EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1333

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 26ης Νοεμβρίου 2014 , σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία χρηματαγορών (ΕΚΤ/2014/48)

OJ L 359, 16.12.2014, p. 97–116 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1333/oj

16.12.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 359/97


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 26ης Νοεμβρίου 2014

σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία χρηματαγορών

(ΕΚΤ/2014/48)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 5,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1 και το άρθρο 6 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Προς εκπλήρωση των καθηκόντων του, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) απαιτεί την κατάρτιση στατιστικών στοιχείων για τις συναλλαγές των χρηματαγορών και, ειδικότερα, για τις εξασφαλισμένες και τις μη εξασφαλισμένες συναλλαγές και για ορισμένες συναλλαγές επί παραγώγων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό, οι οποίες συνάπτονται μεταξύ νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΝΧΙ), πλην των κεντρικών τραπεζών και των αμοιβαίων κεφαλαίων της χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ), και λοιπών ΝΧΙ, καθώς και μεταξύ ΝΧΙ και λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, της γενικής κυβέρνησης και μη χρηματοοικονομικών εταιρειών, εξαιρουμένων πάντως των ενδοομιλικών συναλλαγών.

(2)

Κύριος σκοπός της συλλογής των εν λόγω στατιστικών στοιχείων είναι η παροχή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ολοκληρωμένων, λεπτομερών και εναρμονισμένων στατιστικών πληροφοριών για τις χρηματαγορές της ζώνης του ευρώ. Τα στοιχεία που συλλέγονται σε σχέση με συναλλαγές οι οποίες διενεργούνται στα ως άνω τμήματα της αγοράς παρέχουν πληροφορίες για τον μηχανισμό μετάδοσης των αποφάσεων νομισματικής πολιτικής. Συνεπώς, συνιστούν απαραίτητη δέσμη στατιστικών στοιχείων για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ.

(3)

Εξάλλου, η συλλογή στατιστικών στοιχείων είναι απαραίτητη προκειμένου η ΕΚΤ να είναι σε θέση να παρέχει στον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό (ΕΕΜ) υποστήριξη σε επίπεδο αναλύσεων και στατιστικής, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου (3). Στο πλαίσιο αυτό, η συλλογή στατιστικών στοιχείων είναι απαραίτητη και για την υποστήριξη των καθηκόντων της ΕΚΤ στο πεδίο της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

(4)

Στην περίπτωση που οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) αποφασίζουν να μην συλλέγουν τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, οφείλουν να ενημερώνουν σχετικά την ΕΚΤ, οπότε αναλαμβάνει αυτή το καθήκον της απευθείας συλλογής τους από τις μονάδες παροχής στοιχείων.

(5)

Σύμφωνα με τις Συνθήκες και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής το «καταστατικό του ΕΣΚΤ»), η ΕΚΤ οφείλει να εκδίδει κανονισμούς στον βαθμό που αυτό καθίσταται αναγκαίο για την εκτέλεση των καθηκόντων του ΕΣΚΤ που ορίζονται στο καταστατικό του ΕΣΚΤ, καθώς και σε ορισμένες περιπτώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις που θεσπίζει το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 129 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(6)

Προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τον φόρτο εργασίας τον οποίο συνεπάγεται η παροχή στοιχείων από τα ΝΧΙ, διασφαλίζοντας πάντως την έγκαιρη παροχή υψηλής ποιότητας στατιστικών στοιχείων, αρχικά η ΕΚΤ θα απαιτεί από τα μεγαλύτερα ΝΧΙ της ζώνης του ευρώ να παρέχουν στοιχεία βάσει του μεγέθους του συνόλου των κύριων στοιχείων ενεργητικού της λογιστικής τους κατάστασης, συγκρινόμενου με το σύνολο των κύριων στοιχείων ενεργητικού της λογιστικής κατάστασης όλων των ΝΧΙ της ζώνης του ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου 2017 το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ δύναται να επεκτείνει τον αριθμό των NXI που παρέχουν στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη και άλλα κριτήρια, όπως η σημασία των δραστηριοτήτων των ΝΧΙ στις χρηματαγορές και η επίδρασή τους στη σταθερότητα και λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η ΕΚΤ θα μεριμνά ώστε να υπάρχουν τουλάχιστον τρία ΝΧΙ που θα παρέχουν στοιχεία ανά κράτος μέλος με νόμισμα το ευρώ (εφεξής το «κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ»), προκειμένου να διασφαλίζεται ένα ελάχιστο επίπεδο γεωγραφικής εκπροσώπησης. Οι ΕθνΚΤ δύνανται να συλλέγουν στοιχεία και από ΝΧΙ που δεν αποτελούν τμήμα του πραγματικού πληθυσμού παροχής στοιχείων με βάση τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων στις οποίες αυτά υπόκεινται σε εθνικό επίπεδο. Στην περίπτωση αυτή τα στοιχεία θα παρέχονται και θα επαληθεύονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

(7)

Προκειμένου να ελαχιστοποιήσει περαιτέρω τον φόρτο εργασίας τον οποίο συνεπάγεται η παροχή στοιχείων από τα ΝΧΙ, αποσοβώντας την επιβολή σε αυτά παράλληλων υποχρεώσεων παροχής στοιχείων και χωρίς να υπονομεύεται η έγκαιρη παροχή υψηλής ποιότητας στατιστικών στοιχείων, η ΕΚΤ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να τα απαλλάσσει από την παροχή στοιχείων για συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων ή συμβάσεις παραγώγων εάν τα σχετικά στοιχεία έχουν ήδη κοινοποιηθεί σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών, υπό την προϋπόθεση ότι η ΕΚΤ έχει πρόσβαση σε επικαιροποιημένα και τυποποιημένα στοιχεία σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που εξειδικεύονται στον παρόντα κανονισμό.

(8)

Το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου προβλέπει ότι η ΕΚΤ μπορεί να εκδίδει κανονισμούς για τον καθορισμό και την επιβολή των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει για τον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ. Το άρθρο 6 παράγραφος 4 προβλέπει ότι η ΕΚΤ μπορεί να εκδίδει κανονισμούς που εξειδικεύουν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να ασκείται το δικαίωμα επαλήθευσης ή εκτέλεσης της υποχρεωτικής συλλογής στατιστικών πληροφοριών.

(9)

Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 ορίζει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να αναλαμβάνουν μόνα τους την οργάνωση στον τομέα της στατιστικής και να συνεργάζονται πλήρως με το ΕΣΚΤ, προκειμένου να διασφαλίζουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 5 του καταστατικού του ΕΣΚΤ.

(10)

Στον βαθμό που στοιχεία τα οποία συλλέγονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό περιέχουν εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες, τα εφαρμοστέα πρότυπα για την προστασία και χρήση των εν λόγω πληροφοριών θα είναι εκείνα που καθορίζονται στα άρθρα 8 και 8γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98.

(11)

Το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 ορίζει ότι η ΕΚΤ έχει την εξουσία να επιβάλλει κυρώσεις στις μονάδες παροχής στοιχείων που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων οι οποίες καθορίζονται στους κανονισμούς ή τις αποφάσεις της ΕΚΤ.

(12)

Μολονότι αναγνωρίζεται ότι οι κανονισμοί που εκδίδει η ΕΚΤ δυνάμει του άρθρου 34.1 του καταστατικού του ΕΣΚΤ δεν παρέχουν δικαιώματα ούτε επιβάλλουν υποχρεώσεις στα κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ (εφεξής τα «κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ»), το άρθρο 5 εφαρμόζεται τόσο στα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ όσο και στα κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2533/98 αναφέρει ότι το άρθρο 5 του καταστατικού του ΕΣΚΤ, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεπάγεται την υποχρέωση εκπόνησης και εφαρμογής, σε εθνικό επίπεδο, όλων των μέτρων που τα κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ θεωρούν κατάλληλα προκειμένου να συλλέξουν τις στατιστικές πληροφορίες που χρειάζονται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων προς την ΕΚΤ και να πραγματοποιήσουν εγκαίρως τις προετοιμασίες στον τομέα της στατιστικής, προκειμένου να καταστούν κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ.

(13)

Οι υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων δυνάμει του παρόντος κανονισμού δεν θίγουν τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων που επιβάλλουν άλλες νομικές πράξεις και μέσα της ΕΚΤ, τα οποία μπορούν, τουλάχιστον εν μέρει, να καλύπτουν και την παροχή στατιστικών πληροφοριών για τις χρηματαγορές ανά συναλλαγή ή σε συγκεντρωτική βάση,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)   «μονάδες παροχής στοιχείων», «κάτοικος» και «έχων κατοικία»: οι όροι αυτοί νοούνται όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98·

2)   «νομισματικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα» (ΝΧΙ): ο όρος αυτός νοείται όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2013/33) (4) και περιλαμβάνει όλα τα υποκαταστήματα του ΝΧΙ στην Ένωση και στην ΕΖΕΣ, εκτός αντίθετης ρητής διάταξης του παρόντος κανονισμού·

3)   «ΛΕΧΟ»: λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, εκτός από τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία, όπως καθορίζονται στο αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (εφεξής «ΕΣΛ 2010») που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5)·

4)   «ασφαλιστικές εταιρείες»: όλες οι χρηματοοικονομικές εταιρείες και οιονεί εταιρείες που ασχολούνται κατά κύριο λόγο με τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση ως συνέπεια της συγκέντρωσης των κινδύνων κυρίως με τη μορφή της άμεσης ασφάλισης ή της αντασφάλισης όπως καθορίζονται στο ΕΣΛ 2010·

5)   «συνταξιοδοτικά ταμεία»: όλες οι χρηματοοικονομικές εταιρείες και οιονεί εταιρείες που ασχολούνται κατά κύριο λόγο με τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση ως συνέπεια της συγκέντρωσης των κινδύνων και των αναγκών των ασφαλισμένων (κοινωνική ασφάλιση), όπως καθορίζονται στο ΕΣΛ 2010·

6)   «μη χρηματοοικονομικές εταιρείες»: ο τομέας των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών όπως καθορίζονται στο ΕΣΛ 2010·

7)   «γενική κυβέρνηση»: όλες οι θεσμικές μονάδες που είναι παραγωγοί λοιπού μη εμπορεύσιμου προϊόντος των οποίων η παραγωγή προορίζεται για ατομική και συλλογική κατανάλωση και που χρηματοδοτούνται κυρίως από υποχρεωτικές πληρωμές εκ μέρους μονάδων που ανήκουν σε άλλους τομείς, καθώς και οι θεσμικές μονάδες που ασχολούνται κυρίως με την αναδιανομή του εθνικού εισοδήματος και πλούτου, όπως καθορίζονται στο ΕΣΛ 2010·

8)   «σύνολο κύριων στοιχείων ενεργητικού της λογιστικής κατάστασης»: το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού μείον τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού, όπως αυτοί οι όροι προσδιορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 (ΕΚΤ/2013/33)·

9)   «στατιστικά στοιχεία χρηματαγορών»: τα στατιστικά στοιχεία για τις εξασφαλισμένες και μη εξασφαλισμένες συναλλαγές και τις συναλλαγές επί παραγώγων που αφορούν μέσα της χρηματαγοράς και συνάπτονται μεταξύ ΝΧΙ και μεταξύ ΝΧΙ και ΛΕΧΟ, ασφαλιστικών εταιρειών, συνταξιοδοτικών ταμείων, κεντρικών τραπεζών, της γενικής κυβέρνησης και μη χρηματοοικονομικών εταιρειών, εξαιρουμένων πάντως των ενδοομιλικών συναλλαγών, στην οικεία περίοδο παροχής στοιχείων·

10)   «μέσο χρηματαγοράς»: οποιοδήποτε από τα μέσα που παρατίθενται στα παραρτήματα I, ΙΙ και ΙΙΙ·

11)   «αμοιβαίο κεφάλαιο της χρηματαγοράς»: οργανισμός συλλογικών επενδύσεων ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια λειτουργίας ως οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6) ή αποτελεί οργανισμό εναλλακτικών επενδύσεων σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7), επενδύει σε βραχυπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία και στοχεύει σε επιμέρους ή συνολικά σε αποδόσεις ανάλογα με τα επιτόκια της χρηματαγοράς ή στη διατήρηση της αξίας της επένδυσης·

12)   «κεντρική τράπεζα»: κάθε κεντρική τράπεζα, ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασής της·

13)   «εθνική κεντρική τράπεζα» ή «ΕθνΚΤ»: η εθνική κεντρική τράπεζα κράτους μέλους της Ένωσης·

14)   «πληθυσμός παροχής στοιχείων»: ΝΧΙ κάτοικοι της ζώνης του ευρώ, εξαιρουμένων των κεντρικών τραπεζών και των ΑΚΧΑ, τα οποία δέχονται καταθέσεις εκφρασμένες σε ευρώ και/ή εκδίδουν οποιοδήποτε άλλο χρεόγραφο και/ή χορηγούν δάνεια εκφρασμένα σε ευρώ, όπως παρατίθενται στα παραρτήματα I, ΙΙ ή ΙΙΙ, από/προς άλλα ΝΧΙ και/ή από/προς ΛΕΧΟ, ασφαλιστικές εταιρείες, συνταξιοδοτικά ταμεία, τη γενική κυβέρνηση, τις κεντρικές τράπεζες για επενδυτικούς σκοπούς ή μη χρηματοοικονομικές εταιρείες·

15)   «όμιλος»: όμιλος επιχειρήσεων, περιλαμβανομένου, ενδεικτικά, του τραπεζικού ομίλου, αποτελούμενος από τη μητρική επιχείρηση και τις θυγατρικές, οι οικονομικές καταστάσεις των οποίων είναι ενοποιημένες για τους σκοπούς της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8)·

16)   «υποκατάστημα»: έδρα επιχειρηματικής εκμετάλλευσης, η οποία στερείται ιδίας νομικής προσωπικότητας και διενεργεί απευθείας, εν όλω ή εν μέρει, πράξεις που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της δραστηριότητας του ιδρύματος·

17)   «υποκατάστημα στην Ένωση και στην ΕΖΕΣ»: υποκατάστημα εγκατεστημένο και καταχωρισμένο σε κράτος μέλος της Ένωσης ή σε χώρα της ΕΖΕΣ·

18)   «Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών»: ο διακυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε για την προαγωγή του ελεύθερου εμπορίου και της οικονομικής ολοκλήρωσης προς όφελος των κρατών μελών του·

19)   «ενδοομιλική συναλλαγή»: η συναλλαγή σε μέσα χρηματαγοράς που συνάπτει μια μονάδα παροχής στοιχείων με άλλη επιχείρηση που περιλαμβάνεται στην ίδια ενοποιημένη λογιστική κατάσταση σε πλήρη βάση. Οι επιχειρήσεις που συμβάλλονται στη συναλλαγή θεωρούνται ότι περιλαμβάνονται στην «ίδια ενοποίηση» σε πλήρη βάση όταν αμφότερες:

α)

περιλαμβάνονται σε ενοποίηση σύμφωνα με την οδηγία 2013/34/ΕΕ ή σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) που εκδίδονται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9) ή, προκειμένου για όμιλο η μητρική επιχείρηση του οποίου έχει έδρα σε τρίτη χώρα, σύμφωνα με γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές της τρίτης αυτής χώρας, οι οποίες θεωρούνται ανάλογες των ΔΠΧΠ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1569/2007 της Επιτροπής (10) (ή σύμφωνα με λογιστικά πρότυπα τρίτης χώρας, η χρήση των οποίων επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του ανωτέρω κανονισμού)· ή

β)

καλύπτονται από την ίδια ενοποιημένη εποπτεία σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (11) ή, προκειμένου για όμιλο η μητρική επιχείρηση του οποίου έχει έδρα σε τρίτη χώρα, από την ίδια ενοποιημένη εποπτεία που ασκεί η αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας, η οποία θεωρείται ανάλογη εκείνης που διέπεται από τις αρχές που καθορίζονται στο άρθρο 127 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ·

20)   «εργάσιμη ημέρα»: προκειμένου για ημερομηνίες που εξειδικεύονται σε συμφωνία ή σε επιβεβαίωση συναλλαγής σε μέσο χρηματαγοράς, η ημέρα κατά την οποία οι εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος είναι ανοιχτές για τη διεξαγωγή γενικών εργασιών (συμπεριλαμβανομένων των αγοραπωλησιών στο εν λόγω μέσο χρηματαγοράς) και διακανονίζουν πληρωμές στο ίδιο νόμισμα με εκείνο της πληρωμής που είναι εκτελεστέα ή υπολογίζεται με βάση την εν λόγω ημερομηνία. Στην περίπτωση συναλλαγής σε μέσο χρηματαγοράς που διέπεται από τυποποιημένη σύμβαση-πλαίσιο εκδόσεως της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τραπεζών (EBF), της Loan Market Association (LMA), της International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA) ή άλλων κύριων ευρωπαϊκών ή διεθνών ενώσεων της αγοράς, χρησιμοποιείται ο ορισμός που προβλέπεται σε αυτή ρητά ή διά παραπομπής. Όσον αφορά τον διακανονισμό συναλλαγής σε μέσο χρηματαγοράς, η οποία πρόκειται να διακανονιστεί μέσω ορισμένου συστήματος διακανονισμού, ως «εργάσιμη ημέρα» νοείται η ημέρα κατά την οποία το σύστημα διακανονισμού είναι ανοικτό για τον διακανονισμό της εν λόγω συναλλαγής·

21)   «ημέρα διακανονισμού “TARGET2”»: οποιαδήποτε ημέρα κατά την οποία το TARGET2 (Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο) είναι ανοικτό·

22)   «συμφωνία επαναγοράς»: συμφωνία βάσει της οποίας οι αντισυμβαλλόμενοι μπορούν να συνάπτουν συναλλαγές, στο πλαίσιο των οποίων ο ένας εξ αυτών («πωλητής») συμφωνεί να πωλήσει στον άλλον («αγοραστή») καθορισμένα «περιουσιακά στοιχεία» («τίτλους», «εμπορεύματα» ή «λοιπά περιουσιακά στοιχεία») σε προσεχή ημερομηνία έναντι καταβολής του τιμήματος αγοράς από τον αγοραστή και ταυτόχρονα συμφωνείται ο αγοραστής να επαναπωλήσει στον πωλητή τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία σε καθορισμένη μελλοντική ημερομηνία ή όποτε ζητηθεί, έναντι καταβολής του τιμήματος επαναγοράς. Κάθε τέτοια συναλλαγή μπορεί να είναι πράξη επαναγοράς ή πράξη αγοράς και επαναπώλησης. Ως «συμφωνία επαναγοράς» μπορεί να νοείται επίσης η συμφωνία ενεχυρίασης περιουσιακών στοιχείων και χορήγησης γενικού δικαιώματος επαναχρησιμοποίησής τους με αντάλλαγμα δάνειο σε μετρητά σε προσεχή ημερομηνία και αποπληρωμής του δανείου, εντόκως, σε απώτερη ημερομηνία με αντάλλαγμα την επιστροφή των περιουσιακών στοιχείων. Οι πράξεις επαναγοράς μπορούν να συνάπτονται με προκαθορισμένη διάρκεια («πράξεις επαναγοράς καθορισμένης διάρκειας») ή χωρίς προκαθορισμένη διάρκεια, οπότε οι αντισυμβαλλόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν να ανανεώσουν (roll-over) ή να καταγγείλουν τη συμφωνία οποιαδήποτε ημέρα («πράξεις επαναγοράς ανοιχτού τύπου»)·

23)   «τριμερής πράξη επαναγοράς»: πράξη επαναγοράς στο πλαίσιο της οποίας τρίτος είναι υπεύθυνος για την επιλογή και τη διαχείριση της ασφάλειας στη διάρκεια ζωής της πράξης·

24)   «πράξη ανταλλαγής νομισμάτων»: πράξη ανταλλαγής στο πλαίσιο της οποίας ένας εκ των αντισυμβαλλομένων πωλεί στον άλλον καθορισμένη ποσότητα συγκεκριμένου νομίσματος έναντι καταβολής ποσού σε διαφορετικό νόμισμα βάσει συμφωνούμενης συναλλαγματικής ισοτιμίας (γνωστής ως «τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας») και συμφωνείται ο ίδιος να επαναγοράσει σε μελλοντική ημερομηνία (γνωστή ως «ημερομηνία λήξης») το αρχικά αγορασθέν νόμισμα με διαφορετική συναλλαγματική ισοτιμία (γνωστή ως «προθεσμιακή συναλλαγματική ισοτιμία»)·

25)   «πράξη ανταλλαγής δεικτών επιτοκίου διάρκειας μιας ημέρας» (overnight index swap, εφεξής «OIS»): πράξη ανταλλαγής επιτοκίου στο πλαίσιο της οποίας το περιοδικά κυμαινόμενο επιτόκιο αντιστοιχεί στον γεωμετρικό μέσο όρο επιτοκίου διάρκειας μιας ημέρας (ή δείκτη επιτοκίου διάρκειας μιας ημέρας) στη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου. Η τελική πληρωμή υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του σταθερού επιτοκίου και του σύνθετου επιτοκίου διάρκειας μιας ημέρας που καταγράφεται κατά τη διάρκεια ζωής της OIS, εφαρμοζόμενη στο ονομαστικό ποσό της συναλλαγής. Καθώς ο παρών κανονισμός εστιάζει μόνο σε ΟIS που εκφράζονται σε ευρώ, το επιτόκιο διάρκειας μιας ημέρας θα είναι το ΕΟΝΙΑ·

26)   «πλαίσιο LCR της Βασιλείας ΙΙΙ»: η αναλογία κάλυψης ρευστότητας (LCR) που προτάθηκε από την Επιτροπή της Βασιλείας και προσυπογράφηκε στις 7 Ιανουαρίου 2013 από την ομάδα διοικητών και επικεφαλής εποπτείας, το όργανο επίβλεψης της Επιτροπής της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία, ως ελάχιστο παγκόσμιο κανονιστικό πρότυπο για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα ρευστότητας στον τραπεζικό τομέα.

Άρθρο 2

Πραγματικός πληθυσμός παροχής στοιχείων

1.   Ο πραγματικός πληθυσμός παροχής στοιχείων αποτελείται από τα ΝΧΙ του πληθυσμού αναφοράς παροχής στοιχείων που είναι κάτοικοι της ζώνης του ευρώ και προσδιορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο ως μονάδες παροχής στοιχείων σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή 3, κατά περίπτωση, ή τα ΝΧΙ που προσδιορίζονται ως μονάδες παροχής στοιχείων σύμφωνα με την παράγραφο 4 με βάση τα αναφερόμενα σε αυτήν κριτήρια, και στα οποία κοινοποιούνται οι υποχρεώσεις παροχής στοιχείων που αυτά υπέχουν σύμφωνα με την παράγραφο 5 (εφεξής «μονάδες παροχής στοιχείων»).

2.   Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει ότι ορισμένο ΝΧΙ αποτελεί μονάδα παροχής στοιχείων εάν το σύνολο των κύριων στοιχείων ενεργητικού της λογιστικής κατάστασης του συγκεκριμένου ΝΧΙ είναι μεγαλύτερο του 0,35 % του συνόλου των κύριων στοιχείων ενεργητικού της λογιστικής κατάστασης όλων των ΝΧΙ της ζώνης του ευρώ με βάση τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στην ΕΚΤ στοιχεία, δηλαδή με βάση:

α)

στοιχεία που ανάγονται στο τέλος Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους που προηγείται της κοινοποίησης σύμφωνα με την παράγραφο 5· ή

β)

στοιχεία που ανάγονται στο τέλος Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, εφόσον τα ανωτέρω υπό α) στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα.

Ο υπολογισμός του συνόλου των κύριων στοιχείων ενεργητικού της λογιστικής κατάστασης για τον σκοπό της ως άνω απόφασης δεν περιλαμβάνει υποκαταστήματα εκτός της χώρας υποδοχής του εν λόγω ΝΧΙ.

3.   Από την 1η Ιανουαρίου 2017 το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την ταξινόμηση οποιουδήποτε άλλου ΝΧΙ ως μονάδας παροχής στοιχείων με βάση το μέγεθος του συνόλου των κύριων στοιχείων ενεργητικού της λογιστικής κατάστασής του, συγκρινόμενου με το σύνολο των κύριων στοιχείων ενεργητικού της λογιστικής κατάστασης όλων των ΝΧΙ της ζώνης του ευρώ, τη σημασία των δραστηριοτήτων του στη διαπραγμάτευση των μέσων χρηματαγοράς και την επίδρασή του στη σταθερότητα και λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος στη ζώνη του ευρώ και/ή σε κάθε κράτος μέλος.

4.   Από την 1η Ιανουαρίου 2017 το διοικητικό συμβούλιο μπορεί επίσης να αποφασίζει ότι, για κάθε κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ, τουλάχιστον τρία ΝΧΙ προσδιορίζονται ως μονάδες παροχής στοιχείων. Έτσι, εάν βάσει αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου κατά την παράγραφο 2 ή την παράγραφο 3 επιλεγούν λιγότερα από 3 ΝΧΙ σε ορισμένο κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ, ο πραγματικός πληθυσμός παροχής στοιχείων θα περιλαμβάνει και άλλα ΝΧΙ από το εν λόγω κράτος μέλος που η οικεία ΕθνΚΤ θεωρεί αντιπροσωπευτικά (εφεξής «αντιπροσωπευτικές μονάδες παροχής στοιχείων»), έτσι ώστε να προσδιορίζονται τουλάχιστον τρεις μονάδες ως μονάδες παροχής στοιχείων για το συγκεκριμένο κράτος μέλος.

Οι αντιπροσωπευτικές μονάδες παροχής στοιχείων επιλέγονται μεταξύ των μεγαλύτερων πιστωτικών ιδρυμάτων κατοίκων του εν λόγω κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ, με βάση το σύνολο των κύριων στοιχείων ενεργητικού της λογιστικής κατάστασης των ιδρυμάτων, εκτός εάν οι ΕθνΚΤ προτείνουν εναλλακτικά κριτήρια τα οποία εγκρίνει εγγράφως η ΕΚΤ.

5.   Η ΕΚΤ ή η οικεία ΕθνΚΤ κοινοποιεί στα εκάστοτε ΝΧΙ τυχόν αποφάσεις που λαμβάνει το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 ή 4, καθώς και τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Η κοινοποίηση αποστέλλεται εγγράφως τουλάχιστον τέσσερις μήνες πριν από την έναρξη της πρώτης παροχής στοιχείων.

6.   Με την επιφύλαξη τυχόν αποφάσεων που λαμβάνει το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 ή 4, οι ΕθνΚΤ μπορούν επίσης να συλλέγουν στατιστικά στοιχεία της χρηματαγοράς από τα ΝΧΙ κατοίκους του κράτους μέλους τους, τα οποία δεν αποτελούν μονάδες παροχής στοιχείων σύμφωνα με την παράγραφο 2, 3 ή 4, με βάση τις οικείες εθνικές υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων (εφεξής «πρόσθετες μονάδες παροχής στοιχείων»). Εάν ορισμένη ΕθνΚΤ προσδιορίζει πρόσθετες μονάδες παροχής στοιχείων με αυτόν τον τρόπο, τις ενημερώνει άμεσα.

Άρθρο 3

Υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων

1.   Για τους σκοπούς της τακτικής κατάρτισης στατιστικών στοιχείων της χρηματαγοράς, οι μονάδες παροχής στοιχείων υποβάλλουν στην ΕθνΚΤ του κράτους μέλους του οποίου είναι κάτοικοι σε ενοποιημένη βάση, περιλαμβανομένων όλων των υποκαταστημάτων τους στην Ένωση και στην ΕΖΕΣ, ημερήσιες στατιστικές πληροφορίες για μέσα χρηματαγοράς. Οι απαιτούμενες στατιστικές πληροφορίες καθορίζονται στα παραρτήματα I, ΙΙ και ΙΙΙ. Η ΕθνΚΤ διαβιβάζει στην ΕΚΤ τις στατιστικές πληροφορίες που λαμβάνει από τις μονάδες παροχής στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

2.   Οι ΕθνΚΤ καθορίζουν και εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις περί παροχής στοιχείων που πρέπει να τηρούν οι μονάδες παροχής στοιχείων σχετικά με τα μέσα χρηματαγοράς. Οι εν λόγω ρυθμίσεις διασφαλίζουν την παροχή των απαιτούμενων στατιστικών πληροφοριών και επιτρέπουν τον ακριβή έλεγχο της τήρησης των ελάχιστων προτύπων διαβίβασης, ακρίβειας, εννοιολογικής συμβατότητας και αναθεωρήσεων, όπως καθορίζονται στο παράρτημα IV.

3.   Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης παροχής στοιχείων της παραγράφου 1, μία ΕθνΚΤ μπορεί να αποφασίζει ότι οι μονάδες παροχής στοιχείων που επιλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφοι 2, 3 και 4 και είναι κάτοικοι του ίδιου κράτους μέλους με την ίδια παρέχουν στην ΕΚΤ τις στατιστικές πληροφορίες των παραρτημάτων I, ΙΙ και ΙΙΙ. Η ΕθνΚΤ ενημερώνει σχετικά την ΕΚΤ και τις μονάδες παροχής στοιχείων, οπότε η ΕΚΤ καθορίζει και εφαρμόζει τις ρυθμίσεις περί παροχής στοιχείων που πρέπει να τηρούν οι μονάδες παροχής στοιχείων και αναλαμβάνει το καθήκον της απευθείας συλλογής από τις τελευταίες των απαιτούμενων στοιχείων.

4.   Εφόσον ορισμένη ΕθνΚΤ έχει επιλέξει πρόσθετες μονάδες παροχής στοιχείων και τις έχει ενημερώσει σχετικά κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 6, οι τελευταίες παρέχουν σε εκείνη σε ημερήσια βάση στατιστικές πληροφορίες για τα μέσα χρηματαγοράς. Η ΕθνΚΤ διαβιβάζει στην ΕΚΤ, κατόπιν αιτήματος της τελευταίας, τις στατιστικές πληροφορίες που λαμβάνει από τις πρόσθετες μονάδες παροχής στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

5.   Οι ΕθνΚΤ καθορίζουν και εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις περί παροχής στοιχείων που πρέπει να τηρούν οι πρόσθετες μονάδες παροχής στοιχείων σύμφωνα με τις οικείες εθνικές υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων. Οι ΕθνΚΤ διασφαλίζουν ότι οι εθνικές ρυθμίσεις περί παροχής στοιχείων απαιτούν από τις πρόσθετες μονάδες παροχής στοιχείων να συμμορφώνονται με υποχρεώσεις ανάλογες των προβλεπομένων στα άρθρα 6 έως 8, στο άρθρο 10 παράγραφος 3, και στα άρθρα 11 και 12 του παρόντος κανονισμού. Οι ΕθνΚΤ διασφαλίζουν ότι, μέσω των παραπάνω ρυθμίσεων περί παροχής στοιχείων, παρέχονται οι απαιτούμενες στατιστικές πληροφορίες και επιτρέπεται ο ακριβής έλεγχος της τήρησης των ελάχιστων προτύπων διαβίβασης, ακρίβειας, εννοιολογικής συμβατότητας και αναθεωρήσεων, όπως καθορίζονται στο παράρτημα IV.

Άρθρο 4

Προθεσμίες παροχής στοιχείων

1.   Στην περίπτωση που ορισμένη ΕθνΚΤ αποφασίζει, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3, ότι οι μονάδες παροχής στοιχείων παρέχουν απευθείας στην ΕΚΤ τις στατιστικές πληροφορίες των παραρτημάτων I, ΙΙ και ΙΙΙ, οι μονάδες αυτές διαβιβάζουν στην ΕΚΤ τις εν λόγω πληροφορίες ως ακολούθως:

α)

Τα στοιχεία που συλλέγουν οι επιλεγμένες κατά το άρθρο 2 παράγραφος 2 μονάδες παροχής στοιχείων διαβιβάζονται στην ΕΚΤ μία φορά ημερησίως, μεταξύ 6 μ.μ. της ημερομηνίας συναλλαγής και 7 π.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) της πρώτης ημέρας διακανονισμού TARGET2 μετά την ημερομηνία συναλλαγής.

β)

Τα στοιχεία που συλλέγουν οι επιλεγμένες κατά το άρθρο 2 παράγραφοι 3 και 4 μονάδες παροχής στοιχείων διαβιβάζονται στην ΕΚΤ μία φορά ημερησίως, μεταξύ 6 μ.μ. της ημερομηνίας συναλλαγής και 1 μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) της πρώτης ημέρας διακανονισμού TARGET2 μετά την ημερομηνία συναλλαγής.

γ)

Τα στοιχεία ως προς τα οποία έχει χορηγηθεί παρέκκλιση στην ΕθνΚΤ κατά το άρθρο 5 διαβιβάζονται στην ΕΚΤ μία φορά εβδομαδιαίως, μεταξύ 6 μ.μ. της ημερομηνίας συναλλαγής και 1 μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) της πρώτης ημέρας διακανονισμού TARGET2 μετά το τέλος της εβδομάδας στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία.

2.   Σε κάθε άλλη περίπτωση πέραν εκείνων της παραγράφου 1, οι ΕθνΚΤ διαβιβάζουν στην ΕΚΤ τις ημερήσιες στατιστικές πληροφορίες χρηματαγοράς, όπως καθορίζονται στα παραρτήματα I, ΙΙ και ΙΙΙ, τις οποίες λαμβάνουν από τις μονάδες παροχής στοιχείων, ως ακολούθως:

α)

Τα στοιχεία που συλλέγουν οι μονάδες παροχής στοιχείων κατά το άρθρο 2 παράγραφος 2 διαβιβάζονται στην ΕΚΤ μία φορά ημερησίως, πριν από τις 7 π.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) της πρώτης ημέρας διακανονισμού TARGET2 μετά την ημερομηνία συναλλαγής.

β)

Τα στοιχεία που συλλέγουν οι επιλεγμένες κατά το άρθρο 2 παράγραφοι 3 και 4 μονάδες παροχής στοιχείων διαβιβάζονται στην ΕΚΤ μία φορά ημερησίως, πριν από τη 1 μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) της πρώτης ημέρας διακανονισμού TARGET2 μετά την ημερομηνία συναλλαγής.

γ)

Τα στοιχεία που συλλέγουν οι επιλεγμένες κατά το άρθρο 2 παράγραφος 6 πρόσθετες μονάδες παροχής στοιχείων διαβιβάζονται στην ΕΚΤ μία φορά ημερησίως, πριν από τη 1 μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) της πρώτης ημέρας διακανονισμού TARGET2 μετά την ημερομηνία συναλλαγής, μία φορά εβδομαδιαίως, πριν από τη 1 μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) της πρώτης ημέρας διακανονισμού TARGET2 μετά το τέλος της εβδομάδας στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία, ή μία φορά μηνιαίως, πριν από τη 1 μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) της πρώτης ημέρας διακανονισμού TARGET2 μετά το τέλος του μήνα στον οποίο αναφέρονται τα στοιχεία. Οι ΕθνΚΤ αποφασίζουν ως προς τη συχνότητα παροχής των στοιχείων και ενημερώνουν άμεσα την ΕΚΤ. Οι ΕθνΚΤ μπορούν να αναθεωρούν τη συχνότητα παροχής των στοιχείων ετησίως.

δ)

Τα στοιχεία ως προς τα οποία έχει χορηγηθεί παρέκκλιση στην ΕθνΚΤ κατά το άρθρο 5 διαβιβάζονται στην ΕΚΤ μία φορά εβδομαδιαίως, πριν από τη 1 μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) της πρώτης ημέρας διακανονισμού TARGET2 μετά το τέλος της εβδομάδας στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία.

3.   Οι ΕθνΚΤ ορίζουν την προθεσμία εντός της οποίας είναι αναγκαίο να λάβουν τα στοιχεία από τις μονάδες παροχής στοιχείων, προκειμένου με τη σειρά τους να είναι σε θέση να τηρούν τις προθεσμίες για την παροχή στοιχείων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 2, και ενημερώνουν σχετικά τις μονάδες παροχής στοιχείων.

4.   Σε περίπτωση που κάποια από τις καταληκτικές ημερομηνίες των προθεσμιών των παραγράφων 1 ή 2 είναι ημέρα αργίας του TARGET2, η σχετική προθεσμία παρατείνεται έως την επόμενη ημέρα λειτουργίας του TARGET2, όπως ανακοινώνεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Άρθρο 5

Παρεκκλίσεις

Σε περίπτωση επιλογής των μονάδων παροχής στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφοι 3 ή 4, μία ΕθνΚΤ μπορεί να ορίζει ότι αυτές μπορούν να υποβάλλουν στην ίδια τα ημερήσια στατιστικά στοιχεία της χρηματαγοράς μία φορά εβδομαδιαίως, πριν από τη 1 μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) της πρώτης ημέρας διακανονισμού TARGET2 μετά το τέλος της εβδομάδας στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία εάν για επιχειρησιακούς λόγους δεν είναι σε θέση να εκπληρώσουν την υποχρέωση παροχής των στοιχείων με ημερήσια συχνότητα. H EKT μπορεί να επιβάλλει όρους ως προς την εφαρμογή της παρέκκλισης από τις ΕθνΚΤ.

Άρθρο 6

Συγχώνευση, διάσπαση, αναδιοργάνωση και αφερεγγυότητα

1.   Σε περίπτωση συγχώνευσης, διάσπασης, απόσχισης (spin off) ή άλλης διαδικασίας αναδιοργάνωσης που ενδέχεται να επηρεάσει την εκπλήρωση των στατιστικών υποχρεώσεων ορισμένης μονάδας παροχής στοιχείων, η τελευταία ενημερώνει την ΕΚΤ και την οικεία ΕθνΚΤ για τις διαδικασίες βάσει των οποίων σχεδιάζεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, αφού δημοσιοποιηθεί η πρόθεση εφαρμογής κάποιας εκ των ως άνω διαδικασιών και σε εύλογο χρόνο πριν αυτή αρχίσει να παράγει αποτελέσματα. Επίσης, η μονάδα παροχής στοιχείων γνωστοποιεί στην ΕΚΤ και στην οικεία ΕθνΚΤ τη συγκεκριμένη διαδικασία εντός 14 ημερών από την ολοκλήρωσή της.

2.   Σε περίπτωση που μία μονάδα παροχής στοιχείων συγχωνεύεται με άλλη οντότητα με απορρόφηση κατά τους ορισμούς της οδηγίας 2011/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (12) και μία από τις συγχωνευόμενες οντότητες είναι μονάδα παροχής στοιχείων, αυτή συνεχίζει να παρέχει στοιχεία σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

3.   Σε περίπτωση που μία μονάδα παροχής στοιχείων συγχωνεύεται με άλλη οντότητα με σύσταση νέας εταιρείας κατά τους ορισμούς της οδηγίας 2011/35/ΕΕ και μία από τις συγχωνευόμενες οντότητες είναι μονάδα παροχής στοιχείων, η προκύπτουσα νέα οντότητα παρέχει στοιχεία σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό εάν εμπίπτει στον ορισμό της μονάδας παροχής στοιχείων.

4.   Σε περίπτωση που μία μονάδα παροχής στοιχείων διασπάται σε δύο ή περισσότερες οντότητες είτε με απορρόφηση είτε με σύσταση νέων εταιρειών κατά τους ορισμούς της έκτης οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου (13), και μία από τις νέες οντότητες είναι μονάδα παροχής στοιχείων, η νέα αυτή οντότητα παρέχει στοιχεία σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Η διάσπαση περιλαμβάνει και την πράξη απόσχισης (spin off), με την οποία μία μονάδα παροχής στοιχείων μεταβιβάζει εν όλω ή εν μέρει τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της σε νέα εταιρεία με αντάλλαγμα μετοχές της τελευταίας.

5.   Σε περίπτωση που ορισμένη μονάδα παροχής στοιχείων καταστεί αφερέγγυα, απολέσει την άδεια άσκησης τραπεζικών δραστηριοτήτων ή με άλλον τρόπο παύσει να ασκεί τις δραστηριότητες αυτές, σύμφωνα και με σχετική επιβεβαίωση της αρμόδιας εποπτικής αρχής, παύει να υποχρεούται σε παροχή στοιχείων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

6.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 5, μία μονάδα παροχής στοιχείων καθίσταται αφερέγγυα εφόσον συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

προβαίνει σε γενική εκχώρηση προς όφελος των πιστωτών ή για τον σκοπό εξυγίανσης, ρύθμισης ή συμβιβασμού με τους πιστωτές·

β)

αποδέχεται εγγράφως αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της·

γ)

αιτείται, συναινεί ή συγκατατίθεται στον διορισμό συνδίκου, διαχειριστή, αναγκαστικού διαχειριστή, εκκαθαριστή ή άλλου ανάλογου προσώπου στην ίδια ή σε σχέση με το σύνολο ή ουσιώδες τμήμα της περιουσίας της·

δ)

υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής της σε διαδικασία αφερεγγυότητας ενώπιον δικαστηρίου ή άλλου αρμόδιου οργάνου ή αρχής (από πρόσωπο εκτός αντισυμβαλλομένου σε σχέση με υποχρέωση της ίδιας της μονάδας παροχής στοιχείων έναντί του)·

ε)

τελεί υπό εκκαθάριση ή καθίσταται αφερέγγυα (ή υποβάλλεται σε άλλη ανάλογη διαδικασία) ή η ίδια η μονάδα παροχής στοιχείων ή οποιαδήποτε δημόσια αρχή ή οντότητα ή πρόσωπο αιτείται την υπαγωγή της εν λόγω μονάδας σε διαδικασία εξυγίανσης, ρύθμισης, συμβιβασμού, εκούσιας ρύθμισης, διαχείρισης, εκκαθάρισης, λύσης ή σε άλλο παρόμοιο μέτρο σύμφωνα με υφιστάμενη ή μελλοντική νομοθετική ή κανονιστική διάταξη, εφόσον η σχετική αίτηση για υπαγωγή στις ως άνω διαδικασίες δεν έχει ανασταλεί ή απορριφθεί εντός 30 ημερών από την κατάθεσή της (εκτός από την περίπτωση αίτησης για υπαγωγή σε εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη διαδικασία για την οποία δεν εφαρμόζεται η προθεσμία των 30 ημερών)·

στ)

διορίζεται σύνδικος, διαχειριστής, αναγκαστικός διαχειριστής, εκκαθαριστής ή άλλο ανάλογο πρόσωπο στην ίδια ή σε σχέση με το σύνολο ή ουσιώδες μέρος της περιουσίας της· ή

ζ)

συγκαλείται συνέλευση των πιστωτών της για να εξεταστεί η δυνατότητα εθελοντικής συμφωνίας (ή άλλη ανάλογη διαδικασία).

Άρθρο 7

Διατάξεις περί απορρήτου

1.   Όταν η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ λαμβάνουν και επεξεργάζονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό στοιχεία που περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες, περιλαμβανομένης της ανταλλαγής τους με άλλες ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ, εφαρμόζουν τους κανόνες προστασίας και χρήσης εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών των άρθρων 8 και 8γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98.

2.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, καμία εμπιστευτική πληροφορία που περιλαμβάνεται στα στατιστικά στοιχεία που συλλέγει η ΕΚΤ ή κάποια ΕθνΚΤ σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό δεν διαβιβάζεται σε άλλη αρχή ή τρίτους, πέραν της ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ, ούτε ανταλλάσσεται με τις εν λόγω αρχές ή τρίτους, εκτός αν η οικεία μονάδα παροχής στοιχείων παράσχει προηγουμένως στην ΕΚΤ ή στην οικεία ΕθνΚΤ ρητή έγγραφη συναίνεση και η ΕΚΤ ή η οικεία ΕθνΚΤ, κατά περίπτωση, έχει υπογράψει δέουσα συμφωνία περί απορρήτου με την εν λόγω μονάδα.

Άρθρο 8

Επαλήθευση και υποχρεωτική συλλογή

Η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ, κατά περίπτωση, έχουν το δικαίωμα να επαληθεύουν και, αν κρίνεται απαραίτητο, να συλλέγουν υποχρεωτικά τις πληροφορίες που οι μονάδες παροχής στοιχείων παρέχουν σύμφωνα με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων του άρθρου 3 και των παραρτημάτων I, ΙΙ και ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκείται ιδίως εάν η μονάδα παροχής στοιχείων δεν τηρεί τα πρότυπα διαβίβασης, ακρίβειας, εννοιολογικής συμβατότητας και αναθεωρήσεων του παραρτήματος IV. Εν προκειμένω εφαρμόζεται και το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98.

Άρθρο 9

Απλουστευμένη διαδικασία τροποποίησης

Η εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΤ, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις της επιτροπής στατιστικής του ΕΣΚΤ, δύναται να επιφέρει τεχνικές τροποποιήσεις στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν μεταβάλλουν το υφιστάμενο εννοιολογικό πλαίσιο και δεν επηρεάζουν τον φόρτο εργασίας που συνεπάγεται η παροχή στοιχείων. Η εκτελεστική επιτροπή ενημερώνει αμελλητί το διοικητικό συμβούλιο για κάθε τέτοια τροποποίηση.

Άρθρο 10

Έναρξη παροχής στοιχείων

1.   Στην περίπτωση επιλογής των μονάδων παροχής στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2, η παροχή στοιχείων κατά τον παρόντα κανονισμό αρχίζει με τα στοιχεία της 1ης Απριλίου 2016, με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 12.

2.   Στην περίπτωση επιλογής των μονάδων παροχής στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφοι 3 και 4, η παροχή στοιχείων κατά τον παρόντα κανονισμό αρχίζει την ημερομηνία την οποία η ΕΚΤ ή η οικεία ΕθνΚΤ κοινοποιεί στη μονάδα παροχής στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 5 και, σε κάθε περίπτωση, μετά την παρέλευση 12 μηνών από την έκδοση της σχετικής απόφασης του διοικητικού συμβουλίου κατά το άρθρο 2 παράγραφος 3 ή 4.

3.   Επιπλέον, στην περίπτωση επιλογής των αντιπροσωπευτικών μονάδων παροχής στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4, μια αντιπροσωπευτική μονάδα παροχής στοιχείων μπορεί να αιτείται εγγράφως προς την ΕΚΤ ή την οικεία ΕθνΚΤ την προσωρινή αναβολή της έναρξης παροχής στοιχείων, αναφέροντας τους λόγους για την αιτούμενη αναβολή. Η αιτούμενη αναβολή μπορεί να χορηγείται για μέγιστο διάστημα έξι μηνών με δυνατότητα παράτασής της μέχρι έξι επιπλέον μήνες. Η ΕΚΤ ή η οικεία ΕθνΚΤ μπορούν να συμφωνούν σε αναβολή της έναρξης παροχής στοιχείων ως προς την αιτούσα αντιπροσωπευτική μονάδα παροχής στοιχείων εάν θεωρούν ότι αυτή είναι δικαιολογημένη. Περαιτέρω, εάν η αντιπροσωπευτική μονάδα παροχής στοιχείων δεν διαθέτει στοιχεία ή διαθέτει μόνο στοιχεία που θεωρούνται μη αντιπροσωπευτικά από την ΕΚΤ και την ΕθνΚΤ κατά την ημερομηνία έναρξης παροχής στοιχείων, η ΕθνΚΤ μπορεί να συμφωνεί στην απαλλαγή της εν λόγω μονάδας από την τήρηση της ημερομηνίας έναρξης παροχής στοιχείων. Την απαλλαγή μπορεί να χορηγεί μόνο η ΕθνΚΤ, σε συνεργασία με την ΕΚΤ, εάν τόσο η ΕΚΤ όσο και η ΕθνΚΤ θεωρούν ότι το σχετικό αίτημα είναι δικαιολογημένο και δεν θέτει σε κίνδυνο την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος παροχής στοιχείων.

4.   Στην περίπτωση επιλογής ΝΧΙ ως πρόσθετων μονάδων παροχής στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 6, η έναρξη της παροχής στοιχείων κατά τον παρόντα κανονισμό λαμβάνει χώρα την ημερομηνία την οποία η ΕθνΚΤ κοινοποιεί στην πρόσθετη μονάδα παροχής στοιχείων κατά το άρθρο 2 παράγραφος 6.

Άρθρο 11

Ρήτρα περιοδικής αναθεώρησης

H ΕΚΤ αναθεωρεί τις ρυθμίσεις του παρόντος κανονισμού 12 μήνες μετά την έναρξη παροχής στοιχείων και συντάσσει σχετική έκθεση. Με βάση τις συστάσεις που διατυπώνονται στην εν λόγω έκθεση, η ίδια μπορεί να αυξάνει ή να μειώνει τον αριθμό των μονάδων παροχής στοιχείων και/ή τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων. Μετά την αρχική αυτή αναθεώρηση λαμβάνουν χώρα τακτικές ενημερώσεις του πραγματικού πληθυσμού παροχής στοιχείων ανά διετία.

Άρθρο 12

Μεταβατικές διατάξεις

Κατά την περίοδο από την 1η Απριλίου 2016 έως την 1η Ιουλίου 2016 θα επιτρέπεται στις μονάδες παροχής στοιχείων να παρέχουν στην ΕΚΤ ή στην οικεία ΕθνΚΤ στατιστικά στοιχεία χρηματαγοράς για ορισμένες και όχι όλες τις οικείες ημέρες. Η ΕΚΤ ή η οικεία ΕθνΚΤ μπορεί να καθορίζει τις ημέρες για τις οποίες απαιτείται η παροχή στοιχείων.

Άρθρο 13

Τελικές διατάξεις

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2015.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Φρανκφούρτη, 26 Νοεμβρίου 2014.

Για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Mario DRAGHI


(1)  ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 8.

(2)  Γνώμη της 14ης Νοεμβρίου 2014 (ΕΕ C 407 της 15.11.2014, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (EE) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 24ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΚΤ/2013/33) (ΕΕ L 297 της 7.11.2013, σ. 1).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 174 της 26.6.2013, σ. 1).

(6)  Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32).

(7)  Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 (ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 1).

(8)  Οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 182 της 29.6.2013, σ. 19).

(9)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων (ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1).

(10)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1569/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για την καθιέρωση μηχανισμού για τον προσδιορισμό της ισοδυναμίας των λογιστικών προτύπων που εφαρμόζουν οι εκδότες κινητών αξιών τρίτων χωρών βάσει των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 340 της 22.12.2007, σ. 66).

(11)  Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).

(12)  Οδηγία 2011/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για τις συγχωνεύσεις των ανωνύμων εταιρειών (ΕΕ L 110 της 29.4.2011, σ. 1).

(13)  Έκτη οδηγία του Συμβουλίου 82/891/ΕΟΚ, της 17ης Δεκεμβρίου 1982, βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της Συνθήκης, για τη διάσπαση των ανωνύμων εταιρειών (ΕΕ L 378 της 31.12.1982, σ. 47).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Πλαίσιο παροχής στατιστικών στοιχείων χρηματαγορών που αφορούν εξασφαλισμένες συναλλαγές

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΣΩΝ

Οι μονάδες παροχής στοιχείων παρέχουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ή στην οικεία εθνική κεντρική τράπεζα (ΕθνΚΤ) στοιχεία για κάθε συμφωνία επαναγοράς και σχετική πράξη επαναγοράς, περιλαμβανομένων των τριμερών πράξεων επαναγοράς, οι οποίες εκφράζονται σε ευρώ, έχουν μέγιστη διάρκεια ενός έτους (συναλλαγές μέγιστης διάρκειας 397 ημερών από την ημερομηνία συναλλαγής) και συνάπτονται μεταξύ των εν λόγω μονάδων και των λοιπών νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΝΧΙ), λοιπών ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών (ΛΕΧΟ), ασφαλιστικών εταιρειών, συνταξιοδοτικών ταμείων, της γενικής κυβέρνησης ή των κεντρικών τραπεζών για επενδυτικούς σκοπούς, καθώς επίσης και με μη χρηματοοικονομικές εταιρείες που ταξινομούνται ως εταιρείες «χονδρικής» βάσει του πλαισίου LCR της Βασιλείας ΙΙΙ.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΙΔΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1.

Είδος των στοιχείων συναλλαγής (1) που παρέχονται ανά συναλλαγή:

Πεδίο

Περιγραφή στοιχείου

Εναλλακτικοί όροι αναφοράς στοιχείου (κατά περίπτωση) και λοιπά χαρακτηριστικά

Transaction identifier (Κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής)

Ο μοναδικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής τον οποίο χρησιμοποιεί εσωτερικά η μονάδα παροχής στοιχείων για κάθε συναλλαγή.

Ο κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής είναι μοναδικός για κάθε συναλλαγή για την οποία παρέχονται στοιχεία σε δεδομένη ημερομηνία παροχής στοιχείων για οποιοδήποτε τμήμα της χρηματαγοράς.

Reporting date (Ημερομηνία παροχής στοιχείων)

Η ημερομηνία υποβολής των στοιχείων στην ΕΚΤ ή την ΕθνΚΤ.

 

Electronic time stamp (Ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα)

Ο χρόνος σύναψης ή καταχώρισης της συναλλαγής.

 

Counterparty code (Κωδικός αντισυμβαλλομένου)

Κωδικός που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του αντισυμβαλλομένου της μονάδας παροχής στοιχείων σε σχέση με τη συναλλαγή για την οποία παρέχονται στοιχεία.

Όταν οι συναλλαγές συνάπτονται μέσω κεντρικού αντισυμβαλλομένου (ΚΑΣ), πρέπει να παρέχεται ο κωδικός αναγνώρισης νομικής οντότητας (LEI) του ΚΑΣ.

Όταν οι συναλλαγές διενεργούνται από μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, ΛΕΧΟ, ασφαλιστικές εταιρείες, συνταξιοδοτικά ταμεία, τη γενική κυβέρνηση και κεντρικές τράπεζες, και για οποιαδήποτε άλλη αναφερόμενη συναλλαγή για την οποία δεν παρέχεται κωδικός LEI πρέπει να αναφέρεται η κατηγορία του αντισυμβαλλομένου.

Counterparty code ID (Αναγνωριστικό κωδικού αντισυμβαλλομένου)

Χαρακτηριστικό γνώρισμα που καθορίζει το είδος ενός επιμέρους διαβιβαζόμενου κωδικού αντισυμβαλλομένου.

Χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση. Αναφέρεται επιμέρους κωδικός αντισυμβαλλομένου.

Counterparty location (Τόπος εγκατάστασης αντισυμβαλλομένου)

Κωδικός χώρας βάσει του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO), ο οποίος προσδιορίζει τη χώρα εγκατάστασης του αντισυμβαλλομένου.

Υποχρεωτική αναφορά, εάν δεν παρέχεται επιμέρους κωδικός αντισυμβαλλομένου. Κατά τα λοιπά προαιρετική.

Transaction nominal amount (Ονομαστικό ποσό συναλλαγής)

Το ποσό του αρχικά χορηγούμενου ή λαμβανόμενου δανείου.

 

Collateral nominal amount (Ονομαστικό ποσό ασφάλειας)

Το ονομαστικό ποσό του τίτλου που χρησιμοποιείται ως ασφάλεια.

Κατ' εξαίρεση δεν αναφέρεται στην περίπτωση των τριμερών πράξεων επαναγοράς και κάθε άλλης συναλλαγής στην οποία ο χρησιμοποιούμενος τίτλος δεν ταυτοποιείται μέσω μοναδικού Διεθνούς Αριθμού Αναγνώρισης Τίτλων (ΙSIN).

Trade date (Ημερομηνία συναλλαγής)

Η ημερομηνία σύναψης της χρηματοοικονομικής συναλλαγής μεταξύ των αντισυμβαλλομένων.

 

Settlement date (Ημερομηνία διακανονισμού)

Η ημερομηνία αγοράς, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία καθίστανται καταβλητέα τα μετρητά από τον δανειστή στον δανειολήπτη και μεταβιβαστέος ο τίτλος από αυτόν στον δανειστή.

Στην περίπτωση πράξεων επαναγοράς ανοικτού τύπου είναι η ημερομηνία διακανονισμού της ανανέωσης (rollover) (ακόμη και όταν δεν λαμβάνει χώρα ανταλλαγή μετρητών).

Maturity date (Ημερομηνία λήξης)

Η ημερομηνία επαναγοράς, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία καθίστανται καταβλητέα τα μετρητά από τον δανειολήπτη στον δανειστή.

Στην περίπτωση των πράξεων επαναγοράς ανοικτού τύπου είναι η ημερομηνία κατά την οποία καθίστανται αποπληρωτέα το αρχικό κεφάλαιο και ο τόκος, εάν η συναλλαγή δεν ανανεωθεί περαιτέρω.

Transaction sign (Πρόσημο συναλλαγής)

Η λήψη μετρητών ως δανείου στην περίπτωση των πράξεων επαναγοράς ή η χορήγηση μετρητών ως δανείου στην περίπτωση των πράξεων επαναπώλησης.

 

ISIN of the collateral (ISIN της ασφάλειας)

Ο ISIN που αποδίδεται στις εκδόσεις τίτλων στις χρηματοοικονομικές αγορές, ο οποίος αποτελείται από δώδεκα αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και προσδιορίζει με μοναδικό τρόπο έναν τίτλο (όπως ορίζεται στον κωδικό ISO αριθ. 6166).

Κατ' εξαίρεση δεν αναφέρεται στην περίπτωση των τριμερών πράξεων επαναγοράς και κάθε άλλης πράξης επαναγοράς στην οποία ο χρησιμοποιούμενος τίτλος δεν ταυτοποιείται μέσω ενός μοναδικού ISIN.

Collateral type (Είδος ασφάλειας)

Προσδιορίζει την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται ως ασφάλεια όταν δεν αναφέρεται επιμέρους ISIN.

Αναφέρεται σε όλες τις περιπτώσεις που δεν αναφέρεται επιμέρους ISIN.

Special collateral flag (Ειδικός κωδικός αναγνώρισης ασφάλειας)

Προσδιορίζει όλες τις πράξεις επαναγοράς που συνάπτονται έναντι γενικής ασφάλειας και όσες συνάπτονται έναντι ειδικής ασφάλειας. Προαιρετικό πεδίο που αναφέρεται μόνο αν είναι εφικτό για τη μονάδα παροχής στοιχείων.

Η αναφορά είναι προαιρετική.

Deal rate (Επιτόκιο συναλλαγής)

Επιτόκιο εκφρασμένο σύμφωνα με τη συνθήκη χρηματαγοράς του πραγματικού αριθμού ημερών και του έτους των 360 ημερών (ACT/360), βάσει του οποίου συνάπτεται η πράξη επαναγοράς και τοκίζονται τα μετρητά που δόθηκαν ως δάνειο.

 

Collateral haircut (Περικοπή ασφάλειας)

Μέτρο ελέγχου κινδύνου που εφαρμόζεται στην υποκείμενη ασφάλεια, στο πλαίσιο του οποίου η αξία της υπολογίζεται ως η αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων μειωμένη κατά ορισμένο ποσοστό (περικοπή). Για τον σκοπό της παροχής στοιχείων η περικοπή ασφάλειας υπολογίζεται ως 100 μείον τον λόγο των μετρητών που δίδονται/λαμβάνονται ως δάνειο προς την αγοραία αξία, περιλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων της χρησιμοποιούμενης ασφάλειας.

Η αναφορά απαιτείται μόνο για τις συναλλαγές με μία ασφάλεια.

Counterparty code of the tri-party agent (Κωδικός αντισυμβαλλομένου της τριμερούς μονάδας)

Ο κωδικός αναγνώρισης αντισυμβαλλομένου της τριμερούς μονάδας.

Αναφέρεται για τις τριμερείς πράξεις επαναγοράς.

Tri-party agent code ID (Αναγνωριστικό κωδικού της τριμερούς μονάδας)

Χαρακτηριστικό γνώρισμα που καθορίζει το είδος ενός διαβιβαζόμενου επιμέρους κωδικού τριμερούς μονάδας.

Χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση που αναφέρεται επιμέρους κωδικός τριμερούς μονάδας.

Beneficiary in case of transactions conducted via CCPs (Δικαιούχος στην περίπτωση συναλλαγών διενεργούμενων μέσω ΚΑΣ)

 

 

2.   Όριο σημαντικότητας

Η παροχή στοιχείων για συναλλαγές που συνάπτονται με μη χρηματοοικονομικές εταιρείες απαιτείται μόνο για συναλλαγές που αφορούν μη χρηματοοικονομικές εταιρείες που ταξινομούνται ως εταιρείες «χονδρικής» βάσει του Πλαισίου LCR της Βασιλείας ΙΙΙ (2).

3.   Εξαιρέσεις

Δεν απαιτείται παροχή στοιχείων για ενδοομιλικές συναλλαγές.


(1)  Τα πρότυπα ηλεκτρονικής παροχής στοιχείων και οι τεχνικές προδιαγραφές των στοιχείων καθορίζονται χωριστά. Είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο www.ecb.int

(2)  Βλέπε κείμενο με τίτλο «Basel III: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools» («Βασιλεία ΙΙΙ: Συντελεστής κάλυψης ρευστότητας και εργαλεία παρακολούθησης κινδύνων ρευστότητας»), σ. 23 έως 27, διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών: www.bis.org


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Πλαίσιο παροχής στατιστικών στοιχείων χρηματαγορών που αφορούν μη εξασφαλισμένες συναλλαγές

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΣΩΝ

1.

Οι μονάδες παροχής στοιχείων παρέχουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ή στην οικεία εθνική κεντρική τράπεζα (ΕθνΚΤ) στοιχεία για:

α)

κάθε δάνειο που λαμβάνουν με χρήση των μέσων που προσδιορίζονται στον παρακάτω πίνακα, τα οποία εκφράζονται σε ευρώ και έχουν μέγιστη διάρκεια ενός έτους (συναλλαγές μέγιστης διάρκειας 397 ημερών από την ημερομηνία συναλλαγής), από λοιπά νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΝΧΙ), λοιπούς ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (ΛΕΧΟ), ασφαλιστικές εταιρείες, συνταξιοδοτικά ταμεία, τη γενική κυβέρνηση ή τις κεντρικές τράπεζες για επενδυτικούς σκοπούς, καθώς επίσης και από μη χρηματοοικονομικές εταιρείες που ταξινομούνται ως εταιρείες «χονδρικής» σύμφωνα με το πλαίσιο LCR της Βασιλείας ΙΙΙ·

β)

κάθε δάνειο που παρέχουν προς άλλα πιστωτικά ιδρύματα, μέγιστης διάρκειας ενός έτους (συναλλαγές μέγιστης διάρκειας 397 ημερών από την ημερομηνία συναλλαγής), μέσω μη εξασφαλισμένων καταθέσεων ή μέσω της αγοράς από τα εκδίδοντα πιστωτικά ιδρύματα εμπορικών γραμματίων, πιστοποιητικών καταθέσεων, γραμματίων κυμαινόμενου επιτοκίου και άλλων χρεογράφων διάρκειας μέχρι ενός έτους.

2.

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει αναλυτική τυποποιημένη περιγραφή των κατηγοριών μέσων που χρησιμοποιούνται σε συναλλαγές ως προς τις οποίες οι μονάδες παροχής στοιχείων απαιτείται να παρέχουν στοιχεία στην ΕΚΤ. Στην περίπτωση που οι μονάδες παροχής στοιχείων υποχρεούνται να παρέχουν στοιχεία στην οικεία ΕθνΚΤ, αυτή θα πρέπει να ενσωματώσει τις εν λόγω περιγραφές των κατηγοριών μέσων σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Είδος μέσου

Περιγραφή μέσου

Deposits (Καταθέσεις)

Μη εξασφαλισμένες έντοκες καταθέσεις υπό προειδοποίηση ή προθεσμίας μέχρι ενός έτους, οι οποίες είτε λαμβάνονται από τη μονάδα παροχής στοιχείων (ως δανειολήπτρια) είτε πραγματοποιούνται από αυτή.

Certificate of deposit (Πιστοποιητικό κατάθεσης)

Χρεόγραφο καθορισμένης διάρκειας που εκδίδεται από ΝΧΙ και παρέχει στον κάτοχό του καθορισμένο σταθερό επιτόκιο για ορισμένη διάρκεια μέχρι ενός έτους.

Commercial paper (Εμπορικό γραμμάτιο)

Χρεόγραφο μη εξασφαλισμένο ή καλυπτόμενο με ασφάλεια που παρέχει ο εκδότης, το οποίο έχει μέγιστη διάρκεια ενός έτους και είτε είναι έντοκο είτε εκδίδεται υπό το άρτιο.

Floating rate note (Γραμμάτιο κυμαινόμενου επιτοκίου)

Χρεόγραφο μέγιστης διάρκειας ενός έτους, για το οποίο οι περιοδικές πληρωμές τόκων υπολογίζονται με βάση την αξία, δηλαδή μέσω καθορισμού ενός υποκείμενου επιτοκίου αναφοράς, όπως το Euribor, σε προκαθορισμένες ημερομηνίες γνωστές ως ημερομηνίες «fixing».

Puttable instrument (Μέσο με δικαίωμα προαίρεσης για πώληση)

Χρεόγραφο που παρέχει στον κάτοχο δικαίωμα προαίρεσης για πώληση, δηλαδή δικαίωμα να ζητήσει την πρόωρη εξόφληση από τον εκδότη, με πρώτη ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος όχι πέραν του ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσης ή περίοδο ειδοποίησης όχι μεγαλύτερη του ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσης.

Callable instrument (Μέσο με δικαίωμα προαίρεσης για αγορά)

Χρεόγραφο που παρέχει στον εκδότη δικαίωμα προαίρεσης για αγορά, δηλαδή δικαίωμα πρόωρης εξόφλησής του, με τελική ημερομηνία αποπληρωμής όχι πέραν του ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσης.

Other short-term debt securities (Λοιπά βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα)

Μη μειωμένης εξασφάλισης τίτλοι, εκτός των συμμετοχικών τίτλων, μέγιστης διάρκειας ενός έτους, που εκδίδονται από τις μονάδες παροχής στοιχείων, συνήθως είναι διαπραγματεύσιμοι και αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών σε δευτερογενείς αγορές ή αντικείμενο συμψηφισμού στην αγορά και οι οποίοι δεν παρέχουν στον κάτοχο δικαιώματα ιδιοκτησίας επί του ιδρύματος έκδοσης. Εν προκειμένω περιλαμβάνονται:

α)

τίτλοι που παρέχουν στον κάτοχο το ανεπιφύλακτο δικαίωμα απόληψης προκαθορισμένου ή συμβατικά καθορισμένου εισοδήματος με τη μορφή πληρωμών τοκομεριδίων και/ή ρητώς προκαθορισμένου ποσού σε μία ή περισσότερες καθορισμένες ημερομηνίες ή αρχής γενομένης από ημερομηνία καθοριζόμενη κατά τον χρόνο της έκδοσης·

β)

μη διαπραγματεύσιμα μέσα τα οποία στη συνέχεια καθίστανται διαπραγματεύσιμα και ταξινομούνται εκ νέου ως «χρεόγραφα».

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΙΔΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1.

Είδος των στοιχείων συναλλαγής (1) που παρέχονται ανά συναλλαγή:

Πεδίο

Περιγραφή στοιχείου

Εναλλακτικοί όροι αναφοράς στοιχείου (κατά περίπτωση) και λοιπά χαρακτηριστικά

Transaction identifier (Κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής)

Ο μοναδικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής τον οποίο χρησιμοποιεί εσωτερικά η μονάδα παροχής στοιχείων για κάθε συναλλαγή.

Ο κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής είναι μοναδικός για κάθε συναλλαγή για την οποία παρέχονται στοιχεία σε δεδομένη ημερομηνία παροχής στοιχείων για οποιοδήποτε τμήμα της χρηματαγοράς.

Reporting date (Ημερομηνία παροχής στοιχείων)

Η ημερομηνία υποβολής των στοιχείων στην ΕΚΤ ή την ΕθνΚΤ.

 

Electronic time stamp (Ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα)

Ο χρόνος σύναψης ή καταχώρισης της συναλλαγής.

 

Counterparty code (Κωδικός αντισυμβαλλομένου)

Κωδικός που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του αντισυμβαλλομένου της μονάδας παροχής στοιχείων σε σχέση με τη συναλλαγή για την οποία παρέχονται στοιχεία.

Όταν οι συναλλαγές συνάπτονται μέσω κεντρικού αντισυμβαλλομένου (ΚΑΣ), πρέπει να παρέχεται ο κωδικός αναγνώρισης νομικής οντότητας (LEI) του ΚΑΣ.

Όταν οι συναλλαγές διενεργούνται από μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, ΛΕΧΟ, ασφαλιστικές εταιρείες, συνταξιοδοτικά ταμεία, τη γενική κυβέρνηση και κεντρικές τράπεζες και για οποιαδήποτε άλλη αναφερόμενη συναλλαγή για την οποία δεν παρέχεται κωδικός LEI, πρέπει να αναφέρεται η κατηγορία του αντισυμβαλλομένου.

Counterparty code ID (Αναγνωριστικό κωδικού αντισυμβαλλομένου)

Χαρακτηριστικό γνώρισμα που καθορίζει το είδος ενός επιμέρους διαβιβαζόμενου κωδικού αντισυμβαλλομένου.

Χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση. Αναφέρεται επιμέρους κωδικός αντισυμβαλλομένου.

Counterparty location (Τόπος εγκατάστασης αντισυμβαλλομένου)

Κωδικός χώρας βάσει του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO), ο οποίος προσδιορίζει τη χώρα εγκατάστασης του αντισυμβαλλομένου.

Υποχρεωτική αναφορά εάν δεν παρέχεται επιμέρους κωδικός αντισυμβαλλομένου. Κατά τα λοιπά προαιρετική.

Trade date (Ημερομηνία συναλλαγής)

Η ημερομηνία σύναψης της χρηματοοικονομικής συναλλαγής μεταξύ των αντισυμβαλλομένων.

 

Settlement date (Ημερομηνία διακανονισμού)

Η ημερομηνία κατά την οποία ο δανειστής δανείζει τα μετρητά στον δανειολήπτη ή κατά την οποία διακανονίζεται η αγορά χρεογράφου.

Στην περίπτωση καταθέσεων (call accounts) και άλλης μη εξασφαλισμένης μορφής χορήγησης/λήψης δανείου υπό προθεσμία, πρέπει να αναφέρεται η ημερομηνία ανανέωσης (roll-over) της κατάθεσης (δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία το δάνειο θα είχε αποπληρωθεί με τη λήξη της προθεσμίας/δεν θα είχε ανανεωθεί).

Maturity date (Ημερομηνία λήξης)

Η ημερομηνία κατά την οποία ο δανειολήπτης πρέπει να αποπληρώσει τα μετρητά στον δανειστή ή κατά την οποία το χρεόγραφο λήγει και καθίσταται εξοφλητέο.

Στην περίπτωση μέσων που παρέχουν δικαίωμα προαίρεσης για αγορά, πρέπει να αναφέρεται η τελική ημερομηνία λήξης. Στην περίπτωση μέσων που παρέχουν δικαίωμα προαίρεσης για πώληση πρέπει να αναφέρεται η πρώτη ημερομηνία κατά την οποία μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης. Στην περίπτωση καταθέσεων (call accounts) και άλλης μη εξασφαλισμένης μορφής χορήγησης/λήψης δανείου υπό προθεσμία πρέπει να αναφέρεται η πρώτη ημερομηνία κατά την οποία το μέσο μπορεί να εξοφληθεί.

First call/put date (Πρώτη ημερομηνία άσκησης δικαιώματος προαίρεσης για αγορά/πώληση)

Η πρώτη ημερομηνία κατά την οποία μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης για αγορά/πώληση.

Αναφέρεται μόνο για τα μέσα που παρέχουν δικαίωμα προαίρεσης για αγορά/πώληση με πρώτη ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης.

Call/put notice period (Περίοδος προειδοποίησης άσκησης δικαιώματος προαίρεσης για αγορά/πώληση)

Για τα μέσα που παρέχουν δικαίωμα προαίρεσης για αγορά/πώληση, ο αριθμός των ημερολογιακών ημερών που ο κάτοχος του δικαιώματος έχει στη διάθεσή του για να ειδοποιήσει τον κάτοχο/εκδότη του μέσου πριν από την ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος. Για καταθέσεις υπό προθεσμία, ο αριθμός των ημερολογιακών ημερών που ο δικαιούχος της κατάθεσης έχει στη διάθεσή του για να ειδοποιήσει τον δανειστή πριν από την ημερομηνία κατά την οποία η κατάθεση πρέπει να εξοφληθεί.

Αναφέρεται μόνο για τα μέσα που παρέχουν δικαίωμα προαίρεσης για αγορά/πώληση με περίοδο προειδοποίησης και για τις καταθέσεις με προσυμφωνημένη περίοδο προειδοποίησης.

Call/put (Προαίρεση για αγορά/πώληση)

Ένδειξη που προσδιορίζει εάν το μέσο παρέχει δικαίωμα προαίρεσης για αγορά ή πώληση.

 

Transaction sign (Πρόσημο συναλλαγής)

Το πρόσημο που δηλώνει εάν τα μετρητά που αναφέρονται στο πεδίο του ονομαστικού ποσού συναλλαγής δίνονται ή λαμβάνονται ως δάνειο.

 

Transaction nominal amount (Ονομαστικό ποσό συναλλαγής)

Το ποσό μετρητών που δίνονται ή λαμβάνονται ως δάνειο επί καταθέσεων. Στην περίπτωση των χρεογράφων, το ονομαστικό ποσό του τίτλου που εκδίδεται/αγοράζεται.

 

Transaction price (Τιμή συναλλαγής)

Η τιμή έκδοσης του τίτλου, δηλαδή ο λόγος, σε ποσοστιαίους όρους, των αρχικών εσόδων από τα μετρητά προς το ονομαστικό ποσό.

Αναφέρεται ως 100 για τις μη εξασφαλισμένες καταθέσεις.

Instrument type (Είδος μέσου)

Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του μέσου διά του οποίου χορηγείται ή λαμβάνεται το δάνειο, π.χ. μη εξασφαλισμένες καταθέσεις, άλλα μη εξασφαλισμένα βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου, εμπορικά γραμμάτια προερχόμενα από τιτλοποίηση κ.λπ.

 

Type of rate (Είδος επιτοκίου)

Προσδιορίζει εάν το μέσο είναι σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου.

 

Deal rate (Επιτόκιο συναλλαγής)

Το επιτόκιο της κατάθεσης με το οποίο τοκίζεται το ποσό των μετρητών που δίδεται ως δάνειο [εκφρασμένο σύμφωνα με τη συνθήκη χρηματαγοράς του πραγματικού αριθμού ημερών και του έτους των 360 ημερών (ACT/360)]. Στην περίπτωση χρεογράφων, το πραγματικό επιτόκιο έκδοσης/αγοράς του χρεογράφου (εκφρασμένο σύμφωνα με τη συνθήκη χρηματαγοράς ACT/360).

Αναφέρεται μόνο για τα μέσα σταθερού επιτοκίου.

Reference rate (Επιτόκιο αναφοράς)

Το υποκείμενο επιτόκιο αναφοράς βάσει του οποίου υπολογίζονται οι περιοδικές πληρωμές τόκων.

Αναφέρεται μόνο για τα μέσα κυμαινόμενου επιτοκίου.

Spread (Περιθώριο)

Ο αριθμός των μονάδων βάσης που προστίθενται (θετικό) στο ή αφαιρούνται (αρνητικό) από το υποκείμενο επιτόκιο αναφοράς για τον υπολογισμό του πραγματικού επιτοκίου που εφαρμόζεται για τη δεδομένη χρονική περίοδο.

Αναφέρεται μόνο για τα μέσα κυμαινόμενου επιτοκίου.

2.   Όριο σημαντικότητας

Η παροχή στοιχείων για συναλλαγές που συνάπτονται με μη χρηματοοικονομικές εταιρείες απαιτείται μόνο για συναλλαγές που αφορούν μη χρηματοοικονομικές εταιρείες που ταξινομούνται ως εταιρείες «χονδρικής» βάσει του Πλαισίου LCR της Βασιλείας ΙΙΙ.

3.   Εξαιρέσεις

Δεν απαιτείται παροχή στοιχείων για ενδοομιλικές συναλλαγές.


(1)  Τα πρότυπα ηλεκτρονικής παροχής στοιχείων και οι τεχνικές προδιαγραφές των στοιχείων καθορίζονται χωριστά. Είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο www.ecb.int


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Πλαίσιο παροχής στατιστικών στοιχείων χρηματαγορών που αφορούν παράγωγα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΣΩΝ

Οι μονάδες παροχής στοιχείων παρέχουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ή στην οικεία εθνική κεντρική τράπεζα (ΕθνΚΤ) στοιχεία για:

α)

κάθε συναλλαγή επί πράξεων ανταλλαγής νομισμάτων, στο πλαίσιο των οποίων αγοράζεται/πωλείται ευρώ έναντι ξένου νομίσματος, το οποίο επαναπωλείται/επαναγοράζεται σε μελλοντική ημερομηνία και με προσυμφωνημένη προθεσμιακή συναλλαγματική ισοτιμία, μεταξύ της μονάδας παροχής στοιχείων και λοιπών νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΝΧΙ), λοιπών ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών (ΛΕΧΟ), ασφαλιστικών εταιρειών, συνταξιοδοτικών ταμείων, της γενικής κυβέρνησης ή των κεντρικών τραπεζών για επενδυτικούς σκοπούς, καθώς επίσης και μη χρηματοοικονομικών εταιρειών που ταξινομούνται ως εταιρείες «χονδρικής» σύμφωνα με το πλαίσιο LCR της Βασιλείας ΙΙΙ·

β)

εκφρασμένες σε ευρώ συναλλαγές επί πράξεων ανταλλαγής επί του δείκτη μιας ημέρας (overnight index swaps, εφεξής «OIS») μεταξύ της μονάδας παροχής στοιχείων και λοιπών ΝΧΙ, ΛΕΧΟ, ασφαλιστικών εταιρειών, συνταξιοδοτικών ταμείων, της γενικής κυβέρνησης ή των κεντρικών τραπεζών για επενδυτικούς σκοπούς, καθώς επίσης και μη χρηματοοικονομικών εταιρειών που ταξινομούνται ως εταιρείες «χονδρικής» σύμφωνα με το πλαίσιο LCR της Βασιλείας ΙΙΙ.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΙΔΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1.

Είδος των στοιχείων συναλλαγής (1) όσον αφορά πράξεις ανταλλαγής νομισμάτων, τα οποία παρέχονται ανά συναλλαγή:

Πεδίο

Περιγραφή στοιχείου

Εναλλακτικοί όροι αναφοράς στοιχείου (κατά περίπτωση) και λοιπά χαρακτηριστικά

Transaction identifier (Κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής)

Ο μοναδικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής τον οποίο χρησιμοποιεί εσωτερικά η μονάδα παροχής στοιχείων για κάθε συναλλαγή.

Ο κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής είναι μοναδικός για κάθε συναλλαγή για την οποία παρέχονται στοιχεία σε δεδομένη ημερομηνία παροχής στοιχείων για οποιοδήποτε τμήμα της χρηματαγοράς.

Reporting date (Ημερομηνία παροχής στοιχείων)

Η ημερομηνία υποβολής των στοιχείων στην ΕΚΤ ή την ΕθνΚΤ.

 

Electronic time stamp (Ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα)

Χρόνος σύναψης ή καταχώρισης της συναλλαγής

 

Counterparty code (Κωδικός αντισυμβαλλομένου)

Κωδικός που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του αντισυμβαλλομένου της μονάδας παροχής στοιχείων σε σχέση με τη συναλλαγή για την οποία παρέχονται στοιχεία.

Όταν οι συναλλαγές συνάπτονται μέσω κεντρικού αντισυμβαλλομένου (ΚΑΣ), πρέπει να παρέχεται ο κωδικός αναγνώρισης νομικής οντότητας (LEI) του ΚΑΣ.

Όταν οι συναλλαγές διενεργούνται από μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, ΛΕΧΟ, ασφαλιστικές εταιρείες, συνταξιοδοτικά ταμεία, τη γενική κυβέρνηση και κεντρικές τράπεζες και για οποιαδήποτε άλλη αναφερόμενη συναλλαγή για την οποία δεν παρέχεται κωδικός LEI, πρέπει να αναφέρεται η κατηγορία του αντισυμβαλλομένου.

Counterparty code ID (Αναγνωριστικό κωδικού αντισυμβαλλομένου)

Χαρακτηριστικό γνώρισμα που καθορίζει το είδος ενός επιμέρους διαβιβαζόμενου κωδικού αντισυμβαλλομένου.

Χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση. Αναφέρεται επιμέρους κωδικός αντισυμβαλλομένου.

Counterparty location (Τόπος εγκατάστασης αντισυμβαλλομένου)

Κωδικός χώρας βάσει του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO), ο οποίος προσδιορίζει τη χώρα εγκατάστασης του αντισυμβαλλομένου.

Υποχρεωτική αναφορά εάν δεν παρέχεται επιμέρους κωδικός αντισυμβαλλομένου. Κατά τα λοιπά προαιρετική.

Trade date (Ημερομηνία συναλλαγής)

Η ημερομηνία σύναψης της χρηματοοικονομικής συναλλαγής μεταξύ των αντισυμβαλλομένων.

 

Spot value date (Ημερομηνία τρέχουσας αξίας)

Η ημερομηνία κατά την οποία ο ένας εκ των αντισυμβαλλομένων πωλεί στον άλλον καθορισμένη ποσότητα συγκεκριμένου νομίσματος έναντι καταβολής συμφωνούμενης ποσότητας σε συγκεκριμένο διαφορετικό νόμισμα βάσει συμφωνούμενης συναλλαγματικής ισοτιμίας γνωστής ως «τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας».

 

Maturity date (Ημερομηνία λήξης)

Η ημερομηνία κατά την οποία λήγει η πράξη ανταλλαγής νομισμάτων και επαναγοράζεται το νόμισμα που είχε πωληθεί κατά την ημερομηνία τρέχουσας αξίας.

 

Transaction sign (Πρόσημο συναλλαγής)

Το πρόσημο που δηλώνει εάν η ποσότητα ευρώ που αναφέρεται στο πεδίο του ονομαστικού ποσού συναλλαγής πωλείται ή αγοράζεται κατά την ημερομηνία τρέχουσας αξίας.

Πρέπει να αναφέρεται στο άμεσο στοιχείο της αγοραπωλησίας ευρώ (euro spot), δηλαδή στο αν ευρώ πωλούνται ή αγοράζονται κατά την ημερομηνία τρέχουσας αξίας.

Transaction nominal amount (Ονομαστικό ποσό συναλλαγής)

Η ποσότητα ευρώ που πωλείται ή αγοράζεται κατά την ημερομηνία τρέχουσας αξίας.

 

Foreign currency code (Κωδικός ξένου νομίσματος)

Ο διεθνής τριψήφιος κωδικός ISO του νομίσματος που πωλείται/αγοράζεται έναντι ευρώ.

 

Foreign exchange spot rate (Άμεση συναλλαγματική ισοτιμία)

Η συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ ευρώ και ξένου νομίσματος που εφαρμόζεται στο άμεσο (spot) σκέλος της πράξης ανταλλαγής νομισμάτων.

 

Foreign exchange forward points (Διαφορά μεταξύ προθεσμιακής και τρέχουσας ισοτιμίας)

Η εκφρασμένη σε μονάδες βάσης διαφορά μεταξύ άμεσης και προθεσμιακής συναλλαγματικής ισοτιμίας, η οποία καθορίζεται με βάση τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά όσον αφορά το συγκεκριμένο ζεύγος των νομισμάτων.

 

Δικαιούχος στην περίπτωση συναλλαγών μέσω ΚΑΣ

 

 

2.

Είδος των στοιχείων συναλλαγής όσον αφορά συναλλαγές OIS, τα οποία παρέχονται ανά συναλλαγή

Πεδίο

Περιγραφή στοιχείου

Εναλλακτικοί όροι αναφοράς στοιχείου (εάν υπάρχει) και λοιπά χαρακτηριστικά

Transaction identifier (Κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής)

Ο μοναδικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής τον οποίο χρησιμοποιεί εσωτερικά η μονάδα παροχής στοιχείων για κάθε συναλλαγή.

Ο κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής είναι μοναδικός για κάθε συναλλαγή για την οποία παρέχονται στοιχεία σε δεδομένη ημερομηνία παροχής στοιχείων για οποιοδήποτε τμήμα της χρηματαγοράς.

Reporting date (Ημερομηνία παροχής στοιχείων)

Η ημερομηνία υποβολής των στοιχείων στην ΕΚΤ ή την ΕθνΚΤ.

 

Electronic time stamp (Ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα)

Χρόνος σύναψης ή καταχώρισης της συναλλαγής.

Προαιρετική.

Counterparty code (Κωδικός αντισυμβαλλομένου)

Κωδικός που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του αντισυμβαλλομένου της μονάδας παροχής στοιχείων σε σχέση με τη συναλλαγή για την οποία παρέχονται στοιχεία.

Όταν οι συναλλαγές συνάπτονται μέσω ΚΑΣ, πρέπει να παρέχεται ο κωδικός αναγνώρισης νομικής οντότητας (LEI) του ΚΑΣ.

Όταν οι συναλλαγές διενεργούνται από μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, ΛΕΧΟ, ασφαλιστικές εταιρείες, συνταξιοδοτικά ταμεία, τη γενική κυβέρνηση και κεντρικές τράπεζες και για οποιαδήποτε άλλη αναφερόμενη συναλλαγή για την οποία δεν παρέχεται κωδικός LEI, πρέπει να αναφέρεται η κατηγορία του αντισυμβαλλομένου.

Counterparty code ID (Αναγνωριστικό κωδικού αντισυμβαλλομένου)

Χαρακτηριστικό γνώρισμα που καθορίζει το είδος του επιμέρους διαβιβαζόμενου κωδικού αντισυμβαλλομένου.

Χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση. Αναφέρεται επιμέρους κωδικός αντισυμβαλλομένου.

Counterparty location (Τόπος εγκατάστασης αντισυμβαλλομένου)

Κωδικός χώρας βάσει του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO), ο οποίος προσδιορίζει τη χώρα εγκατάστασης του αντισυμβαλλομένου.

Υποχρεωτική αναφορά εάν δεν παρέχεται μεμονωμένος κωδικός αντισυμβαλλομένου. Κατά τα λοιπά προαιρετική.

Trade date (Ημερομηνία συναλλαγής)

Η ημερομηνία σύναψης της χρηματοοικονομικής συναλλαγής μεταξύ των αντισυμβαλλομένων.

 

Start date (Ημερομηνία έναρξης)

Η ημερομηνία κατά την οποία υπολογίζεται το περιοδικά κυμαινόμενο επιτόκιο μιας ημέρας.

 

Maturity date (Ημερομηνία λήξης)

Η τελευταία ημερομηνία της περιόδου στη διάρκεια της οποίας υπολογίζεται το σύνθετο επιτόκιο μιας ημέρας.

 

Fixed interest rate (Σταθερό επιτόκιο)

Το σταθερό επιτόκιο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της αποπληρωμής των OIS.

 

Transaction sign (Πρόσημο συναλλαγής)

Το πρόσημο που δηλώνει εάν η μονάδα παροχής στοιχείων πληρώνει ή εισπράττει το σταθερό επιτόκιο.

 

Transaction nominal amount (Ονομαστικό ποσό συναλλαγής)

Το ονομαστικό ποσό των OIS.

 

3.   Όριο σημαντικότητας

Η παροχή στοιχείων για συναλλαγές που συνάπτονται με μη χρηματοοικονομικές εταιρείες απαιτείται μόνο για συναλλαγές που αφορούν μη χρηματοοικονομικές εταιρείες που ταξινομούνται ως εταιρείες «χονδρικής» βάσει του Πλαισίου LCR της Βασιλείας ΙΙΙ.

4.   Εξαιρέσεις

Δεν απαιτείται παροχή στοιχείων για ενδοομιλικές συναλλαγές.


(1)  Τα πρότυπα ηλεκτρονικής παροχής στοιχείων και οι τεχνικές προδιαγραφές των στοιχείων καθορίζονται χωριστά. Είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο www.ecb.int


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

Ελάχιστα πρότυπα που πρέπει να εφαρμόζει ο πραγματικός πληθυσμός παροχής στοιχείων

Προς εκπλήρωση της υποχρέωσης παροχής στατιστικών στοιχείων που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), οι μονάδες παροχής στοιχείων πρέπει να εφαρμόζουν τα ακόλουθα ελάχιστα πρότυπα:

1.

Ελάχιστα πρότυπα διαβίβασης:

i)

η παροχή στοιχείων πρέπει να πραγματοποιείται εγκαίρως και εντός των προθεσμιών που τάσσουν η ΕΚΤ και οι οικείες εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ)·

ii)

οι στατιστικές εκθέσεις πρέπει να λαμβάνουν τη μορφή και το μορφότυπο που προβλέπονται βάσει των τεχνικών προϋποθέσεων για την παροχή στοιχείων που καθορίζουν οι ΕΚΤ και η οικεία ΕθνΚΤ·

iii)

η μονάδα παροχής στοιχείων πρέπει να παρέχει στην ΕΚΤ και την οικεία ΕθνΚΤ λεπτομερή στοιχεία ενός ή περισσότερων υπευθύνων επικοινωνίας·

iv)

πρέπει να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για τη διαβίβαση στοιχείων στην ΕΚΤ και την οικεία ΕθνΚΤ.

2.

Ελάχιστα πρότυπα ακρίβειας:

i)

τα στατιστικά στοιχεία πρέπει να είναι ακριβή·

ii)

οι μονάδες παροχής στοιχείων πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις που υποδηλώνουν τα διαβιβαζόμενα στοιχεία·

iii)

τα στατιστικά στοιχεία πρέπει να είναι πλήρη και να μην περιέχουν συνεχή και διαρθρωτικά κενά: τυχόν κενά πρέπει να επισημαίνονται, να αιτιολογούνται στην ΕΚΤ και την οικεία ΕθνΚΤ και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, να καλύπτονται το συντομότερο δυνατόν·

iv)

οι μονάδες παροχής στοιχείων πρέπει να τηρούν τις διαστάσεις, την πολιτική στρογγυλοποίησης και το σύστημα δεκαδικών ψηφίων που καθορίζουν η ΕΚΤ και η οικεία ΕθνΚΤ για την τεχνική διαβίβαση των στοιχείων.

3.

Ελάχιστα πρότυπα εννοιολογικής συμβατότητας:

i)

τα στατιστικά στοιχεία πρέπει να συνάδουν με τους ορισμούς και τις ταξινομήσεις του παρόντος κανονισμού·

ii)

σε περίπτωση αποκλίσεων από τους εν λόγω ορισμούς και ταξινομήσεις, οι μονάδες παροχής στοιχείων πρέπει να παρακολουθούν και να εκφράζουν ποσοτικά τη διαφορά μεταξύ του χρησιμοποιηθέντος μέτρου και του μέτρου που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό σε τακτική βάση·

iii)

οι μονάδες παροχής στοιχείων πρέπει να είναι σε θέση να αιτιολογούν τυχόν αναντιστοιχίες μεταξύ των διαβιβαζόμενων στοιχείων και των στοιχείων προηγούμενων περιόδων.

4.

Ελάχιστα πρότυπα αναθεωρήσεων:

Πρέπει να τηρούνται η πολιτική και οι διαδικασίες αναθεωρήσεων που καθορίζουν η ΕΚΤ και η οικεία ΕθνΚΤ. Αναθεωρήσεις που αποκλίνουν από τις συνήθεις πρέπει να συνοδεύονται από επεξηγηματικά σημειώματα.


Top