EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1362

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2014 , για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και κανόνων σχετικά με τη μορφή και την παρουσίαση των ετήσιων εκθέσεων για την υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων

ΕΕ L 365 της 19.12.2014, p. 124–136 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1362/oj

19.12.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 365/124


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Δεκεμβρίου 2014

για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και κανόνων σχετικά με τη μορφή και την παρουσίαση των ετήσιων εκθέσεων για την υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 22 παράγραφος 1 και το άρθρο 114 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, κάθε τροποποίηση επιχειρησιακού προγράμματος που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (εφεξής «ΕΤΘΑ») πρέπει να εγκρίνεται από την Επιτροπή.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, οι διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα για την υποβολή και την έγκριση των τροποποιήσεων επιχειρησιακών προγραμμάτων απλουστεύονται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) τροποποιήσεις των επιχειρησιακών προγραμμάτων που αφορούν τη μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ των προτεραιοτήτων της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι τα μεταφερόμενα κεφάλαια δεν υπερβαίνουν το 10 % του ποσού που διατίθεται για την προτεραιότητα της Ένωσης· β) τροποποιήσεις των επιχειρησιακών προγραμμάτων που αφορούν τη θέσπιση ή απόσυρση μέτρων ή ειδών σχετικών δράσεων και τις σχετικές πληροφορίες και δείκτες· γ) τροποποιήσεις των επιχειρησιακών προγραμμάτων που αφορούν τις μεταβολές στην περιγραφή των μέτρων, περιλαμβανομένων των αλλαγών των όρων επιλεξιμότητας· δ) τροποποιήσεις που επιβάλλονται από τις αλλαγές στις προτεραιότητες της Ένωσης στην πολιτική επιβολής και ελέγχου. Οι εν λόγω τροποποιήσεις των επιχειρησιακών προγραμμάτων δεν θα πρέπει να επηρεάζουν τη γενική λογική παρέμβασης του προγράμματος, τις επιλεγείσες προτεραιότητες και τους ειδικούς στόχους της Ένωσης ούτε τα αποτελέσματα που θα πρέπει να έχουν και συνεπώς να μην εγείρουν αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητά τους με τους ισχύοντες κανόνες και πρακτικές.

(3)

Είναι ως εκ τούτου απαραίτητο να καθοριστούν κανόνες μιας απλουστευμένης διαδικασία για την έγκριση τροποποιήσεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να επιτρέψει στην Επιτροπή να εγκρίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα, αυτό το είδος των τροποποιήσεων επιχειρησιακών προγραμμάτων που υποβάλλει συγκεκριμένο κράτος μέλος. Λαμβανομένων υπόψη των χρονικών περιορισμών, για την υπαγωγή στην απλοποιημένη διαδικασία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση, τεκμηριωμένη με πλήρη στοιχεία που να επιτρέπουν στην Επιτροπή να προβεί σε πλήρη αξιολόγηση των προτεινόμενων τροποποιήσεων.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και το άρθρο 114 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, έως την 31η Μαΐου κάθε έτους από το 2016 έως το 2023, κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση σχετικά με την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματός του.

(5)

Η ετήσια έκθεση υλοποίησης που υποβάλλεται από τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες συνεκτικές και συγκρίσιμες μεταξύ των ετών υλοποίησης, καθώς και μεταξύ των κρατών μελών. Η έκθεση θα πρέπει επίσης να επιτρέπει τη συγκέντρωση δεδομένων σε επίπεδο ΕΤΘΑ ή όπου είναι απαραίτητο, για το σύνολο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων.

(6)

Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με τη μορφή και την παρουσίαση αυτών των ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης.

(7)

Για να εξασφαλιστεί η ταχεία εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Έγκριση με απλουστευμένη διαδικασία τροποποιήσεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων

1.   Όταν ένα κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή αίτηση που αφορά έγκριση τροποποίησης του επιχειρησιακού προγράμματός του, το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, ζητεί από την Επιτροπή να εγκρίνει την εν λόγω τροποποίηση με απλουστευμένη διαδικασία σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο.

2.   Οι αιτήσεις για έγκριση με απλουστευμένη διαδικασία περιλαμβάνουν μόνον τις τροποποιήσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014.

3.   Εφόσον η Επιτροπή θεωρήσει ότι οι πληροφορίες που παρέσχε το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος σχετικά με τροποποίηση που υποβλήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 1 είναι ελλιπείς, ζητεί όλες τις αναγκαίες συμπληρωματικές πληροφορίες. Η προθεσμία που προβλέπεται στις παραγράφους 4 και 5 αρχίζει την επομένη της παραλαβής της πλήρους αίτησης για έγκριση τροποποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος, όπως επισημαίνεται από την Επιτροπή στο κράτος μέλος.

4.   Εάν η Επιτροπή δεν έχει διαβιβάσει στο κράτος μέλος τυχόν παρατηρήσεις εντός 25 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης για έγκριση με απλουστευμένη διαδικασία, η τροποποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος θεωρείται ότι έχει εγκριθεί από την Επιτροπή.

5.   Εάν η Επιτροπή αποστείλει παρατηρήσεις στο κράτος μέλος εντός 25 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης για έγκριση με απλουστευμένη διαδικασία, η τροποποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος εγκρίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και στο άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014.

Άρθρο 2

Μορφή και παρουσίαση των ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης

Το περιεχόμενο της ετήσιας έκθεσης υλοποίησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και στο άρθρο 114 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, πρέπει να παρουσιάζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 149, 20.5.2014, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Υπόδειγμα για την ετήσια έκθεση υλοποίησης του ΕΤΘΑ

Μέρος Α — Έκθεση που υποβάλλεται κάθε χρόνο

1.   Προσδιορισμός της ετήσιας έκθεσης υλοποίησης

CCI

<1.1 type=”S” input=”S”>  (1)

Τίτλος

<1.2 type=”S” input=”G”>

Εκδοχή

<1.3 type=”N” input=”G”>

Έτος έκθεσης

<1.4 type=”D” maxlength=”4” input=”M”>

Ημερομηνία έγκρισης της έκθεσης από την Επιτροπή Παρακολούθησης

Άρθρο 113.δ του ΕΤΘΑ

<1.5 type=”D” input=”M”>

2.   Επισκόπηση της υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος (άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013)

Βασικές πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος κατά το αντίστοιχο έτος, περιλαμβανομένων των χρηματοδοτικών μέσων, με αναφορά στα δημοσιονομικά στοιχεία και στα στοιχεία που αφορούν τους δείκτες.

<2.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

3.   Υλοποίηση των προτεραιοτήτων της ένωσης

3.1.   Επισκόπηση της υλοποίησης (άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1303/2013)

Πρέπει να παρασχεθούν πληροφορίες υπό τη μορφή συνοπτικών και γενικών σχολίων σχετικά με την υλοποίηση των δράσεων προτεραιότητας της Ένωσης και την τεχνική βοήθεια για τα αντίστοιχα έτη με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, τα σημαντικά προβλήματα και τις ενέργειες που έγιναν για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.

Προτεραιότητα της Ένωσης

Βασικές πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση της προτεραιότητας με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, τα σημαντικά προβλήματα και τις ενέργειες που έγιναν για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων

Τίτλος της προτεραιότητας <3.1 type=”S” input=”G”>

<3.1 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”>

 

 

3.2.   Δείκτες αποτελεσμάτων και απόδοσης καθώς και οικονομικοί δείκτες για το ΕΤΘΑ (άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013)

Στοιχεία για τους δείκτες αποτελεσμάτων, τους δείκτες επιδόσεων και τους οικονομικούς δείκτες καθώς και καθορισμός οροσήμων και στόχων για το πλαίσιο επιδόσεων με τη χρήση των πινάκων 1-3.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΘΑ (Πίνακας αναφοράς του υποδείγματος 3.2 για τα ΕΠ)

Ο παρακάτω πίνακας πρέπει να συμπληρώνεται για κάθε προτεραιότητα της Ένωσης

Προτεραιότητα της Ένωσης (Τίτλος της προτεραιότητας της Ένωσης <3.2.1 type=”S” input=”G”>)

Ειδικός στόχος

Δείκτης αποτελεσμάτων

Μονάδα μέτρησης

Τιμή στόχου (2023)

Ετήσια τιμή

Συνολική αξία

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Ονομασία ειδικού στόχου <3.2.1 type=”S” input=”G”>

Ονομασία του δείκτη αποτελεσμάτων <3.2.1 type=”S” input=”G”>

<3.2.1 type=”S” input=”G”>

<3.2.1 type=”N” input=”G”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”S” input=”M”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Δείκτες επιδόσεων για το ΕΤΘΑ (Πίνακας αναφοράς του υποδείγματος 3.3 και 7.1 για τα ΕΠ)

Ο παρακάτω πίνακας πρέπει να συμπληρώνεται για κάθε επιλεγέντα ειδικό στόχο της συναφούς προτεραιότητας της Ένωσης

Προτεραιότητα της Ένωσης (Τίτλος της προτεραιότητας της Ένωσης <3.2.2 type=”S” input=”G”>)

Ειδικός στόχος (Τίτλος του ειδικού στόχου <3.2.2 type=”S” input=”G”>)

Επιλεγέντα σχετικά μέτρα

Θεματικός στόχος

Δείκτες επιδόσεων

Συνολική αξία

Δείκτης

Περιλαμβάνονται στο πλαίσιο επιδόσεων

Ορόσημο (2018)

Τιμή στόχου (2023)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Τίτλος του μέτρου <3.2.2 type=”S” input=”G”>

<3.2.2 type=”S” input=”G”>

Ονομασία του δείκτη <3.2.2 type=”S” input=”G”>

<3.2.2 type=”B” input=”G”>

<3.2.2 type=”N” input=”G”>

<3.2.2 type=”N” input=”G”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”S” input=”G”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Οικονομικοί δείκτες για το ΕΤΘΑ (Πίνακας αναφοράς του υποδείγματος 7.1 για τα ΕΠ)

Προτεραιότητα της Ένωσης

Οικονομικοί δείκτες

Συνολική αξία

Δείκτες

Ορόσημο(2018)

Τιμή στόχου (2023)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Τίτλος της προτεραιότητας της Ένωσης <3.2.3 type=”S” input=”G”>

Ονομασία δείκτη <3.2.3 type=”S” input=”G”>

<3.2.3 type=”N” input=”G”>

<3.2.3 type=”N” input=”G”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”S” input=”G”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.   Οικονομικά στοιχεία

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Οικονομικά στοιχεία για το ΕΤΘΑ (Πίνακας αναφοράς του υποδείγματος 8.2, 8.3 και 9.2 για τα ΕΠ)

Προτεραιότητα της Ένωσης

Επιλεγμένος ειδικός στόχος

Θεματικός στόχος

Μέτρο

Συνολική δημόσια συνεισφορά

(EUR)

Συνεισφορά του ΕΤΘΑ

(EUR)

Συμβολή της συνεισφοράς του ΕΤΘΑ στην επίτευξη των στόχων της κλιματικής αλλαγής

(EUR)

Ποσοστό συγχρηματοδότησης από το ΕΤΘΑ

(%)

Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες όσον αφορά τις δράσεις που επελέγησαν για ενίσχυση

(EUR)

Συνολική δημόσια συνεισφορά όσον αφορά τις δράσεις που επελέγησαν για ενίσχυση

(EUR)

Ποσοστό της συνολικής χρηματοδότησης που διατέθηκε για τις επιλεγμένες δράσεις

(%)

Συμβολή στην επίτευξη των στόχων της κλιματικής αλλαγής των δράσεων που επελέγησαν για ενίσχυση

(EUR)

Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στην Αρχή Διαχείρισης

(EUR)

Σύνολο επιλέξιμων δημόσιων δαπανών που δήλωσαν οι δικαιούχοι στην Αρχή Διαχείρισης

(EUR)

Ποσοστό του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών που δήλωσαν οι δικαιούχοι επί της συνολικής χρηματοδότησης

(%)

Συμβολή στην επίτευξη των στόχων της κλιματικής αλλαγής του συνόλου των δημόσιων δαπανών που δήλωσαν οι δικαιούχοι στην Αρχή Διαχείρισης

(EUR)

Αριθμός επιλεγεισών δράσεων

1.

Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας

Τίτλος ειδικού στόχου <3.3.1 type=”S” input=”G”>

<3.3.1 type=”S” input=”G”>

Τίτλος του μέτρου <3.3.1 type=”S” input=”G”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”G”>

<3.3.1 type=”P” input=”G”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”P” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”G”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”P” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”G”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Προώθηση της υλοποίησης της ΚΑλΠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Ενίσχυση της εμπορίας και της μεταποίησης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Προαγωγή της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης· Θαλάσσιας Πολιτικής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνική βοήθεια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΠΙΝΑΚΑΣ 5

Κόστος των δράσεων που υλοποιήθηκαν εκτός της περιοχής του προγράμματος (άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013)

Προτεραιότητα της Ένωσης

Επιλέξιμες¦ δαπάνες του ΕΤΘΑ για δράσεις που υλοποιήθηκαν εκτός της περιοχής που δήλωσε ο δικαιούχος στην αρχή διαχείρισης

(EUR)

Ποσοστό της συνολικής χρηματοδότησης για τον άξονα προτεραιοτήτων

(%)

1.

Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

2.

Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

3.

Προώθηση της υλοποίησης της ΚΑλΠ

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

4.

Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

5.

Ενίσχυση της εμπορίας και της μεταποίησης

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

6.

Προαγωγή της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης· Θαλάσσιας Πολιτικής

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

Τεχνική βοήθεια

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

<3.3.2 type=”N” input=”G”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

4.   Ζητήματα που επηρεάζουν τις επιδόσεις του προγράμματος και διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί

4.1.   Μέτρα που έχουν ληφθεί για την τήρηση των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων (άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013)

Τα κράτη μέλη πρέπει να παράσχουν πληροφορίες για τις ειδικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες που δεν επληρούντο τον καιρό που εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης και των μέτρων που έχουν ληφθεί για την τήρηση των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων σε σχέση με τα μέτρα και το χρονοδιάγραμμα που προβλέπει η Συμφωνία Σύμπραξης και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. (Ισχύει μόνο για τις εκθέσεις που θα υποβληθούν το 2016 και το 2017)

ΠΙΝΑΚΑΣ 6

Μέτρα που έχουν ληφθεί για την τήρηση εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων που ισχύουν ειδικά για το ΕΤΘΑ

Μη εκπληρωθέντες ή μερικώς εκπληρωθέντες θεματικοί εκ των προτέρων όροι

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν

Προθεσμία

(Ημερομηνία)

Αρμόδια για την εκπλήρωση όργανα

Δράσεις που ολοκληρώθηκαν εμπρόθεσμα

(Ν/Ο)

Εκπληρωθέντα κριτήρια

(Ν/Ο)

Προβλεπόμενη ημερομηνία για την ολοκλήρωση των υπόλοιπων δράσεων

Σχόλια

Ονομασία του θεματικού εκ των προτέρων όρου <4.1.1 type=”>S”> input=”>S”>>

Ονομασία του κριτηρίου<4.1.1 type=”>S”> input=”>S”>>

<4.1.1 type=”>S”> maxlength=”>1000”> input=”>M”>>

<4.1.1 type=”>D”> maxlength=”>10”> input=”>M”>>

<4.1.1 type=”>S”> maxlength=”>500”> input=”>M”>>

<4.1.1 type=”>B”> input=”>S”>>

<4.1.1 type=”>B”> input=”>S”>>

<4.1.1 type=”>D”> input=”>M”>>

<4.1.1 type=”>S”> maxlength=”>1000”> input=”>M”>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.   Ζητήματα που επηρεάζουν την επίδοση του προγράμματος, καθώς και τα διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί (άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1303/2013)

<4.2.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

5.   Πληροφορίες σχετικά με σοβαρές παραβάσεις και διορθωτικά μέτρα (άρθρο 114 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014)

Πληροφορίες και δράσεις που αναλαμβάνονται σε περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων όπως αναφέρονται στο άρθρο 10, παράγραφος 1 και μη τήρησης των όρων βιωσιμότητας και επανορθωτικές δράσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 10, παράγραφος 2.

<5.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

6.   Ππληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη συμμόρφωση με το άρθρο 41 παράγραφος 8 (άρθρο 114 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014)

Πρέπει να παρασχεθεί μια σύνοψη μέτρων που λαμβάνονται για την επίτευξη του στόχου που προβλέπει το άρθρο 41 παράγραφος 8 σχετικά με την προτεραιότητα που αφορά το 60 % κατ'ανώτατο όριο της δημόσιας ενίσχυσης το οποίο πρέπει να εξασφαλίζεται για τον τομέα μικρής κλίμακας παράκτιας αλιείας, με στοιχεία για το ποσοστό της μικρής κλίμακας παράκτιας αλιείας στις δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του μέτρου 41 παράγραφος 2)

<6.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

7.   Πληροφορίες για τα μέτρα που έχουν ληφθεί προκείμενου να διασφαλιστεί η γνωστοποίησή των δικαιούχων (άρθρο 114 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014)

Πρέπει να παρασχεθεί μια σύνοψη μέτρων σύμφωνα με το παράρτημα V του κανονισμού για το ΕΤΘΑ, με ειδική αναφορά στην εθνική νομοθεσία που ενδέχεται να προβλέπει κάποιο ελάχιστο όριο όσον αφορά τη δημοσίευση στοιχείων φυσικών προσώπων

<7.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

8.   Δραστηρίοτητες σχετικά με το σχέδιο αξιολόγησης και σύνθεση των αξιολογήσεων (άρθρο 114 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013)

Θα πρέπει να παρασχεθεί μια σύνοψη των δραστηριοτήτων σχετικά με τις δραστηριότητες που έχουν αναληφθεί για την υλοποίηση του σχεδίου αξιολόγησης, περιλαμβανομένης και της συνέχειας που δόθηκε στα πορίσματα των αξιολογήσεων.

Θα πρέπει να παρασχεθεί μια σύνθεση των πορισμάτων όλων των αξιολογήσεων του προγράμματος που ήταν διαθέσιμες κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, με αναφορά της ονομασίας και της περιόδου αναφοράς των εκθέσεων αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν.

Επιπλέον, θα πρέπει να ανακοινωθεί εδώ η πρόσβαση στις αξιολογήσεις που είναι διαθέσιμες στο κοινό σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

<8.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;17500&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

9.   Συνοπτική έκθεση για την ενημέρωση του κοινού (άρθρο 50 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013)

Θα πρέπει να δημοσιεύεται μια σύνοψη των Ετήσιων Εκθέσεων Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού.

[Θα πρέπει να δημοσιεύεται μια σύνοψη των Ετήσιων Εκθέσεων Υλοποίησης και να φορτώνεται ως χωριστός φάκελος υπό τη μορφή παραρτήματος της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης. Προτεινόμενος μορφότυπος: να φορτώνεται στο SFC2014 ως χωριστός φάκελος, χωρίς δομημένα στοιχεία και χωρίς περιορισμούς όσον αφορά τον αριθμό των χρησιμοποιούμενων χαρακτήρων.]

10.   Έκθεση για τη χρησιμοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων (άρθρο 46 παράγραφος 1 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1303/2013)

Στις περιπτώσεις που η Αρχή Διαχείρισης έχει αποφασίσει να χρησιμοποιήσει μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, πρέπει να διαβιβάσει στην Επιτροπή μια ειδική έκθεση σχετικά με τις δράσεις που απετέλεσαν αντικείμενο των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής ως παράρτημα στην ετήσια έκθεση υλοποίησης, με τη χρησιμοποίηση του υποδείγματος που περιλαμβάνεται στην εκτελεστική πράξη η οποία εκδόθηκε βάσει του άρθρου 46 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

Μέρος Β — Εκθέσεις που θα υποβληθούν το 2017 και το 2019 εντός της προθεσμίας που προβλέπει το άρθρο 138 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (επιπλέον των όσων προβλέπονται στο μέρος Α)

11.   Αξιολόγηση της υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος (άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013)

Για κάθε προτεραιότητα της Ένωσης θα πρέπει να αξιολογούνται οι πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται στο μέρος Α καθώς και η πρόοδος ως προς την επίτευξη των στόχων του προγράμματος (με ενσωμάτωση των πορισμάτων και των συστάσεων της αξιολόγησης)

Προτεραιότητα της Ένωσης

Αξιολόγηση των στοιχείων και της προόδου για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος

Τίτλος της προτεραιότητας της Ένωσης <11.1 type=”S” input=”G”>

<11.1 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”>

 

 

 

 

Αξιολόγηση με βάση την προτεραιότητα της Ένωσης για να διαπιστωθεί κατά πόσον είναι επαρκής η πρόοδος που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τα ορόσημα και τους στόχους προκειμένου να διασφαλισθεί η τελική τους εκπλήρωση, με αναφορά όπου ενδείκνυται των τυχόν διορθωτικών μέτρων που έχουν ληφθεί ή σχεδιασθεί

Προτεραιότητα της Ένωσης

Αξιολόγηση της προόδου που έχει επιτευχθεί για να διαπιστωθεί κατά πόσον είναι επαρκής η πρόοδος που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τα ορόσημα και τους στόχους προκειμένου να διασφαλισθεί η τελική τους εκπλήρωση, με αναφορά των τυχόν διορθωτικών μέτρων που έχουν ληφθεί ή σχεδιασθεί

Τίτλος της προτεραιότητας της Ένωσης <11.2 type=”S” input=”G”>

<11.2 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”>

 

 

 

 

12.   Οριζόντιες αρχές υλοποίησης (άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013)

Αξιολόγηση της υλοποίησης ειδικών δράσεων βάσει των αρχών του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 για την εταιρική σχέση και την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, με ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο των εταίρων για την υλοποίηση του προγράμματος.

<12.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

Αξιολόγηση της υλοποίησης ειδικών δράσεων βάσει των αρχών του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και την αποτροπή των διακρίσεων, περιλαμβανομένης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες καθώς και των ρυθμίσεων που έχουν γίνει για τη διασφάλιση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

<12.2 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;3500&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

Αξιολόγηση της υλοποίησης ειδικών δράσεων βάσει των αρχών του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 σχετικά με την διαρκή ανάπτυξη, περιλαμβανομένης και μιας επισκόπησης των δράσεων που έχουν αναληφθεί για την προώθηση της διαρκούς ανάπτυξης.

<12.3 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;3500&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

13.   Έκθεση σχετικά με την ενίσχυση που χρησιμοποιήθηκε για τους στόχους της κλιματικής αλλαγής (άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013)

Τα ποσά υπολογίζονται αυτόματα και θα περιληφθούν στον πίνακα 4 σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία. Μπορούν να δοθούν διευκρινίσεις στην περίπτωση που τα πραγματικά ποσά είναι μικρότερα από τα σχεδιαζόμενα.

<13.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;3500&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

Μέρος Γ — Εκθέσεις που θα υποβληθούν το 2019 και εντός της προθεσμίας που προβλέπει το άρθρο 138 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (επιπλέον αυτών που προβλέπονται στα μέρη A + B)

14.   Έξυπνη, διαρκής και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (άρθρο 50 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013)

Θα πρέπει να παρασχεθούν στοιχεία σχετικά με την αξιολόγηση της συμβολής του Επιχειρησιακού Προγράμματος στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Ένωσης για μια έξυπνη, διαρκή και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη

<13.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;17500&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

15.   Ζητήματα που επηρεάζουν τις επιδόσεις του προγράμματος — πλαίσιο επιδόσεων (άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013)

Στις περιπτώσεις που η αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά τα ορόσημα και τους στόχους που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο επιδόσεων δείχνει ότι ορισμένα ορόσημα και στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί, τα κράτη μέλη πρέπει να επισημάνουν τους λόγους της αδυναμίας επίτευξής τους στην έκθεση του 2019 (για τα ορόσημα) και στη έκθεση που πρέπει να υποβληθεί εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 138 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (για τους στόχους)

<14.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

(1)  Υπόμνημα χαρακτηριστικών των πεδίων:

 

τύπος: N = αριθμός, D = ημερομηνία, S = στοιχειοσειρά, C = τετραγωνίδιο επιλογής, P = ποσοστό, B = Boolean

 

εισαγωγή: M = χειρωνακτικά, S = επιλογή, G = από το σύστημα

 

”maxlength” = Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων, συμπεριλαμβανομένων των κενών


Top