EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1088

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1088/2013 της Επιτροπής, της 4ης Νοεμβρίου 2013 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τις αιτήσεις χορήγησης αδειών εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν halons ή εξαρτώνται από αυτά, για κρίσιμης σημασίας χρήσεις σε αεροσκάφη

OJ L 293, 5.11.2013, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1088/oj

5.11.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 293/29


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1088/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Νοεμβρίου 2013

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τις αιτήσεις χορήγησης αδειών εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν halons ή εξαρτώνται από αυτά, για κρίσιμης σημασίας χρήσεις σε αεροσκάφη

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (1), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 9,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν halons ή εξαρτώνται από αυτά, για κρίσιμης σημασίας χρήσεις σε αεροσκάφη οι οποίες παρατίθενται στο παράρτημα VI σημεία 4.1 έως 4.6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009, υπόκεινται σε αδειοδότηση.

(2)

Στο άρθρο 18 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 παρατίθεται κατάλογος των στοιχείων που πρέπει να περιλαμβάνουν οι αιτήσεις χορήγησης άδειας. Ο βαθμός λεπτομέρειας του εν λόγω καταλόγου επιβάλλει, στην πράξη, την έκδοση χωριστής άδειας για κάθε εισαγωγή και εξαγωγή.

(3)

Στην περίπτωση των προϊόντων και του εξοπλισμού που περιέχουν halons ή εξαρτώνται από αυτά, για τις κρίσιμης σημασίας χρήσεις σε αεροσκάφη οι οποίες παρατίθενται στο παράρτημα VI σημεία 4.1 έως 4.6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009, η υποχρέωση χωριστής αδειοδότησης για κάθε εξαγωγή και εισαγωγή έχει προκαλέσει ανησυχίες που συνδέονται με τους ειδικούς χρονικούς περιορισμούς του τομέα των αερομεταφορών, δεδομένου ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι άδειες πρέπει να εκδίδονται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ώστε να αποφευχθεί η απαγόρευση πτήσεων. Σε σύγκριση με άλλους τομείς όπου γίνεται κρίσιμης σημασίας χρήση halons, ο τομέας των αερομεταφορών προβαίνει εκ φύσεως σε συχνότερες εισαγωγές και εξαγωγές και η διαδικασία είναι σε μεγάλο βαθμό επαναληπτική.

(4)

Οι εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν halons ή εξαρτώνται από αυτά, για τις κρίσιμης σημασίας χρήσεις σε αεροσκάφη οι οποίες παρατίθενται στο παράρτημα VI σημεία 4.1 έως 4.6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009, δεν υπόκεινται σε ποσοτικά όρια και, ως εκ τούτου, δεν απαιτείται διασταύρωση των στοιχείων των χωριστών αδειών για κάθε εξαγωγή και εισαγωγή με τα ποσοτικά όρια.

(5)

Τα εγκατεστημένα σε αεροσκάφη πυροσβεστικά συστήματα διέπονται από τη σύμβαση περί διεθνούς πολιτικής αεροπορίας, στα παραρτήματα 6 και 8 της οποίας καθορίζονται κοινά ελάχιστα πρότυπα για τη λειτουργία και την αεροπλοϊμότητα των αεροσκαφών, καθώς και από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας (2).

(6)

Συνεπώς, για την ειδική περίπτωση των προϊόντων και του εξοπλισμού που περιέχουν halons ή εξαρτώνται από αυτά, για κρίσιμης σημασίας χρήσεις σε αεροσκάφη οι οποίες παρατίθενται στο παράρτημα VI σημεία 4.1 έως 4.6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009, θα πρέπει να απλουστευθεί ο κατάλογος των στοιχείων που πρέπει να περιλαμβάνουν οι αιτήσεις χορήγησης άδειας, ώστε να επιτρέπεται η έκδοση γενικών αδειών αντί των χωριστών αδειών για κάθε εξαγωγή και εισαγωγή.

(7)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 25 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 18 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ι):

«ι)

κατά παρέκκλιση των διατάξεων των στοιχείων α) έως η), στην περίπτωση των εισαγωγών ή εξαγωγών προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν halons ή εξαρτώνται από αυτά, για κρίσιμης σημασίας χρήσεις σε αεροσκάφη οι οποίες παρατίθενται στο παράρτημα VI σημεία 4.1 έως 4.6:

1.

τον σκοπό και τον τύπο των προϊόντων και του εξοπλισμού που πρόκειται να εισαχθούν ή να εξαχθούν, όπως περιγράφονται στο παράρτημα VI σημεία 4.1 έως 4.6·

2.

τους τύπους των halons που περιέχουν ή από τα οποία εξαρτώνται τα προϊόντα και ο εξοπλισμός που πρόκειται να εισαχθούν ή να εξαχθούν·

3.

τον κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας των προϊόντων και του εξοπλισμού που πρόκειται να εισαχθούν ή να εξαχθούν.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2013.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 286 της 31.10.2009, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σ. 1.


Top