EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1079

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1079/2013 της Επιτροπής, της 31ης Οκτωβρίου 2013 , σχετικά με τη θέσπιση μεταβατικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004 Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

ΕΕ L 292 της 1.11.2013, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1079/oj

1.11.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 292/10


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1079/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 31ης Οκτωβρίου 2013

σχετικά με τη θέσπιση μεταβατικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (1), και ιδίως το άρθρο 9 πρώτο εδάφιο,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (2), και ιδίως το άρθρο 16 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004 προβλέπουν σημαντικές αλλαγές στους κανόνες και στις διαδικασίες που πρέπει να τηρούν οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Οι κανονισμοί αυτοί εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2006. Ωστόσο, η εφαρμογή ορισμένων από αυτούς τους κανόνες και τις διαδικασίες με άμεση ισχύ από την εν λόγω ημερομηνία θα παρουσίαζε, σε ορισμένες περιπτώσεις, πρακτικές δυσκολίες.

(2)

Για τον λόγο αυτό, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1162/2009 της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 853/2004, (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004 (3) θεσπίζει μεταβατικά μέτρα για μεταβατική περίοδο η οποία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2013, ώστε να καταστεί εφικτή η απρόσκοπτη μετάβαση στην πλήρη εφαρμογή των κανόνων και των διαδικασιών που προβλέπονται στους εν λόγω τρεις κανονισμούς. Η διάρκεια της μεταβατικής περιόδου καθορίστηκε αφού συνυπολογίστηκε η επανεξέταση του συγκεκριμένου κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την υγιεινή που διαμορφώνεται από τους εν λόγω κανονισμούς.

(3)

Η έκθεση της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2009, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρμογή των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 852/2004, (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (4) έχει ως σκοπό «να παρουσιάσει, βάσει στοιχείων, την πείρα που αποκόμισαν, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά την εφαρμογή της δέσμης των κανονισμών για την υγιεινή τα έτη 2006, 2007 και 2008» (στο εξής «η έκθεση»).

(4)

Η έκθεση καλύπτει την πείρα που αποκτήθηκε με τα μεταβατικά μέτρα που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1162/2009. Η έκθεση αναφέρει ότι έχουν διαπιστωθεί δυσκολίες όσον αφορά τη διακίνηση τροφίμων σε μικρές ποσότητες, ότι είναι αναγκαίο να προσδιορίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες εφαρμόζονται οι εθνικοί κανόνες περί εισαγωγής ελλείψει εναρμονισμένων κανόνων της Ένωσης και ότι οι κρίσεις που προκλήθηκαν από εισαγόμενα σύνθετα προϊόντα επιβεβαίωσαν την ανάγκη για μεγαλύτερο έλεγχο των εν λόγω προϊόντων.

(5)

Οι δυσκολίες αυτές πρέπει να αντιμετωπιστούν με επανεξέταση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004. Αμέσως μετά τη δημοσίευση της έκθεσης ξεκίνησε η εκτίμηση επιπτώσεων, που συνοδεύει την εν λόγω επανεξέταση. Ωστόσο, απαιτείται περισσότερος χρόνος για να ολοκληρωθεί η εκτίμηση επιπτώσεων πριν από την εκκίνηση της συνήθους διαδικασίας επανεξέτασης.

(6)

Επιπλέον, με βάση τις πληροφορίες από το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων, τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και τους σχετικούς κλάδους επιχειρήσεων τροφίμων της Ένωσης, ορισμένες μεταβατικές διατάξεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1162/2009 θα πρέπει να διατηρηθούν για όσο διάστημα εκκρεμεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας επανεξέτασης.

(7)

Ως εκ τούτου, πρέπει να προβλεφθεί περαιτέρω μεταβατική περίοδος, κατά τη διάρκεια της οποίας θα εξακολουθήσουν να ισχύουν ορισμένες από τις μεταβατικές διατάξεις που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1162/2009.

(8)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 αποκλείει από το πεδίο εφαρμογής του την άμεση προμήθεια ως νωπού κρέατος, από τον παραγωγό, μικρών ποσοτήτων κρέατος πουλερικών και λαγομόρφων που σφαγιάζονται στην εκμετάλλευση στον τελικό καταναλωτή ή σε τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που εφοδιάζουν απευθείας τον τελικό καταναλωτή. Ωστόσο, ο περιορισμός της διάταξης αυτής στο νωπό κρέας πριν από το τέλος της περιόδου επανεξέτασης θα αποτελέσει πρόσθετη επιβάρυνση για τους μικρούς παραγωγούς. Αντίστοιχα, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1162/2009 προβλέπει παρέκκλιση από τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 για την άμεση προμήθεια τέτοιου είδους προϊόντων υπό ορισμένες συνθήκες, χωρίς να περιορίζεται στο νωπό κρέας. Η εν λόγω παρέκκλιση θα πρέπει να διατηρηθεί κατά την περαιτέρω μεταβατική περίοδο που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.

(9)

Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004 καθορίζουν ορισμένους κανόνες που αφορούν τις εισαγωγές στην Ένωση προϊόντων ζωικής προέλευσης και τροφίμων που περιέχουν τόσο προϊόντα φυτικής προέλευσης όσο και μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης (σύνθετα προϊόντα). Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1162/2009 προβλέπει μεταβατικές διατάξεις που παρεκκλίνουν από ορισμένους από τους κανόνες αυτούς όσον αφορά ορισμένα σύνθετα προϊόντα για τα οποία δεν υπάρχουν ακόμη εναρμονισμένοι υγειονομικοί όροι σε ενωσιακό επίπεδο όσον αφορά τις εισαγωγές στην Ένωση. Οι εν λόγω όροι τροποποιήθηκαν με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 28/2012 της Επιτροπής, της 11ης Ιανουαρίου 2012, για τον καθορισμό απαιτήσεων για την πιστοποίηση των εισαγωγών στην Ένωση και τη διαμετακόμιση μέσω της Ένωσης ορισμένων σύνθετων προϊόντων και την τροποποίηση της απόφασης 2007/275/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1162/2009 (5), και δεν πρόκειται να έχουν εναρμονιστεί πλήρως πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2013. Επομένως, για όσο διάστημα εκκρεμεί η πλήρης εναρμόνιση της ενωσιακής νομοθεσίας, είναι αναγκαίο να προβλεφθούν παρεκκλίσεις κατά τη διάρκεια της επιπλέον μεταβατικής περιόδου που καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό.

(10)

Για λόγους σαφήνειας, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1162/2009 θα πρέπει να καταργηθεί.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων και ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο αντιτάχθηκαν σ’ αυτά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει μεταβατικά μέτρα για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004 για μεταβατική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Άρθρο 2

Άμεση προμήθεια μικρής ποσότητας κρέατος πουλερικών και λαγομόρφων

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο δ) και με την επιφύλαξη του άρθρου 1 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, οι διατάξεις που θεσπίζονται στον εν λόγω κανονισμό δεν εφαρμόζονται στην άμεση προμήθεια, από τον παραγωγό, μικρής ποσότητας κρέατος πουλερικών και λαγομόρφων που σφαγιάζονται στην εκμετάλλευση με προορισμό τον τελικό καταναλωτή ή τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που εφοδιάζουν απευθείας τον τελικό καταναλωτή.

Άρθρο 3

Υγειονομικοί όροι για τις εισαγωγές προϊόντων ζωικής προέλευσης

1.   Το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 δεν εφαρμόζεται στις εισαγωγές των προϊόντων ζωικής προέλευσης για τα οποία δεν έχουν θεσπιστεί εναρμονισμένοι υγειονομικοί όροι εισαγωγής στο επίπεδο της Ένωσης.

Οι εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων ζωικής προέλευσης συμμορφώνονται με τους υγειονομικούς όρους εισαγωγής του κράτους μέλους εισαγωγής.

2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων οι οποίοι εισάγουν τρόφιμα που περιέχουν τόσο προϊόντα φυτικής προέλευσης όσο και μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης, εκτός από τα σύνθετα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 28/2012, εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004.

Οι εισαγωγές των εν λόγω τροφίμων συμμορφώνονται με τους εναρμονισμένους κανόνες της Ένωσης, όπου κρίνεται σκόπιμο, και με τους εθνικούς κανόνες που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη σε άλλες περιπτώσεις.

Άρθρο 4

Διαδικασίες για τις εισαγωγές προϊόντων ζωικής προέλευσης

Το κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004 δεν εφαρμόζεται στις εισαγωγές τροφίμων ζωικής προέλευσης για τις οποίες δεν έχουν θεσπιστεί εναρμονισμένοι υγειονομικοί όροι εισαγωγής στο επίπεδο της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων καταλόγων τρίτων χωρών και μερών τρίτων χωρών, καθώς και εγκαταστάσεων από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές.

Οι εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων ζωικής προέλευσης συμμορφώνονται με τους υγειονομικούς όρους εισαγωγής του κράτους μέλους εισαγωγής.

Άρθρο 5

Κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1162/2009

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1162/2009 καταργείται.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2013.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55.

(2)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 206.

(3)  ΕΕ L 314 της 1.12.2009, σ. 10.

(4)  COM(2009) 403 τελικό.

(5)  ΕΕ L 12 της 14.1.2012, σ. 1.


Top