Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0035

Οδηγία 2014/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014 , για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ηλεκτρολογικού υλικού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσης Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

OJ L 96, 29.3.2014, p. 357–374 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/35/oj

29.3.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 96/357


ΟΔΗΓΊΑ 2014/35/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 26ης Φεβρουαρίου 2014

για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ηλεκτρολογικού υλικού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσης

(αναδιατύπωση)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στην οδηγία 2006/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στο ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως (3) πρόκειται να γίνουν ορισμένες τροποποιήσεις. Για λόγους σαφήνειας, η εν λόγω οδηγία θα πρέπει να αναδιατυπωθεί.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων (4), ορίζει τους κανόνες διαπίστευσης των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, παρέχει το πλαίσιο για την εποπτεία της αγοράς προϊόντων και για τη διενέργεια ελέγχων σε προϊόντα από τρίτες χώρες και ορίζει τις γενικές αρχές που διέπουν τη σήμανση CE.

(3)

Η απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων (5) θεσπίζει κοινές αρχές και διατάξεις αναφοράς που εφαρμόζονται σε όλη την τομεακή νομοθεσία, ώστε να εξασφαλίζεται συνεκτική βάση για την αναθεώρηση ή την αναδιατύπωση της εν λόγω νομοθεσίας. Συνεπώς, η οδηγία 2006/95/ΕΚ θα πρέπει να προσαρμοσθεί στην εν λόγω απόφαση.

(4)

H παρούσα οδηγία καλύπτει το ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσης το οποίο είναι καινούργιο για την αγορά της Ένωσης όταν διατίθεται στην αγορά· αυτό σημαίνει ότι είτε είναι καινούργιο ηλεκτρολογικό υλικό ενός κατασκευαστή που είναι εγκατεστημένος στην Ένωση είτε πρόκειται για ηλεκτρολογικό υλικό καινούργιο ή μεταχειρισμένο που έχει εισαχθεί από τρίτη χώρα.

(5)

Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να τυγχάνει εφαρμογής σε όλες τις μορφές εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης από απόσταση.

(6)

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να φέρουν την ευθύνη για τη συμμόρφωση του ηλεκτρολογικού υλικού προς την παρούσα οδηγία, σε σχέση με τον ρόλο που διαδραματίζουν, αντιστοίχως, στην αλυσίδα εφοδιασμού, ούτως ώστε να διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας των δημόσιων συμφερόντων, όπως η υγεία και η ασφάλεια των προσώπων, των κατοικίδιων ζώων και της ιδιοκτησίας, και να εγγυώνται θεμιτό ανταγωνισμό στην αγορά της Ένωσης.

(7)

Όλοι οι οικονομικοί φορείς που παρεμβαίνουν στην αλυσίδα εφοδιασμού και διανομής θα πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι διαθέτουν στην αγορά μόνο ηλεκτρολογικό υλικό που είναι σύμφωνο με την παρούσα οδηγία. Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί σαφής και αναλογική κατανομή των υποχρεώσεων, που να ανταποκρίνεται στον ρόλο κάθε οικονομικού φορέα στην αλυσίδα εφοδιασμού και διανομής.

(8)

Προς διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των οικονομικών φορέων, των αρχών εποπτείας της αγοράς και των καταναλωτών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παροτρύνουν τους οικονομικούς φορείς να περιλαμβάνουν διεύθυνση στο διαδίκτυο, επιπλέον της ταχυδρομικής διεύθυνσης.

(9)

Ο κατασκευαστής, γνωρίζοντας λεπτομερώς τη διαδικασία σχεδιασμού και παραγωγής, βρίσκεται σε καλύτερη θέση για να διενεργεί τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης θα πρέπει, συνεπώς, να παραμείνει αποκλειστική υποχρέωση του κατασκευαστή. Η παρούσα οδηγία δεν προβλέπει διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που να απαιτεί την παρέμβαση κοινοποιημένου οργανισμού.

(10)

Είναι αναγκαίο να εξασφαλισθεί ότι το ηλεκτρολογικό υλικό από τρίτες χώρες που εισέρχεται στην αγορά της Ένωσης συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία και, ιδίως, ότι οι κατασκευαστές έχουν διενεργήσει τις κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης όσον αφορά το συγκεκριμένο ηλεκτρολογικό υλικό. Θα πρέπει, επομένως, να προβλεφθεί ότι οι εισαγωγείς είναι υποχρεωμένοι να εξασφαλίζουν ότι το ηλεκτρολογικό υλικό που διαθέτουν στην αγορά συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και ότι δεν διαθέτουν στην αγορά ηλεκτρολογικό υλικό που δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις αυτές ή ενέχει κίνδυνο. Θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί ότι οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι έχουν διενεργηθεί οι διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και ότι η σήμανση του ηλεκτρολογικού υλικού και τα έγγραφα που καταρτίζουν οι κατασκευαστές είναι στη διάθεση των αρμόδιων εθνικών αρχών για λόγους ελέγχου.

(11)

Κάθε εισαγωγέας, όταν διαθέτει ηλεκτρολογικό υλικό στην αγορά, θα πρέπει να σημειώνει επί του ηλεκτρολογικού υλικού το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα του και την ταχυδρομική διεύθυνση από την οποία επικοινωνεί. Θα πρέπει να προβλέπονται εξαιρέσεις όταν δεν το επιτρέπει το μέγεθος ή η φύση του ηλεκτρολογικού υλικού. Τούτο περιλαμβάνει την περίπτωση κατά την οποία ο εισαγωγέας θα πρέπει να ανοίξει τη συσκευασία για να αναγράψει το όνομα και τη διεύθυνσή του επί του ηλεκτρολογικού υλικού.

(12)

Ο διανομέας καθιστά ηλεκτρολογικό υλικό διαθέσιμο στην αγορά, αφού το υλικό αυτό έχει διατεθεί στην αγορά από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα και θα πρέπει να ενεργεί με τη δέουσα προσοχή ώστε να εξασφαλίζει ότι ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται το ηλεκτρολογικό υλικό δεν επηρεάζει αρνητικά τη συμμόρφωση του ηλεκτρολογικού υλικού.

(13)

Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας διαθέτει ηλεκτρολογικό υλικό στην αγορά με τη δική του επωνυμία ή εμπορικό σήμα ή τροποποιεί ηλεκτρολογικό υλικό κατά τρόπον ώστε να επηρεασθεί η συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία, θα πρέπει να θεωρείται ότι είναι ο κατασκευαστής και θα πρέπει να αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του κατασκευαστή.

(14)

Οι διανομείς και οι εισαγωγείς, επειδή βρίσκονται κοντά στην αγορά, θα πρέπει να συμμετέχουν σε καθήκοντα εποπτείας της αγοράς που εκτελούνται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές και θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να συμμετάσχουν ενεργά με την προσκόμιση στις αρμόδιες αρχές όλων των αναγκαίων πληροφοριών που αφορούν το οικείο ηλεκτρολογικό υλικό.

(15)

Η διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας του ηλεκτρολογικού υλικού σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού συμβάλλει στη διαμόρφωση απλούστερης και αποτελεσματικότερης εποπτείας της αγοράς. Εάν το σύστημα ιχνηλασιμότητας είναι αποτελεσματικό, διευκολύνεται το έργο των αρμόδιων για την εποπτεία της αγοράς αρχών όσον αφορά τον εντοπισμό του οικονομικού φορέα που διέθεσε στην αγορά μη συμμορφούμενο ηλεκτρολογικό υλικό. Στο πλαίσιο της τήρησης των στοιχείων που απαιτούνται δυνάμει της παρούσας οδηγίας για την ταυτοποίηση άλλων οικονομικών φορέων, δεν θα πρέπει να απαιτείται από τους οικονομικούς φορείς να ενημερώνουν τα στοιχεία αυτά για άλλους οικονομικούς φορείς που είτε τους έχουν προμηθεύσει είτε έχουν προμηθευθεί από αυτούς ηλεκτρολογικό υλικό.

(16)

Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να περιορίζεται στη διατύπωση των στόχων ασφάλειας. Για να διευκολυνθεί η αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τους εν λόγω στόχους, είναι απαραίτητο να προβλεφθεί τεκμήριο συμμόρφωσης για ηλεκτρολογικό υλικό το οποίο συμμορφώνεται με εναρμονισμένα πρότυπα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση (6), με σκοπό τη διατύπωση λεπτομερών τεχνικών προδιαγραφών των εν λόγω στόχων.

(17)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 προβλέπει διαδικασία υποβολής ενστάσεων κατά εναρμονισμένων προτύπων, όταν τα εν λόγω πρότυπα δεν ικανοποιούν πλήρως τους στόχους ασφάλειας της παρούσας οδηγίας.

(18)

Τα εναρμονισμένα πρότυπα που είναι σχετικά με την παρούσα οδηγία θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (7).

(19)

Η ελεύθερη κυκλοφορία ηλεκτρολογικού υλικού για το οποίο δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής εναρμονισμένα πρότυπα θα πρέπει να εξασφαλισθεί με εφαρμογή των διατάξεων περί ασφάλειας των διεθνών προτύπων που έχει καταρτίσει η Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή ή με εφαρμογή εθνικών προτύπων.

(20)

Για να δοθεί η δυνατότητα στους οικονομικούς φορείς να αποδείξουν, και στις αρμόδιες αρχές να εξασφαλίσουν, ότι το ηλεκτρολογικό υλικό που είναι διαθέσιμο στην αγορά συμμορφώνεται προς τους στόχους ασφάλειας, είναι απαραίτητο να προβλεφθούν διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Η απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ θεσπίζει ενότητες για τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που περιλαμβάνουν από τη λιγότερο αυστηρή έως την περισσότερο αυστηρή διαδικασία, ανάλογα με το επίπεδο του υφιστάμενου κινδύνου και το επίπεδο της απαιτούμενης ασφάλειας. Για να εξασφαλισθεί η διατομεακή συνοχή και να αποφευχθούν οι ad hoc παραλλαγές, οι διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης θα πρέπει να επιλέγονται από τις ενότητες αυτές.

(21)

Οι κατασκευαστές θα πρέπει να καταρτίζουν δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ με την οποία να παρέχουν τις πληροφορίες που απαιτούνται με βάση την παρούσα οδηγία σχετικά με τη συμμόρφωση του ηλεκτρολογικού υλικού προς την παρούσα οδηγία και τη λοιπή συναφή ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης.

(22)

Προς εξασφάλιση ουσιαστικής πρόσβασης στις πληροφορίες για σκοπούς εποπτείας της αγοράς, οι απαιτούμενες πληροφορίες για τον προσδιορισμό όλων των εφαρμοστέων πράξεων της Ένωσης θα πρέπει να είναι διαθέσιμες σε μια ενιαία δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ. Προκειμένου να μειωθεί, ο διοικητικός φόρτος που βαρύνει τους οικονομικούς φορείς, αυτή η ενιαία δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ μπορεί να είναι φάκελος που περιλαμβάνει τις σχετικές επιμέρους δηλώσεις συμμόρφωσης.

(23)

Η σήμανση CE, που δηλώνει τη συμμόρφωση ηλεκτρολογικού υλικού, είναι η ορατή συνέπεια ολόκληρης διαδικασίας η οποία συμπεριλαμβάνει την αξιολόγηση της συμμόρφωσης υπό ευρεία έννοια. Οι γενικές αρχές που διέπουν τη σήμανση CE διατυπώνονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008. Οι κανόνες που διέπουν την τοποθέτηση της σήμανσης CE θα πρέπει να καθορισθούν με την παρούσα οδηγία.

(24)

Για λόγους ασφάλειας δικαίου, είναι ανάγκη να καταστεί σαφές ότι οι κανόνες για την εποπτεία της ενωσιακής αγοράς και για τον έλεγχο των προϊόντων που εισέρχονται στην ενωσιακή αγορά οι οποίοι προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ισχύουν για το ηλεκτρολογικό υλικό. Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εμποδίζει τη δυνατότητα των κρατών μελών να επιλέγουν τις αρμόδιες αρχές που θα εκτελούν αυτά τα καθήκοντα.

(25)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν κάθε κατάλληλο μέτρο για να εξασφαλίζουν ότι το ηλεκτρολογικό υλικό μπορεί να διατίθεται στην αγορά μόνον υπό την προϋπόθεση ότι, εφόσον αποθηκεύεται σωστά και χρησιμοποιείται για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται, ή υπό εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσης, δεν θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των προσώπων. Το ηλεκτρολογικό υλικό θα πρέπει να θεωρείται ότι δεν συμμορφώνεται προς τους στόχους ασφάλειας που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία μόνον υπό εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσης, δηλαδή όταν η χρήση τους θα μπορούσε να είναι απόρροια νόμιμης και άμεσα προβλέψιμης ανθρώπινης συμπεριφοράς.

(26)

Η οδηγία 2006/95/ΕΚ προβλέπει ήδη μια διαδικασία διασφάλισης που ενεργοποιείται μόνο σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των κρατών μελών ως προς τα μέτρα που λαμβάνονται από κράτος μέλος. Προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια και να μειωθεί ο χρόνος διεκπεραίωσης, είναι ανάγκη να βελτιωθεί η ισχύουσα διαδικασία διασφάλισης, έτσι ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη και να αξιοποιηθεί η πείρα που έχει συγκεντρωθεί στα κράτη μέλη.

(27)

Το ισχύον σύστημα θα πρέπει να συμπληρωθεί με μια διαδικασία που θα δίνει τη δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη να ενημερωθούν για τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν σχετικά με το ηλεκτρολογικό υλικό που παρουσιάζει κίνδυνο όσον αφορά την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων ή των κατοικίδιων ζώων, ή την ιδιοκτησία. Θα πρέπει να δίνει επίσης τη δυνατότητα στις αρχές εποπτείας της αγοράς, σε συνεργασία με τους σχετικούς οικονομικούς φορείς, να ενεργούν νωρίτερα σε σχέση με αυτό τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.

(28)

Εφόσον τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συμφωνήσουν ότι είναι δικαιολογημένο το μέτρο που λαμβάνει ένα κράτος μέλος, δεν θα πρέπει να απαιτείται η περαιτέρω συμμετοχή της Επιτροπής, εκτός αν η μη συμμόρφωση μπορεί να αποδοθεί σε ελλείψεις του εναρμονισμένου προτύπου.

(29)

Προκειμένου να διασφαλισθούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (8).

(30)

Η διαδικασία εξέτασης θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την έκδοση εκτελεστικών πράξεων σε σχέση με συμμορφούμενο ηλεκτρολογικό υλικό που ενέχει κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων ή για άλλες πτυχές προστασίας του δημόσιου συμφέροντος.

(31)

Η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει αμέσως εκτελεστικές πράξεις με άμεση εφαρμογή όταν, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις σε σχέση με συμμορφούμενο ηλεκτρολογικό υλικό που ενέχει κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια προσώπων, ή για τα κατοικίδια ζώα ή για την ιδιοκτησία, τούτο απαιτείται από επιτακτικούς λόγους επείγουσας ανάγκης.

(32)

Σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική, η επιτροπή που συστήνεται με βάση την παρούσα οδηγία μπορεί να διαδραματίσει χρήσιμο ρόλο στην εξέταση θεμάτων σε σχέση με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, τα οποία θέτει είτε ο πρόεδρός της είτε εκπρόσωπος κράτους μέλους σύμφωνα με τον κανονισμό διαδικασίας της.

(33)

Όταν, εκτός από την εφαρμογή και τις παραβάσεις της παρούσας οδηγίας, εξετάζονται θέματα που σχετίζονται με την παρούσα οδηγία, όπως, για παράδειγμα, σε συνάντηση εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει, σύμφωνα με την ισχύουσα πρακτική, να λαμβάνει όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση και, κατά περίπτωση, να προσκαλείται στις συναντήσεις αυτές.

(34)

H Επιτροπή θα πρέπει, με εκτελεστικές πράξεις και, δεδομένης της ιδιαίτερής τους φύσης, ενεργώντας χωρίς την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, να καθορίζει εάν τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με μη συμμορφούμενο ηλεκτρολογικό υλικό δικαιολογούνται ή όχι.

(35)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται για παραβάσεις των διατάξεων του εθνικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί βάσει της παρούσας οδηγίας και να εξασφαλίζουν την επιβολή της εφαρμογής των κανόνων αυτών. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

(36)

Είναι απαραίτητο να προβλεφθούν εύλογες μεταβατικές διευθετήσεις που να επιτρέπουν τη διαθεσιμότητα στην αγορά ηλεκτρολογικού υλικού που έχει ήδη διατεθεί στην αγορά σύμφωνα με την οδηγία 2006/95/ΕΚ, χωρίς να χρειάζεται η συμμόρφωσή του προς άλλες απαιτήσεις που αφορούν το προϊόν, πριν από την ημερομηνία εφαρμογής των εθνικών μέτρων για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας. Οι διανομείς θα πρέπει, συνεπώς, να είναι ικανοί να προμηθεύουν ηλεκτρολογικό υλικό που διατίθεται στην αγορά, δηλαδή εμπόρευμα που βρίσκεται ήδη στην αλυσίδα διανομής, πριν από την ημερομηνία εφαρμογής των εθνικών μέτρων για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας.

(37)

Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η εξασφάλιση ότι το ηλεκτρολογικό υλικό στην αγορά πληροί τους στόχους ασφάλειας που εγγυώνται υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και ασφάλειας των προσώπων, καθώς και των κατοικίδιων ζώων και της ιδιοκτησίας, με ταυτόχρονη κατοχύρωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη μπορεί, όμως, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων της, να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, του ίδιου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(38)

Η υποχρέωση μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο θα πρέπει να περιορισθεί στις διατάξεις που συνιστούν τροποποίηση ουσίας σε σύγκριση με την προηγούμενη οδηγία. Η υποχρέωση μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των διατάξεων που δεν τροποποιούνται απορρέει από την προηγούμενη οδηγία.

(39)

Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή των οδηγιών που παρατίθενται στο παράρτημα V,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Ο σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να εξασφαλισθεί ότι το ηλεκτρολογικό υλικό στην αγορά πληροί τις απαιτήσεις που εγγυώνται υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και ασφάλειας των προσώπων, καθώς και των κατοικίδιων ζώων και της ιδιοκτησίας, με ταυτόχρονη κατοχύρωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στο ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε ονομαστική τάση περιλαμβανόμενη μεταξύ 50 και 1 000 V για το εναλλασσόμενο ρεύμα και μεταξύ 75 και 1 500 V για το συνεχές ρεύμα, εξαιρέσει του υλικού και των φαινομένων τα οποία περιλαμβάνονται στο παράρτημα II.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)   «διαθεσιμότητα στην αγορά»: προσφορά ηλεκτρολογικού υλικού για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην ενωσιακή αγορά, στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν·

2)   «διάθεση στην αγορά»: η πρώτη φορά κατά την οποία ηλεκτρολογικό υλικό καθίσταται διαθέσιμο στην ενωσιακή αγορά·

3)   «κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει ηλεκτρολογικό υλικό ή που αναθέτει σε άλλους τον σχεδιασμό ή την κατασκευή ηλεκτρολογικού υλικού και εμπορεύεται αυτό το υλικό υπό την επωνυμία ή το εμπορικό του σήμα·

4)   «εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση που έχει λάβει γραπτή εντολή από τον κατασκευαστή να ενεργεί εξ ονόματός του για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων·

5)   «εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση που διαθέτει στην ενωσιακή αγορά ηλεκτρολογικό υλικό προερχόμενο από τρίτη χώρα·

6)   «διανομέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασμού, άλλο από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, το οποίο καθιστά ηλεκτρολογικό υλικό διαθέσιμο στην αγορά·

7)   «οικονομικοί φορείς»: ο κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, ο εισαγωγέας και ο διανομέας·

8)   «τεχνική προδιαγραφή»: έγγραφο με το οποίο ορίζονται τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά του ηλεκτρολογικού υλικού·

9)   «εναρμονισμένο πρότυπο»: εναρμονισμένο πρότυπο, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012·

10)   «αξιολόγηση της συμμόρφωσης»: η διεργασία αξιολόγησης με την οποία αποδεικνύεται κατά πόσον πληρούνται οι στόχοι ασφάλειας του άρθρου 3 και του παραρτήματος I, οι οποίοι αφορούν ηλεκτρολογικό υλικό·

11)   «ανάκληση»: κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην επιστροφή ηλεκτρολογικού υλικού που έχει ήδη τεθεί στη διάθεση του τελικού χρήστη·

12)   «απόσυρση»: κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην αποτροπή της διαθεσιμότητας στην αγορά, ηλεκτρολογικού υλικού που βρίσκεται στην αλυσίδα εφοδιασμού·

13)   «ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης»: κάθε νομοθέτημα της Ένωσης που εναρμονίζει τους όρους εμπορίας προϊόντων·

14)   «σήμανση CE»: σήμανση διά της οποίας ο κατασκευαστής δηλώνει ότι το ηλεκτρολογικό υλικό συμμορφώνεται προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης που προβλέπει την τοποθέτηση της σήμανσης.

Άρθρο 3

Διαθεσιμότητα στην αγορά και στόχοι ασφάλειας

Το ηλεκτρολογικό υλικό μπορεί να καταστεί διαθέσιμο στην ενωσιακή αγορά μόνον εάν, εφόσον έχει κατασκευασθεί σύμφωνα με την ορθή μηχανολογική πρακτική για θέματα ασφάλειας που ισχύει στην Ένωση, δεν θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των προσώπων και των κατοικίδιων ζώων ή της ιδιοκτησίας, όταν εγκαθίσταται και συντηρείται ορθά και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του.

Το παράρτημα I παραθέτει τα κυριότερα στοιχεία των στόχων ασφάλειας.

Άρθρο 4

Ελεύθερη κυκλοφορία

Τα κράτη μέλη δεν παρεμποδίζουν, όσον αφορά τα ζητήματα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, τη διαθεσιμότητα στην αγορά ηλεκτρολογικού υλικού το οποίο συμμορφώνεται προς την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 5

Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας

Όσον αφορά το ηλεκτρολογικό υλικό, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι επιχειρήσεις διανομής ηλεκτρισμού να μην εξαρτούν τη σύνδεση στο δίκτυο ή την ηλεκτροδότηση των χρηστών ηλεκτρολογικού υλικού από απαιτήσεις ασφάλειας αυστηρότερες από τους στόχους ασφάλειας του άρθρου 3 και του παραρτήματος I.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Άρθρο 6

Υποχρεώσεις των κατασκευαστών

1.   Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το ηλεκτρολογικό υλικό τους στην αγορά είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο σύμφωνα με τους στόχους ασφάλειας του άρθρου 3 και του παραρτήματος I.

2.   Οι κατασκευαστές καταρτίζουν τον τεχνικό φάκελο που αναφέρεται στο παράρτημα III και διενεργούν τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που αναφέρεται στο παράρτημα III ή αναθέτουν τη διενέργειά της.

Όταν η συμμόρφωση ηλεκτρολογικού υλικού με τους στόχους ασφάλειας του άρθρου 3 και του παραρτήματος I αποδεικνύεται με τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, οι κατασκευαστές καταρτίζουν δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και θέτουν τη σήμανση CE.

3.   Οι κατασκευαστές φυλάσσουν τον τεχνικό φάκελο που αναφέρεται στο παράρτημα III και τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ επί δέκα έτη από τη διάθεση του ηλεκτρολογικού υλικού στην αγορά.

4.   Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται οι διαδικασίες ώστε να τηρείται η συμμόρφωση της εν σειρά παραγωγής προς την παρούσα οδηγία. Οι αλλαγές στον σχεδιασμό ή τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρολογικού υλικού και οι αλλαγές στα εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 12, τα διεθνή ή εθνικά πρότυπα που αναφέρονται στα άρθρα 13 και 14 ή στις λοιπές τεχνικές προδιαγραφές με βάση τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση του ηλεκτρολογικού υλικού λαμβάνονται δεόντως υπόψη.

Όταν κρίνεται σκόπιμο λόγω των κινδύνων που παρουσιάζει ηλεκτρολογικό υλικό, οι κατασκευαστές διενεργούν, για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών, δειγματοληπτικές δοκιμές στο ηλεκτρολογικό υλικό που καθίσταται διαθέσιμο στην αγορά, ερευνούν τις σχετικές καταγγελίες και διατηρούν, εφόσον απαιτείται, αρχείο με τις καταγγελίες, το μη συμμορφούμενο ηλεκτρολογικό υλικό και τις ανακλήσεις ηλεκτρολογικού υλικού, και τηρούν ενήμερους τους διανομείς για τις έρευνές τους.

5.   Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το ηλεκτρολογικό υλικό που έχουν διαθέσει στην αγορά φέρει αριθμό τύπου, παρτίδας ή σειράς ή άλλο στοιχείο που επιτρέπει την ταυτοποίησή του ή, όταν δεν το επιτρέπει το μέγεθος ή η φύση του ηλεκτρολογικού υλικού, εξασφαλίζουν ότι οι απαιτούμενες πληροφορίες αναγράφονται στη συσκευασία του ή σε έγγραφο που συνοδεύει το ηλεκτρολογικό υλικό.

6.   Οι κατασκευαστές σημειώνουν στο ηλεκτρολογικό υλικό το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους και την ταχυδρομική διεύθυνση από την οποία επικοινωνούν ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, αναγράφουν τα στοιχεία αυτά στη συσκευασία του ηλεκτρολογικού υλικού ή σε έγγραφο που το συνοδεύει. Η διεύθυνση υποδεικνύει ένα μοναδικό σημείο επικοινωνίας με τον κατασκευαστή. Τα στοιχεία επικοινωνίας διατυπώνονται σε γλώσσα ευχερώς κατανοητή από τους τελικούς χρήστες και τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

7.   Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το ηλεκτρολογικό υλικό συνοδεύεται από οδηγίες και άλλες πληροφορίες ασφάλειας σε γλώσσα ευχερώς κατανοητή από τους καταναλωτές και τους άλλους τελικούς χρήστες, όπως έχει αποφασίσει το οικείο κράτος μέλος. Οι ανωτέρω οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας καθώς και κάθε επισήμανση είναι σαφείς, κατανοητές και εύληπτες.

8.   Όταν οι κατασκευαστές θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι το ηλεκτρολογικό υλικό που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του ηλεκτρολογικού υλικού, το αποσύρουν ή το ανακαλούν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το ηλεκτρολογικό υλικό ενέχει κίνδυνο, οι κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως επ’ αυτού τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στις αγορές των οποίων καθιστούν διαθέσιμο το ηλεκτρολογικό υλικό και παραθέτουν λεπτομέρειες, συγκεκριμένα, για τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

9.   Οι κατασκευαστές παρέχουν στην αρμόδια εθνική αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός της, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του ηλεκτρολογικού υλικού προς την παρούσα οδηγία, σε γλώσσα ευχερώς κατανοητή από την εν λόγω αρχή. Συνεργάζονται με την αρχή αυτή κατόπιν αιτήματός της, για κάθε δράση που πρέπει να αναληφθεί ώστε να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι από το ηλεκτρολογικό υλικό που έχουν διαθέσει στην αγορά.

Άρθρο 7

Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι

1.   Οι κατασκευαστές μπορούν να ορίζουν, με γραπτή εντολή, εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Οι υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 και η υποχρέωση κατάρτισης του τεχνικού φακέλου που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 δεν ανατίθενται σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

2.   Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ασκεί τα καθήκοντα που προσδιορίζονται στην εντολή την οποία λαμβάνει από τον κατασκευαστή. Η εντολή επιτρέπει στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α)

να τηρεί τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και τον τεχνικό φάκελο στη διάθεση των εθνικών αρχών εποπτείας επί 10 έτη από τη διάθεση του ηλεκτρολογικού υλικού στην αγορά·

β)

να παρέχει στην αρμόδια εθνική αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος αυτής, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του ηλεκτρολογικού υλικού·

γ)

να συνεργάζεται με την αρμόδια εθνική αρχή, κατόπιν αιτήματός της, για κάθε δράση που πρέπει να αναληφθεί ώστε να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι που ενέχει το ηλεκτρολογικό υλικό που καλύπτει η εντολή του εντολοδόχου.

Άρθρο 8

Υποχρεώσεις των εισαγωγέων

1.   Οι εισαγωγείς διαθέτουν στην αγορά μόνο συμμορφούμενο ηλεκτρολογικό υλικό.

2.   Πριν να διαθέσουν ηλεκτρολογικό υλικό στην αγορά, οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει διενεργήσει την κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Διασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο, ότι το ηλεκτρολογικό υλικό φέρει τη σήμανση CE και συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα και ότι ο κατασκευαστής έχει τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 6 παράγραφοι 5 και 6.

Εφόσον ένας εισαγωγέας θεωρεί ή έχει λόγους να πιστεύει ότι το ηλεκτρολογικό υλικό δεν συμμορφώνεται με τους στόχους ασφάλειας του άρθρου 3 και του παραρτήματος I, δεν διαθέτει το ηλεκτρολογικό υλικό στην αγορά έως ότου εξασφαλισθεί η συμμόρφωσή του. Επίσης, ο εισαγωγέας ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή, καθώς και τις αρχές εποπτείας της αγοράς, όταν το ηλεκτρολογικό υλικό ενέχει κίνδυνο.

3.   Οι εισαγωγείς σημειώνουν στο ηλεκτρολογικό υλικό το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους και την ταχυδρομική διεύθυνσή τους από την οποία επικοινωνούν ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, αναγράφουν τα στοιχεία αυτά στη συσκευασία του ηλεκτρολογικού υλικού ή σε έγγραφο που το συνοδεύει. Τα στοιχεία επικοινωνίας διατυπώνονται σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους τελικούς χρήστες και τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

4.   Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι το ηλεκτρολογικό υλικό συνοδεύεται από οδηγίες και άλλες πληροφορίες ασφάλειας σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους καταναλωτές και άλλους τελικούς χρήστες, όπως έχει αποφασίσει το οικείο κράτος μέλος.

5.   Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι, ενόσω το ηλεκτρολογικό υλικό βρίσκεται υπό την ευθύνη τους, οι συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς του δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή του με τους στόχους ασφάλειας του άρθρου 3 και του παραρτήματος I.

6.   Όταν κρίνεται σκόπιμο λόγω των κινδύνων που ενέχει ηλεκτρολογικό υλικό, οι εισαγωγείς διενεργούν, για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών, δειγματοληπτικές δοκιμές στο ηλεκτρολογικό υλικό που καθίσταται διαθέσιμο στην αγορά, ερευνούν τις σχετικές καταγγελίες και διατηρούν, εφόσον απαιτείται, αρχείο με τις καταγγελίες, το μη συμμορφούμενο ηλεκτρολογικό υλικό και τις ανακλήσεις ηλεκτρολογικού υλικού, και τηρούν ενήμερους τους διανομείς για τις έρευνές τους.

7.   Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι το ηλεκτρολογικό υλικό που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του ηλεκτρολογικού υλικού, το αποσύρουν ή το ανακαλούν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το ηλεκτρολογικό υλικό ενέχει κίνδυνο, οι εισαγωγείς ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στις αγορές των οποίων καθιστούν διαθέσιμο το ηλεκτρολογικό υλικό και παραθέτουν λεπτομέρειες, συγκεκριμένα, για τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

8.   Οι εισαγωγείς τηρούν, επί 10 έτη μετά τη διάθεση του ηλεκτρολογικού υλικού στην αγορά, αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ στη διάθεση των αρχών που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της αγοράς και εξασφαλίζουν ότι ο τεχνικός φάκελος μπορεί να τεθεί στη διάθεση των εν λόγω αρχών, κατόπιν αιτήματός τους.

9.   Οι εισαγωγείς παρέχουν στην αρμόδια εθνική αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός της, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του ηλεκτρολογικού υλικού, σε γλώσσα ευχερώς κατανοητή από την εν λόγω αρχή. Συνεργάζονται με την αρχή αυτή, κατόπιν αιτήματός της, για κάθε δράση που πρέπει να αναληφθεί ώστε να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι από το ηλεκτρολογικό υλικό που έχουν διαθέσει στην αγορά.

Άρθρο 9

Υποχρεώσεις των διανομέων

1.   Όταν οι διανομείς καθιστούν διαθέσιμο ηλεκτρολογικό υλικό στην αγορά, ενεργούν με τη δέουσα προσοχή σε σχέση με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

2.   Οι διανομείς, πριν καταστήσουν διαθέσιμο το ηλεκτρολογικό υλικό στην αγορά, επαληθεύουν ότι το ηλεκτρολογικό υλικό φέρει τη σήμανση CE, ότι συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα και από οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας σε γλώσσα ευχερώς κατανοητή από τους καταναλωτές και άλλους τελικούς χρήστες στο κράτος μέλος στην αγορά του οποίου πρόκειται να διατεθεί το ηλεκτρολογικό υλικό, και ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 6 παράγραφοι 5 και 6 και του άρθρου 8 παράγραφος 3, αντίστοιχα.

Εφόσον ένας διανομέας θεωρεί ή έχει λόγους να πιστεύει ότι ηλεκτρολογικό υλικό δεν συμμορφώνεται με τους στόχους ασφάλειας του άρθρου 3 και του παραρτήματος I, δεν καθιστά διαθέσιμο το ηλεκτρολογικό υλικό στην αγορά έως ότου εξασφαλισθεί η συμμόρφωσή του. Ο διανομέας ενημερώνει επίσης τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, καθώς και τις αρχές εποπτείας της αγοράς, όταν το ηλεκτρολογικό υλικό ενέχει κίνδυνο.

3.   Οι διανομείς εξασφαλίζουν ότι, ενόσω το ηλεκτρολογικό υλικό βρίσκεται υπό την ευθύνη τους, οι συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς του δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή του με τους στόχους ασφάλειας του άρθρου 3 και του παραρτήματος I.

4.   Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι το ηλεκτρολογικό υλικό που έχουν καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά δεν συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία φροντίζουν αμέσως να ληφθούν τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του ηλεκτρολογικού υλικού, το αποσύρουν ή το ανακαλούν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το ηλεκτρολογικό υλικό ενέχει κίνδυνο, οι διανομείς ενημερώνουν αμέσως τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στις αγορές των οποίων έχουν καταστήσει διαθέσιμο το ηλεκτρολογικό υλικό και παραθέτουν λεπτομέρειες, συγκεκριμένα, όσον αφορά τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

5.   Οι διανομείς παρέχουν στην αρμόδια εθνική αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός της, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του ηλεκτρολογικού υλικού. Συνεργάζονται με την αρχή αυτή, κατόπιν αιτήματός της, για κάθε δράση που πρέπει να αναληφθεί ώστε να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι από το ηλεκτρολογικό υλικό που έχουν καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά.

Άρθρο 10

Περιπτώσεις στις οποίες οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών εφαρμόζονται στους εισαγωγείς και στους διανομείς

Ένας εισαγωγέας ή διανομέας θεωρείται κατασκευαστής για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας και υπόκειται στις υποχρεώσεις του κατασκευαστή σύμφωνα με το άρθρο 6 όταν διαθέτει ηλεκτρολογικό υλικό στην αγορά με το όνομα ή το εμπορικό σήμα του ή τροποποιεί ηλεκτρολογικό υλικό που έχει ήδη διατεθεί στην αγορά κατά τρόπο που μπορεί να επηρεάσει τη συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 11

Ταυτοποίηση των οικονομικών φορέων

Οι οικονομικοί φορείς προσδιορίζουν, κατόπιν αιτήματος, στις αρχές εποπτείας της αγοράς:

α)

κάθε οικονομικό φορέα ο οποίος τους έχει προμηθεύσει ηλεκτρολογικό υλικό·

β)

κάθε οικονομικό φορέα στον οποίο έχουν προμηθεύσει ηλεκτρολογικό υλικό.

Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλλουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο για περίοδο 10 ετών από τη στιγμή που έχουν προμηθευθεί το ηλεκτρολογικό υλικό και για περίοδο 10 ετών από τη στιγμή που έχουν προμηθεύσει οι ίδιοι το ηλεκτρολογικό υλικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Άρθρο 12

Τεκμήριο συμμόρφωσης βάσει εναρμονισμένων προτύπων

Το ηλεκτρολογικό υλικό που συμμορφώνεται με τα εναρμονισμένα πρότυπα ή μέρη αυτών τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τεκμαίρεται ότι συμμορφώνεται προς τους στόχους ασφάλειας του άρθρου 3 και του παραρτήματος I, τους οποίους αφορούν τα εν λόγω πρότυπα ή μέρη τους.

Άρθρο 13

Τεκμήριο συμμόρφωσης βάσει διεθνών προτύπων

1.   Εφόσον τα εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 12 δεν έχουν καταρτισθεί και δημοσιευθεί, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι αρμόδιες διοικητικές αρχές τους θεωρούν, ενόψει της διαθεσιμότητας στην αγορά ή της ελεύθερης κυκλοφορίας όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 και στο άρθρο 4, αντίστοιχα, ως επίσης ανταποκρινόμενο προς τους στόχους ασφάλειας του άρθρου 3 και του παραρτήματος I το ηλεκτρολογικό υλικό που συνάδει με τις διατάξεις για την ασφάλεια των διεθνών προτύπων της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC) για τις οποίες τυγχάνει εφαρμογής η διαδικασία δημοσίευσης η οποία καθορίζεται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

2.   Οι διατάξεις για την ασφάλεια της παραγράφου 1 κοινοποιούνται στα κράτη μέλη από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τα κράτη μέλη, υποδεικνύει τις διατάξεις για την ασφάλεια, και ιδίως τις παραλλαγές των οποίων συνιστά τη δημοσίευση.

3.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, εντός προθεσμίας τριών μηνών, τις τυχόν ενστάσεις τους ως προς τις διατάξεις για την ασφάλεια οι οποίες έχουν κοινοποιηθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 2, επισημαίνοντας τους λόγους ασφάλειας οι οποίοι αντιτίθενται στην αποδοχή της μίας ή της άλλης σχετικής διάταξης.

Οι διατάξεις για την ασφάλεια ως προς τις οποίες δεν έχει διατυπωθεί ένσταση δημοσιεύονται, προς ενημέρωση, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 14

Τεκμήριο συμμόρφωσης βάσει εθνικών προτύπων

Εφόσον δεν έχουν συνταχθεί και δημοσιευθεί τα εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 12, και δεν έχουν δημοσιευθεί τα διεθνή πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 13, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι αρμόδιες διοικητικές αρχές τους θεωρούν επίσης, για τους σκοπούς της διαθεσιμότητας στην αγορά του άρθρου 3 ή της ελεύθερης κυκλοφορίας του άρθρου 4, ως εξίσου ανταποκρινόμενο προς τους στόχους ασφάλειας του άρθρου 3 και του παραρτήματος I, το ηλεκτρολογικό υλικό που έχει κατασκευασθεί σύμφωνα με τις περί ασφάλειας διατάξεις των προτύπων, που εφαρμόζονται εντός του κράτους μέλους κατασκευής, εάν εξασφαλίζει επίπεδο ασφάλειας αντίστοιχο με το απαιτούμενο στο δικό τους έδαφος.

Άρθρο 15

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

1.   Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ δηλώνει ότι αποδεδειγμένα πληρούνται οι στόχοι ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 3 και ορίζονται στο παράρτημα I.

2.   Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ έχει τη δομή που ορίζεται στο παράρτημα IV, περιέχει τα στοιχεία που προσδιορίζονται στην ενότητα Α του παραρτήματος III και προσαρμόζεται συνεχώς στα τελευταία δεδομένα. Μεταφράζεται στη γλώσσα ή στις γλώσσες που απαιτεί το κράτος μέλος στην αγορά του οποίου διατίθεται ή έχει καταστεί διαθέσιμο το ηλεκτρολογικό υλικό.

3.   Όταν ηλεκτρολογικό υλικό διέπεται από περισσότερες πράξεις της Ένωσης βάσει των οποίων απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ, καταρτίζεται μία δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για όλες τις εν λόγω πράξεις της Ένωσης. Η δήλωση αυτή περιέχει την ταυτότητα των οικείων πράξεων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων δημοσίευσής τους.

4.   Με την κατάρτιση της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ, ο κατασκευαστής αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συμμόρφωση του ηλεκτρολογικού υλικού προς τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία.

Άρθρο 16

Γενικές αρχές της σήμανσης CE

Η σήμανση CE υπόκειται στις γενικές αρχές του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

Άρθρο 17

Κανόνες και όροι για την τοποθέτηση της σήμανσης CE

1.   Η σήμανση CE τίθεται κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο στο ηλεκτρολογικό υλικό ή στην πινακίδα με τα στοιχεία του. Όταν αυτό δεν είναι δυνατό ή όταν η φύση του ηλεκτρολογικού υλικού δεν το επιτρέπει, η σήμανση CE τίθεται στη συσκευασία και στα συνοδευτικά έγγραφα.

2.   Η σήμανση CE τίθεται πριν να διατεθεί το ηλεκτρολογικό υλικό στην αγορά.

3.   Τα κράτη μέλη βασίζονται στους υφιστάμενους μηχανισμούς για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής του καθεστώτος που διέπει τη σήμανση CE, και λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα σε περίπτωση αθέμιτης χρήσης της εν λόγω σήμανσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Άρθρο 18

Επιτήρηση της ενωσιακής αγοράς και έλεγχος του ηλεκτρολογικού υλικού που εισέρχεται στην ενωσιακή αγορά

Το άρθρο 15 παράγραφος 3 και τα άρθρα 16 έως 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 εφαρμόζονται στο ηλεκτρολογικό υλικό.

Άρθρο 19

Διαδικασία αντιμετώπισης του ηλεκτρολογικού υλικού που ενέχει κίνδυνο σε εθνικό επίπεδο

1.   Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενός κράτους μέλους έχουν επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι ηλεκτρολογικό υλικό που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία ενέχει κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων ή των κατοικίδιων ζώων ή για την ιδιοκτησία, διενεργούν αξιολόγηση για το ηλεκτρολογικό υλικό που καλύπτει όλες τις σχετικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Για τον σκοπό αυτό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς συνεργάζονται, όπως απαιτείται, με τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

Εάν, κατά την αξιολόγηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, οι αρχές εποπτείας της αγοράς διαπιστώσουν ότι το ηλεκτρολογικό υλικό δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, ζητούν αμελλητί από τον οικείο οικονομικό φορέα να προβεί σε όλες τις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες για να θέσει το προϊόν σε συμμόρφωση με τις εν λόγω απαιτήσεις ή να αποσύρει το προϊόν από την αγορά ή να το ανακαλέσει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ανάλογο προς τη φύση του κινδύνου, τον οποίο ορίζουν οι ίδιες.

Το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 εφαρμόζεται στα μέτρα που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

2.   Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς θεωρούν ότι η μη συμμόρφωση δεν περιορίζεται στην εθνική επικράτεια, ενημερώνουν την Επιτροπή και άλλα κράτη μέλη για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και τα μέτρα που ζήτησαν να λάβει ο οικονομικός φορέας.

3.   Ο οικονομικός φορέας εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται όλα τα ενδεικνυόμενα διορθωτικά μέτρα για όλο το ηλεκτρολογικό υλικό που έχει καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά σε όλη την Ένωση.

4.   Εάν ο οικείος οικονομικός φορέας δεν λάβει, μέσα στο χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρεται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα προσωρινά μέτρα για να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν τη διάθεση του ηλεκτρολογικού υλικού στην εθνική αγορά ή να αποσύρουν το ηλεκτρολογικό υλικό από την αγορά ή να το ανακαλέσουν.

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα αυτά.

5.   Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 δεύτερο εδάφιο περιλαμβάνουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ιδίως τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταύτιση του μη συμμορφούμενου ηλεκτρολογικού υλικού, την καταγωγή του είδους πυροτεχνίας, τη φύση της τυχόν μη συμμόρφωσης και του σχετικού κινδύνου, τη φύση και τη διάρκεια των εθνικών μέτρων που ελήφθησαν, καθώς και τα επιχειρήματα που προβάλλει ο σχετικός οικονομικός φορέας. Συγκεκριμένα, οι αρχές εποπτείας της αγοράς αναφέρουν σε ποιους από τους κατωτέρω λόγους οφείλεται η μη συμμόρφωση:

α)

το ηλεκτρολογικό υλικό δεν πληροί τους στόχους ασφάλειας του άρθρου 3 και του παραρτήματος I, οι οποίοι αφορούν την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων, ή των κατοικίδιων ζώων ή την ιδιοκτησία· ή

β)

υπάρχουν ελλείψεις στα εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 12 ή στα διεθνή ή εθνικά πρότυπα που αναφέρονται στα άρθρα 13 και 14, στα οποία βασίζεται το τεκμήριο της συμμόρφωσης.

6.   Τα κράτη μέλη, πλην του κράτους μέλους που κίνησε τη διαδικασία δυνάμει του παρόντος άρθρου, ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα που έλαβαν, και παρέχουν τυχόν άλλες πρόσθετες πληροφορίες που έχουν όσον αφορά τη μη συμμόρφωση του ηλεκτρολογικού υλικού, και, σε περίπτωση διαφωνίας με εθνικό μέτρο που έχει θεσπισθεί, για τις τυχόν αντιρρήσεις τους.

7.   Εάν, εντός τριών μηνών από τη λήψη των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 δεύτερο εδάφιο, δεν έχει διατυπωθεί ένσταση από κράτος μέλος ή την Επιτροπή σε σχέση με προσωρινό μέτρο που έχει λάβει κράτος μέλος, τότε το εν λόγω μέτρο θεωρείται δικαιολογημένο.

8.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι λαμβάνονται αμέσως τα κατάλληλα περιοριστικά μέτρα όσον αφορά το σχετικό ηλεκτρολογικό υλικό, όπως η απόσυρση του ηλεκτρολογικού υλικού από την αγορά.

Άρθρο 20

Ενωσιακή διαδικασία διασφάλισης

1.   Εάν, κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 19 παράγραφοι 3 και 4, διατυπωθούν ενστάσεις για μέτρο που έχει λάβει κράτος μέλος ή εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι το εθνικό μέτρο αντίκειται στη νομοθεσία της Ένωσης, η Επιτροπή διαβουλεύεται αμελλητί με τα κράτη μέλη και τον σχετικό οικονομικό φορέα ή φορείς, και διενεργεί αξιολόγηση του εθνικού μέτρου. Βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της αξιολόγησης, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη που ορίζει αν το εθνικό μέτρο είναι δικαιολογημένο.

Η Επιτροπή απευθύνει την απόφασή της σε όλα τα κράτη μέλη και την ανακοινώνει αμέσως σε αυτά και στον σχετικό οικονομικό φορέα ή φορείς.

2.   Εάν το εθνικό μέτρο θεωρηθεί δικαιολογημένο, όλα τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι το μη συμμορφούμενο ηλεκτρολογικό υλικό αποσύρεται από την εθνική τους αγορά, και ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά. Εάν το εθνικό μέτρο δεν θεωρηθεί δικαιολογημένο, τότε το οικείο κράτος μέλος ανακαλεί το συγκεκριμένο μέτρο.

3.   Εάν το εθνικό μέτρο θεωρηθεί δικαιολογημένο και η μη συμμόρφωση του ηλεκτρολογικού υλικού αποδοθεί σε ελλείψεις των εναρμονισμένων προτύπων, κατά το άρθρο 19 παράγραφος 5 στοιχείο β) της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή εφαρμόζει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012.

Άρθρο 21

Συμμορφούμενο ηλεκτρολογικό υλικό που ενέχει κίνδυνο

1.   Όταν κράτος μέλος διαπιστώσει, αφού έχει διενεργήσει αξιολόγηση δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 1, ότι ηλεκτρολογικό υλικό, καίτοι συμμορφώνεται προς την παρούσα οδηγία, ενέχει κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων, ή για τα κατοικίδια ζώα ή για την περιουσία, απαιτεί από τον σχετικό οικονομικό φορέα να λάβει όλα τα δέοντα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι το εν λόγω ηλεκτρολογικό υλικό, όταν διατεθεί στην αγορά, δεν ενέχει πλέον τον εν λόγω κίνδυνο, ή για να αποσύρει το ηλεκτρολογικό υλικό από την αγορά ή να το ανακαλέσει εντός εύλογης περιόδου που αυτό ορίζει, ανάλογης με τη φύση του κινδύνου.

2.   Ο οικονομικός φορέας εξασφαλίζει ότι αναλαμβάνεται διορθωτική δράση για όλο το ηλεκτρολογικό υλικό που έχει καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά σε όλη την Ένωση.

3.   Το κράτος μέλος ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη. Οι πληροφορίες που παρέχει περιλαμβάνουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ιδίως τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την ταυτοποίηση του ηλεκτρολογικού υλικού, την καταγωγή του και την αλυσίδα εφοδιασμού του εν λόγω ηλεκτρολογικού υλικού, τη φύση του σχετικού κινδύνου και τη φύση και τη διάρκεια των εθνικών μέτρων που ελήφθησαν.

4.   Η Επιτροπή διαβουλεύεται αμελλητί με τα κράτη μέλη και τον σχετικό οικονομικό φορέα ή φορείς και διενεργεί αξιολόγηση των εθνικών μέτρων που ελήφθησαν. Βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της αξιολόγησης, η Επιτροπή αποφασίζει, με εκτελεστικές πράξεις, αν το εθνικό μέτρο είναι δικαιολογημένο και, εφόσον απαιτείται, προτείνει τα κατάλληλα μέτρα.

Οι εκτελεστικές πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 23 παράγραφος 2.

Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς λόγους επείγοντος που αφορούν την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των προσώπων, ή των κατοικίδιων ζώων ή της περιουσίας, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις άμεσης εφαρμογής σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 23 παράγραφος 3.

5.   Η Επιτροπή απευθύνει την απόφασή της σε όλα τα κράτη μέλη και την ανακοινώνει αμέσως σε αυτά και στον σχετικό οικονομικό φορέα ή φορείς.

Άρθρο 22

Τυπική μη συμμόρφωση

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 19, οσάκις κράτος μέλος προβαίνει σε μία από τις κατωτέρω διαπιστώσεις, απαιτεί από τον οικείο οικονομικό φορέα να θέσει τέλος στη μη συμμόρφωση:

α)

η σήμανση CE έχει τεθεί κατά παράβαση του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ή του άρθρου 17 της παρούσας οδηγίας·

β)

δεν έχει τεθεί η σήμανση CE·

γ)

δεν έχει καταρτισθεί δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ·

δ)

η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ δεν έχει καταρτισθεί σωστά·

ε)

ο τεχνικός φάκελος είτε δεν είναι διαθέσιμος είτε δεν είναι πλήρης·

στ)

οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 6 ή στο άρθρο 8 παράγραφος 3 απουσιάζουν, είναι λανθασμένες ή είναι ελλιπείς·

ζ)

δεν πληρούται οποιαδήποτε άλλη από τις διοικητικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 ή στο άρθρο 8.

2.   Εάν η μη συμμόρφωση της παραγράφου 1 εξακολουθεί να υφίσταται, το οικείο κράτος μέλος λαμβάνει όλα τα δέοντα μέτρα για να περιορίσει ή να απαγορεύσει τη διαθεσιμότητα στην αγορά του ηλεκτρολογικού υλικού και να εξασφαλίσει ότι αυτό ανακαλείται ή αποσύρεται από την αγορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 23

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για το ηλεκτρολογικό υλικό. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.   Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

3.   Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 σε συνδυασμό με το άρθρο 5.

4.   Η επιτροπή καλείται σε διαβούλευση από την Επιτροπή για κάθε ζήτημα για το οποίο απαιτείται η παροχή υπηρεσιών συμβούλου από εμπειρογνώμονες του τομέα, δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 ή άλλου νομοθετήματος της Ένωσης.

Η επιτροπή δύναται επίσης να εξετάζει κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας το οποίο εγείρει ο πρόεδρός της ή εκπρόσωπος κράτους μέλους σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της.

Άρθρο 24

Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε οικονομικούς φορείς οι οποίο παραβιάζουν διατάξεις του εθνικού δικαίου που θεσπίζονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίζεται η επιβολή της εφαρμογής τους. Οι κανόνες αυτοί δύνανται να περιλαμβάνουν ποινικές κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις.

Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Άρθρο 25

Μεταβατικές διατάξεις

Τα κράτη μέλη δεν εμποδίζουν τη διαθεσιμότητα στην αγορά του ηλεκτρολογικού υλικού που καλύπτεται από την οδηγία 2006/95/ΕΚ, το οποίο συμμορφώνεται με τις διατάξεις της οδηγίας αυτής και το οποίο έχει διατεθεί στην αγορά πριν από τις 20 Απριλίου 2016.

Άρθρο 26

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις 19 Απριλίου 2016, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με το άρθρο 2, το άρθρο 3 πρώτο εδάφιο, το άρθρο 4, τα άρθρα 6 έως 12, το άρθρο 13 παράγραφος 1, τα άρθρα 14 έως 25 και τα παραρτήματα II, III και IV. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω μέτρων.

Εφαρμόζουν τα εν λόγω μέτρα από τις 20 Απριλίου 2016.

Κατά τη θέσπισή τους από τα κράτη μέλη, τα εν λόγω μέτρα περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την παραπομπή αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Περιλαμβάνουν επίσης δήλωση που διευκρινίζει ότι οι παραπομπές στην οδηγία που καταργείται από την παρούσα οδηγία, οι οποίες περιέχονται στις ισχύουσες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, θεωρείται ότι γίνονται στην παρούσα οδηγία. Ο τρόπος πραγματοποίησης αυτής της παραπομπής και η διατύπωση αυτής της δήλωσης καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπει η παρούσα οδηγία.

Άρθρο 27

Κατάργηση

Η οδηγία 2006/95/ΕΚ καταργείται με ισχύ από τις 20 Απριλίου 2016, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών σχετικά με τις προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και των ημερομηνιών εφαρμογής των οδηγιών που αναφέρονται στο παράρτημα V.

Οι παραπομπές στην καταργούμενη οδηγία νοούνται ως παραπομπές στην παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος VI.

Άρθρο 28

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το άρθρο 1, το άρθρο 3 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 5, το άρθρο 13 παράγραφοι 2 και 3 και τα παραρτήματα I, V και VI εφαρμόζονται από τις 20 Απριλίου 2016.

Άρθρο 29

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 26 Φεβρουαρίου 2014.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Δ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ


(1)  ΕΕ C 181 της 21.6.2012, σ. 105.

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2014 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2014.

(3)  ΕΕ L 374 της 27.12.2006, σ. 10. Η οδηγία 2006/95/ΕΚ αποτελεί κωδικοποίηση της οδηγίας 73/23/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Φεβρουαρίου 1973, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στο ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως (ΕΕ L 77 της 26.3.1973, σ. 29).

(4)  ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30.

(5)  ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 82.

(6)  ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 12.

(7)  Εγκρίθηκε με την απόφαση 2010/48/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ΕΕ L 23 της 27.1.2010, σ. 35).

(8)  ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΑΣΕΩΣ

1.   Γενικοί όροι

α)

Τα βασικά χαρακτηριστικά, η γνώση και η τήρηση των οποίων διασφαλίζουν τη σύμφωνη με τον προορισμό χρήση και την ακίνδυνη λειτουργία, αναγράφονται επί του ηλεκτρολογικού υλικού ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, σε έγγραφο το οποίο το συνοδεύει·

β)

το ηλεκτρολογικό υλικό, καθώς και τα συστατικά στοιχεία του, είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να δύνανται να συναρμολογηθούν και να συνδεθούν κατά τρόπο ασφαλή και αποτελεσματικό·

γ)

το ηλεκτρολογικό υλικό σχεδιάζεται και κατασκευάζεται κατά τρόπον ώστε η προστασία εναντίον των κινδύνων οι οποίοι αριθμούνται στα σημεία 2 και 3 να διασφαλίζεται υπό την επιφύλαξη της σύμφωνης προς τον προορισμό του χρήσης και της ορθής συντήρησης.

2.   Προστασία εναντίον των κινδύνων οι οποίοι δύνανται να προέλθουν από το ηλεκτρολογικό υλικό

Θεσπίζονται μέτρα τεχνικής φύσης σύμφωνα με το σημείο 1, ώστε να εξασφαλίζεται ότι:

α)

προστατεύονται επαρκώς οι άνθρωποι και τα κατοικίδια ζώα εναντίον των κινδύνων τραυματισμού ή άλλων βλαβών που μπορούν να προκληθούν από άμεση ή έμμεση επαφή·

β)

δεν δημιουργούνται θερμοκρασίες, τόξα ή ακτινοβολίες που θα προκαλούσαν οποιοδήποτε κίνδυνο·

γ)

προστατεύονται επαρκώς οι άνθρωποι, τα κατοικίδια ζώα και η ιδιοκτησία εναντίον των κινδύνων μη ηλεκτρικής φύσεως που προέρχονται από το ηλεκτρολογικό υλικό και προκύπτουν από την εμπειρία·

δ)

προσαρμόζεται η μόνωση προς τις προβλέψιμες συνθήκες.

3.   Προστασία εναντίον των κινδύνων που μπορούν να προκληθούν από εξωτερικές επιδράσεις επί του ηλεκτρολογικού υλικού

Προβλέπονται μέτρα τεχνικής φύσεως σύμφωνα με το σημείο 1, ώστε να εξασφαλισθεί ότι το ηλεκτρολογικό υλικό:

α)

ανταποκρίνεται προς τις προβλεπόμενες μηχανικές απαιτήσεις κατά τρόπον ώστε οι άνθρωποι, τα κατοικίδια ζώα και η ιδιοκτησία να μην εκτίθενται σε κίνδυνο·

β)

αντέχει στις μη μηχανικές επιδράσεις εντός των προβλεπόμενων συνθηκών περιβάλλοντος, κατά τρόπον ώστε οι άνθρωποι, τα κατοικίδια ζώα και η ιδιοκτησία να μην εκτίθενται σε κίνδυνο·

γ)

δεν εκθέτει σε κίνδυνο τους ανθρώπους, τα κατοικίδια ζώα και την ιδιοκτησία εντός των προβλέψιμων συνθηκών υπερφόρτισης.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ

Ηλεκτρολογικό υλικό προοριζόμενο να χρησιμοποιηθεί εντός εκρηκτικής ατμόσφαιρας

Υλικό ηλεκτροραδιολογίας και ηλεκτρισμού για ιατρική χρήση

Ηλεκτρολογικά μέρη ανελκυστήρων και ανυψωτικών μηχανημάτων

Μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος

Ρευματολήπτες (υποδοχές και βύσματα) για οικιακή χρήση

Συστήματα ελέγχου ηλεκτρικών περιφράξεων

Ραδιοηλεκτρικά παράσιτα

Ειδικό ηλεκτρολογικό υλικό, προοριζόμενο να χρησιμοποιηθεί εντός πλοίων, αεροπλάνων ή σιδηροδρόμων, ανταποκρινόμενο προς τις διατάξεις ασφάλειας που έχουν εκδοθεί από διεθνείς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη

Κατά παραγγελία παρασκευασθέν έτοιμο σύστημα (kit) αξιολόγησης που προορίζεται για επαγγελματίες με σκοπό να χρησιμοποιηθεί μόνο σε χώρους έρευνας και ανάπτυξης για τέτοιους σκοπούς.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΕΝΟΤΗΤΑ Α

Εσωτερικός έλεγχος της παραγωγής

1.   Ο εσωτερικός έλεγχος της παραγωγής είναι η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης με την οποία ο κατασκευαστής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα σημεία 2, 3 και 4, και βεβαιώνει και δηλώνει με αποκλειστική του ευθύνη ότι το σχετικό ηλεκτρολογικό υλικό πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που εφαρμόζονται σε αυτό.

2.   Τεχνικός φάκελος

Ο κατασκευαστής καταρτίζει τον τεχνικό φάκελο. Ο τεχνικός φάκελος δίνει τη δυνατότητα να αξιολογηθεί η συμμόρφωση του ηλεκτρολογικού υλικού προς τις σχετικές απαιτήσεις και περιλαμβάνει επαρκή ανάλυση και εκτίμηση του (των) κινδύνου(-ων). Ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει τις ισχύουσες απαιτήσεις και καλύπτει —στο βαθμό που απαιτείται για την αξιολόγηση— τη σχεδίαση, την κατασκευή και τη λειτουργία του ηλεκτρολογικού υλικού. Ο τεχνικός φάκελος περιέχει, κατά περίπτωση, τουλάχιστον:

α)

γενική περιγραφή του ηλεκτρολογικού υλικού·

β)

σχέδια αρχικής σύλληψης και κατασκευής, καθώς και διαγράμματα συστατικών μερών, υποσυγκροτημάτων, κυκλωμάτων κ.λπ.·

γ)

τις περιγραφές και τις επεξηγήσεις που απαιτούνται για την κατανόηση των εν λόγω σχεδίων και διαγραμμάτων και της λειτουργίας του ηλεκτρολογικού υλικού·

δ)

τον κατάλογο των εναρμονισμένων προτύπων που εφαρμόζονται πλήρως ή εν μέρει, τα στοιχεία των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή των διεθνών ή εθνικών προτύπων που αναφέρονται στα άρθρα 13 και 14 και, όπου τα εν λόγω εναρμονισμένα ή διεθνή ή εθνικά πρότυπα δεν έχουν τύχει εφαρμογής, περιγραφές των λύσεων που εφαρμόζονται για την τήρηση των στόχων ασφάλειας της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένου καταλόγου των άλλων σχετικών τεχνικών προδιαγραφών που έχουν εφαρμογή. Σε περίπτωση μερικώς εφαρμοζόμενων εναρμονισμένων προτύπων ή διεθνών ή εθνικών προτύπων που αναφέρονται στα άρθρα 13 και 14, ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει τα μέρη που έχουν εφαρμοσθεί·

ε)

τα αποτελέσματα των υπολογισμών σχεδιασμού, των ελέγχων που διενεργήθηκαν κ.λπ.· και

στ)

τις εκθέσεις δοκιμών.

3.   Κατασκευή

Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η διαδικασία κατασκευής και η παρακολούθησή της να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση του κατασκευαζόμενου ηλεκτρολογικού υλικού προς τον τεχνικό φάκελο στον οποίο αναφέρεται το σημείο 2 και προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που εφαρμόζονται σε αυτό.

4.   Σήμανση CE και δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

4.1.

Ο κατασκευαστής τοποθετεί τη σήμανση CE σε κάθε ηλεκτρολογικό υλικό που πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

4.2.

Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για κάθε μοντέλο προϊόντος και τη θέτει, μαζί με τον τεχνικό φάκελο, στη διάθεση των εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς, για περίοδο δέκα ετών από τη διάθεση του ηλεκτρολογικού υλικού στην αγορά. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ προσδιορίζει το ηλεκτρολογικό υλικό για το οποίο έχει συνταχθεί.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται, κατόπιν αιτήματος, στις αρμόδιες αρχές εποπτείας της αγοράς.

5.   Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

Οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή που καθορίζονται στο σημείο 4 είναι δυνατόν να εκπληρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, εξ ονόματός του και υπό την ευθύνη του, υπό την προϋπόθεση ότι ορίζονται λεπτομερώς στην εντολή.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ (αριθ. ΧΧΧΧ) (1)

1.

Μοντέλο προϊόντος / Προϊόν (αριθμός προϊόντος, τύπου, παρτίδας ή σειράς):

2.

Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του:

3.

Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.

4.

Στόχος της δήλωσης (ταυτοποίηση ηλεκτρολογικού υλικού που επιτρέπει την ιχνηλασιμότητα· μπορεί να περιλαμβάνει έγχρωμη εικόνα επαρκούς διαύγειας όταν αυτό είναι απαραίτητο για την ταυτοποίηση του ηλεκτρολογικού υλικού):

5.

Ο στόχος της δήλωσης που περιγράφεται παραπάνω είναι σύμφωνος με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης:

6.

Μνεία των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων που χρησιμοποιήθηκαν ή μνεία των λοιπών τεχνικών προδιαγραφών σε σχέση με τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση:

7.

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος:

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης):

(όνομα, θέση) (υπογραφή):


(1)  Ο κατασκευαστής μπορεί, προαιρετικά, να δηλώνει αριθμό στη δήλωση συμμόρφωσης.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Προθεσμίες για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και ημερομηνίες εφαρμογής των οδηγιών που παρατίθενται στο μέρος Β του παραρτήματος V της οδηγίας 2006/95/ΕΚ

(αναφέρονται στο άρθρο 27)

Οδηγία

Προθεσμία μεταφοράς

Ημερομηνία εφαρμογής

73/23/ΕΟΚ

21η Αυγούστου 1974 (1)

93/68/ΕΟΚ

1η Ιουλίου 1994

1η Ιανουαρίου 1995 (2)


(1)  Στην περίπτωση της Δανίας, η προθεσμία είχε παραταθεί κατά πέντε έτη, δηλαδή έως την 21η Φεβρουαρίου 1978. Βλέπε άρθρο 13 παράγραφος 1 της οδηγίας 73/23/ΕΟΚ.

(2)  Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1997, τα κράτη μέλη επέτρεπαν τη διάθεση στην αγορά και τη λειτουργία των προϊόντων που ήταν σύμφωνα με το καθεστώς σήμανσης το οποίο ίσχυε πριν από την 1η Ιανουαρίου 1995. Βλέπε άρθρο 14 παράγραφος 2 της οδηγίας 93/68/ΕΟΚ.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Οδηγία 2006/95/ΕΚ

Παρούσα οδηγία

Άρθρο 1

Άρθρο 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Άρθρο 12

Άρθρο 6

Άρθρο 13

Άρθρο 7

Άρθρο 14

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρα 16 και 17

Άρθρο 8 παράγραφος 2

Άρθρο 8 παράγραφος 3

Άρθρο 9

Άρθρα 18 έως 20

Άρθρο 10

Άρθρα 16 και 17

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 26 παράγραφος 2

Άρθρο 14

Άρθρο 27

Άρθρο 15

Άρθρο 28

Παράρτημα I

Παράρτημα I

Παράρτημα II

Παράρτημα II

Παράρτημα III

Άρθρα 15 και 16 και παράρτημα IV

Παράρτημα IV

Παράρτημα III

Παράρτημα V

Παράρτημα V


ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι οι επιτροπές μπορούν να θεωρηθούν «επιτροπές επιτροπολογίας» κατά την έννοια του Παραρτήματος Ι της συμφωνίας-πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μόνον όταν και εφόσον στις συνεδριάσεις τους συζητούνται εκτελεστικές πράξεις κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Έτσι, οι συνεδριάσεις επιτροπών εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του σημείου 15 της συμφωνίας-πλαισίου όταν και στο μέτρο που σε αυτές συζητιούνται άλλα θέματα.


Top