Help Print this page 

Document 32014D0087

Title and reference
2014/87/ΕΕ: Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 13ης Φεβρουαρίου 2014 , όσον αφορά τα μέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσης στην Ένωση του οργανισμού Xylella fastidiosa (Wells και Raju) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2014) 726]
  • No longer in force, Date of end of validity: 23/07/2014; καταργήθηκε από 32014D0497
OJ L 45, 15.2.2014, p. 29–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/87/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

15.2.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 45/29


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Φεβρουαρίου 2014

όσον αφορά τα μέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσης στην Ένωση του οργανισμού Xylella fastidiosa (Wells και Raju)

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2014) 726]

(2014/87/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (1), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 3 τρίτη πρόταση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο οργανισμός Xylella fastidiosa (Wells και Raju) (στο εξής «ο συγκεκριμένος οργανισμός») περιλαμβάνεται στον κατάλογο του κεφαλαίου Ι του μέρους Α του παραρτήματος I της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, ως επιβλαβής οργανισμός που δεν είναι γνωστός ως εμφανιζόμενος στην Ένωση, του οποίου η εισαγωγή και η εξάπλωση απαγορεύεται σε όλα τα κράτη μέλη.

(2)

Στις 21 Οκτωβρίου 2013, η Ιταλία ενημέρωσε τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή σχετικά με την παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού στο έδαφός της, σε δύο διαφορετικές περιοχές της επαρχίας Lecce, στην περιφέρεια Apulia. Στη συνέχεια, δύο πρόσθετες χωριστές εστίες εντοπίστηκαν στην ίδια επαρχία. Η παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού επιβεβαιώθηκε επί πολλών ειδών φυτών, συμπεριλαμβανομένων των Olea europaea L., Prunus amygdalus Batsch, Nerium oleander L. και Quercus sp. L., με συμπτώματα φρύξης φύλλων και ταχείας επιδείνωσης συρρίκνωσης. Είναι η πρώτη φορά που επιβεβαιώνεται η παρουσία του εν λόγω οργανισμού στην επικράτεια της Ένωσης. Για πολλά άλλα είδη φυτών οι έλεγχοι σχετικά με την παρουσία του δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί Η ταυτοποίηση του διαβιβαστή του εν λόγω οργανισμού στην Apulia εκκρεμεί.

(3)

Στις 29 Οκτωβρίου 2013, η περιφέρεια Apulia έλαβε επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την εξάλειψη του συγκεκριμένου οργανισμού (2), σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ.

(4)

Η Ιταλία ανέφερε ότι οι επιθεωρήσεις που είχε διεξάγει δεν κατέδειξαν παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού στις γειτονικές επαρχίες Brindisi και Taranto.

(5)

Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, εφεξής «η Αρχή», εξέδωσε δήλωση στις 25 Νοεμβρίου 2013 (3), η οποία περιέχει τα ακόλουθα συμπεράσματα. Ο εν λόγω οργανισμός έχει πιθανότατα πολύ ευρύ φάσμα ξενιστών φυτών, συμπεριλαμβανομένων πολλών που καλλιεργούνται καθώς και αυτοφυών φυτών κοινών στην Ευρώπη.

(6)

Η κύρια οδός εισόδου για τον συγκεκριμένο οργανισμό είναι η κυκλοφορία των φυτών που προορίζονται προς φύτευση, εκτός από σπόρους προς σπορά. Η οδός των μολυσμένων διαβιβαστών του συγκεκριμένου οργανισμού που μεταφέρονται με αποστολές των φυτών αποτελεί επίσης πρόβλημα. Τα φρούτα και το ξύλο είναι δευτερεύουσες οδοί με αμελητέα πιθανότητα εισαγωγής. Οι σπόροι, τα κομμένα άνθη και τα διακοσμητικά φυλλώματα είναι δευτερεύουσες οδοί με χαμηλή πιθανότητα εισαγωγής. Η μετακίνηση μολυσμένων φυτών προς φύτευση είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για μακρών αποστάσεων διασπορά του συγκεκριμένου οργανισμού.

(7)

Δεδομένης της φύσης του, ο εν λόγω οργανισμός είναι πιθανόν να εξαπλωθεί γρήγορα και ευρέως. Για να διασφαλιστεί ότι ο εν λόγω οργανισμός δεν θα εξαπλωθεί στην υπόλοιπη επικράτεια της Ένωσης, είναι απαραίτητο να ληφθούν άμεσα μέτρα. Έως ότου καταστούν διαθέσιμες πιο συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το φάσμα ξενιστών, τους διαβιβαστές, τις οδούς και τις επιλογές μείωσης του κινδύνου, είναι σκόπιμο να απαγορευθεί η μετακίνηση από περιοχές που πιθανόν περιέχουν προσβληθέντα φυτά.

(8)

Λαμβάνοντας υπόψη τις τοποθεσίες παρουσίας του εν λόγω οργανισμού, την ιδιαίτερη γεωγραφική κατάσταση της διοικητικής επαρχίας του Lecce και την αβεβαιότητα σχετικά με τα κριτήρια οριοθέτησης, το σύνολο της επαρχίας πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο της ανωτέρω απαγόρευσης, προκειμένου να εφαρμοστεί η απαγόρευση γρήγορα και αποτελεσματικά.

(9)

Η εν λόγω απαγόρευση θα πρέπει να αφορά τα φυτά προς φύτευση, πλην των σπόρων προς σπορά, καθώς τα φυτά αυτά είναι η κύρια οδός για τον συγκεκριμένο οργανισμό. Ωστόσο, με την εκτεταμένη δειγματοληψία και τις δοκιμές, στην επαρχία του Lecce, προέκυψε ότι τα φυτά προς φύτευση που ανήκουν σε ορισμένα γένη και είδη και προέρχονται από μολυσμένα τμήματα του Lecce, δεν είναι προσβεβλημένα από τον συγκεκριμένο οργανισμό. Με βάση τα εν λόγω στοιχεία, η απαγόρευση δεν θα πρέπει να αφορά τις παρτίδες φυτών προς φύτευση από αυτά τα γένη και είδη, τα οποία έχουν υποβληθεί σε δειγματοληψία και δοκιμές όσον αφορά την παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού. Επιπλέον, θα ήταν σκόπιμο να εξαιρεθούν από την εν λόγω απαγόρευση τα φυτά προς φύτευση που έχουν παραχθεί σε χώρους με πλήρη φυσική προστασία κατά της εισαγωγής του συγκεκριμένου οργανισμού και τα οποία ανήκουν στα γένη και είδη που αποτελούν αντικείμενο ενός συστήματος πιστοποίησης που απαιτεί να υπόκεινται σε επίσημη δοκιμή που αφορά τον συγκεκριμένο οργανισμό και για τα οποία διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγμένα από τον συγκεκριμένο οργανισμό.

(10)

Λαμβάνοντας υπόψη τα περιορισμένα στοιχεία σχετικά με την πιθανή παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού στην υπόλοιπη Ένωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διενεργούν έρευνες ετησίως σχετικά με την παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού στο έδαφός τους. Λαμβάνοντας υπόψη το ευρύ φάσμα δυνητικών ξενιστών φυτών, οι εν λόγω έρευνες θα πρέπει να προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, των ξενιστών φυτών και φυτικών προϊόντων, καθώς και των χαρακτηριστικών των εν δυνάμει διαβιβαστών.

(11)

Προκειμένου να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον συγκεκριμένο οργανισμό και την παρουσία του, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι σχετικές πληροφορίες κοινοποιούνται σε αυτά.

(12)

Τα κράτη μέλη πρέπει να ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν για να συμμορφωθούν με την παρούσα απόφαση ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική επιτήρηση της εφαρμογής της παρούσας απόφασης.

(13)

Είναι σκόπιμο τα μέτρα να επανεξεταστούν πριν από τις 30 Απριλίου 2014, το αργότερο, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ακριβέστερες επιστημονικές και τεχνικές πληροφορίες που θα προκύψουν, καθώς και τα αποτελέσματα των τρεχουσών επιθεωρήσεων και δοκιμών που διενεργήθηκαν από τις ιταλικές αρχές.

(14)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Κυκλοφορία φυτών προς φύτευση

Η κυκλοφορία, από την επαρχία του Lecce της περιφέρειας Apulia, Ιταλία, φυτών προς φύτευση απαγορεύεται.

Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για:

α)

σπόρους προς σπορά·

β)

παρτίδες φυτών που προορίζονται για φύτευση και τα γένη και τα είδη που απαριθμούνται στο παράρτημα I, για τα οποία έχει γίνει δειγματοληψία και έχουν δοκιμαστεί όσον αφορά την παρουσία του Xylella fastidiosa (Wells και Raju) (στο εξής «ο συγκεκριμένος οργανισμός») και έχει αποδειχθεί ότι είναι απαλλαγμένα από τον συγκεκριμένο οργανισμό·

γ)

φυτά προς φύτευση των γενών και ειδών που απαριθμούνται στο παράρτημα II, τα οποία έχουν παραχθεί σε χώρους με πλήρη φυσική προστασία από την εισαγωγή του συγκεκριμένου οργανισμού και τα οποία έχουν επίσημα πιστοποιηθεί στα πλαίσια ενός συστήματος πιστοποίησης που απαιτεί να υπόκεινται σε επίσημο έλεγχο για την παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού, και για τα οποία διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγμένα από τον συγκεκριμένο οργανισμό.

Άρθρο 2

Έρευνες

1.   Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν επίσημες ετήσιες έρευνες για την παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού στα φυτά και τα φυτικά προϊόντα στο έδαφός τους. Οι μελέτες αυτές πραγματοποιούνται, ανάλογα με την περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη των βιολογικών χαρακτηριστικών και των συνθηκών καλλιέργειας και καλλιεργητικών περιόδων του φυτών που υπόκεινται στην έρευνα, των κλιματικών συνθηκών, της βιολογίας του συγκεκριμένου οργανισμού και των χαρακτηριστικών των εν δυνάμει διαβιβαστών.

2.   Τα αποτελέσματα των ερευνών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη έως τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους και να καλύπτουν περίοδο ενός έτους που λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους. Τα αποτελέσματα της πρώτης έρευνας θα κοινοποιηθούν έως τις 31 Οκτωβρίου 2014 και θα καλύπτουν την περίοδο από την 1η Φεβρουαρίου 2014 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2014.

Άρθρο 3

Γνωστοποίηση της παρουσίας

1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, όταν οιοσδήποτε αντιλαμβάνεται την παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού ή έχει λόγους να υποπτεύεται την παρουσία αυτού, το εν λόγω πρόσωπο ενημερώνει την αρμόδια αρχή εντός προθεσμίας δέκα ημερολογιακών ημερών.

2.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αρμόδια αρχή, το πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρέπει να παρέχει σε αυτήν τις πληροφορίες, οι οποίες είναι στην κατοχή του, σχετικά με την εν λόγω παρουσία.

Άρθρο 4

Συμμόρφωση

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν για να συμμορφωθούν με την παρούσα απόφαση.

Άρθρο 5

Επανεξέταση

Η παρούσα απόφαση θα επανεξεταστεί έως τις 30 Απριλίου 2014.

Άρθρο 6

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου 2014.

Για την Επιτροπή

Tonio BORG

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1.

(2)  Deliberazione della Giunta Regionale, Regione Puglia, N.2023 del 29.10.2013 (Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena Xylella fastidiosa associato al "Complesso del disseccamento rapido dell’olivo").

(3)  Δήλωση της EFSA για τα φυτά ξενιστές, τις οδούς εισόδου και εξάπλωσης και τις επιλογές για περιορισμό του κινδύνου από τον Xylella fastidiosa Mills et al. EFSA Journal 2013· 11 (11): 3468, 50 σελίδες, doi:10.2903/j.efsa.2013.3468.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατάλογος γενών και ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β)

 

Abelia R. Br.

 

Acacia dealbata Link

 

Acca sellowiana (O. Berg) Burret

 

Arbutus unedo L.

 

Begonia L.

 

Boronia crenulata Sm.

 

Brachychiton discolor F. Muell.

 

Buxus sempervirens L.

 

Callistemon citrinus (Curtis) Skeels

 

Camellia L.

 

Ceratonia siliqua L.

 

Cercis siliquastrum L.

 

Chamelaucium uncinatum Schauer

 

Cinnamomun camphora (L.) J.Presl.

 

Citrus L.

 

Crataegus Tourn. ex L.

 

Cyclamen L.

 

Diosma L.

 

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.

 

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch

 

Ficus L.

 

Grevillea R.Br. ex Knight

 

Ilex aquifolium L.

 

Jasminum L.

 

Laurus nobilis L.

 

Lavandula angustifolia Mill.

 

Ligustrum vulgare L.

 

Magnolia grandiflora L.

 

Mandevilla sanderi (Hemsl.) Woodson

 

Metrosideros Banks ex Gaertn.

 

Morus alba L.

 

Myrtus communis L.

 

Nandina domestica Thunb.

 

Polygala myrtifolia L.

 

Punica granatum L.

 

Rosa L.

 

Salvia officinalis L.

 

Schinus molle L.

 

Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.

 

Viburnum tinus L.

 

Viola L.

 

Vitis L.

 

Weigela florida (Bunge) A. DC.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατάλογος γενών και ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο γ)

 

Apium graveolens L.

 

Brassica L.

 

Capsicum annuum L.

 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai

 

Cucumis melo L.

 

Cucurbita pepo L.

 

Foeniculum vulgare Mill.

 

Lactuca L.

 

Petroselinum Hill

 

Solanum lycopersicum L.

 

Solanum melongena L.


Top