EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0763

2014/763/ΕΕ: Απόφαση της Επιτροπής, της 24ης Οκτωβρίου 2014 , σχετικά με τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της EE για απορροφητικά προϊόντα υγιεινής [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2014) 7735)] Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

OJ L 320, 6.11.2014, p. 46–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/07/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/763/oj

6.11.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 320/46


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 24ης Οκτωβρίου 2014

σχετικά με τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της EE για απορροφητικά προϊόντα υγιεινής

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2014) 7735)]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2014/763/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel) (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2,

Έπειτα από διαβούλευση με το Συμβούλιο Οικολογικής Σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, το οικολογικό σήμα της ΕΕ μπορεί να απονέμεται για προϊόντα που έχουν μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 66/2010 προβλέπει ότι πρέπει να καθορίζονται ειδικά κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για κάθε κατηγορία προϊόντων.

(3)

Λαμβανομένου υπόψη του κύκλου καινοτομίας για τη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων, τα κριτήρια, καθώς και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης, θα πρέπει να ισχύουν επί τέσσερα έτη από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

(4)

Δεδομένου ότι κατανάλωση υλικών μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στις συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των απορροφητικών προϊόντων υγιεινής, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για τη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων. Τα κριτήρια θα πρέπει, ιδίως, να προωθούν τον βιώσιμο πορισμό υλικών, την περιορισμένη χρήση επικίνδυνων ουσιών, τα προϊόντα υψηλής ποιότητας και υψηλής απόδοσης που είναι κατάλληλα προς χρήση και έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η παραγωγή αποβλήτων.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.   Η κατηγορία προϊόντων «απορροφητικά προϊόντα υγιεινής» περιλαμβάνει βρεφικές πάνες, σερβιέτες και ταμπόν γυναικείας υγιεινής και επιθέματα θηλασμού (επίσης γνωστά ως κομπρέσες στήθους), που είναι μιας χρήσης και αποτελούνται από μείγμα φυσικών ινών και πολυμερών, με περιεκτικότητα σε ίνες κάτω του 90 % κατά βάρος, (εκτός από τα ταμπόν).

2.   Η κατηγορία προϊόντων δεν περιλαμβάνει προϊόντα για την ακράτεια και κάθε άλλου είδους προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου (2).

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)   «πολτός κυτταρίνης»: ινώδες υλικό που αποτελείται κυρίως από κυτταρίνη και λαμβάνεται από την επεξεργασία λιγνοκυτταρινούχων υλικών με ένα ή περισσότερα υδατικά διαλύματα χημικών προϊόντων για την αποΐνωση και/ή τη λεύκανση·

2)   «οπτικό λευκαντικό» και «φθορίζων λευκαντικός παράγοντας»: οποιοδήποτε πρόσθετο που χρησιμοποιείται με μοναδικό σκοπό τη «λεύκανση» ή τον «αποχρωματισμό» ενός υλικού·

3)   «πλαστικές ύλες», που αναφέρονται επίσης ως «πλαστικά»: συνθετικά πολυμερή στα οποία μπορεί να έχουν προστεθεί πρόσθετες ή άλλες ουσίες οι οποίες μπορούν να μορφοποιούνται και να χρησιμοποιούνται ως κύριο δομικό στοιχείο τελικών υλικών και ειδών·

4)   «συνθετικά πολυμερή»: μακρομοριακές ουσίες, άλλες από τον πολτό κυτταρίνης, που λαμβάνονται επί τούτου είτε με διεργασία πολυμερισμού είτε με χημική τροποποίηση φυσικών ή συνθετικών μακρομορίων ή μικροβιακή ζύμωση.

5)   «Υπεραπορροφητικά πολυμερή»: συνθετικά πολυμερή που έχουν σχεδιαστεί για την απορρόφηση και τη συγκράτηση μεγάλων ποσοτήτων υγρών σε σύγκριση με τη δική τους μάζα.

Άρθρο 3

Για να απονεμηθεί το οικολογικό σήμα της ΕΕ σε ένα προϊόν δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, πρέπει αυτό να υπάγεται στην κατηγορία προϊόντων «απορροφητικά προϊόντα υγιεινής», όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης, και να ανταποκρίνεται στα κριτήρια, καθώς και στις σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης που παρατίθενται στο παράρτημα.

Άρθρο 4

Τα κριτήρια για την κατηγορία προϊόντων «απορροφητικά προϊόντα υγιεινής», καθώς και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης, ισχύουν επί τέσσερα έτη από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 5

Για διοικητικούς σκοπούς, η κατηγορία προϊόντων «απορροφητικά προϊόντα υγιεινής» χαρακτηρίζεται με τον κωδικό αριθμό «047».

Άρθρο 6

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2014.

Για την Επιτροπή

Janez POTOČNIK

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 27 της 30.1.2010, σ. 1.

(2)  Οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ΕΕ L 169 της 12.7.1993, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ

Οι ειδικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης περιλαμβάνονται σε κάθε κριτήριο.

Εφόσον ο αιτών οφείλει να υποβάλει δηλώσεις, τεκμηρίωση, αναλύσεις, εκθέσεις δοκιμών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία για να αποδείξει τη συμμόρφωση προς τα κριτήρια αυτά, τα εν λόγω έγγραφα είναι δυνατόν να προέρχονται από τον αιτούντα ή από τον προμηθευτή ή και από τους δύο.

Οι αρμόδιοι φορείς αναγνωρίζουν κατά προτίμηση τις δοκιμές που έχουν πιστοποιηθεί βάσει του ISO 17025 και τις εξακριβώσεις που διενεργούνται από φορείς διαπιστευμένους σύμφωνα με το πρότυπο EN 45011 ή αντίστοιχο διεθνές πρότυπο.

Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, επιτρέπεται να εφαρμόζονται μέθοδοι δοκιμών διαφορετικές από εκείνες που αναφέρονται σε κάθε κριτήριο, εφόσον γίνονται αποδεκτές ως ισοδύναμες από τον αρμόδιο φορέα που αξιολογεί την αίτηση.

Εφόσον ενδείκνυται, οι αρμόδιοι φορείς μπορούν να απαιτούν την υποβολή δικαιολογητικών και να διενεργούν ανεξάρτητες εξακριβώσεις.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να πληροί το προϊόν όλες τις αντίστοιχες απαιτήσεις της νομοθεσίας της χώρας ή των χωρών στην αγορά των οποίων πρόκειται να διατεθεί το προϊόν. Ο αιτών δηλώνει ότι το προϊόν πληροί την προϋπόθεση αυτή.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ

Κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για απορροφητικά προϊόντα υγιεινής:

1.

Περιγραφή προϊόντος

2.

Πολτός fluff

3.

Συνθετικές ίνες κυτταρίνης [όπου συμπεριλαμβάνονται: βισκόζη, μοντάλ, lyocell, χαλκοραιγιόν (cupro) και τριοξική κυτταρίνη]

4.

Ίνες από βαμβάκι και άλλες φυσικές κυτταρινούχες ίνες από σπόρους

5.

Πλαστικά υλικά και υπεραπορροφητικά πολυμερή

6.

Άλλα υλικά και συστατικά

7.

Απαγορευμένες ή περιορισμένης χρήσης ουσίες ή μείγματα

8.

Αποδοτικότητα υλικών κατά την κατασκευή

9.

Οδηγίες για τη διάθεση του προϊόντος

10.

Καταλληλότητα προς χρήση και ποιότητα του προϊόντος

11.

Κοινωνικές πτυχές

12.

Πληροφορίες που αναγράφονται στο οικολογικό σήμα της ΕΕ

Τα κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ αντιστοιχούν στα προϊόντα με τις βέλτιστες περιβαλλοντικές επιδόσεις μεταξύ εκείνων που κυκλοφορούν στην αγορά των απορροφητικών προϊόντων υγιεινής.

Κριτήριο 1. Περιγραφή προϊόντος

Παρέχεται περιγραφή του προϊόντος και της συσκευασίας (ονομασία του προϊόντος, κατάταξη, λειτουργικές δυνατότητες), καθώς και πληροφορίες σχετικά με όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

το συνολικό βάρος του προϊόντος και τη συσκευασία,

τα συστατικά, τα υλικά και τα πρόσθετα που χρησιμοποιούνται στο προϊόν με το αντίστοιχο βάρος και, κατά περίπτωση, τους αντίστοιχους αριθμούς CAS.

Οι πληροφορίες σχετικά με το βάρος του προϊόντος πρέπει επίσης να αναγράφονται στη συσκευασία.

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

Ο αιτών παρέχει δείγμα του προϊόντος και υποβάλλει έκθεση, η οποία περιλαμβάνει την τεχνική περιγραφή και το βάρος του προϊόντος και των συστατικών, των υλικών και των προσθέτων που χρησιμοποιούνται.

Κριτήριο 2. Πολτός fluff

2.1.   Πορισμός

Το σύνολο των ινών πολτού καλύπτεται από έγκυρα πιστοποιητικά της αλυσίδας ελέγχου της παραγωγής (chain of custody) τα οποία έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητο σύστημα πιστοποίησης τρίτων όπως το FSC, το PEFC ή ισοδύναμο

Τουλάχιστον 25 % των ινών πολτού καλύπτονται από έγκυρα πιστοποιητικά αειφόρου διαχείρισης δασών που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητο σύστημα πιστοποίησης τρίτων όπως τα FSC, PEFC ή ισοδύναμο.

Το υπόλοιπο ποσοστό ινών πολτού καλύπτεται από σύστημα εξακρίβωσης που εξασφαλίζει τη νόμιμη προέλευσή του και ικανοποιεί κάθε άλλη απαίτηση του συστήματος πιστοποίησης όσον αφορά μη πιστοποιημένο υλικό.

Οι οργανισμοί πιστοποίησης που χορηγούν πιστοποιητικά διαχείρισης δασών ή/και της αλυσίδας ελέγχου της παραγωγής πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι βάσει του συστήματος πιστοποίησης.

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

Ο αιτών λαμβάνει από τον παραγωγό (τους παραγωγούς) των ινών έγκυρα πιστοποιητικά της αλυσίδας ελέγχου της παραγωγής που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητο τρίτο μέρος και τεκμηριώνουν ότι οι ίνες ξύλου έχουν καλλιεργηθεί σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου διαχείρισης δασών ή/και προέρχονται από νόμιμες και ελεγχόμενες πηγές. Ως πιστοποιητικά από ανεξάρτητο τρίτο μέρος γίνονται δεκτά αυτά που βασίζονται στα συστήματα FSC, PEFC ή ισοδύναμα.

2.2.   Λεύκανση

Ο πολτός που χρησιμοποιείται για το προϊόν δεν θα πρέπει να έχει λευκανθεί με αέριο χλώριο. Το συνολικό ποσό εκπομπών AOX από την παραγωγή πολτού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,170 kg/ADT.

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση του κατασκευαστή χαρτοπολτού ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί αέριο χλώριο και έκθεση δοκιμών που αποδεικνύει τη συμμόρφωση με την οριακή τιμή ΑΟΧ. Το πρότυπο ISO 9562 ή το ισοδύναμο EPA 1650C γίνονται δεκτά ως μέθοδοι δοκιμής, συνοδευόμενα από λεπτομερείς υπολογισμούς που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με την εν λόγω απαίτηση, καθώς και από τη σχετική τεκμηρίωση.

Στη σχετική τεκμηρίωση αναφέρεται η συχνότητα μέτρησης. Οι ΑΟΧ μετριούνται μόνο στις διεργασίες όπου χρησιμοποιούνται χλωριούχες ενώσεις για τη λεύκανση του χαρτοπολτού.

Οι μετρήσεις εκτελούνται σε δείγματα που δεν έχουν υποβληθεί σε διήθηση ούτε καθίζηση, μετά από επεξεργασία των αποβλήτων είτε στη βιομηχανική μονάδα είτε σε δημόσια εγκατάσταση επεξεργασίας.

Η περίοδος μέτρησης είναι 12 μήνες παραγωγής. Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται σε μηνιαία βάση των αντιπροσωπευτικών σύνθετων δειγμάτων (σύνθετα 24 ωρών).

Σε περίπτωση νέων ή ανακατασκευασμένων μονάδων παραγωγής ή αλλαγής της διαδικασίας των εγκαταστάσεων παραγωγής, οι μετρήσεις διενεργούνται σε εβδομαδιαία βάση για 8 συνολικά συνεχόμενες εβδομάδες σταθερής λειτουργίας της μονάδας. Η μέτρηση είναι αντιπροσωπευτική της αντίστοιχης περιόδου.

2.3.   Οπτικά λευκαντικά και χρωστικές ύλες

Οπτικά λευκαντικά και χρωστικές ύλες, καθώς και φθορίζοντες λευκαντικοί παράγοντες, δεν πρέπει να προστίθενται σκόπιμα στο χαρτοπολτό.

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση του προμηθευτή ότι ικανοποιούνται οι συγκεκριμένες απαιτήσεις.

2.4.   Εκπομπή COD και φωσφόρου (P) στα ύδατα και ενώσεων θείου (S) και NOx στον ατμοσφαιρικό αέρα από μονάδες παραγωγής

Οι εκπομπές στον ατμοσφαιρικό αέρα και στα ύδατα από τις διεργασίες παραγωγής χαρτοπολτού εκφράζονται σε βαθμούς (PCOD, PP, PS, ΡΝΟx). Οι βαθμοί υπολογίζονται διαιρώντας την πραγματική εκπομπή διά των τιμών αναφοράς που εμφαίνονται στον πίνακα 1.

Κανένας από τους επιμέρους βαθμούς PCOD, PP, PS, ΡΝΟx, δεν υπερβαίνει το 1,5.

Η συνολική βαθμολογία (Ρσυνολικό = PCOD + PP + PS + PNOx) δεν υπερβαίνει το 4,0.

Για κάθε χαρτοπολτό «i» που χρησιμοποιείται, οι σχετικές μετρηθείσες εκπομπές (εκφραζόμενες σε kg/τόνο αερόξηρου προϊόντος — ADT) σταθμίζονται με βάση την αναλογία του χαρτοπολτού που χρησιμοποιείται(χαρτοπολτός«i» ως προς τον τόνο αερόξηρου χαρτοπολτού) και αθροίζονται. Οι τιμές αναφοράς για κάθε είδος χρησιμοποιούμενου χαρτοπολτού και για την παραγωγή χαρτιού παρέχονται στον πίνακα 1. Τέλος, οι συνολικές εκπομπές διαιρούνται διά της συνολικής τιμής αναφοράς όπως εμφαίνεται στον ακόλουθο τύπο COD:

Formula

Πίνακας 1

Τιμές αναφοράς για τις εκπομπές που αντιστοιχούν στα διαφορετικά είδη χαρτοπολτού

Ποιότητα χαρτοπολτού

Τιμές αναφοράς (kg/ADT)

CODαναφοράς

Ραναφοράς

Sαναφοράς

NOxαναφοράς

Λευκασμένος χημικός χαρτοπολτός (εκτός από τον θειώδη)

18,0

0,045 (*1)

0,6

1,6

Λευκασμένος χημικός χαρτοπολτός (θειώδης)

25,0

0,045

0,6

1,6

CTMP (χημικο-θερμομηχανικός χαρτοπολτός)

15,0

0,01

0,2

0,3

Σε περίπτωση συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας στην ίδια βιομηχανική μονάδα, αφαιρούνται από τη συνολική ποσότητα οι προκύπτουσες από την ηλεκτροπαραγωγή εκπομπές S και NOx. Για τον υπολογισμό της αναλογίας των εκπομπών που προκύπτουν από την παραγωγή θερμότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ακόλουθος τύπος: [MWh(θερμότητα) — MWh(θερμότητα)που πωλείται]/[MWh(θερμότητα) + 2 × MWh(ηλεκτρική ενέργεια)]

Εφόσον,

Η MWh(ηλεκτρική ενέργεια) στον τύπο αυτό είναι η παραγόμενη στον σταθμό συμπαραγωγής.

Η MWh(θερμότητα) είναι η χρήσιμη θερμότητα που παράγεται στο πλαίσιο διαδικασίας συμπαραγωγής.

Η MWh(θερμότητα)που πωλείται είναι η χρήσιμη θερμότητα που χρησιμοποιείται εκτός της μονάδας παραγωγής χαρτοπολτού.

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

Ο αιτών υποβάλλει λεπτομερείς υπολογισμούς που αποδεικνύουν συμμόρφωση με το παρόν κριτήριο, συνοδευόμενους από τη σχετική τεκμηρίωση που περιλαμβάνει εκθέσεις δοκιμών στις οποίες χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες μέθοδοι δοκιμών:

COD: ISO 6060, EPA SM 5220D ή HACH 8000

P: ISO 6878, SM4500, APAT IRSA CNR 4110 ή Dr Lange LCK 349

S (οξειδωμένο): EPA 8 ή ισοδύναμο

S (αναχθέν): EPA 8, EPA 16A ή ισοδύναμο

περιεκτικότητα του πετρελαίου σε S: ISO 8754 ή EPA 8

περιεκτικότητα του γαιάνθρακα σε S: ISO 351 ή EPA 8

NOx: ISO 11564 ή EPA 8.

Στη σχετική τεκμηρίωση αναφέρονται η συχνότητα μέτρησης και ο υπολογισμός των βαθμών για το COD, τον Ρ, το S και τα NOx. Περιλαμβάνονται όλες οι εκπομπές S και NOx οι οποίες σημειώνονται κατά την παραγωγή χαρτοπολτού, μεταξύ των οποίων ο ατμός που παράγεται εκτός του συγκροτήματος παραγωγής, πλην των εκπομπών που σχετίζονται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι μετρήσεις καλύπτουν τους λέβητες ανάκτησης, τις ασβεστοκαμίνους, τους ατμολέβητες και τις καμίνους διάσπασης δύσοσμων αερίων. Λαμβάνονται επίσης υπόψη οι διάχυτες εκπομπές.

Οι αναφερόμενες τιμές εκπομπών S στον ατμοσφαιρικό αέρα περιλαμβάνουν τις εκπομπές και οξειδωμένου και αναχθέντος S (διμεθυλοσουλφίδιο, μεθυλομερκαπτάνη, υδρóθειο και παρόμοιες εκπομπές). Οι εκπομπές S που σχετίζονται με την παραγωγή θερμότητας από πετρέλαιο, γαιάνθρακα και άλλα εξωτερικά καύσιμα γνωστής περιεκτικότητας σε S επιτρέπεται να υπολογίζονται αντί να μετρώνται και λαμβάνονται υπόψη.

Οι εκπομπές στα ύδατα μετρώνται σε δείγματα που δεν έχουν υποβληθεί σε διήθηση ούτε καθίζηση, μετά από επεξεργασία των αποβλήτων είτε στη βιομηχανική μονάδα είτε σε δημόσια εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ).

Η περίοδος μέτρησης είναι 12 μήνες παραγωγής. Οι μετρήσεις για το COD και τον P διενεργούνται σε μηνιαία βάση και οι μετρήσεις για το S και τα NOx σε ετήσια βάση. Εναλλακτικά, συνεχείς μετρήσεις μπορούν να γίνουν δεκτές εφόσον έχουν επαληθευθεί από τρίτο μέρος τουλάχιστον μία φορά ανά έτος.

Σε περίπτωση νέων ή ανακατασκευασμένων μονάδων παραγωγής ή αλλαγής της διαδικασίας των μονάδων παραγωγής, οι μετρήσεις διενεργούνται σε εβδομαδιαία βάση για 8 συνολικά συνεχόμενες εβδομάδες σταθερής λειτουργίας της μονάδας. Η μέτρηση είναι αντιπροσωπευτική της αντίστοιχης περιόδου.

2.5.   Εκπομπές CO2 από την παραγωγή

Οι εκπομπές CO2 από μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν υπερβαίνουν τα 450 kg ανά τόνο παραγόμενου χαρτοπολτού, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (εντός ή εκτός της μονάδας παραγωγής, αδιακρίτως). Τιμές εκπομπών αναφοράς σύμφωνα με τον πίνακα 2 χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των εκπομπών CO2 από τα καύσιμα.

Πίνακας 2

Τιμές αναφοράς για τις εκπομπές CO2 από διάφορες πηγές ενέργειας

Καύσιμο

Εκπομπές CO2 ορυκτό

Μονάδα

Γαιάνθρακας

95

g CO2 ορυκτό/MJ

Αργό πετρέλαιο

73

g CO2 ορυκτό/MJ

Μαζούτ 1

74

g CO2 ορυκτό/MJ

Μαζούτ 2-5

77

g CO2 ορυκτό/MJ

ΥΦΑ

69

g CO2 ορυκτό/MJ

Φυσικό αέριο

56

g CO2 ορυκτό/MJ

Ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο

400

g CO2 ορυκτό/kWh

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

Ο αιτών υποβάλλει λεπτομερείς υπολογισμούς που αποδεικνύουν συμμόρφωση με το παρόν κριτήριο, καθώς και σχετική τεκμηρίωση.

Ο αιτών υποβάλλει στοιχεία σχετικά με τις ατμοσφαιρικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Σε αυτά συνυπολογίζονται όλες οι πηγές τροφοδοσίας με μη ανανεώσιμα καύσιμα κατά την παραγωγή χαρτοπολτού και χαρτιού καθώς και οι εκπομπές από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (εντός ή εκτός της μονάδας παραγωγής, αδιακρίτως).

Η περίοδος μέτρησης είναι 12 μήνες παραγωγής. Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση.

Σε περίπτωση νέων ή ανακατασκευασμένων μονάδων παραγωγής ή αλλαγής της διαδικασίας των μονάδων παραγωγής, οι μετρήσεις διενεργούνται σε εβδομαδιαία βάση για 8 συνολικά συνεχόμενες εβδομάδες σταθερής λειτουργίας της μονάδας. Τα αποτελέσματα πρέπει να παρουσιάζονται επίσης μετά από 12 μήνες παραγωγής. Η μέτρηση είναι αντιπροσωπευτική της αντίστοιχης περιόδου.

Η ποσότητα της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (1) που αγοράζεται και χρησιμοποιείται για τις παραγωγικές διεργασίες δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των εκπομπών CO2: ο αιτών υποβάλλει την κατάλληλη τεκμηρίωση περί της πραγματικής χρησιμοποίησης του εν λόγω είδους ενέργειας στη μονάδα παραγωγής ή περί της αγοράς της από εξωτερικές πηγές.

Κριτήριο 3. Συνθετικές ίνες κυτταρίνης [όπου συμπεριλαμβάνονται: βισκόζη, μοντάλ, lyocell, χαλκοραιγιόν (cupro) και τριοξική κυτταρίνη]

3.1.   Πορισμός

α)

Το σύνολο των ινών πολτού καλύπτεται από έγκυρα πιστοποιητικά της αλυσίδας ελέγχου της παραγωγής (chain of custody) τα οποία έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητο σύστημα πιστοποίησης τρίτων όπως το FSC, το PEFC ή ισοδύναμο.

Τουλάχιστον 25 % των ινών πολτού καλύπτονται από έγκυρα πιστοποιητικά αειφόρου διαχείρισης δασών που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητο σύστημα πιστοποίησης τρίτων όπως τα FSC, PEFC ή ισοδύναμο.

Το υπόλοιπο ποσοστό ινών πολτού καλύπτεται από σύστημα εξακρίβωσης που διασφαλίζει το νόμιμο πορισμό του και ικανοποιεί κάθε άλλη απαίτηση του συστήματος πιστοποίησης όσον αφορά το μη πιστοποιημένο υλικό.

Οι φορείς πιστοποίησης που χορηγούν πιστοποιητικά διαχείρισης δασών και/ή αλυσίδας ελέγχου της παραγωγής είναι διαπιστευμένοι/αναγνωρισμένοι από το συγκεκριμένο σύστημα πιστοποίησης.

β)

Η διάλυση χαρτοπολτού που παράγεται από χνούδι σπόρων βαμβακιού πρέπει να πληροί το κριτήριο 4.1 για το βαμβάκι (πορισμός και ιχνηλασιμότητα).

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

α)

Ο αιτών λαμβάνει από τον παραγωγό (τους παραγωγούς) του χαρτοπολτού έγκυρα πιστοποιητικά της αλυσίδας ελέγχου της παραγωγής που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητο τρίτο μέρος και τεκμηριώνουν ότι οι ίνες ξύλου έχουν καλλιεργηθεί σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου διαχείρισης δασών ή/και προέρχονται από νόμιμες και ελεγχόμενες πηγές. Ως πιστοποιητικά από ανεξάρτητο τρίτο μέρος γίνονται δεκτά αυτά που βασίζονται στα συστήματα FSC, PEFC ή ισοδύναμα.

β)

Η αίτηση πρέπει να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία της συμμόρφωσης με το κριτήριο 4.1 για το βαμβάκι (πορισμός και ιχνηλασιμότητα).

3.2.   Λεύκανση

Ο πολτός που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ινών δεν πρέπει να έχει λευκανθεί με αέριο χλώριο. Η προκύπτουσα συνολική ποσότητα προσροφημένων αλογόνων οργανικώς δεσμευμένων (ΑΟΧ) και οργανικώς δεσμευμένου χλωρίου (OCl) δεν πρέπει να υπερβαίνει τον χαμηλότερο των εξής δύο συντελεστών:

0,170 kg/ADT, εάν μετράται στα λύματα της παραγωγής χαρτοπολτού (AOX), ή

150 ppm, εάν μετράται στις τελειωμένες ίνες (OCl).

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση του προμηθευτή πολτού ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί αέριο χλώριο, καθώς και έκθεση δοκιμών που αποδεικνύει τη συμμόρφωση με την απαίτηση σχετικά με ΑΟΧ ή OCl, με τη χρήση της ενδεδειγμένης μεθόδου δοκιμών.

ISO 9562 ή ισοδύναμο EPA 1650C για AOX·

ISO 11480 για OCl.

Η συχνότητα μετρήσεων για AOX ορίζεται σύμφωνα με το κριτήριο 2.2 για πολτό fluff.

3.3.   Οπτικά λευκαντικά και χρωστικές ύλες

Οπτικά λευκαντικά και χρωστικές ύλες, καθώς και φθορίζοντες λευκαντικοί παράγοντες, δεν πρέπει να προστίθενται σκόπιμα στις ίνες.

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση από τον προμηθευτή ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις.

3.4.   Παραγωγή ινών

α)

Τουλάχιστον 50 % του πολτού που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ινών αγοράζεται από μονάδες παραγωγής πολτού με διάλυση που αξιοποιούν τα χρησιμοποιημένα υγρά των διεργασιών τους για:

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ατμού εντός της εγκατάστασης ή

παραγωγή χημικών παραπροϊόντων.

β)

Για την εκπομπή στην ατμόσφαιρα θειούχων ενώσεων κατά τη διαδικασία παραγωγής ινών βισκόζης και μοντάλ πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες οριακές τιμές:

Πίνακας 3

Τιμές εκπομπών θείου κατά την παραγωγή ινών βισκόζης και μοντάλ

Είδος ινών

Εκπομπές θείου στην ατμόσφαιρα — οριακή τιμή (g/kg)

Ασυνεχείς ίνες

30

Συνεχείς ίνες

 

Ασυνεχής έκπλυση

40

Ολοκληρωμένη έκπλυση

170

Σημείωση: Οριακές τιμές εκφραζόμενες ως ετήσιος μέσος όρος.

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

α)

Ο αιτών ζητά από τους παραγωγούς ινών να υποβάλουν κατάλογο προμηθευτών του πολτού που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των ινών και το ποσοστό που τους προμηθεύουν. Υποβάλλονται τεκμηρίωση και αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι το απαιτούμενο ποσοστό προμηθευτών έχει εγκαταστήσει τον κατάλληλο εξοπλισμό παραγωγής ενέργειας ή τα κατάλληλα συστήματα ανάκτησης και βιομηχανικής παραγωγής παραπροϊόντων στις σχετικές εγκαταστάσεις παραγωγής.

β)

Ο αιτών υποβάλλει λεπτομερή τεκμηρίωση και εκθέσεις δοκιμών ως αποδεικτικά της συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο, καθώς και δήλωση συμμόρφωσης.

Κριτήριο 4. Ίνες από βαμβάκι και άλλες φυσικές κυτταρινικές ίνες από σπόρους

4.1.   Πορισμός και ιχνηλασιμότητα

α)

Το βαμβάκι καλλιεργείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου (2), στο πρόγραμμα των ΗΠΑ για τη βιολογική γεωργία (National Organic Programme/NOP) ή σε ισοδύναμες νομικές υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι εμπορικοί εταίροι της Ένωσης. Το περιεχόμενο βιολογικό βαμβάκι επιτρέπεται να περιλαμβάνει βαμβάκι βιολογικής γεωργίας και βαμβάκι από μεταβατική καλλιέργεια.

β)

Το βαμβάκι που καλλιεργείται σύμφωνα με το κριτήριο 4.1. α) και χρησιμοποιείται για την κατασκευή απορροφητικών προϊόντων υγιεινής πρέπει να είναι ανιχνεύσιμο από το σημείο εξακρίβωσης του προτύπου παραγωγής.

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

α)

Πρέπει να πιστοποιείται από ανεξάρτητο φορέα ελέγχου ότι το περιεχόμενο βιολογικό βαμβάκι έχει παραχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις για την παραγωγή και την επιθεώρηση που καθορίζουν ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007, το πρόγραμμα των ΗΠΑ για τη βιολογική γεωργία (National Organic Programme/NOP) ή οι εμπορικοί εταίροι της ΕΕ. Η εξακρίβωση πρέπει να εξασφαλίζεται σε ετήσια βάση για κάθε χώρα καταγωγής.

β)

Ο αιτών αποδεικνύει τη συμμόρφωση με την απαίτηση για την περιεκτικότητα σε βαμβάκι της ετήσιας ποσότητας βαμβακιού που αγόρασε για την παραγωγή του τελικού προϊόντος (των τελικών προϊόντων) και ανάλογα με κάθε γραμμή προϊόντος σε ετήσια βάση: Υποβάλλονται βιβλία συναλλαγών ή τιμολόγια τα οποία τεκμηριώνουν την ποσότητα βαμβακιού που αγοράστηκε σε ετήσια βάση από τους γεωργούς ή τις ομάδες παραγωγών, και το συνολικό βάρος των πιστοποιημένων δεμάτων.

4.2.   Λεύκανση

Το βαμβάκι δεν θα πρέπει να υφίσταται λεύκανση με τη χρήση αέριου χλωρίου.

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση από τον προμηθευτή ότι δεν χρησιμοποιείται αέριο χλώριο.

4.3.   Οπτικά λευκαντικά και χρωστικές ύλες

Οπτικά λευκαντικά και χρωστικές ύλες, καθώς και φθορίζοντες λευκαντικοί παράγοντες, δεν πρέπει να προστίθενται σκόπιμα στο βαμβάκι.

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση από τον προμηθευτή ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις.

Κριτήριο 5. Πλαστικά υλικά και υπεραπορροφητικά πολυμερή

5.1.   Παραγωγή συνθετικών πολυμερών και πλαστικών υλικών

Όλες οι μονάδες παραγωγής συνθετικών πολυμερών και πλαστικών υλικών που χρησιμοποιούνται στο προϊόν πρέπει να διαθέτουν συστήματα για:

Εξοικονόμηση νερού (π.χ. παρακολούθηση της ροής του ύδατος σε μια εγκατάσταση και εξασφάλιση της κυκλοφορίας του νερού σε κλειστά συστήματα)·

Ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων για να βελτιστοποιούν την πρόληψη της δημιουργίας, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση και τελική διάθεση των αποβλήτων (π.χ. διαχωρισμός των διαφόρων κλασμάτων αποβλήτων)·

Βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης και της διαχείρισης της ενέργειας (π.χ. επαναχρησιμοποίηση του ατμού που παράγεται κατά την παραγωγή υπεραπορροφητικών πολυμερών).

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με την ανωτέρω απαίτηση εκ μέρους των προμηθευτών. Η δήλωση υποστηρίζεται από έκθεση που περιγράφει λεπτομερώς τις διαδικασίες που έχουν υιοθετηθεί από τους προμηθευτές ώστε να συμμορφώνονται με την απαίτηση σε καθεμία από τις σχετικές μονάδες παραγωγής.

5.2.   Πρόσθετα σε πλαστικά υλικά

α)

Η περιεκτικότητα σε μόλυβδο, κάδμιο, εξασθενές χρώμιο και συναφείς ενώσεις πρέπει να είναι μικρότερη από 0,01 % (100 ppm) της μάζας κάθε πλαστικού υλικού και συνθετικού πολυμερούς που έχει χρησιμοποιηθεί για το προϊόν.

β)

Τα πρόσθετα που χρησιμοποιούνται στα πλαστικά υλικά σε συγκέντρωση που υπερβαίνει το 0,10 % κατά βάρος δεν πρέπει να ταξινομούνται με καμία από τις δηλώσεις επικινδυνότητας που παρατίθενται κατωτέρω, σύμφωνα με τους κανόνες ταξινόμησης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3):

καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για αναπαραγωγή ουσίες, κατηγορίας 1α, 1β και 2 (H340, H350, H350i, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df)·

ουσίες οξείας τοξικότητας, κατηγορίες 1 και 2 (H300, H310, H330, H304)·

ουσίες τοξικές για συγκεκριμένα όργανα-στόχους (STOT), κατηγορία 1: (H370, H372)·

ουσίες επικίνδυνες για το υδάτινο περιβάλλον, κατηγορίες 1 και 2 (H400, H410, H411).

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

α), β) Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με τις ανωτέρω απαιτήσεις εκ μέρους των προμηθευτών. Υποβάλλεται επίσης κατάλογος των προστιθέμενων ουσιών, συμπεριλαμβανομένων των συγκεντρώσεων και των σχετικών δηλώσεων επικινδυνότητας/φράσεων κινδύνου, ο οποίος τεκμηριώνεται από δελτία δεδομένων ασφαλείας.

Για να διευκολύνεται η παρακολούθηση και ο έλεγχος των εγγράφων που υποβάλλονται, μπορεί να εξετάζεται τυχαίο δείγμα προμηθευτών. Ο προμηθευτής παρέχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκες και παρόμοιες εγκαταστάσεις. Η εμπιστευτικότητα ισχύει για όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που υποβάλλονται και ανταλλάσσονται.

5.3.   Υπεραπορροφητικά πολυμερή

α)

Ακρυλαμίδιο (αριθμός CAS: 79-06-1) δεν πρέπει να προστίθενται σκόπιμα στο προϊόν.

β)

Τα υπεραπορροφητικά πολυμερή που χρησιμοποιούνται στο προϊόν επιτρέπεται να έχουν μέγιστη περιεκτικότητα 1 000 ppm καταλοίπων μονομερών που ταξινομούνται με τις δηλώσεις επικινδυνότητας H που αναφέρονται στο κριτήριο 7 σχετικά με τις απαγορευμένες ή περιορισμένης χρήσης ουσίες ή μείγματα. Όσον αφορά το πολυακρυλικό νάτριο, αυτά αντιπροσωπεύουν το σύνολο ακρυλικού οξέος και μέσων σταυρόδεσης που δεν έχουν αντιδράσει.

γ)

Τα υπεραπορροφητικά πολυμερή που χρησιμοποιούνται στο προϊόν επιτρέπεται να έχουν μέγιστη περιεκτικότητα 10 % (εκφραζόμενη ως βάρος/βάρος) υδατοδιαλυτών εκχυλισμάτων τα οποία πρέπει να πληρούν το κριτήριο 7 σχετικά με την περιεκτικότητα σε απαγορευμένες ή περιορισμένης χρήσης ουσίες και μείγματα. Όσον αφορά το πολυακρυλικό νάτριο, αυτά αντιπροσωπεύουν μονομερή και ολιγομερή ακρυλικού οξέος με μοριακό βάρος χαμηλότερο από εκείνο του υπεραπορροφητικού πολυμερούς σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17190.

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

α)

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση σύμφωνα με την οποία δεν χρησιμοποιείται η εν λόγω ουσία.

β)

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση από τον προμηθευτή που τεκμηριώνει τη σύνθεση του(των) υπεραπορροφητικού(-ών) πολυμερούς(-ών) που χρησιμοποιείται(-ούνται) για το προϊόν. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω των δελτίων δεδομένων ασφαλείας προϊόντος τα οποία καθορίζουν την πλήρη ονομασία και τον αριθμό CAS του προϊόντος, καθώς και τα κατάλοιπα μονομερών που περιέχονται στο προϊόν, με κατάταξη σύμφωνα με την απαίτηση και ανάλογα με τις ποσότητές τους. Συνιστώμενες μέθοδοι δοκιμής είναι οι μέθοδοι κατά ISO 17190 και WSP 210. Πρέπει να περιγράφονται οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τις αναλύσεις και να δηλώνονται οι ονομασίες των εργαστηρίων στο οποία πραγματοποιούνται οι αναλύσεις.

γ)

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση από τον προμηθευτή στην οποία προσδιορίζεται η ποσότητα των υδατοδιαλυτών εκχυλισμάτων στο(στα) υπεραπορροφητικό(-ά) πολυμερές(-ή). Συνιστώμενες μέθοδοι δοκιμής είναι οι μέθοδοι κατά ISO 17190 και WSP 270. Πρέπει να περιγράφονται οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τις αναλύσεις και να δηλώνονται οι ονομασίες των εργαστηρίων στο οποία πραγματοποιούνται οι αναλύσεις.

Κριτήριο 6. Άλλα υλικά και συστατικά

6.1.   Συγκολλητικά υλικά

Τα συγκολλητικά υλικά δεν πρέπει να περιέχουν καμία από τις εξής ουσίες:

Ρητίνες κολοφωνίου (αριθμοί CAS 8050-09-7, 8052-10-6, 73138-82-6),

Φθαλικό διισοβουτύλιο (DIBP, αριθμός CAS 84-69-5),

Φθαλικός δι-ισο-εννεϋλεστέρας (DIBP, αριθμός CAS 28553-12-0),

Φορμαλδεΰδη (αριθμός CAS 50-00-0)

Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει αν οι ουσίες αυτές δεν προστίθενται σκόπιμα στο υλικό ή στο τελικό προϊόν, και περιέχονται στα συγκολλητικά υλικά σε συγκεντρώσεις κάτω από 100 ppm (0,010 % κατά βάρος).

Για τη φορμαλδεΰδη, το μέγιστο όριο για την περιεκτικότητα σε φορμαλδεΰδη που παράγεται κατά την παραγωγή συγκολλητικών υλικών είναι 250 ppm, μετρούμενη σε προσφάτως παραχθέντα διαλύματα διασποράς πολυμερών. Η περιεκτικότητα σε ελεύθερη φορμαλδεΰδη των σκληρυμένων συγκολλητικών υλικών (κόλλα) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 ppm. Τα συγκολλητικά θερμής τήξης εξαιρούνται από την απαίτηση αυτή.

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση από τον προμηθευτή ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις. Δελτία δεδομένων ασφαλείας μπορούν να χρησιμοποιούνται ως απόδειξη. Πρέπει να παρέχονται τα αποτελέσματα των δοκιμών για τη φορμαλδεΰδη, με εξαίρεση τα συγκολλητικά θερμής τήξης.

6.2.   Μελάνες και χρώματα

Το προϊόν και οιοδήποτε ομοιογενές μέρος του δεν πρέπει να βάφονται. Παρεκκλίσεις από την απαίτηση αυτή ισχύουν για τα εξής:

Σπάγγους ταμπόν, υλικά συσκευασίας και ταινίες·

Διοξείδιο του τιτανίου σε πολυμερή και βισκόζη·

Υλικά που δεν έρχονται σε άμεση επαφή με το δέρμα επιτρέπεται να βάφονται εάν υπάρχει ειδικός λόγος για τη βαφή (π.χ. να μην φαίνεται το προϊόν μέσα από λευκά ή ανοικτόχρωμα ενδύματα, να φαίνονται οι ζώνες εφαρμογής του προϊόντος, να φαίνεται η ύγρανση).

Οι μελάνες και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται πρέπει να πληρούν το κριτήριο 7 σχετικά με την περιεκτικότητα σε απαγορευμένες ή περιορισμένης χρήσης ουσίες ή μείγματα.

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση και μεριμνά ώστε και οι προμηθευτές να υποβάλουν δήλωση ότι οι απαιτήσεις πληρούνται. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται βαφές, η παρουσία τους πρέπει να είναι δικαιολογημένη, με αναφορά των ειδικών λόγων.

6.3.   Αρωματικές ουσίες

α)

Προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί και προορίζονται για παιδιά και διατίθενται στο εμπόριο, καθώς και ταμπόν γυναικείας υγιεινής και επιθέματα θηλασμού, δεν πρέπει να είναι αρωματισμένα.

β)

Η παρασκευή και ο χειρισμός εισερχόμενων ουσιών ή μειγμάτων που προστίθενται στο προϊόν ως αρωματικές ουσίες ακολουθούν τον κώδικα πρακτικής της Διεθνούς Ένωσης Αρωματικών Ουσιών (International Fragrance Association — IFRA). Ο κωδικός ευρίσκεται στον ιστότοπο της IFRA: http://www.ifraorg.org. Ο κατασκευαστής τηρεί τις συστάσεις των προτύπων της IFRA σχετικά με τα κριτήρια απαγόρευσης, περιορισμένης χρήσης και ειδικής καθαρότητας για τα υλικά.

γ)

οι αρωματικές ουσίες πρέπει να συμμορφώνονται επίσης με το κριτήριο 7 σχετικά με την περιεκτικότητα σε απαγορευμένες ή περιορισμένης χρήσης ουσίες ή μείγματα ανεξάρτητα από τη συγκέντρωσή τους στο τελικό προϊόν.

δ)

Οι αρωματικές ουσίες και τα συστατικά μειγμάτων αρωματικών ουσιών που έχουν χαρακτηριστεί ως αλλεργιογόνα επαφής που προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία από την επιστημονική επιτροπή για την ασφάλεια των καταναλωτών (SCCS) (4), καθώς και οι αρωματικές ουσίες των οποίων η παρουσία, σύμφωνα με το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5), πρέπει να αναφέρεται στον κατάλογο των συστατικών δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Περαιτέρω η χρήση νιτρομόσχων και πολυκυκλικών μόσχων δεν επιτρέπεται.

ε)

Η χρήση αρωματικών ουσιών πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία του προϊόντος. Περαιτέρω, οι αρωματικές ουσίες και/ή τα συστατικά των μειγμάτων αρωματικών ουσιών που έχουν χαρακτηριστεί ως αλλεργιογόνα επαφής για τον άνθρωπο από την επιστημονική επιτροπή για την ασφάλεια των καταναλωτών και δεν περιορίζονται από το κριτήριο 6.3 γ) και δ) πρέπει να αναφέρονται επιπροσθέτως.

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με όλες τις απαιτήσεις που ορίζονται στα στοιχεία α) έως ε), συνοδευόμενη από δήλωση του παραγωγού της αρωματικής ουσίας, ανάλογα με την περίπτωση. Ο κατάλογος των αρωματικών ουσιών που χρησιμοποιούνται και οι οπτικές ενδείξεις ότι έχουν προστεθεί πληροφορίες στη συσκευασία πρέπει να υποβάλλονται επίσης, όταν χρησιμοποιούνται αρωματικές ουσίες.

6.4.   Λοσιόν

α)

Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται λοσιόν σε σερβιέτες και ταμπόν γυναικείας υγιεινής και επιθέματα θηλασμού. Η χρήση λοσιόν σε άλλα προϊόντα πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία.

β)

Κάθε λοσιόν που χρησιμοποιείται σε προϊόντα άλλα από σερβιέτες και ταμπόν γυναικείας υγιεινής και επιθέματα θηλασμού πρέπει να συμμορφώνεται με το κριτήριο 6.3 σχετικά με τις αρωματικές ουσίες και το κριτήριο 7 σχετικά με την περιεκτικότητα σε απαγορευμένες ή περιορισμένης χρήσης ουσίες ή μείγματα ανεξάρτητα από τη συγκέντρωσή τους στο τελικό προϊόν.

γ)

Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες ουσίες: triclosan, paraben, φορμαλδεΰδη και ουσίες που εκλύουν φορμαλδεΰδη.

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης, συνοδευόμενη από δήλωση του παραγωγού της λοσιόν, ανάλογα με την περίπτωση. Πρέπει επίσης να παρέχονται οπτικές ενδείξεις ότι έχουν προστεθεί πληροφορίες στη συσκευασία, όταν χρησιμοποιούνται λοσιόν.

6.5.   Σιλικόνη

α)

Όταν συστατικά στοιχεία του προϊόντος αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας με σιλικόνη, ο κατασκευαστής πρέπει να διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι προστατεύονται από τους διαλύτες.

β)

Δεν πρέπει να περιέχονται ούτε οκταμεθυλοκυκλοτετρασιλοξάνιο D 4 (CAS 556-67-2), ούτε δεκαμεθυλοκυκλοπεντασιλοξάνιο D 5(CAS 541-02-6) σε χημικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία συστατικών με σιλικόνη. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει αν οι εν λόγω ουσίες δεν προστίθενται σκόπιμα στο υλικό ή στο τελικό προϊόν, και αν το D 4 και το D 5 περιέχονται στη σιλικόνη σε συγκέντρωση κάτω από 100 ppm (0,01 % κατά βάρος).

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

α)

Ο αιτών πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία με σιλικόνη και έγγραφα που πιστοποιούν ότι οι εργαζόμενοι προστατεύονται.

β)

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση από τον προμηθευτή ότι ικανοποιείται η απαίτηση αυτή.

6.6.   Νανοσωματίδια αργύρου

Δεν πρέπει να προστίθενται νανοσωματίδια αργύρου σκόπιμα στο προϊόν ή σε οποιοδήποτε ομοιογενές μέρος ή υλικό αυτού.

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση και μεριμνά ώστε και οι προμηθευτές να υποβάλουν δήλωση ότι η απαίτηση αυτή ικανοποιείται.

Κριτήριο 7. Απαγορευμένες ή περιορισμένης χρήσης ουσίες ή μείγματα

7.1.   Επικίνδυνες ουσίες και μείγματα

Δεν επιτρέπεται η απονομή του οικολογικού σήματος της ΕΕ εάν το προϊόν ή αντικείμενο, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6), ή ομοιογενές μέρος του περιέχει ουσία ή μείγμα που πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης με τις δηλώσεις επικινδυνότητας ή τις φράσεις κινδύνου που παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 ή την οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου (7), ή περιέχει ουσία ή μείγμα που αναφέρεται στο άρθρο 57 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, εκτός εάν έχει εγκριθεί ειδική παρέκκλιση.

Οι πλέον πρόσφατοι κανόνες ταξινόμησης που έχουν θεσπιστεί από την Ένωση υπερισχύουν έναντι των ταξινομήσεων επικινδυνότητας και φράσεων κινδύνου του κατωτέρω πίνακα. Ως εκ τούτου, οι αιτούντες πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι ταξινομήσεις βασίζονται στους πλέον πρόσφατους κανόνες ταξινόμησης.

Οι δηλώσεις επικινδυνότητας και οι φράσεις κινδύνου του πίνακα 4 εν γένει αφορούν ουσίες. Ωστόσο, εάν δεν είναι δυνατόν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με τις ουσίες, εφαρμόζονται οι κανόνες ταξινόμησης των μειγμάτων.

Εξαιρούνται από την απαίτηση συμμόρφωσης με το κριτήριο 7.1 οι ουσίες ή τα μείγματα των οποίων οι ιδιότητες μεταβάλλονται με την επεξεργασία και, συνεπώς, παύουν να είναι βιοδιαθέσιμα ή υφίστανται χημική τροποποίηση, με αποτέλεσμα να εκλείπει ο κίνδυνος που είχε προσδιοριστεί προηγουμένως. Σ' αυτά περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, τα τροποποιημένα πολυμερή και μονομερή ή πρόσθετα που συνδέονται με ομοιοπολικό δεσμό εντός πλαστικών υλών.

Τα όρια συγκέντρωσης για ουσίες ή μείγματα που ενδέχεται να χαρακτηριστούν ή έχουν χαρακτηριστεί με τις δηλώσεις επικινδυνότητας ή τις φράσεις κινδύνου που αναφέρονται στον πίνακα 4, και επομένως πληρούν τα κριτήρια ταξινόμησης στις κλάσεις ή κατηγορίες επικινδυνότητας, καθώς και για ουσίες που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 57 στοιχεία α), β) ή γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, δεν υπερβαίνουν τα γενικά ή τα ειδικά όρια συγκέντρωσης που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008. Στις περιπτώσεις που καθορίζονται ειδικά όρια συγκέντρωσης αυτά υπερισχύουν των γενικών.

Πίνακας 4

Δηλώσεις επικινδυνότητας και αντίστοιχες φράσεις κινδύνου

Δήλωση επικινδυνότητας (1)

Φράση κινδύνου (2)

H300 Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης

R28

H301 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης

R25

H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς

R65

H310 Θανατηφόρο σε επαφή με το δέρμα

R27

H311 Τοξικό σε επαφή με το δέρμα

R24

H330 Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής

R23/26

H331 Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής

R23

H340 Μπορεί να προκαλέσει γενετικά ελαττώματα

R46

H341 Ύποπτο για πρόκληση γενετικών ελαττωμάτων

R68

H350 Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο

R45

H350i Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο μέσω της εισπνοής

R49

H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου

R40

H360F Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα

R60

H360D Μπορεί να βλάψει το έμβρυο

R61

H360FD Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Μπορεί να βλάψει το έμβρυο

R60/61/60-61

H360Fd Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο

R60/63

H360Df Μπορεί να βλάψει το έμβρυο. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα

R61/62

H361f Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα

R62

H361d Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο

R63

H361fd Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο

R62-63

H362 Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα

R64

H370 Προκαλεί βλάβες στα όργανα

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα

R68/20/21/22

H372 Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση

R48/25/24/23

H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση

R48/20/21/22

H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς

R50

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

R50-53

H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

R51-53

H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

R52-53

H413 Μπορεί να έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις στους υδρόβιους οργανισμούς

R53

EUH059 Επικίνδυνο για τη στιβάδα του όζοντος

R59

EUH029 Σε επαφή με το νερό ελευθερώνονται τοξικά αέρια

R29

EUH031 Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια

R31

EUH032 Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια

R32

EUH070 Τοξικό σε επαφή με τα μάτια

R39-41

H317 (Υποκατηγορία 1Α): Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση (συγκέντρωση πρόκλησης ≥ 0,1 % w/w) (3)

R43

H317 (Υποκατηγορία 1Β): Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση (συγκέντρωση πρόκλησης ≥ 1,0 % w/w) (3)

H334: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής

R42

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

Ο αιτών υποβάλλει τον κατάλογο υλικών του προϊόντος, ο οποίος περιλαμβάνει και κατάλογο όλων των αντικειμένων και ομοιογενών μερών αυτού.

Ο αιτών ελέγχει το προϊόν για να διαπιστώσει τυχόν παρουσία ουσιών και μειγμάτων που ενδέχεται να ταξινομούνται με τις δηλώσεις επικινδυνότητας ή τις φράσεις κινδύνου που αναφέρονται ανωτέρω στο πλαίσιο του κριτηρίου. Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το εν λόγω κριτήριο για το προϊόν, τα αντικείμενα που το απαρτίζουν και τα ομοιογενή μέρη του.

Οι αιτούντες επιλέγουν τις ενδεδειγμένες μορφές εξακρίβωσης. Προβλέπονται οι ακόλουθες κύριες μορφές εξακρίβωσης:

Ομοιογενή μέρη και τυχόν συνδεόμενες με αυτά κατεργασίες ή προσμείξεις (π.χ. στρώση υπεραπορροφητικού πολυμερούς): υποβάλλονται δελτία δεδομένων ασφαλείας για τα υλικά που απαρτίζουν το συγκεκριμένο μέρος του προϊόντος, καθώς και για τις ουσίες και τα μείγματα που χρησιμοποιούνται στη σύνθεση και κατεργασία των υλικών που παραμένουν στο τελικό μέρος σε ποσοστό μεγαλύτερο από το όριο αποκοπής 0,10 % w/w εκτός εάν ισχύει χαμηλότερο γενικό ή ειδικό όριο συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008·

Χημικά σκευάσματα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη ειδικών λειτουργιών του προϊόντος ή συστατικών μερών του προϊόντος (π.χ. κόλλες και συγκολλητικά, χρώματα): υποβάλλονται δελτία δεδομένων ασφαλείας για τις ουσίες και τα μείγματα που χρησιμοποιούνται κατά τη συναρμολόγηση του τελικού προϊόντος ή για τις ουσίες και τα μείγματα που εφαρμόζονται σε συστατικά του προϊόντος και παραμένουν στα εν λόγω συστατικά.

Η εν λόγω δήλωση περιλαμβάνει σχετική τεκμηρίωση, όπως δηλώσεις συμμόρφωσης υπογεγραμμένες από τους προμηθευτές περί μη ταξινόμησης των ουσιών, μειγμάτων ή υλικών σε καμία από τις τάξεις επικινδυνότητας που αντιστοιχούν στις δηλώσεις επικινδυνότητας ή φράσεις κινδύνου οι οποίες αναφέρονται στον πίνακα 4, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, εφόσον αυτό μπορεί να διαπιστωθεί τουλάχιστον από στοιχεία που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

Οι παρεχόμενες πληροφορίες αφορούν τις μορφές ή τις φυσικές καταστάσεις των ουσιών ή των μειγμάτων που χρησιμοποιούνται στο τελικό προϊόν.

Για την τεκμηρίωση της δήλωσης περί ταξινόμησης ή μη, υποβάλλονται οι ακόλουθες τεχνικές πληροφορίες για κάθε ουσία και μείγμα:

i)

στην περίπτωση ουσιών που δεν έχουν καταχωριστεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 ή δεν έχουν ακόμη υπαχθεί σε εναρμονισμένη ταξινόμηση CLP (ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία): στοιχεία που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος VII του ανωτέρω κανονισμού·

ii)

στην περίπτωση ουσιών που έχουν καταχωριστεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις για ταξινόμηση CLP: στοιχεία από τον φάκελο καταχώρισης REACH, τα οποία επιβεβαιώνουν ότι η ουσία δεν έχει ταξινομηθεί·

iii)

για ουσίες που έχουν υπαχθεί σε εναρμονισμένη ταξινόμηση ή αυτοταξινόμηση: δελτία δεδομένων ασφαλείας, αν είναι διαθέσιμα. Αν αυτά δεν είναι διαθέσιμα ή η ουσία έχει ταξινομηθεί από τους προμηθευτές της, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την ταξινόμηση επικινδυνότητας των ουσιών σύμφωνα με το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006·

iv)

στην περίπτωση μειγμάτων: δελτία δεδομένων ασφαλείας, αν είναι διαθέσιμα. Αν δεν είναι διαθέσιμα, υποβάλλεται υπολογισμός της ταξινόμησης του μείγματος σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, συνοδευόμενος από πληροφορίες σχετικά με την ταξινόμηση επικινδυνότητας των μειγμάτων σύμφωνα με το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας (SDS) συμπληρώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στα τμήματα 2, 3, 9, 10, 11 και 12 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (απαιτήσεις για τη σύνταξη των δελτίων δεδομένων ασφαλείας). Τα ελλιπή δελτία δεδομένων ασφαλείας πρέπει να συμπληρώνονται με πληροφορίες από τις δηλώσεις των προμηθευτών χημικών ουσιών.

Οι πληροφορίες για τις εγγενείς ιδιότητες των ουσιών μπορούν να συγκεντρώνονται με άλλα μέσα εκτός των δοκιμών, λόγου χάριν με τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων, όπως οι μέθοδοι in vitro, με ποσοτικά μοντέλα της σχέσης δομής-δραστικότητας ή με τη χρήση ομαδοποίησης ή σύγκρισης, σύμφωνα με το παράρτημα XI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. Συνιστάται ένθερμα η από κοινού χρήση των σχετικών δεδομένων σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού.

7.2.   Ουσίες που εγγράφονται σε κατάλογο σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Δεν εγκρίνεται παρέκκλιση από τον αποκλεισμό κατά το άρθρο 6 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010 για ουσίες χαρακτηριζόμενες ως ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία και περιλαμβανόμενες στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 59 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2007, οι οποίες περιέχονται σε μείγματα, σε αντικείμενα ή σε οποιοδήποτε ομοιογενές μέρος προϊόντος σε συγκεντρώσεις > 0,10 % κατά βάρος.

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

Γίνεται αναφορά στον πλέον πρόσφατο κατάλογο των ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία ο οποίος ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το κριτήριο 7.2, συνοδευόμενη από σχετική τεκμηρίωση, όπως δηλώσεις συμμόρφωσης υπογεγραμμένες από τους προμηθευτές των υλικών και αντίγραφα των σχετικών δελτίων δεδομένων ασφαλείας για ουσίες ή μείγματα σύμφωνα με το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 για ουσίες και μείγματα. Τα όρια συγκέντρωσης προσδιορίζονται στα δελτία δεδομένων ασφαλείας για ουσίες και μείγματα σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

Κριτήριο 8. Αποδοτικότητα υλικών κατά την κατασκευή

Η ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων κατά την παραγωγή και τη συσκευασία των προϊόντων, εκτός από το μέρος αυτής που επαναχρησιμοποιείται ή μετατρέπεται σε χρήσιμα υλικά ή/και ενέργεια, δεν πρέπει να υπερβαίνει:

το 10 % κατά βάρος των τελικών προϊόντων για τα ταμπόν,

το 5 % κατά βάρος των τελικών προϊόντων για τα λοιπά προϊόντα.

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την ποσότητα των αποβλήτων που δεν έχουν επαναχρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ή ότι δεν έχουν μετατραπεί σε υλικά ή/και ενέργεια.

Πρέπει να υποβάλλονται υπολογισμοί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14025 και ο αιτών να υποβάλλει όλες τις κατωτέρω παραμέτρους που αφορούν:

το βάρος του προϊόντος και τη συσκευασία,

όλες τις ροές αποβλήτων που προκύπτουν κατά την παραγωγή και

την αντίστοιχη διαδικασία επεξεργασίας (π.χ. ανακύκλωση, αποτέφρωση), καθώς και το μέρος των ανακτηθέντων αποβλήτων και εκείνο που έχει απορριφθεί.

Η καθαρή ποσότητα αποβλήτων πρέπει να υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της ποσότητας των παραγόμενων αποβλήτων και της ποσότητας των ανακτώμενων αποβλήτων.

Κριτήριο 9. Οδηγίες για την απόρριψη του προϊόντος

Οι παραγωγοί πρέπει να αναγράφουν ή να υποδεικνύουν μέσω οπτικών συμβόλων στη συσκευασία:

Ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μέσα στις τουαλέτες.

Πώς να απορρίπτεται το προϊόν σωστά.

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

Ο αιτών υποβάλλει δείγμα της συσκευασίας.

Κριτήριο 10. Καταλληλότητα προς χρήση και ποιότητα του προϊόντος

Η αποτελεσματικότητα/ποιότητα του προϊόντος πρέπει να είναι ικανοποιητικές και τουλάχιστον ισοδύναμες των προϊόντων που υπάρχουν ήδη στην αγορά. Το προϊόν υποβάλλεται σε δοκιμή καταλληλότητας για την προβλεπόμενη χρήση όσον αφορά τα χαρακτηριστικά και τις παραμέτρους που αναφέρονται στον πίνακα 5. Τα κατώτατα όρια επίδοσης πρέπει να επιτυγχάνονται, εφόσον έχουν προσδιοριστεί.

Πίνακας 5

Χαρακτηριστικά και παράμετροι που περιγράφουν την καταλληλότητα προς χρήση του προς δοκιμή προϊόντος

Χαρακτηριστικό

Απαιτούμενη μέθοδος δοκιμής (κατώτατο όριο απόδοσης)

Βρεφικές πάνες

Σερβιέτες γυναικείας υγιεινής

Ταμπόν

Επιθέματα θηλασμού

Δοκιμές υπό συνθήκες χρήσης

U1.

Απορρόφηση και προστασία από διαρροή (*2)

Δοκιμή από ειδική ομάδα καταναλωτών (διαρροή σε λιγότερο από το 5 % των περιπτώσεων χρήσης του προϊόντος)

U2.

Ξηρότητα δέρματος

Δοκιμή από ειδική ομάδα καταναλωτών (80 % των καταναλωτών που δοκιμάζουν το προϊόν πρέπει να κρίνουν την επίδοση ικανοποιητική)

Άνευ αντικειμένου

Όπως για τις βρεφικές πάνες

U3.

Εφαρμογή και άνεση

Δοκιμή από ειδική ομάδα καταναλωτών (80 % των καταναλωτών που δοκιμάζουν το προϊόν πρέπει να κρίνουν την επίδοση ικανοποιητική)

U4.

Συνολική επίδοση

Δοκιμή από ειδική ομάδα καταναλωτών (80 % των καταναλωτών που δοκιμάζουν το προϊόν πρέπει να κρίνουν την επίδοση ικανοποιητική)

Τεχνική δοκιμή

T1.

Απορρόφηση και προστασία από διαρροή (*2)

Ποσοστό απορρόφησης και απορρόφηση πριν από τη διαρροή

Μέθοδος Syngina

Καμία μέθοδος δεν συνιστάται

T2.

Ξηρότητα δέρματος

Διαδερμική απώλεια νερού (TEWL), μέθοδος επανενυδάτωσης ή κερατινομετρική δοκιμή

Άνευ αντικειμένου

Καμία μέθοδος δεν συνιστάται

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

Πρέπει να υποβάλλεται έκθεση δοκιμής για δοκιμές τεχνικές και κατά τη χρήση με περιγραφή των μεθόδων δοκιμής, τα αποτελέσματα των δοκιμών και τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν. Δοκιμές διεξάγονται από εργαστήρια που έχουν πιστοποιηθεί για την εφαρμογή ποιοτικών συστημάτων διαχείρισης, είτε είναι εσωτερικά είτε εξωτερικά.

Οι δοκιμές πρέπει να διεξάγονται για το συγκεκριμένο είδος και το μέγεθος των προϊόντων για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ. Ωστόσο, εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι τα προϊόντα έχουν την ίδια επίδοση, μπορεί να αρκεί να υποβληθεί σε δοκιμή μόνον ένα μέγεθος ή αντιπροσωπευτικός συνδυασμός μεγεθών ανά σχέδιο προϊόντος. Πρέπει να αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά τη δειγματοληψία, τη μεταφορά και την αποθήκευση των προϊόντων ώστε να υπάρχει εγγύηση της δυνατότητας αναπαραγωγής των αποτελεσμάτων. Συνιστάται να μην αφαιρούνται οι ονομασίες των προϊόντων ούτε να επανασυσκευάζονται σε ουδέτερη συσκευασία λόγω του κινδύνου να αλλοιωθεί η επίδοση των προϊόντων και/ή η συσκευασία.

Πληροφορίες σχετικά με τη δοκιμή πρέπει να διατίθενται στους αρμόδιους με την επιφύλαξη θεμάτων εμπιστευτικότητας. Τα αποτελέσματα των δοκιμών πρέπει να εξηγούνται σαφώς και να εκφράζονται σε γλώσσα, μονάδες και σύμβολα κατανοητά από το χρήστη των δεδομένων. Πρέπει να προσδιορίζονται τα ακόλουθα στοιχεία: τόπος και ημερομηνία των δοκιμών· κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την επιλογή των προϊόντων που δοκιμάζονται και την αντιπροσωπευτικότητά τους· επιλεγμένα χαρακτηριστικά δοκιμών και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, λόγοι για τους οποίους ορισμένα δεν περιλήφθηκαν· χρησιμοποιούμενες μέθοδοι δοκιμών και περιορισμοί τους, αν υπάρχουν. Πρέπει να παρέχονται σαφείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση των αποτελεσμάτων των δοκιμών.

Συμπληρωματικές κατευθυντήριες γραμμές για δοκιμές χρηστών:

Η δειγματοληψία, ο σχεδιασμός της δοκιμής, η πρόσληψη ειδικής ομάδας και η ανάλυση των αποτελεσμάτων των δοκιμών πρέπει να συμμορφώνονται με τις πρότυπες στατιστικές πρακτικές (AFNOR Q 34-019, ASTM E1958-07e1 ή ισοδύναμο).

Κάθε προϊόν πρέπει να αξιολογείται με βάση ερωτηματολόγιο. Η δοκιμή πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 72 ώρες, μια ολόκληρη εβδομάδα αν είναι δυνατόν, και να πραγματοποιείται υπό κανονικές συνθήκες χρήσης του προϊόντος.

Ο συνιστώμενος αριθμός δοκιμαστών πρέπει να είναι τουλάχιστον 30. Όλα τα άτομα που συμμετέχουν στην έρευνα είναι σημερινοί χρήστες του συγκεκριμένου τύπου/μεγέθους του προϊόντος που υποβλήθηκε σε δοκιμή.

Όταν το προϊόν δεν έχει σχεδιαστεί ειδικά για ένα μόνο φύλο, η αναλογία μεταξύ ανδρών και γυναικών πρέπει να είναι 1:1.

Στην έρευνα πρέπει να λαμβάνει μέρος μείγμα ατόμων που εκπροσωπούν αναλογικά τις διάφορες ομάδες καταναλωτών που υπάρχουν στην αγορά. Πρέπει να αναφέρονται σαφώς η ηλικία, η χώρα και το φύλο του κάθε ατόμου.

Άρρωστα άτομα και άτομα με χρόνια πάθηση του δέρματος δεν πρέπει να συμμετέχουν στη δοκιμή. Σε περίπτωση που ένα άτομο αρρωσταίνει κατά τη διάρκεια της δοκιμής, αυτό πρέπει να αναφέρεται στο ερωτηματολόγιο και οι απαντήσεις δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση.

Για την ξηρότητα του δέρματος, την εφαρμογή, την άνεση και τη συνολική επίδοση, 80 % των καταναλωτών που δοκιμάζουν το προϊόν πρέπει να αξιολογεί την επίδοση ως ικανοποιητική, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να σημαίνει, για παράδειγμα, ότι ο καταναλωτής αποδίδει βαθμολογία πάνω από 60 μονάδες (σε κλίμακα βαθμολογίας 1 — 100) ή ότι το προϊόν έχει εκτιμηθεί ως καλό ή πολύ καλό (μεταξύ πέντε ποιοτικών επιλογών: πολύ κακό, κακό, μέτριο, καλό, πολύ καλό). Όσον αφορά την απορρόφηση και την προστασία από διαρροή, δεν πρέπει να παρατηρείται διαρροή σε ποσοστό πάνω από το 5 % των προϊόντων που υποβλήθηκαν σε δοκιμή.

Τα αποτελέσματα πρέπει να αξιολογούνται στατιστικά μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής από το χρήστη.

Εξωτερικοί παράγοντες, όπως τα σήματα, τα μερίδια αγοράς και η διαφήμιση, που μπορούν να επηρεάσουν την αντίληψη περί επιδόσεων των προϊόντων πρέπει να γνωστοποιούνται.

Πρόσθετες απαιτήσεις για τεχνικές δοκιμές:

Οι μέθοδοι δοκιμής πρέπει να βασίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο σε μεθόδους σχετικές με τα προϊόντα, επαναλήψιμες και αυστηρές.

Ελέγχονται τουλάχιστον πέντε δείγματα. Τα μέσα αποτελέσματα πρέπει να αναφέρονται μαζί με ένδειξη της τυπικής απόκλισης.

Το βάρος, οι διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού του προϊόντος πρέπει να περιγράφονται και να παρέχονται σύμφωνα με το κριτήριο 1.

Κριτήριο 11. Κοινωνικές πτυχές

Οι αιτούντες εξασφαλίζουν ότι οι θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα στην εργασία — όπως περιγράφονται στα Θεμελιώδη Πρότυπα Εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), στην Πρωτοβουλία «Παγκόσμιο Συμβόλαιο» του ΟΗΕ και στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις — τηρούνται από τις μονάδες παραγωγής σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του προϊόντος (των προϊόντων) με άδεια χρήσης οικολογικού σήματος. Για την εξακρίβωση πρέπει να βασίζονται στα ακόλουθα Θεμελιώδη Πρότυπα Εργασίας της ΔΟΕ:

029

Αναγκαστική εργασία

087

Συνδικαλιστική ελευθερία και προστασία συνδικαλιστικού δικαιώματος

098

Συνδικαλιστικό δικαίωμα και συλλογικές διαπραγματεύσεις

100

Ίση αμοιβή

105

Κατάργηση της αναγκαστικής εργασίας

111

Διακρίσεις (στην εργασία και την απασχόληση)

138

σύμβαση ελάχιστου ορίου ηλικίας

155

Επαγγελματική ασφάλεια και υγεία

182

Εξάλειψη των χειρότερων μορφών παιδικής εργασίας

Τα πρότυπα αυτά πρέπει να κοινοποιούνται στις μονάδες παραγωγής που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του τελικού προϊόντος.

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

Ο αιτών αποδεικνύει ότι εξακριβώνεται από τρίτα μέρη η τήρηση των διατάξεων, με ανεξάρτητη εξακρίβωση ή αποδεικτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων επισκέψεων από ελεγκτές, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξακρίβωσης για το οικολογικό σήμα, στις μονάδες παραγωγής που συμμετέχουν στην αλυσίδα εφοδιασμού με τα προϊόντα που καλύπτει η άδεια για το οικολογικό σήμα. Η εξακρίβωση αυτή διενεργείται όταν υποβάλλεται η αίτηση και, ακολούθως, κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας για το οικολογικό σήμα, όταν εντάσσονται νέες μονάδες παραγωγής.

Κριτήριο 12. Πληροφορίες που αναγράφονται στο οικολογικό σήμα της ΕΕ

Το οικολογικό σήμα της ΕΕ μπορεί να τοποθετείται τόσο στη συσκευασία όσο και στο ίδιο το προϊόν. Το πλαίσιο 2 του οικολογικού σήματος της ΕΕ περιέχει το ακόλουθο κείμενο:

«Μειωμένες επιπτώσεις από την κατανάλωση πόρων»

«Περιορισμένη χρήση επικίνδυνων ουσιών»

«Ικανοποιητικά αποτελέσματα δοκιμών επιδόσεων και ποιότητας»

Το ακόλουθο κείμενο πρέπει επιπλέον να αναγράφεται στη συσκευασία του προϊόντος: «Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους το παρόν προϊόν έλαβε το οικολογικό σήμα της ΕΕ, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/».

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με την ανωτέρω απαίτηση και οπτικά αποδεικτικά στοιχεία.


(*1)  οι καθαρές τιμές εκπομπών P λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό. Ο P που περιέχεται εκ φύσεως σε πρώτες ύλες ξυλείας και στα ύδατα είναι δυνατόν να αφαιρεθεί από το σύνολο των εκπομπών P. Μειώσεις μέχρι 0,010 kg/ADT είναι αποδεκτές.

(1)  Όπως ορίζεται στην οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 16).

(2)  κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 (ΕΕ L 189 της 20.7.2007, σ. 1).

(3)  κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1).

(4)  Γνώμη της Επιστημονικής Επιτροπής για την Ασφάλεια των Καταναλωτών (SCCS) σχετικά με τις αλλεργιογόνους αρωματικές ουσίες σε καλλυντικά προϊόντα του Ιουνίου 2012 http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_102.pdf

(5)  κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τα καλλυντικά προϊόντα (ΕΕ L 342 της 22.12.2009, σ. 59).

(6)  κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).

(7)  Οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1967, περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών (ΕΕ 196 της 16.8.1967, σ. 1).

(1)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.

(2)  Σύμφωνα με την οδηγία 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 1999, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων (ΕΕ L 200 της 30.7.1999, σ. 1).

(3)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 286/2011 της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2011, για τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων ((ΕΕ L 83 της 30.3.2001, σ. 1).

(*2)  Τα σερβιετάκια χωρίς πυρήνα που προορίζονται να προστατεύουν τα γυναικεία εσώρουχα (ελαφρά σερβιετάκια) εξαιρούνται από την απαίτηση αυτή.


Top