EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0577

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 577/2013 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 2013 , για τα υποδείγματα εγγράφων ταυτοποίησης σχετικά με τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις σκύλων, γατών και ικτίδων, την κατάρτιση καταλόγων εδαφών και τρίτων χωρών, καθώς και τη μορφή, τη διάταξη και τις γλωσσικές απαιτήσεις των δηλώσεων που πιστοποιούν τη συμμόρφωση με ορισμένους όρους οι οποίοι προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 576/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

OJ L 178, 28.6.2013, p. 109–148 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 072 P. 284 - 323

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/577/oj

28.6.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 178/109


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 577/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 28ης Ιουνίου 2013

για τα υποδείγματα εγγράφων ταυτοποίησης σχετικά με τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις σκύλων, γατών και ικτίδων, την κατάρτιση καταλόγων εδαφών και τρίτων χωρών, καθώς και τη μορφή, τη διάταξη και τις γλωσσικές απαιτήσεις των δηλώσεων που πιστοποιούν τη συμμόρφωση με ορισμένους όρους οι οποίοι προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 576/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 576/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 3, το άρθρο 11 παράγραφος 4, το άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 21 παράγραφος 2 και το άρθρο 25 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 576/2013 θεσπίζει τους υγειονομικούς όρους των ζώων που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς σε ένα κράτος μέλος από άλλο κράτος μέλος ή από έδαφος ή τρίτη χώρα, καθώς και τους κανόνες των ελέγχων της συμμόρφωσης αυτών των μετακινήσεων. Ο εν λόγω κανονισμός κατάργησε και αντικατέστησε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 998/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τους υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και για την τροποποίηση της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου (2).

(2)

Οι σκύλοι, οι γάτες και οι ικτίδες περιλαμβάνονται στο μέρος Α του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013, ως είδη ζώων που καλύπτονται από τον εν λόγω κανονισμό.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 576/2013 προβλέπει ότι οι σκύλοι, οι γάτες και οι ικτίδες δεν πρέπει να μετακινούνται σε ένα κράτος μέλος από άλλο κράτος μέλος ή από εδάφη ή τρίτες χώρες, εκτός εάν έχουν υποβληθεί σε αντιλυσσικό εμβολιασμό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις ισχύος που ορίζονται στο παράρτημα III. Ωστόσο, η μετακίνηση νεαρών σκύλων, γατών και ικτίδων που δεν είναι εμβολιασμένα ή που δεν πληρούν τις απαιτήσεις ισχύος που ορίζονται στο παράρτημα III μπορεί να επιτρέπεται από τα κράτη μέλη ή τα εδάφη ή τις τρίτες χώρες που απαριθμούνται σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013, στην περίπτωση που, μεταξύ άλλων, ο ιδιοκτήτης ή το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο προσκομίζει υπογεγραμμένη δήλωση που πιστοποιεί ότι, από τη γέννηση μέχρι το χρόνο της μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνησης, τα ζώα συντροφιάς δεν έχουν έλθει σε επαφή με άγρια ζώα των ειδών που είναι ευπρόσβλητα από τη λύσσα. Επομένως, είναι σκόπιμο με τον παρόντα κανονισμό να καθοριστούν οι απαιτήσεις σχετικά με τον μορφή, τη διάταξη και τις γλώσσες σύνταξης της δήλωσης αυτής.

(4)

Επιπλέον, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 576/2013 προβλέπει ότι η Επιτροπή εκδίδει δύο καταλόγους εδαφών ή τρίτων χωρών από τις οποίες οι σκύλοι, οι γάτες ή οι ικτίδες που μετακινούνται για μη εμπορικούς σκοπούς σε ένα κράτος μέλος δεν απαιτείται να υποβληθούν σε δοκιμή τιτλοδότησης αντισωμάτων λύσσας. Ένας από τους εν λόγω καταλόγους θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εδάφη ή τις τρίτες χώρες που έχουν αποδείξει ότι εφαρμόζουν κανόνες, το περιεχόμενο και το αποτέλεσμα των οποίων είναι ταυτόσημα με εκείνα των κανόνων που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη· ο άλλος κατάλογος θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εδάφη ή τις τρίτες χώρες που έχουν αποδείξει ότι πληρούν τουλάχιστον τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013. Κατά συνέπεια, κρίνεται σκόπιμο να καθοριστούν οι εν λόγω κατάλογοι σε παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(5)

Επιπροσθέτως, οι εν λόγω κατάλογοι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις διατάξεις της συνθήκης προσχώρησης της Κροατίας, σύμφωνα με την οποία η Κροατία θα γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιουλίου 2013, καθώς και την απόφαση 2012/419/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2012, για την τροποποίηση του καθεστώτος της Μαγιότ έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης (3), η οποία προβλέπει ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2014, η Μαγιότ πρόκειται να παύσει να αποτελεί υπερπόντια χώρα ή έδαφος στο οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις του τέταρτου μέρους της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πρόκειται να καταστεί εξόχως απόκεντρη περιοχή της Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 349 της εν λόγω Συνθήκης.

(6)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 576/2013 ορίζει επίσης ότι οι σκύλοι, οι γάτες και οι ικτίδες δεν πρέπει να μετακινούνται σε ένα κράτος μέλος από έδαφος ή τρίτη χώρα άλλη από αυτές που απαριθμούνται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, εκτός εάν έχουν υποβληθεί σε δοκιμή τιτλοδότησης αντισωμάτων λύσσας που ικανοποιεί τις απαιτήσεις ισχύος οι οποίες ορίζονται στο παράρτημα ΙV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013. Για τη διαμετακόμιση μέσω ενός από αυτά τα εδάφη ή τις τρίτες χώρες, ωστόσο, δεν απαιτείται η εν λόγω δοκιμασία εάν ο ιδιοκτήτης ή το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο προσκομίσει μια υπογεγραμμένη δήλωση με την οποία βεβαιώνει ότι τα ζώα δεν έχουν έλθει σε επαφή με είδη ζώων που είναι ευπαθή στη λύσσα, και ότι τα ζώα παραμένουν ασφαλή εντός μεταφορικού μέσου ή εντός της περιμέτρου διεθνούς αερολιμένα. Επομένως, είναι σκόπιμο με τον παρόντα κανονισμό να καθοριστούν η μορφή, η διάταξη και οι γλωσσικές απαιτήσεις για την εν λόγω δήλωση.

(7)

Οι απαιτήσεις ισχύος που παρατίθενται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013 περιλαμβάνουν την υποχρέωση διεξαγωγής της εν λόγω δοκιμής σε εργαστήριο εγκεκριμένο σύμφωνα με την απόφαση 2000/258/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, για τον ορισμό ειδικού ινστιτούτου υπεύθυνου για τον καθορισμό των κριτηρίων τυποποίησης των ορολογικών δοκιμασιών ελέγχου της αποτελεσματικότητας των αντιλυσσικών εμβολίων (4), η οποία προβλέπει ότι το εργαστήριο της Agence franςaise de sécurité sanitaire des aliments de Nancy (AFSSA) στο Νανσί της Γαλλίας [που ενσωματώθηκε, την 1η Ιουλίου 2010, στην Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)] οφείλει να αξιολογεί τα εργαστήρια στα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες με σκοπό την αδειοδότησή τους να διενεργούν ορολογικές δοκιμές για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των αντιλυσσικών εμβολίων στους σκύλους, στις γάτες και στις ικτίδες.

(8)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 576/2013 προβλέπει επίσης ότι οι σκύλοι, οι γάτες και οι ικτίδες που μετακινούνται σε ένα κράτος μέλος από άλλο κράτος μέλος για μη εμπορικούς σκοπούς πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφο αναγνώρισης σε μορφή διαβατηρίου σύμφωνα με το υπόδειγμα που πρόκειται να εγκριθεί από την Επιτροπή. Το υπόδειγμα αυτό πρέπει να περιέχει τα πεδία για την καταχώριση των πληροφοριών που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 576/2013. Το υπόδειγμα και οι πρόσθετες απαιτήσεις για το διαβατήριο θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε παράρτημα του παρόντος κανονισμού και, για λόγους σαφήνειας και απλούστευσης της νομοθεσίας της Ένωσης, η απόφαση 2003/803/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με την καθιέρωση ενός υποδείγματος διαβατηρίου για τις ενδοκοινοτικές μετακινήσεις σκύλων, γατών και κουναβιών (5) θα πρέπει να καταργηθεί.

(9)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 576/2013 προβλέπει επίσης ότι οι σκύλοι, οι γάτες και οι ικτίδες που μετακινούνται σε ένα κράτος μέλος από έδαφος ή τρίτη χώρα για μη εμπορικούς σκοπούς πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφο αναγνώρισης με τη μορφή πιστοποιητικού υγείας των ζώων σύμφωνα με το υπόδειγμα που πρόκειται να εγκριθεί από την Επιτροπή. Το υπόδειγμα αυτό πρέπει να περιέχει τα πεδία για την καταχώριση των πληροφοριών που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 576/2013. Κατά συνέπεια, κρίνεται σκόπιμο να καθοριστεί το εν λόγω υπόδειγμα σε παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(10)

Κατά παρέκκλιση από τη μορφή του πιστοποιητικού υγείας των ζώων που προβλέπεται στην περίπτωση μετακίνησης σε ένα κράτος μέλος από ένα έδαφος ή μία τρίτη χώρα, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 576/2013 προβλέπει ότι τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις σκύλων, γατών και ικτίδων από ένα έδαφος ή τρίτη χώρα που έχει αποδείξει ότι εφαρμόζει κανόνες, το περιεχόμενο και αποτέλεσμα των οποίων είναι ταυτόσημα με εκείνα που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη, όταν το έγγραφο αναγνώρισης που συνοδεύει τα ζώα έχει εκδοθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην περίπτωση μετακίνησης σε ένα κράτος μέλος από άλλο κράτος μέλος. Ωστόσο, ορισμένες τεχνικές προσαρμογές είναι αναγκαίες προκειμένου το υπόδειγμα διαβατηρίου να χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις αυτές, όσον αφορά, ειδικότερα, τα χαρακτηριστικά στο εξώφυλλο που δεν μπορούν να συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις που ισχύουν για τα διαβατήρια που εκδίδονται από τα κράτη μέλη. Για λόγους σαφήνειας, είναι επομένως σκόπιμο να καθιερωθεί ένα υπόδειγμα για τα εν λόγω διαβατήρια στον παρόντα κανονισμό.

(11)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 576/2013 προβλέπει ότι, όταν ο αριθμός των σκύλων, γατών ή ικτίδων που μετακινούνται για μη εμπορικούς σκοπούς κατά μία μόνο μετακίνηση είναι μεγαλύτερος του πέντε, πρέπει να εφαρμόζονται για τα ζώα αυτά οι σχετικές απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου των ζώων που προβλέπονται στην οδηγία 92/65/ΕΟΚ (6) του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 1992, που καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο τμήμα Ι του παραρτήματος Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ, με εξαίρεση ειδικές συνθήκες και για ορισμένες κατηγορίες ζώων.

(12)

Επιπροσθέτως, η απόφαση 2004/839/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 2004, για τη θέσπιση των υγειονομικών όρων που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις σκύλων και γάτων μικρής ηλικίας από τρίτες χώρες στην Κοινότητα (7) και η απόφαση 2005/91/ΕΚ της Επιτροπής, της 2ας Φεβρουαρίου 2005, για τον καθορισμό της περιόδου μετά την οποία θεωρείται ότι ισχύει ο αντιλυσσικός εμβολιασμός (8), θεσπίστηκαν για να προβλέπουν ομοιόμορφους κανόνες για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003. Οι κανόνες που προβλέπονται στις εν λόγω πράξεις έχουν αναθεωρηθεί και έχουν πλέον ενσωματωθεί στον τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013. Για λόγους σαφήνειας και απλούστευσης της νομοθεσίας της Ένωσης, οι αποφάσεις 2004/839/ΕΚ και 2005/91/ΕΚ θα πρέπει, επομένως, να καταργηθούν.

(13)

Η οδηγία 96/93/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την πιστοποίηση ζώων και ζωικών προϊόντων (9) θεσπίζει τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται κατά την έκδοση των απαιτούμενων από την κτηνιατρική νομοθεσία πιστοποιητικών για την πρόληψη της παραπλανητικής ή δόλιας πιστοποίησης. Είναι σκόπιμο να εξασφαλίζεται ότι οι επίσημοι κτηνίατροι των τρίτων χωρών εφαρμόζουν τουλάχιστον ισοδύναμους κανόνες και αρχές με αυτούς που προβλέπει η εν λόγω οδηγία.

(14)

Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1152/2011 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2011, που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 998/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά προληπτικά υγειονομικά μέτρα για την καταπολέμηση της μόλυνσης των σκύλων με Echinococcus multilocularis (10) ορίζει ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2012, οι σκύλοι που εισέρχονται σε κράτη μέλη ή τμήματα αυτών που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του εν λόγω κανονισμού πρέπει να λαμβάνουν αγωγή κατά του παρασίτου Echinococcus multilocularis σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον εν λόγω κανονισμό.

(15)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της απόφασης 2006/146/ΕΚ της Επιτροπής, της 21ης Φεβρουαρίου 2006, για ορισμένα σχέδια προστασίας όσον αφορά ορισμένα φρουτοφάγα χειρόπτερα, σκύλους και γάτες που προέρχονται από τη Μαλαισία (Χερσόνησο) και την Αυστραλία (11) η οποία απαγορεύει τις εισαγωγές σκύλων και γατών από τη Μαλαισία (Χερσόνησο) και γατών από την Αυστραλία εκτός αν πληρούνται ορισμένοι όροι, σχετικά με τη νόσο Hendra και τη νόσο Nipah, αντίστοιχα.

(16)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται από την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013.

(17)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Μορφή, διάταξη και γλωσσικές απαιτήσεις των δηλώσεων που αναφέρονται στα άρθρα 7, 11 και 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013

1.   Οι δηλώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο α) και στο άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013 συντάσσονται σύμφωνα με τη μορφή και τη διάταξη που καθορίζονται στο μέρος 1 του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού και συμμορφώνονται με τις γλωσσικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο μέρος 3 του εν λόγω παραρτήματος.

2.   Η δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013 συντάσσεται σύμφωνα με τη μορφή και τη διάταξη που καθορίζονται στο μέρος 2 του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού και συμμορφώνεται με τις γλωσσικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο μέρος 3 του εν λόγω παραρτήματος.

Άρθρο 2

Κατάλογος των εδαφών και των τρίτων χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013

1.   Ο κατάλογος των εδαφών και των τρίτων χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013 ορίζεται στο μέρος 1 του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού.

2.   Ο κατάλογος των εδαφών και των τρίτων χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013 ορίζεται στο μέρος 2 του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Υποδείγματα διαβατηρίων για τη μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση σκύλων, γατών ή ικτίδων

1.   Το διαβατήριο που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013 συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο μέρος 1 του παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού και συμμορφώνεται με τις πρόσθετες απαιτήσεις που ορίζονται στο μέρος 2 του εν λόγω παραρτήματος.

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα διαβατήρια που εκδίδονται, σύμφωνα με το άρθρο 27 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013, σε ένα από τα εδάφη ή τις τρίτες χώρες που απαριθμούνται στο μέρος 1 του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος κανονισμού συντάσσονται σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο μέρος 3 του παραρτήματος III του παρόντος κανονισμού και συμμορφώνονται με τις πρόσθετες απαιτήσεις που καθορίζονται στο μέρος 4 του εν λόγω παραρτήματος.

Άρθρο 4

Υγειονομικό πιστοποιητικό για την μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση στην Ένωση σκύλων, γατών ή ικτίδων

Το υγειονομικό πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013

α)

συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που ορίζεται στο μέρος 1 του παραρτήματος ΙV του παρόντος κανονισμού·

β)

συμπληρώνεται καταλλήλως και εκδίδεται σύμφωνα με τις επεξηγηματικές σημειώσεις που ορίζονται στο μέρος 2 του εν λόγω παραρτήματος·

γ)

συμπληρώνεται με τη γραπτή δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα που ορίζεται στο τμήμα A του μέρους 3 του εν λόγω παραρτήματος και η οποία συμμορφώνεται με τις πρόσθετες απαιτήσεις που καθορίζονται στο τμήμα Β του μέρους 3 του εν λόγω παραρτήματος.

Άρθρο 5

Καταργήσεις

Οι αποφάσεις 2003/803/ΕΚ, 2004/839/ΕΚ και 2005/91/ΕΚ καταργούνται.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 29 Δεκεμβρίου 2014.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2013.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(2)  ΕΕ L 146 της 13.6.2003, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 204 της 31.7.2012, σ. 131.

(4)  ΕΕ L 79 της 30.3.2000, σ. 40.

(5)  ΕΕ L 312 της 27.11.2003, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 54.

(7)  ΕΕ L 361 της 8.12.2004, σ. 40.

(8)  ΕΕ L 31 της 4.2.2005, σ. 61.

(9)  ΕΕ L 13 της 16.1.1997, σ. 28.

(10)  ΕΕ L 296 της 15.11.2011, σ. 6.

(11)  ΕΕ L 55 της 25.2.2006, σ. 44.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Μορφή, διάταξη και γλωσσικές απαιτήσεις της δήλωσης

που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο α), στο άρθρο 11 παράγραφος 2 και στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013

ΜΕΡΟΣ 1

Μορφή και διάταξη της δήλωσης που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο α) και στο άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013

Image

ΜΕΡΟΣ 2

Μορφή και διάταξη της δήλωσης που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013

Image

ΜΕΡΟΣ 3

Γλωσσικές απαιτήσεις για τις δηλώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο α), στο άρθρο 11 παράγραφος 2 και στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013

Οι δηλώσεις συντάσσονται σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους προορισμού/εισόδου και στα αγγλικά.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατάλογος εδαφών και τρίτων χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013

ΜΕΡΟΣ 1

Κατάλογος εδαφών και τρίτων χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013

Κωδικός ISO

Έδαφος ή τρίτη χώρα

AD

Ανδόρα

CH

Ελβετία

FO

Νήσοι Φερόε

GI

Γιβραλτάρ

GL

Γροιλανδία

HR (1)

Κροατία

IS

Ισλανδία

LI

Λιχτενστάιν

MC

Μονακό

NO

Νορβηγία

SM

Άγιος Μαρίνος

VA

Πόλη του Βατικανού


ΜΕΡΟΣ 2

Κατάλογος εδαφών και τρίτων χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013

Κωδικός ISO

Έδαφος ή τρίτη χώρα

Εδάφη που περιλαμβάνονται

AC

Νήσος της Αναλήψεως

 

AE

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

 

AG

Αντίγκουα και Μπαρμπούντα

 

AR

Αργεντινή

 

AU

Αυστραλία

 

AW

Αρούμπα

 

BA

Βοσνία-Ερζεγοβίνη

 

BB

Μπαρμπάντος

 

BH

Μπαχρέιν

 

BM

Βερμούδες

 

BQ

Νήσοι Μπονέρ, Άγιος Ευστάθιος και Σάμπα (νήσοι BES)

 

BY

Λευκορωσία

 

CA

Καναδάς

 

CL

Χιλή

 

CW

Κουρασάο

 

FJ

Φίτζι

 

FK

Νήσοι Φώκλαντ

 

HK

Χονγκ Κονγκ

 

JM

Τζαμάικα

 

JP

Ιαπωνία

 

KN

Άγιος Χριστόφορος και Νέβις

 

KY

Νήσοι Καϊμάν

 

LC

Αγία Λουκία

 

MS

Μοντσερράτ

 

MU

Μαυρίκιος

 

MX

Μεξικό

 

MY

Μαλαισία

 

NC

Νέα Καληδονία

 

NZ

Νέα Ζηλανδία

 

PF

Γαλλική Πολυνησία

 

PM

Σαιν Πιερ και Μικελόν

 

RU

Ρωσία

 

SG

Σιγκαπούρη

 

SH

Αγία Ελένη

 

SX

Άγιος Μαρτίνος

 

TT

Τρινιδάδ και Τομπάγκο

 

TW

Ταϊβάν

 

US

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

AS – Αμερικανική Σαμόα

GU – Γκουάμ

MP – Νήσοι βόρειες Μαριάνες

PR – Πουέρτο Ρίκο

VI – Παρθένοι Νήσοι των ΗΠΑ

VC

Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες

 

VG

Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι

 

VU

Βανουάτου

 

WF

Νήσοι Βάλλις και Φουτούνα

 

YT (2)

Μαγιότ

 


(1)  Ισχύει μόνον έως ότου η εν λόγω προσχωρούσα χώρα καταστεί κράτος μέλος της Ένωσης.

(2)  Ισχύει μόνον έως ότου αυτό το έδαφος καταστεί εξόχως απόκεντρη περιοχή της Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Υποδείγματα διαβατηρίων για τη μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση σκύλων, γατών ή ικτίδων

ΜΕΡΟΣ 1

Υπόδειγμα διαβατηρίου που εκδίδεται σε ένα κράτος μέλος

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ΜΕΡΟΣ 2

Πρόσθετες απαιτήσεις σχετικά με το διαβατήριο που έχει εκδοθεί σε κράτος μέλος

1.

Μορφή του διαβατηρίου:

Οι διαστάσεις του διαβατηρίου είναι 100 × 152 mm.

2.

Εξώφυλλο του διαβατηρίου:

α)

εμπροσθόφυλλο:

i)

χρώμα: μπλε (PANTONE® Reflex Blue) και κίτρινα αστέρια (PANTONE® Yellow), στο άνω τέταρτο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εθνικού εμβλήματος (1)·

ii)

οι λέξεις «Ευρωπαϊκή Ένωση» και το όνομα του κράτους μέλους έκδοσης πρέπει να τυπώνονται με την ίδια γραμματοσειρά·

iii)

ο κωδικός χώρας ISO του κράτους μέλους έκδοσης και στη συνέχεια ο μοναδικός αλφαριθμητικός κώδικας (που αναφέρεται ως «αριθμός» στο υπόδειγμα διαβατηρίου που καθορίζεται στο μέρος 1), πρέπει να τυπώνονται στο κάτω μέρος·

β)

εσωτερικό εμπροσθόφυλλο και εσωτερικό οπισθόφυλλο: λευκό χρώμα·

γ)

οπισθόφυλλο: μπλε χρώμα (PANTONE® Reflex Blue).

3.

Σειρά των επικεφαλίδων και αρίθμηση των σελίδων του διαβατηρίου:

α)

η σειρά των επικεφαλίδων (με τους λατινικούς αριθμούς) πρέπει να τηρείται αυστηρά·

β)

οι σελίδες του διαβατηρίου πρέπει να αριθμούνται στο κάτω μέρος κάθε σελίδας με την ακόλουθη μορφή: «x από n», όπου x είναι η τρέχουσα σελίδα και n ο συνολικός αριθμός των σελίδων του διαβατηρίου·

γ)

ο κωδικός χώρας ISO του κράτους μέλους έκδοσης και στη συνέχεια ο μοναδικός αλφαριθμητικός κώδικας πρέπει να τυπώνονται σε κάθε σελίδα του διαβατηρίου·

δ)

ο αριθμός των σελίδων καθώς και το μέγεθος και το σχήμα των πλαισίων του υποδείγματος διαβατηρίου στο μέρος 1 είναι ενδεικτικά.

4.

Γλώσσες:

Ολόκληρο το έντυπο κείμενο συντάσσεται στην επίσημη γλώσσα (στις επίσημες γλώσσες) του κράτους μέλους έκδοσης και στα αγγλικά.

5.

Στοιχεία ασφαλείας:

α)

Αφού εγγραφούν οι απαιτούμενες πληροφορίες στο τμήμα III του διαβατηρίου, η σελίδα σφραγίζεται με διαφανή αυτοκόλλητη πλαστική μεμβράνη·

β)

όταν οι πληροφορίες σε μία από τις σελίδες του διαβατηρίου έχουν τη μορφή αυτοκόλλητης ετικέτας η οποία δεν αυτοκαταστρέφεται σε περίπτωση αφαίρεσής της από τη σελίδα, η εν λόγω ετικέτα σφραγίζεται με διάφανη αυτοκόλλητη πλαστική μεμβράνη.

ΜΕΡΟΣ 3

Υπόδειγμα διαβατηρίου που έχει εκδοθεί σε ένα από τα εδάφη ή τις τρίτες χώρες που απαριθμούνται στο μέρος 1 του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος κανονισμού

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ΜΕΡΟΣ 4

Πρόσθετες απαιτήσεις που αφορούν το διαβατήριο το οποίο έχει εκδοθεί σε ένα από τα εδάφη ή τις τρίτες χώρες που απαριθμούνται στο μέρος 1 του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος κανονισμού

1.

Μορφή του διαβατηρίου:

Οι διαστάσεις του διαβατηρίου είναι 100 × 152 mm.

2.

Εξώφυλλο του διαβατηρίου:

α)

εμπροσθόφυλλο:

i)

χρώμα: PANTONE® μονόχρωμο και εθνικό έμβλημα στο άνω τέταρτο·

ii)

ο κωδικός χώρας ISO του εδάφους ή της τρίτης χώρας έκδοσης και στη συνέχεια ο μοναδικός αλφαριθμητικός κώδικας (που αναφέρεται ως «αριθμός» στο υπόδειγμα διαβατηρίου που καθορίζεται στο μέρος 3), πρέπει να τυπώνονται στο κάτω μέρος·

β)

εσωτερικό εμπροσθόφυλλο και εσωτερικό οπισθόφυλλο: λευκό χρώμα·

γ)

οπισθόφυλλο: χρώμα PANTONE® μονόχρωμο.

3.

Σειρά των επικεφαλίδων και αρίθμηση των σελίδων του διαβατηρίου:

α)

η σειρά των επικεφαλίδων (με τους λατινικούς αριθμούς) πρέπει να τηρείται αυστηρά·

β)

οι σελίδες του διαβατηρίου πρέπει να αριθμούνται στο κάτω μέρος κάθε σελίδας με την ακόλουθη μορφή: «x από n», όπου x είναι η τρέχουσα σελίδα και n ο συνολικός αριθμός των σελίδων του διαβατηρίου·

γ)

ο κωδικός χώρας ISO του κράτους μέλους έκδοσης και στη συνέχεια ο μοναδικός αλφαριθμητικός κώδικας πρέπει να τυπώνονται σε κάθε σελίδα του διαβατηρίου·

δ)

ο αριθμός των σελίδων καθώς και το μέγεθος και το σχήμα των πλαισίων του υποδείγματος διαβατηρίου στο μέρος 3 είναι ενδεικτικά.

4.

Γλώσσες

Ολόκληρο το έντυπο κείμενο συντάσσεται στην επίσημη γλώσσα (στις επίσημες γλώσσες) του εδάφους ή της τρίτης χώρας έκδοσης και στα αγγλικά.

5.

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

α)

Αφού εγγραφούν οι απαιτούμενες πληροφορίες στο τμήμα III του διαβατηρίου, η σελίδα σφραγίζεται με διαφανή αυτοκόλλητη πλαστική μεμβράνη·

β)

όταν οι πληροφορίες σε μία από τις σελίδες του διαβατηρίου έχουν τη μορφή αυτοκόλλητης ετικέτας η οποία δεν αυτοκαταστρέφεται σε περίπτωση αφαίρεσής της από τη σελίδα, η εν λόγω ετικέτα σφραγίζεται με διάφανη αυτοκόλλητη πλαστική μεμβράνη.


(1)  Οδηγός γραφικών για το ευρωπαϊκό έμβλημα: http://publications.europa.eu/code/en/en-5000100.htm


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΜΈΡΟΣ 1

Υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού ζώου για τη μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση σε κράτος μέλος από έδαφος ή τρίτη χώρα σκύλων, γατών ή ικτίδων σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013

Image

Image

Image

Image

Image

ΜΕΡΟΣ 2

Επεξηγηματικές σημειώσεις για τη συμπλήρωση των πιστοποιητικών υγείας των ζώων

α)

Όταν το υπόδειγμα πιστοποιητικού αναφέρει ότι ορισμένες δηλώσεις πρέπει να διατηρούνται ανάλογα με την περίπτωση, οι δηλώσεις που δεν είναι σχετικές μπορούν να διαγράφονται, να μονογράφονται και να σφραγίζονται από τον επίσημο κτηνίατρο ή να απαλείφονται εντελώς από το πιστοποιητικό.

β)

Το πρωτότυπο πιστοποιητικό αποτελείται από μία σελίδα ή, όπου απαιτείται πρόσθετο κείμενο, πρέπει να είναι τέτοιας μορφής ώστε όλες οι σελίδες να συνθέτουν ένα σύνολο και να μην μπορούν να διαχωριστούν.

γ)

Το πιστοποιητικό συντάσσεται σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους έκδοσης και στα αγγλικά. Συμπληρώνεται με κεφαλαία γράμματα σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους εισόδου ή στα αγγλικά.

δ)

Εάν επισυνάπτονται πρόσθετα φύλλα ή συνοδευτικά έγγραφα στο πιστοποιητικό, τα φύλλα ή τα έγγραφα αυτά θεωρείται επίσης ότι αποτελούν μέρος του πρωτότυπου πιστοποιητικού και κάθε σελίδα φέρει την υπογραφή και τη σφραγίδα του επίσημου κτηνιάτρου.

ε)

Όταν το πιστοποιητικό, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων φύλλων που αναφέρονται στο στοιχείο δ), αποτελείται από περισσότερες της μιας σελίδες, κάθε σελίδα αριθμείται, (αριθμός σελίδας από συνολικό αριθμό σελίδων), στο κάτω μέρος της, ενώ στο επάνω μέρος της σελίδας αναγράφεται ο αριθμός αναφοράς του πιστοποιητικού που ορίστηκε από την αρμόδια αρχή.

στ)

Το πρωτότυπο πιστοποιητικό εκδίδεται από επίσημο κτηνίατρο του εδάφους ή της τρίτης χώρας αποστολής ή από εγκεκριμένο κτηνίατρο και, στη συνέχεια, επικυρώνεται από την αρμόδια αρχή του εδάφους ή της τρίτης χώρας αποστολής. Η αρμόδια αρχή του εδάφους ή της τρίτης χώρας αποστολής εξασφαλίζουν την τήρηση κανόνων και αρχών πιστοποίησης ισοδύναμων με εκείνους που ορίζονται στην οδηγία 96/93/ΕΚ.

Η υπογραφή πρέπει να είναι διαφορετικού χρώματος από το χρώμα της εκτύπωσης. Το ίδιο ισχύει και για τις σφραγίδες, με εξαίρεση τις ανάγλυφες σφραγίδες και τα υδατόσημα.

ζ)

Ο αριθμός αναφοράς του πιστοποιητικού που αναγράφεται στα πλαίσια I.2 και II.α. εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του εδάφους ή της τρίτης χώρας αποστολής.

ΜΕΡΟΣ 3

Γραπτή δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013

Τμήμα Α

Υπόδειγμα δήλωσης

Image

Τμήμα B

Πρόσθετες απαιτήσεις για τη δήλωση

Η δήλωση συντάσσεται τουλάχιστον σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους εισόδου και στα αγγλικά και συμπληρώνεται με κεφαλαία γράμματα.


Top