EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0042(01)

2014/781/EE: Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 21ης Οκτωβρίου 2014 , σχετικά με μεταβατικές διατάξεις για την εφαρμογή ελάχιστων αποθεματικών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μετά την εισαγωγή του ευρώ στη Λιθουανία (ΕΚΤ/2014/42)

OJ L 327, 12.11.2014, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/781/oj

12.11.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 327/6


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 21ης Οκτωβρίου 2014

σχετικά με μεταβατικές διατάξεις για την εφαρμογή ελάχιστων αποθεματικών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μετά την εισαγωγή του ευρώ στη Λιθουανία

(ΕΚΤ/2014/42)

(2014/781/EE)

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 19.1 και το άρθρο 46.2 πρώτη περίπτωση,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2531/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με την εφαρμογή ελάχιστων αποθεματικών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (1),

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 12ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών (ΕΚΤ/2003/9) (2),

Έχοντας υπόψη των κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2532/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για επιβολή κυρώσεων (3),

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (4), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1 και το άρθρο 6 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 24ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τη λογιστική κατάσταση των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΚΤ/2013/33) (5),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015 σημαίνει ότι από την ημερομηνία αυτή τα εγκατεστημένα στην επικράτειά της πιστωτικά ιδρύματα και υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων θα υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών.

(2)

Η ένταξη των εν λόγω ιδρυμάτων στο σύστημα υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών του Ευρωσυστήματος απαιτεί τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλότητα της ένταξής τους, χωρίς αυτή να καθίσταται υπέρμετρα επαχθής για τα πιστωτικά ιδρύματα στα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της Λιθουανίας.

(3)

Από το άρθρο 5 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας συνάγεται ότι η ΕΚΤ, με τη βοήθεια των εθνικών κεντρικών τραπεζών, συλλέγει τις απαραίτητες στατιστικές πληροφορίες είτε από τις αρμόδιες εθνικές αρχές είτε απευθείας από οικονομικούς παράγοντες προκειμένου να διασφαλιστεί, μεταξύ άλλων, η έγκαιρη προετοιμασία στον τομέα της στατιστικής ενόψει της υιοθέτησης του ευρώ από ορισμένο κράτος μέλος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, οι όροι «ίδρυμα», «υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών», «περίοδος τήρησης» και «βάση των αποθεματικών» έχουν την ίδια έννοια με αυτή που τους αποδίδεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 (ΕΚΤ/2003/9).

Άρθρο 2

Μεταβατικές διατάξεις για ιδρύματα εγκατεστημένα στη Λιθουανία

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 (ΕΚΤ/2003/9), για τα ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στη Λιθουανία προβλέπεται μεταβατική περίοδος τήρησης εκτεινόμενη χρονικά από την 1η έως τις 27 Ιανουαρίου 2015.

2.   Η βάση των αποθεματικών των εγκατεστημένων στη Λιθουανία ιδρυμάτων καθορίζεται για τη μεταβατική περίοδο τήρησης με βάση τα στοιχεία της λογιστικής κατάστασης της 31ης Οκτωβρίου 2014. Τα ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στη Λιθουανία γνωστοποιούν στη Lietuvos bankas τη βάση των αποθεματικών τους σύμφωνα με το πλαίσιο παροχής στοιχείων νομισματικής και τραπεζικής στατιστικής της ΕΚΤ, το οποίο καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 (ΕΚΤ/2013/33). Η βάση των αποθεματικών για τη μεταβατική περίοδο τήρησης όσον αφορά τα ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στη Λιθουανία και απολαύουν της παρέκκλισης του άρθρου 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 (ΕΚΤ/2013/33) υπολογίζεται με βάση τη λογιστική κατάσταση της 30ής Σεπτεμβρίου 2014.

3.   Για τη μεταβατική περίοδο τήρησης, ο υπολογισμός των ελάχιστων αποθεματικών των ιδρυμάτων που είναι εγκατεστημένα στη Λιθουανία πραγματοποιείται από το ίδιο το ίδρυμα ή από την Lietuvos bankas. Το μέρος που διενεργεί τον υπολογισμό κοινοποιεί τα υπολογισθέντα ελάχιστα αποθεματικά στο άλλο μέρος, παρέχοντάς του ικανό χρόνο για την επαλήθευσή τους και για την υποβολή αναθεωρήσεων. Αμφότερα τα μέρη επιβεβαιώνουν τα υπολογισθέντα ελάχιστα αποθεματικά και τις τυχόν αναθεωρήσεις τους το αργότερο την 9η Δεκεμβρίου 2014. Εάν το μέρος προς το οποίο γίνεται η κοινοποίηση δεν επιβεβαιώσει το ύψος των ελάχιστων αποθεματικών έως την 9η Δεκεμβρίου 2014, θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί την εφαρμογή του εν λόγω ποσού για τη μεταβατική περίοδο τήρησης.

4.   Οι διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφοι 2 έως 4 εφαρμόζονται αναλογικά στα ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στη Λιθουανία, κατά τρόπο ώστε για τις αρχικές περιόδους τήρησης να δύνανται αυτά να αφαιρούν από τη βάση των αποθεματικών τους υποχρεώσεις έναντι ιδρυμάτων εγκατεστημένων στη Λιθουανία, έστω και αν κατά τον χρόνο του υπολογισμού των ελάχιστων αποθεματικών τα εν λόγω ιδρύματα δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των ιδρυμάτων που υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 (ΕΚΤ/2003/9).

Άρθρο 3

Μεταβατικές διατάξεις για ιδρύματα εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ

1.   Η ύπαρξη μεταβατικής περιόδου για ιδρύματα εγκατεστημένα στη Λιθουανία δεν επηρεάζει την περίοδο τήρησης που ισχύει για ιδρύματα εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 (ΕΚΤ/2003/9).

2.   Για τις περιόδους τήρησης που εκτείνονται χρονικά από την 10η Δεκεμβρίου 2014 έως την 27η Ιανουαρίου 2015 και από την 28η Ιανουαρίου έως την 10η Μαρτίου 2015, ιδρύματα εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ δύνανται, με απόφασή τους, να αφαιρούν από τη βάση των αποθεματικών τους υποχρεώσεις έναντι ιδρυμάτων εγκατεστημένων στη Λιθουανία, έστω και αν κατά τον χρόνο του υπολογισμού των ελάχιστων αποθεματικών τα εν λόγω ιδρύματα δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των ιδρυμάτων που υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 (ΕΚΤ/2003/9).

3.   Ιδρύματα εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ, τα οποία επιθυμούν να αφαιρέσουν από τη βάση των αποθεματικών τους υποχρεώσεις έναντι ιδρυμάτων εγκατεστημένων στη Λιθουανία, υπολογίζουν τα ελάχιστα αποθεματικά τους για τις περιόδους τήρησης που εκτείνονται χρονικά από τη 10η Δεκεμβρίου 2014 έως την 27η Ιανουαρίου 2015 και από την 28η Ιανουαρίου έως τη 10η Μαρτίου 2015, με βάση τα στοιχεία της λογιστικής κατάστασης της 31ης Οκτωβρίου 2014 και της 30ής Νοεμβρίου 2014, αντίστοιχα, και υποβάλλουν στατιστικές πληροφορίες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο μέρος 1 του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 (ΕΚΤ/2013/33), εμφανίζοντας τα ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στη Λιθουανία ως ιδρύματα που υπόκεινται ήδη στο σύστημα υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών της ΕΚΤ.

Εν προκειμένω, δεν θίγεται η υποχρέωση των ιδρυμάτων να υποβάλλουν στατιστικές πληροφορίες για τις σχετικές περιόδους με βάση τον πίνακα 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 (ΕΚΤ/2013/33), εξακολουθώντας να εμφανίζουν τα ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στη Λιθουανία ως τράπεζες εγκατεστημένες στον «Υπόλοιπο κόσμο».

Κατά την υποβολή των πινάκων τηρούνται οι προθεσμίες και οι διαδικασίες που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 (ΕΚΤ/2013/33).

4.   Για τις περιόδους τήρησης που αρχίζουν τον Δεκέμβριο του 2014 και τον Ιανουάριο του 2015, ιδρύματα εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ, τα οποία απολαύουν της παρέκκλισης του άρθρου 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 (ΕΚΤ/2013/33) και επιθυμούν να αφαιρέσουν από τη βάση των αποθεματικών τους υποχρεώσεις έναντι ιδρυμάτων εγκατεστημένων στη Λιθουανία, υπολογίζουν τα ελάχιστα αποθεματικά τους με βάση τα στοιχεία των λογιστικών καταστάσεων της 30ής Σεπτεμβρίου 2014 και υποβάλλουν στατιστικές πληροφορίες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο μέρος 1 του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 (ΕΚΤ/2013/33), εμφανίζοντας τα ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στη Λιθουανία ως ιδρύματα που υπόκεινται ήδη στο σύστημα υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών της ΕΚΤ.

Εν προκειμένω, δεν θίγεται η υποχρέωση των ιδρυμάτων να υποβάλλουν στατιστικές πληροφορίες για τις σχετικές περιόδους με βάση τον πίνακα 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 (ΕΚΤ/2013/33), εξακολουθώντας να εμφανίζουν τα ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στη Λιθουανία ως τράπεζες εγκατεστημένες στον «Υπόλοιπο κόσμο».

Κατά την υποβολή των στατιστικών πληροφοριών τηρούνται οι προθεσμίες και οι διαδικασίες που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 (ΕΚΤ/2013/33).

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

1.   Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Lietuvos bankas, σε ιδρύματα εγκατεστημένα στη Λιθουανία και σε ιδρύματα εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ.

2.   Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Νοεμβρίου 2014.

3.   Εφόσον στην παρούσα απόφαση δεν περιλαμβάνονται ειδικότερες διατάξεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 (ECB/2003/9) και (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 (ΕΚΤ/2013/33).

Φρανκφούρτη, 21 Οκτωβρίου 2014.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Mario DRAGHI


(1)  ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 250 της 2.10.2003, σ. 10.

(3)  ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 4.

(4)  ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 8.

(5)  ΕΕ L 297 της 7.11.2013, σ. 1.


Top