EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0763

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 763/2014 της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας καθώς και οδηγίες για τη δημιουργία εμβλήματος της Ένωσης

OJ L 209, 16.7.2014, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/763/oj

16.7.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 209/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 763/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 11ης Ιουλίου 2014

για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας καθώς και οδηγίες για τη δημιουργία εμβλήματος της Ένωσης

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 119 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 119 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 προβλέπει γενικούς κανόνες σχετικά με την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα που διέπουν όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα και δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας («ΕΤΘΑ»). Οι λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τα μέτρα ενημέρωσης και δημοσιότητας για το κοινό και τα μέτρα ενημέρωσης για τους αιτούντες και τους δικαιούχους ορίζονται στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014.

(2)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί εναρμονισμένη οπτική ταυτότητα όσον αφορά τα μέτρα ενημέρωσης και επικοινωνίας για ενέργειες στον τομέα της πολιτικής συνοχής της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ, πρέπει να προβλεφθούν οδηγίες για τη δημιουργία εμβλήματος της Ένωσης και να καθοριστούν τυποποιημένα χρώματα, καθώς και τεχνικά χαρακτηριστικά για την απεικόνιση του εμβλήματος της Ένωσης και αναφορά στο ταμείο ή στα ταμεία που χρηματοδοτούν τη δράση,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αναγνώριση της χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Το κράτος μέλος ή η διαχειριστική αρχή είναι υπεύθυνα για να διασφαλίζουν ότι όλα τα μέτρα ενημέρωσης και δημοσιότητας που απευθύνονται σε δικαιούχους, δυνητικούς δικαιούχους και στο κοινό περιλαμβάνουν τις εξής πληροφορίες για να δείξουν ότι η πράξη χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας:

α)

εμφανίζουν το έμβλημα της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 2, και αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 3·

β)

αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, ή, σε περίπτωση πράξης χρηματοδότησης μιας δράσης από περισσότερα του ενός ταμεία, αναφέρονται σε αυτά τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, σύμφωνα με το άρθρο 4.

Άρθρο 2

Έμβλημα της Ένωσης

1.   Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δημιουργηθεί σύμφωνα με τα γραφικά πρότυπα που ορίζονται στο παράρτημα.

2.   Το έμβλημα της Ένωσης πρέπει να εμφανίζεται με χρώμα σε δικτυακούς τόπους. Σε όλα τα άλλα μέσα, το χρώμα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου αυτό είναι εφικτό. Μονόχρωμη έκδοση μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο σε αιτιολογημένες περιπτώσεις.

3.   Το έμβλημα της Ένωσης πρέπει πάντοτε να είναι εμφανές και να τοποθετείται σε περίοπτη θέση. Η θέση και το μέγεθός του θα πρέπει να είναι ανάλογο σε σχέση με την κλίμακα του υλικού ή του εγγράφου που χρησιμοποιείται. Το ελάχιστο ύψος του εμβλήματος της Ένωσης πρέπει να είναι 1 cm. Σε μικρά διαφημιστικά έντυπα, το ελάχιστο ύψος του εμβλήματος της Ένωσης πρέπει να είναι 5 mm.

4.   Όταν το έμβλημα της Ένωσης περιλαμβάνεται σε δικτυακό τόπο, πρέπει να είναι ορατό μόλις γίνεται η πρόσβαση σε αυτόν, χωρίς να χρειάζεται δηλαδή να αλλάξει σελίδα ο χρήστης.

5.   Εάν εμφανίζονται και άλλα λογότυπα, το έμβλημα της Ένωσης πρέπει να έχει τουλάχιστον το ίδιο μέγεθος, μετρούμενο σε ύψος ή πλάτος, με το μεγαλύτερο από τα λοιπά λογότυπα. Συνιστάται η τοποθέτηση του εμβλήματος της ΕΕ σε απόσταση από τα λοιπά λογότυπα.

Άρθρο 3

Αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση

1.   Η ονομασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγράφεται πάντοτε ολόκληρη. Η γραμματοσειρά που θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το έμβλημα της ΕΕ μπορεί να είναι μία από τις ακόλουθες: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma και Verdana. Δεν επιτρέπονται πλάγιες ή υπογραμμισμένες παραλλαγές ούτε η χρήση ειδικών εφέ για τους χαρακτήρες.

2.   Όσον αφορά τη θέση του κειμένου σε σχέση με το έμβλημα της Ένωσης, δεν υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές, αλλά το κείμενο δεν θα πρέπει να επικαλύπτεται με το έμβλημα κατά κανέναν τρόπο.

3.   Το μέγεθος των χαρακτήρων θα πρέπει να είναι ανάλογο του μεγέθους του εμβλήματος. Το χρώμα των χαρακτήρων θα πρέπει να είναι ανακλαστικό κυανό, μαύρο ή λευκό, ανάλογα με το υπόβαθρο.

Άρθρο 4

Αναφορά στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Όταν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας ή τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία αναφέρονται σε έναν δικτυακό τόπο, η εν λόγω αναφορά πρέπει να είναι ορατή μόλις γίνεται η πρόσβαση σε αυτόν, χωρίς να χρειάζεται δηλαδή να αλλάξει σελίδα ο χρήστης.

Άρθρο 5

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jose Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 149 της 20.5.2014, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Γραφικά πρότυπα για τη δημιουργία του εμβλήματος της Ένωσης και τον καθορισμό των τυποποιημένων χρωμάτων

Για λεπτομέρειες και οδηγίες, βλέπε:

http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_en.pdf

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ

Με φόντο τον γαλανό ουρανό σχηματίζεται ένας κύκλος από δώδεκα χρυσά αστέρια που συμβολίζουν την ένωση των λαών της Ευρώπης. Τα αστέρια είναι πάντα δώδεκα, αριθμός που αποτελεί το σύμβολο της τελειότητας και της ενότητας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΥ

Σε γαλάζιο φόντο, ένας κύκλος από δώδεκα χρυσά πεντάκτινα αστέρια με μη εφαπτόμενες κορυφές.

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Image

Το έμβλημα έχει τη μορφή μπλε ορθογώνιας σημαίας με βάση μιάμιση φορά μεγαλύτερη από το ύψος της. Δώδεκα χρυσά αστέρια, που είναι διατεταγμένα σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους, σχηματίζουν έναν νοητό κύκλο, το κέντρο του οποίου συμπίπτει με το σημείο τομής των διαγωνίων του ορθογωνίου. Η ακτίνα του κύκλου είναι ίση προς το ένα τρίτο του ύψους. Κάθε αστέρι έχει πέντε κορυφές, οι οποίες διατάσσονται στην περιφέρεια ενός νοητού κύκλου, του οποίου η ακτίνα ισούται με το 1/18 του ύψους του ορθογωνίου. Όλα τα αστέρια έχουν κατακόρυφη διάταξη, δηλαδή με μία κορυφή προς τα πάνω και δύο κορυφές στηριζόμενες σε νοητή γραμμή κάθετη προς τον ιστό της σημαίας. Ο κύκλος είναι διατεταγμένος έτσι ώστε τα αστέρια να καταλαμβάνουν τη θέση των ακέραιων ωρών στην όψη ρολογιού. Ο αριθμός των αστεριών δεν μεταβάλλεται.

ΧΡΩΜΑΤΑ

Το έμβλημα έχει τα εξής χρώματα:

ΠΑΝΤΟΝΙΚΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΚΥΑΝΟΥΝ (PANTONE REFLEX BLUE) για την επιφάνεια του ορθογωνίου,

ΠΑΝΤΟΝΙΚΟ ΚΙΤΡΙΝΟ (PANTONE YELLOW) για τα αστέρια.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΙΑ

Όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος της εκτύπωσης σε τετραχρωμία, αναπαράγονται τα δύο τυποποιημένα χρώματα με τη χρήση των τεσσάρων χρωμάτων της συγκεκριμένης μεθόδου.

Το PANTONE YELLOW αποκτάται με χρήση 100 % του «Κίτρινου Διεργασίας» («Process Yellow»).

Το ΠΑΝΤΟΝΙΚΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΚΥΑΝΟ (PANTONE REFLEX BLUE) επιτυγχάνεται με την ανάμειξη 100 % «κυανού διεργασίας» («Process Cyan») και 80 % «ερυθρού διεργασίας» («Process Magenta»).

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το ΠΑΝΤΟΝΙΚΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΚΥΑΝΟ (PANTONE REFLEX BLUE) αντιστοιχεί στον χρωματισμό παλέτας του δικτύου RGB: 0/51/153 (δεκαεξαδικό: 003399) και το ΠΑΝΤΟΝΙΚΟ ΚΙΤΡΙΝΟ (PANTONE YELLOW) αντιστοιχεί στον χρωματισμό παλέτας του δικτύου RGB: 255/204/0 (δεκαεξαδικό: FFCC00).

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑ

Εάν διατίθεται μόνο μαύρο χρώμα, πρέπει να πλαισιώνεται το ορθογώνιο με μαύρη διαχωριστική γραμμή και να τοποθετούνται τα αστέρια μέσα στο πλαίσιο αυτό με μαύρο πάνω σε λευκό φόντο.

Image

Σε περίπτωση που το μόνο διαθέσιμο χρώμα είναι το μπλε (Reflex Blue), πρέπει να χρησιμοποιείται σε αναλογία 100 %, τα δε αστέρια αναπαράγονται σε αρνητικό λευκό.

Image

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΓΧΡΩΜΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Αν είναι αναπόφευκτο να χρησιμοποιηθεί έγχρωμο φόντο, το ορθογώνιο πρέπει να πλαισιώνεται με λευκό περίγραμμα πάχους ίσου με το ένα εικοστό πέμπτο του ύψους του ορθογωνίου.

Image

Top