EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0452

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 452/2014 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2014 , για τον καθορισμό των τεχνικών απαιτήσεων και των διοικητικών διαδικασιών που αφορούν τις πτητικές λειτουργίες αερομεταφορέων τρίτων χωρών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

OJ L 133, 6.5.2014, p. 12–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/08/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/452/oj

6.5.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 133/12


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 452/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 29ης Απριλίου 2014

για τον καθορισμό των τεχνικών απαιτήσεων και των διοικητικών διαδικασιών που αφορούν τις πτητικές λειτουργίες αερομεταφορέων τρίτων χωρών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008, οι αερομεταφορείς τρίτων χωρών που εκτελούν εμπορικές αερομεταφορές με αεροσκάφη πρέπει να τηρούν τα σχετικά πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ).

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 δεν ισχύει για τους αερομεταφορείς τρίτων χωρών που εκτελούν πτήσεις επάνω από εδάφη υποκείμενα στις διατάξεις της Συνθήκης.

(3)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008, εφόσον δεν υπάρχουν τέτοια πρότυπα ΔΟΠΑ, οι αερομεταφορείς τρίτων χωρών οφείλουν να τηρούν τις σχετικές ουσιώδεις απαιτήσεις των παραρτημάτων I, III, IV και, κατά περίπτωση, του παραρτήματος Vβ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, με την προϋπόθεση ότι οι απαιτήσεις αυτές δεν αντίκεινται στα δικαιώματα τρίτων χωρών δυνάμει διεθνών συμβάσεων.

(4)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας (εφεξής «ο Οργανισμός») οφείλει να εκδίδει άδειες και να παρακολουθεί διαρκώς τις άδειες που έχει εκδώσει. Η αδειοδότηση είναι μία από τις προϋποθέσεις της διαδικασίας για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ή ισοδύναμου εγγράφου από το αντίστοιχο κράτος μέλος της ΕΕ στο πλαίσιο των υφιστάμενων διμερών συμφωνιών αεροπορικών μεταφορών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών.

(5)

Για τη χορήγηση αρχικών αδειών και τη διαρκή παρακολούθηση, ο Οργανισμός πρέπει να εκτελεί αξιολογήσεις και να λαμβάνει μέτρα για να αποτρέπεται η συνέχιση παράβασης.

(6)

Η διαδικασία αδειοδότησης των αερομεταφορέων τρίτων χωρών πρέπει να είναι απλή, αναλογική, οικονομικά αποδοτική, αποτελεσματική και να λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα του γενικού ελεγκτικού προγράμματος εποπτείας ασφαλείας του ΔΟΠΑ, των επιθεωρήσεων αεροσκαφών στον χώρο στάθμευσης και άλλων αναγνωρισμένων πληροφοριών για πτυχές ασφάλειας των αερομεταφορέων τρίτων χωρών.

(7)

Οι αξιολογήσεις των αερομεταφορέων τρίτων χωρών που υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) επιτρέπεται να περιλαμβάνουν επιτόπιο έλεγχο στις εγκαταστάσεις του αερομεταφορέα. Για την άρση αναστολής άδειας, ο Οργανισμός δύναται να διενεργήσει έλεγχο του αερομεταφορέα τρίτης χώρας.

(8)

Για να διασφαλιστούν ομαλή μετάβαση και υψηλό και ενιαίο επίπεδο ασφάλειας πτήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα εκτελεστικά μέτρα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συνιστώμενες πρακτικές και τα έγγραφα καθοδήγησης που έχουν συμφωνηθεί υπό την αιγίδα του ΔΟΠΑ.

(9)

Είναι αναγκαίο να δοθεί επαρκής χρόνος στην αεροναυπηγική βιομηχανία και στη διοίκηση του Οργανισμού να προσαρμοσθούν στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο και να αναγνωρίζουν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις τις άδειες λειτουργίας ή ισοδύναμα έγγραφα που εκδίδει κράτος μέλος για λειτουργία για την εκτέλεση πτήσεων από, προς και εντός του εδάφους του.

(10)

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας συνέταξε σχέδιο εκτελεστικών κανόνων και το υπέβαλε ως γνωμοδότηση στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 65 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός καθορίζει λεπτομερείς κανόνες για αερομεταφορείς τρίτων χωρών που χρησιμοποιούν τα αεροσκάφη που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και πραγματοποιούν εμπορικές αερομεταφορές από, προς και εντός του εδάφους που υπόκειται στις διατάξεις της Συνθήκης, καθώς και τις προϋποθέσεις για την έκδοση, τη διατήρηση, την τροποποίηση, τον περιορισμό, την αναστολή ή την ανάκληση των αδειών τους, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κατόχων των αδειών καθώς και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι πτητικές λειτουργίες θα απαγορεύονται, περιορίζονται ή θα υπόκεινται σε όρους για λόγους ασφάλειας.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται ως:

1.   «εναλλακτικά μέσα συμμόρφωσης»: τα μέσα που αποτελούν εναλλακτική πρόταση σε υφιστάμενο αποδεκτό μέσο συμμόρφωσης ή τα μέσα με τα οποία προτείνονται νέα μέσα για την επίτευξη συμμόρφωσης με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του, για τα οποία ο Οργανισμός δεν έχει καταρτίσει σχετικά αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης·

2.   «λειτουργία εμπορικής αερομεταφοράς (CAT)»: οποιαδήποτε λειτουργία αεροσκάφους για τη μεταφορά επιβατών, φορτίου ή ταχυδρομείου πραγματοποιούμενη έναντι αμοιβής ή άλλου τιμήματος·

3.   «πτήση»: η αναχώρηση από συγκεκριμένο αεροδρόμιο προς συγκεκριμένο αεροδρόμιο προορισμού·

4.   «αερομεταφορέας τρίτης χώρας»: κάθε αερομεταφορέας, κάτοχος πιστοποιητικού αερομεταφορέα που έχει εκδοθεί από τρίτη χώρα.

Άρθρο 3

Εξουσιοδοτήσεις

Οι αερομεταφορείς τρίτων χωρών εκτελούν εμπορικές αερομεταφορές από, προς ή εντός του εδάφους υποκείμενου στις διατάξεις της Συνθήκης μόνον εάν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παραρτήματος 1 και είναι κάτοχοι αδείας που έχει εκδοθεί από τον Οργανισμό σύμφωνα με το παράρτημα 2 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

1.   Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.   Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού έχουν σε εξέλιξη τη διαδικασία έκδοσης αδειών λειτουργίας ή ισοδύναμων εγγράφων σε αερομεταφορείς τρίτων χωρών σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, συνεχίζουν την εν λόγω διαδικασία. Οι αερομεταφορείς τρίτων χωρών συμμορφώνονται με το πεδίο εφαρμογής και τα δικαιώματα που ορίζει η άδεια ή το ισοδύναμο έγγραφο που χορήγησε το κράτος μέλος μέχρι να λάβει απόφαση ο Οργανισμός σύμφωνα με το παράρτημα 2 του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τον Οργανισμό σχετικά με την έκδοση αυτών των αδειών λειτουργίας ή ισοδύναμων εγγράφων.

Από την ημερομηνία λήψης απόφασης από τον Οργανισμό για αερομεταφορέα τρίτης χώρας, ή μετά από μέγιστη περίοδο 30 μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος κανονισμού, όποια ημερομηνία προηγείται, το κράτος μέλος παύει να διενεργεί αξιολόγηση ασφάλειας για τον εν λόγω αερομεταφορέα τρίτης χώρας σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο όταν εκδίδει άδειες λειτουργίας.

3.   Οι αερομεταφορείς τρίτων χωρών που την ημερομηνία έναρξης ισχύος είναι κάτοχοι άδειας λειτουργίας ή ισοδύναμου εγγράφου υποβάλλουν στον Οργανισμό αίτηση για την έκδοση άδειας το αργότερο εντός 6 μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η αίτηση περιέχει πληροφορίες για κάθε άδεια λειτουργίας που έχει χορηγήσει κράτος μέλος.

4.   Μετά την παραλαβή αίτησης, ο Οργανισμός αξιολογεί τη συμμόρφωση του αερομεταφορέα τρίτης χώρας με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις. Η αξιολόγηση ολοκληρώνεται το αργότερο εντός 30 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και εφαρμόζεται άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2005, για τη σύσταση κοινοτικού καταλόγου αερομεταφορέων των οποίων απαγορεύεται η λειτουργία στην Κοινότητα και την ενημέρωση των επιβατών αεροπορικών μεταφορών σχετικά με την ταυτότητα του πραγματικού αερομεταφορέα, καθώς και για την κατάργηση του άρθρου 9 της οδηγίας 2004/36/ΕΚ (ΕΕ L 344 της 27.12.2005, σ. 15).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΜΕΡΟΣ-TCO

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ I

Γενικές απαιτήσεις

TCO.100   Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν παράρτημα (εφεξής «Μέρος-TCO») καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί αερομεταφορέας τρίτης χώρας που εκτελεί εμπορικές αερομεταφορές από, προς ή εντός του εδάφους που υπόκειται στις διατάξεις της Συνθήκης.

TCO.105   Μέσα συμμόρφωσης

α)

Αερομεταφορέας τρίτης χώρας επιτρέπεται να χρησιμοποιεί μέσα συμμόρφωσης εναλλακτικά εκείνων που έχει εκδώσει ο Οργανισμός προς απόδειξη της συμμόρφωσής του με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) και το μέρος TCO.

β)

Όταν αερομεταφορέας τρίτης χώρας υποκείμενος σε άδεια επιθυμεί προς απόδειξη της συμμόρφωσής του με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και το μέρος-TCO να κάνει χρήση μέσου συμμόρφωσης εναλλακτικού των αποδεκτών μέσων συμμόρφωσης που έχει εκδώσει ο Οργανισμός, κοινοποιεί το εναλλακτικό μέσο συμμόρφωσης στον Οργανισμό με πλήρη περιγραφή του. Η περιγραφή περιλαμβάνει τυχόν αναθεωρήσεις σχετικών εγχειριδίων ή διαδικασιών, καθώς και αξιολόγηση με την οποία αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τους εκτελεστικούς κανόνες.

Αερομεταφορέας τρίτης χώρας επιτρέπεται να εφαρμόσει αυτά τα εναλλακτικά μέσα συμμόρφωσης υπό την προϋπόθεση προηγούμενης έγκρισης από τον Οργανισμό και αφού παραλάβει την κοινοποίηση που προβλέπεται στην παράγραφο ART.105 του παραρτήματος 2 (εφεξής «Μέρος-ART»).

TCO.110   Μέτρα αντιστάθμισης

α)

Όταν το κράτος του αερομεταφορέα ή το κράτος νηολόγησης έχει κοινοποιήσει διαφορές ως προς τα πρότυπα του ΔΟΠΑ τις οποίες διαπίστωσε ο Οργανισμός σύμφωνα με την παράγραφο ART.200 στοιχείο δ) του Μέρους-ART, ο αερομεταφορέας τρίτης χώρας δύναται να προτείνει μέτρα αντιστάθμισης για την απόδειξη της συμμόρφωσής του με το Μέρος-ART.

β)

Αερομεταφορέας τρίτης χώρας αποδεικνύει στον Οργανισμό ότι αυτά τα μέτρα διασφαλίζουν επίπεδο ασφάλειας ισοδύναμο με εκείνο που επιτυγχάνεται με το πρότυπο ως προς το οποίο κοινοποιήθηκαν διαφορές.

TCO.115   Πρόσβαση

α)

Αερομεταφορέας τρίτης χώρας διασφαλίζει ότι θα επιτρέπεται σε κάθε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Οργανισμό ή το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου έχει προσγειωθεί ένα από τα αεροσκάφη του αερομεταφορέα να επιβιβαστεί στο εν λόγω αεροσκάφος ανά πάσα στιγμή με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση με σκοπό:

1.

τον έλεγχο των εγγράφων και των εγχειριδίων που πρέπει να φέρει το αεροσκάφος και τη διενέργεια επιθεωρήσεων για να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με το Μέρος-TCO ή

2.

τη διενέργεια επιθεώρησης αεροσκαφών στον χώρο στάθμευσης, όπως αναφέρεται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 965/2012 της Επιτροπής (2).

β)

Αερομεταφορέας τρίτης χώρας διασφαλίζει ότι επιτρέπεται σε κάθε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Οργανισμό η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του αερομεταφορέα ή στα έγγραφα που σχετίζονται με τις δραστηριότητές του, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δραστηριοτήτων που εκτελούνται από υπεργολάβους, για να διαπιστωθεί η συμμόρφωσή του με το Μέρος-TCO.

ΕΝΟΤΗΤΑ II

Πτητική λειτουργία

TCO.200   Γενικές απαιτήσεις

α)

Αερομεταφορέας τρίτης χώρας συμμορφώνεται με:

1.

τα εφαρμοστέα πρότυπα που περιέχουν τα παραρτήματα της σύμβασης για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία, συγκεκριμένα τα παραρτήματα 1 (αδειοδότηση προσωπικού), 2 (κανόνες αέρος), 6 (λειτουργία αεροσκαφών), το μέρος I (διεθνείς εμπορικές αερομεταφορές — αεροπλάνα) ή το μέρος III (διεθνείς πτητικές λειτουργίες — ελικόπτερα), ανάλογα με την περίπτωση, 8 (αξιοπλοΐα αεροσκαφών), 18 (επικίνδυνα υλικά) και 19 (διαχείριση της ασφάλειας πτήσεων)·

2.

τα μέτρα αντιστάθμισης που έχει δεχθεί ο Οργανισμός σύμφωνα με την παράγραφο ART.200 στοιχείο δ)·

3.

τις σχετικές διατάξεις του μέρους-TCO και

4.

τους εφαρμοστέους κανόνες αέρος της Ένωσης.

β)

Αερομεταφορέας τρίτης χώρας διασφαλίζει ότι αεροσκάφος που εκτελεί πτήση από, προς και εντός του εδάφους που υπόκειται στις διατάξεις της Συνθήκης λειτουργεί σύμφωνα με:

1.

το οικείο πιστοποιητικό αερομεταφορέα και τις συναφείς προδιαγραφές πτητικής λειτουργίας και

2.

την άδεια που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και το πεδίο εφαρμογής και τα δικαιώματα που ορίζονται στις συνημμένες στην άδεια προδιαγραφές.

γ)

Αερομεταφορέας τρίτης χώρας διασφαλίζει ότι αεροσκάφος που εκτελεί πτήση από, προς και εντός της Ένωσης φέρει πιστοποιητικό αξιοπλοΐας που έχει εκδοθεί ή επικυρωθεί από:

1.

το κράτος νηολόγησης ή

2.

το κράτος του αερομεταφορέα, υπό την προϋπόθεση ότι το κράτος του αερομεταφορέα και το κράτος νηολόγησης έχουν συνάψει συμφωνία σύμφωνα με το άρθρο 83α της σύμβασης για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία, με την οποία μεταβιβάζεται η ευθύνη έκδοσης του πιστοποιητικού αξιοπλοΐας του αεροσκάφους.

δ)

Αερομεταφορέας τρίτης χώρας παρέχει στον Οργανισμό, εφόσον του ζητηθεί, κάθε σχετική πληροφορία για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με το Μέρος-TCO.

ε)

Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 996/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), αερομεταφορέας τρίτης χώρας αναφέρει στον Οργανισμό, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, κάθε ατύχημα, όπως ορίζεται στο παράρτημα 13 του ΔΟΠΑ, στο οποίο εμπλέκεται αεροσκάφος χρησιμοποιούμενο με βάση το οικείο πιστοποιητικό αερομεταφορέα.

TCO.205   Εξοπλισμός ναυτιλίας, επικοινωνίας και εποπτείας

Όταν εκτελεί πτήσεις εντός του εναέριου χώρου επάνω από το έδαφος στο οποίο εφαρμόζεται η Συνθήκη, ο αερομεταφορέας τρίτης χώρας εξοπλίζει και λειτουργεί τα αεροσκάφη του με τον εξοπλισμό ναυτιλίας, επικοινωνίας και εποπτείας που απαιτείται στον συγκεκριμένο εναέριο χώρο.

TCO.210   Φερόμενα έγγραφα, εγχειρίδια και αρχεία

Αερομεταφορέας τρίτης χώρας διασφαλίζει ότι είναι έγκυρα και επικαιροποιημένα όλα τα εγχειρίδια και αρχεία που απαιτείται να φέρει το αεροσκάφος.

TCO.215   Προσκόμιση εγγράφων, εγχειριδίων και αρχείων

Ο κυβερνήτης προσκομίζει τα έγγραφα, τα εγχειρίδια και τα αρχεία που απαιτείται να φέρει το αεροσκάφος εντός εύλογου χρόνου από τη στιγμή που τα ζητήσει πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Οργανισμό ή η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου προσγειώθηκε το αεροσκάφος.

ΕΝΟΤΗΤΑ III

Αδειοδότηση αερομεταφορέων τρίτων χωρών

TCO.300   Αίτηση για τη χορήγηση άδειας

α)

Πριν από την έναρξη εμπορικών αερομεταφορών σύμφωνα με το Μέρος-TCO, αερομεταφορέας τρίτης χώρας υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας και λαμβάνει άδεια την οποία εκδίδει ο Οργανισμός.

β)

Η αίτηση χορήγησης αδείας υποβάλλεται:

1.

τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη σκοπούμενη ημερομηνία έναρξης της πτητικής λειτουργίας και

2.

με τη μορφή και τον τρόπο που υποδεικνύει ο Οργανισμός.

γ)

Με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων διμερών συμφωνιών, ο αιτών παρέχει στον Οργανισμό κάθε στοιχείο αναγκαίο για να αξιολογηθεί εάν η σκοπούμενη πτητική λειτουργία θα εκτελείται σύμφωνα με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις της παραγράφου TCO.200 στοιχείο α). Στις εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνεται:

1.

η αίτηση δεόντως συμπληρωμένη·

2.

το επίσημο ονοματεπώνυμο, η εμπορική επωνυμία, η διεύθυνση και η διεύθυνση αλληλογραφίας του αιτούντος·

3.

αντίγραφο του πιστοποιητικού αερομεταφορέα του αιτούντος και των συναφών προδιαγραφών των πτητικών λειτουργιών, ή ισοδύναμο έγγραφο το οποίο βεβαιώνει την ικανότητα του κατόχου να εκτελεί τις σκοπούμενες πτητικές λειτουργίες και έχει εκδοθεί από το κράτος του αερομεταφορέα·

4.

το ισχύον πιστοποιητικό σύστασης ή εγγραφής της επιχείρησης του αιτούντος ή παρόμοιο έγγραφο που έχει εκδοθεί από την υπηρεσία μητρώου εταιρειών της χώρας όπου έχει την κύρια έδρα της η επιχείρηση·

5.

η προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης, ο τύπος και οι γεωγραφικές περιοχές της πτητικής λειτουργίας.

δ)

Όταν χρειαστεί, ο Οργανισμός μπορεί να ζητήσει κάθε πρόσθετο σχετικό έγγραφο, εγχειρίδιο ή ειδική έγκριση που έχει εκδώσει ή εγκρίνει το κράτος του αερομεταφορέα ή το κράτος νηολόγησης.

ε)

Για αεροσκάφη μη νηολογημένα στο κράτος του αερομεταφορέα, ο Οργανισμός επιτρέπεται να ζητήσει:

1.

στοιχεία της συμφωνίας μίσθωσης για κάθε αεροσκάφος που θα χρησιμοποιηθεί με τέτοια συμφωνία και

2.

κατά περίπτωση, αντίγραφο της συμφωνίας μεταξύ του κράτους του αερομεταφορέα και του κράτους νηολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 83α σύμβασης για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία που καλύπτει το αεροσκάφος.

TCO.305   Έκτακτες πτήσεις — άπαξ ειδοποίηση

α)

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο TCO.300 στοιχείο α), αερομεταφορέας τρίτης χώρας επιτρέπεται να εκτελεί πτήσεις διακομιδής ή έκτακτη πτήση ή σειρά έκτακτων πτήσεων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτης, άμεσης και επείγουσας επιχειρησιακής ανάγκης, χωρίς να λάβει προηγουμένως εξουσιοδότηση με την προϋπόθεση ότι ο αερομεταφορέας:

1.

ειδοποιεί τον Οργανισμό πριν τη σκοπούμενη ημερομηνία της πρώτης πτήσης, με τη μορφή και τον τρόπο που ορίζει ο Οργανισμός·

2.

δεν υπόκειται σε απαγόρευση λειτουργίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) και

3.

υποβάλλει αίτηση χορήγησης αδείας εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημέρα κοινοποίησης στον Οργανισμό σύμφωνα με την παράγραφο TCO.300.

β)

Η (οι) πτήση(-εις) που αναγράφονται στην κοινοποίηση κατά το σημείο 1 στοιχείο α) επιτρέπεται να εκτελείται(-ούνται) για μέγιστη περίοδο έξι διαδοχικών εβδομάδων από την ημέρα κοινοποίησης στον Οργανισμό ή μέχρις ότου ο Οργανισμός λάβει απόφαση για την αίτηση σύμφωνα με το Μέρος-ART, όποια ημερομηνία προηγείται.

γ)

Κοινοποίηση μπορεί να υποβάλει αερομεταφορέας άπαξ ανά 24 μήνες.

TCO.310   Δικαιώματα του κατόχου της άδειας

Τα δικαιώματα του αερομεταφορέα αναγράφονται στις προδιαγραφές της άδειας και δεν υπερβαίνουν τα δικαιώματα που χορηγούνται από το κράτος του αερομεταφορέα.

TCO.315   Αλλαγές

α)

Κάθε αλλαγή, διαφορετική από εκείνες που έχουν συμφωνηθεί βάσει της παραγράφου ART.210 στοιχείο γ), η οποία επηρεάζει τους όρους αδείας ή τις σχετικές προδιαγραφές υπόκειται σε εκ των προτέρων εξουσιοδότηση από τον Οργανισμό.

β)

Η αίτηση για την εκ των προτέρων έγκριση από τον Οργανισμό υποβάλλεται από τον αερομεταφορέα τρίτης χώρας τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή της σκοπούμενης αλλαγής.

Ο αερομεταφορέας τρίτης χώρας παρέχει στον Οργανισμό τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο TCO.300, τα οποία περιορίζονται στην έκταση της αλλαγής.

Μετά την υποβολή αίτησης για αλλαγή, ο αερομεταφορέας τρίτης χώρας εκτελεί πτήσεις με βάση τους όρους που προδιαγράφει ο Οργανισμός σύμφωνα με την παράγραφο ART.225 στοιχείο β).

γ)

Κάθε αλλαγή για την οποία δεν απαιτείται εκ των προτέρων έγκριση, όπως έχει συμφωνηθεί σύμφωνα με την παράγραφο ART.210 στοιχείο γ), γνωστοποιείται στον Οργανισμό πριν τεθεί η αλλαγή σε εφαρμογή.

TCO.320   Διατήρηση σε ισχύ

α)

Η άδεια παραμένει σε ισχύ υπό την προϋπόθεση ότι:

1.

ο αερομεταφορέας τρίτης χώρας εξακολουθεί να συμμορφώνεται με τις σχετικές απαιτήσεις του Μέρους-TCO. Λαμβάνονται επίσης υπόψη οι διατάξεις σχετικά με τη διαχείριση των πορισμάτων, όπως καθορίζεται στην παράγραφο TCO.325·

2.

ισχύουν το πιστοποιητικό αερομεταφορέα ή ισοδύναμο έγγραφο που έχει εκδώσει το κράτος του αερομεταφορέα και οι σχετικές προδιαγραφές λειτουργίας, κατά περίπτωση·

3.

ο Οργανισμός έχει πρόσβαση στον αερομεταφορέα τρίτης χώρας όπως ορίζεται στην παράγραφο TCO.115·

4.

η λειτουργία του αερομεταφορέα τρίτης χώρας δεν έχει απαγορευθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2111/2005·

5.

η άδεια δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο παραίτησης, αναστολής ή ανάκλησης·

6.

ο αερομεταφορέας τρίτης χώρας έχει εκτελέσει βάσει της άδειας τουλάχιστον μία πτήση ανά 24 ημερολογιακούς μήνες από, προς και εντός του εδάφους που υπόκειται στις διατάξεις της Συνθήκης.

β)

Σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης, η άδεια επιστρέφεται στον Οργανισμό.

TCO.325   Πορίσματα

Μετά την παραλαβή κοινοποίησης πορισμάτων σύμφωνα με την παράγραφο ART.230 στα οποία κατέληξε ο Οργανισμός, ο αερομεταφορέας τρίτης χώρας:

α)

προσδιορίζει τη βαθύτερη αιτία της περίπτωσης μη συμμόρφωσης·

β)

εντός αποδεκτού χρονικού διαστήματος καταρτίζει σχέδιο διορθωτικών μέτρων για την αντιμετώπιση της βασικής αιτίας της περίπτωσης μη συμμόρφωσης και το υποβάλλει στον Οργανισμό·

γ)

αποδεικνύει ότι εφάρμοσε διορθωτικά μέτρα προς ικανοποίηση του Οργανισμού, εντός του χρονοδιαγράμματος που συμφώνησε με τον Οργανισμό σύμφωνα με το μέρος ART.230 στοιχείο ε) σημείο 1.


(1)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ (ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σ. 1). Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 6/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 4 της 9.1.2013, σ. 34).

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 965/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Οκτωβρίου 2012, για καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά τις πτητικές λειτουργίες δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 296 της 25.10.2012, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 996/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τη διερεύνηση και την πρόληψη ατυχημάτων και συμβάντων στην πολιτική αεροπορία και την κατάργηση της οδηγίας 94/56/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 12.11.2010, σ. 35).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2005, για τη σύσταση κοινοτικού καταλόγου αερομεταφορέων των οποίων απαγορεύεται η λειτουργία στην Κοινότητα και την ενημέρωση των επιβατών αεροπορικών μεταφορών σχετικά με την ταυτότητα του πραγματικού αερομεταφορέα, καθώς και για την κατάργηση του άρθρου 9 της οδηγίας 2004/36/ΕΚ (ΕΕ L 344 της 27.12.2005, σ. 15).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΜΕΡΟΣ-ART

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ τις ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ I

Γενικά

ART.100   Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν παράρτημα («Μέρος-ART») καθορίζει τις διοικητικές απαιτήσεις που πρέπει να ακολουθούν τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός ειδικά όσον αφορά:

α)

την έκδοση, τη διατήρηση, την αλλαγή, τον περιορισμό, την αναστολή ή την ανάκληση αδειών αερομεταφορέων τρίτων χωρών που εκτελούν εμπορικές αερομεταφορές και

β)

την παρακολούθηση των εν λόγω αερομεταφορέων.

ART.105   Εναλλακτικά μέσα συμμόρφωσης

Ο Οργανισμός αξιολογεί όλα τα εναλλακτικά μέσα συμμόρφωσης που προτείνουν αερομεταφορείς τρίτων χωρών σύμφωνα με την παράγραφο TCO.105 στοιχείο β), με ανάλυση της παρεχόμενης τεκμηρίωσης και, αν το κρίνει αναγκαίο, με επιθεώρηση του αερομεταφορέα.

Όταν ο Οργανισμός διαπιστώσει ότι τα εναλλακτικά μέσα συμμόρφωσης είναι σύμφωνα με το Μέρος-TCO, γνωστοποιεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στον αιτούντα ότι τα εναλλακτικά μέσα συμμόρφωσης επιτρέπεται να εφαρμοστούν και, κατά περίπτωση, τροποποιεί αναλόγως την άδεια του αιτούντος.

ART.110   Ανταλλαγή πληροφοριών

α)

Ο Οργανισμός ενημερώνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη όταν:

1.

απορρίπτει αίτηση για χορήγηση άδειας·

2.

επιβάλλει περιορισμό λόγω προβλημάτων ασφάλειας, αναστείλει ή ανακαλέσει μια άδεια.

β)

Ο Οργανισμός ενημερώνει τα κράτη μέλη για τις κοινοποιήσεις που παραλαμβάνει σύμφωνα με την παράγραφο TCO.305 εντός μιας εργάσιμης ημέρας από την παραλαβή κοινοποίησης.

γ)

Ο Οργανισμός θέτει τακτικά στη διάθεση των κρατών μελών επικαιροποιημένο κατάλογο με τις άδειες που έχει εκδώσει, περιορίσει, μεταβάλει, αναστείλει ή ανακαλέσει.

δ)

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τον Οργανισμό όταν σκοπεύουν να λάβουν μέτρο σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2111/2005.

ART.115   Τήρηση αρχείων

α)

Ο Οργανισμός καταρτίζει σύστημα τήρησης αρχείων, το οποίο παρέχει επαρκή αποθήκευση, δυνατότητα πρόσβασης και αξιόπιστο εντοπισμό αρχείων όσον αφορά:

1.

την εκπαίδευση, τα προσόντα και την αδειοδότηση του προσωπικού του·

2.

τις άδειες αερομεταφορέων τρίτων χωρών που έχει εκδώσει ή τις κοινοποιήσεις που έχει λάβει·

3.

τις διαδικασίες αδειοδότησης και τη διαρκή παρακολούθηση των αδειοδοτημένων αερομεταφορέων τρίτων χωρών·

4.

τα πορίσματα, τα συμφωνηθέντα διορθωτικά μέτρα και την ημερομηνία περαίωσης κάθε μέτρου·

5.

τα κατασταλτικά μέτρα που έχουν ληφθεί, καθώς και τα πρόστιμα που έχει ζητήσει ο Οργανισμός να επιβληθούν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008·

6.

την εκτέλεση των διορθωτικών μέτρων που έχει ορίσει ο Οργανισμός σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008· και

7.

την εφαρμογή διατάξεων σχετικά με την ευελιξία σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008.

β)

Όλα τα αρχεία φυλάσσονται για περίοδο 5 ετών τουλάχιστον και υπόκεινται στην κείμενη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ

Αδειοδότηση, παρακολούθηση και επιβολή

ART.200   Διαδικασία αρχικής αξιολόγησης — γενικά

α)

Μόλις ο Οργανισμός λάβει αίτηση για τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με την παράγραφο TCO.300, αξιολογεί τη συμμόρφωση του αερομεταφορέα τρίτης χώρας με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις του Μέρους-TCO.

β)

Η αρχική αξιολόγηση ολοκληρώνεται εντός 30 ημερών από την παραλαβή της αίτησης ή 30 ημερών πριν από τη σκοπούμενη ημερομηνία έναρξης των πτήσεων, όποια ημερομηνία προηγείται.

Όταν για την αρχική αξιολόγηση απαιτείται περαιτέρω αξιολόγηση ή έλεγχος, η περίοδος αξιολόγησης παρατείνεται κατά το διάστημα της διάρκειας της περαιτέρω αξιολόγησης ή του ελέγχου, αναλόγως.

γ)

Η αρχική αξιολόγηση βασίζεται σε:

1.

έγγραφα τεκμηρίωσης και δεδομένα που παρέχει ο αερομεταφορέας τρίτης χώρας·

2.

σχετικές πληροφορίες για τις επιδόσεις ασφάλειας πτήσεων του αερομεταφορέα τρίτης χώρας, καθώς και εκθέσεις επιθεωρήσεων αεροσκαφών στον χώρο στάθμευσης, πληροφορίες που υποβλήθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο ARO.RAMP.145 στοιχείο γ), αναγνωρισμένα πρότυπα του κλάδου, αρχεία ατυχημάτων και εκτελεστικά μέτρα που έχει λάβει τρίτη χώρα·

3.

σχετικές πληροφορίες για την ικανότητα εποπτείας του κράτους του αερομεταφορέα ή του κράτους νηολόγησης, αναλόγως, καθώς και αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν σύμφωνα με διεθνείς συμβάσεις ή κρατικά προγράμματα αξιολόγησης της ασφάλειας πτήσεων· και

4.

αποφάσεις, διερευνήσεις σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 ή κοινές διαβουλεύσεις σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 473/2006 της Επιτροπής (1).

δ)

Ο Οργανισμός, σε διαβούλευση με τα κράτη μέλη προσδιορίζει τα πρότυπα του ΔΟΠΑ για τα οποία δύναται να αποδεχθεί μέτρα αντιστάθμισης στην περίπτωση που το κράτος του αερομεταφορέα ή το κράτος νηολόγησης έχει γνωστοποιήσει διαφορά στον ΔΟΠΑ. Ο Οργανισμός αποδέχεται τα μέτρα αντιστάθμισης εφόσον διαπιστώσει ότι με τα εν λόγω μέτρα διασφαλίζεται επίπεδο ασφάλειας πτήσεων ισοδύναμο εκείνου που επιτυγχάνεται με πρότυπο ως προς το οποίο κοινοποιήθηκαν διαφορές.

ε)

Όταν ο Οργανισμός, κατά την αρχική αξιολόγηση, δεν μπορεί να έχει επαρκή εμπιστοσύνη στον αερομεταφορέα τρίτης χώρας και/ή στο κράτος του αερομεταφορέα:

1.

απορρίπτει την αίτηση όταν από το αποτέλεσμα της αξιολόγησης προκύπτει ότι η διενέργεια περαιτέρω αξιολόγησης δεν θα έχει ως αποτέλεσμα την έκδοση άδειας ή

2.

διενεργεί περαιτέρω αξιολογήσεις, εάν είναι αναγκαίο, για να διαπιστωθεί κατά πόσον η σκοπούμενη πτητική λειτουργία θα εκτελείται σύμφωνα με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις του Μέρους-TCO.

ART.205   Διαδικασία αρχικής αξιολόγησης — αερομεταφορείς τρίτων χωρών υποκείμενων σε απαγόρευση λειτουργίας

α)

Μόλις λάβει αίτηση για τη χορήγηση άδειας από αερομεταφορέα που υπόκειται σε απαγόρευση ή περιορισμό λειτουργίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2111/2005, ο Οργανισμός εφαρμόζει τη σχετική διαδικασία αξιολόγησης που περιγράφεται στην παράγραφο ART.200.

β)

Σε περίπτωση που ο αερομεταφορέας υπόκειται σε απαγόρευση λειτουργίας λόγω ανεπαρκούς εποπτείας εκ μέρους του κράτους του αερομεταφορέα, ο Οργανισμός ενημερώνει την Επιτροπή για περαιτέρω αξιολόγηση του αερομεταφορέα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2111/2005.

γ)

Ο Οργανισμός διενεργεί έλεγχο όταν:

1.

ο αερομεταφορέας τρίτης χώρας συμφωνεί να ελεγχθεί·

2.

από το αποτέλεσμα των αξιολογήσεων που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) προκύπτει ότι ενδέχεται ο έλεγχος να έχει θετική έκβαση και

3.

ο έλεγχος είναι δυνατόν να διενεργηθεί στις εγκαταστάσεις του αερομεταφορέα τρίτης χώρας χωρίς κίνδυνο για την ασφάλεια του προσωπικού του Οργανισμού.

δ)

Ο έλεγχος του αερομεταφορέα τρίτης χώρας επιτρέπεται να περιλαμβάνει αξιολόγηση της εποπτείας που ασκεί το κράτος του αερομεταφορέα, εφόσον υπάρχουν στοιχεία για μείζονες ελλείψεις εποπτείας του αιτούντος.

ε)

Ο Οργανισμός γνωστοποιεί στην Επιτροπή τα αποτελέσματα του ελέγχου.

ART.210   Έκδοση εξουσιοδότησης

α)

Ο Οργανισμός εκδίδει εξουσιοδότηση συμπεριλαμβανομένων των συναφών προδιαγραφών, όπως καθορίζεται στα προσαρτήματα I και II, όταν:

1.

διαπιστώσει ότι ο αερομεταφορέας τρίτης χώρας είναι κάτοχος έγκυρου πιστοποιητικού αερομεταφορέα ή ισοδύναμου εγγράφου και συναφών προδιαγραφών πτητικών λειτουργιών που έχει εκδώσει το κράτος του αερομεταφορέα·

2.

διαπιστώσει ότι ο αερομεταφορέας τρίτης χώρας έχει αδειοδοτηθεί από το κράτος του αερομεταφορέα να εκτελεί πτητικές λειτουργίες στην ΕΕ·

3.

διαπιστώσει ότι ο αερομεταφορέας τρίτης χώρας έχει αποδείξει:

i)

τη συμμόρφωσή του με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις του Μέρους-TCO·

ii)

έχει επιδείξει διαφανή, επαρκή και έγκαιρη επικοινωνία όσον αφορά περαιτέρω αξιολόγηση και/ή έλεγχο από τον Οργανισμό, κατά περίπτωση, και

iii)

έχει καταρτίσει έγκαιρο και επιτυχές σχέδιο διορθωτικών μέτρων το οποίο υπέβαλε λόγω τυχόν μη συμμόρφωσης.

4.

δεν υπάρχουν στοιχεία για ελλείψεις μείζονος σημασίας στην ικανότητα του κράτους του αερομεταφορέα ή του κράτους νηολόγησης, κατά περίπτωση, για την πιστοποίηση και την εποπτεία του αερομεταφορέα και/ή των αεροσκαφών σύμφωνα με τα εφαρμοστέα πρότυπα του ΔΟΠΑ και

5.

η λειτουργία από τον αιτούντα δεν απαγορεύεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2111/2005.

β)

Η εκδιδόμενη άδεια είναι αορίστου διαρκείας.

Τα δικαιώματα και το πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων που έχουν εγκριθεί για τον αερομεταφορέα τρίτης χώρας καθορίζονται στις προδιαγραφές που επισυνάπτονται στην άδεια.

γ)

Ο Οργανισμός συμφωνεί με τον αερομεταφορέα τρίτης χώρας επί του πεδίου εφαρμογής των αλλαγών που επέρχονται στον αερομεταφορέα τρίτης χώρας, για τις οποίες δεν απαιτείται εκ των προτέρων έγκριση.

ART.215   Παρακολούθηση

α)

Ο Οργανισμός αξιολογεί:

1.

τη συνεχή συμμόρφωση των αερομεταφορέων τρίτων χωρών που έχει αδειοδοτήσει σύμφωνα με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις του Μέρους-TCO·

2.

κατά περίπτωση, την υλοποίηση των διορθωτικών μέτρων που έχει ζητήσει σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008.

β)

Στην εν λόγω αξιολόγηση:

1.

λαμβάνονται υπόψη τα έγγραφα τεκμηρίωσης και τα στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια πτήσεων που παρέχει ο αερομεταφορέας τρίτης χώρας·

2.

λαμβάνονται υπόψη σχετικές πληροφορίες για τις επιδόσεις ασφάλειας πτήσεων του αερομεταφορέα τρίτης χώρας, καθώς και εκθέσεις επιθεωρήσεων διαδρόμου, πληροφορίες που υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο ARO.RAMP.145 στοιχείο γ), αναγνωρισμένα πρότυπα του κλάδου, αρχεία ατυχημάτων και εκτελεστικά μέτρα που έχει λάβει τρίτη χώρα·

3.

λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές πληροφορίες για τις ικανότητες εποπτείας του κράτους του αερομεταφορέα ή του κράτους νηολόγησης, κατά περίπτωση, καθώς και το αποτέλεσμα ελέγχων που διενεργούνται σύμφωνα με διεθνείς συμβάσεις ή κρατικά προγράμματα αξιολόγησης της ασφάλειας πτήσεων·

4.

λαμβάνονται υπόψη οι αποφάσεις και διερευνήσεις σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 ή κοινές διαβουλεύσεις σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 473/2006·

5.

λαμβάνονται υπόψη τυχόν προηγούμενες αξιολογήσεις ή έλεγχοι που έχουν διενεργηθεί και

6.

παρέχονται στον Οργανισμό τα στοιχεία που είναι αναγκαία σε περίπτωση που απαιτείται περαιτέρω ενέργεια, καθώς και τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο ART.235.

γ)

Το πεδίο εφαρμογής της παρακολούθησης που ορίζεται στα στοιχεία α) και β) προσδιορίζεται βάσει των αποτελεσμάτων προηγούμενων δραστηριοτήτων αδειοδότησης και/ή παρακολούθησης.

δ)

Εφόσον, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, υπάρχει υπόνοια ότι οι επιδόσεις ασφάλειας πτήσεων του αερομεταφορέα τρίτης χώρας και/ή η ικανότητα εποπτείας του κράτους του αερομεταφορέα έχουν υποβαθμισθεί σε επίπεδο κατώτερο των εφαρμοστέων προτύπων που περιέχουν τα παραρτήματα της σύμβασης για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία, ο Οργανισμός διενεργεί περαιτέρω αξιολογήσεις στον βαθμό που απαιτείται για να διαπιστωθεί κατά πόσον η σκοπούμενη πτητική λειτουργία θα εκτελείται σύμφωνα με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις του Μέρους-TCO.

ε)

Ο Οργανισμός συλλέγει και επεξεργάζεται τυχόν πληροφορίες ασφάλειας πτήσεων που κρίνει σημαντικές για την παρακολούθηση.

ART.220   Πρόγραμμα παρακολούθησης

α)

Ο Οργανισμός καταρτίζει και διατηρεί πρόγραμμα παρακολούθησης το οποίο καλύπτει τις δραστηριότητες που απαιτούνται κατά την παράγραφο ART.215 και, κατά περίπτωση, το τμήμα ARO.RAMP.

β)

Το πρόγραμμα παρακολούθησης καταρτίζεται με βάση τα αποτελέσματα προηγούμενων δραστηριοτήτων αδειοδότησης και/ή παρακολούθησης.

γ)

Ο Οργανισμός διενεργεί επανεξέταση των αερομεταφορέων τρίτων χωρών ανά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τους 24 μήνες.

Το διάστημα αυτό μπορεί να μειωθεί εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι επιδόσεις ασφάλειας πτήσεων του αερομεταφορέα τρίτης χώρας και/ή η ικανότητα εποπτείας του κράτους του αερομεταφορέα έχουν υποβαθμισθεί σε επίπεδο κατώτερο των εφαρμοστέων προτύπων που περιέχουν τα παραρτήματα της σύμβασης για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία.

Ο Οργανισμός δύναται να παρατείνει το διάστημα αυτό σε 48 μήνες κατ' ανώτατο όριο εάν διαπιστώσει ότι κατά την προγενέστερη περίοδο παρακολούθησης:

1.

δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η εποπτεύουσα αρχή του κράτους του αερομεταφορέα δεν διενεργεί αποτελεσματική εποπτεία των αερομεταφορέων για την εποπτεία των οποίων είναι αρμόδια·

2.

ο αερομεταφορέας τρίτης χώρας ανέφερε διαρκώς και εγκαίρως τις αλλαγές που αναφέρονται στην παράγραφο TCO.315·

3.

δεν έχει εκδοθεί πόρισμα επιπέδου 1, κατά την παράγραφο ART.230 στοιχείο β) και

4.

εφαρμόσθηκαν όλα τα διορθωτικά μέτρα εντός της χρονικής περιόδου που είχε αποδεχτεί ή παρατείνει ο Οργανισμός σύμφωνα με την παράγραφο ART.230 στοιχείο ε) σημείο 1.

δ)

Το πρόγραμμα παρακολούθησης περιλαμβάνει αρχεία των ημερομηνιών των δραστηριοτήτων παρακολούθησης, καθώς και των συναντήσεων.

ART.225   Αλλαγές

α)

Μόλις λάβει αίτηση για αλλαγή για την οποία απαιτείται εκ των προτέρων έγκριση, ο Οργανισμός εφαρμόζει τη σχετική διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο ART.200, περιοριζόμενη στην έκταση της αλλαγής.

β)

Ο Οργανισμός καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο αερομεταφορέας τρίτης χώρας επιτρέπεται να εκτελεί πτήσεις εντός του πεδίου της αδείας του κατά τη διάρκεια της αλλαγής, εκτός εάν ο Οργανισμός καθορίσει ότι χρειάζεται αναστολή της άδειας.

γ)

Όσον αφορά τις αλλαγές για τις οποίες δεν απαιτείται εκ των προτέρων έγκριση, ο Οργανισμός αξιολογεί τις πληροφορίες που παρέχονται στη κοινοποίηση από τον αερομεταφορέα τρίτης χώρας σύμφωνα με την παράγραφο TCO.315, προκειμένου να εξακριβώσει τη συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις. Σε κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο Οργανισμός:

1.

κοινοποιεί στον αερομεταφορέα τρίτης χώρας τη μη συμμόρφωσή του και ζητά αναθεωρημένη πρόταση για την επίτευξη συμμόρφωσης και

2.

σε περίπτωση πορισμάτων επιπέδου 1 ή επιπέδου 2, ενεργεί σύμφωνα με τις παραγράφους ART.230 και ART.235, αναλόγως.

ART.230   Πορίσματα και διορθωτικά μέτρα

α)

Ο Οργανισμός διαθέτει σύστημα για την ανάλυση των πορισμάτων ως προς τη σπουδαιότητά τους από άποψη ασφάλειας πτήσεων.

β)

Ο Οργανισμός εκδίδει πόρισμα επιπέδου 1 όταν διαπιστώνεται σημαντική περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και του Μέρους-TCO ή με τους όρους της άδειας, η οποία έχει ως αποτέλεσμα μείωση της ασφάλειας πτήσεων ή σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια των πτήσεων.

Τα πορίσματα επιπέδου 1 περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

1.

μη χορήγηση στον Οργανισμό πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του αερομεταφορέα τρίτης χώρας, όπως καθορίζεται στην παράγραφο TCO.115 στοιχείο β) κατά τη διάρκεια του κανονικού ωραρίου λειτουργίας και μετά από γραπτό αίτημα·

2.

την υλοποίηση αλλαγών για τις οποίες απαιτείται εκ των προτέρων έγκριση χωρίς να έχει ληφθεί η εξουσιοδότηση που ορίζεται στην παράγραφο ART.210·

3.

απόκτηση ή διατήρηση της ισχύος άδειας με παραποίηση των δικαιολογητικών·

4.

στοιχεία για εσφαλμένη πρακτική ή δόλια χρήση της άδειας.

γ)

Ο Οργανισμός εκδίδει πόρισμα επιπέδου 2 όταν διαπιστώνεται περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και του Μέρους-TCO ή με τους όρους της άδειας, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της ασφάλειας πτήσεων ή σε κίνδυνο για την ασφάλεια πτήσεων.

δ)

Σε περίπτωση ευρήματος κατά την παρακολούθηση, ο Οργανισμός, με την επιφύλαξη οποιουδήποτε πρόσθετου μέτρου που απαιτείται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και των εκτελεστικών κανόνων του, κοινοποιεί γραπτώς το εύρημα στον αερομεταφορέα τρίτης χώρας και ζητεί τη λήψη διορθωτικών μέτρων για την εξάλειψη ή τον μετριασμό της βασικής αιτίας, ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη της (των) περίπτωσης(-ων) μη συμμόρφωσης που διαπιστώθηκαν.

ε)

Στην περίπτωση πορισμάτων επιπέδου 2, ο Οργανισμός:

1.

χορηγεί στον αερομεταφορέα τρίτης χώρας περίοδο υλοποίησης διορθωτικών μέτρων κατάλληλη με τη φύση του ευρήματος. Στο τέλος της περιόδου και ανάλογα με τη φύση του ευρήματος, ο Οργανισμός δύναται να παρατείνει την περίοδο εάν συμφωνήσει σε δεύτερο σχέδιο διορθωτικών μέτρων και

2.

αξιολογεί το σχέδιο διορθωτικών μέτρων και υλοποίησης που προτείνει ο αερομεταφορέας της τρίτης χώρας. Εάν από την αξιολόγηση προκύψει ότι το εν λόγω σχέδιο περιλαμβάνει ανάλυση της (των) βασικής(-ών) αιτίας(-ών) και μέτρα για την αποτελεσματική εξάλειψη ή μετριασμό της (των) βασικής(-ών) αιτίας(-ών), ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη της (των) περίπτωσης(-εων) μη συμμόρφωσης, το εγκρίνει.

Εάν ο αερομεταφορέας τρίτης χώρας δεν υποβάλει αποδεκτό σχέδιο διορθωτικών μέτρων βάσει της παραγράφου ART.230 στοιχείο ε) σημείο 1) ή δεν εκτελέσει το διορθωτικό μέτρο εντός της χρονικής περιόδου που έχει αποδεχτεί ή παρατείνει ο Οργανισμός, το εύρημα αναβαθμίζεται σε πόρισμα επιπέδου 1 και λαμβάνονται τα μέτρα που ορίζονται στην παράγραφο ART.235 στοιχείο α).

στ)

Ο Οργανισμός καταχωρίζει και κοινοποιεί στο κράτος του αερομεταφορέα ή στο κράτος νηολόγησης, αναλόγως, όλα τα πορίσματα στα οποία κατέληξε.

ART.235   Περιορισμός, αναστολή και ανάκληση αδειών

α)

Με την επιφύλαξη κάθε πρόσθετου κατασταλτικού μέτρου, ο Οργανισμός λαμβάνει μέτρα για τον περιορισμό ή την αναστολή άδειας σε περίπτωση:

1.

πορίσματος επιπέδου 1·

2.

επαληθεύσιμων στοιχείων που βεβαιώνουν ότι το κράτος του αερομεταφορέα ή το κράτος νηολόγησης δεν είναι ικανό να πιστοποιεί και να εποπτεύει τον αερομεταφορέα και/ή αεροσκάφη σύμφωνα με τα εφαρμοστέα πρότυπα του ΔΟΠΑ· ή

3.

που ο αερομεταφορέας τρίτης χώρας υπόκειται σε μέτρο σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2111/2005.

β)

Η άδεια αναστέλλεται για μέγιστη περίοδο 6 μηνών. Στο τέλος της εξάμηνης περιόδου ο Οργανισμός δύναται να παρατείνει την αναστολή κατά 3 επιπλέον μήνες.

γ)

Ο περιορισμός ή η αναστολή αίρεται όταν ο Οργανισμός διαπιστώσει ότι υλοποιήθηκε με επιτυχία το σχέδιο διορθωτικών μέτρων από τον αερομεταφορέα τρίτης χώρας και/ή το κράτος του αερομεταφορέα.

δ)

Κατά την εξέταση άρσης αναστολής, ο Οργανισμός διενεργεί έλεγχο του αερομεταφορέα τρίτης χώρας όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου ART.205 στοιχείο γ). Σε περίπτωση που η αναστολή οφείλεται σε μείζονες ελλείψεις εποπτείας του αιτούντος από το κράτος του αερομεταφορέα ή το κράτος νηολόγησης, αναλόγως, ο έλεγχος επιτρέπεται να περιλαμβάνει αξιολόγηση με σκοπό να εξακριβωθεί κατά πόσον έχουν αντιμετωπισθεί οι εν λόγω ελλείψεις στην εποπτεία.

ε)

Ο Οργανισμός ανακαλεί άδεια όταν:

1.

έχει λήξει η περίοδος που αναφέρεται στο στοιχείο β) ή

2.

ο αερομεταφορέας τρίτης χώρας υπόκειται σε απαγόρευση λειτουργίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2111/2005.

στ)

Εάν μετά από περιορισμό προβλεπόμενο βάσει του στοιχείου α) επιβληθεί περιορισμός της λειτουργίας του αερομεταφορέα τρίτης χώρας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2111/2005, ο Οργανισμός διατηρεί τον εν λόγω περιορισμό έως ότου αρθεί η περιορισμός λειτουργίας.


(1)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 473/2006 της Επιτροπής, της 22ας Μαρτίου 2006, για θέσπιση των εκτελεστικών κανόνων όσον αφορά τον κοινοτικό κατάλογο των αερομεταφορέων οι οποίοι υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας εντός της Κοινότητας, όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 84 της 23.3.2006, σ. 8).

Προσάρτημα I

Image

Προσάρτημα II

Image


Top