EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0611

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 611/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014 , για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης του τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών

OJ L 168, 7.6.2014, p. 55–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/04/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/611/oj

7.6.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 168/55


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 11ης Μαρτίου 2014

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης του τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (1), και ιδίως το άρθρο 30,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 προβλέπει κανόνες σχετικά με τα προγράμματα εργασίας για τη στήριξη του τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών. Οι κανόνες αυτοί πρέπει να συμπληρωθούν για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και ουσιαστικής χρήσης της ενίσχυσης της Ένωσης. Οι νέοι κανόνες θα αντικαταστήσουν τους προβλεπόμενους στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 867/2008 της Επιτροπής (2), ο οποίος πρέπει ως εκ τούτου να καταργηθεί.

(2)

Για την αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων εργασίας, πρέπει να προβλέπεται ότι η χρηματοδότηση της Ένωσης θα διατίθεται αναλογικά προς τη διάρκειά τους, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι ετήσιες δαπάνες για την εφαρμογή των εγκεκριμένων προγραμμάτων εργασίας δεν θα υπερβαίνουν το ποσό το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 29 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

(3)

Για τη διασφάλιση της συνεκτικότητας του συνόλου των δραστηριοτήτων των αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών, των αναγνωρισμένων ενώσεων οργανώσεων παραγωγών και των αναγνωρισμένων διεπαγγελματικών οργανώσεων (εφεξής, «οι δικαιούχοι οργανώσεις»), πρέπει να προσδιορισθούν οι τύποι των επιλέξιμων για χρηματοδότηση από την Ένωση μέτρων καθώς και οι τύποι των μη επιλέξιμων δραστηριοτήτων. Πρέπει επίσης να προσδιορισθούν οι λεπτομέρειες υποβολής των προγραμμάτων εργασίας και τα κριτήρια επιλογής τους. Κρίνεται σκόπιμο να επιτραπεί στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να θεσπίσουν πρόσθετους όρους επιλεξιμότητας, ώστε τα μέτρα να είναι καλύτερα προσαρμοσμένα στην πραγματική κατάσταση του ελαιοκομικού τομέα σε κάθε χώρα.

(4)

Με βάση την αποκτηθείσα πείρα, πρέπει να καθοριστούν τα όρια της χρηματοδότησης της Ένωσης, τουλάχιστον για τους τομείς της βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας, της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της καλλιέργειας ελαιόδεντρων μέσω του εκσυγχρονισμού και της ιχνηλασιμότητας, της πιστοποίησης και της προστασίας της ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, ιδίως μέσω ποιοτικού ελέγχου των ελαιόλαδων που πωλούνται στους τελικούς καταναλωτές, ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή ελάχιστου αριθμού μέτρων σε ευαίσθητους τομείς προτεραιότητας.

(5)

Για τη διασφάλιση της υλοποίησης των προγραμμάτων εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και με τρόπο που να διασφαλίζει αποτελεσματική διοικητική διαχείριση του καθεστώτος στήριξης των δικαιούχων οργανώσεων, πρέπει να καθοριστούν οι λεπτομέρειες για τις αιτήσεις έγκρισης, την επιλογή και την έγκριση των προγραμμάτων εργασίας.

(6)

Το άρθρο 231 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ορίζει ότι τα πολυετή προγράμματα που έχουν εγκριθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014 εξακολουθούν να διέπονται από τις οικείες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (3) μέχρι τη λήξη τους. Επομένως, πρέπει να προβλεφθεί ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 867/2008 θα εξακολουθήσει να ισχύει για τα προγράμματα εργασίας τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες οι οποίοι συμπληρώνουν τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 όσον αφορά τα επιλέξιμα για χρηματοδότηση από την Ένωση μέτρα, την ελάχιστη χρηματοδότηση συγκεκριμένων τομέων εκ μέρους των κρατών μελών με πόρους της Ένωσης από τα κράτη μέλη σε συγκεκριμένους τομείς, καθώς και τα κριτήρια και τις λεπτομέρειες έγκρισης των προγραμμάτων εργασίας στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών.

Άρθρο 2

Ενωσιακή χρηματοδότηση

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η προβλεπόμενη στο άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 χρηματοδότηση της Ένωσης να χορηγείται κατά τρόπο αναλογικό προς τη διάρκεια των προγραμμάτων εργασίας, η οποία προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο, διασφαλίζοντας ότι οι ετήσιες δαπάνες για την εφαρμογή των εγκεκριμένων προγραμμάτων εργασίας δεν υπερβαίνουν το προβλεπόμενο στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου ποσό.

Άρθρο 3

Επιλέξιμα για χρηματοδότηση από την Ένωση μέτρα

1.   Τα επιλέξιμα για χρηματοδότηση από την Ένωση μέτρα, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, είναι τα ακόλουθα:

α)

στον τομέα της παρακολούθησης και της διαχείρισης της αγοράς στον κλάδο του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών:

i)

η συγκέντρωση στοιχείων για τον κλάδο και την αγορά, σύμφωνα με τις προδιαγραφές μεθόδου, γεωγραφικής αντιπροσωπευτικότητας και ακρίβειας που καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή,

ii)

η εκπόνηση μελετών για θέματα συνδεόμενα με άλλα μέτρα που προβλέπονται στο πρόγραμμα εργασίας των ενδιαφερόμενων δικαιούχων οργανώσεων·

β)

στον τομέα της βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας:

i)

οι συλλογικές εργασίες διατήρησης των ελαιώνων υψηλής περιβαλλοντικής αξίας που απειλούνται με εγκατάλειψη, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζει βάσει αντικειμενικών κριτηρίων η αρμόδια εθνική αρχή, ιδίως όσον αφορά τις δυνητικά επιλέξιμες περιφερειακές ζώνες καθώς και την έκταση και τον ελάχιστο αριθμό ελαιοπαραγωγών που πρέπει να συμμετέχουν για να αποβούν αποτελεσματικές οι εν λόγω εργασίες,

ii)

η ανάπτυξη ορθών γεωργικών πρακτικών ελαιοκαλλιέργειας με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες, καθώς και τη διάδοσή τους στους ελαιοκαλλιεργητές και παρακολούθηση της πρακτικής εφαρμογής τους,

iii)

τα μέτρα πρακτικής επίδειξης τεχνικών αντικατάστασης των χημικών προϊόντων για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, καθώς και μέτρα εποχιακής παρατήρησης της εξέλιξής του,

iv)

τα μέτρα πρακτικής επίδειξης τεχνικών ελαιοκαλλιέργειας με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση του τοπίου, όπως η βιολογική γεωργία, η ορθολογική γεωργία, η προστασία του εδάφους μέσω του περιορισμού της διάβρωσης και η ολοκληρωμένη γεωργία,

v)

τα μέτρα προστασίας των ανθεκτικών ποικιλιών και των απειλούμενων ποικιλιών·

γ)

στον τομέα της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας μέσω του εκσυγχρονισμού:

i)

η βελτίωση των συστημάτων άρδευσης και των τεχνικών καλλιέργειας,

ii)

η αντικατάσταση μη παραγωγικών ελαιόδεντρων με νέα ελαιόδεντρα,

iii)

η κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας,

iv)

τα μέτρα κατάρτισης και επικοινωνίας·

δ)

στον τομέα της βελτίωσης της ποιότητας της παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών:

i)

η βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας, συγκομιδής, παράδοσης και αποθεματοποίησης των ελιών πριν από τη μεταποίησή τους, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή,

ii)

η βελτίωση των ποικιλιών των ελαιώνων ιδιωτικών εκμεταλλεύσεων, υπό τον όρο ότι συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων των προγραμμάτων εργασίας,

iii)

η βελτίωση των συνθηκών αποθεματοποίησης ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών, η αξιοποίηση των καταλοίπων της παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών, καθώς και η βελτίωση των συνθηκών εμφιάλωσης του ελαιολάδου,

iv)

η παροχή τεχνικής βοήθειας στην παραγωγή, στην ελαιουργική μεταποιητική βιομηχανία, στις επιχειρήσεις παραγωγής επιτραπέζιων ελιών, στα ελαιοτριβεία και στα συσκευαστήρια σε θέματα που σχετίζονται με την ποιότητα των προϊόντων,

v)

η δημιουργία και βελτίωση των εργαστηρίων ανάλυσης παρθένου ελαιολάδου,

vi)

η κατάρτιση γευσιγνωστών για τους ελέγχους των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των παρθένων ελαιόλαδων και των επιτραπέζιων ελιών·

ε)

στον τομέα της ιχνηλασιμότητας, της πιστοποίησης και της προστασίας της ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, ιδίως με ποιοτικό έλεγχο των ελαιολάδων που πωλούνται στους τελικούς καταναλωτές:

i)

η δημιουργία και διαχείριση συστημάτων που επιτρέπουν την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων από τον ελαιοκαλλιεργητή έως τη συσκευασία και την επισήμανση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή,

ii)

η δημιουργία και διαχείριση συστημάτων πιστοποίησης της ποιότητας, με βάση σύστημα ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP), το οποίο είναι σύμφωνο με τα τεχνικά κριτήρια που καθορίζει η αρμόδια εθνική αρχή,

iii)

η δημιουργία και διαχείριση συστημάτων για την παρακολούθηση της τήρησης των προτύπων γνησιότητας, ποιότητας και εμπορίας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών που διατίθενται στην αγορά, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή·

στ)

στον τομέα της διάδοσης πληροφοριών σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν οι δικαιούχοι οργανώσεις για τη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών:

i)

η διάδοση πληροφοριών σχετικά με τα μέτρα που υλοποιούν οι δικαιούχοι οργανώσεις στους τομείς που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ε),

ii)

η δημιουργία και διατήρηση της λειτουργίας δικτυακού τόπου σχετικού με τα μέτρα που υλοποιούν οι δικαιούχοι οργανώσεις στους τομείς που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ε).

2.   Όσον αφορά τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) σημείο ii) και στοιχείο δ) σημείο ii), τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την ανάκτηση της επένδυσης ή της υπολειμματικής αξίας της, σε περίπτωση αποχώρησης μέλους της οργάνωσης παραγωγών.

3.   Τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίσουν πρόσθετους όρους που διευκρινίζουν τα επιλέξιμα μέτρα, υπό τον όρο ότι δεν καθιστούν ανέφικτη την παρουσίαση ή την υλοποίησή τους.

4.   Η ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες της υλοποίησης των μέτρων που λαμβάνει οργάνωση παραγωγών ή ένωση οργανώσεων παραγωγών σύμφωνα με το άρθρο 155 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 μπορεί να επιτραπεί για τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχεία β), γ) και δ), υπό τον όρο:

α)

σύναψης γραπτής σύμβασης μεταξύ της οργάνωσης παραγωγών ή της ένωσης οργανώσεων παραγωγών και άλλης οντότητας για την υλοποίηση του σχετικού μέτρου. Ωστόσο, η οργάνωση παραγωγών ή η ένωση οργανώσεων παραγωγών παραμένει υπεύθυνη για την υλοποίηση του μέτρου, καθώς και για τον συνολικό διαχειριστικό έλεγχο και τη γενική εποπτεία της ως άνω γραπτής σύμβασης·

β)

έχοντας ως στόχο τη διασφάλιση αποτελεσματικού διαχειριστικού ελέγχου και εποπτείας, η σύμβαση που προβλέπεται στο στοιχείο α):

i)

επιτρέπει στην οργάνωση παραγωγών ή στην ένωση οργανώσεων παραγωγών να δίνει δεσμευτικές εντολές και περιλαμβάνει διατάξεις οι οποίες επιτρέπουν στην οργάνωση ή στην ένωση να καταγγέλλει τη σύμβαση εάν ο πάροχος υπηρεσιών δεν τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης,

ii)

καθορίζει τους λεπτομερείς όρους και τις προϋποθέσεις —συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων δήλωσης και των προθεσμιών— που επιτρέπουν στην οργάνωση παραγωγών ή στην ένωση οργανώσεων παραγωγών να αξιολογεί και να ασκεί πραγματικό έλεγχο επί των μέτρων που αποτελούν αντικείμενο ανάθεσης της υλοποίησης σε εξωτερικούς συνεργάτες.

Άρθρο 4

Δραστηριότητες και δαπάνες μη επιλέξιμες για χρηματοδότηση από την Ένωση

1.   Δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από την Ένωση, βάσει του άρθρου 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, οι ακόλουθες δραστηριότητες:

α)

οι δραστηριότητες που αποτελούν αντικείμενο ενωσιακής χρηματοδότησης διαφορετικής από την προβλεπόμενη στο άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·

β)

οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στην άμεση αύξηση της ικανότητας παραγωγής, αποθεματοποίησης ή μεταποίησης·

γ)

οι δραστηριότητες που συνδέονται με την αγορά ή την αποθεματοποίηση ελαιολάδου ή επιτραπέζιων ελιών ή έχουν επιπτώσεις στις τιμές τους·

δ)

οι δραστηριότητες που συνδέονται με την εμπορική προώθηση του ελαιολάδου ή των επιτραπέζιων ελιών·

ε)

οι δραστηριότητες που συνδέονται με την επιστημονική έρευνα, εκτός της διάδοσης των αποτελεσμάτων της έρευνας στις ελαιουργικές επιχειρήσεις·

στ)

οι δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν στρέβλωση του ανταγωνισμού στις άλλες οικονομικές δραστηριότητες των δικαιούχων οργανώσεων·

ζ)

οι δραστηριότητες που συνδέονται με την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, εκτός των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο iii).

2.   Για τη διασφάλιση της τήρησης του κανόνα που θεσπίζεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), οι δικαιούχες οργανώσεις δεσμεύονται εγγράφως, για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό των μελών τους, να παραιτηθούν, για τα μέτρα που έχουν πράγματι χρηματοδοτηθεί βάσει του άρθρου 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, από κάθε χρηματοδότηση στο πλαίσιο άλλου καθεστώτος στήριξης της Ένωσης.

3.   Όσον αφορά την υλοποίηση των αναφερόμενων στο άρθρο 3 μέτρων, δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από την Ένωση οι δαπάνες που αφορούν:

α)

την αποπληρωμή δανείων (περιλαμβανομένων των ετήσιων δόσεων) που έχουν συναφθεί για μέτρο το οποίο υλοποιήθηκε, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, πριν από την έναρξη του προγράμματος εργασίας·

β)

τις πληρωμές προς τις δικαιούχους οργανώσεις που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις και στα προγράμματα κατάρτισης, για την αντιστάθμιση απωλειών εισοδήματος·

γ)

τα διοικητικά έξοδα και τα έξοδα προσωπικού των κρατών μελών και των οργανώσεων δικαιούχων της στήριξης του ΕΓΤΕ δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4)·

δ)

την αγορά αδόμητων οικοπέδων·

ε)

την αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού·

στ)

τις δαπάνες για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και, μεταξύ άλλων, τις δαπάνες για φόρους, τόκους και ασφάλιστρα·

ζ)

μίσθωση αντί αγοράς και λειτουργικά έξοδα των μισθωμένων αγαθών.

4.   Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν πρόσθετους όρους, διευκρινίζοντας τις αναφερόμενες στις παραγράφους 1 και 3 μη επιλέξιμες δραστηριότητες και δαπάνες.

Άρθρο 5

Κατανομή της ενωσιακής χρηματοδότησης

1.   Σε κάθε κράτος μέλος, το 20 % τουλάχιστον του διαθέσιμου, βάσει του άρθρου 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, ποσού της ενωσιακής χρηματοδότησης προορίζεται για τον τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β), το 15 % τουλάχιστον της προαναφερθείσας ενωσιακής χρηματοδότησης προορίζεται για τον τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και το 10 % τουλάχιστον της προαναφερθείσας ενωσιακής χρηματοδότησης προορίζεται για τον τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ε).

2.   Εάν το προβλεπόμενο στην παράγραφο 1 ελάχιστο ποσοστό δεν απορροφηθεί πλήρως από τους τομείς που αναφέρονται στην ίδια παράγραφο, τα μη χρησιμοποιηθέντα ποσά δεν μπορούν να διατεθούν σε άλλους τομείς δράσης, αλλά επιστρέφονται στον προϋπολογισμό της Ένωσης.

Άρθρο 6

Κριτήρια επιλογής και έγκρισης των προγραμμάτων εργασίας

1.   Το κράτος μέλος επιλέγει τα προγράμματα εργασίας που προβλέπονται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

α)

τη γενική ποιότητα του προγράμματος και τη συνέπειά του προς τις κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες της ελαιοκομίας στη σχετική περιφερειακή ζώνη, οι οποίες καθορίζονται από το κράτος μέλος·

β)

τη χρηματοοικονομική αξιοπιστία και την επάρκεια των οικονομικών πόρων των δικαιούχων οργανώσεων για την υλοποίηση των προτεινόμενων μέτρων·

γ)

την έκταση της περιφερειακής ζώνης την οποία αφορά το πρόγραμμα εργασίας·

δ)

την ποικιλία των οικονομικών καταστάσεων της σχετικής περιφερειακής ζώνης οι οποίες λαμβάνονται υπόψη στο πρόγραμμα εργασίας·

ε)

την ύπαρξη περισσότερων τομέων και το ύψος της χρηματοδοτικής συνεισφοράς των δικαιούχων οργανώσεων·

στ)

τους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες αποτελεσματικότητας που επιτρέπουν την αξιολόγηση κατά την εφαρμογή και την εκ των υστέρων αξιολόγηση του προγράμματος και έχουν καθοριστεί από το κράτος μέλος.

ζ)

την αξιολόγηση των προγραμμάτων που ενδεχομένως υλοποίησαν προηγουμένως οι δικαιούχες οργανώσεις στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2002 της Επιτροπής (5), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2080/2005 της Επιτροπής (6) ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 867/2008.

Το κράτος μέλος λαμβάνει υπόψη την κατανομή των αιτήσεων μεταξύ των διαφόρων τύπων δικαιούχων οργανώσεων σε κάθε περιφερειακή ζώνη.

2.   Το κράτος μέλος απορρίπτει τα προγράμματα εργασίας που είναι ελλιπή ή περιέχουν ανακριβή στοιχεία ή περιλαμβάνουν μη επιλέξιμες δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 4.

Άρθρο 7

Έναρξη και έγκριση των προγραμμάτων εργασίας

1.   Η πρώτη τριετής περίοδος των προγραμμάτων εργασίας, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, ξεκινά την 1η Απριλίου 2015. Οι επόμενες περίοδοι ξεκινούν ανά τριετία την 1η Απριλίου.

2.   Κάθε εγκεκριμένη, δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, δικαιούχος οργάνωση δύναται να υποβάλει, πριν από την ημερομηνία που καθορίζει το κράτος μέλος και το αργότερο έως τις 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους, αίτηση έγκρισης για ένα μόνο πρόγραμμα εργασίας.

3.   Η αίτηση έγκρισης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

την ταυτότητα της ενδιαφερόμενης δικαιούχου οργάνωσης·

β)

πληροφορίες για τα κριτήρια επιλογής που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1·

γ)

περιγραφή, αιτιολόγηση και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης κάθε προτεινόμενου μέτρου·

δ)

σχέδιο δαπανών, με ανάλυση ανά μέτρο και τομέα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, και ανά χρονική περίοδο δώδεκα μηνών από την ημερομηνία έγκρισης του προγράμματος εργασίας, καθώς και με διάκριση μεταξύ των γενικών εξόδων, τα οποία δεν δύνανται να υπερβαίνουν το 5 % του συνόλου, και των άλλων κύριων τύπων δαπανών·

ε)

σχέδιο χρηματοδότησης για κάθε τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 ανά χρονική περίοδο 12 μηνών, κατ' ανώτατο όριο, από την ημερομηνία έγκρισης του προγράμματος εργασίας, με αναφορά ιδίως στην αιτούμενη ενωσιακή χρηματοδότηση και, ενδεχομένως, στη χρηματοδοτική συνεισφορά των δικαιούχων οργανώσεων και στη συνεισφορά του κράτους μέλους·

στ)

περιγραφή των ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών αποτελεσματικότητας που επιτρέπουν την αξιολόγηση κατά την εφαρμογή και την εκ των υστέρων αξιολόγηση του προγράμματος με βάση τις γενικές αρχές που καθορίζει το κράτος μέλος·

ζ)

απόδειξη της σύστασης εγγύησης σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 282/2012 της Επιτροπής (7)·

η)

αίτημα προκαταβολής·

θ)

τη δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2·

ι)

για τις δικαιούχους οργανώσεις, την ταυτότητα των δικαιούχων οργανώσεων που είναι υπεύθυνες για την πραγματική υλοποίηση των δραστηριοτήτων των προγραμμάτων τους οι οποίες ανατίθενται σε υπεργολάβους·

ια)

βεβαίωση ότι τα προβλεπόμενα στα προγράμματα των δικαιούχων οργανώσεων μέτρα δεν αποτελούν αντικείμενο άλλης αίτησης χρηματοδότησης από την Ένωση βάσει του παρόντος κανονισμού.

4.   Για την οριστική έγκριση ενός προγράμματος εργασίας μπορεί να απαιτηθούν τροποποιήσεις τις οποίες το κράτος μέλος θεωρεί απαραίτητες. Στην περίπτωση αυτή, η ενδιαφερόμενη δικαιούχος οργάνωση δηλώνει ότι συμφωνεί εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από τη γνωστοποίηση των τροποποιήσεων.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το ποσό της ενωσιακής χρηματοδότησης να κατανέμεται εντός κάθε κατηγορίας δικαιούχων, λαμβάνοντας υπόψη την αξία του ελαιολάδου που παράγουν ή εμπορεύονται τα μέλη των δικαιούχων οργανώσεων.

Το αργότερο στις 15 Μαρτίου κάθε έτους το κράτος μέλος ενημερώνει τις δικαιούχους οργανώσεις για τα προγράμματα εργασίας που εγκρίθηκαν και, ενδεχομένως, για τα προγράμματα εργασίας στα οποία χορηγείται η αντίστοιχη εθνική χρηματοδότηση.

Σε περίπτωση απόρριψης του προτεινόμενου προγράμματος εργασίας, το κράτος μέλος αποδεσμεύει αμέσως την εγγύηση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 στοιχείο ζ).

Άρθρο 8

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 867/2008 καταργείται. Ωστόσο, εξακολουθεί να εφαρμόζεται για τα προγράμματα εργασίας που βρίσκονται σε εξέλιξη κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Μαρτίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 867/2008 της Επιτροπής, της 3ης Σεπτεμβρίου 2008, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τις οργανώσεις ελαιουργικών φορέων, τα οικεία προγράμματα εργασίας και τη χρηματοδότησή τους (ΕΕ L 237 της 4.9.2008, σ. 5).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549).

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1334/2002 της Επιτροπής, της 23ης Ιουλίου 2002, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1638/98 του Συμβουλίου όσον αφορά τα προγράμματα δραστηριοτήτων των οργανώσεων ελαιουργικών φορέων για τις περιόδους εμπορίας 2002/03, 2003/04 και 2004/05 (ΕΕ L 195 της 24.7.2002, σ. 16).

(6)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2080/2005 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2005, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2004 του Συμβουλίου, όσον αφορά τις οργανώσεις ελαιουργικών φορέων, τα οικεία προγράμματα εργασίας και τη χρηματοδότησή τους (ΕΕ L 333 της 20.12.2005, σ. 8).

(7)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 282/2012 της Επιτροπής, της 28ης Μαρτίου 2012, για τον καθορισμό των κοινών λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος εγγυήσεων για τα γεωργικά προϊόντα (ΕΕ L 92 της 30.3.2012, σ. 4).


Top