EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1288

Κανονισμοσ (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013 , για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+» : το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/EK, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/EK Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

OJ L 347, 20.12.2013, p. 50–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; καταργήθηκε από 32021R0817 . Latest consolidated version: 05/10/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1288/oj

20.12.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 347/50


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 11ης Δεκεμβρίου 2013

για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/EK, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/EK

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 165 παράγραφος 4 και το άρθρο 166 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2011, με τίτλο «Προϋπολογισμός για την Ευρώπη 2020» ζητείται ένα ενιαίο πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών πτυχών της ανώτατης εκπαίδευσης, με τη συνένωση του προγράμματος δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης («διά βίου μάθηση») που θεσπίστηκε με την απόφαση αριθ. 1720/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), του προγράμματος «Νεολαία σε δράση» («Νεολαία σε δράση») που θεσπίστηκε με την απόφαση αριθ. 1719/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5), του προγράμματος δράσης Erasmus Mundus («Erasmus Mundus») που θεσπίστηκε με την απόφαση αριθ. 1298/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6), του προγράμματος ALFA III που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7) και των προγραμμάτων Tempus και Edulink, για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, πιο στοχευμένη στρατηγική και συνέργειες μεταξύ των διαφόρων πτυχών του ενιαίου προγράμματος που θα είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν. Επιπλέον, ο αθλητισμός προτείνεται ως τμήμα αυτού του ενιαίου προγράμματος («το πρόγραμμα»).

(2)

Οι εκθέσεις ενδιάμεσης αξιολόγησης των υφιστάμενων προγραμμάτων «Διά Βίου Μάθηση», «Νεολαία σε δράση» και Erasmus Mundus και η δημόσια διαβούλευση σχετικά με το μέλλον της δράσης της Ένωσης σε θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, καθώς και ανώτατης εκπαίδευσης, αποκάλυψαν μια έντονη και, από ορισμένες απόψεις, αυξανόμενη ανάγκη για συνέχιση της συνεργασίας και της κινητικότητας σε αυτούς τους τομείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στις εκθέσεις αξιολόγησης τονίστηκε η σημασία της δημιουργίας στενότερων δεσμών μεταξύ των προγραμμάτων της Ένωσης και των εξελίξεων της πολιτικής στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, διατυπώθηκε η επιθυμία να συγκροτηθεί η δράση της Ένωσης κατά τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στο παράδειγμα της διά βίου μάθησης, και ζητήθηκε να υιοθετηθεί απλούστερη, πιο φιλική προς τον χρήστη και πιο ευέλικτη προσέγγιση για την εφαρμογή αυτής της δράσης καθώς και να τεθεί ένα τέλος στον κατακερματισμό των προγραμμάτων διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης.

(3)

Το πρόγραμμα θα πρέπει να δίνει έμφαση στην προσβασιμότητα και τη διαφάνεια των διοικητικών και δημοσιονομικών διαδικασιών, μεταξύ άλλων με τη χρήση τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) και της ψηφιοποίησης. Ο εξορθολογισμός και η απλοποίηση της οργάνωσης και διαχείρισης, καθώς και η διαρκής επιδίωξη της μείωσης των διοικητικών δαπανών, είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την επιτυχία του προγράμματος.

(4)

Από τη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις στρατηγικές επιλογές της Ένωσης για την εφαρμογή της νέας αρμοδιότητας της Ένωσης στον τομέα του αθλητισμού και την έκθεση αξιολόγησης των προπαρασκευαστικών δράσεων στον τομέα του αθλητισμού, που εκπόνησε η Επιτροπή, προέκυψαν χρήσιμα στοιχεία σχετικά με τους τομείς προτεραιότητας για τη δράση της Ένωσης και καταδείχθηκε η προστιθέμενη αξία που μπορεί να προσφέρει η Ένωση μέσω της υποστήριξης δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στη δημιουργία, ανταλλαγή και διάδοση εμπειριών και γνώσης όσον αφορά διάφορα θέματα σχετικά με τον αθλητισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εάν οι δραστηριότητες αυτές επικεντρωθούν ιδιαίτερα στο επίπεδο του μαζικού αθλητισμού.

(5)

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη ορίζει την αναπτυξιακή στρατηγική της Ένωσης την επόμενη δεκαετία με σκοπό την υποστήριξη της ανάπτυξης αυτής, θέτοντας πέντε φιλόδοξους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2020, ειδικότερα στον τομέα της εκπαίδευσης, με σκοπό να μειωθούν τα ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου σε επίπεδο κάτω από το 10 % και να δοθεί η δυνατότητα τουλάχιστον στο 40 % των ατόμων ηλικίας 30 έως 34 ετών να ολοκληρώσουν σπουδές ανώτατης ή αντίστοιχου επιπέδου εκπαίδευσης. Αυτή η στρατηγική περιλαμβάνει επίσης τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της, ιδίως την Νεολαία σε κίνηση και την Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας.

(6)

Στα συμπεράσματά του της 12ης Μαΐου 2009, το Συμβούλιο ζήτησε ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020), καθορίζοντας τέσσερις στρατηγικούς στόχους για να αντιμετωπιστούν τα εμπόδια για τη δημιουργία μιας Ευρώπης της γνώσης και για να γίνει η διά βίου μάθηση πραγματικότητα για όλους.

(7)

Σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), καθώς και τα άρθρα 21 και 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρόγραμμα προάγει μεταξύ άλλων την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και περιλαμβάνει μέτρα για την καταπολέμηση κάθε διάκρισης λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Κατά την εφαρμογή του προγράμματος κρίνεται αναγκαία η διεύρυνση της πρόσβασης σε μέλη ευπαθών και μειονεκτουσών ομάδων, καθώς και η έμπρακτη αντιμετώπιση των ειδικών μαθησιακών αναγκών των ατόμων με αναπηρίες.

(8)

Το πρόγραμμα θα πρέπει να έχει έντονη διεθνή διάσταση, ιδίως όσον αφορά την ανώτατη εκπαίδευση, όχι μόνο για να βελτιωθεί η ποιότητα της ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της επιδίωξης των γενικότερων στόχων του πλαισίου «ΕΚ 2020» και η ελκυστικότητα της Ένωσης ως προορισμού σπουδών, αλλά και για την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των ανθρώπων και τη συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης στις χώρες εταίρους, καθώς και για την ευρύτερη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των χωρών αυτών, μεταξύ άλλων με την τόνωση της «κυκλοφορίας της διάνοιας» μέσω δραστηριοτήτων κινητικότητας με τη συμμετοχή πολιτών των χωρών εταίρων. Προς τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να διατεθεί χρηματοδότηση από τον μηχανισμό αναπτυξιακής συνεργασίας (DCI), τον ευρωπαϊκό μηχανισμό γειτονίας (ΕΝΙ), τον μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας (IPA) και το μέσο εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία με τρίτες χώρες (PI). Κονδύλια θα μπορούσαν επίσης να διατεθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (EDF), σύμφωνα με τις διαδικασίες που το διέπουν. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να εφαρμόζονται στη χρήση αυτών των κονδυλίων, με ταυτόχρονη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τους κανονισμούς που θεσπίζουν τους εν λόγω μηχανισμούς και μέσα και το εν λόγω ταμείο.

(9)

Στο ψήφισμά του της 27ης Νοεμβρίου 2009 για ένα ανανεωμένο πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας (2010-2018), το Συμβούλιο τόνισε την ανάγκη να αναγνωριστεί ότι όλοι οι νέοι αποτελούν κεφάλαιο για την κοινωνία και επεδίωξε τη διευκόλυνση της συμμετοχής τους στην κατάρτιση πολιτικών που τους αφορούν, μέσω διαρκούς συγκροτημένου διαλόγου μεταξύ των υπευθύνων λήψης αποφάσεων, των νέων και των οργανώσεων της νεολαίας σε όλα τα επίπεδα.

(10)

Η συγκέντρωση της τυπικής, της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης σε ένα ενιαίο πρόγραμμα θα πρέπει να δημιουργήσει συνέργειες και να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων τομέων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. Κατά την εφαρμογή του προγράμματος θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες των διαφόρων τομέων και, κατά περίπτωση, ο ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών.

(11)

Για την υποστήριξη της κινητικότητας, της δικαιοσύνης και της αριστείας στις σπουδές, η Ένωση θα πρέπει να θεσπίσει, σε πειραματική βάση, έναν μηχανισμό εγγύησης σπουδαστικών δανείων, ώστε να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές/σπουδαστές, ανεξάρτητα από την κοινωνική τους προέλευση, να αποκτήσουν το μεταπτυχιακό τους δίπλωμα σε άλλη χώρα που η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι ανοιχτή («η χώρα του προγράμματος»). Ο μηχανισμός εγγύησης σπουδαστικών δανείων θα πρέπει να είναι διαθέσιμος στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συμφωνούν να χορηγούν δάνεια για μεταπτυχιακές σπουδές σε άλλες χώρες του προγράμματος με ευνοϊκούς όρους για τους φοιτητές. Αυτό το πρόσθετο και καινοτόμο μέσο για μαθησιακή κινητικότητα δεν θα πρέπει να αντικαταστήσει τυχόν ήδη ισχύοντα συστήματα επιχορήγησης ή δανειοδότησης που στηρίζουν την κινητικότητα των σπουδαστών σε τοπικό, εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο, ούτε να εμποδίσει την ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων στο μέλλον. Ο μηχανισμός εγγύησης σπουδαστικών δανείων θα πρέπει να υπόκειται σε στενή παρακολούθηση και αξιολόγηση, ιδίως όσον αφορά την αποδοχή του από την αγορά στις διάφορες χώρες. Σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφοι 2 και 3, θα πρέπει να υποβληθεί μια ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, το αργότερο στο τέλος του 2017, με σκοπό τη διατύπωση πολιτικών προσανατολισμών όσον αφορά τη διατήρηση του μηχανισμού εγγύησης σπουδαστικών δανείων.

(12)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώξουν τη θέσπιση όλων των κατάλληλων μέτρων για την άρση των νομικών και διοικητικών εμποδίων για την ορθή λειτουργία του προγράμματος. Αυτό περιλαμβάνει την επίλυση, όπου είναι δυνατό, των διοικητικών προβλημάτων που θέτουν εμπόδια στην απόκτηση ταξιδιωτικών θεωρήσεων και αδειών παραμονής. Σύμφωνα με την οδηγία 2004/114/ΕΚ του Συμβουλίου (8), τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να θεσπίζουν ταχείες διαδικασίες εισδοχής.

(13)

Η ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Σεπτεμβρίου 2011 με τίτλο «Στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης – ένα θεματολόγιο για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ευρώπης» περιλαμβάνει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο η Ένωση, τα κράτη μέλη και τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης μπορούν να συνεργαστούν για να αυξηθεί ο αριθμός των αποφοίτων, να βελτιωθεί η ποιότητα της εκπαίδευσης και να μεγιστοποιηθεί η συμβολή της ανώτατης εκπαίδευσης και της έρευνας για να βοηθηθούν οι οικονομίες και οι κοινωνίες των κρατών μελών να βγουν ισχυρότερες από την παγκόσμια οικονομική κρίση.

(14)

Για την καλύτερη αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων στην Ένωση, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη διακρατική συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και κατάρτισης και των επιχειρήσεων, με σκοπό τη βελτίωση της απασχολησιμότητας των σπουδαστών και την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων.

(15)

Η διακήρυξη της Μπολόνια, την οποία υπέγραψαν οι υπουργοί Παιδείας 29 ευρωπαϊκών χωρών στις 19 Ιουνίου 1999, θέσπισε διακυβερνητική διαδικασία που αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης, που απαιτεί συνεχή στήριξη σε επίπεδο Ένωσης.

(16)

Ο ζωτικής σημασίας ρόλος που διαδραμάτισε η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) στην επίτευξη ορισμένων στόχων που καθορίζονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» αναγνωρίζεται ευρέως και προσδιορίζεται στην ανανεωμένη διαδικασία της Κοπεγχάγης (2011-2020), λαμβάνοντας υπόψη ειδικότερα τις δυνατότητές της στην αντιμετώπιση της υψηλής ανεργίας της Ευρώπης, ιδιαίτερα της ανεργίας των νέων και της μακροχρόνιας ανεργίας, προωθώντας μια φιλοσοφία διά βίου μάθησης, καταπολεμώντας τον κοινωνικό αποκλεισμό και προωθώντας την ενεργό συμμετοχή στα κοινά. Οι περίοδοι ποιοτικής πρακτικής άσκησης και μαθητείας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στις πολύ μικρές και μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, είναι αναγκαίες ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ της γνώσης που αποκτάται μέσω της εκπαίδευσης και κατάρτισης και των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που χρειάζονται στον κόσμο της εργασίας, καθώς και για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας των νέων.

(17)

Είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η ένταση και η έκταση της ευρωπαϊκής συνεργασίας μεταξύ σχολείων και της κινητικότητας του σχολικού προσωπικού και εκπαιδευομένων, προκειμένου να τηρηθούν οι προτεραιότητες που ορίζονται στην ατζέντα για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον σχολικό τομέα για τον 21ο αιώνα, δηλαδή να βελτιωθεί η ποιότητα της σχολικής εκπαίδευσης στην Ένωση στον τομέα της ανάπτυξης των ικανοτήτων και προκειμένου να βελτιωθεί η ισότητα και η ένταξη στο πλαίσιο των σχολικών συστημάτων και ιδρυμάτων, καθώς και να ενισχυθεί και να υποστηριχθεί το επάγγελμα του εκπαιδευτικού και της διεύθυνσης σχολείων. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στους στρατηγικούς στόχους για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και τη βελτίωση της απόδοσης στις βασικές δεξιότητες, τη βελτίωση της συμμετοχής και της ποιότητας της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, καθώς και στους στόχους για την ενίσχυση των επαγγελματικών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και των διευθυντών σχολείων, και τη βελτίωση των εκπαιδευτικών ευκαιριών για παιδιά που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών και παιδιά σε κοινωνικοοικονομικά μειονεκτικό περιβάλλον.

(18)

Το ανανεωμένο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την εκπαίδευση των ενηλίκων που περιλαμβάνεται στο ψήφισμα του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2011, αποσκοπεί στην ανάπτυξη και διεύρυνση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του συνόλου των ενηλίκων σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη βελτίωση των μαθησιακών ευκαιριών για τον μεγάλο αριθμό Ευρωπαίων με ανεπαρκείς δεξιότητες, ιδίως με την βελτίωση του αλφαβητισμού και του αριθμητισμού και την προώθηση ευέλικτων μαθησιακών οδών και μέτρων για την προσφορά δεύτερων ευκαιριών.

(19)

Η δράση του ευρωπαϊκού φόρουμ νεολαίας, των εθνικών κέντρων ακαδημαϊκής αναγνώρισης (NARIC), των δικτύων Eurydice, Euroguidance και Eurodesk, η δράση των Εθνικών Υπηρεσιών υποστήριξης της ηλεκτρονικής αδελφοποίησης, των Εθνικών Κέντρων Europass και των Εθνικών Κέντρων Πληροφόρησης στις χώρες στις οποίες εφαρμόζεται η πολιτική γειτονίας είναι σημαντική για την υλοποίηση των στόχων του προγράμματος, ιδίως μέσω της τακτικής παροχής επικαιροποιημένων πληροφοριών όσον αφορά τους διάφορους τομείς της δραστηριότητάς τους και της γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων του προγράμματος στην Ένωση και στις συμμετέχουσες χώρες εταίρους.

(20)

Η συνεργασία βάσει του προγράμματος με διεθνείς οργανισμούς στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, ειδικότερα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, θα πρέπει να ενισχυθεί.

(21)

Προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη της αριστείας στις σπουδές για την ευρωπαϊκή ενοποίηση παγκοσμίως και να ανταποκριθεί στην εντεινόμενη ανάγκη για γνώση της ευρωπαϊκής διαδικασίας ενοποίησης και της εξέλιξής της, είναι σημαντικό να προωθηθεί η αριστεία στη διδασκαλία, η έρευνα και ο προβληματισμός σε αυτόν τον τομέα, υποστηρίζοντας ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ενώσεις που ειδικεύονται στη μελέτη της ευρωπαϊκής ενοποίησης και ενώσεις που επιδιώκουν στόχους ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, μέσω της Δράσης Jean Monnet.

(22)

Η συνεργασία βάσει του προγράμματος με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, είναι ιδιαίτερης σημασίας για τη διαμόρφωση ευρείας αποδοχής όσον αφορά τις στρατηγικές και τις πολιτικές διά βίου μάθησης και για να ληφθούν υπόψη οι ιδέες και οι ανησυχίες των εμπλεκόμενων παραγόντων, σε όλα τα επίπεδα.

(23)

Η ανακοίνωση της Επιτροπής της 18ης Ιανουαρίου 2011 με τίτλο «Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό» αναφέρει τις απόψεις της Επιτροπής για τη δράση σε ενωσιακό επίπεδο στον τομέα του αθλητισμού μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας και προτείνει κατάλογο συγκεκριμένων δράσεων για την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αθλητικής ταυτότητας, σε τρία μεγάλα κεφάλαια: ο κοινωνικός ρόλος του αθλητισμού, η οικονομική διάσταση του αθλητισμού και η οργάνωση του αθλητισμού. Είναι επίσης αναγκαίο να συνυπολογιστεί η προστιθέμενη αξία του αθλητισμού, περιλαμβανομένων των αυτοχθόνων αθλημάτων, καθώς και η συμβολή του στην πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά της Ένωσης.

(24)

Είναι αναγκαίο να βρεθεί στο επίκεντρο ιδιαίτερα ο μαζικός αθλητισμός και ο εθελοντισμός στον αθλητισμό, λόγω του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, των ίσων ευκαιριών και της σωματικής άσκησης για τη βελτίωση της υγείας.

(25)

Η βελτίωση της διαφάνειας και η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων και η αύξηση της αποδοχής των μέσων διαφάνειας και αναγνώρισης της Ένωσης θα πρέπει να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης και κατάρτισης υψηλής ποιότητας και να διευκολύνουν την κινητικότητα, τόσο για λόγους δια βίου μάθησης όσο και για επαγγελματικούς σκοπούς σε ολόκληρη την Ευρώπη, μεταξύ χωρών και μεταξύ διαφόρων κλάδων. Η δυνατότητα πρόσβασης στις μεθόδους, τις πρακτικές και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε άλλες χώρες θα τους βοηθήσει να βελτιώσουν την απασχολησιμότητά τους.

(26)

Για τον σκοπό αυτό, συνιστάται να γίνει εκτεταμένη χρήση του ενιαίου ενωσιακού πλαισίου για τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων (Europass), που θεσπίστηκε με την απόφαση αριθ. 2241/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9), του Ευρωπαϊκού Μητρώου Διασφάλισης της Ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση (EQAR) και της Ευρωπαϊκής ένωσης για τη διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση (ENQA) που θεσπίστηκε με τη σύσταση 2006/143/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10), του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων (EQF) που θεσπίστηκε με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2008 (11), του ευρωπαϊκού συστήματος ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET) που θεσπίστηκε με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009 (12), του ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (EQAVET) που θεσπίστηκε με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009 (13) και του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς διδακτικών μονάδων (ECTS).

(27)

Για να εξασφαλιστεί επαρκής ενημέρωση του ευρέος κοινού και ισχυρότερες συνέργειες μεταξύ των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία της Επιτροπής, οι πόροι που διατίθενται για ενέργειες επικοινωνιακής προβολής στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να συμβάλλουν επίσης στην κάλυψη της εταιρικής προβολής των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης στον βαθμό που αυτές συνδέονται με τους γενικούς στόχους του παρόντος κανονισμού.

(28)

Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία όλων των δράσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο του προγράμματος καθώς και η συμπληρωματικότητα αυτών με τις δραστηριότητες των κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 167 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ και με άλλες δραστηριότητες, ιδίως εκείνες στους τομείς του πολιτισμού και των μέσων ενημέρωσης, της απασχόλησης, της έρευνας και της καινοτομίας, της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων, της πολιτικής για τη συνοχή και της αναπτυξιακής πολιτικής, καθώς και της πολιτικής της διεύρυνσης και των πρωτοβουλιών, των μέσων και των στρατηγικών στα πεδία της περιφερειακής πολιτικής και των εξωτερικών σχέσεων.

(29)

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με στόχο να έχει θετική και μακροχρόνια επίδραση στις πολιτικές και τις πρακτικές εκπαίδευσης, κατάρτισης, νεολαίας και αθλητισμού. Αυτή η συστημική επίδραση θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω των διαφόρων ενεργειών και δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο πρόγραμμα και οι οποίες αποσκοπούν στην προώθηση αλλαγών σε θεσμικό επίπεδο και που οδηγούν, όπως αρμόζει, σε καινοτομίες σε επίπεδο συστήματος. Τα μεμονωμένα έργα για τα οποία ζητείται χρηματοδοτική υποστήριξη από το πρόγραμμα δεν είναι απαραίτητο να έχουν κάποια συστημική επίδραση. Εκείνο που θα πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη της συστημικής επίδρασης είναι το συσσωρευμένο αποτέλεσμα όλων αυτών των έργων.

(30)

Η αποτελεσματική διαχείριση της απόδοσης, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης και της παρακολούθησης, απαιτεί την ανάπτυξη ειδικών, μετρήσιμων και ρεαλιστικών δεικτών απόδοσης οι οποίοι μπορούν να μετρηθούν με το πέρασμα του χρόνου και αντανακλούν τη λογική της παρέμβασης.

(31)

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να βελτιστοποιήσουν τη χρήση των ΤΠΕ και των νέων τεχνολογιών, ώστε να διευκολύνουν την πρόσβαση σε ενέργειες που σχετίζονται με την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Θα μπορούσε εδώ να περιλαμβάνεται η εικονική κινητικότητα, η οποία θα πρέπει να συμπληρώνει -όχι όμως και να αντικαθιστά- τη μαθησιακή κινητικότητα.

(32)

Ο παρών κανονισμός ορίζει, για ολόκληρη τη διάρκεια του προγράμματος, ένα δημοσιονομικό κονδύλιο το οποίο αποτελεί το ποσό προνομιακής αναφοράς, κατά την έννοια του σημείου 17 της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική συνεργασία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (14), για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού.

(33)

Χάριν συνεχείας με τη χρηματοδοτική στήριξη που παρέχεται από το πρόγραμμα στη λειτουργία των οργάνων, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι ικανή κατά τη διάρκεια της αρχικής φάσης του προγράμματος να θεωρήσει τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τις υποστηριζόμενες δράσεις ως επιλέξιμες για χρηματοδότηση, ακόμα και αν πραγματοποιήθηκαν από τον δικαιούχο πριν υποβληθεί η αίτηση επιχορήγησης.

(34)

Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν κριτήρια απόδοσης στα οποία θα βασιστεί η κατανομή των κονδυλίων του προϋπολογισμού στα κράτη μέλη για τις δράσεις τις οποίες διαχειρίζονται οι εθνικοί οργανισμοί.

(35)

Οι υποψήφιες χώρες για προσχώρηση στην Ένωση και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) που αποτελούν μέρος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) μπορούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα της Ένωσης με βάση τις συμφωνίες πλαίσια, τις αποφάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης ή παρόμοιες συμφωνίες.

(36)

Η Ελβετική Συνομοσπονδία μπορεί να συμμετάσχει στα προγράμματα της Ένωσης σύμφωνα με συμφωνία η οποία θα υπογραφεί μεταξύ της Ένωσης και της εν λόγω χώρας.

(37)

Τα φυσικά πρόσωπα από κάποια υπερπόντια χώρα ή έδαφος (ΥΧΕ) καθώς και τα αρμόδια δημόσια ή/και ιδιωτικά όργανα και οργανισμοί των ΥΧΕ μπορούν να συμμετέχουν στα προγράμματα της Ένωσης σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στην απόφαση 2001/822/ΕΚ του Συμβουλίου (15). Οι περιορισμοί τους οποίους επιβάλλει η απόσταση των εξόχως απόκεντρων περιφερειών της Ένωσης και των ΥΧΕ θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την εφαρμογή του προγράμματος.

(38)

Η Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, στην κοινή ανακοίνωσή τους, της 25ης Μαΐου 2011, με τίτλο «Μια νέα απάντηση σε μια γειτονιά που αλλάζει» περιέγραψαν, μεταξύ άλλων, το στόχο να διευκολυνθεί περαιτέρω η συμμετοχή των χωρών όπου εφαρμόζεται η πολιτική γειτονίας στις δράσεις της Ένωσης για την κινητικότητα και τη δημιουργία ικανοτήτων στην ανώτατη εκπαίδευση και το άνοιγμα του μελλοντικού εκπαιδευτικού προγράμματος στις χώρες στις οποίες εφαρμόζεται η πολιτική γειτονίας.

(39)

Τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης θα πρέπει να προστατευθούν μέσω αναλογικών μέτρων που να καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο δαπανών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης, του εντοπισμού και της διερεύνησης των παρατυπιών και της ανάκτησης των κονδυλίων που απωλέσθηκαν, καταβλήθηκαν αχρεωστήτως ή δεν χρησιμοποιήθηκαν σωστά, και, όπου ενδείκνυται, μέσω κυρώσεων. Ενώ η ανάγκη χρηματοδότησης για την εξωτερική βοήθεια της Ένωσης αυξάνεται, η οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση της Ένωσης περιορίζει τους διαθέσιμους πόρους για τη βοήθεια αυτή. Η Επιτροπή θα πρέπει επομένως να επιδιώξει την πιο αποτελεσματική και βιώσιμη χρήση των διαθέσιμων πόρων, ιδίως μέσω της χρήσης χρηματοδοτικών μέσων με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.

(40)

Για να βελτιωθεί η πρόσβαση στο πρόγραμμα, οι επιχορηγήσεις για τη στήριξη της κινητικότητας των προσώπων θα πρέπει να προσαρμόζονται στο κόστος διαβίωσης και παραμονής στη χώρα υποδοχής. Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να εξαιρούν τις επιχορηγήσεις αυτές από τη φορολόγηση και τις κοινωνικές επιβαρύνσεις. Η ίδια απαλλαγή θα πρέπει να ισχύει για τους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που παρέχουν αυτή τη χρηματοδοτική υποστήριξη στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.

(41)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (16), ο χρόνος εθελοντικής εργασίας δύναται να αναγνωρίζεται ως συγχρηματοδότηση με τη μορφή συνεισφοράς σε είδος.

(42)

Στην ανακοίνωσή της, της 29ης Ιουνίου 2011, με τίτλο «Προϋπολογισμός για την Ευρώπη 2020», η Επιτροπή υπογράμμισε τη δέσμευσή της να απλοποιήσει τη χρηματοδότηση της Ένωσης. Η δημιουργία ενός ενιαίου προγράμματος για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα σημαντική απλούστευση, εξορθολογισμό και συνέργειες στο πλαίσιο της διαχείρισης του προγράμματος. Η εφαρμογή του προγράμματος θα πρέπει να απλουστευθεί περαιτέρω με τη χρήση κατ’ αποκοπή ποσού, κόστους μονάδας ή χρηματοδότησης βάσει κατ’ αποκοπή ποσών, καθώς και με τη μείωση των τυπικών και γραφειοκρατικών απαιτήσεων για τους δικαιούχους και τα κράτη μέλη.

(43)

Η βελτίωση της εκτέλεσης και της ποιότητας των δαπανών θα πρέπει να αποτελέσει κατευθυντήρια αρχή για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος, ενώ, ταυτόχρονα, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η βέλτιστη χρήση των χρηματοδοτικών πόρων.

(44)

Είναι σημαντικό να διασφαλιστούν η χρηστή οικονομική διαχείριση του προγράμματος και η όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη και απλούστερη για τους συμμετέχοντες εφαρμογή του, κατοχυρώνοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια δικαίου, καθώς και την προσβασιμότητα στο πρόγραμμα για όλους τους συμμετέχοντες.

(45)

Για να εξασφαλιστεί ταχεία ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες ανάγκες σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά διατάξεις σχετικά με τις πρόσθετες δράσεις που διαχειρίζονται οι εθνικοί οργανισμοί. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, ακόμα και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(46)

Για να επιτευχθούν ενιαίοι όροι για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εκτελεστικές αυτές αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (17).

(47)

Το πρόγραμμα θα πρέπει να καλύπτει τρεις διαφορετικούς τομείς και η επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να χειρίζεται τόσο οριζόντια όσο και τομεακά ζητήματα. Εναπόκειται στα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν την αποστολή αντιπροσώπων τους για την παρακολούθηση των συνεδριάσεων της επιτροπής αυτής ανάλογα με τα προς εξέταση θέματα στην ημερήσια διάταξη, ενώ ο πρόεδρος της επιτροπής έχει καθήκον να διαπιστώνει ότι στην ημερήσια διάταξη της εκάστοτε συνεδρίασης εμφαίνονται με σαφήνεια ο σχετικός τομέας ή οι σχετικοί τομείς καθώς και τα ανά τομέα θέματα που θα συζητούνται σε κάθε συνεδρίαση. Εάν είναι σκόπιμο και σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της επιτροπής και κατά περίπτωση, θα πρέπει να είναι δυνατόν να προσκαλούνται εξωτερικοί εμπειρογνώμονες, περιλαμβανομένων και εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων, για να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της επιτροπής ως παρατηρητές.

(48)

Κρίνεται σκόπιμο να εξασφαλιστεί η ορθή λήξη του προγράμματος, ιδίως όσον αφορά τη συνέχιση των πολυετών ρυθμίσεων για τη διαχείρισή του, όπως η χρηματοδότηση της τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης. Από την 1η Ιανουαρίου 2014, η τεχνική και διοικητική υποστήριξη θα πρέπει να εξασφαλίσουν, εάν κριθεί αναγκαίο, τη διαχείριση δράσεων που δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί στο πλαίσιο των προγενέστερων προγραμμάτων έως το τέλος του 2013.

(49)

Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η θέσπιση του προγράμματος, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων του, να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(50)

Οι αποφάσεις αριθ. 1719/2006/EK, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/ΕΚ θα πρέπει επομένως να καταργηθούν.

(51)

Χάριν συνεχείας με τη χρηματοδοτική στήριξη από το πρόγραμμα, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμοσθεί από την 1η Ιανουαρίου 2014. Για λόγους επείγοντος ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ το ταχύτερο δυνατόν μετά την δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής του προγράμματος

1.   Ο παρών κανονισμός θεσπίζει πρόγραμμα για δράση της Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, το οποίο ονομάζεται «Erasmus+» («το πρόγραμμα»).

2.   Το πρόγραμμα εφαρμόζεται για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

3.   Το πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλουθα πεδία, σεβόμενο ταυτόχρονα τις δομές και τις ιδιαίτερες ανάγκες που έχουν οι διάφοροι τομείς στα κράτη μέλη:

α)

όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε μια προοπτική διά βίου μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της σχολικής εκπαίδευσης (Comenius), της ανώτατης εκπαίδευσης (Erasmus), της διεθνούς ανώτατης εκπαίδευσης (Erasmus Mundus), της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Leonardo da Vinci) και της εκπαίδευσης ενηλίκων (Grundtvig)·

β)

τη νεολαία («Νεολαία σε δράση»), ιδίως στο πλαίσιο της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης·

γ)

τον αθλητισμό, και ιδίως τον μαζικό αθλητισμό.

4.   Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και διεθνή διάσταση που αποσκοπεί στην υποστήριξη της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών της στόχων, μέσω της συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης και χωρών εταίρων.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)   «διά βίου μάθηση»: όλα τα είδη γενικής εκπαίδευσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, μη τυπικής μάθησης και άτυπης μάθησης που πραγματοποιούνται σε όλη τη διάρκεια του βίου και έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων ή της συμμετοχής στην κοινωνία σε μια προσωπική προοπτική, προοπτική του πολίτη, πολιτιστική προοπτική, κοινωνική προοπτική ή/και προοπτική σχετική με την απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών προσανατολισμού και συμβουλευτικής·

2)   «μη τυπική μάθηση»: μάθηση μέσω προγραμματισμένων δραστηριοτήτων (όσον αφορά τους στόχους και τον χρόνο της μάθησης), όπου είναι παρούσα κάποιου είδους μαθησιακή υποστήριξη (π.χ. μια σχέση μαθητή-δασκάλου), αλλά που δεν αποτελεί μέρος του τυπικού συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης·

3)   «άτυπη μάθηση»: μάθηση που προκύπτει από καθημερινές δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με την εργασία, την οικογένεια ή την αναψυχή και που δεν είναι οργανωμένη ή δομημένη όσον αφορά στόχους, χρόνο ή μαθησιακή υποστήριξη· μπορεί να συμβαίνει χωρίς πρόθεση από την πλευρά του μαθητή·

4)   «διαρθρωμένος διάλογος»: διάλογος με νέους και με οργανώσεις νεολαίας, που χρησιμεύει ως φόρουμ για συνεχή κοινό προβληματισμό όσον αφορά τις προτεραιότητες, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας·

5)   «διακρατικός»: σχετίζεται, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, με ενέργειες στις οποίες εμπλέκονται τουλάχιστον δύο χώρες του προγράμματος όπως αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 1·

6)   «διεθνής»: σχετίζεται με ενέργειες στις οποίες εμπλέκονται τουλάχιστον μία χώρα του προγράμματος και τουλάχιστον μία τρίτη χώρα («χώρα εταίρος»)·

7)   «μαθησιακή κινητικότητα»: η μετάβαση σε άλλη χώρα εκτός της χώρας μόνιμης κατοικίας, με σκοπό την πραγματοποίηση σπουδών, κατάρτισης ή τυπικής ή άτυπης μάθησης· μπορεί να παίρνει τη μορφή πρακτικής άσκησης, μαθητείας, ανταλλαγών νέων, εθελοντισμού, της διδασκαλίας ή της συμμετοχής σε δραστηριότητες επαγγελματικής εξέλιξης. Μπορεί να περιλαμβάνει προπαρασκευαστικές δραστηριότητες, όπως κατάρτιση στη γλώσσα της χώρας υποδοχής καθώς και δραστηριότητες αποστολής, φιλοξενίας και παρακολούθησης·

8)   «συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή ορθών πρακτικών»: έργα διακρατικής και διεθνούς συνεργασίας στα οποία συμμετέχουν οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης ή/και της νεολαίας και μπορεί να περιλαμβάνει άλλες οργανώσεις·

9)   «υποστήριξη για μεταρρυθμίσεις πολιτικής»: κάθε είδος δραστηριότητας που αποσκοπεί στην υποστήριξη και διευκόλυνση του εκσυγχρονισμού των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και στην παροχή υποστήριξης για την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής πολιτικής για τη νεολαία, μέσω της διαδικασίας συνεργασίας σε θέματα πολιτικής μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού και του διαρθρωμένου διαλόγου με νέους·

10)   «εικονική κινητικότητα»: σύνολο δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται από τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής μάθησης, που διοργανώνονται σε θεσμικό επίπεδο και καθιστούν δυνατές ή διευκολύνουν τις διακρατικές και/ή διεθνείς εμπειρίες συνεργασίας σε σχέση με τη διδασκαλία ή/και τη μάθηση·

11)   «προσωπικό»: άτομα τα οποία, είτε σε επαγγελματική είτε σε εθελοντική βάση, ασχολούνται με την εκπαίδευση, την κατάρτιση ή τη μη τυπική μάθηση των νέων και μπορεί να περιλαμβάνει καθηγητές, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, διευθυντές σχολείων, εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας και μη εκπαιδευτικό προσωπικό·

12)   «εργαζόμενος στον τομέα της νεολαίας»: επαγγελματίας ή εθελοντής που συμμετέχει σε δραστηριότητα μη τυπικής μάθησης και βοηθά νέους στην πορεία κοινωνικοεκπαιδευτικής και επαγγελματικής εξέλιξής τους·

13)   «νέοι»: άτομα ηλικίας από 13 έως 30 ετών·

14)   «ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης»:

α)

κάθε είδος ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή πρακτική, το οποίο απονέμει αναγνωρισμένα πτυχία ή άλλους αναγνωρισμένους τίτλους τριτοβάθμιου επιπέδου, όποια και αν είναι η ονομασία των ιδρυμάτων αυτών·

β)

κάθε ίδρυμα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή πρακτική, το οποίο παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση σε τριτοβάθμιο επίπεδο·

15)   «κοινά πτυχία»: ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών το οποίο προσφέρεται από τουλάχιστον δύο ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και καταλήγει σε ενιαίο τίτλο σπουδών τον οποίο εκδίδουν και υπογράφουν από κοινού όλα τα συμμετέχοντα ιδρύματα και ο οποίος αναγνωρίζεται επίσημα στις χώρες όπου βρίσκονται τα συμμετέχοντα ιδρύματα·

16)   «διπλό πτυχίο/πολλαπλό πτυχίο»: πρόγραμμα σπουδών που προσφέρεται από τουλάχιστον δύο (διπλό) ή περισσότερα (πολλαπλό) ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, ενώ ο φοιτητής/σπουδαστής λαμβάνει μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών χωριστό τίτλο σπουδών από το καθένα από τα συμμετέχοντα ιδρύματα·

17)   «δραστηριότητα νέων»: μια εξωσχολική δραστηριότητα (όπως ανταλλαγή νέων, εθελοντισμός ή κατάρτιση νέων) που πραγματοποιείται από έναν νέο, είτε ατομικά είτε ομαδικά, ιδίως μέσω οργανώσεων νεολαίας, και βασίζεται σε μη τυπική προσέγγιση της μάθησης·

18)   «σύμπραξη»: συμφωνία μεταξύ μιας ομάδας ιδρυμάτων ή/και οργανώσεων σε διάφορες χώρες του προγράμματος για την πραγματοποίηση κοινών ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού ή για τη δημιουργία τυπικού ή άτυπου δικτύου σε ένα σχετικό πεδίο, όπως, για παράδειγμα, κοινά προγράμματα μάθησης για μαθητές και τους δασκάλους τους υπό μορφή ανταλλαγών σε επίπεδο τάξης και μακροπρόθεσμης κινητικότητας σε ατομικό επίπεδο, εντατικά προγράμματα στην ανώτατη εκπαίδευση και συνεργασία μεταξύ περιφερειακών και τοπικών αρχών με στόχο την προώθηση της διαπεριφερειακής συνεργασίας, περιλαμβανομένης της διασυνοριακής περιφερειακής συνεργασίας· μπορεί δε να επεκταθεί σε ιδρύματα ή/και οργανώσεις από χώρες εταίρους με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας της σύμπραξης·

19)   «βασικές ικανότητες»: σύνολο βασικών γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών που χρειάζονται όλα τα άτομα για προσωπική ολοκλήρωση και ανέλιξη, ενεργή συμμετοχή στα κοινά, κοινωνική ένταξη και απασχόληση, όπως περιγράφεται στη σύσταση 2006/962/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (18)·

20)   «ανοιχτή μέθοδος συντονισμού» (ΑΜΣ): διακυβερνητική μέθοδος που προβλέπει ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, των οποίων οι εθνικές πολιτικές μπορούν κατά τον τρόπο αυτό να προσανατολιστούν προς ορισμένους κοινούς στόχους· στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος η ΑΜΣ εφαρμόζεται στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία·

21)   «μέσα της Ένωσης για τη διαφάνεια και την αναγνώριση»: μέσα που βοηθούν τους ενδιαφερόμενους να κατανοήσουν, να εκτιμήσουν και ενδεχομένως να αναγνωρίσουν τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα προσόντα σε ολόκληρη την Ένωση·

22)   «χώρες γειτονίας»: οι χώρες και τα εδάφη που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας·

23)   «διπλή σταδιοδρομία»: ο συνδυασμός αθλητικής κατάρτισης υψηλού επιπέδου με γενική εκπαίδευση ή εργασία·

24)   «μαζικός αθλητισμός»: η οργανωμένη άθληση που πραγματοποιείται σε τοπικό επίπεδο από ερασιτέχνες αθλητές, και ο αθλητισμός για όλους.

Άρθρο 3

Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία

1.   Το πρόγραμμα υποστηρίζει μόνο εκείνες τις δράσεις και δραστηριότητες με πιθανή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και συμβολή στην επίτευξη του γενικού στόχου που ορίζεται στο άρθρο 4.

2.   Η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία των δράσεων και των δραστηριοτήτων του προγράμματος εξασφαλίζεται ιδίως μέσω:

α)

του διακρατικού χαρακτήρα τους, ιδίως όσον αφορά την κινητικότητα και τη συνεργασία με σκοπό την επίτευξη ενός βιώσιμου συστημικού αντικτύπου·

β)

της συμπληρωματικότητας και της συνέργειάς τους με άλλα προγράμματα και πολιτικές σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο ·

γ)

της συμβολής τους στην αποτελεσματική χρήση των μέσων της Ένωσης για τη διαφάνεια και την αναγνώριση.

Άρθρο 4

Γενικός στόχος του προγράμματος

Το πρόγραμμα συμβάλλει στην επίτευξη:

α)

των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», συμπεριλαμβανομένου του πρωταρχικού στόχου στον τομέα της εκπαίδευσης·

β)

των στόχων του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση («ΕΚ 2020»), συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων κριτηρίων αναφοράς·

γ)

της βιώσιμης ανάπτυξης χωρών εταίρων στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης·

δ)

των συνολικών στόχων του ανανεωμένου πλαισίου ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας (2010 -2018)·

ε)

του στόχου της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό, και ιδίως στον μαζικό αθλητισμό, σύμφωνα με το σχέδιο εργασίας της Ένωσης για τον αθλητισμό· και

στ)

της προαγωγής των ευρωπαϊκών αξιών σύμφωνα με το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Εκπαίδευση και κατάρτιση

Άρθρο 5

Ειδικοί στόχοι

1.   Βάσει του γενικού στόχου του προγράμματος όπως αναφέρεται στο άρθρο 4, ιδίως των στόχων του ΕΚ 2020, καθώς και προς υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης χωρών εταίρων στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, το πρόγραμμα επιδιώκει τους ακόλουθους ειδικούς στόχους:

α)

βελτίωση του επιπέδου των βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων ιδίως όσον αφορά τη σημασία τους για την αγορά εργασίας και τη συμβολή τους σε μια συνεκτική κοινωνία, ιδίως μέσω αυξημένων ευκαιριών μαθησιακής κινητικότητας και μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ του κόσμου της εκπαίδευσης και κατάρτισης και του κόσμου της εργασίας·

β)

βελτίωση της ποιότητας, προαγωγή της αριστείας στην καινοτομία και της διεθνοποίησης στο επίπεδο των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδίως μέσω της ενίσχυσης της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης και άλλων εμπλεκόμενων μερών·

γ)

προαγωγή της δημιουργίας και ευρύτερη γνωστοποίηση ενός ευρωπαϊκού χώρου διά βίου μάθησης, για τη συμπλήρωση μεταρρυθμίσεων πολιτικής σε εθνικό επίπεδο και την υποστήριξη του εκσυγχρονισμού των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδίως μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας σε θέματα πολιτικής, της καλύτερης χρήσης των μέσων της Ένωσης για τη διαφάνεια και την αναγνώριση και της διάδοσης ορθών πρακτικών·

δ)

ενίσχυση της διεθνούς διάστασης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ιδίως μέσω της συνεργασίας μεταξύ Ένωσης και ιδρυμάτων χωρών εταίρων στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) και της ανώτατης εκπαίδευσης, μέσω της αύξησης της ελκυστικότητας των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και της υποστήριξης των εξωτερικών δράσεων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών της στόχων, μέσω της προαγωγής της κινητικότητας και της συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ένωσης και των χωρών εταίρων και της στοχευμένης δημιουργίας ικανοτήτων σε χώρες εταίρους·

ε)

βελτίωση της διδασκαλίας και της εκμάθησης γλωσσών και προώθηση της ευρείας γλωσσικής πολυμορφίας και της διαπολιτισμικής ευαισθησίας της Ένωσης·

στ)

προώθηση της αριστείας στις δραστηριότητες διδασκαλίας και έρευνας για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, μέσω των δραστηριοτήτων Jean Monnet παγκοσμίως σύμφωνα με το άρθρο 10.

2.   Για την αξιολόγηση του προγράμματος, στο παράρτημα Ι, περιέχονται μετρήσιμοι και σχετικοί δείκτες που αφορούν τους ειδικούς στόχους όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 6

Δράσεις του προγράμματος

1.   Στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης το πρόγραμμα επιδιώκει την επίτευξη των στόχων του μέσω των ακόλουθων τύπων δράσεων:

α)

Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων·

β)

συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή ορθών πρακτικών· και

γ)

υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής.

2.   Οι ειδικές δραστηριότητες Jean Monnet περιγράφονται στο άρθρο 10.

Άρθρο 7

Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων

1.   Στο πλαίσιο της μαθησιακής κινητικότητας των ατόμων υποστηρίζονται οι ακόλουθες δραστηριότητες μεταξύ των χωρών του προγράμματος στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 24 παράγραφος 1:

α)

η κινητικότητα των σπουδαστών σε όλους τους κύκλους της ανώτατης εκπαίδευσης και των σπουδαστών, μαθητευομένων και μαθητών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αυτή η κινητικότητα μπορεί να πάρει τη μορφή σπουδών σε ίδρυμα-εταίρο ή πρακτικής άσκησης ή απόκτησης πείρας ως μαθητευόμενου, βοηθού ή ασκούμενου στο εξωτερικό. Η κινητικότητα για μεταπτυχιακές σπουδές (Master) μπορεί να υποστηρίζεται μέσω του μηχανισμού εγγύησης σπουδαστικών δανείων, που αναφέρεται στο άρθρο 20·

β)

η κινητικότητα του προσωπικού, στις χώρες του προγράμματος που ορίζονται στο άρθρο 24 παράγραφος 1. Αυτή η κινητικότητα μπορεί να έχει τη μορφή διδασκαλίας ή της εργασίας σε θέσεις βοηθών ή συμμετοχής σε δραστηριότητες επαγγελματικής ανέλιξης στο εξωτερικό.

2.   Αυτή η δράση υποστηρίζει επίσης τη διεθνή κινητικότητα των φοιτητών/σπουδαστών και του προσωπικού προς και από τις χώρες εταίρους όσον αφορά την ανώτατη εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας που οργανώνεται με βάση κοινά, διπλά ή πολλαπλά πτυχία υψηλής ποιότητας ή κοινές προσκλήσεις.

Άρθρο 8

Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή ορθών πρακτικών

1.   Στο πλαίσιο της «Συνεργασίας για καινοτομία και ανταλλαγή ορθών πρακτικών» υποστηρίζονται τα ακόλουθα:

α)

στρατηγικές συμπράξεις μεταξύ των οργανώσεων ή/και ιδρυμάτων που συμμετέχουν στην εκπαίδευση και κατάρτιση ή σε άλλους σχετικούς τομείς που έχουν στόχο να αναπτύσσουν και εφαρμόζουν κοινές πρωτοβουλίες, να οργανώνουν μαθήματα από ομοτίμους και να προωθούν ανταλλαγές εμπειριών ·

β)

συμπράξεις μεταξύ του κόσμου της εργασίας και ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, με τη μορφή:

«συμμαχιών γνώσης» ιδίως μεταξύ ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και του κόσμου της εργασίας, με σκοπό την προώθηση της δημιουργικότητας, της καινοτομίας, της μάθησης στη βάση της εργασίας και της επιχειρηματικότητας μέσω της παροχής κατάλληλων ευκαιριών μάθησης, μεταξύ άλλων της ανάπτυξης νέων προγραμμάτων σπουδών και παιδαγωγικών προσεγγίσεων·

«τομεακών συμμαχιών δεξιοτήτων» μεταξύ παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης και του κόσμου της εργασίας, με σκοπό την προώθηση της απασχολησιμότητας, τη συμβολή στη διαμόρφωση νέων προγραμμάτων σπουδών για επιμέρους τομείς ή διατομεακών, την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων επαγγελματικής διδασκαλίας και κατάρτισης και την εφαρμογή των μέσων της Ένωσης για τη διαφάνεια και την αναγνώριση ·

γ)

«πλατφόρμες υποστήριξης βασισμένες στις ΤΠ (τεχνολογίες της πληροφορίας)», οι οποίες να καλύπτουν όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης ιδίως της ηλεκτρονικής αδελφοποίησης, που καθιστούν δυνατή την εκμάθηση μέσω ομοτίμων, την εικονική κινητικότητα και τις ανταλλαγές ορθών πρακτικών, καθώς και το άνοιγμα της πρόσβασης σε χώρες στις οποίες εφαρμόζεται η πολιτική γειτονίας.

2.   Αυτή η δράση υποστηρίζει επίσης την ανάπτυξη, τη δημιουργία ικανοτήτων, την περιφερειακή ολοκλήρωση, την ανταλλαγή γνώσεων και τη διαδικασία εκσυγχρονισμού μέσω διεθνών συμπράξεων μεταξύ ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ένωσης και αντίστοιχων ιδρυμάτων των χωρών εταίρων, ιδίως για την εκμάθηση μέσω ομοτίμων και για κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς και μέσω της προαγωγής της περιφερειακής συνεργασίας και των εθνικών κέντρων πληροφόρησης, ιδίως με χώρες στις οποίες εφαρμόζεται η πολιτική γειτονίας.

Άρθρο 9

Υποστήριξη για μεταρρυθμίσεις πολιτικής

1.   Στο πλαίσιο της υποστήριξης μεταρρυθμίσεων πολιτικής περιλαμβάνονται δραστηριότητες που ξεκίνησαν σε επίπεδο Ένωσης και αφορούν:

α)

την εφαρμογή του προγράμματος πολιτικής της Ένωσης στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στο πλαίσιο της ΑΜΣ, καθώς και τις διαδικασίες της Μπολόνιας και της Κοπεγχάγης·

β)

την εφαρμογή στις χώρες του προγράμματος των μέσων της Ένωσης για τη διαφάνεια και την αναγνώριση, και ιδίως του ενιαίου ενωσιακού πλαισίου για τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων (Europass), του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων (EQF), του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς διδακτικών μονάδων (ECTS), του ευρωπαϊκού συστήματος ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET), του ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (EQAVET), του Ευρωπαϊκού Μητρώου Διασφάλισης της Ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση (EQAR) και της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση (ENQA), και την πρόβλεψη υποστήριξης πανενωσιακών δικτύων και ευρωπαϊκών μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης·

γ)

τον διάλογο περί πολιτικής με ευρωπαϊκούς εμπλεκόμενους παράγοντες στο πεδίο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης·

δ)

τα NARIC, τα δίκτυα Eurydice και Euroguidance, και τα εθνικά κέντρα Europass.

2.   Αυτή η δράση υποστηρίζει επίσης τον διάλογο περί πολιτικής με χώρες εταίρους και διεθνείς οργανισμούς.

Άρθρο 10

Δραστηριότητες Jean Monnet

Οι στόχοι των δραστηριοτήτων Jean Monnet είναι οι εξής:

α)

προώθηση της διδασκαλίας και της έρευνας παγκοσμίως σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, από ειδικευμένους πανεπιστημιακούς, εκπαιδευόμενους και πολίτες, ιδίως μέσω της δημιουργίας εδρών Jean Monnet και άλλων ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων, καθώς και με την παροχή βοήθειας για άλλες δραστηριότητες απόκτησης γνώσεων σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης·

β)

παροχή υποστήριξης στις δραστηριότητες των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων ή ενώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των σπουδών με αντικείμενο την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και παροχή υποστήριξης σε σήμα αριστείας Jean Monnet·

γ)

παροχή υποστήριξης στα ακόλουθα ιδρύματα που επιδιώκουν στόχο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος:

i)

το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, Φλωρεντία·

ii)

το Κολέγιο της Ευρώπης (εγκαταστάσεις Bruges και Natolin)·

iii)

το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, Μάαστριχτ·

iv)

την Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου, Τρίερ·

v)

τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης μαθητών με ειδικές ανάγκες, Odense·

vi)

το Διεθνές Κέντρο Ευρωπαϊκής Κατάρτισης (CIFE), Νίκαια·

δ)

προώθηση του πολιτικού διαλόγου και των ανταλλαγών μεταξύ του ακαδημαϊκού κόσμου και των υπευθύνων για τη χάραξη της πολιτικής σχετικά με τις προτεραιότητες της πολιτικής της Ένωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Νεολαία

Άρθρο 11

Ειδικοί στόχοι

1.   Σύμφωνα με το γενικό στόχο του προγράμματος όπως ορίζεται στο άρθρο 4, ιδίως με τους στόχους του ανανεωμένου πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της νεολαίας (2010-2018), το πρόγραμμα επιδιώκει τους εξής ειδικούς στόχους:

α)

βελτίωση του επιπέδου των σημαντικότερων ικανοτήτων και δεξιοτήτων των νέων, συμπεριλαμβανομένων και των νέων με λιγότερες ευκαιρίες, καθώς και προαγωγή της συμμετοχής τους στη δημοκρατική ζωή της Ευρώπης και στην αγορά εργασίας, της ενεργού συμμετοχής τους στα κοινά, του διαπολιτισμικού διαλόγου, της κοινωνικής ένταξης και της αλληλεγγύης, ιδίως μέσω της αύξησης των ευκαιριών μαθησιακής κινητικότητας των νέων, των ατόμων που απασχολούνται στο τομέα της νεολαίας ή των οργανώσεων και των στελεχών της νεολαίας, και μέσω της ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ του τομέα των νέων και της αγοράς εργασίας·

β)

βελτίωση της ποιότητας της εργασίας στον τομέα της νεολαίας, ιδίως μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ οργανώσεων νέων ή/και άλλων εμπλεκόμενων φορέων·

γ)

συμπλήρωση των μεταρρυθμίσεων πολιτικής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, υποστήριξη της ανάπτυξης μιας πολιτικής για τη νεολαία βασιζόμενης στη γνώση και σε απτά στοιχεία, καθώς και αναγνώριση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, ιδίως μέσω ενισχυμένης συνεργασίας όσον αφορά τις πολιτικές, μέσω της βελτιωμένης χρήσης των μέσων της Ένωσης για τη διαφάνεια και την αναγνώριση, καθώς και μέσω της διάδοσης βέλτιστων πρακτικών·

δ)

ενίσχυση της διεθνούς διάστασης των δραστηριοτήτων στον τομέα της νεολαίας, καθώς και του ρόλου των εργαζόμενων και των οργανώσεων στον τομέα της νεολαίας ως υποστηρικτικών δομών για τους νέους, συμπληρωματικά προς την εξωτερική δράση της Ένωσης, ιδίως μέσω της προαγωγής της κινητικότητας και της συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης και ενδιαφερόμενων φορέων από χώρες εταίρους και διεθνών οργανώσεων και μέσω της στοχοθετημένης οικοδόμησης ικανοτήτων σε χώρες εταίρους·

2.   Για την αξιολόγηση του προγράμματος, στο παράρτημα Ι περιέχονται μετρήσιμοι και σχετικοί δείκτες που αφορούν τους ειδικούς στόχους που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 12

Δράσεις του προγράμματος

Το πρόγραμμα επιδιώκει την επίτευξη των στόχων του μέσω των ακόλουθων τύπων δράσεων:

α)

μαθησιακή κινητικότητα ατόμων·

β)

συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή ορθών πρακτικών·

γ)

υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής.

Άρθρο 13

Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων

1.   Στο πλαίσιο της μαθησιακής κινητικότητας ατόμων υποστηρίζονται τα ακόλουθα:

α)

κινητικότητα των νέων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες μη τυπικής και άτυπης μάθησης, μεταξύ των χωρών του προγράμματος. Η κινητικότητα αυτή μπορεί να λάβει τη μορφή ανταλλαγών νέων και εθελοντισμού μέσω της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εθελοντισμού, καθώς και καινοτόμες δραστηριότητες που θα αξιοποιούν τις υφιστάμενες διατάξεις για την κινητικότητα·

β)

κινητικότητα ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας ή σε οργανώσεις νεολαίας, καθώς και στελεχών της νεολαίας· η κινητικότητα αυτή μπορεί να λάβει τη μορφή δραστηριοτήτων κατάρτισης και δικτύωσης.

2.   Η δράση αυτή υποστηρίζει επίσης την κινητικότητα των νέων, των ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας ή σε οργανώσεις νεολαίας, καθώς και των στελεχών νεολαίας, από και προς χώρες εταίρους και ιδίως τις χώρες στις οποίες εφαρμόζεται η πολιτική γειτονίας.

Άρθρο 14

Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή ορθών πρακτικών

1.   Στο πλαίσιο της συνεργασίας για καινοτομία και ανταλλαγή ορθών πρακτικών υποστηρίζονται τα ακόλουθα:

α)

στρατηγικές συμπράξεις με στόχο την ανάπτυξη και την υλοποίηση κοινών πρωτοβουλιών, μεταξύ των οποίων πρωτοβουλίες της νεολαίας και σχέδια για την αγωγή του πολίτη σκοπός των οποίων είναι η ανάπτυξη της ενεργού συμμετοχής στα κοινά, η κοινωνική καινοτομία και η συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή και στην ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος, μέσω της μάθησης από ομοτίμους και ανταλλαγή εμπειριών·

β)

πλατφόρμες υποστήριξης ΤΠ (τεχνολογιών της πληροφορίας) που καθιστούν δυνατή τη μάθηση από ομοτίμους, τη βασιζόμενη στη γνώση εργασία στον τομέα της νεολαίας, την εικονική κινητικότητα και τις ανταλλαγές ορθών πρακτικών.

2.   Η δράση αυτή υποστηρίζει επίσης την ανάπτυξη, τη δημιουργία δυνατοτήτων και τις ανταλλαγές γνώσεων μέσω εταιρικών σχέσεων μεταξύ οργανώσεων στις χώρες του προγράμματος και σε χώρες εταίρους, ιδίως μέσω της μάθησης από ομοτίμους.

Άρθρο 15

Υποστήριξη για μεταρρυθμίσεις πολιτικής

1.   Η υποστήριξη για μεταρρυθμίσεις πολιτικής περιλαμβάνει δραστηριότητες που αφορούν:

α)

την εφαρμογή του θεματολογίου πολιτικής της Ένωσης στον τομέα της νεολαίας, μέσω της ΑΜΣ·

β)

την εφαρμογή στις χώρες του προγράμματος των μέσων της Ένωσης για τη διαφάνεια και την αναγνώριση, ιδίως του Youthpass, και υποστήριξη των δικτύων πανενωσιακής εμβέλειας και των ευρωπαϊκών ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας·

γ)

τον διάλογο περί πολιτικής με ευρωπαϊκούς εμπλεκόμενους παράγοντες και τον συγκροτημένο διάλογο με τους νέους·

δ)

το ευρωπαϊκό φόρουμ νεολαίας, τα κέντρα πόρων για την ανάπτυξη της εργασίας στον τομέα της νεολαίας και το δίκτυο Eurodesk.

2.   Αυτή η δράση υποστηρίζει επίσης τον διάλογο περί πολιτικής με χώρες εταίρους και διεθνείς οργανισμούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Αθλητισμός

Άρθρο 16

Ειδικοί στόχοι

1.   Σύμφωνα με τον γενικό στόχο του προγράμματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 4, καθώς και με το σχέδιο εργασίας της Ένωσης για τον αθλητισμό, το πρόγραμμα εστιάζεται κυρίως στο μαζικό αθλητισμό και επιδιώκει την επίτευξη των ακόλουθων ειδικών στόχων:

α)

καταπολέμηση των διασυνοριακών απειλών για την ακεραιότητα του αθλητισμού, όπως η φαρμακοδιέγερση (ντόπινγκ), το «στήσιμο» αγώνων και η βία, καθώς και η κάθε μορφής μισαλλοδοξία και διακριτική μεταχείριση·

β)

προώθηση και παροχή υποστήριξης για τη χρηστή διακυβέρνηση στον αθλητισμό και τη διπλή σταδιοδρομία των αθλητών·

γ)

η προώθηση του εθελοντισμού στον αθλητισμό, καθώς και της κοινωνικής ένταξης, των ίσων ευκαιριών και της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τη σπουδαιότητα της επωφελούς για την υγεία σωματικής άσκησης μέσω της αυξημένης συμμετοχής και της ισότιμης πρόσβασης όλων στον αθλητισμό.

2.   Για την αξιολόγηση του προγράμματος, στο παράρτημα Ι περιέχονται μετρήσιμοι και σχετικοί δείκτες που αφορούν τους ειδικούς στόχους που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 17

Δραστηριότητες

1.   Για την επίτευξη των στόχων της συνεργασίας πραγματοποιούνται οι ακόλουθες δραστηριότητες, οι οποίες επικεντρώνονται ιδίως στο μαζικό αθλητισμό:

α)

υποστήριξη συνεργατικών συμπράξεων·

β)

υποστήριξη των ευρωπαϊκών αθλητικών εκδηλώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στις οποίες μετέχουν πολλές χώρες του προγράμματος, και που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων μνεία των οποίων γίνεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο γ)·

γ)

υποστήριξη για την ενίσχυση της βάσης στοιχείων για τη χάραξη πολιτικής·

δ)

διάλογος με ευρωπαϊκούς εμπλεκόμενους φορείς.

2.   Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1 θα αντληθούν ενδεχομένως πρόσθετοι χρηματοδοτικοί πόροι από τρίτα μέρη, π.χ. ιδιωτικές εταιρείες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Χρηματοοικονομικές διατάξεις

Άρθρο 18

Προϋπολογισμός

1.   Το δημοσιονομικό κονδύλιο για την εφαρμογή του προγράμματος από την 1η Ιανουαρίου 2014 ανέρχεται σε 14 774 524 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στα όρια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

2.   Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 κατανέμεται για τις δράσεις του προγράμματος όπως αναφέρεται κατωτέρω, με ένα περιθώριο ευελιξίας που δεν υπερβαίνει το 5 % καθενός από τα κατανεμημένα ποσά:

α)

77,5 % για την εκπαίδευση και κατάρτιση, από τα οποία διατίθενται τα ακόλουθα ελάχιστα ποσά:

i)

43 % στην ανώτατη εκπαίδευση, ποσό που αντιστοιχεί στο 33,3 % του συνολικού προϋπολογισμού·

ii)

22 % στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ποσό που αντιστοιχεί στο 17 % του συνολικού προϋπολογισμού·

iii)

15 % στη σχολική εκπαίδευση, ποσό που αντιστοιχεί στο 11,6 % του συνολικού προϋπολογισμού·

iv)

5 % στην εκπαίδευση ενηλίκων, ποσό που αντιστοιχεί στο 3,9 % του συνολικού προϋπολογισμού·

β)

10 % για τη νεολαία·

γ)

3,5 % για τον μηχανισμό εγγύησης σπουδαστικών δανείων·

δ)

1,9 % για το Jean Monnet ·

ε)

1,8 % για τον αθλητισμό, εκ των οποίων κατά μέγιστο το 10 % για τη δραστηριότητα που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο β)·

στ)

3,4 % ως επιχορηγήσεις λειτουργίας σε εθνικούς οργανισμούς· και

ζ)

1,9 % για την κάλυψη της διοικητικής δαπάνης.

3.   Όσον αφορά τα διατιθέμενα ποσά που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 2, τουλάχιστον το 63 % διατίθεται στη μαθησιακή κινητικότητα ατόμων, τουλάχιστον 28 % στη συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή ορθών πρακτικών και 4,2 % στην υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής.

4.   Εκτός από το χρηματοδοτικό κονδύλιο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και με σκοπό την προώθηση της διεθνούς διάστασης της ανώτατης εκπαίδευσης, επιπρόσθετη χρηματοδότηση, όπως προβλέπεται στα διάφορα εξωτερικά μέσα (τον μηχανισμό αναπτυξιακής συνεργασίας (DCI), τον ευρωπαϊκό μηχανισμό γειτονίας (ENI), το μέσο εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία με τρίτες χώρες (PI) και τον μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας (IPA)) κατανέμεται μεταξύ, αφενός, των δράσεων μαθησιακής κινητικότητας με προορισμό ή προέλευση χώρες εταίρους και, αφετέρου, του διαλόγου σχετικά με τη συνεργασία και σχετικά με την πολιτική, με αρχές, ιδρύματα και οργανώσεις από τις εν λόγω χώρες. Στη χρήση αυτών των κονδυλίων εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός, με ταυτόχρονη εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τους αντίστοιχους κανονισμούς που διέπουν τα εν λόγω εξωτερικά μέσα, και στην περίπτωση ΕΜΑΣ, εκπλήρωσης επίσης των κριτηρίων για την επίσημη αναπτυξιακή συνεργασία, όπως αυτά θεσπίστηκαν από την Επιτροπή Αναπτυξιακής βοήθειας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

Τα κονδύλια θα διατεθούν με βάση 2 πολυετείς χρηματοδοτήσεις που καλύπτουν τα πρώτα τέσσερα έτη και τα υπόλοιπα 3 έτη, αντίστοιχα. Η διάθεση των κονδυλίων αυτών θα προσδιοριστεί στον πολυετή ενδεικτικό προγραμματισμό των εξωτερικών μέσων όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τις εντοπισθείσες ανάγκες και προτεραιότητες των οικείων χωρών. Η συνεργασία με χώρες εταίρους μπορεί να βασίζεται, κατά περίπτωση, σε συμπληρωματικές πιστώσεις από χώρες που πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με διαδικασίες που θα συμφωνηθούν με αυτές.

Η δράση κινητικότητας σπουδαστών και προσωπικού μεταξύ χωρών του προγράμματος και χωρών εταίρων που χρηματοδοτείται με τη διάθεση κονδυλίων από τον ΜΑΣ, εστιάζεται σε τομείς που είναι σημαντικοί για τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών.

5.   Τα κονδύλια που προορίζονται για το πρόγραμμα μπορούν επίσης να καλύπτουν δαπάνες για δραστηριότητες προπαρασκευής, παρακολούθησης, διαχειριστικού ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, οι οποίες απαιτούνται για τη διαχείριση του προγράμματος και την επίτευξη των στόχων του, ιδίως μελέτες, συσκέψεις εμπειρογνωμόνων και δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνιακής προβολής, περιλαμβανομένης της εταιρικής επικοινωνίας για τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, στο βαθμό που αφορούν τους γενικούς στόχους του παρόντος κανονισμού, δαπάνες που συνδέονται με τις ΤΠ που εστιάζονται στην επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών και κάθε άλλη δαπάνη τεχνικής και διοικητικής βοήθειας που πραγματοποιεί η Επιτροπή για τη διαχείριση του προγράμματος.

6.   Τα κονδύλια που διατίθενται μπορούν επίσης να καλύψουν τις δαπάνες διοικητικής και τεχνικής βοήθειας που είναι αναγκαίες για να εξασφαλιστεί η μετάβαση ανάμεσα στο πρόγραμμα και στα μέτρα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τις αποφάσεις αριθ. 1719/2006/ΕΚ, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/ΕΚ. Αν είναι αναγκαίο, μπορούν να εγγραφούν πιστώσεις στον προϋπολογισμό μετά το 2020 για την κάλυψη παρόμοιων δαπανών, έτσι ώστε να επιτρέπεται η διαχείριση δράσεων και δραστηριοτήτων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

7.   Τα κονδύλια για τη μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 12 στοιχείο α), τα οποία πρέπει να διαχειριστεί ο ή οι εθνικοί οργανισμοί («εθνικός οργανισμός»), κατανέμονται με βάση τον πληθυσμό και το κόστος ζωής στο κράτος μέλος, την απόσταση μεταξύ των πρωτευουσών των κρατών μελών και την απόδοση. Η παράμετρος της απόδοσης αντιστοιχεί στο 25 % του συνολικού κονδυλίου σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 8 και 9. Όσον αφορά τις στρατηγικές συμπράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) και στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α) τις οποίες πρέπει να επιλέξει και να διαχειριστεί ο εθνικός οργανισμός, τα κονδύλια κατανέμονται με βάση τα κριτήρια που θα καθορισθούν από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 36 παράγραφος 3. Τα εν λόγω κριτήρια χαρακτηρίζονται, στο μέτρο του δυνατού, από ουδετερότητα σε σχέση με τα διάφορα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των κρατών μελών, να μη δημιουργεί ουσιώδεις μειώσεις του ετήσιου προϋπολογισμού που διατίθεται στα κράτη μέλη κατ’ έτος και να ελαχιστοποιεί τυχόν σημαντικές ανισορροπίες στο επίπεδο των προβλεπόμενων ενισχύσεων.

8.   Η διάθεση των κονδυλίων βάσει απόδοσης πραγματοποιείται με σκοπό την προώθηση της αποδοτικής και αποτελεσματικής χρήσης των πόρων. Τα χρησιμοποιούμενα κριτήρια για την εκτίμηση της απόδοσης βασίζονται στα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία και είναι κυρίως:

α)

το επίπεδο των ετήσιων εκροών · και

β)

το επίπεδο των ετήσιων πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν.

9.   Η κατανομή των κονδυλίων για το έτος 2014 βασίζεται στα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία για τις δράσεις που υλοποιήθηκαν και τη χρησιμοποίηση του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του προγράμματος διά βίου μάθησης και των προγραμμάτων «Νεολαία σε δράση» και Erasmus Mundus έως και την 31η Δεκεμβρίου 2013.

10.   Το πρόγραμμα μπορεί να παρέχει υποστήριξη μέσω ειδικών καινοτόμων όρων χρηματοδότησης, κυρίως εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 20.

Άρθρο 19

Ειδικοί όροι χρηματοδότησης

1.   Η Επιτροπή εφαρμόζει τη χρηματοδοτική υποστήριξη της Ένωσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

2.   Η Επιτροπή μπορεί να δημοσιεύσει κοινές προσκλήσεις με τις χώρες εταίρους ή τις οργανώσεις και τις υπηρεσίες τους για τη χρηματοδότηση σχεδίων βάσει των αντιστοιχούντων κεφαλαίων. Τα σχέδια μπορούν να αξιολογούνται και να επιλέγονται βάσει κοινών διαδικασιών αξιολόγησης και επιλογής που συμφωνούνται από τους φορείς χρηματοδότησης, σύμφωνα με τις αρχές του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

3.   Οι δημόσιοι οργανισμοί, καθώς και τα σχολεία, τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και οι οργανώσεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, που έλαβαν περισσότερο από το 50 % του ετήσιου εισοδήματός τους από δημόσιες πηγές την τελευταία διετία, θεωρείται ότι έχουν την αναγκαία χρηματοπιστωτική, επαγγελματική και διοικητική ικανότητα για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του προγράμματος. Δεν απαιτείται από αυτούς να υποβάλουν περαιτέρω τεκμηρίωση προκειμένου να αποδείξουν την ικανότητα αυτή.

4.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 130 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η Επιτροπή μπορεί να θεωρήσει τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τις υποστηριζόμενες δράσεις και που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των πρώτων έξι μηνών του 2014 ως επιλέξιμες για χρηματοδότηση από την 1η Ιανουαρίου 2014, ακόμα και αν αυτές πραγματοποιήθηκαν από τον δικαιούχο πριν υποβληθεί η αίτηση επιχορήγησης.

5.   Το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 137 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 δεν ισχύει για την οικονομική υποστήριξη της μαθησιακής κινητικότητας για μεμονωμένα άτομα.

Άρθρο 20

Μηχανισμός εγγύησης σπουδαστικών δανείων

1.   Ο μηχανισμός εγγύησης σπουδαστικών δανείων παρέχει μερική εγγύηση προς ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για τη χορήγηση δανείων με τους ευνοϊκότερους δυνατούς όρους σε σπουδαστές που ξεκινούν σπουδές δεύτερου κύκλου, όπως ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Master), σε αναγνωρισμένο τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα σε χώρα του προγράμματος όπως αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 η οποία δεν είναι ούτε η χώρα κατοικίας τους ούτε η χώρα όπου απέκτησαν τον τίτλο σπουδών που τους δίνει πρόσβαση στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών.

2.   Οι εγγυήσεις που χορηγούνται μέσω του μηχανισμού εγγύησης σπουδαστικών δανείων καλύπτουν νέα επιλέξιμα σπουδαστικά δάνεια για ποσό μέχρι 12 000 EUR για ετήσιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών και μέχρι 18 000 EUR για πρόγραμμα που διαρκεί μέχρι δύο έτη, ή το αντίστοιχο των ποσών αυτών στο τοπικό νόμισμα.

3.   Η σε ευρωπαϊκό επίπεδο διαχείριση του μηχανισμού εγγύησης σπουδαστικών δανείων ανατίθεται στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, στη βάση μιας συμφωνίας ανάθεσης με την Επιτροπή, για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων και των απαιτήσεων που διέπουν την εφαρμογή του μηχανισμού εγγύησης σπουδαστικών δανείων και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών. Στη βάση αυτή, το ΕΤΕ συνάπτει συμφωνίες με ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς όπως, για παράδειγμα, τράπεζες, εθνικά ή/και περιφερειακά ιδρύματα χορήγησης σπουδαστικών δανείων ή άλλα αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, και προσπαθεί να εξασφαλίσει την επιλογή ενός ενδιάμεσου χρηματοπιστωτικού οργανισμού από κάθε χώρα του προγράμματος, ώστε να διασφαλίσει ότι σπουδαστές από όλες τις χώρες του προγράμματος έχουν πρόσβαση στον μηχανισμό εγγύησης σπουδαστικών δανείων κατά τρόπο συνεκτικό και χωρίς διακρίσεις.

4.   Στο παράρτημα ΙΙ παρέχονται πληροφορίες τεχνικού χαρακτήρα σχετικές με τη λειτουργία του μηχανισμού εγγύησης σπουδαστικών δανείων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Απόδοση, αποτελέσματα και διάδοση

Άρθρο 21

Παρακολούθηση και αξιολόγηση της απόδοσης και των αποτελεσμάτων

1.   Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, παρακολουθεί τακτικά και υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με την απόδοση και τα αποτελέσματα του προγράμματος σε σύγκριση με τους στόχους του, ιδίως όσον αφορά:

α)

την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία σύμφωνα με το άρθρο 3·

β)

την κατανομή των κονδυλίων σχετικά με τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, με σκοπό να διασφαλιστεί, έως το τέλος του προγράμματος, διάθεση κονδυλίων που θα εγγυώνται βιώσιμο συστημικό αντίκτυπο·

γ)

τη χρήση των πόρων που προέρχονται από εξωτερικά μέσα, κατά την έννοια του άρθρου 18 παράγραφος 4 και τη συμβολή της στην επίτευξη των αντίστοιχων στόχων και αρχών των εν λόγω εξωτερικών μέσων·

2.   Εκτός από τη συνεχή παρακολούθηση, η Επιτροπή υποβάλλει ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017 για να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα όσον αφορά τα μέτρα που λήφθηκαν για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος και για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας του προγράμματος και της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας του. Η έκθεση αυτή συνοδεύεται, εάν κριθεί σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού. Η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης εξετάζει το περιθώριο απλούστευσης του προγράμματος, την εσωτερική και εξωτερική συνοχή του, το αν εξακολουθούν να είναι συναφείς όλοι οι στόχοι του, καθώς και τη συμβολή των μέτρων στην επίτευξη της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Λαμβάνονται επίσης υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο των προγενέστερων προγραμμάτων (διά βίου μάθηση, «Νεολαία σε δράση», Erasmus Mundus και άλλα διεθνή προγράμματα ανώτατης εκπαίδευσης).

3.   Η Επιτροπή διαβιβάζει την ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών.

4.   Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων του κεφαλαίου VIII και των υποχρεώσεων των εθνικών οργανισμών σύμφωνα με το άρθρο 28, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 30 Ιουνίου 2017, έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και τον αντίκτυπο του προγράμματος στα αντίστοιχα εδάφη τους.

5.   Η Επιτροπή διαβιβάζει μια τελική αξιολόγηση του προγράμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών, έως τις 30 Ιουνίου 2022.

Άρθρο 22

Επικοινωνία και διάδοση

1.   Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, εξασφαλίζει τη διάδοση των πληροφοριών, τη δημοσιοποίηση και την παρακολούθηση όσον αφορά όλες τις δράσεις και δραστηριότητες που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος, καθώς και τη διάδοση των αποτελεσμάτων των προηγούμενων προγραμμάτων διά βίου μάθησης, «Νεολαία σε δράση» και Erasmus Mundus.

2.   Οι δικαιούχοι των υποστηριζόμενων σχεδίων μέσω δράσεων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 6, 10, 12, 17 και 20 θα πρέπει να διασφαλίσουν κατάλληλη επικοινωνιακή προβολή και διάδοση των αποτελεσμάτων και του αντικτύπου που επιτυγχάνεται. Εδώ μπορούν να περιλαμβάνονται και δραστηριότητες ενημέρωσης ομοτίμων σχετικά με τις ευκαιρίες κινητικότητας.

3.   Οι εθνικοί οργανισμοί όπως αναφέρονται στο άρθρο 28 χαράσσουν συνεπή πολιτική όσον αφορά την αποτελεσματική διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο των δράσεων τις οποίες διαχειρίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος, και παρέχουν υποστήριξη στην Επιτροπή κατά την εκτέλεση του γενικού καθήκοντος της διάδοσης των πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα, περιλαμβανομένων των δράσεων και των δραστηριοτήτων που διαχειρίζονται σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, και των αποτελεσμάτων του, και παρέχοντας πληροφορίες στις σχετικές ομάδες στόχου όσον αφορά τις δράσεις που αναλαμβάνονται στη χώρα τους.

4.   Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί στους τομείς που καλύπτονται από το πρόγραμμα χρησιμοποιούν την ονομασία «Erasmus+» για σκοπούς επικοινωνιακούς και διάδοσης πληροφοριών όσον αφορά το πρόγραμμα. Για τους διάφορους τομείς του προγράμματος, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες ονομασίες:

«Comenius», που αφορά τη σχολική εκπαίδευση·

«Erasmus», που αφορά όλα τα είδη ανώτατης εκπαίδευσης στις χώρες του προγράμματος·

«Erasmus Mundus», που αφορά όλα τα είδη δραστηριοτήτων ανώτατης εκπαίδευσης μεταξύ των χωρών του προγράμματος και των χωρών εταίρων·

«Leonardo da Vinci», που αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ·

«Grundtvig», που αφορά την εκπαίδευση ενηλίκων·

«Νεολαία σε δράση», που αφορά τη μη τυπική και την άτυπη εκπαίδευση στον τομέα της νεολαίας·

«Αθλήματα», που αφορά δραστηριότητες στο πεδίο του αθλητισμού.

5.   Οι δραστηριότητες επικοινωνιακής προβολής συμβάλλουν επίσης στην εταιρική προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, με την προϋπόθεση ότι σχετίζονται με τους γενικούς στόχους του παρόντος κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ

Πρόσβαση στο πρόγραμμα

Άρθρο 23

Πρόσβαση

1.   Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του μαζικού λαϊκού αθλητισμού μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος. Στην περίπτωση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο α) και στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α), το πρόγραμμα υποστηρίζει τις ομάδες νέων που δραστηριοποιούνται στην εργασία στον τομέα της νεολαίας, αλλά όχι απαραιτήτως στο πλαίσιο μιας οργάνωσης νεολαίας.

2.   Κατά την εφαρμογή του προγράμματος, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την επιλογή των συμμετεχόντων και τη χορήγηση υποτροφιών, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι καταβάλλονται ιδιαίτερες προσπάθειες για την προαγωγή της κοινωνικής ένταξης και της συμμετοχής ατόμων με ειδικές ανάγκες ή με λιγότερες ευκαιρίες.

Άρθρο 24

Συμμετοχή χωρών

1.   Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν οι ακόλουθες χώρες («χώρες του προγράμματος»):

α)

τα κράτη μέλη·

β)

οι υπό προσχώρηση χώρες, οι υποψήφιες χώρες και οι δυνάμει υποψήφιες χώρες για τις οποίες έχει χαραχθεί προενταξιακή στρατηγική, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα της Ένωσης που έχουν καθοριστεί στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια, στις αποφάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης ή σε παρεμφερείς συμφωνίες·

γ)

εκείνες οι χώρες της ΕΖΕΣ που συμμετέχουν στη συμφωνία για τον ΕΟΧ, σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω συμφωνίας·

δ)

η Ελβετική Συνομοσπονδία, με βάση διμερή συμφωνία που θα συναφθεί με τη χώρα αυτή·

ε)

οι χώρες που καλύπτονται από την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας και έχουν συνάψει συμφωνίες με την Ένωση στις οποίες προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής των χωρών αυτών στα προγράμματα της Ένωσης, με την επιφύλαξη της σύναψης διμερούς συμφωνίας με την Ένωση σχετικά με τους όρους συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.

2.   Οι χώρες του προγράμματος υπόκεινται σε όλες τις υποχρεώσεις και εκπληρώνουν όλα τα καθήκοντα που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό όσον αφορά τα κράτη μέλη.

3.   Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη συνεργασία με τις χώρες εταίρους, ιδίως χώρες στις οποίες εφαρμόζεται η πολιτική γειτονίας, σε δράσεις και δραστηριότητες σύμφωνα με τα άρθρα 6, 10 και 12.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙΙ

Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου

Άρθρο 25

Συμπληρωματικότητα

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, διασφαλίζει τη συνολική συνοχή και συμπληρωματικότητα του προγράμματος με:

α)

τις συναφείς πολιτικές και προγράμματα, ιδίως εκείνες που σχετίζονται με τον πολιτισμό και τα μέσα ενημέρωσης, την απασχόληση, την έρευνα και την καινοτομία, τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις, την πολιτική για τη συνοχή και την αναπτυξιακή πολιτική, καθώς και την πολιτική της διεύρυνσης και με τις πρωτοβουλίες, τα μέσα και τις στρατηγικές στα πεδία της περιφερειακής πολιτικής και των εξωτερικών σχέσεων·

β)

τις άλλες σχετικές ενωσιακές πηγές χρηματοδότησης για τις πολιτικές εκπαίδευσης, κατάρτισης, νεολαίας και αθλητισμού, ιδίως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τα άλλα χρηματοδοτικά μέσα σχετικά με την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020», καθώς και τα χρηματοδοτικά μέσα που αφορούν τη δικαιοσύνη και την απόκτηση συνείδησης ενεργού πολίτη, την υγεία, τα προγράμματα εξωτερικής συνεργασίας και τους μηχανισμούς προενταξιακής βοήθειας.

Άρθρο 26

Οργανισμοί υλοποίησης

Το πρόγραμμα υλοποιείται κατά τρόπο ομοιόμορφο από τους ακόλουθους οργανισμούς:

α)

σε ενωσιακό επίπεδο, την Επιτροπή·

β)

σε εθνικό επίπεδο, τους εθνικούς οργανισμούς στις χώρες του προγράμματος.

Άρθρο 27

Εθνική αρχή

1.   Ο όρος «εθνική αρχή» αναφέρεται σε μία ή περισσότερες εθνικές αρχές, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική.

2.   Έως την 22η Ιανουαρίου 2014, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, με επίσημη κοινοποίηση που διαβιβάζεται από τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία τους, τα πρόσωπα που είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένα να ενεργούν εξ ονόματός της ως η «εθνική αρχή» κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού. Σε περίπτωση που η εθνική αρχή αντικατασταθεί κατά τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος, το σχετικό κράτος μέλος το κοινοποιεί στην Επιτροπή αμέσως, σύμφωνα με την ίδια διαδικασία.

3.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την άρση των νομικών και διοικητικών εμποδίων για την ορθή λειτουργία του προγράμματος, περιλαμβανομένων, όπου αυτό είναι δυνατό, μέτρων με στόχο την επίλυση θεμάτων που αποτελούν αιτίες δυσκολιών στην απόκτηση θεωρήσεων διαβατηρίου.

4.   Έως την 22η Μαρτίου 2014, η εθνική αρχή διορίζει έναν ή περισσότερους εθνικούς οργανισμούς. Σε περίπτωση διορισμού δύο ή περισσότερων εθνικών οργανισμών, τα κράτη μέλη δημιουργούν κατάλληλο μηχανισμό για τη συντονισμένη διαχείριση της υλοποίησης του προγράμματος σε εθνικό επίπεδο, ιδίως με σκοπό τη διασφάλιση της συνεπούς και οικονομικά αποδοτικής υλοποίησης του προγράμματος και την προς τούτο αποτελεσματική επαφή με την Επιτροπή, και της διευκόλυνσης της πιθανής μεταφοράς κονδυλίων μεταξύ οργανισμών, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη ελαστικότητα και καλύτερη χρήση των κονδυλίων που διατίθενται στα κράτη μέλη. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 29 παράγραφος 3, κάθε κράτος μέλος καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης της σχέσης μεταξύ της εθνικής αρχής και του εθνικού οργανισμού του, περιλαμβανομένων καθηκόντων όπως η κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος εργασίας του εθνικού οργανισμού.

Η εθνική αρχή παρέχει στην Επιτροπή μια κατάλληλη εκ των προτέρων διαδικασία αξιολόγησης, από την οποία προκύπτει ότι ο εθνικός οργανισμός τηρεί τις διατάξεις του άρθρου 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημεία v) και vi) και του άρθρου 60 παράγραφοι 1, 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, και του άρθρου 38 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής (19), καθώς και τις απαιτήσεις της Ένωσης σχετικά με τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου για εθνικούς οργανισμούς και τους κανόνες διαχείρισης των κονδυλίων του προγράμματος για την παροχή επιχορηγήσεων.

5.   Η εθνική αρχή ορίζει έναν ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισμό σύμφωνα με το άρθρο 30.

6.   Για την εκ των προτέρων διαδικασία αξιολόγησης συμμόρφωσης, η εθνική αρχή βασίζεται στους δικούς της ελέγχους και λογιστικούς ελέγχους ή/και στους ελέγχους και λογιστικούς ελέγχους που πραγματοποιεί ανεξάρτητος ελεγκτικός οργανισμός σύμφωνα με το άρθρο 30.

7.   Αν ο εθνικός οργανισμός που ορίστηκε για το πρόγραμμα είναι ο ίδιος με τον εθνικό οργανισμό που ορίστηκε για το προηγούμενο πρόγραμμα «διά βίου μάθηση» ή «Νεολαία σε δράση», το πεδίο των ελέγχων και των λογιστικών ελέγχων για την εκ των προτέρων διαδικασία αξιολόγησης συμμόρφωσης μπορεί να περιοριστεί στις απαιτήσεις που είναι νέες και ειδικές για το πρόγραμμα.

8.   Η εθνική αρχή παρακολουθεί και εποπτεύει τη διαχείριση του προγράμματος σε εθνικό επίπεδο. Ενημερώνει και συμβουλεύεται την Επιτροπή εγκαίρως πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης που ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στη διαχείριση του προγράμματος, και ιδίως όσον αφορά τον εθνικό του οργανισμό.

9.   Η εθνική αρχή παρέχει επαρκή συγχρηματοδότηση για τις λειτουργίες του εθνικού οργανισμού, ώστε να διασφαλίζεται ότι η διαχείριση του προγράμματος γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της Ένωσης.

10.   Σε περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή απορρίψει τον ορισμό του εθνικού οργανισμού, με βάση την αξιολόγησή του σύμφωνα με τη διαδικασία εκ των προτέρων αξιολόγησης συμμόρφωσης, η εθνική αρχή εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα ούτως ώστε ο εθνικός οργανισμός να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζει η Επιτροπή ή να οριστεί άλλος φορέας ως εθνικός οργανισμός.

11.   Με βάση την ετήσια διαχειριστική δήλωση του εθνικού οργανισμού, τη σχετική γνώμη ανεξάρτητου ελεγκτή και την ανάλυση της Επιτροπής σχετικά με τη συμμόρφωση και την απόδοση του εθνικού οργανισμού, η εθνική αρχή πληροφορεί την Επιτροπή έως τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους για την παρακολούθηση και την εποπτεία που ασκεί στις δραστηριότητες σχετικά με το πρόγραμμα.

12.   Η εθνική αρχή αναλαμβάνει την ευθύνη για την ορθή διαχείριση των ενωσιακών κονδυλίων που θα μεταφερθούν από την Επιτροπή στον εθνικό οργανισμό μέσω της παροχής επιχορηγήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος.

13.   Σε περίπτωση παρατυπίας, αμέλειας ή απάτης που καταλογίζεται στον εθνικό οργανισμό, καθώς και σε περίπτωση σοβαρών ελλείψεων ή ανεπαρκών αποτελεσμάτων από τον εθνικό οργανισμό, που έχουν ως συνέπεια την προβολή απαιτήσεων από την Επιτροπή έναντι του εθνικού οργανισμού, η εθνική αρχή είναι υπεύθυνη έναντι της Επιτροπής για την επιστροφή των μη ανακτηθέντων κονδυλίων.

14.   Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 13, η εθνική αρχή μπορεί να ανακαλέσει την εντολή του εθνικού οργανισμού είτε με δική της πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής. Στην περίπτωση που η εθνική αρχή επιθυμεί να ανακαλέσει την εντολή του εθνικού οργανισμού για άλλους δικαιολογημένους λόγους, κοινοποιεί στην Επιτροπή την ανάκληση τουλάχιστον έξι μήνες πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της εντολής του εθνικού οργανισμού. Στην περίπτωση αυτή, η εθνική αρχή και η Επιτροπή συμφωνούν ρητά σχετικά με ειδικά μεταβατικά μέτρα, βάσει χρονοδιαγράμματος.

15.   Στην περίπτωση ανάκλησης, η εθνική αρχή πραγματοποιεί τους αναγκαίους ελέγχους όσον αφορά τα κονδύλια της Ένωσης που έχουν ανατεθεί στον ανακληθέντα εθνικό οργανισμό και διασφαλίζει την απρόσκοπτη μεταφορά των εν λόγω κονδυλίων, καθώς και όλων των εγγράφων και διαχειριστικών μέσων που απαιτούνται για τη διαχείριση του προγράμματος, στον νέο εθνικό οργανισμό. Η εθνική αρχή παρέχει στον ανακληθέντα εθνικό οργανισμό την αναγκαία οικονομική υποστήριξη ώστε να συνεχίσει την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων έναντι των δικαιούχων του προγράμματος και της Επιτροπής έως τη μεταφορά αυτών των υποχρεώσεων σε νέο εθνικό οργανισμό.

16.   Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τις εθνικές αρχές να ορίσουν τα ιδρύματα ή τους οργανισμούς ή τους τύπους αυτών των ιδρυμάτων και οργανισμών που μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμοι για να συμμετάσχουν σε ειδικές δράσεις του προγράμματος στις αντίστοιχες επικράτειές τους.

Άρθρο 28

Εθνικός οργανισμός

1.   Ο όρος «εθνικός οργανισμός» αναφέρεται σε έναν ή περισσότερους εθνικούς οργανισμούς, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική.

2.   Ο εθνικός οργανισμός:

α)

έχει νομική προσωπικότητα ή είναι μέρος οντότητας που έχει νομική προσωπικότητα και διέπεται από το δίκαιο του οικείου κράτους μέλους· υπουργείο δεν μπορεί να οριστεί ως εθνικός οργανισμός·

β)

έχει την κατάλληλη διαχειριστική ικανότητα, προσωπικό και υποδομή για να εκπληρώνει τα καθήκοντά του ικανοποιητικά, εξασφαλίζοντας αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση του προγράμματος και χρηστή οικονομική διαχείριση των πόρων της Ένωσης·

γ)

διαθέτει τα επιχειρησιακά και νομικά μέσα για να εφαρμόζει τους διοικητικούς, συμβατικούς και δημοσιονομικούς κανόνες διαχείρισης που ορίζονται σε επίπεδο Ένωσης·

δ)

προσφέρει κατάλληλες χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, που εκδίδονται κατά προτίμηση από δημόσια αρχή, οι οποίες αντιστοιχούν στο επίπεδο των πόρων της Ένωσης που καλείται να διαχειριστεί·

ε)

διορίζεται για τη διάρκεια του προγράμματος.

3.   Ο εθνικός οργανισμός είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση όλων των φάσεων του κύκλου ζωής των ακόλουθων δράσεων του προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημεία v) και vi) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και το άρθρο 44 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012:

α)

μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων, με εξαίρεση την κινητικότητα που οργανώνεται με βάση τα κοινά ή διπλά/πολλαπλά πτυχία, τα μεγάλης κλίμακας σχέδια εθελοντισμού και τον μηχανισμό εγγύησης σπουδαστικών δανείων ·

β)

στρατηγικές συμπράξεις στο πλαίσιο της δράσης «Συνεργασία για την καινοτομία και ανταλλαγή ορθών πρακτικών»·

γ)

της διαχείρισης των μικρής κλίμακας δραστηριοτήτων υποστήριξης του δομημένου διαλόγου στον τομέα της νεολαίας στο πλαίσιο της δράσης «Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής».

4.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, οι αποφάσεις σχετικά με την επιλογή και την έγκριση για τις στρατηγικές συμπράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο β), μπορούν να λαμβάνονται σε επίπεδο Ένωσης, εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 3 και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις όταν η εν λόγω συγκέντρωση μπορεί να αιτιολογηθεί δεόντως.

5.   Ο εθνικός οργανισμός παρέχει επιχορήγηση σε δικαιούχους είτε μέσω συμφωνίας επιχορήγησης είτε μέσω απόφασης επιχορήγησης, όπως εξειδικεύεται από την Επιτροπή για την οικεία δράση προγράμματος.

6.   Ο εθνικός οργανισμός υποβάλλει ετησίως εκθέσεις στην Επιτροπή και στην εθνική αρχή του με τις διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 60 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012. Ο εθνικός οργανισμός είναι επιφορτισμένος με την εφαρμογή των παρατηρήσεων που εκδόθηκαν από την Επιτροπή ύστερα από την ανάλυση της ετήσιας διαχειριστικής δήλωσης αξιοπιστίας και της σχετικής γνωμοδότησης ανεξάρτητου ελεγκτικού οργανισμού.

7.   Ο εθνικός οργανισμός δεν μπορεί να αναθέσει σε τρίτο μέρος κανένα καθήκον εφαρμογής του προγράμματος ή εκτέλεσης του προϋπολογισμού που του ανατίθεται χωρίς προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση από την εθνική αρχή και την Επιτροπή. Ο εθνικός οργανισμός διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη για τα καθήκοντα που ανατίθενται σε τρίτο μέρος.

8.   Σε περίπτωση ανάκλησης της εντολής ενός εθνικού οργανισμού, ο ανακληθείς εθνικός οργανισμός παραμένει νομικά υπεύθυνος για την εφαρμογή των συμβατικών υποχρεώσεών του όσον αφορά τους δικαιούχους του προγράμματος και την Επιτροπή, όσο εκκρεμεί η μεταφορά των εν λόγω υποχρεώσεων σε νέο εθνικό οργανισμό.

9.   Ο εθνικός οργανισμός είναι επιφορτισμένος με τη διαχείριση και την εκκαθάριση των χρηματοοικονομικών συμφωνιών που αφορούν τα προηγούμενα προγράμματα «Διά βίου μάθηση» και «Νεολαία σε δράση» που δεν έχουν ολοκληρωθεί έως την αρχή του προγράμματος.

Άρθρο 29

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

1.   Εντός δύο μηνών από την παραλαβή από την εθνική αρχή της εκ των προτέρων διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 4, η Επιτροπή αποδέχεται, αποδέχεται με όρους ή απορρίπτει τον ορισμό του εθνικού οργανισμού. Η Επιτροπή δεν συνάπτει συμβατική σχέση με τον εθνικό οργανισμό έως την αποδοχή της εκ των προτέρων διαδικασίας αξιολόγησης. Σε περίπτωση αποδοχής υπό όρους, η Επιτροπή ενδέχεται να αποφασίσει να λάβει αναλογικά μέτρα προφύλαξης εφαρμοστέα στη συμβατική σχέση της με τον εθνικό οργανισμό.

2.   Μετά την από μέρους της αποδοχή της εκ των προτέρων διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης σχετικά με τον εθνικό οργανισμό που ορίστηκε για το πρόγραμμα, η Επιτροπή επισημοποιεί τις νομικές αρμοδιότητες όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές συμφωνίες που αφορούν τα προηγούμενα προγράμματα «Διά βίου μάθηση» και «Νεολαία σε δράση» που δεν έχουν ολοκληρωθεί έως την αρχή του προγράμματος.

3.   Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4, το έγγραφο που διέπει τη συμβατική σχέση μεταξύ της Επιτροπής και του εθνικού οργανισμού:

α)

ορίζει τα διεθνή πρότυπα ελέγχου για τους εθνικούς οργανισμούς και τους κανόνες για τη διαχείριση των κονδυλίων της Ένωσης για επιχορηγήσεις στήριξης από τους εθνικούς οργανισμούς·

β)

περιλαμβάνει το πρόγραμμα εργασίας του εθνικού οργανισμού που περιέχει τα διαχειριστικά καθήκοντα του εθνικού οργανισμού στον οποίο παρέχεται υποστήριξη της Ένωσης·

γ)

καθορίζει τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων για τον εθνικό οργανισμό.

4.   Η Επιτροπή καθιστά κάθε χρόνο διαθέσιμους τους ακόλουθους πόρους του προγράμματος στον εθνικό οργανισμό:

α)

πόρους για επιχορηγήσεις στήριξης στο οικείο κράτος μέλος για τις δράσεις του προγράμματος η διαχείριση των οποίων ανατίθεται στον εθνικό οργανισμό·

β)

χρηματοοικονομική συνεισφορά στην υποστήριξη των καθηκόντων διαχείρισης του προγράμματος από τον εθνικό οργανισμό. Η υποστήριξη αυτή παρέχεται με τη μορφή μιας κατ’ αποκοπή συνεισφοράς στις λειτουργικές δαπάνες του εθνικού οργανισμού και καθορίζεται με βάση το ποσό των πόρων της Ένωσης για επιχορηγήσεις στήριξης που ανατίθεται στον εθνικό οργανισμό.

5.   Η Επιτροπή ορίζει τις απαιτήσεις για το πρόγραμμα εργασίας του εθνικού οργανισμού. Η Επιτροπή δεν καθιστά διαθέσιμους πόρους του προγράμματος στον εθνικό οργανισμό παρά μόνον μετά την επίσημη έγκριση του σχετικού προγράμματος εργασίας του εθνικού οργανισμού από την Επιτροπή.

6.   Με βάση τις απαιτήσεις συμμόρφωσης για τους εθνικούς οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 27 παράγραφος 4, η Επιτροπή επανεξετάζει τα εθνικά συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, ιδίως βάσει της εκ προτέρων αξιολόγησης της συμμόρφωσης που της υποβάλλεται από την εθνική αρχή, της ετήσιας διαχειριστικής δήλωσης του εθνικού οργανισμού και της γνωμοδότησης του ανεξάρτητου ελεγκτικού οργανισμού, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ετήσια ενημέρωση από την εθνική αρχή σχετικά με τις δραστηριότητες παρακολούθησης και εποπτείας της όσον αφορά το πρόγραμμα.

7.   Μετά την αξιολόγηση της ετήσιας διαχειριστικής δήλωσης και της σχετικής γνωμοδότησης του ανεξάρτητου ελεγκτικού οργανισμού, η Επιτροπή απευθύνει τη γνωμοδότησή της και τις σχετικές παρατηρήσεις της στον εθνικό οργανισμό και στην εθνική αρχή.

8.   Στην περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή δεν μπορεί να αποδεχτεί την ετήσια διαχειριστική δήλωσης του εθνικού οργανισμού ή της σχετικής γνωμοδότησης του ανεξάρτητου ελεγκτικού οργανισμού ή στην περίπτωση μη ικανοποιητικής εφαρμογής των παρατηρήσεων της Επιτροπής από τον εθνικό οργανισμό, η Επιτροπή μπορεί να εφαρμόσει τυχόν μέτρα προφύλαξης και διορθωτικά μέτρα που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση των χρηματοοικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

9.   Η Επιτροπή διοργανώνει τακτικά συνεδριάσεις με το δίκτυο των εθνικών οργανισμών, ώστε να εξασφαλίσει συνεκτική εφαρμογή του προγράμματος σε όλες τις χώρες του προγράμματος.

Άρθρο 30

Ανεξάρτητος ελεγκτικός οργανισμός

1.   Ο ανεξάρτητος ελεγκτικός οργανισμός εκδίδει γνωμοδότηση ελέγχου σχετικά με την ετήσια διαχειριστική δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 60 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

2.   Ο ανεξάρτητος ελεγκτικός οργανισμός:

α)

έχει τις αναγκαίες επαγγελματικές ικανότητες για την πραγματοποίηση λογιστικών ελέγχων στον δημόσιο τομέα·

β)

εξασφαλίζει ότι οι λογιστικοί έλεγχοί του λαμβάνουν υπόψη τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ελέγχου·

γ)

δεν έχει αντικρουόμενα συμφέροντα σε σχέση με τη νομική οντότητα της οποίας ο εθνικός οργανισμός αποτελεί μέρος. Είναι ιδίως λειτουργικά ανεξάρτητος από τη νομική οντότητα της οποίας ο εθνικός οργανισμός αποτελεί μέρος.

3.   Ο ανεξάρτητος ελεγκτικός οργανισμός παρέχει στην Επιτροπή και στους εκπροσώπους της, καθώς και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, πλήρη πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα και τις εκθέσεις για την υποστήριξη της γνωμοδότησης λογιστικού ελέγχου που εκδίδει σχετικά με την ετήσια διαχειριστική δήλωση του εθνικού οργανισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

Σύστημα ελέγχου

Άρθρο 31

Αρχές του συστήματος ελέγχου

1.   Η Επιτροπή, κατά την υλοποίηση δράσεων χρηματοδοτούμενων βάσει του παρόντος κανονισμού, λαμβάνει κατάλληλα μέτρα που εξασφαλίζουν την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης με την εφαρμογή μέτρων πρόληψης κατά της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας, με τη διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων και, σε περίπτωση παρατυπιών, με την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και, εφόσον χρειαστεί, με την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων.

2.   Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τους εποπτικούς ελέγχους όσον αφορά τις δράσεις και δραστηριότητες του προγράμματος που διαχειρίζονται οι εθνικοί οργανισμοί. Η Επιτροπή ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για τους ελέγχους από τον εθνικό οργανισμό και τον ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισμό.

3.   Ο εθνικός οργανισμός είναι αρμόδιος για τους πρωταρχικούς ελέγχους των δικαιούχων επιδοτήσεων για τις δράσεις και δραστηριότητες του προγράμματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 28 παράγραφος 3. Οι εν λόγω έλεγχοι παρέχουν εύλογη εξασφάλιση ότι οι επιδοτήσεις που χορηγούνται χρησιμοποιούνται όπως προβλέπεται και σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες της Ένωσης.

4.   Όσον αφορά τους πόρους του προγράμματος που μεταφέρονται στους εθνικούς οργανισμούς, η Επιτροπή εξασφαλίζει τον κατάλληλο συντονισμό των ελέγχων της με τις εθνικές αρχές και τους εθνικούς οργανισμούς, με βάση την αρχή του ενιαίου λογιστικού ελέγχου και ύστερα από ανάλυση με βάση την επικινδυνότητα. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις έρευνες που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Καταπολέμηση της Απάτης (OLAF).

Άρθρο 32

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

1.   Η Επιτροπή ή οι εκπρόσωποί της και το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν την εξουσία του λογιστικού ελέγχου, βάσει εγγράφων και επιτόπιων επισκέψεων, που ασκείται σε όλους τους δικαιούχους επιχορηγήσεων, αντισυμβαλλομένους, υπεργολάβους και άλλα τρίτα μέρη, που έλαβαν χρηματοδότηση από την Ένωση. Μπορούν επίσης να διεξάγουν λογιστικούς ελέγχους και ελέγχους σχετικά με τους εθνικούς οργανισμούς.

2.   Η OLAF μπορεί να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και εξακριβώσεις οικονομικών φορέων τους οποίους αφορά, άμεσα ή έμμεσα, αυτή η χρηματοδότηση, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει ο κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου (20), για να τεκμηριώνει την ύπαρξη απάτης, διαφθοράς ή άλλης παράνομης δραστηριότητας συνδεόμενης με συμφωνία επιχορήγησης ή απόφαση επιχορήγησης ή σύμβαση ενωσιακής χρηματοδότησης, σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

3.   Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, στις συμφωνίες συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, στις συμφωνίες και αποφάσεις επιχορήγησης και στις συμβάσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού προβλέπεται ρητά η διενέργεια των εν λόγω λογιστικών ελέγχων, επιτόπιων ελέγχων και εξακριβώσεων από την Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και την OLAF.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X

Ανάθεση αρμοδιοτήτων και διατάξεις εφαρμογής

Άρθρο 33

Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή

Για να διασφαλιστεί το δέον επίπεδο για τα διαχειριστικά καθήκοντα, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 34 σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 28 παράγραφος 3, με μόνο σκοπό την πρόβλεψη πρόσθετων δράσεων που θα διαχειρίζονται οι εθνικοί οργανισμοί.

Άρθρο 34

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.   Η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.   Η προβλεπόμενη στο άρθρο 33 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος.

3.   Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 33 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

4.   Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.   Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 33 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 35

Εφαρμογή του προγράμματος

Για την εφαρμογή του προγράμματος, η Επιτροπή εγκρίνει ετήσια προγράμματα εργασίας μέσω εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 36 παράγραφος 3. Κάθε ετήσιο πρόγραμμα εργασίας εξασφαλίζει την ετήσια εκτέλεση των γενικών και ειδικών στόχων που περιγράφονται στα άρθρα 4, 5, 11 και 16 κατά τρόπο συνεκτικό, και προσδιορίζει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τη μέθοδο εφαρμογής και το συνολικό ποσό του. Τα ετήσια προγράμματα εργασίας περιέχουν επίσης περιγραφή των δράσεων που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν, ένδειξη του ποσού που κατανέμεται σε κάθε δράση, καθώς και την κατανομή των πόρων μεταξύ των κρατών μελών για τις δράσεις που διαχειρίζονται οι εθνικοί οργανισμοί και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. Περιλαμβάνουν, για τις επιχορηγήσεις, το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης, όπου θα λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των ομάδων στόχου και ιδίως οι ικανότητες συγχρηματοδότησης που διαθέτουν και οι δυνατότητες προσέλκυσης χρηματοδοτήσεων από τρίτα μέρη. Συγκεκριμένα, για τις δράσεις που απευθύνονται σε οργανώσεις με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, το ποσοστό συγχρηματοδότησης θα ορίζεται σε τουλάχιστον 50 %.

Άρθρο 36

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Η εν λόγω επιτροπή είναι επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.   Η επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει με ειδικές συνθέσεις για την εξέταση τομεακών ζητημάτων. Εάν είναι σκόπιμο και σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της και κατά περίπτωση, μπορεί να προσκαλεί εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, περιλαμβανομένων και εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων, για να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της ως παρατηρητές.

3.   Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 37

Κατάργηση και μεταβατικές διατάξεις

1.   Οι αποφάσεις αριθ. 1719/2006/ΕΚ, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/ΕΚ καταργούνται από την 1η Ιανουαρίου 2014.

2.   Η διαχείριση των δράσεων που έχουν ξεκινήσει στις ή πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2013 με βάση τις αποφάσεις αριθ. 1719/2006/ΕΚ, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/ΕΚ γίνεται, εφόσον ενδείκνυται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

3.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν σε εθνικό επίπεδο την απρόσκοπτη μετάβαση μεταξύ των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των προηγούμενων προγραμμάτων στους τομείς της διά βίου μάθησης, της νεολαίας και της διεθνούς συνεργασίας στην ανώτατη εκπαίδευση, και των δράσεων που θα εφαρμοστούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Άρθρο 38

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και εφαρμόζεται άμεσα σε κάθε κράτος μέλος

Στρασβούργο, 11ης Δεκεμβρίου 2013

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  ΕΕ C 181 της 21.6.2012, σ. 154.

(2)  ΕΕ C 225 της 27.7.2012, σ. 200.

(3)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2013 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 2013.

(4)  Απόφαση αριθ. 1720/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2006, για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης (ΕΕ L 327 της 24.11.2006, σ. 45).

(5)  Απόφαση αριθ. 1719/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2006, για τη θέσπιση του προγράμματος Νεολαία εν δράσει για την περίοδο 2007-2013 (ΕΕ L 327 της 24.11.2006, σ. 30).

(6)  Απόφαση αριθ. 1298/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση του προγράμματος δράσης Erasmus Mundus 2009-2013 για την ενίσχυση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και για την προώθηση της διαπολιτισμικής κατανόησης μέσω της συνεργασίας με τρίτες χώρες (ΕΕ L 340 της 19.12.2008, σ. 83).

(7)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (ΕΕ L 378 της 27.12.2006, σ. 41).

(8)  Οδηγία 2004/114/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την άμισθη πρακτική άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία (ΕΕ L 375 της 23.12.2004, σ. 12).

(9)  Απόφαση αριθ. 2241/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με το ενιαίο κοινοτικό πλαίσιο για τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων (Europass) (ΕΕ L 390 της 31.12.2004, σ. 6).

(10)  Σύσταση 2006/143/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2006, για περαιτέρω ευρωπαϊκή συνεργασία με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΕ L 64 της 4.3.2006, σ. 60).

(11)  Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση (ΕΕ C 111 της 6.5.2008, σ. 1).

(12)  Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού συστήματος πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET) (ΕΕ C 155 της 8.7.2009, σ. 11).

(13)  Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, για τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕ C 155 της 8.7.2009, σ. 1).

(14)  ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1

(15)  Απόφαση 2001/822/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2001, για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα («Overseas association») (ΕΕ L 314 της 30.11.2001, σ. 1).

(16)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).

(17)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

(18)  Σύσταση 2006/962/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις βασικές ικανότητες για τη δια βίου μάθηση (ΕΕ L 394 της 30.12.2006, σ. 10).

(19)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (ΕΕ L 362 της 31.12.2012, σ. 1).

(20)  Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΔΕΊΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα παρακολουθείται στενά, στη βάση μιας δέσμης δεικτών που αποσκοπούν στη μέτρηση του βαθμού στον οποίο έχουν επιτευχθεί οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος και στην ελαχιστοποίηση του διοικητικού βάρους και κόστους. Προς το σκοπό αυτόν, συλλέγονται στοιχεία όσον αφορά την ακόλουθη δέσμη κύριων δεικτών:

«Ευρώπη 2020» Βασικοί στόχοι εκπαίδευσης

Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 18-24 ετών που έχουν ολοκληρώσει μόνο τον κατώτερο κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δεν φοιτούν στην εκπαίδευση ή την επαγγελματική κατάρτιση

Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών που έχουν ολοκληρώσει ανώτατη ή ισοδύναμη εκπαίδευση

Δείκτης αναφοράς για την κινητικότητα, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με δείκτη αναφοράς για τη μαθησιακή κινητικότητα

Το ποσοστό πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης που είχαν ένα διάστημα σχετικών με την ανώτατη εκπαίδευση σπουδών ή κατάρτισης (περιλαμβανομένων θέσεων εργασίας) στο εξωτερικό

Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 18-34 ετών με τίτλο αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που είχαν ένα διάστημα σχετικών με την αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σπουδών ή κατάρτισης (περιλαμβανομένων θέσεων εργασίας) στο εξωτερικό

Ποσοτικά (γενικά)

Αριθμός των μελών προσωπικού που υποστηρίχθηκαν από το πρόγραμμα, ανά χώρα και ανά τομέα

Αριθμός των συμμετεχόντων με ειδικές ανάγκες ή με λιγότερες ευκαιρίες

Αριθμός και είδος των οργανώσεων και των σχεδίων, ανά χώρα και ανά δράση

Εκπαίδευση και κατάρτιση

Αριθμός μαθητών, σπουδαστών και ασκούμενων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ανά χώρα, τομέα, δράση και φύλο

Αριθμός σπουδαστών ανώτατης εκπαίδευσης που δέχονται υποστήριξη για σπουδές σε χώρα εταίρο, καθώς και αριθμός των σπουδαστών από χώρες εταίρους που έρχονται να σπουδάσουν σε χώρα του προγράμματος

Αριθμός των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης των χωρών εταίρων που συμμετέχουν στις δράσεις κινητικότητας και συνεργασίας

Αριθμός των χρηστών του Euroguidance

Ποσοστό των συμμετεχόντων που έχουν αποκτήσει πιστοποιητικό, δίπλωμα ή άλλου είδους επίσημη αναγνώριση της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα

Ποσοστό των συμμετεχόντων που δηλώνουν ότι έχουν αυξήσει τις βασικές ικανότητές τους

Ποσοστό των συμμετεχόντων σε μακροπρόθεσμη κινητικότητα που δηλώνουν ότι έχουν αυξήσει τις γλωσσικές δεξιότητές τους

Jean Monnet

Αριθμός σπουδαστών που παρακολουθούν κατάρτιση στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων Jean Monnet

Νεολαία

Αριθμός των νέων που συμμετέχουν σε δράσεις κινητικότητας οι οποίες υποστηρίζονται από το πρόγραμμα, ανά χώρα, δράση και φύλο

Αριθμός των οργανώσεων νεολαίας, τόσο από τις χώρες του προγράμματος όσο και από χώρες εταίρους, που συμμετέχουν σε δράσεις διεθνούς κινητικότητας και συνεργασίας

Αριθμός των χρηστών του δικτύου Eurodesk

Ποσοστό των συμμετεχόντων που έχουν αποκτήσει πιστοποιητικό, για παράδειγμα το Youthpass, δίπλωμα ή άλλου είδους επίσημη αναγνώριση της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα

Ποσοστό των συμμετεχόντων που δηλώνουν ότι έχουν αυξήσει τις βασικές ικανότητές τους

Ποσοστό των συμμετεχόντων σε εθελοντικές δραστηριότητες που δηλώνουν ότι έχουν αυξήσει τις γλωσσικές δεξιότητές τους

Αθλητισμός

Αριθμός των μελών των αθλητικών οργανώσεων που υποβάλλουν αίτηση και συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ανά χώρα

Ποσοστό των συμμετεχόντων που χρησιμοποίησαν τα αποτελέσματα διασυνοριακών σχεδίων:

α)

για την καταπολέμηση των απειλών για τον αθλητισμό

β)

για την προαγωγή της χρηστής διακυβέρνησης και της διπλής σταδιοδρομίας

γ)

για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και της ισότητας ευκαιριών και την αύξηση των ποσοστών συμμετοχής


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΎΝ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΌ ΕΓΓΎΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΏΝ ΔΑΝΕΊΩΝ

1.   Επιλογή των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών

Μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί επιλέγονται σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της αγοράς και με γνώμονα, μεταξύ άλλων, τα εξής:

α)

τον όγκο της χρηματοδότησης που θα τεθεί στη διάθεση των σπουδαστών·

β)

τους πλέον ευνοϊκούς όρους που μπορούν να προσφέρονται σε σπουδαστές, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα ελάχιστα πρότυπα δανεισμού όπως καθορίζονται στην παράγραφο 2·

γ)

την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για όλους τους κατοίκους των χωρών του προγράμματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 1·

δ)

μέτρα πρόληψης της απάτης· και

ε)

συμμόρφωση προς την οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1).

2.   Προστασία των δανειοληπτών

Οι παρακάτω διασφαλίσεις αποτελούν ελάχιστους όρους που οφείλουν να τηρούν οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί οι οποίοι επιθυμούν να προσφέρουν σπουδαστικά δάνεια εγγυημένα από τον μηχανισμό εγγύησης σπουδαστικών δανείων:

α)

δεν ζητείται εμπράγματη ασφάλεια ή παροχή εγγυήσεων από τους γονείς·

β)

τα δάνεια χορηγούνται χωρίς διακρίσεις·

γ)

στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης, ο ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός εξετάζει τον κίνδυνο υπερχρέωσης του σπουδαστή λαμβάνοντας ως κριτήριο το ύψος των συσσωρευμένων χρεών του και ενδεχόμενες δικαστικές αποφάσεις σχετικά με απλήρωτα χρέη· και

δ)

η αποπληρωμή βασίζεται σε μικτό σύστημα που συνδυάζει τυποποιημένες πληρωμές ενυπόθηκων δανείων και κοινωνικές διασφαλίσεις, ιδίως:

i)

σημαντικά μειωμένο επιτόκιο σε σχέση με τα τρέχοντα επιτόκια της αγοράς·

ii)

αρχική περίοδο χάριτος, πριν από την έναρξη της αποπληρωμής, που διαρκεί τουλάχιστον 12 μήνες μετά τη λήξη του προγράμματος σπουδών ή, εάν η εθνική νομοθεσία δεν προβλέπει τέτοιες αναβολές, μια πρόβλεψη για συμβολικές δόσεις αποπληρωμής στη διάρκεια αυτής της 12μηνης περιόδου·

iii)

πρόβλεψη για διάλειμμα στην καταβολή δόσεων αποπληρωμής, ελάχιστης διάρκειας 12 μηνών, στη διάρκεια της περιόδου εξόφλησης του δανείου, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από αίτημα του πτυχιούχου δανειολήπτη ή, εάν η εθνική νομοθεσία δεν προβλέπει τέτοιες καθυστερήσεις, πρόβλεψη για συμβολικές δόσεις αποπληρωμής στη διάρκεια αυτής της 12μηνης περιόδου·

iv)

δυνατότητα αναστολής των πληρωμών των τόκων στη διάρκεια της περιόδου σπουδών·

v)

ασφάλεια σε περίπτωση θανάτου ή αναπηρίας· και

vi)

μη επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση πρόωρης ολικής ή μερικής αποπληρωμής.

Οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί μπορούν να προσφέρουν δόσεις αποπληρωμής εξαρτώμενες από το εισόδημα, καθώς και βελτιωμένους όρους, όπως μεγαλύτερη περίοδο χάριτος, μεγαλύτερα διαλείμματα καταβολής δόσεων ή μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες των πτυχιούχων δανειοληπτών, όπως εκείνων που συνεχίζουν τις σπουδές τους για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, ή για να τους διαθέσουν περισσότερο χρόνο για την αναζήτηση εργασίας. Η προσφορά των βελτιωμένων αυτών όρων εξετάζεται κατά τη διαδικασία της επιλογής του ενδιάμεσου χρηματοπιστωτικού οργανισμού.

3.   Παρακολούθηση και αξιολόγηση

Ο μηχανισμός εγγύησης σπουδαστικών δανείων υπόκειται σε παρακολούθηση και αξιολόγηση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 21 του παρόντος κανονισμού και στη βάση του άρθρου 140 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

Ως μέρος της διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις του μηχανισμού εγγύησης σπουδαστικών δανείων στους δικαιούχους και στα συστήματα ανώτατης εκπαίδευσης. Η έκθεση της Επιτροπής περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, στοιχεία για ενδεχόμενα προβληματικά πεδία, καθώς και μέτρα που προτείνονται για την αντιμετώπισή τους, όσον αφορά:

α)

τον αριθμό των σπουδαστών που λαμβάνουν δάνεια υποστηριζόμενα από τον μηχανισμό εγγύησης σπουδαστικών δανείων, καθώς και στοιχεία για τα ποσοστά ολοκλήρωσής τους·

β)

τον όγκο των δανείων που έχουν συναφθεί από ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς·

γ)

το επίπεδο των επιτοκίων·

δ)

το ανεξόφλητο χρέος και τα ποσοστά αθέτησης πληρωμών, περιλαμβανομένων των τυχόν μέτρων που έχουν λάβει οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί εναντίον εκείνων που αθετούν την πληρωμή του δανείου τους·

ε)

μέτρα πρόληψης της απάτης που έχουν λάβει οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί·

στ)

το προφίλ των σπουδαστών που υποστηρίζονται, περιλαμβανομένου του κοινωνικοοικονομικού τους υποβάθρου, του αντικειμένου σπουδών τους, της χώρας προέλευσης και της χώρας προορισμού, σε συμφωνία με την εθνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων·

ζ)

τη γεωγραφική κατανομή της απορρόφησης· και

η)

τη γεωγραφική κάλυψη από τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Παρά τις εξουσίες που παραχωρούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο βάσει του άρθρου 140 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να προτείνει κατάλληλες κανονιστικές αλλαγές, περιλαμβανομένων των νομοθετικών αλλαγών, αν η αποδοχή από την αγορά ή η συμμετοχή ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών είναι λιγότερο ικανοποιητική από την αναμενόμενη.

4.   Προϋπολογισμός

Η δημοσιονομική κατανομή καλύπτει το πλήρες κόστος του μηχανισμού εγγύησης σπουδαστικών δανείων, περιλαμβανομένων των υποχρεώσεων πληρωμών προς τους συμμετέχοντες ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που ζητούν τις μερικές εγγυήσεις και τα έξοδα διαχείρισης από το ΕΤΕ.

Ο προϋπολογισμός που διατίθεται στον μηχανισμό εγγύησης σπουδαστικών δανείων δεν υπερβαίνει, όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχείο γ), το 3,5 % του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος.

5.   Προβολή και ευαισθητοποίηση

Κάθε συμμετέχων ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός συμβάλλει στον προβολή του μηχανισμού εγγύησης σπουδαστικών δανείων προσφέροντας πληροφορίες στους μελλοντικούς σπουδαστές. Προς τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή διαθέτει, μεταξύ άλλων, στους εθνικούς οργανισμούς των χωρών του προγράμματος τις αναγκαίες πληροφορίες, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να ενεργούν ως κέντρα πληροφόρησης για τον μηχανισμό εγγύησης σπουδαστικών δανείων.


(1)  Οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 133 της 22.5.2008, σ. 66).


Top