Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0389

2014/389/ΕΕ: Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 2014 , για τις πρόσθετες ιστορικές εκπομπές των αεροπορικών μεταφορών και τα πρόσθετα δικαιώματα των αεροπορικών μεταφορών για τη λήψη υπόψη της προσχώρησης της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

OJ L 183, 24.6.2014, p. 135–137 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/389/oj

24.6.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 183/135


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Ιουνίου 2014

για τις πρόσθετες ιστορικές εκπομπές των αεροπορικών μεταφορών και τα πρόσθετα δικαιώματα των αεροπορικών μεταφορών για τη λήψη υπόψη της προσχώρησης της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2014/389/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την πράξη προσχώρησης της Κροατίας (1), και ιδίως το τμήμα 10 τίτλος I παράγραφος 1 στοιχείο α) του παραρτήματος V της εν λόγω πράξης,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το σημείο i) του τμήματος 10 τίτλος I παράγραφος 1 στοιχείο α) του παραρτήματος V της πράξης προσχώρησης της Κροατίας σχετικά με τη συμπερίληψη όλων των πτήσεων μεταξύ δύο αεροδρομίων που βρίσκονται εντός της κροατικής επικράτειας και όλων των πτήσεων μεταξύ αεροδρομίου ευρισκομένου στην κροατική επικράτεια και αεροδρομίου ευρισκομένου σε χώρα εκτός της ζώνης του ΕΟΧ (εφεξής «πρόσθετες αεροπορικές δραστηριότητες») ορίζει ότι, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3γ παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), η περίοδος που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας, και η οποία ξεκινά την 1η Ιανουαρίου 2013, για τις πρόσθετες αεροπορικές δραστηριότητες αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2014.

(2)

Σύμφωνα με το σημείο ii) του τμήματος 10 τίτλος I παράγραφος 1 στοιχείο α) του παραρτήματος V της πράξης προσχώρησης της Κροατίας, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3γ παράγραφος 4 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, η Επιτροπή αποφασίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στην ίδια διάταξη, όσον αφορά τις ιστορικές εκπομπές των αεροπορικών μεταφορών για τις πρόσθετες αεροπορικές δραστηριότητες, εντός περιόδου έξι μηνών από την ημερομηνία προσχώρησης.

(3)

Η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων προς κατανομή σε φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών ορίζεται ως ποσοστό των ιστορικών εκπομπών των αεροπορικών μεταφορών. Στο άρθρο 3 στοιχείο ιθ) της οδηγίας 2003/87/ΕΚ οι ιστορικές εκπομπές των αεροπορικών μεταφορών ορίζονται ως ο αριθμητικός μέσος των ετήσιων εκπομπών κατά τα ημερολογιακά έτη 2004, 2005 και 2006 από αεροσκάφη που εκτελούσαν αεροπορικές δραστηριότητες του παραρτήματος I της εν λόγω οδηγίας. Το άρθρο 3γ παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας προβλέπει ότι η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων προς κατανομή σε φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση αυτόν τον ιστορικό μέσο όρο.

(4)

Για τον υπολογισμό των ιστορικών εκπομπών των αεροπορικών μεταφορών για τις πρόσθετες αεροπορικές δραστηριότητες, η Επιτροπή έλαβε τη συνδρομή του Eurocontrol, σύμφωνα με το άρθρο 18β της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Βέλτιστα διαθέσιμα στοιχεία για τον υπολογισμό των ιστορικών εκπομπών θεωρήθηκαν τα πλήρη στοιχεία για την εναέρια κυκλοφορία που περιέχονται στις βάσεις δεδομένων του Eurocontrol και προέρχονται από την Κεντρική Υπηρεσία Τελών Διαδρομής και την Κεντρική Μονάδα Διαχείρισης της Ροής. Τα στοιχεία αυτά παρέχουν το πραγματικό μήκος διαδρομής για κάθε μεμονωμένη πτήση. Στη συνέχεια, υπολογίστηκαν οι εκπομπές ανά πτήση με τις μεθόδους ANCAT 3 (Abatement of Nuisances Caused by Air Transport — Μείωση των οχλήσεων που προκαλούνται από τις αερομεταφορές) και CASE (Calculation of Emissions by Selective Equivalence — Υπολογισμός εκπομπών μέσω επιλεκτικής ισοδυναμίας). Η προσέγγιση αυτή που εφαρμόστηκε για τον υπολογισμό των ιστορικών εκπομπών βελτιώθηκε περαιτέρω με τη χρήση στοιχείων για την πραγματική κατανάλωση καυσίμων, τα οποία διαβίβασε οικειοθελώς αντιπροσωπευτικός αριθμός φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών για την επικύρωση των αποτελεσμάτων.

(5)

Οι ετήσιες εκπομπές των πρόσθετων αεροπορικών δραστηριοτήτων κατά το ημερολογιακό έτος 2004 από αεροσκάφη που εκτελούσαν αεροπορικές δραστηριότητες του παραρτήματος I της οδηγίας 2003/87/ΕΚ υπολογίζονται σε 114 024 τόνους CO2. Οι ετήσιες εκπομπές από τα εν λόγω αεροσκάφη κατά το ημερολογιακό έτος 2005 υπολογίζονται σε 126 827 τόνους CO2, ενώ οι αντίστοιχες ετήσιες εκπομπές κατά το ημερολογιακό έτος 2006 υπολογίζονται σε 127 120 τόνους CO2. Οι ιστορικές εκπομπές των αεροπορικών μεταφορών ανέρχονται σε 122 657 τόνους CO2.

(6)

Σύμφωνα με το σημείο viii) του τμήματος 10 τίτλος I παράγραφος 1 στοιχείο α) του παραρτήματος V της πράξης προσχώρησης της Κροατίας, κατά παρέκκλιση από το στοιχείο δ) του άρθρου 3ε παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ για τις πρόσθετες αεροπορικές δραστηριότητες, ο αριθμός των δικαιωμάτων που θα κατανεμηθούν δωρεάν υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό του συντελεστή σύγκρισης που αναφέρεται στο στοιχείο ε) του άρθρου 3ε παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας διά του αθροίσματος των στοιχείων χιλιομετρικών τόνων που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις οι οποίες υποβλήθηκαν στην Επιτροπή σύμφωνα με το σημείο vi) του τμήματος 10 τίτλος I παράγραφος 1 στοιχείο α) του παραρτήματος V της πράξης προσχώρησης της Κροατίας.

(7)

Η Επιτροπή ανέλυσε τις αιτήσεις που σχετίζονται με τις πρόσθετες αεροπορικές δραστηριότητες που υποβλήθηκαν από την Κροατία σύμφωνα με το σημείο vi) του τμήματος 10 τίτλος I παράγραφος 1 στοιχείο α) του παραρτήματος V της πράξης προσχώρησης της Κροατίας και τους υπολογισμούς των ιστορικών εκπομπών αεροπορικών μεταφορών για τις πρόσθετες αεροπορικές δραστηριότητες που προβλέπονται από τον Eurocontrol και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο συντελεστής σύγκρισης που ορίζεται στο στοιχείο ε) του άρθρου 3ε παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ δεν θα πρέπει να υπόκειται σε ενιαίο συντελεστή διόρθωσης, όπως προβλέπεται στο σημείο viii) του τμήματος 10 τίτλος I παράγραφος 1 στοιχείο α) του παραρτήματος V της πράξης προσχώρησης της Κροατίας.

(8)

Σύμφωνα με το σημείο iii) του τμήματος 10 τίτλος I παράγραφος 1 στοιχείο α) του παραρτήματος V της πράξης προσχώρησης της Κροατίας, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3δ παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, από την 1η Ιανουαρίου 2014 το ποσοστό των προς πλειστηριασμό δικαιωμάτων για τις πρόσθετες αεροπορικές δραστηριότητες είναι το ποσοστό των δικαιωμάτων που απομένουν αφού αφαιρεθεί ο αριθμός των δικαιωμάτων που πρόκειται να κατανεμηθούν δωρεάν βάσει του στοιχείου δ) του άρθρου 3ε παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας και ο αριθμός των δικαιωμάτων που πρόκειται να αποταμιευτούν σε ειδικό αποθεματικό δυνάμει του άρθρου 3στ της εν λόγω οδηγίας.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση έχουν εξεταστεί στο πλαίσιο της επιτροπής για την αλλαγή του κλίματος.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Οι πρόσθετες ιστορικές εκπομπές των αεροπορικών μεταφορών για τις πρόσθετες αεροπορικές δραστηριότητες είναι 122 657 τόνοι CO2.

Άρθρο 2

Σε όλη την Ένωση, ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων για τις πρόσθετες αεροπορικές δραστηριότητες, ο οποίος συνδέεται με κάθε έτος της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, είναι 116 524.

Άρθρο 3

Οι υπολογισμοί που συνδέονται με τον αριθμό των δικαιωμάτων που θα κατανεμηθούν για τις πρόσθετες αεροπορικές δραστηριότητες σύμφωνα με τον συντελεστή σύγκρισης που αναφέρεται στο στοιχείο ε) του άρθρου 3ε παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω στο πλησιέστερο δικαίωμα.

Άρθρο 4

Σε όλη την Ένωση, ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων που θα κατανεμηθούν δωρεάν για τις πρόσθετες αεροπορικές δραστηριότητες, ο οποίος συνδέεται με κάθε έτος της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, είναι 41 584.

Άρθρο 5

Σε όλη την Ένωση, ο πρόσθετος συνολικός αριθμός δικαιωμάτων που θα αποταμιευτούν στο ειδικό αποθεματικό είναι 3 495.

Άρθρο 6

Σε όλη την Ένωση, ο συνολικός αριθμός των προς πλειστηριασμό δικαιωμάτων αεροπορικών μεταφορών, ο οποίος συνδέεται με κάθε έτος της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, είναι 71 445.

Άρθρο 7

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 112 της 24.4.2012, σ. 6.

(2)  Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32).


Top