Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1285

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1285/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11η Δεκεμβρίου 2013 , για την εφαρμογή και εκμετάλλευση των ευρωπαϊκών συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 876/2002 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

OJ L 347, 20.12.2013, p. 1–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1285/oj

20.12.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 347/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1285/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 11η Δεκεμβρίου 2013

για την εφαρμογή και εκμετάλλευση των ευρωπαϊκών συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 876/2002 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 172,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)

Η ευρωπαϊκή πολιτική δορυφορικής ραδιοπλοήγησης έχει ως στόχο να αποκτήσει η Ένωση δύο συστήματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης, το σύστημα που έχει δημιουργηθεί βάσει του προγράμματος Galileo και το σύστημα EGNOS («συστήματα»). Τα εν λόγω συστήματα απορρέουν από τα προγράμματα Galileo και EGNOS αντίστοιχα. Κάθε μία από τις δύο αυτές υποδομές συνίσταται από δορυφόρους και δίκτυο σταθμών εδάφους.

(2)

Το πρόγραμμα Galileo έχει ως στόχο τη δημιουργία και τη λειτουργία της πρώτης υποδομής δορυφορικής ραδιοπλοήγησης και προσδιορισμού θέσης μέσω δορυφόρου, η οποία είναι σχεδιασμένη για μη στρατιωτικούς σκοπούς, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Το σύστημα που έχει δημιουργηθεί βάσει του προγράμματος Galileo είναι λειτουργικά ανεξάρτητο από άλλα συστήματα που υπάρχουν ήδη ή που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν, και συμβάλλει με τον τρόπο αυτό στη στρατηγική ανεξαρτησία και αυτονομία της Ένωσης, όπως τονίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(3)

Το σύστημα EGNOS είναι μια υποδομή για τον έλεγχο και τη διόρθωση των ανοικτών σημάτων που εκπέμπονται από τα υφιστάμενα παγκόσμια συστήματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης («GNSS»), καθώς και αυτών που εκπέμπονται από την ανοιχτή υπηρεσία του συστήματος που έχει συσταθεί δυνάμει του προγράμματος Galileo, όταν αυτά είναι διαθέσιμα. Οι υπηρεσίες που παρέχει το πρόγραμμα EGNOS θα πρέπει να καλύπτουν, κατά προτεραιότητα, τα εδάφη των κρατών μελών που βρίσκονται γεωγραφικώς στην Ευρώπη, όπου, για τον σκοπό αυτό, περιλαμβάνονται και οι νήσοι Αζόρες και Κανάριοι και η Μαδέϊρα.

(4)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών έχουν υποστηρίξει αμέριστα και με συνέπεια τα προγράμματα Galileo και EGNOS.

(5)

Δεδομένου ότι τα προγράμματα Galileo και EGNOS έχουν πλέον φτάσει σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης και έχουν καταλήξει να είναι συστήματα στο στάδιο εκμετάλλευσης, απαιτείται ένα ειδικό νομικό μέσο ώστε να ικανοποιήσει τις ανάγκες τους, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διακυβέρνηση και την ασφάλεια, να ικανοποιήσει την απαίτηση για χρηστή οικονομική διαχείριση και να προωθήσει τη χρήση των συστημάτων.

(6)

Τα συστήματα είναι υποδομές που συγκροτούνται ως διευρωπαϊκά δίκτυα, η χρήση των οποίων επεκτείνεται πολύ πέρα από τα εθνικά σύνορα των κρατών μελών. Επιπλέον, οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω των εν λόγω συστημάτων συμβάλλουν σε ένα ευρύ φάσμα οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, όπου συμπεριλαμβάνεται και η ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και των ενεργειακών υποδομών.

(7)

Τα προγράμματα Galileo και EGNOS αποτελούν ένα εργαλείο βιομηχανικής πολιτικής και εντάσσονται στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», όπως προκύπτει από την ανακοίνωση της Επιτροπής της 17ης Νοεμβρίου 2010 με τίτλο «Ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης - Η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα τίθενται στο επίκεντρο». Αναφέρονται επίσης στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2011 με τίτλο «Προς μια διαστημική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπηρεσία του πολίτη». Τα προγράμματα αυτά παρουσιάζουν πολυάριθμα πλεονεκτήματα για την οικονομία και τους πολίτες της Ένωσης, η σωρευμένη αξία των οποίων εκτιμάται σε 130 δισεκατομμύρια EUR περίπου την περίοδο 2014-2034.

(8)

Ένας αυξανόμενος αριθμός οικονομικών παραγόντων, ιδίως στον τομέα των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών, της γεωργίας και της ενέργειας, χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τα δορυφορικά συστήματα πλοήγησης. Οι δημόσιες αρχές μπορούν επίσης να επωφεληθούν από τα συστήματα αυτά σε διάφορους τομείς όπως οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, η αστυνομία, οι υπηρεσίες διαχείρισης κρίσεων ή διαχείρισης συνόρων. Η ανάπτυξη της χρήσης της δορυφορικής πλοήγησης φέρνει τεράστια οφέλη στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Τα εν λόγω κοινωνικοοικονομικά οφέλη επιμερίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: άμεσα οφέλη που απορρέουν από την ανάπτυξη της διαστημικής αγοράς, οφέλη που απορρέουν από την ανάπτυξη της κατάντη αγοράς εφαρμογών και υπηρεσιών που βασίζονται στο σύστημα GNSS, και έμμεσα οφέλη που απορρέουν από την ανάδυση νέων εφαρμογών ή στη μεταφορά τεχνολογίας σε άλλους τομείς, που οδηγούν σε νέες ευκαιρίες στην αγορά στους εν λόγω τομείς, οφέλη στον τομέα της παραγωγικότητας στη βιομηχανία και δημόσια οφέλη που παράγονται από τη μείωση της ρύπανσης ή τη βελτίωση των επιπέδων προστασίας και ασφάλειας.

(9)

Συνεπώς, είναι σημαντικό η Ένωση να στηρίξει την ανάπτυξη των εφαρμογών και των υπηρεσιών που βασίζονται στα συστήματα αυτά. Με τον τρόπο αυτό θα επιτραπεί στους πολίτες της Ένωσης να αποκομίσουν τα οφέλη που απορρέουν από τα συστήματα και θα καταστεί δυνατή η διατήρηση της εμπιστοσύνης του κοινού στα προγράμματα Galileo και EGNOS. Το κατάλληλο μέσο για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας που αφορούν την ανάπτυξη των εφαρμογών που βασίζονται στο σύστημα GNSS είναι το πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία («Ορίζων 2020») που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2). Ωστόσο, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού που διατίθεται για τα προγράμματα Galileo και EGNOS με βάση τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί ένα πολύ συγκεκριμένο προς τα ανάντη τμήμα των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης, όπου οι δραστηριότητες αυτές αφορούν θεμελιώδη στοιχεία όπως πλινθιοσύνολα και δέκτες με δυνατότητα επικοινωνίας μέσω Galileo, που θα διευκολύνουν την ανάπτυξη των εφαρμογών στους διάφορους τομείς της οικονομίας. Η χρηματοδότηση αυτή δεν θα πρέπει ωστόσο να θέσει σε κίνδυνο την εγκατάσταση ή την εκμετάλλευση των υποδομών που έχουν δημιουργηθεί δυνάμει των προγραμμάτων.

(10)

Λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη χρήση της δορυφορικής ραδιοπλοήγησης σε πολλούς τομείς δραστηριοτήτων, μια διακοπή της παροχής υπηρεσιών είναι δυνατόν να προκαλέσει σημαντικές ζημίες στη σύγχρονη κοινωνία και να γίνει αιτία απωλειών σε πολλούς οικονομικούς φορείς. Επιπλέον, λόγω της στρατηγικής σημασίας τους, τα δορυφορικά συστήματα ραδιοπλοήγησης αποτελούν ευαίσθητες υποδομές, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κακόβουλα. Οι παράγοντες αυτοί θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ασφάλεια της Ένωσης, των κρατών μελών της και των πολιτών της. Συνεπώς, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις ασφάλειας κατά τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εγκατάσταση και την εκμετάλλευση των υποδομών που έχουν δημιουργηθεί δυνάμει των προγραμμάτων Galileo και EGNOS σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές.

(11)

Το πρόγραμμα Galileo περιλαμβάνει ένα στάδιο ορισμού που έχει ολοκληρωθεί, ένα στάδιο ανάπτυξης και επικύρωσης που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το 2013, ένα στάδιο εγκατάστασης που άρχισε το 2008 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2020, και ένα στάδιο εκμετάλλευσης που αναμένεται να αρχίσει προοδευτικά από το 2014-15 με στόχο το συνολικό σύστημα να είναι πλήρως λειτουργικό το 2020. Οι πρώτοι τέσσερις επιχειρησιακοί δορυφόροι έχουν κατασκευαστεί και έχουν εκτοξευθεί κατά τη φάση ανάπτυξης και επικύρωσης, ενώ ο πλήρης σχηματισμός των δορυφόρων θα πρέπει να ολοκληρωθεί κατά τη φάση εγκατάστασης και η ανανέωση θα πρέπει να επιτευχθεί κατά τη φάση εκμετάλλευσης. Αντίστοιχα θα πρέπει να αναπτυχθεί και να λειτουργήσει η συναφής υποδομή εδάφους.

(12)

Το πρόγραμμα EGNOS βρίσκεται σε στάδιο εκμετάλλευσης αφού ανακηρύχθηκε λειτουργική η ανοιχτή υπηρεσία του τον Οκτώβριο του 2009 και η υπηρεσία του «ασφάλειας της ζωής» («safety of life») τον Μάρτιο του 2011. Λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά και οικονομικά εμπόδια και τις διεθνείς συμφωνίες, η γεωγραφική κάλυψη των υπηρεσιών που παρέχονται από το σύστημα EGNOS μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές του κόσμου, και ειδικότερα στα εδάφη υποψηφίων προς ένταξη χωρών, τρίτων χωρών συνδεδεμένων στον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό και χωρών της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. Ωστόσο, η επέκταση αυτή σε άλλες περιοχές του κόσμου δεν θα πρέπει να χρηματοδοτείται από τις δημοσιονομικές πιστώσεις που προβλέπονται για τα προγράμματα Galileo και EGNOS που έχουν ενταχθεί στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου (3) και δεν θα πρέπει να καθυστερεί την επέκταση της κάλυψης σε ολόκληρα τα εδάφη των κρατών μελών που γεωγραφικώς βρίσκονται στην Ευρώπη.

(13)

Ο αρχικός σχεδιασμός της υπηρεσίας ασφάλειας της ζωής του προγράμματος Galileo όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) έχει αναδιαταχθεί προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητά του με άλλα συστήματα GNSS, να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις ανάγκες του χρήστη υπηρεσιών ασφάλειας της ζωής και να περιορίσει την πολυπλοκότητα, τους κινδύνους και το κόστος των απαιτουμένων υποδομών.

(14)

Για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης της υπηρεσίας ασφάλειας της ζωής του EGNOS, αυτή θα πρέπει να παρέχεται χωρίς την άμεση επιβάρυνση του χρήστη. Η κυβερνητική υπηρεσία (PRS) του Galileo θα πρέπει επίσης να προσφέρεται δωρεάν στους κάτωθι συμμετέχοντες PRS, κατά την έννοια της απόφασης αριθ. 1104/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5): στα κράτη μέλη, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης («ΕΥΕΔ»), και σε δεόντως εξουσιοδοτημένους οργανισμούς της Ένωσης. Η απουσία επιβαρύνσεων δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι επηρεάζει τις διατάξεις που αφορούν το κόστος της λειτουργίας αρμόδιας αρχής PRS όπως ορίζει η απόφαση αριθ. 1104/2011/ΕΕ.

(15)

Για τη βελτιστοποίηση της χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, τα συστήματα, τα δίκτυα και οι υπηρεσίες που παρέχονται από τα προγράμματα Galileo και EGNOS θα πρέπει να είναι συμβατά και διαλειτουργικά μεταξύ τους και, στο μέτρο του δυνατού, με άλλα συστήματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης καθώς και με συμβατικά μέσα ραδιοπλοήγησης εφόσον η εν λόγω συμβατότητα και διαλειτουργικότητα ορίζεται από διεθνή συμφωνία, με την επιφύλαξη του στόχου της στρατηγικής αυτονομίας.

(16)

Επειδή η Ένωση αναλαμβάνει, κατ’ αρχήν, τη συνολική χρηματοδότηση των προγραμμάτων Galileo και EGNOS, θα πρέπει να προβλεφθεί από την Ένωση ότι είναι και κύριος όλων των υλικών και άυλων περιουσιακών στοιχείων που παράγονται ή αναπτύσσονται στο πλαίσιο των εν λόγω προγραμμάτων. Για να καταστούν πλήρως σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα της κυριότητας, θα πρέπει να θεσπιστούν οι αναγκαίες ρυθμίσεις με τους υφιστάμενους κυρίους, ιδίως όσον αφορά τα ουσιώδη τμήματα των υποδομών και την ασφάλειά τους. Θα πρέπει να θεωρηθεί ότι οι διατάξεις για την κυριότητα των άυλων περιουσιακών στοιχείων οι οποίες ορίζονται στον παρόντα κανονισμό δεν καλύπτουν τα άυλα δικαιώματα που δεν είναι μεταβιβάσιμα με βάση τη σχετική εθνική νομοθεσία. Η εν λόγω κυριότητα της Ένωσης δεν θα πρέπει να θίγει τη δυνατότητα της Ένωσης, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και εφόσον κρίνεται σκόπιμο βάσει κατά περίπτωση εκτίμησης, να καθιστά τα περιουσιακά αυτά στοιχεία διαθέσιμα σε τρίτους ή να τα διαθέτει. Ειδικότερα, η Ένωση θα πρέπει να μπορεί να μεταβιβάζει σε τρίτους την κυριότητα ή την άδεια δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που απορρέουν από εργασία που επιτελέστηκε στο πλαίσιο των προγραμμάτων Galileo και EGNOS. Για να διευκολυνθεί η αγορά να υιοθετήσει τη δορυφορική ραδιοπλοήγηση, είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι τρίτοι μπορούν να κάνουν βέλτιστη χρήση, ιδίως, των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που απορρέουν από τα προγράμματα Galileo και EGNOS και ανήκουν στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.

(17)

Τα περιουσιακά στοιχεία που δημιουργούνται ή αναπτύσσονται εκτός των προγραμμάτων Galileo και EGNOS δεν επηρεάζονται από τις διατάξεις περί ιδιοκτησίας που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Εντούτοις, τέτοιου είδους περιουσιακά στοιχεία μπορεί, κατά περίπτωση, να σχετίζονται με την επίδοση των προγραμμάτων. Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών εκτός των προγραμμάτων Galileo και EGNOS, η Επιτροπή θα πρέπει να ενθαρρύνει τρίτους να επικεντρώσουν την προσοχή της σε τέτοια άυλα περιουσιακά στοιχεία και, όπου θα ήταν ωφέλιμο για τα προγράμματα, να διαπραγματευτεί όρους για την κατάλληλη χρήση τους.

(18)

Τα στάδια εγκατάστασης και εκμετάλλευσης του προγράμματος Galileo και το στάδιο εκμετάλλευσης του προγράμματος EGNOS θα πρέπει να χρηματοδοτούνται πλήρως από την Ένωση. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6), τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στα προγράμματα Galileo και EGNOS με συμπληρωματικά κονδύλια ή σε είδος, βάσει σχετικών συμφωνιών, με σκοπό τη χρηματοδότηση πρόσθετων στοιχείων των προγραμμάτων σχετικών με τους δυνητικούς ιδιαίτερους στόχους των οικείων κρατών μελών. Οι τρίτες χώρες και οι διεθνείς οργανισμοί θα πρέπει επίσης να μπορούν να συνεισφέρουν στα προγράμματα.

(19)

Για να διασφαλιστεί η συνέχεια και η σταθερότητα των προγραμμάτων Galileo και EGNOS και εκτιμώντας την ευρωπαϊκή διάσταση και την εγγενή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τους, απαιτείται επαρκής και συνεκτική χρηματοδότηση σε περιόδους δημοσιονομικού σχεδιασμού. Είναι επίσης αναγκαίο να αναφέρεται το ποσό που απαιτείται, για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, για να χρηματοδοτηθεί η ολοκλήρωση του σταδίου εγκατάστασης του προγράμματος Galileo και των σταδίων εκμετάλλευσης των προγραμμάτων Galileo και EGNOS.

(20)

Ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 διαθέτει μέγιστο ποσό 7 071,73 εκατομμυρίων EUR σε τρέχουσες τιμές για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που συνδέονται με τα προγράμματα Galileo και EGNOS της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. Για λόγους σαφήνειας και για τη συμβολή στον έλεγχο των εξόδων, το συνολικό ποσό θα πρέπει να διαιρεθεί σε κατηγορίες. Εντούτοις, προς όφελος της ευελιξίας και για να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των προγραμμάτων, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να ανακατανέμει κονδύλια από τη μία κατηγορία στην άλλη. Οι δραστηριότητες του προγράμματος θα πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης την προστασία των συστημάτων και τη λειτουργία τους, και κατά την εκτόξευση των δορυφόρων. Σε αυτό το πλαίσιο, μια συνεισφορά στο κόστος των υπηρεσιών που μπορούν να παρέχουν αυτήν την προστασία θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό που διατίθεται για τα προγράμματα Galileo και EGNOS στο μέτρο των δυνατοτήτων που απορρέουν από την αυστηρή διαχείριση του κόστους και τηρώντας πλήρως το προαναφερόμενο μέγιστο ποσό που καθορίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013. Η συμβολή αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την παροχή δεδομένων και υπηρεσιών και όχι για την αγορά υποδομών. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει χρηματοδοτικό κονδύλι, για τη συνέχιση των προγραμμάτων Galileo και EGNOS, το οποίο αποτελεί το ποσό προνομιακής αναφοράς, κατά την έννοια του σημείου 17 της διοργανικής συμφωνίας της 2η Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (7) για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού.

(21)

Θα πρέπει να διευκρινιστούν στον παρόντα κανονισμό οι δραστηριότητες για τις οποίες πρόκειται να διατεθούν οι δημοσιονομικές πιστώσεις της Ένωσης που χορηγούνται στα προγράμματα Galileo και EGNOS για την περίοδο 2014-2020. Οι πιστώσεις αυτές θα πρέπει να διατεθούν κυρίως για τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το στάδιο της εγκατάστασης του προγράμματος Galileo, περιλαμβανομένων των ενεργειών διαχείρισης και παρακολούθησης αυτού του σταδίου καθώς και των ενεργειών που σχετίζονται με την εκμετάλλευση του συστήματος που δημιουργήθηκε δυνάμει του προγράμματος Galileo, συμπεριλαμβανομένων των προηγούμενων ή προπαρασκευαστικών ενεργειών για το στάδιο της εκμετάλλευσης του εν λόγω προγράμματος, καθώς και για δραστηριότητες που σχετίζονται με την εκμετάλλευση του συστήματος EGNOS. Θα πρέπει επίσης να χορηγούνται για τη χρηματοδότηση ορισμένων άλλων αναγκαίων δραστηριοτήτων για τη διαχείριση και την επίτευξη των στόχων των προγραμμάτων Galileo και EGNOS, όπως ιδίως η στήριξη για έρευνα και ανάπτυξη θεμελιωδών στοιχείων, όπως πλινθιοσυνόλων και δεκτών με δυνατότητα επικοινωνίας μέσω Galileo, όπου περιλαμβάνονται κατά περίπτωση η τοποθέτηση και η παρακολούθηση της ακεραιότητας στοιχείων λογισμικού. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν τη διεπαφή μεταξύ των υπηρεσιών που προσφέρουν οι υποδομές και οι κατάντη εφαρμογές και διευκολύνουν την ανάπτυξη εφαρμογών στους διάφορους τομείς της οικονομίας. Η ανάπτυξή τους λειτουργεί ως καταλύτης για τη μεγιστοποίηση των κοινωνικοοικονομικών ωφελειών καθώς διευκολύνει την απορρόφηση των προσφερομένων υπηρεσιών από την αγορά. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει ετησίως έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την ακολουθούμενη στρατηγική περί διαχείρισης του κόστους.

(22)

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις δαπάνες για τις επενδύσεις και στις δαπάνες λειτουργίας των συστημάτων όπως αποτιμήθηκαν για την περίοδο 2014-2020, δεν λαμβάνονται υπόψη οι απρόβλεπτες οικονομικές υποχρεώσεις που ενδέχεται να κληθεί να αναλάβει η Ένωση, ιδίως εκείνες που συνδέονται με την ευθύνη λόγω της απόδοσης των υπηρεσιών ή του ενωσιακού χαρακτήρα της κυριότητας των συστημάτων, ιδίως όσον αφορά ενδεχόμενη δυσλειτουργία των συστημάτων. Αυτές οι υποχρεώσεις αποτελούν αντικείμενο ειδικής ανάλυσης που διενεργεί η Επιτροπή.

(23)

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι δημοσιονομικοί πόροι που προβλέπονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού δεν καλύπτουν τις εργασίες που χρηματοδοτούνται από τα κονδύλια που διατίθενται στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020 όπως είναι οι εργασίες που συνδέονται με την ανάπτυξη εφαρμογών των συστημάτων. Οι εργασίες αυτές θα επιτρέψουν τη βελτιστοποίηση της χρήσης υπηρεσιών που προσφέρονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων Galileo και EGNOS, την εξασφάλιση καλής κοινωνικοοικονομικής απόδοσης των επενδύσεων της Ένωσης και την αύξηση της τεχνογνωσίας των επιχειρήσεων της Ένωσης όσον αφορά την τεχνολογία της δορυφορικής ραδιοπλοήγησης. Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει τη διαφάνεια και τη σαφήνεια όσον αφορά τις διάφορες πηγές χρηματοδότησης για τις διάφορες πτυχές των προγραμμάτων.

(24)

Επιπλέον, τα έσοδα από τα συστήματα που απορρέουν, ιδίως, από την εμπορική υπηρεσία που παρέχει σύστημα που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Galileo θα πρέπει να εισπράττονται από την Ένωση, ώστε να εξασφαλίζεται εν μέρει η απόσβεση των προηγούμενων επενδύσεών της, και τα έσοδα αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη στήριξη των στόχων των προγραμμάτων Galileo και EGNOS. Ωστόσο, στις συμβάσεις που συνάπτονται με οντότητες του ιδιωτικού τομέα, θα πρέπει να είναι δυνατόν να προβλέπεται μηχανισμός επιμερισμού των εσόδων.

(25)

Για να αποφευχθούν η υπέρβαση του κόστους και οι καθυστερήσεις που επηρέασαν τη διεξαγωγή των προγραμμάτων Galileo και EGNOS στο παρελθόν, είναι αναγκαίο να ενταθούν οι προσπάθειες που επιτρέπουν να μετριαστούν οι κίνδυνοι που ενδέχεται να επιφέρουν επιπλέον κόστος και/ή καθυστερήσεις, όπως αιτήθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011 για τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής πλοήγησης: αξιολόγηση της εφαρμογής, μελλοντικές προκλήσεις και δημοσιονομικές προοπτικές (8) και το Συμβούλιο στα συμπεράσματά του της 31ης Μαρτίου 2011 και όπως προκύπτει από την ανακοίνωση της Επιτροπής της 29ης Ιουνίου 2011, με τίτλο «Προϋπολογισμός για τη στρατηγική Ευρώπη 2020».

(26)

Η καλή δημόσια διακυβέρνηση των προγραμμάτων Galileo και EGNOS απαιτεί, αφενός, να υπάρχει μια αυστηρή κατανομή των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων, ιδίως μεταξύ της Επιτροπής, του οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ΕΟΔ) και, αφετέρου, η διακυβέρνηση αυτή να προσαρμόζεται προοδευτικά στις ανάγκες της λειτουργίας των συστημάτων.

(27)

Δεδομένου ότι η Επιτροπή εκπροσωπεί την Ένωση που χρηματοδοτεί, κυρίως, μόνη της τα προγράμματα Galileo και EGNOS και έχει την κυριότητά τους, θα πρέπει η Επιτροπή να είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των εν λόγω προγραμμάτων και να αναλαμβάνει την εν γένει επίβλεψή τους. Με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να διαχειρίζεται τα κονδύλια που διατίθενται για τα προγράμματα βάσει του παρόντος κανονισμού και να μεριμνά για την εφαρμογή όλων των δραστηριοτήτων των προγραμμάτων και για τον σαφή καταμερισμό των καθηκόντων, ιδίως μεταξύ του οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS και του ΕΟΔ. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή, εκτός από τα καθήκοντα που συνδέονται με τις γενικές ευθύνες της και άλλα καθήκοντα που της αναλογούν βάσει του παρόντος κανονισμού, ορισμένα συγκεκριμένα καθήκοντα. Για τη βέλτιστη χρήση των πόρων και των ικανοτήτων των διαφόρων συμμετεχόντων, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να παραχωρεί ορισμένα καθήκοντα μέσω συμβάσεων εξουσιοδότησης, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

(28)

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία για τα προγράμματα Galileo και EGNOS της επίγειας υποδομής των συστημάτων και του αντικτύπου του στην ασφάλειά τους, ο προσδιορισμός της θέσης της υποδομής θα πρέπει να είναι ένα από τα ειδικά καθήκοντα που ανατίθενται στην Επιτροπή. Η εγκατάσταση της επίγειας υποδομής των συστημάτων θα πρέπει να συνεχίσει να ακολουθεί ανοικτή και διαφανή διαδικασία. Ο προσδιορισμός της θέσης αυτής της υποδομής θα πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τους γεωγραφικούς και τεχνικούς περιορισμούς που συνδέονται με την βέλτιστη γεωγραφική κατανομή της επίγειας υποδομής και την πιθανή παρουσία υφιστάμενων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού κατάλληλων για τα σχετικά καθήκοντα, καθώς και εξασφαλίζοντας συμμόρφωση προς τις ανάγκες ασφαλείας κάθε επίγειου σταθμού και τις απαιτήσεις εθνικής ασφαλείας κάθε κράτους μέλους.

(29)

Ο οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 912/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9) προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι των προγραμμάτων Galileo και EGNOS και να εκτελεστούν ορισμένα καθήκοντα που συνδέονται με τη διεξαγωγή των εν λόγω προγραμμάτων. Αποτελεί οργανισμό της Ένωσης, ο οποίος ως οργανισμός βάσει του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, υπόκειται στις υποχρεώσεις που εφαρμόζονται στους οργανισμούς της Ένωσης. Θα πρέπει να του ανατεθούν ορισμένα καθήκοντα που συνδέονται με την ασφάλεια των προγραμμάτων και με τον ενδεχόμενο διορισμό του ως κρατικά ρυθμιζόμενης αρμόδιας αρχής. Θα πρέπει, επίσης να συμβάλει στην προώθηση και εμπορία των συστημάτων, όπου περιλαμβάνεται και η καθιέρωση στενής επαφής με τους χρήστες και τους δυνητικούς χρήστες των υπηρεσιών που παρέχονται βάσει των προγραμμάτων Galileo και EGNOS, και θα πρέπει να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις και την εξέλιξή τους στην αγορά δορυφορικής πλοήγησης. Επιπλέον, θα πρέπει να αναλάβει καθήκοντα που μπορεί να του αναθέσει η Επιτροπή μέσω μίας ή περισσότερων συμβάσεων εξουσιοδότησης που καλύπτουν διάφορα άλλα συγκεκριμένα καθήκοντα που συνδέονται με τα προγράμματα, ιδίως καθήκοντα που συνδέονται με στάδια λειτουργίας των συστημάτων, όπου περιλαμβάνεται και η επιχειρησιακή διαχείριση των προγραμμάτων, η προώθηση εφαρμογών και υπηρεσιών στην αγορά της δορυφορικής ραδιοπλοήγησης και η προώθηση της ανάπτυξης θεμελιωδών στοιχείων που αφορούν τα προγράμματα. Προκειμένου να είναι σε θέση η Επιτροπή, ως εκπρόσωπος της Ένωσης, να ασκεί πλήρως τις ελεγκτικές της εξουσίες, οι συμβάσεις αυτές εξουσιοδότησης θα πρέπει να περιλαμβάνουν ιδίως τους γενικούς όρους διαχείρισης των κονδυλίων που διατίθενται στον οργανισμό του ευρωπαϊκού GNSS.

Η μεταβίβαση αρμοδιότητας στον οργανισμό του ευρωπαϊκού GNSS για καθήκοντα που αφορούν την επιχειρησιακή διαχείριση των προγραμμάτων Galileo και EGNOS και της λειτουργίας τους θα πρέπει να είναι σταδιακή και υπό την αίρεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της κατάλληλης αναθεώρησης της μεταγωγής καθώς και της ετοιμότητας του οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS να αναλάβει τέτοιου είδους καθήκοντα, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια των εν λόγω προγραμμάτων. Για το EGNOS, η μεταγωγή αυτή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί την 1η Ιανουαρίου 2014· για το Galileo αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 2016.

(30)

Για το στάδιο εγκατάστασης του προγράμματος Galileo, η Ένωση αναμένεται να συνάψει με τον ΕΟΔ συμφωνία εξουσιοδότησης, η οποία να ορίζει τα καθήκοντα του ΕΟΔ σε αυτό το στάδιο. Η Επιτροπή, εκπροσωπώντας την Ένωση, θα πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια αυτή η συμφωνία εξουσιοδότησης να συναφθεί εντός έξι μηνών από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Προκειμένου να είναι σε θέση η Επιτροπή να ασκεί πλήρως τις ελεγκτικές της εξουσίες, η συμφωνία εξουσιοδότησης θα πρέπει να περιλαμβάνει ιδίως τους γενικούς όρους διαχείρισης των κονδυλίων που διατίθενται στον ΕΟΔ. Σχετικά με τις δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από την Ένωση, οι όροι αυτοί θα πρέπει να εγγυηθούν έναν βαθμό ελέγχου συγκρίσιμο με τον βαθμό που θα απαιτείτο αν ο ΕΟΔ ήταν οργανισμός της Ένωσης.

(31)

Για τη φάση εκμετάλλευσης των προγραμμάτων Galileo και EGNOS, ο οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS θα πρέπει να συνάψει συμφωνίες εργασίας με τον ΕΟΔ οι οποίες θα ορίζουν τα καθήκοντα του τελευταίου όσον αφορά την ανάπτυξη της μελλοντικής γενιάς συστημάτων και την παροχή τεχνικής υποστήριξης σχετικά με την υφιστάμενη γενιά συστημάτων. Οι ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να συμμορφώνονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012. Δεν θα πρέπει να καλύπτουν τον ρόλο του ΕΟΔ όσον αφορά δραστηριότητες σχετικές με την έρευνα και την τεχνολογία, ή τα πρώιμα στάδια των δραστηριοτήτων εξέλιξης και έρευνας που σχετίζονται με τις υποδομές που δημιουργήθηκαν δυνάμει των προγραμμάτων Galileo και EGNOS. Οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να χρηματοδοτούνται εκτός του πεδίου του προϋπολογισμού που διατίθεται στα προγράμματα, επί παραδείγματι με κονδύλια που διατίθενται στον Ορίζοντα 2020.

(32)

Η ευθύνη για την διεξαγωγή των προγραμμάτων Galileo και EGNOS περιλαμβάνει ιδίως την ευθύνη για την ασφάλειά τους, για την ασφάλεια των συστημάτων και για τη λειτουργία τους. Εκτός από την περίπτωση εφαρμογής της κοινής δράσης 2004/552/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (10), που πρέπει να αναθεωρηθεί, προκειμένου να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές των προγραμμάτων Galileo και EGNOS, στη διακυβέρνησή τους και στις αλλαγές της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προέρχονται από τη Συνθήκη της Λισσαβώνας, την ευθύνη για την ασφάλεια έχει η Επιτροπή, ακόμα κι αν ορισμένα καθήκοντα που αφορούν την ασφάλεια ανατίθενται στον οργανισμό του ευρωπαϊκού GNSS. Η Επιτροπή είναι αρμόδια να εγκαθιστά τους μηχανισμούς που μπορούν να εξασφαλίζουν τον κατάλληλο συντονισμό μεταξύ των διαφορετικών οντοτήτων που έχουν αναλάβει την ασφάλεια.

(33)

Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, για θέματα που άπτονται της ασφάλειας, η Επιτροπή θα πρέπει να διαβουλεύεται με τους αντίστοιχους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών για θέματα ασφαλείας.

(34)

Δεδομένης της συγκεκριμένης εμπειρογνωμοσύνης που διαθέτει η ΕΥΕΔ και των τακτικών επαφών της με τις κυβερνήσεις τρίτων χωρών και τις διοικήσεις διεθνών οργανισμών, είναι σε θέση να βοηθήσει την Επιτροπή στην εκτέλεση ορισμένων καθηκόντων της που σχετίζονται με την ασφάλεια των συστημάτων και των προγραμμάτων Galileo και EGNOS στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων, σύμφωνα με την απόφαση 2010/427/ΕΕ του Συμβουλίου (11). Η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι η ΕΥΕΔ συμπράττει πλήρως με τις δραστηριότητές της στην εφαρμογή των σχετικών με την ασφάλεια καθηκόντων στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων. Προς τούτο, θα πρέπει να παρασχεθεί στην ΕΥΕΔ κάθε αναγκαία τεχνική υποστήριξη.

(35)

Για να διασφαλιστεί η ασφαλής κυκλοφορία των πληροφοριών, στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, οι σχετικές κανονιστικές ρυθμίσεις ασφαλείας θα πρέπει να προσφέρουν βαθμό προστασίας για τις διαβαθμισμένες πληροφορίες της ΕΕ ισοδύναμο προς εκείνον που παρέχουν οι διατάξεις ασφαλείας ως έχουν στο παράρτημα της απόφασης 2001/844/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ της Επιτροπής (12), και οι κανόνες ασφαλείας του Συμβουλίου ως έχουν στο παράρτημα της απόφασης 2013/488/ΕΕ του Συμβουλίου (13). Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι περί εθνικής ασφάλειας κανόνες του ισχύουν για όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαμένουν στην επικράτειά του και όλα τα νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στην επικράτειά του και τα οποία χειρίζονται διαβαθμισμένες πληροφορίες της ΕΕ που αφορούν τα προγράμματα Galileo και EGNOS. Οι κανονισμοί ασφαλείας του ΕΟΔ και η απόφαση της 15ης Ιουνίου 2011 της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (14) θα πρέπει να θεωρηθούν ισοδύναμες με τις διατάξεις ασφαλείας που προβλέπονται στο παράρτημα της απόφασης 2001/844/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ και τους κανόνες ασφαλείας που προβλέπονται στο παράρτημα της απόφασης 2013/488/ΕΕ.

(36)

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τους ισχύοντες και τους μελλοντικούς κανόνες περί πρόσβασης στα έγγραφα που έχουν θεσπισθεί σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Επιπλέον, ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει θα θεωρηθεί ότι επιβάλλει στα κράτη μέλη υποχρέωση να μην λαμβάνουν υπόψη τις συνταγματικές τους απαιτήσεις όσον αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα.

(37)

Για την κατανομή των κονδυλίων της Ένωσης που διατίθενται στα προγράμματα Galileo και EGNOS, το ποσό των οποίων αποτελεί ανώτατο όριο το οποίο η Επιτροπή δεν θα πρέπει να υπερβεί, θα πρέπει να εφαρμοστούν αποτελεσματικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και, ιδιαίτερα, να γίνουν διαπραγματεύσεις έτσι ώστε να υπάρχουν εγγυήσεις για βέλτιστη χρήση των πόρων, για ικανοποιητική παροχή υπηρεσιών, αρμονική συνέχιση των προγραμμάτων, χρηστή διαχείριση των κινδύνων και τήρηση του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος. Η σχετική αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να καταβάλλει προσπάθειες για να ανταποκριθεί σε αυτές τις απαιτήσεις.

(38)

Δεδομένου ότι τα προγράμματα Galileo και EGNOS θα χρηματοδοτηθούν, κυρίως, από την Ένωση, οι δημόσιες συμβάσεις στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες της Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις και να αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση των πόρων, στον έλεγχο του κόστους και τον μετριασμό των κινδύνων, καθώς και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και τη μείωση της εξάρτησης από μία και μόνη πηγή. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η ανοικτή πρόσβαση και ο θεμιτός ανταγωνισμός σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού που προσφέρουν δυνατότητες ίσων ευκαιριών συμμετοχής σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των νέων επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων («ΜΜΕ»). Θα πρέπει να αποφεύγεται η ενδεχόμενη κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και η μακροχρόνια εξάρτηση από έναν και μόνον προμηθευτή. Προκειμένου να μετριασθούν οι κίνδυνοι του προγράμματος, να αποφευχθεί η εξάρτηση από μία και μόνη πηγή εφοδιασμού και να εξασφαλισθεί καλύτερος γενικός έλεγχος των προγραμμάτων, του κόστους και των χρονοδιαγραμμάτων τους, θα πρέπει, ανάλογα με την περίπτωση, να επιδιώκεται προμήθεια από πολλαπλές πηγές. Επί πλέον, η ανάπτυξη ευρωπαϊκής βιομηχανίας θα πρέπει να προστατευθεί και να προαχθεί σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τη δορυφορική πλοήγηση σύμφωνα με τις διεθνείς συμφωνίες των οποίων η Ένωση είναι μέρος. Ο κίνδυνος μέτριων ή μηδαμινών επιδόσεων των συμβάσεων θα πρέπει να μετριάζεται όσο το δυνατόν περισσότερο. Προς τούτο, οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποδεικνύουν την ικανότητα διατήρησης των συμβατικών τους επιδόσεων σε σχέση με τις αναληφθείσες υποχρεώσεις και τη διάρκεια της σύμβασης. Ως εκ τούτου, οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει, εφόσον ενδείκνυται, να καθορίζουν απαιτήσεις σχετικές με την αξιοπιστία του εφοδιασμού και την παροχή υπηρεσιών.

Επιπλέον, στην περίπτωση αγοράς εμπορευμάτων και υπηρεσιών ευαίσθητου χαρακτήρα, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να ορίζουν επί των αγορών αυτών ειδικές απαιτήσεις, ιδίως προκειμένου να εξασφαλισθεί ασφάλεια των πληροφοριών. Οι βιομηχανίες της Ένωσης θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προσφεύγουν σε μη ευρωπαϊκές πηγές για ορισμένα δομικά στοιχεία και υπηρεσίες σε περίπτωση αποδεδειγμένων ουσιαστικών πλεονεκτημάτων από άποψη ποιότητας και κόστους, λαμβανομένων υπόψη, ωστόσο, του στρατηγικού χαρακτήρα των προγραμμάτων και των απαιτήσεων της Ένωσης όσον αφορά την ασφάλεια και τον έλεγχο των εξαγωγών. Θα πρέπει να αξιοποιούνται οι επενδύσεις, η πείρα και οι γνώσεις της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αποκτώνται κατά τις φάσεις καθορισμού, ανάπτυξης και επικύρωσης των προγραμμάτων και παράλληλα να εξασφαλίζεται ότι δεν θίγονται οι κανόνες ανταγωνιστικής υποβολής προσφορών.

(39)

Προκειμένου να εκτιμηθεί καλύτερα το συνολικό κόστος προϊόντος, υπηρεσίας ή έργου που αποτελεί αντικείμενο υποβολής προσφορών, περιλαμβανομένου του μακροπρόθεσμου επιχειρησιακού τους κόστους, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το συνολικό κόστους καθ’ όλη τη διάρκεια του ωφέλιμου κύκλου ζωής του προϊόντος, της υπηρεσίας ή του έργου που αποτελεί αντικείμενο υποβολής προσφορών, οποτεδήποτε κρίνεται σκόπιμο κατά τη διαδικασία υποβολής προσφορών, εφαρμόζοντας προσέγγιση οικονομικής αποδοτικότητας, όπως η εκτίμηση του κόστους του κύκλου ζωής, όταν το κριτήριο ανάθεσης είναι η οικονομικά πλέον σύμφορη προσφορά. Προς τον σκοπό αυτόν, η αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι η μεθοδολογία υπολογισμού του κόστους του ωφέλιμου κύκλου ζωής ενός προϊόντος, μιας υπηρεσίας ή ενός έργου αναφέρεται ρητώς στα έγγραφα της σύμβασης ή την προκήρυξη του διαγωνισμού και ότι επιτρέπει την εξακρίβωση των πληροφοριών που παρέχουν οι υποψήφιοι.

(40)

H δορυφορική ραδιοπλοήγηση είναι μια πολυσύνθετη και σταθερά εξελισσόμενη τεχνολογία. Προκύπτουν αβεβαιότητες και κίνδυνοι για τις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων Galileo και EGNOS, ιδίως δεδομένου ότι οι συμβάσεις αυτές μπορούν να αφορούν εξοπλισμό ή παροχή υπηρεσιών μακροπρόθεσμα. Τα χαρακτηριστικά αυτά επιβάλλουν την πρόβλεψη συγκεκριμένων μέτρων για τις δημόσιες συμβάσεις που εφαρμόζονται επιπλέον των κανόνων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012. Με αυτόν τον τρόπο, η αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να είναι σε θέση να αποκαταστήσει τους ίσους όρους ανταγωνισμού όταν μία ή περισσότερες επιχειρήσεις διαθέτουν ήδη, πριν από την πρόσκληση υποβολής προσφορών, εμπιστευτικές πληροφορίες για τις δραστηριότητες που συνδέονται με την πρόσκληση υποβολής προσφορών. Θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να μπορεί να συνάψει σύμβαση με τη μορφή σύμβασης με υπό όρους καταβαλλόμενες δόσεις, να εισαγάγει, υπό ορισμένες συνθήκες, συμπληρωματική ρήτρα σε σύμβαση στο πλαίσιο της εκτέλεσής της ή και να επιβάλει έναν ελάχιστο βαθμό υπεργολαβίας. Τέλος, λόγω των τεχνολογικών αβεβαιοτήτων που χαρακτηρίζουν τα προγράμματα Galileo και EGNOS, οι τιμές των δημόσιων συμβάσεων δεν μπορούν πάντα να αντιμετωπίζονται με συγκεκριμένο τρόπο και κρίνεται, συνεπώς, επιθυμητό να συνάπτονται συμβάσεις συγκεκριμένης μορφής, οι οποίες δεν καθορίζουν σταθερές και οριστικές τιμές και παράλληλα περιλαμβάνουν ρήτρες διασφάλισης των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

(41)

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα που μπορούν να βλάψουν την ομαλή διεξαγωγή των προγραμμάτων Galileo και EGNOS ή των σχετικών υπηρεσιών. Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ότι τα οικεία κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλιστούν οι επίγειοι σταθμοί των συστημάτων που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός τους. Επί πλέον, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να εργαστούν από κοινού και με τα κατάλληλα διεθνή όργανα και ρυθμιστικές αρχές για να διασφαλίσουν ότι το ραδιοφάσμα που είναι αναγκαίο για το σύστημα που δημιουργείται στο πλαίσιο του προγράμματος Galileo είναι διαθέσιμο και προστατεύεται για να επιτρέψει την πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία των εφαρμογών που βασίζονται στο σύστημα αυτό, σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (15).

(42)

Λαμβάνοντας υπόψη την παγκόσμια εμβέλεια των συστημάτων, είναι πολύ σημαντικό η Ένωση να συνάπτει συμφωνίες με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς στο πλαίσιο των προγραμμάτων Galileo και EGNOS, σύμφωνα με το άρθρο 218 ΣΛΕΕ, προκειμένου ιδίως να εξασφαλιστεί η ομαλή εκτέλεσή τους, να αντιμετωπιστούν ορισμένα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και τη χρέωση, να βελτιστοποιηθούν οι υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες της Ένωσης και να ικανοποιηθούν οι ανάγκες τρίτων χωρών και διεθνών οργανισμών. Είναι επίσης χρήσιμο, κατά περίπτωση, να προσαρμοστούν οι υπάρχουσες συμφωνίες στην εξέλιξη των προγραμμάτων Galileo και EGNOS. Κατά την προετοιμασία ή την εφαρμογή αυτών των συμφωνιών, η Επιτροπή μπορεί να προσφύγει στη βοήθεια της ΕΥΕΔ, του ΕΟΔ και του Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS, μέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων που τους ανατίθενται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

(43)

Θα πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι η Επιτροπή, για την εκπλήρωση ορισμένων καθηκόντων της μη ρυθμιστικής φύσης, μπορεί να προσφύγει, κατά περίπτωση και στο μέτρο του αναγκαίου, στην τεχνική βοήθεια ορισμένων εξωτερικών μερών. Οι άλλες οντότητες που εμπλέκονται στη δημόσια διακυβέρνηση των προγραμμάτων Galileo και EGNOS μπορούν επίσης να λάβουν την ίδια τεχνική βοήθεια στην εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

(44)

Η Ένωση βασίζεται στον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ειδικότερα τα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζουν ρητώς το θεμελιώδες δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Είναι σκόπιμο να εξασφαλιστεί η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ιδιωτικής ζωής στο πλαίσιο των προγραμμάτων Galileo και EGNOS.

(45)

Τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης θα πρέπει να προστατευθούν μέσω αναλογικών μέτρων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου δαπανών, μεταξύ των οποίων η πρόληψη, η ανίχνευση και η διερεύνηση παρατυπιών, η ανάκτηση απολεσθέντων, αχρεωστήτως καταβληθέντων ή μη ορθώς χρησιμοποιηθέντων χρημάτων και, εφόσον χρειάζεται, οι διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

(46)

Είναι αναγκαίο να εξασφαλισθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώνονται τακτικά σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων Galileo και EGNOS, ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνου, το κόστος, τον σχεδιασμό και την επίδοση. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα συνεδριάσουν στη διοργανική ομάδα Galileo σύμφωνα με την κοινή δήλωση για την διοργανική επιτροπή Galileo που δημοσιεύεται με τον παρόντα κανονισμό.

(47)

Η Επιτροπή θα πρέπει, με βάση συμφωνημένους δείκτες, να προβεί σε αξιολογήσεις για να εκτιμήσει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί για την επίτευξη των στόχων των προγραμμάτων Galileo και EGNOS.

(48)

Προκειμένου να κατοχυρωθεί η ασφάλεια των συστημάτων και η λειτουργία τους, θα πρέπει να παραχωρηθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά τους υψηλού επιπέδου στόχους που είναι απαραίτητοι για να κατοχυρωθεί η ασφάλεια των συστημάτων και η λειτουργία τους. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διαβουλεύεται κατάλληλα η Επιτροπή κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(49)

Προκειμένου να εξασφαλισθούν ομοιόμορφες συνθήκες για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (16).

(50)

Δεδομένου ότι η χρηστή δημόσια διαχείριση επιβάλλει τη διασφάλιση ενιαίας διαχείρισης των προγραμμάτων Galileo και EGNOS, αυξημένη ταχύτητα στη λήψη των αποφάσεων και ισότιμη πρόσβαση στις πληροφορίες, οι εκπρόσωποι του οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS και του ΕΟΔ θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν στις εργασίες της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων GNSS («η επιτροπή»), που έχει συσταθεί για να συνδράμει την Επιτροπή. Για τους ίδιους λόγους, οι εκπρόσωποι των τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών που συνήψαν διεθνή συμφωνία με την Ένωση θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν στις εργασίες της επιτροπής με την επιφύλαξη των περιορισμών ασφαλείας και όπως προβλέπουν οι όροι της εν λόγω συμφωνίας. Αυτοί οι εκπρόσωποι του οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS, του ΕΟΔ, τρίτων χωρών και διεθνών οργανισμών δεν δικαιούνται να συμμετέχουν στις ψηφοφορίες της επιτροπής.

(51)

Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η δημιουργία και η λειτουργία συστημάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, διότι υπερβαίνει τις οικονομικές και τεχνικές δυνατότητες κάθε επιμέρους κράτους μέλους και μπορεί, λόγω του μεγέθους και των επιπτώσεών της να επιτευχθεί καλύτερα με ανάληψη δράσης σε επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας η οποία διατυπώνεται στο άρθρο 5 ΣΕΕ. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, η οποία παρατίθεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.

(52)

Η κοινή επιχείρηση Galileo που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 876/2002 του Συμβουλίου (17), έπαυσε τις δραστηριότητές της στις 31 Δεκεμβρίου 2006. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 876/2002 θα πρέπει συνεπώς να καταργηθεί.

(53)

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη αξιολόγησης των προγραμμάτων Galileo και EGNOS, το εύρος των τροποποιήσεων που πρέπει να γίνουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 683/2008 και για λόγους σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου, θα πρέπει να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 683/2008,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους κανόνες για τη δημιουργία και τη λειτουργία των συστημάτων στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τη διακυβέρνηση και τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης.

Άρθρο 2

Ευρωπαϊκά συστήματα και προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης

1.   Τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης Galileo και EGNOS καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες που απαιτούνται για τον καθορισμό, την ανάπτυξη, την επικύρωση, την κατασκευή, τη λειτουργία, την ανανέωση και τη βελτίωση των ευρωπαϊκών συστημάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης, δηλαδή του συστήματος που έχει συσταθεί δυνάμει του προγράμματος Galileo και του συστήματος EGNOS καθώς και για την κατοχύρωση της ασφάλειας και της διαλειτουργικότητάς τους.

Τα προγράμματα αυτά στοχεύουν επίσης στη μεγιστοποίηση των κοινωνικοοικονομικών ωφελημάτων από τα ευρωπαϊκά συστήματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης, κυρίως από την προώθηση της χρήσης των συστημάτων και την ενίσχυση της ανάπτυξης των εφαρμογών και υπηρεσιών που βασίζονται στα συστήματα αυτά.

2.   Το σύστημα που έχει δημιουργηθεί βάσει του προγράμματος Galileo είναι ένα μη στρατιωτικό σύστημα υπό πολιτικό έλεγχο και μια αυτόνομη υποδομή του παγκόσμιου συστήματος δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (GNSS), το οποίο περιλαμβάνει μια συστοιχία δορυφόρων και ένα παγκόσμιο δίκτυο σταθμών εδάφους.

3.   Το σύστημα EGNOS είναι περιφερειακό σύστημα υποδομής δορυφορικής πλοήγησης για τον έλεγχο και τη διόρθωση των ανοικτών σημάτων που εκπέμπονται από τα υφιστάμενα παγκόσμια συστήματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης, καθώς και των σημάτων ανοικτής υπηρεσίας του συστήματος που έχει συσταθεί δυνάμει του προγράμματος Galileo, όταν αυτά είναι διαθέσιμα. Περιλαμβάνει σταθμούς εδάφους και μερικούς πομποδέκτες εγκατεστημένους σε γεωσταθερούς δορυφόρους.

4.   Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος Galileo εξασφαλίζουν ότι τα σήματα που εκπέμπονται από το σύστημα που έχει δημιουργηθεί βάσει αυτού του προγράμματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν τις ακόλουθες λειτουργίες:

α)

παροχή «ανοικτής υπηρεσίας» (OS), δωρεάν για τον χρήστη, η οποία παρέχει πληροφορίες προσδιορισμού θέσης και συγχρονισμού και προορίζεται κυρίως για μαζικές εφαρμογές της δορυφορικής ραδιοπλοήγησης,

β)

συμβολή, με τη βοήθεια των σημάτων ανοικτής υπηρεσίας του Galileo ή/και σε συνεργασία με άλλα συστήματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης, στις υπηρεσίες παρακολούθησης της ακεραιότητας που απευθύνονται στους χρήστες των εφαρμογών «ασφαλείας της ζωής» σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα,

γ)

παροχή «εμπορικής υπηρεσίας» (CS), η οποία επιτρέπει την ανάπτυξη εφαρμογών επαγγελματικού ή εμπορικού χαρακτήρα χάρις στις αυξημένες επιδόσεις και δεδομένα ανώτερης προστιθέμενης αξίας σε σχέση με εκείνα που παρέχονται στο πλαίσιο της «ανοικτής υπηρεσίας»,

δ)

παροχή «κυβερνητικής υπηρεσίας» (PRS), η οποία έχει δεσμευθεί αποκλειστικά για τους χρήστες που έχουν λάβει άδεια από τις κυβερνήσεις για ευαίσθητες εφαρμογές για τις οποίες απαιτείται εξαιρετικά αδιάλειπτη υπηρεσία, δωρεάν για τα κράτη μέλη, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και, κατά περίπτωση, τους δεόντως διαπιστευμένους οργανισμούς της Ένωσης· η υπηρεσία αυτή χρησιμοποιεί σήματα ανθεκτικά και κρυπτογραφημένα. Το ζήτημα της χρέωσης των άλλων συμμετεχόντων PRS που αναφέρονται στο άρθρο 2 της απόφασης αριθ. 1104/2011/ΕΕ αξιολογείται κατά περίπτωση και καθορίζονται κατάλληλες διατάξεις στις συμφωνίες που συνάπτονται δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 5 της απόφασης αυτής,

ε)

συμβολή στην υπηρεσία υποστήριξης έρευνας και διάσωσης (SAR) του συστήματος COSPAS-SARSAT μέσω του εντοπισμού των σημάτων κινδύνου που εκπέμπονται από σημαντήρες, εντοπισμού των ίδιων των σημαντήρων και αποστολής μηνυμάτων προς αυτούς.

5.   Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος EGNOS είναι να εξασφαλίζουν ότι τα σήματα που εκπέμπονται από το σύστημα EGNOS μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν τις ακόλουθες λειτουργίες:

α)

παροχή «ανοικτής υπηρεσίας» (OS), δωρεάν για τον χρήστη, η οποία παρέχει πληροφορίες προσδιορισμού θέσης και συγχρονισμού και προορίζεται κυρίως για μαζικές εφαρμογές δορυφορικής ραδιοπλοήγησης στη ζώνη που καλύπτει το σύστημα EGNOS,

β)

παροχή «εμπορικής υπηρεσίας εκπομπής δεδομένων», ή EGNOS Data Access Service (EDAS), η οποία επιτρέπει την ανάπτυξη εφαρμογών επαγγελματικού ή εμπορικού χαρακτήρα χάρις στις αυξημένες επιδόσεις και σε δεδομένα ανώτερης προστιθέμενης αξίας σε σχέση με εκείνα που παρέχονται στο πλαίσιο της «ανοικτής υπηρεσίας» του,

γ)

παροχή «υπηρεσίας ασφάλειας της ζωής» (SoL), η οποία προορίζεται για τους χρήστες για τους οποίους η ασφάλεια είναι ζωτικής σημασίας· η υπηρεσία αυτή, που παρέχεται χωρίς άμεσες επιβαρύνσεις χρήσεως, ικανοποιεί ειδικότερα τις απαιτήσεις για αδιάλειπτη, διαθέσιμη και ακριβή λειτουργία σε ορισμένους τομείς και περιλαμβάνει μήνυμα ακεραιότητας με το οποίο ο χρήστης ενημερώνεται σε περίπτωση σημάτων δυσλειτουργίας ή «εκτός ανοχής» σε συστήματα ενισχυμένα από το σύστημα EGNOS στην καλυπτόμενη ζώνη κάλυψης.

Κατά προτεραιότητα, οι λειτουργίες αυτές παρέχονται στα εδάφη των κρατών μελών που βρίσκονται γεωγραφικώς στην Ευρώπη, το ταχύτερο δυνατόν.

Η γεωγραφική κάλυψη του συστήματος EGNOS μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές του κόσμου, ιδίως στα εδάφη των υποψηφίων χωρών, τρίτων χωρών συνδεδεμένων στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό και χωρών της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι τεχνικής εφαρμογής και με βάση τις διεθνείς συμφωνίες. Το κόστος της επέκτασης αυτής, όπου συμπεριλαμβάνεται και το συναφές κόστος λειτουργίας, δεν καλύπτεται από τους πόρους που αναφέρονται στο άρθρο 9. Η επέκταση αυτή δεν πρέπει να καθυστερήσει την επέκταση της γεωγραφικής κάλυψης του συστήματος EGNOS σε ολόκληρα τα εδάφη των κρατών μελών που βρίσκονται γεωγραφικώς στην Ευρώπη.

Άρθρο 3

Στάδια του προγράμματος Galileo

Το πρόγραμμα Galileo περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

α)

ένα στάδιο καθορισμού, το οποίο έληξε το 2001, κατά τη διάρκεια του οποίου σχεδιάσθηκε η δομή του συστήματος και καθορίσθηκαν τα στοιχεία του,

β)

ένα στάδιο ανάπτυξης και επικύρωσης, το οποίο προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2013, που περιλαμβάνει την κατασκευή και την εκτόξευση των πρώτων δορυφόρων, την εγκατάσταση των πρώτων υποδομών στο έδαφος και όλες τις εργασίες και επιχειρήσεις που θα επιτρέψουν την επικύρωση του συστήματος σε τροχιά,

γ)

ένα στάδιο εγκατάστασης το οποίο θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και περιλαμβάνει:

i)

την κατασκευή, εγκατάσταση και προστασία όλης της διαστημικής υποδομής, ιδίως όλων των δορυφόρων που είναι απαραίτητοι για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 και των απαιτούμενων εφεδρικών δορυφόρων, και τη σχετική εξελικτική συντήρηση και λειτουργίες,

ii)

την κατασκευή, εγκατάσταση και προστασία όλης της επίγειας υποδομής, ιδίως των υποδομών που είναι αναγκαίες για τον έλεγχο των δορυφόρων και την επεξεργασία των δεδομένων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης και των κέντρων εξυπηρέτησης και των λοιπών επίγειων κέντρων, και τη σχετική εξελικτική συντήρηση και λειτουργίες,

iii)

προετοιμασία για τη φάση λειτουργίας, όπου συμπεριλαμβάνονται προπαρασκευαστικές ενέργειες για την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4,

δ)

ένα στάδιο λειτουργίας, που περιλαμβάνει:

i)

τη διαχείριση, τη συντήρηση, τη συνεχή τελειοποίηση, την ανανέωση και την προστασία της διαστημικής υποδομής, όπου συμπεριλαμβάνεται ο ανεφοδιασμός και η διαχείριση της παλαίωσης,

ii)

τη διαχείριση, τη συντήρηση, τη συνεχή τελειοποίηση, την ανανέωση και την προστασία της υποδομής εδάφους, ιδίως των κέντρων υπηρεσιών και των λοιπών κέντρων εδάφους, των δικτύων και των εγκαταστάσεων, όπου συμπεριλαμβάνεται ο ανεφοδιασμός και η διαχείριση της παλαίωσης,

iii)

την ανάπτυξη των μελλοντικών γενεών του συστήματος κα την εξέλιξη των υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4,

iv)

τις διαδικασίες πιστοποίησης και τυποποίησης που συνδέονται με το πρόγραμμα,

v)

την παροχή και την εμπορία των υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4,

vi)

τη συνεργασία με άλλα GNSS και

vii)

κάθε άλλη δραστηριότητα που απαιτείται για την ανάπτυξη του συστήματος και την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του προγράμματος.

Το στάδιο εκμετάλλευσης θα αρχίσει προοδευτικά μεταξύ 2014 και 2015, με την παροχή των πρώτων υπηρεσιών για την ανοικτή υπηρεσία, την έρευνα και την υπηρεσία διάσωσης και την κυβερνητική υπηρεσία. Οι αρχικές αυτές υπηρεσίες σταδιακά θα βελτιωθούν και οι άλλες λειτουργίες που καθορίζονται στους ειδικούς στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 θα εφαρμοστούν σταδιακά, με σκοπό η πλήρης επιχειρησιακή ικανότητα να επιτευχθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Άρθρο 4

Το στάδιο εκμετάλλευσης του EGNOS

Το στάδιο εκμετάλλευσης του EGNOS περιλαμβάνει κυρίως:

α)

τη διαχείριση, τη συντήρηση, τη συνεχή τελειοποίηση, την ανανέωση και την προστασία της διαστημικής υποδομής, όπου συμπεριλαμβάνεται ο ανεφοδιασμός και η διαχείριση της παλαίωσης,

β)

τη διαχείριση, τη συντήρηση, τη συνεχή τελειοποίηση, την ανανέωση και την προστασία της υποδομής εδάφους, ιδίως των δικτύων των χώρων και των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, όπου συμπεριλαμβάνεται ο ανεφοδιασμός και η διαχείριση της παλαίωσης,

γ)

την ανάπτυξη των μελλοντικών γενεών του συστήματος κα την εξέλιξη των υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5,

δ)

τις λειτουργίες πιστοποίησης και τυποποίησης που συνδέονται με το πρόγραμμα,

ε)

την παροχή και την εμπορία των υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5,

στ)

το σύνολο των στοιχείων που δικαιολογούν την αξιοπιστία του συστήματος και την εκμετάλλευσή του,

ζ)

δραστηριότητες συντονισμού που αφορούν την ολοκλήρωση των ειδικών στόχων σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 5 δεύτερο και τρίτο εδάφιο.

Άρθρο 5

Συμβατότητα και διαλειτουργικότητα των συστημάτων

1.   Τα συστήματα, τα δίκτυα και οι υπηρεσίες που απορρέουν από τα προγράμματα Galileo και EGNOS είναι συμβατά και διαλειτουργικά μεταξύ τους από τεχνικής σκοπιάς.

2.   Τα συστήματα, τα δίκτυα και οι υπηρεσίες που απορρέουν από τα προγράμματα Galileo και EGNOS είναι συμβατά και διαλειτουργικά με άλλα συστήματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης καθώς και με συμβατικά μέσα ραδιοπλοήγησης, εφόσον οι εν λόγω απαιτήσεις συμβατότητας και διαλειτουργικότητας καθορίζονται σε διεθνή συμφωνία που έχει συναφθεί δυνάμει του άρθρου 29.

Άρθρο 6

Κυριότητα

Η Ένωση έχει την κυριότητα όλων των υλικών και άυλων περιουσιακών στοιχείων που δημιουργούνται ή αναπτύσσονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων Galileo και EGNOS. Κατά περίπτωση, συνάπτονται με τρίτους συμφωνίες για τον σκοπό αυτό όσον αφορά τα υφιστάμενα δικαιώματα κυριότητας.

Η Επιτροπή μεριμνά για τη βέλτιστη χρήση των περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, ειδικότερα, διαχειρίζεται τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τα προγράμματα Galileo και EGNOS όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προστασίας και αξιοποίησης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της Ένωσης, τα συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων φορέων και την αναγκαιότητα της αρμονικής ανάπτυξης των αγορών και των νέων τεχνολογιών. Για τον σκοπό αυτόν, διασφαλίζει ότι οι συμβάσεις που τίθενται σε ισχύ βάσει των προγραμμάτων Galileo και EGNOS περιλαμβάνουν τη δυνατότητα μεταβίβασης ή παραχώρησης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που απορρέουν από το έργο που πραγματοποιείται βάσει των εν λόγω προγραμμάτων σε τρίτες χώρες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Άρθρο 7

Δραστηριότητες

1.   Οι δημοσιονομικές πιστώσεις της Ένωσης που διατίθενται για τα προγράμματα Galileo και EGNOS για την περίοδο 2014-2020 δυνάμει του παρόντος κανονισμού χορηγούνται προκειμένου να χρηματοδοτηθούν δραστηριότητες που σχετίζονται με:

α)

την ολοκλήρωση του σταδίου εγκατάστασης του προγράμματος Galileo, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 στοιχείο γ),

β)

το στάδιο εκμετάλλευσης του προγράμματος Galileo, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 στοιχείο δ),

γ)

το στάδιο εκμετάλλευσης του προγράμματος EGNOS όπως αναφέρεται στο άρθρο 4,

δ)

τη διαχείριση και την παρακολούθηση των προγραμμάτων Galileo και EGNOS.

2.   Οι δημοσιονομικές πιστώσεις της Ένωσης που διατίθενται για τα προγράμματα Galileo και EGNOS, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2, χορηγούνται και για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την έρευνα και την ανάπτυξη θεμελιωδών στοιχείων, όπως πλινθιοσύνολα και δέκτες με δυνατότητα επικοινωνίας μέσω Galileo.

3.   Οι δημοσιονομικές πιστώσεις της Ένωσης που διατίθενται για τα προγράμματα Galileo και EGNOS καλύπτουν επίσης τις δαπάνες της Επιτροπής που σχετίζονται με τις δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης που είναι αναγκαίες για τη διαχείρισή των προγραμμάτων και για την επίτευξη των ειδικών στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 4 και 5. Οι δαπάνες αυτές μπορούν να καλύπτουν ιδίως:

α)

τις μελέτες και τις συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων,

β)

τις ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της θεσμικής επικοινωνίας, για τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης εφόσον συνδέονται άμεσα με τους στόχους του παρόντος κανονισμού, και ιδίως τις δραστηριότητες προώθησης και ευαισθητοποίησης που αποσκοπούν στη δημιουργία συνεργειών με άλλες συναφείς πολιτικές της Ένωσης,

γ)

τα δίκτυα της τεχνολογίας της πληροφορίας, ο σκοπός των οποίων είναι η επεξεργασία ή η ανταλλαγή πληροφοριών,

δ)

κάθε άλλη τεχνική ή διοικητική βοήθεια προς την Επιτροπή για τη διαχείριση των προγραμμάτων.

4.   Οι δαπάνες των προγραμμάτων Galileo και EGNOS και των διάφορων σταδίων των προγραμμάτων αυτών προσδιορίζονται σαφώς. Η Επιτροπή, βάσει της αρχής της διαφανούς διαχείρισης, ενημερώνει, σε ετήσια βάση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 36 («επιτροπή») για την κατανομή και τη χρήση των κονδυλίων της Ένωσης, περιλαμβανομένου του αποθεματικού για απρόβλεπτα, για κάθε μία από τις δραστηριότητες που ορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου και τη χρήση των κονδυλίων αυτών.

Άρθρο 8

Χρηματοδότηση των προγραμμάτων Galileo και EGNOS

1.   Σύμφωνα με το άρθρο 9, η Ένωση χρηματοδοτεί τις δραστηριότητες που συνδέονται με τη λειτουργία των προγραμμάτων Galileo και EGNOS και αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφοι 1, 2 και 3, για την εκπλήρωση των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 2, με την επιφύλαξη ενδεχόμενης συνεισφοράς από άλλες πηγές χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητούν να παρέχουν πρόσθετη χρηματοδότηση στα προγράμματα Galileo και EGNOS προκειμένου να καλυφθούν πρόσθετα στοιχεία σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω πρόσθετα στοιχεία δεν δημιουργούν οποιαδήποτε οικονομική ή τεχνική επιβάρυνση ή καθυστέρηση του οικείου προγράμματος. Με βάση την αίτηση ενός κράτους μέλους, η Επιτροπή αποφασίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 3, κατά πόσον πληρούνται οι εν λόγω δύο προϋποθέσεις. Η Επιτροπή ανακοινώνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην επιτροπή τις επιπτώσεις που έχει για τα προγράμματα Galileo και EGNOS η εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

3.   Τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμοί μπορούν επίσης να παρέχουν πρόσθετη χρηματοδότηση στα προγράμματα Galileo και EGNOS. Οι διεθνείς συμφωνίες που αναφέρονται στο άρθρο 29 καθορίζουν τις προϋποθέσεις και τους όρους της συνεισφοράς τους.

4.   Η πρόσθετη χρηματοδότηση που αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου συνιστά εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

Άρθρο 9

Πόροι

1.   Το χρηματοδοτικό κονδύλι για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφοι 1, 2 και 3 και για να καλύπτει τους κινδύνους που συνδέονται με τις δραστηριότητες αυτές, ανέρχεται σε 7 071,73 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός των ορίων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Το ποσό που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο επιμερίζεται στις κάτωθι κατηγορίες δαπανών σε τρέχουσες τιμές:

α)

για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α), 1 930 εκατομμύρια EUR,

β)

για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β), 3 000 εκατομμύρια EUR,

γ)

για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ), 1 580 εκατομμύρια EUR,

δ)

για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και στο άρθρο 7, παράγραφος 3, 561,73 εκατομμύρια EUR.

2.   Με την επιφύλαξη των ποσών που διατίθενται για την ανάπτυξη εφαρμογών που βασίζονται στα συστήματα στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020, οι δημοσιονομικές πιστώσεις που διατίθενται για τα προγράμματα Galileo και EGNOS, όπου συμπεριλαμβάνονται και έσοδα για ειδικό προορισμό, χρηματοδοτούν δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 μέχρι του ποσού των 100 εκατομμυρίων EUR σε σταθερές τιμές.

3.   Η Επιτροπή μπορεί να ανακατανέμει κονδύλια από μία κατηγορία δαπανών, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 τρίτο εδάφιο στοιχεία α) έως δ), σε μία άλλη με ανώτατο όριο έως 10 % του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο. Σε περίπτωση που τέτοια ανακατανομή αφορά ποσό μεγαλύτερο από το 10 % του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο, η Επιτροπή συμβουλεύεται την επιτροπή σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για κάθε ανακατανομή κονδυλίων μεταξύ κατηγοριών δαπανών.

4.   Οι πιστώσεις εκτελούνται σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

5.   Οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις που συνδέονται με τα προγράμματα Galileo και EGNOS πραγματοποιούνται με ετήσιες δόσεις.

6.   Η Επιτροπή διαχειρίζεται τους χρηματοπιστωτικούς πόρους που προσδιορίζονται στην παράγραφο 1 κατά τρόπο διαφανή και οικονομικά αποδοτικό. Η Επιτροπή υποβάλλει ετησίως έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την ακολουθούμενη στρατηγική περί διαχείρισης του κόστους.

Άρθρο 10

Έσοδα που παράγονται από τα προγράμματα Galileo και EGNOS

1.   Τα έσοδα που παράγονται από την εκμετάλλευση των συστημάτων εισπράττονται από την Ένωση, καταβάλλονται στον προϋπολογισμό της Ένωσης και διατίθενται για τα προγράμματα Galileo και EGNOS, και ιδίως για τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1. Εάν τα έσοδα είναι υψηλότερα από τα απαιτούμενα για τη χρηματοδότηση των σταδίων λειτουργίας των προγραμμάτων, κάθε αναπροσαρμογή της αρχής βάσει της οποίας διατίθενται αποτελεί αντικείμενο έγκρισης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, βάσει πρότασης της Επιτροπής.

2.   Είναι δυνατό να προβλεφθεί μηχανισμός κατανομής των εσόδων στις συμβάσεις που συνάπτονται με επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

3.   Οι τόκοι που παράγονται από τις προχρηματοδοτήσεις που καταβάλλονται στους φορείς οι οποίοι έχουν αναλάβει την εκτέλεση του προϋπολογισμού με έμμεσο τρόπο διατίθενται στις δραστηριότητες που αποτελούν αντικείμενο σύμβασης εξουσιοδότησης ή συμφωνίας που συνάπτεται μεταξύ της Επιτροπής και του οικείου φορέα. Σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, οι φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την εκτέλεση του προϋπολογισμού με έμμεσο τρόπο ανοίγουν λογαριασμούς που επιτρέπουν την ταυτοποίηση των κονδυλίων και των αντίστοιχων επιτοκίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GALILEO ΚΑΙ EGNOS

Άρθρο 11

Αρχές διαχείρισης των προγραμμάτων Galileo και EGNOS

Η δημόσια διαχείριση των προγραμμάτων Galileo και EGNOS βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

α)

αυστηρός καταμερισμός καθηκόντων και ευθυνών ανάμεσα στις διάφορες εμπλεκόμενες οντότητες, ειδικότερα ανάμεσα στην Επιτροπή, τον οργανισμό του ευρωπαϊκού GNSS και τον ΕΟΔ, υπό τη γενική ευθύνη της Επιτροπής,

β)

καλόπιστη συνεργασία μεταξύ των οντοτήτων του στοιχείου α) και των κρατών μελών,

γ)

στιβαρός έλεγχος των προγραμμάτων, μεταξύ άλλων όσον αφορά την αυστηρή τήρηση των δαπανών και του χρονοδιαγράμματος από όλες τις ενεχόμενες οντότητες, στο πλαίσιο των τομέων ευθύνης τους, σε σχέση με τους στόχους των προγραμμάτων Galileo και EGNOS,

δ)

βελτιστοποίηση και εξορθολογισμός της χρήσης των υφιστάμενων δομών, προκειμένου να αποφεύγονται τυχόν αλληλεπικαλύψεις τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης,

ε)

χρήση της βέλτιστης πρακτικής των συστημάτων διαχείρισης έργου για την επίβλεψη της εφαρμογής των προγραμμάτων Galileo και EGNOS, υπό το φως των ειδικών απαιτήσεων και με τη στήριξη εμπειρογνωμόνων στον τομέα αυτό.

Άρθρο 12

Ο ρόλος της Επιτροπής

1.   Η Επιτροπή φέρει την γενική ευθύνη των προγραμμάτων Galileo και EGNOS. Διαχειρίζεται τα κονδύλια που της διατίθενται βάσει του παρόντος κανονισμού και μεριμνά για την εφαρμογή όλων των δραστηριοτήτων των προγραμμάτων, ιδίως όσον αφορά το κόστος, το χρονοδιάγραμμα και την επίδοση.

2.   Εκτός από τη γενική ευθύνη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και τα ειδικά καθήκοντα που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή:

α)

εξασφαλίζει σαφή κατανομή των καθηκόντων μεταξύ των διάφορων εμπλεκόμενων οντοτήτων στα προγράμματα Galileo και EGNOS και αναθέτει σε αυτό το πλαίσιο, ιδίως μέσω των συμβάσεων εξουσιοδότησης, στον οργανισμό του ευρωπαϊκού GNSS και στον ΕΟΔ τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 και στο άρθρο 15 αντίστοιχα,

β)

διασφαλίζει την έγκαιρη εφαρμογή των προγραμμάτων Galileo και EGNOS εντός του δημοσιονομικού πλαισίου και σύμφωνα με τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 2.

Για τον σκοπό αυτόν, θεσπίζει και εφαρμόζει τα κατάλληλα μέσα και τα αναγκαία διαρθρωτικά μέτρα για τον εντοπισμό, τον έλεγχο, τον μετριασμό και την παρακολούθηση των κινδύνων που συνδέονται με τα προγράμματα,

γ)

διαχειρίζεται, για λογαριασμό της Ένωσης και στον τομέα της αρμοδιότητάς της, τις σχέσεις με τις τρίτες χώρες και τους διεθνείς οργανισμούς,

δ)

παρέχει εγκαίρως στα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάθε πληροφορία σχετική με τα προγράμματα Galileo και EGNOS, ιδίως από την άποψη της διαχείρισης των κινδύνων, του συνολικού κόστους, των ετήσιων δαπανών λειτουργίας κάθε σημαντικού στοιχείου της υποδομής του Galileo, των εσόδων, του χρονοδιαγράμματος και των επιδόσεων, καθώς και επισκόπηση της εφαρμογής των συστημάτων διαχείρισης έργου και των τεχνικών που αναφέρονται στο άρθρο 11 στοιχείο ε),

ε)

αξιολογεί τις δυνατότητες προώθησης και διασφάλισης της χρήσης των ευρωπαϊκών συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης στους διάφορους τομείς της οικονομίας, όπου συμπεριλαμβάνεται και η ανάλυση του τρόπου αξιοποίησης των ωφελειών που παράγουν τα συστήματα.

3.   Για την ομαλή εξέλιξη των σταδίων εγκατάστασης και εκμετάλλευσης του προγράμματος Galileo και για το στάδιο εκμετάλλευσης του προγράμματος EGNOS που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 αντίστοιχα, η Επιτροπή θεσπίζει, εφόσον απαιτείται, τα αναγκαία μέτρα για:

α)

τη διαχείριση και μείωση των εγγενών κινδύνων για τη διεξαγωγή των προγραμμάτων Galileo και EGNOS,

β)

τον προσδιορισμό των καθοριστικών σταδίων λήψης αποφάσεων για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής των προγραμμάτων,

γ)

τον προσδιορισμό της θέσης της επίγειας υποδομής των συστημάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφάλειας, κατόπιν ανοικτής και διαφανούς διαδικασίας και εξασφάλιση της λειτουργίας του,

δ)

τον προσδιορισμό των αναγκαίων τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών για την εκπλήρωση των λειτουργιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχεία β) και γ) και την εφαρμογή των εξελίξεων των συστημάτων.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 3.

Άρθρο 13

Ασφάλεια των συστημάτων και της λειτουργίας τους

1.   Η Επιτροπή διασφαλίζει την ασφάλεια των προγραμμάτων Galileo και EGNOS, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των συστημάτων και της λειτουργίας τους. Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή εφαρμόζει τις εξής αρχές:

α)

συνεκτιμά την ανάγκη εποπτείας και ενσωμάτωσης, στο σύνολο των προγραμμάτων, των απαιτήσεων για την ασφάλεια,

β)

εξασφαλίζει ότι οι γενικές επιπτώσεις αυτών των απαιτήσεων θα στηρίξουν την ομαλή διεξαγωγή των προγραμμάτων, ιδίως όσον αφορά το κόστος, τη διαχείριση των κινδύνων και το χρονοδιάγραμμά τους,

γ)

θεσπίζει μηχανισμούς συντονισμού μεταξύ των διαφόρων εμπλεκομένων οργάνων,

δ)

λαμβάνει υπόψη τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας και απαιτήσεις προκειμένου να μην περιορίσει το γενικό επίπεδο ασφαλείας και να μην επηρεάσει τα υφιστάμενα συστήματα που βασίζονται στις εν λόγω προδιαγραφές και απαιτήσεις.

2.   Με την επιφύλαξη των άρθρων 14 και 16 του παρόντος κανονισμού και του άρθρου 8 της απόφασης αριθ. 1104/2011/ΕΕ, η Επιτροπή αποφασίζει, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 35, τη θέσπιση των υψηλού επιπέδου στόχων που μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια των προγραμμάτων Galileo και EGNOS που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3.   Η Επιτροπή θεσπίζει τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και άλλα μέτρα για την εφαρμογή των υψηλού επιπέδου στόχων που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 3.

4.   Η ΕΥΕΔ συνεχίζει να επικουρεί την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 της απόφασης 2010/427/ΕΕ, στην εκτέλεση των καθηκόντων στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων.

Άρθρο 14

Ρόλος του οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS

1   Ο οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που διατύπωσε η Επιτροπή:

α)

μεριμνά, όσον αφορά την ασφάλεια των προγραμμάτων Galileo και EGNOS, και με την επιφύλαξη των άρθρων 13 και 16:

i)

μέσω του οικείου του Συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας, για τη διαπίστευση για ζητήματα ασφάλειας σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 912/2010· προς τούτο, κινεί διαδικασίες ασφαλείας και παρακολουθεί την εφαρμογή τους και προβαίνει σε ελέγχους ασφάλειας του συστήματος,

ii)

για τη λειτουργία του κέντρου παρακολούθησης ασφάλειας του Galileo, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 912/2010, σύμφωνα με τους κανόνες και τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 του παρόντος κανονισμού και τις οδηγίες δυνάμει της κοινής δράσης 2004/552/ΚΕΠΠΑ,

β)

εκτελεί τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 5 της απόφασης αριθ. 1104/2011/ΕΕ και επικουρεί την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 6 της εν λόγω απόφασης,

γ)

στο πλαίσιο των σταδίων εγκατάστασης και εκμετάλλευσης του προγράμματος Galileo και του σταδίου εκμετάλλευσης του προγράμματος EGNOS συμβάλλει στην προώθηση και εμπορία των υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 4 και 5, όπου συμπεριλαμβάνεται και η διενέργεια της αναγκαίας ανάλυσης της αγοράς, ιδίως μέσω της έκθεσης που εκπονεί κάθε χρόνο ο οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS στην αγορά για τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες, θεσπίζοντας στενές επαφές με τους χρήστες και τους εν δυνάμει χρήστες των συστημάτων, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών για τις ανάγκες τους, παρακολουθώντας τις εξελίξεις στις κατάντη αγορές της δορυφορικές πλοήγησης, και καταρτίζοντας σχέδιο δράσης για την υιοθέτηση από την κοινωνία των χρηστών των υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 4 και 5, περιλαμβάνοντας ειδικότερα σχετικές δράσεις που αφορούν την τυποποίηση και την πιστοποίηση.

2.   Ο οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS εκτελεί και άλλα καθήκοντα που συνδέονται με την εφαρμογή των προγραμμάτων Galileo και EGNOS, όπου περιλαμβάνονται καθήκοντα διαχείρισης προγράμματος, και λογοδοτεί για αυτά. Τα καθήκοντα αυτά του ανατίθενται από την Επιτροπή μέσω σύμβασης εξουσιοδότησης που εκδίδεται με βάση απόφαση εξουσιοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, και τα οποία περιλαμβάνουν:

α)

επιχειρησιακές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της υποδομής των συστημάτων, της συντήρησης και της συνεχούς τελειοποίησης των συστημάτων, ενεργειών πιστοποίησης και της παροχής υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 4 και 5,

β)

δραστηριότητες ανάπτυξης και εγκατάστασης για την εξέλιξη και τις μελλοντικές γενεές των συστημάτων και συμβολή στον καθορισμό της εξέλιξης των συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της ανάθεσης συμβάσεων,

γ)

προώθηση της ανάπτυξης εφαρμογών και υπηρεσιών με βάση τα συστήματα, καθώς και ευαισθητοποίηση των εν λόγω εφαρμογών και υπηρεσιών, όπου συμπεριλαμβάνεται και ο εντοπισμός, η σύνδεση και ο συντονισμός του δικτύου των ευρωπαϊκών κέντρων αριστείας στις εφαρμογές και υπηρεσίες GNSS, με βάση την εμπειρογνωμοσύνη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, και αξιολογώντας μέτρα που αφορούν την εν λόγω προώθηση και συνειδητοποίηση,

δ)

προώθηση και ανάπτυξη θεμελιωδών στοιχείων όπως πλινθιοσύνολα και δέκτες με δυνατότητα επικοινωνίας μέσω Galileo.

3.   Η σύμβαση εξουσιοδότησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 εκχωρεί επαρκές επίπεδο αυτονομίας και εξουσίας στον οργανισμό του ευρωπαϊκού GNSS, με ιδιαίτερη αναφορά στην αναθέτουσα αρχή, στο πλαίσιο του άρθρου 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και του άρθρου 60 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012. Επί πλέον, η σύμβαση εξουσιοδότησης ορίζει τις γενικές προϋποθέσεις για τη διαχείριση των κονδυλίων που παρέχονται στον οργανισμό του ευρωπαϊκού GNSS, και ιδίως τις ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν, τη σχετική χρηματοδότηση, τις διαδικασίες διαχείρισης και τα μέτρα παρακολούθησης και ελέγχου, τα μέτρα που εφαρμόζονται σε περίπτωση ελλιπούς εφαρμογής, όσον αφορά τις δαπάνες, το χρονοδιάγραμμα και την επίδοση, εκτέλεσης των συμφωνιών και τους κανόνες που αφορούν την κυριότητα όλων των υλικών και άυλων περιουσιακών στοιχείων.

Τα μέτρα παρακολούθησης και ελέγχου προβλέπουν ιδίως ένα σχήμα προσωρινής πρόβλεψης του κόστους, τη συστηματική ενημέρωση της Επιτροπής σχετικά με το κόστος και το χρονοδιάγραμμα και, σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ του προβλεπόμενου προϋπολογισμού, των επιδόσεων και του χρονοδιαγράμματος, διαρθρωτικές ενέργειες που εγγυώνται την υλοποίηση των υποδομών στο πλαίσιο του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

4.   Ο οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS προβαίνει με τον ΕΟΔ στις ρυθμίσεις εργασίας οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των αντίστοιχων καθηκόντων τους στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού για το στάδιο λειτουργίας των προγραμμάτων Galileo και EGNOS. Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την επιτροπή για τις εν λόγω ρυθμίσεις εργασίας που συνήφθησαν από τον οργανισμό του ευρωπαϊκού GNSS και τις σχετικές αλλαγές. Κατά περίπτωση, ο οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS μπορεί επίσης να εξετάζει τη χορήγηση πιστώσεων σε άλλους φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.

5.   Εκτός από τα καθήκοντα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και στο πλαίσιο της αποστολής του, ο οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS προσφέρει την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη του στην Επιτροπή και της παρέχει κάθε αναγκαία πληροφορία για την εκτέλεση των καθηκόντων της στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, όπου συμπεριλαμβάνεται και η αξιολόγηση της δυνατότητας προώθησης και διασφάλισης της χρήσης των συστημάτων που αναφέρονται στο στοιχείο ε) του άρθρου 12 παράγραφος 2.

6.   Για την απόφαση εξουσιοδότησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, ζητείται η γνώμη της επιτροπής, σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η επιτροπή ενημερώνονται εκ των προτέρων σχετικά με τις συμβάσεις εξουσιοδότησης που συνάπτονται μεταξύ της Ένωσης, εκπροσωπούμενης από την Επιτροπή, και του οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS.

7.   Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την επιτροπή σχετικά με τα ενδιάμεσα και τα τελικά αποτελέσματα της αξιολόγησης της πρόσκλησης υποβολής προσφορών και των συμβάσεων που συνάπτονται με επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, περιλαμβανομένων των πληροφοριών που αφορούν την υπεργολαβία.

Άρθρο 15

Ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος

1.   Για το στάδιο εγκατάστασης του προγράμματος Galileo που αναφέρεται στο στοιχείο γ) του άρθρου 3, η Επιτροπή συνάπτει αμελλητί σύμβαση εξουσιοδότησης με τον ΕΟΔ στην οποία αναφέρονται τα καθήκοντα του δεύτερου, ιδίως όσον αφορά τον σχεδιασμό και την προμήθεια του συστήματος. Η σύμβαση εξουσιοδότησης με τον ΕΟΔ συνάπτεται με βάση απόφαση εξουσιοδότησης που εκδίδει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

Στον βαθμό που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων και του προϋπολογισμού που αποτελούν αντικείμενο εξουσιοδότησης, η σύμβαση εξουσιοδότησης ορίζει τις γενικές προϋποθέσεις για τη διαχείριση των κονδυλίων που παρέχονται στον ΕΟΔ και, ιδίως, τις ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν όσον αφορά τον σχεδιασμό και την προμήθεια του συστήματος, τη σχετική χρηματοδότηση, τις διαδικασίες διαχείρισης και τα μέτρα παρακολούθησης και ελέγχου, τα μέτρα που εφαρμόζονται σε περίπτωση ελλιπούς εφαρμογής των συμφωνιών από άποψη κόστους, χρονοδιαγράμματος και επιδόσεων, καθώς και τους κανόνες που αφορούν την κυριότητα όλων των υλικών και άυλων περιουσιακών στοιχείων.

Τα μέτρα παρακολούθησης και ελέγχου προβλέπουν ιδίως ένα σχήμα προσωρινής πρόβλεψης του κόστους, τη συστηματική ενημέρωση της Επιτροπής για το κόστος και του χρονοδιαγράμματος και, σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ του προβλεπόμενου προϋπολογισμού, της επίδοσης και του χρονοδιαγράμματος, διαρθρωτικές ενέργειες που εγγυώνται την υλοποίηση των υποδομών στο πλαίσιο του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

2.   Για την απόφαση εξουσιοδότησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ζητείται η γνώμη της επιτροπής, σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η επιτροπή ενημερώνονται εκ των προτέρων σχετικά με τη σύμβαση εξουσιοδότησης που συνάπτεται μεταξύ της Ένωσης, εκπροσωπούμενης από την Επιτροπή, και του ΕΟΔ.

3.   Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την επιτροπή σχετικά με τα ενδιάμεσα και τα τελικά αποτελέσματα της αξιολόγησης της πρόσκλησης υποβολής προσφορών και των συμβάσεων που συνάπτει ο ΕΟΔ με επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, περιλαμβανομένων των πληροφοριών που αφορούν την υπεργολαβία.

4.   Για το στάδιο εκμετάλλευσης των προγραμμάτων Galileo και EGNOS που αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχείο δ) και το άρθρο 4, οι ρυθμίσεις εργασίας μεταξύ του οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS και του ΕΟΔ, που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 4, διευκρινίζουν τον ρόλο του ΕΟΔ στο στάδιο αυτό και τη συνεργασία με τον οργανισμό του ευρωπαϊκού GNSS, ιδίως όσον αφορά:

α)

τη σύλληψη, τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση, την επικύρωση και την προμήθεια στο πλαίσιο της ανάπτυξης μελλοντικών γενεών των συστημάτων,

β)

την τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο της λειτουργίας και της συντήρησης της υπάρχουσας γενεάς συστημάτων.

Οι ρυθμίσεις αυτές συνάδουν με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και τα μέτρα που καθορίζει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3.

5.   Με την επιφύλαξη της σύμβασης εξουσιοδότησης και των ρυθμίσεων εργασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 4 αντιστοίχως, η Επιτροπή δύναται να ζητεί από τον ΕΟΔ τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων της στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ή ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ

Άρθρο 16

Κοινή δράση

Σε όλες τις περιπτώσεις όπου η λειτουργία των συστημάτων μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια της Ένωσης ή των κρατών μελών της, εφαρμόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται με την κοινή δράση 2004/552/ΚΕΠΠΑ.

Άρθρο 17

Εφαρμογή των κανόνων που αφορούν τις εμπιστευτικές πληροφορίες

Εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού:

α)

κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι εθνικές του κανονιστικές ρυθμίσεις ασφαλείας προσφέρουν βαθμό προστασίας των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ ισοδύναμο προς εκείνον που παρέχουν οι διατάξεις ασφαλείας ως έχουν στο παράρτημα της απόφασης 2001/844/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ της Επιτροπής, και οι κανόνες ασφαλείας του Συμβουλίου ως έχουν στα παραρτήματα της απόφασης 2013/488/ΕΕ,

β)

τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμελλητί την Επιτροπή σχετικά με τον εθνικό κανονισμό ασφαλείας στον οποίο παραπέμπει το στοιχείο α),

γ)

φυσικά πρόσωπα που διαμένουν σε τρίτες χώρες και νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες δύνανται να χειρίζονται εμπιστευτικές πληροφορίες της ΕΕ για τα προγράμματα Galileo και EGNOS μόνον εφόσον τα πρόσωπα υπόκεινται, στις χώρες αυτές, σε κανονιστικές ρυθμίσεις ασφάλειας που εξασφαλίζουν βαθμό προστασίας τουλάχιστον ισοδύναμο προς εκείνον που εξασφαλίζουν οι κανόνες ασφάλειας της Επιτροπής, όπως καθορίζονται στο παράρτημα της απόφασης 2001/844/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ και οι κανονισμοί ασφάλειας του Συμβουλίου, όπως καθορίζονται στα παραρτήματα της απόφασης 2013/488/ΕΕ. Η ισοδυναμία της κανονιστικής ρυθμίσεως ασφαλείας που εφαρμόζεται σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό καθορίζεται σε συμφωνία ασφαλείας πληροφοριών μεταξύ της Ένωσης και της εν λόγω τρίτης χώρας ή διεθνούς οργανισμού σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 218 ΣΛΕΕ και λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 13 της απόφασης 2013/488/ΕΕ,

δ)

με την επιφύλαξη του άρθρου 13 της απόφασης 2013/488/ΕΕ και των διατάξεων που διέπουν τον τομέα της βιομηχανικής ασφαλείας ως έχουν στο παράρτημα της απόφασης 2001/844/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ, σε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο, τρίτο κράτος ή διεθνή οργανισμό είναι δυνατόν να επιτραπεί πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες της ΕΕ εφόσον κριθεί κατά περίπτωση απαραίτητο, ανάλογα με τη φύση και το περιεχόμενο των πληροφοριών, την ανάγκη γνώσης του παραλήπτη και τον βαθμό ωφέλειας για την Ένωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ I

Γενικεσ διαταξεισ που εφαρμοζονται στισ δημοσιεσ συμβασεισ που συναπτονται στο πλαισιο των σταδιων εγκαταστασησ και λειτουργιασ του προγραμματοσ galileo και στο σταδιο εκμεταλλευσησ του προγραμματοσ egnos

Άρθρο 18

Γενικές αρχές

Με την επιφύλαξη των μέτρων που απαιτούνται για την προστασία των ουσιωδών συμφερόντων ασφάλειας της Ένωσης ή της δημόσιας ασφάλειας ή για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της Ένωσης για τον έλεγχο των εξαγωγών, ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 εφαρμόζεται στα στάδια εγκατάστασης και εκμετάλλευσης του προγράμματος Galileo και στο στάδιο εκμετάλλευσης του προγράμματος EGNOS. Επιπλέον, οι ακόλουθες γενικές αρχές εφαρμόζονται επίσης στα στάδια εγκατάστασης και εκμετάλλευσης του προγράμματος Galileo και στο στάδιο εκμετάλλευσης του προγράμματος EGNOS: η ανοικτή πρόσβαση και ο θεμιτός ανταγωνισμός σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, η έναρξη υποβολής προσφορών βάσει διαφανών και επικαιροποιημένων πληροφοριών, η σαφής κοινοποίηση πληροφοριών για τους εφαρμοστέους κανόνες δημοσίων συμβάσεων, τα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης και τυχόν άλλες σχετικές πληροφορίες που επιτρέπουν την ισότιμη συμμετοχή όλων των δυνητικών υποψηφίων.

Άρθρο 19

Ειδικοί στόχοι

Κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων, στους διαγωνισμούς που προκηρύσσουν οι αναθέτουσες αρχές επιδιώκονται οι ακόλουθοι στόχοι:

α)

προώθηση σε όλη την Ένωση της ευρύτερης και πιο ανοιχτής δυνατής συμμετοχής όλων των επιχειρήσεων, ιδίως των νέων επιχειρήσεων και των ΜΜΕ, μεταξύ άλλων με παρότρυνση των υποψηφίων να προσφύγουν στην υπεργολαβία,

β)

αποφυγή της ενδεχόμενης κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης και της εξάρτησης από έναν και μόνον προμηθευτή,

γ)

αξιοποίηση των προηγούμενων επενδύσεων και των αποκομισθέντων διδαγμάτων στο δημόσιο τομέα καθώς και της πείρας και των γνώσεων της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αποκτώνται κατά τα στάδια καθορισμού, ανάπτυξης, επικύρωσης και εγκατάστασης των προγραμμάτων Galileo και EGNOS, με παράλληλη εξασφάλιση ότι δεν θίγονται οι κανόνες ανταγωνιστικής υποβολής προσφορών,

δ)

επιδίωξη πολλαπλών πηγών εφοδιασμού, ανάλογα με την περίπτωση, για να εξασφαλίζεται καλύτερος συνολικός έλεγχος των προγραμμάτων Galileo και EGNOS, του κόστους αυτών και του χρονοδιαγράμματος,

ε)

κατά περίπτωση συνεκτίμηση του συνολικού κόστους της διάρκειας του ωφέλιμου κύκλου ζωής του προϊόντος, της υπηρεσίας ή της εργασίας που αποτελεί αντικείμενο υποβολής προσφορών.

ΤΜΗΜΑ 2

Ειδικεσ διαταξεισ που εφαρμοζονται στισ δημοσιεσ συμβασεισ που συναπτονται στο πλαισιο των σταδιων εγκαταστασησ και εκμεταλλευσησ του προγραμματοσ galileo και στο σταδιο εκμεταλλευσησ του προγραμματοσ egnos

Άρθρο 20

Θέσπιση ίσων όρων ανταγωνισμού

Η αναθέτουσα αρχή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για τη θέσπιση των ίσων όρων ανταγωνισμού, όταν η προηγούμενη συμμετοχή μιας επιχείρησης σε δραστηριότητες που συνδέονται με τις δραστηριότητες της πρόσκλησης υποβολής προσφορών:

α)

μπορεί να παραχωρήσει σε αυτή την επιχείρηση σημαντικά πλεονεκτήματα όσον αφορά εμπιστευτικές πληροφορίες και, επομένως, μπορεί να προκαλέσει επιφυλάξεις όσον αφορά την αρχή της ίσης μεταχείρισης ή

β)

επηρεάζει τις κανονικές προϋποθέσεις ανταγωνισμού ή την αμεροληψία και την αντικειμενικότητα της ανάθεσης ή της εκτέλεσης των συμβάσεων.

Τα μέτρα αυτά δεν βλάπτουν τον ανταγωνισμό, και δεν θέτουν σε κίνδυνο την ίση μεταχείριση ή την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που συγκεντρώνονται και αφορούν τις επιχειρήσεις, τις εμπορικές τους σχέσεις και τη διάρθρωση του κόστους τους. Σε αυτό το πλαίσιο, τα μέτρα αυτά λαμβάνουν υπόψη τη φύση και τους όρους της σύμβασης που εξετάζεται.

Άρθρο 21

Ασφάλεια πληροφοριών

Όταν πρόκειται για συμβάσεις που απαιτούν ή/και περιλαμβάνουν διαβαθμισμένες πληροφορίες, η αναθέτουσα αρχή διευκρινίζει στα έγγραφα της σύμβασης όλα τα αναγκαία μέτρα και απαιτήσεις για την ενδεδειγμένου επιπέδου ασφάλεια των εν λόγω πληροφοριών.

Άρθρο 22

Αξιοπιστία του εφοδιασμού

Η αναθέτουσα αρχή διευκρινίζει στα έγγραφα της σύμβασης τις απαιτήσεις της σε σχέση με την αξιοπιστία του εφοδιασμού και της παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 23

Συμβάσεις με υπό όρους καταβαλλόμενες δόσεις

1.   Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να συνάψει μια σύμβαση με τη μορφή σύμβασης με υπό όρους καταβαλλόμενες δόσεις.

2.   Η σύμβαση με υπό όρους καταβαλλόμενες δόσεις περιλαμβάνει μία σταθερή δόση, που συνοδεύεται από δημοσιονομική δέσμευση που καταλήγει σε σταθερή ανάληψη υποχρέωσης όσον αφορά την διεκπεραίωση των εργασιών και των υπηρεσιών που προβλέπονται στην σύμβαση για την παρούσα δόση, καθώς και από μία ή περισσότερες υπό δημοσιονομικούς και εκτελεστικούς όρους δόσεις. Τα έγγραφα της σύμβασης αναφέρουν τα στοιχεία των συμβάσεων με υπό όρους καταβαλλόμενες δόσεις. Ορίζουν ιδίως το αντικείμενο της σύμβασης, την τιμή ή τους όρους καθορισμού της τιμής και τους όρους για την παροχή εργασιών, προμηθειών και υπηρεσιών σε κάθε δόση.

3.   Οι υπηρεσίες της σταθερής δόσης αποτελούν ένα συνεκτικό σύνολο· το ίδιο ισχύει για τις υπηρεσίες κάθε υπό όρους καταβαλλόμενης δόσης, λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσίες όλων των προηγούμενων δόσεων.

4.   Για την εκτέλεση κάθε υπό όρους καταβαλλόμενης δόσης προαπαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στο συμβαλλόμενο μέρος με τους όρους που ορίζονται στη σύμβαση. Όταν μία υπό όρους καταβαλλόμενη δόση σταθεροποιείται με καθυστέρηση ή δεν σταθεροποιείται, το συμβαλλόμενο μέρος μπορεί, αν η σύμβαση το προβλέπει και με τους όρους που θέτει, να λάβει αποζημίωση αναμονής ή αποζημίωση μη εκτέλεσης.

5.   Σε περίπτωση που, στο πλαίσιο συγκεκριμένης δόσης, η αναθέτουσα αρχή διαπιστώσει ότι οι εργασίες, οι προμήθειες ή οι υπηρεσίες που έχουν συμφωνηθεί για την εν λόγω δόση δεν έχουν ολοκληρωθεί, δύναται να απαιτήσει αποζημίωση και να καταγγείλει τη σύμβαση εφόσον αυτό προβλέπεται από τη σύμβαση και υπό τους όρους που ορίζονται σε αυτή.

Άρθρο 24

Συμβάσεις απόδοσης του κόστους

1.   Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να επιλέξει σύμβαση ολικής ή μερικής απόδοσης του κόστους, μέσα στα όρια της ανώτατης τιμής, με τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 2.

Η τιμή που πρέπει να καταβληθεί για τις συμβάσεις αυτές αποτελείται από την απόδοση του συνόλου του πραγματικού κόστους που επιβαρύνει το συμβαλλόμενο μέρος λόγω της εκτέλεσης της σύμβασης, όπως το κόστος του εργατικού δυναμικού, των υλικών, των αναλώσιμων υλικών και της χρήσης του εξοπλισμού και των αναγκαίων υποδομών για την εκτέλεση της σύμβασης. Αυτό το κόστος προσαυξάνεται είτε με κατ’αποκοπή ποσό που καλύπτει τα γενικά έξοδα και το κέρδος, είτε με ποσό που καλύπτει τα γενικά έξοδα και συμμετοχή των εργαζομένων στα κέρδη ανάλογα με την τήρηση των στόχων, των αποτελεσμάτων και του χρονοδιαγράμματος.

2.   Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να επιλέξει σύμβαση μερικής ή ολικής απόδοσης του κόστους όταν είναι αντικειμενικά αδύνατο να καθοριστεί μια σταθερή τιμή με ακρίβεια και όταν μπορεί να αποδειχτεί εύλογα ότι μια τέτοια σταθερή τιμή θα ήταν αφύσικα υψηλή λόγω των εγγενών αβεβαιοτήτων για την υλοποίηση της σύμβασης επειδή:

α)

η σύμβαση αφορά πολύ περίπλοκα στοιχεία ή χρησιμοποιεί νέα τεχνολογία και περιλαμβάνει, ως εκ τούτου, σημαντικούς αστάθμητους παράγοντες σε τεχνικό επίπεδο, ή

β)

οι δραστηριότητες που αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης πρέπει, για επιχειρησιακούς λόγους, να αρχίσουν χωρίς καθυστέρηση ενώ δεν είναι ακόμα δυνατόν να καθοριστεί μια σταθερή και οριστική τιμή συνολικά επειδή υπάρχουν σημαντικοί αστάθμητοι παράγοντες ή επειδή η εκτέλεση της σύμβασης εξαρτάται εν μέρει από την εκτέλεση άλλων συμβάσεων.

3.   Η ανώτατη τιμή μιας σύμβασης ολικής ή μερικής απόδοσης κόστους είναι η ανώτατη καταβλητέα τιμή. Δεν μπορεί να υπερβεί παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις δεόντως δικαιολογημένες και με την προηγούμενη συμφωνία της αναθέτουσας αρχής.

4.   Τα έγγραφα των συμβάσεων σε διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων ολικής ή μερικής απόδοσης κόστους διευκρινίζουν:

α)

τη φύση της σύμβασης, δηλαδή αν πρόκειται για σύμβαση ολικής ή μερικής απόδοσης κόστους μέσα στο όριο της ανώτατης τιμής,

β)

για μια σύμβαση απόδοσης κόστους, τα στοιχεία της σύμβασης που υπόκεινται σε απόδοση κόστους,

γ)

το ποσό της ανώτατης τιμής,

δ)

τα κριτήρια ανάθεσης, που πρέπει ειδικότερα να επιτρέπουν εκτίμηση της πιθανοφάνειας του προβλεπόμενου προϋπολογισμού, του αποδοτέου κόστους, των μηχανισμών καθορισμού αυτού του κόστους, των οφελών που αναφέρονται στην πρόσκληση,

ε)

το είδος της προσαύξησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 η οποία εφαρμόζεται στις δαπάνες,

στ)

τους κανόνες και τις διαδικασίες που καθορίζουν την επιλεξιμότητα του προβλεπόμενου κόστους του υποψηφίου για την εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με τις αρχές που εκτίθενται στην παράγραφο 5,

ζ)

τους λογιστικούς κανόνες με τους οποίους ο υποψήφιος πρέπει να συμμορφωθεί,

η)

στην περίπτωση σύμβασης μερικής απόδοσης κόστους που μετατρέπεται σε σύμβαση σταθερής και οριστικής τιμής, τις παραμέτρους αυτής της μετατροπής.

5.   Το κόστος που επιβαρύνει το συμβαλλόμενο μέρος κατά την εκτέλεση της σύμβασης ολικής ή μερικής απόδοσης κόστους είναι επιλέξιμο μόνο αν:

α)

το επωμίζονται στην πραγματικότητα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, εκτός από το κόστος εξοπλισμού, υποδομών και ασώματων ακινητοποιήσεων που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης που μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμο έως τη συνολική αξία αγοράς,

β)

αναφέρεται στον προβλεπόμενο προϋπολογισμό που έχει ενδεχομένως αναθεωρηθεί από τις προσθήκες της αρχικής σύμβασης,

γ)

είναι αναγκαίο για την εκτέλεση της σύμβασης,

δ)

απορρέει από την εκτέλεση της σύμβασης και αποδίδεται σε αυτήν την εκτέλεση,

ε)

ταυτοποιείται, επαληθεύεται, εγγράφεται στους λογαριασμούς του συμβαλλόμενου μέρους και ορίζεται σύμφωνα με τους λογιστικούς κανόνες που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων και στη σύμβαση,

στ)

συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τη φορολογία και την κοινωνική ασφάλιση,

ζ)

δεν παρεκκλίνει από τους όρους της σύμβασης,

η)

είναι εύλογο, δικαιολογημένο και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, ιδίως σε ότι αφορά την οικονομία και την απόδοση.

Το συμβαλλόμενο μέρος είναι υπεύθυνο για τη λογιστική καταχώρηση αυτού του κόστους, για την ορθή τήρηση των λογιστικών βιβλίων του και για κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο που αποδεικνύει ότι το κόστος, την απόδοση του οποίου ζητάει, έχει πραγματοποιηθεί και είναι σύμφωνο με τις αρχές που ορίζονται στο παρόν άρθρο. Το κόστος που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από το συμβαλλόμενο μέρος θεωρείται μη επιλέξιμο και η απόδοσή του απορρίπτεται.

6.   Η αναθέτουσα αρχή αναλαμβάνει τα ακόλουθα καθήκοντα για να εγγυηθεί την ορθή εκτέλεση των συμβάσεων απόδοσης κόστους:

α)

καθορίζει την όσο το δυνατόν ρεαλιστικότερη ανώτατη τιμή, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει μια αναγκαία ευελιξία για την ενσωμάτωση των τεχνικών αστάθμητων παραγόντων,

β)

μετατρέπει μια σύμβαση απόδοσης κόστους σε σύμβαση σταθερής και οριστικής τιμής στο σύνολό της αμέσως μόλις, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, είναι δυνατόν να καθοριστεί μια τέτοια σταθερή και οριστική τιμή. Για τον σκοπό αυτό, καθορίζει τις παραμέτρους μετατροπής από σύμβαση απόδοσης κόστους σε σύμβαση σταθερής και οριστικής τιμής,

γ)

θεσπίζει μέτρα παρακολούθησης και ελέγχου που περιλαμβάνουν ιδίως ένα σύστημα πρόβλεψης του κόστους,

δ)

καθορίζει τις κατάλληλες αρχές, εργαλεία και διαδικασίες για την εκτέλεση της σύμβασης, ιδιαίτερα για την ταυτοποίηση και τον έλεγχο της επιλεξιμότητας του κόστους που επιβαρύνει το συμβαλλόμενο μέρος ή τους υπεργολάβους κατά την εκτέλεση της σύμβασης και για την εισαγωγή τροποποιήσεων σε αυτή,

ε)

επαληθεύει ότι το συμβαλλόμενο μέρος και οι υπεργολάβοι του συμμορφώνονται με τους λογιστικούς κανόνες που διατυπώνονται στη σύμβαση και με την υποχρέωση να υποβάλουν αυθεντικά λογιστικά έγγραφα,

στ)

βεβαιώνεται, σε συνεχή βάση κατά την εκτέλεση της σύμβασης, για την αποτελεσματικότητα των αρχών, των εργαλείων και των διαδικασιών που αναφέρονται στο στοιχείο δ).

Άρθρο 25

Τροποποιήσεις

Η αναθέτουσα αρχή και οι αντισυμβαλλόμενοι μπορούν να τροποποιήσουν την σύμβαση με τροποποίηση υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

δεν αλλάζει το αντικείμενο της σύμβασης,

β)

δεν ανατρέπει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης,

γ)

δεν εισάγει όρους οι οποίοι, αν είχαν περιληφθεί αρχικά στα έγγραφα της σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει να γίνουν δεκτοί υπεργολάβοι διαφορετικοί από αυτούς που έγιναν δεκτοί ή θα είχαν επιτρέψει την έγκριση μιας προσφοράς διαφορετικής από αυτή που εγκρίθηκε αρχικά.

Άρθρο 26

Υπεργολαβία

1.   Η αναθέτουσα αρχή ζητεί από τον υποψήφιο να αναθέσει υπεργολαβικά, με ανταγωνιστική υποβολή προσφορών στα κατάλληλα επίπεδα υπεργολαβίας, μερίδιο της σύμβασης σε επιχειρήσεις πέραν όσων ανήκουν στην ομάδα του ιδίου, ιδίως σε νεοεισερχόμενους και σε ΜΜΕ.

2.   Η αναθέτουσα αρχή εκφράζει το απαραίτητο προς υπεργολαβία μερίδιο της σύμβασης υπό μορφή ψαλίδας που περιλαμβάνει ένα ελάχιστο και ένα μέγιστο ποσοστό. Εξασφαλίζει ότι τα ποσοστά αυτά είναι αναλογικά προς το αντικείμενο και την αξία της σύμβασης, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του τομέα της οικείας δραστηριότητας και, ιδίως, την κατάσταση ανταγωνισμού και τις δυνατότητες του κλάδου που έχουν παρατηρηθεί.

3.   Εάν ο υποψήφιος δηλώνει στην προσφορά του ότι σκοπεύει να μην αναθέσει με υπεργολαβία κανένα μερίδιο της σύμβασης ή να αναθέσει με υπεργολαβία μερίδιο κατώτερο του ελαχίστου της ψαλίδας που αναφέρεται στην παράγραφο 2, αναφέρει τους σχετικούς λόγους στην αναθέτουσα αρχή. Η αναθέτουσα αρχή υποβάλλει τις πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή.

4.   Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απορρίψει τους υπεργολάβους που επέλεξε ο υποψήφιος στο στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης της κύριας σύμβασης ή ο υποψήφιος που επιλέχθηκε για την εκτέλεση της σύμβασης. Δικαιολογεί γραπτώς αυτή την απόρριψη, που μπορεί να βασιστεί μόνο σε κριτήρια που εφαρμόζονται για την επιλογή των υποψηφίων για την κύρια σύμβαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 27

Προγραμματισμός

Η Επιτροπή θεσπίζει πολυετές πρόγραμμα εργασίας υπό μορφή σχεδίου εφαρμογής, των δράσεων που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των ειδικών στόχων του προγράμματος Galileo κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 4, σύμφωνα με τα στάδια που προβλέπονται στο άρθρο 3 και τους ειδικούς στόχους του προγράμματος EGNOS κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 5. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας προβλέπει επίσης τη χρηματοδότηση των δράσεων αυτών.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 3.

Άρθρο 28

Δράση των κρατών μελών

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία των προγραμμάτων Galileo και EGNOS, μεταξύ των οποίων μέτρα που εξασφαλίζουν την προστασία των επίγειων σταθμών στο έδαφός τους και είναι τουλάχιστον ισοδύναμα προς τα απαιτούμενα για την προστασία των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας κατά την έννοια της οδηγίας 2008/114/ΕΚ του Συμβουλίου (18). Τα κράτη μέλη, επίσης, δεν λαμβάνουν μέτρα ενδεχομένως βλαπτικά για τα προγράμματα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της αξιοποίησής τους, ιδίως όσον αφορά τη συνέχιση της λειτουργίας των υποδομών.

Άρθρο 29

Διεθνείς συμφωνίες

Η Ένωση μπορεί να συνάψει συμφωνίες με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς στο πλαίσιο των προγραμμάτων Galileo και EGNOS σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 218 ΣΛΕΕ.

Άρθρο 30

Τεχνική βοήθεια

Για την επίτευξη των καθηκόντων τεχνικής φύσης που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2, η Επιτροπή μπορεί να προσφύγει στην αναγκαία τεχνική βοήθεια, ειδικότερα στις ικανότητες και την εμπειρογνωμοσύνη των αρμόδιων εθνικών οργανισμών στον τομέα του διαστήματος, ή στη βοήθεια ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και φορέων που μπορούν να υποβάλουν αναλύσεις και αμερόληπτες γνώμες για την διεξαγωγή των προγραμμάτων Galileo και EGNOS.

Οι οντότητες που εμπλέκονται στη δημόσια διακυβέρνηση των προγραμμάτων, εκτός από την Επιτροπή, ειδικότερα ο οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS και ο ΕΟΔ, μπορούν να επωφεληθούν και αυτές από την ίδια τεχνική βοήθεια στην εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 31

Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής

1.   Η Επιτροπή μεριμνά ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής κατά το σχεδιασμό και τη δημιουργία των συστημάτων και να ενσωματώνονται κατάλληλες εγγυήσεις.

2.   Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης των καθηκόντων και των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό πραγματοποιείται σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδιαίτερα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (19) και της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (20).

Άρθρο 32

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

1.   Η Επιτροπή λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για να εγγυηθεί την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης κατά την υλοποίηση ενεργειών που χρηματοδοτούνται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας, με αποτελεσματικούς ελέγχους και, αν διαπιστωθούν παρατυπίες, με την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και, αν είναι αναγκαίο, με αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις.

2.   Η Επιτροπή ή οι εκπρόσωποί της και το Ελεγκτικό Συνέδριο ασκούν την εξουσία λογιστικού ελέγχου που διαθέτουν, βάσει εγγράφων και επιτόπου, προς όλους τους δικαιούχους επιδοτήσεων, τα συμβαλλόμενα μέρη και τους υπεργολάβους που έλαβαν χρηματοδότηση από την Ένωση βάσει του παρόντος κανονισμού.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) δύναται να διενεργεί έρευνες, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων στους οικονομικούς παράγοντες που έχουν σχέση, άμεσα ή έμμεσα, με τη χρηματοδότηση αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις και διαδικασίες που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (21) και στον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου (22), με στόχο τη διαπίστωση απάτης, διαφθοράς ή άλλης παράνομης δραστηριότητας, η οποία θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, συνδεόμενης με συμφωνία επιχορήγησης ή απόφαση επιχορήγησης ή με σύμβαση ενωσιακής χρηματοδότησης.

Με την επιφύλαξη του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου, οι διεθνείς συμφωνίες που συνάπτονται με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, οι συμβάσεις επιδότησης, οι αποφάσεις επιδότησης και οι συμβάσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού περιέχουν διατάξεις οι οποίες εξουσιοδοτούν ρητά την Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και την OLAF να διεξάγουν τους εν λόγω λογιστικούς ελέγχους και έρευνες, σύμφωνα με τις αντίστοιχειες αρμοδιότητές τους.

Άρθρο 33

Ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

1.   Η Επιτροπή εξασφαλίζει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Κατά την υποβολή του προσχεδίου του προϋπολογισμού, η Επιτροπή υποβάλλει, σε ετήσια βάση, έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων Galileo και EGNOS. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που αφορούν τα προγράμματα, ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνου, το συνολικό κόστος, το ετήσιο λειτουργικό κόστος, τα έσοδα, το χρονοδιάγραμμα και την επίδοση, όπως αναφέρει το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο δ) και όσον αφορά τη λειτουργία των συμφωνιών εξουσιοδότησης που συνάπτονται σύμφωνα με τα άρθρα 14 παράγραφος 2 και 15 παράγραφος 1. Το σχέδιο περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

α)

ανασκόπηση της χορήγησης και αξιοποίησης των πόρων που διετέθησαν στα προγράμματα όπως αναφέρει το άρθρο 7 παράγραφος 4,

β)

πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική διαχείρισης κόστους που ακολουθεί η Επιτροπή, όπως αναφέρει το άρθρο 9 παράγραφος 6,

γ)

εκτίμηση της διαχείρισης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας,

δ)

ανασκόπηση της εφαρμογής των συστημάτων και των τεχνικών διαχείρισης έργου, όπου συμπεριλαμβάνονται τα συστήματα και οι τεχνικές διαχείρισης κινδύνου, όπως αναφέρει το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο δ),

ε)

αξιολόγηση των μέτρων που λαμβάνονται για τη μεγιστοποίηση των κοινωνικοοικονομικών οφελών των προγραμμάτων.

2.   Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα ενδιάμεσα και τελικά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προσφορών των συμβάσεων με ιδιωτικούς φορείς που διενεργεί ο οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS και ο ΕΟΔ, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 και το άρθρο 15 παράγραφος 3 αντιστοίχως.

Ενημερώνει επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο όσον αφορά:

α)

οιαδήποτε ανακατανομή των κονδυλίων μεταξύ των κατηγοριών δαπανών που διενεργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3,

β)

οιαδήποτε επίπτωση στα προγράμματα Galileo και EGNOS από την εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφος 2.

Άρθρο 34

Αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού

1.   Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, έως τις 30 Ιουνίου 2017, έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ενόψει απόφασης σχετικά με την παράταση, την τροποποίηση ή την αναστολή των μέτρων που έχουν ληφθεί κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και αφορούν:

α)

την επίτευξη των στόχων αυτών των μέτρων, τόσο όσον αφορά τα αποτελέσματα όσο και τις επιπτώσεις,

β)

την αποτελεσματικότητα της χρήσης των πόρων,

γ)

την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

Η αξιολόγηση εξετάζει εξάλλου τις τεχνολογικές εξελίξεις που αφορούν τα συστήματα, τις πιθανότητες απλοποίησης, την εσωτερική και εξωτερική συνοχή, τη συνάφεια όλων των στόχων καθώς τη συμβολή των μέτρων στις προτεραιότητες της Ένωσης όσον αφορά την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης σχετικά με τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των προηγούμενων μέτρων.

2.   Η αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σχετικά με τους ειδικούς στόχους των προγραμμάτων Galileo και EGNOS που έχουν οριστεί στο άρθρο 2 παράγραφοι 4 και 5, αντίστοιχα, με βάση τους ακόλουθους δείκτες επιδόσεων:

α)

όσον αφορά το Galileo και σε σχέση με:

i)

την εγκατάσταση της υποδομής του:

αριθμός και διαθεσιμότητα επιχειρησιακών δορυφόρων και αριθμός διαθέσιμων επίγειων δορυφόρων έναντι του προβλεπόμενου αριθμού που αναφέρεται στη συμφωνία εξουσιοδότησης,

πραγματική διαθεσιμότητα των στοιχείων της επίγειας υποδομής (όπως επίγειοι σταθμοί, κέντρα ελέγχου) έναντι της προβλεπόμενης διαθεσιμότητας,

ii)

το επίπεδο υπηρεσιών:

χάρτης διαθεσιμότητας υπηρεσιών ανά υπηρεσία έναντι του εγγράφου ορισμού των υπηρεσιών,

iii)

το κόστος:

δείκτης επιδόσεων σε σχέση με το κόστος ανά μείζονα δαπάνη του προγράμματος βάσει δείκτη που συγκρίνει τις πραγματικές δαπάνες με τις προϋπολογισμένες δαπάνες,

iv)

το χρονοδιάγραμμα:

ο δείκτης επιδόσεων σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα ανά μείζον στοιχείο του προγράμματος, βάσει της σύγκρισης των προϋπολογισμένων δαπανών των πραγματικών εργασιών με τις προϋπολογισμένες δαπάνες των σχεδιασμένων εργασιών,

v)

το επίπεδο υπηρεσιών:

τάση αγοράς με βάση το ποσοστό των δεκτών Galileo και EGNOS επί του συνολικού αριθμού μοντέλων δεκτών που περιλαμβάνεται στην έκθεση που παρέχει ο οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο γ),

β)

όσον αφορά το EGNOS και σχετικά με:

i)

την επέκταση της κάλυψής του:

πρόοδος της επέκτασης της κάλυψης έναντι του συμφωνηθέντος σχεδίου επέκτασης της κάλυψης,

ii)

το επίπεδο υπηρεσιών:

δείκτης διαθεσιμότητας των υπηρεσιών σύμφωνα με τον αριθμό αερολιμένων με διαδικασίες προσέγγισης βάσει EGNOS σε κατάσταση λειτουργίας έναντι του συνολικού αριθμού αερολιμένων με διαδικασίες προσέγγισης βάσει EGNOS,

iii)

το κόστος:

δείκτης επιδόσεων σε σχέση με το κόστος βάσει δείκτη που συγκρίνει τις πραγματικές δαπάνες με τις προϋπολογισμένες δαπάνες,

iv)

το χρονοδιάγραμμα:

ο δείκτης επιδόσεων σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα βάσει της σύγκρισης των προϋπολογισμένων δαπανών των πραγματικών εργασιών με τις προϋπολογισμένες δαπάνες των σχεδιασμένων εργασιών.

3.   Οι φορείς που εμπλέκονται στην εκτέλεση του παρόντος κανονισμού παρέχουν στην Επιτροπή τα αναγκαία δεδομένα και πληροφορίες για να επιτρέψουν την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των οικείων ενεργειών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Άρθρο 35

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.   Η προβλεπόμενη στο άρθρο 13 παράγραφος 2 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα που αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2014.

3.   Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 είναι ανακλητή ανά πάσα στιγμή από Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.   Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μία κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.   Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 13 παράγραφος 2 τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίησή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες.

Άρθρο 36

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.   Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

3.   Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

4.   Εκπρόσωποι του οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS και του ΕΟΔ συμμετέχουν ως παρατηρητές στις εργασίες της επιτροπής, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό της.

5.   Οι διεθνείς συμφωνίες που συνάπτονται από την Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 29 μπορούν να προβλέψουν τη συμμετοχή, κατά περίπτωση, εκπροσώπων τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών στις εργασίες της επιτροπής με τους όρους που ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό της.

6.   Η εν λόγω επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον τετράκις ετησίως, κατά προτίμηση ανά τρίμηνο. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος σε κάθε συνεδρίαση. Οι εκθέσεις αυτές παρέχουν μια γενική επισκόπηση της κατάστασης και των εξελίξεων του προγράμματος, ιδίως από την άποψη της διαχείρισης των κινδύνων, του κόστους, του χρονοδιαγράμματος και των επιδόσεων. Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν τους δείκτες απόδοσης που προβλέπονται στο άρθρο 34 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 37

Καταργήσεις

1.   Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 876/2002 και (ΕΚ) αριθ. 683/2008 καταργούνται από 1ης Ιανουαρίου 2014.

2.   Κάθε μέτρο που έχει υιοθετηθεί με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 876/2002 ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 683/2008 παραμένει σε ισχύ.

3.   Οι παραπομπές στον καταργηθέντα κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 683/2008 νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που παρατίθεται στο Παράρτημα.

Άρθρο 38

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 11 Δεκεμβρίου 2013.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  ΕΕ C 181 της 21.6.2012, σ. 179.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11η Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση του Ορίζοντας 2020 – Το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ (Βλέπε σελίδα 104 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2η Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (Βλέπε σελίδα 884 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, σχετικά με τη συνέχιση της υλοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS και Galileo) (ΕΕ L 196 της 24.7.2008, σ. 1).

(5)  Απόφαση αριθ. 1104/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τις μεθόδους πρόσβασης στην κυβερνητική υπηρεσία η οποία προσφέρεται από το παγκόσμιο σύστημα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης που υλοποιήθηκε από το πρόγραμμα Galileo (ΕΕ L 287 της 4.11.2011, σ. 1).

(6)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).

(7)  EE C 420 du 20.12.2013, p. 1

(8)  ΕΕ C 380 Ε της 11.12.2012, σ. 84.

(9)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, για τη σύσταση Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS, την ακύρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1321/2004 σχετικά με τη δημιουργία δομών διαχείρισης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 276 της 20.10.2010, σ. 11).

(10)  Κοινή δράση 2004/552/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2004, σχετικά με ορισμένες πτυχές της λειτουργίας του ευρωπαϊκού συστήματος δορυφορικής ραδιοπλοήγησης που επηρεάζουν την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 246 της 20.7.2004, σ. 30).

(11)  Απόφαση 2010/427/ΕΕ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουλίου 2010, για τον καθορισμό της οργάνωσης και της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΕ L 201 της 3.8.2010, σ. 30).

(12)  Απόφαση 2001/844/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2001, για την τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού της (ΕΕ L 317 της 3.12.2001, σ. 1).

(13)  2013/488/ΕΕ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ (ΕΕ L 274 της 15.10.2013, σ. 17).

(14)  ΕΕ C 304 της 15.10.2011, σ. 7.

(15)  Απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα (ΕΕ L 81 της 21.3.2012, σ. 7).

(16)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση γενικών κανόνων και αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

(17)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 876/2002 του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2002, για τη δημιουργία της κοινής επιχείρησης Galileo (ΕΕ L 138 της 28.5.2002, σ. 1).

(18)  Οδηγία 2008/114/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας, και σχετικά με την αξιολόγηση της ανάγκης βελτίωσης της προστασίας τους (EE L 345 της 23.12.2008, σ. 75).

(19)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

(20)  Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).

(21)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 1ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).

(22)  Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 683/2008

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Άρθρο 1

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 8

Άρθρο 5

Άρθρο 4

Άρθρο 6

Άρθρο 8

Άρθρο 7

Άρθρο 5

Άρθρο 8

Άρθρο 6

Άρθρο 9

Άρθρο 7

Άρθρο 10

Άρθρο 9

Άρθρο 11

Άρθρο 10

Άρθρο 12 παράγραφος 1

Άρθρο 11

Άρθρο 12 παράγραφοι 2 και 3

Άρθρο 12

Άρθρο 13 παράγραφοι 1, 2 και 3

Άρθρο 13

Άρθρο 13 παράγραφος 4

Άρθρο 16

Άρθρο 14

Άρθρο 17

Άρθρο 15

Άρθρο 27

Άρθρο 16

Άρθρο 14

Άρθρο 17

Άρθρα 18 έως 26

Άρθρο 18

Άρθρο 15

Άρθρο 19 παράγραφοι 1 έως 4

Άρθρο 36

Άρθρο 19 παράγραφος 5

Άρθρο 35

Άρθρο 20

Άρθρο 31

Άρθρο 21

Άρθρο 32

Άρθρο 22

Άρθρο 33

Άρθρο 23

 

Άρθρο 24

Άρθρο 38

Παράρτημα

Άρθρο 1


Κοινή δήλωση

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα τη ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΉ ΟΜΆΔΑ GALILEO (GIP)

1.

Λόγω της σημασίας, της μοναδικότητας και της πολυπλοκότητας των ευρωπαϊκών προγραμμάτων GNSS, της ενωσιακής κυριότητας των συστημάτων που προκύπτουν από τα προγράμματα, την πλήρη χρηματοδότηση από τον ενωσιακό προϋπολογισμό των προγραμμάτων για την περίοδο 2014-2020, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζουν την ανάγκη στενής συνεργασίας των τριών οργάνων.

2.

Μια διοργανική ομάδα Galileo ("GIP") θα συνεδριάζει με στόχο τη διευκόλυνση της άσκησης από κάθε κοινοτικό όργανο των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων του. Προς τούτο, η GIP θα συσταθεί προκειμένου να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς:

α)

την πορεία εφαρμογής των ευρωπαϊκών προγραμμάτων GNSS, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή των συμφωνιών περί προμηθειών και συμβάσεων, ιδίως όσον αφορά τον ESA·

β)

τις διεθνείς συμφωνίες με τρίτες χώρες με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 218 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

γ)

την προετοιμασία των αγορών δορυφορικής πλοήγησης·

δ)

την αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων διαχείρισης· και

ε)

την ετήσια επανεξέταση του προγράμματος εργασιών.

3.

Σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανόνες, η GIP θα συμμορφώνεται προς την ανάγκη διακριτικότητας ιδίως όσον αφορά τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τον ευαίσθητο χαρακτήρα ορισμένων δεδομένων.

4.

Η Επιτροπή θα λαμβάνει υπόψη τις απόψεις που διατυπώνονται από την GIP.

5.

Η GIP θα απαρτίζεται από επτά αντιπροσώπους, εκ των οποίων:

τρεις από το Συμβούλιο,

τρεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

ένας από την Επιτροπή,

και θα συνεδριάζει σε τακτική βάση (κατ' αρχήν τέσσερις φορές το χρόνο).

6.

Η GIP δεν επηρεάζει τις καθιερωμένες αρμοδιότητες ή διοργανικές σχέσεις.


Top