EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1352

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2013 , για την κατάρτιση των εντύπων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

OJ L 341, 18.12.2013, p. 10–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/05/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1352/oj

18.12.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 341/10


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Δεκεμβρίου 2013

για την κατάρτιση των εντύπων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 12 παράγραφος 7,

Μετά από διαβούλευση με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 608/2013 καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες παρέμβασης των τελωνειακών αρχών, όταν εμπορεύματα για τα οποία υπάρχει υποψία ότι παραβιάζουν δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας τελούν ή θα έπρεπε να τελούν υπό τελωνειακή επιτήρηση ή τελωνειακό έλεγχο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου (2).

(2)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 608/2013 πρόσωπα και οντότητες που είναι εξουσιοδοτημένα δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση στην αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία με την οποία ζητούν την παρέμβαση των τελωνειακών αρχών για τα εμπορεύματα αυτά (αίτηση) και μπορούν επίσης να ζητήσουν την παράταση του διαστήματος παρέμβασης των τελωνειακών αρχών σύμφωνα με αίτηση που είχε εγκριθεί προηγουμένως (αίτηση παράτασης).

(3)

Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίες συνθήκες για την αίτηση παρέμβασης και για την αίτηση παράτασης, είναι σκόπιμο να καταρτιστούν τυποποιημένα έντυπα.

(4)

Τα εν λόγω τυποποιημένα έντυπα θα πρέπει να αντικαταστήσουν αυτά που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1891/2004 της Επιτροπής (3) για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου (4), ο οποίος πρόκειται να καταργηθεί με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 608/2013.

(5)

Ως εκ τούτου, πρέπει να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1891/2004.

(6)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 608/2013 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014 και, ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται από την εν λόγω ημερομηνία.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 34 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Η αίτηση με την οποία ζητείται η παρέμβαση των τελωνειακών αρχών όσον αφορά εμπορεύματα για τα οποία υπάρχει υποψία ότι παραβιάζουν δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας (αίτηση) που αναφέρεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013 υποβάλλεται με χρήση του εντύπου που παρατίθεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

2.   Η αίτηση για την παράταση του διαστήματος παρέμβασης των τελωνειακών αρχών (αίτηση παράτασης) που αναφέρεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013 υποβάλλεται με χρήση του εντύπου που παρατίθεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

3.   Τα έντυπα που παρατίθενται στα παραρτήματα I και II συμπληρώνονται σύμφωνα με τις σημειώσεις για τη συμπλήρωση της αίτησης που αναφέρονται στο παράρτημα III.

Άρθρο 2

Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013, τα έντυπα που παρατίθενται στα παραρτήματα I και II του παρόντος κανονισμού, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, συμπληρώνονται ευανάγνωστα με το χέρι.

Τα εν λόγω έντυπα δεν φέρουν σβησίματα, διορθώσεις ή άλλες μεταβολές και αποτελούνται από δύο αντίτυπα.

Για τα έντυπα που συμπληρώνονται με το χέρι χρησιμοποιείται μελάνη και κεφαλαία γράμματα.

Άρθρο 3

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1891/2004 καταργείται.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 4 Δεκεμβρίου 2013.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 181 της 29.6.2013, σ. 15.

(2)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1891/2004 της Επιτροπής, της 21ης Οκτωβρίου 2004, για τη θέσπιση διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου για την παρέμβαση των τελωνειακών αρχών έναντι εμπορευμάτων που είναι ύποπτα ότι παραβιάζουν ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται έναντι των εμπορευμάτων που διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν παρόμοια δικαιώματα (ΕΕ L 328 της 30.10.2004, σ. 16).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, για την παρέμβαση των τελωνειακών αρχών έναντι εμπορευμάτων που είναι ύποπτα ότι παραβιάζουν ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται έναντι των εμπορευμάτων που διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν παρόμοια δικαιώματα (ΕΕ L 196 της 2.8.2003, σ. 7).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Image

Image

Image

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

I.   ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

Τα πεδία του εντύπου που σημειώνονται με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά πεδία και πρέπει να συμπληρωθούν.

Όταν σε μία θέση ένα ή περισσότερα πεδία επισημαίνονται με σύμβολο (+), τουλάχιστον ένα από αυτά τα πεδία πρέπει να συμπληρωθεί.

Δεν πρέπει να καταχωρίζονται δεδομένα στις θέσεις που φέρουν την ένδειξη «για υπηρεσιακή χρήση».

Θέση 1:   Αιτών

Σ’ αυτή τη θέση πρέπει να αναγράφονται λεπτομερή στοιχεία του αιτούντος. Η θέση αυτή περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το όνομα και την πλήρη διεύθυνση του αιτούντος και τον αριθμό τηλεφώνου του, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου ή φαξ. Ο αιτών μπορεί, ενδεχομένως, να αναγράψει τον αριθμό φορολογικού μητρώου του, κάθε άλλο εθνικό αριθμό μητρώου και τον αριθμό καταχώρισης και αναγνώρισης οικονομικού φορέα (αριθ. EORI), που είναι ένας αριθμός, μοναδικός για όλη την Ένωση, ο οποίος αποδίδεται από την τελωνειακή αρχή ενός κράτους μέλους σε οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν σε τελωνειακές δραστηριότητες. Ο αιτών μπορεί επίσης να εγγράψει, κατά περίπτωση, την ηλεκτρονική του διεύθυνση και τη διεύθυνση δικτυακού τόπου του.

Θέση 2:   Ενωσιακή αίτηση/Εθνική αίτηση

Σημειώνεται η κατάλληλη θέση ώστε να διευκρινίζεται αν η αίτηση είναι εθνική ή ενωσιακή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 σημεία 10) και 11) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013.

Θέση 3:   Ιδιότητα του αιτούντος

Σημειώνεται η κατάλληλη θέση ώστε να διευκρινίζεται η ιδιότητα του αιτούντος κατά την έννοια του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει έγγραφα που παρέχουν στοιχεία που να πείθουν την αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία ότι ο αιτών δικαιούται να υποβάλει αίτηση.

Θέση 4:   Αντιπρόσωπος που υποβάλλει την αίτηση εξ ονόματος του αιτούντος

Όταν η αίτηση υποβάλλεται από τον αιτούντα μέσω αντιπροσώπου, στη θέση αυτή πρέπει να αναγράφονται λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τον εν λόγω αντιπρόσωπο. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει αποδεικτικά στοιχεία για την παρασχεθείσα εξουσιοδότηση να ενεργεί ως αντιπρόσωπος σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση και πρέπει να σημειώνεται η αντίστοιχη θέση.

Θέση 5:   Είδος δικαιώματος για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση

Πρέπει να αναφέρεται το είδος (τα είδη) των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) προς επιβολή επιλέγοντας την κατάλληλη θέση.

Θέση 6:   κράτος μέλος ή, στην περίπτωση ενωσιακής αίτησης, τα κράτη μέλη για το οποίο/τα οποία ζητείται η παρέμβαση των τελωνειακών αρχών

Το κράτος μέλος ή, στην περίπτωση ενωσιακής αίτησης, τα κράτη μέλη για το οποίο/τα οποία ζητείται η παρέμβαση των τελωνειακών αρχών πρέπει να αναφέρεται/αναφέρονται επιλέγοντας την κατάλληλη θέση.

Θέση 7:   Αντιπρόσωπος για νομικά θέματα

Στη θέση αυτή πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του αντιπροσώπου που ορίζεται από τον αιτούντα να αναλάβει τα νομικά θέματα.

Θέση 8:   Αντιπρόσωπος για τεχνικά θέματα

Σε περίπτωση που ο αντιπρόσωπος για τα τεχνικά θέματα είναι διαφορετικός από τον αντιπρόσωπο που αναγράφεται στη θέση 7, στη θέση αυτή πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του αντιπροσώπου για τα τεχνικά θέματα.

Θέση 9:   Στοιχεία των οριζόμενων αντιπροσώπων για νομικά και τεχνικά θέματα σε περίπτωση ενωσιακής αίτησης

Στην περίπτωση ενωσιακής αίτησης, τα στοιχεία του αντιπροσώπου ή των αντιπροσώπων που ορίζεται/ορίζονται από τον αιτούντα για να αναλάβει/αναλάβουν τα τεχνικά και νομικά θέματα στα κράτη μέλη τα οποία αναγράφονται στη θέση 6, πρέπει να παρέχονται σε χωριστό παράρτημα, το οποίο περιέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ζητούνται στις θέσεις 7 και 8. Σε περίπτωση που ο αντιπρόσωπος έχει οριστεί για περισσότερα του ενός κράτη μέλη, πρέπει να αναφέρεται σαφώς για ποια κράτη μέλη έχει οριστεί.

Θέση 10:   Διαδικασία για μικρές αποστολές

Όταν ο αιτών επιθυμεί να ζητήσει την εφαρμογή της διαδικασίας για την καταστροφή των εμπορευμάτων σε μικρές αποστολές που προβλέπεται στο άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013, η θέση αυτή πρέπει να συμπληρωθεί.

Θέση 11:   Κατάλογος δικαιωμάτων στα οποία αναφέρεται η αίτηση

Στη θέση αυτή πρέπει να αναγράφονται πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα ή τα δικαιώματα προς επιβολή.

Στη στήλη «Αριθ.» πρέπει να καταχωρίζονται οι αύξοντες αριθμοί για καθένα από τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στο οποίο αναφέρεται η αίτηση.

Στη στήλη «Είδος δικαιώματος», πρέπει να αναφέρεται το είδος του ΔΔΙ με τη χρησιμοποίηση των ενδεδειγμένων συντομογραφιών που αναγράφονται στη θέση 5 σε παρένθεση.

Στη στήλη «Κατάλογος εμπορευμάτων στα οποία εφαρμόζεται το δικαίωμα» πρέπει να αναγράφεται το είδος των εμπορευμάτων που καλύπτονται από το σχετικό ΔΔΙ και για το οποίο ο αιτών επιθυμεί να ζητήσει την επιβολή της τελωνειακής νομοθεσίας.

Επιμέρους θέση «Περιορισμένη επεξεργασία» στις θέσεις 12-28

Όταν ο αιτών επιθυμεί να ζητήσει οι πληροφορίες που παρέσχε στις θέσεις 12-28 να αποτελέσουν το αντικείμενο περιορισμένης επεξεργασίας κατά την έννοια του άρθρου 31 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013, πρέπει να συμπληρώνεται αυτή η επιμέρους θέση.

Σελίδα 2:   Πληροφορίες σχετικά με τα αυθεντικά εμπορεύματα στις θέσεις 12-19

Ο αιτών αναγράφει στις θέσεις 12-19, κατά περίπτωση, τα ειδικά και τεχνικά δεδομένα για τα αυθεντικά εμπορεύματα, τις πληροφορίες που απαιτούνται για να μπορούν οι τελωνειακές αρχές να προσδιορίζουν εύκολα τα εμπορεύματα για τα οποία υπάρχει υποψία ότι παραβιάζουν τα ΔΔΙ και τις πληροφορίες που είναι χρήσιμες για τη διενεργούμενη από τις τελωνειακές αρχές ανάλυση και αξιολόγηση του κινδύνου παραβίασης του ή των σχετικών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Θέση 12:   Λεπτομερής περιγραφή των εμπορευμάτων

Η θέση 12 πρέπει να περιέχει περιγραφή των αυθεντικών εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων της παρουσίασης και των γραφικών συμβόλων, του κωδικού της συνδυασμένης ονοματολογίας τους, καθώς και την αξία τους στην εσωτερική αγορά της ΕΕ. Ο αιτών, κατά περίπτωση, παρέχει εικόνες των εν λόγω εμπορευμάτων. Οι πληροφορίες πρέπει να ταξινομούνται ανάλογα με το είδος ή το σύνολο των εμπορευμάτων.

Θέση 13:   Διακριτικά χαρακτηριστικά εμπορευμάτων

Η θέση 13 περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα τυπικά χαρακτηριστικά των αυθεντικών εμπορευμάτων, όπως η σήμανση, οι ετικέτες, τα νήματα ασφαλείας, τα ολογραφήματα, τα κομβία, οι κινητές ετικέτες και οι γραμμωτοί κώδικες, αναφέροντας την ακριβή θέση αυτών των χαρακτηριστικών επί των εμπορευμάτων και τη μορφή τους.

Θέση 14:   Τόπος παραγωγής

Η θέση 14 περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον τόπο παραγωγής των αυθεντικών εμπορευμάτων.

Θέση 15:   Εμπλεκόμενες επιχειρήσεις

Η θέση 15 περιέχει πληροφορίες σχετικά με τους εγκεκριμένους εισαγωγείς, προμηθευτές, κατασκευαστές, μεταφορείς, παραλήπτες ή εξαγωγείς. Οι πληροφορίες πρέπει να ταξινομούνται ανάλογα με το είδος των εμπορευμάτων.

Θέση 16:   Έμποροι

Η θέση 16 περιέχει πληροφορίες για πρόσωπα ή οντότητες που έχουν λάβει άδεια για εμπόριο προϊόντων που συνδέονται με τη χρήση ΔΔΙ για τα οποία ζητείται η επιβολή. Οι πληροφορίες αφορούν το όνομα, τη διεύθυνση και τους αριθμούς εγγραφής σε μητρώα, όπως τον αριθμό EORI, των εν λόγω προσώπων ή οντοτήτων. Ομοίως, οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο οι κάτοχοι άδειας μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν άδεια χρήσης του/των εν λόγω δικαιώματος/δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Θέση 17:   Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων και πληροφορίες σχετικά με τη διανομή των εμπορευμάτων

Η θέση 17 περιέχει πληροφορίες σχετικά με δίκτυα διανομής των αυθεντικών εμπορευμάτων, όπως πληροφορίες όσον αφορά κεντρικές αποθήκες, υπηρεσίες αποστολής, μέσα μεταφοράς, οδούς μεταφοράς και παράδοση, καθώς και σχετικά με τελωνειακές διαδικασίες και υπηρεσίες όπου πραγματοποιείται ο εκτελωνισμός των αυθεντικών εμπορευμάτων.

Θέση 18:   Συσκευασίες

Η θέση αυτή περιέχει πληροφορίες για τη συσκευασία των αυθεντικών εμπορευμάτων, όπως πληροφορίες σχετικά με:

α)

το είδος συσκευασιών, που αναφέρεται με τους αντίστοιχους κωδικούς, όπως παρατίθενται στο παράρτημα 38 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής (1)·

β)

τα τυπικά χαρακτηριστικά των συσκευασιών (για παράδειγμα, σήμανση, ετικέτες, νήματα ασφαλείας, ολογραφήματα, κομβία, κινητές ετικέτες και γραμμωτοί κώδικες), καθώς και την ακριβή θέση των χαρακτηριστικών στοιχείων στη συσκευασία·

γ)

τον ειδικό σχεδιασμό συσκευασίας (χρώμα, σχήμα)·

δ)

κατά περίπτωση, τις εικόνες των εν λόγω εμπορευμάτων.

Θέση 19:   Συνοδευτικά έγγραφα

Η θέση 19 περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα που συνοδεύουν τα αυθεντικά εμπορεύματα, όπως ενημερωτικά δελτία, έντυπα οδηγιών χρήσεως, πιστοποιητικά εγγύησης ή άλλα παρόμοια έντυπα.

Σελίδα 3:   Πληροφορίες σχετικά με εμπορεύματα που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στις θέσεις 20-27

Ο αιτών αναφέρει στις θέσεις 20-27, ανάλογα με την περίπτωση, κάθε πληροφορία χρήσιμη για τη διενεργούμενη από τις τελωνειακές αρχές ανάλυση και αξιολόγηση του κινδύνου παραβίασης του ή των σχετικών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Θέση 20:   Λεπτομέρειες όσον αφορά τα εμπορεύματα

Η θέση 20 περιλαμβάνει περιγραφή των εμπορευμάτων για τα οποία υπάρχει υποψία ότι παραβιάζουν δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας (εμπορεύματα που παραβιάζουν ΔΔΙ), συμπεριλαμβανομένων της παρουσίασης και των γραφικών συμβόλων. Ο αιτών, κατά περίπτωση, διαβιβάζει εικόνες των εν λόγω εμπορευμάτων. Οι πληροφορίες πρέπει να ταξινομούνται ανάλογα με το είδος ή το σύνολο των εμπορευμάτων.

Θέση 21:   Διακριτικά χαρακτηριστικά εμπορευμάτων

Η θέση 21 περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα τυπικά χαρακτηριστικά των εμπορευμάτων για τα οποία υπάρχει υποψία ότι παραβιάζουν το/τα ΔΔΙ, όπως σήμανση, ετικέτες, νήματα ασφαλείας, ολογραφήματα, κομβία, κινητές ετικέτες και γραμμωτοί κώδικες, αναφέροντας την ακριβή θέση αυτών των χαρακτηριστικών επί των εμπορευμάτων και τη μορφή τους.

Θέση 22:   Τόπος παραγωγής

Η θέση 22 περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον γνωστό ή πιθανό τόπο καταγωγής, την προέλευση και την παράδοση των εμπορευμάτων που παραβιάζουν το/τα ΔΔΙ.

Θέση 23:   Εμπλεκόμενες επιχειρήσεις

Η θέση 23 περιέχει πληροφορίες σχετικά με τους εισαγωγείς, τους προμηθευτές, τους κατασκευαστές, τους μεταφορείς, τους παραλήπτες ή τους εξαγωγείς για τους οποίους υπάρχει υποψία ότι εμπλέκονται σε παραβιάσεις των σχετικών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Θέση 24:   Έμποροι

Η θέση 24 περιέχει πληροφορίες για πρόσωπα ή οντότητες που δεν έχουν λάβει άδεια για εμπόριο προϊόντων που συνδέονται με τη χρήση ΔΔΙ για τα οποία ζητείται η επιβολή και οι οποίοι εμπορεύονταν κατά το παρελθόν τα εν λόγω προϊόντα στην Ένωση.

Θέση 25:   Πληροφορίες σχετικά με τη διανομή εμπορευμάτων

Η θέση 25 περιέχει πληροφορίες σχετικά με δίκτυα διανομής των εμπορευμάτων που παραβιάζουν το/τα ΔΔΙ, όπως πληροφορίες όσον αφορά κεντρικές αποθήκες, υπηρεσίες αποστολής, μέσα μεταφοράς, οδούς μεταφοράς και τόπους παράδοσης, καθώς και σχετικά με τελωνειακές διαδικασίες και υπηρεσίες όπου πραγματοποιείται ο εκτελωνισμός των εμπορευμάτων που παραβιάζουν το/τα ΔΔΙ.

Θέση 26:   Συσκευασίες

Η θέση αυτή περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη συσκευασία των εμπορευμάτων για τα οποία υπάρχει υποψία ότι παραβιάζουν το/τα ΔΔΙ, όπως πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα:

α)

το είδος συσκευασιών, που αναφέρεται με τους αντίστοιχους κωδικούς, όπως παρατίθενται στο παράρτημα στο παράρτημα 38 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93·

β)

τα τυπικά χαρακτηριστικά των συσκευασιών (για παράδειγμα, σήμανση, ετικέτες, ολογραφήματα, κομβία, κινητές ετικέτες και γραμμωτοί κώδικες), καθώς και την ακριβή θέση των χαρακτηριστικών στοιχείων στη συσκευασία·

γ)

τον ειδικό σχεδιασμό συσκευασίας (χρώμα, σχήμα)·

δ)

κατά περίπτωση, τις εικόνες των εν λόγω εμπορευμάτων.

Θέση 27:   Συνοδευτικά έγγραφα

Η θέση 27 περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα που συνοδεύουν τα εμπορεύματα για τα οποία υπάρχει υποψία ότι παραβιάζουν το/τα ΔΔΙ, όπως ενημερωτικά δελτία, έντυπα οδηγιών χρήσεως, πιστοποιητικά εγγύησης ή άλλα παρόμοια έντυπα.

Θέση 28:   Πρόσθετες πληροφορίες

Ο αιτών μπορεί να παράσχει στη θέση 28 κάθε πρόσθετη πληροφορία χρήσιμη για τη διενεργούμενη από τις τελωνειακές αρχές ανάλυση και αξιολόγηση του κινδύνου παραβίασης του ή των σχετικών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως ειδικές πληροφορίες σχετικά με τις προβλεπόμενες παραδόσεις των εμπορευμάτων για τα οποία υπάρχει υποψία ότι παραβιάζουν το/τα ΔΔΙ, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών και λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τα μέσα μεταφοράς, τα εμπορευματοκιβώτια και τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Θέση 29:   Δεσμεύσεις

Να μην τροποποιηθεί το κείμενο ούτε να καταχωρισθούν δεδομένα στη θέση αυτή.

Θέση 30:   Υπογραφή

Στη θέση 30 ο αιτών ή ο αντιπρόσωπος του αιτούντος που αναφέρεται στη θέση 4, αναγράφει τον τόπο και την ημερομηνία συμπλήρωσης της αίτησης και υπογράφει. Το όνομα του υπογράφοντος αναγράφεται με κεφαλαία.

ΙΙ.   ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΕΡ ΟΥ Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα πεδία του εντύπου που σημειώνονται με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά πεδία και πρέπει να συμπληρωθούν.

Στις θέσεις στις οποίες τα πεδία επισημαίνονται με σύμβολο (+), πρέπει να συμπληρωθεί τουλάχιστον ένα από αυτά τα πεδία.

Δεν πρέπει να καταχωρίζονται δεδομένα στις θέσεις που φέρουν την ένδειξη «για υπηρεσιακή χρήση».

Θέση 1:   Στοιχεία του υπέρ ου η απόφαση

Σ’ αυτή τη θέση πρέπει να αναγράφονται λεπτομερή στοιχεία του υπέρ ου η απόφαση.

Θέση 2:   Αίτηση παράτασης

Ο αριθμός καταχώρισης της αίτησης, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων δύο ψηφίων, που αντιστοιχούν στον κωδικό ISO άλφα - 2 του κράτους μέλους που έκανε δεκτή την αίτηση, θα πρέπει να αναγράφεται σ’ αυτή τη θέση. Ο υπέρ ου η απόφαση αναφέρει εάν ζητά τροποποιήσεις των πληροφοριών που περιέχονται στην αίτηση επιλέγοντας την κατάλληλη θέση.

Θέση 3:   Υπογραφή

Στη θέση 3 ο υπέρ ου η απόφαση ή ο αντιπρόσωπος του υπέρ ου η απόφαση αναγράφει τον τόπο και την ημερομηνία συμπλήρωσης της αίτησης και υπογράφει. Το όνομα του υπογράφοντος αναγράφεται με κεφαλαία.


(1)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1).


Top