EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0972

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 972/2014 της Επιτροπής, της 11ης Σεπτεμβρίου 2014 , σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία

OJ L 274, 16.9.2014, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/972/oj

16.9.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 274/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 972/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 11ης Σεπτεμβρίου 2014

σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή της συνδυασμένης ονοματολογίας που προσαρτάται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν μέτρα όσον αφορά τη δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 προβλέπει τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ). Οι εν λόγω κανόνες εφαρμόζονται επίσης σε κάθε άλλη ονοματολογία η οποία βασίζεται εν όλω ή εν μέρει στη ΣΟ ή προσθέτει σε αυτήν οποιαδήποτε νέα υποδιαίρεση και θεσπίζεται με ειδικές διατάξεις της Ένωσης με σκοπό την εφαρμογή δασμολογικών και άλλων μέτρων σχετικά με τις εμπορευματικές συναλλαγές.

(3)

Κατ' εφαρμογή των γενικών αυτών κανόνων, τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη (1) του πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να υπαχθούν στον κωδικό ΣΟ που εμφαίνεται στη στήλη (2), για τους λόγους που αναφέρονται στη στήλη (3) του εν λόγω πίνακα.

(4)

Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι ο κάτοχος δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών, οι οποίες έχουν εκδοθεί σχετικά με τα εμπορεύματα που αφορά ο παρών κανονισμός και δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό, μπορεί να συνεχίσει να τις επικαλείται επί μια ορισμένη χρονική περίοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου (2). Η διάρκεια της εν λόγω προθεσμίας θα πρέπει να είναι τρίμηνη.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη (1) του πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα κατατάσσονται στη συνδυασμένη ονοματολογία στον κωδικό ΣΟ που εμφαίνεται στη στήλη (2) του εν λόγω πίνακα.

Άρθρο 2

Οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2014.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Algirdas ŠEMETA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κατάταξη

(κωδικός ΣΟ)

Αιτιολογία

(1)

(2)

(3)

Υγρό προϊόν, αποτελούμενο από ένα σιλάνιο, μονομερές φωσφορικό μεθακρυλοξυδεκύλιο (MDP), διμεθακρυλικές ρητίνες, μεθακρυλικό 2-υδροξυαιθύλιο (ΗΕΜΑ), ένα συμπολυμερές, ένα πληρωτικό υλικό, αιθανόλη, νερό και καταλύτες έναρξης (εκκινητές), το οποίο προορίζεται για οδοντιατρική χρήση.

Το προϊόν προετοιμάζει την επιφάνεια των οδοντικών κοιλοτήτων για τη συγκόλληση του εμφρακτικού υλικού. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για απευαισθητοποίηση οδοντικών ριζών, στεγανοποίηση της οδοντίνης πριν από τη στερέωση αποκαταστάσεων με αμάλγαμα, ως προστατευτική επικάλυψη σε συνδυασμό με υαλοϊονομερή υλικά αποκατάστασης ή για προληπτικές καλύψεις οπών και σχισμών.

3006 40 00

Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1, 3 στοιχείο α) και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, από τη σημείωση 4 στοιχείο στ) του κεφαλαίου 30 και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 3006 και 3006 40 00.

Λόγω των αντικειμενικών χαρακτηριστικών του, συγκεκριμένα της παρουσίας αιθανόλης και νερού, το προϊόν είναι πιο λεπτόρρευστο απ' ό, τι τα κλασικά πληρωτικά υλικά και μπορεί εύκολα να διεισδύει στα δόντια.

Παρά το γεγονός ότι το προϊόν έχει την όψη συγκολλητικού, χρησιμοποιείται στα δόντια ως ενεργοποιητής (primer) για να ενεργοποιεί την οδοντίνη στην επιφάνειά τους με σκοπό τη συγκόλληση του εμφρακτικού υλικού σε αυτή. Το προϊόν παραμένει στα δόντια κατά τη διάρκεια της αγωγής και μετά την ολοκλήρωσή της, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος της έμφραξης.

Η κατάταξη στην κλάση 3506 ως κόλλα αποκλείεται, επειδή η κλάση 3006 παρέχει πιο εξειδικευμένη περιγραφή. Επιπλέον, ορισμένες από τις προβλεπόμενες χρήσεις (απευαισθητοποίηση οδοντικών ριζών, στεγανοποίηση της οδοντίνης και χρήση ως προστατευτική επικάλυψη) δεν αποτελούν συνήθεις χρήσεις κόλλας.

Κατά συνέπεια, το προϊόν πρέπει να καταταχθεί στον κωδικό ΣΟ 3006 40 00 ως οδοντική κονία (τσιμέντο) και άλλα προϊόντα για το σφράγισμα των δοντιών.


Top