EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1072

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1072/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 24ης Σεπτεμβρίου 2013 , σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση) (ΕΚΤ/2013/34)

OJ L 297, 7.11.2013, p. 51–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1072/oj

7.11.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 297/51


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1072/2013 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 24ης Σεπτεμβρίου 2013

σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση)

(ΕΚΤ/2013/34)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 5,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (1), και ιδίως τα άρθρα 5 παράγραφος 1, 6 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 63/2002 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 20ής Δεκεμβρίου 2001, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων εφαρμοζόμενων από τα νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε καταθέσεις και δάνεια που αφορούν νοικοκυριά και μη χρηματοδοτικές εταιρείες (ΕΚΤ/2001/18) (2) έχει τροποποιηθεί ουσιωδώς. Καθώς πρόκειται να γίνουν περαιτέρω τροποποιήσεις στις διατάξεις του, ιδίως υπό το φως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (3), θα πρέπει αυτός χάριν σαφήνειας να αναδιατυπωθεί.

(2)

Προς εκπλήρωση των καθηκόντων του, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) απαιτεί την κατάρτιση στατιστικών στοιχείων για τα επιτόκια που εφαρμόζουν τα νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΝΧΙ), πλην των κεντρικών τραπεζών και των αμοιβαίων κεφαλαίων της χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ), στα νοικοκυριά και τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες. Κύριος σκοπός των εν λόγω στατιστικών στοιχείων είναι η παροχή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) μιας ολοκληρωμένης, λεπτομερούς και εναρμονισμένης στατιστικής εικόνας του ύψους των επιτοκίων που εφαρμόζουν τα εν λόγω ιδρύματα, καθώς και των μεταβολών τους στον χρόνο. Τα εν λόγω επιτόκια συνιστούν το τελικό στάδιο του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής ο οποίος ενεργοποιείται με τις μεταβολές των επίσημων επιτοκίων και, ως εκ τούτου, αποτελούν αναγκαίο προαπαιτούμενο για την αξιόπιστη ανάλυση των νομισματικών εξελίξεων στα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ (εφεξής τα «κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ»). Ταυτόχρονα, οι πληροφορίες για την εξέλιξη των επιτοκίων είναι απαραίτητες προκειμένου το ΕΣΚΤ να συμβάλλει στην ομαλή άσκηση των πολιτικών που εφαρμόζουν οι αρμόδιες αρχές σε ό,τι αφορά την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

(3)

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής το «καταστατικό του ΕΣΚΤ»), η ΕΚΤ έχει την υποχρέωση να εκδίδει τους κανονισμούς που είναι αναγκαίοι για την εκτέλεση των καθηκόντων του ΕΣΚΤ που ορίζονται στο καταστατικό του ΕΣΚΤ και, σε ορισμένες περιπτώσεις, προβλέπονται στις θεσπιζόμενες από το Συμβούλιο διατάξεις που μνημονεύονται στο άρθρο 129 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(4)

Το άρθρο 5.1 του καταστατικού του ΕΣΚΤ απαιτεί από την ΕΚΤ να συλλέγει, με τη βοήθεια των εθνικών κεντρικών τραπεζών (ΕθνΚΤ), τις αναγκαίες στατιστικές πληροφορίες είτε από τις αρμόδιες εθνικές αρχές είτε απευθείας από οικονομικούς παράγοντες, προκειμένου να εκπληρώσει τα καθήκοντα του ΕΣΚΤ. Το άρθρο 5.2 του καταστατικού του ΕΣΚΤ προβλέπει ότι οι ΕθνΚΤ εκτελούν, στον βαθμό που είναι δυνατόν, τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 5.1.

(5)

Υπό την προϋπόθεση ότι δεν απειλείται η εκπλήρωση των θεσπιζόμενων από την ΕΚΤ στατιστικών υποχρεώσεών τους, οι ΕθνΚΤ, ενεργώντας εντός ενός ευρύτερου πλαισίου παροχής στατιστικών στοιχείων το οποίο θεσπίζουν με δική τους ευθύνη, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή το εσωτερικό δίκαιο ή τις καθιερωμένες πρακτικές, και το οποίο εξυπηρετεί άλλους στατιστικούς σκοπούς, κρίνεται ενδεχομένως απαραίτητο να συλλέγουν από τον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων στατιστικές πληροφορίες αναγκαίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων προς την ΕΚΤ, γεγονός που είναι δυνατόν να μειώνει για τις ίδιες τον σχετικό φόρτο εργασίας. Στις περιπτώσεις αυτές και προκειμένου να ενισχύεται η διαφάνεια, ενδείκνυται η πληροφόρηση των μονάδων παροχής στοιχείων ότι τα στοιχεία συλλέγονται για την εκπλήρωση άλλων στατιστικών σκοπών. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, η ΕΚΤ, προκειμένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της, μπορεί να βασίζεται σε στατιστικές πληροφορίες που συλλέγονται για άλλους στατιστικούς σκοπούς.

(6)

Από την έκδοση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 63/2002 (ΕΚΤ/2001/18) σημειώθηκαν βελτιώσεις στο πλαίσιο παροχής στατιστικών στοιχείων για τα επιτόκια των δανείων που χορηγούνται σε νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, καθώς και στις μεθόδους επιλογής του πραγματικού πληθυσμού παροχής στοιχείων· οι εν λόγω βελτιώσεις θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό των οδηγιών δειγματοληψίας και των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων.

(7)

Είναι επίσης απαραίτητο η ΕΚΤ να είναι σε θέση να παρέχει στήριξη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου σε επίπεδο αναλύσεων και στατιστικής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1096/2010 του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2010, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (4).

(8)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98, η ΕΚΤ οφείλει να προσδιορίζει τον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων εντός των ορίων του πληθυσμού αναφοράς παροχής στοιχείων και να περιορίζει στο ελάχιστο τον φόρτο εργασίας που συνεπάγεται η παροχή στοιχείων. Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του τομέα των ΝΧΙ σε κάθε κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ, η τελική πρόκριση της μεθόδου επιλογής του πραγματικού πληθυσμού παροχής στοιχείων εναπόκειται στις ΕθνΚΤ. Αυτό αποσκοπεί στη μείωση του φόρτου εργασίας που συνεπάγεται η παροχή στοιχείων και, παράλληλα, στη διασφάλιση υψηλής ποιότητας στατιστικών στοιχείων. Το άρθρο 5 παράγραφος 1 προβλέπει ότι η ΕΚΤ μπορεί να εκδίδει κανονισμούς για τον καθορισμό και την επιβολή των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων που θέτει στον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ. Το άρθρο 6 παράγραφος 4 προβλέπει ότι η ΕΚΤ μπορεί να εκδίδει κανονισμούς που εξειδικεύουν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα επαλήθευσης ή εκτέλεσης της υποχρεωτικής συλλογής στατιστικών πληροφοριών.

(9)

Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 προβλέπει ότι τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν μόνα τους την οργάνωση στον τομέα της στατιστικής και συνεργάζονται πλήρως με το ΕΣΚΤ προκειμένου να διασφαλίζουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 5 του καταστατικού του ΕΣΚΤ.

(10)

Μολονότι αναγνωρίζεται ότι οι κανονισμοί που εκδίδει η ΕΚΤ δυνάμει του άρθρου 34.1 του καταστατικού του ΕΣΚΤ δεν παρέχουν δικαιώματα ούτε επιβάλλουν υποχρεώσεις στα κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ (εφεξής τα «κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ»), το άρθρο 5 του καταστατικού του ΕΣΚΤ εφαρμόζεται τόσο στα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ όσο και στα κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ. Η αιτιολογική σκέψη 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 αναφέρεται στο γεγονός ότι το άρθρο 5 του καταστατικού του ΕΣΚΤ, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεπάγεται την υποχρέωση εκπόνησης και εφαρμογής, σε εθνικό επίπεδο, όλων των μέτρων που τα κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ θεωρούν κατάλληλα, προκειμένου να συλλέγουν τις στατιστικές πληροφορίες που χρειάζονται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων στην ΕΚΤ και να πραγματοποιήσουν εγκαίρως τις προετοιμασίες στον τομέα της στατιστικής, προκειμένου να καταστούν κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ.

(11)

Θα πρέπει να εφαρμόζονται τα πρότυπα για την προστασία και τη χρήση των εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98.

(12)

Το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 ορίζει ότι η ΕΚΤ έχει την εξουσία να επιβάλλει κυρώσεις στις μονάδες παροχής στοιχείων που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων οι οποίες καθορίζονται στους κανονισμούς ή τις αποφάσεις της ΕΚΤ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού:

1)

οι όροι «μονάδες παροχής στοιχείων» και «κάτοικος» ταυτίζονται εννοιολογικά με τους ορισμούς του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98·

2)

με τον όρο «νοικοκυριά» νοείται ο τομέας των νοικοκυριών και εκείνος των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (συνδυασμός των τομέων S.14 και S.15), όπως αυτοί ορίζονται στο αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (εφεξής «ΕΣΛ 2010») το οποίο θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 549/2013·

3)

με τον όρο «μη χρηματοοικονομικές εταιρείες» νοείται ο τομέας των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών (S.11), όπως αυτός ορίζεται στο ΕΣΛ 2010·

4)

ο όρος «νομισματικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα» (5) (ΝΧΙ) ταυτίζεται εννοιολογικά με τον ορισμό του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2013 1071της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 24ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΚΤ/2013/33) (6)·

5)

με τον όρο «στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των ΝΧΙ» νοούνται τα στατιστικά στοιχεία για τα επιτόκια που εφαρμόζουν τα ΝΧΙ κάτοικοι, πλην των κεντρικών τραπεζών και των ΑΚΧΑ, επί καταθέσεων και δανείων σε ευρώ που αφορούν νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές εταιρείες κατοίκους των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ. Τα «στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των ΝΧΙ» περιλαμβάνουν και τον αντίστοιχο όγκο νέων εργασιών καταθέσεων και δανείων σε ευρώ, καθώς και τον όγκο νέων εργασιών επαναδιαπραγματευθέντων δανείων·

6)

ο όρος «αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς» (7) (ΑΚΧΑ) ταυτίζεται εννοιολογικά με τον ορισμό του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 25/2009 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2008/32) (8).

7)

με τον όρο «πληθυσμός αναφοράς παροχής στοιχείων» νοούνται τα ΝΧΙ, πλην των κεντρικών τραπεζών και των ΑΚΧΑ, τα οποία δέχονται καταθέσεις σε ευρώ από νοικοκυριά και/ή μη χρηματοοικονομικές εταιρείες κατοίκους της επικράτειας κρατών μελών της ζώνης του ευρώ και/ή χορηγούν δάνεια σε ευρώ στους εν λόγω τομείς.

8)

με τον όρο «μικρό ίδρυμα» νοείται το ΝΧΙ, πλην των κεντρικών τραπεζών και των ΑΚΧΑ, στο οποίο έχει χορηγηθεί παρέκκλιση σύμφωνα με το άρθρο 4.

Άρθρο 2

Πραγματικός πληθυσμός παροχής στοιχείων

1.   Ο πραγματικός πληθυσμός παροχής στοιχείων αποτελείται από τα ΝΧΙ κατοίκους, πλην των κεντρικών τραπεζών και των ΑΚΧΑ, τα οποία προέρχονται από τον πληθυσμό αναφοράς παροχής στοιχείων και επιλέγονται από τις ΕθνΚΤ. Οι ΕθνΚΤ επιλέγουν τον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων βάσει απογραφής ή δειγματοληψίας.

2.   Στην περίπτωση δειγματοληψίας, οι ΕθνΚΤ διαιρούν τον πληθυσμό αναφοράς παροχής στοιχείων σε ομοιογενή στρώματα και στη συνέχεια είτε επιλέγουν τυχαία από κάθε στρώμα τον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων είτε επιλέγουν τα μεγαλύτερα ιδρύματα από κάθε στρώμα.

3.   Στην περίπτωση τυχαίας επιλογής δείγματος, το ελάχιστο μέγεθος του εθνικού δείγματος είναι τέτοιο ώστε το μέγιστο τυχαίο σφάλμα σε εθνικό επίπεδο να μην υπερβαίνει κατά μέσο όρο τις 10 μονάδες βάσης σε διάστημα εμπιστοσύνης 90 %. Σε περίπτωση που επιλέγονται τα μεγαλύτερα ιδρύματα, το ελάχιστο μέγεθος του εθνικού δείγματος ανταποκρίνεται σε παρόμοιο επίπεδο μέτρησης της ποιότητας, σε συνάρτηση με την εκτιμώμενη μέση απόλυτη τιμή των σφαλμάτων.

4.   Επίσης, οι ΕθνΚΤ εφαρμόζουν τους τύπους και τα κριτήρια επιλογής του πραγματικού πληθυσμού παροχής στοιχείων που καθορίζονται στην κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2007/9, της 1ης Αυγούστου 2007, σχετικά με τη νομισματική στατιστική και τη στατιστική χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και αγορών (9).

5.   Κάθε ΕθνΚΤ ενημερώνει τις μονάδες παροχής στοιχείων κατοίκους σχετικά με τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την παροχή στατιστικών στοιχείων, με βάση τις εθνικές διαδικασίες.

6.   Το διοικητικό συμβούλιο δικαιούται να ελέγχει τη συμμόρφωση με το παρόν άρθρο.

Άρθρο 3

Υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων

1.   Για τους σκοπούς της κατάρτισης στατιστικών στοιχείων για τα επιτόκια των ΝΧΙ σε τακτική βάση, ο πραγματικός πληθυσμός παροχής στοιχείων υποβάλλει στην ΕθνΚΤ του κράτους μέλους του οποίου η μονάδα παροχής στοιχείων είναι κάτοικος μηνιαία στατιστικά στοιχεία για τις νέες εργασίες και τα ανεξόφλητα υπόλοιπα. Τα απαιτούμενα στατιστικά στοιχεία καθορίζονται στο παράρτημα I.

2.   Οι ΕθνΚΤ θεσπίζουν και εφαρμόζουν, με βάση τις εθνικές απαιτήσεις, τις διατάξεις παροχής στοιχείων τις οποίες πρέπει να τηρεί ο πραγματικός πληθυσμός παροχής στοιχείων. Οι ΕθνΚΤ διασφαλίζουν ότι μέσω των παραπάνω διατάξεων καθίστανται διαθέσιμες οι απαιτούμενες στατιστικές πληροφορίες και επιτρέπεται ο ακριβής έλεγχος της συμμόρφωσης προς τα ελάχιστα πρότυπα διαβίβασης, ακρίβειας, εννοιολογικής συμβατότητας και αναθεωρήσεων, τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 3.

3.   Τα απαιτούμενα στατιστικά στοιχεία υποβάλλονται σύμφωνα με τα ελάχιστα πρότυπα διαβίβασης, ακρίβειας, εννοιολογικής συμβατότητας και αναθεωρήσεων, κατά τα οριζόμενα στο παράρτημα II.

4.   Οι ΕθνΚΤ παρέχουν στην ΕΚΤ τα συγκεντρωτικά εθνικά μηνιαία στατιστικά στοιχεία έως το πέρας των εργασιών της 19ης εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος του μήνα αναφοράς.

5.   Η ΕΚΤ μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις στις μονάδες παροχής στοιχείων που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με την απόφαση ΕΚΤ/2010/10, της 19ης Αυγούστου 2010, σχετικά με τη μη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων (10).

Άρθρο 4

Παρεκκλίσεις

1.   Στην περίπτωση που οι μονάδες παροχής στοιχείων επιλέγονται κατόπιν απογραφής, οι ΕθνΚΤ μπορούν να χορηγούν παρεκκλίσεις σε μικρά ΝΧΙ, πλην των κεντρικών τραπεζών και των ΑΚΧΑ, όσον αφορά τη συχνότητα παροχής στοιχείων, υπό την προϋπόθεση ότι η συνδυασμένη συμβολή των εν λόγω μονάδων παροχής στοιχείων στην εθνική λογιστική κατάσταση των ΝΧΙ όσον αφορά τα ανεξόφλητα υπόλοιπα, όπως υπολογίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό 1071/2013 ΕΚΤ/2008/32, δεν υπερβαίνει το 5 %. Αντί της μηνιαίας παροχής στοιχείων, τα μικρά ιδρύματα μπορούν να παρέχουν στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των ΝΧΙ σε τριμηνιαία βάση.

2.   Οι ΕθνΚΤ ελέγχουν την πλήρωση των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 εγκαίρως, άπαξ του έτους, προκειμένου να χορηγήσουν ή να ανακαλέσουν, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, τυχόν παρέκκλιση, με ισχύ από την αρχή κάθε έτους.

3.   Τα μικρά ιδρύματα μπορούν να επιλέγουν να μην κάνουν χρήση των παρεκκλίσεων και να εκπληρώνουν το σύνολο των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων.

4.   Προκειμένου να γίνει αναγωγή προς επίτευξη κάλυψης 100 %, οι ΕθνΚΤ μπορούν να επιλέγουν τη διαδικασία μεταφοράς των παρεχόμενων στοιχείων στις μη διαθέσιμες περιόδους με την εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων στατιστικής εκτίμησης, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τυχόν τάσεις ή εποχικές διακυμάνσεις των στοιχείων. Οι ΕθνΚΤ παρακολουθούν σε ετήσια βάση τον αριθμό των μικρών ιδρυμάτων.

Άρθρο 5

Επαλήθευση και υποχρεωτική συλλογή

Το δικαίωμα της επαλήθευσης ή υποχρεωτικής συλλογής των πληροφοριών τις οποίες πρέπει να παρέχουν οι μονάδες παροχής στοιχείων βάσει του παρόντος κανονισμού ασκείται από τις ΕθνΚΤ, με την επιφύλαξη του δικαιώματος της ΕΚΤ να ασκήσει η ίδια το εν λόγω δικαίωμα. Οι ΕθνΚΤ ασκούν το εν λόγω δικαίωμα, ιδίως, όταν ορισμένη μονάδα παροχής στοιχείων δεν πληροί τα ελάχιστα πρότυπα διαβίβασης, ακρίβειας, εννοιολογικής συμβατότητας και αναθεωρήσεων, κατά τα οριζόμενα στο παράρτημα II.

Άρθρο 6

Έναρξη παροχής στοιχείων

Η έναρξη της παροχής στοιχείων με βάση τον παρόντα κανονισμό αφορά τα μηνιαία στατιστικά στοιχεία για τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2014.

Άρθρο 7

Κατάργηση

1.   Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 63/2002 (ΕΚΤ/2001/18) καταργείται από τον 1η Ιανουαρίου 2015.

2.   Κάθε αναφορά στον καταργούμενο κανονισμό θεωρείται ότι γίνεται στον παρόντα κανονισμό και διαβάζεται σε συνδυασμό με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος ΙV.

Άρθρο 8

Τελική διάταξη

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Φρανκφούρτη, 24ης Σεπτεμβρίου 2013.

Για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Mario DRAGHI


(1)  ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 8.

(2)  ΕΕ L 10 της 12.1.2002, σ. 24.

(3)  ΕΕ L 174 της 26.6.2013, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 162.

(5)  Στον παρόντα κανονισμό ο όρος «νομισματικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα» (monetary financial institution) αντιστοιχεί στον όρο «νομισματικός χρηματοοικονομικός οργανισμός» του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(6)  Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(7)  Στον παρόντα κανονισμό ο όρος «αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς» (money market funds) αντιστοιχεί στον όρο «εταιρείες διαχείρισης διαθεσίμων» του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(8)  ΕΕ L 15 της 21.1.2009, σ. 14.

(9)  ΕΕ L 341 της 27.12.2007, σ. 1.

(10)  ΕΕ L 226 της 28.8.2010, σ. 48.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Είδος επιτοκίου

I.    Ετήσιο συμφωνηθέν επιτόκιο

Γενική αρχή

1.

Το είδος του επιτοκίου το οποίο αναφέρουν οι μονάδες παροχής στοιχείων για όλες τις κατηγορίες μέσων των καταθέσεων και δανείων σχετικά με τις νέες εργασίες και τα ανεξόφλητα υπόλοιπα είναι το ετήσιο συμφωνηθέν επιτόκιο (ΕΣΕ). Το εν λόγω επιτόκιο ορίζεται ως το επιτόκιο που συμφωνείται επί κατάθεσης ή δανείου μεταξύ ορισμένης μονάδας παροχής στοιχείων, αφενός, και ορισμένου νοικοκυριού ή μη χρηματοοικονομικής εταιρείας, αφετέρου, το οποίο εκφράζεται ως ποσοστό σε ετήσια βάση. Το ΕΣΕ καλύπτει όλους τους καταβαλλόμενους τόκους καταθέσεων και δανείων, όχι όμως και λοιπές τυχόν επιβαρύνσεις. Η επί έλαττον διαφορά (disagio), οριζόμενη ως η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας του δανείου και του ποσού που λαμβάνει ο πελάτης, λογίζεται ως καταβαλλόμενος τόκος κατά τη σύναψη της σύμβασης (χρονική στιγμή t0) και για τον λόγο αυτό αντανακλάται στο ΕΣΕ.

2.

Όταν οι τόκοι που συμφωνούνται μεταξύ των μονάδων παροχής στοιχείων και των νοικοκυριών ή των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών κεφαλαιοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα εντός του έτους, π.χ. κάθε μήνα ή τρίμηνο, το συμφωνηθέν επιτόκιο ανάγεται σε ετήσια βάση σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:

Formula

όπου:

x

είναι το ΕΣΕ,

rag

είναι το ετήσιο επιτόκιο που συμφωνείται επί κατάθεσης ή δανείου μεταξύ των μονάδων παροχής στοιχείων, αφενός, και των νοικοκυριών ή των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών, αφετέρου, βάσει του οποίου τόσο η κεφαλαιοποίηση των τόκων της κατάθεσης όσο και κάθε πληρωμή και αποπληρωμή του δανείου πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα εντός του έτους, και

n

είναι ο αριθμός των περιόδων κεφαλαιοποίησης των τόκων της κατάθεσης και των περιόδων (απο)πληρωμής ενός δανείου εντός του έτους — μία, προκειμένου για ετήσιες πληρωμές, δύο, προκειμένου για εξαμηνιαίες πληρωμές, τέσσερις, προκειμένου για τριμηνιαίες πληρωμές, και δώδεκα, προκειμένου για μηνιαίες πληρωμές.

3.

Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) μπορούν να απαιτούν από τις μονάδες παροχής στοιχείων να αναφέρουν, για όλα ή μερικά από τα μέσα καταθέσεων και δανείων που αφορούν νέες εργασίες και ανεξόφλητα υπόλοιπα, την πραγματική επιβάρυνση με τη στενή έννοια (ΠΕΣ), αντί του ΕΣΕ. Η ΠΕΣ ορίζεται ως το επιτόκιο που εξισώνει, σε ετήσια βάση, την παρούσα αξία του συνόλου των μελλοντικών ή τρεχουσών υποχρεώσεων (καταθέσεων ή δανείων, πληρωμών ή εξοφλήσεων, καταβαλλόμενων τόκων), εκτός των επιβαρύνσεων, οι οποίες έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των μονάδων παροχής στοιχείων, αφενός, και των νοικοκυριών ή των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών, αφετέρου. Η ΠΕΣ αντιστοιχεί στο επιτοκιακό τμήμα του συνολικού ετήσιου ποσοστού επιβάρυνσης (ΣΕΠΕ), όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο i) της οδηγίας 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1). Η ΠΕΣ χρησιμοποιεί τη διαδοχική προσέγγιση και μπορεί, για τον λόγο αυτόν, να εφαρμόζεται σε κάθε είδος κατάθεσης ή δανείου, ενώ το ΕΣΕ χρησιμοποιεί τον αλγεβρικό τύπο που ορίζεται στο σημείο 2 και, για τον λόγο αυτόν, εφαρμόζεται μόνο σε δάνεια και καταθέσεις, οι καταβαλλόμενοι τόκοι των οποίων κεφαλαιοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Όλες οι λοιπές απαιτήσεις είναι ταυτόσημες, γεγονός που υποδηλώνει ότι οποιαδήποτε αναφορά στο ΕΣΕ η οποία περιέχεται στο υπόλοιπο του παρόντος παραρτήματος ισχύει και για την ΠΕΣ.

Αντιμετώπιση φόρων, επιδοτήσεων και κανονιστικών ρυθμίσεων

4.

Οι καταβαλλόμενοι τόκοι που καλύπτονται από το ΕΣΕ αντιπροσωπεύουν τα ποσά που η μονάδα παροχής στοιχείων καταβάλλει για καταθέσεις και λαμβάνει από δάνεια. Στην περίπτωση που το ποσό που καταβάλλει το ένα μέρος διαφέρει από το ποσό που λαμβάνει το άλλο, το επιτόκιο που αναγγέλλεται για τους σκοπούς της στατιστικής επιτοκίων των ΝΧΙ καθορίζεται αναφορικά προς τη μονάδα παροχής στοιχείων.

5.

Σύμφωνα με την εν λόγω αρχή, τα επιτόκια καταγράφονται σε ακαθάριστη βάση προ φόρων, δεδομένου ότι τα επιτόκια προ φόρων αντανακλούν το ποσό που οι μονάδες παροχής στοιχείων καταβάλλουν για καταθέσεις και λαμβάνουν από δάνεια.

6.

Επιπλέον, οι επιδοτήσεις που τρίτοι χορηγούν σε νοικοκυριά ή μη χρηματοοικονομικές εταιρείες δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό των καταβαλλόμενων τόκων, διότι οι επιδοτήσεις δεν καταβάλλονται ούτε λαμβάνονται από τη μονάδα παροχής στοιχείων.

7.

Ευνοϊκά επιτόκια, τα οποία οι μονάδες παροχής στοιχείων προσφέρουν στους εργαζόμενους σε αυτές, περιλαμβάνονται στα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των ΝΧΙ.

8.

Στην περίπτωση που κανονιστικές ρυθμίσεις, όπως ο καθορισμός ανώτατου ύψους επιτοκίων ή η απαγόρευση τοκισμού των καταθέσεων μίας ημέρας, επηρεάζουν τους καταβαλλόμενους τόκους, αντανακλώνται στα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των ΝΧΙ. Κάθε μεταβολή στις διατάξεις που διαμορφώνουν τις κανονιστικές ρυθμίσεις —π.χ. αναφορικά με το ύψος των διοικητικά ρυθμιζόμενων επιτοκίων ή το ανώτατο ύψος των επιτοκίων— απεικονίζεται στα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των ΝΧΙ ως μεταβολή επιτοκίου.

II.    Συνολικό ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης

9.

Πέραν του ΕΣΕ, οι μονάδες παροχής στοιχείων αναφέρουν επιπλέον το ΣΕΠΕ για τις νέες εργασίες που αφορούν τα δάνεια καταναλωτικής πίστης και τα δάνεια προς νοικοκυριά για αγορά κατοικίας, δηλαδή:

ένα ΣΕΠΕ για νέες εργασίες δανείων καταναλωτικής πίστης (βλ. δείκτη 30 στο προσάρτημα 2), και

ένα ΣΕΠΕ για νέες εργασίες δανείων προς νοικοκυριά για αγορά κατοικίας (βλ. δείκτη 31 στο προσάρτημα 2) (2).

10.

Το ΣΕΠΕ καλύπτει το «συνολικό κόστος της πίστωσης για τον καταναλωτή», όπως ορίζεται στο άρθρο 3 στοιχείο ζ) της οδηγίας 2008/48/ΕΚ. Το συνολικό αυτό κόστος περιλαμβάνει δύο στοιχεία: το επιτόκιο και τις λοιπές (συναφείς) επιβαρύνσεις, όπως το κόστος έρευνας, διαχείρισης, κατάρτισης εγγράφων, εγγυήσεων, ασφάλισης πιστώσεων κ.λπ.

11.

Η σύνθεση των λοιπών επιβαρύνσεων είναι δυνατόν να διαφέρει από χώρα σε χώρα, διότι οι ορισμοί της οδηγίας 2008/48/ΕΚ εφαρμόζονται με διαφορετικό τρόπο, τα δε χρηματοπιστωτικά συστήματα και η διαδικασία ασφάλισης των πιστώσεων διαφέρουν μεταξύ χωρών.

III.    Καθιερωμένη πρακτική

12.

Κατά τον υπολογισμό του ΕΣΕ οι μονάδες παροχής στοιχείων εφαρμόζουν έτος 365 ημερών, μη λαμβάνοντας υπόψη την εμβόλιμη ημέρα των δίσεκτων ετών.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Καλυψη εργασιων

13.

Οι μονάδες παροχής στοιχείων υποβάλλουν στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των ΝΧΙ για ανεξόφλητα υπόλοιπα και νέες εργασίες.

IV.    Επιτόκια ανεξόφλητων υπολοίπων

14.

Τα ανεξόφλητα υπόλοιπα ορίζονται ως το υπόλοιπο του συνόλου των καταθέσεων νοικοκυριών και μη χρηματοοικονομικών εταιρειών στη μονάδα παροχής στοιχείων και το υπόλοιπο του συνόλου των δανείων που η εν λόγω μονάδα χορηγεί σε νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές εταιρείες.

15.

Το επιτόκιο ανεξόφλητων υπολοίπων αντανακλά το ύψος του σταθμικού μέσου επιτοκίου που εφαρμόζεται επί του υπολοίπου των καταθέσεων ή δανείων στο πλαίσιο της οικείας κατηγορίας μέσων κατά το χρονικό σημείο αναφοράς, κατά τα οριζόμενα στο σημείο 29. Το σταθμικό μέσο επιτόκιο προκύπτει με πολλαπλασιασμό του αθροίσματος του ΕΣΕ επί τα αντίστοιχα ανεξόφλητα υπόλοιπα και διαίρεση του γινομένου με το σύνολο των ανεξόφλητων υπολοίπων. Καλύπτει όλες τις εκκρεμείς συμβάσεις που έχουν συναφθεί σε οποιαδήποτε περίοδο πριν από την ημερομηνία αναφοράς.

V.    Νέες εργασίες για καταθέσεις μίας ημέρας, καταθέσεις υπό προειδοποίηση, χρέος μέσω πιστωτικών καρτών, ανακυκλούμενα δάνεια και υπεραναλήψεις

16.

Στην περίπτωση των καταθέσεων μίας ημέρας, των καταθέσεων υπό προειδοποίηση, του χρέους μέσω πιστωτικών καρτών, των ανακυκλούμενων δανείων και των υπεραναλήψεων, κατά τα οριζόμενα στα σημεία 46 έως 49 και 55, η έννοια των νέων εργασιών επεκτείνεται στο συνολικό υπόλοιπο. Επομένως, ως δείκτης νέων εργασιών για τις καταθέσεις μίας ημέρας, τις καταθέσεις υπό προειδοποίηση, την παρατεινόμενη πίστωση μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανακυκλούμενα δάνεια και τις υπεραναλήψεις χρησιμοποιείται το χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο, δηλαδή το ανεξόφλητο υπόλοιπο κατά το χρονικό σημείο αναφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 32.

17.

Τα επιτόκια των καταθέσεων μίας ημέρας, των καταθέσεων υπό προειδοποίηση, του χρέους μέσω πιστωτικών καρτών, των ανακυκλούμενων δανείων και των υπεραναλήψεων αντανακλούν το ύψος του σταθμικού μέσου επιτοκίου που εφαρμόζεται στο υπόλοιπο των εν λόγω λογαριασμών κατά το χρονικό σημείο αναφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 32. Καλύπτουν τις τρέχουσες θέσεις του ισολογισμού για όλες τις εκκρεμείς συμβάσεις που έχουν συναφθεί σε οποιαδήποτε περίοδο πριν από την ημερομηνία αναφοράς.

18.

Για τον υπολογισμό των επιτοκίων που εφαρμόζουν τα ΝΧΙ επί λογαριασμών που αποτελούν κατάθεση ή δάνειο, ανάλογα με το υπόλοιπό τους, οι μονάδες παροχής στοιχείων διακρίνουν ανάμεσα σε περιόδους με πιστωτικό υπόλοιπο και σε περιόδους με χρεωστικό υπόλοιπο. Οι μονάδες παροχής στοιχείων αναφέρουν σταθμικά μέσα επιτόκια που αφορούν τα πιστωτικά υπόλοιπα ως καταθέσεις μίας ημέρας και σταθμικά μέσα επιτόκια που αφορούν τα χρεωστικά υπόλοιπα ως υπεραναλήψεις. Δεν αναφέρουν σταθμικά μέσα επιτόκια που συνδυάζουν (χαμηλά) επιτόκια καταθέσεων μίας ημέρας και (υψηλά) επιτόκια υπεραναλήψεων.

VI.    Νέες εργασίες για κατηγορίες μέσων εκτός των καταθέσεων μίας ημέρας, των καταθέσεων υπό προειδοποίηση, του χρέους μέσω πιστωτικών καρτών, των ανακυκλούμενων δανείων και των υπεραναλήψεων

19.

Τα ακόλουθα σημεία 20 έως 27 αναφέρονται στις καταθέσεις συμφωνημένης διάρκειας, στις συμφωνίες επαναγοράς και σε όλα τα δάνεια, εκτός των ανακυκλούμενων δανείων, των υπεραναλήψεων και του χρέους μέσω πιστωτικών καρτών, όπως ορίζονται στα σημεία 46 έως 49 και 55. Τα σημεία 22 και 23 για τα επαναδιαπραγματευθέντα δάνεια αναφέρονται σε δάνεια που δεν περιλαμβάνουν τα ανακυκλούμενα δάνεια, τις υπεραναλήψεις και το χρέος μέσω πιστωτικών καρτών.

20.

Ως νέες εργασίες ορίζονται οι νέες συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ ορισμένου νοικοκυριού ή μη χρηματοοικονομικής εταιρείας αφενός, και ορισμένης μονάδας παροχής στοιχείων αφετέρου. Στις νέες συμβάσεις περιλαμβάνονται:

όλες οι χρηματοοικονομικές συμβάσεις που καθορίζουν για πρώτη φορά το επιτόκιο των καταθέσεων ή δανείων, και

όλες οι επαναδιαπραγματεύσεις των όρων των συμβάσεων υφιστάμενων καταθέσεων και δανείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 21.

21.

Η επαναδιαπραγμάτευση αφορά την ενεργό συμμετοχή του νοικοκυριού ή της μη χρηματοοικονομικής εταιρείας στην προσαρμογή των όρων υφιστάμενης σύμβασης κατάθεσης ή δανείου, συμπεριλαμβανομένου του επιτοκίου. Συνεπώς, παρατάσεις και λοιπές προσαρμογές των όρων οι οποίες πραγματοποιούνται αυτομάτως, χωρίς δηλαδή την ενεργό συμμετοχή του νοικοκυριού ή της μη χρηματοοικονομικής εταιρείας, δεν συνιστούν επαναδιαπραγμάτευση.

22.

Στο πλαίσιο της χωριστής παροχής στατιστικών στοιχείων επιτοκίων των ΝΧΙ όσον αφορά τον όγκο νέων εργασιών επαναδιαπραγματευθέντων δανείων που χορηγήθηκαν σε νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, η επαναδιαπραγμάτευση αφορά νέες εργασίες δανείων, εκτός του χρέους μέσω πιστωτικών καρτών, των ανακυκλούμενων δανείων και των υπεραναλήψεων, τα οποία εμφανίζονται ήδη στη λογιστική κατάσταση της μονάδας παροχής στοιχείων στο τέλος του μήνα που προηγείται του μήνα αναφοράς.

23.

Τα δάνεια για αναδιάρθρωση χρέους δεν εξαιρούνται αυτά καθαυτά από τα επαναδιαπραγματευθέντα δάνεια. Ωστόσο, εάν η αναδιάρθρωση συνεπάγεται επαναδιαπραγμάτευση του επιτοκίου με αποτέλεσμα το δάνειο να έχει χορηγηθεί με επιτόκιο χαμηλότερο από εκείνο της αγοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 28, δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται στα επαναδιαπραγματευθέντα δάνεια ούτε στις νέες εργασίες.

24.

Το επιτόκιο νέων εργασιών αντανακλά το σταθμικό μέσο επιτόκιο που εφαρμόζεται στις καταθέσεις και τα δάνεια της σχετικής κατηγορίας μέσων όσον αφορά τις νέες συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ νοικοκυριών ή μη χρηματοοικονομικών εταιρειών αφενός, και μονάδων παροχής στοιχείων αφετέρου, κατά τη χρονική περίοδο αναφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 35.

25.

Μεταβολές στα κυμαινόμενα επιτόκια, υπό την έννοια των αυτόματων προσαρμογών του επιτοκίου από τη μονάδα παροχής στοιχείων, δεν αποτελούν νέες συμβάσεις και, επομένως, δεν θεωρούνται νέες εργασίες. Για τον λόγο αυτό, οι παραπάνω μεταβολές στα κυμαινόμενα επιτόκια υφιστάμενων συμβάσεων δεν αποτυπώνονται στα επιτόκια νέων εργασιών αλλά μόνον στα μέσα επιτόκια των ανεξόφλητων υπολοίπων.

26.

Η συμφωνούμενη κατά τη σύναψη της σύμβασης (χρονική στιγμή t0) αλλά πραγματοποιούμενη στη διάρκειά της (χρονική στιγμή t1) μεταβολή του επιτοκίου από σταθερό σε κυμαινόμενο, ή αντιστρόφως, δεν αποτελεί νέα σύμβαση, αλλά μέρος των όρων του δανείου, όπως αυτοί καθορίζονται κατά τη χρονική στιγμή t0. Ως εκ τούτου, δεν θεωρείται νέα εργασία.

27.

Είναι συνήθως αναμενόμενο ότι τα νοικοκυριά ή οι μη χρηματοοικονομικές εταιρείες θα λάβουν ολόκληρο το ποσό του δανείου, εκτός των ανακυκλούμενων δανείων ή των υπεραναλήψεων, κατά τη σύναψη της σύμβασης. Αντί της λήψης του συνολικού ποσού ενός δανείου κατά τη σύναψη της σύμβασης (χρονική στιγμή t0) μπορούν, ωστόσο, να λάβουν το εν λόγω τμηματικά, στις χρονικές στιγμές t1, t2, t3 κ.λπ. Η τμηματική λήψη του ποσού του δανείου δεν επηρεάζει τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των ΝΧΙ. Η συναπτόμενη τη χρονική στιγμή t0 σύμβαση μεταξύ ορισμένου νοικοκυριού ή μη χρηματοοικονομικής εταιρείας, αφενός, και ορισμένης μονάδας παροχής στοιχείων, αφετέρου, στην οποία καθορίζεται το επιτόκιο και το συνολικό ποσό του δανείου, καλύπτεται από τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των ΝΧΙ για τις νέες εργασίες. Εάν μετά τη χρονική στιγμή t0 λάβει χώρα επαναδιαπραγμάτευση των όρων του δανείου, θα πρέπει στα επαναδιαπραγματευθέντα δάνεια να αναγγέλλεται ολόκληρο το ποσό που χορηγήθηκε και δεν αποπληρώθηκε έως τη χρονική στιγμή της αναδιαπραγμάτευσης.

VII.    Αντιμετώπιση επισφαλών δανείων και δανείων για αναδιάρθρωση χρέους με επιτόκια χαμηλότερα εκείνων της αγοράς

28.

Τα επισφαλή δάνεια και τα δάνεια για αναδιάρθρωση χρέους με επιτόκια χαμηλότερα εκείνων της αγοράς δεν περιλαμβάνονται στα σταθμικά μέσα επιτόκια ή στον όγκο νέων εργασιών. Τα επισφαλή δάνεια ορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.25/2009 (ΕΚΤ/2008/32), το δε συνολικό 1071ποσό του δανείου που ταξινομήθηκε μερικά ή ολικά ως επισφαλές εξαιρείται από τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των ΝΧΙ. Δάνεια για αναδιάρθρωση χρέους, δηλαδή δάνεια που χορηγούνται σε οφειλέτες που βρίσκονται σε οικονομική δυσπραγία, θα πρέπει να ορίζονται σύμφωνα με τις υφιστάμενες εθνικές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Χρονικο σημειο αναφορασ

VIII.    Χρονικό σημείο αναφοράς για τα επιτόκια των ΝΧΙ επί ανεξόφλητων υπολοίπων

29.

Οι ΕθνΚΤ αποφασίζουν εάν τα επιτόκια των ΝΧΙ επί των ανεξόφλητων υπολοίπων σε εθνικό επίπεδο (δείκτες 1 έως 26 του προσαρτήματος 1) καταρτίζονται ως στιγμιαία απεικόνιση παρατηρήσεων στο τέλος της περιόδου ή ως τεκμαρτά επιτόκια που αναφέρονται στα μέσα επίπεδα περιόδου. Η περίοδος κάλυψης είναι ένας μήνας.

30.

Τα επιτόκια ανεξόφλητων υπολοίπων, τα οποία καταρτίζονται ως στιγμιαία απεικόνιση παρατηρήσεων στο τέλος του μήνα, υπολογίζονται ως σταθμικοί μέσοι των επιτοκίων που εφαρμόζονται στο υπόλοιπο των καταθέσεων και δανείων σε δεδομένη χρονική στιγμή την τελευταία ημέρα του μήνα. Την εν λόγω χρονική στιγμή, η μονάδα παροχής στοιχείων συλλέγει τα στοιχεία για τα ισχύοντα επιτόκια και τα υπόλοιπα για το σύνολο των ανεξόφλητων υπολοίπων καταθέσεων και δανείων όσον αφορά νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές εταιρείες και καταρτίζει ένα σταθμικό μέσο επιτόκιο για κάθε κατηγορία μέσου. Σε αντίθεση με τα μέσα επίπεδα του μήνα, τα επιτόκια που εφαρμόζουν τα ΝΧΙ στα ανεξόφλητα υπόλοιπα και τα οποία καταρτίζονται ως παρατηρήσεις στο τέλος του μήνα καλύπτουν μόνον όσες συμβάσεις εκκρεμούν κατά τον χρόνο συλλογής των στοιχείων.

31.

Τα επιτόκια ανεξόφλητων υπολοίπων, τα οποία καταρτίζονται ως τεκμαρτά επιτόκια που αναφέρονται στα μέσα επίπεδα του μήνα, υπολογίζονται ως κλάσματα με αριθμητή το σύνολο των δεδουλευμένων πληρωτέων τόκων καταθέσεων και των δεδουλευμένων εισπρακτέων τόκων δανείων στη διάρκεια του μήνα αναφοράς και παρονομαστή το μέσο μηνιαίο υπόλοιπο. Στο τέλος του μήνα αναφοράς η μονάδα παροχής στοιχείων αναφέρει, για κάθε κατηγορία μέσων, τους δεδουλευμένους πληρωτέους ή εισπρακτέους τόκους στη διάρκεια του μήνα και το μέσο υπόλοιπο των καταθέσεων και δανείων στη διάρκεια του ίδιου μήνα. Σε αντίθεση με ό,τι ισχύει για τις παρατηρήσεις στο τέλος του μήνα, τα επιτόκια που εφαρμόζουν τα ΝΧΙ στα ανεξόφλητα υπόλοιπα, τα οποία καταρτίζονται ως μέσα επίπεδα του μήνα, καλύπτουν επίσης τις συμβάσεις οι οποίες, αν και εκκρεμούσαν σε κάποια χρονική στιγμή στη διάρκεια του μήνα, έχουν παύσει να εκκρεμούν στο τέλος του μήνα. Το μέσο υπόλοιπο των καταθέσεων και δανείων στη διάρκεια του μήνα αναφοράς καταρτίζεται ως μέσος όρος των ημερήσιων υπολοίπων καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα. Για τις ασταθείς κατηγορίες μέσων, δηλαδή για τις καταθέσεις μίας μέρας, τις καταθέσεις υπό προειδοποίηση, το χρέος μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανακυκλούμενα δάνεια και τις υπεραναλήψεις, το μέσο μηνιαίο υπόλοιπο εξάγεται κατ’ ελάχιστον με βάση τα ημερήσια υπόλοιπα. Για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες μέσων, το μέσο μηνιαίο υπόλοιπο εξάγεται με βάση τα διαμορφούμενα σε εβδομαδιαία ή συχνότερη βάση υπόλοιπα.

IX.    Χρονικό σημείο αναφοράς για νέες εργασίες για καταθέσεις μίας ημέρας, καταθέσεις υπό προειδοποίηση, παρατεινόμενη πίστωση μέσω πιστωτικών καρτών, ανακυκλούμενα δάνεια και υπεραναλήψεις

32.

Οι ΕθνΚΤ αποφασίζουν εάν τα επιτόκια που εφαρμόζουν τα ΝΧΙ επί των καταθέσεων μίας ημέρας, των καταθέσεων υπό προειδοποίηση, της παρατεινόμενης πίστωσης μέσω πιστωτικών καρτών, των ανακυκλούμενων δανείων και των υπεραναλήψεων σε εθνικό επίπεδο (δείκτες 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 και 36 του προσαρτήματος 2) καταρτίζονται ως στιγμιαία απεικόνιση παρατηρήσεων στο τέλος περιόδου ή ως τεκμαρτά επιτόκια που αναφέρονται στα μέσα επίπεδα περιόδου. Η περίοδος κάλυψης είναι ένας μήνας.

33.

Ανάλογη της διαδικασίας κατάρτισης των επιτοκίων για τα ανεξόφλητα υπόλοιπα που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα 1 είναι η διαδικασία κατάρτισης των επιτοκίων για τις καταθέσεις μίας ημέρας, τις καταθέσεις υπό προειδοποίηση, την παρατεινόμενη πίστωση μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανακυκλούμενα δάνεια και τις υπεραναλήψεις, με βάση τις δύο μεθόδους που ακολουθούν:

α)

υπολογίζεται μια στιγμιαία απεικόνιση παρατηρήσεων στο τέλος του μήνα, δηλαδή οι σταθμικοί μέσοι των επιτοκίων που εφαρμόζονται στο υπόλοιπο αυτών των καταθέσεων και δανείων σε δεδομένη χρονική στιγμή την τελευταία ημέρα του μήνα. Την εν λόγω χρονική στιγμή, η μονάδα παροχής στοιχείων συλλέγει τα στοιχεία για τα επιτόκια και τα υπόλοιπα των καταθέσεων μίας ημέρας, των καταθέσεων υπό προειδοποίηση, της παρατεινόμενης πίστωσης μέσω πιστωτικών καρτών, των ανακυκλούμενων δανείων και των υπεραναλήψεων, που αφορούν νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, και καταρτίζει ένα σταθμικό μέσο επιτόκιο για κάθε κατηγορία μέσου. Σε αντίθεση με τα μέσα επίπεδα του μήνα, τα επιτόκια που εφαρμόζουν τα ΝΧΙ στα ανεξόφλητα υπόλοιπα και τα οποία καταρτίζονται ως παρατηρήσεις στο τέλος του μήνα καλύπτουν μόνον όσες συμβάσεις εξακολουθούν να εκκρεμούν κατά τον χρόνο συλλογής των στοιχείων·

β)

υπολογίζονται τεκμαρτά επιτόκια που αναφέρονται στα μέσα επίπεδα του μήνα, δηλαδή κλάσματα με αριθμητή τους δεδουλευμένους πληρωτέους τόκους καταθέσεων και εισπρακτέους τόκους δανείων και παρονομαστή το μέσο ημερήσιο υπόλοιπο. Στο τέλος του μήνα η μονάδα παροχής στοιχείων αναφέρει, για τις καταθέσεις μίας ημέρας, τις καταθέσεις υπό προειδοποίηση, την παρατεινόμενη πίστωση μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανακυκλούμενα δάνεια και τις υπεραναλήψεις, τους δεδουλευμένους πληρωτέους ή εισπρακτέους τόκους στη διάρκεια του μήνα και το μέσο υπόλοιπο των καταθέσεων και δανείων στη διάρκεια του ίδιου μήνα. Για τις καταθέσεις μίας ημέρας, τις καταθέσεις υπό προειδοποίηση, την παρατεινόμενη πίστωση μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανακυκλούμενα δάνεια και τις υπεραναλήψεις, το μέσο μηνιαίο υπόλοιπο εξάγεται με βάση τα ημερήσια υπόλοιπα. Σε αντίθεση με ό,τι ισχύει για τις παρατηρήσεις στο τέλος του μήνα, τα επιτόκια που εφαρμόζουν τα ΝΧΙ στα ανεξόφλητα υπόλοιπα τα οποία καταρτίζονται ως μέσα επίπεδα του μήνα καλύπτουν επίσης τις συμβάσεις οι οποίες, αν και εκκρεμούσαν σε κάποια χρονική στιγμή στη διάρκεια του μήνα, έχουν παύσει να εκκρεμούν στο τέλος του μήνα.

34.

Όσον αφορά τους λογαριασμούς που αποτελούν κατάθεση ή δάνειο, ανάλογα με το υπόλοιπό τους, όταν τα επιτόκια των ΝΧΙ καταρτίζονται ως στιγμιαία απεικόνιση παρατηρήσεων στο τέλος του μήνα, γίνεται εξέταση του υπολοίπου μόνο σε δεδομένη χρονική στιγμή της τελευταίας ημέρας του μήνα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν, τον εν λόγω μήνα, ο λογαριασμός αποτελεί κατάθεση μίας ημέρας ή υπερανάληψη. Όταν τα επιτόκια των ΝΧΙ υπολογίζονται ως τεκμαρτά επιτόκια που αναφέρονται στα μέσα επίπεδα του μήνα, εξετάζεται σε καθημερινή βάση εάν ο λογαριασμός αποτελεί κατάθεση ή δάνειο. Κατόπιν, υπολογίζεται ένας μέσος όρος των ημερήσιων πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων, με σκοπό την εξαγωγή των μέσων μηνιαίων υπολοίπων για τον παρονομαστή των τεκμαρτών επιτοκίων. Επιπλέον, στη ροή του αριθμητή γίνεται διάκριση ανάμεσα σε δεδουλευμένους πληρωτέους τόκους καταθέσεων και σε δεδουλευμένους εισπρακτέους τόκους δανείων. Οι μονάδες παροχής στοιχείων δεν αναφέρουν σταθμικά μέσα επιτόκια που συνδυάζουν (χαμηλά) επιτόκια καταθέσεων μίας ημέρας και (υψηλά) επιτόκια υπεραναλήψεων.

X.    Χρονικό σημείο αναφοράς για νέες εργασίες (εκτός των καταθέσεων μίας ημέρας, των καταθέσεων υπό προειδοποίηση, του χρέους μέσω πιστωτικών καρτών, των ανακυκλούμενων δανείων και των υπεραναλήψεων)

35.

Τα επιτόκια που εφαρμόζουν τα ΝΧΙ σε νέες εργασίες, εκτός των καταθέσεων μίας ημέρας, των καταθέσεων υπό προειδοποίηση, του χρέους μέσω πιστωτικών καρτών, των ανακυκλούμενων δανείων και των υπεραναλήψεων (σύνολο των δεικτών του προσαρτήματος 2, εκτός από τους δείκτες 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 και 36), υπολογίζονται ως μέσα επίπεδα περιόδου. Η περίοδος κάλυψης είναι ένας (ολόκληρος) μήνας.

36.

Για κάθε κατηγορία μέσων οι μονάδες παροχής στοιχείων υπολογίζουν το επιτόκιο νέων εργασιών ως σταθμικό μέσο όλων των επιτοκίων που αφορούν τη σχετική με νέες εργασίες δραστηριότητα στο πλαίσιο της οικείας κατηγορίας μέσων, στη διάρκεια του μήνα αναφοράς. Τα εν λόγω επιτόκια που αφορούν το μέσο επίπεδο του μήνα διαβιβάζονται στην ΕθνΚΤ του κράτους μέλους με νόμισμα το ευρώ (εφεξής «κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ») του οποίου η μονάδα παροχής στοιχείων είναι κάτοικος, συνοδευόμενα από τον όγκο νέων εργασιών που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο κάθε κατηγορίας μέσων στη διάρκεια του μήνα αναφοράς. Οι μονάδες παροχής στοιχείων λαμβάνουν υπόψη τη σχετική με νέες εργασίες δραστηριότητα η οποία σημειώθηκε στη διάρκεια ολόκληρου του μήνα.

37.

Όσον αφορά τους δείκτες που αναφέρονται σε επαναδιαπραγματευθέντα δάνεια που έχουν χορηγηθεί σε νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, δηλαδή τους δείκτες 88 έως 91 του προσαρτήματος 2, απαιτούνται μόνον πληροφορίες για τον όγκο νέων εργασιών. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι επαναδιαπραγματεύσεις υφιστάμενων συμβάσεων καταθέσεων και δανείων, όπως περιγράφονται στα σημεία 22 έως 27, ακόμη και στην περίπτωση που η ίδια σύμβαση καθίσταται αντικείμενο διαπραγμάτευσης περισσότερες από μία φορές στη διάρκεια του μήνα αναφοράς.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Κατηγοριεσ μεσων

XI.    Γενικές διατάξεις

38.

Οι μονάδες παροχής στοιχείων υποβάλλουν στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των ΝΧΙ για ανεξόφλητα υπόλοιπα που αφορούν τις κατηγορίες μέσων που εξειδικεύονται στο προσάρτημα 1, καθώς και για νέες εργασίες που αφορούν τις κατηγορίες μέσων που εξειδικεύονται στο προσάρτημα 2. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 16, τα επιτόκια των καταθέσεων μίας ημέρας, των καταθέσεων υπό προειδοποίηση, των ανακυκλούμενων δανείων, των υπεραναλήψεων και της παρατεινόμενης πίστωσης μέσω πιστωτικών καρτών είναι επιτόκια νέων εργασιών, παρόλο που η έννοια των τελευταίων καταλαμβάνει το σύνολο των υπολοίπων, και ως εκ τούτου περιλαμβάνονται στο προσάρτημα 2.

39.

Ορισμένες κατηγορίες μέσων από τις αναφερόμενες στα προσαρτήματα 1 και 2 δεν απαντώνται σε εθνικό επίπεδο σε ορισμένα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ και, συνεπώς, δεν λαμβάνονται υπόψη στην περίπτωση που τα πιστωτικά και άλλα ιδρύματα κάτοικοι δεν προσφέρουν κανένα προϊόν των εν λόγω κατηγοριών σε νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές εταιρείες. Στοιχεία παρέχονται εφόσον υπάρχουν εργασίες, όσο περιορισμένες και αν είναι αυτές.

40.

Για κάθε κατηγορία μέσων που ορίζεται στα προσαρτήματα 1 και 2 και απαντάται στις τραπεζικές εργασίες ανάμεσα σε πιστωτικά και άλλα ιδρύματα κατοίκους, αφενός, και σε νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές εταιρείες κατοίκους των συμμετεχόντων κρατών μελών, αφετέρου, τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των ΝΧΙ καταρτίζονται με βάση όλα τα επιτόκια που εφαρμόζονται σε όλα τα προϊόντα που εμπίπτουν στη συγκεκριμένη κατηγορία μέσων. Αυτό σημαίνει ότι οι ΕθνΚΤ δεν προσδιορίζουν συγκεκριμένη δέσμη εθνικών προϊόντων στο πλαίσιο κάθε κατηγορίας μέσων για τα οποία συλλέγονται στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των ΝΧΙ. Αντιθέτως, περιλαμβάνονται τα επιτόκια όλων των προϊόντων που προσφέρει καθεμία από τις μονάδες παροχής στοιχείων. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2007/9, της 1ης Αυγούστου 2007, σχετικά με τη νομισματική στατιστική και τη στατιστική χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και αγορών (3), οι ΕθνΚΤ δεν απαιτείται να περιλαμβάνουν στο δείγμα κάθε προϊόν που υπάρχει σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, δεν πρέπει να αποκλείουν μια ολόκληρη κατηγορία μέσων λόγω του ότι τα σχετικά ποσά είναι πολύ μικρά. Επομένως, εάν μια κατηγορία μέσων προσφέρεται από ένα μόνο ίδρυμα, το εν λόγω ίδρυμα αντιπροσωπεύεται στο δείγμα. Εάν κατά την αρχική λήψη του δείγματος συγκεκριμένη κατηγορία μέσων δεν υπάρχει σε ορισμένο συμμετέχον κράτος μέλος, στη συνέχεια όμως κάποιο ίδρυμα εισάγει ένα νέο προϊόν της εν λόγω κατηγορίας, το εν λόγω ίδρυμα περιλαμβάνεται στο δείγμα κατά τον επόμενο έλεγχο αντιπροσωπευτικότητας. Όταν δημιουργείται ένα νέο προϊόν εντός μιας υφιστάμενης κατηγορίας σε εθνικό επίπεδο, τα ιδρύματα του δείγματος περιλαμβάνουν το εν λόγω προϊόν στην επόμενη υποβολή στοιχείων, καθώς όλες οι μονάδες παροχής στοιχείων υποχρεούνται σε υποβολή στοιχείων για το σύνολο των προϊόντων τους.

41.

Εξαίρεση από την αρχή της κάλυψης όλων των επιτοκίων που εφαρμόζονται σε όλα τα προϊόντα αποτελούν τα επιτόκια των επισφαλών δανείων και των δανείων για αναδιάρθρωση χρέους. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 28, τα επισφαλή δάνεια και τα δάνεια για αναδιάρθρωση χρέους στο σύνολό τους, επί των οποίων εφαρμόζονται επιτόκια χαμηλότερα εκείνων της αγοράς (δηλαδή επιτόκια που ισχύουν για οφειλέτες που βρίσκονται σε οικονομική δυσπραγία), δεν καλύπτονται από τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των ΝΧΙ.

XII.    Ανάλυση κατά νόμισμα

42.

Τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των ΝΧΙ καλύπτουν τα επιτόκια που εφαρμόζει ο πληθυσμός παροχής στοιχείων. Δεν απαιτούνται στοιχεία για καταθέσεις και δάνεια σε νομίσματα εκτός του ευρώ στο επίπεδο του συνόλου των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ. Αυτό αντανακλάται στα προσαρτήματα 1 και 2, όπου όλοι οι δείκτες αναφέρονται σε δάνεια και καταθέσεις σε ευρώ.

XIII.    Ανάλυση κατά τομέα

43.

Με την εξαίρεση των συμφωνιών επαναγοράς, ανάλυση κατά τομέα πραγματοποιείται για όλες τις καταθέσεις και τα δάνεια που απαιτούνται για την κατάρτιση στατιστικών στοιχείων για τα επιτόκια των ΝΧΙ. Τα προσαρτήματα 1 και 2 διακρίνουν συνεπώς ανάμεσα σε δείκτες που αφορούν νοικοκυριά (περιλαμβανομένων των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά) (4) και σε δείκτες που αφορούν μη χρηματοοικονομικές εταιρείες (5). Επιπλέον, χωριστά στοιχεία υποβάλλονται για ατομικές επιχειρήσεις/συνεταιρικές επιχειρήσεις χωρίς ανεξάρτητη νομική προσωπικότητα που υπάγονται στα νοικοκυριά, αλλά μόνο σε σχέση με νέες εργασίες δανείων για «άλλους σκοπούς». Οι ΕθνΚΤ δύνανται να αίρουν την υποχρέωση χωριστής ταυτοποίησης των δανείων προς ατομικές επιχειρήσεις, όταν τα εν λόγω δάνεια αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο του 5 % του συνόλου των δανείων προς νοικοκυριά του κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ, σε όρους ανεξόφλητων υπολοίπων, όπως υπολογίζεται 1071σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 25/2009 (ΕΚΤ/2008/32).

44.

Ο δείκτης 5 στο προσάρτημα 1 και ο δείκτης 11 στο προσάρτημα 2 αφορούν τις συμφωνίες επαναγοράς. Παρόλο που η απόδοση των συμφωνιών επαναγοράς δεν είναι σε όλα τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ ανεξάρτητη του τομέα, δεν απαιτείται κατά τομέα ανάλυση των εν λόγω συμφωνιών στο επίπεδο του συνόλου των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ, δηλαδή ανάλυση κατά νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές εταιρείες. Επιπλέον, δεν απαιτείται ανάλυση κατά διάρκεια στο επίπεδο του συνόλου των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ, διότι οι συμφωνίες επαναγοράς θεωρούνται κατά κύριο λόγο πολύ βραχυπρόθεσμα μέσα. Το επιτόκιο που εφαρμόζουν τα ΝΧΙ στις συμφωνίες επαναγοράς αναφέρεται σε αμφότερους τους τομείς αδιακρίτως.

45.

Οι δείκτες 5 και 6 στο προσάρτημα 2 αφορούν καταθέσεις υπό προειδοποίηση, τις οποίες τηρούν νοικοκυριά. Ωστόσο, στο επίπεδο του συνόλου των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ το επιτόκιο και ο συντελεστής στάθμισης των καταθέσεων υπό προειδοποίηση αφορούν καταθέσεις υπό προειδοποίηση, τόσο των νοικοκυριών όσο και των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών —δηλαδή οι δύο τομείς συγχωνεύονται, αλλά κατανέμονται στα νοικοκυριά. Δεν απαιτείται ανάλυση κατά τομέα στο επίπεδο του συνόλου των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ.

XIV.    Ανάλυση κατά είδος μέσου

46.

Η ανάλυση κατά μέσο για τα επιτόκια των ΝΧΙ και οι ορισμοί των ειδών μέσων συνάδουν προς τις κατηγορίες στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του δεύτερου μέρους, παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 25/2009 (ΕΚΤ/2008/32), εκτός αν άλλως ορίζεται στα ακόλουθα σημεία 47 έως 55.1071

47.

Τα επιτόκια που εφαρμόζουν τα ΝΧΙ στις καταθέσεις μίας ημέρας (δείκτες 1 και 7 στο προσάρτημα 2) καλύπτουν όλες τις καταθέσεις μίας ημέρας, έντοκες ή άτοκες. Επομένως, οι καταθέσεις μίας ημέρας με μηδενικό επιτόκιο περιλαμβάνονται στα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των ΝΧΙ.

48.

Για τους σκοπούς της κατάρτισης στατιστικών στοιχείων για τα επιτόκια των ΝΧΙ, τα ανακυκλούμενα δάνεια και οι υπεραναλήψεις (δείκτες 12 και 23 στο προσάρτημα 2) έχουν την ίδια έννοια με την προβλεπόμενη στο δεύτερο μέρος, παράρτημα ΙΙ του 1071κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 25/2009 (ΕΚΤ/2008/32), ανεξαρτήτως της αρχικής περιόδου καθορισμού του επιτοκίου τους. Καθώς αποτελούν μέρος των λοιπών επιβαρύνσεων (π.χ. με τη μορφή ειδικών εξόδων), οι ποινές που επιβάλλονται επί των υπεραναλήψεων δεν περιλαμβάνονται στο ΕΣΕ, όπως ορίζεται στο σημείο 1, διότι το εν λόγω είδος επιτοκίου καλύπτει μόνον το επιτόκιο των δανείων. Η παροχή στοιχείων για δάνεια υπό την εν λόγω κατηγορία αποκλείει την παροχή στοιχείων για τα ίδια δάνεια υπό οποιαδήποτε άλλη κατηγορία νέων εργασιών.

49.

Για τους σκοπούς της κατάρτισης στατιστικών στοιχείων για τα επιτόκια των ΝΧΙ, η πίστωση μέσω πιστωτικών καρτών έχει την ίδια έννοια με την προβλεπόμενη στο δεύτερο μέρος, 1071παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 25/2009 (ΕΚΤ/2008/32). Στοιχεία για το επιτόκιο παρέχονται μόνο σε σχέση με την παρατεινόμενη πίστωση μέσω πιστωτικών καρτών των δεικτών 32 και 36. Σε σχέση με την πίστωση διευκόλυνσης μέσω πιστωτικών καρτών δεν παρέχονται χωριστά στοιχεία για το επιτόκιο, καθώς αυτό ανέρχεται εξ ορισμού σε 0 %. Ωστόσο, η ανεξόφλητη πίστωση διευκόλυνσης μέσω πιστωτικών καρτών αποτελεί μέρος των στατιστικών στοιχείων για τα επιτόκια των ΝΧΙ σε σχέση με τα ανεξόφλητα υπόλοιπα, όπως και η ανεξόφλητη παρατεινόμενη πίστωση μέσω πιστωτικών καρτών. Στοιχεία για την παρατεινόμενη πίστωση και την πίστωση διευκόλυνσης μέσω πιστωτικών καρτών δεν παρέχονται υπό καμία άλλη κατηγορία νέων εργασιών.

50.

Για τους σκοπούς της κατάρτισης στατιστικών στοιχείων για τα επιτόκια των ΝΧΙ, οι νέες εργασίες δανείων προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες (εκτός των ανακυκλούμενων δανείων, των υπεραναλήψεων και του χρέους μέσω πιστωτικών καρτών), δηλαδή οι δείκτες 37 έως 54, 80, 82, 84 και 91 στο προσάρτημα 2, περιλαμβάνουν όλα —ανεξαρτήτως ύψους— τα χορηγούμενα σε επιχειρήσεις δάνεια, εκτός του χρέους μέσω πιστωτικών καρτών, των ανακυκλούμενων δανείων και των υπεραναλήψεων, οι δε δείκτες 62 έως 79, 81, 83 και 85 αναφέρονται σε εξασφαλισμένα δάνεια κατά τους ορισμούς του σημείου 64. Τα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, στο προσάρτημα 1 για τα ανεξόφλητα υπόλοιπα, έχουν την ίδια έννοια με την προβλεπόμενη 1071στο δεύτερο μέρος, παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 25/2009 (ΕΚΤ/2008/32) και καλύπτουν τα ανακυκλούμενα δάνεια, τις υπεραναλήψεις και το χρέος μέσω πιστωτικών καρτών.

51.

Για τους σκοπούς της κατάρτισης στατιστικών στοιχείων για τα επιτόκια των ΝΧΙ, οι νέες εργασίες καταναλωτικών δανείων προς νοικοκυριά, δηλαδή οι δείκτες 13 έως 15, 30 και 88 στο προσάρτημα 2, ορίζονται ως δάνεια, εκτός του χρέους μέσω πιστωτικών καρτών, των ανακυκλούμενων δανείων και των υπεραναλήψεων, τα οποία χορηγούνται για την προσωπική κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών, οι δε δείκτες 55 έως 57 αναφέρονται σε εξασφαλισμένα δάνεια κατά τους ορισμούς του σημείου 64. Τα καταναλωτικά δάνεια, στο προσάρτημα 1 για τα ανεξόφλητα υπόλοιπα, έχουν την ίδια έννοια με την προβλεπόμενη στο δεύτερο μέρος, παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 25/2009 1071(ΕΚΤ/2008/32) και καλύπτουν τα ανακυκλούμενα δάνεια, τις υπεραναλήψεις και το χρέος μέσω πιστωτικών καρτών.

52.

Για τους σκοπούς της κατάρτισης στατιστικών στοιχείων για τα επιτόκια των ΝΧΙ, οι νέες εργασίες δανείων προς νοικοκυριά για αγορά κατοικίας, δηλαδή οι δείκτες 16 έως 19, 31 και 89 στο προσάρτημα 2, ορίζονται ως πιστώσεις, εκτός των ανακυκλούμενων δανείων, των υπεραναλήψεων ή του χρέους μέσω πιστωτικών καρτών, οι οποίες χορηγούνται για επενδύσεις στον στεγαστικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής κατοικιών, θέσεων στάθμευσης και της διενέργειας βελτιωτικών εργασιών (ανακαίνιση). Τα δάνεια προς νοικοκυριά για αγορά κατοικίας, στο προσάρτημα 1 για τα ανεξόφλητα υπόλοιπα, έχουν την ίδια έννοια με την προβλεπόμενη στο δεύτερο μέρος, παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 25/2009 (ΕΚΤ/2008/32) 1071και καλύπτουν τα ανακυκλούμενα δάνεια, τις υπεραναλήψεις και το χρέος μέσω πιστωτικών καρτών.

53.

Για τους σκοπούς της κατάρτισης στατιστικών στοιχείων για τα επιτόκια των ΝΧΙ, οι νέες εργασίες δανείων προς νοικοκυριά για άλλους σκοπούς, δηλαδή οι δείκτες 20 έως 22, 33 έως 35 και 90 στο προσάρτημα 2, ορίζονται ως δάνεια, εκτός των ανακυκλούμενων δανείων, των υπεραναλήψεων ή του χρέους μέσω πιστωτικών καρτών, τα οποία χορηγούνται για επαγγελματικούς σκοπούς, ενοποίηση χρέους, εκπαίδευση κ.λπ. Τα λοιπά δάνεια προς νοικοκυριά, στο προσάρτημα 1 για τα ανεξόφλητα υπόλοιπα, έχουν την ίδια έννοια με την προβλεπόμενη στο δεύτερο μέρος, παράρτημα ΙΙ του 1071κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 25/2009 (ΕΚΤ/2008/32) και καλύπτουν τα ανακυκλούμενα δάνεια, τις υπεραναλήψεις και το χρέος μέσω πιστωτικών καρτών.

54.

Όσον αφορά τα επιτόκια που εφαρμόζουν τα ΝΧΙ στα ανεξόφλητα υπόλοιπα, τα καταναλωτικά δάνεια, σε συνδυασμό με τα δάνεια προς νοικοκυριά για αγορά κατοικίας και τα λοιπά δάνεια προς νοικοκυριά για άλλους σκοπούς, καλύπτουν όλα τα δάνεια τα οποία πιστωτικά και άλλα ιδρύματα κάτοικοι χορηγούν σε νοικοκυριά, συμπεριλαμβανομένων των ανακυκλούμενων δανείων, των υπεραναλήψεων και του χρέους μέσω πιστωτικών καρτών.

55.

Όσον αφορά τα επιτόκια που εφαρμόζουν τα ΝΧΙ στις νέες εργασίες, την παρατεινόμενη πίστωση μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανακυκλούμενα δάνεια, τις υπεραναλήψεις, τα καταναλωτικά δάνεια προς νοικοκυριά, τα δάνεια προς νοικοκυριά για αγορά κατοικίας και για άλλους σκοπούς καλύπτουν όλα τα δάνεια, πλην της πίστωσης διευκόλυνσης μέσω πιστωτικών καρτών, τα οποία χορηγούν σε νοικοκυριά τα πιστωτικά και άλλα ιδρύματα κάτοικοι. Η πίστωση διευκόλυνσης μέσω πιστωτικών καρτών δεν αναγγέλλεται χωριστά υπό τις νέες εργασίες στα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των ΝΧΙ, αλλά ως μέρος των αντίστοιχων στοιχείων για τα ανεξόφλητα υπόλοιπα.

XV.    Ανάλυση κατά κατηγορία ύψους υπολοίπων

56.

Όσον αφορά τα λοιπά δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, δηλαδή τους δείκτες 37 έως 54 και 62 έως 85 στο προσάρτημα 2, γίνεται διάκριση σε τρεις κατηγορίες βάσει του ύψους των υπολοίπων: α) «έως και 0,25 εκατ. ευρώ», β) «άνω του 0,25 εκατ. ευρώ έως και 1 εκατ. ευρώ» και γ) «άνω του 1 εκατ. ευρώ». Το ύψος του υπολοίπου (ποσό) αναφέρεται σε μεμονωμένη δανειακή συναλλαγή που λογίζεται ως νέα εργασία, και όχι στο σύνολο των εργασιών που διεξάγονται ανάμεσα στη μη χρηματοοικονομική εταιρεία και τη μονάδα παροχής στοιχείων.

XVI.    Ανάλυση κατά αρχική και εναπομένουσα διάρκεια, περιόδους προειδοποίησης και επανακαθορισμού του επιτοκίου ή αρχικού καθορισμού του επιτοκίου

57.

Ανάλογα με το είδος του μέσου και με κατά πόσον τα επιτόκια των ΝΧΙ αφορούν ανεξόφλητα υπόλοιπα ή νέες εργασίες, παρέχεται ανάλυση των στατιστικών στοιχείων κατά αρχική και εναπομένουσα διάρκεια, περίοδο προειδοποίησης και επανακαθορισμού του επιτοκίου και/ή αρχική περίοδο καθορισμού του επιτοκίου. Οι εν λόγω αναλύσεις αναφέρονται σε χρονικές ζώνες ή φάσματα. Για παράδειγμα, το επιτόκιο μιας κατάθεσης προθεσμίας έως δύο ετών αναφέρεται σε ένα μέσο επιτόκιο που εφαρμόζεται στο σύνολο των καταθέσεων αρχικής διάρκειας που κυμαίνεται από δύο ημέρες έως δύο έτη κατ’ ανώτατο όριο, σταθμιζόμενο με βάση το ύψος της κατάθεσης.

58.

Η ανάλυση κατά αρχική και εναπομένουσα διάρκεια, καθώς και κατά περίοδο προειδοποίησης και επανακαθορισμού του επιτοκίου συνάδει με τους ορισμούς που προβλέπονται στο δεύτερο μέρος, παράρτημα ΙΙ του κανονισμού 1071(ΕΚ) αριθ. 25/2009 (ΕΚΤ/2008/32). Ανάλυση κατά αρχική διάρκεια πραγματοποιείται για όλες τις κατηγορίες καταθέσεων που αφορούν ανεξόφλητα υπόλοιπα, εκτός των συμφωνιών επαναγοράς, και για όλες τις κατηγορίες δανείων που αφορούν ανεξόφλητα υπόλοιπα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προσάρτημα 1. Ανάλυση κατά αρχική διάρκεια σε συνδυασμό με την εναπομένουσα διάρκεια και τον επόμενο επανακαθορισμό του επιτοκίου πραγματοποιείται για τους δείκτες 15 έως 26, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προσάρτημα 1. Ανάλυση κατά αρχική διάρκεια πραγματοποιείται επίσης για τις νέες εργασίες καταθέσεων προθεσμίας, ενώ ανάλυση κατά περίοδο προειδοποίησης πραγματοποιείται για τις νέες εργασίες καταθέσεων υπό προειδοποίηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προσάρτημα 2. Τα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες με αρχική περίοδο καθορισμού επιτοκίου έως ενός έτους και αρχική διάρκεια άνω του ενός έτους αναγγέλλονται χωριστά για κάθε κατηγορία δανείου συγκεκριμένου ύψους που αναφέρεται στο σημείο 56, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προσάρτημα 2.

59.

Τα επιτόκια δανεισμού που αφορούν νέες εργασίες, εκτός από τους δείκτες 88 έως 91 στο προσάρτημα 2 όσον αφορά τα επαναδιαπραγματευθέντα δάνεια, αναλύονται με βάση την αρχική περίοδο καθορισμού του επιτοκίου που προβλέπεται στη σύμβαση. Για τους σκοπούς της κατάρτισης στατιστικών στοιχείων για τα επιτόκια των ΝΧΙ, ως αρχική περίοδος καθορισμού του επιτοκίου ορίζεται η προκαθοριζόμενη, κατά τη σύναψη της σύμβασης, χρονική περίοδος, στη διάρκεια της οποίας το ύψος του επιτοκίου πρόκειται να παραμείνει αμετάβλητο. Η αρχική περίοδος καθορισμού του επιτοκίου μπορεί να είναι μικρότερη από την αρχική διάρκεια του δανείου ή ίση με αυτή. Το ύψος του επιτοκίου θεωρείται αμετάβλητο, μόνον όταν το επίπεδο ορισμού του είναι ακριβές, π.χ. 10 %, ή όταν ορίζεται ως διαφορά σε σχέση με ένα επιτόκιο αναφοράς σε καθορισμένη χρονική στιγμή, π.χ. ως επιτόκιο Euribor έξι μηνών πλέον δύο εκατοστιαίων μονάδων, σε συγκεκριμένη προκαθορισμένη ημερομηνία και χρονική στιγμή. Όταν κατά τη σύναψη της σύμβασης μεταξύ του νοικοκυριού ή της μη χρηματοοικονομικής εταιρείας και της μονάδας παροχής στοιχείων συμφωνείται ορισμένη διαδικασία υπολογισμού του επιτοκίου δανεισμού για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, όταν π.χ. συμφωνείται επιτόκιο Εuribor έξι μηνών, πλέον δύο εκατοστιαίων μονάδων, για τριετή περίοδο, δεν πρόκειται για αρχικό καθορισμό επιτοκίου για τρία χρόνια αλλά για έξι μήνες, διότι το ύψος του επιτοκίου είναι δυνατό να μεταβάλλεται κάθε εξάμηνο στη διάρκεια της τριετίας. Στα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των ΝΧΙ για νέες δανειακές εργασίες αντανακλάται μόνον το επιτόκιο που συμφωνείται για την αρχική περίοδο καθορισμού του επιτοκίου κατά τη σύναψη της σύμβασης ή κατόπιν επαναδιαπραγμάτευσης των όρων του δανείου. Εάν, μετά από την παρέλευση της εν λόγω αρχικής περιόδου καθορισμού, το επιτόκιο μετατραπεί αυτομάτως σε κυμαινόμενο επιτόκιο, αυτό δεν αντανακλάται στα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των ΝΧΙ για νέες εργασίες αλλά μόνον στα σχετικά στατιστικά στοιχεία επιτοκίων για ανεξόφλητα υπόλοιπα.

60.

Όσον αφορά τα δάνεια προς νοικοκυριά διακρίνονται οι ακόλουθες περίοδοι αρχικού καθορισμού του επιτοκίου:

 

Όσον αφορά τα καταναλωτικά δάνεια και τα δάνεια για άλλους σκοπούς προς νοικοκυριά:

κυμαινόμενο επιτόκιο και αρχικός καθορισμός επιτοκίου έως (και) ενός έτους,

αρχικός καθορισμός επιτοκίου άνω του ενός έτους έως (και) πέντε ετών, και

αρχικός καθορισμός επιτοκίου άνω των πέντε ετών.

 

Όσον αφορά τα δάνεια προς νοικοκυριά για αγορά κατοικίας:

κυμαινόμενο επιτόκιο και αρχικός καθορισμός επιτοκίου έως (και) ενός έτους,

αρχικός καθορισμός επιτοκίου άνω του ενός έτους έως (και) πέντε ετών,

αρχικός καθορισμός επιτοκίου άνω των πέντε ετών έως (και) δέκα ετών, και

αρχικός καθορισμός επιτοκίου άνω των δέκα ετών.

61.

Όσον αφορά δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες έως 0,25 εκατ. ευρώ, άνω του 0,25 εκατ. ευρώ έως 1 εκατ. ευρώ και άνω του 1 εκατ. ευρώ διακρίνονται οι ακόλουθες περίοδοι αρχικού καθορισμού του επιτοκίου:

κυμαινόμενο επιτόκιο και αρχικός καθορισμός επιτοκίου έως (και) τριών μηνών,

αρχικός καθορισμός επιτοκίου άνω των τριών μηνών έως (και) ενός έτους,

αρχικός καθορισμός επιτοκίου άνω του ενός έτους έως (και) τριών ετών,

αρχικός καθορισμός επιτοκίου άνω των τριών ετών έως (και) πέντε ετών,

αρχικός καθορισμός επιτοκίου άνω των πέντε ετών έως (και) δέκα ετών, και

αρχικός καθορισμός επιτοκίου άνω των δέκα ετών.

62.

Για τους σκοπούς της κατάρτισης των στατιστικών στοιχείων για τα επιτόκια των ΝΧΙ, ως «κυμαινόμενο επιτόκιο» ορίζεται το επιτόκιο που υπόκειται σε αναθεώρηση σε συνεχή βάση, π.χ. καθημερινά, ή κατά τη διακριτική ευχέρεια των ΝΧΙ πλην των κεντρικών τραπεζών και των ΑΚΧΑ.

XVII.    Ανάλυση κατά δάνεια που καλύπτονται με ασφάλειες και/ή εγγυήσεις

63.

Τα δάνεια προς νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές εταιρείες που καλύπτονται με ασφάλειες και/ή εγγυήσεις αναγγέλλονται επιπλέον χωριστά για όλες τις κατηγορίες των στατιστικών στοιχείων επιτοκίων των ΝΧΙ για νέες εργασίες, εκτός της παρατεινόμενης πίστωσης μέσω πιστωτικών καρτών, των ανακυκλούμενων δανείων, των υπεραναλήψεων και της χορήγησης δανείων για άλλους σκοπούς. Επίσης, δεν απαιτείται ανάλυση βάσει των ασφαλειών/εγγυήσεων για τους δείκτες που αφορούν τον όγκο νέων εργασιών των επαναδιαπραγματευθέντων δανείων.

64.

Για τους σκοπούς της κατάρτισης των στατιστικών στοιχείων για τα επιτόκια των ΝΧΙ, η ανάλυση των δανείων βάσει των ασφαλειών/εγγυήσεων περιλαμβάνει το συνολικό ύψος νέων εργασιών δανείων, τα οποία ασφαλίζονται με τη μέθοδο της «χρηματοδοτούμενης πιστωτικής προστασίας», όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 58 και στα άρθρα 197 έως 200 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων (6) και/ή για τα οποία παρέχεται εγγύηση με τη μέθοδο της «μη χρηματοδοτούμενης πιστωτικής προστασίας», όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 59 και στα άρθρα 201, 202 και 203 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, με τέτοιο τρόπο ώστε η αξία της ασφάλειας και/ή της εγγύησης να είναι μεγαλύτερη από το συνολικό ύψος του δανείου ή ίση με αυτό. Σε περίπτωση που ορισμένο ΝΧΙ, πλην των κεντρικών τραπεζών και των ΑΚΧΑ, εφαρμόζει για τους σκοπούς εποπτείας σύστημα διαφορετικό της «τυποποιημένης προσέγγισης», όπως αυτή ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013, μπορεί να ακολουθεί την ίδια μέθοδο για την παροχή των στοιχείων για δάνεια που περιλαμβάνονται στην εν λόγω ανάλυση.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

Υποχρεώσεις παροχής στοιχείων

65.

Για την εξαγωγή συγκεντρωτικών μεγεθών που αφορούν όλα τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, για καθεμία από τις κατηγορίες μέσων που αναφέρονται στα προσαρτήματα 1 και 2 εφαρμόζονται τρία επίπεδα συγκέντρωσης.

XVIII.    Στατιστικές πληροφορίες σε επίπεδο μονάδων παροχής στοιχείων

66.

Η συγκέντρωση σε πρώτο επίπεδο διενεργείται από τις μονάδες παροχής στοιχείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σημεία 67 έως 72. Πάντως, οι ΕθνΚΤ μπορούν ακόμη να απαιτούν από τις μονάδες παροχής στοιχείων να παρέχουν στοιχεία σε επίπεδο επιμέρους καταθέσεων και δανείων. Τα στοιχεία υποβάλλονται στην ΕθνΚΤ του κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ του οποίου η μονάδα παροχής στοιχείων είναι κάτοικος.

67.

Όταν τα επιτόκια ανεξόφλητων υπολοίπων (δείκτες 1 έως 26 στο προσάρτημα 1) καταρτίζονται ως στιγμιαία απεικόνιση παρατηρήσεων στο τέλος του μήνα, οι μονάδες παροχής στοιχείων αναφέρουν, για καθεμία από τις κατηγορίες μέσων, ένα σταθμικό μέσο επιτόκιο που αναφέρεται στην τελευταία ημέρα του μήνα.

68.

Όταν τα επιτόκια ανεξόφλητων υπολοίπων (δείκτες 1 έως 26 στο προσάρτημα 1) καταρτίζονται ως τεκμαρτά επιτόκια που αναφέρονται στα μέσα επίπεδα του μήνα, οι μονάδες παροχής στοιχείων αναφέρουν, για καθεμία από τις κατηγορίες μέσων, τους δεδουλευμένους πληρωτέους ή εισπρακτέους τόκους στη διάρκεια του μήνα και το μέσο υπόλοιπο των καταθέσεων και δανείων στη διάρκεια του ίδιου μήνα.

69.

Όταν τα επιτόκια των καταθέσεων μίας ημέρας, των καταθέσεων υπό προειδοποίηση, της παρατεινόμενης πίστωσης μέσω πιστωτικών καρτών, των ανακυκλούμενων δανείων και των υπεραναλήψεων (δείκτες 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 και 36 στο προσάρτημα 2) καταρτίζονται ως στιγμιαία απεικόνιση παρατηρήσεων στο τέλος του μήνα, οι μονάδες παροχής στοιχείων αναφέρουν, για καθεμία από τις κατηγορίες μέσων, ένα σταθμικό μέσο επιτόκιο που αναφέρεται στην τελευταία ημέρα του μήνα.

70.

Όταν τα επιτόκια των καταθέσεων μίας ημέρας, των καταθέσεων υπό προειδοποίηση, της παρατεινόμενης πίστωσης μέσω πιστωτικών καρτών, των ανακυκλούμενων δανείων και των υπεραναλήψεων (δείκτες 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 και 36 στο προσάρτημα 2) καταρτίζονται ως τεκμαρτά επιτόκια που αναφέρονται στα μέσα επίπεδα του μήνα, οι μονάδες παροχής στοιχείων αναφέρουν, για καθεμία από τις κατηγορίες μέσων, τους δεδουλευμένους πληρωτέους ή εισπρακτέους τόκους στη διάρκεια του μήνα και το μέσο υπόλοιπο των καταθέσεων και δανείων στη διάρκεια του ίδιου μήνα.

71.

Για καθεμία από τις κατηγορίες μέσων που αφορούν νέες εργασίες (δείκτες 2 έως 4, 8 έως 11, 13 έως 22, 30 έως 31, 33 έως 35 και 37 έως 85, στο προσάρτημα 2), οι μονάδες παροχής στοιχείων αναφέρουν ένα σταθμικό μέσο επιτόκιο. Επιπλέον, για καθέναν από τους δείκτες 2 έως 4, 8 έως 11, 13 έως 22, 33 έως 35 και 37 έως 85, στο προσάρτημα 2, οι μονάδες παροχής στοιχείων αναφέρουν τον όγκο νέων εργασιών που διεξάγονται στο πλαίσιο κάθε κατηγορίας μέσων στη διάρκεια του μήνα. Για τις κατηγορίες μέσων που αφορούν τα επαναδιαπραγματευθέντα δάνεια που έχουν χορηγηθεί σε νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές εταιρείες (δείκτες 88 έως 91, στο προσάρτημα 2), απαιτούνται μόνον πληροφορίες για τον όγκο νέων εργασιών.

72.

Τα πιστωτικά και άλλα ιδρύματα, στα οποία η ΕθνΚΤ επιτρέπει να υποβάλλουν στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των ΝΧΙ από κοινού, ως ομάδα, λογίζονται ως μία μονάδα παροχής στοιχείων και υποβάλλουν τα οριζόμενα στα σημεία 67 έως 71 στοιχεία για την ομάδα ως σύνολο. Επιπλέον, οι εν λόγω μονάδες παροχής στοιχείων αναφέρουν, με ετήσια συχνότητα, τον αριθμό των ιδρυμάτων παροχής στοιχείων της ομάδας και τη διακύμανση των επιτοκίων κάθε κατηγορίας μέσων για τα παραπάνω ιδρύματα. Ο αριθμός των μονάδων παροχής στοιχείων της ομάδας και η παραπάνω διακύμανση αφορούν το μήνα του Οκτωβρίου και διαβιβάζονται με τα στοιχεία του Οκτωβρίου.

XIX.    Εθνικά σταθμικά μέσα επιτόκια και συγκεντρωτικά αποτελέσματα για τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ

73.

Η συγκέντρωση σε δεύτερο επίπεδο διενεργείται από τις ΕθνΚΤ. Αυτές συγκεντρώνουν για κάθε κατηγορία μέσων, με τη μορφή ενός εθνικού σταθμικού μέσου επιτοκίου, τα επιτόκια και τον σχετικό όγκο των εργασιών για το σύνολο των οικείων εθνικών μονάδων παροχής στοιχείων. Τα στοιχεία υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Η σε τελικό επίπεδο συγκέντρωση των κατηγοριών μέσων ανά κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ αφορά το σύνολο των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ και διενεργείται από την ΕΚΤ.


(1)  ΕΕ L 133 της 22.5.2008, σ. 66.

(2)  Προκειμένου για τα δάνεια καταναλωτικής πίστης και τα δάνεια προς νοικοκυριά για αγορά κατοικίας, οι ΕθνΚΤ μπορούν να χορηγούν παρέκκλιση στα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά.

(3)  ΕΕ L 341 της 27.12.2007, σ. 1.

(4)  Συνδυασμός των τομέων S.14 και S.15, όπως ορίζεται στο ΕΣΛ 2010 που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 174 της 26.6.2013, σ. 1).

(5)  S.11, όπως ορίζεται στο ΕΣΛ 2010.

(6)  ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1.

Προσάρτημα 1

Κατηγορίες μέσων για τα επιτόκια ανεξόφλητων υπολοίπων

Για καθεμία από τις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στον πίνακα 1 παρέχεται σε μηνιαία βάση το ΕΣΕ ή η ΠΕΣ.

Πίνακας 1

 

Τομέας

Είδος μέσου

Αρχική διάρκεια

Εναπομένουσα διάρκεια

Επανακαθορισμός επιτοκίου

Δείκτης ανεξόφλητου υπολοίπου

Υποχρέωση παροχής στοιχείων

Καταθέσεις σε ευρώ

Από νοικοκυριά

Προθεσμίας

Έως 2 ετών

 

 

1

ΕΣΕ

Άνω των δύο ετών

 

 

2

ΕΣΕ

Από μη χρηματοοικονομικές εταιρείες

Προθεσμίας

Έως 2 ετών

 

 

3

ΕΣΕ

Άνω των 2 ετών

 

 

4

ΕΣΕ

Συμφωνίες επαναγοράς

 

 

5

ΕΣΕ

Δάνεια σε ευρώ

Προς νοικοκυριά

Για αγορά κατοικίας

Έως 1 έτους

 

 

6

ΕΣΕ

Άνω του 1 έτους και έως 5 ετών

 

 

7

ΕΣΕ

Άνω των 5 ετών

 

 

8

ΕΣΕ

Καταναλωτικά και για άλλους σκοπούς

Έως 1 έτους

 

 

9

ΕΣΕ

Άνω του 1 έτους και έως 5 ετών

 

 

10

ΕΣΕ

Άνω των 5 ετών

 

 

11

ΕΣΕ

Σύνολο

Άνω του 1 έτους

 

 

15

ΕΣΕ

έως 1 έτος

 

16

ΕΣΕ

άνω του 1 έτους

στους επόμενους 12 μήνες

17

ΕΣΕ

Άνω των 2 ετών

 

 

18

ΕΣΕ

έως 2 έτη

 

19

ΕΣΕ

άνω των 2 ετών

στους επόμενους 24 μήνες

20

ΕΣΕ

Προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες

Έως 1 έτους

 

 

12

ΕΣΕ

Άνω του 1 έτους και έως 5 ετών

 

 

13

ΕΣΕ

Άνω των 5 ετών

 

 

14

ΕΣΕ

Άνω του 1 έτους

 

 

21

ΕΣΕ

έως 1 έτος

 

22

ΕΣΕ

άνω του 1 έτους

στους επόμενους 12 μήνες

23

ΕΣΕ

Άνω των 2 ετών

 

 

24

ΕΣΕ

έως 2 έτη

 

25

ΕΣΕ

άνω των 2 ετών

στους επόμενους 24 μήνες

26

ΕΣΕ

Προσάρτημα 2

Το ΕΣΕ ή η ΠΕΣ αναγγέλλεται σε μηνιαία βάση για τις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στους πίνακες 2, 3, και 4. Όπου οι πίνακες περιέχουν την ένδειξη «ποσό», η αναγγελία του ΕΣΕ συνοδεύεται από τον σχετικό όγκο εργασιών. Για τις κατηγορίες που αφορούν τα επαναδιαπραγματευθέντα δάνεια στον πίνακα 6, απαιτούνται μόνον πληροφορίες για τον όγκο νέων εργασιών.

Η αναγγελία στοιχείων για οποιαδήποτε από τις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στους πίνακες 2 (εκτός από τους δείκτες 33 έως 35), 3, 5 και 6 αποκλείει την αναγγελία τους υπό τις υπόλοιπες κατηγορίες του ίδιου πίνακα. Έτσι, ένα δάνειο που αναγγέλλεται υπό οποιονδήποτε δείκτη του πίνακα 2 (εκτός από τους δείκτες 33 έως 35) και/ή του πίνακα 3 και/ή του πίνακα 5 και/ή του πίνακα 6 δεν αναγγέλλεται εκ νέου υπό άλλο δείκτη του ίδιου πίνακα, εκτός από τα δάνεια που αναγγέλλονται υπό τους δείκτες 33 έως 35, τα οποία αναγγέλλονται και υπό τους δείκτες 20 έως 22.

Όλα τα δάνεια που αναγγέλλονται υπό οποιαδήποτε κατηγορία του πίνακα 3 πρέπει να εμφανίζονται και στις αντίστοιχες κατηγορίες του πίνακα 2. Οι δείκτες του πίνακα 4 αποτελούν επιμέρους δείκτες του πίνακα 2 και, εάν είναι εξασφαλισμένα, του πίνακα 3. Συνεπώς, κάθε δάνειο που αναγγέλλεται υπό τον πίνακα 4 πρέπει να εμφανίζεται και στους πίνακες 2 και 3, ανάλογα με την περίπτωση. Τα δάνεια που αναγγέλλονται υπό οποιαδήποτε κατηγορία του πίνακα 6 πρέπει να εμφανίζονται και στην κατάλληλη κατηγορία του πίνακα 2 και, κατά περίπτωση, στους πίνακες 3 και 4.

Ο πίνακας 5 αφορά μόνο το ΣΕΠΕ. Τα δάνεια που καταγράφονται στον πίνακα 5 πρέπει να καταγράφονται επίσης στους πίνακες 2, 3, 4 και 6, ανάλογα με την περίπτωση, λαμβανομένης υπόψη της διαφορετικής μεθοδολογίας που ισχύει για το ΣΕΠΕ, κατά τα αναφερόμενα στο σημείο 9.

Για τις καταθέσεις μίας ημέρας, τις καταθέσεις υπό προειδοποίηση, τα ανακυκλούμενα δάνεια, τις υπεραναλήψεις και την παρατεινόμενη πίστωση μέσω πιστωτικών καρτών (δείκτες 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32, 36) η έννοια των νέων εργασιών επεκτείνεται στο συνολικό ποσό, δηλαδή στα ανεξόφλητα υπόλοιπα.

Πίνακας 2

 

Τομέας

Είδος μέσου

Αρχική διάρκεια, περίοδος προειδοποίησης, αρχική περίοδος καθορισμού επιτοκίου

Δείκτης νέων εργασιών

Υποχρέωση παροχής στοιχείων

Καταθέσεις σε ευρώ

Από νοικοκυριά

Μίας ημέρας

1

ΕΣΕ

Προθεσμίας

Προθεσμία έως 1 έτους

2

ΕΣΕ, ποσό

Προθεσμία άνω του 1 έτους και έως 2 ετών

3

ΕΣΕ, ποσό

Προθεσμία άνω των 2 ετών

4

ΕΣΕ, ποσό

Υπό προειδοποίηση (1)

Προειδοποίηση διάρκειας έως 3 μηνών

5

ΕΣΕ

Προειδοποίηση διάρκειας άνω των 3 μηνών

6

ΕΣΕ

Από μη χρηματοοικονομικές εταιρείες

Μίας ημέρας

7

ΕΣΕ

Προθεσμίας

Προθεσμία έως 1 έτους

8

ΕΣΕ, ποσό

Προθεσμία άνω του 1 έτους και έως 2 ετών

9

ΕΣΕ, ποσό

Προθεσμία άνω των 2 ετών

10

ΕΣΕ, ποσό

Συμφωνίες επαναγοράς

11

ΕΣΕ, ποσό

Δάνεια σε ευρώ

Προς νοικοκυριά

Ανακυκλούμενα δάνεια και υπεραναλήψεις

12

ΕΣΕ

Παρατεινόμενη πίστωση μέσω πιστωτικών καρτών

32

ΕΣΕ

Καταναλωτικά

Κυμαινόμενο επιτόκιο και περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου έως 1 έτους

13

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω του 1 έτους και έως 5 ετών

14

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 5 ετών

15

ΕΣΕ, ποσό

Για αγορά κατοικίας

Κυμαινόμενο επιτόκιο και περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου έως 1 έτους

16

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω του 1 έτους και έως 5 ετών

17

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 5 ετών και έως 10 ετών

18

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 10 ετών

19

ΕΣΕ, ποσό

Για άλλους σκοπούς

Κυμαινόμενο επιτόκιο και περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου έως 1 έτους

20

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω του 1 έτους και έως 5 ετών

21

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 5 ετών

22

ΕΣΕ, ποσό

Για άλλους σκοπούς, εκ των οποίων: ατομικές επιχειρήσεις

Κυμαινόμενο επιτόκιο και περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου έως 1 έτους

33

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω του 1 έτους και έως 5 ετών

34

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 5 ετών

35

ΕΣΕ, ποσό

Δάνεια σε ευρώ

Προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες

Ανακυκλούμενα δάνεια και υπεραναλήψεις

23

ΕΣΕ

Παρατεινόμενη πίστωση μέσω πιστωτικών καρτών

36

ΕΣΕ

Δάνεια ύψους έως 0,25 εκατ. ευρώ

Κυμαινόμενο επιτόκιο και περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου έως 3 μηνών

37

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 3 μηνών και έως 1 έτους

38

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω του 1 έτους και έως 3 ετών

39

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 3 ετών και έως 5 ετών

40

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 5 ετών και έως 10 ετών

41

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 10 ετών

42

ΕΣΕ, ποσό

Δάνεια ύψους άνω του 0,25 εκατ. ευρώ έως 1 εκατ. ευρώ

Κυμαινόμενο επιτόκιο και περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου έως 3 μηνών

43

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 3 μηνών και έως 1 έτους

44

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω του 1 έτους και έως 3 ετών

45

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 3 ετών και έως 5 ετών

46

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 5 ετών και έως 10 ετών

47

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 10 ετών

48

ΕΣΕ, ποσό

Δάνεια ύψους άνω του 1 εκατ. ευρώ

Κυμαινόμενο επιτόκιο και περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου έως 3 μηνών

49

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 3 μηνών και έως 1 έτους

50

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω του 1 έτους και έως 3 ετών

51

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 3 ετών και έως 5 ετών

52

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 5 ετών και έως 10 ετών

53

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 10 ετών

54

ΕΣΕ, ποσό


Πίνακας 3

Νέες εργασίες δανείων που καλύπτονται με ασφάλειες και/ή εγγυήσεις

 

Τομέας

Είδος μέσου

Αρχική περίοδος καθορισμού επιτοκίου

Δείκτης νέων εργασιών

Υποχρέωση παροχής στοιχείων

Δάνεια σε ευρώ

Προς νοικοκυριά

Καταναλωτικά

Κυμαινόμενο επιτόκιο και περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου έως 1 έτους

55

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω του 1 έτους και έως 5 ετών

56

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 5 ετών

57

ΕΣΕ, ποσό

Για αγορά κατοικίας

Κυμαινόμενο επιτόκιο και περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου έως 1 έτους

58

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω του 1 έτους και έως 5 ετών

59

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 5 ετών και έως 10 ετών

60

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 10 ετών

61

ΕΣΕ, ποσό

Δάνεια σε ευρώ

Προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες

Δάνεια ύψους έως 0,25 εκατ. ευρώ

Κυμαινόμενο επιτόκιο και περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου έως 3 μηνών

62

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 3 μηνών και έως 1 έτους

63

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω του 1 έτους και έως 3 ετών

64

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 3 ετών και έως 5 ετών

65

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 5 ετών και έως 10 ετών

66

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 10 ετών

67

ΕΣΕ, ποσό

Δάνεια ύψους άνω του 0,25 εκατ. ευρώ έως 1 εκατ. ευρώ

Κυμαινόμενο επιτόκιο και περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου έως 3 μηνών

68

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 3 μηνών και έως 1 έτους

69

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω του 1 έτους και έως 3 ετών

70

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 3 ετών και έως 5 ετών

71

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 5 ετών και έως 10 ετών

72

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 10 ετών

73

ΕΣΕ, ποσό

Δάνεια ύψους άνω του 1 εκατ. ευρώ

Κυμαινόμενο επιτόκιο και περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου έως 3 μηνών

74

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 3 μηνών και έως 1 έτους

75

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω του 1 έτους και έως 3 ετών

76

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 3 ετών και έως 5 ετών

77

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 5 ετών και έως 10 ετών

78

ΕΣΕ, ποσό

Περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου άνω των 10 ετών

79

ΕΣΕ, ποσό


Πίνακας 4

Νέες εργασίες δανείων προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες με περίοδο αρχικού καθορισμού επιτοκίου μικρότερη του έτους και αρχική διάρκεια μεγαλύτερη του έτους

 

Τομέας

Είδος μέσου

Όλα τα δάνεια / δάνεια που καλύπτονται με ασφάλεια/εγγύηση κατά αρχική διάρκεια

Δείκτης νέων εργασιών

Υποχρέωση παροχής στοιχείων

Δάνεια σε ευρώ

Προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες

Δάνεια ύψους έως 0,25 εκατ. ευρώ

Κυμαινόμενο επιτόκιο και περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου έως 1 έτους, αρχικής διάρκειας άνω του 1 έτους

80

ΕΣΕ, ποσό

Κυμαινόμενο επιτόκιο και περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου έως 1 έτους, αρχικής διάρκειας άνω του 1 έτους, μόνο δάνεια που καλύπτονται με ασφάλεια/εγγύηση

81

ΕΣΕ, ποσό

Δάνεια ύψους άνω του 0,25 εκατ. ευρώ έως 1 εκατ. ευρώ

Κυμαινόμενο επιτόκιο και περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου έως 1 έτους, αρχικής διάρκειας άνω του 1 έτους

82

ΕΣΕ, ποσό

Κυμαινόμενο επιτόκιο και περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου έως 1 έτους, αρχικής διάρκειας άνω του 1 έτους, μόνο δάνεια που καλύπτονται με ασφάλεια/εγγύηση

83

ΕΣΕ, ποσό

Δάνεια ύψους άνω του 1 εκατ. ευρώ

Κυμαινόμενο επιτόκιο και περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου έως 1 έτους, αρχικής διάρκειας άνω του 1 έτους

84

ΕΣΕ, ποσό

Κυμαινόμενο επιτόκιο και περίοδος αρχικού καθορισμού επιτοκίου έως 1 έτους, αρχικής διάρκειας άνω του 1 έτους, μόνο δάνεια που καλύπτονται με ασφάλεια/εγγύηση

85

ΕΣΕ, ποσό


Πίνακας 5

Νέες εργασίες δανείων προς νοικοκυριά

 

Τομέας

Είδος μέσου

Όλα τα δάνεια

Δείκτης νέων εργασιών

Υποχρέωση παροχής στοιχείων

Δάνεια σε ευρώ

Προς νοικοκυριά

Καταναλωτικά

ΣΕΠΕ

30

ΣΕΠΕ

Για αγορά κατοικίας

ΣΕΠΕ

31

ΣΕΠΕ


Πίνακας 6

Νέες εργασίες επαναδιαπραγματευθέντων δανείων

 

Τομέας

Είδος μέσου

Αρχική διάρκεια, περίοδος προειδοποίησης, αρχική περίοδος καθορισμού επιτοκίου

Δείκτης νέων εργασιών

Υποχρέωση παροχής στοιχείων

Δάνεια σε ευρώ

Προς νοικοκυριά

καταναλωτικά

σύνολο

88

Ποσό

Για αγορά κατοικίας

σύνολο

89

Ποσό

Για άλλους σκοπούς

σύνολο

90

Ποσό

Προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες

σύνολο

91

Ποσό


(1)  Για την εν λόγω κατηγορία μέσων τα νοικοκυριά και οι μη χρηματοοικονομικές εταιρείες συγχωνεύονται και ταξινομούνται στον τομέα των νοικοκυριών.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης παροχής στατιστικών στοιχείων που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), οι μονάδες παροχής στοιχείων τηρούν τα ακόλουθα ελάχιστα πρότυπα.

1.

Ελάχιστα πρότυπα διαβίβασης:

α)

Η παροχή στοιχείων πρέπει να γίνεται εγκαίρως και εντός των προθεσμιών που καθορίζει η ΕθνΚΤ του κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ του οποίου η μονάδα παροχής στοιχείων είναι κάτοικος (εφεξής η «οικεία ΕθνΚΤ»)·

β)

οι στατιστικές εκθέσεις πρέπει να λαμβάνουν τη μορφή και τον μορφότυπο που προβλέπονται βάσει των τεχνικών προϋποθέσεων για την παροχή στοιχείων που καθορίζει η οικεία ΕθνΚΤ·

γ)

η μονάδα παροχής στοιχείων πρέπει να παρέχει στην οικεία ΕθνΚΤ τα στοιχεία ενός ή περισσότερων υπευθύνων επικοινωνίας·

δ)

πρέπει τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για τη διαβίβαση στοιχείων στην οικεία ΕθνΚΤ.

2.

Ελάχιστα πρότυπα ακριβείας:

α)

Τα στατιστικά στοιχεία πρέπει να είναι ορθά·

β)

οι μονάδες παροχής στοιχείων πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις τις οποίες υποδηλώνουν τα διαβιβαζόμενα στοιχεία·

γ)

τα στατιστικά στοιχεία πρέπει να είναι πλήρη και να μην περιέχουν συνεχή και διαρθρωτικά κενά. Τα κενά θα πρέπει να επισημαίνονται, να αιτιολογούνται στην οικεία ΕθνΚΤ και, όπου συντρέχει περίπτωση, να καλύπτονται το συντομότερο δυνατόν·

δ)

η μονάδα παροχής στοιχείων πρέπει να ακολουθεί τις διαστάσεις, την πολιτική στρογγυλοποίησης και το σύστημα δεκαδικών ψηφίων που καθορίζει για την τεχνική διαβίβαση των στοιχείων η οικεία ΕθνΚΤ.

3.

Ελάχιστα πρότυπα εννοιολογικής συμβατότητας

α)

Τα στατιστικά στοιχεία πρέπει να συνάδουν με τους ορισμούς και τις ταξινομήσεις του παρόντος κανονισμού·

β)

σε περίπτωση τυχόν αποκλίσεων από τους εν λόγω ορισμούς και τις ταξινομήσεις οι μονάδες παροχής στοιχείων παρακολουθούν και εκτιμούν ποσοτικά σε τακτική βάση τη διαφορά μεταξύ του χρησιμοποιηθέντος μέτρου και του μέτρου που καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό·

γ)

οι μονάδες παροχής στοιχείων πρέπει να είναι σε θέση να ερμηνεύουν αναντιστοιχίες των διαβιβαζόμενων στοιχείων σε σύγκριση με τα αριθμητικά δεδομένα των προηγούμενων περιόδων.

4.

Ελάχιστα πρότυπα αναθεωρήσεων

Πρέπει να ακολουθείται η πολιτική και οι διαδικασίες αναθεωρήσεων, τις οποίες καθορίζουν η ΕΚΤ και η οικεία ΕθνΚΤ. Οι αναθεωρήσεις που αποκλίνουν από τις συνήθεις πρέπει να συνοδεύονται από επεξηγηματικά σημειώματα.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣΜΕ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

(αναφέρεται στο άρθρο7)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.63/2002 (ΕΚΤ/2001/18)

(ΕΕ L 10 της 12.1.2002, σ. 24)

Τροποποιείται από:

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2181/2004 (ΕΚΤ/2004/21)

(ΕΕ L 371 της 18.12.2004, σ. 42.)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 290/2009 (ΕΚΤ/2009/7)

(ΕΕ L 94 της 8.4.2009, σ. 75)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 674/2010 (ΕΚΤ/2010/7)

(ΕΕ L 196 της 28.7.2010, σ. 23)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 63/2002 (ΕΚΤ/2001/18)

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 1

 

Άρθρο 2 παράγραφος 2

 

Άρθρο 2 παράγραφος 3

 

Άρθρο 2 παράγραφος 4

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 5

Άρθρο 2 παράγραφος 3

Άρθρο 2 παράγραφος 6

Άρθρο 3

Άρθρο 3

 

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Άρθρο 8

Άρθρο 7

Άρθρο 9

Παράρτημα I (1)

 

Παράρτημα II

Παράρτημα I

Παράρτημα III

Παράρτημα II

 

Παράρτημα III

Παράρτημα IV

 


(1)  Πρόκειται να συμπεριληφθεί σε κατευθυντήρια γραμμή της ΕΚΤ που θα αναδιατυπώνει την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2007/9.


Top