Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0834

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 834/2014 της Επιτροπής, της 22ας Ιουλίου 2014 , για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης της κοινής γεωργικής πολιτικής

OJ L 230, 1.8.2014, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/834/oj

1.8.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 230/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Ιουλίου 2014

για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης της κοινής γεωργικής πολιτικής

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 της 17ης Δεκεμβρίου 2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 110 παράγραφοι 2 και 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 προβλέπει κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης για τη μέτρηση της απόδοσης της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ). Για την εφαρμογή του εν λόγω πλαισίου, πρέπει να καθοριστούν κανόνες που να εξασφαλίζουν συνολική και τακτική αξιολόγηση της προόδου, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της ΚΓΠ σε σχέση με τους στόχους. Προκειμένου να δοθεί στα κράτη μέλη και την Επιτροπή η δυνατότητα να θέσουν σε εφαρμογή ένα συνεκτικό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης, θα πρέπει να καθοριστεί μια δέσμη κοινών δεικτών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 110 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.

(2)

Οι εν λόγω δείκτες θα πρέπει να συνδέονται με τη δομή και τους στόχους της ΚΓΠ και να βασίζονται σε μετρήσιμα στοιχεία. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να καθοριστούν διάφορα είδη δεικτών ώστε να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση της ΚΓΠ σε όλα τα επίπεδα. Οι δείκτες αντικτύπου θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τους κοινούς βασικούς στόχους της ΚΓΠ, όπως ορίζονται στο άρθρο 110 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013. Για κάθε έναν από τους εν λόγω κοινούς βασικούς στόχους μπορούν να προσδιοριστούν ειδικότεροι στόχοι, για τους οποίους πρέπει να καθοριστούν δείκτες αποτελεσμάτων. Οι ειδικοί αυτοί στόχοι περιλαμβάνουν το γεωργικό εισόδημα και τη μεταβλητότητά του, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα, τη σταθερότητα της αγοράς, τις προσδοκίες των καταναλωτών, την παροχή δημόσιων αγαθών και την προστασία του περιβάλλοντος, τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή, και τη διατήρηση μιας διαφοροποιημένης γεωργίας, καθώς και τους ειδικούς στόχους που έχουν καθοριστεί για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), και συγκεκριμένα τις προτεραιότητες της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη. Επιπλέον, η πρακτική εφαρμογή των μέσων της ΚΓΠ θα πρέπει να παρακολουθείται με βάση δείκτες επιδόσεων που είναι σε θέση να αντικατοπτρίζουν αυτό το επιχειρησιακό επίπεδο της ΚΓΠ.

(3)

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι το πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά και σε ενδεδειγμένο χρόνο από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να απαιτηθεί από τα κράτη μέλη να διαβιβάζουν τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της ΚΓΠ πληροφορίες εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στους σχετικούς κανονισμούς. Για την αποφυγή περιττού διοικητικού φόρτου, η Επιτροπή θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να κάνει χρήση των πληροφοριών που έχει ήδη στη διάθεσή της,

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής των γεωργικών ταμείων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Δείκτες

Οι δείκτες που καθιστούν δυνατή την αξιολόγηση της προόδου, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) σε σχέση με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 110 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 πρέπει να είναι μετρήσιμοι. Οι δείκτες αυτοί περιλαμβάνουν:

α)

δείκτες αντικτύπου, όπως ορίζονται στο τμήμα 1 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, οι οποίοι αντικατοπτρίζουν τους τομείς που αναμένεται να επηρεαστούν από την ΚΓΠ·

β)

δείκτες αποτελεσμάτων, όπως ορίζονται στο τμήμα 2 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, οι οποίοι αντικατοπτρίζουν τα κύρια επιτεύγματα:

i)

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2)·

ii)

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013·

iii)

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3)· και

iv)

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4)·

γ)

δείκτες επιδόσεων, όπως ορίζονται στο τμήμα 3 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, οι οποίοι αντικατοπτρίζουν την εφαρμογή των σχετικών εργαλείων της ΚΓΠ·

δ)

δείκτες πλαισίου, όπως αναφέρονται στο τμήμα 4 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, οι οποίοι αντικατοπτρίζουν τις σχετικές πτυχές των τάσεων του γενικού πλαισίου που ενδέχεται να επηρεάσουν την εφαρμογή, τα επιτεύγματα και τις επιδόσεις της ΚΓΠ·

Οι δείκτες αποτελεσμάτων, οι δείκτες επιδόσεων και οι δείκτες πλαισίου, σχετικοί με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), καθορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 808/2014 (5).

Άρθρο 2

Παροχή πληροφοριών

1.   Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή τις πληροφορίες που απαιτούνται για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της απόδοσης της ΚΓΠ εντός των προθεσμιών για την υποβολή εκθέσεων και κοινοποιήσεων πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία των μέσων της ΚΓΠ που προβλέπονται στους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι ακριβείς και αξιόπιστες.

2.   Για την εφαρμογή του κοινού πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης, η Επιτροπή χρησιμοποιεί, στο μέτρο του δυνατού, τις ακόλουθες πληροφορίες που τα κράτη μέλη έχουν ήδη θέσει στη διάθεσή της μέσω των υφισταμένων μέσων για την ανταλλαγή πληροφοριών:

α)

πληροφορίες, κοινοποιήσεις και εκθέσεις που τέθηκαν στη διάθεση της Επιτροπής σε σχέση με την εφαρμογή των μέσων που λειτουργούν στο πλαίσιο της ΚΓΠ και την εφαρμογή της σχετικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης·

β)

πληροφορίες που τέθηκαν στη διάθεση της Επιτροπής στο πλαίσιο της εκκαθάρισης των λογαριασμών.

γ)

πληροφορίες που τέθηκαν στη διάθεση της Eurostat.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549.

(2)  Κανονισμός (EE) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 608).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671

(5)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 808/2004 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ L 227 της 31.7.2014, σ.18).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δείκτες του κοινού πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ)

1.   Δείκτες αντικτύπου που αναφέρονται στο άρθρο 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α),

1.

Γεωργικό επιχειρηματικό εισόδημα

2.

Γεωργικό εισόδημα συντελεστών παραγωγής

3.

Συνολική παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής στον τομέα της γεωργίας

4.

Διακύμανση των τιμών βασικών προϊόντων της ΕΕ

5.

Εξέλιξη των τιμών καταναλωτή των προϊόντων διατροφής

6.

Γεωργικό εμπορικό ισοζύγιο

7.

Εκπομπές από τη γεωργία

8.

Δείκτης πτηνών που ζουν σε γεωργικές εκτάσεις

9.

Γεωργία υψηλής φυσικής αξίας

10.

Άντληση νερού στον τομέα της γεωργίας

11.

Ποιότητα του νερού

12.

Οργανικές ύλες του εδάφους σε αρόσιμη γη

13.

Διάβρωση εδάφους από το νερό

14.

Ποσοστό απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές

15.

Βαθμός φτώχειας στις αγροτικές περιοχές

16.

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις αγροτικές περιοχές

2.   Δείκτες αποτελεσμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β),

1.

Ποσοστό άμεσων ενισχύσεων στο γεωργικό εισόδημα

2.

Μεταβλητότητα του γεωργικού εισοδήματος

βάσει του τύπου εκμετάλλευσης

βάσει του οικονομικού μεγέθους

3.

Προστιθέμενη αξία για τους παραγωγούς πρωτογενών προϊόντων στην αλυσίδα τροφίμων

4.

Εξαγωγές γεωργικών προϊόντων της ΕΕ

μερίδιο των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων της ΕΕ στις παγκόσμιες εξαγωγές

μερίδιο των τελικών προϊόντων στις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων της ΕΕ

5.

Δημόσια παρέμβαση: % του όγκου των προϊόντων που αγοράζονται στο πλαίσιο παρεμβάσεων για αποθεματοποίηση επί της συνολικής παραγωγής της ΕΕ

6.

Ιδιωτική αποθεματοποίηση: % του όγκου των προϊόντων υπό ιδιωτική αποθεματοποίηση επί της συνολικής παραγωγής της ΕΕ

7.

Επιστροφές κατά την εξαγωγή: % του όγκου των προϊόντων που εξάγονται με επιστροφές κατά την εξαγωγή επί της συνολικής παραγωγής της ΕΕ

8.

Τιμές των βασικών προϊόντων της ΕΕ σε σύγκριση με τις παγκόσμιες τιμές (ανά προϊόν)

9.

Αξία της παραγωγής στο πλαίσιο συστημάτων ποιότητας της ΕΕ σε σύγκριση με τη συνολική αξία της γεωργικής παραγωγής και της παραγωγής τροφίμων

10.

Σημασία της βιολογικής γεωργίας

ποσοστό των εκτάσεων βιολογικής καλλιέργειας επί του συνόλου της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης (ΧΓΕ)·

ποσοστό του βιολογικού ζωικού κεφαλαίου επί του συνολικού ζωικού κεφαλαίου.

11.

Ποικιλότητα των καλλιεργειών

σε επίπεδο εκμετάλλευσης (αριθμός εκμεταλλεύσεων προς αριθμό καλλιεργειών και μέγεθος)

σε επίπεδο περιοχής

12.

Μερίδιο βοσκότοπων επί της συνολικής ΧΓΕ

13.

Μερίδιο της περιοχής οικολογικής εστίασης (ΠΟΕ) επί της γεωργικής γης

14.

Μερίδιο της περιοχής που υπόκειται σε πρακτικές οικολογικού προσανατολισμού

15.

Καθαρή μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα καλλιεργούμενα εδάφη

16.

Διαρθρωτική ποικιλομορφία

σε απόλυτες τιμές

σε σχετικές τιμές

17.

Πρόσθετοι δείκτες αποτελεσμάτων που καθορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 808/2014.

3.   Δείκτες επιδόσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ),

Άμεσες ενισχύσεις

Καθεστώς βασικής ενίσχυσης

Αριθμός γεωργών

Αριθμός εκταρίων

Καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης

Αριθμός γεωργών

Αριθμός εκταρίων

Μεταβατική εθνική ενίσχυση

Αριθμός γεωργών

Αριθμός μονάδων για τις οποίες χορηγείται μεταβατική εθνική ενίσχυση (εκτάρια/ζώα/λοιπές)

Αναδιανεμητική ενίσχυση

Αριθμός γεωργών

Αριθμός εκταρίων

Οικολογική μέριμνα

Συνολικός αριθμός των γεωργών που πρέπει να εφαρμόζουν μία τουλάχιστον υποχρέωση οικολογικής μέριμνας

Συνολικός αριθμός των εκταρίων που δηλώθηκαν από τους εν λόγω γεωργούς

Εξαιρέσεις από την οικολογική μέριμνα

Αριθμός εξαιρούμενων γεωργών: γεωργοί βιολογικών καλλιεργειών/εξαιρούμενοι από την υποχρέωση διαφοροποίησης των καλλιεργειών/εξαιρούμενοι από την υποχρέωση σχετικά με την περιοχή οικολογικής εστίασης (ΠΟΕ)

Αριθμός εξαιρούμενων εκταρίων που δηλώθηκαν από τους εν λόγω γεωργούς (γεωργοί βιολογικών καλλιεργειών/εξαιρούμενοι από την υποχρέωση διαφοροποίησης των καλλιεργειών/εξαιρούμενοι από την υποχρέωση σχετικά με την περιοχή οικολογικής εστίασης (ΠΟΕ)

Διαφοροποίηση των καλλιεργειών

Αριθμός των γεωργών που υπόκεινται σε διαφοροποίηση των καλλιεργειών (με 2 καλλιέργειες· με 3 καλλιέργειες)

Αριθμός εκταρίων αρόσιμης γης που δηλώθηκε από τους γεωργούς που υπόκεινται σε διαφοροποίηση των καλλιεργειών (με 2 καλλιέργειες· με 3 καλλιέργειες)

Μόνιμες χορτολιβαδικές εκτάσεις

Αριθμός γεωργών που κατέχουν μόνιμες χορτολιβαδικές εκτάσεις οι οποίες λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της αναλογίας των εκτάσεων αυτών προς τη χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση

Αριθμός εκταρίων μόνιμων χορτολιβαδικών εκτάσεων που δηλώθηκαν από τους γεωργούς και λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της αναλογίας των εκτάσεων αυτών προς τη χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση

Αριθμός γεωργών που κατέχουν μόνιμες χορτολιβαδικές εκτάσεις σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί περιβαλλοντικά ευαίσθητες

Αριθμός εκταρίων περιβαλλοντικά ευαίσθητων χορτολιβαδικών εκτάσεων που δηλώθηκαν από τους εν λόγω γεωργούς

Αριθμός εκταρίων χορτολιβαδικών εκτάσεων που έχουν χαρακτηριστεί περιβαλλοντικά ευαίσθητες (σύνολο)

Περιοχές οικολογικής εστίασης (ΠΟΕ)

Αριθμός των γεωργών που υπόκεινται σε απαιτήσεις σχετικές με τις ΠΟΕ

Αριθμός εκταρίων αρόσιμης γης που δηλώθηκε από τους γεωργούς οι οποίοι υπόκεινται σε απαιτήσεις σχετικές με τις ΠΟΕ

Αριθμός εκταρίων που δηλώθηκαν από τους γεωργούς ως ΠΟΕ, κατανεμημένες ανά τύπο ΠΟΕ

Ισοδυναμία

Αριθμός γεωργών που εφαρμόζουν ισοδύναμα μέτρα (συστήματα πιστοποίησης ή γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα)

Αριθμός εκταρίων που δηλώθηκαν από τους γεωργούς που εφαρμόζουν ισοδύναμα μέτρα (συστήματα πιστοποίησης ή γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα)

Ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας

Αριθμός γεωργών

Αριθμός εκταρίων

Καθεστώς μικρών εκμεταλλεύσεων

Αριθμός γεωργών

Αριθμός εκταρίων

Προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη

Αριθμός δικαιούχων προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης (ανά τομέα)

Επιλέξιμες ποσότητες (αριθμός εκταρίων/αριθμός ζώων ανά τομέα)

Αριθμός εκταρίων

Αριθμός ζώων

Ενίσχυση για γεωργούς σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς

Αριθμός γεωργών

Αριθμός εκταρίων

Εθνικά προγράμματα στον τομέα του βαμβακιού

Αριθμός γεωργών

Αριθμός εκταρίων

Μέτρα που αφορούν την αγορά

Δημόσια παρέμβαση

Όγκος

Διάρκεια

Ιδιωτική αποθεματοποίηση

Όγκος

Διάρκεια

Επιστροφές κατά την εξαγωγή

Όγκος των προϊόντων που εξάγονται με επιστροφές κατά την εξαγωγή

Έκτακτα μέτρα στήριξης

[κατά περίπτωση]

Οργανώσεις παραγωγών

% της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο από οργανώσεις παραγωγών και τις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών

Καθεστώτα για σχολεία

Αριθμός των τελικών δικαιούχων του καθεστώτος προώθησης της κατανάλωσης γάλακτος στα σχολεία

Αριθμός των τελικών δικαιούχων του καθεστώτος προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία

Αμπελοοινικός τομέας

Αριθμός εκταρίων των νέων φυτεύσεων αμπέλου

Αριθμός εκταρίων αναδιαρθρωμένων αμπελώνων

Αριθμός σχεδίων προώθησης στον αμπελοοινικό τομέα

Αριθμός επενδυτικών σχεδίων και μέτρων καινοτομίας

Οριζόντια ζητήματα

Πολλαπλή συμμόρφωση

Αριθμός εκταρίων που υπόκεινται σε πολλαπλή συμμόρφωση

Μερίδιο ενισχύσεων της ΚΓΠ που υπόκεινται σε πολλαπλή συμμόρφωση

Πολιτική για την ποιότητα

Γεωγραφικές ενδείξεις στον αμπελοοινικό τομέα

Αριθμός νέων προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης, προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων και εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων ανά τομέα

Βιολογική γεωργία

Αριθμός εκταρίων (συνολικά και υπό μετάβαση)

Αριθμός πιστοποιημένων και εγγεγραμμένων επιχειρήσεων παραγωγής βιολογικών προϊόντων

Πολιτική προώθησης

Αριθμός προγραμμάτων (εντός και εκτός της ΕΕ)

Αριθμός νέων προτεινουσών οργανώσεων

Σύστημα παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Αριθμός γεωργών που έχουν λάβει συμβουλευτικές υπηρεσίες

Αγροτική Ανάπτυξη

Οι δείκτες επιδόσεων που καθορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 808/2014.

4.   Δείκτες πλαισίου που αναφέρονται στο άρθρο 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ),

Οι δείκτες που καθορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 808/2014.


Top