Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0912

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2013 της Επιτροπής, της 23ης Σεπτεμβρίου 2013 , για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 452/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την παραγωγή και την ανάπτυξη στατιστικών για την εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση, όσον αφορά τις στατιστικές για τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

OJ L 252, 24.9.2013, p. 5–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/912/oj

24.9.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 252/5


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 912/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Σεπτεμβρίου 2013

για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 452/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την παραγωγή και την ανάπτυξη στατιστικών για την εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση, όσον αφορά τις στατιστικές για τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 452/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, σχετικά με την παραγωγή και την ανάπτυξη στατιστικών για την εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 452/2008 θεσπίζει το κοινό πλαίσιο για τη συστηματική παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών στον τομέα της εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης σε τρεις ειδικούς τομείς, που υλοποιείται από επιμέρους στατιστικές δράσεις.

(2)

Είναι ανάγκη να ληφθούν μέτρα για την υλοποίηση των επιμέρους στατιστικών δράσεων για την παραγωγή στατιστικών σχετικά με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως αυτά καλύπτονται από τον τομέα 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 452/2008.

(3)

Κατά την παραγωγή και διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών στον τομέα της εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης, οι εθνικές και ενωσιακές στατιστικές αρχές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις αρχές που ορίζονται στον κώδικα ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, τον οποίο υιοθέτησε η επιτροπή του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος, τον Σεπτέμβριο του 2011.

(4)

Κατά την εφαρμογή των μέτρων για την παραγωγή στατιστικών για τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ενδεχόμενη επιβάρυνση για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα άτομα και η τελευταία συμφωνία μεταξύ του Ινστιτούτου Στατιστικών (UIS) της Unesco, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και της Επιτροπής (Eurostat) για τις έννοιες, τους ορισμούς, την επεξεργασία των στοιχείων, την περιοδικότητα και τις προθεσμίες για τη μετάδοση των αποτελεσμάτων.

(5)

Ο Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών (Unesco) αναθεώρησε την έκδοση της Διεθνούς Τυποποιημένης Ταξινόμησης Εκπαίδευσης (ISCED) που χρησιμοποιούνταν μέχρι σήμερα (ISCED 1997) για να διασφαλίσει ότι συμβαδίζει με τις εξελίξεις στις πολιτικές και στις δομές της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

(6)

Η ανάγκη για διεθνή συγκρισιμότητα των εκπαιδευτικών στατιστικών οδηγεί τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης στη χρήση ταξινομήσεων εκπαίδευσης που να είναι συμβατές με την αναθεωρημένη Διεθνή Τυποποιημένη Ταξινόμηση Εκπαίδευσης ISCED 2011 (στο εξής «ISCED 2011»), όπως εγκρίθηκε από τα κράτη μέλη της Unesco κατά την 36η γενική διάσκεψη τον Νοέμβριο του 2011.

(7)

Η συλλογή στοιχείων από διοικητικές πηγές ή άλλες πηγές στοιχείων σχετικά με την κινητικότητα των σπουδαστών σε όλα τα επίπεδα σπουδών θα πρέπει να βελτιωθεί, κατά τρόπο ώστε να παρακολουθείται η πρόοδος και να εντοπίζονται οι προκλήσεις, αλλά και για να υπάρχει συμβολή στη χάραξη πολιτικής βάσει τεκμηρίων.

(8)

Θα πρέπει να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 88/2011 της Επιτροπής, της 2ας Φεβρουαρίου 2011, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 452/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την παραγωγή και την ανάπτυξη στατιστικών για την εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση, όσον αφορά τις στατιστικές για τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης (2).

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 452/2008 όσον αφορά τη συλλογή, τη διαβίβαση και την επεξεργασία στατιστικών στοιχείων του τομέα 1 για τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Άρθρο 2

Θέματα και χαρακτηριστικά τους

Η επιλογή και ο ακριβής προσδιορισμός των θεμάτων που θα καλυφθούν από τον τομέα 1 για τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και o αναλυτικός κατάλογος με τα χαρακτηριστικά τους και τις κατανομές, ορίζονται στο παράρτημα I.

Άρθρο 3

Περίοδοι αναφοράς και διαβίβαση των αποτελεσμάτων

1.   Τα στοιχεία για τις εγγραφές, τους εισερχομένους και το προσωπικό αναφέρονται στο σχολικό/ακαδημαϊκό έτος όπως αυτό ορίζεται σε εθνικό επίπεδο (έτος t/t + 1). Τα ετήσια στοιχεία για τις εγγραφές, τους εισερχομένους και το προσωπικό διαβιβάζονται ετησίως στην Επιτροπή (Eurostat) έως την 30ή Σεπτεμβρίου το έτος t + 2. Η πρώτη διαβίβαση στοιχείων τον Σεπτέμβριο του 2014 αναφέρεται στο σχολικό/ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, όπως αυτό ορίζεται σε εθνικό επίπεδο.

2.   Τα στοιχεία σχετικά με τους πτυχιούχους αναφέρονται στο σχολικό/ακαδημαϊκό έτος, όπως αυτό ορίζεται σε εθνικό επίπεδο (έτος t/t + 1) ή στο ημερολογιακό έτος (έτος t + 1). Τα ετήσια στοιχεία για τους πτυχιούχους διαβιβάζονται ετησίως στην Επιτροπή (Eurostat) έως την 30ή Νοεμβρίου το έτος t + 2.

3.   Η πρώτη διαβίβαση στοιχείων για τους πτυχιούχους (πλην των στοιχείων για τους πτυχιούχους που πραγματοποίησαν παραμονή στο εξωτερικό βάσει του συστήματος μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων στη διάρκεια του κύκλου σπουδών) πραγματοποιείται τον Νοέμβριο του 2014 και αναφέρεται στο σχολικό/ακαδημαϊκό έτος 2012/2013 όπως ορίζεται σε εθνικό επίπεδο ή στο ημερολογιακό έτος 2013.

4.   Η πρώτη διαβίβαση στοιχείων για τους πτυχιούχους που πραγματοποίησαν παραμονή στο εξωτερικό βάσει του συστήματος μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων στη διάρκεια του κύκλου σπουδών πραγματοποιείται τον Νοέμβριο του 2017 και αναφέρεται στο σχολικό/ακαδημαϊκό έτος 2015/2016 όπως ορίζεται σε εθνικό επίπεδο ή στο ημερολογιακό έτος 2016.

5.   Για τους σπουδαστές/πτυχιούχους που συμμετέχουν σε κινητικότητα, ανεξάρτητα από την ιθαγένειά τους, ο ορισμός δίνεται από τη χώρα προέλευσης (προτιμάται η προηγηθείσα εκπαίδευση σε αντιδιαστολή με την κατοικία ή την ιθαγένεια). Πριν από το 2016 τα στοιχεία για τους «σπουδαστές/πτυχιούχους που συμμετέχουν σε κινητικότητα» παρέχονται βάσει του εθνικού ορισμού της «χώρας προέλευσης». Αρχής γενομένης από το 2016, ο ορισμός της χώρας προέλευσης που θα χρησιμοποιείται είναι η χώρα στην οποία χορηγήθηκε το πτυχίο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή η βέλτιστη εθνική εκτίμηση.

6.   Τα στοιχεία για τις εκπαιδευτικές δαπάνες αναφέρονται στο οικονομικό έτος του κράτους μέλους όπως αυτό ορίζεται σε εθνικό επίπεδο (έτος t). Τα ετήσια στοιχεία για τις εκπαιδευτικές δαπάνες και τον αριθμό των σπουδαστών με κάλυψη προσαρμοσμένη στις στατιστικές για τις εκπαιδευτικές δαπάνες διαβιβάζεται ετησίως στην Επιτροπή (Eurostat) έως την 30ή Νοεμβρίου το έτος t + 2. Η πρώτη διαβίβαση των στοιχείων τον Νοέμβριο του 2014 αναφέρεται στο οικονομικό έτος 2012.

Άρθρο 4

Απαιτήσεις ως προς την ποιότητα των στοιχείων και πλαίσιο αναφοράς της ποιότητας

1.   Οι απαιτήσεις για την ποιότητα των στοιχείων και οι τυποποιημένες εκθέσεις ποιότητας για τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης καθορίζονται στο παράρτημα II.

2.   Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Εurostat) την τυποποιημένη έκθεση ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος II κάθε χρόνο. Οι τυποποιημένες εκθέσεις ποιότητας διαβιβάζονται μαζί με την ολοκληρωμένη χαρτογράφηση ISCED για τα εθνικά προγράμματα και τίτλους σπουδών με χρήση του προτύπου που παρέχει η Επιτροπή (Eurostat).

Η πρώτη έκθεση αναφέρεται στο έτος συλλογής στοιχείων 2014 (σχολικό/ακαδημαϊκό έτος 2012/2013). Η έκθεση για την ποιότητα σχετικά με τις περιόδους αναφοράς που καθορίζεται στο άρθρο 3 διαβιβάζεται στην Επιτροπή έως την 31η Ιανουαρίου το έτος t + 3.

3.   Τα κράτη μέλη αποκτούν τα αναγκαία στοιχεία χρησιμοποιώντας συνδυασμό διαφόρων πηγών όπως δειγματοληπτικές έρευνες, διοικητικές πηγές στοιχείων και άλλες πηγές στοιχείων.

4.   Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή (Eurostat) πληροφορίες για τις μεθόδους και την ποιότητα των στοιχείων από τις πηγές που χρησιμοποιούν πλην δειγματοληπτικών ερευνών και πηγών διοικητικών στοιχείων όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3.

Άρθρο 5

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 88/2011 καταργείται.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Σεπτεμβρίου 2013.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 145 της 4.6.2008, σ. 227.

(2)  ΕΕ L 29 της 3.2.2011, σ. 5.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Θέματα, αναλυτικός κατάλογος χαρακτηριστικών και κατανομές

Τα στοιχεία που διαβιβάζονται ανά επίπεδο ISCED αναφέρονται στην ISCED 2011. Η διάκριση μεταξύ ακαδημαϊκού και επαγγελματικού προσανατολισμού (ISCED 6 και 7 σε διψήφιο επίπεδο), η οποία δεν ήταν απολύτως σαφής στην ISCED 2011, όπως εγκρίθηκε από τα κράτη μέλη της Unesco στην 36η γενική διάσκεψη του Νοεμβρίου 2011, πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές των Unesco/ΟΟΣΑ/Eurostat για τη συλλογή στοιχείων για τα εκπαιδευτικά συστήματα.

Τα στοιχεία που διαβιβάζονται ανά «εκπαιδευτικό τομέα» αναφέρονται στο «Εγχειρίδιο για τους τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης», έκδοση 1999 και στο έγγραφο της ISCED για τους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης («ISCED Fields of education and training»)· η ταξινόμηση αρχίζει από το σχολικό/ακαδημαϊκό έτος αναφοράς που έπεται της έγκρισης της τελευταίας αναθεωρημένης έκδοσης της εν λόγω ταξινόμησης.

Στοιχεία για τις εγγραφές

αριθμός σπουδαστών που έχουν εγγραφεί ανά επίπεδο ISCED 0 έως 8 (επίπεδα 0 και 2 της ISCED: διψήφιο επίπεδο ανάλυσης· επίπεδο 1 της ISCED: μονοψήφιο επίπεδο ανάλυσης, επίπεδα 3 έως 7 της ISCED: τριψήφιο επίπεδο ανάλυσης· επίπεδο 8 της ISCED: μονοψήφιο επίπεδο ανάλυσης), είδος ιδρύματος (δημόσιο, ιδιωτικό), βαθμό συμμετοχής (πλήρους χρόνου, μερικού χρόνου, ισοδύναμου πλήρους χρόνου) και φύλο. Η διαβίβαση στοιχείων για το επίπεδο ISCED 01 είναι προαιρετική·

αριθμός σπουδαστών που έχουν εγγραφεί ανά επίπεδο ISCED 0 έως 8 (επίπεδα 0 και 2 έως 5 της ISCED: διψήφιο επίπεδο ανάλυσης· επίπεδα 1 και 6 έως 8 της ISCED: μονοψήφιο επίπεδο ανάλυσης), φύλο και ηλικία. Η διαβίβαση στοιχείων για το επίπεδο ISCED 01 είναι προαιρετική. Η διαβίβαση στοιχείων για τα επίπεδα 6 και 7 της ISCED στο διψήφιο επίπεδο ανάλυσης είναι προαιρετική·

αριθμός σπουδαστών που έχουν εγγραφεί ανά επίπεδο ISCED 3 έως 8 (επίπεδα 3 και 4 της ISCED: μόνο επαγγελματική κατάρτιση· ISCED 5: διψήφιο επίπεδο ανάλυσης, επίπεδα 6 έως 8 της ISCED: μονοψήφιο επίπεδο ανάλυσης), τομέα εκπαίδευσης (τριψήφιο επίπεδο ανάλυσης) και φύλο. Η διαβίβαση στοιχείων για τα επίπεδα 6 και 7 της ISCED στο διψήφιο επίπεδο ανάλυσης είναι προαιρετική·

αριθμός σπουδαστών που έχουν εγγραφεί σε μεικτά προγράμματα σχολικής φοίτησης και εργασίας, ανά επίπεδο 3 έως και 5 ISCED, μόνο επαγγελματική κατάρτιση, είδος ιδρύματος (δημόσιο, ιδιωτικό), βαθμό συμμετοχής (πλήρους φοίτησης, μερικής φοίτησης, ισοδύναμα πλήρους φοίτησης) και φύλο·

αριθμός σπουδαστών που έχουν εγγραφεί ανά επίπεδο 0 έως 8 της ISCED (επίπεδα 0 και 2 έως 5 της ISCED: διψήφιο επίπεδο ανάλυσης· επίπεδα 1 και 6 έως 8 της ISCED: μονοψήφιο επίπεδο ανάλυσης), ανά περιφέρεια και φύλο της ταξινόμησης NUTS2 (1). Η διαβίβαση στοιχείων για το επίπεδο ISCED 01 είναι προαιρετική·

αριθμός σπουδαστών που έχουν εγγραφεί στα επίπεδα 0 έως 8 της ISCED αθροιστικά, ανά περιφέρεια, φύλο και ηλικία NUTS2 (1)·

αριθμός σπουδαστών που έχουν εγγραφεί ανά επίπεδο 1 έως 3 ISCED (επίπεδα 1 και 2 της ISCED: μονοψήφιο επίπεδο ανάλυσης· ISCED 3: διψήφιο επίπεδο ανάλυσης) και είδος σύγχρονης ξένης γλώσσας που διδάχθηκε·

αριθμός σπουδαστών που έχουν εγγραφεί ανά επίπεδο 1 έως 3 ISCED (επίπεδα 1 και 2 της ISCED: μονοψήφιο επίπεδο ανάλυσης· ISCED 3: διψήφιο επίπεδο ανάλυσης) και αριθμό σύγχρονων ξένων γλωσσών που διδάχθηκαν.

Στοιχεία για εισερχομένους

αριθμός νέων εγγεγραμμένων ανά επίπεδο ISCED 3 έως 8 (επίπεδα 3 έως 5 της ISCED: διψήφιο επίπεδο ανάλυσης· επίπεδα 6 έως 8: μονοψήφιο επίπεδο ανάλυσης), φύλο και ηλικία. Η διαβίβαση στοιχείων για τα επίπεδα 6 και 7 της ISCED στο διψήφιο επίπεδο ανάλυσης είναι προαιρετική·

αριθμός νέων εγγεγραμμένων ανά επίπεδο ISCED 3 έως 8 (επίπεδα 3 και 4 της ISCED: μόνο επαγγελματική κατάρτιση· ISCED 5: διψήφιο επίπεδο ανάλυσης· επίπεδα 6 έως 8: μονοψήφιο επίπεδο ανάλυσης), φύλο και τομέας εκπαίδευσης (δεύτερο επίπεδο ανάλυσης). Η διαβίβαση στοιχείων για τα επίπεδα 6 και 7 της ISCED στο διψήφιο επίπεδο ανάλυσης είναι προαιρετική.

Στοιχεία για την κινητικότητα των σπουδαστών

αριθμός εγγεγραμμένων σπουδαστών με κινητικότητα, ανά επίπεδο ISCED για τα επίπεδα 5 έως 8 (μονοψήφιο επίπεδο ανάλυσης), τομέα εκπαίδευσης (τριψήφιο επίπεδο) και φύλο·

αριθμός εγγεγραμμένων σπουδαστών με κινητικότητα, ανά επίπεδο ISCED για τα επίπεδα 5 έως 8 (μονοψήφιο επίπεδο ανάλυσης), χώρα προέλευσης και φύλο·

αριθμός πτυχιούχων με κινητικότητα, ανά επίπεδο ISCED για τα επίπεδα 5 έως 8 (μονοψήφιο επίπεδο ανάλυσης), χώρα προέλευσης και φύλο. Η διαβίβαση στοιχείων για το επίπεδο 5 της ISCED στο διψήφιο επίπεδο ανάλυσης είναι προαιρετική·

αριθμός πτυχιούχων που είχαν παραμονή με μονάδες κινητικότητας διάρκειας τουλάχιστον τριών μηνών στη διάρκεια του κύκλου σπουδών, ανά επίπεδο ISCED από 5 έως 8 (μονοψήφιο επίπεδο ανάλυσης) και είδος καθεστώτος κινητικότητας (προγράμματα ΕΕ, άλλα διεθνή/εθνικά προγράμματα, άλλα προγράμματα). Η διαβίβαση στοιχείων για το επίπεδο 5 της ISCED στο διψήφιο επίπεδο ανάλυσης είναι προαιρετική. Η διαβίβαση στοιχείων για λεπτομερέστερη κατανομή ανά είδος κινητικότητας (περίοδος σπουδών, τοποθέτηση σε θέση άσκησης) είναι προαιρετική·

αριθμός πτυχιούχων που είχαν παραμονή με μονάδες κινητικότητας διάρκειας τουλάχιστον τριών μηνών στη διάρκεια του κύκλου σπουδών, ανά επίπεδο ISCED από 5 έως 8 (μονοψήφιο επίπεδο ανάλυσης) και χώρα προορισμού. Η διαβίβαση στοιχείων για το επίπεδο 5 της ISCED στο διψήφιο επίπεδο ανάλυσης είναι προαιρετική. Η διαβίβαση στοιχείων για λεπτομερέστερη κατανομή ανά είδος κινητικότητας (περίοδος σπουδών, τοποθέτηση σε θέση άσκησης) είναι προαιρετική·

προαιρετική διαβίβαση στοιχείων για τον αριθμό πτυχιούχων που είχαν παραμονή με μονάδες κινητικότητας διάρκειας τουλάχιστον τριών μηνών στη διάρκεια του κύκλου σπουδών, ανά επίπεδο ISCED από 5 έως 8 (ISCED 5: διψήφιο επίπεδο ανάλυσης· επίπεδα 6 έως 8: μονοψήφιο επίπεδο ανάλυσης), χώρα προορισμού και είδος κινητικότητας (περίοδος σπουδών, τοποθέτηση σε θέση άσκησης).

Στοιχεία για πτυχιούχους

αριθμός πτυχιούχων, ανά επίπεδο ISCED από 3 έως 8 (επίπεδα 3 έως 7 της ISCED: τριψήφιο επίπεδο ανάλυσης· ISCED 8: μονοψήφιο επίπεδο ανάλυσης), φύλο και ηλικία·

αριθμός πτυχιούχων, ανά επίπεδο ISCED για τα επίπεδα 3 έως 8 (επίπεδα 3 και 4 της ISCED: μόνο επαγγελματική κατάρτιση· ISCED 5: διψήφιο επίπεδο ανάλυσης· επίπεδα 6 έως 8: μονοψήφιο επίπεδο ανάλυσης), τομέα εκπαίδευσης (τρίτο επίπεδο ανάλυσης) και φύλο. Η διαβίβαση στοιχείων για τα επίπεδα 6 και 7 της ISCED στο διψήφιο επίπεδο ανάλυσης είναι προαιρετική.

Στοιχεία για το προσωπικό

Τα στοιχεία για τους διδάσκοντες στη σχολική εκπαίδευση παρέχονται ανά επίπεδο ISCED για τα επίπεδα 0 έως 4 με την ακόλουθη κατανομή: ISCED 0: διψήφιο επίπεδο ανάλυσης· επίπεδο 1 και 2 της ISCED: μονοψήφιο επίπεδο ανάλυσης· επίπεδα 3 και 4 της ISCED: διψήφιο επίπεδο ανάλυσης. Τα στοιχεία για το ακαδημαϊκό προσωπικό παρέχονται αθροιστικά για τα επίπεδα 5 έως 8 της ISCED. Η διαβίβαση στοιχείων για το επίπεδο ISCED 01 είναι προαιρετική. Η διαβίβαση στοιχείων για ακαδημαϊκό προσωπικό για τα επίπεδα 5 έως 8 της ISCED αθροιστικά και τα επίπεδα 5 έως 8 για το προσωπικό της επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι προαιρετική:

αριθμός διδασκόντων στη σχολική εκπαίδευση (ανά επίπεδο ISCED από 0 έως 4) και ακαδημαϊκού προσωπικού, ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα·

αριθμός διδασκόντων στη σχολική εκπαίδευση (ανά επίπεδο 0 έως 4 της ISCED) και ακαδημαϊκού προσωπικού, ανά είδος ιδρύματος (δημόσιο, ιδιωτικό), καθεστώς απασχόλησης (πλήρους, μερικής, ισοδύναμο πλήρους) και φύλο·

αριθμός σπουδαστών που έχουν εγγραφεί με προσαρμογή στα στοιχεία για το εκπαιδευτικό προσωπικό ανά επίπεδα 0 έως 8 της ISCED (επίπεδα 0, 3 και 4: διψήφιο επίπεδο ανάλυσης· επίπεδα 1 και 2: μονοψήφιο επίπεδο ανάλυσης· επίπεδα 5 έως 8 αθροιστικά), είδος ιδρύματος (δημόσιο, ιδιωτικό) και βαθμός συμμετοχής (πλήρους φοίτησης, μερικής φοίτησης, ισοδύναμο πλήρους φοίτησης). Η διαβίβαση στοιχείων για το επίπεδο ISCED 01 είναι προαιρετική. Η διαβίβαση στοιχείων για ακαδημαϊκό προσωπικό για τα επίπεδα 5 έως 8 της ISCED αθροιστικά και τα επίπεδα 5 έως 8, αθροιστικά, για το προσωπικό της επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι προαιρετική·

προαιρετική διαβίβαση στοιχείων για τον αριθμό του διοικητικού προσωπικού στη σχολική εκπαίδευση ανά επίπεδο 0 έως 3 της ISCED (μονοψήφιο επίπεδο ανάλυσης), καθεστώς απασχόλησης (πλήρους, μερικής, ισοδύναμο πλήρους) και φύλο.

Στοιχεία για τις εκπαιδευτικές δαπάνες και τον αριθμό σπουδαστών με κάλυψη προσαρμοσμένη στις εκπαιδευτικές δαπάνες

Στοιχεία για τις εκπαιδευτικές δαπάνες και αριθμός σπουδαστών με κάλυψη προσαρμοσμένη στις στατιστικές για τις εκπαιδευτικές δαπάνες θα παρέχονται για τα επίπεδα 0 έως 8 της ISCED σύμφωνα με την ακόλουθη κατανομή: ISCED 0: διψήφιο επίπεδο ανάλυσης (επίπεδο ISCED 01, προαιρετικά)· επίπεδα 1 και 2 της ISCED: μονοψήφιο επίπεδο ανάλυσης· επίπεδα 3-4 αθροιστικά της ISCED σε διψήφιο επίπεδο ανάλυσης (γενική εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση)· ISCED 5: μονοψήφιο επίπεδο ανάλυσης· αθροιστικά από 6 έως 8 της ISCED. Η διαβίβαση στοιχείων για ακαδημαϊκό προσωπικό αθροιστικά για τα επίπεδα 5 έως 8 της ISCED και τα επίπεδα 5 έως 8, αθροιστικά, για το προσωπικό της επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι προαιρετική. Για όλα τα στοιχεία που αφορούν τις εκπαιδευτικές δαπάνες, υπάρχει προαιρετική κατανομή των ιδιωτικών ιδρυμάτων σε ιδιωτικά ιδρύματα που εξαρτώνται από το κράτος και σε ανεξάρτητα ιδιωτικά ιδρύματα. Οι δαπάνες Ε & Α εφαρμόζονται μόνο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση:

εκπαιδευτικές δαπάνες ανά επίπεδο εκπαίδευσης της ISCED, πηγή και είδος συναλλαγής:

Πηγές δαπανών: κρατικές δαπάνες (κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο), πόροι από διεθνείς οργανισμούς και άλλες ξένες πηγές, δαπάνες νοικοκυριών και δαπάνες άλλων ιδιωτικών φορέων·

Είδος συναλλαγής για τις κρατικές δαπάνες: άμεσες δαπάνες για δημόσια ιδρύματα, άμεσες δαπάνες για ιδιωτικά ιδρύματα, συνολικές άμεσες δαπάνες για όλα τα είδη εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (από τις οποίες: άμεσες δαπάνες για ίδιο κεφάλαιο, για επικουρικές υπηρεσίες και για δραστηριότητες Ε & Α), μεταβιβάσεις σε περιφερειακές κυβερνήσεις (καθαρά ποσά), μεταβιβάσεις σε τοπική αυτοδιοίκηση (καθαρά ποσά), υποτροφίες και άλλες επιχορηγήσεις σε σπουδαστές/νοικοκυριά, φοιτητικά δάνεια, μεταβιβάσεις και πληρωμές σε άλλους ιδιωτικούς φορείς·

Είδη συναλλαγής για κονδύλια από διεθνείς οργανισμούς και άλλες ξένες πηγές: διεθνείς πληρωμές απευθείας σε κάθε είδους ίδρυμα (από τις οποίες: πληρωμές για δαπάνες Ε & Α), μεταβιβάσεις από διεθνείς πηγές σε όλα τα επίπεδα κυβέρνησης· προαιρετικό: διεθνείς πληρωμές απευθείας στα δημόσια ιδρύματα, διεθνείς πληρωμές απευθείας σε ιδιωτικά ιδρύματα, μεταβιβάσεις από διεθνείς πηγές στην κεντρική κυβέρνηση, σε περιφερειακές κυβερνήσεις και τοπική αυτοδιοίκηση·

Είδη συναλλαγών για δαπάνες νοικοκυριών: πληρωμές σε δημόσια ιδρύματα (καθαρά ποσά), πληρωμές σε ιδιωτικά ιδρύματα (καθαρά ποσά), πληρωμές για εκπαιδευτικά αγαθά και υπηρεσίες πλην αυτών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα· προαιρετικά: δίδακτρα σε ιδρύματα για επικουρικές υπηρεσίες, πληρωμές σε αγαθά που ζητούνται άμεσα ή έμμεσα από εκπαιδευτικά ιδρύματα, πληρωμές σε αγαθά που δεν ζητούνται άμεσα για συμμετοχή, πληρωμές για ιδιωτική διδασκαλία·

Είδη συναλλαγών για δαπάνες άλλων ιδιωτικών φορέων: πληρωμές σε δημόσια ιδρύματα, πληρωμές σε ιδιωτικά ιδρύματα, πληρωμές σε κάθε είδους ίδρυμα (από τις οποίες: πληρωμές σε άλλους ιδιωτικούς φορείς για δαπάνες Ε & Α), υποτροφίες και άλλες επιχορηγήσεις σε σπουδαστές/νοικοκυριά, φοιτητικά δάνεια· προαιρετικά: πληρωμές ιδιωτικών επιχειρήσεων για εξειδικευμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, δίδακτρα που καταβάλλονται σε ιδρύματα για επικουρικές υπηρεσίες·

εκπαιδευτικές δαπάνες ανά επίπεδο ISCED, είδος και κατηγορία πόρων. Φύση των δαπανών: δαπάνες σε δημόσια ιδρύματα και δαπάνες σε ιδιωτικά ιδρύματα. Κατηγορίες πόρων: τρέχουσες δαπάνες για αποζημίωση προσωπικού, άλλες τρέχουσες δαπάνες, κεφαλαιουχικές δαπάνες, αναπροσαρμογές για αλλαγές σε ισοζύγια χρηματοδότησης, δαπάνες για επικουρικές υπηρεσίες, δαπάνες για δραστηριότητες Ε & Α. Προαιρετική κατανομή τρεχουσών δαπανών για αποζημίωση προσωπικού: διδάσκοντες, άλλο παιδαγωγικό και διοικητικό προσωπικό, καθώς και προσωπικό υποστήριξης και επαγγελματικής εκπαίδευσης μισθοί, δαπάνες για συντάξεις, άλλες αποζημιώσεις πλην μισθοδοσίας·

αριθμός σπουδαστών με κάλυψη προσαρμοσμένη στις στατιστικές για τις εκπαιδευτικές δαπάνες ανά επίπεδο ISCED, είδος ιδρύματος και βαθμό συμμετοχής. Είδη ιδρυμάτων: δημόσια ιδρύματα και ιδιωτικά ιδρύματα. Βαθμός συμμετοχής: πλήρους φοίτησης, μερικής φοίτησης, ισοδύναμα πλήρους φοίτησης.


(1)  Επίπεδο NUTS 2 για όλες τις χώρες εκτός Γερμανίας και Ηνωμένου Βασιλείου (Επίπεδο NUTS 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Απαιτήσεις ως προς την ποιότητα των στοιχείων και πλαίσιο αναφοράς της ποιότητας

Απαιτήσεις ως προς την ποιότητα των στοιχείων

Οι απαιτήσεις ως προς την ποιότητα των στοιχείων για τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης αναφέρονται στο πρότυπο ESS (1) για την ποιότητα που καλύπτει τη συνάφεια, την ακρίβεια, την επικαιρότητα και την ετοιμότητα, την προσβασιμότητα και τη σαφήνεια, τη συγκρισιμότητα και τη συνοχή.

Ειδικότερα, τα στοιχεία πρέπει να συμμορφώνονται με τους ορισμούς και τις έννοιες που περιέχονται στις αναλυτικές κατευθυντήριες γραμμές για τη συλλογή στοιχείων των Unesco/ΟΟΣΑ/Eurostat σχετικά με τα εκπαιδευτικά συστήματα.

Τυποποιημένη έκθεση για την ποιότητα των στοιχείων

Κάθε χρόνο η Επιτροπή (Eurostat) διαβιβάζει στα κράτη μέλη, τρεις μήνες πριν από την προθεσμία που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, την τυποποιημένη ετήσια έκθεση ποιότητας, μερικώς συμπληρωμένη με τις πληροφορίες που είναι ήδη διαθέσιμες στην Επιτροπή (Eurostat). Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή (Eurostat) συμπληρωμένη την έκθεση σχετικά με την ποιότητα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2.

Η τυποποιημένη έκθεση για την ποιότητα των στοιχείων τεκμηριώνει τη συμμόρφωση με τις διαστάσεις της συνάφειας, της ακρίβειας, της επικαιρότητας και της ετοιμότητας, της προσβασιμότητας και της σαφήνειας, της συγκρισιμότητας και της συνοχής.

Ειδικότερα, η έκθεση για την ποιότητα των στοιχείων πρέπει να τεκμηριώνει τη συμμόρφωση με τους ορισμούς και τις έννοιες που περιέχονται στις αναλυτικές κατευθυντήριες γραμμές για τη συλλογή στοιχείων των Unesco/ΟΟΣΑ/Eurostat σχετικά με τα εκπαιδευτικά συστήματα.

Τυχόν αποκλίσεις από τους ορισμούς και τις έννοιες, όπως αυτά περιέχονται στις αναλυτικές κατευθυντήριες γραμμές για τη συλλογή στοιχείων των Unesco/ΟΟΣΑ/Eurostat σχετικά με τα εκπαιδευτικά συστήματα, πρέπει να τεκμηριώνονται, να επεξηγούνται και, αν είναι δυνατόν, να ποσοτικοποιούνται.

Ειδικότερα, τα κράτη μέλη παρέχουν περιγραφή των πηγών που χρησιμοποιήθηκαν σε επίπεδο μεταβλητών, όπως περιγράφεται στο παράρτημα I, και η χρήση εκτιμήσεων και αναθεωρήσεων πρέπει να προσδιορίζεται σαφώς σε επίπεδο πινάκων και κατανομών.


(1)  Ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα.


Top