Help Print this page 

Document 32014D0497

Title and reference
2014/497/ΕΕ: Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 23ης Ιουλίου 2014 , σχετικά με έκτακτα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του οργανισμού Xylella fastidiosa (Well και Raju) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2014) 5082]
  • No longer in force, Date of end of validity: 17/05/2015; καταργήθηκε από 32015D0789
OJ L 219, 25.7.2014, p. 56–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/497/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

25.7.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 219/56


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Ιουλίου 2014

σχετικά με έκτακτα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του οργανισμού Xylella fastidiosa (Well και Raju)

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2014) 5082]

(2014/497/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (1), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 3 τέταρτη περίοδος,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Επιτροπή εξέδωσε την εκτελεστική απόφαση 2014/87/ΕΕ (2) όσον αφορά τα μέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσης στην Ένωση του οργανισμού Xylella fastidiosa (Well και Raju) (στο εξής, «ο συγκεκριμένος οργανισμός»).

(2)

Μετά την έκδοση της εν λόγω απόφασης, οι ιταλικές αρχές πραγματοποίησαν έρευνες στις μολυσμένες και στις περιβάλλουσες περιοχές σχετικά με την παρουσία και τη φύση του συγκεκριμένου οργανισμού. Τα αρχικά αποτελέσματα των εν λόγω ερευνών αιτιολογούν επαρκώς τη θέσπιση πιο συγκεκριμένων μέτρων.

(3)

Οι έρευνες των ιταλικών αρχών, καθώς και τα διαθέσιμα επιστημονικά και τεχνικά στοιχεία, επιβεβαίωσαν ότι τα φυτά Catharanthus G. Don, Nerium L., Olea L., Prunus L., και Vinca L. είναι ξενιστές του συγκεκριμένου οργανισμού. Λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, είναι πιθανό τα φυτά Malva L., Portulaca L., Quercus L.και Sorghum L. να είναι επίσης ξενιστές του εν λόγω οργανισμού. Συνεπώς, τα μέτρα θα πρέπει να εφαρμόζονται για τα φυτά που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά, των ειδών Catharanthus G.Don, Nerium L., Olea L., Prunus L., Vinca L., Malva L., Portulaca L., Quercus L.και Sorghum L. (στο εξής «συγκεκριμένα φυτά»).

(4)

Είναι σκόπιμο να καθοριστούν όροι για την εισαγωγή στην Ένωση των συγκεκριμένων φυτών από τρίτες χώρες στις οποίες είναι γνωστή η παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού. Θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικές απαιτήσεις σχετικά με την καταχώριση, την εποπτεία και την κατάσταση των χώρων παραγωγής, καθώς και για τις επιθεωρήσεις, τη δειγματοληψία, τον έλεγχο και τη μεταφορά των συγκεκριμένων φυτών, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα φυτά που εισέρχονται στην Ένωση είναι απαλλαγμένα από τον συγκεκριμένο οργανισμό.

(5)

Τα συγκεκριμένα φυτά που καλλιεργήθηκαν, έστω για μέρος της ζωής τους, σε οριοθετημένη περιοχή, ή τα οποία μετακινήθηκαν μέσω τέτοιας περιοχής, είναι πιθανότερο να έχουν μολυνθεί με τον εν λόγω οργανισμό σε σχέση με άλλα φυτά. Επομένως, η μετακίνησή τους θα πρέπει να υπόκειται σε ειδικές απαιτήσεις. Οι εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να είναι παρόμοιες με τις απαιτήσεις για τα συγκεκριμένα φυτά που εισάγονται από τρίτες χώρες στις οποίες είναι γνωστή η παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού.

(6)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διεξάγουν στο έδαφός τους ετήσιες έρευνες σχετικά με την παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού, έτσι ώστε να αποφεύγεται η εισαγωγή και η εξάπλωσή του.

(7)

Με σκοπό να εξασφαλίζεται η ταχύτερη δυνατή ανάληψη δράσης κατά της πιθανής παρουσίας του συγκεκριμένου οργανισμού, οποιοσδήποτε λαμβάνει γνώση της παρουσίας του εν λόγω οργανισμού θα πρέπει να ενημερώνει σχετικά τα κράτη μέλη. Επιπλέον, και για να εξασφαλίζεται η ανάληψη κατάλληλης δράσης από τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν τους οικείους επαγγελματίες χειριστές σχετικά με το ενδεχόμενο παρουσίας του συγκεκριμένου οργανισμού στο έδαφός τους, καθώς και για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται.

(8)

Για την εξάλειψη του συγκεκριμένου οργανισμού και την πρόληψη της εξάπλωσής του, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν οριοθετημένες περιοχές και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Αυτές οι οριοθετημένες περιοχές θα πρέπει να αποτελούνται από μια μολυσμένη ζώνη και μια ουδέτερη ζώνη. Το πλάτος της ουδέτερης ζώνης πρέπει να υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο εξάπλωσης του συγκεκριμένου οργανισμού σε άλλες περιοχές.

(9)

Όταν, για την εξάλειψη του συγκεκριμένου οργανισμού, δεν κρίνεται αναγκαίος ο καθορισμός οριοθετημένης περιοχής, το οικείο κράτος μέλος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μην καθορίζει άμεσα οριοθετημένη περιοχή. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να εξαλείφει τον συγκεκριμένο οργανισμό στα φυτά στα οποία διαπιστώθηκε για πρώτη φορά η παρουσία του και να διεξαγάγει έρευνα για να διαπιστωθεί αν έχουν προσβληθεί άλλα φυτά.

(10)

Θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικά μέτρα για να εξασφαλίζεται η εξάλειψη του συγκεκριμένου οργανισμού όπου διαπιστώνεται η παρουσία του.

(11)

Για λόγους σαφήνειας, η εκτελεστική απόφαση 2014/87/ΕΕ θα πρέπει να καταργηθεί.

(12)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)   «συγκεκριμένα φυτά»: όλα τα φυτά που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά, των ειδών Catharanthus G. Don, Nerium L., Olea L., Prunus L., Vinca L., Malva L., Portulaca L., Quercus L. και Sorghum L.·

β)   «συγκεκριμένος οργανισμός»: Xylella fastidiosa (Well και Raju).

Άρθρο 2

Εισαγωγή στην Ένωση συγκεκριμένων φυτών καταγωγής τρίτων χωρών στις οποίες είναι γνωστή η παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού

Τα συγκεκριμένα φυτά καταγωγής τρίτων χωρών στις οποίες είναι γνωστή η παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού εισάγονται στην Ένωση μόνο εάν πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

συμμορφώνονται με τις ειδικές απαιτήσεις εισαγωγής, όπως ορίζονται στο παράρτημα I τμήμα 1·

β)

κατά την εισαγωγή τους στην Ένωση έχουν επιθεωρηθεί από τον αρμόδιο επίσημο φορέα, σύμφωνα με το παράρτημα I τμήμα 2, για την παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού·

γ)

κατά την επιθεώρηση, σύμφωνα με το παράρτημα I τμήμα 2, δεν διαπιστώθηκαν ούτε παρουσία ούτε συμπτώματα του συγκεκριμένου οργανισμού.

Άρθρο 3

Μετακίνηση των συγκεκριμένων φυτών στο εσωτερικό της Ένωσης

Τα συγκεκριμένα φυτά που καλλιεργήθηκαν, έστω για μέρος της ζωής τους, σε οριοθετημένη περιοχή που έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 7, ή τα οποία μετακινήθηκαν μέσω τέτοιας περιοχής, μετακινούνται προς ή εντός περιοχών άλλων από τις μολυσμένες ζώνες, εάν πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα II.

Άρθρο 4

Έρευνες σχετικά με τον συγκεκριμένο οργανισμό

1.   Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν ετήσιες έρευνες για την παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού στο έδαφός τους στα συγκεκριμένα φυτά και σε άλλα τυχόν φυτά-ξενιστές.

Οι έρευνες αυτές πραγματοποιούνται από τον αρμόδιο επίσημο φορέα, ή υπό την επίσημη εποπτεία του αρμόδιου επίσημου φορέα. Συνίστανται σε οπτικές εξετάσεις και, σε περίπτωση που υπάρχουν υποψίες μόλυνσης από τον συγκεκριμένο οργανισμό, στη συλλογή δειγμάτων και την πραγματοποίηση δοκιμών. Οι εν λόγω έρευνες βασίζονται σε έγκυρες επιστημονικές και τεχνικές αρχές και διενεργούνται σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα όσον αφορά τη δυνατότητα εντοπισμού του συγκεκριμένου οργανισμού.

Οι έρευνες λαμβάνουν υπόψη τα διαθέσιμα επιστημονικά και τεχνικά στοιχεία, τη βιολογία του συγκεκριμένου οργανισμού και τους διαβιβαστές του, την παρουσία και τη βιολογία των συγκεκριμένων φυτών ή των φυτών που ενδέχεται να είναι ξενιστές του συγκεκριμένου οργανισμού, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες κατάλληλες πληροφορίες, όσον αφορά την παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 5

Πληροφορίες σχετικά με τον συγκεκριμένο οργανισμό

1.   Οποιοδήποτε πρόσωπο αντιλαμβάνεται την παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού, ή έχει λόγους να υποπτεύεται την παρουσία του, ενημερώνει αμέσως τον αρμόδιο επίσημο φορέα.

Ο αρμόδιος επίσημος φορέας καταχωρίζει αμέσως την πληροφορία αυτή.

2.   Κατά περίπτωση, ο αρμόδιος επίσημος φορέας ζητεί από το πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 να παράσχει στον εν λόγω φορέα τυχόν άλλες πληροφορίες που έχει στην κατοχή του αναφορικά με την παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού.

Άρθρο 6

Επιβεβαίωση της παρουσίας

1.   Όταν ο αρμόδιος επίσημος φορέας ενημερωθεί για την παρουσία ή την υπόνοια παρουσίας του συγκεκριμένου οργανισμού, με βάση τις έρευνες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 ή σύμφωνα με το άρθρο 5, λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να επιβεβαιώσει την εν λόγω παρουσία.

2.   Σε περίπτωση επιβεβαίωσης της παρουσίας του συγκεκριμένου οργανισμού σε περιοχή όπου η παρουσία του ήταν προηγουμένως άγνωστη, το οικείο κράτος μέλος, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη στιγμή της επιβεβαίωσης, κοινοποιεί στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη την εν λόγω παρουσία.

Το ίδιο ισχύει όσον αφορά την επίσημη επιβεβαίωση της παρουσίας του συγκεκριμένου οργανισμού σε φυτικό είδος το οποίο προηγουμένως δεν ήταν γνωστό ως φυτό ξενιστής. Οι εν λόγω κοινοποιήσεις υποβάλλονται γραπτώς.

3.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι επαγγελματίες χειριστές, των οποίων τα συγκεκριμένα φυτά ενδέχεται να πληγούν από τον συγκεκριμένο οργανισμό, ενημερώνονται αμέσως σχετικά με την παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους, καθώς και σχετικά με τους αντίστοιχους κινδύνους και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

Άρθρο 7

Οριοθετημένες περιοχές

1.   Όταν από τα αποτελέσματα των ερευνών που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 διαπιστώνεται η παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού, ή όταν η παρουσία αυτή επιβεβαιώνεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1, το οικείο κράτος μέλος οριοθετεί, χωρίς καθυστέρηση, μια περιοχή, η οποία στο εξής καλείται «η οριοθετημένη περιοχή».

2.   Η οριοθετημένη περιοχή αποτελείται από τη ζώνη στην οποία εντοπίστηκε η παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού, η οποία στο εξής καλείται «η μολυσμένη ζώνη». Η ζώνη αυτή καθορίζεται σύμφωνα με το τμήμα 1 του παραρτήματος III. Η οριοθετημένη περιοχή αποτελείται επίσης από ζώνη που περιβάλλει τη μολυσμένη ζώνη, η οποία στο εξής καλείται «η ουδέτερη ζώνη». Η ζώνη αυτή καθορίζεται σύμφωνα με το τμήμα 1 του παραρτήματος III.

3.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα στις οριοθετημένες περιοχές, όπως ορίζεται στο τμήμα 2 του παραρτήματος III.

4.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην καθορίσουν αμέσως οριοθετημένη περιοχή, όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο συγκεκριμένος οργανισμός έχει πρόσφατα εισέλθει στην περιοχή με τα φυτά στα οποία εντοπίστηκε·

β)

υπάρχει ένδειξη ότι τα φυτά αυτά μολύνθηκαν πριν από την εισαγωγή τους στην οικεία περιοχή·

γ)

δεν έχουν εντοπιστεί σχετικοί διαβιβαστές πλησίον των φυτών αυτών, από τους οποίους να παρέχονται στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι δεν υπήρξε περαιτέρω εξάπλωση του συγκεκριμένου οργανισμού.

Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη πραγματοποιούν έρευνα για να διαπιστωθεί κατά πόσον έχουν προσβληθεί κάποια φυτά, εκτός από εκείνα στα οποία εντοπίστηκε για πρώτη φορά η παρουσία του οργανισμού. Με βάση την εν λόγω έρευνα, το κράτος μέλος κρίνει κατά πόσον υπάρχει ανάγκη να καθορίσει οριοθετημένη περιοχή. Το οικείο κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών, καθώς και την αιτιολόγηση για τον μη καθορισμό οριοθετημένης περιοχής.

5.   Τα κράτη μέλη ορίζουν χρονικές περιόδους για την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στην παράγραφο 3 και, όπου κρίνεται σκόπιμο, για την πραγματοποίηση της έρευνας που αναφέρεται στην παράγραφο 4.

Άρθρο 8

Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέτρα

1.   Τα κράτη μέλη, εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, υποβάλλουν στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη έκθεση σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει ή σκοπεύουν να λάβουν σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3, καθώς επίσης και σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 5.

Η έκθεση περιλαμβάνει, επίσης, τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία της οριοθετημένης περιοχής και περιγραφή των χαρακτηριστικών τα οποία ενδέχεται να είναι χρήσιμα για την εκρίζωση και πρόληψη της εξάπλωσης του συγκεκριμένου οργανισμού·

β)

χάρτη στον οποίο να εμφαίνονται τα όρια της οριοθετημένης περιοχής·

γ)

πληροφορίες σχετικά με την παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού και των διαβιβαστών του·

δ)

μέτρα για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που αφορούν τη μετακίνηση συγκεκριμένων φυτών στο εσωτερικό της Ένωσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 3.

Η έκθεση πρέπει να περιγράφει τα αποδεικτικά στοιχεία και τα κριτήρια στα οποία βασίζονται τα μέτρα.

2.   Έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη έκθεση η οποία περιλαμβάνει επικαιροποιημένη έκδοση των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 9

Κατάργηση

Η εκτελεστική απόφαση 2014/87/ΕΚ καταργείται.

Άρθρο 10

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 23 Ιουλίου 2014.

Για την Επιτροπή

Tonio BORG

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1.

(2)  Εκτελεστική απόφαση 2014/87/ΕΕ της Επιτροπής, της 13ης Φεβρουαρίου 2014, όσον αφορά τα μέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσης στην Ένωση του οργανισμού Xylella fastidiosa (Wells και Raju) (ΕΕ L 45 της 15.2.2014, σ. 29).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ, ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2

ΤΜΗΜΑ 1

Δηλώσεις που πρέπει να περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii) της οδηγίας 2000/29/ΕΚ

1.

Τα συγκεκριμένα φυτά που προέρχονται από τρίτες χώρες, στις οποίες είναι γνωστή η παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού επιτρέπεται να εισάγονται στην Ένωση μόνο εάν συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii) της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, το οποίο να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο σημείο 2) ή στο σημείο 3).

2.

Το φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό πρέπει να περιλαμβάνει, στο σημείο «Πρόσθετη δήλωση», τη δήλωση ότι τα φυτά, καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειάς τους, βρίσκονταν σε τόπο παραγωγής ο οποίος έχει καταχωριστεί και εποπτεύεται από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής και βρίσκεται σε περιοχή απαλλαγμένη από επιβλαβείς οργανισμούς η οποία έχει προσδιοριστεί από την ίδια υπηρεσία σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα.

Η ονομασία της απαλλαγμένης από επιβλαβείς οργανισμούς περιοχής πρέπει να αναφέρεται στο σημείο «Τόπος καταγωγής».

3.

Το φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό πρέπει να περιλαμβάνει, στο σημείο «Πρόσθετη δήλωση», τις ακόλουθες δηλώσεις:

α)

τα συγκεκριμένα φυτά καθ' όλη την περίοδο της καλλιέργειάς τους βρίσκονταν σε τόπο παραγωγής ο οποίος πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i)

είναι χαρακτηρισμένος ως απαλλαγμένος από τον συγκεκριμένο οργανισμό και τους διαβιβαστές του, σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα,

ii)

έχει καταχωριστεί και εποπτεύεται από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής,

iii)

προστατεύεται με φυσικά μέσα από την εισαγωγή του συγκεκριμένου οργανισμού από τους διαβιβαστές του,

iv)

υπόκειται σε κατάλληλες φυτοϋγειονομικές αγωγές για τη διατήρηση της απαλλαγής από διαβιβαστές του συγκεκριμένου οργανισμού,

v)

υπόκειται ετησίως σε δύο τουλάχιστον επίσημες επιθεωρήσεις που διενεργούνται σε κατάλληλες χρονικές περιόδους. Κατά τη διάρκεια προηγούμενων επιθεωρήσεων δεν διαπιστώθηκαν συμπτώματα του συγκεκριμένου οργανισμού ή των διαβιβαστών του, ή, αν διαπιστώθηκαν ύποπτα συμπτώματα, πραγματοποιήθηκε δοκιμή και επιβεβαιώθηκε η απουσία του συγκεκριμένου οργανισμού·

β)

οι φυτοϋγειονομικές αγωγές κατά των διαβιβαστών του συγκεκριμένου οργανισμού εφαρμόζονται στον άμεσο περίγυρο του τόπου παραγωγής·

γ)

οι παρτίδες των συγκεκριμένων φυτών έχουν υποβληθεί σε ετήσια δοκιμή, βάσει δειγματοληψίας, και έχει αποκλειστεί η ασυμπτωματική παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού·

δ)

τα συγκεκριμένα φυτά έχουν μεταφερθεί εκτός της περιόδου πτήσης των γνωστών διαβιβαστών του συγκεκριμένου οργανισμού, ή σε κλειστούς περιέκτες ή συσκευασίες, γεγονός που αποτρέπει την επιμόλυνση με τον συγκεκριμένο οργανισμό ή οποιονδήποτε από τους γνωστούς διαβιβαστές του·

ε)

αμέσως πριν από την εξαγωγή, οι παρτίδες των συγκεκριμένων φυτών υποβλήθηκαν σε επίσημη οπτική επιθεώρηση, δειγματοληψία και δοκιμή, με βάση πρόγραμμα δειγματοληψίας ικανό να επιβεβαιώνει, με αξιοπιστία 99 %, ότι το επίπεδο παρουσίας του συγκεκριμένου οργανισμού στα εν λόγω φυτά είναι κάτω από 1 %, και το οποίο στοχεύει ειδικά σε φυτά που εμφανίζουν ύποπτα συμπτώματα του εν λόγω οργανισμού.

4.

Τα σημεία 2) και 3) ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, για τα συγκεκριμένα φυτά τα οποία καλλιεργούνται τόσο εντός όσο και εκτός περιοχής απαλλαγμένης από επιβλαβείς οργανισμούς.

ΤΜΗΜΑ 2

Επιθεώρηση

Τα συγκεκριμένα φυτά υποβάλλονται σε διεξοδική επιθεώρηση από τον αρμόδιο επίσημο φορέα στο σημείο εισόδου ή στον τόπο προορισμού που καθορίζεται σύμφωνα με την οδηγία 2004/103/ΕΚ της Επιτροπής (1). Η επιθεώρηση πραγματοποιείται με οπτικό έλεγχο, και, σε περίπτωση υπόνοιας παρουσίας του συγκεκριμένου οργανισμού, με δειγματοληψία και δοκιμή σε κάθε παρτίδα των συγκεκριμένων φυτών. Τα δείγματα πρέπει να έχουν μέγεθος που να επιτρέπει την επιβεβαίωση, με αξιοπιστία 99 %, ότι το επίπεδο παρουσίας του συγκεκριμένου οργανισμού στα εν λόγω φυτά είναι κάτω από 1 %.


(1)  Oδηγία 2004/103/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τους ελέγχους ταυτότητας και τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, που απαριθμούνται στο μέρος Β του παραρτήματος V της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, οι οποίοι μπορεί να διενεργηθούν σε τόπο διαφορετικό από το σημείο εισόδου στην Κοινότητα ή σε παρακείμενο τόπο, καθώς και σχετικά με τον καθορισμό των όρων για τους εν λόγω Ελέγχους (ΕΕ L 313 της 12.10.2004, σ. 16).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΌΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΈΝΩΣΗ, ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3

1.

Συγκεκριμένα φυτά που καλλιεργήθηκαν, για τμήμα έστω της ανάπτυξής τους, σε οριοθετημένη περιοχή μπορούν να μετακινούνται μόνον προς και εντός περιοχών, πλην των μολυσμένων ζωνών, εάν συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο που καταρτίζεται και εκδίδεται σύμφωνα με την οδηγία 92/105/ΕΟΚ της Επιτροπής (1).

2.

Τα συγκεκριμένα φυτά που καλλιεργήθηκαν, για τμήμα έστω της ανάπτυξής τους, σε οριοθετημένη περιοχή μπορούν να μετακινούνται μόνον προς και εντός περιοχών, πλην των μολυσμένων ζωνών, εάν, για ολόκληρη την περίοδο που βρίσκονταν στην οριοθετημένη περιοχή, ικανοποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις, εκτός του σημείου 1):

α)

ο τόπος παραγωγής στον οποίο καλλιεργήθηκαν εντός της οριοθετημένης περιοχής πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i)

έχει προσδιοριστεί ως απαλλαγμένος από τον συγκεκριμένο οργανισμό,

ii)

είναι καταχωρισμένος σύμφωνα με την οδηγία 92/90/ΕΟΚ της Επιτροπής (2),

iii)

προστατεύεται με φυσικά μέσα από την εισαγωγή του συγκεκριμένου οργανισμού από τους διαβιβαστές του,

iv)

υπόκειται σε κατάλληλες φυτοϋγειονομικές αγωγές για τη διατήρηση της απαλλαγής από διαβιβαστές του συγκεκριμένου οργανισμού,

v)

υπόκειται ετησίως σε δύο τουλάχιστον επίσημες επιθεωρήσεις που διενεργούνται σε κατάλληλες χρονικές περιόδους. Κατά τη διάρκεια προηγούμενων επιθεωρήσεων δεν διαπιστώθηκαν συμπτώματα του συγκεκριμένου οργανισμού ή των διαβιβαστών του, ή, αν διαπιστώθηκαν ύποπτα συμπτώματα, πραγματοποιήθηκε δοκιμή και επιβεβαιώθηκε η απουσία του συγκεκριμένου οργανισμού·

β)

αντιπροσωπευτικά δείγματα κάθε είδους των συγκεκριμένων φυτών από κάθε τόπο παραγωγής υποβλήθηκαν σε ετήσιο έλεγχο και έχει αποκλειστεί η ασυμπτωματική παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού·

γ)

οι φυτοϋγειονομικές αγωγές κατά των διαβιβαστών του συγκεκριμένου οργανισμού εφαρμόζονται στον άμεσο περίγυρο του τόπου παραγωγής·

3.

Τα συγκεκριμένα φυτά που μετακινούνται διαμέσου ή εντός οριοθετημένων περιοχών μεταφέρονται εκτός της περιόδου πτήσης των γνωστών διαβιβαστών του συγκεκριμένου οργανισμού ή σε κλειστούς περιέκτες ή συσκευασίες, γεγονός που αποτρέπει την επιμόλυνση με τον συγκεκριμένο οργανισμό ή οποιονδήποτε από τους γνωστούς διαβιβαστές του·


(1)  Οδηγία 92/105/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 1992, για τον καθορισμό τυποποιημένων φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη μετακίνηση ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων εκτός της Κοινότητας και για τον καθορισμό των λεπτομερών διαδικασιών που συνδέονται με την έκδοση των εν λόγω φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων καθώς επίσης και με τις προϋποθέσεις και τις λεπτομερείς διαδικασίες που αφορούν την αντικατάστασή τους (ΕΕ L 4 της 8.1.1993, σ. 22).

(2)  Οδηγία 92/90/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 1992, για τη θέσπιση υποχρεώσεων, στις οποίες υπόκεινται οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων, και για τον καθορισμό λεπτομερειών όσον αφορά την εγγραφή τους σε επίσημα μητρώα (ΕΕ L 344 της 26.11.1992, σ. 38).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 7

ΤΜΗΜΑ 1

Καθορισμός οριοθετημένων περιοχών

1.

Η μολυσμένη ζώνη περιλαμβάνει όλα τα φυτά για τα οποία είναι γνωστό ότι έχουν προσβληθεί από τον συγκεκριμένο οργανισμό, όλα τα φυτά που παρουσιάζουν συμπτώματα που υποδεικνύουν πιθανή μόλυνση από τον εν λόγω οργανισμό, και όλα τα άλλα φυτά που ενδέχεται να έχουν προσβληθεί από τον εν λόγω οργανισμό, λόγω της εγγύτητάς τους προς τα προσβεβλημένα φυτά, ή λόγω της κοινής πηγής παραγωγής, εάν είναι γνωστή, με προσβεβλημένα φυτά ή φυτά που παράγονται από αυτά.

2.

Η ουδέτερη ζώνη πρέπει να έχει πλάτος τουλάχιστον 2 000 μέτρα.

Το πλάτος της ουδέτερης ζώνης μπορεί να περιοριστεί σε τουλάχιστον 1 000 μέτρα, εάν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

τα μολυσμένα φυτά έχουν απομακρυνθεί, μαζί με όλα τα φυτά που παρουσιάζουν συμπτώματα που υποδεικνύουν πιθανή μόλυνση από τον συγκεκριμένο οργανισμό και όλα τα φυτά που έχουν χαρακτηριστεί ως πιθανώς μολυσμένα. Η απομάκρυνση πραγματοποιείται κατά τρόπο που να μη μένει υλικό από το απομακρυνόμενο φυτό·

β)

έχει πραγματοποιηθεί έρευνα οριοθέτησης, η οποία περιλαμβάνει δοκιμή με πρόγραμμα δειγματοληψίας ικανό να επιβεβαιώνει, με αξιοπιστία 99 %, ότι το επίπεδο παρουσίας του συγκεκριμένου οργανισμού στα φυτά σε ακτίνα 2 000 μέτρων από τα σύνορα της μολυσμένης ζώνης είναι χαμηλότερο από 0,1 %.

3.

Η ακριβής οριοθέτηση των ζωνών βασίζεται σε έγκυρες επιστημονικές αρχές, στη βιολογία του συγκεκριμένου οργανισμού και των διαβιβαστών του, στις διαστάσεις της μόλυνσης, στην παρουσία διαβιβαστών και στη συγκεκριμένη κατανομή των πιθανών φυτών-ξενιστών στην οικεία περιοχή.

4.

Εάν η παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού επιβεβαιωθεί εκτός της μολυσμένης ζώνης, τα όρια της μολυσμένης ζώνης και της ουδέτερης ζώνης επανεξετάζονται και τροποποιούνται ανάλογα.

5.

Εάν σε οριοθετημένη περιοχή, βάσει των ερευνών που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και της επιτήρησης που αναφέρεται στο τμήμα 2 στοιχείο η) του παρόντος παραρτήματος, ο συγκεκριμένος οργανισμός δεν ανιχνεύεται για περίοδο 5 ετών, η εν λόγω οριοθέτηση μπορεί να καταργηθεί.

ΤΜΗΜΑ 2

Μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται στις οριοθετημένες περιοχές

Στις οριοθετημένες περιοχές το οικείο κράτος μέλος πρέπει να λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την εξάλειψη του συγκεκριμένου οργανισμού:

α)

το συντομότερο δυνατό, απομακρύνει όλα τα φυτά που έχουν προσβληθεί από τον συγκεκριμένο οργανισμό, καθώς και όλα τα φυτά που παρουσιάζουν συμπτώματα που υποδεικνύουν πιθανή μόλυνση από τον συγκεκριμένο οργανισμό και όλα τα φυτά που έχουν χαρακτηριστεί ως πιθανώς μολυσμένα. Η απομάκρυνση αυτή πραγματοποιείται κατά τρόπο που να μη μένει υλικό από το απομακρυνόμενο φυτό και με όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις για την αποφυγή της εξάπλωσης του συγκεκριμένου οργανισμού κατά τη διάρκεια της απομάκρυνσης και ύστερα από αυτή·

β)

πραγματοποιεί δειγματοληψία και δοκιμή των συγκεκριμένων φυτών, φυτών του ίδιου γένους με τα μολυσμένα φυτά και άλλων φυτών που παρουσιάζουν συμπτώματα του συγκεκριμένου οργανισμού, εντός ακτίνας 200 μέτρων γύρω από μολυσμένα φυτά, χρησιμοποιώντας πρόγραμμα δειγματοληψίας ικανό να επιβεβαιώσει με αξιοπιστία 99 % ότι το επίπεδο παρουσίας του συγκεκριμένου οργανισμού στα εν λόγω φυτά είναι χαμηλότερο από 0,1 %·

γ)

καταστρέφει, επιτόπου ή σε παρακείμενη τοποθεσία εντός της οριοθετημένης περιοχής που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό, το σύνολο των φυτών, μερών των φυτών ή της ξυλείας που ενδέχεται να συμβάλουν στην εξάπλωση του συγκεκριμένου οργανισμού. Η καταστροφή διενεργείται κατά τρόπο κατάλληλο ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο συγκεκριμένος οργανισμός δεν θα εξαπλωθεί·

δ)

καταστρέφει, επιτόπου ή σε παρακείμενη τοποθεσία, τυχόν φυτικό υλικό που προέρχεται από το κλάδεμα των συγκεκριμένων φυτών και φυτών του ίδιου γένους με τα μολυσμένα φυτά. Η καταστροφή διενεργείται κατά τρόπο κατάλληλο ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο συγκεκριμένος οργανισμός δεν θα εξαπλωθεί από τον διαβιβαστή του·

ε)

εφαρμόζει κατάλληλες φυτοϋγειονομικές αγωγές στα συγκεκριμένα φυτά και στα φυτά που ενδέχεται να είναι ξενιστές των διαβιβαστών του συγκεκριμένου οργανισμού για την πρόληψη της εξάπλωσης του συγκεκριμένου οργανισμού από τους εν λόγω διαβιβαστές·

στ)

διερευνά την προέλευση της μόλυνσης καθώς και συγκεκριμένα φυτά που συνδέονται με το περιστατικό επιμόλυνσης, τα οποία μπορεί να έχουν μετακινηθεί πριν από τον καθορισμό της οριοθετημένης περιοχής. Οι αρμόδιες αρχές της περιοχής προορισμού των εν λόγω φυτών ενημερώνονται για κάθε σχετική πληροφορία σχετικά με τις μετακινήσεις αυτές, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος των φυτών και η εφαρμογή κατάλληλων μέτρων, κατά περίπτωση·

ζ)

απαγορεύει τη φύτευση των συγκεκριμένων φυτών και των φυτών του ίδιου γένους με τα μολυσμένα φυτά σε τόπους που δεν είναι απρόσβλητοι από διαβιβαστές·

η)

ασκεί εντατική επιτήρηση για την παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού, με ετήσιες, τουλάχιστον, επιθεωρήσεις σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ουδέτερη ζώνη και στα συγκεκριμένα φυτά και τα φυτά του ίδιου γένους με τα μολυσμένα φυτά, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών, ιδίως σε φυτά που τυχόν παρουσιάζουν συμπτώματα. Ο αριθμός των δειγμάτων πρέπει να αναγράφεται στην έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 8.

θ)

αναλαμβάνει δραστηριότητες με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά την απειλή από τον συγκεκριμένο οργανισμό και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αποτροπή της εισαγωγής και της εξάπλωσής του στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των όρων που αφορούν τη διακίνηση των συγκεκριμένων φυτών από την οριοθετημένη περιοχή που έχει οριστεί βάσει του άρθρου 7·

ι)

όπου ενδείκνυται, λαμβάνει ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση κάθε ιδιαιτερότητας ή περιπλοκής που ευλόγως αναμένεται να αποτρέψει, να παρεμποδίσει ή να καθυστερήσει την εξάλειψη, ιδίως τα μέτρα που αφορούν την προσβασιμότητα και την κατάλληλη εξάλειψη όλων των φυτών που έχουν μολυνθεί ή υπάρχει υπόνοια μόλυνσής τους, ανεξάρτητα από τη θέση τους, το δημόσιο ή ιδιωτικό ιδιοκτησιακό καθεστώς τους ή το άτομο ή την οντότητα που έχει την ευθύνη γι' αυτά·

ια)

λαμβάνει οποιοδήποτε άλλο μέτρο, το οποίο μπορεί να συμβάλει στην εξάλειψη του συγκεκριμένου οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη το πρότυπο αναφοράς ISPM αριθ. 9 (1) και εφαρμόζοντας ολοκληρωμένη προσέγγιση σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στο πρότυπο αναφοράς ISPM αριθ. 14 (2).


(1)  Κατευθυντήριες γραμμές για προγράμματα εξάλειψης παρασίτων — Πρότυπο αναφοράς ISPM αριθ. 9 της γραμματείας της διεθνούς σύμβασης για την προστασία των φυτών, Ρώμη. Δημοσιεύτηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2011.

(2)  Η χρήση ολοκληρωμένων μέτρων σε μια προσέγγιση συστημάτων για τη διαχείριση κινδύνων από παράσιτα — Πρότυπο αναφοράς ISPM αριθ. 14 της γραμματείας της διεθνούς σύμβασης για την προστασία των φυτών, Ρώμη. Δημοσιεύτηκε στις 8 Ιανουαρίου 2014.


Top