ/2014/41).

Άρθρο 2

Συνολικό ποσό ετήσιων εποπτικών τελών για την πρώτη περίοδο επιβολής τέλους και για το 2015

1.   Το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για την πρώτη περίοδο επιβολής τέλους και για το 2015 ανέρχεται σε 325 986 085 ευρώ και αντιστοιχεί στο πραγματικό κόστος που βάρυνε την ΕΚΤ τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο 2014 και το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος που θα βαρύνει την ΕΚΤ το 2015, όπως εκτίθεται στο παράρτημα I της παρούσας απόφασης.

2.   Κάθε κατηγορία εποπτευόμενων οντοτήτων και εποπτευόμενων ομίλων καταβάλλει το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών που παρατίθεται στο παράρτημα II της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 29 Απριλίου 2015.

Φρανκφούρτη, 10 Απριλίου 2015.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Mario DRAGHI


(1)  ΕΕ L 311 της 31.10.2014, σ. 23.

(2)  Δημοσιεύθηκαν στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ www.ecb.europa.eu τον Φεβρουάριο 2015.

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 16ης Απριλίου 2014, που θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των εθνικών αρμόδιων αρχών και των εθνικών εντεταλμένων αρχών εντός του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (κανονισμός για το πλαίσιο ΕΕΜ) (ΕΚΤ/2014/17) (ΕΕ L 141 της 14.5.2014, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

(EUR)

 

2014

2015

Σύνολο

Μισθοί και επιδόματα

18 456 945

151 665 635

170 122 580

Μίσθωση και συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων

2 199 243

22 563 517

24 762 760

Λοιπές λειτουργικές δαπάνες

9 316 824

121 783 921

131 100 745

Σύνολο

29 973 012

296 013 073

325 986 085


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

(EUR)

 

2014

2015

Σύνολο

Εποπτικά τέλη

29 973 012

296 013 073

325 986 085

εκ των οποίων:

 

 

 

Τέλη επιβλητέα σε σημαντικές οντότητες ή σημαντικούς ομίλους

25 622 812

264 068 941

289 691 753

Τέλη επιβλητέα σε λιγότερο σημαντικές οντότητες ή λιγότερο σημαντικούς ομίλους

4 350 200

31 944 132

36 294 332


Top