EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0057(01)

Απόφαση (ΕΕ) 2015/298 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 15ης Δεκεμβρίου 2014 , σχετικά με την ενδιάμεση διανομή του εισοδήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (αναδιατύπωση) (ΕΚΤ/2014/57)

OJ L 53, 25.2.2015, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/298/oj

25.2.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 53/24


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/298 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 15ης Δεκεμβρίου 2014

σχετικά με την ενδιάμεση διανομή του εισοδήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2014/57)

(αναδιατύπωση)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 33,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση ΕΚΤ/2010/24 (1) καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) διανέμει στις ΕθνΚΤ: α) το εισόδημα που συγκεντρώνει από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ εντός κάθε οικονομικού έτους, και β) το εισόδημά της από την αγορά τίτλων βάσει του προγράμματος για τις αγορές τίτλων (securities markets programme, εφεξής το «πρόγραμμα SMP») εντός κάθε οικονομικού έτους.

(2)

Η απόφαση ΕΚΤ/2010/24 πρέπει να τροποποιηθεί, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ενδιάμεση διανομή του εισοδήματος της ΕΚΤ από αγορές καλυμμένων ομολογιών και τιτλοποιημένων απαιτήσεων βάσει των αποφάσεων ΕΚΤ/2014/40 (2) και ΕΚΤ/2014/45 (3), αντίστοιχα. Κρίνεται επομένως σκόπιμο να αναδιατυπωθεί για λόγους σαφήνειας.

(3)

Η απόφαση ΕΚΤ/2010/29 (4) ορίζει ότι τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ κατανέμονται στις ΕθνΚΤ κατ' αναλογία προς τα καταβεβλημένα μερίδια συμμετοχής των τελευταίων στο κεφάλαιο της ΕΚΤ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 και το παράρτημα της απόφασης ΕΚΤ/2010/29, στην ΕΚΤ κατανέμεται 8 % της συνολικής αξίας των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ. Η ΕΚΤ διατηρεί απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος έναντι των ΕθνΚΤ, κατ' αναλογία προς τα μερίδια συμμετοχής των τελευταίων στην κλείδα κατανομής στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο, για αξία που αντιστοιχεί στην αξία των τραπεζογραμματίων ευρώ που εκδίδει.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 της απόφασης ΕΚΤ/2010/23 (5), τα υπόλοιπα εντός του Ευρωσυστήματος που αφορούν τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ τοκίζονται με βάση το επιτόκιο αναφοράς. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 της ίδιας απόφασης, ο διακανονισμός των τόκων πραγματοποιείται με πληρωμές διενεργούμενες μέσω του TARGET2.

(5)

Στην αιτιολογική σκέψη αριθ. 7 της απόφασης ΕΚΤ/2010/23 ορίζεται ότι το εισόδημα που συγκεντρώνει η ΕΚΤ από την τοκοφορία των απαιτήσεών της εντός του Ευρωσυστήματος έναντι των ΕθνΚΤ, το οποίο συνδέεται με το μερίδιό της στα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ, θα πρέπει καταρχήν να διανέμεται στις ΕθνΚΤ, κατ' αναλογία προς τα μερίδια συμμετοχής τους στην κλείδα κατανομής στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο, εντός του οικονομικού έτους κατά το οποίο συγκεντρώνεται, σύμφωνα με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου.

(6)

Ομοίως, το εισόδημα που συγκεντρώνει η ΕΚΤ από αγορές τίτλων βάσει του προγράμματος SMP, του τρίτου προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών (third covered bond purchase programme, εφεξής το «πρόγραμμα CBPP3») και του προγράμματος αγοράς τιτλοποιημένων απαιτήσεων (asset-backed securities purchase programme, εφεξής το «πρόγραμμα ABSPP») θα πρέπει καταρχήν να διανέμεται στις ΕθνΚΤ κατ' αναλογία προς τα μερίδια συμμετοχής τους στην κλείδα κατανομής στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο, εντός του οικονομικού έτους κατά το οποίο συγκεντρώνεται.

(7)

Κατά τη διανομή του εισοδήματός της από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ και από τις αγορές τίτλων βάσει των προγραμμάτων SΜΡ, CBPP3 και ABSPP η ΕΚΤ θα πρέπει να στηρίζεται σε εκτίμηση των οικονομικών της αποτελεσμάτων για το οικείο έτος που θα λαμβάνει δεόντως υπόψη την ανάγκη μεταφοράς κεφαλαίων σε πρόβλεψη έναντι συναλλαγματικού κινδύνου, κινδύνου επιτοκίου, πιστωτικού κινδύνου και κινδύνου τιμής χρυσού, καθώς και τη διαθεσιμότητα προβλέψεων δυνάμενων να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη αναμενόμενων δαπανών.

(8)

Κατά τον προσδιορισμό του ποσού καθαρού κέρδους της ΕΚΤ που μεταβιβάζεται στα γενικά αποθεματικά, σύμφωνα με το άρθρο 33.1 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής το «καταστατικό του ΕΣΚΤ»), το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να θεωρεί διανεμητέο στο ακέραιο στις ΕθνΚΤ κάθε μέρος του κέρδους αυτού που συνιστά εισόδημα από κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ και από αγορές τίτλων βάσει των προγραμμάτων SΜΡ, CBPP3 και ABSPP,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)   «ΕθνΚΤ»: η εθνική κεντρική τράπεζα κράτους μέλους με νόμισμα το ευρώ·

β)   «υπόλοιπα εντός του Ευρωσυστήματος που αφορούν τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ»: οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν μεταξύ ορισμένης ΕθνΚΤ και της ΕΚΤ και μεταξύ ορισμένης ΕθνΚΤ και των άλλων ΕθνΚΤ, συνεπεία της εφαρμογής του άρθρου 4 της απόφασης ΕΚΤ/2010/29·

γ)   «εισόδημα της ΕΚΤ από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ»: το εισόδημα της ΕΚΤ από την τοκοφορία των απαιτήσεών της εντός του Ευρωσυστήματος έναντι των ΕθνΚΤ, το οποίο συνδέεται με το μερίδιό της στα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ, συνεπεία της εφαρμογής του άρθρου 2 της απόφασης ΕΚΤ/2010/23·

δ)   «εισόδημα της ΕΚΤ από τίτλους»: το καθαρό εισόδημα της ΕΚΤ από αγορές i) τίτλων βάσει του προγράμματος SMP, σύμφωνα με την απόφαση ΕΚΤ/2010/5 (6), ii) καλυμμένων ομολογιών βάσει του προγράμματος CBPP3, σύμφωνα με την απόφαση ΕΚΤ/2014/40, και iii) τιτλοποιημένων απαιτήσεων βάσει του προγράμματος ABSPP, σύμφωνα με την απόφαση ΕΚΤ/2014/45.

Άρθρο 2

Ενδιάμεση διανομή του εισοδήματος της ΕΚΤ από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ και από τίτλους

1.   Το εισόδημα της ΕΚΤ από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ και από τίτλους καθίσταται απαιτητό στο ακέραιο από τις ΕθνΚΤ εντός του οικονομικού έτους κατά το οποίο συγκεντρώνεται, διανέμεται δε σε αυτές κατ' αναλογία προς τα καταβεβλημένα μερίδια συμμετοχής τους στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ.

2.   Με την επιφύλαξη διαφορετικής απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, η ΕΚΤ διανέμει στις ΕθνΚΤ το εισόδημα που συγκεντρώνει από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ και από τίτλους εντός κάθε οικονομικού έτους την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

3.   Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που λαμβάνεται δυνάμει του καταστατικού του ΕΣΚΤ επιτρέπεται η μείωση του ποσού του εισοδήματος της ΕΚΤ από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ αναφορικά με δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται η ΕΚΤ σε σχέση με την έκδοση και επεξεργασία τραπεζογραμματίων ευρώ.

Άρθρο 3

Παρέκκλιση από το άρθρο 2

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2, πριν από τη λήξη του εκάστοτε οικονομικού έτους το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει εάν το σύνολο ή μέρος του εισοδήματος της ΕΚΤ κατά τα οριζόμενα στο εν λόγω άρθρο θα πρέπει να παρακρατηθεί, στο μέτρο που κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το ποσό του διανεμόμενου εισοδήματος δεν υπερβαίνει το καθαρό κέρδος της ΕΚΤ για το ίδιο έτος. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται στην περίπτωση που το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν αιτιολογημένης εκτίμησης την οποία εκπονεί η εκτελεστική επιτροπή, πιθανολογεί ότι η ΕΚΤ θα πραγματοποιήσει ετήσια συνολική ζημία ή καθαρό ετήσιο κέρδος μικρότερο του εκτιμώμενου εισοδήματός της κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2. Πριν από τη λήξη του εκάστοτε οικονομικού έτους το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να μεταφέρει το σύνολο ή μέρος του εισοδήματος της ΕΚΤ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 σε πρόβλεψη έναντι συναλλαγματικού κινδύνου, κινδύνου επιτοκίου, πιστωτικού κινδύνου και κινδύνου τιμής χρυσού.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος και κατάργηση

1.   Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 31η Δεκεμβρίου 2014.

2.   Η απόφαση ΕΚΤ/2010/24 καταργείται από τις 31 Δεκεμβρίου 2014.

3.   Κάθε αναφορά στην απόφαση ΕΚΤ/2010/24 θεωρείται ότι γίνεται στην παρούσα απόφαση.

Φρανκφούρτη, 15 Δεκεμβρίου 2014.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Mario DRAGHI


(1)  Απόφαση ΕΚΤ/2010/24, της 25ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με την ενδιάμεση διανομή του εισοδήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ και από την αγορά τίτλων βάσει του προγράμματος για τις αγορές τίτλων (ΕΕ L 6 της 11.1.2011, σ. 35).

(2)  Απόφαση ΕΚΤ/2014/40, της 15ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με την εφαρμογή του τρίτου προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών (ΕΕ L 335 της 22.11.2014, σ. 22).

(3)  Απόφαση (ΕΕ) 2015/5 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 19ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς τιτλοποιημένων απαιτήσεων (ΕΚΤ/2014/45) (ΕΕ L 1 της 6.1.2015, σ. 4).

(4)  Απόφαση ΕΚΤ/2010/29, της 13ης Δεκεμβρίου 2010, σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ (ΕΕ L 35 της 9.2.2011, σ. 26).

(5)  Απόφαση ΕΚΤ/2010/23, της 25ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με την κατανομή του νομισματικού εισοδήματος των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ (ΕΕ L 35 της 9.2.2011, σ. 17).

(6)  Απόφαση ΕΚΤ/2010/5, της 14ης Μαΐου 2010, σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος για τις αγορές τίτλων (ΕΕ L 124 της 20.5.2010, σ. 8).


Top