Help Print this page 

Document 32014D0880

Title and reference
2014/880/ΕΕ: Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2014 , σχετικά με τις κοινές προδιαγραφές του μητρώου σιδηροδρομικής υποδομής και για την κατάργηση της εκτελεστικής απόφασης 2011/633/ΕΕ [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2014) 8784] Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ
  • In force
OJ L 356, 12.12.2014, p. 489–519 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/880/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

12.12.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 356/489


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 26ης Νοεμβρίου 2014

σχετικά με τις κοινές προδιαγραφές του μητρώου σιδηροδρομικής υποδομής και για την κατάργηση της εκτελεστικής απόφασης 2011/633/ΕΕ

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2014) 8784]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2014/880/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος (1), και ιδίως το άρθρο 35 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Βάσει του άρθρου 35 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ, η Επιτροπή εξέδωσε την εκτελεστική απόφαση 2011/633/ΕΕ (2).

(2)

Με βάση σύσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (ο Οργανισμός), απαιτούνται συμπληρωματικές κοινές προδιαγραφές που να καθιστούν εύκολη την πρόσβαση στα δεδομένα των μητρώων. Τα μητρώα αυτά πρέπει να διατίθενται για τις διαβουλεύσεις μέσω μηχανογραφημένης κοινής διεπαφής χρήστη, την οποία έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται ο Οργανισμός. Τα κράτη μέλη, με τη βοήθεια του Οργανισμού, πρέπει να συνεργάζονται ώστε να διασφαλισθεί ότι τα μητρώα λειτουργούν, περιέχουν όλα τα δεδομένα και είναι διασυνδεδεμένα.

(3)

Ως εκ τούτου, η εκτελεστική απόφαση 2011/633/ΕE πρέπει να καταργηθεί.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 29 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.   Οι κοινές προδιαγραφές του μητρώου υποδομής που αναφέρονται στο άρθρο 35 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ ορίζονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

2.   Τα μητρώα υποδομής των κρατών μελών πρέπει να διατίθενται για διαβουλεύσεις μέσω μηχανογραφημένης κοινής διεπαφής χρήστη, την οποία έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται ο Οργανισμός.

3.   Η κοινή διεπαφή χρήστη που αναφέρεται στην παράγραφο 2 είναι διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία διευκολύνει την πρόσβαση στα δεδομένα των μητρώων υποδομής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τίθεται σε λειτουργία εντός 15 ημερών από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της παρούσας απόφασης που αναφέρεται στο άρθρο 8.

Άρθρο 2

1.   Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε το οικείο μητρώο υποδομής να είναι μηχανογραφημένο και να πληροί τις απαιτήσεις των κοινών προδιαγραφών που αναφέρονται στο άρθρο 1 το αργότερο εντός οκτώ μηνών από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της παρούσας απόφασης.

2.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα οικεία μητρώα υποδομών να είναι διασυνδεδεμένα και να συνδεθούν με την κοινή διεπαφή χρήστη το αργότερο οκτώ μήνες από την έναρξη λειτουργίας της διεπαφής.

Άρθρο 3

Ο Οργανισμός δημοσιεύει οδηγό εφαρμογής των κοινών προδιαγραφών για το μητρώο υποδομής το αργότερο 15 ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής της παρούσας απόφασης και τον τηρεί επικαιροποιημένο. Ο οδηγός εφαρμογής περιέχει, κατά περίπτωση, παραπομπή στις σχετικές διατάξεις των τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ) για κάθε παράμετρο.

Άρθρο 4

Εφόσον απαιτείται λόγω της προόδου στην ανάπτυξη των ΤΠΔ ή στην εφαρμογή των μητρώων υποδομής, ο Οργανισμός συνιστά επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών.

Άρθρο 5

1.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων και την καταχώρισή τους στα οικεία μητρώα υποδομής σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 6. Διασφαλίζουν την αξιοπιστία και την επικαιροποίηση των εν λόγω δεδομένων.

2.   Τα δεδομένα που αφορούν τις υποδομές των εμπορευματικών διαδρόμων που ορίζονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), στην ισχύουσα έκδοσή του την 1η Ιανουαρίου 2013, συλλέγονται και καταχωρίζονται στο μητρώο υποδομής εντός εννέα μηνών από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της παρούσας απόφασης.

3.   Τα δεδομένα που αφορούν υποδομές οι οποίες έχουν τεθεί σε λειτουργία μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας 2008/57/ΕΚ και το αργότερο πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, πλην των δεδομένων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, συλλέγονται και καταχωρίζονται στο εθνικό μητρώο υποδομής το αργότερο εντός εννέα μηνών από την ημερομηνία αυτή.

4.   Τα δεδομένα που αφορούν υποδομές οι οποίες έχουν τεθεί σε λειτουργία πριν από την έναρξη ισχύος της οδηγίας 2008/57/ΕΚ, πλην των δεδομένων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, συλλέγονται και καταχωρίζονται στο μητρώο υποδομής σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο υλοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 το αργότερο έως τις 16 Μαρτίου 2017.

5.   Τα δεδομένα που αφορούν ιδιωτικές παρακαμπτήριες γραμμές οι οποίες έχουν τεθεί σε λειτουργία πριν από την έναρξη ισχύος της οδηγίας 2008/57/ΕΚ συλλέγονται και καταχωρίζονται στο μητρώο υποδομής σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο υλοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 το αργότερο έως τις 16 Μαρτίου 2019.

6.   Τα δεδομένα που αφορούν δίκτυο μη καλυπτόμενο από ΤΠΔ συλλέγονται και καταχωρίζονται στο μητρώο υποδομής σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο υλοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 έως τις 16 Μαρτίου 2019.

7.   Τα δεδομένα που αφορούν υποδομές οι οποίες τίθενται σε λειτουργία μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταχωρίζονται στο μητρώο υποδομής μόλις τεθούν οι υποδομές σε λειτουργία και μόλις καταστεί λειτουργική η κοινή διεπαφή χρήστη.

Άρθρο 6

1.   Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει εθνικό σχέδιο και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των υποχρεώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 5. Κοινοποιεί τυχόν καθυστερήσεις ή δυσχέρειες τήρησης των διατάξεων του άρθρου 5 και η Επιτροπή χορηγεί, εφόσον είναι σκόπιμο, παράταση της προβλεπόμενης ημερομηνίας. Το εθνικό σχέδιο υλοποίησης υποβάλλεται στην Επιτροπή το αργότερο εντός έξι μηνών από την έναρξης εφαρμογής της παρούσας απόφασης.

2.   Κάθε κράτος μέλος ορίζει μια οντότητα αρμόδια για τη σύσταση και την τήρηση του οικείου μητρώου υποδομών και την κοινοποιεί στην Επιτροπή το αργότερο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της παρούσας απόφασης.

Οι εν λόγω οντότητες αποστέλλουν στον Οργανισμό τρεις μήνες από την ημερομηνία της κοινοποίησής τους και στη συνέχεια ανά τετράμηνο έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή του μητρώου υποδομής.

3.   Ο Οργανισμός συντονίζει, παρακολουθεί και υποστηρίζει την εφαρμογή των μητρώων υποδομής. Συστήνει ομάδα απαρτιζόμενη από εκπροσώπους των οντοτήτων που είναι αρμόδιες για τη σύσταση και την τήρηση των μητρώων υποδομής. Ο Οργανισμός υποβάλλει τακτικές εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο εκτέλεσης της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 7

Η εκτελεστική απόφαση 2011/633/ΕΕ καταργείται από την ημερομηνία εφαρμογής που ορίζεται στο άρθρο 8.

Άρθρο 8

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Άρθρο 9

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων.

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2014.

Για την Επιτροπή

Violeta BULC

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 191 της 18.7.2008, σ. 1.

(2)  Εκτελεστική απόφαση 2011/633/ΕΕ της Επιτροπής, της 15ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τις κοινές προδιαγραφές του μητρώου σιδηροδρομικής υποδομής (ΕΕ L 256 της 1.10.2011, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 913/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με το ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές (ΕΕ L 276 της 20.10.2010, σ. 22).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1.   Τεχνικό πεδίο εφαρμογής

1.1.1.   Η παρούσα προδιαγραφή αφορά δεδομένα σχετικά με τα ακόλουθα υποσυστήματα του σιδηροδρομικού συστήματος της Ένωσης:

α)

το δομικό υποσύστημα υποδομή·

β)

το δομικό υποσύστημα ενέργεια· και

γ)

το υποσύστημα ελέγχου-χειρισμού και σηματοδότησης της τροχιάς.

1.1.2.   Τα υποσυστήματα αυτά περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποσυστημάτων στο παράρτημα II σημείο 1 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ.

1.2.   Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής

Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της παρούσας προδιαγραφής είναι το σιδηροδρομικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ορίζεται στην οδηγία 2008/57/ΕΚ. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ.

2.   ΣΚΟΠΟΣ

2.1.   Γενικά

Κύριος σκοπός του μητρώου υποδομής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 35 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ (μητρώο υποδομής), είναι να εξασφαλισθεί η διαφάνεια των χαρακτηριστικών του δικτύου. Οι πληροφορίες που περιέχει το μητρώο υποδομής χρησιμοποιούνται για τον προγραμματισμό, κατά τον σχεδιασμό νέων αμαξοστοιχιών, τη διευκόλυνση της αξιολόγησης της συμβατότητας των αμαξοστοιχιών με τις διαδρομές πριν από την έναρξη λειτουργίας, καθώς και για χρήση τους ως βάση δεδομένων αναφοράς. Το μητρώο υποδομής υποστηρίζει τις διαδικασίες που περιγράφονται κατωτέρω.

2.2.   Σχεδιασμός υποσυστημάτων τροχαίου υλικού

Οι παράμετροι του μητρώου υποδομής χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών της υποδομής για την προβλεπόμενη χρήση του τροχαίου υλικού.

2.3.   Διασφάλιση της τεχνικής συμβατότητας για μόνιμες εγκαταστάσεις

2.3.1.   Ο κοινοποιημένος οργανισμός ελέγχει τη συμβατότητα των υποσυστημάτων με την (τις) εφαρμοστέα(-ες) ΤΠΔ. Η επαλήθευση των διεπαφών για την τεχνική συμβατότητα με το δίκτυο στο οποίο είναι ενσωματωμένο ένα υποσύστημα μπορεί να διασφαλιστεί με χρήση του μητρώου υποδομής.

2.3.2.   Ο φορέας που έχει ορίσει κάθε κράτος μέλος ελέγχει τη συμβατότητα των υποσυστημάτων όταν ισχύουν εθνικοί κανόνες και επιτρέπεται στις περιπτώσεις αυτές η χρήση του μητρώου υποδομής για την επαλήθευση της τεχνικής συμβατότητας των των διεπαφών.

2.4.   Παρακολούθηση της προόδου στη διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού δικτύου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διασφαλίζεται η διαφάνεια όσον αφορά την πρόοδο της διαλειτουργικότητας με σκοπό την τακτική παρακολούθηση της ανάπτυξης διαλειτουργικού δικτύου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

2.5.   Διασφάλιση της συμβατότητας της διαδρομής για την προτεινόμενη σιδηροδρομική γραμμής

2.5.1.   Η συμβατότητα με τη διαδρομή για την προτεινόμενη σιδηροδρομική γραμμή ελέγχεται πριν η σιδηροδρομική επιχείρηση αποκτήσει από τον διαχειριστή υποδομής πρόσβαση στο δίκτυο. Η σιδηροδρομική επιχείρηση οφείλει να διασφαλίσει ότι η διαδρομή που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί είναι ικανή να υποστηρίζει την αμαξοστοιχία της.

2.5.2.   Η σιδηροδρομική επιχείρηση επιλέγει οχήματα με βάση τυχόν περιορισμούς που περιέχει η έγκριση θέσης σε λειτουργία και μια πιθανή διαδρομή στην οποία πρόκειται να κινείται η αμαξοστοιχία:

α)

όλα τα οχήματα της αμαξοστοιχίας πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ισχύουν για τις διαδρομές στις οποίες θα κινηθεί η αμαξοστοιχία· και

β)

η αμαξοστοιχία ως συνδυασμός οχημάτων πρέπει να συμμορφώνεται με τους τεχνικούς περιορισμούς της σχετικής διαδρομής.

3.   ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στο παρόν παράρτημα είναι κοινά για όλα τα μητρώα υποδομών των κρατών μελών.

3.1.   Ορισμοί

Για τους σκοπούς των προδιαγραφών νοείται ως:

α)   «τμήμα γραμμής»: το μέρος της γραμμής μεταξύ παρακείμενων επιχειρησιακών σημείων, το οποίο είναι δυνατόν να αποτελείται από πολλές τροχιές·

β)   «επιχειρησιακό σημείο»: οποιαδήποτε τοποθεσία για την εξυπηρέτηση σιδηροδρομικών υπηρεσιών, όπου είναι δυνατή η έναρξη και ο τερματισμός ή η αλλαγή δρομολογίου σιδηροδρομικών υπηρεσιών και όπου μπορεί να παρέχονται επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές· «επιχειρησιακό σημείο»: οποιαδήποτε τοποθεσία επίσης σε σύνορα μεταξύ κρατών μελών ή διαχειριστών υποδομής·

γ)   «τροχιά κυκλοφορίας»: οποιαδήποτε τροχιά που χρησιμοποιείται για τις κινήσεις σιδηροδρομικών υπηρεσιών· οι τροχιές διέλευσης και διασταύρωσης κατά μήκος μονής γραμμής ή οι τροχιές συνδέσεων που είναι αναγκαίες μόνο για τη λειτουργία αμαξοστοιχιών δεν δημοσιεύονται·

δ)   «παρακαμπτήριος τροχιά»: οποιαδήποτε τροχιά σε επιχειρησιακό σημείο, η οποία δεν χρησιμοποιείται για την επιχειρησιακή δρομολόγηση αμαξοστοιχίας.

3.2.   Δομή του σιδηροδρομικού δικτύου για το μητρώο υποδομής

3.2.1.   Για τους σκοπούς του μητρώου υποδομής κάθε κράτος μέλος υποδιαιρεί το σιδηροδρομικό του δίκτυο σε τμήματα γραμμής και σε επιχειρησιακά σημεία.

3.2.2.   Οι καταχωρίσεις που δημοσιεύονται για το «τμήμα γραμμής» και αφορούν τα υποσυστήματα υποδομής, ενέργειας και ελέγχου-χειρισμού και σηματοδότησης τροχιάς υπάγονται στο στοιχείο της υποδομής «τροχιά κυκλοφορίας».

3.2.3.   Οι καταχωρίσεις που δημοσιεύονται για το «επιχειρησιακό σημείο» και αφορούν στο υποσύστημα της υποδομής υπάγονται στο στοιχείο της υποδομής «τροχιά κυκλοφορίας» και «παρακαμπτήριος τροχιά».

3.3.   Καταχωρίσεις για το μητρώο υποδομής

3.3.1.   Οι καταχωρίσεις και ο μορφότυπος των καταχωρίσεων θα δημοσιεύονται σύμφωνα με τον πίνακα.

3.3.2.   Στον οδηγό εφαρμογής του μητρώου υποδομής που αναφέρεται στο άρθρο 3 θα καθορίζονται ο συγκεκριμένος μορφότυπος και η διαδικασία διαχείρισης των δεδομένων που περιέχει ο πίνακας, τα οποία παρουσιάζονται ως:

α)

μία ή πολλαπλή επιλογή από προκαθορισμένο κατάλογο·

β)

ΣειράΧαρακτήρων ή προκαθορισμένη ΣειράΧαρακτήρων· ή

γ)

αριθμός εντός αγκύλης.

3.3.3.   Όλες οι παράμετροι του μητρώου υποδομής είναι υποχρεωτικές, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον πίνακα. Κάθε πληροφορία σχετική με τις παραμέτρους που αναγράφεται στον πίνακα.

Πίνακας

Καταχωρίσεις στο μητρώο υποδομής

Αριθμός

Τίτλος

Παρουσίαση στοιχείων

Ορισμός

Περαιτέρω πληροφορίες

1.

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

 

1.1.

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ

 

1.1.0.0.0

Γενικές πληροφορίες

 

1.1.0.0.0.1

Κωδικός του ΔΥ

[NNNN]

Ως «διαχειριστής υποδομής» νοείται κάθε φορέας ή επιχείρηση, αρμόδια ιδίως για την εγκατάσταση και τη συντήρηση σιδηροδρομικής υποδομής ή μέρους αυτής.

 

1.1.0.0.0.2

Εθνικός κωδικός ταυτοποίησης γραμμής

ΣειράΧαρακτήρων

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης γραμμής ή μοναδικός αριθμός γραμμής σε κράτος μέλος.

 

1.1.0.0.0.3

Επιχειρησιακό σημείο στην αρχή τμήματος γραμμής

Προκαθορισμένη ΣειράΧαρακτήρων

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης σημείου έναρξης τμήματος γραμμής (χιλιομετρική απόσταση αυξανόμενη από την αρχή επιχειρησιακού σημείου έως το τέλος επιχειρησιακού σημείου).

 

1.1.0.0.0.4

Επιχειρησιακό σημείο στην αρχή και το τέρμα τμήματος γραμμής

Προκαθορισμένη ΣειράΧαρακτήρων

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης σημείου τερματισμού τμήματος γραμμής (χιλιομετρική απόσταση αυξανόμενη από την αρχή επιχειρησιακού σημείου έως το τέλος επιχειρησιακού σημείου).

 

1.1.0.0.0.5

Μήκος τμήματος γραμμής

Προκαθορισμένη ΣειράΧαρακτήρων

Μήκος μεταξύ επιχειρησιακών σημείων μεταξύ έναρξης και τέλους τμήματος γραμμής.

 

1.1.0.0.0.6

Φύση τμήματος γραμμής

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Γραμμή κυκλοφορίας/Συνδετήρια γραμμή

Είδος τμήματος γραμμής που εκφράζει το μέγεθος των προσκομισθέντων στοιχείων, το οποίο εξαρτάται από το εάν το τμήμα γραμμής συνδέει επιχειρησιακά σημεία που προκύπτουν από τη διαίρεση μεγάλου κόμβου σε περισσότερα επιχειρησιακά σημεία ή όχι.

 

1.1.1

ΤΡΟΧΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 

1.1.1.0.0

Γενικές πληροφορίες

 

1.1.1.0.0.1

Κωδικός ταυτοποίησης τροχιάς

ΣειράΧαρακτήρων

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης τροχιάς ή μοναδικός αριθμός τροχιάς εντός τμήματος γραμμής

 

1.1.1.0.0.2

Κανονική κατεύθυνση κυκλοφορίας

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Κ/Α/Αμ

Η κανονική κατεύθυνση κυκλοφορίας είναι:

ίδια με την κατεύθυνση που καθορίζεται με φορά από την έναρξη και το τέλος τμήματος γραμμής

αντίθετη προς την κατεύθυνση που καθορίζεται με φορά από την έναρξη και το τέλος τμήματος γραμμής

αμφότερες κατευθύνσεις

Κ— ίδια κατεύθυνση με το τμήμα γραμμής

Α— αντίθετη προς το τμήμα γραμμής

Αμ— αμφότερες τις κατευθύνσεις, Κ και Α

1.1.1.1

Υποσύστημα υποδομή

Οι παράμετροι της παρούσας ομάδας δεν είναι υποχρεωτικές εάν έχει επιλεγεί «συνδετήρια γραμμή» για το 1.1.0.0.0.6

1.1.1.1.1

Δηλώσεις επαλήθευσης τροχιάς

 

1.1.1.1.1.1

Δήλωση ΕΚ επαλήθευσης τροχιάς (ΥΠΔ)

Προκαθορισμένη ΣειράΧαρακτήρων:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Μοναδικός αριθμός για δηλώσεις ΕΚ σύμφωνα με τις απαιτήσεις μορφότυπου που ορίζονται στο «Έγγραφο σχετικά με τις πρακτικές ρυθμίσεις διαβίβασης εγγράφων διαλειτουργικότητας» (1)

Σημειώστε εάν είχε εκδοθεί δήλωση ΕΚ: Ναι/Όχι

Εάν Ναι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.1.1.2

Δήλωση απόδειξης (2) συμμόρφωσης υπάρχουσας υποδομής για τροχιά (ΥΠΔ)

Προκαθορισμένη ΣειράΧαρακτήρων:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Μοναδικός αριθμός για δηλώσεις υπάρχουσας υποδομής σύμφωνα με τις ίδιες απαιτήσεις μορφότυπου που ορίζονται στο «Έγγραφο σχετικά με τις πρακτικές ρυθμίσεις διαβίβασης εγγράφων διαλειτουργικότητας».

Σημειώστε εάν είχε εκδοθεί δήλωση υπάρχουσας υποδομής: Ναι/Όχι

Εάν Ναι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.1.2

Παράμετροι επιδόσεων

 

1.1.1.1.2.1

Διευρωπαϊκά δίκτυα — Κατάταξη τροχιάς

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Μέρος του εκτεταμένου δικτύου ΔΕΔ-Μ/Μέρος του κεντρικού εμπορευματικού δικτύου ΔΕΔ-Μ/Μέρος του κεντρικού επιβατικού δικτύου ΔΕΔ-Μ/Εκτός ΔΕΔ-Μ

Σημειώνεται σε ποιο μέρος του διευρωπαϊκού δικτύου ανήκει η γραμμή.

 

1.1.1.1.2.2

Κατηγορία γραμμής

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο

Ταξινόμηση γραμμής με βάση την ΤΠΔ INF

Σημειώνεται εάν η τροχιά περιλαμβάνεται στο τεχνικό πεδίο εφαρμογής της ΤΠΔ: Ναι/Όχι

Εάν Ναι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.1.2.3

Τμήμα σιδηροδρομικού εμπορευματικού διαδρόμου

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

ΕΣΔ Ρήνου-Άλπεων (ΕΣΔ 1)/ΕΣΔ Βόρειας Θάλασσας-Μεσογείου (ΕΣΔ 2)/ΕΣΔ Σκανδιναβίας–Μεσογείου (ΕΣΔ 3)/ΕΣΔ Ατλαντικού (ΕΣΔ 4)/ΕΣΔ Βαλτικής-Αδριατικής (ΕΣΔ 5)/ΕΣΔ Μεσογείου (ΕΣΔ 6)/ΕΣΔ Ανατολής-Ανατολικής Μεσογείου (ΕΣΔ 7)/ΕΣΔ Βόρειας Θάλασσας-Βαλτικής (ΕΣΔ 8)/ΕΣΔ Τσεχικής Δημοκρατίας-Σλοβακίας (ΕΣΔ 9)

Σημειώνεται εάν η γραμμή έχει χαρακτηρισθεί ως σιδηροδρομικός εμπορευματικός διάδρομος (ΕΣΔ)

Σημειώνεται εάν η τροχιά έχει χαρακτηρισθεί ΕΣΔ: Ναι/Όχι

Εάν ναι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.1.2.4

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο

Συνδυασμός της κατηγορίας γραμμής και της ταχύτητας στο ασθενέστερο σημείο της τροχιάς

 

1.1.1.1.2.5

Μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα

[NNN]

Μέγιστη επιχειρησιακή ονομαστική ταχύτητα κίνησης επί της γραμμής, λόγω των χαρακτηριστικών των υποσυστημάτων ΥΠΔ, ΕΝΕ, ΕΧΣ, εκφραζόμενη σε χιλιόμετρα/ώρα.

 

1.1.1.1.2.6

Εύρος θερμοκρασίας

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

 

T1 (– 25 έως + 40)

 

T2 (– 40 έως + 35)

 

T3 (– 25 έως + 45)

 

Tx (– 40 έως + 50)

Εύρος θερμοκρασίας για πρόσβαση στη γραμμή χωρίς περιορισμούς σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο.

 

1.1.1.1.2.7

Μέγιστο υψόμετρο

[+/–][NNNN]

Ανώτατο σημείο του τμήματος γραμμής επάνω από τη στάθμη της θάλασσας με βάση το Normal Amsterdam's Peil (NAP).

 

1.1.1.1.2.8

Ύπαρξη σοβαρών κλιματικών συνθηκών

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ναι/Όχι

Σοβαρές κλιματικές συνθήκες γραμμής σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο.

 

1.1.1.1.3

Χάραξη γραμμής

 

1.1.1.1.3.1

Διαλειτουργικό περιτύπωμα

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

GA/GB,/GC/G1/DE3/S/IRL1/κανένα

Περιτυπώματα GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1, όπως ορίζονται στο ευρωπαϊκό πρότυπο.

 

1.1.1.1.3.2

Πολυεθνικά περιτυπώματα

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

G2/GB1/GB2/κανένα

Πολύπλευρα περιτυπώματα ή διεθνή περιτυπώματα πλην των GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1, όπως ορίζονται στο ευρωπαϊκό πρότυπο.

Υποχρεωτικό εάν επιλεγεί η απάντηση «κανένα» στο 1.1.1.1.3.1.

1.1.1.1.3.3

Εθνικά περιτυπώματα

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο

Εγχώριο περιτύπωμα όπως ορίζεται στο ευρωπαϊκό πρότυπο ή άλλο τοπικό περιτύπωμα.

Υποχρεωτικό εάν επιλεγεί η απάντηση «κανένα» στο 1.1.1.1.3.2.

1.1.1.1.3.4

Τυποποιημένος αριθμός προφίλ συνδυασμένων μεταφορών για κινητά αμαξώματα

Μία μόνον επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο

Κωδικοποίηση για συνδυασμένες μεταφορές με κινητά αμαξώματα όπως ορίζεται στον Κώδικα UIC.

Σημειώνεται εάν η τροχιά ανήκει σε διαδρομή συνδυασμένων μεταφορών: Ναι/Όχι

Εάν Ναι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.1.3.5

Τυποποιημένος αριθμός προφίλ συνδυασμένων μεταφορών για ημιρυμουλκούμενα

Μία μόνον επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο

Κωδικοποίηση ημιρυμουλκουμένων για συνδυασμένες μεταφορές όπως ορίζεται στον Κώδικα UIC.

Σημειώνεται εάν η τροχιά ανήκει σε διαδρομή συνδυασμένων μεταφορών: Ναι/Όχι

Εάν ναι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.1.3.6

Μηκοτομή

Προκαθορισμένη ΣειράΧαρακτήρων:

[± NN.N] ([NNN.NNN])

επαναλαμβανόμενη όσε φορές χρειάζεται

Ακολουθία μηκοτομών και θέσεις μεταβολής των μηκοτομών

 

1.1.1.1.3.7

Ελάχιστη ακτίνα οριζόντιας καμπύλης

[NNNNN]

Ακτίνα της μικρότερης οριζόντιας καμπύλης τροχιάς σε μέτρα.

 

1.1.1.1.4

Παράμετροι τροχιάς

 

1.1.1.1.4.1

Ονομαστικό εύρος τροχιάς

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο

750/1 000/1 435/1 520/1 524/1 600/1 668/άλλο

Μία μόνο τιμή εκφραζόμενη σε χιλιοστόμετρα, η οποία προσδιορίζει το εύρος τροχιάς.

 

1.1.1.1.4.2

Ανεπάρκεια υπερύψωσης

[+/–][NNNN]

Η μέγιστη ανεπάρκεια υπερύψωσης εκφραζόμενη σε χιλιοστόμετρα, η οποία ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ της εφαρμοζόμενης υπερύψωσης και υψηλότερης υπερύψωσης ισορροπίας για την οποία έχει σχεδιαστεί η γραμμή.

 

1.1.1.1.4.3

Κλίση τροχιάς

[NN]

Γωνία που καθορίζει την κλίση της κεφαλής της σιδητροχιάς ως προς την επιφάνεια κυκλοφορίας

 

1.1.1.1.4.4

Ύπαρξη έρματος

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ναι/Όχι

Προσδιορίζει εάν στην κατασκευή τροχιάς έχουν ενσωματωθεί στρωτήρες στο έρμα ή όχι.

Υποχρεωτικό εάν η επιτρεπόμενη ταχύτητα της γραμμής (παράμετρος 1.1.1.1.2.5) είναι ίση ή μεγαλύτερη των 200 km/h.

1.1.1.1.5

Αλλαγές τροχιάς και διασταυρώσεις

 

1.1.1.1.5.1

Συμμόρφωση των τιμών με τις ΤΠΔ για αλλαγές τροχιάς και διασταυρώσεις κατά τη χρήση

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ναι/Όχι

Οι αλλαγές τροχιάς και οι διασταυρώσεις διατηρούνται εντός των οριακών τιμών, όπως ορίζει η ΤΠΔ.

 

1.1.1.1.5.2

Ελάχιστη διάμετρος τροχού για σταθερές αμβλείες διασταυρώσεις

[NNN]

Το μέγιστο μήκος χωρίς καθοδήγηση για τις σταθερές αμβλείες διασταυρώσεις βασίζεται στην ελάχιστη διάμετρο τροχού κατά τη χρήση σε χιλιοστόμετρα.

 

1.1.1.1.6

Αντοχή τροχιάς σε εφαρμοζόμενα φορτία

 

1.1.1.1.6.1

Μέγιστη επιβράδυνση αμαξοστοιχίας

[N,N]

Όριο της διαμήκους αντοχής τροχιάς, οριζόμενο ως μέγιστη επιτρεπόμενη επιβράδυνση αμαξοστοιχίας και εκφραζόμενο σε μέτρα ανά δευτερόλεπτο στο τετράγωνο.

Σημειώνεται εάν η τροχιά περιλαμβάνεται στο γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της ΤΠΔ: Ναι/Όχι

Εάν Ναι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.1.6.2

Χρήση δινορρευματικών πεδών

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Επιτρέπεται/επιτρέπεται υπό όρους/επιτρέπεται μόνον για πέδη ανάγκης/επιτρέπεται υπό όρους μόνον για πέδη ανάγκης/δεν επιτρέπεται

Δήλωση των περιορισμών χρήσης δινορρευματικών πεδών.

 

1.1.1.1.6.3

Χρήση μαγνητικών πεδών

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Επιτρέπεται/

επιτρέπεται υπό όρους/

επιτρέπεται μόνον υπό όρους για πέδη ανάγκης/

επιτρέπεται μόνον για πέδη ανάγκης/

δεν επιτρέπεται

Δήλωση των περιορισμών χρήσης μαγνητικών πεδών.

 

1.1.1.1.7

Υγεία, ασφάλεια και περιβάλλον

 

1.1.1.1.7.1

Απαγόρευση της χρήσης λίπανσης όνυχα

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ναι/Όχι

Σημειώνεται εάν απαγορεύεται η χρήση του εποχούμενου συστήματος λίπανσης όνυχα.

 

1.1.1.1.7.2

Ύπαρξη ισόπεδων διαβάσεων

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ναι/Όχι

Σημειώνεται η ύπαρξη ισόπεδων διαβάσεων στο τμήμα γραμμής.

 

1.1.1.1.7.3

Επιτρεπόμενη επιτάχυνση σε ισόπεδη διάβαση

[N,N]

Όριο επιτάχυνσης αμαξοστοιχίας εάν σταματά κοντά σε ισόπεδη διάβαση, εκφραζόμενο σε μέτρα ανά δευτερόλεπτο στο τετράγωνο.

Σημειώνεται εάν επιλεγεί «Ναι» στην παράμετρο 1.1.1.1.7.2: Ναι/Όχι

Εάν Ναι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.1.8

Σήραγγα

 

1.1.1.1.8.1

Κωδικός του ΔΥ

[NNNN]

Ως «διαχειριστής υποδομής» νοείται κάθε φορέας ή επιχείρηση, αρμόδια ιδίως για την εγκατάσταση και τη συντήρηση σιδηροδρομικής υποδομής ή μέρους αυτής.

 

1.1.1.1.8.2

Κωδικός ταυτοποίησης σήραγγας

ΣειράΧαρακτήρων

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης σήραγγας ή μοναδικός αριθμός στο κράτος μέλος

 

1.1.1.1.8.3

Αρχή σήραγγας

Προκαθορισμένη ΣειράΧαρακτήρων:

[Πλάτος (NN.NNNN) + Μήκος(± NN.NNNN) + km(NNN.NNN)]

Γεωγραφικές συντεταγμένες σε μοίρες και πρώτα λεπτά και σε χιλιόμετρα γραμμής στην αρχή σήραγγας.

 

1.1.1.1.8.4

Τέρμα σήραγγας

Προκαθορισμένη ΣειράΧαρακτήρων:

[Πλάτος (NN.NNNN) + Μήκος(± NN.NNNN) + km(NNN.NNN)]

Γεωγραφικές συντεταγμένες σε μοίρες και πρώτα λεπτά και σε χιλιόμετρα γραμμής στο τέρμα σήραγγας.

 

1.1.1.1.8.5

Δήλωση ΕΚ επαλήθευσης για σήραγγα (ΑΣΣ)

Προκαθορισμένη ΣειράΧαρακτήρων:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Μοναδικός αριθμός για δηλώσεις ΕΚ σύμφωνα με τις απαιτήσεις μορφότυπου που ορίζονται στο «Έγγραφο σχετικά με τις πρακτικές ρυθμίσεις διαβίβασης εγγράφων διαλειτουργικότητας» (1).

Σημειώστε εάν είχε εκδοθεί δήλωση ΕΚ: Ναι/Όχι

Εάν Ναι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.1.8.6

Δήλωση απόδειξης συμμόρφωσης ΥΥ (2) σήραγγας (ΥΠΔ)

Προκαθορισμένη ΣειράΧαρακτήρων:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Μοναδικός αριθμός για δηλώσεις υπάρχουσας υποδομής σύμφωνα με τις ίδιες απαιτήσεις μορφότυπου που ορίζονται στο «Έγγραφο σχετικά με τις πρακτικές ρυθμίσεις διαβίβασης εγγράφων διαλειτουργικότητας».

Σημειώστε εάν είχε εκδοθεί δήλωση υπάρχουσας υποδομής: Ναι/Όχι

Εάν Ναι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.1.8.7

Μήκος σήραγγας

[NNNNN]

Μήκος σήραγγας σε μέτρα από την πύλη εισόδου έως την πύλη εξόδου.

Υποχρεωτικό μόνο εάν το μήκος της σήραγγας είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 100M

1.1.1.1.8.8

Εμβαδόν εγκάρσιας διατομής

[NNN]

Το μικρότερο πραγματικό εμβαδόν εγκάρσιας διατομής της σήραγγας εκφραζόμενο σε τετραγωνικά μέτρα.

 

1.1.1.1.8.9

Ύπαρξη σχεδίου έκτακτης ανάγκης

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ναι/Όχι

Σημειώνεται εάν υπάρχει σχέδιο έκτακτης ανάγκης.

 

1.1.1.1.8.10

Κατηγορία πυρκαγιάς για το απαιτούμενο τροχαίο υλικό

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

A/B/καμιά

Κατηγοριοποίηση ανάλογα με τον τρόπο που θα εξακολουθήσει να λειτουργεί επιβατική αμαξοστοιχία στην οποία έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά για προσδιορισμένο χρονικό διάστημα.

Σημειώνεται εάν η σήραγγα έχει μήκος μικρότερο του 1 km: Ναι/Όχι

Εάν Όχι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.1.8.11

Εθνική κατηγορία πυρκαγιάς για το απαιτούμενο τροχαίο υλικό

ΣειράΧαρακτήρων

Κατηγοριοποίηση ανάλογα με τον τρόπο που θα εξακολουθήσει να λειτουργεί επιβατική αμαξοστοιχία στην οποία έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά για προσδιορισμένο χρονικό διάστημα.

Υποχρεωτικό μόνο εάν επιλεγεί «Κανένα» για την παράμετρο 1.1.1.1.8.10

Σημειώνεται εάν υπάρχουν σχετικοί εθνικοί κανόνες: Ναι/Όχι

Εάν Ναι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.2

Υποσύστημα ενέργεια

Οι παράμετροι της παρούσας ομάδας δεν είναι υποχρεωτικές εάν έχει επιλεγεί «σύνδεση» στο 1.1.0.0.0.6

1.1.1.2.1

Δηλώσεις επαλήθευσης τροχιάς

 

1.1.1.2.1.1

Δήλωση ΕΚ επαλήθευσης τροχιάς (ΕΝΕ)

Προκαθορισμένη ΣειράΧαρακτήρων:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Μοναδικός αριθμός για δηλώσεις ΕΚ σύμφωνα με τις απαιτήσεις μορφότυπου που ορίζονται στο «Έγγραφο σχετικά με τις πρακτικές ρυθμίσεις διαβίβασης εγγράφων διαλειτουργικότητας» (1).

Σημειώστε εάν είχε εκδοθεί δήλωση ΕΚ: Ναι/Όχι

Εάν Ναι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.2.1.2

Δήλωση απόδειξης συμμόρφωσης ΥΥ (2) τροχιάς (ΕΝΕ)

Προκαθορισμένη ΣειράΧαρακτήρων:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Μοναδικός αριθμός για δηλώσεις υπάρχουσας υποδομής σύμφωνα με τις ίδιες απαιτήσεις μορφότυπου που ορίζονται στο «Έγγραφο σχετικά με τις πρακτικές ρυθμίσεις διαβίβασης εγγράφων διαλειτουργικότητας».

Σημειώστε εάν είχε εκδοθεί δήλωση υπάρχουσας υποδομής: Ναι/Όχι

Εάν Ναι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.2.2

Εναέρια γραμμή επαφής

 

1.1.1.2.2.1.1

Τύπος συστήματος γραμμής επαφής

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Εναέρια γραμμής επαφής (ΕΓΕ)

Τρίτη σιδηροτροχιά

Τέταρτη σιδηροτροχιά

Μη ηλεκτροδοτημένη

Σημειώνεται ο τύπος του συστήματος γραμμής επαφής.

 

1.1.1.2.2.1.2

Σύστημα ενεργειακής τροφοδότησης (Τάση και συχνότητα)

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

 

ΕΡ 25 kV-50 Hz/

 

ΕΡ 15 kV-16,7 Hz/

 

ΣΡ 3 kV/

 

ΣΡ 1,5 kV/

 

ΣΡ (Ειδική περίπτωση FR)/

 

ΣΡ 750 V/

 

ΣΡ 650 V/

 

ΣΡ 600 V/

 

άλλο

Σημειώνεται το σύστημα ενεργειακής τροφοδότησης (ονομαστική τάση και συχνότητα)

Σημειώνεται εάν επιλεγεί «μη ηλεκτροδοτημένη» στην παράμετρο 1.1.1.2.2.1.1: Ναι/Όχι

Εάν Όχι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.2.2.2

Μέγιστη ένταση ρεύματος αμαξοστοιχίας

[NNNN]

Σημειώνεται η μέγιστη επιτρεπόμενη ένταση ρεύματος αμαξοστοιχίας εκφραζόμενη σε Αmpere (Α).

Σημειώνεται εάν επιλεγεί «μη ηλεκτροδοτημένη» στην παράμετρο 1.1.1.2.2.1.1: Ναι/Όχι

Εάν Όχι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.2.2.3

Μέγιστη ένταση ρεύματος κατά την ακινησία ανά παντογράφο

[NNN]

Σημειώνεται η μέγιστη επιτρεπόμενη ένταση ρεύματος αμαξοστοιχίας σε ακινησία για συστήματα ΣΡ, εκφραζόμενη σε Ampere (Α).

Σημειώνεται εάν έχει επιλεγεί «εναέρια γραμμή επαφής (ΕΓΕ)» για το 1.1.1.2.2.1.1 και εάν το σύστημα τροφοδοσίας που έχει επιλεγεί στην παράμετρο 1.1.1.2.2.1.2 είναι σύστημα συνεχούς ρεύματος: Ναι/Όχι

Εάν Ναι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.2.2.4

Άδεια για ανατροφοδοτική πέδηση

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ναι/Όχι

Σημειώνεται εάν επιτρέπεται ανατροφοδοτική πέδηση ή όχι.

Σημειώνεται εάν επιλεγεί «μη ηλεκτροδοτημένη» στην παράμετρο 1.1.1.2.2.1.1: Ναι/Όχι

Εάν Όχι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.2.2.5

Μέγιστο ύψος σύρματος επαφής

[N.NN]

Σημειώνεται το μέγιστο ύψος σύρματος επαφής εκφραζόμενο σε μέτρα.

Σημειώνεται εάν επιλεγεί «εναέρια γραμμή επαφής (ΕΓΕ)» στην παράμετρο 1.1.1.2.2.1.1: Ναι/Όχι

Εάν Ναι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.2.2.6

Ελάχιστο ύψος σύρματος επαφής

[N.NN]

Σημειώνεται το ελάχιστο ύψος σύρματος επαφής εκφραζόμενο σε μέτρα.

Σημειώνεται εάν επιλεγεί «εναέρια γραμμή επαφής (ΕΓΕ)» στην παράμετρο 1.1.1.2.2.1.1: Ναι/Όχι

Εάν Ναι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.2.3

Παντογράφος

 

1.1.1.2.3.1

Αποδεκτές κεφαλές παντογράφου σύμφωνων με την ΤΠΔ

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

 

1 950 mm (Τύπος 1)/

 

1 600mm (EP)/

 

2 000 mm — 2 260 mm/

 

Καμία

Σημειώνονται οι κεφαλές παντογράφου σύμφωνες με την ΤΠΔ που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν.

Σημειώνεται εάν επιλεγεί «εναέρια γραμμή επαφής (ΕΓΕ)» στην παράμετρο 1.1.1.2.2.1.1: Ναι/Όχι

Εάν Ναι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.2.3.2

Άλλες αποδεκτές κεφαλές παντογράφου

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο

Σημειώνονται οι κεφαλές παντογράφου που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν.

Σημειώνεται εάν επιλεγεί «εναέρια γραμμή επαφής (ΕΓΕ)» στην παράμετρο 1.1.1.2.2.1.1: Ναι/Όχι

Εάν Ναι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.2.3.3

Απαιτήσεις για τον αριθμό των ανυψωμένων παντογράφων και τη μεταξύ τους απόσταση, σε συγκεκριμένη ταχύτητα

Προκαθορισμένη ΣειράΧαρακτήρων:

[N] [NNN] [NNN]

Σημειώνεται ο μέγιστος αριθμός ανυψωμένων παντογράφων ανά αμαξοστοιχία και ελάχιστη απόσταση μεταξύ γεωμετρικών αξόνων παρακείμενων κεφαλών παντογράφου, εκφραζόμενη σε μέτρα, σε δεδομένη ταχύτητα.

Σημειώνεται εάν επιλεγεί «εναέρια γραμμή επαφής (ΕΓΕ)» στην παράμετρο 1.1.1.2.2.1.1: Ναι/Όχι

Εάν Ναι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.2.3.4

Επιτρεπόμενο υλικό ταινίας επαφής

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο

Σημειώνεται ποια υλικά ταινίας επαφής επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν.

Σημειώνεται εάν επιλεγεί «εναέρια γραμμή επαφής (ΕΓΕ)» στην παράμετρο 1.1.1.2.2.1.1: Ναι/Όχι

Εάν Ναι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.2.4

Τμήματα διαχωρισμού εναέριας γραμμής επαφής (ΕΓΕ)

 

1.1.1.2.4.1.1

Διαχωρισμός φάσεων

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ναι/Όχι

Σημειώνεται εάν υπάρχει διαχωρισμός φάσεων και οι απαιτούμενες πληροφορίες.

Σημειώνεται εάν επιλεγεί «εναέρια γραμμή επαφής (ΕΓΕ)» στην παράμετρο 1.1.1.2.2.1.1: Ναι/Όχι

Εάν Ναι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.2.4.1.2

Πληροφορίες για τον διαχωρισμό φάσεων

Προκαθορισμένη ΣειράΧαρακτήρων:

Μήκος [NNN] + διακόπτης διανομέα [ναι/όχι] + κατεβασμένος παντογράφος [ναι/όχι]

Σημειώνονται οι περισσότερες απαιτούμενες πληροφορίες για τον διαχωρισμό φάσεων

Σημειώνεται εάν επιλεγεί «Ναι» στην παράμετρο 1.1.1.2.4.1.1: Ναι/Όχι

Εάν Ναι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.2.4.2.1

Διαχωρισμός συστημάτων

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ναι/Όχι

Σημειώνεται εάν υπάρχει διαχωρισμός συστημάτων

Σημειώνεται εάν επιλεγεί «εναέρια γραμμή επαφής (ΕΓΕ)» στην 1.1.1.2.2.1.1: Ναι/Όχι

Εάν Όχι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.2.4.2.2

Πληροφορίες για τον διαχωρισμό συστημάτων

Προκαθορισμένη ΣειράΧαρακτήρων:

Μήκος [NNN] + διακόπτης διανομέα [ναι/όχι] + κατεβασμένος παντογράφος [ναι/όχι] + αλλαγή συστήματος τροφοδοσίας [ναι/όχι]

Σημειώνονται οι περισσότερες απαιτούμενες πληροφορίες για τον διαχωρισμό συστημάτων

Σημειώνεται εάν επιλεγεί «Ναι» στην παράμετρο 1.1.1.2.4.2.1: Ναι/Όχι·

Εάν Ναι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.2.5

Απαιτήσεις για το τροχαίο υλικό

 

1.1.1.2.5.1

Απαιτούμενος περιορισμός της έντασης ρεύματος ή της ισχύος επί της αμαξοστοιχίας

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ναι/Όχι

Σημειώνεται εάν απαιτείται περιορισμός της έντασης ρεύματος ή της ισχύος επί της αμαξοστοιχίας.

Σημειώνεται εάν επιλεγεί «μη ηλεκτροδοτημένη» στην παράμετρο 1.1.1.2.2.1.1: Ναι/Όχι

Εάν Όχι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.2.5.2

Επιτρεπόμενη δύναμη επαφής

ΣειράΧαρακτήρων

Σημειώνεται η επιτρεπόμενη δύναμη επαφής, εκφρασμένη σε Newton.

Σημειώνεται εάν επιλεγεί «μη ηλεκτροδοτημένη» στην παράμετρο 1.1.1.2.2.1.1: Ναι/Όχι

Εάν Όχι, δίνονται στοιχεία.

Η δύναμη δίδεται είτε ως τιμή της στατικής ισχύος και της μέγιστης δύναμης εκφρασμένη σε Newtons ή ως μαθηματικός τύπος σε συνάρτηση με την ταχύτητα.

1.1.1.2.5.3

Απαιτούμενη συσκευή αυτόματης καθόδου

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ναι/Όχι

Σημειώνεται εάν απαιτείται συσκευή αυτόματης καθόδου στο όχημα.

Σημειώνεται εάν επιλεγεί «μη ηλεκτροδοτημένη» στην παράμετρο 1.1.1.2.2.1.1: Ναι/Όχι

Εάν Όχι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.3

Υποσύστημα έλεγχος-χειρισμός και σηματοδότηση

Οι παράμετροι της παρούσας ομάδας δεν είναι υποχρεωτικές εάν έχει επιλεγεί «συνδετήρια γραμμή» στο 1.1.0.0.0.6

1.1.1.3.1

Δηλώσεις επαλήθευσης τροχιάς

 

1.1.1.3.1.1

Δήλωση ΕΚ επαλήθευσης τροχιάς (ΕΧΣ)

Προκαθορισμένη ΣειράΧαρακτήρων:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Μοναδικός αριθμός για δηλώσεις ΕΚ σύμφωνα με τις απαιτήσεις μορφότυπου που ορίζονται στο «Έγγραφο σχετικά με τις πρακτικές ρυθμίσεις διαβίβασης εγγράφων διαλειτουργικότητας» (1)

Σημειώστε εάν είχε εκδοθεί δήλωση ΕΚ: Ναι/Όχι

Εάν Ναι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.3.2

Σύστημα προστασίας αμαξοστοιχίας (ETCS) που πληροί την ΤΠΔ

 

1.1.1.3.2.1

Επίπεδο ETCS

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Καμία/1/2/3

Επίπεδο εφαρμογής ERTMS/ETCS που αφορά τον παρατρόχιο τεχνικό εξοπλισμό.

 

1.1.1.3.2.2

Γραμμή βάσης ETCS

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Γραμμή προβάσης 2/Γραμμή βάσης 2/Γραμμή βάσης 3

Παρατρόχια εγκατεστημένη γραμμή βάσης ETCS.

Σημειώνεται εάν επιλεγεί «Όχι» στην παράμετρο 1.1.1.3.2.1: Ναι/Όχι

Εάν όχι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.3.2.3

Απαιτείται πλήρωση ETCS για πρόσβαση στη γραμμή

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ναι/Όχι

Σημειώνεται εάν η πλήρωση απαιτείται για την πρόσβαση στη γραμμή για λόγους ασφαλείας.

Σημειώνεται εάν επιλεγεί «Όχι» στην παράμετρο 1.1.1.3.2.1: Ναι/Όχι

Εάν όχι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.3.2.4

Παρατρόχια εγκατάσταση συστήματος πλήρωσης ETCS

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Καμία/βρόχος/GSM-R/βρόχος & GSM-R

Πληροφορίες σχετικά με εγκατεστημένο παρατρόχιο εξοπλισμό, ικανό να μεταδίδει πληροφορίες πλήρωσης μέσω βρόχου ή GSM-R προκειμένου για εγκαταστάσεις επιπέδου 1.

Σημειώνεται εάν επιλεγεί «Όχι» στην παράμετρο 1.1.1.3.2.1: Ναι/Όχι

Εάν όχι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.3.2.5

Χρήση εθνικής εφαρμογής ETCS

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ναι/Όχι

Σημειώνεται εάν διαβιβάζονται μεταξύ τροχιάς και αμαξοστοιχίας τα στοιχεία για τις εθνικές αιτήσεις.

Σημειώνεται εάν επιλεγεί «Όχι» στην παράμετρο 1.1.1.3.2.1: Ναι/Όχι

Εάν όχι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.3.2.6

Ύπαρξη περιορισμών ή προϋποθέσεων λειτουργίας

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ναι/Όχι

Σημειώνεται εάν υπάρχουν περιορισμοί ή προϋποθέσεις λόγω μερικής συμμόρφωσης με την ΤΠΔ ΕΧΣ.

Σημειώνεται εάν επιλεγεί «Όχι» στην παράμετρο 1.1.1.3.2.1: Ναι/Όχι

Εάν όχι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.3.2.7

Προαιρετικές λειτουργίες ETCS

ΣειράΧαρακτήρων

Προαιρετικές λειτουργίες ETCS που ενδέχεται να βελτιώσουν τη λειτουργία στη γραμμή.

Σημειώνεται εάν επιλεγεί «Όχι» στην παράμετρο 1.1.1.3.2.1: Ναι/Όχι

Εάν όχι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.3.3

Ραδιομετάδοση (GSM-R) σύμφωνη με την ΤΠΔ

 

1.1.1.3.3.1

Έκδοση GSM-R

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Καμία/προηγούμενη έκδοση της γραμμής βάσης 0/γραμμή βάσης 0 r3/γραμμή βάσης 0 R 4

Αριθμός έκδοσης Προδιαγραφών Λειτουργικής Απαίτησης (ΠΛΑ/FRS)και Προδιαγραφών Λειτουργικής Απαίτησης (ΠΣΑ/SRS) του GSM-R που είναι εγκατεστημένο παρατρόχια.

 

1.1.1.3.3.2

Συνιστώμενος αριθμός ενεργών κινητών συσκευών GSM-R (EDOR) επί της αμαξοστοιχίας για το ETCS επιπέδου 2

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

0/1/2

Αριθμός κινητών συσκευών για μετάδοση δεδομένων ETCS (EDOR) συνιστώμενος για την ομαλή λειτουργία της αμαξοστοιχίας. Σχετίζεται με τον χειρισμό ΚΡΠ των επικοινωνιών. Στοιχείο μη κρίσιμο για την ασφάλεια που δεν θέτει θέμα διαλειτουργικότητας.

Σημειώνεται εάν επιλεγεί «Καμία» στην παράμετρο 1.1.1.3.3.1 και εάν έχει εγκατασταθεί ERTMS επιπέδου 2: Ναι/Όχι

Εάν όχι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.3.3.3

Προαιρετικές λειτουργίες GSM-R

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Χρήση των προαιρετικών λειτουργιών GSM-R που μπορούν να βελτιώσουν τη λειτουργία στη γραμμή. Προορίζονται μόνο για πληροφόρηση και δεν αποτελούν κριτήριο πρόσβασης στο δίκτυο.

Σημειώνεται εάν επιλεγεί «Καμία» στην παράμετρο 1.1.1.3.3.1: Ναι/Όχι

Εάν όχι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.3.4

Συστήματα ανίχνευσης αμαξοστοιχίας πλήρως σύμφωνα με την ΤΠΔ

 

1.1.1.3.4.1

Ύπαρξη συστημάτων ανίχνευσης αμαξοστοιχίας πλήρως συμβατών με την ΤΠΔ:

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ναι/Όχι

Σημειώνεται εάν υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα ανίχνευσης αμαξοστοιχίας και εάν είναι πλήρως συμβατό με τις απαιτήσεις ΤΠΔ ΕΧΣ.

 

1.1.1.3.5

Κληροδοτημένα συστήματα προστασίας αμαξοστοιχίας

 

1.1.1.3.5.1

Ύπαρξη άλλων εγκατεστημένων συστημάτων προστασίας αμαξοστοιχίας, ελέγχου και προειδοποίησης

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ναι/Όχι

Σημειώνεται εάν έχουν εγκατασταθεί παρατρόχια άλλα συστήματα προστασίας αμαξοστοιχίας, ελέγχου και προειδοποίησης σε κανονική λειτουργία.

Υποχρεωτικό μόνον εάν επιλεγεί «Όχι» στο 1.1.1.3.2.1

1.1.1.3.5.2

Ανάγκη για περισσότερα του ενός εποχούμενα συστήματα προστασίας αμαξοστοιχίας, ελέγχου και προειδοποίησης

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ναι/Όχι

Σημειώνεται εάν απαιτούνται περισσότερα του ενός εποχούμενα συστήματα προστασίας αμαξοστοιχίας, ελέγχου και προειδοποίησης, τα οποία να είναι ταυτοχρόνως ενεργά.

Υποχρεωτικό μόνον εάν επιλεγεί «Όχι» στο 1.1.1.3.2.1

1.1.1.3.6

Άλλα ραδιοσυστήματα

 

1.1.1.3.6.1

Άλλα εγκατεστημένα ραδιοσυστήματα

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ναι/Όχι

Σημειώνεται εάν έχουν εγκατασταθεί παρατρόχια άλλα ραδιοσυστήματα σε κανονική λειτουργία.

Υποχρεωτικό μόνον εάν επιλεγεί «Καμία» στην παράμετρο 1.1.1.3.3.1: Ναι/Όχι

Εάν όχι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.3.7

Συστήματα ανίχνευσης αμαξοστοιχίας μη πλήρως σύμφωνα με την ΤΠΔ

 

1.1.1.3.7.1

Τύπος συστήματος ανίχνευσης αμαξοστοιχίας

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

κύκλωμα τροχιάς/ανιχνευτής τροχού/βρόχος

Σημειώνονται οι εγκατεστημένοι τύποι συστημάτων ανίχνευσης αμαξοστοιχίας.

 

1.1.1.3.7.2.1

Συμμόρφωση της μέγιστης επιτρεπόμενης απόστασης μεταξύ δύο διαδοχικών αξόνων με την ΤΠΔ

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Σύμφωνη με την ΤΠΔ/μη σύμφωνη με την ΤΠΔ

Σημειώνεται εάν η απαιτούμενη απόσταση είναι σύμφωνη με την ΤΠΔ.

 

1.1.1.3.7.2.2

Μέγιστη επιτρεπόμενη απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών αξόνων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την ΤΠΔ

[NNNNN]

Σημειώνεται η μέγιστη επιτρεπόμενη απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών αξόνων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την ΤΠΔ, σε χιλιοστόμετρα.

Σημειώνεται εάν επιλεγεί «μη σύμφωνη με την ΤΠΔ» στην παράμετρο 1.1.1.3.7.2.1: Ναι/Όχι

Εάν ναι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.3.7.3

Ελάχιστη επιτρεπόμενη απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών αξόνων

[NNNN]

Σημειώνεται η απόσταση σε χιλιοστόμετρα.

Σημειώνεται εάν επιλεγεί «ανιχνευτής τροχού» στην παράμετρο 1.1.1.3.7.1: Ναι/Όχι

Εάν ναι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.3.7.4

Ελάχιστη επιτρεπόμενη απόσταση μεταξύ πρώτου και τελευταίου άξονα

[NNNNN]

Σημειώνεται η απόσταση σε χιλιοστόμετρα.

Σημειώνεται εάν επιλεγεί «κύκλωμα τροχιάς» στην παράμετρο 1.1.1.3.7.1: Ναι/Όχι

Εάν ναι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.3.7.5

Μέγιστη απόσταση μεταξύ του τέλους της αμαξοστοιχίας και του πρώτου άξονα

[NNNN]

Σημειώνεται η μέγιστη απόσταση μεταξύ του τέλους της αμαξοστοιχίας και του πρώτου άξονα σε χιλιοστόμετρα η οποία ισχύει και για τις δύο πλευρές (εμπρόσθιο και οπίσθιο) οχήματος ή αμαξοστοιχίας.

Σημειώνεται εάν επιλεγεί «ανιχνευτής τροχού» ή «κύκλωμα τροχιάς» στην παράμετρο 1.1.1.3.7.1: Ναι/Όχι

Εάν ναι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.3.7.6

Ελάχιστο επιτρεπόμενο πλάτος της στεφάνης

[NNN]

Σημειώνεται το πλάτος σε χιλιοστόμετρα.

Σημειώνεται εάν επιλεγεί «ανιχνευτής τροχού» στην παράμετρο 1.1.1.3.7.1: Ναι/Όχι

Εάν ναι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.3.7.7

Ελάχιστη επιτρεπόμενη διάμετρος τροχού

[NNN]

Σημειώνεται η διάμετρος τροχού σε χιλιοστόμετρα.

Σημειώνεται εάν επιλεγεί «ανιχνευτής τροχού» στην παράμετρο 1.1.1.3.7.1: Ναι/Όχι

Εάν ναι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.3.7.8

Ελάχιστο επιτρεπόμενο πάχος του όνυχα

[NN,N]

Σημειώνεται το πάχος του όνυχα σε χιλιοστόμετρα.

Σημειώνεται εάν επιλεγεί «ανιχνευτής τροχού» στην παράμετρο 1.1.1.3.7.1: Ναι/Όχι

Εάν ναι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.3.7.9

Ελάχιστο επιτρεπόμενο ύψος του όνυχα

[NN,N]

Σημειώνεται το ύψος του όνυχα σε χιλιοστόμετρα.

Σημειώνεται εάν επιλεγεί «ανιχνευτής τροχού» στην παράμετρο 1.1.1.3.7.1: Ναι/Όχι

Εάν ναι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.3.7.10

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του όνυχα

[NN,N]

Σημειώνεται το ύψος του όνυχα σε χιλιοστόμετρα.

Σημειώνεται εάν επιλεγεί «ανιχνευτής τροχού» στην παράμετρο 1.1.1.3.7.1: Ναι/Όχι

Εάν ναι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.3.7.11

Ελάχιστο επιτρεπόμενο φορτίο ανά άξονα

[N,N]

Σημειώνεται το φορτίο σε τόνους.

Σημειώνεται εάν επιλεγεί «ανιχνευτής τροχού» ή «κύκλωμα τροχιάς» στην παράμετρο 1.1.1.3.7.1: Ναι/Όχι

Εάν ναι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.3.7.12

Συμμόρφωση των κανόνων με την ΤΠΔ για τον μη μεταλλικό χώρο γύρω από τους τροχούς

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Σύμφωνη με την ΤΠΔ/μη σύμφωνη με την ΤΠΔ

Σημειώνεται εάν οι κανόνες είναι σύμφωνοι με την ΤΠΔ.

Σημειώνεται εάν επιλεγεί «ανιχνευτής τροχού» στην παράμετρο 1.1.1.3.7.1: Ναι/Όχι

Εάν ναι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.3.7.13

Συμμόρφωση των κανόνων της μεταλλικής κατασκευής οχήματος με την ΤΠΔ

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Σύμφωνη με την ΤΠΔ/μη σύμφωνη με την ΤΠΔ

Σημειώνεται εάν οι κανόνες είναι σύμφωνοι με την ΤΠΔ.

Σημειώνεται εάν επιλεγεί «βρόχος» στην παράμετρο 1.1.1.3.7.1: Ναι/Όχι

Εάν ναι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.3.7.14

Συμμόρφωση των σιδηρομαγνητικών χαρακτηριστικών με την ΤΠΔ για το απαιτούμενο υλικό των τροχών

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Σύμφωνη με την ΤΠΔ/μη σύμφωνη με την ΤΠΔ

Σημειώνεται εάν οι κανόνες είναι σύμφωνοι με την ΤΠΔ.

Σημειώνεται εάν επιλεγεί «ανιχνευτής τροχού» στην παράμετρο 1.1.1.3.7.1: Ναι/Όχι

Εάν ναι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.3.7.15.1

Συμμόρφωση με την ΤΠΔ της μέγιστης επιτρεπόμενης αντίστασης μεταξύ αντίθετων τροχών τροχοφόρου άξονα

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Σύμφωνη με την ΤΠΔ/μη σύμφωνη με την ΤΠΔ

Σημειώνεται εάν οι κανόνες είναι σύμφωνοι με την ΤΠΔ.

Σημειώνεται εάν επιλεγεί «κύκλωμα τροχιάς» στην παράμετρο 1.1.1.3.7.1: Ναι/Όχι

Εάν ναι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.3.7.15.2

Μέγιστη επιτρεπόμενη αντίσταση μεταξύ αντίθετων τροχών τροχοφόρου άξονα, μη σύμφωνη με την ΤΠΔ

[N,NNN]

Η τιμή της μέγιστης επιτρεπόμενης αντίστασης εκφράζεται σε Οhm σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την ΤΠΔ

Σημειώνεται εάν επιλεγεί «μη σύμφωνη με την ΤΠΔ» στην παράμετρο 1.1.1.3.7.15.1: Ναι/Όχι

Εάν ναι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.3.7.16

Συμμόρφωση αμμοδιασποράς με την ΤΠΔ

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Σύμφωνη με την ΤΠΔ/μη σύμφωνη με την ΤΠΔ

Σημειώνεται εάν οι κανόνες είναι σύμφωνοι με την ΤΠΔ.

Σημειώνεται εάν έχει επιλεγεί «κύκλωμα τροχιάς» στην παράμετρο 1.1.1.3.7.1 και «Ναι» στην παράμετρο 1.1.1.3.7.18: Ναι/Όχι

Εάν ναι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.3.7.17

Μέγιστη παροχή αμμοδιασποράς

[NNNNN]

Μέγιστη τιμή παροχής αμμοδιασποράς επί 30 δευτερόλεπτα σε γραμμάρια, για να είναι αποδεκτή στην τροχιά

Σημειώνεται εάν επιλεγεί «μη σύμφωνη με την ΤΠΔ» στην παράμετρο 1.1.1.3.7.16: Ναι/Όχι

Εάν ναι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.3.7.18

Απαιτείται δυνατότητα απενεργοποίησης της αμμοδιασποράς από τον μηχανοδηγό

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ναι/Όχι

Σημειώνεται εάν απαιτείται η δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης των συσκευών αμμοδιασποράς από τον μηχανοδηγό, σύμφωνα με τις οδηγίες του διαχειριστή υποδομής.

Σημειώνεται εάν επιλεγεί «κύκλωμα τροχιάς» στην παράμετρο 1.1.1.3.7.1: Ναι/Όχι

Εάν ναι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.3.7.19

Συμμόρφωση με την ΤΠΔ των κανόνων για τα χαρακτηριστικά της άμμου

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Σύμφωνη με την ΤΠΔ/μη σύμφωνη με την ΤΠΔ

Σημειώνεται εάν οι κανόνες είναι σύμφωνοι με την ΤΠΔ.

Σημειώνεται εάν επιλεγεί «κύκλωμα τροχιάς» στην παράμετρο 1.1.1.3.7.1: Ναι/Όχι

Εάν ναι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.3.7.20

Ύπαρξη κανόνων για το επί της αμαξοστοιχίας σύστημα λίπανσης όνυχα

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ναι/Όχι

Σημειώνεται εάν υπάρχουν κανόνες για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της λίπανσης όνυχα.

Σημειώνεται εάν επιλεγεί «κύκλωμα τροχιάς» στην παράμετρο 1.1.1.3.7.1: Ναι/Όχι

Εάν ναι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.3.7.21

Συμμόρφωση με τις ΤΠΔ των κανόνων για τη χρήση πέδιλων πέδησης από σύνθετο υλικό

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Σύμφωνη με την ΤΠΔ/μη σύμφωνη με την ΤΠΔ

Σημειώνεται εάν οι κανόνες είναι σύμφωνοι με την ΤΠΔ.

Σημειώνεται εάν επιλεγεί «κύκλωμα τροχιάς» στην παράμετρο 1.1.1.3.7.1: Ναι/Όχι

Εάν ναι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.3.7.22

Συμμόρφωση με την ΤΠΔ των κανόνων για τις συσκευές υποβοήθησης των ελιγμών

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Σύμφωνη με την ΤΠΔ/μη σύμφωνη με την ΤΠΔ

Σημειώνεται εάν οι κανόνες είναι σύμφωνοι με την ΤΠΔ.

Σημειώνεται εάν επιλεγεί «κύκλωμα τροχιάς» στην παράμετρο 1.1.1.3.7.1: Ναι/Όχι

Εάν ναι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.3.7.23

Συμμόρφωση με την ΤΠΔ των κανόνων για τον συνδυασμό των χαρακτηριστικών ΤΡΥ που επηρεάζουν την αντίσταση ελιγμών

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Σύμφωνη με την ΤΠΔ/μη σύμφωνη με την ΤΠΔ

Σημειώνεται εάν οι κανόνες είναι σύμφωνοι με την ΤΠΔ.

Σημειώνεται εάν επιλεγεί «κύκλωμα τροχιάς» στην παράμετρο 1.1.1.3.7.1: Ναι/Όχι

Εάν ναι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.3.8

Μεταγωγή μεταξύ συστημάτων

 

1.1.1.3.8.1

Ύπαρξη μεταγωγής μεταξύ διαφορετικών συστημάτων προστασίας, ελέγχου και προειδοποίησης

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ναι/Όχι

Σημειώνεται εάν υπάρχει μεταγωγή μεταξύ διαφορετικών συστημάτων εν κινήσει

Σημειώνεται εάν υπάρχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικά ραδιοσυστήματα: Ναι/Όχι

Εάν ναι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.3.8.2

Ύπαρξη μεταγωγής μεταξύ διαφορετικών συστημάτων ραδιοεπικοινωνίας

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ναι/Όχι

Σημειώνεται εάν υπάρχει μεταγωγή μεταξύ διαφορετικών συστημάτων ραδιοεπικοινωνίας και κανένα σύστημα επικοινωνίας εν κινήσει

Σημειώνεται εάν υπάρχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικά ραδιοσυστήματα: Ναι/Όχι

Εάν ναι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.3.9

Παράμετροι που αφορούν τις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές

 

1.1.1.3.9.1

Ύπαρξη και συμμόρφωση με τις ΤΠΔ των κανόνων για τα μαγνητικά πεδία που εκπέμπονται από οχήματα

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ουδείς/Σύμφωνος με την ΤΠΔ/Μη σύμφωνος με την ΤΠΔ

Σημειώνεται εάν υπάρχουν κανόνες και εάν είναι σύμφωνοι με την ΤΠΔ.

Σημειώνεται εάν επιλεγεί «ανιχνευτής τροχού» στην παράμετρο 1.1.1.3.7.1: Ναι/Όχι

Εάν ναι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.3.9.2

Ύπαρξη και συμμόρφωση με τις ΤΠΔ των ορίων σε αρμονικές του ρεύματος έλξης οχημάτων

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ουδείς/Σύμφωνος με την ΤΠΔ/Μη σύμφωνος με την ΤΠΔ

Σημειώνεται εάν υπάρχουν κανόνες και εάν είναι σύμφωνοι με την ΤΠΔ.

Σημειώνεται εάν επιλεγεί «ανιχνευτής τροχού» ή «κύκλωμα τροχιάς» στην παράμετρο 1.1.1.3.7.1: Ναι/Όχι

Εάν ναι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.3.10

Παρατρόχιο σύστημα για κατάσταση υποβαθμισμένης λειτουργίας

 

1.1.1.3.10.1

Επίπεδο ETCS για κατάσταση υποβαθμισμένης λειτουργίας

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ουδέν/1/2/3

Επίπεδο εφαρμογής ERTMS/ETCS για κατάσταση υποβαθμισμένης λειτουργίας σχετιζόμενη με τον παρατρόχιο τεχνικό εξοπλισμό.

Σημειώνεται εάν επιλεγεί «Όχι» στην παράμετρο 1.1.1.3.2.1: Ναι/Όχι

Εάν όχι, δίνονται στοιχεία.

1.1.1.3.10.2

Άλλα συστήματα προστασίας, ελέγχου και προειδοποίησης για κατάσταση υποβαθμισμένης λειτουργίας

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ναι/Όχι

Σημειώνεται η ύπαρξη άλλου συστήματος εκτός από το ETCS για κατάσταση υποβαθμισμένης λειτουργίας.

Σημειώνεται εάν επιλεγεί «Ουδέν» στην παράμετρο 1.1.1.3.10.1:

1.1.1.3.11

Παράμετροι που αφορούν την πέδηση

 

1.1.1.3.11.1

Μέγιστη απαιτούμενη απόσταση πέδησης

[NNNN]

Αναγράφεται η μέγιστη τιμή [σε μέτρα] της απόστασης πέδησης αμαξοστοιχίας για τη μέγιστη ταχύτητα γραμμής.

 

1.1.1.3.12

Λοιπές παράμετροι που αφορούν τον έλεγχο-χειρισμό και τη σηματοδότηση (ΕΧΣ)

 

1.1.1.3.12.1

Υποστήριξη ανάκλισης

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ναι/Όχι

Σημειώνεται εάν το ETCS υποστηρίζει τις λειτουργίες αιώρησης.

Σημειώνεται εάν επιλεγεί «Όχι» στην παράμετρο 1.1.1.3.2.1: Ναι/Όχι

Εάν όχι, δίνονται στοιχεία.

1.2.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΟ

 

1.2.0.0.0

Γενικές πληροφορίες

 

1.2.0.0.0.1

Ονομασία επιχειρησιακού σημείου

ΣειράΧαρακτήρων

Ονομασία συνδεόμενη συνήθως με την πόλη ή το χωριό ή τον σκοπό ελέγχου της κυκλοφορίας

 

1.2.0.0.0.2

Αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός του ΕΣ

Προκαθορισμένη ΣειράΧαρακτήρων:

[AA+AAAAA]

Κωδικός που αποτελούμενος από τον κωδικό της χώρας και τον αλφαριθμητικό κωδικό του ΕΣ.

 

1.2.0.0.0.3

Πρωτογενής κωδικός TAF (λειτουργίας τερματικής προσαρμογής) TAP (τηλεματικών εφαρμογών για επιβάτες) του ΕΣ

Προκαθορισμένη ΣειράΧαρακτήρων:

[AANNNNN]

Πρωτογενής κωδικός που έχει αναπτυχθεί για τις TAF/TAP.

 

1.2.0.0.0.4

Τύπος επιχειρησιακού σημείου

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο

Τύπος εγκατάστασης με βάση τις κύριες επιχειρησιακές λειτουργίες.

 

1.2.0.0.0.5

Γεωγραφική τοποθεσία επιχειρησιακού σημείου

Προκαθορισμένη ΣειράΧαρακτήρων:

[Πλάτος (NN,NNNN) + Μήκος(± NN,NNNN)]

Γεωγραφικές συντεταγμένες του γεωμετρικού κέντρου του ΕΠ σε μοίρες και πρώτα λεπτά.

 

1.2.0.0.0.6

Σιδηροδρομική τοποθεσία του επιχειρησιακού σημείου

Προκαθορισμένη ΣειράΧαρακτήρων:

[NNNN.NNN] + [ΣειράΧαρακτήρων]

Χιλιόμετρο σε σχέση με τον κωδικό ταυτοποίησης γραμμής το οποίο καθορίζει την τοποθεσία του ΕΠ. Αυτό βρίσκεται κανονικά στο κέντρο του ΕΣ.

 

1.2.1

ΤΡΟΧΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 

1.2.1.0.0

Γενικές πληροφορίες

 

1.2.1.0.0.1

Κωδικός του ΔΥ

[NNNN]

Ως «διαχειριστής υποδομής» νοείται κάθε φορέας ή επιχείρηση που είναι αρμόδια ιδίως για την εγκατάσταση και τη συντήρηση σιδηροδρομικής υποδομής ή μέρους αυτής.

 

1.2.1.0.0.2

Κωδικός ταυτοποίησης τροχιάς

ΣειράΧαρακτήρων

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης τροχιάς ή μοναδικός αριθμός τροχιάς εντός ΕΣ.

 

1.2.1.0.1

Δηλώσεις επαλήθευσης τροχιάς

 

1.2.1.0.1.1

Δήλωση ΕΚ επαλήθευσης τροχιάς (ΥΠΔ)

Προκαθορισμένη ΣειράΧαρακτήρων:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Μοναδικός αριθμός για δηλώσεις ΕΚ σύμφωνα με τις απαιτήσεις μορφότυπου που ορίζονται στο «Έγγραφο σχετικά με τις πρακτικές ρυθμίσεις διαβίβασης εγγράφων διαλειτουργικότητας» (1)

Σημειώστε εάν είχε εκδοθεί δήλωση ΕΚ: Ναι/Όχι

Εάν Ναι, δίνονται στοιχεία.

1.2.1.0.1.2

Δήλωση απόδειξης (2) συμμόρφωσης υπάρχουσας υποδομής για τροχιά (ΥΠΔ)

Προκαθορισμένη ΣειράΧαρακτήρων:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Μοναδικός αριθμός για δηλώσεις υπάρχουσας υποδομής σύμφωνα με τις ίδιες απαιτήσεις μορφότυπου που ορίζονται στο «Έγγραφο σχετικά με τις πρακτικές ρυθμίσεις διαβίβασης εγγράφων διαλειτουργικότητας».

Σημειώστε εάν είχε εκδοθεί δήλωση υπάρχουσας υποδομής: Ναι/Όχι

Εάν Ναι, δίνονται στοιχεία.

1.2.1.0.2

Παράμετροι επιδόσεων

 

1.2.1.0.2.1

Ταξινόμηση τροχιάς ΔΕΔ-Μ

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Μέρος του εκτεταμένου δικτύου ΔΕΔ-Μ/Μέρος του κεντρικού εμπορευματικού δικτύου ΔΕΔ-Μ/Μέρος του κεντρικού επιβατικού δικτύου ΔΕΔ-Μ/Εκτός ΔΕΔ-Μ

Σημειώνεται σε ποιο μέρος του διευρωπαϊκού δικτύου ανήκει η τροχιά.

 

1.2.1.0.2.2

Κατηγορία γραμμής:

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο

Ταξινόμηση γραμμής με βάση την ΤΠΔ INF

Σημειώνεται εάν η τροχιά περιλαμβάνεται στο τεχνικό πεδίο εφαρμογής της ΤΠΔ: Ναι/Όχι

Εάν Ναι, δίνονται στοιχεία.

1.2.1.0.2.3

Μέρος σιδηροδρομικού εμπορευματικού διαδρόμου

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο

Σημειώνεται εάν η γραμμή έχει χαρακτηρισθεί σιδηροδρομικός εμπορευματικός διάδρομος (ΕΣΔ)

Σημειώνεται εάν η τροχιά έχει χαρακτηρισθεί ΕΣΔ: Ναι/Όχι

Εάν ναι, δίνονται στοιχεία.

1.2.1.0.3

Χάραξη γραμμής

 

1.2.1.0.3.1

Διαλειτουργικό περιτύπωμα

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

GA/GB/GC/G1/DE3/S/IRL1/καμία

Περιτυπώματα GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1, όπως ορίζονται στο ευρωπαϊκό πρότυπο.

 

1.2.1.0.3.2

Πολυεθνικά περιτυπώματα

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

G2/GB1/GB2/ουδέν

Πολύπλευρο περιτύπωμα ή διεθνές περιτύπωμα πλην των GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1, όπως ορίζονται στο ευρωπαϊκό πρότυπο.

Υποχρεωτικό μόνον εάν επιλεγεί η απάντηση «Ουδέν» στην παράμετρο 1.1.1.1.3.1

1.2.1.0.3.3

Εθνικά περιτυπώματα

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο

Εθνικό περιτύπωμα όπως ορίζεται στο ευρωπαϊκό πρότυπο ή άλλο τοπικό περιτύπωμα.

Υποχρεωτικό μόνον εάν επιλεγεί η απάντηση «Κανένα» στην παράμετρο 1.1.1.1.3.2

1.2.1.0.4

Παράμετροι τροχιάς

 

1.2.1.0.4.1

Ονομαστικό εύρος τροχιάς

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

750/1 000/1 435/1 520/1 524/1 600/1 668/άλλο

Μία μόνο τιμή εκφραζόμενη σε χιλιοστόμετρα, η οποία προσδιορίζει το εύρος τροχιάς.

 

1.2.1.0.5

Σήραγγα

 

1.2.1.0.5.1

Κωδικός του ΔΥ

[NNNN]

Ως «διαχειριστής υποδομής» νοείται κάθε φορέας ή επιχείρηση που είναι αρμόδια ιδίως για την εγκατάσταση και τη συντήρηση σιδηροδρομικής υποδομής ή μέρους αυτής.

 

1.2.1.0.5.2

Κωδικός ταυτοποίησης σήραγγας

ΣειράΧαρακτήρων

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης σήραγγας ή μοναδικός αριθμός σήραγγας σε κράτος μέλος.

 

1.2.1.0.5.3

Δήλωση ΕΚ επαλήθευσης για σήραγγα (ΑΣΣ)

ΣειράΧαρακτήρων

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Μοναδικός αριθμός για δηλώσεις ΕΚ σύμφωνα με τις απαιτήσεις μορφότυπου που ορίζονται στο «Έγγραφο σχετικά με τις πρακτικές ρυθμίσεις διαβίβασης εγγράφων διαλειτουργικότητας» (1)

Σημειώστε εάν είχε εκδοθεί δήλωση ΕΚ: Ναι/Όχι

Εάν Ναι, δίνονται στοιχεία.

1.2.1.0.5.4

Δήλωση απόδειξης συμμόρφωσης ΥΥ (2) σήραγγας (ΥΠΔ)

Προκαθορισμένη ΣειράΧαρακτήρων:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Μοναδικός αριθμός για δηλώσεις υπάρχουσας υποδομής σύμφωνα με τις ίδιες απαιτήσεις μορφότυπου που ορίζονται στο «Έγγραφο σχετικά με τις πρακτικές ρυθμίσεις διαβίβασης εγγράφων διαλειτουργικότητας».

Σημειώστε εάν είχε εκδοθεί δήλωση υπάρχουσας υποδομής: Ναι/Όχι

Εάν Ναι, δίνονται στοιχεία.

1.2.1.0.5.5

Μήκος σήραγγας

[NNNNN]

Μήκος σήραγγας σε μέτρα από το άνοιγμα εισόδου έως το άνοιγμα εξόδου.

Υποχρεωτικό μόνον εάν το μήκος της σήραγγας είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 100 μέτρων

1.2.1.0.5.6

Ύπαρξη σχεδίου έκτακτης ανάγκης

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ναι/Όχι

Σημειώνεται εάν υπάρχει σχέδιο έκτακτης ανάγκης.

 

1.2.1.0.5.7

Κατηγορία πυρκαγιάς για το απαιτούμενο τροχαίο υλικό

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

A/B/καμιά

Κατηγοριοποίηση του τρόπου με τον οποίο θα εξακολουθήσει να λειτουργεί επιβατική αμαξοστοιχία στην οποία έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά για καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Σημειώνεται εάν το μήκος της σήραγγας είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 1 km: Ναι/Όχι

Εάν Ναι, δίνονται στοιχεία.

1.2.1.0.5.8

Εθνική κατηγορία πυρκαγιάς για το απαιτούμενο τροχαίο υλικό

ΣειράΧαρακτήρων

Κατηγοριοποίηση του τρόπου με τον οποίο θα εξακολουθήσει να λειτουργεί επιβατική αμαξοστοιχία στην οποία έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά για καθορισμένο χρονικό διάστημα — σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες, εάν υπάρχουν.

Σημειώνεται εάν υπάρχουν σχετικοί εθνικοί κανόνες: Ναι/Όχι

Εάν Ναι, δίνονται στοιχεία.

1.2.1.0.6

Αποβάθρα

 

1.2.1.0.6.1

Κωδικός του ΔΥ

[NNNN]

Ως «διαχειριστής υποδομής» νοείται κάθε φορέας ή επιχείρηση που είναι αρμόδια ιδίως για την εγκατάσταση και τη συντήρηση σιδηροδρομικής υποδομής ή μέρους αυτής.

 

1.2.1.0.6.2

Κωδικός ταυτοποίησης αποβάθρας

ΣειράΧαρακτήρων

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης ή μοναδικός αριθμός αποβάθρας εντός ΕΣ.

 

1.2.1.0.6.3

Ταξινόμηση τροχιάς ΔΕΔ-Μ

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Μέρος του εκτεταμένου δικτύου ΔΕΔ-Μ/Μέρος του κεντρικού εμπορευματικού δικτύου ΔΕΔ-Μ/Μέρος του κεντρικού επιβατικού δικτύου ΔΕΔ-Μ/Εκτός ΔΕΔ-Μ

Σημειώνεται σε ποιο μέρος του διευρωπαϊκού δικτύου ανήκει η αποβάθρα.

 

1.2.1.0.6.4

Ωφέλιμο μήκος αποβάθρας

[NNNN]

Το μέγιστο συνεχές μήκος (εκφραζόμενο σε μέτρα) του τμήματος της αποβάθρας μπροστά από το οποίο προορίζεται να παραμένει ακινητοποιημένη αμαξοστοιχία υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας για την επιβίβαση και την αποβίβαση επιβατών από την αμαξοστοιχία, με επαρκή πρόβλεψη ανοχών ακινητοποίησης.

 

1.2.1.0.6.5

Ύψος αποβάθρας

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

250/280/550/760/300-380/200/580/680/685/730/840/900/915/920/960/1 100/άλλο

Απόσταση μεταξύ της άνω επιφάνειας της αποβάθρας και της επιφάνειας κυκλοφορίας της γειτνιάζουσας τροχιάς. Είναι η ονομαστική τιμή εκφραζόμενη σε χιλιοστόμετρα.

 

1.2.1.0.6.6

Ύπαρξη υποβοήθησης της αποβάθρας για την εκκίνηση αμαξοστοιχίας

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ναι/Όχι

Σημειώνεται η ύπαρξη εξοπλισμού ή προσωπικού υποστήριξης της αμαξοστοιχίας κατά την εκκίνηση της αμαξοστοιχίας.

 

1.2.1.0.6.7

Εμβέλεια χρήσης του βοηθήματος επιβίβασης στην αποβάθρα

[NNNN]

Πληροφορίες για το ύψος επιβίβασης στην αμαξοστοιχία στο οποίο είναι δυνατή η χρήση του βοηθήματος επιβίβασης.

 

1.2.2

ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΟΣ

 

1.2.2.0.0

Γενικές πληροφορίες

 

1.2.2.0.0.1

Κωδικός του ΔΥ

[NNNN]

Ως «διαχειριστής υποδομής» νοείται κάθε φορέας ή επιχείρηση που είναι αρμόδια ιδίως για την εγκατάσταση και τη συντήρηση σιδηροδρομικής υποδομής ή μέρους αυτής.

 

1.2.2.0.0.2

Κωδικός ταυτοποίησης παρακαμπτηρίου

ΣειράΧαρακτήρων

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης ή μοναδικός αριθμός παρακαμπτηρίου εντός ΕΣ.

 

1.2.2.0.0.3

Ταξινόμηση ΔΕΔ-Μ παρακαμπτηρίου

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Μέρος του εκτεταμένου δικτύου ΔΕΔ-Μ/Μέρος του κεντρικού εμπορευματικού δικτύου ΔΕΔ-Μ/Μέρος του κεντρικού επιβατικού δικτύου ΔΕΔ-Μ/Εκτός ΔΕΔ-Μ

Σημειώνεται σε ποιο μέρος του διευρωπαϊκού δικτύου ανήκει η παρακαμπτήριος.

 

1.2.2.0.1

Δήλωση επαλήθευσης παρακαμπτηρίου

 

1.2.2.0.1.1

Δήλωση ΕΚ επαλήθευσης παρακαμπτηρίου (ΥΠΔ)

Προκαθορισμένη ΣειράΧαρακτήρων:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Μοναδικός αριθμός για δηλώσεις ΕΚ σύμφωνα με τις απαιτήσεις μορφότυπου που ορίζονται στο «Έγγραφο σχετικά με τις πρακτικές ρυθμίσεις διαβίβασης εγγράφων διαλειτουργικότητας» (1)

Σημειώστε εάν είχε εκδοθεί δήλωση ΕΚ: Ναι/Όχι

Εάν ναι, δίνονται στοιχεία.

1.2.2.0.1.2

Δήλωση ΥΥ απόδειξης (2) της συμμόρφωσης για παρακαμπτήριο (ΥΠΔ)

Προκαθορισμένη ΣειράΧαρακτήρων:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Μοναδικός αριθμός για δηλώσεις υπάρχουσας υποδομής σύμφωνα με τις ίδιες απαιτήσεις μορφότυπου που ορίζονται στο «Έγγραφο σχετικά με τις πρακτικές ρυθμίσεις διαβίβασης εγγράφων διαλειτουργικότητας».

Σημειώστε εάν είχε εκδοθεί δήλωση υπάρχουσας υποδομής: Ναι/Όχι

Εάν Ναι, δίνονται στοιχεία.

1.2.2.0.2

Παράμετρος επιδόσεων

 

1.2.2.0.2.1

Ωφέλιμο μήκος παρακαμπτηρίου

[NNNN]

Συνολικό μήκος της παρακαμπτηρίου/τροχιάς απόθεσης, εκφραζόμενο σε μέτρα, για την ασφαλή στάθμευση των αμαξοστοιχιών.

 

1.2.2.0.3

Χάραξη γραμμής

 

1.2.2.0.3.1

Κλίση για τροχιές απόθεσης

[N,N]

Μέγιστη τιμή της κλίσης εκφραζόμενη σε χιλιοστόμετρα ανά μέτρο.

Υποχρεωτικό μόνον εάν η τιμή είναι μεγαλύτερη της τιμής της ΤΠΔ

1.2.2.0.3.2

Ελάχιστη ακτίνα οριζόντιας καμπύλης

[NNN]

Ακτίνα της μικρότερης οριζόντιας καμπύλης τροχιάς εκφραζόμενη σε μέτρα.

Υποχρεωτικό μόνον εάν η τιμή είναι μικρότερη της τιμής της ΤΠΔ

1.2.2.0.3.3

Ελάχιστη ακτίνα κατακόρυφης καμπύλης

[NNN+NNN]

Ακτίνα της μικρότερης οριζόντιας καμπύλης τροχιάς εκφραζόμενη σε μέτρα.

Υποχρεωτικό μόνον εάν η τιμή είναι μικρότερη της τιμής της ΤΠΔ

1.2.2.0.4

Μόνιμες εγκαταστάσεις για την τρέχουσα εξυπηρέτηση αμαξοστοιχιών

 

1.2.2.0.4.1

Ύπαρξη συστήματος αποκομιδής λυμάτων

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ναι/Όχι

Σημειώνεται εάν υπάρχει εγκατάσταση αποκομιδής λυμάτων (μόνιμη εγκατάσταση για την τρέχουσα εξυπηρέτηση αμαξοστοιχιών) όπως ορίζεται στις ΤΠΔ ΥΠΔ.

 

1.2.2.0.4.2

Ύπαρξη εγκαταστάσεων εξωτερικού καθαρισμού

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ναι/Όχι

Σημειώνεται εάν υπάρχει εγκατάσταση εξωτερικού καθαρισμού (μόνιμη εγκατάσταση για την τρέχουσα εξυπηρέτηση αμαξοστοιχιών) όπως ορίζεται στις ΤΠΔ ΥΠΔ.

 

1.2.2.0.4.3

Ύπαρξη συστήματος ανεφοδιασμού με νερό

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ναι/Όχι

Σημειώνεται εάν υπάρχει σύστημα ανεφοδιασμού με νερό (μόνιμη εγκατάσταση για την τρέχουσα εξυπηρέτηση αμαξοστοιχιών) όπως ορίζεται στις ΤΠΔ ΥΠΔ.

 

1.2.2.0.4.4

Ύπαρξη συστήματος ανεφοδιασμού με καύσιμα

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ναι/Όχι

Σημειώνεται εάν υπάρχει σύστημα ανεφοδιασμού με καύσιμα (μόνιμη εγκατάσταση για την τρέχουσα εξυπηρέτηση αμαξοστοιχιών) όπως ορίζεται στις ΤΠΔ ΥΠΔ.

 

1.2.2.0.4.5

Ύπαρξη ανεφοδιασμού με άμμο

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ναι/Όχι

Σημειώνεται εάν υπάρχει εγκατάσταση ανεφοδιασμού με άμμο (μόνιμη εγκατάσταση για την τρέχουσα εξυπηρέτηση αμαξοστοιχιών).

 

1.2.2.0.4.6

Ύπαρξη σημείου ρευματοληψίας σε κρηπίδωμα

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ναι/Όχι

Σημειώνεται εάν υπάρχει σημείο ρευματοληψίας σε κρηπίδωμα (μόνιμη εγκατάσταση για την τρέχουσα εξυπηρέτηση αμαξοστοιχιών).

 

1.2.2.0.5

Σήραγγα

 

1.2.2.0.5.1

Κωδικός του ΔΥ

[NNNN]

Ως «διαχειριστής υποδομής» νοείται κάθε φορέας ή επιχείρηση που είναι αρμόδια ιδίως για την εγκατάσταση και τη συντήρηση σιδηροδρομικής υποδομής ή μέρους αυτής.

 

1.2.2.0.5.2

Κωδικός ταυτοποίησης σήραγγας

ΣειράΧαρακτήρων

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης σήραγγας ή μοναδικός αριθμός σε κράτος μέλος

 

1.2.2.0.5.3

Δήλωση ΕΚ επαλήθευσης για σήραγγα (ΑΣΣ)

Προκαθορισμένη ΣειράΧαρακτήρων:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Μοναδικός αριθμός για δηλώσεις ΕΚ σύμφωνα με τις απαιτήσεις μορφότυπου που ορίζονται στο «Έγγραφο σχετικά με τις πρακτικές ρυθμίσεις διαβίβασης εγγράφων διαλειτουργικότητας» (1)

Σημειώστε εάν είχε εκδοθεί δήλωση ΕΚ: Ναι/Όχι

Εάν Ναι, δίνονται στοιχεία.

1.2.2.0.5.4

Δήλωση απόδειξης συμμόρφωσης ΥΥ (2) σήραγγας (ΥΠΔ)

Προκαθορισμένη ΣειράΧαρακτήρων:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Μοναδικός αριθμός για δηλώσεις υπάρχουσας υποδομής σύμφωνα με τις ίδιες απαιτήσεις μορφότυπου που ορίζονται στο «Έγγραφο σχετικά με τις πρακτικές ρυθμίσεις διαβίβασης εγγράφων διαλειτουργικότητας».

Σημειώστε εάν είχε εκδοθεί δήλωση υπάρχουσας υποδομής: Ναι/Όχι

Εάν Ναι, δίνονται στοιχεία.

1.2.2.0.5.5

Μήκος σήραγγας

[NNNNN]

Μήκος σήραγγας σε μέτρα από το άνοιγμα εισόδου έως το άνοιγμα εξόδου.

Υποχρεωτικό μόνον εάν το μήκος της σήραγγας είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 100 μέτρων

1.2.2.0.5.6

Ύπαρξη σχεδίου έκτακτης ανάγκης

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Ναι/Όχι

Σημειώνεται εάν υπάρχει σχέδιο έκτακτης ανάγκης.

 

1.2.2.0.5.7

Κατηγορία πυρκαγιάς για το απαιτούμενο τροχαίο υλικό

Μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

A/B/καμιά

Κατηγοριοποίηση του τρόπου με τον οποίο θα εξακολουθήσει να λειτουργεί επιβατική αμαξοστοιχία στην οποία έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά για καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Σημειώνεται εάν το μήκος της σήραγγας είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 1 km: Ναι/Όχι

Εάν Ναι, δίνονται στοιχεία.

1.2.2.0.5.8

Εθνική κατηγορία πυρκαγιάς για το απαιτούμενο τροχαίο υλικό

ΣειράΧαρακτήρων

Κατηγοριοποίηση του τρόπου με τον οποίο θα εξακολουθήσει να λειτουργεί επιβατική αμαξοστοιχία στην οποία έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά για καθορισμένο χρονικό διάστημα — σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες, εάν υπάρχουν.

Υποχρεωτικό μόνον εάν επιλεγεί «Ουδέν» στην παράμετρο 1.1.1.1.8.10

Σημειώνεται εάν υπάρχουν σχετικοί εθνικοί κανόνες: Ναι/Όχι

Εάν Ναι, δίνονται στοιχεία.

4.   ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

4.1.   Σύστημα μητρώου υποδομής

Η αρχιτεκτονική του συστήματος μητρώου υποδομής εκτίθεται στο σχήμα.

Σχήμα

Σύστημα μητρώου υποδομής

Image

4.2.   Διαχείριση της κοινής διεπαφής χρήστη

Η κοινή διεπαφή χρήστη είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή την οποία έχει αναπτύξει, διαχειρίζεται και συντηρεί ο Οργανισμός.

Ο Οργανισμός καθιστά διαθέσιμα στους Εθνικούς Φορείς Καταχώρισης (ΕΦΚ) τα ακόλουθα αρχεία και έγγραφα που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των μητρώων υποδομής και τη σύνδεσή τους με την κοινή διεπαφή χρήστη:

εγχειρίδιο χρήσης,

προδιαγραφή της δομής των φακέλων για τη διαβίβαση δεδομένων.

Ο Οργανισμός καθιστά διαθέσιμο στους χρήστες του μητρώου υποδομής οδηγό εφαρμογής στον οποίο περιγράφεται ο τρόπος σύνδεσης των μητρώων υποδομής των κρατών μελών με την κοινή διεπαφή χρήστη και τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες που προσφέρει η κοινή διεπαφή χρήστη. Εάν χρειασθεί, ο οδηγός αυτός θα επικαιροποιείται.

4.3.   Ελάχιστη απαιτούμενη λειτουργία της κοινής διεπαφής χρήστη

Η κοινή διεπαφή χρήστη προσφέρει τουλάχιστον τις ακόλουθες λειτουργίες:

Διαχείριση χρήστη: ο διαχειριστής της κοινής διεπαφής χρήστη πρέπει να είναι σε θέση να διαχειρίζεται τα δικαιώματα πρόσβασης των χρηστών.

Έλεγχος των πληροφοριών: ο διαχειριστής της κοινής διεπαφής χρήστη πρέπει να είναι σε θέση να συμβουλεύεται το ημερολόγιο του συνόλου της δραστηριότητας του χρήστη στην κοινή διεπαφή χρήστη εν είδει καταλόγου των δραστηριοτήτων που έχουν διενεργηθεί από τους χρήστες της κοινής διεπαφής χρήστη μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Συνδεσιμότητα και επαλήθευση ταυτότητας: οι καταχωρισμένοι χρήστες της κοινής διεπαφής χρήστη πρέπει να είναι σε θέση να συνδέονται με την κοινή διεπαφή χρήστη μέσω του Διαδικτύου και να χρησιμοποιούν τις λειτουργίες της αναλόγως των δικαιωμάτων τους.

Αναζήτηση δεδομένων του μητρώου υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρησιακών σημείων και/ή των τμημάτων γραμμής με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μητρώου υποδομής.

Επιλογή επιχειρησιακού σημείου ή τμήματος γραμμής και απεικόνιση των στοιχείων τους στο μητρώο υποδομής: οι χρήστες της κοινής διεπαφής χρήστη πρέπει να είναι σε θέση να καθορίζουν μια γεωγραφική περιοχή χρησιμοποιώντας τη διεπαφή χάρτη και η κοινή διεπαφή χρήστη να παρέχει τα διαθέσιμα στοιχεία από το μητρώο υποδομής στους χρήστες που τα ζητούν, για τη συγκεκριμένη περιοχή.

Απεικόνιση των πληροφοριών του μητρώου υποδομής για συγκεκριμένο υποσύνολο γραμμών και επιχειρησιακών σημείων σε συγκεκριμένη περιοχή με τη διεπαφή χάρτη.

Οπτική παρουσίαση των θεμάτων του μητρώου υποδομής σε ψηφιακούς χάρτες: οι χρήστες πρέπει να είναι σε θέση να περιηγούνται μέσω της κοινής διεπαφής χρήστη, να επιλέγουν ένα θέμα επάνω στον χάρτη και να ανακτούν κάθε πληροφορία σχετική με το μητρώο υποδομής.

Επικύρωση, μεταφορά & παραλαβή του συνόλου των δεδομένων του μητρώου υποδομής τα οποία έχει καταχωρίσει αρμόδια για το μητρώο εθνική αρχή.

4.4.   Τρόπος λειτουργίας

Το σύστημα του μητρώου υποδομής προσφέρει δύο κύριες διεπαφές μέσω της κοινής διεπαφής χρήστη:

η μία χρησιμοποιείται από το μητρώο υποδομής κάθε κράτους μέλους για την παροχή/τηλεφόρτωση αντιγράφων πλήρων δεδομένων του μητρώου υποδομής τους·

η άλλη χρησιμοποιείται από χρήστες της κοινής διεπαφής χρήστη για τη σύνδεσή τους με το σύστημα του μητρώου υποδομής και την ανάκτηση πληροφοριών από το μητρώο υποδομής.

Η κεντρική βάση δεδομένων της κοινής διεπαφής χρήστη θα τροφοδοτείται με αντίγραφα του συνόλου των δεδομένων που τηρούνται στο μητρώο υποδομής κάθε κράτους μέλους. Συγκεκριμένα, οι ΕΦΚ θα αναλάβουν την ευθύνη να δημιουργήσουν, με βάση τις προδιαγραφές του πίνακα του παρόντος παραρτήματος, αρχεία με συμπυκνωμένο το σύνολο των δεδομένων που διαθέτει το οικείο μητρώο υποδομών. Θα προβαίνουν σε τακτική επικαιροποίηση, τουλάχιστον ανά τρίμηνο, των θεμάτων που είναι καταχωρισμένα στο οικείο μητρώο υποδομής. Μία επικαιροποίηση πρέπει να συμπίπτει με την ετήσια δημοσίευση της Δήλωσης Δικτύου.

Τότε οι ΕΦΚ θα μεταφορτώνουν τα αρχεία στην κοινή διεπαφή χρήστη μέσω ειδικής διεπαφής που προβλέπεται για τη λειτουργία αυτή. Ειδική ενότητα θα διευκολύνει την επικύρωση και τη μεταφορά δεδομένων που παρέχουν οι ΕΦΚ.

Η κεντρική βάση δεδομένων της κοινής διεπαφής χρήστη θα καθιστά διαθέσιμα στο κοινό τα δεδομένα που αποστέλλουν οι ΕΦΚ χωρίς καμία τροποποίηση.

Η βασική λειτουργία της κοινής διεπαφής χρήστη θα είναι να επιτρέπει στους χρήστες την αναζήτηση και την ανάκτηση δεδομένων του μητρώου υποδομής.

Η κοινή διεπαφή χρήστη θα διατηρεί το πλήρες ιστορικό όλων των δεδομένων που παρέχουν οι ΕΦΚ. Τα αρχεία αυτά θα φυλάσσονται επί 2 έτη από την ημερομηνία απόσυρσης των δεδομένων.

Ο Οργανισμός, ως διαχειριστής της κοινής διεπαφής χρήστη, θα παρέχει πρόσβαση στους χρήστες κατόπιν αίτησης.

Οι απαντήσεις στα ερωτήματα των χρηστών της κοινής διεπαφής χρήστη θα παρέχονται εντός 24 ωρών από τη στιγμή έναρξης του ερωτήματος.

4.5.   Διαθεσιμότητα

Η κοινή διεπαφή χρήστη θα είναι διαθέσιμη επτά ημέρες την εβδομάδα, από τις 02:00 GMT – 21:00 GMT, ανάλογα με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα. Η μη διαθεσιμότητα του συστήματος θα είναι η ελάχιστη κατά τη συντήρησή του.

Σε περίπτωση βλάβης εκτός των κανονικών εργάσιμων ωρών του Οργανισμού, η αποκατάσταση της υπηρεσίας θα αρχίζει την επόμενη εργάσιμη ημέρα του Οργανισμού.

5.   ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο οδηγός εφαρμογής για τις κοινές προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης πρέπει να δημοσιεύονται από τον Οργανισμό στην ιστοσελίδα του. Θα περιλαμβάνει:

α)

θέματα με τα σχετικά δεδομένα όπως καθορίζονται στο τμήμα 3.3 και στον πίνακα. Για κάθε πεδίο, τουλάχιστον τον μορφότυπο, το όριο τιμής, τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι εφαρμοστέα και υποχρεωτική η παράμετρος, τους σιδηροδρομικούς τεχνικούς κανόνες για τις τιμές των παραμέτρων, παραπομπή στις ΤΠΔ και άλλα τεχνικά έγγραφα για τα θέματα του μητρώου υποδομής όπως ορίζονται στον πίνακα της παρούσας απόφασης·

β)

λεπτομερείς ορισμούς και προδιαγραφές για έννοιες και παραμέτρους·

γ)

παρουσίαση των διατάξεων για τη μοντελοποίηση του δικτύου για το μητρώο υποδομής και τη συλλογή δεδομένων με σχετικές επεξηγήσεις και παραδείγματα·

δ)

διαδικασίες επικύρωσης και υποβολής δεδομένων του μητρώου υποδομής από μητρώα υποδομών των κρατών μελών στην κοινή διεπαφή χρήστη.

Ο οδηγός εφαρμογής θα επεξηγεί τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης, οι οποίες είναι αναγκαίες για την ομαλή ανάπτυξη του συστήματος του μητρώου υποδομής.


(1)  ERA/INF/10-2009/INT (έκδοση 0.1 με ημερομηνία 28.9.2009). Διατίθεται στην ιστοσελίδα του ΕΟΣ.

(2)  Δήλωση υπάρχουσας υποδομής όπως ορίζεται στη σύσταση 2011/622/ΕΕ της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τη διαδικασία για την απόδειξη του επιπέδου συμμόρφωσης των υφιστάμενων σιδηροδρομικών γραμμών με τις βασικές παραμέτρους των τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας (ΕΕ L 243 της 21.9.2011, σ. 23).


Top