EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0458

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 458/2013 της Επιτροπής, της 16ης Μαΐου 2013 , σχετικά με τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου σχετικά με τις προδιαγραφές εμπορίας αυγών

OJ L 133, 17.5.2013, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 250 - 250

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/458/oj

17.5.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 133/17


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 458/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 16ης Μαΐου 2013

σχετικά με τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου σχετικά με τις προδιαγραφές εμπορίας αυγών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1), και ιδίως το άρθρο 121 στοιχείο δ) σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 589/2008 της Επιτροπής (2) θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τις προδιαγραφές εμπορίας των αυγών. Η διατύπωση του ορισμού της «παρτίδας» του άρθρου 1 του εν λόγω κανονισμού θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ώστε να μην οδηγεί σε αποκλίνουσες ερμηνείες και συνεπώς σε διαφορετικές πρακτικές στα κράτη μέλη.

(2)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 589/2008 θα πρέπει να διορθωθεί αναλόγως.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008, το στοιχείο θ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«θ)   “παρτίδα”: τα αυγά σε συσκευασίες ή χύμα τα οποία προέρχονται από την ίδια μονάδα παραγωγής ή το ίδιο κέντρο συσκευασίας, βρίσκονται στο ίδιο μέρος, φέρουν την ίδια ημερομηνία ωοτοκίας ή ελάχιστης διατηρησιμότητας ή συσκευασίας, έχουν παραχθεί με την ίδια μέθοδο εκτροφής και, στην περίπτωση των ταξινομημένων αυγών, ανήκουν στην ίδια κατηγορία ποιότητας και βάρους·».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 163 της 24.6.2008, σ. 6.


Top