EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1304

Κανονισμοσ (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17 Δεκεμβρίου 2013 , για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου

OJ L 347, 20.12.2013, p. 470–486 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/08/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1304/oj

20.12.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 347/470


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 17 Δεκεμβρίου 2013

για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 164,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) θεσπίζει το πλαίσιο δράσης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας και ορίζει, ειδικότερα, τους θεματικούς στόχους, τις αρχές και τους κανόνες που διέπουν τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, τη διαχείριση και τον έλεγχο. Είναι, επομένως, αναγκαίο να προσδιοριστούν η αποστολή και το πεδίο εφαρμογής του ΕΚΤ, μαζί με τις σχετικές επενδυτικές προτεραιότητες που αφορούν τους θεματικούς στόχους, καθώς και να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις αναφορικά με τον τύπο δραστηριοτήτων που δύνανται να χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.

(2)

Το ΕΚΤ θα πρέπει να βελτιώσει τις ευκαιρίες απασχόλησης, να ενισχύσει την κοινωνική ένταξη, να καταπολεμήσει τη φτώχεια, να προαγάγει την εκπαίδευση, τις δεξιότητες και τη διά βίου μάθηση και να αναπτύξει ενεργές, συνολικές και βιώσιμες πολιτικές ένταξης στο πλαίσιο των καθηκόντων που του ανατίθενται από το άρθρο 162 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και με τον τρόπο αυτό να συμβάλει στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή σύμφωνα με το άρθρο 174 ΣΛΕΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 9 ΣΛΕΕ, το ΕΚΤ θα πρέπει να συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται με την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, την εγγύηση επαρκούς κοινωνικής προστασίας, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας.

(3)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 17ης Ιουνίου 2010 ζήτησε όλες οι κοινές πολιτικές, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για τη συνοχή, να στηρίξουν τη στρατηγική «Ευρώπη 2020: για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» («Στρατηγική Ευρώπη 2020»). Για να εξασφαλισθεί η πλήρης ευθυγράμμιση του ΕΚΤ με τους στόχους της εν λόγω στρατηγικής, ειδικά όσον αφορά την απασχόληση, την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, της φτώχειας και των διακρίσεων, το ΕΚΤ θα πρέπει να στηρίξει τα κράτη μέλη λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές Ευρώπη 2020 και τις σχετικές ανά χώρα συστάσεις που εγκρίθηκαν βάσει του άρθρου 121 παράγραφος 2 και του άρθρου 148 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ, και, κατά περίπτωση, σε εθνικό επίπεδο, τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων που βασίζονται στις εθνικές στρατηγικές για την απασχόληση, τις εθνικές κοινωνικές εκθέσεις, τις εθνικές στρατηγικές για την ένταξη των Ρομ και τις εθνικές στρατηγικές για την αναπηρία. Το ΕΚΤ θα πρέπει επίσης να συμβάλει σε διάφορες πτυχές της υλοποίησης των εμβληματικών πρωτοβουλιών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας», στη «Νεολαία σε κίνηση» και στην «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού». Θα πρέπει να στηρίξει επίσης τις σχετικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της «Ψηφιακής ατζέντας» και στην «Ένωση καινοτομίας».

(4)

Η Ένωση βρίσκεται ενώπιον διαρθρωτικών προκλήσεων που προκύπτουν από την οικονομική παγκοσμιοποίηση, την τεχνολογική αλλαγή και ένα συνεχώς γηράσκον εργατικό δυναμικό, καθώς και αυξανόμενες ελλείψεις σε δεξιότητες και εργατικό δυναμικό σε ορισμένους τομείς και σε ορισμένες περιφέρειες. Αυτές κατέστησαν εντονότερες λόγω της πρόσφατης οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης που οδήγησε σε αυξημένα επίπεδα ανεργίας, πλήττοντας ειδικότερα νεαρά άτομα και άλλα μειονεκτούντα άτομα, όπως οι μετανάστες και οι μειονότητες.

(5)

Το ΕΚΤ θα πρέπει να έχει στόχο την προώθηση της απασχόλησης, τη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στους πλέον αποκομμένους από την αγορά εργασίας και τη στήριξη της εθελοντικής κινητικότητας των εργαζομένων. Το ΕΚΤ θα πρέπει να στηρίζει επίσης την ενεργό και υγιή γήρανση, μεταξύ άλλων, μέσω καινοτόμων μορφών οργάνωσης της εργασίας, προαγωγής της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας και της αύξησης της απασχολησιμότητας. Προωθώντας την καλύτερη λειτουργία των αγορών εργασίας, με τη βελτίωση της διακρατικής και γεωγραφικής κινητικότητας των εργαζομένων, το ΕΚΤ θα πρέπει ιδιαίτερα να στηρίζει τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες απασχόλησης (δραστηριότητες EURES) όσον αφορά τις προσλήψεις και τις σχετικές υπηρεσίες πληροφόρησης, παροχής συμβουλών και καθοδήγησης σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο. Οι πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ θα πρέπει να συνάδουν με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο προβλέπει ότι κανείς δεν μπορεί να υποβληθεί σε αναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία.

(6)

Το ΕΚΤ θα πρέπει επίσης να προωθεί την κοινωνική ένταξη και να αποτρέπει και να καταπολεμά τη φτώχεια με στόχο να σπάσει ο κύκλος της μειονεξίας που διαιωνίζεται από γενιά σε γενιά, γεγονός το οποίο προϋποθέτει την κινητοποίηση μιας σειράς πολιτικών υπέρ των πλέον μειονεκτούντων ατόμων ανεξαρτήτως της ηλικίας τους (συμπεριλαμβανομένων παιδιών, φτωχών εργαζομένων και ηλικιωμένων γυναικών). Πρέπει να δοθεί προσοχή στη συμμετοχή των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων. Το ΕΚΤ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, ιδιαίτερα στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, των υπηρεσιών απασχόλησης και κατάρτισης, των υπηρεσιών για τους άστεγους, των εξωσχολικών υπηρεσιών φροντίδας, των υπηρεσιών φροντίδας παιδιών και των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης. Οι υποστηριζόμενες υπηρεσίες μπορεί να είναι δημόσιες, ιδιωτικές και/ή υπηρεσίες σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων, και να παρέχονται από διαφόρους τύπους παρόχων, ήτοι δημόσιες διοικήσεις, ιδιωτικές εταιρείες, κοινωνικές επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις.

(7)

Το ΕΚΤ θα πρέπει να αναλάβει να αντιμετωπίσει την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και να προωθήσει την ίση πρόσβαση σε εκπαίδευση καλής ποιότητας, να επενδύσει στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, να βελτιώσει τη συνάφεια των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας και να προωθήσει τη διά βίου μάθηση, συμπεριλαμβανομένων οδών τυπικής, άτυπης και μη τυπικής μάθησης.

(8)

Πέραν αυτών των προτεραιοτήτων, στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και τα λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη, θα πρέπει, με στόχο την αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης και των ευκαιριών απασχόλησης, να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και η ικανότητα της δημόσιας διοίκησης να ενεργεί κατά τρόπο που διασφαλίζει τη συμμετοχή. Η θεσμική ικανότητα των φορέων, συμπεριλαμβανομένων μη κυβερνητικών οργανώσεων, παροχής απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης και κοινωνικών πολιτικών, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της καταπολέμησης των διακρίσεων, θα πρέπει να ενισχυθεί.

(9)

Η υποστήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας «τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων» μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη όλων των θεματικών στόχων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι τοπικές αναπτυξιακές στρατηγικές με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ δεν θα πρέπει να περιέχουν αποκλεισμούς όσον αφορά τα μειονεκτούντα άτομα που ζουν στην περιοχή, τόσον από την άποψη της διοίκησης της ομάδας τοπικής δράσης όσο και από την άποψη του περιεχομένου της στρατηγικής.

(10)

Συγχρόνως, είναι κρίσιμης σημασίας η υποστήριξη της ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας των πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ένωσης και η εξασφάλιση ότι τα άτομα δύνανται να προσαρμοστούν, μέσω της απόκτησης κατάλληλων δεξιοτήτων και μέσω ευκαιριών διά βίου μάθησης, σε νέες προκλήσεις, όπως η μετάβαση σε μια οικονομία που βασίζεται στη γνώση, η ψηφιακή ατζέντα και η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ενεργειακά αποδοτικότερη. Επιδιώκοντας τους κύριους θεματικούς στόχους του, το ΕΚΤ θα πρέπει να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΚΤ θα πρέπει να στηρίξει τη μετάβαση του εργατικού δυναμικού από την εκπαίδευση στην απασχόληση, προς φιλικότερες για το περιβάλλον δεξιότητες και θέσεις εργασίας και θα πρέπει να αντιμετωπίσει παράλληλα τις ελλείψεις σε δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των ελλείψεων στους τομείς της ενεργειακής αποδοτικότητας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των βιώσιμων μεταφορών. Το ΕΚΤ θα πρέπει να συμβάλει επίσης στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργικότητας. Ο κοινωνικο-πολιτιστικός τομέας και οι τομείς του πολιτισμού και της δημιουργικότητας είναι σημαντικοί διότι συνδέονται έμμεσα με τους σκοπούς του ΕΚΤ· για τον λόγο αυτό, το δυναμικό τους θα πρέπει να ενσωματωθεί καλύτερα σε έργα και στον προγραμματισμό του ΕΚΤ.

(11)

Εν όψει της συνεχιζόμενης ανάγκης να καταβληθεί προσπάθεια για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων σε ολόκληρη την Ένωση, θα πρέπει να δημιουργηθεί μια πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ) για τις πλέον πληττόμενες περιφέρειες. Η ΠΑΝ θα πρέπει να υποστηρίξει στις περιφέρειες αυτές τους νέους που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΕΕΚ), που είναι άνεργοι ή οικονομικά μη ενεργοί ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό και επιταχύνοντας την εκτέλεση των δραστηριοτήτων που στηρίζονται από χρηματοδότηση του ΕΚΤ. Θα πρέπει να διατεθούν στην ΠΑΝ επιπλέον πιστώσεις σε συνδυασμό με τη χρηματοδότηση από το ΕΚΤ στις πλέον πληττόμενες περιφέρειες. Μέσω της εστίασης σε μεμονωμένα πρόσωπα και όχι σε δομές, η ΠΑΝ θα πρέπει να έχει ως σκοπό να συμπληρώσει άλλες χρηματοδοτούμενες από το ΕΚΤ πράξεις και εθνικές δράσεις που απευθύνονται στους ΕΕΕΚ, μεταξύ άλλων μέσω της υλοποίησης της «εγγύησης για τη νεολαία» σύμφωνα με τη σύσταση του Συμβουλίου της 22 Απριλίου 2013 για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία (4), η οποία προβλέπει ότι οι νέοι θα πρέπει να δέχονται προσφορά καλής ποιότητας εργασίας, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, μαθητείας ή άσκησης, εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που καθίστανται άνεργοι ή εξέρχονται από την τυπική εκπαίδευση. Η ΠΑΝ μπορεί επίσης να υποστηρίζει ενέργειες για την καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Η πρόσβαση των νέων και των οικογενειών τους ή συντηρουμένων από αυτούς ατόμων σε κοινωνικές παροχές δεν θα πρέπει να εξαρτάται από τη συμμετοχή των νέων στην ΠΑΝ.

(12)

Η ΠΑΝ θα πρέπει να ενταχθεί πλήρως στον προγραμματισμό του ΕΚΤ, αλλά θα πρέπει, κατά περίπτωση, να προβλεφθούν κατάλληλες ειδικές διατάξεις για την ΠΑΝ προς επίτευξη των στόχων της. Είναι απαραίτητο να απλοποιηθεί και να διευκολυνθεί η υλοποίησή της ΠΑΝ, ειδικότερα όσον αφορά τις διατάξεις σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση και τις ρυθμίσεις για την θεματική συγκέντρωση. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα της ΠΑΝ καταδεικνύονται και θα κοινοποιούνται με σαφήνεια, θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικές ρυθμίσεις παρακολούθησης και αξιολόγησης, καθώς και πληροφόρησης και δημοσιοποίησης. Στις συζητήσεις των επιτροπών παρακολούθησης για την προετοιμασία και την υλοποίηση της ΠΑΝ, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης, θα πρέπει να συμμετέχουν οργανώσεις νέων.

(13)

Το ΕΚΤ θα πρέπει να συμβάλλει στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη συγκέντρωση υποστήριξης στις προτεραιότητες της Ένωσης. Το ελάχιστο μερίδιο πόρων της πολιτικής για τη συνοχή για το ΕΚΤ ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.[1303]/2013. Το ΕΚΤ, ειδικότερα, θα πρέπει να αυξήσει την υποστήριξή του στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας, μέσω ενός ελάχιστου ποσού αποκλειστικά διατιθέμενου για τον σκοπό αυτό που ανέρχεται στο 20 % των συνολικών πόρων του ΕΚΤ για κάθε κράτος μέλος. Η επιλογή και ο αριθμός των επενδυτικών προτεραιοτήτων για υποστήριξη από το ΕΚΤ θα πρέπει να περιοριστούν επίσης, ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξης των υποστηριζόμενων περιφερειών.

(14)

Για τη στενότερη παρακολούθηση και την καλύτερη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται σε επίπεδο Ένωσης από ενέργειες που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα κοινό σύνολο δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων στον παρόντα κανονισμό. Οι δείκτες αυτοί θα πρέπει να αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και στο είδος της ενέργειας που υποστηρίζεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού καθώς και των σχετικών διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [1303]/2013. Οι δείκτες αυτοί θα πρέπει να συμπληρώνονται, όπου απαιτείται, με ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων και/ή εκροών.

(15)

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται στο να ενημερώνουν για το αποτέλεσμα των επενδύσεων του ΕΚΤ σε ίσες ευκαιρίες, ίση πρόσβαση και ένταξη των περιθωριοποιημένων ομάδων που αφορούν όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα.

(16)

Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις προστασίας των δεδομένων οι οποίες συνδέονται με τη συλλογή και την αποθήκευση δεδομένων ευαίσθητου χαρακτήρα σχετικά με τους συμμετέχοντες, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογούν τακτικά την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και τον αντίκτυπο της παρεχόμενης από το ΕΚΤ στήριξης για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας, ιδιαίτερα όσον αφορά μειονεκτούντα άτομα όπως οι Ρομ. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να αναφέρουν τις χρηματοδοτούμενες από το ΕΚΤ πρωτοβουλίες στις εθνικές κοινωνικές εκθέσεις τους που προσαρτώνται στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, ιδιαίτερα όσον αφορά τις περιθωριοποιημένες κοινότητες, όπως είναι οι Ρομ και οι μετανάστες.

(17)

Η αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση των ενεργειών που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ βασίζεται στην ορθή διακυβέρνηση και στην εταιρική σχέση μεταξύ όλων των σχετικών εδαφικών και κοινωνικοοικονομικών φορέων, λαμβανομένων υπόψη των φορέων που δραστηριοποιούνται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ιδίως των ευρύτερων οργανώσεων που εκπροσωπούν τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επομένως να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων στη στρατηγική διακυβέρνηση του ΕΚΤ, από το στάδιο της διαμόρφωσης προτεραιοτήτων για τα επιχειρησιακά προγράμματα μέχρι το στάδιο της υλοποίησης και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του ΕΚΤ.

(18)

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η υλοποίηση των προτεραιοτήτων που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ συμβάλλει στην προαγωγή της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα με το άρθρο 8 ΣΛΕΕ. Αξιολογήσεις έχουν καταδείξει πόσο σημαντικό είναι να συνεκτιμώνται οι στόχοι της ισότητας των φύλων σε όλες τις διαστάσεις των προγραμμάτων και σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας, παρακολούθησης, υλοποίησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων, εγκαίρως και με συνεκτικό τρόπο, και παράλληλα να εξασφαλίζεται ότι αναλαμβάνονται συγκεκριμένες ενέργειες για την προαγωγή της ισότητας των φύλων, της οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών, της αναβάθμισης της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων και της επανένταξης των γυναικών που έχουν πέσει θύματα βίας στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία.

(19)

Σύμφωνα με το άρθρο 10 ΣΛΕΕ, η υλοποίηση των προτεραιοτήτων που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ θα πρέπει να συμβάλει στην καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού λαμβανομένων ιδιαιτέρως υπόψη των ατόμων που αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις. Η διάκριση λόγω φύλου θα πρέπει να ερμηνεύεται διασταλτικώς ώστε να καλύπτει και άλλες πτυχές που σχετίζονται με το φύλο σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υλοποίηση των προτεραιοτήτων που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ θα πρέπει επίσης να συμβάλει στην προαγωγή της ισότητας των ευκαιριών. Το ΕΚΤ θα πρέπει να στηρίζει την εκπλήρωση της υποχρέωσης της Ένωσης που προβλέπεται από τη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την εκπαίδευση, την εργασία και απασχόληση και την προσβασιμότητα. Το ΕΚΤ θα πρέπει να προωθήσει επίσης τη μετάβαση από τις υπηρεσίες φροντίδας που βασίζονται σε ιδρύματα σε υπηρεσίες που βασίζονται σε κοινότητες. Το ΕΚΤ δεν θα πρέπει να υποστηρίζει δράσεις που συμβάλουν στον διαχωρισμό ή τον κοινωνικό αποκλεισμό.

(20)

Η στήριξη για την κοινωνική καινοτομία συμβάλλει στη διαμόρφωση πολιτικών που ανταποκρίνονται περισσότερο στην κοινωνική αλλαγή. Το ΕΚΤ θα πρέπει να ενθαρρύνει και να στηρίζει καινοτόμους κοινωνικές επιχειρήσεις και επιχειρηματίες καθώς και έργα που αναλαμβάνουν μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλοι παράγοντες της κοινωνικής οικονομίας. Ειδικότερα, η δοκιμή και αξιολόγηση καινοτόμων λύσεων πριν αυτές εφαρμοστούν σε μεγάλη κλίμακα έχουν καθοριστική σημασία για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πολιτικών και επομένως δικαιολογούν τη διάθεση ειδικής στήριξης από το ΕΚΤ. Στις καινοτόμους λύσεις θα μπορούσε να συγκαταλέγεται η ανάπτυξη της κοινωνιομετρίας, όπως για παράδειγμα η κοινωνική σήμανση, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται η αποτελεσματικότητά της.

(21)

Η διακρατική συνεργασία έχει σημαντική προστιθέμενη αξία και, για το λόγο αυτό, θα πρέπει να υποστηρίζεται από όλα τα κράτη μέλη με εξαίρεση δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, λαμβανομένης υπόψη της αρχής της αναλογικότητας. Είναι απαραίτητο να ενισχυθεί ο ρόλος της Επιτροπής όσον αφορά τη διευκόλυνση των ανταλλαγών εμπειριών και το συντονισμό της υλοποίησης σχετικών πρωτοβουλιών.

(22)

Για την προώθηση μιας ολοκληρωμένης και ολιστικής προσέγγισης στους τομείς της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης, το ΕΚΤ θα πρέπει να υποστηρίζει διατομεακές και βασιζόμενες σε εδαφικά κριτήρια συμπράξεις.

(23)

Η κινητοποίηση των περιφερειακών και τοπικών φορέων θα πρέπει να συμβάλει στην υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και των κύριων στόχων της. Τα εδαφικά σύμφωνα, οι τοπικές πρωτοβουλίες για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη, οι βιώσιμες και χωρίς αποκλεισμούς τοπικές αναπτυξιακές στρατηγικές που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων σε αστικές και αγροτικές περιοχές καθώς και οι βιώσιμες στρατηγικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης δύνανται να χρησιμοποιηθούν και να υποστηριχθούν, ώστε να συμμετάσχουν κατά τρόπο ενεργητικότερο οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές, οι δήμοι, οι κοινωνικοί εταίροι και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις κατά τα στάδια της προετοιμασίας και της υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

(24)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 προβλέπει ότι οι κανόνες σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών θα καθορισθούν σε εθνικό επίπεδο, με ορισμένες εξαιρέσεις για τις οποίες απαιτείται να θεσπισθούν ειδικές διατάξεις σχετικά με το ΕΚΤ.

(25)

Με σκοπό την απλούστευση της χρήσης του ΕΚΤ και τη μείωση του κινδύνου σφάλματος καθώς και όσον αφορά τις ιδιαιτερότητες των πράξεων που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ, ενδείκνυται η θέσπιση διατάξεων που συμπληρώνει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. [1303]/2013 όσον αφορά την επιλεξιμότητα των δαπανών.

(26)

Η χρήση τυποποιημένων κλιμάκων μοναδιαίου κόστους, κατ’ αποκοπή ποσών και η χρηματοδότηση με βάση κατ’ αποκοπή συντελεστές θα πρέπει να οδηγήσει σε απλούστευση των διαδικασιών για τον δικαιούχο και να μειώσει τον διοικητικό φόρτο για το σύνολο των συμμετεχόντων σε έργα ΕΚΤ.

(27)

Είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται η ορθή δημοσιονομική διαχείριση κάθε επιχειρησιακού προγράμματος και η κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερη και φιλικότερη προς τους χρήστες υλοποίησή του. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφύγουν την προσθήκη κανόνων που θα περιπλέξουν τη χρήση των πόρων από τους δικαιούχους.

(28)

Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα πρέπει να ενθαρρυνθούν για μόχλευση του ΕΚΤ με τη βοήθεια χρηματοδοτικών μέσων, ώστε να δοθεί υποστήριξη π.χ. σε σπουδαστές, στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην κινητικότητα των εργαζομένων, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

(29)

Το ΕΚΤ θα πρέπει να συμπληρώνει άλλα προγράμματα της Ένωσης και θα πρέπει να αναπτυχθούν στενές συνέργειες μεταξύ του ΕΚΤ και άλλων χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης.

(30)

Η επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο είναι ο κύριος παράγων στον οποίο η Ένωση μπορεί να υπολογίζει προκειμένου να εξασφαλίσει την ανταγωνιστικότητά της σε διεθνές επίπεδο και τη βιώσιμη ανάκαμψη της οικονομίας της. Ουδεμία άλλη μορφή επενδύσεων δύναται να παραγάγει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις εάν δεν συνοδεύεται από μια συνεπή στρατηγική ανάπτυξης του ανθρωπίνου κεφαλαίου που προσανατολίζεται προς την ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020 οι πόροι που προορίζονται για τη βελτίωση των δεξιοτήτων και την άνοδο των επιπέδων απασχόλησης επιτρέπουν την ανάληψη δράσης με τη δέουσα εμβέλεια.

(31)

Θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, για τον ορισμό των τυποποιημένων κλιμάκων μοναδιαίου κόστους και των κατ’ αποκοπή ποσών και των μέγιστων ποσών αυτών ανάλογα με τους διάφορους τύπους παρεμβάσεων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξαγάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η Επιτροπή, κατά την επεξεργασία και κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(32)

Η Επιτροπή θα πρέπει να επικουρείται στη διοίκηση του ΕΚΤ από την επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 163 ΣΛΕΕ.

(33)

Επειδή ο παρών κανονισμός αντικαθιστά τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5), ο εν λόγω κανονισμός θα πρέπει να καταργηθεί. Εντούτοις, ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να επηρεάζει ούτε τη συνέχιση ούτε την τροποποίηση της συνδρομής που έχει εγκρίνει η Επιτροπή βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006 ή βάσει οιασδήποτε άλλης νομοθετικής πράξης που διέπει τη συνδρομή αυτή την 31η Δεκεμβρίου 2013. Ο εν λόγω κανονισμός ή οποιαδήποτε άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία θα πρέπει κατά συνέπεια να εξακολουθεί να εφαρμόζεται μετά την 31η Δεκεμβρίου 2013 στη συνδρομή αυτή ή στις σχετικές πράξεις έως την περάτωσή τους. Οι αιτήσεις για τη λήψη συνδρομής που υποβλήθηκαν ή εγκρίθηκαν δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 θα πρέπει να εξακολουθούν να ισχύουν,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις αποστολές του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ), το πεδίο εφαρμογής της στήριξης που παρέχει, θεσπίζει ειδικές διατάξεις και ορίζει τους τύπους της επιλέξιμης προς συνδρομή δαπάνης.

Άρθρο 2

Αποστολές

1.   Το ΕΚΤ προάγει υψηλά επίπεδα απασχόλησης και ποιότητας θέσεων εργασίας, βελτιώνει την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, στηρίζει τη γεωγραφική και επαγγελματική κινητικότητα των εργαζομένων και διευκολύνει την προσαρμογή τους στις μεταλλαγές της βιομηχανίας και στις αλλαγές των παραγωγικών συστημάτων που είναι απαραίτητες για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ενθαρρύνει ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης για όλους και στηρίζει τη μετάβαση των νέων από την εκπαίδευση στην απασχόληση, καταπολεμά την φτώχεια, ενισχύει την κοινωνική ένταξη και προάγει την ισότητα των φύλων, την απαγόρευση των διακρίσεων και τις ίσες ευκαιρίες, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στις προτεραιότητες της Ένωσης όσον αφορά την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.

2.   ΤΟ ΕΚΤ εκπληρώνει τις αποστολές που ορίζονται στην παράγραφο 1, υποστηρίζοντας τα κράτη μέλη στην επιδίωξη των προτεραιοτήτων και των κύριων στόχων της ενωσιακής στρατηγικής για την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (στρατηγική «Ευρώπη 2020») και παρέχοντας στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις ειδικές προκλήσεις που συνδέονται με την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Το ΕΚΤ στηρίζει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών και ενεργειών που εμπίπτουν στο πλαίσιο των αποστολών του, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές και τις σχετικές ανά χώρα συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 2 και το άρθρο 148 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ και, κατά περίπτωση, σε εθνικό επίπεδο, τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων καθώς και άλλες σχετικές εθνικές στρατηγικές και εκθέσεις.

3.   Το ΕΚΤ προσφέρει οφέλη σε άτομα, συμπεριλαμβανομένων των μειονεκτούντων ατόμων, όπως οι μακροχρόνια άνεργοι, τα άτομα με αναπηρία, οι μετανάστες, οι εθνοτικές μειονότητες, οι περιθωριοποιημένες κοινότητες και τα άτομα όλων των ηλικιών που αντιμετωπίζουν φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. Το ΕΚΤ παρέχει επίσης στήριξη σε εργαζόμενους, επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων της κοινωνικής οικονομίας, και επιχειρηματίες, καθώς και σε συστήματα και δομές με σκοπό τη διευκόλυνση της προσαρμογής τους σε νέες προκλήσεις, μεταξύ άλλων με τη μείωση της αναντιστοιχίας μεταξύ προσφερόμενων και ζητούμενων δεξιοτήτων και την προώθηση της ορθής διακυβέρνησης, της κοινωνικής προόδου και της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων, ειδικότερα στους τομείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και των κοινωνικών πολιτικών.

Άρθρο 3

Πεδίο εφαρμογής της συνδρομής

1.   Σύμφωνα με τους θεματικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 9 πρώτο εδάφιο σημεία 8, 9, 10 και 11 του κανονισμού (EE) αριθ. 1303/2013, που αντιστοιχούν στα στοιχεία α), β), γ) και δ) της παρούσας παραγράφου και σύμφωνα με τις αποστολές του, το ΕΚΤ στηρίζει τις ακόλουθες επενδυτικές προτεραιότητες:

α)

για τον θεματικό στόχο «Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων»:

i)

την πρόσβαση στην απασχόληση για αναζητούντες θέση εργασίας και οικονομικά μη ενεργά άτομα, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που έχουν αποκοπεί επί μακρόν από την αγορά εργασίας, μέσω επίσης τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων·

ii)

τη βιώσιμη ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και των νέων από περιθωριοποιημένες κοινότητες, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής της «εγγύησης για τη νεολαία»·

iii)

την αυτοαπασχόληση, την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων·

iv)

την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, μεταξύ άλλων όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, την εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, την συμφιλίωση της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής και την προώθηση της ίσης αμοιβής για ίση εργασία·

v)

την προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές·

vi)

την ενεργό και υγιή γήρανση·

vii)

τον εκσυγχρονισμό των θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας, όπως είναι οι δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, με καλύτερη αντιστοίχηση των δεξιοτήτων προς τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω δράσεων για τη βελτίωση της διακρατικής κινητικότητας των εργαζομένων μέσω προγραμμάτων κινητικότητας και καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών φορέων και των σχετικών ενδιαφερομένων μερών·

β)

για τον θεματικό στόχο «προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων»:

i)

την ενεργό ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, και της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας·

ii)

την κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ·

iii)

την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών·

iv)

τη βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος·

v)

την προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ένταξης σε κοινωνικές επιχειρήσεις καθώς και την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και της οικονομίας της αλληλεγγύης προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση·

vi)

τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων·

γ)

για τον θεματικό στόχο «επένδυση στην εκπαίδευση, κατάρτιση και επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση»:

i)

τη μείωση και αποτροπή της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και την προαγωγή της ισότιμης πρόσβασης σε καλής ποιότητας προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων δυνατοτήτων τυπική, άτυπης και μη τυπικής μάθησης για την επανένταξη στην εκπαίδευση και κατάρτιση·

ii)

τη βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της πρόσβασης στην τριτοβάθμια και ισοδύναμη με αυτήν εκπαίδευση, με σκοπό τη βελτίωση των επιπέδων φοίτησης και επιτυχίας, ειδικά για μειονεκτούντα άτομα·

iii)

τη βελτίωση της ίσης πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για όλες τις ηλικιακές ομάδες σε τυπική, άτυπη και μη τυπική μορφή, την αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και την προώθηση ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης, μεταξύ άλλων μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού και της αναγνώρισης των αποκτώμενων ικανοτήτων·

iv)

τη βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, τη διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία και της βελτίωσης των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και της ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, την προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών και την καθιέρωση και ανάπτυξη συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας·

δ)

για τον θεματικό στόχο «ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημοσίων αρχών και των ενδιαφερομένων μερών και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης»:

i)

την επένδυση στη θεσμική ικανότητα και στην αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης και των δημοσίων υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με στόχο τις μεταρρυθμίσεις, την καλύτερη κανονιστική ρύθμιση και την ορθή διακυβέρνηση·

Η εν λόγω επενδυτική προτεραιότητα εφαρμόζεται μόνο σε κράτη-μέλη επιλέξιμα για ενίσχυση από το Ταμείο Συνοχής, ή σε κράτη μέλη που περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες περιφέρειες NUTS επιπέδου 2 που αναφέρεται στο άρθρο 90παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

ii)

την ανάπτυξης ικανοτήτων για όλους τους φορείς που παρέχουν εκπαίδευση, διά βίου μάθηση, κατάρτιση και απασχόληση καθώς και κοινωνικές πολιτικές, μεταξύ άλλων μέσω τομεακών και εδαφικών συμφώνων για κινητοποίηση υπέρ των μεταρρυθμίσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

2.   Μέσω των επενδυτικών προτεραιοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, το ΕΚΤ συμβάλλει επίσης σε άλλους θεματικούς στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 9 πρώτη παράγραφος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, κατά κύριο λόγο μέσω:

α)

της υποστήριξης της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, ανθεκτική σε κλιματικές αλλαγές, ενεργειακά αποτελεσματική και περιβαλλοντικά βιώσιμη, της βελτίωσης των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που είναι απαραίτητα για την προσαρμογή των δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων, της αναβάθμισης των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με το περιβάλλον και την ενέργεια·

β)

της βελτίωσης της προσβασιμότητας στις τεχνολογίες πληροφοριών και της επικοινωνίας καθώς και της χρήσης και ποιότητας αυτών, μέσω της ανάπτυξης του ψηφιακού αλφαβητισμού και της ηλεκτρονικής μάθησης, και της επένδυσης στην ηλεκτρονική ένταξη, στις ηλεκτρονικές δεξιότητες και σε σχετικές επιχειρηματικές δεξιότητες·

γ)

της ενίσχυσης της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας μέσω της ανάπτυξης μεταπτυχιακών σπουδών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων, της κατάρτισης των ερευνητών, δραστηριοτήτων δικτύωσης και της δημιουργίας εταιρικών σχέσεων μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων και επιχειρήσεων·

δ)

της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, μέσω προαγωγής της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων, των διευθυντικών στελεχών και των εργαζομένων, μέσω αυξημένων επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναμικό και στήριξης των φορέων που παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση που έχει ως άξονα την πρακτική εμπειρία.

Άρθρο 4

Συνέπεια και θεματική συγκέντρωση

1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η στρατηγική και οι ενέργειες που καθορίζονται στα επιχειρησιακά τους προγράμματα είναι συνεπείς και ανταποκρίνονται στις προκλήσεις που προσδιορίζονται στα εθνικά τους προγράμματα μεταρρυθμίσεων, και, κατά περίπτωση, στις άλλες εθνικές τους στρατηγικές που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της ανεργίας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και στις σχετικές συστάσεις του Συμβουλίου που διατυπώθηκαν βάσει του άρθρου 148 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ, ώστε να συμβάλουν στην επίτευξη των κύριων στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την απασχόληση, την εκπαίδευση και τη μείωση της φτώχειας.

2.   Τουλάχιστον 20 % των συνολικών πόρων του ΕΚΤ σε κάθε κράτος μέλος διατίθενται για τον θεματικό στόχο «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων» που αναφέρεται στο σημείο 9 της πρώτη παραγράφου του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

3.   Τα κράτη μέλη επιδιώκουν τη θεματική συγκέντρωση σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες:

α)

Για τις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, τα κράτη μέλη συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 80 % του κονδυλίου ΕΚΤ κάθε επιχειρησιακού προγράμματος σε έως πέντε από τις επενδυτικές προτεραιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1.

β)

Για τις περιφέρειες μετάβασης, τα κράτη μέλη συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 70 % του κονδυλίου ΕΚΤ κάθε επιχειρησιακού προγράμματος σε έως πέντε από τις επενδυτικές προτεραιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1.

γ)

Για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, τα κράτη μέλη συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 60 % του κονδυλίου ΕΚΤ κάθε επιχειρησιακού προγράμματος σε έως πέντε από τις επενδυτικές προτεραιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1.

4.   Οι άξονες προτεραιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 εξαιρούνται από τον υπολογισμό των ποσοστών που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 5

Δείκτες

1.   Οι κοινοί δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων, όπως ορίζονται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού, και, κατά περίπτωση, οι ειδικοί δείκτες προγράμματος χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 και το άρθρο 96 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημεία ii) και iv) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Όλοι οι κοινοί δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που κοινοποιούνται για όλες τις επενδυτικές προτεραιότητες. Οι δείκτες αποτελεσμάτων που ορίζονται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού κοινοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, τα δεδομένα κατανέμονται κατά φύλο.

Για τους κοινούς δείκτες και τους ειδικούς δείκτες εκροών ενός προγράμματος, οι τιμές βάσης ορίζονται σε μηδέν. Όπου ενδείκνυται, λόγω της φύσης των υποστηριζόμενων πράξεων, ορίζονται για αυτούς τους δείκτες σωρευτικές ποσοτικοποιημένες τιμές-στόχοι για το 2023. Οι δείκτες εκροών εκφράζονται σε απόλυτους αριθμούς.

Για τους κοινούς δείκτες και τους ειδικούς δείκτες αποτελεσμάτων ενός προγράμματος για τους οποίους έχει καθοριστεί σωρευτική ποσοτικοποιημένη τιμή-στόχος για το 2023, οι τιμές βάσης ορίζονται με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία ή άλλες σχετικές πηγές πληροφόρησης. Οι ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων ενός προγράμματος και οι συναφείς στόχοι μπορούν να εκφράζονται ποσοτικά ή ποιοτικά.

2.   Επιπλέον της παραγράφου 1, οι δείκτες αποτελεσμάτων που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού χρησιμοποιούνται για όλες τις ενέργειες που υποστηρίζονται στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) για την υλοποίηση της ΠΑΝ. Όλοι οι δείκτες που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού πρέπει να συνδεθούν με μια ποσοτικοποιημένη σωρευτική τιμή-στόχο για το 2023 και μια τιμή βάσης.

3.   Ταυτόχρονα με τις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης, κάθε διαχειριστική αρχή διαβιβάζει με ηλεκτρονικό τρόπο δομημένα στοιχεία για κάθε άξονα προτεραιότητας κατανεμημένα κατά επενδυτική προτεραιότητα. Τα στοιχεία υποβάλλονται για τις κατηγορίες παρέμβασης που αναφέρονται στο άρθρο 96 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο vi) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και τους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, τα στοιχεία που διαβιβάζονται για τους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων αφορούν τιμές για πράξεις που έχουν υλοποιηθεί πλήρως ή μερικώς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Άρθρο 6

Συμμετοχή εταίρων

1.   Η συμμετοχή των εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 στην υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων δύναται να λάβει τη μορφή συνολικών επιχορηγήσεων όπως ορίζεται στο άρθρο 123 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Στην περίπτωση αυτή το επιχειρησιακό πρόγραμμα προσδιορίζει το μέρος του επιχειρησιακού προγράμματος που αφορά η συνολική επιχορήγηση, συμπεριλαμβανομένου ενός ενδεικτικού οικονομικού κονδυλίου που διατίθεται για τον σκοπό αυτό από κάθε άξονα προτεραιότητας.

2.   Για την ενθάρρυνση της επαρκούς συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων σε ενέργειες που στηρίζονται από το ΕΚΤ, οι διαχειριστικές αρχές ενός επιχειρησιακού προγράμματος σε μια περιφέρεια, όπως ορίζεται στο άρθρο 90 παράγραφος 2 στοιχεία α) ή β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ή σε ένα κράτος μέλος επιλέξιμο για στήριξη από το Ταμείο Συνοχής, εξασφαλίζουν διάθεση, ανάλογα με τις ανάγκες, κατάλληλου ποσού από τους πόρους του ΕΚΤ σε δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων, με τη μορφή κατάρτισης, μέτρων δικτύωσης και ενίσχυσης του κοινωνικού διαλόγου, καθώς και σε δραστηριότητες που αναλαμβάνονται από κοινού από τους κοινωνικούς εταίρους.

3.   Για την ενθάρρυνση της επαρκούς συμμετοχής των μη κυβερνητικών οργανώσεων σε ενέργειες που στηρίζονται από το ΕΚΤ και της πρόσβασής τους σε αυτές, ειδικότερα στους τομείς της κοινωνικής ένταξης, της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών, οι διαχειριστικές αρχές ενός επιχειρησιακού προγράμματος σε μια περιφέρεια, όπως ορίζεται στο άρθρο 90 παράγραφος 2 στοιχεία α) ή β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, ή σε ένα κράτος μέλος επιλέξιμο για στήριξη από το Ταμείο Συνοχής εξασφαλίζουν τη διάθεση κατάλληλου ποσού από τους πόρους του ΕΚΤ για την ανάπτυξη ικανοτήτων για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Άρθρο 7

Προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή προωθούν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών με την ενσωμάτωση αυτής της διάστασης στα στάδια της προετοιμασίας, υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Μέσω του ΕΚΤ, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή στηρίζουν επίσης ειδικές στοχευμένες ενέργειες στο πλαίσιο όλων των επενδυτικών προτεραιοτήτων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3, και ειδικότερα στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iv) του παρόντος κανονισμού, με στόχο την αύξηση της βιώσιμης συμμετοχής και της προόδου των γυναικών στην απασχόληση, και κατ’ αυτόν τον τρόπο την καταπολέμηση της εξάπλωσης της φτώχειας στον γυναικείο πληθυσμό, τη μείωση των διακρίσεων που βασίζονται στο φύλο, την καταπολέμηση των σχετικών με το φύλο στερεοτύπων στην αγορά εργασίας και στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, την προαγωγή της συμφιλίωσης της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής για όλους καθώς και την ίση κατανομή των ευθυνών φροντίδας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Άρθρο 8

Προώθησης της ισότητας των ευκαιριών και της απαγόρευσης των διακρίσεων

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή προωθούν την ισότητα των ευκαιριών για όλους, χωρίς διάκριση λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, ενσωματώνοντας εν προκειμένω την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Μέσω του ΕΚΤ, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή στηρίζουν επίσης ειδικές ενέργειες στο πλαίσιο όλων των επενδυτικών προτεραιοτήτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 και ειδικότερα στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο iii) του παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω ενέργειες έχουν ως στόχο την καταπολέμηση όλων των ειδών διακρίσεων καθώς και τη βελτίωση της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, με σκοπό την βελτίωση της ένταξης στην απασχόληση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, και, μέσω αυτής, τη βελτίωση της κοινωνικής ένταξης, τη μείωση των ανισοτήτων όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο και την κατάσταση της υγείας, καθώς και τη διευκόλυνση της μετάβασης από υπηρεσίες φροντίδας παρεχόμενες από ιδρύματα σε υπηρεσίες φροντίδας που βασίζονται στις τοπικές κοινότητες ιδιαίτερα για εκείνους που αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις.

Άρθρο 9

Κοινωνική καινοτομία

1.   Το ΕΚΤ προωθεί την κοινωνική καινοτομία σε όλους τους τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού, ιδιαίτερα με στόχο τη δοκιμή, την αξιολόγηση και την αύξηση καινοτόμων λύσεων, μεταξύ άλλων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, για την αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών σε συνεργασία με τους σχετικούς εταίρους και ιδιαίτερα με τους κοινωνικούς εταίρους.

2.   Τα κράτη μέλη, είτε στο πλαίσιο των επιχειρησιακών τους προγραμμάτων ή σε μεταγενέστερο στάδιο κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, εντοπίζουν πεδία για κοινωνική καινοτομία που ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες των κρατών μελών.

3.   Η Επιτροπή διευκολύνει την ανάπτυξη ικανότητας για κοινωνική καινοτομία, ειδικότερα μέσω της υποστήριξης της αμοιβαίας μάθησης, της δημιουργίας δικτύων και της διάδοσης και προώθησης καλών πρακτικών και μεθοδολογιών.

Άρθρο 10

Διακρατική συνεργασία

1.   Τα κράτη μέλη στηρίζουν τη διακρατική συνεργασία με στόχο την προαγωγή της αμοιβαίας μάθησης και, μέσω αυτής, την αύξηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ. Στη διακρατική συνεργασία συμμετέχουν εταίροι από τουλάχιστον δύο κράτη μέλη.

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη που υλοποιούν ένα μόνο επιχειρησιακό πρόγραμμα που λαμβάνει στήριξη από το ΕΚΤ ή ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα που λαμβάνει πολυταμειακή στήριξη, δύνανται να επιλέγουν κατ’ εξαίρεση να μην στηρίζουν ενέργειες διακρατικής συνεργασίας, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις και λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας.

3.   Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους σχετικούς εταίρους, δύνανται να επιλέγουν θέματα για διακρατική συνεργασία από έναν κατάλογο κοινών θεμάτων που προτείνεται από την Επιτροπή και εγκρίνεται από την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 25 ή να επιλέγουν οιαδήποτε άλλα θέματα που ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες τους.

4.   Η Επιτροπή διευκολύνει τη διακρατική συνεργασία επί των κοινών θεμάτων του καταλόγου που αναφέρεται στην παράγραφο 3 και, κατά περίπτωση, επί άλλων θεμάτων που επιλέγονται από τα κράτη μέλη, μέσω αμοιβαίας μάθησης και συντονισμένης ή κοινής δράσης. Ειδικότερα, η Επιτροπή λειτουργεί μια πλατφόρμα σε επίπεδο ΕΕ ώστε να διευκολύνει τη δημιουργία διακρατικών εταιρικών σχέσεων, την ανταλλαγή εμπειριών, τη δημιουργία ικανότητας και τη δικτύωση, και την κεφαλαιοποίηση και τη διάδοση των σχετικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, η Επιτροπή αναπτύσσει ένα συντονισμένο πλαίσιο εφαρμογής, το οποίο θα περιλαμβάνει κοινά κριτήρια επιλεξιμότητας, τύπους και χρονοδιαγράμματα ενεργειών, καθώς και κοινές μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, με σκοπό τη διευκόλυνση της διακρατικής συνεργασίας.

Άρθρο 11

Ειδικές διατάξεις του ταμείου για τα επιχειρησιακά προγράμματα

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 96 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, τα επιχειρησιακά προγράμματα δύνανται να ορίζουν άξονες προτεραιότητας για την εφαρμογή της κοινωνικής καινοτομίας και της διακρατικής συνεργασίας, όπως αναφέρεται στα άρθρα 9 και 10 του παρόντος κανονισμού.

2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 120 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης για έναν άξονα προτεραιότητας αυξάνεται κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες, αλλά δεν υπερβαίνει το 100 %, όταν το σύνολο ενός άξονα προτεραιότητας διατίθεται για κοινωνική καινοτομία ή για διακρατική συνεργασία ή για συνδυασμό αμφοτέρων των προαναφερθέντων.

3.   Επιπλέον της διάταξης του άρθρου 96 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, τα επιχειρησιακά προγράμματα προσδιορίζουν επίσης το ύψος της συνεισφοράς των προγραμματισμένων ενεργειών που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ:

α)

στους θεματικούς στόχους που αναφέρονται στα σημεία 1) έως 7) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 κατά άξονα προτεραιότητας, κατά περίπτωση·

β)

στην κοινωνική καινοτομία και τη διακρατική συνεργασία, όπως αναφέρεται στα άρθρα 9 και 10 του παρόντος κανονισμού, στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από ειδικά προβλεπόμενο άξονα προτεραιότητας.

Άρθρο 12

Ειδικές διατάξεις για την αντιμετώπιση ιδιαίτερων εδαφικών χαρακτηριστικών

1.   Το ΕΚΤ δύναται να στηρίζει στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης που πραγματοποιούνται με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων σε αστικές και αγροτικές περιοχές, όπως αναφέρεται στα άρθρα 32, 33 και 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, εδαφικά σύμφωνα και τοπικές πρωτοβουλίες για την απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης των νέων, την εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη, καθώς και ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις (ΟΕΕ), όπως αναφέρεται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

2.   Συμπληρώνοντας τις παρεμβάσεις του ΕΤΠΑ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6), το ΕΚΤ δύναται να στηρίζει τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη μέσω στρατηγικών που θεσπίζουν ολοκληρωμένες ενέργειες για την αντιμετώπιση οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών προκλήσεων που επηρεάζουν τις αστικές περιοχές που ταυτοποιούνται από τα κράτη μέλη βάσει των αρχών που ορίζονται στα αντίστοιχα σύμφωνα εταιρικής σχέσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 13

Επιλεξιμότητα δαπανών

1.   Το ΕΚΤ παρέχει στήριξη για τις επιλέξιμες δαπάνες οι οποίες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 120 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, μπορούν να περιλαμβάνουν οιουσδήποτε χρηματοδοτικούς πόρους στους οποίους συνεισφέρουν συλλογικά εργοδότες και εργαζόμενοι.

2.   Το ΕΚΤ δύναται να παράσχει στήριξη για δαπάνες που αφορούν πράξεις που εκτελούνται εκτός της γεωγραφικής περιοχής του προγράμματος, αλλά εντός της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθοι δύο όροι:

α)

η πράξη είναι προς όφελος της γεωγραφικής περιοχής όπου υλοποιείται το πρόγραμμα·

β)

οι υποχρεώσεις των αρχών για το επιχειρησιακό πρόγραμμα σε σχέση με τη διαχείριση, τον έλεγχο και τον δημοσιονομικό έλεγχο της εν λόγω πράξης εκπληρώνονται από τις αρχές που είναι αρμόδιες για το επιχειρησιακό πρόγραμμα σύμφωνα με το οποίο υποστηρίζεται η εν λόγω πράξη ή έχουν συνάψει συμφωνίες με τις αρχές του κράτους μέλους στο οποίο εκτελείται η πράξη υπό την προϋπόθεση ότι στο εν λόγω κράτος μέλος πληρούνται οι υποχρεώσεις σε σχέση με τη διαχείριση, τον έλεγχο και τον δημοσιονομικό έλεγχο της εν λόγω πράξης.

3.   Εντός του ορίου του 3 % του προϋπολογισμού ενός επιχειρησιακού προγράμματος του ΕΚΤ ή του χρηματοδοτούμενου από το ΕΚΤ μέρους ενός πολυταμειακού επιχειρησιακού προγράμματος, οι δαπάνες εκτός της Ένωσης είναι επιλέξιμες για ενίσχυση από το ΕΚΤ εφόσον αφορούν τους θεματικούς στόχους του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και εφόσον η σχετική επιτροπή παρακολούθησης έχει εγκρίνει την πράξη ή τους τύπους των εξεταζόμενων πράξεων.

4.   Επιπλέον της δαπάνης που αναφέρεται στο άρθρο 69 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, η αγορά υποδομών, γης και ακινήτων δεν είναι επίσης επιλέξιμες δαπάνες για συνδρομή από το ΕΚΤ.

5.   Οι συνεισφορές σε είδος με τη μορφή επιδομάτων ή μισθών που καταβάλλονται από τρίτον υπέρ των συμμετεχόντων σε μια πράξη δύνανται να είναι επιλέξιμες για συνδρομή από το ΕΚΤ, εφόσον οι συνεισφορές σε είδος γίνονται σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες, συμπεριλαμβανομένων των λογιστικών κανόνων και δεν υπερβαίνουν το κόστος που βαρύνει τον τρίτο.

Άρθρο 14

Απλουστευμένες επιλογές κόστους

1.   Πέραν των επιλογών που αναφέρονται στο άρθρο 67 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, η Επιτροπή δύναται να επιστρέψει δαπάνες που καταβλήθηκαν από κράτη μέλη με βάση τυποποιημένες κλίμακες μοναδιαίου κόστους και κατ’ αποκοπή ποσά προσδιοριζόμενα από την Επιτροπή. Τα ποσά που υπολογίζονται σε αυτή τη βάση θεωρούνται ως ενίσχυση του δημοσίου που καταβάλλεται στους δικαιούχους και ως επιλέξιμες δαπάνες για τους σκοπούς εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

Για τον σκοπό του πρώτου εδαφίου, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 24, σχετικά με τον τύπο των καλυπτόμενων πράξεων, τους ορισμούς των τυποποιημένων κλιμάκων του μοναδιαίου κόστους και των κατ’ αποκοπή ποσών καθώς και των αντίστοιχων μέγιστων ποσών, τα οποία δύνανται να αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις ισχύουσες, από κοινού συμφωνημένες, μεθόδους, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις εμπειρίες που αποκομίστηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης περιόδου προγραμματισμού.

Ο δημοσιονομικός έλεγχος έχει ως αποκλειστικό σκοπό να επαληθευθεί κατά πόσον έχουν εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις για επιστροφές από την Επιτροπή με βάση τις τυποποιημένες κλίμακες μοναδιαίου κόστους και τα κατ’ αποκοπή ποσά.

Στις περιπτώσεις που η χρηματοδότηση βάσει τυποποιημένων κλιμάκων μοναδιαίου κόστους και κατ’ αποκοπή ποσών σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, το κράτος μέλος δύναται να εφαρμόζει τις δικές του λογιστικές πρακτικές για την υποστήριξη των πράξεων. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, οι εν λόγω λογιστικές πρακτικές και τα προκύπτοντα ποσά δεν υπόκεινται σε δημοσιονομικό έλεγχο από την ελεγκτική αρχή ή την Επιτροπή.

2.   Σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και παράγραφος 5 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, ένα κατ’ αποκοπή ποσοστό ύψους έως 40 % των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού δύναται να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των υπόλοιπων επιλέξιμων δαπανών μιας πράξης χωρίς να απαιτείται από τα κράτη μέλη να προβαίνουν σε υπολογισμούς για τον προσδιορισμό του εφαρμοζόμενου συντελεστή.

3.   Επιπροσθέτως των μεθόδων που αναφέρονται στο άρθρο 67 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, σε περίπτωση που η δημόσια υποστήριξη για επιχορηγήσεις και επιστρεπτέες συνδρομές δεν υπερβαίνει τις 100 000 EUR, τα αναφερόμενα στο άρθρο 67 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) και δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ποσά μπορούν να προσδιορίζονται ανά περίπτωση με βάση εκ των προτέρων συμφωνηθέν σχέδιο προϋπολογισμού από τη διαχειριστική αρχή.

4.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 67 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, οι επιχορηγήσεις και επιστρεπτέες συνδρομές για τις οποίες η υποστήριξη από το δημόσιο δεν υπερβαίνει τις 50 000 EUR λαμβάνουν τη μορφή τυποποιημένων κλιμάκων μοναδιαίου κόστους ή κατ’ αποκοπή ποσών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ή με το άρθρο 67 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ή κατ’ αποκοπήν συντελεστών σύμφωνα με άρθρο 67 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, με εξαίρεση τις πράξεις που λαμβάνουν υποστήριξη στο πλαίσιο συστήματος κρατικών ενισχύσεων. Σε περίπτωση που γίνεται χρηματοδότηση με βάση κατ’ αποκοπή συντελεστές, οι κατηγορίες των δαπανών που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του συντελεστή μπορούν να εξοφλούνται σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

Άρθρο 15

Χρηματοδοτικά μέσα

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, το ΕΚΤ δύναται να στηρίζει ενέργειες και πολιτικές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του με τη βοήθεια χρηματοδοτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων μικροπιστώσεων και εγγυητικών κεφαλαίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Άρθρο 16

Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων

Η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ) υποστηρίζει την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων στις επιλέξιμες περιφέρειες της Ένωσης, μέσω της παροχής υποστήριξης στις δράσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) του παρόντος κανονισμού. Απευθύνεται σε όλους τους νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, που κατοικούν στις επιλέξιμες περιοχές, οι οποίοι είναι οικονομικά μη ενεργοί ή άνεργοι (συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων) είτε είναι εγγεγραμμένοι ως αναζητούντες εργασία είτε όχι. Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίζουν, σε εθελοντική βάση, να διευρύνουν την ομάδα-στόχο περιλαμβάνοντας τους νέους ηλικίας κάτω των 30 ετών.

Για τους σκοπούς της ΠΑΝ για το 2014-2015, ως «επιλέξιμες περιφέρειες» νοούνται οι περιφέρειες NUTS επιπέδου 2 στις οποίες το ποσοστό ανεργίας των νέων ηλικίας 15 έως 24 ετών το 2012 ήταν άνω του 25 % και, για τα κράτη μέλη στα οποία το ποσοστό ανεργίας των νέων αυξήθηκε το 2012 κατά περισσότερο από 30 %, οι περιφέρειες NUTS επιπέδου 2 στις οποίες το ποσοστό ανεργίας των νέων το 2012 ήταν άνω του 20 %.

Οι πόροι για την ΠΑΝ μπορούν να αναθεωρηθούν προς τα πάνω για τα έτη 2016 έως 2020 στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Για τον καθορισμό των περιφερειών που είναι επιλέξιμες για την ΠΑΝ για την περίοδο 2016-2020, η αναφορά στα στοιχεία του 2012 στο δεύτερο εδάφιο θεωρείται ως αναφορά στα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα ετήσια στοιχεία. Η κατανομή των πρόσθετων πόρων ανά κράτος μέλος ακολουθεί τα ίδια στάδια που ακολουθήθηκαν κατά τον καθορισμό του αρχικού κονδυλίου σύμφωνα με το Παράρτημα VIII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

Σε συμφωνία με την Επιτροπή, τα κράτη μέλη μπορεί να αποφασίσουν να διαθέσουν περιορισμένο ποσό που δεν υπερβαίνει το 10 % των κονδυλίων της ΠΑΝ για τους νέους που κατοικούν σε υποπεριφέρειες οι οποίες εμφανίζουν υψηλά επίπεδα ανεργίας των νέων και οι οποίες είναι εκτός των επιλέξιμων περιφερειών NUTS 2.

Άρθρο 17

Θεματική συγκέντρωση

Τα ειδικά κονδύλια για την ΠΑΝ δεν λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του υπολογισμού της θεματικής συγκέντρωσης που αναφέρεται στο άρθρο 4.

Άρθρο 18

Προγραμματισμός

Η ΠΑΝ είναι ενσωματωμένη στον προγραμματισμό του ΕΚΤ βάσει του άρθρου 96 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Όταν απαιτείται, τα κράτη μέλη καθορίζουν το καθεστώς προγραμματισμού για την ΠΑΝ στο σχετικό σύμφωνο εταιρικής σχέσης τους και στα επιχειρησιακά τους προγράμματα.

Το καθεστώς προγραμματισμού μπορεί να λάβει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες μορφές:

α)

ειδικό επιχειρησιακό πρόγραμμα·

β)

ειδικός άξονας προτεραιότητας μέσα σε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα·

γ)

μέρος ενός ή περισσοτέρων αξόνων προτεραιότητας.

Τα άρθρα 9 και 10 του παρόντος κανονισμού ισχύουν και για την ΠΑΝ.

Άρθρο 19

Παρακολούθηση και αξιολόγηση

1.   Επιπλέον των λειτουργιών της επιτροπής παρακολούθησης του άρθρου 110 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, η επιτροπή παρακολούθησης εξετάζει την εφαρμογή της ΠΑΝ στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος και την πρόοδο που έγινε όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της.

2.   Οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης και η τελική έκθεση, που αναφέρονται στο άρθρο 50 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, περιλαμβάνουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση της ΠΑΝ. Η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περίληψη των εν λόγω εκθέσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 53 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

Η Επιτροπή συμμετέχει στην ετήσια συζήτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί των εν λόγω εκθέσεων.

3.   Από τον Απρίλιο του 2015 και κατά τα επόμενα έτη, και παράλληλα με τις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 50 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, η διαχειριστική αρχή διαβιβάζει με ηλεκτρονικό τρόπο στην Επιτροπή δομημένα στοιχεία για κάθε άξονα προτεραιότητας ή οποιοδήποτε μέρος του, που υποστηρίζουν την ΠΑΝ. Τα διαβιβαζόμενα στοιχεία των δεικτών αφορούν τις τιμές για τους δείκτες που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ του παρόντος κανονισμού και, ενδεχομένως, ειδικούς δείκτες προγράμματος. Συνδέονται με μερικώς ή πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις.

4.   Οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, ή, κατά περίπτωση, η έκθεση προόδου που αναφέρεται στο άρθρο 111 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και η ετήσια έκθεση υλοποίησης που θα υποβληθεί έως την 31η Μαΐου 2016, παρουσιάζουν τα κυριότερα πορίσματα των αξιολογήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου. Οι εκθέσεις παρουσιάζουν επίσης και αξιολογούν την ποιότητα των προσφορών απασχόλησης που δέχονται οι συμμετέχοντες στην ΠΑΝ, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, εκείνων που προέρχονται από περιθωριοποιημένες κοινότητες και εκείνων που εγκαταλείπουν την εκπαίδευση χωρίς προσόντα. Οι εκθέσεις παρουσιάζουν επίσης και αξιολογούν την πρόοδό τους στη συνέχιση της εκπαίδευσης, στην ανεύρεση βιώσιμων και αξιοπρεπών θέσεων απασχόλησης ή στην ένταξή τους στη μαθητεία ή στην άσκηση ποιότητας.

5.   Οι εκθέσεις προόδου που αναφέρονται στο άρθρο 52 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 περιλαμβάνουν πρόσθετες πληροφορίες και αξιολογούν την εφαρμογή της ΠΑΝ. Η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περίληψη των εν λόγω εκθέσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 53 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού και συμμετέχει στη συζήτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί των εν λόγω εκθέσεων.

6.   Τουλάχιστον δύο φορές κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού αξιολογούνται η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα και ο αντίκτυπος της κοινής υποστήριξης από το ΕΚΤ και τα ειδικά κονδύλια για την ΠΑΝ και την εφαρμογή της «εγγύησης για τη νεολαία».

Η πρώτη αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 και η δεύτερη αξιολόγηση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Άρθρο 20

Μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας

1.   Οι δικαιούχοι εξασφαλίζουν ότι όσοι συμμετέχουν σε μια πράξη είναι ειδικά ενημερωμένοι για την υποστήριξη της ΠΑΝ που παρέχεται από τους πόρους του ΕΚΤ και τα ειδικά κονδύλια για την ΠΑΝ.

2.   Κάθε έγγραφο που αφορά την υλοποίηση μιας πράξης και το οποίο απευθύνεται στο κοινό ή στους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών συμμετοχής ή άλλων πιστοποιητικών, περιλαμβάνει δήλωση ότι η πράξη υποστηρίχθηκε στο πλαίσιο της ΠΑΝ.

Άρθρο 21

Τεχνική βοήθεια

Τα ειδικά κονδύλια για την ΠΑΝ μπορούν να ληφθούν υπόψη από τα κράτη μέλη κατά τον υπολογισμό του ορίου του συνολικού ποσού των κεφαλαίων που διατίθενται για τεχνική βοήθεια προς κάθε κράτος μέλος.

Άρθρο 22

Χρηματοδοτική υποστήριξη

1.   Η απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση ενός επιχειρησιακού προγράμματος καθορίζει το μέγιστο ποσό της υποστήριξης από τα ειδικά κονδύλια για την ΠΑΝ και της αντίστοιχης υποστήριξης από το ΕΚΤ, εν συνόλω και ανά κατηγορία περιοχών, για κάθε άξονα προτεραιότητας. Η αντίστοιχη υποστήριξη από το ΕΚΤ είναι τουλάχιστον ίση με την υποστήριξη από τα ειδικά κονδύλια για την ΠΑΝ για κάθε άξονα προτεραιότητας.

2.   Με βάση τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 απόφαση της Επιτροπής που καθορίζει επίσης για κάθε άξονα προτεραιότητας την αναλογία της υποστήριξης μεταξύ των κατηγοριών περιφερειών για τη στήριξη από το ΕΚΤ.

3.   Όταν η ΠΑΝ εφαρμόζεται με ειδικό άξονα προτεραιότητας που καλύπτει επιλέξιμες περιφέρειες από περισσότερες από μία κατηγορίες, εφαρμόζεται το υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης όσον αφορά τα κονδύλια του ΕΚΤ.

Τα ειδικά κονδύλια για την ΠΑΝ δεν υπόκεινται στην απαίτηση εθνικής συγχρηματοδότησης.

Το συνολικό ποσοστό συγχρηματοδότησης του άξονα προτεραιότητας που ορίζεται από την απόφαση της Επιτροπής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό συγχρηματοδότησης των κονδυλίων του ΕΚΤ μαζί με τα ειδικά κονδύλια για την ΠΑΝ.

Άρθρο 23

Δημοσιονομική διαχείριση

Επιπλέον του άρθρου 130 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, όταν η Επιτροπή επιστρέφει τις ενδιάμεσες πληρωμές και καταβάλλει το τελικό υπόλοιπο για την ΠΑΝ κατά άξονα προτεραιότητας, επιμερίζει την επιστροφή από τον προϋπολογισμό της Ένωσης εξίσου μεταξύ του ΕΚΤ και των ειδικών κονδυλίων για την ΠΑΝ. Όταν έχουν επιστραφεί όλοι οι πόροι από τα ειδικά κονδύλια για την ΠΑΝ, η Επιτροπή διαθέτει τις υπολειπόμενες επιστροφές από τον προϋπολογισμό της Ένωσης στο ΕΚΤ.

Η Επιστροφή επιμερίζει τις επιστροφές από το ΕΚΤ μεταξύ κατηγοριών περιφερειών σύμφωνα με την αναλογία που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΜΕΤΑΒΙΒΆΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΉΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΈΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ

Άρθρο 24

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.   Η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.   Η προβλεπόμενη στο άρθρο 14 παράγραφος 1 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή από 21 Δεκεμβρίου 2013 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

3.   Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

4.   Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.   Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 14 παράγραφος 1 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 25

Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 163 ΣΛΕΕ

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή («επιτροπή του ΕΚΤ») που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 163 ΣΛΕΕ.

2.   Το μέλος της Επιτροπής που προεδρεύει της επιτροπής του ΕΚΤ μπορεί να αναθέτει το καθήκον αυτό σε ανώτερο υπάλληλο της Επιτροπής. Τη γραμματεία της επιτροπής του ΕΚΤ εξασφαλίζει η Επιτροπή.

3.   Κάθε κράτος μέλος διορίζει έναν αντιπρόσωπο της κυβέρνησης, έναν αντιπρόσωπο των οργανώσεων των εργαζομένων, έναν αντιπρόσωπο των οργανώσεων των εργοδοτών καθώς και έναν αναπληρωτή για κάθε τακτικό μέλος, για μέγιστη διάρκεια επτά ετών. Σε περίπτωση απουσίας ενός τακτικού μέλους, ο αναπληρωτής του συμμετέχει αυτοδικαίως στη διαδικασία.

4.   Η επιτροπή του ΕΚΤ περιλαμβάνει έναν αντιπρόσωπο από καθεμία από τις ευρύτερες οργανώσεις που εκπροσωπούν οργανώσεις εργαζομένων και οργανώσεις εργοδοτών σε επίπεδο Ένωσης.

5.   Η επιτροπή του ΕΚΤ μπορεί να καλεί αντιπροσώπους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων καθώς και αντιπροσώπους των σχετικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στις συνεδριάσεις της, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον η ημερήσια διάταξη απαιτεί τη συμμετοχή τους.

6.   Η επιτροπή του ΕΚΤ:

α)

καλείται να δώσει τη γνώμη της σχετικά με σχέδια αποφάσεων της Επιτροπής που αφορούν τα επιχειρησιακά προγράμματα και τον προγραμματισμό δράσεων που στηρίζονται από το ΕΚΤ·

β)

καλείται να δώσει τη γνώμη της σχετικά με τη σχεδιαζόμενη χρήση της τεχνικής βοήθειας στην περίπτωση στήριξης από το ΕΚΤ, καθώς και άλλα συναφή με το ΕΚΤ θέματα που έχουν αντίκτυπο στην υλοποίηση στρατηγικών σε ενωσιακό επίπεδο σχετικά με το ΕΚΤ·

γ)

εγκρίνει τον κατάλογο κοινών θεμάτων για διασυνοριακή συνεργασία που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 3.

7.   Η επιτροπή του ΕΚΤ μπορεί να εκδίδει γνωμοδοτήσεις σχετικά με:

α)

θέματα που αφορούν τη συμβολή του ΕΚΤ στην υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

β)

θέματα σχετικά με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 που αφορούν το ΕΚΤ·

γ)

θέματα που συνδέονται με το ΕΚΤ τα οποία της υποβάλλει η Επιτροπή, πέραν των αναφερομένων στην παράγραφο 6.

8.   Οι γνωμοδοτήσεις της επιτροπής του ΕΚΤ εγκρίνονται με απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων και κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς ενημέρωση. Η Επιτροπή ενημερώνει την επιτροπή του ΕΚΤ για τον τρόπο με τον οποίο έχει λάβει υπόψη τις γνώμες της.

Άρθρο 26

Μεταβατικές διατάξεις

1.   Ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει ούτε τη συνέχιση ούτε την τροποποίηση, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους ή της μερικής ακύρωσης, συνδρομής την οποία έχει εγκρίνει η Επιτροπή βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 ή βάσει οιασδήποτε άλλης νομοθετικής πράξης που διέπει τη συνδρομή αυτή στις 31 Δεκεμβρίου 2013. Ο κανονισμός αυτός ή άλλη τέτοια εφαρμοστέα νομοθεσία εξακολουθεί να εφαρμόζεται μετά την 31η Δεκεμβρίου 2013 στην εν λόγω συνδρομή ή στις οικείες πράξεις έως την περάτωσή τους.

2.   Οι αιτήσεις για τη λήψη συνδρομής που υποβλήθηκαν ή εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 πριν την 1η Ιανουαρίου 2014 εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 27

Κατάργηση

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 26 του παρόντος κανονισμού, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 καταργείται με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό θεωρούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του Παραρτήματος ΙΙΙ.

Άρθρο 28

Αναθεώρηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επανεξετάζουν τον παρόντα κανονισμό έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 σύμφωνα με το άρθρο 164 ΣΛΕΕ.

Άρθρο 29

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17ης Δεκεμβρίου 2013.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

R. ŠADŽIUS


(1)  ΕΕ C 143 της 22.5.2012, σ. 82 και ΕΕ C 271 της 19.9.2013, σ. 101.

(2)  ΕΕ C 225 της 27.7.2012, σ. 127.

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 17 Δεκεμβρίου 2013 Συμβουλίου της περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (Βλέπε σελίδα 320 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(4)  ΕΕ C 120 της 26.4.2013, σ. 1.

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999 (ΕΕ L 210 της 31.7.2006 σ. 12).

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1080/2006 (Βλέπε σελίδα 289 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κοινοί δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων για επενδύσεις του ΕΚΤ

1)   Κοινοί δείκτες εκροών για συμμετέχοντες

Ως «συμμετέχοντες» (1) νοούνται άτομα που επωφελούνται άμεσα από μια επέμβαση του ΕΚΤ και δύνανται να ταυτοποιηθούν και να ζητηθούν τα χαρακτηριστικά τους και για τα οποία έχει προβλεφθεί συγκεκριμένη δαπάνη. Άλλοι δικαιούχοι δεν θα υπολογίζονται ως συμμετέχοντες. Όλα τα στοιχεία θα είναι κατανεμημένα κατά φύλο.

Οι κοινοί δείκτες εκροών για συμμετέχοντες είναι οι εξής:

άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων*,

μακροχρόνια άνεργοι*,

οικονομικά μη ενεργά άτομα*,

οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση*,

απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων*,

κάτω των 25 ετών*,

άνω των 54 ετών*,

άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση*,

απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2)*,

απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4)*,

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8)*,

συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων*,

συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα τέκνα*,

συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα*,

μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ)**,

συμμετέχοντες με αναπηρία**,

άλλα μειονεκτούντα άτομα**.

Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων θα υπολογίζεται αυτόματα με βάση τους δείκτες εκροών.

Τα εν λόγω στοιχεία σχετικά με τους συμμετέχοντες σε πράξη υποστηριζόμενη από το ΕΚΤ περιλαμβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 50 παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 111 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση*,

άτομα από αγροτικές περιοχές** (2).

Τα στοιχεία σχετικά με τους συμμετέχοντες, στο πλαίσιο των δύο ανωτέρω δεικτών θα παρατίθενται στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Τα στοιχεία θα συλλέγονται με βάση αντιπροσωπευτικό δείγμα συμμετεχόντων εντός κάθε επενδυτικής προτεραιότητας. Θα εξασφαλίζεται η εσωτερική εγκυρότητα του δείγματος κατά τρόπον ώστε τα στοιχεία να μπορούν να γενικεύονται στο επίπεδο της επενδυτικής προτεραιότητας.

2)   Κοινοί δείκτες εκροών για φορείς:

αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις,

αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση,

αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο,

αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας).

Τα εν λόγω στοιχεία θα παρατίθενται στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης όπως ορίζεται στο άρθρο 50 παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 111 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

3)   Κοινοί δείκτες άμεσων αποτελεσμάτων σχετικά με τους συμμετέχοντες:

οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους*,

συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους*,

συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους*,

συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους*,

μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους**.

Τα εν λόγω στοιχεία θα παρατίθενται στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης όπως ορίζεται στο άρθρο 50 παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 111 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Όλα τα στοιχεία θα είναι κατανεμημένα κατά φύλο.

4)   Κοινοί δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων σχετικά με τους συμμετέχοντες:

συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους*,

συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους*,

συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους*,

μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους**.

Τα εν λόγω στοιχεία θα παρατίθενται στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 50 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Θα συλλέγονται με βάση αντιπροσωπευτικό δείγμα συμμετεχόντων εντός κάθε επενδυτικής προτεραιότητας. Θα εξασφαλίζεται η εσωτερική εγκυρότητα του δείγματος κατά τρόπον ώστε τα στοιχεία να μπορούν να γενικεύονται στο επίπεδο της επενδυτικής προτεραιότητας. Όλα τα στοιχεία θα είναι κατανεμημένα κατά φύλο.


(1)  Οι διαχειριστικές αρχές καθορίζουν ένα σύστημα για την καταγραφή και αποθήκευση στοιχείων ατομικής συμμετοχής σε ηλεκτρονική φόρμα όπως καθορίζεται στο άρθρο 125 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.Οι συμφωνίες περί επεξεργασίας στοιχείων που έχουν θεσπιστεί από τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σελ. 31), ειδικότερα με τα άρθρα 7 και 8 αυτής.

Τα στοιχεία που αναφέρονται με τους δείκτες που φέρουν την ένδειξη * αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για την τήρηση της εκ του νόμου υποχρεώσεως του υπευθύνου της επεξεργασίας (άρθρο 7 στοιχείο γ) της οδηγίας 95/46/ΕΚ). Για τον ορισμό του υπευθύνου της επεξεργασίας, βλ. άρθρο 2 της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Τα στοιχεία που αναφέρονται με τους δείκτες που φέρουν την ένδειξη ** αποτελούν ειδική κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Εφόσον παρέχονται οι δέουσες εγγυήσεις, τα κράτη μέλη δύνανται, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, να θεσπίσουν και άλλες παρεκκλίσεις εκτός από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 95/46/ΕΚ είτε με εθνική νομοθετική διάταξη είτε με απόφαση της αρχής ελέγχου (άρθρο 8 παράγραφος 4 της οδηγίας 95/46/ΕΚ).

(2)  Τα στοιχεία συλλέγονται σε επίπεδο μικρών διοικητικών μονάδων (τοπικές διοικητικές μονάδες 2), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) (EE L 154 της 21.6.2003, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Δείκτες αποτελεσμάτων για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ)

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να παρατίθενται στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης όπως ορίζεται στο άρθρο 50 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και στην έκθεση που πρέπει να υποβληθεί τον Απρίλιο του 2015, όπως ορίζεται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού. Όλα τα στοιχεία είναι κατανεμημένα κατά φύλο.

(1)   Κοινοί δείκτες άμεσων αποτελεσμάτων σχετικά με τους συμμετέχοντες

Ως «συμμετέχοντες» (1) νοούνται άτομα που επωφελούνται άμεσα από μια επέμβαση της ΠΑΝ και δύνανται να ταυτοποιηθούν και να ζητηθούν τα χαρακτηριστικά τους και για τα οποία έχει προβλεφθεί συγκεκριμένη δαπάνη.

Οι δείκτες άμεσων αποτελεσμάτων είναι:

άνεργοι συμμετέχοντες που ολοκληρώνουν την παρέμβαση που υποστηρίζεται από την ΠΑΝ*,

άνεργοι συμμετέχοντες που λαμβάνουν προσφορά εργασίας, συνεχιζόμενη εκπαίδευση, μαθητεία ή πρακτική άσκηση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους*,

άνεργοι συμμετέχοντες που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, ή που αποκτούν εξειδίκευση, ή που κατέχουν θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους*,

μακροχρόνια άνεργοι συμμετέχοντες που ολοκληρώνουν την παρέμβαση που υποστηρίζεται από την ΠΑΝ*,

μακροχρόνια άνεργοι συμμετέχοντες που λαμβάνουν προσφορά εργασίας, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους*,

μακροχρόνια άνεργοι συμμετέχοντες που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, ή που αποκτούν εξειδίκευση, ή που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους*,

οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης οι οποίοι ολοκληρώνουν την παρέμβαση που υποστηρίζεται από την ΠΑΝ*,

οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης οι οποίοι λαμβάνουν προσφορά εργασίας, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους*,

οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση ή που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους*.

(2)   Κοινοί δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων σχετικά με τους συμμετέχοντες

Οι δείκτες πιο μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων είναι:

συμμετέχοντες σε συνεχιζόμενη εκπαίδευση, σε προγράμματα κατάρτισης που οδηγούν σε επαγγελματικό προσόν, μαθητεία ή πρακτική άσκηση εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους*.

συμμετέχοντες που εργάζονται εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους*·

συμμετέχοντες που αυτοαπασχολούνται εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους*.

Τα στοιχεία για τους δείκτες πιο μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων θα συλλέγονται με βάση αντιπροσωπευτικό δείγμα συμμετεχόντων εντός κάθε επενδυτικής προτεραιότητας. Θα εξασφαλίζεται η εσωτερική εγκυρότητα του δείγματος κατά τρόπον ώστε τα στοιχεία να μπορούν να γενικεύονται στο επίπεδο της επενδυτικής προτεραιότητας.


(1)  Οι διαχειριστικές αρχές καθορίζουν ένα σύστημα για την καταγραφή και αποθήκευση στοιχείων ατομικής συμμετοχής σε ηλεκτρονική φόρμα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 125 παράγραφος 2 του κανονισμού 1303/2013.Οι συμφωνίες περί επεξεργασίας στοιχείων που έχουν θεσπιστεί από τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ, ειδικότερα με τα άρθρα 7 και 8 αυτής.

Τα στοιχεία που αναφέρονται με τους δείκτες που φέρουν την ένδειξη* αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για την τήρηση της εκ του νόμου υποχρεώσεως του υπευθύνου της επεξεργασίας (άρθρο 7 στοιχείο γ) της οδηγίας 95/46/ΕΚ). Για τον ορισμό του υπευθύνου της επεξεργασίας, βλ. άρθρο 2 της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Τα στοιχεία που αναφέρονται με τους δείκτες που φέρουν την ένδειξη** αποτελούν ειδική κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Εφόσον παρέχονται οι δέουσες εγγυήσεις, τα κράτη μέλη δύνανται, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, να θεσπίσουν και άλλες παρεκκλίσεις εκτός από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 8 παράγραφος 2) της οδηγίας 95/46/ΕΚ, είτε με εθνική νομοθετική διάταξη είτε με απόφαση της αρχής ελέγχου (άρθρο 8 παράγραφος 4 της οδηγίας 95/46/ΕΚ).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Πίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1081/2006του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 4

 

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Άρθρο 8

Άρθρο 7

Άρθρο 9

Άρθρο 8

Άρθρο 10

Άρθρο 9

Άρθρο 10

 

Άρθρο 11

 

Άρθρο 12

Άρθρο 11

Άρθρο 13

 

Άρθρο 14

 

Άρθρο 15

 

Άρθρα 16 έως 23

 

Άρθρο 24

 

Άρθρο 25

Άρθρο 12

Άρθρο 26

Άρθρο 13

Άρθρο 27

Άρθρο 14

Άρθρο 28

Άρθρο 15

Άρθρο 29


Top