EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1321

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2014 , για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού και για την έγκριση των φορέων και του προσωπικού που είναι αρμόδιοι για τα εν λόγω καθήκοντα Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

OJ L 362, 17.12.2014, p. 1–194 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/02/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1321/oj

17.12.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 362/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 26ης Νοεμβρίου 2014

για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού και για την έγκριση των φορέων και του προσωπικού που είναι αρμόδιοι για τα εν λόγω καθήκοντα

(Αναδιατύπωση)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 5 και το άρθρο 6 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, της 20ής Νοεμβρίου 2003, για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού και για την έγκριση των φορέων και του προσωπικού που είναι αρμόδιοι για τα εν λόγω καθήκοντα (2) έχει τροποποιηθεί ουσιαστικά και επανειλημμένα (3). Δεδομένου ότι ο κανονισμός πρόκειται να τροποποιηθεί εκ νέου, πρέπει να αναδιατυπωθεί για λόγους σαφήνειας.

(2)

Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 216/2008 καθορίζει τις κοινές βασικές απαιτήσεις που προβλέπουν τη διατήρηση υψηλού και ομοιόμορφου επιπέδου ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και περιβαλλοντικής προστασίας. Ζητεί από την Επιτροπή να εγκρίνει τους απαραίτητους εκτελεστικούς κανόνες που θα διασφαλίσουν την ομοιόμορφη εφαρμογή τους. Ιδρύει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (εφεξής «Οργανισμός») που θα επικουρεί την Επιτροπή κατά τη θέσπιση των εν λόγω εκτελεστικών κανόνων.

(3)

Είναι απαραίτητη η θέσπιση κοινών τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών προκειμένου να διασφαλιστεί η διαρκής αξιοπλοΐα των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού που διέπονται από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 216/2008.

(4)

Οι φορείς και το προσωπικό που είναι επιφορτισμένοι με τη συντήρηση των προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού έχουν την υποχρέωση να συμμορφωθούν με ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις προκειμένου να αποδείξουν τις ικανότητές τους, καθώς και τα μέσα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και των σχετικών προνομίων τους. Η Επιτροπή καλείται να εκδώσει μέτρα για τον καθορισμό των προϋποθέσεων έκδοσης, διατήρησης, τροποποίησης, αναστολής ή ανάκλησης πιστοποιητικών που βεβαιώνουν αυτή τη συμμόρφωση.

(5)

Η ανάγκη διασφάλισης της ομοιομορφίας κατά την εφαρμογή των κοινών τεχνικών απαιτήσεων σε ό,τι αφορά τη διαρκή αξιοπλοΐα των αεροναυτικών εξαρτημάτων και εξοπλισμού απαιτεί από τις αρμόδιες αρχές να ακολουθήσουν κοινές διαδικασίες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις εν λόγω απαιτήσεις. Ο Οργανισμός έχει την υποχρέωση να καταρτίσει προδιαγραφές πιστοποίησης προκειμένου να διευκολύνει την απαραίτητη ομοιομορφία των κανονιστικών διατάξεων.

(6)

Πρέπει να αναγνωριστεί ότι εξακολουθούν να ισχύουν τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί πριν από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2042/2003, σύμφωνα με το άρθρο 69 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 216/2008.

(7)

Το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 5 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 216/2008, το οποίο αφορά την αξιοπλοΐα, επεκτάθηκε ώστε να περιληφθούν τα στοιχεία της αξιολόγησης λειτουργικής καταλληλότητας στους εκτελεστικούς κανόνες πιστοποίησης τύπου.

(8)

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας (ο «Οργανισμός») έκρινε ότι είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί ο κανονισμός (EΕ) αριθ. 748/2012 (4) της Επιτροπής, ώστε ο Οργανισμός να μπορεί να εγκρίνει τα δεδομένα καταλληλότητας λειτουργίας στο πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησης τύπου.

(9)

Tα δεδομένα λειτουργικής καταλληλότητας πρέπει να περιλαμβάνουν στοιχεία υποχρεωτικής εκπαίδευσης για την εκπαίδευση ικανότητας τύπου του πιστοποιούμενου προσωπικού συντήρησης. Tα εν λόγω στοιχεία πρέπει να αποτελούν τη βάση του περιεχομένου του κύκλου μαθημάτων της εκπαίδευσης τύπου.

(10)

Οι απαιτήσεις που αφορούν την καθιέρωση κύκλου μαθημάτων της εκπαίδευσης ικανότητας τύπου του πιστοποιούμενου προσωπικού χρειάζεται να τροποποιηθούν ώστε να παραπέμπουν στα δεδομένα λειτουργικής καταλληλότητας.

(11)

Ο Οργανισμός εκπόνησε σχέδιο εκτελεστικών κανόνων με αντικείμενο την έννοια των δεδομένων λειτουργικής καταλληλότητας και το υπέβαλε υπό μορφή γνωμοδότησης (5) στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 216/2008.

(12)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (6) η οποία συγκροτήθηκε δυνάμει του άρθρου 65 παράγραφος 1 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 216/2008,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στόχος και πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις κοινές τεχνικές απαιτήσεις και τις διοικητικές διαδικασίες προκειμένου να διασφαλιστεί η διαρκής αξιοπλοΐα αεροσκάφους, συμπεριλαμβανόμενων των τυχόν παρελκομένων προς τοποθέτηση σε αυτό, το οποίο είναι:

α)

νηολογημένο σε κράτος μέλος, ή

β)

νηολογημένο σε τρίτη χώρα, αλλά χρησιμοποιείται από φορέα εκμετάλλευσης για τον οποίο την επιτήρηση της λειτουργίας εξασφαλίζει ένα κράτος μέλος.

2.   Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα αεροσκάφη των οποίων η κανονιστική πλευρά της επιτήρησης της ασφάλειας έχει ανατεθεί σε τρίτη χώρα και τα οποία δεν χρησιμοποιούνται από ενωσιακό φορέα εκμετάλλευσης, ή στα αεροσκάφη που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (EΚ) αριθ. 216/2008.

3.   Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού που αφορούν τις εμπορικές αεροπορικές μεταφορές ισχύουν για τους αερομεταφορείς στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια, όπως ορίζεται από την ενωσιακή νομοθεσία.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Εντός του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού (EΚ) αριθ. 216/2008, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

ως «αεροσκάφος» νοείται κάθε ιπτάμενο όχημα που εξασφαλίζει τη στήριξή του στην ατμόσφαιρα χάρη στην αντίσταση του αέρα πλην της αντίστασής του επί της επιφάνειας της γης·

β)

ως «προσωπικό αρμόδιο για την πιστοποίηση» νοείται το προσωπικό που είναι αρμόδιο για τη θέση σε υπηρεσία αεροσκάφους ή παρελκομένου αεροσκάφους μετά από συντήρηση·

γ)

ως «παρελκόμενο» αεροσκάφους νοείται κάθε κινητήρας, έλικας, εξάρτημα ή εξοπλισμός·

δ)

ως «διαρκής αξιοπλοΐα» νοούνται όλες οι διεργασίες που διασφαλίζουν ότι, οιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του χρόνου εκμετάλλευσής του, το αεροσκάφος συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις αξιοπλοΐας και είναι σε θέση να λειτουργήσει με ασφάλεια·

ε)

ως «JAA» νοείται ο σύνδεσμος αρχών πολιτικής αεροπορίας·

στ)

ως «JAR» νοούνται οι κοινές απαιτήσεις αεροπορίας·

ζ)

ως «μεγάλο αεροσκάφος» νοείται ένα αεροσκάφος, ταξινομημένο ως αεροπλάνο με μέγιστη μάζα απογείωσης άνω των 5 700 kg ή ως πολυκινητήριο ελικόπτερο·

η)

ως «συντήρηση» νοείται μια ή συνδυασμός των ακόλουθων δραστηριοτήτων: γενική επισκευή, επιθεώρηση, αντικατάσταση, μετατροπή ή αποκατάσταση βλάβης αεροσκάφους ή παρελκομένου αυτού, με εξαίρεση την προ πτήσεως επιθεώρηση·

θ)

ως «φορέας» νοείται ένα φυσικό πρόσωπο, ένα νομικό πρόσωπο ή μέρος ενός νομικού προσώπου. Ο εν λόγω φορέας μπορεί να είναι εγκατεστημένος σε περισσότερα από ένα μέρη, είτε βρίσκονται στην επικράτεια κράτους μέλους είτε όχι·

ι)

ως «προ πτήσεως επιθεώρηση» νοείται η επιθεώρηση που εκτελείται πριν από πτήση προκειμένου να διαπιστωθεί ότι το αεροσκάφος είναι κατάλληλο για την προτιθέμενη πτήση·

ια)

ως «αεροσκάφη ELA1» νοούνται τα κάτωθι επανδρωμένα ευρωπαϊκά ελαφρά αεροσκάφη:

i)

αεροπλάνο μέγιστης μάζας απογείωσης (MTOM) έως 1 200 kg, το οποίο δεν ταξινομείται ως σύνθετο μηχανοκίνητο αεροσκάφος·

ii)

ανεμοπλάνο ή μηχανοκίνητο ανεμοπλάνο, μέγιστης μάζας απογείωσης (MTOM) έως 1 200 kg·

iii)

αερόστατο με μέγιστο εκ σχεδιασμού όγκο ανυψωτικού αερίου ή θερμού αέρα έως 3 400 m3 για τα αερόστατα θερμού αέρα, 1 050 m3 για τα αερόστατα αερίου και 300 m3 για τα προσδεδεμένα αερόστατα αερίου·

iv)

αερόπλοιο σχεδιασμένο για 4 επιβαίνοντες κατ' ανώτατο όριο και με μέγιστο εκ σχεδιασμού όγκο ανυψωτικού αερίου ή θερμού αέρα έως 3 400 m3 για τα αερόπλοια θερμού αέρα και 1 000 m3 για τα αερόπλοια αερίου·

ιβ)

ως «αεροσκάφος LSA» νοείται ελαφρύ αθλητικό αεροπλάνο, το οποίο έχει όλα τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

i)

μέγιστη μάζα απογείωσης (MTOM) έως 600 kg·

ii)

μέγιστη ταχύτητα απώλειας στήριξης σε διαμόρφωση προσγείωσης (VS0) που δεν υπερβαίνει τους 45 κόμβους διορθωμένης ταχύτητας αέρος (CAS) στη μέγιστη πιστοποιημένη μάζα απογείωσης του αεροσκάφους και στο κρισιμότερο κέντρο βάρους του·

iii)

έως δύο το πολύ θέσεις καθημένων, συμπεριλαμβανομένου του κυβερνήτη·

iv)

ένα μη στροβιλοκίνητο κινητήρα με έλικα·

v)

έναν θάλαμο όχι υπό πίεση·

ιγ)

ως «κύρια επιχειρηματική έδρα» νοείται η εταιρική ή η καταστατική έδρα της επιχείρησης, όπου ασκούνται οι κύριες χρηματοοικονομικές λειτουργίες και ο επιχειρησιακός έλεγχος των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 3

Απαιτήσεις διαρκούς αξιοπλοΐας

1.   Η διαρκής αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των παρελκομένων αυτού διασφαλίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος I (Μέρος-Μ).

2.   Οι φορείς και το προσωπικό που είναι επιφορτισμένοι με τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των παρελκομένων αυτού, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης, συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παραρτήματος I (Μέρος-Μ) και, όπου ενδείκνυται, με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5.

3.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η διαρκής αξιοπλοΐα αεροσκάφους που διαθέτει πτητική άδεια εξασφαλίζεται με βάση τις ειδικές ρυθμίσεις διαρκούς αξιοπλοΐας, όπως ορίζονται στην πτητική άδεια σύμφωνα με το παράρτημα I (Μέρος-21) του κανονισμού ( EΕ) αριθ. 748/2012 (7) της Επιτροπής.

Άρθρο 4

Εγκρίσεις φορέα συντήρησης

1.   Οι φορείς που είναι επιφορτισμένοι με τη συντήρηση μεγάλου αεροσκάφους ή αεροσκάφους που χρησιμοποιείται για εμπορική αεροπορική μεταφορά, καθώς και των παρελκομένων που πρόκειται να τοποθετηθούν σε αυτά, εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος II (Μέρος-145).

2.   Οι εγκρίσεις συντήρησης που έχουν εκδοθεί ή αναγνωριστεί από ένα κράτος μέλος σύμφωνα με τις απαιτήσεις και διαδικασίες του JAA και είναι έγκυρες πριν από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2042/2003 θεωρούνται ότι εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

3.   Το προσωπικό που είναι ειδικευμένο στην εκτέλεση ή/και τον έλεγχο μιας μη καταστροφικής δοκιμασίας της διαρκούς αξιοπλοΐας των δομών ή/και των παρελκομένων αεροσκάφους, με βάση κάθε πρότυπο το οποίο έχει αναγνωριστεί από κράτος μέλος, πριν από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2042/2003, ως πρότυπο που παρέχει ισάξιο επίπεδο καταλληλότητας, μπορεί να συνεχίσει να εκτελεί ή/και να ελέγχει τις εν λόγω δοκιμασίες.

4.   Πιστοποιητικά διάθεσης σε λειτουργία και εγκεκριμένα πιστοποιητικά διάθεσης σε λειτουργία, τα οποία έχουν εκδοθεί πριν από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1056/2008 από φορέα συντήρησης εγκεκριμένο βάσει των απαιτήσεων του κράτους μέλους, θεωρούνται ισότιμα εκείνων που απαιτούνται βάσει των σημείων M.A.801 και M.A.802 του παραρτήματος I (Μέρος-Μ) αντίστοιχα.

Άρθρο 5

Προσωπικό αρμόδιο για την πιστοποίηση

1.   Το αρμόδιο για την πιστοποίηση προσωπικό διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος III (Μέρος-66), εξαιρουμένων των περιπτώσεων που προβλέπονται στην M.A.606 στοιχείο η), M.A.607 στοιχείο β), M.A.801 στοιχείο δ) και M.A.803 του παραρτήματος I (Μέρος-Μ) καθώς και στο 145.Α.30 στοιχείο ι) και στο προσάρτημα IV του παραρτήματος ΙΙ (Μέρος-145).

2.   Κάθε άδεια συντήρησης αεροσκάφους και οι τυχόν τεχνικοί περιορισμοί που έχουν σχέση με την εν λόγω άδεια, η οποία έχει εκδοθεί ή αναγνωριστεί από κράτος μέλος σύμφωνα με τις απαιτήσεις και διαδικασίες του JAA και ισχύει κατά τη στιγμή της έναρξης ισχύος του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2042/2003, θεωρούνται ότι έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

3.   Τα μέλη του αρμόδιου για την πιστοποίηση προσωπικού, κάτοχοι πτυχίου που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το παράρτημα III (Μέρος-66) για μια συγκεκριμένη κατηγορία/υποκατηγορία, θεωρείται ότι παρέχουν τα δικαιώματα που περιγράφονται στην 66.A.20(α) του ιδίου παραρτήματος και αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη κατηγορία/υποκατηγορία. Οι απαιτήσεις βασικών γνώσεων για τα νέα αυτά δικαιώματα θεωρείται ότι πληρούνται για την επέκταση του πτυχίου σε νέα κατηγορία/υποκατηγορία.

4.   Τα μέλη του αρμόδιου για την πιστοποίηση προσωπικού, κάτοχοι πτυχίου που περιλαμβάνει αεροσκάφη για τα οποία δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ικανότητες τύπου, επιτρέπεται να συνεχίσουν να ασκούν τα δικαιώματά τους μέχρι την πρώτη ανανέωση ή αλλαγή, εφόσον το πτυχίο μετατραπεί με τη διαδικασία που περιγράφεται στην 66.B.125 του παραρτήματος III (Μέρος-66) ώστε να περιλαμβάνει τις ικανότητες που καθορίζονται στην 66.A.45 του ιδίου παραρτήματος.

5.   Οι εκθέσεις μετατροπής και οι εκθέσεις αναγνώρισης εξετάσεων, οι οποίες πληρούσαν τις απαιτήσεις που ίσχυαν πριν την έναρξη εφαρμογής του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1149/2011, θεωρείται ότι είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό.

6.   Μέχρι τότε, καθώς ο παρών κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις για το προσωπικό πιστοποίησης:

i)

αεροσκαφών πλην των αεροπλάνων και των ελικοπτέρων,

ii)

παρελκομένων,

οι απαιτήσεις που ισχύουν στο αντίστοιχο κράτος μέλος συνεχίζουν να εφαρμόζονται, εξαιρουμένων των φορέων συντήρησης που βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι απαιτήσεις για τους οποίους εγκρίνονται από τον Οργανισμό.

Άρθρο 6

Απαιτήσεις φορέα εκπαίδευσης

1.   Οι φορείς που συμμετέχουν στην κατάρτιση του προσωπικού που αναφέρεται στο άρθρο 5 έχουν το δικαίωμα σύμφωνα με το παράρτημα IV (Μέρος-147):

α)

να παρέχουν αναγνωρισμένους κύκλους μαθημάτων βασικής εκπαίδευσης, ή/και

β)

να παρέχουν αναγνωρισμένους κύκλους μαθημάτων εκπαίδευσης σε τύπο αεροσκάφους, και

γ)

να διεξάγουν εξετάσεις, και

δ)

να εκδίδουν πιστοποιητικά εκπαίδευσης.

2.   Κάθε έγκριση φορέα εκπαίδευσης συντήρησης που έχει εκδοθεί ή αναγνωριστεί από ένα κράτος μέλος σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες του JΑΑ και ισχύει κατά τη στιγμή της έναρξης ισχύος του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2042/2003, θεωρείται ότι έχει εκδοθεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

6.   Οι κύκλοι μαθημάτων εκπαίδευσης τύπου, οι οποίοι εγκρίθηκαν πριν από την έγκριση του στοιχειώδους προγράμματος που πιστοποιεί την εκπαίδευση ικανότητας τύπου του προσωπικού στα δεδομένα καταλληλότητας λειτουργίας του αντίστοιχου τύπου σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 748/2012, περιλαμβάνουν τα σχετικά στοιχεία που καθορίζονται στο υποχρεωτικό μέρος των εν λόγω δεδομένων καταλληλότητας λειτουργίας το αργότερο έως τις 18 Δεκεμβρίου 2017 ή εντός δύο ετών από την έγκριση των δεδομένων καταλληλότητας λειτουργίας, όποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη.

Άρθρο 7

Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 2042/2003 καταργείται.

Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που παρατίθεται στο παράρτημα VI.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος

1.   Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.   Κατά παρέκκλιση απότην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να μην εφαρμόσουν:

(α)

για τη συντήρηση αεροπλάνων με εμβολοφόρο κινητήρα χωρίς σύστημα αποσυμπίεσης μέγιστης MTOM (μάζας απογείωσης) έως 2 000 kg που δεν χρησιμοποιούνται σε εμπορικές αεροπορικές μεταφορές,

μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2014, την απαίτηση διάθεσης προσωπικού πιστοποίησης με τα κατάλληλα προσόντα σύμφωνα με το παράρτημα III (Μέρος-66) την οποία περιέχουν οι κάτωθι διατάξεις:

M.A.606(ζ) και M.A.801(β)2 του παραρτήματος I (Μέρος-M),

145.A.30(ζ) και (η) του παραρτήματος II (Μέρος-145)·

(β)

για τη συντήρηση αεροπλάνων της κατηγορίας ELA1 που δεν χρησιμοποιούνται στις εμπορικές αερομεταφορές, μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2015:

i)

την απαίτηση για την αρμόδια αρχή να εκδίδει πτυχία συντήρησης αεροσκαφών σύμφωνα με το παράρτημα III (Μέρος-66), ως νέα ή ως μετατραπέντα σύμφωνα με την 66.A.70 του ιδίου παραρτήματος·

ii)

την απαίτηση διάθεσης προσωπικού πιστοποίησης με τα κατάλληλα προσόντα σύμφωνα με το παράρτημα III (Μέρος-66) την οποία περιέχουν οι κάτωθι διατάξεις:

M.A.606(ζ) και M.A.801(β)2 του παραρτήματος I (Μέρος-M),

145.A.30(ζ) και (η) του παραρτήματος II (Μέρος-145).

3.   Όταν ένα κράτος μέλος κάνει χρήση των διατάξεων της παραγράφου 2 το κοινοποιεί στην Επιτροπή και τον Οργανισμό.

4.   Για τα χρονικά όρια που αναφέρονται στις 66.A.25, 66.A.30 και στο προσάρτημα III του παραρτήματος III (Μέρος-66) σχετικά με τις εξετάσεις βασικών θεωρητικών γνώσεων, τη βασική πείρα, τη θεωρητική εκπαίδευση σε τύπο αεροσκάφους και τις αντίστοιχες εξετάσεις, την πρακτική εκπαίδευση και αξιολόγηση, τις εξετάσεις σε τύπο αεροσκάφους και την επαγγελματική εξάσκηση που ολοκληρώθηκαν πριν την έναρξη εφαρμογής του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2042/2003, ο χρόνος μετρά από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2042/2003.

5.   Ο Οργανισμός υποβάλλει γνώμη στην Επιτροπή με προτάσεις για ένα απλό και αναλογικό σύστημα χορήγησης πτυχίου στο προσωπικό πιστοποίησης που εμπλέκεται στη συντήρηση αεροπλάνων της κατηγορίας ELA1, καθώς και άλλων αεροσκαφών πλην των αεροπλάνων και των ελικοπτέρων.

Άρθρο 9

Μέτρα του Οργανισμού

1.   Ο Οργανισμός αναπτύσσει αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης τα οποία επιτρέπεται να χρησιμοποιούν αρμόδιες αρχές, φορείς και προσωπικό για να αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους προς τις διατάξεις των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού.

2.   Τα αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης που εκδίδει ο Οργανισμός δεν εισάγουν ούτε νέες απαιτήσεις ούτε μετριάζουν τις απαιτήσεις των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού.

3.   Με την επιφύλαξη των άρθρων 54 και 55 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, όταν χρησιμοποιούνται τα αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης που εκδίδει ο Οργανισμός, οι σχετικές απαιτήσεις των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού θεωρείται ότι πληρούνται χωρίς περαιτέρω απόδειξη.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 315 της 28.11.2003, σ. 1.

(3)  Βλ. παράρτημα V.

(4)  ΕΕ L 224 της 21.8.2012, σ. 1.

(5)  Γνώμη αριθ. 07/2011 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, η οποία διατίθεται στη διεύθυνση http://easa.europa.eu/agency-measures/opinions.php

(6)  Γνώμη της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, 23 Σεπτεμβρίου 2003.

(7)  ΕΕ L 224 της 21.8.2012, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

(Μέρος-M)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

M.1

ΕΝΟΤΗΤΑ Α —

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ A —

ΓΕΝΙΚΑ

M.A.101

Πεδίο εφαρμογής

ΤΜΗΜΑ Β —

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

M.A.201

Καθήκοντα

M.A.202

Αναφορά συμβάντων

ΤΜΗΜΑ Γ —

ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑ

M.A.301

Ενέργειες διαρκούς αξιοπλοΐας

M.A.302

Πρόγραμμα συντήρησης αεροσκάφους

M.A.303

Οδηγίες αξιοπλοΐας

M.A.304

Δεδομένα μετατροπών και επισκευών

M.A.305

Σύστημα αρχείων διαρκούς αξιοπλοΐας αεροσκάφους

M.A.306

Σύστημα τεχνικού μητρώου αεροσκάφους που τηρεί ο αερομεταφορέας

M.A.307

Μεταβίβαση των αρχείων διαρκούς αξιοπλοΐας του αεροσκάφους

ΤΜΗΜΑ Δ —

ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

M.A.401

Στοιχεία συντήρησης

M.A.402

Αποτελεσματικότητα της συντήρησης

M.A.403

Βλάβες αεροσκαφών

ΤΜΗΜΑ E —

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

M.A.501

Εγκατάσταση

M.A.502

Συντήρηση παρελκομένων

M.A.503

Παρελκόμενα περιορισμένης διάρκειας ζωής

M.A.504

Έλεγχος των παρελκομένων εκτός λειτουργίας

ΤΜΗΜΑ ΣΤ —

ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

M.A.601

Πεδίο εφαρμογής

M.A.602

Αίτηση

M.A.603

Έκταση εφαρμογής της έγκρισης

M.A.604

Εγχειρίδιο λειτουργίας φορέα συντήρησης

M.A.605

Εγκαταστάσεις

M.A.606

Απαιτήσεις που αφορούν το προσωπικό

M.A.607

Προσωπικό αρμόδιο για την πιστοποίηση

M.A.608

Παρελκόμενα, εξοπλισμός και εργαλεία

M.A.609

Στοιχεία συντήρησης

M.A.610

Εντολές εργασιών συντήρησης

M.A.611

Πρότυπα συντήρησης

M.A.612

Πιστοποιητικό διάθεσης αεροσκάφους σε υπηρεσία

M.A.613

Πιστοποιητικό διάθεσης παρελκομένου σε υπηρεσία

M.A.614

Αρχεία συντήρησης

M.A.615

Δικαιώματα του φορέα

M.A.616

Οργανωτική επιθεώρηση

M.A.617

Αλλαγές στον εγκεκριμένο φορέα συντήρησης

M.A.618

Συνέχιση της ισχύος της έγκρισης

M.A.619

Πορίσματα

ΤΜΗΜΑ Ζ —

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ

M.A.701

Πεδίο εφαρμογής

M.A.702

Αίτηση

M.A.703

Έκταση εφαρμογής της έγκρισης

M.A.704

Εγχειρίδιο λειτουργιών διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας

M.A.705

Εγκαταστάσεις

M.A.706

Απαιτήσεις που αφορούν το προσωπικό

M.A.707

Προσωπικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας

M.A.708

Διαχείριση διαρκούς αξιοπλοΐας

M.A.709

Τεκμηρίωση

M.A.710

Επιθεώρηση της αξιοπλοΐας

M.A.711

Δικαιώματα του φορέα

M.A.712

Σύστημα ποιότητας

M.A.713

Αλλαγές στην εγκεκριμένη οργάνωση φορέα διαρκούς αξιοπλοΐας

M.A.714

Τήρηση αρχείων

M.A.715

Συνέχιση της ισχύος της έγκρισης

M.A.716

Πορίσματα

ΤΜΗΜΑ H —

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ — ΠΔΥ (CRS)

M.A.801

Πιστοποιητικό διάθεσης του αεροσκάφους σε λειτουργία

M.A.802

Πιστοποιητικό διάθεσης παρελκομένου σε λειτουργία

M.A.803

Εξουσιοδότηση χειριστή-ιδιοκτήτη

ΤΜΗΜΑ Θ —

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ

M.A.901

Επιθεώρηση αξιοπλοΐας του αεροσκάφους

M.A.902

Ισχύς του πιστοποιητικού επιθεώρησης της αξιοπλοΐας

M.A.903

Μεταβίβαση της νηολόγησης του αεροσκάφους εντός της ΕΕ

M.A.904

Επιθεώρηση της αξιοπλοΐας αεροσκάφους εισαγόμενου στην ΕΕ

M.A.905

Πορίσματα

ΕΝΟΤΗΤΑ B —

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΤΜΗΜΑ A —

ΓΕΝΙΚΑ

M.B.101

Πεδίο εφαρμογής

M.B.102

Αρμόδια αρχή

M.B.104

Τήρηση αρχείων

M.B.105

Αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών

ΤΜΗΜΑ Β —

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

M.B.201

Καθήκοντα

ΤΜΗΜΑ Γ —

ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑ

M.B.301

Πρόγραμμα συντήρησης

M.B.302

Εξαιρέσεις

M.B.303

Παρακολούθηση της διαρκούς αξιοπλοΐας αεροσκάφους

M.B.304

Ανάκληση, αναστολή και περιορισμός ισχύος πιστοποιητικών

ΤΜΗΜΑ Δ —

ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ E —

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

ΤΜΗΜΑ ΣΤ —

ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

M.B.601

Αίτηση

M.B.602

Αρχική έγκριση

M.B.603

Χορήγηση της έγκρισης

M.B.604

Διαρκής επιτήρηση

M.B.605

Πορίσματα

M.B.606

Αλλαγές

M.B.607

Ανάκληση, αναστολή και περιορισμός ισχύος της έγκρισης

ΤΜΗΜΑ Ζ —

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ

M.B.701

Αίτηση

M.B.702

Αρχική έγκριση

M.B.703

Χορήγηση της έγκρισης

M.B.704

Διαρκής επιτήρηση

M.B.705

Πορίσματα

M.B.706

Αλλαγές

M.B.707

Ανάκληση, αναστολή και περιορισμός ισχύος της έγκρισης

ΤΜΗΜΑ H —

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ — ΠΔΥ (CRS)

ΤΜΗΜΑ Θ —

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ

M.B.901

Αξιολόγηση συστάσεων

M.B.902

Επιθεώρηση της αξιοπλοΐας από την αρμόδια αρχή

M.B.903

Πορίσματα

Προσάρτημα I —

Σύμβαση διαρκούς αξιοπλοΐας

Προσάρτημα II —

Πιστοποιητικό εγκεκριμένης διάθεσης — έντυπο 1 του EASA

Προσάρτημα III —

Πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας– έντυπο 15 του EASA

Προσάρτημα IV —

Σύστημα έγκρισης κατηγορίας και ικανοτήτων φορέων συντήρησης κατά το παράρτημα I (Μέρος-M) τμήμα ΣΤ και το παράρτημα II (Μέρος-145)

Προσάρτημα V —

Έγκριση φορέα διαχείρισης κατά το παράρτημα I (Μέρος-M) τμήμα ΣΤ

Προσάρτημα VI —

Έγκριση φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας κατά το παράρτημα I (Μέρος-M) τμήμα Ζ

Προσάρτημα VII —

Σύνθετες εργασίες συντήρησης

Προσάρτημα VIII —

Περιορισμένη συντήρηση από τον ιδιοκτήτη χειριστή

M.1

Για τους σκοπούς του παρόντος μέρους, η αρμόδια αρχή είναι:

1.

όσον αφορά την επιτήρηση της διαρκούς αξιοπλοΐας συγκεκριμένου αεροσκάφους και την έκδοση πιστοποιητικών επιθεώρησης της αξιοπλοΐας, η αρχή που καθορίζεται από το κράτος μέλος νηολόγησης·

2.

όσον αφορά την επιτήρηση του φορέα συντήρησης, όπως καθορίζεται στην ενότητα A, τμήμα ΣΤ του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-M):

i)

η αρχή που καθορίζεται από το κράτος μέλος όπου βρίσκεται ο κύριος τόπος επαγγελματικής δραστηριότητας αυτού του φορέα·

ii)

ο Οργανισμός, εάν ο φορέας είναι εγκατεστημένος σε τρίτο κράτος·

3.

όσον αφορά την επιτήρηση φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας, όπως καθορίζεται στην ενότητα A, τμήμα Ζ του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-M):

i)

η αρχή που καθορίζεται από το κράτος μέλος όπου βρίσκεται ο κύριος τόπος επαγγελματικής δραστηριότητας αυτού του φορέα, εφόσον η έγκριση δεν περιλαμβάνεται στο πιστοποιητικό του αερομεταφορέα·

ii)

η αρχή που καθορίζεται από το κράτος μέλος του αερομεταφορέα, εφόσον η έγκριση περιλαμβάνεται στο πιστοποιητικό του αερομεταφορέα·

iii)

ο Οργανισμός, εάν ο φορέας είναι εγκατεστημένος σε τρίτο κράτος·

4.

όσον αφορά την έγκριση των προγραμμάτων συντήρησης·

i)

η αρχή που καθορίζεται από το κράτος μέλος νηολόγησης·

ii)

για την περίπτωση εμπορικής αερομεταφοράς και όταν το κράτος μέλος του αερομεταφορέα δεν είναι το ίδιο με το κράτος μέλος νηολόγησης, η αρχή που ορίζεται μετά από συμφωνία των παραπάνω δύο κρατών, πριν από την έγκριση του προγράμματος συντήρησης.

iii)

Κατά παρέκκλιση από το σημείο 4 περίπτωση i), όταν τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους που δεν χρησιμοποιείται σε εμπορικές αερομεταφορές χειρίζεται φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας εγκεκριμένος σύμφωνα με την ενότητα A, τμήμα Ζ του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-M), ο οποίος δεν υπόκειται στην επιτήρηση του κράτους μέλους νηολόγησης, και μόνον εφόσον συμφωνήσει το κράτος μέλος νηολόγησης πριν την έγκριση του προγράμματος συντήρησης:

α)

η αρχή που καθορίζεται από το κράτος μέλος νηολόγησης για την επιτήρηση του φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας· ή

β)

ο Οργανισμός εάν ο φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας είναι εγκατεστημένος σε τρίτο κράτος.

ΕΝΟΤΗΤΑ A

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ A

ΓΕΝΙΚΑ

Μ.Α.101   Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα ενότητα καθορίζει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να διασφαλίζεται η διαρκής αξιοπλοΐα, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης. Επίσης καθορίζει τους όρους που πρέπει να πληρούν τα πρόσωπα ή οι φορείς που ασχολούνται με την εν λόγω διαχείριση της διαρκούς αξιοπλοΐας.

ΤΜΗΜΑ B

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

M.A.201   Καθήκοντα

α)

Ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για την διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και διασφαλίζει ότι πτήσεις εκτελούνται μόνο εάν:

1.

το αεροσκάφος συντηρείται ώστε να βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους αξιοπλοΐας, και

2.

ο τυχόν εξοπλισμός πτητικής λειτουργίας και επείγουσας ανάγκης έχει εγκατασταθεί με ορθό τρόπο και είναι σε κατάσταση επιχειρησιακής λειτουργίας ή, σε αντίθετη περίπτωση, φέρει σαφή σήμανση ότι βρίσκεται εκτός λειτουργίας και

3.

το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας παραμένει σε ισχύ και

4.

η συντήρηση του αεροσκάφους διενεργείται σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα συντήρησης που καθορίζεται στη Μ.Α.302.

β)

Όταν το αεροσκάφος είναι μισθωμένο, τα καθήκοντα του ιδιοκτήτη μεταβιβάζονται στον μισθωτή, εφόσον:

1.

ο μισθωτής αναφέρεται στο έγγραφο νηολόγησης, ή

2.

τα καθήκοντα αναφέρονται λεπτομερώς στο μισθωτήριο συμβόλαιο.

Όπου στο το παρόν μέρος γίνεται αναφορά στον «ιδιοκτήτη», ο όρος καλύπτει τον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή, κατά περίπτωση.

γ)

Το πρόσωπο ή ο φορέας που πραγματοποιεί συντήρηση είναι υπεύθυνος για τις εργασίες που εκτελούνται.

δ)

Ο κυβερνήτης ή, στην περίπτωση εμπορικής αερομεταφοράς, ο αερομεταφορέας είναι υπεύθυνος για την ικανοποιητική διενέργεια της επιθεώρησης πριν από την πτήση. Η επιθεώρηση αυτή πρέπει να διεξάγεται από τον κυβερνήτη ή άλλο κατάλληλο πρόσωπο, αλλά δεν χρειάζεται να διεξαχθεί από εγκεκριμένο φορέα συντήρησης ή από προσωπικό πιστοποίησης κατά το Μέρος-66.

ε)

Προκειμένου να εκπληρωθούν τα καθήκοντα που αναφέρονται στο στοιχείο α),

i)

Ο ιδιοκτήτης αεροσκάφους μπορεί να αναθέσει με σύμβαση την εκτέλεση των εργασιών που αφορούν τη διαρκή αξιοπλοΐα σε φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας εγκεκριμένο σύμφωνα με την ενότητα Α τμήμα Ζ του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-M). Σε αυτή την περίπτωση, ο φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας αναλαμβάνει την ευθύνη για την ορθή εκτέλεση των εργασιών αυτών.

ii)

Ο ιδιοκτήτης, ο οποίος αναλαμβάνει ο ίδιος τη διαχείριση της διαρκούς αξιοπλοΐας αεροσκάφους υπό την ευθύνη του, χωρίς σύμβαση σύμφωνα με το προσάρτημα I, μπορεί ωστόσο να αναθέσει με σύμβαση περιορισμένου χρόνου σε φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας εγκεκριμένο σύμφωνα με την ενότητα Α τμήμα Ζ του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-M) την κατάρτιση προγράμματος συντήρησης και την έγκρισή του σύμφωνα με την M.A.302. Στην περίπτωση αυτή, με τη σύμβαση περιορισμένου χρόνου μεταβιβάζεται η ευθύνη κατάρτισης και έγκρισης του προγράμματος συντήρησης στο συμβαλλόμενο φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας.

στ)

Στην περίπτωση μεγάλων αεροσκαφών και προκειμένου να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις του στοιχείου α), ο ιδιοκτήτης αεροσκάφους διασφαλίζει ότι οι εργασίες που αφορούν την διαρκή αξιοπλοΐα εκτελούνται από εγκεκριμένο φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας. Συντάσσεται γραπτή σύμβαση σύμφωνα με το προσάρτημα 1. Σε αυτή την περίπτωση, ο φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας αναλαμβάνει την ευθύνη για την ορθή εκτέλεση των εργασιών αυτών.

ζ)

Η συντήρηση των μεγάλων αεροσκαφών, των αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται για εμπορική αερομεταφορά και των εξαρτημάτων τους διενεργείται από φορέα συντήρησης που έχει εγκριθεί κατά το Μέρος-145.

η)

Στην περίπτωση εμπορικής αερομεταφοράς, ο αερομεταφορέας είναι υπεύθυνος για την διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους που εκμεταλλεύεται και πρέπει:

1.

να λάβει έγκριση, ως μέρος των απαιτήσεων του πιστοποιητικού αερομεταφορέα που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με την ενότητα A, τμήμα Ζ του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-M) για το αεροσκάφος που εκμεταλλεύεται και

2.

να λάβει έγκριση σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ (Μέρος-145) ή να συμβληθεί με εγκεκριμένο φορέα και

3.

να εξασφαλίσει την εκπλήρωση των απαιτήσεων του στοιχείου α).

θ)

Όταν κράτος μέλος απαιτήσει από τον αερομεταφορέα να είναι κάτοχος πιστοποιητικού για τις εμπορικές δραστηριότητές του που δεν αφορούν εμπορική αερομεταφορά, ο αερομεταφορέας πρέπει:

1.

να λάβει την κατάλληλη έγκριση, σύμφωνα με την ενότητα A, τμήμα Ζ του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-M), για τη διαχείριση της διαρκούς αξιοπλοΐας του αεροσκάφους που εκμεταλλεύεται ή να συμβληθεί με εγκεκριμένο φορέα και

2.

να λάβει κατάλληλη έγκριση σύμφωνα με την ενότητα A, τμήμα ΣΤ του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-M) ή με το παράρτημα ΙΙ (Μέρος-145), ή να συμβληθεί με εγκεκριμένους φορείς και

3.

να εξασφαλίσει την εκπλήρωση των απαιτήσεων του στοιχείου α).

ι)

Ο ιδιοκτήτης/αερομεταφορέας είναι υπεύθυνος για να παρέχει στην αρμόδια αρχή το δικαίωμα πρόσβασης στον φορέα/αεροσκάφος προκειμένου να διαπιστώνεται η συνέχιση της συμμόρφωσης με το το παρόν μέρος.

M.A.202   Αναφορά συμβάντων

α)

Το πρόσωπο ή ο φορέας που είναι υπεύθυνος κατά την Μ.Α.201 υποβάλλει έκθεση στην καθορισμένη από το κράτος νηολόγησης αρμόδια αρχή, το φορέα που είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό τύπου ή το συμπληρωματικό σχεδιασμό τύπου και, ενδεχομένως, στο κράτος μέλος του αερομεταφορέα, σχετικά με κάθε διαπιστωθείσα κατάσταση του αεροσκάφους ή κατασκευαστικού του στοιχείου, η οποία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια πτήσης.

β)

Οι εκθέσεις υποβάλλονται κατά τρόπο που καθορίζεται από τον Οργανισμό και περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που αφορούν την εν λόγω κατάσταση και τις οποίες γνωρίζει το πρόσωπο ή ο φορέας.

γ)

Σε περίπτωση που το πρόσωπο ή ο φορέας συντήρησης του αεροσκάφους έχει αναλάβει με σύμβαση από ιδιοκτήτη ή αερομεταφορέα την εκτέλεση συντήρησης, το εν λόγω πρόσωπο ή ο φορέας υποβάλλει έκθεση και προς τον ιδιοκτήτη, τον αερομεταφορέα ή τον φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας σχετικά με κάθε παρόμοια κατάσταση που επηρεάζει το αεροσκάφος ή εξάρτημα του αεροσκάφους του ιδιοκτήτη ή αερομεταφορέα.

δ)

Οι εκθέσεις υποβάλλονται το συντομότερο δυνατό, οπωσδήποτε όμως εντός 72 ωρών από τη στιγμή που το πρόσωπο ή ο φορέας διαπιστώνει την κατάσταση στην οποία αναφέρεται η έκθεση.

ΤΜΗΜΑ Γ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑ

M.A.301   Ενέργειες διαρκούς αξιοπλοΐας

Η διαρκής αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και η λειτουργική ετοιμότητα τόσο του εξοπλισμού πτητικής λειτουργίας όσο και του εξοπλισμού επείγουσας ανάγκης εξασφαλίζεται μέσω:

1.

της πραγματοποίησης επιθεωρήσεων προ της πτήσεως,

2.

της επισκευής σύμφωνα με τα δεδομένα που καθορίζονται στην M.A.304 ή/και M.A.401, κατά περίπτωση, οποιασδήποτε βλάβης και ζημίας η οποία επηρεάζει την ασφαλή λειτουργία, λαμβανομένου υπόψη, όσον αφορά όλα τα μεγάλα αεροσκάφη ή τα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται για την εμπορική αερομεταφορά, του πίνακα ελάχιστου εξοπλισμού και του καταλόγου παρέκκλισης από διαμόρφωση, εφόσον ισχύουν για τον τύπο του αεροσκάφους,

3.

της πραγματοποίησης κάθε συντήρησης σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα συντήρησης αεροσκάφους που καθορίζεται στην Μ.Α.302,

4.

της ανάλυσης της αποτελεσματικότητας του κατά την Μ.Α.302 εγκεκριμένου προγράμματος συντήρησης αεροσκάφους, όσον αφορά όλα τα μεγάλα αεροσκάφη ή τα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται για εμπορική αερομεταφορά,

5.

της εφαρμογής κάθε ισχύουσας:

i)

οδηγίας αξιοπλοΐας,

ii)

οδηγίας πτητικής λειτουργίας που έχει επίπτωση στη διαρκή αξιοπλοΐα,

iii)

απαίτησης διαρκούς αξιοπλοΐας, που καθορίζεται από τον Οργανισμό,

iv)

υποχρεωτικών μέτρων που θεσπίζονται από την αρμόδια αρχή ως άμεση ανταπόκριση σε πρόβλημα ασφάλειας.

6.

της εκτέλεσης μετατροπών και επισκευών σύμφωνα με την Μ.Α.304,

7.

της θέσπισης πολιτικής ενσωμάτωσης για τις μη υποχρεωτικού χαρακτήρα μετατροπές ή/και επιθεωρήσεις, όσον αφορά όλα τα μεγάλα αεροσκάφη ή τα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται για εμπορική αερομεταφορά.

8.

δοκιμαστικών πτήσεων κατά τη συντήρηση όταν είναι απαραίτητο.

M.A.302   Πρόγραμμα συντήρησης αεροσκάφους

α)

Η συντήρηση κάθε αεροσκάφους οργανώνεται σύμφωνα με πρόγραμμα συντήρησης αεροσκάφους.

β)

Το πρόγραμμα συντήρησης και οι τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις του εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή.

γ)

Όταν τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους χειρίζεται φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας, εγκεκριμένος σύμφωνα με την ενότητα A, τμήμα Ζ του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-M), το πρόγραμμα συντήρησης και οι τροποποιήσεις του είναι δυνατόν να εγκριθούν με διαδικασία έμμεσης έγκρισης.

i)

Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία έμμεσης έγκρισης καθορίζεται από το φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας στο εγχειρίδιο λειτουργιών διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας και εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για το συγκεκριμένο φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας.

ii)

Ο φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας δεν κάνει χρήση της διαδικασίας έμμεσης έγκρισης όταν δεν είναι υπό την επιτήρηση του κράτους μέλους νηολόγησης, εκτός εάν υπάρχει συμφωνία βάσει της M.1 σημείο 4 περιπτώσεις ii) ή iii), αναλόγως, για τη μεταβίβαση της ευθύνης για την έγκριση του προγράμματος συντήρησης του αεροσκάφους στην αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για το φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας.

δ)

Το πρόγραμμα συντήρησης του αεροσκάφους πρέπει να δημιουργεί συμμόρφωση με:

i)

οδηγίες που έχει εκδώσει η αρμόδια αρχή·

ii)

οδηγίες διαρκούς αξιοπλοΐας:

που έχουν εκδώσει οι κάτοχοι του πιστοποιητικού τύπου, περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου, συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου, έγκρισης σχεδιασμού επισκευής μείζονος σημασίας, εξουσιοδότησης ETSO ή οποιασδήποτε άλλης σχετικής έγκρισης που έχει εκδοθεί βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 748/2012 και του παραρτήματος Ι (Μέρος-21) αυτού και

που περιλαμβάνονται στις προδιαγραφές πιστοποίησης που αναφέρονται στο 21A.90B ή 21A.431B του παραρτήματος Ι (Μέρος-21) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 748/2012, αναλόγως·

iii)

πρόσθετες ή άλλες οδηγίες που προτείνει ο ιδιοκτήτης ή ο φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας μόλις αυτές εγκριθούν βάσει της M.A.302, εξαιρουμένων των διαλειμμάτων για σχετιζόμενες με την ασφάλεια εργασίες που αναφέρονται στο στοιχείο ε), οι οποίες επιτρέπεται να κλιμακώνονται, υπό τον όρο ότι πραγματοποιούνται επαρκείς επιθεωρήσεις σύμφωνα με το στοιχείο ζ) και μόνον όταν υπόκεινται σε άμεση έγκριση σύμφωνα με την M.A.302 στοιχείο β).

ε)

Το πρόγραμμα συντήρησης περιέχει λεπτομερή στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας, όλης της συντήρησης που πρέπει να πραγματοποιηθεί, η οποία περιλαμβάνει κάθε ειδική εργασία συντήρησης που συνδέεται με τον τύπο και την ιδιαιτερότητα των πτητικών λειτουργιών.

στ)

Για τα μεγάλα αεροσκάφη, όταν το πρόγραμμα συντήρησης βασίζεται στη λογική οργανωμένης ομάδας συντήρησης ή στην παρακολούθηση της κατάστασης, το πρόγραμμα συντήρησης περιλαμβάνει πρόγραμμα αξιοπιστίας.

ζ)

Το πρόγραμμα συντήρησης υποβάλλεται σε περιοδικές επανεξετάσεις και τροποποιείται αναλόγως, εφόσον χρειάζεται. Με τις επανεξετάσεις αυτές εξασφαλίζεται ότι το πρόγραμμα εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στην πρακτική πείρα λειτουργίας και τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής και ότι ταυτόχρονα λαμβάνονται υπόψη νέες ή/και τροποποιημένες οδηγίες συντήρησης που κοινοποιούνται από τους κατόχους πιστοποιητικού τύπου και συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου και από κάθε άλλο φορέα που δημοσιεύει τέτοιου είδους στοιχεία σύμφωνα με το παράρτημα Ι (Μέρος-21) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 748/2012.

M.A.303   Οδηγίες αξιοπλοΐας

Οι ισχύουσες οδηγίες αξιοπλοΐας πρέπει να εφαρμόζονται ως προς τις απαιτήσεις που θέτουν, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τον Οργανισμό.

M.A.304   Δεδομένα μετατροπών και επισκευών

Οι ζημίες αξιολογούνται και οι μετατροπές και επισκευές πραγματοποιούνται με τη χρήση, κατά περίπτωση:

α)

δεδομένων εγκεκριμένων από τον Οργανισμό· ή

β)

δεδομένων εγκεκριμένων από φορέα σχεδιασμού του Μέρους-21· ή

γ)

δεδομένων περιλαμβανομένων στις προδιαγραφές πιστοποίησης που αναφέρονται στο 21A.90B ή 21A.431B του παραρτήματος Ι (Μέρος-21) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 748/2012.

M.A.305   Σύστημα αρχείων διαρκούς αξιοπλοΐας αεροσκάφους

α)

Με την περάτωση οποιασδήποτε συντήρησης, το πιστοποιητικό διάθεσης σε υπηρεσία που απαιτείται βάσει της Μ.Α.801 ή της 145.A.50 καταχωρίζεται στα αρχεία διαρκούς αξιοπλοΐας του αεροσκάφους. Κάθε καταχώριση γίνεται το συντομότερο δυνατόν, αλλά ούτως ή άλλως πριν την παρέλευση 30 ημερών από την ημέρα που πραγματοποιήθηκε η συντήρηση.

β)

Τα αρχεία διαρκούς αξιοπλοΐας αεροσκάφους συνίστανται σε:

1.

μητρώο του αεροσκάφους, μητρώο(-α) κινητήρα ή κάρτες μητρώων των δομοστοιχείων του κινητήρα, μητρώο(-α) των ελίκων και τις κάρτες μητρώου αυτών για όλα τα παρελκόμενα με πεπερασμένη διάρκεια ζωής, αναλόγως, και

2.

όταν απαιτείται στην M.A.306 για εμπορικές αερομεταφορές ή από το κράτος μέλος για εμπορικές δραστηριότητες άλλες από τις εμπορικές αερομεταφορές, το τεχνικό μητρώο του αερομεταφορέα.

γ)

Στα μητρώα του αεροσκάφους εισάγεται ο τύπος και τα στοιχεία καταχώρισης νηολογίου αυτού, η ημερομηνία και ο συνολικός χρόνος πτήσης ή/και οι κύκλοι πτήσης ή/και οι προσγειώσεις, αναλόγως.

δ)

Τα αρχεία διαρκούς αξιοπλοΐας του αεροσκάφους περιλαμβάνουν:

1.

την τρέχουσα κατάσταση των οδηγιών αξιοπλοΐας και υποχρεωτικά μέτρα που ορίζει η αρμόδια αρχή προκειμένου να ανταποκριθεί άμεσα σε πρόβλημα ασφάλειας,

2.

την τρέχουσα κατάσταση των μετατροπών και επισκευών,

3.

την τρέχουσα κατάσταση συμμόρφωσης προς το πρόγραμμα συντήρησης,

4.

την τρέχουσα κατάσταση των παρελκομένων με περιορισμένη διάρκεια ζωής,

5.

την τρέχουσα έκθεση μάζας και ζυγοστάθμισης,

6.

τον τρέχοντα κατάλογο εργασιών της συντήρησης που εκκρεμούν.

ε)

Επιπλέον του εγγράφου εγκεκριμένης διάθεσης σε υπηρεσία, δηλαδή του εντύπου 1 του ΕΑSA ή ισοδύναμου εγγράφου, στο κατάλληλο μητρώο (κινητήρα ή έλικα, ή στην κάρτα μητρώου δομοστοιχείου κινητήρα ή παρελκομένου περιορισμένης διάρκειας ζωής) καταχωρίζονται οι εξής πληροφορίες για κάθε εγκατεστημένο παρελκόμενο:

1.

τα στοιχεία αναγνώρισης του παρελκομένου και

2.

ο τύπος, ο αριθμός σειράς και τα στοιχεία νηολογίου, αναλόγως, του αεροσκάφους, του κινητήρα, έλικα, δομοστοιχείου κινητήρα ή παρελκομένου περιορισμένης διάρκειας ζωής, όπου έχει τοποθετηθεί το συγκεκριμένο παρελκόμενο, καθώς και πληροφορίες για την εγκατάσταση και την αφαίρεση του παρελκομένου, και

3.

η ημερομηνία και ο συνολικός χρόνος πτήσης που έχει συσσωρευτεί για το συγκεκριμένο παρελκόμενο, ή/και οι κύκλοι πτήσης ή/και οι προσγειώσεις ή/και ο ημερολογιακός χρόνος, ανάλογα με την περίπτωση, και

4.

οι πρόσφατες πληροφορίες που απαιτούνται από το στοιχείο δ) για το συγκεκριμένο παρελκόμενο.

στ)

Το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των εργασιών διαρκούς αξιοπλοΐας σύμφωνα με την ενότητα A, τμήμα B του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-M) ελέγχει τα αρχεία όπως αναφέρεται λεπτομερώς στο παρόν στοιχείο και τα υποβάλλει στην αρμόδια αρχή μετά από σχετικό αίτημά της.

ζ)

Όλες οι εγγραφές στα αρχεία διαρκούς αξιοπλοΐας του αεροσκάφους είναι σαφείς και ακριβείς. Εφόσον χρειαστεί να διορθωθεί μια εγγραφή, η διόρθωση γίνεται με τρόπο που δείχνει με ευκρίνεια την αρχική εγγραφή.

η)

Ο ιδιοκτήτης ή ο αερομεταφορέας εξασφαλίζει την καθιέρωση συστήματος βάσει του οποίου τηρούνται, για τις περιόδους που προσδιορίζονται, τα ακόλουθα αρχεία:

1.

όλα τα λεπτομερή αρχεία συντήρησης που αφορούν το αεροσκάφος και κάθε παρελκόμενο περιορισμένης διάρκειας ζωής που έχει τοποθετηθεί σε αυτό, έως ότου οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά αντικατασταθούν από νέες πληροφορίες, ισοδύναμες ως προς το αντικείμενο και την αναλυτικότητά τους, όχι όμως πριν την παρέλευση 36 μηνών από τη διάθεση του αεροσκάφους ή του παρελκομένου σε υπηρεσία, και

2.

ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας (ώρες, ημερολογιακός χρόνος, κύκλος και προσγειώσεις) του αεροσκάφους και όλων των παρελκομένων του περιορισμένης διάρκειας ζωής, επί τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία της οριστικής απόσυρσης του αεροσκάφους ή του παρελκομένου από την υπηρεσία, και

3.

ο χρόνος υπηρεσίας (ώρες, ημερολογιακός χρόνος, κύκλος και προσγειώσεις), κατά περίπτωση, που μεσολάβησε από την τελευταία προγραμματισμένη συντήρηση του παρελκομένου περιορισμένης διάρκειας ζωής, τουλάχιστον έως ότου η προγραμματισμένη συντήρηση του παρελκομένου παύσει να ισχύει λόγω αντικατάστασής της από άλλη ισοδύναμη, ως προς το αντικείμενο και την έκταση των εργασιών, προγραμματισμένη συντήρηση, και

4.

η τρέχουσα κατάσταση συμμόρφωσης με το πρόγραμμα συντήρησης, από την οποία μπορεί να διαπιστωθεί η συμμόρφωση προς το εγκεκριμένο πρόγραμμα συντήρησης του αεροσκάφους, τουλάχιστον έως ότου η προγραμματισμένη συντήρηση του αεροσκάφους ή παρελκομένου του παύσει να ισχύει λόγω της αντικατάστασής της από άλλη ισοδύναμη, ως προς το αντικείμενο και την έκταση των εργασιών, προγραμματισμένη συντήρηση, και

5.

η τρέχουσα κατάσταση των οδηγιών αξιοπλοΐας που ισχύουν για το αεροσκάφος και τα παρελκόμενά του, επί τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία οριστικής απόσυρσης του αεροσκάφους ή παρελκομένου του από την κυκλοφορία, και

6.

οι λεπτομέρειες των τρεχουσών μετατροπών και επισκευών στο αεροσκάφος, στον (στους) κινητήρα(ες), στην (στις) έλικα(ες) και σε οποιοδήποτε άλλο παρελκόμενο αυτού, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια πτήσης, επί τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία της οριστικής απόσυρσής του(ς) από την υπηρεσία.

M.A.306   Σύστημα τεχνικού μητρώου αεροσκάφους που τηρεί ο αερομεταφορέας

α)

Όσον αφορά την εμπορική αερομεταφορά και επιπλέον των απαιτήσεων της Μ.Α.305, ο αερομεταφορέας πρέπει να χρησιμοποιεί σύστημα τεχνικού μητρώου αεροσκάφους, το οποίο περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες για αυτό:

1.

πληροφορίες σχετικά με κάθε πτήση, οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να εξασφαλίζεται η διαρκής ασφάλεια των πτήσεων, και

2.

το τρέχον πιστοποιητικό διάθεσης σε υπηρεσία του αεροσκάφους, και

3.

την ισχύουσα έκθεση συντήρησης, στην οποία εκτίθεται η κατάσταση συντήρησης του αεροσκάφους σχετικά με το ποια είναι η επόμενη προγραμματισμένη και μη προγραμματισμένη συντήρηση που πρόκειται να εκτελεσθεί, με την εξαίρεση ότι η αρμόδια αρχή μπορεί να συμφωνήσει ώστε η έκθεση συντήρησης να φυλάσσεται κάπου αλλού, και

4.

όλες τις αποκαταστάσεις βλαβών που εκκρεμούν, οι οποίες επηρεάζουν την πτητική λειτουργία του αεροσκάφους και

5.

κάθε απαραίτητη κατευθυντήρια οδηγία σχετικά με διακανονισμούς υποστήριξης της συντήρησης.

β)

Το σύστημα τεχνικού μητρώου του αεροσκάφους και κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση, πρέπει να είναι εγκεκριμένα από την αρμόδια αρχή.

γ)

Ο αερομεταφορέας εξασφαλίζει ότι το τεχνικό μητρώο του αεροσκάφους φυλάσσεται για τριάντα έξι μήνες μετά από την ημερομηνία της τελευταίας καταχώρισης.

M.A.307   Μεταβίβαση των αρχείων διαρκούς αξιοπλοΐας του αεροσκάφους

α)

Ο ιδιοκτήτης ή ο αερομεταφορέας διασφαλίζει ότι, όταν το αεροσκάφος μεταβιβάζεται οριστικά σε άλλον ιδιοκτήτη ή αερομεταφορέα, μεταβιβάζονται επίσης τα κατά την Μ.Α.305 αρχεία διαρκούς αξιοπλοΐας και, ενδεχομένως, το κατά την Μ.Α.306 τεχνικό μητρώο που τηρεί ο αερομεταφορέας.

β)

Ο ιδιοκτήτης διασφαλίζει ότι, στην περίπτωση που αναθέτει με σύμβαση τις εργασίες διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας σε φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας, τα κατά την Μ.Α.305 αρχεία διαρκούς αξιοπλοΐας μεταβιβάζονται στον φορέα.

γ)

Τα χρονικά διαστήματα που προδιαγράφονται για την τήρηση των αρχείων εξακολουθούν να ισχύουν για τον νέο ιδιοκτήτη, αερομεταφορέα ή φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας.

ΤΜΗΜΑ Δ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

M.A.401   Στοιχεία συντήρησης

α)

Το πρόσωπο ή ο φορέας που συντηρούν το αεροσκάφος έχουν πρόσβαση στα ισχύοντα κάθε φορά στοιχεία συντήρησης κατά την εκτέλεση της συντήρησης, συμπεριλαμβανομένων των μετατροπών και των επισκευών και κάνουν χρήση αυτών και μόνο.

β)

Για τους σκοπούς του παρόντος μέρους, τα ισχύοντα στοιχεία συντήρησης είναι:

1.

κάθε σχετική απαίτηση, διαδικασία, πρότυπο ή πληροφορία που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή ή τον Οργανισμό,

2.

κάθε σχετική οδηγία αξιοπλοΐας,

3.

οι ισχύουσες οδηγίες που αφορούν την διαρκή αξιοπλοΐα και εκδίδονται από τους κατόχους πιστοποιητικών τύπου και συμπληρωματικών πιστοποιητικών τύπου και από κάθε άλλο φορέα ο οποίος εκδίδει παρόμοια στοιχεία σύμφωνα με το παράρτημα I (Μέρος-21) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 748/2012,

4.

κάθε ισχύον στοιχείο που εκδίδεται σύμφωνα με το σημείο 145.Α.45 δ).

γ)

Το πρόσωπο ή ο φορέας που συντηρεί αεροσκάφος διασφαλίζει ότι όλα τα ισχύοντα στοιχεία συντήρησης είναι ενημερωμένα και άμεσα διαθέσιμα προς χρήση όταν ζητηθούν. Το πρόσωπο ή ο φορέας καθιερώνει τη χρήση συστήματος κάρτας εργασίας ή φύλλου εργασιών και είτε μεταγράφει με ακρίβεια τα στοιχεία συντήρησης στις κάρτες ή τα φύλλα εργασίας, είτε αναφέρει συγκεκριμένα την (τις) επιμέρους εργασία ή εργασίες συντήρησης που περιλαμβάνονται στα εν λόγω στοιχεία συντήρησης.

M.A.402   Αποτελεσματικότητα της συντήρησης

α)

Όλες οι εργασίες συντήρησης εκτελούνται από προσωπικό που έχει τα κατάλληλα προσόντα με χρήση μεθόδων, τεχνικών, προτύπων και οδηγιών που καθορίζονται στα στοιχεία συντήρησης σύμφωνα με την Μ.Α.401. Επιπλέον, μετά από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης που σχετίζεται με την ασφάλεια πτήσης διεξάγεται ανεξάρτητη επιθεώρηση, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παράρτημα ΙΙ (Μέρος-145) ή συμφωνείται από την αρμόδια αρχή.

β)

Όλες οι εργασίες συντήρησης εκτελούνται με χρήση των εργαλείων, του εξοπλισμού και των υλικών που καθορίζονται στα στοιχεία συντήρησης σύμφωνα με την Μ.Α.401, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παράρτημα ΙΙ (Μέρος-145). Εφόσον είναι αναγκαίο, τα εργαλεία και ο εξοπλισμός ελέγχονται και βαθμονομούνται σύμφωνα με επίσημα αναγνωρισμένο πρότυπο.

γ)

Ο χώρος όπου εκτελείται η συντήρηση είναι καλά οργανωμένος και καθαρός από σκόνη και ρύπους.

δ)

Όλες οι εργασίες συντήρησης εκτελούνται εντός των περιβαλλοντικών περιορισμών που καθορίζονται στα στοιχεία συντήρησης σύμφωνα με την Μ.Α.401.

ε)

Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών ή μακροχρόνιων εργασιών συντήρησης χρησιμοποιούνται κατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις.

στ)

Μετά την ολοκλήρωση της συντήρησης, πρέπει να διενεργείται γενικός έλεγχος για να διασφαλιστεί ότι το αεροσκάφος ή το παρελκόμενό του είναι ελεύθερο από εργαλεία, εξοπλισμό και οποιοδήποτε άλλο ξένο σώμα ή υλικό, καθώς και ότι όλες οι θυρίδες πρόσβασης, που αφαιρέθηκαν κατά τη συντήρηση, έχουν επανατοποθετηθεί.

M.A.403   Βλάβες αεροσκαφών

α)

Οποιαδήποτε βλάβη αεροσκάφους που θα μπορούσε να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων πρέπει να αποκαθίσταται πριν γίνει επόμενη πτήση.

β)

Μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό πιστοποίησης, σύμφωνα με την M.A.801 στοιχείο β) σημεία 1 και 2, την M.A.801 στοιχεία γ) και δ) ή το παράρτημα II (Μέρος-145) επιτρέπεται να αποφασίσει, με χρήση των στοιχείων συντήρησης κατά την Μ.Α.401, εάν μια βλάβη του αεροσκάφους θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων, και κατά συνέπεια να αποφασίσει πότε και ποιες ενέργειες αποκατάστασης της βλάβης θα γίνουν πριν από την επόμενη πτήση και ποιες ενέργειες αποκατάστασης μπορούν να αναβληθούν. Ωστόσο, τα ανωτέρω δεν ισχύουν όταν:

1.

ο εγκεκριμένος πίνακας ελάχιστου εξοπλισμού που ορίζει η αρμόδια αρχή χρησιμοποιείται από τον κυβερνήτη, ή

2.

οι βλάβες του αεροσκάφους κρίνονται αποδεκτές από την αρμόδια αρχή.

γ)

Οποιαδήποτε βλάβη του αεροσκάφους που δεν θα μπορούσε να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων πρέπει να αποκαθίσταται το συντομότερο δυνατόν από την ημερομηνία που διαπιστώθηκε για πρώτη φορά. και εντός των χρονικών ορίων που καθορίζονται στα στοιχεία συντήρησης.

δ)

Οποιαδήποτε βλάβη που δεν αποκαταστάθηκε πριν από την πτήση εγγράφεται στο κατά την Μ.Α.305 σύστημα αρχείων συντήρησης αεροσκάφους ή στο κατά την Μ.Α.306 σύστημα τεχνικού μητρώου του αερομεταφορέα, αναλόγως της περίπτωσης.

ΤΜΗΜΑ E

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

M.A.501   Εγκατάσταση

α)

Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση παρελκομένου παρά μόνο εάν αυτό είναι σε ικανοποιητική κατάσταση, έχει κατάλληλα διατεθεί σε υπηρεσία με το έντυπο 1 του EASA ή με ισοδύναμο έντυπο και φέρει σήμανση σύμφωνα με το παράρτημα I (Μέρος 21) τμήμα ΙΖ εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παράρτημα I (Μέρος-21) του κανονισμού (EΕ) αριθ. 748/2012, στο παράρτημα II (Μέρος-145) ή στο τμήμα ΣΤ, ενότητα A του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού.

β)

Πριν από την εγκατάσταση ενός παρελκομένου στο αεροσκάφος, ο υπεύθυνος ή ο εγκεκριμένος φορέας συντήρησης διασφαλίζει ότι το συγκεκριμένο παρελκόμενο είναι κατάλληλο για τοποθέτηση στο αεροσκάφος, στην περίπτωση που μπορεί να ισχύουν διαφορετικά κατευθυντήρια πρότυπα όσον αφορά τις μετατροπές ή/και την αξιοπλοΐα.

γ)

Τα τυποποιημένα ανταλλακτικά τοποθετούνται στο αεροσκάφος ή σε παρελκόμενό του μόνο όταν τα στοιχεία συντήρησης προσδιορίζουν το συγκεκριμένο ανταλλακτικό. Τα τυποποιημένα ανταλλακτικά τοποθετούνται μόνο όταν συνοδεύονται από ένδειξη συμμόρφωσης που μπορεί να εντοπιστεί στο εφαρμοζόμενο πρότυπο.

δ)

Υλικά με τη μορφή πρώτων υλών ή αναλώσιμων μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο αεροσκάφος ή σε παρελκόμενο μόνον όταν ο κατασκευαστής του αεροσκάφους ή του παρελκομένου το αναφέρει ρητά στα σχετικά στοιχεία συντήρησης ή όπως προδιαγράφεται στο παράρτημα ΙΙ (Μέρος-145). Τέτοια υλικά χρησιμοποιούνται μόνο όταν πληρούν την απαιτούμενη προδιαγραφή και παρέχουν κατάλληλη δυνατότητα εντοπισμού της προέλευσής τους. Όλα τα υλικά πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφα τεκμηρίωσης που αναφέρονται με σαφήνεια στο συγκεκριμένο υλικό και περιέχουν δήλωση συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές καθώς και την προέλευση κατασκευής και προμήθειας.

M.A.502   Συντήρηση παρελκομένων

α)

Εξαιρουμένων των παρελκομένων που αναφέρονται στη 21A.307 στοιχείο γ) του παραρτήματος I (Μέρος-21) του κανονισμού (EΕ) αριθ. 748/2012, η συντήρηση παρελκομένων πραγματοποιείται από φορείς συντήρησης δεόντως εγκεκριμένους σύμφωνα με ενότητα Α, τμήμα ΣΤ του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-M) ή με το παράρτημα II (Μέρος-145).

β)

Κατά παρέκκλιση του στοιχείου α), η συντήρηση παρελκομένου με βάση τα στοιχεία συντήρησης του αεροσκάφους ή, εάν συμφωνήσει η αρμόδια αρχή, με βάση τα στοιχεία συντήρησης των παρελκομένων, επιτρέπεται να διενεργείται από φορέα ικανότητας A εγκεκριμένο σύμφωνα με την ενότητα A, τμήμα ΣΤ του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-M) ή με το παράρτημα II (Μέρος-145), καθώς και από το προσωπικό πιστοποίησης που αναφέρεται στην M.A.801 στοιχείο β) σημείο 2 μόνον εφόσον τα παρελκόμενα είναι τοποθετημένα στο αεροσκάφος. Ωστόσο, ο φορέας ή το προσωπικό πιστοποίησης μπορεί να αφαιρέσει προσωρινά το συγκεκριμένο παρελκόμενο για να συντηρηθεί, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβασή του σε αυτό, εκτός εάν η αφαίρεση του παρελκομένου συνεπάγεται περαιτέρω συντήρηση μη περιλαμβανόμενη στις διατάξεις του παρόντος στοιχείου. Η συντήρηση παρελκομένου που διενεργείται σύμφωνα με το παρόν στοιχείο δεν περιλαμβάνεται στην έκδοση του εντύπου 1 του EASA και υπόκειται στις απαιτήσεις διάθεσης του αεροσκάφους που προβλέπονται στην M.A.801.

γ)

Κατά παρέκκλιση του στοιχείου α), η συντήρηση παρελκομένου κινητήρα/βοηθητικής μονάδας ισχύος (APU) με βάση τα στοιχεία συντήρησης του κινητήρα/της βοηθητικής μονάδας ισχύος (APU) ή, εάν συμφωνήσει η αρμόδια αρχή, με βάση τα στοιχεία συντήρησης του παρελκομένου, επιτρέπεται να διενεργείται από φορέα ικανότητας Β εγκεκριμένο σύμφωνα με την ενότητα A, τμήμα ΣΤ του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-M) ή με το παράρτημα II (Μέρος-145), μόνον εφόσον τα παρελκόμενα είναι τοποθετημένα στον κινητήρα/τη βοηθητική μονάδα ισχύος (APU). Ωστόσο, ο φορέας ικανότητας Β μπορεί να αφαιρέσει προσωρινά το συγκεκριμένο παρελκόμενο για να συντηρηθεί, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβασή του σε αυτό, εκτός εάν η αφαίρεση του παρελκομένου συνεπάγεται περαιτέρω συντήρηση μη περιλαμβανόμενη στις διατάξεις του παρόντος στοιχείου.

δ)

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α) και την M.A.801 στοιχείο β) σημείο 2, η συντήρηση παρελκομένου, το οποίο είναι τοποθετημένο σε αεροσκάφος ELA1 ή έχει αφαιρεθεί από αυτό, εφόσον το αεροσκάφος δεν χρησιμοποιείται σε εμπορικές αερομεταφορές, η οποία διενεργείται με βάση τα στοιχεία συντήρησης του παρελκομένου, επιτρέπεται να πραγματοποιείται από το προσωπικό πιστοποίησης, όπως ορίζεται στην M.A.801 στοιχείο β) σημείο 2, εξαιρουμένης:

1.

της γενικής επισκευής παρελκομένων πλην των κινητήρων και των ελίκων, και

2.

της γενικής επισκευής παρελκομένων κινητήρων και ελίκων αεροσκαφών άλλων από τα CS-VLA, CS-22 και LSA.

Η συντήρηση παρελκομένου που διενεργείται σύμφωνα με το στοιχείο δ) δεν περιλαμβάνεται στην έκδοση του εντύπου 1 του EASA και υπόκειται στις απαιτήσεις διάθεσης του αεροσκάφους που προβλέπονται στην M.A.801.

ε)

Η συντήρηση παρελκομένων αναφερόμενων στην 21A.307(γ) του παραρτήματος I (Μέρος-21) του κανονισμού (EΕ) αριθ. 748/2012 πραγματοποιείται από φορέα ικανότητας A εγκεκριμένο σύμφωνα με την ενότητα A, τμήμα ΣΤ του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-M) ή με το παράρτημα II (Μέρος-145), από το αναφερόμενο στη M.A.801 στοιχείο β)2 προσωπικό πιστοποίησης ή από τον αναφερόμενο στη M.A.801 στοιχείο β)3 χειριστή-ιδιοκτήτη, κατά την εγκατάσταση του παρελκομένου στο αεροσκάφος ή την προσωρινή αφαίρεσή του ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση σε αυτό. Η συντήρηση παρελκομένου που διενεργείται σύμφωνα με το παρόν στοιχείο δεν περιλαμβάνεται στην έκδοση του εντύπου 1 του EASA και υπόκειται στις απαιτήσεις διάθεσης του αεροσκάφους που προβλέπονται στη M.A.801.

M.A.503   Παρελκόμενα περιορισμένης διάρκειας ζωής

α)

Τα εγκαταστημένα στο αεροσκάφος παρελκόμενα περιορισμένης διάρκειας ζωής δεν πρέπει να υπερβαίνουν το εγκεκριμένο όριο ζωής τους, όπως αυτό καθορίζεται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα συντήρησης και στις οδηγίες αξιοπλοΐας, εξαιρουμένων όσων προβλέπονται στη M.A.504 στοιχείο γ).

β)

Η εγκεκριμένη διάρκεια υπηρεσίας εκφράζεται σε ημερολογιακό χρόνο, ώρες πτήσης, προσγειώσεις ή κύκλους, αναλόγως.

γ)

Στο τέλος της εγκεκριμένης διάρκειας υπηρεσίας, το παρελκόμενο αφαιρείται από το αεροσκάφος για να συντηρηθεί ή για να διατεθεί οριστικά, εφόσον πρόκειται για παρελκόμενα με πιστοποιημένο όριο ζωής.

M.A.504   Έλεγχος των παρελκομένων εκτός λειτουργίας

α)

Ένα παρελκόμενο θεωρείται ότι έχει τεθεί εκτός λειτουργίας σε οιαδήποτε από τις εξής περιπτώσεις:

1.

υπέρβαση της ορίου της διάρκειας ζωής του, όπως αυτό καθορίζεται στο πρόγραμμα συντήρησης,

2.

μη συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες αξιοπλοΐας και κάθε άλλης απαίτησης διαρκούς αξιοπλοΐας, που καθορίζεται από τον Οργανισμό,

3.

έλλειψη των αναγκαίων πληροφοριών για τον καθορισμό της κατάστασης αξιοπλοΐας ή της καταλληλότητάς του για εγκατάσταση,

4.

ένδειξη βλαβών ή δυσλειτουργιών,

5.

εμπλοκή σε συμβάν ή ατύχημα που είναι πιθανό να επηρεάσει τη δυνατότητα επισκευής του.

β)

Τα παρελκόμενα που έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας προσδιορίζονται και αποθηκεύονται σε ασφαλή χώρο, υπό τον έλεγχο εγκεκριμένου φορέα συντήρησης, έως ότου ληφθεί απόφαση για τη μελλοντική διάθεσή τους. Ωστόσο, για τα αεροσκάφη που δεν χρησιμοποιούνται σε εμπορικές αερομεταφορές πλην των μεγάλων αεροσκαφών, το πρόσωπο ή ο φορέας που έχει δηλώσει το παρελκόμενο εκτός λειτουργίας μπορεί να μεταβιβάσει τη φύλαξή του, αφού διαπιστώσει ότι είναι εκτός λειτουργίας, στον ιδιοκτήτη του αεροσκάφους, με την προϋπόθεση η εν λόγω μεταβίβαση θα καταγραφεί στο μητρώο του αεροσκάφους ή στο μητρώο του κινητήρα ή στο μητρώο του παρελκομένου.

γ)

Τα παρελκόμενα που έχουν φτάσει το πιστοποιημένο όριο ζωής τους ή παρουσιάζουν μη επιδιορθώσιμη βλάβη ταξινομούνται ως μη επισκευάσιμα και δεν επιτρέπεται η είσοδός τους στο σύστημα προμηθειών, εκτός εάν το όριο ζωής τους έχει επιμηκυνθεί ή έχει εγκριθεί τρόπος επιδιόρθωσης σύμφωνα με την Μ.Α.304.

δ)

Στην περίπτωση μη επισκευάσιμων παρελκομένων κατά το στοιχείο γ), το πρόσωπο ή ο φορέας που είναι υπόλογοι κατά το παρόν παράρτημα (Μέρος-Μ):

1.

αποθηκεύουν το εν λόγω παρελκόμενο στον χώρο του στοιχείου β), ή

2.

φροντίζουν για την καταστροφή του παρελκομένου κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι διάσωση ή επιδιόρθωσή του με οικονομικό τρόπο είναι αδύνατη, πριν απαλλαγούν από την ευθύνη τους για το εν λόγω παρελκόμενο.

ε)

Με επιφύλαξη των διατάξεων του στοιχείου δ), ένα πρόσωπο ή φορέας υπεύθυνος κατά το παρόν παράρτημα (Μέρος-Μ) μπορεί να μεταβιβάσει την ευθύνη για παρελκόμενα που έχουν ταξινομηθεί ως μη επισκευάσιμα σε φορέα για εκπαίδευση ή έρευνα, χωρίς καταστροφή του παρελκομένου.

ΤΜΗΜΑ ΣΤ

ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

M.A.601   Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν τμήμα καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένας φορέας για να θεωρηθεί κατάλληλος για την έκδοση ή παράταση έγκρισης για τη συντήρηση αεροσκαφών και παρελκομένων που δεν εμπίπτουν στην Μ.Α.201, στοιχείο ζ).

M.A.602   Αίτηση

Αίτηση για την έκδοση ή την τροποποίηση έγκρισης φορέα συντήρησης υποβάλλεται με τη μορφή και τον τρόπο που έχει καθορίσει η αρμόδια αρχή.

M.A.603   Έκταση εφαρμογής της έγκρισης

α)

Φορέας που συμμετέχει στις δραστηριότητες του παρόντος τμήματος ασκεί τις δραστηριότητές του μόνον κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια αρχή. Στο προσάρτημα V του παραρτήματος I (Μέρος-M) προβλέπεται το υπόδειγμα πιστοποιητικού για την εν λόγω έγκριση.

β)

Στο εγχειρίδιο λειτουργίας του εγκεκριμένου κατά Μ.Α.604 φορέα συντήρησης πρέπει να καθορίζεται το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την έγκριση. Στο προσάρτημα IV του παραρτήματος I (Μέρος-M) καθορίζονται όλες οι δυνατές κατηγορίες και ικανότητες βάσει του τμήματος ΣΤ του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-Μ).

γ)

Εγκεκριμένος φορέας συντήρησης επιτρέπεται να κατασκευάζει, σε συμμόρφωση με τα στοιχεία συντήρησης, περιορισμένο αριθμό ανταλλακτικών για χρήση κατά τις εργασίες στους χώρους του, όπως προσδιορίζεται στο εγχειρίδιο λειτουργίας του.

M.A.604   Εγχειρίδιο λειτουργίας φορέα συντήρησης

α)

Ο φορέας συντήρησης παραδίδει στην αρμόδια αρχή εγχειρίδιο λειτουργίας, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

1.

δήλωση υπογεγραμμένη από τον υπόλογο διευθυντή η οποία βεβαιώνει ότι ο φορέας θα εργάζεται διαρκώς σύμφωνα με το παράρτημα I (Μέρος-Μ) και το εγχειρίδιο λειτουργίας και

2.

το αντικείμενο εργασιών του φορέα και

3.

τον (τους) τίτλο(-ους) και το (τα) όνομα(-ατα) των προσώπων που ορίζονται σύμφωνα με την Μ.Α.606 στοιχείο β) και

4.

οργανόγραμμα που παριστά την αλληλουχία ευθυνών του (των) προσώπου(-ων) που ορίζεται(-ονται) στην Μ.Α.606 στοιχείο β) και

5.

κατάλογο του προσωπικού πιστοποίησης με το πεδίο των αρμοδιοτήτων του, και

6.

κατάλογο των εγκαταστάσεων όπου διενεργείται συντήρηση, καθώς και γενική περιγραφή αυτών·

7.

τις διαδικασίες που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο ο φορέας διασφαλίζει τη συμμόρφωση με το το παρόν μέρος και

8.

τη (τις) διαδικασία(-ες) τροποποίησης του εγχειριδίου λειτουργίας του φορέα συντήρησης.

β)

Το εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα συντήρησης και οι τροποποιήσεις του πρέπει να εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή.

γ)

Με επιφύλαξη του στοιχείου β), οι τροποποιήσεις ελάσσονος σημασίας στο εγχειρίδιο μπορούν να εγκρίνονται μέσω μιας διαδικασίας (εφεξής καλείται έμμεση έγκριση).

M.A.605   Εγκαταστάσεις

Ο φορέας εξασφαλίζει ότι:

α)

Διατίθενται κατάλληλες εγκαταστάσεις για όλες τις προγραμματισμένες εργασίες και διαχωρίζονται τα εξειδικευμένα συνεργεία και υπόστεγα, αναλόγως της περίπτωσης, προκειμένου να εξασφαλίζεται προστασία από τη ρύπανση και το περιβάλλον.

β)

Διατίθενται κατάλληλοι χώροι γραφείων για τη διαχείριση του προγραμματισμένου έργου, συμπεριλαμβανόμενης ιδίως της συμπλήρωσης των αρχείων συντήρησης.

γ)

Διατίθενται ασφαλείς αποθηκευτικοί χώροι για παρελκόμενα, εξοπλισμό, εργαλεία και υλικά. Οι συνθήκες αποθήκευσης διασφαλίζουν τον διαχωρισμό των παρελκομένων και υλικών που είναι μη επισκευάσιμα από όλα τα άλλα παρελκόμενα, εξοπλισμό και εργαλεία. Οι συνθήκες αποθήκευσης συμφωνούν με τις οδηγίες του κατασκευαστή και η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

M.A.606   Απαιτήσεις που αφορούν το προσωπικό

α)

Ο φορέας διορίζει έναν υπόλογο διευθυντή, ο οποίος έχει την εξουσία νομικού προσώπου προκειμένου να εξασφαλίζει ότι όλες οι εργασίες συντήρησης που απαιτούνται από τον πελάτη μπορούν να χρηματοδοτούνται και στη συνέχεια να εκτελούνται σύμφωνα με το πρότυπο που απαιτείται από το το παρόν μέρος.

β)

Ορίζεται ένα πρόσωπο ή ομάδα προσώπων, στις ευθύνες των οποίων περιλαμβάνεται η εξασφάλιση της συμμόρφωσης του φορέα προς τις απαιτήσεις του παρόντος τμήματος. Το εν λόγω πρόσωπο ή πρόσωπα είναι τελικώς υπεύθυνα απέναντι στον υπόλογο διευθυντή.

γ)

Όλα τα πρόσωπα που αναφέρονται στο στοιχείο β) είναι σε θέση να αποδείξουν ότι διαθέτουν σχετικές γνώσεις, υπόβαθρο και επαρκή πείρα στη συντήρηση αεροσκαφών ή/και παρελκομένων τους.

δ)

Ο φορέας διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό για τις εργασίες που κανονικά αναμένεται ότι θα του ανατεθούν. Η χρήση προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου επιτρέπεται στην περίπτωση που έχουν ανατεθεί περισσότερες εργασίες από αυτές που κανονικά αναμένεται και μόνο για προσωπικό που δεν εκδίδει πιστοποιητικό διάθεσης σε υπηρεσία.

ε)

Τα προσόντα όλου του προσωπικού που ασχολείται με τη συντήρηση αποδεικνύονται και είναι καταγραμμένα.

στ)

Το προσωπικό που εκτελεί εξειδικευμένες εργασίες όπως συγκόλληση, μη καταστροφικές δοκιμές/έλεγχο, εκτός του ελέγχου χρωματικής αντίθεσης, διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα σύμφωνα με επίσημα αναγνωρισμένο πρότυπο.

ζ)

Ο φορέας συντήρησης έχει επαρκές προσωπικό πιστοποίησης για την έκδοση πιστοποιητικών διάθεσης σε υπηρεσία αεροσκαφών και παρελκομένων κατά τις Μ.Α.612 και Μ.Α.613. Το προσωπικό αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙΙ (Mέρος-66).

η)

Κατά παρέκκλιση του στοιχείου ζ), ο φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει προσωπικό πιστοποίησης κατάλληλο σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις για την παροχή υποστήριξης συντήρησης από πλευράς του σε φορείς εκμετάλλευσης που έχουν εμπορικές δραστηριότητες, με βάση ενδεδειγμένες διαδικασίες που πρέπει να εγκριθούν ως μέρος του εγχειριδίου του φορέα:

1.

Στην περίπτωση οδηγίας επαναλαμβανόμενων ενεργειών ελέγχου της αξιοπλοΐας πριν από την πτήση, η οποία ρητά αναφέρει ότι μπορεί να εκτελεστεί από το ιπτάμενο πλήρωμα, ο φορέας μπορεί να εκδώσει περιορισμένη εξουσιοδότηση πιστοποίησης προς τον κυβερνήτη με βάση την άδεια των μελών του ιπτάμενου πληρώματος, με την προϋπόθεση ότι ο φορέας εγγυάται την επαρκή πρακτική εκπαίδευση του κυβερνήτη ώστε να εξασφαλίζεται ότι μπορεί να φέρει σε πέρας την οδηγία ελέγχου της αξιοπλοΐας με βάση το απαιτούμενο πρότυπο.

2.

Στην περίπτωση αεροσκάφους που εκτελεί πτήσεις μακριά από υποστηριζόμενη εγκατάσταση, ο φορέας μπορεί να εκδώσει περιορισμένη εξουσιοδότηση πιστοποίησης προς τον κυβερνήτη με βάση την άδεια των μελών του ιπταμένου πληρώματος, με την προϋπόθεση ότι ο φορέας εγγυάται την επαρκή πρακτική εκπαίδευση του κυβερνήτη ώστε να εξασφαλίζεται ότι μπορεί να φέρει σε πέρας την εργασία με βάση το απαιτούμενο πρότυπο.

M.A.607   Προσωπικό αρμόδιο για την πιστοποίηση

α)

Επιπλέον των απαιτήσεων της Μ.Α.606, στοιχείο ζ), το προσωπικό πιστοποίησης μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του μόνο εάν ο φορέας διασφαλίσει ότι:

1.

το προσωπικό πιστοποίησης μπορεί να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις της 66.A.20 στοιχείο β) του παραρτήματος III (Μέρος-66), εκτός εάν το παράρτημα III (Μέρος-66) παραπέμπει σε κανονισμό κράτους μέλους, οπότε το εν λόγω προσωπικό πρέπει να πληροί την απαίτηση του κανονισμού αυτού, και

2.

το προσωπικό πιστοποίησης κατανοεί επαρκώς τα σχετικά αεροσκάφη ή/και παρελκόμενα αεροσκαφών που πρόκειται να υποστούν συντήρηση, καθώς και των συναφών διαδικασιών του φορέα.

β)

Στις κάτωθι απρόβλεπτες περιπτώσεις, όταν το αεροσκάφος έχει προσγειωθεί σε τόπο διαφορετικό από την κύρια βάση όπου δεν υπάρχει διαθέσιμο κατάλληλο προσωπικό πιστοποίησης, ο φορέας συντήρησης που έχει αναλάβει με σύμβαση την παροχή υποστήριξης συντήρησης μπορεί να εκδώσει εφάπαξ εξουσιοδότηση πιστοποίησης:

1.

σε έναν από τους εργαζομένους του, ο οποίος διαθέτει τα τυπικά προσόντα για αεροσκάφη παρεμφερούς τεχνολογίας, κατασκευής και συστημάτων, ή

2.

σε οποιοδήποτε πρόσωπο με τριετή πείρα τουλάχιστον συντήρησης που διαθέτει ισχύουσα άδεια συντήρησης αεροσκάφους της ΔΟΠΑ για τον τύπο του αεροσκάφους για τον οποίον απαιτείται πιστοποίηση, με την προϋπόθεση ότι στο συγκεκριμένο τόπο δεν υπάρχει φορέας δεόντως εγκεκριμένος με βάση το παρόν μέρος και ότι ο συμβασιούχος φορέας διαθέτει και τηρεί φάκελο με τις αποδείξεις για την πείρα και την άδεια του προσώπου αυτού.

Όλες οι σχετικές περιπτώσεις αναφέρονται στην αρμόδια αρχή μέσα σε επτά ημέρες από την έκδοση της ανωτέρω εξουσιοδότησης πιστοποίησης. Ο φορέας που εκδίδει εφάπαξ εξουσιοδότηση πιστοποίησης διασφαλίζει ότι επανελέγχεται κάθε τέτοια συντήρηση που ενδέχεται να επηρεάσει την ασφάλεια πτήσης.

γ)

Ο εγκεκριμένος φορέας συντήρησης τηρεί λεπτομερές αρχείο με τα στοιχεία του προσωπικού και επικαιροποιεί τον κατάλογο με τα μέλη του προσωπικού πιστοποίησης και του πεδίου των αρμοδιοτήτων έγκρισης αυτών ως μέρος του εγχειριδίου του φορέα σύμφωνα με την M.A.604 στοιχείο α) σημείο 5.

M.A.608   Παρελκόμενα, εξοπλισμός και εργαλεία

α)

Ο φορέας:

1.

έχει στην κατοχή του τον εξοπλισμό και τα εργαλεία που καθορίζονται στα στοιχεία συντήρησης ή τα ελεγμένα ισοδύναμά τους της Μ.Α.609 που αναφέρονται στο εγχειρίδιο του φορέα συντήρησης, τα οποία είναι αναγκαία για την εκτέλεση των καθημερινών εργασιών συντήρησης εντός του πεδίου της έγκρισης, και

2.

αποδεικνύει ότι έχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε άλλο εξοπλισμό και εργαλεία που χρησιμοποιείται μόνο περιστασιακά.

β)

Τα εργαλεία και ο εξοπλισμός ελέγχονται και βαθμονομούνται σύμφωνα με επίσημα αναγνωρισμένο πρότυπο. Τα μητρώα αυτών των βαθμονομήσεων και των προτύπων που χρησιμοποιούνται τηρούνται από τον φορέα.

γ)

Ο φορέας επιθεωρεί, ταξινομεί και διαχωρίζει καταλλήλως όλα τα εισερχόμενα παρελκόμενα.

M.A.609   Στοιχεία συντήρησης

Ο εγκεκριμένος φορέας συντήρησης διατηρεί και χρησιμοποιεί τα ισχύοντα κάθε φορά στοιχεία συντήρησης κατά την εκτέλεση της συντήρησης, συμπεριλαμβανομένων των μετατροπών και των επισκευών, όπως αυτά καθορίζονται στη Μ.Α.401. Στην περίπτωση που τα στοιχεία συντήρησης παρέχονται από τον πελάτη, η διατήρηση των στοιχείων αυτών είναι αναγκαία μόνο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.

M.A.610   Εντολές εργασιών συντήρησης

Πριν από την έναρξη της συντήρησης συμφωνείται γραπτή εντολή εργασιών μεταξύ του φορέα και του φορέα που ζητεί συντήρηση, στην οποία καθορίζεται με σαφήνεια το είδος της συντήρησης που πρέπει να διενεργηθεί.

M.A.611   Πρότυπα συντήρησης

Όλες οι εργασίες συντήρησης εκτελούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ενότητας A τμήμα Δ του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-M).

M.A.612   Πιστοποιητικό διάθεσης αεροσκάφους σε υπηρεσία

Με την περάτωση όλης της απαιτούμενης συντήρησης του αεροσκάφους σύμφωνα με το παρόν τμήμα, εκδίδεται πιστοποιητικό διάθεσης αυτού σε υπηρεσία σύμφωνα με τη Μ.Α. 801.

M.A.613   Πιστοποιητικό διάθεσης παρελκομένου σε λειτουργία

α)

Μετά την ολοκλήρωση της απαιτούμενης συντήρησης παρελκομένου σύμφωνα με το παρόν τμήμα, εκδίδεται πιστοποιητικό διάθεσης του παρελκομένου σε λειτουργία με βάση την M.A.802. Εκδίδεται έντυπο 1 του EASA εξαιρουμένων των παρελκομένων που συντηρούνται σύμφωνα με την M.A.502 στοιχεία β) και δ) ή στοιχείο ε) και των παρελκομένων που κατασκευάζονται σύμφωνα με τη M.A.603 στοιχείο γ).

β)

To έντυπο 1 του EASA, ως πιστοποιητικό διάθεσης παρελκομένου σε υπηρεσία μπορεί να εκτυπωθεί από ηλεκτρονική βάση δεδομένων.

M.A.614   Αρχεία συντήρησης

α)

Ο εγκεκριμένος φορέας συντήρησης αρχειοθετεί όλες τις λεπτομέρειες των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί. Φυλάσσονται τα αρχεία που είναι αναγκαία για να αποδεικνύεται ότι έχουν εκπληρωθεί όλες οι απαιτήσεις για την έκδοση του πιστοποιητικού διάθεσης σε υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων διάθεσης σε υπηρεσία που χορηγήθηκαν από υπεργολάβους.

β)

Ο εγκεκριμένος φορέας συντήρησης χορηγεί στον ιδιοκτήτη του αεροσκάφους αντίγραφο κάθε πιστοποιητικού διάθεσης σε υπηρεσία, συνοδευόμενο από αντίγραφο όλων των συγκεκριμένων στοιχείων επισκευών/μετατροπών που χρησιμοποιήθηκαν για τις σχετικές εργασίες.

γ)

Ο εγκεκριμένος φορέας συντήρησης τηρεί αντίγραφο όλων των αρχείων συντήρησης και κάθε συναφούς στοιχείου συντήρησης επί περίοδο τριών ετών από την ημερομηνία που εν λόγω φορέας διέθεσε αεροσκάφος ή παρελκόμενο σε υπηρεσία, με το οποίο σχετίζονται οι εργασίες.

1.

Τα αρχεία βάσειτου παρόντος σημείου τηρούνται με τρόπο που εξασφαλίζει προστασία έναντι φθοράς, αλλοίωσης και κλοπής.

2.

Το υλικό των υπολογιστών που χρησιμοποιείται για τη φύλαξη των εφεδρικών αρχείων φυλάσσεται σε διαφορετική θέση από αυτή όπου βρίσκονται τα δεδομένα εργασίας, σε περιβάλλον που διασφαλίζει τη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση.

3.

Σε περίπτωση που εγκεκριμένος φορέας συντήρησης τερματίσει την λειτουργία του, όλα τα τηρούμενα αρχεία συντήρησης των τριών τελευταίων ετών παραδίδονται στον τελευταίο κάτοχο ή πελάτη του αντίστοιχου αεροσκάφους ή παρελκομένου, ή αποθηκεύονται όπως καθορίζει η αρμόδια αρχή.

M.A.615   Δικαιώματα του φορέα

Φορέας συντήρησης, ο οποίος έχει εγκριθεί σύμφωνα με την ενότητα A, τμήμα ΣΤ του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-M), μπορεί:

α)

να αναλαμβάνει τη συντήρηση κάθε αεροσκάφους ή/και παρελκομένου για το οποίο έχει εγκριθεί στους τόπους που καθορίζονται στο πιστοποιητικό έγκρισης και στο εγχειρίδιο λειτουργίας·

β)

να αναθέτει την εκτέλεση ειδικών υπηρεσιών που είναι υπό τον έλεγχο του φορέα συντήρησης σε άλλον δεόντως ειδικευμένο φορέα, με την προϋπόθεση ότι ακολουθούνται οι ενδεδειγμένες διαδικασίες που καθορίζονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα, το οποίο έχει εγκρίνει απευθείας η αρμόδια αρχή·

γ)

να αναλαμβάνει τη συντήρηση κάθε αεροσκάφους ή/και παρελκομένου για το οποίο έχει εγκριθεί σε οποιοδήποτε τόπο, εφόσον η συντήρηση είναι αναγκαία είτε επειδή το αεροσκάφος έχει τεθεί εκτός λειτουργίας είτε επειδή είναι αναγκαία η υποστήριξη έκτακτης συντήρησης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο εγχειρίδιο του φορέα συντήρησης·

δ)

εκδίδει πιστοποιητικά διάθεσης σε λειτουργία αφού ολοκληρωθεί η συντήρηση σύμφωνα με την Μ.Α.612 ή την Μ.Α.613.

M.A.616   Οργανωτική επιθεώρηση

Ο εγκεκριμένος φορέας συντήρησης προβαίνει σε επιθεώρηση των οργανωτικών λειτουργιών του ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχιση της εκπλήρωσης των απαιτήσεων του παρόντος τμήματος.

M.A.617   Αλλαγές στον εγκεκριμένο φορέα συντήρησης

Προκειμένου η αρμόδια αρχή να μπορεί να καθορίζει την διαρκή συμμόρφωση του φορέα με το το παρόν μέρος, ο εγκεκριμένος φορέας συντήρησης πρέπει να ενημερώνει την αρχή για την πρόθεσή του να προβεί σε κάποια από τις ακόλουθες αλλαγές, πριν αυτή υλοποιηθεί:

1.

ονομασία του φορέα,

2.

έδρα του φορέα,

3.

πρόσθετες τοποθεσίες λειτουργίας του φορέα,

4.

υπόλογος διευθυντής,

5.

κάθε πρόσωπο που καθορίζεται στην Μ.Α.606 στοιχείο β),

6.

εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, εργαλεία, υλικά, διαδικασίες, πεδίο εφαρμογής εργασιών και προσωπικό που είναι αρμόδιο για την πιστοποίηση στον βαθμό που επηρεάζουν την έγκριση.

Στην περίπτωση που προτείνονται αλλαγές στο προσωπικό οι οποίες δεν είναι εκ των προτέρων γνωστές στη διεύθυνση, η γνωστοποίηση των αλλαγών αυτών γίνεται όσο το δυνατόν συντομότερα.

M.A.618   Συνέχιση της ισχύος της έγκρισης

α)

Η έγκριση χορηγείται για απεριόριστο χρόνο ισχύος και παραμένει σε ισχύ, με την προϋπόθεση ότι:

1.

ο φορέας εξακολουθεί να συμμορφώνεται με το το παρόν μέρος σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν τη διαχείριση των πορισμάτων όπως καθορίζεται στην Μ.Α.619 και

2.

παρέχεται στην αρμόδια αρχή το δικαίωμα πρόσβασης στον φορέα προκειμένου να διαπιστώνεται η συνέχιση της συμμόρφωσης με το το παρόν μέρος, και

3.

η έγκριση δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο παραίτησης ή ανάκλησης.

β)

Σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης, το πιστοποιητικό έγκρισης επιστρέφεται στην αρμόδια αρχή.

M.A.619   Πορίσματα

α)

Πόρισμα επιπέδου 1 είναι κάθε σημαντική έλλειψη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του μέρους-Μ η οποία υποβαθμίζει το επίπεδο ασφάλειας και θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων.

β)

Πόρισμα επιπέδου 2 είναι κάθε έλλειψη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του μέρους-Μ η οποία υποβαθμίζει το επίπεδο ασφάλειας και πιθανόν να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων.

γ)

Μετά την παραλαβή της κοινοποίησης των πορισμάτων σύμφωνα με την Μ.Β.605, ο κάτοχος της έγκρισης φορέα συντήρησης καθορίζει ένα σχέδιο διορθωτικών ενεργειών και αποδεικνύει ότι έχει προβεί σε διορθωτικές ενέργειες, στον απαιτούμενο από την αρμόδια αρχή βαθμό, εντός της περιόδου που έχει συμφωνηθεί με την εν λόγω αρχή.

ΤΜΗΜΑ Ζ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ

M.A.701   Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν τμήμα καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένας φορέας για να θεωρηθεί κατάλληλος για την έκδοση ή παράταση έγκρισης για τη διαχείριση της διαρκούς αξιοπλοΐας αεροσκαφών.

M.A.702   Αίτηση

Η αίτηση για την έκδοση ή την αλλαγή έγκρισης φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας υποβάλλεται με τη μορφή και τον τρόπο που έχει καθορίσει η αρμόδια αρχή.

M.A.703   Έκταση εφαρμογής της έγκρισης

α)

Η έγκριση επισημαίνεται σε πιστοποιητικό που περιλαμβάνει το προσάρτημα VI, το οποίο εκδίδει η αρμόδια αρχή.

β)

Με επιφύλαξη του στοιχείου α), όσον αφορά την εμπορική αερομεταφορά, η έγκριση συνιστά μέρος του πιστοποιητικού του αερομεταφορέα που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή για το χρησιμοποιούμενο αεροσκάφος.

γ)

Η έκταση των εργασιών για τη χορήγηση έγκρισης καθορίζεται στο εγχειρίδιο λειτουργιών διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας με βάση την M.A.704.

M.A.704   Εγχειρίδιο λειτουργιών διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας

α)

Ο φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας παραδίδει στην αρμόδια αρχή εγχειρίδιο λειτουργιών, το οποίο περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

1.

δήλωση υπογεγραμμένη από τον υπόλογο διευθυντή η οποία βεβαιώνει ότι ο φορέας θα εργάζεται διαρκώς σύμφωνα με το το παρόν μέρος και το εγχειρίδιο λειτουργιών και

2.

το αντικείμενο εργασιών του φορέα και

3.

τον (τους) τίτλο(-ους) και το (τα) ονοματεπώνυμο(-α) του (των) προσώπου(-ων) που ορίζονται στην Μ.Α.706 στοιχεία α), γ), δ) και θ) και

4.

οργανόγραμμα που παριστά την αλληλουχία ευθυνών του(των) προσώπου(ων) που ορίζεται(ονται) στη Μ.Α.706 στοιχεία α), γ), δ) και θ) και

5.

κατάλογο του προσωπικού επιθεώρησης της αξιοπλοΐας που αναφέρεται στη M.A.707, όπου διευκρινίζονται, κατά περίπτωση, τα πρόσωπα που είναι αρμόδια για την έκδοση πτητικών αδειών σύμφωνα με τη M.A.711 στοιχείο γ) και

6.

γενική περιγραφή και θέση των εγκαταστάσεων και

7.

τις διαδικασίες που καθορίζουν τον τρόπο που ο φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας διασφαλίζει τη συμμόρφωση με το το παρόν μέρος και

8.

τις διαδικασίες τροποποιήσεων στο εγχειρίδιο λειτουργιών διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας και

9.

τον κατάλογο των εγκεκριμένων προγραμμάτων συντήρησης αεροσκαφών, ή, για αεροσκάφη που δεν χρησιμοποιούνται σε εμπορικές αερομεταφορές, τον κατάλογο των προγραμμάτων «γενικής» και «βασικής» συντήρησης.

β)

Το εγχειρίδιο λειτουργιών διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας και οι τροποποιήσεις του πρέπει να εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή.

γ)

Με επιφύλαξη του στοιχείου β), οι τροποποιήσεις ελάσσονος σημασίας στο εγχειρίδιο λειτουργιών είναι δυνατόν να εγκρίνονται με διαδικασία έμμεσης έγκρισης. Στη διαδικασία έμμεσης έγκρισης καθορίζεται η επιτρεπόμενη τροποποίηση ελάσσονος σημασίας, την οποία ορίζει ο φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας στην έκθεση διαχείρισης και πρέπει να έχει εγκρίνει η αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για τον φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας.

M.A.705   Εγκαταστάσεις

Ο φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας διαθέτει κατάλληλους χώρους γραφείων σε κατάλληλες τοποθεσίες για το προσωπικό που καθορίζεται στην Μ.Α.706.

M.A.706   Απαιτήσεις που αφορούν το προσωπικό

α)

Ο φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας διορίζει έναν υπόλογο διευθυντή, ο οποίος έχει την εξουσία νομικού προσώπου προκειμένου να εξασφαλίζει ότι όλες οι ενέργειες του φορέα μπορούν να χρηματοδοτούνται και να εκτελούνται σύμφωνα με το το παρόν μέρος.

β)

Όσον αφορά την εμπορική αερομεταφορά, ο υπόλογος διευθυντής του στοιχείου α) είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει επίσης την εξουσία νομικού προσώπου προκειμένου να εξασφαλίζει ότι όλες οι πτητικές λειτουργίες που εκτελούνται από τον αερομεταφορέα μπορούν να χρηματοδοτούνται και να εκτελούνται σύμφωνα με πρότυπο που απαιτείται για την έκδοση πιστοποιητικού αερομεταφορέα.

γ)

Ορίζεται ένα πρόσωπο ή ομάδα προσώπων, στις ευθύνες των οποίων περιλαμβάνεται η εξασφάλιση της διαρκούς συμμόρφωσης του φορέα προς τις απαιτήσεις του παρόντος τμήματος. Το εν λόγω πρόσωπο ή πρόσωπα είναι τελικώς υπεύθυνα απέναντι στον υπόλογο διευθυντή.

δ)

Ο υπόλογος διευθυντής αναθέτει σε έναν διορισμένο υπάλληλο τον τομέα της εμπορικής αερομεταφοράς. Ο υπάλληλος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και την επίβλεψη των ενεργειών που σχετίζονται με την διαρκή εμπορική αερομεταφορά, σύμφωνα με το στοιχείο γ).

ε)

Ο κατά το στοιχείο δ) διορισμένος υπάλληλος δεν μπορεί να είναι και υπάλληλος εγκεκριμένου φορέα κατά το Μέρος-145 που έχει αναλάβει την εκτέλεση εργασιών του αερομεταφορέα, εκτός εάν συναινέσει ρητά η αρμόδια αρχή.

στ)

Ο φορέας διαθέτει επαρκές προσωπικό με τα κατάλληλα προσόντα για τις εργασίες που αναμένεται ότι θα του ανατεθούν.

ζ)

Όλα τα πρόσωπα των στοιχείων γ) και δ) είναι σε θέση να αποδείξουν ότι διαθέτουν σχετικές γνώσεις, υπόβαθρο και επαρκή πείρα στα θέματα διαρκούς αξιοπλοΐας αεροσκαφών.

η)

Τα προσόντα όλου του προσωπικού που ασχολείται με τη διαχείριση της διαρκούς αξιοπλοΐας καταγράφονται.

θ)

Για τους φορείς που επεκτείνουν πιστοποιητικά επιθεώρησης της αξιοπλοΐας με βάση την M.A.711 στοιχείο α) σημείο 4 και την M.A.901 στοιχείο στ), ο φορέας ορίζει τα επί τούτου εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα οποία υπόκεινται στην έγκριση της αρμόδιας αρχής.

ι)

Στο εγχειρίδιο λειτουργιών διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας ο φορέας καθορίζει και επικαιροποιεί τον (τους) τίτλο(-ους) και το (τα) ονοματεπώνυμο(-α) του (των) προσώπου(-ων) που ορίζονται στην Μ.Α.706 στοιχεία α), γ), δ) και θ).

ια)

Όσον αφορά όλα τα μεγάλα αεροσκάφη και τα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται σε εμπορικές αερομεταφορές, ο φορέας καθορίζει και ελέγχει την καταλληλότητα του προσωπικού που ασχολείται με τη διαχείριση της διαρκούς αξιοπλοΐας, την επιθεώρηση αξιοπλοΐας ή/και με ελέγχους ποιότητας, σύμφωνα με διαδικασία και πρότυπα αποδεκτά από την αρμόδια αρχή.

M.A.707   Προσωπικό αρμόδιο για την επιθεώρηση της αξιοπλοΐας

α)

Εγκεκριμένος φορέας διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας, για να λάβει έγκριση διενέργειας επιθεωρήσεων της αξιοπλοΐας και, κατά περίπτωση, έκδοσης πτητικών αδειών, πρέπει να διαθέτει κατάλληλο προσωπικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας για να εκδίδει πιστοποιητικά ή συστάσεις επιθεώρησης της αξιοπλοΐας που αναφέρονται στην ενότητα Α τμήμα Ι και, αναλόγως, για να εκδίδει πτητικές άδειες σύμφωνα με τη M.A.711 στοιχείο γ):

1.

Για όλα τα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται σε εμπορικές αερομεταφορές, και τα αεροσκάφη με MTOM άνω των 2 730 kg, εξαιρουμένων των αερόστατων, το εν λόγω προσωπικό πρέπει να διαθέτει:

α)

τουλάχιστον 5ετή πείρα στη διαρκή αξιοπλοΐα και

β)

κατάλληλη άδεια σύμφωνα με το παράρτημα III (Μέρος-66) ή πτυχίο αεροναυτικής ή ισότιμο εθνικό πτυχίο και

γ)

επίσημη εκπαίδευση στην αεροναυτική συντήρηση και

δ)

θέση στην ιεραρχία του εγκεκριμένου φορέα με ανάλογες αρμοδιότητες και

ε)

κατά παρέκκλιση των στοιχείων α) έως δ), η απαίτηση που καθορίζεται στη M.A.707 στοιχείο α) σημείο 1β επιτρέπεται να αντικατασταθεί από 5ετή πείρα στη διαρκή αξιοπλοΐα επιπροσθέτως όσων ήδη απαιτούνται στη M.A.707 στοιχείο α) σημείο 1α.

2.

Για τα αεροσκάφη που δεν χρησιμοποιούνται σε εμπορικές αερομεταφορές, και τα αεροσκάφη με MTOM έως και 2 730 kg, και τα αερόστατα, το εν λόγω προσωπικό πρέπει να διαθέτει:

α)

τουλάχιστον 3ετή πείρα στην διαρκή αξιοπλοΐα και

β)

κατάλληλη άδεια σύμφωνα με το παράρτημα III (Μέρος-66) ή πτυχίο αεροναυτικής ή ισότιμο εθνικό πτυχίο και

γ)

κατάλληλη εκπαίδευση στην αεροναυτική συντήρηση και

δ)

θέση στην ιεραρχία του εγκεκριμένου φορέα με ανάλογες αρμοδιότητες και

ε)

Κατά παρέκκλιση των στοιχείων α) έως δ), η απαίτηση που καθορίζεται στη M.A.707 στοιχείο α) σημείο 2β επιτρέπεται να αντικατασταθεί από 4ετή πείρα στη διαρκή αξιοπλοΐα επιπροσθέτως όσων ήδη απαιτούνται στη M.A.707 στοιχείο α) σημείο 2α.

β)

Η έκδοση εξουσιοδότησης προς το προσωπικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας από τον εγκεκριμένο φορέα διαρκούς αξιοπλοΐας, ο οποίος και έχει ορίσει το εν λόγω προσωπικό, μπορεί να γίνει μόνο όταν το προσωπικό αυτό γίνει επίσημα αποδεκτό από την αρμόδια αρχή μετά από ικανοποιητική ολοκλήρωση επιθεώρησης αξιοπλοΐας υπό επιτήρηση.

γ)

Ο φορέας διασφαλίζει ότι το προσωπικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας μπορεί να αποδείξει την κατάλληλη πρόσφατη πείρα του πάνω στη διαχείριση της διαρκούς αξιοπλοΐας.

δ)

Το προσωπικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας αναγνωρίζεται με βάση την καταχώριση κάθε προσώπου στο εγχειρίδιο λειτουργιών διαχείρισης της αξιοπλοΐας, μαζί με τα στοιχεία αναφοράς της αντίστοιχης εξουσιοδότησής τους.

ε)

Ο φορέας διατηρεί αρχείο όλου του προσωπικού επιθεώρησης της αξιοπλοΐας, στο οποίο περιλαμβάνονται λεπτομέρειες των κατάλληλων προσόντων που αυτό διαθέτει μαζί με περίληψη της σχετικής πείρας και εκπαίδευσής τους πάνω στη διαχείριση της διαρκούς αξιοπλοΐας, καθώς και αντίγραφο της εξουσιοδότησής τους. Το αρχείο αυτό φυλάσσεται μέχρι δύο έτη μετά την αποχώρηση του προσωπικού επιθεώρησης της αξιοπλοΐας από τον φορέα.

M.A.708   Διαχείριση διαρκούς αξιοπλοΐας

α)

Όλες οι εργασίες διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της Μ.Α. τμήμα Γ.

β)

Για κάθε αεροσκάφος υπό διαχείριση, ο εγκεκριμένος φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας:

1.

αναπτύσσει και διευθύνει πρόγραμμα συντήρησης για το διαχειριζόμενο αεροσκάφος, συμπεριλαμβανομένου κάθε σχετικού προγράμματος αξιοπιστίας,

2.

παρουσιάζει το πρόγραμμα συντήρησης του αεροσκάφους και τις τροποποιήσεις του στην αρμόδια αρχή προς έγκριση, εκτός εάν αυτό καλύπτεται από διαδικασία έμμεσης έγκρισης βάσει της M.A.302 στοιχείο γ), και δίνει αντίγραφο του προγράμματος στον ιδιοκτήτη του αεροσκάφους μη εμπορικής χρήσης,

3.

διαχειρίζεται την έγκριση των μετατροπών και επισκευών,

4.

διασφαλίζει ότι η συντήρηση του αεροσκάφους διενεργείται σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα συντήρησης και ότι η διάθεσή του σε υπηρεσία γίνεται σύμφωνα με την ενότητα A, τμήμα H του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-M),

5.

διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται όλες οι σχετικές οδηγίες αξιοπλοΐας και επιχειρησιακής εκμετάλλευσης που έχουν επίπτωση στη διαρκή αξιοπλοΐα,

6.

διασφαλίζει ότι όλα τα ελαττώματα που ανακαλύπτονται κατά την προγραμματισμένη συντήρηση ή αναφέρονται στον φορέα, αποκαθίστανται από κατάλληλα εγκεκριμένο φορέα συντήρησης,

7.

διασφαλίζει ότι το αεροσκάφος οδηγείται σε κατάλληλα εγκεκριμένο φορέα συντήρησης, οποτεδήποτε είναι αναγκαίο,

8.

συντονίζει την προγραμματισμένη συντήρηση, την εφαρμογή των οδηγιών αξιοπλοΐας, την αντικατάσταση των ανταλλακτικών με πεπερασμένη διάρκεια ζωής και την επιθεώρηση των παρελκομένων, ώστε να διασφαλίζει ότι οι εργασίες εκτελούνται με σωστό τρόπο,

9.

διαχειρίζεται και αρχειοθετεί όλα τα αρχεία διαρκούς αξιοπλοΐας ή/και τα τεχνικά μητρώα του αερομεταφορέα,

10.

διασφαλίζει ότι η δήλωση μάζας και ζυγοστάθμισης αντιστοιχεί στην τρέχουσα κατάσταση του αεροσκάφους.

γ)

Όσον αφορά την εμπορική αερομεταφορά, ο αερομεταφορέας που δεν είναι εγκεκριμένος σύμφωνα με το Μέρος-145 προχωρεί στη σύναψη γραπτής σύμβασης συντήρησης μεταξύ του ιδίου και ενός εγκεκριμένου σύμφωνα με το Μέρος-145 φορέα ή άλλου αερομεταφορέα, στην οποία απαριθμούνται λεπτομερώς οι διαδικασίες που καθορίζονται στην Μ.Α.301 σημεία 2, 3, 5, και 6, διασφαλίζεται ότι όλες οι εργασίες συντήρησης εκτελούνται τελικά από φορέα συντήρησης εγκεκριμένο σύμφωνα με το Μέρος-145 και προσδιορίζεται η υποστήριξη των ενεργειών που στοχεύουν στην ποιότητα σύμφωνα με την Μ.Α.712, στοιχείο β). Η βάση του αεροσκάφους, η προγραμματισμένη συντήρηση γραμμής και οι συμβάσεις συντήρησης των κινητήρων, καθώς και όλες οι τροποποιήσεις, πρέπει να εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή. Πάντως, στην περίπτωση:

1.

αεροσκάφους που χρειάζεται μη προγραμματισμένη συντήρηση γραμμής, η σύμβαση μπορεί να έχει τη μορφή μεμονωμένων εντολών εργασίας προς τον κατά το Μέρος-145 φορέα συντήρησης,

2.

συντήρησης παρελκομένου, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης κινητήρων, η σύμβαση, που αναφέρεται στο στοιχείο γ), μπορεί να έχει τη μορφή μεμονωμένων εντολών εργασίας προς τον κατά το Μέρος-145 φορέα συντήρησης.

M.A.709   Τεκμηρίωση

α)

Ο εγκεκριμένος φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας διατηρεί και χρησιμοποιεί τα εκάστοτε ισχύοντα στοιχεία συντήρησης με βάση την Μ.Α.401 στη διεκπεραίωση των εργασιών διαρκούς αξιοπλοΐας που αναφέρεται στην Μ.Α.708. Τα εν λόγω στοιχεία παρέχει ο ιδιοκτήτης ή ο αερομεταφορέας, βάσει ενδεδειγμένης σύμβασης με τον ιδιοκτήτη ή αερομεταφορέα. Στην περίπτωση αυτή, ο φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας χρειάζεται απλώς να τηρεί τα στοιχεία αυτά όσο διαρκεί η σύμβαση, εκτός εάν απαιτείται από την M.A.714.

β)

Για τα μη εμπορικής χρήσης αεροσκάφη, ο εγκεκριμένος φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας μπορεί να καταρτίζει προγράμματα «βασικής» ή/και «γενικής» συντήρησης, ώστε να καθίσταται δυνατή η αρχική έγκριση ή/και η επέκταση του πεδίου της έγκρισης χωρίς να χρειάζονται οι συμβάσεις που αναφέρονται στο προσάρτημα I του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-M). Τα εν λόγω προγράμματα «βασικής» ή/και «γενικής» συντήρησης δεν αποκλείουν ωστόσο την αναγκαιότητα κατάρτισης κατάλληλου προγράμματος συντήρησης αεροσκάφους με βάση την M.A.302 σε εύθετο χρόνο πριν από την άσκηση των προνομίων που αναφέρονται στην M.A.711.

M.A.710   Επιθεώρηση της αξιοπλοΐας

α)

Προκειμένου να εκπληρωθεί η απαίτηση για επιθεώρηση της αξιοπλοΐας αεροσκάφους κατά τη Μ.Α.901, ο εγκεκριμένος φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας διενεργεί πλήρη και τεκμηριωμένη επιθεώρηση των αρχείων του αεροσκάφους ώστε να βεβαιωθεί ότι:

1.

οι ώρες πτήσης και οι σχετικοί κύκλοι πτήσης της ατράκτου του αεροσκάφους, των κινητήρων και των ελίκων έχουν καταγραφεί σωστά και

2.

το εγχειρίδιο πτήσης ισχύει για τη διαμόρφωση του αεροσκάφους και αντικατοπτρίζει το καθεστώς της τελευταίας αναθεώρησης και

3.

έχει εκτελεστεί στο αεροσκάφος όλη η απαιτούμενη συντήρηση σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα συντήρησης και

4.

έχουν επιδιορθωθεί όλα τα γνωστά ελαττώματα, ή, κατά περίπτωση, η επιδιόρθωση έχει αναβληθεί αλλά το ελάττωμα είναι υπό έλεγχο και

5.

έχουν εφαρμοστεί και έχουν καταχωρισθεί ορθά όλες οι σχετικές οδηγίες αξιοπλοΐας και

6.

όλες οι μετατροπές και επισκευές που έγιναν στο αεροσκάφος έχουν καταχωρισθεί και είναι σύμφωνες με το παράρτημα I (Μέρος-21) του κανονισμού (EΕ) αριθ. 748/2012 και

7.

όλα τα παρελκόμενα περιορισμένης διάρκειας ζωής που έχουν τοποθετηθεί στο αεροσκάφος έχουν κατάλληλα εντοπιστεί, καταχωρισθεί και δεν έχουν υπερβεί το εγκεκριμένο όριο ζωής τους και

8.

όλες οι εργασίες συντήρησης έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το παράρτημα I (Μέρος-M) και

9.

η τρέχουσα δήλωση μάζας και ζυγοστάθμισης αντιστοιχεί στη διαμόρφωση του αεροσκάφους και είναι έγκυρη και

10.

το αεροσκάφος συμμορφώνεται με την τελευταία αναθεώρηση σχεδιασμού του τύπου του που έχει εγκριθεί από τον Οργανισμό και

11.

εφόσον απαιτείται, το αεροσκάφος διαθέτει πιστοποιητικό θορύβου που ανταποκρίνεται στη διαμόρφωσή του σύμφωνα με το τμήμα Θ του παραρτήματος I (Μέρος-21) του κανονισμού (EΕ) αριθ. 748/2012.

β)

Το προσωπικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας του εγκεκριμένου φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας πραγματοποιεί φυσικό έλεγχο του αεροσκάφους. Για τον έλεγχο αυτό, το προσωπικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας που δεν διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα κατά το παράρτημα ΙΙΙ (Μέρος-66) υποβοηθείται από προσωπικό που διαθέτει τα προσόντα αυτά.

γ)

Μέσω του φυσικού ελέγχου του αεροσκάφους, το προσωπικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας διασφαλίζει ότι:

1.

όλες οι απαιτούμενες επιγραφές και σημάνσεις έχουν τοποθετηθεί κατάλληλα και

2.

το αεροσκάφος είναι σύμφωνο με το εγκεκριμένο εγχειρίδιο πτήσης και

3.

η διαμόρφωση του αεροσκάφους είναι σύμφωνη με τα εγκεκριμένα έγγραφα τεκμηρίωσης και

4.

δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί προφανές ελάττωμα, το οποίο δεν έχει αποκατασταθεί σύμφωνα με τη Μ.Α.403 και

5.

δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθούν ασυμφωνίες μεταξύ του αεροσκάφους και της κατά το στοιχείο α) τεκμηριωμένης επιθεώρησης των αρχείων.

δ)

Κατά παρέκκλιση της Μ.Α.901 στοιχείο α), η επιθεώρηση της αξιοπλοΐας επιτρέπεται να αναβληθεί για μέγιστη περίοδο 90 ημερών χωρίς να διαταραχθεί η συνέχειά της, ώστε να είναι δυνατή η διενέργεια φυσικού ελέγχου κατά τη διάρκεια ελέγχου συντήρησης.

ε)

Το πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας (έντυπο 15β του EASA) ή η σύσταση έκδοσης πιστοποιητικού επιθεώρησης της αξιοπλοΐας (έντυπο 15α του EASA) κατά το προσάρτημα III του παραρτήματος I (Μέρος-M) εκδίδεται μόνον:

1.

από προσωπικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας κατάλληλα εξουσιοδοτημένο σύμφωνα με τη M.A.707 εξ ονόματος του εγκεκριμένου φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας ή από προσωπικό πιστοποίησης στις περιπτώσεις που προβλέπονται στη M.A.901 στοιχείο ζ), και

2.

εφόσον κριθεί ότι η επιθεώρηση της αξιοπλοΐας έχει ολοκληρωθεί και ότι δεν υφίστανται σημεία μη συμμόρφωσης τα οποία είναι γνωστό ότι θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια πτήσης.

στ)

Αντίγραφο κάθε πιστοποιητικού επιθεώρησης της αξιοπλοΐας που εκδίδεται ή παρατείνεται για το αεροσκάφος αποστέλλεται εντός 10 ημερών στο κράτος μέλος νηολόγησης του συγκεκριμένου αεροσκάφους.

ζ)

Οι εργασίες επιθεώρησης της αξιοπλοΐας δεν ανατίθενται υπεργολαβικά.

η)

Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα της επιθεώρησης αξιοπλοΐας είναι αρνητικά, η αρμόδια αρχή ενημερώνεται το συντομότερο δυνατόν και ούτως ή άλλως εντός 72 ωρών σχετικά με τον φορέα που διαπίστωσε την κατάσταση στην οποία αναφέρεται η επιθεώρηση.

M.A.711   Δικαιώματα του φορέα

α)

Φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας, ο οποίος έχει εγκριθεί σύμφωνα με την ενότητα A, τμήμα Ζ του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-M), μπορεί:

1.

να διαχειρίζεται τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκαφών, εξαιρουμένων των αεροσκαφών εμπορικής αερομεταφοράς, όπως παρατίθενται στο πιστοποιητικό έγκρισης

2.

να διαχειρίζεται τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους εμπορικής αερομεταφοράς, όταν αυτό αναφέρεται ταυτόχρονα στο πιστοποιητικό έγκρισης και στο πιστοποιητικό αερομεταφορέα που διαθέτει,

3.

να εκτελεί περιορισμένες εργασίες διαρκούς αξιοπλοΐας με οποιονδήποτε συμβαλλόμενο φορέα, ο οποίος εργάζεται σύμφωνα με δικό του σύστημα ποιότητας, όπως αναφέρεται στο πιστοποιητικό έγκρισης,

4.

να επεκτείνει, υπό τους όρους της M.A.901 στοιχείο στ), πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας που έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή ή άλλο φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας εγκεκριμένο σύμφωνα με την ενότητα A, τμήμα Ζ του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-M).

β)

Εγκεκριμένος φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας εγγεγραμμένος σε κράτος μέλος μπορεί, επιπροσθέτως, να εγκριθεί για να διενεργεί επιθεωρήσεις αξιοπλοΐας που αναφέρονται στην M.A.710 και:

1.

να εκδίδει σχετικό πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας και να το παρατείνει σε εύθετο χρόνο με βάση την M.A.901 στοιχείο γ) σημείο 2 ή στοιχείο ε) σημείο 2 και

2.

να εκδίδει σύσταση για επιθεώρηση της αξιοπλοΐας προς την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης.

γ)

Φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας, του οποίου η έγκριση περιλαμβάνει τα δικαιώματα της M.A.711 στοιχείο β), επιτρέπεται επιπροσθέτως να εκδώσει πτητική άδεια σύμφωνα με το σημείο 21.A.711 στοιχείο δ) του παραρτήματος I (Μέρος-21) του κανονισμού (EΕ) αριθ. 748/2012 για το συγκεκριμένο αεροσκάφος για το οποίο ο φορέας έχει εγκριθεί να εκδώσει το πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας, εφόσον ο φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας βεβαιώσει τη συμμόρφωση με τις εγκεκριμένες συνθήκες πτήσης, βάσει κατάλληλης διαδικασίας εγκεκριμένης στην έκθεση που αναφέρεται στη M.A.704.

M.A.712   Σύστημα ποιότητας

α)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο εγκεκριμένος φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος τμήματος, ο εν λόγω φορέας θεσπίζει σύστημα ποιότητας και διορίζει διευθυντή ποιότητας ο οποίος παρακολουθεί τη συμμόρφωση προς τις διαδικασίες που απαιτούνται για να εξασφαλίζονται πτητικά ικανά αεροσκάφη, καθώς και την επάρκεια αυτών των διαδικασιών. Η παρακολούθηση της συμμόρφωσης πρέπει να περιλαμβάνει σύστημα αποστολής παρατηρήσεων με αποδέκτη τον αρμόδιο διευθυντή με σκοπό την εξασφάλιση των απαραίτητων διορθωτικών ενεργειών, εφόσον απαιτηθούν.

β)

Το σύστημα ποιότητας παρακολουθεί τις δραστηριότητες που διενεργούνται βάσει της ενότητας A, τμήμα Ζ του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-M). Αυτό περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες ενέργειες:

1.

παρακολούθηση για να διαπιστωθεί αν όλες οι δραστηριότητες που διενεργούνται βάσει της ενότητας A, τμήμα Ζ του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-M) εκτελούνται σύμφωνα με τις αποδεκτές διαδικασίες και

2.

παρακολούθηση για να διαπιστωθεί αν όλες οι εργασίες συντήρησης που έχουν ανατεθεί με σύμβαση εκτελούνται σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και

3.

παρακολούθηση της διαρκούς συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του παρόντος τμήματος.

γ)

Τα αρχεία των ανωτέρω δραστηριοτήτων φυλάσσονται για τουλάχιστον δύο έτη.

δ)

Στην περίπτωση που ο εγκεκριμένος φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας έχει εγκριθεί σύμφωνα με άλλο μέρος, το σύστημα ποιότητας μπορεί να συνδυάζεται με εκείνο που απαιτείται από το άλλο μέρος.

ε)

Στην περίπτωση εμπορικής αερομεταφοράς, το σύστημα ποιότητας που προβλέπεται στην ενότητα A, τμήμα Ζ του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-M) ενσωματώνεται στο σύστημα ποιότητας του αερομεταφορέα.

στ)

Στην περίπτωση μικρού φορέα που δεν χειρίζεται τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους εμπορικής χρήσης, το σύστημα ποιότητας είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από τη διενέργεια οργανωτικής επιθεώρησης με την έγκριση της αρμόδιας αρχής, εκτός εάν ο φορέας εκδίδει πιστοποιητικά επιθεώρησης για αεροσκάφη με MTOM άνω των 2 730 kg πλην των αερόστατων. Εάν δεν υπάρχει σύστημα ποιότητας, ο φορέας δεν αναθέτει σε τρίτους εργασίες διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας.

M.A.713   Αλλαγές στον εγκεκριμένο φορέα διαρκούς αξιοπλοΐας

Προκειμένου η αρμόδια αρχή να μπορεί να καθορίζει την διαρκή συμμόρφωση του φορέα με το παρόν μέρος, ο εγκεκριμένος φορέας διαρκούς αξιοπλοΐας ενημερώνει την αρχή για την πρόθεσή του να προβεί σε κάποια από τις ακόλουθες αλλαγές, πριν αυτή υλοποιηθεί:

1.

ονομασία του φορέα,

2.

έδρα του φορέα,

3.

πρόσθετες τοποθεσίες λειτουργίας του φορέα,

4.

υπόλογος διευθυντής,

5.

κάθε πρόσωπο που καθορίζεται στην Μ.Α.706, στοιχείο γ),

6.

εγκαταστάσεις, διαδικασίες, πεδίο εφαρμογής εργασιών και προσωπικό στο βαθμό που επηρεάζουν την έγκριση.

Στην περίπτωση που προτείνονται αλλαγές στο προσωπικό οι οποίες δεν είναι εκ των προτέρων γνωστές στη διεύθυνση, η γνωστοποίηση των αλλαγών αυτών γίνεται όσο το δυνατόν συντομότερα.

M.A.714   Τήρηση αρχείων

α)

Ο φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας αρχειοθετεί όλες τις λεπτομέρειες των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί. Τηρούνται τα αρχεία που απαιτούνται βάσει της Μ.Α.305 και ενδεχομένως της Μ.Α.306.

β)

Εάν φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας ασκεί τα δικαιώματα της Μ.Α.711 στοιχείο β), τηρεί αντίγραφο κάθε πιστοποιητικού επιθεώρησης της αξιοπλοΐας και σύστασης που έχει εκδώσει ή έχει παρατείνει, αναλόγως, μαζί με όλα τα έγγραφα τεκμηρίωσης. Επιπλέον, φορέας τηρεί αντίγραφο κάθε πιστοποιητικού επιθεώρησης της αξιοπλοΐας που έχει παρατείνει με βάση το δικαίωμα που προβλέπεται στη M.A.711 στοιχείο α) σημείο 4.

γ)

Εάν φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας ασκεί τα δικαιώματα της M.A.711 στοιχείο γ), τηρεί αντίγραφο κάθε πτητικής αδείας που έχει εκδώσει σύμφωνα με τις διατάξεις του 21A.729 του παραρτήματος I (Μέρος-21) του κανονισμού (EΕ) αριθ. 748/2012.

δ)

Ο φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας τηρεί αντίγραφο όλων των αρχείων που απαριθμούνται στα στοιχεία β) και γ) επί δύο έτη από την ημερομηνία οριστικής απόσυρσης του αεροσκάφους από την υπηρεσία.

ε)

Τα αρχεία φυλάσσονται με τρόπο που εξασφαλίζει προστασία έναντι φθοράς, αλλοίωσης και κλοπής.

στ)

Το υλικό των υπολογιστών που χρησιμοποιείται για τη φύλαξη των εφεδρικών αρχείων φυλάσσεται σε διαφορετική θέση από αυτήν όπου βρίσκονται τα δεδομένα εργασίας, σε περιβάλλον το οποίο διασφαλίζει τη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση.

ζ)

Όταν η διαχείριση της διαρκούς αξιοπλοΐας αεροσκάφους μεταβιβάζεται σε άλλο φορέα ή πρόσωπο, όλα τα τηρούμενα αρχεία μεταβιβάζονται στον εν λόγω φορέα ή πρόσωπο. Τα χρονικά διαστήματα που προδιαγράφονται για την τήρηση των αρχείων εξακολουθούν να ισχύουν για τον εν λόγω φορέα ή πρόσωπο.

η)

Σε περίπτωση που φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας τερματίζει τη λειτουργία του, όλα τα τηρούμενα αρχεία συντήρησης παραδίδονται στον τελευταίο κάτοχο του αεροσκάφους.

M.A.715   Συνέχιση της ισχύος της έγκρισης

α)

Η έγκριση χορηγείται για απεριόριστο χρόνο ισχύος και παραμένει σε ισχύ, με την προϋπόθεση ότι:

1.

ο φορέας εξακολουθεί να συμμορφώνεται με το το παρόν μέρος, σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν τη διαχείριση των πορισμάτων όπως καθορίζεται στην Μ.Β.705 και

2.

παρέχεται στην αρμόδια αρχή το δικαίωμα πρόσβασης στον φορέα προκειμένου να διαπιστώνεται η διαρκής συμμόρφωση με το το παρόν μέρος, και

3.

η έγκριση δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο παραίτησης ή ανάκλησης.

β)

Σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης, το πιστοποιητικό έγκρισης επιστρέφεται στην αρμόδια αρχή.

M.A.716   Πορίσματα

α)

Πόρισμα επιπέδου 1 είναι κάθε σημαντική έλλειψη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του μέρους-Μ η οποία υποβαθμίζει το επίπεδο ασφάλειας και θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων.

β)

Πόρισμα επιπέδου 2 είναι κάθε έλλειψη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του μέρους-Μ η οποία υποβαθμίζει το επίπεδο ασφάλειας και πιθανόν να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων.

γ)

Μετά την παραλαβή της κοινοποίησης των πορισμάτων σύμφωνα με την Μ.Β.705, ο κάτοχος της έγκρισης φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας καθορίζει ένα σχέδιο διορθωτικών ενεργειών και αποδεικνύει ότι έχει προβεί σε διορθωτικές ενέργειες, στον απαιτούμενο από την αρμόδια αρχή βαθμό, εντός της περιόδου που συμφωνείται με την εν λόγω αρχή.

ΤΜΗΜΑ H

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ — ΠΔΛ (CRS)

M.A.801   Πιστοποιητικό διάθεσης του αεροσκάφους σε λειτουργία

α)

Εκτός από τα αεροσκάφη τα οποία διέθεσε σε λειτουργία φορέας συντήρησης σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ (Μέρος-145), το πιστοποιητικό διάθεσης σε λειτουργία εκδίδεται σύμφωνα με το παρόν τμήμα.

β)

Αεροσκάφος διατίθεται σε λειτουργία μόνον εάν εκδοθεί σχετικό πιστοποιητικό διάθεσης σε λειτουργία μετά την περάτωση της συντήρησης, εφόσον ολοκληρωθεί ορθά όλη η απαιτούμενη συντήρηση από:

1.

κατάλληλο προσωπικό πιστοποίησης εξ ονόματος φορέα συντήρησης, το οποίο έχει εγκριθεί σύμφωνα με την ενότητα A, τμήμα ΣΤ του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-M)· ή

2.

προσωπικό πιστοποίησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζει το παράρτημα III (Μέρος-66), εξαιρουμένων των σύνθετων εργασιών συντήρησης που αναφέρονται στο προσάρτημα VII του παρόντος παραρτήματος στις οποίες εφαρμόζεται το σημείο 1· ή

3.

τον χειριστή-ιδιοκτήτη σύμφωνα με την M.A.803·

γ)

Κατά παρέκκλιση της M.A.801 στοιχείο β) σημείο 2, για τα αεροσκάφη μη εμπορικής χρήσης ELA1, οι σύνθετες εργασίες συντήρησης που αναφέρονται στο προσάρτημα VII του παρόντος παραρτήματος είναι δυνατόν να διενεργούνται από προσωπικό πιστοποίησης όπως αναφέρεται στην M.A.801 στοιχείο β) σημείο 2.

δ)

Κατά παρέκκλιση της M.A.801 στοιχείο β), σε περίπτωση απρόβλεπτων καταστάσεων, όταν ένα αεροσκάφος έχει προσγειωθεί σε τόπο όπου δεν υπάρχει εγκεκριμένος φορέας συντήρησης δεόντως εγκεκριμένος με βάση το παρόν παράρτημα ή το παράρτημα II (Μέρος-145) ούτε κατάλληλο προσωπικό πιστοποίησης, ο ιδιοκτήτης μπορεί να αναθέσει σε οποιοδήποτε πρόσωπο, με τουλάχιστον κατάλληλη τριετή πείρα συντήρησης και κάτοχο των ενδεδειγμένων προσόντων, τη συντήρηση σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζει το τμήμα Δ του παρόντος παραρτήματος και τη διάθεση του αεροσκάφους σε λειτουργία. Στην περίπτωση αυτή, ο ιδιοκτήτης:

1.

λαμβάνει και διατηρεί στα αρχεία του αεροσκάφους λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί και τα προσόντα του προσώπου που εξέδωσε την πιστοποίηση, και

2.

εξασφαλίζει ότι η συντήρηση επανελέγχεται και εγκρίνεται από δεόντως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, όπως αναφέρεται στην M.A.801 στοιχείο β), ή από εγκεκριμένο φορέα σύμφωνα με την ενότητα A, τμήμα ΣΤ του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-M), ή με το παράρτημα II (Μέρος-145) το συντομότερο δυνατόν, το αργότερο όμως εντός 7 ημερών, και

3.

κοινοποιεί στο φορέα που είναι αρμόδιος για τη διαχείριση της διαρκούς αξιοπλοΐας του αεροσκάφους για την ανάθεση της συντήρησής του σύμφωνα με την M.A.201 στοιχείο ε), ή την αρμόδια αρχή, εφόσον δεν υπάρχει τέτοια σύμβαση, εντός 7 ημερών από την έκδοση εξουσιοδότησης πιστοποίησης.

ε)

Στην περίπτωση διάθεσης σε λειτουργία σύμφωνα με την M.A.801 στοιχείο β) σημείο 2 ή στοιχείο γ), κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης το προσωπικό πιστοποίησης μπορεί να επικουρείται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που βρίσκονται κάτω από τον άμεσο και συνεχή έλεγχό του.

στ)

Το πιστοποιητικό διάθεσης σε λειτουργία περιέχει τουλάχιστον:

1.

βασικές λεπτομέρειες της συντήρησης που διενεργήθηκε,

2.

την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συντήρησης,

3.

τα στοιχεία ταυτότητας του φορέα ή/και του προσώπου που εξέδωσε τη διάθεση σε λειτουργία, όπου περιλαμβάνεται:

i)

η αναφορά έγκρισης του φορέα συντήρησης εγκεκριμένου σύμφωνα με την ενότητα A, τμήμα ΣΤ του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-M), καθώς και του προσωπικού πιστοποίησης που εξέδωσε το πιστοποιητικό αυτό· ή

ii)

στην περίπτωση πιστοποιητικού διάθεσης σε λειτουργία σύμφωνα με την M.A.801 στοιχείο β) σημείο 2 ή στοιχείο γ), τα στοιχεία και ενδεχομένως ο αριθμός αδείας του προσωπικού πιστοποίησης που εξέδωσε το πιστοποιητικό αυτό,

4.

οι περιορισμοί αξιοπλοΐας ή δραστηριοτήτων, εάν υπάρχουν.

ζ)

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο β) και με την επιφύλαξη του στοιχείου η), όταν δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί η προδιαγραφόμενη συντήρηση, επιτρέπεται η έκδοση πιστοποιητικού διάθεσης σε λειτουργία τηρουμένων των εγκεκριμένων περιορισμών για το αεροσκάφος. Το γεγονός αυτό, καθώς και οι ισχύοντες περιορισμοί αξιοπλοΐας ή των πτητικών λειτουργιών, καταχωρίζονται στο πιστοποιητικό διάθεσης του αεροσκάφους σε λειτουργία πριν την έκδοσή του ως μέρος των πληροφοριών που απαιτούνται βάσει του στοιχείου στ) σημείο 4.

η)

Το πιστοποιητικό διάθεσης σε λειτουργία δεν εκδίδεται στην περίπτωση που είναι γνωστή οποιαδήποτε ένδειξη μη συμμόρφωσης που θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια πτήσης.

M.A.802   Πιστοποιητικό διάθεσης παρελκομένου σε λειτουργία

α)

Το πιστοποιητικό διάθεσης σε λειτουργία εκδίδεται με την περάτωση οποιασδήποτε συντήρησης σε παρελκόμενο αεροσκάφους σύμφωνα με την M.A.502.

β)

Το επίσημο πιστοποιητικό διάθεσης που χαρακτηρίζεται ως έντυπο 1 του EASA αποτελεί το πιστοποιητικό διάθεσης παρελκομένου σε λειτουργία, εξαιρουμένης της περίπτωσης που τα παρελκόμενα αεροσκάφους συντηρήθηκαν σύμφωνα με την M.A.502 στοιχείο β), δ) ή ε), οπότε η συντήρηση του αεροσκάφους υπόκειται στις διαδικασίες διάθεσης του αεροσκάφους σε λειτουργία σύμφωνα με την M.A.801.

M.A.803   Εξουσιοδότηση χειριστή-ιδιοκτήτη

α)

Για να εγκριθεί ως χειριστής-ιδιοκτήτης, ο ενδιαφερόμενος πρέπει:

1.

να διαθέτει ισχύουσα άδεια χειριστή (ή ισοδύναμο έγγραφο) την οποία έχει εκδώσει ή επικυρώσει κράτος μέλος για την ικανότητα τύπου ή κατηγορίας αεροσκάφους και

2.

να έχει στην κατοχή του, μόνος του ή από κοινού με άλλους, το αεροσκάφος· ο ιδιοκτήτης πρέπει:

i)

να εμφαίνεται ως ένα από τα φυσικά πρόσωπα στο έντυπο νηολόγησης, ή

ii)

ως μέλος νομικής οντότητας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εφόσον η νομική οντότητα καθορίζεται στο έγγραφο νηολόγησης ως ιδιοκτήτης ή αερομεταφορέας, και ότι το εν λόγω μέλος εμπλέκεται άμεσα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της νομικής οντότητας και έχει ορισθεί από τη νομική οντότητα να διενεργεί τη συντήρηση ως χειριστής-ιδιοκτήτης.

β)

Για ιδιωτικά μη σύνθετα μηχανοκίνητα αεροσκάφη με MTOM έως και 2 730 kg, ανεμοπλάνα, μηχανοκίνητα ανεμοπλάνα ή αερόστατα, ο χειριστής-ιδιοκτήτης επιτρέπεται να εκδώσει πιστοποιητικό διάθεσης σε λειτουργία μετά από περιορισμένη συντήρηση χειριστή-ιδιοκτήτη, όπως καθορίζεται στο προσάρτημα VIII του παρόντος παραρτήματος.

γ)

Το πεδίο της περιορισμένης συντήρησης χειριστή-ιδιοκτήτη καθορίζεται στο πρόγραμμα συντήρησης του αεροσκάφους που αναφέρεται στην M.A.302.

δ)

Το πιστοποιητικό διάθεσης σε λειτουργία καταχωρίζεται στα μητρώα και περιλαμβάνει βασικές λεπτομέρειες της συντήρησης που εκτελέσθηκε, τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη συντήρηση, την ημερομηνία περάτωσης της συντήρησης, καθώς και τα στοιχεία ταυτότητας, την υπογραφή και τον αριθμό αδείας του χειριστή-ιδιοκτήτη που εκδίδει το εν λόγω πιστοποιητικό.

ΤΜΗΜΑ Θ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ

M.A.901   Επιθεώρηση αξιοπλοΐας του αεροσκάφους

Για να διασφαλιστεί η εγκυρότητα του πιστοποιητικού αξιοπλοΐας αεροσκάφους πραγματοποιείται κατά περιόδους επιθεώρηση της αξιοπλοΐας του αεροσκάφους και των σχετικών αρχείων διαρκούς αξιοπλοΐας του.

α)

Το πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας εκδίδεται σύμφωνα με το προσάρτημα III (έντυπο 15α ή 15β του EASA) του παρόντος παραρτήματος με την ολοκλήρωση επιτυχούς επιθεώρησης αξιοπλοΐας. Το πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας ισχύει για ένα έτος.

β)

Αεροσκάφος βρίσκεται σε ελεγχόμενο περιβάλλον εάν i) επί τους 12 προηγούμενους μήνες βρισκόταν διαρκώς υπό τη διαχείριση φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας εγκεκριμένου σύμφωνα με την ενότητα A, τμήμα Ζ του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-M), και ii) επί τους 12 προηγούμενους μήνες συντηρήθηκε από φορείς συντήρησης εγκεκριμένους σύμφωνα με την ενότητα A, τμήμα ΣΤ του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-M), ή με το παράρτημα II (Μέρος-145). Σε αυτά περιλαμβάνεται η εκτέλεση εργασιών συντήρησης κατά Μ.Α.803 στοιχείο β) και η διάθεση του αεροσκάφους σε λειτουργία σύμφωνα με την Μ.Α.801 στοιχείο β) σημεία 2 ή 3.

γ)

Για όλα τα αεροσκάφη εμπορικής χρήσης και τα αεροσκάφη με MTOM άνω των 2 730 kg, εξαιρουμένων των αερόστατων, τα οποία βρίσκονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον, ο αναφερόμενος στο στοιχείο β) φορέας που διαχειρίζεται τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους, μπορεί, εάν εγκριθεί δεόντως, και τηρουμένου του στοιχείου ια):

1.

να εκδώσει πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας, σύμφωνα με την Μ.Α.710 και

2.

όσον αφορά τα πιστοποιητικά επιθεώρησης της αξιοπλοΐας που έχει εκδώσει, όταν το αεροσκάφος παρέμενε σε ελεγχόμενο περιβάλλον, να παρατείνει δύο φορές την ισχύ του πιστοποιητικού επιθεώρησης της αξιοπλοΐας για περίοδο ενός έτους κάθε φορά·

δ)

Για όλα τα αεροσκάφη εμπορικής χρήσης και τα αεροσκάφη με MTOM άνω των 2 730 kg, εξαιρουμένων των αερόστατων, τα οποία i) δεν βρίσκονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον, ή ii) των οποίων τη διαρκή αξιοπλοΐα διαχειρίζεται φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας που δεν έχει το δικαίωμα να εκτελεί επιθεωρήσεις αξιοπλοΐας, το πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας εκδίδεται από την αρμόδια αρχή μετά από επιτυχή αξιολόγηση που βασίζεται σε σύσταση εκ μέρους φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας δεόντως εγκεκριμένου σύμφωνα με την ενότητα A, τμήμα Ζ του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-M), η οποία συνοδεύει την αίτηση από τον ιδιοκτήτη ή τον αερομεταφορέα. Η ανωτέρω σύσταση βασίζεται σε επιθεώρηση της αξιοπλοΐας που εκτελείται σύμφωνα με την Μ.Α.710.

ε)

Για τα αεροσκάφη μη εμπορικής χρήσης με MTOM έως και 2 730 kg, και τα αερόστατα, κάθε φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας εγκεκριμένος σύμφωνα με την ενότητα A, τμήμα Ζ του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-M), τον οποίο έχει καθορίσει ο ιδιοκτήτης ή ο αερομεταφορέας, μπορεί, εφόσον έχει εγκριθεί δεόντως και τηρουμένου του στοιχείου ια):

1.

να εκδώσει πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας, σύμφωνα με την Μ.Α.710 και

2.

όσον αφορά τα πιστοποιητικά επιθεώρησης της αξιοπλοΐας που έχει εκδώσει, όταν το αεροσκάφος παρέμενε σε ελεγχόμενο περιβάλλον, να παρατείνει δύο φορές την ισχύ του πιστοποιητικού επιθεώρησης της αξιοπλοΐας για περίοδο ενός έτους κάθε φορά·

στ)

Κατά παρέκκλιση της M.A.901 στοιχείο γ) σημείο 2 και στοιχείο ε) σημείο 2, για τα αεροσκάφη που βρίσκονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον, ο φορέας, ο οποίος αναφέρεται στο στοιχείο β) και διαχειρίζεται τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους, τηρουμένου του στοιχείου ια), μπορεί να παρατείνει δύο φορές για μια περίοδο ενός έτους κάθε φορά την ισχύ πιστοποιητικού επιθεώρησης της αξιοπλοΐας που έχει εκδώσει η αρμόδια αρχή ή άλλος φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας εγκεκριμένος σύμφωνα με την ενότητα A, τμήμα Ζ του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-M).

ζ)

Κατά παρέκκλιση της M.A.901 στοιχεία ε) και θ) σημείο 2, για αεροσκάφη ELA1 μη εμπορικής χρήσης που δεν θίγονται από την M.A.201 στοιχείο θ), το πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας επιτρέπεται να εκδοθεί επίσης από την αρμόδια αρχή μετά από επιτυχή αξιολόγηση βασισμένη σε σύσταση προσωπικού πιστοποίησης ρητά εγκεκριμένου από την αρμόδια αρχή και τηρουμένων των διατάξεων του παραρτήματος III (Μέρος-66), καθώς και των απαιτήσεων που καθορίζονται στην M.A.707 στοιχείο α) σημείο 2 περίπτωση α), η οποία συνοδεύει την αίτηση που υποβάλλει ο ιδιοκτήτης ή ο αερομεταφορέας. Η ανωτέρω σύσταση βασίζεται σε επιθεώρηση της αξιοπλοΐας εκτελούμενη σύμφωνα με την M.A.710 και δεν εκδίδεται για περισσότερα από δύο διαδοχικά έτη.

η)

Όταν οι περιστάσεις δείχνουν πιθανή απειλή κατά της ασφάλειας, η αρμόδια αρχή διεξάγει την επιθεώρηση της αξιοπλοΐας και εκδίδει η ίδια το πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας.

θ)

Επιπροσθέτως του στοιχείου η), η αρμόδια αρχή μπορεί επίσης να εκτελεί την επιθεώρηση της αξιοπλοΐας και να εκδίδει η ίδια το πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1.

όταν τη διαχείριση αεροσκάφους έχει φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας εγκεκριμένος σύμφωνα με την ενότητα A τμήμα Ζ του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-M), εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα,

2.

για όλα τα αερόστατα και τα υπόλοιπα αεροσκάφη με MTOM έως και 2 730 kg, εφόσον ζητηθεί από τον ιδιοκτήτη.

ι)

Όταν η αρμόδια αρχή εκτελεί την επιθεώρηση της αξιοπλοΐας ή/και εκδίδει η ίδια το πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας, ο ιδιοκτήτης ή ο αερομεταφορέας παρέχει στην αρμόδια αρχή:

1.

τα έγγραφα τεκμηρίωσης που απαιτούνται από την αρμόδια αρχή, και

2.

κατάλληλα καταλύματα για το προσωπικό της στον κατάλληλο τόπο, και

3.

εφόσον χρειάζεται, υποστήριξη από προσωπικό με τα κατάλληλα προσόντα σύμφωνα με το παράρτημα III (Μέρος-66) ή με ισοδύναμες απαιτήσεις για το προσωπικό που καθορίζονται στο 145.A.30 στοιχείο ι) σημεία 1 και 2 του παραρτήματος II (Μέρος-145).

ια)

Το πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας δεν εκδίδεται ούτε παρατείνεται εάν ο φορέας αντιληφθεί ή έχει λόγους να πιστεύει ότι το αεροσκάφος δεν είναι αξιόπλοο.

M.A.902   Ισχύς του πιστοποιητικού επιθεώρησης αξιοπλοΐας

α)

Ένα πιστοποιητικό επιθεώρησης αξιοπλοΐας παύει να ισχύει εάν:

1.

αναστέλλεται ή ανακαλείται, ή

2.

αναστέλλεται ή ανακαλείται το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας, ή

3.

το αεροσκάφος δεν περιλαμβάνεται στο νηολόγιο κράτους μέλους, ή

4.

το πιστοποιητικό τύπου, βάσει του οποίου εκδόθηκε το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας, έχει ανασταλεί ή ανακληθεί.

β)

Δεν επιτρέπεται η πτήση αεροσκάφους εάν το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας δεν βρίσκεται σε ισχύ ή εάν:

1.

η διαρκής αξιοπλοΐα του αεροσκάφους, ή οποιουδήποτε παρελκομένου που έχει τοποθετηθεί σε αυτό, δεν πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος μέρους· ή

2.

το αεροσκάφος έχει παύσει να συμμορφώνεται με τον σχεδιασμό τύπο που έχει εγκριθεί από τον Οργανισμό· ή

3.

έχει γίνει πτήση του αεροσκάφους πέραν των περιορισμών του εγκεκριμένου εγχειριδίου πτήσης ή του πιστοποιητικού πτητικής ικανότητας, χωρίς να έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα· ή

4.

το αεροσκάφος έχει εμπλακεί σε ατύχημα ή συμβάν που επηρεάζει την αξιοπλοΐα του, χωρίς στη συνέχεια να έχουν γίνει οι κατάλληλες ενέργειες για την αποκατάσταση της αξιοπλοΐας· ή

5.

δεν έχει εγκριθεί μετατροπή ή επισκευή σύμφωνα με το παράρτημα I (Μέρος-21) του κανονισμού (EΕ) αριθ. 748/2012.

γ)

Σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης, το πιστοποιητικό επιθεώρησης αξιοπλοΐας επιστρέφεται στην αρμόδια αρχή.

M.A.903   Μεταβίβαση της νηολόγησης του αεροσκάφους εντός της ΕΕ

α)

Όταν μεταβιβάζεται η νηολόγηση αεροσκάφους εντός της ΕΕ, ο αιτών:

1.

γνωστοποιεί στο προηγούμενο κράτος μέλος, το κράτος μέλος της νέας νηολόγησης και στη συνέχεια·

2.

υποβάλλει αίτηση στο νέο κράτος μέλος για την έκδοση νέου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας σύμφωνα με το παράρτημα I (Μέρος-21) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 748/2012.

β)

Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της Μ.Α.902, στοιχείο α) σημείο 3, το προηγούμενο πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας παραμένει σε ισχύ έως την ημερομηνία λήξης του.

M.A.904   Επιθεώρηση της αξιοπλοΐας αεροσκάφους που εισάγεται στην ΕΕ

α)

Όταν εγγράφεται στο νηολόγιο κράτους μέλους αεροσκάφος από τρίτη χώρα, ο αιτών:

1.

υποβάλλει αίτηση στο κράτος μέλος νηολόγησης για την έκδοση νέου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας σύμφωνα με το παράρτημα I (Μέρος-21) του κανονισμού (EΕ) αριθ. 748/2012 και

2.

για μη νέα αεροσκάφη, τα έχει υποβάλει σε επιτυχή επιθεώρηση της αξιοπλοΐας τους σύμφωνα με την M.A.901 και

3.

εξασφαλίζει ότι όλες οι συντηρήσεις τους είναι σύμφωνες με το εγκεκριμένο πρόγραμμα συντήρησης σύμφωνα με την M.A.302.

β)

Όταν ο εγκεκριμένος φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας κρίνει ότι το αεροσκάφος πληροί τις σχετικές απαιτήσεις, αποστέλλει, ενδεχομένως, τεκμηριωμένη σύσταση προς το κράτος μέλος νηολόγησης για την έκδοση πιστοποιητικού επιθεώρησης της αξιοπλοΐας.

γ)

Ο ιδιοκτήτης πρέπει να επιτρέπει την πρόσβαση με σκοπό την επιθεώρηση από το κράτος μέλος νηολόγησης.

δ)

Το νέο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας εκδίδεται από το κράτος μέλος νηολόγησης εφόσον κρίνει ότι το αεροσκάφος πληροί τις διατάξεις του παραρτήματος I (μέρος-21) του κανονισμού (EΕ) αριθ. 748/2012.

ε)

Το κράτος μέλος εκδίδει και το πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας που ισχύει κανονικά για ένα έτος, εκτός εάν το κράτος μέλος περιορίσει χρονικά την ισχύ για λόγους ασφαλείας.

M.A.905   Πορίσματα

α)

Πόρισμα επιπέδου 1 είναι κάθε σημαντική έλλειψη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-M) η οποία υποβαθμίζει το επίπεδο ασφάλειας και θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων.

β)

Πόρισμα επιπέδου 2 είναι κάθε έλλειψη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-M) η οποία υποβαθμίζει το επίπεδο ασφάλειας και πιθανόν να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων.

γ)

Μετά την παραλαβή της κοινοποίησης των πορισμάτων σύμφωνα με τη Μ.Β.903, το πρόσωπο ή ο φορέας που είναι υπόλογος σύμφωνα με τη Μ.Α.201 καταρτίζει σχέδιο διορθωτικών μέτρων και αποδεικνύει την αποτελεσματικότητά τους στην αρμόδια αρχή, εντός της περιόδου που έχει συμφωνηθεί με την εν λόγω αρχή, καθώς και κατάλληλα διορθωτικά μέτρα για να αποφευχθεί η επανεμφάνιση του ευρήματος και της βασικής αιτίας του.

ΕΝΟΤΗΤΑ B

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΤΜΗΜΑ A

ΓΕΝΙΚΑ

M.B.101   Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα ενότητα καθορίζει τις διοικητικές απαιτήσεις που πρέπει να ακολουθούν οι αρχές που είναι αρμόδιες για τις διαδικασίες αίτησης και εφαρμογής της ενότητας Α του παρόντος μέρους.

M.B.102   Αρμόδια αρχή

α)   Γενικά

Το κράτος μέλος ορίζει μια αρμόδια αρχή στην οποία αναθέτει αρμοδιότητες για την έκδοση, ανανέωση, τροποποίηση, αναστολή ή ανάκληση των πιστοποιητικών και για την επιτήρηση της διαρκούς αξιοπλοΐας. Η εν λόγω αρμόδια αρχή διέπεται από καταγεγραμμένες διαδικασίες και οργανωτική δομή.

β)   Προσωπικό

Ο αριθμός του προσωπικού πρέπει να είναι επαρκής για την εκπλήρωση των απαιτήσεων που αναφέρονται διεξοδικά στην παρούσα ενότητα.

γ)   Προσόντα και εκπαίδευση

Όλο το προσωπικό που απασχολείται στις δραστηριότητες που αποτελούν το αντικείμενο του παρόντος παραρτήματος πρέπει να έχει τα κατάλληλα προσόντα και τις αναγκαίες γνώσεις, πείρα καθώς και την αρχική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση για την εκτέλεση των ανατιθέμενων σε αυτό καθηκόντων.

δ)   Διαδικασίες

Η αρμόδια αρχή καθορίζει διαδικασίες που αναφέρουν με λεπτομέρειες τον τρόπο συμμόρφωσης με το παρόν παράρτημα (Μέρος-M).

Οι διαδικασίες αναθεωρούνται και τροποποιούνται ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια της συμμόρφωσης.

M.B.104   Τήρηση αρχείων

α)

Οι αρμόδιες αρχές καθιερώνουν σύστημα τήρησης αρχείων που επιτρέπει επαρκή αναδρομή στη διαδικασία της έκδοσης, ανανέωσης, μεταβολής, αναστολής ή ανάκλησης κάθε πιστοποιητικού.

β)

Τα αρχεία επιτήρησης των εγκεκριμένων φορέων σύμφωνα με το παρόν παράρτημα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο:

1.

την αίτηση για χορήγηση έγκρισης του φορέα,

2.

το πιστοποιητικό έγκρισης του φορέα, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε μεταβολών,

3.

ένα αντίγραφο του προγράμματος επιθεώρησης όπου καταγράφονται οι ημερομηνίες των προγραμματισμένων επιθεωρήσεων και αυτών που διεξήχθησαν,

4.

τα αρχεία της διαρκούς επιτήρησης της αρμόδιας αρχής, συμπεριλαμβανομένων όλων των αρχείων των επιθεωρήσεων,

5.

αντίγραφα όλης της σχετικής αλληλογραφίας,

6.

λεπτομέρειες τυχόν εξαιρέσεων και ενεργειών επιβολής των νομίμων διατάξεων,

7.

τυχόν αναφορές από άλλες αρμόδιες αρχές που σχετίζονται με την επιτήρηση του φορέα,

8.

το εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα και τις τροποποιήσεις αυτού,

9.

αντίγραφο οποιουδήποτε άλλου εγγράφου που έχει την άμεση έγκριση της αρμόδιας αρχής.

γ)

Η περίοδος φύλαξης των αρχείων του στοιχείου β) είναι τουλάχιστον τέσσερα έτη.

δ)

Τα αρχεία επιτήρησης κάθε αεροσκάφους περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο αντίγραφα:

1.

των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας του αεροσκάφους,

2.

των πιστοποιητικών επιθεώρησης της αξιοπλοΐας,

3.

των συστάσεων του φορέα κατά την ενότητα Α τμήμα Ζ,

4.

των εκθέσεων των επανεξετάσεων αξιοπλοΐας που διεξήχθησαν απευθείας από το κράτος μέλος,

5.

όλης της σχετικής με το αεροσκάφος αλληλογραφίας,

6.

λεπτομερειών τυχόν εξαιρέσεων και ενεργειών επιβολής των νομίμων διατάξεων,

7.

κάθε εγγράφου εγκεκριμένου από την αρμόδια αρχή βάσει του παραρτήματος I (Μέρος-M) ή του παραρτήματος II (Μέρος-ARO) του κανονισμού ( EΕ) αριθ. 965/2012.

ε)

Τα αρχεία που καθορίζονται στο στοιχείο δ) φυλάσσονται μέχρι δύο έτη από την ημερομηνία οριστικής απόσυρσης του αεροσκάφους από την κυκλοφορία.

στ)

Όλα τα αρχεία που καθορίζονται στην Μ.Β.104 τίθενται, μετά από αίτηση, στη διάθεση άλλου κράτους μέλους ή του Oργανισμού.

M.B.105   Αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών

α)

Προκειμένου να συνεισφέρει στη βελτίωση της ασφάλειας των πτήσεων, οι αρμόδιες αρχές συμμετέχουν σε πρόγραμμα αμοιβαίας ανταλλαγής όλων των αναγκαίων πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 216/2008.

β)

Με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας των κρατών μελών, στην περίπτωση ενδεχόμενης απειλής για την ασφάλεια που αφορά έναν αριθμό κρατών μελών, οι ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές αλληλεπικουρούνται στην εκτέλεση των αναγκαίων ενεργειών επιτήρησης.

ΤΜΗΜΑ B

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

M.B.201   Καθήκοντα

Οι αρμόδιες αρχές που καθορίζονται στο Μ.1 είναι υπεύθυνες για την διεξαγωγή επιθεωρήσεων και ερευνών προκειμένου να διασφαλίσουν την εκπλήρωση των απαιτήσεων του παρόντος μέρους.

ΤΜΗΜΑ Γ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑ

M.B.301   Πρόγραμμα συντήρησης

α)

Η αρμόδια αρχή ελέγχει αν το πρόγραμμα συντήρησης συμμορφώνεται προς την Μ.Α.302.

β)

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην M.A.302 στοιχείο γ), το πρόγραμμα συντήρησης και οι τροποποιήσεις του εγκρίνονται άμεσα από την αρμόδια αρχή.

γ)

Στην περίπτωση έμμεσης έγκρισης, η διαδικασία του προγράμματος συντήρησης εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή μέσω του εγχειριδίου διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας.

δ)

Προκειμένου να εγκρίνει το πρόγραμμα συντήρησης σύμφωνα με το στοιχείο β), η αρμόδια αρχή πρέπει να έχει πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από την M.A.302 στοιχεία δ), ε) και στ).

M.B.302   Εξαιρέσεις

Όλες οι εξαιρέσεις που παραχωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 4 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 216/2008 καταγράφονται και φυλάσσονται από την αρμόδια αρχή.

M.B.303   Παρακολούθηση της διαρκούς αξιοπλοΐας του αεροσκάφους

α)

Η αρμόδια αρχή καταρτίζει πρόγραμμα ελέγχου με σκοπό την παρακολούθηση της κατάστασης αξιοπλοΐας του στόλου αεροσκαφών του νηολογίου της.

β)

Το πρόγραμμα ελέγχου περιλαμβάνει δειγματοληπτικούς ελέγχους προϊόντων σε αεροσκάφη.

γ)

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό αεροσκαφών στο νηολόγιο, τις πληροφορίες στο τοπικό επίπεδο και τις ενέργειες ελέγχου στο παρελθόν.

δ)

Ο έλεγχος προϊόντων εστιάζεται σε έναν αριθμό κρισίμων στοιχείων κινδύνου για την αξιοπλοΐα και εντοπίζει τα τυχόν πορίσματα. Στη συνέχεια, η αρμόδια αρχή αναλύει κάθε πόρισμα με σκοπό τον καθορισμό της βασικής αιτίας του.

ε)

Όλα τα πορίσματα κοινοποιούνται γραπτώς στο πρόσωπο ή στον φορέα που είναι υπόλογοι σύμφωνα με την Μ.Α.201.

στ)

Η αρμόδια αρχή διατηρεί αρχείο όλων των πορισμάτων, ενεργειών για το κλείσιμο υποθέσεων και συστάσεων.

ζ)

Όταν κατά τους ελέγχους των αεροσκαφών διαπιστωθούν ενδείξεις μη συμμόρφωσης με κάποια από τις απαιτήσεις του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-M), η αρμόδια αρχή προβαίνει σε ενέργειες σύμφωνα με την Μ.Β.903.

η)

Εάν η βασική αιτία του πορίσματος παραπέμπει σε έλλειψη συμμόρφωσης με κάποιο τμήμα ή άλλο μέρος, η έλλειψη αυτή αντιμετωπίζεται με τον τρόπο που καθορίζεται στο αντίστοιχο μέρος.

θ)

Για να διευκολυνθούν στην ανάληψη κατάλληλης δράσης επιβολής, οι αρμόδιες αρχές ανταλλάσσουν πληροφορίες για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που διαπιστώνουν σύμφωνα με το στοιχείο η).

M.B.304   Ανάκληση, αναστολή και περιορισμός ισχύος πιστοποιητικών

Η αρμόδια αρχή:

α)

αναστέλλει ένα πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας για εύλογη αιτία σε περίπτωση ενδεχόμενης απειλής για την ασφάλεια, ή

β)

αναστέλλει, ανακαλεί, ή περιορίζει την ισχύ πιστοποιητικού επιθεώρησης της αξιοπλοΐας σύμφωνα με την Μ.Β.303, στοιχείο ζ).

ΤΜΗΜΑ Δ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

(προς ανάπτυξη)

ΤΜΗΜΑ E

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

(προς ανάπτυξη)

ΤΜΗΜΑ ΣΤ

ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

M.B.601   Αίτηση

Στις περιπτώσεις που οι εγκαταστάσεις συντήρησης βρίσκονται σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη, η διερεύνηση και η διαρκής επιτήρηση της έγκρισης ασκείται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές που καθορίζονται από τα κράτη μέλη στα εδάφη των οποίων βρίσκονται οι άλλες εγκαταστάσεις συντήρησης.

M.B.602   Αρχική έγκριση

α)

Εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις της Μ.Α.606, στοιχεία α) και β), η αρμόδια αρχή κοινοποιεί επίσημα και εγγράφως προς τον αιτούντα την αποδοχή εκ μέρους της του προσωπικού που αναφέρεται στην Μ.Α.606, στοιχεία α) και β).

β)

Η αρμόδια αρχή ελέγχει τη συμμόρφωση των διαδικασιών που καθορίζονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα συντήρησης με το τμήμα ΣΤ της ενότητας A του παρόντος κανονισμού (Μέρος-M) και διασφαλίζει ότι ο υπόλογος διευθυντής υπογράφει τη σχετική δεσμευτική δήλωση.

γ)

Η αρμόδια αρχή ελέγχει κατά πόσο ο φορέας εκπληρώνει τις απαιτήσεις του τμήματος ΣΤ της ενότητας A του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-M).

δ)

Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης με σκοπό την έγκριση γίνεται τουλάχιστον μία συνάντηση με τον υπόλογο διευθυντή, ώστε να διαπιστωθεί εάν αυτός(-ή) αντιλαμβάνεται πλήρως τη σημασία της έγκρισης και τον λόγο για τον οποίο υπογράφεται η δέσμευση του φορέα για την εκπλήρωση των διαδικασιών που καθορίζονται στο εγχειρίδιο.

ε)

Όλα τα πορίσματα κοινοποιούνται γραπτώς στον φορέα που υποβάλλει την αίτηση.

στ)

Η αρμόδια αρχή διατηρεί αρχείο όλων των πορισμάτων, ενεργειών για το κλείσιμο υποθέσεων (ενεργειών που απαιτούνται για την περαίωση της υπόθεσης ενός πορίσματος) και συστάσεων.

ζ)

Για να γίνει δυνατή η έκδοση αρχικής έγκρισης πρέπει προηγουμένως να έχουν διορθωθεί όλα τα πορίσματα από τον φορέα και οι αντίστοιχες υποθέσεις να έχουν κλείσει από την αρμόδια αρχή.

M.B.603   Χορήγηση της έγκρισης

α)

Η αρμόδια αρχή εκδίδει προς τον αιτούντα πιστοποιητικό έγκρισης (προσάρτημα V) σε έντυπο 3 του EASA, το οποίο περιλαμβάνει την έκταση εφαρμογής της έγκρισης, εφόσον ο φορέας συντήρησης συμμορφώνεται με τα ισχύοντα στοιχεία του παρόντος μέρους.

β)

Η αρμόδια αρχή επισυνάπτει τους όρους της έγκρισης επί του πιστοποιητικού έγκρισης στο έντυπο 3 του EASA.

γ)

Ο αριθμός αναφοράς περιλαμβάνεται στο πιστοποιητικό έγκρισης, έντυπο 3 του EASA κατά τρόπο που καθορίζεται από τον Oργανισμό.

M.B.604   Διαρκής επιτήρηση

α)

Η αρμόδια αρχή διατηρεί και ενημερώνει πρόγραμμα που περιέχει κατάλογο με τις ημερομηνίες των προγραμματισμένων επισκέψεων επιθεώρησης και αυτών που διεξήχθησαν, για κάθε έναν από τους φορείς συντήρησης υπό την επίβλεψή της που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το τμήμα ΣΤ της ενότητας Β του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-M).

β)

Κάθε φορέας επιθεωρείται πλήρως ανά περιόδους που δεν υπερβαίνουν τους 24 μήνες.

γ)

Όλα τα πορίσματα κοινοποιούνται γραπτώς στον φορέα που υποβάλλει την αίτηση.

δ)

Η αρμόδια αρχή διατηρεί αρχείο όλων των πορισμάτων, ενεργειών για το κλείσιμο υποθέσεων (ενεργειών που απαιτούνται για την περαίωση της υπόθεσης ενός πορίσματος) και συστάσεων.

ε)

Τουλάχιστον μία φορά ανά 24 μήνες συγκαλείται συνάντηση με τον υπόλογο διευθυντή, για να διασφαλιστεί η διαρκής ενημέρωσή του/της πάνω σε σημαντικά θέματα που ανακύπτουν κατά τις επιθεωρήσεις.

M.B.605   Πορίσματα

α)

Όταν κατά τις επιθεωρήσεις ή με άλλο τρόπο διαπιστωθούν ενδείξεις μη συμμόρφωσης με απαίτηση του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-M), η αρμόδια αρχή λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα:

1.

Για πόρισμα επιπέδου 1, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα από την αρμόδια αρχή προκειμένου να ανακαλέσει, περιορίσει ή αναστείλει, ολικά ή μερικά ανάλογα με τη σημασία του πορίσματος επιπέδου 1, την έγκριση του φορέα συντήρησης έως ότου αυτός προβεί στην κατάλληλη διορθωτική ενέργεια.

2.

Για πόρισμα επιπέδου 2, η αρμόδια αρχή χορηγεί ένα χρονικό περιθώριο για την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών που αντιστοιχεί στη φύση του πορίσματος αλλά σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, κατά το τέλος αυτής της πρώτης περιόδου και ανάλογα με τη φύση του πορίσματος, η αρμόδια αρχή μπορεί να παρατείνει την περίοδο των τριών μηνών, εφόσον κρίνει ότι υπάρχει ικανοποιητικός προγραμματισμός διορθωτικών ενεργειών.

β)

Στην περίπτωση που ο φορέας παραλείψει να συμμορφωθεί εντός του χρονικού διαστήματος που του χορηγήθηκε από την αρμόδια αρχή, αυτή προχωρεί σε ενέργειες ολικής ή μερικής αναστολής της έγκρισης.

M.B.606   Αλλαγές

α)

Η αρμόδια αρχή συμφωνεί με τα ισχύοντα στοιχεία της αρχικής έγκρισης για οποιαδήποτε μεταβολή στο εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα συντήρησης που έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με την M.A.617.

β)

Η αρμόδια αρχή μπορεί να καθορίσει τους όρους υπό τους οποίους ο εγκεκριμένος φορέας συντήρησης μπορεί να λειτουργεί κατά τη διάρκεια των αλλαγών αυτών, εκτός εάν ορίσει ότι η έγκριση πρέπει να ανασταλεί λόγω της φύσης ή της έκτασης των αλλαγών.

γ)

Για τυχόν αλλαγές στο εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα συντήρησης:

1.

Στην περίπτωση άμεσης έγκρισης των τροποποιήσεων σύμφωνα με την M.A.604 στοιχείο β), η αρμόδια αρχή ελέγχει κατά πόσο οι διαδικασίες που καθορίζονται στο εγχειρίδιο είναι σύμφωνες με το παρόν παράρτημα (Μέρος-Μ), πριν κοινοποιήσει ρητά στον εγκεκριμένο φορέα την έγκρισή της.

2.

Σε περίπτωση που γίνει χρήση της διαδικασίας έμμεσης έγκρισης για την έγκριση τροποποιήσεων σύμφωνα με την M.A.604 στοιχείο γ), η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι i) οι τροποποιήσεις παραμένουν ελάσσονος σημασίας και ii) έχει υπό τον κατάλληλο έλεγχό της την έγκριση των τροποποιήσεων ώστε να εξασφαλίσει ότι τηρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-M).

M.B.607   Ανάκληση, αναστολή και περιορισμός ισχύος έγκρισης

Η αρμόδια αρχή:

α)

αναστέλλει έγκριση για εύλογη αιτία σε περίπτωση ενδεχόμενης απειλής για την ασφάλεια, ή

β)

αναστέλλει, ανακαλεί ή περιορίζει έγκριση σύμφωνα με την Μ.Β.605.

ΤΜΗΜΑ Ζ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ

M.B.701   Αίτηση

α)

Όσον αφορά την εμπορική αερομεταφορά, στην αρμόδια αρχή υποβάλλονται προς έγκριση, μαζί με την αρχική αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού αερομεταφορέα και, ενδεχομένως, για κάθε τροποποίηση που ζητείται και για κάθε τύπο αεροσκάφους το οποίο πρόκειται να εκτελέσει πτητική λειτουργία:

1.

το εγχειρίδιο διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας,

2.

τα προγράμματα συντήρησης αεροσκάφους του αερομεταφορέα,

3.

το τεχνικό μητρώο του αεροσκάφους,

4.

κατά περίπτωση, οι τεχνικές προδιαγραφές των συμβάσεων συντήρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του αερομεταφορέα και του εγκεκριμένου κατά το Μέρος-145 φορέα συντήρησης.

β)

Στις περιπτώσεις που οι εγκαταστάσεις βρίσκονται σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη, η διερεύνηση και η διαρκής επιτήρηση της έγκρισης ασκείται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές που καθορίζονται από τα κράτη μέλη στα εδάφη των οποίων βρίσκονται οι άλλες εγκαταστάσεις συντήρησης.

M.B.702   Αρχική έγκριση

α)

Εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις της Μ.Α.706, στοιχεία α) γ) και δ) και της Μ.Α.707, η αρμόδια αρχή κοινοποιεί επισήμως και εγγράφως προς τον αιτούντα την αποδοχή εκ μέρους της του προσωπικού που αναφέρεται στις Μ.Α.706, στοιχεία α), γ) και δ) και Μ.Α.707.

β)

Η αρμόδια αρχή ελέγχει τη συμμόρφωση των διαδικασιών που καθορίζονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα διαχείρισης της αξιοπλοΐας με την ενότητα A, τμήμα Ζ του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-M) και διασφαλίζει ότι ο υπόλογος διευθυντής υπογράφει τη σχετική δεσμευτική δήλωση.

γ)

Η αρμόδια αρχή ελέγχει τη συμμόρφωση του φορέα με τις απαιτήσεις της ενότητας A, τμήμα Ζ του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-M).

δ)

Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης με σκοπό την έγκριση πρέπει να γίνει τουλάχιστον μία συνάντηση με τον υπόλογο διευθυντή, ώστε να διαπιστωθεί εάν αυτός(-ή) αντιλαμβάνεται πλήρως τη σημασία της έγκρισης και τον λόγο για τον οποίο υπογράφεται η δέσμευση του φορέα για την εκπλήρωση των διαδικασιών που καθορίζονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας.

ε)

Όλα τα πορίσματα κοινοποιούνται γραπτώς στον φορέα που υποβάλει την αίτηση.

στ)

Η αρμόδια αρχή διατηρεί αρχείο όλων των πορισμάτων, ενεργειών για το κλείσιμο υποθέσεων (ενεργειών που απαιτούνται για την περαίωση της υπόθεσης ενός πορίσματος) και συστάσεων.

ζ)

Για να γίνει δυνατή η έκδοση αρχικής έγκρισης πρέπει προηγουμένως να έχουν διορθωθεί όλα τα πορίσματα από τον φορέα και οι αντίστοιχες υποθέσεις να έχουν κλείσει από την αρμόδια αρχή.

M.B.703   Χορήγηση της έγκρισης

α)

Η αρμόδια αρχή εκδίδει προς τον αιτούντα πιστοποιητικό έγκρισης (προσάρτημα VI) σε έντυπο 14 του EASA, το οποίο περιλαμβάνει την έκταση εφαρμογής της έγκρισης, εφόσον ο φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας συμμορφώνεται με την ενότητα A, τμήμα Ζ του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-M).

β)

Η αρμόδια αρχή επισυνάπτει τους όρους της έγκρισης επί του πιστοποιητικού έγκρισης στο έντυπο 14 του EASA.

γ)

Ο αριθμός αναφοράς περιλαμβάνεται στο πιστοποιητικό έγκρισης, έντυπο 14 κατά τρόπο που καθορίζεται από τον Οργανισμό.

δ)

Στην περίπτωση εμπορικής αερομεταφοράς, οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο έντυπο 14 του EASA ενσωματώνονται στο πιστοποιητικό του αερομεταφορέα.

M.B.704   Διαρκής επιτήρηση

α)

Η αρμόδια αρχή διατηρεί και ενημερώνει πρόγραμμα που περιέχει κατάλογο με τις ημερομηνίες των προγραμματισμένων επισκέψεων επιθεώρησης και αυτών που διεξήχθησαν, για κάθε έναν από τους φορείς διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας υπό την επίβλεψή της που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την ενότητα Α, τμήμα Ζ του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-M).

β)

Κάθε φορέας επιθεωρείται πλήρως ανά περιόδους που δεν υπερβαίνουν τους είκοσι τέσσερις μήνες.

γ)

Σε κάθε περίοδο είκοσι τεσσάρων μηνών, επιθεωρείται σχετικό δείγμα των αεροσκαφών τα οποία διαχειρίζεται φορέας εγκεκριμένος σύμφωνα με την ενότητα B, τμήμα Ζ του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-M). Το μέγεθος του δείγματος αποφασίζεται από την αρμόδια αρχή, με βάση τα αποτελέσματα των προηγούμενων επιθεωρήσεων και ελέγχων προϊόντων.

δ)

Όλα τα πορίσματα κοινοποιούνται γραπτώς στον φορέα που υποβάλλει την αίτηση.

ε)

Η αρμόδια αρχή διατηρεί αρχείο όλων των πορισμάτων, ενεργειών για το κλείσιμο υποθέσεων (ενεργειών που απαιτούνται για την περαίωση της υπόθεσης ενός πορίσματος) και συστάσεων.

στ)

Τουλάχιστον μία φορά ανά είκοσι τέσσερις μήνες συγκαλείται συνάντηση με τον υπόλογο διευθυντή, για να διασφαλιστεί η διαρκής ενημέρωσή του/της πάνω σε σημαντικά θέματα που ανακύπτουν κατά τις επιθεωρήσεις.

M.B.705   Πορίσματα

α)

Όταν κατά τις επιθεωρήσεις ή με άλλο τρόπο διαπιστωθούν ενδείξεις μη συμμόρφωσης με απαίτηση του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-M), η αρμόδια αρχή λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα:

1.

Για πόρισμα επιπέδου 1, λαμβάνονται άμεσα μέτρα από την αρμόδια αρχή προκειμένου να ανακαλέσει, περιορίσει ή αναστείλει, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, ανάλογα με τη σημασία του πορίσματος επιπέδου 1, την έγκριση του φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας, έως ότου αυτός προβεί στην κατάλληλη διορθωτική ενέργεια.

2.

Για πόρισμα επιπέδου 2, η αρμόδια αρχή χορηγεί ένα χρονικό περιθώριο για την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών που αντιστοιχεί στη φύση του πορίσματος αλλά σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, κατά το τέλος αυτής της πρώτης περιόδου και ανάλογα με τη φύση του πορίσματος, η αρμόδια αρχή μπορεί να παρατείνει τη περίοδο των τριών μηνών, εφόσον κρίνει ότι υπάρχει ικανοποιητικός προγραμματισμός διορθωτικών ενεργειών.

β)

Στην περίπτωση που ο φορέας παραλείψει να συμμορφωθεί εντός του χρονικού διαστήματος που του χορηγήθηκε από την αρμόδια αρχή, αυτή προχωρεί σε ενέργειες ολικής ή μερικής αναστολής της έγκρισης.

M.B.706   Αλλαγές

α)

Η αρμόδια αρχή συμφωνεί με τα ισχύοντα στοιχεία της αρχικής έγκρισης για οποιαδήποτε μεταβολή στο εγχειρίδιο που έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με την M.A.713.

β)

Η αρμόδια αρχή μπορεί να καθορίσει τους όρους υπό τους οποίους ο εγκεκριμένος φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας μπορεί να λειτουργεί κατά τη διάρκεια των αλλαγών αυτών, εκτός εάν ορίσει ότι η έγκριση πρέπει να ανασταλεί λόγω της φύσης ή της έκτασης των αλλαγών.

γ)

Για κάθε αλλαγή στο εγχειρίδιο λειτουργιών διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας:

1.

Στην περίπτωση άμεσης έγκρισης των τροποποιήσεων σύμφωνα με την M.A.704 στοιχείο β), η αρμόδια αρχή ελέγχει κατά πόσο οι διαδικασίες που καθορίζονται στο εγχειρίδιο είναι σύμφωνες με το παρόν παράρτημα (Μέρος-Μ), πριν κοινοποιήσει ρητά στον εγκεκριμένο φορέα την έγκρισή της.

2.

Σε περίπτωση που γίνει χρήση της διαδικασίας έμμεσης έγκρισης για την έγκριση τροποποιήσεων σύμφωνα με την M.A.704 στοιχείο γ), η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι i) οι τροποποιήσεις παραμένουν ελάσσονος σημασίας και ii) έχει υπό τον κατάλληλο έλεγχό της την έγκριση των τροποποιήσεων ώστε να εξασφαλίσει ότι τηρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-M).

M.B.707   Ανάκληση, αναστολή και περιορισμός ισχύος έγκρισης

Η αρμόδια αρχή:

α)

αναστέλλει έγκριση για εύλογη αιτία σε περίπτωση ενδεχόμενης απειλής για την ασφάλεια, ή

β)

αναστέλλει, ανακαλεί, ή περιορίζει έγκριση σύμφωνα με την Μ.Β.705.

ΤΜΗΜΑ H

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ — ΠΔΥ (CRS)

(προς ανάπτυξη)

ΤΜΗΜΑ Θ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ

M.B.901   Αξιολόγηση των συστάσεων

Μετά την παραλαβή αίτησης και σχετικής σύστασης για την έκδοση πιστοποιητικού επιθεώρησης της αξιοπλοΐας σύμφωνα με την M.A.901:

1.

προσωπικό της αρμόδιας αρχής που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα επιβεβαιώνει ότι η δήλωση συμμόρφωσης που περιλαμβάνεται στη σύσταση αποδεικνύει ότι έχει εκτελεστεί πλήρης επιθεώρηση της αξιοπλοΐας κατά την Μ.Α.710,

2.

η αρμόδια αρχή διερευνά και μπορεί να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες για να τεκμηριώσει την αξιολόγηση της σύστασης.

M.B.902   Επιθεώρηση της αξιοπλοΐας από την αρμόδια αρχή

α)

Όταν η αρμόδια αρχή αποφασίσει να προβεί σε επιθεώρηση αξιοπλοΐας και να εκδώσει το πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας σε έντυπο 15α του EASA (προσάρτημα ΙΙΙ), εκτελεί την εν λόγω επιθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις της Μ.Α.710.

β)

Η αρμόδια αρχή διαθέτει κατάλληλο προσωπικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας για την εκτέλεση αυτών των επιθεωρήσεων.

1.

Για όλα τα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται σε εμπορικές αερομεταφορές, και τα αεροσκάφη με MTOM άνω των 2 730 kg, εξαιρουμένων των αερόστατων, το εν λόγω προσωπικό πρέπει να διαθέτει:

α)

τουλάχιστον πενταετή πείρα στη διαρκή αξιοπλοΐα·

β)

κατάλληλη άδεια σύμφωνα με το παράρτημα III (Μέρος-66) ή εθνικά αναγνωρισμένη ειδίκευση προσωπικού συντήρησης, κατάλληλη για την κατηγορία του αεροσκάφους (όταν το παράρτημα III (Μέρος-66) παραπέμπει σε εθνικούς κανονισμούς) ή πτυχίο αεροναυτικής ή ισότιμο πτυχίο·

γ)

επίσημη εκπαίδευση στην αεροναυτική συντήρηση· και

δ)

θέση στην ιεραρχία με ανάλογες αρμοδιότητες.

Παρά τα ανωτέρω στοιχεία α) έως δ), η απαίτηση που καθορίζεται στην M.A.902 στοιχείο β) σημείο 1β είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από πενταετή πείρα στη διαρκή αξιοπλοΐα επιπροσθέτως όσων ήδη απαιτούνται στην M.A.902 στοιχείο β) σημείο 1α.

2.

Για τα αεροσκάφη που δεν χρησιμοποιούνται σε εμπορικές αερομεταφορές, και τα αεροσκάφη με MTOM έως και 2 730 kg, και τα αερόστατα, το εν λόγω προσωπικό πρέπει να διαθέτει:

α)

τουλάχιστον τριετή πείρα στη διαρκή αξιοπλοΐα·

β)

κατάλληλη άδεια σύμφωνα με το παράρτημα III (Μέρος-66) ή εθνικά αναγνωρισμένη ειδίκευση προσωπικού συντήρησης, κατάλληλη για την κατηγορία του αεροσκάφους (όταν το παράρτημα III (Μέρος-66) παραπέμπει σε εθνικούς κανονισμούς) ή πτυχίο αεροναυτικής ή ισότιμο πτυχίο·

γ)

κατάλληλη εκπαίδευση στην αεροναυτική συντήρηση· και

δ)

θέση στην ιεραρχία με ανάλογες αρμοδιότητες.

Παρά τα ανωτέρω στοιχεία α) έως δ), η απαίτηση που καθορίζεται στην M.A.902 στοιχείο β) σημείο 2β είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από τετραετή πείρα στη διαρκή αξιοπλοΐα επιπροσθέτως όσων ήδη απαιτούνται στην M.A.902 στοιχείο β) σημείο 2α.

γ)

Η αρμόδια αρχή τηρεί αρχείο όλου του προσωπικού επιθεώρησης της αξιοπλοΐας, το οποίο περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τα κατάλληλα προσόντα που διαθέτει το προσωπικό, μαζί με περίληψη της σχετικής πείρας και εκπαίδευσής του στη διαχείριση της διαρκούς αξιοπλοΐας.

δ)

Η αρμόδια αρχή έχει πρόσβαση στα ισχύοντα στοιχεία όπως καθορίζονται στις Μ.Α.305, Μ.Α.306 και Μ.Α.401 κατά την εκτέλεση της επιθεώρησης της αξιοπλοΐας.

ε)

Το προσωπικό που διενεργεί την επιθεώρηση αξιοπλοΐας εκδίδει πιστοποιητικό σε έντυπο 15α μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της επιθεώρησης αξιοπλοΐας.

M.B.903   Πορίσματα

Όταν κατά τις επιθεωρήσεις του αεροσκάφους ή με άλλο τρόπο διαπιστωθούν ενδείξεις μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του μέρους-Μ, αρμόδια αρχή λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα:

1.

Για πόρισμα επιπέδου 1, η αρμόδια αρχή ζητεί την ανάληψη κατάλληλων διορθωτικών ενεργειών πριν από την πραγματοποίηση άλλης πτήσης, ενώ λαμβάνονται άμεσα μέτρα από την αρμόδια αρχή προκειμένου να ανακαλέσει ή να αναστείλει το πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας.

2.

Για πόρισμα επιπέδου 2, η διορθωτική ενέργεια που απαιτείται από την αρμόδια αρχή αντιστοιχεί στη φύση του πορίσματος.

Προσάρτημα I

Σύμβαση διαρκούς αξιοπλοΐας

1.

Όταν ιδιοκτήτης, σύμφωνα με την Μ.Α.201, αναθέτει με σύμβαση σε φορέα διαρκούς αξιοπλοΐας εγκεκριμένο βάσει της ενότητας A, τμήμα Ζ του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-M) τη διεξαγωγή εργασιών διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας, κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής, αντίγραφο της συμφωνίας υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης, αφού υπογραφεί και από τα δύο μέρη.

2.

Η συμφωνία συντάσσεται λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-Μ) και ορίζει τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων ως προς τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους.

3.

Περιλαμβάνει τουλάχιστον:

τον αριθμό νηολογίου,

τον τύπο αεροσκάφους,

τον αριθμό σειράς αεροσκάφους,

το όνομα ή τα λεπτομερή στοιχεία της εταιρείας του ιδιοκτήτη ή του καταχωρισμένου μισθωτή, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης,

τα λεπτομερή στοιχεία του φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας που έχει εγκριθεί βάσει της ενότητας A, τμήμα Ζ του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-M), συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης.

4.

Δηλώνει τα ακόλουθα:

«Ο ιδιοκτήτης αναθέτει στον εγκεκριμένο φορέα τη διαχείριση της διαρκούς αξιοπλοΐας του αεροσκάφους, την εκπόνηση προγράμματος συντήρησης που πρέπει να τύχει εγκρίσεως από τις υπεύθυνες για την αξιοπλοΐα αρχές του κράτους μέλους όπου έχει νηολογηθεί το αεροσκάφος, και την οργάνωση της συντήρησης του αεροσκάφους, σύμφωνα με το εν λόγω πρόγραμμα συντήρησης, από εγκεκριμένο φορέα.

Σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση, τα δύο μέρη δεσμεύονται να ακολουθούν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που αυτή ορίζει.

Ο ιδιοκτήτης διαβεβαιώνει, εξ όσων γνωρίζει, ότι όλες οι πληροφορίες που δόθηκαν στον εγκεκριμένο φορέα και αφορούν τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους είναι και θα εξακολουθήσουν να είναι ακριβείς και ότι δεν θα επέλθουν μεταβολές στο αεροσκάφος χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση του εγκεκριμένου φορέα.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους συμβαλλόμενους δεν συμμορφωθεί κατά οποιοδήποτε τρόπο με την παρούσα σύμβαση, αυτή καθίσταται άκυρη. Στην παραπάνω περίπτωση, ο ιδιοκτήτης καθίσταται πλήρως υπεύθυνος για κάθε εργασία που αφορά τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και ο ιδιοκτήτης αναλαμβάνει να γνωστοποιήσει το γεγονός στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους νηολόγησης εντός δύο εβδομάδων.»

5.

Όταν ιδιοκτήτης συνάπτει σύμβαση με φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας εγκεκριμένο βάσει της ενότητας A, τμήμα Ζ του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-M) σύμφωνα με την Μ.Α.201, οι υποχρεώσεις κάθε μέρους μοιράζονται ως εξής:

5.1.

Υποχρεώσεις του εγκεκριμένου φορέα:

1.

ο τύπος του αεροσκάφους περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής της έγκρισής του,

2.

τηρεί τους όρους διατήρησης της διαρκούς αξιοπλοΐας που απαριθμούνται κατωτέρω:

α)

καταρτίζει πρόγραμμα συντήρησης του αεροσκάφους, συμπεριλαμβανομένου κάθε σχετικού προγράμματος αξιοπιστίας, αναλόγως·

β)

δηλώνει τις εργασίες συντήρησης (στο πρόγραμμα συντήρησης) που μπορεί να εκτελέσει ο χειριστής-ιδιοκτήτης σύμφωνα με την M.A.803 στοιχείο γ)·

γ)

αναλαμβάνει να οργανώσει την έγκριση του προγράμματος συντήρησης του αεροσκάφους·

δ)

μόλις εγκριθεί το πρόγραμμα συντήρησης του αεροσκάφους, παραδίδει αντίγραφό του στον ιδιοκτήτη·

ε)

αναλαμβάνει να οργανώσει επιθεώρηση μετάβασης από το προηγούμενο πρόγραμμα συντήρησης του αεροσκάφους στο νέο·

στ)

φροντίζει ώστε όλη η συντήρηση να εκτελεστεί από εγκεκριμένο φορέα συντήρησης·

ζ)

διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται όλες οι σχετικές οδηγίες αξιοπλοΐας·

η)

φροντίζει για την αποκατάσταση, από εγκεκριμένο φορέα συντήρησης, όλων των ελαττωμάτων που έχουν διαπιστωθεί σε επιθεωρήσεις αξιοπλοΐας ή έχουν αναφερθεί από τον ιδιοκτήτη·

θ)

συντονίζει την προγραμματισμένη συντήρηση, την εφαρμογή των οδηγιών αξιοπλοΐας, την αντικατάσταση των εξαρτημάτων με πεπερασμένη διάρκεια ζωής και την εφαρμογή των απαιτήσεων που αφορούν την επιθεώρηση των παρελκομένων·

ι)

ειδοποιεί τον ιδιοκτήτη κάθε φορά που το αεροσκάφος πρέπει να παραδοθεί σε εγκεκριμένο φορέα συντήρησης·

ια)

διαχειρίζεται όλα τα τεχνικά αρχεία·

ιβ)

αρχειοθετεί όλα τα τεχνικά αρχεία·

3.

οργανώνει την έγκριση των μετατροπών στο αεροσκάφος σύμφωνα με το παράρτημα I (Μέρος-21) του κανονισμού (EΕ) αριθ. 748/2012, πριν αυτές υλοποιηθούν,

4.

οργανώνει την έγκριση κάθε επισκευής του αεροσκάφους σύμφωνα με το παράρτημα I (Μέρος-21) του κανονισμού (EΕ) αριθ. 748/2012, πριν αυτή πραγματοποιηθεί,

5.

ειδοποιεί την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης εάν ο ιδιοκτήτης δεν παραδώσει το αεροσκάφος στον εγκεκριμένο φορέα συντήρησης όπως έχει ζητήσει ο εγκεκριμένος φορέας,

6.

ειδοποιεί την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης εάν η παρούσα σύμβαση δεν τηρήθηκε,

7.

εκτελεί την επιθεώρηση αξιοπλοΐας του αεροσκάφους, όταν χρειάζεται, και εκδίδει πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας ή σύσταση προς την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης,

8.

αποστέλλει, εντός 10 ημερών, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης αντίγραφο του πιστοποιητικού επιθεώρησης της αξιοπλοΐας που έχει εκδώσει ή επεκτείνει,

9.

προβαίνει σε αναφορά όλων των συμβάντων όπως επιβάλλεται από τους σχετικούς κανονισμούς,

10.

γνωστοποιεί στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης την καταγγελία της παρούσας σύμβασης από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο.

5.2.

Υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη

1.

κατανοεί τις βασικές αρχές του εγκεκριμένου προγράμματος συντήρησης,

2.

κατανοεί τις βασικές αρχές του παραρτήματος (Μέρος-Μ),

3.

παραδίδει το αεροσκάφος στον εγκεκριμένο φορέα συντήρησης με τον οποίον είναι συμβεβλημένος ο εγκεκριμένος φορέας στον συγκεκριμένο χρόνο που έχει καθορίσει ο εγκεκριμένος φορέας,

4.

δεν τροποποιεί το αεροσκάφος χωρίς να συμβουλευτεί πρώτα τον εγκεκριμένο φορέα,

5.

γνωστοποιεί στον εγκεκριμένο φορέα όλη τη συντήρηση που εκτελέστηκε εκτάκτως χωρίς να λάβει γνώση ο εγκεκριμένος φορέας και χωρίς τον έλεγχό του,

6.

αναφέρει στον εγκεκριμένο φορέα μέσω του τεχνικού μητρώου όλα τα ελαττώματα που βρέθηκαν κατά τις πτητικές λειτουργίες,

7.

γνωστοποιεί στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης την καταγγελία της παρούσας σύμβασης από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο.

8.

γνωστοποιεί στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης και στον εγκεκριμένο φορέα την πώληση του αεροσκάφους,

9.

προβαίνει σε αναφορά όλων των συμβάντων όπως επιβάλλεται από τους σχετικούς κανονισμούς,

10.

ενημερώνει τακτικά τον εγκεκριμένο φορέα για τις ώρες πτήσεις του αεροσκάφους και για οποιαδήποτε άλλα στοιχεία χρήσης του, όπως έχει συμφωνηθεί με τον εγκεκριμένο φορέα,

11.

καταχωρίζει το πιστοποιητικό διάθεσης σε λειτουργία στα μητρώα όπως αναφέρεται στην M.A.803 στοιχείο δ) όταν εκτελεί συντήρηση χειριστή-ιδιοκτήτη χωρίς να υπερβαίνει τα όρια των εργασιών συντήρησης που έχουν δηλωθεί στο εγκεκριμένο πρόγραμμα συντήρησης όπως καθορίζεται στην M.A.803 στοιχείο γ),

12.

ενημερώνει τον εγκεκριμένο φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της διαρκούς αξιοπλοΐας του αεροσκάφους το αργότερο εντός 30 ημερών από την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης χειριστή-ιδιοκτήτη σύμφωνα με την M.A.305 στοιχείο α).

Προσάρτημα II

Πιστοποιητικό εγκεκριμένης διάθεσης — έντυπο 1 του EASA

Οι παρούσες οδηγίες αφορούν μόνον τη χρήση του εντύπου 1 του EASA για λόγους συντήρησης. Εφιστάται η προσοχή στο προσάρτημα I του παραρτήματος I (Μέρος-21) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 748/2012, το οποίο καλύπτει τη χρήση του εντύπου 1 του EASA για λόγους παραγωγής.

1.   ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

1.1.   Πρωταρχικός σκοπός του πιστοποιητικού είναι να δηλωθεί η αξιοπλοΐα των εργασιών συντήρησης που πραγματοποιήθηκαν σε προϊόντα, εξαρτήματα και εξοπλισμό (εφεξής «τεμάχιο(α)»).

1.2.   Το πιστοποιητικό σχετίζεται άμεσα με το(τα) τεμάχιο(α). Ο αρχικός εκδότης τηρεί το πιστοποιητικό σε μορφή που επιτρέπει τον έλεγχο των αρχικών δεδομένων.

1.3.   Το πιστοποιητικό γίνεται δεκτό από πολλές αρχές αξιοπλοΐας, ενδέχεται όμως η αποδοχή του να εξαρτάται από διμερείς συμφωνίες ή/και την πολιτική που ακολουθεί η εκάστοτε αρχή αξιοπλοΐας. Στο πιστοποιητικό αυτό, ως «εγκεκριμένα δεδομένα σχεδιασμού» νοούνται τα μέσα έγκρισης της αρχής αξιοπλοΐας της χώρας εισαγωγής.

1.4.   Το πιστοποιητικό δεν συνιστά δελτίο παράδοσης ή αποστολής.

1.5.   Δεν επιτρέπεται να διατίθενται αεροσκάφη σε υπηρεσία με τη χρήση πιστοποιητικού.

1.6.   Το πιστοποιητικό δεν συνιστά έγκριση εγκατάστασης τεμαχίου σε συγκεκριμένο αεροσκάφος, κινητήρα ή έλικα, βοηθά όμως τον τελικό χρήστη να διαπιστώσει το στάδιο έγκρισης της αξιοπλοΐας του.

1.7.   Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη αναφορά δεδομένων παραγωγής και συντήρησης τεμαχίων στο ίδιο πιστοποιητικό.

2.   ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

2.1.   Το πιστοποιητικό πρέπει να ανταποκρίνεται στο μορφότυπο του συνημμένου υποδείγματος, συμπεριλαμβανομένης της αρίθμησης των πεδίων και της θέσης κάθε πεδίου. Το μέγεθος κάθε πεδίου επιτρέπεται, ωστόσο, να μεταβάλλεται ώστε να προσαρμόζεται στη συγκεκριμένη αίτηση, όχι όμως σε βαθμό που θα καθιστούσε το πιστοποιητικό μη αναγνωρίσιμο.

2.2.   Το πιστοποιητικό έχει μορφότυπο «τοπίου» (οριζόντιο) αλλά το συνολικό μέγεθός του επιτρέπεται να αυξομειώνεται, εφόσον το πιστοποιητικό παραμένει αναγνωρίσιμο και ευανάγνωστο. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ζητείται η γνώμη της αρμόδιας αρχής.

2.3.   Η υπεύθυνη δήλωση χρήστη/εγκαταστάτη επιτρέπεται να τοποθετείται σε οποιαδήποτε πλευρά του εντύπου.

2.4.   Όλα τα τυπωμένα στοιχεία πρέπει να είναι σαφή και ευανάγνωστα, ώστε να επιτρέπουν την εύκολη ανάγνωση του εντύπου.

2.5.   Το πιστοποιητικό είτε προεκτυπώνεται είτε εκτυπώνεται από υπολογιστή, σε κάθε περίπτωση όμως η εκτύπωση των γραμμών και των χαρακτήρων πρέπει να είναι σαφής και ευανάγνωστη, καθώς και σύμφωνη με τον καθορισμένο μορφότυπο.

2.6.   Το πιστοποιητικό συντάσσεται στην αγγλική γλώσσα και, κατά περίπτωση, σε μία ή περισσότερες άλλες γλώσσες.

2.7.   Επιτρέπεται η δακτυλογράφηση/μηχανογράφηση ή η χειρόγραφη συμπλήρωση με κεφαλαία των στοιχείων που πρέπει να σημειωθούν στο πιστοποιητικό, ώστε να καθίσταται εύκολη η ανάγνωση.

2.8.   Η χρήση συντομογραφιών περιορίζεται στο ελάχιστο για λόγους σαφήνειας.

2.9.   Ο χώρος που απομένει στο πίσω μέρος του πιστοποιητικού επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί από τον αρχικό συντάκτη για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες, αλλά δεν πρέπει να περιέχει δήλωση πιστοποίησης. Τυχόν χρήση της πίσω πλευράς του πιστοποιητικού πρέπει να δηλώνεται στο κατάλληλο πεδίο της εμπρόσθιας πλευράς του πιστοποιητικού.

3.   ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

3.1.   Δεν υφίσταται περιορισμός όσον αφορά τον αριθμό αντιγράφων του πιστοποιητικού που αποστέλλονται στον πελάτη ή φυλάσσονται από τον αρχικό εκδότη.

4.   ΣΦΑΛΜΑ(ΤΑ) ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

4.1.   Εάν τελικός χρήστης διαπιστώσει σφάλμα(τα) σε πιστοποιητικό, οφείλει να το(τα) κοινοποιήσει εγγράφως στον αρχικό συντάκτη. Ο αρχικός εκδότης μπορεί να εκδώσει νέο πιστοποιητικό, μόνον εφόσον διαπιστωθεί(ούν) και διορθωθεί(ούν) το (τα) σφάλμα(τα).

4.2.   Το νέο πιστοποιητικό φέρει νέο αναγνωριστικό αριθμό εντύπου, υπογραφή και ημερομηνία.

4.3.   Το αίτημα για νέο πιστοποιητικό επιτρέπεται να ικανοποιείται χωρίς εκ νέου έλεγχο της κατάστασης του(των) τεμαχίου(ων). Το νέο πιστοποιητικό δεν συνιστά δήλωση της κατάστασης του τεμαχίου και πρέπει να παραπέμπει στο προηγούμενο πιστοποιητικό στο πεδίο 12 με την ακόλουθη δήλωση· «Το παρόν πιστοποιητικό διορθώνει το(τα) σφάλμα(τα) στο(στα) πεδίο(α) [σημειώστε το διορθωμένο(α) πεδίο(α)] του πιστοποιητικού [σημειώνεται ο αρχικός αναγνωριστικός αριθμός] με ημερομηνία [σημειώνεται η ημερομηνία αρχικής έκδοσης] και δεν καλύπτει τη συμμόρφωση/την κατάσταση/τη διάθεση σε υπηρεσία». Αμφότερα τα πιστοποιητικά φυλάσσονται επί την ελάχιστη περίοδο που έχει καθορισθεί για το πρώτο πιστοποιητικό.

5.   ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΕΚΔΟΤΗ

Πεδίο 1 Αρμόδια αρχή/Χώρα έγκρισης

Σημειώνεται η ονομασία και η χώρα της αρμόδιας αρχής, υπό τη δικαιοδοσία της οποίας εκδίδεται το πιστοποιητικό. Όταν η αρμόδια αρχή είναι ο Οργανισμός, δηλώνεται μόνον «EASA».

Πεδίο 2 Τίτλος του εντύπου 1 του EASA

Πεδίο 3 Αριθμός πρωτοκόλλου του εντύπου

Σημειώνεται ο μοναδικός αριθμός που έχει αποδοθεί μέσω του συστήματος/διαδικασίας αρίθμησης του φορέα που αναφέρεται στο πεδίο 4· ο αριθμός επιτρέπεται να αποτελείται από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.

Πεδίο 4 Ονομασία και διεύθυνση φορέα

Σημειώνεται η πλήρης ονομασία και διεύθυνση του εγκεκριμένου φορέα (παραπομπή στο έντυπο 3 του EASA), ο οποίος ενέκρινε τις εργασίες που καλύπτει το παρόν πιστοποιητικό. Εμπορικά σήματα κ.λπ. επιτρέπονται, εφόσον χωρούν στο πεδίο.

Πεδίο 5 Εντολή/σύμβαση/τιμολόγιο εργασίας

Για να καταστεί πιο εύκολη η ιχνηλασιμότητα του(των) τεμαχίου(ων) στον πελάτη, σημειώνεται ο αριθμός της εντολής, της σύμβασης, του τιμολογίου εργασίας ή παρεμφερής αριθμός αναφοράς.

Πεδίο 6 Τεμάχιο

Σημειώνονται οι αριθμοί σειράς των τεμαχίων, εφόσον υπάρχουν περισσότερες από μία σειρές τεμαχίων. Το πεδίο αυτό επιτρέπει διασταύρωση των στοιχείων με τις παρατηρήσεις του πεδίου 12.

Πεδίο 7 Περιγραφή

Σημειώνεται η ονομασία ή η περιγραφή του τεμαχίου. Σημειώνεται κατά προτίμηση ο όρος που χρησιμοποιείται στις οδηγίες δεδομένων διαρκούς αξιοπλοΐας ή συντήρησης (π.χ. εικονογραφημένος κατάλογος εξαρτημάτων, εγχειρίδιο συντήρησης αεροσκάφους, ενημερωτικό φυλλάδιο συντήρησης, εγχειρίδιο συντήρησης παρελκομένου).

Πεδίο 8 Αριθμός εξαρτήματος

Σημειώνεται ο αριθμός του εξαρτήματος, όπως αυτός αναγράφεται στο τεμάχιο ή στην ετικέτα/συσκευασία. Εάν πρόκειται για κινητήρα ή έλικα, επιτρέπεται η χρήση της ονομασίας του τύπου.

Πεδίο 9 Ποσότητα

Σημειώνεται η ποσότητα τεμαχίων.

Πεδίο 10 Αριθμός σειράς

Σημειώνεται ο αριθμός σειράς, εφόσον απαιτείται για την αναγνώριση του τεμαχίου βάσει κανονισμών. Επιτρέπεται να σημειωθεί, επιπροσθέτως, τυχόν άλλος αριθμός σειράς που δεν απαιτείται βάσει κανονισμού. Εφόσον δεν υπάρχει αριθμός σειράς για την αναγνώριση του τεμαχίου, σημειώνεται «Δ/Δ».

Πεδίο 11 Κατάσταση/εργασία

Περιγράφεται τι είναι δυνατόν να σημειώνεται στο πεδίο 11. Σημειώνεται μόνον ένας από τους όρους αυτούς — όπου ενδέχεται να υπάρχουν περισσότεροι από ένας, χρησιμοποιείται εκείνος που περιγράφει ακριβέστερα το μεγαλύτερο μέρος της εκτελούμενης εργασίας ή/και της κατάστασης του είδους.

i)

Υποβλήθηκε σε γενική επισκευή

.

Διαδικασία που εξασφαλίζει ότι το τεμάχιο είναι πλήρως σύμφωνο με τις εφαρμοστέες ανοχές εν λειτουργία που ορίζονται στις οδηγίες του πιστοποιητικού τύπου του κατόχου ή του κατασκευαστή του εξοπλισμού για διαρκή αξιοπλοΐα ή στα δεδομένα που εγκρίνονται ή γίνονται δεκτά από την αρμόδια αρχή. Το τεμάχιο τουλάχιστον αποσυναρμολογείται, καθαρίζεται, επιθεωρείται, επισκευάζεται αναλόγως, επανασυναρμολογείται και υποβάλλεται σε δοκιμή σύμφωνα με τα ανωτέρω καθοριζόμενα δεδομένα.

ii)

Επισκευάσθηκε

.

Διόρθωση του(των) ελαττώματος(ων) με τη χρήση εφαρμοζόμενου προτύπου (1).

iii)

Επιθεωρήθηκε/υπο-βλήθηκε σε δοκιμή

.

Εξέταση, μέτρηση, κλπ. σύμφωνα με εφαρμοζόμενο πρότυπο (1) (π.χ. οπτική επιθεώρηση, δοκιμή λειτουργίας, δοκιμή επί κλίνης κ.λπ.).

iv)

Τροποποιήθηκε

.

Μεταβολή τεμαχίου για να καταστεί σύμφωνο με εφαρμοζόμενο πρότυπο (1).

Πεδίο 12 Παρατηρήσεις

Περιγραφή της εργασίας που αναφέρεται στο πεδίο 11, είτε απευθείας είτε με παραπομπή στην τεκμηρίωση υποστήριξης, η οποία είναι αναγκαία στον χρήστη ή τον εγκαταστάτη για να διαπιστώσει την αξιοπλοΐα του(των) τεμαχίου(ων) ως προς την πιστοποιούμενη εργασία. Εάν χρειασθεί, επιτρέπεται η χρήση χωριστού φύλλου που αναφέρεται στο κύριο έντυπο 1 του EASA. Σε κάθε δήλωση αναφέρεται ρητά ποιο(α) τεμάχιο(α) του πεδίου 6 αφορά.

Μεταξύ των πληροφοριών που καταχωρίζονται στο πεδίο 12 είναι:

i)

Χρησιμοποιούμενα δεδομένα συντήρησης, καθώς και η τελευταία αναθεώρηση και αναφορά της κατάστασης.

ii)

Συμμόρφωση με οδηγίες αξιοπλοΐας ή δελτία τακτικής συντήρησης.

iii)

Πραγματοποιηθείσες επισκευές.

iv)

Πραγματοποιηθείσες τροποποιήσεις.

v)

Αντικατάσταση εγκατεστημένων εξαρτημάτων.

vi)

Ιστορικό των εξαρτημάτων περιορισμένης διάρκειας ζωής.

vii)

Αποκλίσεις από την εντολή εργασίας του πελάτη.

viii)

Δηλώσεις διάθεσης σε υπηρεσία για την εκπλήρωση απαίτησης συντήρησης από ξένη υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας.

ix)

Πληροφορίες για ελλιπή αποστολή ή επανασυναρμολόγηση μετά την παράδοση.

x)

Για φορείς συντήρησης εγκεκριμένους βάσει του τμήματος ΣΤ του παραρτήματος I (Μέρος-M), στη δήλωση πιστοποιητικού διάθεσης παρελκομένου σε υπηρεσία που αναφέρεται στη M.A.613:

«Βεβαιώνεται ότι, εκτός εάν καθορίζεται άλλως στο παρόν πεδίο, η εργασία που καθορίζεται στο πεδίο 11 και περιγράφεται στο παρόν πεδίο περατώθηκε σύμφωνα με την ενότητα A τμήμα ΣΤ του παραρτήματος I (Μέρος-M) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 όσον αφορά την εν λόγω εργασία, και ότι το τεμάχιο κρίνεται έτοιμο προς διάθεση σε υπηρεσία. ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (ΜΕΡΟΣ-145) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 1321/2014.»

Εάν τα δεδομένα εκτυπώνονται από ηλεκτρονικό έντυπο 1 του EASA, στο παρόν πεδίο σημειώνονται τυχόν δεδομένα που δεν αρμόζουν σε άλλα πεδία.

Πεδίο 13α-13ε

Γενικές απαιτήσεις για τα πεδία 13α-13ε: Δεν συμπληρώνονται για τη διάθεση προς συντήρηση. Σκιάζονται, μαυρίζονται ή διαγράφονται με άλλο τρόπο για να αποκλειστεί ακούσια ή μη επιτρεπόμενη χρήση.

Πεδίο 14α

Σημειώνονται τα κατάλληλα τετραγωνίδια για να επισημανθούν οι κανονισμοί που ισχύουν για την ολοκληρωμένη εργασία. Εάν σημειωθεί το τετραγωνίδιο «άλλοι κανονισμοί καθοριζόμενοι στο πεδίο 12», οι κανονισμοί άλλων αρχών αξιοπλοΐας σημειώνονται στο πεδίο 12. Πρέπει να σημειωθεί τουλάχιστον ένα τετραγωνίδιο ή σημειώνονται και τα δύο τετραγωνίδια, αναλόγως.

Για όλες τις συντηρήσεις που εκτελούνται από φορείς συντήρησης εγκεκριμένους σύμφωνα με την ενότητα A, τμήμα ΣΤ του παραρτήματος I (Μέρος M) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1321/2014, σημειώνεται το τετραγωνίδιο «άλλοι κανονισμοί καθοριζόμενοι στο πεδίο 12» και το πιστοποιητικό διάθεσης σε υπηρεσία της δήλωσης διάθεσης που αναφέρεται στο πεδίο 12. Στην περίπτωση αυτή, η δήλωση πιστοποίησης «εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στο παρόν πεδίο» χρησιμοποιείται στις εξής περιπτώσεις:

α)

όταν η συντήρηση δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθεί,

β)

όταν η συντήρηση απέκλινε από το πρότυπο που απαιτείται στο παράρτημα Ι (Μέρος-M),

γ)

όταν η συντήρηση έχει εκτελεσθεί με βάση απαίτηση άλλη από αυτήν που καθορίζεται στο παράρτημα Ι (Μέρος-M). Στην περίπτωση αυτή, στο πεδίο 12 σημειώνεται ο συγκεκριμένος εθνικός κανονισμός.

Για όλες τις συντηρήσεις που εκτελούνται από φορείς συντήρησης εγκεκριμένους σύμφωνα με την ενότητα A, τμήμα ΣΤ του παραρτήματος II (Μέρος-145) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1321/2014, η δήλωση πιστοποίησης «εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στο πεδίο 12» χρησιμοποιείται στις εξής περιπτώσεις:

α)

όταν η συντήρηση δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθεί,

β)

όταν η συντήρηση απέκλινε από το πρότυπο που απαιτείται στο παράρτημα ΙΙ (μέρος-145),

γ)

όταν η συντήρηση έχει εκτελεσθεί με βάση απαίτηση άλλη από αυτήν που καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ (Μέρος-145). Στην περίπτωση αυτή, στο πεδίο 12 σημειώνεται ο συγκεκριμένος εθνικός κανονισμός.

Πεδίο 14β Υπογραφή εξουσιοδοτημένου προσώπου

Στον χώρο αυτό υπογράφει το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Επιτρέπεται να θέσουν την υπογραφή τους στο χώρο αυτό μόνον πρόσωπα εξουσιοδοτημένα προς το σκοπό αυτό, με βάση τους κανόνες και τις πολιτικές της αρμόδιας αρχής. Για ευκολότερη αναγνώριση, επιτρέπεται να προστεθεί ο αναγνωριστικός αριθμός του εξουσιοδοτημένου προσώπου.

Πεδίο 14γ Αριθμός πιστοποιητικού/έγκρισης

Σημειώνεται ο αριθμός/η αναφορά του πιστοποιητικού/της έγκρισης. Ο εν λόγω αριθμός ή αναφορά αποδίδεται από την αρμόδια αρχή.

Πεδίο 14δ Ονοματεπώνυμο

Σημειώνεται ευανάγνωστα το ονοματεπώνυμο του προσώπου που υπογράφει στο πεδίο 14β.

Πεδίο 14ε Ημερομηνία

Σημειώνεται η ημερομηνία κατά την οποία υπογράφηκε το πεδίο 14β, η δε ημερομηνία έχει την εξής μορφή ηη = 2 ψηφία για την ημέρα, μμμ = οι τρεις πρώτοι χαρακτήρες του μήνα, εεεε = 4 ψηφία για το έτος

Ευθύνες χρήστη/εγκαταστάτη

Επισυνάπτεται η ακόλουθη δήλωση στο πιστοποιητικό, με σκοπό τη γνωστοποίηση στους τελικούς χρήστες ότι δεν απαλλάσσονται των ευθυνών τους όσον αφορά την εγκατάσταση και τη χρήση οποιουδήποτε(οποιωνδήποτε) τεμαχίου(ων) συνοδευόμενου(ων) από το έντυπο:

«ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

ΕΦΟΣΟΝ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ 1 ΑΡΧΗΣ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΚΟ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΟΤΙ Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΑΡΧΗ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ 1.

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ 13A ΚΑΙ 14A ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΠΡΙΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ Η ΠΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ»

Image


(1)  Ως εφαρμοζόμενο πρότυπο νοείται πρότυπο κατασκευής/σχεδιασμού/συντήρησης/ποιότητας, μέθοδο, τεχνική ή πρακτική που έχει εγκρίνει ή αποδεχθεί η αρμόδια αρχή. Το εφαρμοζόμενο πρότυπο περιγράφεται στο πεδίο 12.

Προσάρτημα III

Πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας — έντυπο 15 του EASA

Image

Image

Προσάρτημα IV

Σύστημα έγκρισης κατηγορίας και ικανοτήτων φορέων συντήρησης κατά το παράρτημα I (Μέρος-M) τμήμα ΣΤ και το παράρτημα II (Μέρος-145)

1.

Εξαιρουμένων όσων προβλέπονται για τους μικρούς φορείς του σημείου 12, στον πίνακα του σημείου 13 αναφέρεται το σύνηθες σύστημα έγκρισης φορέα συντήρησης βάσει του τμήματος ΣΤ του παραρτήματος I (Μέρος-M) και του παραρτήματος II (Μέρος-145). Η έγκριση που χορηγείται σε φορέα κυμαίνεται από μία κατηγορία και ικανότητα με περιορισμούς έως όλες τις κατηγορίες και ικανότητες με περιορισμούς.

2.

Επιπλέον του πίνακα που αναφέρεται στο σημείο 13, ο εγκεκριμένος φορέας συντήρησης αναφέρει το πεδίο εργασιών του στο εγχειρίδιο/έκθεσή του. Βλέπε επίσης σημείο 11.

3.

Με βάση την(τις) κατηγορία(ες) και την(τις) ικανότητα(ες) της έγκρισης που έχει χορηγήσει η αρμόδια αρχή, το πεδίο εργασιών που ορίζεται στο εγχειρίδιο του φορέα συντήρησης οριοθετεί επακριβώς την έγκριση. Επομένως, είναι απαραίτητη η συμβατότητα της(των) κατηγορίας(ιών) και της(των) ικανότητας(ων) της έγκρισης και με το πεδίο εργασιών του φορέα.

4.

Κατάταξη ικανότητας στην κατηγορία Α σημαίνει ότι ο εγκεκριμένος φορέας συντήρησης μπορεί να εκτελεί συντήρηση σε αεροσκάφος και κάθε παρελκόμενο (συμπεριλαμβανομένων των κινητήρων ή/και βοηθητικών μονάδων ισχύος (APU)) με βάση τα δεδομένα συντήρησης του αεροσκάφους ή, εάν συμφωνήσει η αρμόδια αρχή, με βάση τα δεδομένα συντήρησης του παρελκομένου, μόνον εφόσον τα παρελκόμενα είναι τοποθετημένα στο αεροσκάφος. Ωστόσο, ο εγκεκριμένος φορέας ικανότητας Α μπορεί να αφαιρέσει προσωρινά παρελκόμενο με σκοπό τη συντήρησή του, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβασή του σε αυτό, εκτός εάν η αφαίρεση του παρελκομένου συνεπάγεται περαιτέρω συντήρηση μη περιλαμβανόμενη στις διατάξεις του παρόντος σημείου. Αυτό υπόκειται σε διαδικασία ελέγχου στο εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα συντήρησης, αποδεκτή από την αρμόδια αρχή. Η στήλη των περιορισμών καθορίζει το αντικείμενο της εν λόγω συντήρησης και συνεπώς ορίζει την έκταση της έγκρισης.

5.

Κατάταξη ικανότητας στην κατηγορία Β σημαίνει ότι ο εγκεκριμένος φορέας συντήρησης μπορεί να εκτελεί συντήρηση σε μη εγκατεστημένο κινητήρα ή/και βοηθητική μονάδα ισχύος και σε κινητήρα ή/και παρελκόμενα APU, με βάση τα δεδομένα συντήρησης κινητήρα ή/και APU, εάν συμφωνήσει η αρμόδια αρχή με βάση τα δεδομένα συντήρησης παρελκομένου, μόνον εφόσον τα παρελκόμενα είναι τοποθετημένα στον κινητήρα ή/και APU. Ωστόσο, ο εγκεκριμένος φορέας ικανότητας Β μπορεί να αφαιρέσει προσωρινά το συγκεκριμένο παρελκόμενο για τη συντήρησή του, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβασή του σε αυτό, εκτός εάν η αφαίρεση του παρελκομένου συνεπάγεται περαιτέρω συντήρηση μη περιλαμβανόμενη στις διατάξεις του παρόντος σημείου. Η στήλη των περιορισμών καθορίζει το αντικείμενο της εν λόγω συντήρησης και συνεπώς ορίζει την έκταση της έγκρισης. Εγκεκριμένος φορέας συντήρησης με ικανότητα κατηγορίας Β μπορεί επίσης να εκτελεί συντήρηση σε εγκατεστημένο κινητήρα κατά τη συντήρηση «βάσης» και «γραμμής», βάσει διαδικασίας ελέγχου στο εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα συντήρησης εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή. Στο πεδίο των εργασιών που περιλαμβάνεται στο εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα συντήρησης αναφέρεται η δυνατότητα τέτοιας εργασίας, εφόσον την επιτρέπει η αρμόδια αρχή.

6.

Ικανότητα κατηγορίας C σημαίνει ότι ο εγκεκριμένος φορέας συντήρησης μπορεί να εκτελεί συντήρηση σε μη εγκατεστημένα παρελκόμενα [πλην των κινητήρων και των βοηθητικών μονάδων ισχύος (APU)], τα οποία προορίζονται για τοποθέτηση στο αεροσκάφος ή σε κινητήρα/APU. Η στήλη των περιορισμών καθορίζει το αντικείμενο της εν λόγω συντήρησης και συνεπώς ορίζει την έκταση της έγκρισης. Εγκεκριμένος φορέας συντήρησης με ικανότητα κατηγορίας C μπορεί επίσης να εκτελεί συντήρηση σε εγκατεστημένο παρελκόμενο κατά τη συντήρηση βάσης και γραμμής ή σε εγκατάσταση συντήρησης κινητήρα/APU βάσει διαδικασίας ελέγχου στο εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα συντήρησης εγκεκριμένης από την αρμόδια αρχή. Στο πεδίο των εργασιών που περιλαμβάνεται στο εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα συντήρησης αναφέρεται η δυνατότητα τέτοιας εργασίας, εφόσον την επιτρέπει η αρμόδια αρχή.

7.

Η ικανότητα κατηγορίας D είναι ανεξάρτητη και δεν συνδέεται κατ'ανάγκη με συγκεκριμένο αεροσκάφος, κινητήρα ή άλλο παρελκόμενο. Η ικανότητα D1 — μη καταστροφικών δοκιμών (ΜΚΔ) — απαιτείται μόνο για εγκεκριμένο φορέα συντήρησης που εκτελεί εξειδικευμένες εργασίες ΜΚΔ για λογαριασμό άλλου φορέα. Εγκεκριμένος φορέας συντήρησης με ικανότητα κατηγορίας Α, Β ή C μπορεί να εκτελεί ΜΚΔ σε προϊόντα που συντηρεί, χωρίς να χρειάζεται να έχει ικανότητα κατηγορίας D1, με την προϋπόθεση ότι στο εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα συντήρησης περιλαμβάνονται διαδικασίες ΜΚΔ.

8.

Για φορείς συντήρησης εγκεκριμένους βάσει του παραρτήματος II (Μέρος-145), η κατάταξη ικανότητας στην κατηγορία Α υποδιαιρείται σε συντήρηση «βάσης» και σε συντήρηση «γραμμής». Ο εν λόγω φορέας μπορεί να εγκριθεί είτε για συντήρηση «βάσης» είτε για συντήρηση «γραμμής» είτε και για τις δύο. Σημειώνεται ότι για εγκατάσταση «γραμμής» τοποθετημένη σε εγκατάσταση κύριας βάσης απαιτείται έγκριση συντήρησης «γραμμής».

9.

Η στήλη των περιορισμών αποσκοπεί να δώσει στις αρμόδιες αρχές την ευελιξία να εξατομικεύουν την έγκριση κάθε συγκεκριμένου φορέα. Οι ικανότητες αναφέρονται στην έγκριση μόνον εφόσον είναι κατάλληλα οριοθετημένες. Στον πίνακα του σημείου 13 καθορίζονται οι τύποι δυνατού περιορισμού. Όταν η συντήρηση αναφέρεται τελευταία σε κάθε ικανότητα κατηγορίας, είναι αποδεκτό να δίνεται περισσότερη έμφαση στο έργο της συντήρησης παρά στον τύπο ή στον κατασκευαστή του αεροσκάφους ή του κινητήρα, εφόσον αυτό αρμόζει καλύτερα στον φορέα (παράδειγμα θα μπορούσε να είναι η εγκατάσταση και η συντήρηση των ηλεκτρονικών συστημάτων αεροπλοΐας και η αντίστοιχη συντήρηση). Με την εν λόγω μνεία στη στήλη των περιορισμών επισημαίνεται ότι ο φορέας συντήρησης έχει εγκριθεί για να εκτελεί συντήρηση έως και αυτόν τον συγκεκριμένο τύπο/εργασία.

10.

Όταν αναφέρεται σειρά, τύπος και ομάδα στη στήλη των περιορισμών για τις κατηγορίες Α και Β, ως σειρά νοείται συγκεκριμένη σειρά τύπου όπως η σειρά Airbus 300 ή 310 ή 319 ή η σειρά Boeing 737-300 ή η σειρά RB211-524 ή η σειρά Cessna 150 ή η σειρά Cessna 172 ή Beech 55 ή η σειρά continental O-200 κλπ.· ως τύπος νοείται ένας συγκεκριμένος τύπος ή μοντέλο όπως ο τύπος Airbus 310-240 ή ο τύπος RB 211-524 B4 ή ο τύπος Cessna 172RG· επιτρέπεται να αναφερθεί οποιοδήποτε πλήθος σειρών ή τύπων· ως ομάδα νοείται για παράδειγμα μονοκινητήριο εμβολοφόρο αεροσκάφος Cessna ή μη υπερσυμπιεζόμενοι εμβολοφόροι κινητήρες Lycoming κ.λπ.

11.

Όταν χρησιμοποιείται μακροσκελής κατάλογος δυνατοτήτων που μπορεί να υποστεί συχνές τροποποιήσεις, τότε οι τροποποιήσεις επιτρέπεται να συμφωνούν με τη διαδικασία έμμεσης έγκρισης που αναφέρεται στη M.A.604 στοιχείο γ) και στη M.B.606 στοιχείο γ) ή στη 145.A.70 στοιχείο γ) και στη 145.B.40, αναλόγως.

12.

Φορέας συντήρησης ο οποίος απασχολεί μόνο ένα πρόσωπο τόσο για τον προγραμματισμό όσο και για την εκτέλεση όλης της συντήρησης μπορεί να έχει έγκριση ικανοτήτων μόνο για περιορισμένο αντικείμενο εργασιών. Τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια είναι:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ A2 ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΕΩΣ 5 700 KG

ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΩΣ 5 700 KG

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ A3 ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ

ΜΟΝΟΚΙΝΗΤΗΡΙΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΩΣ 3 175 KG

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ A4 ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ A1, A2 ΚΑΙ A3

ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ B2 ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΣ

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 450 HP

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΛΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Ή APU

C1 ΕΩΣ C22

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

D1 ΜΚΔ

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ(ΟΝΤΑΙ) Η(ΟΙ) ΜΕΘΟΔΟΣ(ΟΙ) ΜΚΔ.

Σημειώνεται ότι στον συγκεκριμένο φορέα μπορούν να επιβληθούν περαιτέρω περιορισμοί από την αρμόδια αρχή ως προς το πεδίο εφαρμογής της έγκρισης, ανάλογα με τη δυνατότητα του συγκεκριμένου φορέα.

13.

Πίνακας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ

ΒΑΣΗ

ΓΡΑΜΜΗ

ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

A1

Αεροπλάνα άνω των 5 700 kg

[Ικανότητα για φορείς συντήρησης εγκεκριμένους βάσει του παραρτήματος II (Μέρος-145)]

Δηλώνεται ο κατασκευαστής ή η ομάδα ή η σειρά ή ο τύπος του αεροπλάνου ή/και οι εργασίες συντήρησης]

Παράδειγμα: Σειρά Airbus A320

[ΝΑΙ/ΟΧΙ]*

[ΝΑΙ/ΟΧΙ]*

A2

Αεροπλάνα έως 5 700 kg

[Δηλώνεται ο κατασκευαστής ή η ομάδα ή η σειρά ή ο τύπος του αεροπλάνου ή/και οι εργασίες συντήρησης]

Παράδειγμα: Σειρά DHC-6 Twin Otter

[ΝΑΙ/ΟΧΙ]*

[ΝΑΙ/ΟΧΙ]*

A3

Ελικόπτερα

[Δηλώνεται ο κατασκευαστής ή η ομάδα ή η σειρά ή ο τύπος του ελικοπτέρου ή/και οι εργασίες συντήρησης]

Παράδειγμα: Robinson R44

[ΝΑΙ/ΟΧΙ]*

[ΝΑΙ/ΟΧΙ]*

A4

για αεροσκάφη πλην των εκείνων για ικανότητες A1, A2 και A3

[Δηλώνεται ο κατασκευαστής ή η ομάδα ή η σειρά ή ο τύπος του αεροσκάφους ή/και οι εργασίες συντήρησης.]

[ΝΑΙ/ΟΧΙ]*

[ΝΑΙ/ΟΧΙ]*

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

B1

Στροβιλοκινη-τήρας

[Δηλώνεται η σειρά ή ο τύπος του ή/και οι εργασίες συντήρησης]

Παράδειγμα: Σειρά PT6A

B2

Εμβολοφόρος

[Δηλώνεται ο κατασκευαστής ή η ομάδα ή η σειρά ή ο τύπος του κινητήρα ή/και οι εργασίες συντήρησης]

B3

APU

[Δηλώνεται ο κατασκευαστής ή σειρά ή ο τύπος του κινητήρα ή/και οι εργασίες συντήρησης]

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Ή ΤΩΝ APU

C1

Κλιματισμός και πίεση

[Δηλώνεται ο τύπος ή ο κατασκευαστής του αεροσκάφους ή ο κατασκευαστής του παρελκομένου ή του συγκεκριμένου παρελκομένου ή/και γίνεται παραπομπή σε κατάλογο δυνατοτήτων στο εγχειρίδιο λειτουργίας ή/και εργασίες συντήρησης.]

Παράδειγμα: Έλεγχος καυσίμων PT6A

C2

Αυτόματα συστήματα πτήσης

C3

Όργανα χειρισμού και πλοήγησης

C4

Θύρες — θυρίδες

C5

Ηλεκτρική ισχύς & φώτα

C6

Εξοπλισμός

C7

Κινητήρας — APU

C8

Χειριστήρια πτήσης

C9

Καύσιμα

C10

Ελικόπτερο — στροφεία

C11

Ελικόπτερο — μετάδοση

C12

Υδραυλική ισχύς

C13

Σύστημα ενδείξεων — καταγραφής

C14

Σύστημα προσγείωσης

C15

Οξυγόνο

C16

Έλικες

C17

Πνευματικά συστήματα & συστήματα κενού

C18

Προστασία από παγετό/βροχή/φωτιά

C19

Παράθυρα

C20

Δομικό σύστημα

 

C21

Υδάτινο έρμα

 

 

 

 

C22

Αύξηση πρόωσης

 

 

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

D1

μη καταστροφικές δοκιμές

[Δηλώνεται η συγκεκριμένη μέθοδος ΜΚΔ]

Προσάρτημα V

Έγκριση φορέα διαχείρισης κατά το παράρτημα I (Μέρος-M) τμήμα ΣΤ

Image

Image

Προσάρτημα VI

Έγκριση φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας κατά το παράρτημα I (Μέρος-M) τμήμα Ζ

Image

Image

Προσάρτημα VII

Σύνθετες εργασίες συντήρησης

Οι κάτωθι εργασίες συνιστούν τις σύνθετες εργασίες συντήρησης που αναφέρονται στην M.A.502 στοιχείο δ) σημείο 3, στην M.A.801 στοιχείο β) σημείο 2 και στην M.A.801 στοιχείο γ):

1.

Η τροποποίηση, επισκευή ή αντικατάσταση με ήλωση, κόλληση, σφυρηλάτηση ή συγκόλληση οποιουδήποτε από τα παρακάτω δομικά μέρη του σκελετού του αεροσκάφους:

α)

δοκού κυτιοειδούς κατασκευής·

β)

διαμήκους δοκίδας πτέρυγας ή μέλους χορδής·

γ)

κυρίας δοκού·

δ)

άνω και κάτω συνδετήριου μέρους κυρίας δοκού·

ε)

μέλους δοκού δικτυώματος·

στ)

ενδιάμεσου τμήματος δοκού·

ζ)

μέλους τρόπιδας ή άρμωσης σε κύτος ή πλωτήρα αερακάτου·

η)

θλιβόμενου μέλους με μορφή κυματοειδούς φύλου που χρησιμοποιείται στην επιφάνεια της πτέρυγας ή του ουραίου·

θ)

κύριας εγκάρσιας νεύρωσης πτέρυγας·

ι)

διαγώνιου στυλιδίου στήριξης πτέρυγας ή ουραίου·

ια)

στηρίγματος κινητήρα·

ιβ)

διαμήκους δοκού ή πλαισίου ατράκτου·

ιγ)

μέλους πλαγίου ή οριζοντίου δικτυώματος ή διαφράγματος·

ιδ)

δομικών στοιχείων στήριξης καθίσματος·

ιε)

αντικατάσταση ραγών καθισμάτων·

ιστ)

στυλιδίων συστήματος προσγείωσης ή των βραχιόνων στήριξής τους·

ιζ)

άξονα τροχού·

ιη)

τροχού και

ιθ)

πέδιλου ολίσθησης ή στυλοβάτη ολίσθησης, εξαιρουμένης της αντικατάστασης επικάλυψης χαμηλής τριβής.

2.

Η μετατροπή ή επισκευή οποιουδήποτε από τα παρακάτω μέρη:

α)

της επικάλυψης αεροσκάφους ή πλωτήρα αεροσκάφους, εάν η εργασία απαιτεί τη χρήση ικριώματος, ανυψωτήρα ή στηρίγματος·

β)

της επικάλυψης αεροσκάφους που υπόκειται σε φορτία λόγω συμπιεζόμενου θαλάμου, εάν η ζημία σε αυτήν είναι μεγαλύτερη από 15 cm (6 ίντσες) προς οποιαδήποτε διεύθυνση·

γ)

φορτιζόμενου μέλους του συστήματος ελέγχου, συμπεριλαμβανόμενης της ράβδου χειρισμού, ποδωστηρίων, άξονα, πλαισίου, γωνιακού βραχίονα, σωλήνα ροπής, συνδετικής ράβδου και βραχίονα σφυρηλατημένου ή χυτού, αλλά εξαιρουμένης

i)

της διαμόρφωσης εν θερμώ συνδετήριου στοιχείου ή συναρμογής συρματόσχοινου και

ii)

της αντικατάστασης τελικής συναρμογής σωλήνα ώσης-έλξης που είναι ηλωμένη και

δ)

οποιουδήποτε άλλου δομικού στοιχείου, το οποίο δεν απαριθμείται στο σημείο 1 και το οποίο χαρακτηρίζεται από τον κατασκευαστή ως κύριο δομικό στοιχείο στο εγχειρίδιο συντήρησης, στο εγχειρίδιο δομικής συντήρησης ή στις οδηγίες για τη διαρκή αξιοπλοΐα.

3.

Η εκτέλεση της κάτωθι συντήρησης σε εμβολοφόρο κινητήρα:

α)

αποσυναρμολόγηση και στη συνέχεια συναρμολόγηση εμβολοφόρου κινητήρα εξαιρουμένης της περίπτωσης i) για την πρόσβαση στα συγκροτήματα εμβόλων του κυλίνδρου· ή ii) για την αφαίρεση του πίσω εφεδρικού καλύμματος με σκοπό την εξέταση ή/και την αντικατάσταση συγκροτημάτων της αντλίας λαδιού, εφόσον η εν λόγω εργασία δεν συνεπάγεται την αφαίρεση και την επανατοποθέτηση των εσωτερικών γραναζιών·

β)

αποσυναρμολόγηση και στη συνέχεια συναρμολόγηση των μηχανισμών υποπολλαπλασιασμού·

γ)

ηλεκτροσυγκόλληση και θερμοσυγκόλληση αρμών, εξαιρουμένων των ελάσσονος σημασίας επισκευών συγκόλλησης σε μονάδες εξάτμισης που πραγματοποιούνται από δεόντως εγκεκριμένο ή εξουσιοδοτημένο τεχνικό, χωρίς όμως την αντικατάσταση παρελκομένου·

δ)

τη διαταραχή μεμονωμένων μερών των μονάδων, τα οποία παραδίδονται ως μονάδες που έχουν υποβληθεί σε δοκιμή επί κλίνης, εξαιρουμένης της αντικατάστασης ή της προσαρμογής τμημάτων που κανονικά είναι δυνατόν να αντικατασταθούν ή να προσαρμοσθούν κατά τη συντήρηση.

4.

Η ζυγοστάθμιση έλικα, εξαιρουμένης:

α)

της πιστοποίησης στατικής ζυγοστάθμισης όταν απαιτείται από το εγχειρίδιο συντήρησης·

β)

της δυναμικής ζυγοστάθμισης σε εγκατεστημένες έλικες με ηλεκτρονικό εξοπλισμό ζυγοστάθμισης, εφόσον επιτρέπεται από το εγχειρίδιο συντήρησης ή άλλα εγκεκριμένα στοιχεία αξιοπλοΐας·

5.

Κάθε άλλη πρόσθετη εργασία που απαιτεί:

α)

ειδικά εργαλεία, εξοπλισμό ή εγκαταστάσεις· ή

β)

σημαντικές διαδικασίες συντονισμού εξαιτίας της παρατεταμένης διάρκειας των εργασιών και της συμμετοχής πολλών προσώπων.

Προσάρτημα VIII

Περιορισμένη συντήρηση από τον ιδιοκτήτη χειριστή

Επιπροσθέτως των απαιτήσεων που αναφέρονται στο παράρτημα I (Μέρος-M), τηρούνται οι κάτωθι βασικές αρχές πριν εκτελεσθεί οποιαδήποτε εργασία συντήρησης βάσει των όρων συντήρησης από το χειριστή-ιδιοκτήτη:

α)

Επάρκεια και ευθύνη

1.

Ο χειριστής-ιδιοκτήτης είναι πάντοτε υπεύθυνος για κάθε συντήρηση που εκτελεί.

2.

Πριν εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία συντήρησης χειριστή-ιδιοκτήτη, ο χειριστής-ιδιοκτήτης πρέπει να είναι ο ίδιος βέβαιος ότι διαθέτει τα ανάλογα προσόντα. Αποτελεί ευθύνη των χειριστών-ιδιοκτητών να εξοικειώνονται με τις συνήθεις πρακτικές συντήρησης των αεροσκαφών τους και με το πρόγραμμα συντήρησης αεροσκαφών. Αν ο χειριστής-ιδιοκτήτης δεν είναι αρμόδιος να αναλάβει την προς εκτέλεση εργασία, το αντικείμενο της εργασίας δεν μπορεί να διατεθεί από το χειριστή-ιδιοκτήτη.

3.

Ο χειριστής-ιδιοκτήτης (ή ο συμβεβλημένος με αυτόν φορέας διαχείρισης της αξιοπλοΐας που αναφέρεται στο τμήμα Ζ της ενότητας Α του παρόντος παραρτήματος) είναι υπεύθυνος για τον προσδιορισμό των εργασιών του χειριστή-ιδιοκτήτη σύμφωνα με αυτές τις βασικές αρχές στο πρόγραμμα συντήρησης και για τη διασφάλιση ότι το έγγραφο επικαιροποιείται εγκαίρως.

4.

Η έγκριση του προγράμματος συντήρησης πραγματοποιείται σύμφωνα με την M.A.302.

β)

Εργασίες

Ο χειριστής-ιδιοκτήτης μπορεί να εκτελεί απλές εξ όψεως επιθεωρήσεις ή εργασίες για τον έλεγχο της γενικής κατάστασης, τον εντοπισμό προφανών ζημιών και τον έλεγχο της κανονικής λειτουργίας του σκελετού του αεροσκάφους, των κινητήρων, των συστημάτων και των παρελκομένων.

Οι εργασίες συντήρησης δεν εκτελούνται από το χειριστή-ιδιοκτήτη όταν η εργασία:

1.

αφορά κρίσιμες πτυχές της ασφάλειας, των οποίων η ενδεχόμενη εσφαλμένη εκτέλεση θα επιδράσει δραστικά στην αξιοπλοΐα του αεροσκάφους ή αποτελεί εργασία συντήρησης που σχετίζεται με την ασφάλεια πτήσης όπως ορίζεται στην M.A.402 στοιχείο α) ή/και

2.

απαιτεί την αφαίρεση μειζόνων παρελκομένων ή μείζονος συγκροτήματος ή/και

3.

εκτελείται σύμφωνα με οδηγία αξιοπλοΐας ή περιορισμό αξιοπλοΐας (ALI), εκτός εάν υπάρχει ειδική πρόβλεψη στην οδηγία ή τον περιορισμό ή/και

4.

απαιτεί τη χρήση ειδικών εργαλείων, βαθμονομημένων εργαλείων (με εξαίρεση το δυναμομετρικό κλειδί σύσφιξης και το εργαλείο σύσφιξης) ή/και

5.

απαιτεί τη χρήση εξοπλισμού δοκιμής ή ειδικές δοκιμές (π.χ. Μη Καταστροφικές Δοκιμές (ΜΚΔ), δοκιμές συστήματος ή λειτουργικούς ελέγχους για εξοπλισμό αεροπλοΐας) ή/και

6.

συνίσταται σε οποιαδήποτε μη προγραμματισμένη ειδική επιθεώρηση (π.χ. heavy landing check) ή/και

7.

επηρεάζει συστήματα αναγκαία για τις διαδικασίες IFR ή/και

8.

περιλαμβάνεται στο προσάρτημα VII του παρόντος παραρτήματος ή είναι εργασία συντήρησης παρελκομένου σύμφωνα με την M.A.502 στοιχεία α), β), γ) ή δ).

Τα ανωτέρω κριτήρια 1 έως 8 δεν ανατρέπονται από λιγότερο περιοριστικές οδηγίες που εκδίδονται σύμφωνα με την M.A.302 στοιχείο δ) «Πρόγραμμα Συντήρησης».

Κάθε εργασία που περιγράφεται στο εγχειρίδιο πτήσης του αεροσκάφους ως εργασία προετοιμασίας του αεροσκάφους για πτήση (π.χ.: συναρμολόγηση των πτερύγων ανεμοπλοΐας ή προ πτήσεως επιθεώρηση) θεωρείται εργασία χειριστή και όχι εργασία συντήρησης χειριστή-ιδιοκτήτη και κατά συνέπεια δεν απαιτεί πιστοποιητικό διάθεσης σε λειτουργία.

γ)

Εκτέλεση των εργασιών συντήρησης χειριστή-ιδιοκτήτη και τήρηση αρχείων

Τα στοιχεία συντήρησης όπως ορίζονται στην M.A.401 πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμα κατά τη διάρκεια της συντήρησης από το χειριστή-ιδιοκτήτη και να τηρούνται. Λεπτομέρειες των δεδομένων στα οποία γίνεται παραπομπή κατά την εκτέλεση της συντήρησης από το χειριστή-ιδιοκτήτη πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο πιστοποιητικό διάθεσης σε λειτουργία σύμφωνα με την M.A.803 στοιχείο δ).

Ο χειριστής-ιδιοκτήτης πρέπει να ενημερώσει τον εγκεκριμένο φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας που είναι υπεύθυνος για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους ( όπου ενδείκνυται) το αργότερο 30 ημέρες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης του χειριστή-ιδιοκτήτη σύμφωνα με την M.A.305 στοιχείο α).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

(Μέρος-145)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

145.1   Γενικά

ΕΝΟΤΗΤΑ Α —

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

145.A.10

Πεδίο εφαρμογής

145.A.15

Αίτηση

145.A.20

Όροι έγκρισης

145.A.25

Απαιτήσεις που αφορούν τις εγκαταστάσεις

145.A.30

Απαιτήσεις που αφορούν το προσωπικό

145.A.35

Προσωπικό αρμόδιο για την πιστοποίηση και προσωπικό υποστήριξης

145.A.40

Εξοπλισμός, εργαλεία και υλικά

145.A.42

Αποδοχή παρελκομένων

145.A.45

Δεδομένα συντήρησης

145.A.47

Προγραμματισμός παραγωγής

145.A.50

Πιστοποίηση συντήρησης

145.A.55

Αρχεία συντήρησης

145.A.60

Αναφορά συμβάντων

145.A.65

Πολιτική ασφάλειας και ποιότητας, διαδικασίες συντήρησης και σύστημα ποιότητας

145.A.70

Εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα συντήρησης

145.A.75

Δικαιώματα του φορέα

145.A.80

Περιορισμοί επί του φορέα

145.A.85

Μεταβολές στον φορέα

145.A.90

Συνεχιζόμενη ισχύς της έγκρισης

145.A.95

Πορίσματα

ΕΝΟΤΗΤΑ B —

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

145.B.1

Πεδίο εφαρμογής

145.B.10

Αρμόδια αρχή

145.B.15

Φορείς εγκατεστημένοι σε διάφορα κράτη μέλη

145.B.20

Αρχική έγκριση

145.B.25

Έκδοση έγκρισης

145.B.30

Διατήρηση ισχύος της έγκρισης

145.B.35

Αλλαγές

145.B.40

Αλλαγές στο εγχειρίδιο του φορέα συντήρησης

145.B.45

Ανάκληση, αναστολή και περιορισμός ισχύος της έγκρισης

145.B.50

Πορίσματα

145.B.55

Τήρηση αρχείων

145.B.60

Απαλλαγές

Προσάρτημα I —

Πιστοποιητικό εγκεκριμένης διάθεσης έντυπο 1 του EASA

Προσάρτημα II —

Σύστημα έγκρισης κατηγορίας και ικανοτήτων φορέων συντήρησης κατά το παράρτημα I (Μέρος-M) τμήμα ΣΤ και το παράρτημα II (Μέρος-145)

Προσάρτημα III —

Έγκριση φορέα συντήρησης κατά το παράρτημα II (Μέρος-145)

Προσάρτημα IV —

Όροι για το προσωπικό που δεν διαθέτει προσόντα κατά το παράρτημα III (Μέρος-66) στο 145.A.30 στοιχείο ι) 1 και 2

145.1   ΓΕΝΙΚΑ

Για τους σκοπούς του παρόντος μέρους, η αρμόδια αρχή είναι:

1.

για φορείς που έχουν τον κύριο τόπο επαγγελματικής δραστηριότητάς τους στην επικράτεια κράτους μέλους, η αρχή που καθορίζεται από το εν λόγω κράτος μέλος, ή

2.

για φορείς που έχουν τον κύριο τόπο επαγγελματικής δραστηριότητάς τους σε τρίτη χώρα, ο Οργανισμός.

ΕΝΟΤΗΤΑ A

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

145.A.10   Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα ενότητα καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένας φορέας για να θεωρηθεί κατάλληλος για την έκδοση ή συνέχιση έγκρισης για τη συντήρηση αεροσκαφών και παρελκομένων αυτών.

145.A.15   Αίτηση

Η αίτηση για την έκδοση ή την τροποποίηση έγκρισης υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή με τη μορφή και τον τρόπο που έχει καθορίσει η εν λόγω αρχή.

145.A.20   Όροι έγκρισης

Ο φορέας καθορίζει το πεδίο εργασιών του εγχειριδίου λειτουργίας που ζητεί να καλύψει η έγκριση (το προσάρτημα IV του παραρτήματος Ι (Μέρος-Μ) περιέχει πίνακα με όλες τις κατηγορίες και ικανότητες).

145.A.25   Απαιτήσεις που αφορούν τις εγκαταστάσεις

Ο φορέας εξασφαλίζει ότι:

α)

Διατίθενται κατάλληλες εγκαταστάσεις για όλες τις προγραμματισμένες εργασίες, προκειμένου ιδιαίτερα να εξασφαλίζεται προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Τα εξειδικευμένα συνεργεία και υπόστεγα διαχωρίζονται κατάλληλα, προκειμένου να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες μόλυνσης του περιβάλλοντος και των χώρων εργασίας.

1.

Όσον αφορά τη συντήρηση βάσης των αεροσκαφών, διατίθενται υπόστεγα αεροσκαφών τα οποία είναι αρκετά μεγάλα για να χωρούν τα αεροσκάφη για την προγραμματισμένη συντήρηση βάσης.

2.

Όσον αφορά τη συντήρηση των παρελκομένων, διατίθενται συνεργεία παρελεκομένων τα οποία είναι αρκετά μεγάλα ώστε να χωρούν τα παρελκόμενα για την προγραμματισμένη συντήρηση τους.

β)

Διατίθενται κατάλληλοι χώροι γραφείων για την εποπτεία του προγραμματισμένου έργου που αναφέρεται στο στοιχείο α), και προσωπικό αρμόδιο για την πιστοποίηση, έτσι ώστε να μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του κατά τρόπο σύμφωνο με τα πρότυπα της ορθής συντήρησης αεροσκαφών.

γ)

Το περιβάλλον εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των υπόστεγων αεροσκαφών, των συνεργείων παρελκομένων και των εγκαταστάσεων των γραφείων είναι κατάλληλο για το έργο που επιτελείται και, ιδιαίτερα, τηρούνται οι εξειδικευμένες απαιτήσεις. Το περιβάλλον εργασίας είναι τέτοιο ώστε να μην μειώνεται η απόδοση του προσωπικού, εκτός εάν οι συνθήκες εκτέλεσης ειδικών εργασιών επιτάσσουν την εφαρμογή διαφορετικών μεθόδων:

1.

Οι θερμοκρασίες διατηρούνται σε τέτοιο επίπεδο ώστε το προσωπικό να μπορεί να εκτελεί τις απαιτούμενες εργασίες χωρίς αδικαιολόγητη δυσφορία.

2.

Η σκόνη και οι υπόλοιποι αέριοι ρύποι παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα και δεν επιτρέπεται η αύξησή τους στην περιοχή εργασίας σε βαθμό που να γίνεται εμφανής η επιφανειακή ρύπανση του αεροσκάφους ή του παρελκομένου αυτού. Στις περιπτώσεις που η σκόνη ή οι άλλοι αέριοι ρύποι προκαλούν εμφανή επιφανειακή ρύπανση, όλα τα συστήματα που επηρεάζονται από αυτούς σφραγίζονται έως ότου αποκατασταθούν αποδεκτές συνθήκες.

3.

Ο φωτισμός είναι τέτοιος ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εργασίες επιθεώρησης και συντήρησης μπορούν να εκτελεστούν με αποτελεσματικό τρόπο.

4.

Ο θόρυβος δεν διασπά την προσοχή του προσωπικού που εκτελεί εργασίες επιθεώρησης. Στις περιπτώσεις που δεν είναι πρακτικά δυνατός ο έλεγχος της πηγής θορύβου, το εν λόγω προσωπικό εφοδιάζεται με τα αναγκαία μέσα ατομικής προστασίας για την εξουδετέρωση του υπερβολικού θορύβου που προκαλεί διάσπαση της προσοχής κατά τις εργασίες επιθεώρησης.

5.

Στις περιπτώσεις που μια συγκεκριμένη εργασία συντήρησης απαιτεί την εφαρμογή ειδικών περιβαλλοντικών συνθηκών, που είναι διαφορετικές από τις ανωτέρω, τότε οι συνθήκες αυτές παρακολουθούνται στενά. Οι ειδικές συνθήκες προσδιορίζονται στα δεδομένα συντήρησης.

6.

Το περιβάλλον εργασίας για τη συντήρηση γραμμής είναι τέτοιο ώστε οι συγκεκριμένες εργασίες συντήρησης ή επιθεώρησης να μπορούν να εκτελούνται χωρίς αδικαιολόγητη διάσπαση της προσοχής. Συνεπώς, στις περιπτώσεις που το περιβάλλον εργασίας χειροτερεύει σε απαράδεκτο βαθμό όσον αφορά τη θερμοκρασία, υγρασία, χαλάζι, πάγο, χιόνι, άνεμο, φως, σκόνη ή άλλους αέριους ρύπους, οι συγκεκριμένες εργασίες συντήρησης ή επιθεώρησης πρέπει να αναβάλλονται έως ότου αποκατασταθούν αποδεκτές συνθήκες.

δ)

Διατίθενται ασφαλείς αποθηκευτικοί χώροι για παρελκόμενα, εξοπλισμό, εργαλεία και υλικά. Οι συνθήκες αποθήκευσης διασφαλίζουν το διαχωρισμό των χρησιμοποιήσιμων ανταλλακτικών από τα μη χρησιμοποιήσιμα παρελκόμενα, υλικά, εξοπλισμό και εργαλεία. Οι συνθήκες αποθήκευσης συμφωνούν με τις οδηγίες του κατασκευαστή για την αποφυγή φθοράς και η ζημίας των αποθηκευμένων υλικών. Η πρόσβαση στους χώρους αποθήκευσης περιορίζεται στο ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

145.A.30   Απαιτήσεις που αφορούν το προσωπικό

α)

Ο φορέας διορίζει έναν υπόλογο διευθυντή, ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος από την εταιρεία για να εξασφαλίσει ότι όλες οι εργασίες συντήρησης που απαιτούνται από τον αερομεταφορέα μπορούν να χρηματοδοτούνται και στη συνέχεια να εκτελούνται σύμφωνα με τα πρότυπα που καθορίζονται από το παρόν μέρος. Ο υπόλογος διευθυντής:

1.

εξασφαλίζει ότι είναι διαθέσιμα όλα τα αναγκαία μέσα για τη διεξαγωγή της συντήρησης σύμφωνα με την 145.Α.65, στοιχείο β) ώστε να διατηρείται σε ισχύ η έγκριση του φορέα,

2.

καθιερώνει και προωθεί την πολιτική ασφάλειας και ποιότητας που καθορίζεται στην 145.Α.65, στοιχείο α),

3.

επιδεικνύει στοιχειώδη κατανόηση του παρόντος παραρτήματος (Mέρος-145).

β)

Ο φορέας ορίζει ένα πρόσωπο ή μια ομάδα προσώπων, στις ευθύνες των οποίων περιλαμβάνεται η εξασφάλιση της συμμόρφωσης του φορέα προς τις απαιτήσεις του παρόντος μέρους. Το εν λόγω πρόσωπο ή πρόσωπα πρέπει να είναι τελικώς υπεύθυνα απέναντι στον υπόλογο διευθυντή.

1.

Το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που έχουν οριστεί αντιπροσωπεύουν την διοικητική δομή του φορέα για το έργο της συντήρησης και είναι υπεύθυνα για όλες τις διαδικασίες που καθορίζονται στο παρόν μέρος.

2.

Το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που έχουν οριστεί προσδιορίζονται ονομαστικά και τα πιστοποιητικά τους υποβάλλονται υπό μορφή και κατά τρόπο που έχει καθοριστεί από την αρμόδια αρχή.

3.

Το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που έχουν οριστεί είναι σε θέση να αποδείξουν ότι διαθέτουν σχετικές γνώσεις, υπόβαθρο και επαρκή πείρα σχετικά με τη συντήρηση αεροσκαφών ή παρελκομένων αυτών και αποδεικνύουν στην πράξη τις γνώσεις τους για το παρόν μέρος.

4.

Καθιερώνονται διαδικασίες που καθιστούν σαφές το ποιος αντικαθιστά οποιοδήποτε πρόσωπο απουσιάζει για μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δουλειά του.

γ)

Ο υπόλογος διευθυντής βάσει του στοιχείου α) αναθέτει σε ένα πρόσωπο την ευθύνη παρακολούθησης του συστήματος ποιότητας, συμπεριλαμβανομένου του σχετικού συστήματος ανατροφοδότησης όπως απαιτείται από την 145.Α.65, στοιχείο γ). Το εν λόγω πρόσωπο έχει απευθείας πρόσβαση στον υπόλογο διευθυντή ώστε να διασφαλίζεται η ορθή ενημέρωσή του σχετικά με θέματα ποιότητας και συμμόρφωσης.

δ)

Ο φορέας έχει πρόγραμμα ανθρωποωρών συντήρησης που δείχνει ότι διαθέτει επαρκές προσωπικό προκειμένου να προγραμματίζει, να εκτελεί, να εποπτεύει, να επιθεωρεί και να παρακολουθεί την ποιότητα του έργου του φορέα σύμφωνα με την έγκριση. Επιπλέον, ο φορέας εφαρμόζει διαδικασία επανεκτίμησης των προγραμματισμένων εργασιών στις περιπτώσεις που η πραγματική διαθεσιμότητα του προσωπικού είναι μικρότερη από το προγραμματισμένο επίπεδο επάνδρωσης για οποιαδήποτε βάρδια ή περίοδο εργασίας.

ε)

Ο φορέας καθορίζει και ελέγχει την καταλληλότητα του προσωπικού που ασχολείται με κάθε εργασία συντήρησης, διοίκησης και/ή ή με τους ελέγχους ποιότητας, σύμφωνα με διαδικασία και πρότυπα αποδεκτά από την αρμόδια αρχή. Εκτός από την αναγκαία πείρα για τη διεκπεραίωση της εργασίας, η καταλληλότητα πρέπει να περιλαμβάνει και την κατανόηση της επίδρασης του ανθρώπινου παράγοντα και της ανθρώπινης απόδοσης σε σχέση με τη λειτουργία του συγκεκριμένου προσώπου ως μέλους του φορέα. Ως «ανθρώπινος παράγοντας» νοούνται οι αρχές που εφαρμόζονται στον αεροναυτικό σχεδιασμό, στην πιστοποίηση, εκπαίδευση, λειτουργία και συντήρηση και απαιτούν την ασφαλή αλληλεπίδραση μεταξύ του ανθρώπινου παράγοντα και των άλλων συνιστωσών του συστήματος λαμβάνοντας κατάλληλα υπόψη την ανθρώπινη απόδοση. Ως «ανθρώπινη απόδοση» νοούνται οι προσωπικές ικανότητες και περιορισμοί, που επηρεάζουν την ασφάλεια και την απόδοση των αεροναυτικών λειτουργιών.

στ)

Ο φορέας διασφαλίζει ότι το προσωπικό που εκτελεί και/ή ελέγχει μη καταστροφική δοκιμή της διαρκούς αξιοπλοΐας της δομής και/ή των παρελκομένων αεροσκάφους έχει τα κατάλληλα προσόντα για τη συγκεκριμένη μη καταστροφική δοκιμή, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό ή ισοδύναμο πρότυπο που αναγνωρίζεται από τον Οργανισμό. Το προσωπικό που εκτελεί οποιαδήποτε άλλη εξειδικευμένη εργασία πρέπει να έχει τα κατάλληλα προσόντα σύμφωνα με επίσημα αναγνωρισμένα πρότυπα. Κατά παρέκκλιση του παρόντος στοιχείου, το προσωπικό που αναφέρεται στα στοιχεία ζ) και η), σημεία 1) και 2), και έχει, τα κατάλληλα προσόντα της κατηγορίας B1 ή B3 σύμφωνα με το παράρτημα III (Μέρος-66), μπορεί να εκτελεί και/ή να ελέγχει δοκιμές με χρήση διεισδυτικού υγρού χρωματικής αντίθεσης.

ζ)

Ο φορέας συντήρησης αεροσκαφών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο στοιχείο ι), για την περίπτωση συντήρησης γραμμής αεροσκαφών, διαθέτει προσωπικό πιστοποίησης με την κατάλληλη ικανότητα τύπου αεροσκάφους κατηγοριών Β1, Β2, Β3, αναλόγως, σύμφωνα με το παράρτημα III (Μέρος-66) και την 145.Α.35.

Επιπλέον, οι φορείς αυτοί μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν προσωπικό πιστοποίησης κατάλληλα εκπαιδευμένο για την εργασία, το οποίο διαθέτει τα δικαιώματα που περιγράφονται στις 66.A.20(α)(1) και 66.A.20(α)(3)(ii) και τα δικαιώματα κατά το παράρτημα III (Μέρος-66) και την 145.A.35 για την εκτέλεση ησσόνων εργασιών προγραμματισμένης συντήρησης σειράς και απλές επισκευές βλαβών. Η διαθεσιμότητα του ανωτέρω προσωπικού πιστοποίησης δεν αντικαθιστά την ανάγκη για την ύπαρξη προσωπικού πιστοποίησης των κατηγοριών Β1, Β2 και Β3, αναλόγως.

η)

Ο φορέας που εκτελεί συντήρηση αεροσκαφών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο στοιχείο ι):

1.

στην περίπτωση συντήρησης βάσης μεγάλων αεροσκαφών, διαθέτει προσωπικό πιστοποίησης με την κατάλληλη ικανότητα τύπου αεροσκάφους κατηγορίας C, σύμφωνα με το Μέρος-66 και την 145.Α.35. Επιπλέον, ο φορέας διαθέτει επαρκές προσωπικό με ικανότητα τύπου αεροσκάφους κατηγοριών Β1, Β2, αναλόγως σύμφωνα με το Μέρος-66 και την 145.Α.35 για την υποστήριξη του ανωτέρω προσωπικού πιστοποίησης κατηγορίας C.

i)

To προσωπικό υποστήριξης κατηγοριών Β1 και Β2 διασφαλίζει ότι έχουν εκτελεστεί όλες οι σχετικές εργασίες ή επιθεωρήσεις στο απαιτούμενο επίπεδο προτού το προσωπικό της κατηγορίας C εκδώσει το πιστοποιητικό διάθεσης σε υπηρεσία.

ii)

Ο φορέας διατηρεί μητρώο του ανωτέρω προσωπικού υποστήριξης κατηγοριών Β1 και Β2.

iii)

Το προσωπικό πιστοποίησης κατηγορίας C διασφαλίζει ότι έχει επιτευχθεί συμμόρφωση με το στοιχείο ι) και ότι όλες οι εργασίες που απαιτούνται από τον αερομεταφορέα έχουν ολοκληρωθεί κατά τον συγκεκριμένο έλεγχο ή σύνολο εργασιών συντήρησης βάσης και επιπλέον αξιολογεί την επίδραση τυχόν εργασιών που δεν εκτελέστηκαν με σκοπό είτε την προβολή απαίτησης για την εκτέλεσή τους είτε τη συμφωνία με τον αερομεταφορέα για την αναβολή της συγκεκριμένης εργασίας έως τον επόμενο προγραμματισμένο έλεγχο ή χρονικό όριο.

2.

στην περίπτωση συντήρησης βάσης αεροσκαφών εκτός από μεγάλα αεροσκάφη, διαθέτει είτε:

i)

προσωπικό πιστοποίησης με την κατάλληλη ικανότητα σε τύπο αεροσκάφους των κατηγοριών Β1, Β2 και Β3, σύμφωνα με το παράρτημα III (Μέρος-66) και την 145.Α.35, ή

ii)

προσωπικό πιστοποίησης με την κατάλληλη ικανότητα σε τύπο αεροσκάφους κατηγορίας C, το οποίο υποβοηθείται από το προσωπικό υποστήριξης που περιγράφεται στην 145.A.35(α)(i).

θ)

Το προσωπικό πιστοποίησης των παρελκομένων συμμορφώνεται με το παράρτημα III (Μέρος-66).

ι)

Κατά παρέκκλιση των στοιχείων ζ) και η), όσον αφορά την υποχρέωση συμμόρφωσης προς το παράρτημα III (Μέρος-66), ο φορέας μπορεί να χρησιμοποιεί προσωπικό πιστοποίησης με προσόντα που καθορίζονται από τις ακόλουθες διατάξεις:

1.

Στις εγκαταστάσεις φορέων που βρίσκονται εκτός της επικράτειας της Κοινότητας, το προσωπικό πιστοποίησης μπορεί να διαθέτει προσόντα σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς πολιτικής αεροπορίας του κράτους στο οποίο έχει καταχωρισθεί η νόμιμη έδρα εγκατάστασης του φορέα, με την επιφύλαξη των όρων που καθορίζονται στο προσάρτημα IV στο παρόν μέρος.

2.

Για τη συντήρηση γραμμής που εκτελείται σε σταθμό γραμμής φορέα που έχει την έδρα του εκτός της επικράτειας της Κοινότητας, το προσωπικό πιστοποίησης μπορεί να διαθέτει προσόντα σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς πολιτικής αεροπορίας του κράτους στο οποίο βρίσκεται ο σταθμός γραμμής, με την επιφύλαξη των όρων που καθορίζονται στο προσάρτημα IV στο παρόν μέρος.

3.

Στην περίπτωση επαναλαμβανόμενης οδηγίας ενεργειών ελέγχου της αξιοπλοΐας πριν από την πτήση, η οποία ρητά αναφέρει ότι μπορεί να εκτελεστεί από το ιπτάμενο πλήρωμα, ο φορέας μπορεί να εκδώσει περιορισμένη εξουσιοδότηση πιστοποίησης προς τον κυβερνήτη ή/και τον ιπτάμενο μηχανικό του αεροσκάφους με βάση την άδεια των μελών του ιπτάμενου πληρώματος. Ωστόσο, ο φορέας διασφαλίζει ότι έχει ολοκληρωθεί επαρκής πρακτική εκπαίδευση ώστε να διασφαλίζεται ότι ο κυβερνήτης ή ο ιπτάμενος μηχανικός του αεροσκάφους μπορεί να εκτελέσει την οδηγία αξιοπλοΐας σύμφωνα με το απαιτούμενο πρότυπο.

4.

Στην περίπτωση αεροσκάφους που εκτελεί πτήσεις μακριά από υποστηριζόμενη τοποθεσία, ο φορέας μπορεί να εκδώσει περιορισμένη εξουσιοδότηση πιστοποίησης προς τον κυβερνήτη ή/και τον ιπτάμενο μηχανικό με βάση την άδεια των μελών του πληρώματος εφόσον κρίνει ότι έχει ολοκληρωθεί επαρκής πρακτική εκπαίδευση ώστε να διασφαλίζεται ότι ο κυβερνήτης ή ο ιπτάμενος μηχανικός μπορεί να εκτελέσει το συγκεκριμένο έργο σύμφωνα με το απαιτούμενο πρότυπο. Οι όροι του παρόντος στοιχείου αναλύονται με λεπτομέρειες σε διαδικασία που περιλαμβάνεται στο εγχειρίδιο λειτουργίας.

5.

Στις παρακάτω απρόβλεπτες περιπτώσεις, όταν το αεροσκάφος έχει καθηλωθεί στο έδαφος σε τοποθεσία διαφορετική από την κύρια βάση όπου δεν υπάρχει διαθέσιμο κατάλληλο προσωπικό πιστοποίησης, ο φορέας που έχει αναλάβει με σύμβαση την παροχή υποστήριξης συντήρησης μπορεί να εκδώσει άπαξ εξουσιοδότηση πιστοποίησης:

i)

σε έναν από τους εργαζομένους του, ο οποίος έχει ισοδύναμου τύπου εξουσιοδότηση για αεροσκάφος παρόμοιας τεχνολογίας, κατασκευής και συστημάτων, ή

ii)

σε οποιοδήποτε πρόσωπο με πείρα συντήρησης όχι μικρότερη των 5 ετών το οποίο κατέχει ισχύουσα άδεια συντήρησης αεροσκάφους κατά ΔΟΠΑ, με ικανότητα για τον τύπο του αεροσκάφους για τον οποίον απαιτείται η πιστοποίηση, με την προϋπόθεση ότι στη συγκεκριμένη τοποθεσία δεν υπάρχει φορέας κατάλληλα εγκεκριμένος σύμφωνα με το παρόν μέρος και ότι ο συμβασιούχος φορέας έχει αποκτήσει και διατηρεί σε φάκελο αποδείξεις για την πείρα και την άδεια του συγκεκριμένου προσώπου.