EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0699

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 699/2013 της Επιτροπής, της 19ης Ιουλίου 2013 , σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία

OJ L 198, 23.7.2013, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/699/oj

23.7.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 198/36


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 699/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Ιουλίου 2013

σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή της συνδυασμένης ονοματολογίας που προσαρτάται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν μέτρα όσον αφορά τη δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 προβλέπει τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ). Οι εν λόγω κανόνες εφαρμόζονται επίσης σε κάθε άλλη ονοματολογία η οποία βασίζεται εν όλω ή εν μέρει στη ΣΟ ή προσθέτει σε αυτήν κάποια νέα υποδιαίρεση και θεσπίζεται με ειδικές διατάξεις της Ένωσης με σκοπό την εφαρμογή δασμολογικών και άλλων μέτρων σχετικά με τις εμπορευματικές συναλλαγές.

(3)

Κατ’ εφαρμογή αυτών των γενικών κανόνων τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού πρέπει να υπαχθούν στους κωδικούς ΣΟ που εμφαίνονται στη στήλη 2, για τους λόγους που αναφέρονται στη στήλη 3 του εν λόγω πίνακα.

(4)

Είναι σκόπιμο, οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες οι οποίες εκδίδονται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών σχετικά με την κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία και δεν είναι σύμφωνες με το δίκαιο που καθορίζει ο παρών κανονισμός να μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης από τον κάτοχό τους επί τρίμηνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (2).

(5)

Τα μέτρα που προβλέπει ο παρών κανονισμός είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα κατατάσσονται στη συνδυασμένη ονοματολογία στους κωδικούς ΣΟ που αναφέρονται στη στήλη 2 του εν λόγω πίνακα.

Άρθρο 2

Οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες, που εκδίδουν οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών και που δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό, μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται για περίοδο τριών μηνών δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2013.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Algirdas ŠEMETA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή εμπορευμάτων

Κατάταξη

(Κωδικός ΣΟ)

Αιτιολογία

(1)

(2)

(3)

1.

Στρωμνή για γάτες η οποία αποτελείται από φυσική μπεντονιτική άργιλο που έχει ξηρανθεί, υποβληθεί σε επεξεργασία με αντιβακτηριακό παράγοντα και είναι αναμεμειγμένη με ενεργό άνθρακα για την πρόληψη της ανάπτυξης βακτηρίων και οσμών. Η κατά βάρος περιεκτικότητα του προϊόντος σε μπεντονιτική άργιλο υπερβαίνει το 94 %.

Το προϊόν πωλείται στους καταναλωτές σε συσκευασίες διαφόρων μεγεθών.

3824 90 97

Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 3824, 3824 90 και 3824 90 97.

Το προϊόν λαμβάνεται με ανάμειξη μπεντονιτικής αργίλου με αντιβακτηριακό παράγοντα και ενεργό άνθρακα. Κατά συνέπεια, η κατάταξη του προϊόντος στην κλάση 2508, ως άλλης αργίλου, αποκλείεται (σημείωση 1 του κεφαλαίου 25).

Η προσθήκη αντιβακτηριακού παράγοντα και ενεργού άνθρακα δεν αλλάζει τη μορφή ούτε τον χαρακτήρα της συστατικής ύλης. Κατά συνέπεια, η κατάταξη του προϊόντος στην κλάση 6815, ως τεχνουργήματος από πέτρες ή από άλλες ορυκτές ύλες, που δεν κατονομάζεται αλλού, αποκλείεται επίσης (βλέπε επίσης τις επεξηγηματικές σημειώσεις του εναρμονισμένου συστήματος για το κεφάλαιο 68, γενικές παρατηρήσεις, τρίτο εδάφιο).

Το προϊόν πρέπει επομένως να καταταγεί στον κωδικό ΣΟ 3824 90 97 ως χημικό προϊόν και παρασκεύασμα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών που δεν κατονομάζεται ούτε περιλαμβάνεται αλλού.

2.

Στρωμνή για γάτες που αποτελείται από στρογγυλούς και ωοειδείς ημιδιαφανείς κόκκους διοξειδίου του πυριτίου (silica gel). Το προϊόν περιλαμβάνει ορατή ποσότητα έγχρωμων κόκκων.

Οι έγχρωμοι κόκκοι λαμβάνονται με την προσθήκη γαλάζιας χρωστικής.

Το προϊόν πωλείται στους καταναλωτές σε συσκευασίες διαφόρων μεγεθών.

3824 90 97

Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 3824, 3824 90 και 3824 90 97.

Η γαλάζια χρωστική προστίθεται μόνο για εμπορικούς ή διαφημιστικούς λόγους αλλά όχι για την ταυτοποίηση του διοξειδίου του πυριτίου. Επιπλέον, το διοξείδιο του πυριτίου υπό μορφή κόκκων δεν συνιστά απειλή για την ασφάλεια. Η κατάταξη στην κλάση 2811 συνεπώς αποκλείεται [σημείωση 1 ε) του κεφαλαίου 28].

Το προϊόν πρέπει επομένως να καταταγεί στον κωδικό ΣΟ 3824 90 97 ως χημικό προϊόν και παρασκεύασμα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών που δεν κατονομάζεται ούτε περιλαμβάνεται αλλού.


Top