EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0409

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 409/2013 της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2013 , για τον καθορισμό κοινών έργων, τη σύσταση διοικητικής αρχής και τον προσδιορισμό κινήτρων για την εφαρμογή του Γενικού Προγράμματος για τη Διαχείριση της Εναέριας Κυκλοφορίας στην Ευρώπη Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

OJ L 123, 4.5.2013, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 026 P. 212 - 218

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/02/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/409/oj

4.5.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 123/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 409/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 3ης Μαΐου 2013

για τον καθορισμό κοινών έργων, τη σύσταση διοικητικής αρχής και τον προσδιορισμό κινήτρων για την εφαρμογή του Γενικού Προγράμματος για τη Διαχείριση της Εναέριας Κυκλοφορίας στην Ευρώπη

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 550/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, για την οργάνωση και τη χρήση του εναέριου χώρου στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (1), και ιδίως το άρθρο 15α,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το ρυθμιστικό πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού περιλαμβάνει τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2).

(2)

Η εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού δεν θίγει τις αρμοδιότητες των κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004.

(3)

Στην ανακοίνωση της 22ας Δεκεμβρίου 2011 (3), η Επιτροπή γνωστοποίησε την πρόθεσή της να ορίσει μηχανισμούς διαχείρισης και παροχής κινήτρων για την εγκατάσταση του συστήματος SESAR (έρευνα και ανάπτυξη της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό) με βάση το άρθρο 15α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2004. Οι μηχανισμοί αυτοί περιλαμβάνουν κοινά έργα, τα οποία θα συμβάλουν στην επιτυχή εφαρμογή του Γενικού Προγράμματος Διαχείρισης της Εναέριας Κυκλοφορίας (ATM)· καθοδήγηση για τα κοινά έργα που θα αποτελεί δεσμευτικό πλαίσιο για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν τα κοινά έργα να στηρίξουν την εν λόγω εφαρμογή· και μηχανισμούς διαχείρισης, οι οποίοι θα εξασφαλίζουν έγκαιρη, συντονισμένη και συγχρονισμένη εγκατάσταση με σαφή κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των ενδιαφερομένων.

(4)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 550/2004 σκοπό έχει να βοηθηθούν οι χρήστες του εναερίου χώρου και οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας στη βελτίωση της συνολικής υποδομής αεροναυτιλίας, στην παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας και στη χρήση του εναερίου χώρου με τη συνεργασία τους σε κοινά έργα. Σκοπός είναι επίσης να επισπευσθεί η εγκατάσταση του έργου Έρευνα και Ανάπτυξη της Διαχείρισης της Εναέριας Κυκλοφορίας στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό (SESAR).

(5)

Το SESAR είναι το έργο που έχει εκπονηθεί για τον εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας. Πρόκειται για τον τεχνολογικό πυλώνα της πρωτοβουλίας για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό.

(6)

Το SESAR απαρτίζεται από τρεις φάσεις: τη φάση καθορισμού κατά την οποία καθορίσθηκε το περιεχόμενο των συστημάτων ATM της επόμενης γενεάς· τη φάση ανάπτυξης κατά την οποία θα αναπτυχθεί και θα επικυρωθεί η νέα γενεά τεχνολογικών συστημάτων, συστατικών στοιχείων και επιχειρησιακών διαδικασιών· και τη φάση εγκατάστασης, η οποία συνίσταται στη βιομηχανική παραγωγή και την εφαρμογή των νέων συστημάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας.

(7)

Το Γενικό Πρόγραμμα για τη Διαχείριση της Εναέριας Κυκλοφορίας στην Ευρώπη (εφεξής «Γενικό Πρόγραμμα ATM»), το οποίο καταρτίσθηκε κατά τη φάση καθορισμού του SESAR, είναι ο συμφωνημένος χάρτης πορείας για να περάσει η έρευνα και η ανάπτυξη στον τομέα της ATM στη φάση εγκατάστασης.

(8)

Το Γενικό Πρόγραμμα ATM περιέχει τις βασικές επιχειρησιακές αλλαγές που απαιτούνται για να επιτευχθούν οι στόχοι επιδόσεων του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (ΕΕΟ). Είναι το κύριο εργαλείο εγκατάστασης του SESAR και αποτελεί τη βάση για την έγκαιρη, συντονισμένη και συγχρονισμένη εγκατάσταση των νέων λειτουργιών ATM.

(9)

Στους στόχους και τις προτεραιότητες εγκατάστασης πρέπει να ληφθούν επίσης υπόψη πτυχές των λειτουργιών δικτύου που έχουν καθορισθεί στο σχέδιο στρατηγικής δικτύου, το οποίο περιέχει τους στόχους επιδόσεων σύμφωνα με τους στόχους επιδόσεων σε κλίμακα Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις δράσεις που έχουν προγραμματισθεί για την επίτευξη των στόχων αυτών, και στο σχέδιο λειτουργιών δικτύου που καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 677/2011 της Επιτροπής (4).

(10)

Η έγκαιρη, συντονισμένη και συγχρονισμένη εγκατάσταση του SESAR είναι σημαντική για την επίτευξη των στόχων επιδόσεων του ΕΕΟ και το γενικότερο οικονομικό όφελος που προσδοκάται από τον εκσυγχρονισμό της ATM.

(11)

Τα κοινά έργα που προβλέπονται στο άρθρο 15α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2004 αναμένεται ότι θα βοηθήσουν στην προώθηση των επιδόσεων του ευρωπαϊκού δικτύου ATM (EATMN) και στην απόδειξη της εν γένει θετικής ανάλυσης κόστους-οφέλους, λαμβανομένων πάντοτε υπόψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων σε ορισμένες περιοχές ή ενδιαφερόμενους.

(12)

Για να εξασφαλισθεί ότι τα κοινά έργα θα υλοποιηθούν και θα παρακολουθούνται με έγκαιρο, συντονισμένο και συγχρονισμένο τρόπο με βέλτιστη αξιοποίηση των μέσων και των φορέων που έχουν καθορισθεί στο ρυθμιστικό πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, πρέπει να συσταθεί διαχειριστική αρχή εγκατάστασης του SESAR.

(13)

Για να καταστεί αποτελεσματική η διαχείριση της εγκατάστασης του SESAR και να εξασφαλισθεί η αξιοπιστία της διαδικασίας εγκατάστασης, οι επιχειρησιακοί ενδιαφερόμενοι που είναι υπόλογοι για τις επιδόσεις του συστήματος ATM πρέπει να συμμετέχουν στη διαχείριση της εγκατάστασης.

(14)

Οι επιχειρησιακοί ενδιαφερόμενοι που επενδύουν στην εγκατάσταση του SESAR πρέπει να διαδραματίσουν πρωτοπόρο ρόλο στη διαχείριση και την εφαρμογή των δραστηριοτήτων εγκατάστασης, κατά προτίμηση μέσω μιας ενιαίας οντότητας, αποφεύγοντας ταυτόχρονα τυχόν σύγκρουση συμφερόντων.

(15)

Ο κατασκευαστικός κλάδος πρέπει να έχει συμβουλευτικό ρόλο στην εγκατάσταση του SESAR, ώστε να εξασφαλισθεί συνοχή της βιομηχανικής παραγωγής με την έγκαιρη διάθεση του εξοπλισμού.

(16)

Η Επιτροπή πρέπει να επιβλέπει τις δραστηριότητες εγκατάστασης για να βεβαιώνεται ότι ανταποκρίνονται στους στόχους για τον ΕΕΟ και να διασφαλίζονται τα συμφέροντα του κοινού, με τη σύνταξη κατάλληλων αναφορών και με μηχανισμούς παρακολούθησης, με τους οποίους θα αξιοποιούνται κατά τον καλύτερο τρόπο τα υπάρχοντα μέσα, όπως το European and Local Single Sky ImPlementation (σχέδιο και αναφορά ESSIP και έγγραφα LSSIP).

(17)

Η Επιτροπή οφείλει να τηρεί την επιτροπή ενιαίου ουρανού πλήρως ενήμερη για τη διαδικασία επιλογής της διαχείρισης εγκατάστασης, την έγκριση του προγράμματος εγκατάστασης και την επιλογή των έργων εκτέλεσης. Η επιτροπή ενιαίου ουρανού πρέπει να γνωμοδοτεί στα θέματα αυτά με την επιφύλαξη των κανόνων και των διαδικασιών που ορίζουν τα σχετικά προγράμματα ενωσιακής χρηματοδότησης.

(18)

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Εξοπλισμού Πολιτικής Αεροπορίας (Eurocae), ο οποίος παράγει τεχνικό υλικό και επιτελεί προκαταρκτικό και βοηθητικό έργο συνδεόμενο με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, πρέπει να επικουρεί την Επιτροπή στην παρακολούθηση και τη διευκόλυνση των διαδικασιών τυποποίησης και στην προώθηση και τη χρήση των ευρωπαϊκών προτύπων.

(19)

Παρά το γεγονός ότι τα έργα εγκατάστασης του SESAR στον στρατιωτικό τομέα παραμένουν υπό την αρμοδιότητα των αντίστοιχων κρατών μελών, πρέπει να αποκατασταθεί συνεργασία με τον στρατιωτικό τομέα, ώστε να αποφευχθούν δυσμενείς επιπτώσεις στην αμυντική ικανότητα.

(20)

Για να ενθαρρυνθούν οι έγκαιρες επενδύσεις από τους ενδιαφερόμενους και να μετριασθούν οι επιπτώσεις από τις πτυχές εγκατάστασης που είναι λιγότερο θετικές από άποψη κόστους-οφέλους, πρέπει να είναι επιλέξιμα για ενωσιακή χρηματοδότηση και για άλλα κίνητρα τα έργα εκτέλεσης που αποβλέπουν σε κοινά έργα εγκατάστασης, σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες των προγραμμάτων ενωσιακής χρηματοδότησης και καθεστώτων παροχής κινήτρων.

(21)

Πρέπει να επιδιωχθούν κατά το δυνατόν συνέργειες μεταξύ της εγκατάστασης του SESAR και των λειτουργικών τμημάτων του εναερίου χώρου (FAB).

(22)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ενιαίου ουρανού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός καθορίζει κοινά έργα, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 15α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2004, εξηγεί τον τρόπο διαχείρισής τους και προσδιορίζει κίνητρα για την εγκατάστασή τους.

2.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχείρισης της Εναέριας Κυκλοφορίας (EATMN).

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τον σκοπό του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται οι ορισμοί του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004 και του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 677/2011.

Επιπλέον, νοείται ως:

1)   «κοινή επιχείρηση SESAR»: ο φορέας που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 219/2007 του Συμβουλίου (5), στον οποίο ανατέθηκε το καθήκον της διαχείρισης και του συντονισμού της φάσης ανάπτυξης του έργου SESAR·

2)   «σύστημα χρέωσης»: το σύστημα που θεσπίσθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1794/2006 της Επιτροπής (6)·

3)   «λειτουργικότητα ATM»: ομάδα επιχειρησιακών λειτουργιών ή λειτουργιών ATM οι οποίες σχετίζονται με την τροχιά, τον εναέριο χώρο και τη διαχείριση επιφανείας ή με τη γνωστοποίηση πληροφοριών σε επιχειρησιακό περιβάλλον κατά τη διαδρομή, τερματικό, αερολιμένα ή δικτύου·

4)   «εγκατάσταση SESAR»: οι δραστηριότητες και οι διαδικασίες που σχετίζονται με τη βιομηχανική παραγωγή και την εφαρμογή των λειτουργιών ATM που καθορίζονται στο Γενικό Πρόγραμμα ATM·

5)   «βιομηχανική παραγωγή λειτουργιών ATM»: οι δραστηριότητες και οι διαδικασίες μετά την επικύρωσή τους, στις οποίες περιλαμβάνεται η τυποποίηση, η πιστοποίηση και η παραγωγή από την κατασκευαστική βιομηχανία (κατασκευαστές επίγειου και αερομεταφερόμενου εξοπλισμού)·

6)   «εφαρμογή λειτουργιών ATM»: η προμήθεια, η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία εξοπλισμού και συστημάτων, καθώς και σχετικών επιχειρησιακών διαδικασιών που ακολουθούν οι επιχειρησιακοί ενδιαφερόμενοι·

7)   «βασική επιχειρησιακή αλλαγή»: επιχειρησιακή αλλαγή της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (ATM), η οποία προσφέρει στους επιχειρησιακούς ενδιαφερόμενους σημαντική βελτίωση των επιδόσεων του δικτύου, όπως αναφέρει το Γενικό Πρόγραμμα ATM·

8)   «μηχανισμός επιδόσεων»: σύστημα που καθιερώθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 691/2010 της Επιτροπής (7)·

9)   «στόχοι επιδόσεων σε κλίμακα Ευρωπαϊκής Ένωσης»: οι στόχοι που αναφέρονται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 691/2010·

10)   «επιχειρησιακοί ενδιαφερόμενοι»: στην πολιτική και την πολεμική αεροπορία: χρήστες του εναερίου χώρου, πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας και φορείς εκμετάλλευσης αερολιμένων.

Άρθρο 3

Γενικό Πρόγραμμα ATM

1.   Το Γενικό Πρόγραμμα ATM είναι ο χάρτης πορείας για τον εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού συστήματος ATM και τη σύνδεση της έρευνας και ανάπτυξης του SESAR με την εγκατάστασή του. Πρόκειται για το κύριο εργαλείο του ΕΕΟ για την αδιάλειπτη λειτουργία του EATMN και την έγκαιρη, συντονισμένη και συγχρονισμένη εγκατάσταση του SESAR.

2.   Οι επικαιροποιήσεις του Γενικού Προγράμματος ATM θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων επιδόσεων σε κλίμακα Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη διατήρηση της συνοχής των στόχων αυτών με την εγκατάσταση του SESAR και τις δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης, καινοτομίας και επικύρωσης του SESAR. Για τον σκοπό αυτό, στις επικαιροποιήσεις του Γενικού Προγράμματος ATM λαμβάνονται υπόψη το σχέδιο στρατηγικής δικτύου και το σχέδιο λειτουργιών δικτύου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΚΟΙΝΑ ΕΡΓΑ

Άρθρο 4

Σκοπός και περιεχόμενο

1.   Σκοπός των κοινών έργων είναι η έγκαιρη, συντονισμένη και συγχρονισμένη εγκατάσταση των λειτουργιών ATM με τις οποίες θα επέλθουν οι βασικές επιχειρησιακές αλλαγές.

2.   Τα κοινά έργα συνάδουν με τους στόχους επιδόσεων σε κλίμακα Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμβάλλουν στην επίτευξή τους.

3.   Τα κοινά έργα προσδιορίζουν τις λειτουργίες ATM οι οποίες:

α)

εφόσον έχουν φθάσει σε κατάλληλο επίπεδο βιομηχανικής παραγωγής, είναι ώριμες για εφαρμογή·

β)

απαιτούν συγχρονισμένη εγκατάσταση.

4.   Η ωριμότητα των λειτουργιών ATM αποδεικνύεται, μεταξύ άλλων, με βάση τα αποτελέσματα της επικύρωσης που διεξάγει η κοινή επιχείρηση SESAR, το στάδιο των διαδικασιών τυποποίησης και πιστοποίησης και την αξιολόγηση της διαλειτουργικότητάς τους, σε συνδυασμό επίσης με το Παγκόσμιο Σχέδιο Αεροναυτιλίας του ΔΟΠΑ και το σχετικό υλικό του ΔΟΠΑ.

5.   Η ανάγκη για συγχρονισμένη εγκατάσταση των λειτουργιών ATM αξιολογείται με βάση:

α)

τον καθορισμό της γεωγραφικής κάλυψης και του σχεδιασμού, καθώς και τις επιδιωκόμενες ημερομηνίες εγκατάστασης·

β)

τον προσδιορισμό των επιχειρησιακών ενδιαφερομένων που πρέπει να τις εγκαταστήσουν·

γ)

τα μεταβατικά μέτρα για την προοδευτική εγκατάστασή τους.

6.   Επίσης, στα κοινά έργα:

α)

αποδεικνύεται ότι το EATMN είναι θετικό από επιχειρηματική άποψη, με βάση ανεξάρτητη ανάλυση κόστους-οφέλους και προσδιορίζεται τυχόν τοπική ή περιφερειακή αρνητική επίπτωση για κάποια συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρησιακών ενδιαφερομένων·

β)

προσδιορίζονται κίνητρα εγκατάστασης, όπως αναφέρεται στο τμήμα 3 του κεφαλαίου III, ιδίως για να μετριασθεί ο αρνητικός αντίκτυπος σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή ή κατηγορία επιχειρησιακών ενδιαφερομένων·

γ)

αναφέρονται οι εκτελεστικοί κανόνες για τη διαλειτουργικότητα και την ασφάλεια πτήσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 552/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9). Συγκεκριμένα, γίνεται παραπομπή στις κοινοτικές προδιαγραφές βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 552/2004 και στα κοινά μέσα συμμόρφωσης και πιστοποίησης βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008·

δ)

προσδιορίζεται εάν χρειάζονται ενδεχομένως νέοι εκτελεστικοί κανόνες για τη διαλειτουργικότητα και την ασφάλεια πτήσεων, κοινοτικές προδιαγραφές και πολιτικά πρότυπα, ώστε να υποστηριχθεί η εγκατάσταση και η δυνατότητα εφαρμογής τους στον στρατιωτικό τομέα με βάση την ισοδυναμία του πολιτικού και του στρατιωτικού συστήματος· και

ε)

λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά στοιχεία εγκατάστασης που προσδιορίζονται στο σχέδιο στρατηγικής δικτύου και το σχέδιο λειτουργιών δικτύου του διαχειριστή δικτύου.

Άρθρο 5

Εκπόνηση, έγκριση και υλοποίηση

1.   Η Επιτροπή εκπονεί προτάσεις κοινών έργων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 4.

2.   Η Επιτροπή επικουρείται από τον διαχειριστή δικτύου, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας, τον φορέα επανεξέτασης των επιδόσεων στο πλαίσιο των αντίστοιχων ρόλων και αρμοδιοτήτων τους, όπως ορίζει το ρυθμιστικό πλαίσιο του ΕΕΟ, και από την κοινή επιχείρηση SESAR, τον Eurocontrol, τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, τον Eurocae και το όργανο διαχείρισης της εγκατάστασης. Στους ανωτέρω φορείς συμμετέχουν επιχειρησιακοί ενδιαφερόμενοι και ο κατασκευαστικός κλάδος.

3.   Η Επιτροπή συμβουλεύεται τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004, καθώς και μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, στο πλαίσιο της αποστολής του να διευκολύνει τον συντονισμό των απόψεων των στρατιωτικών, και τη συμβουλευτική ομάδα εμπειρογνωμόνων για την κοινωνική διάσταση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού όσον αφορά τις προτάσεις κοινών έργων.

4.   Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι προτάσεις κοινών έργων γίνονται δεκτές από τους χρήστες του εναερίου χώρου και τους επιχειρησιακούς ενδιαφερόμενους εδάφους, οι οποίοι πρέπει να υλοποιήσουν συγκεκριμένο κοινό έργο. Προς τον σκοπό αυτό, οι χρήστες του εναερίου χώρου συστήνουν ομάδα απαρτιζόμενη από εκπροσώπους τους.

5.   Η Επιτροπή εγκρίνει κοινά έργα και τυχόν τροποποιήσεις τους σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15α παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2004.

6.   Τα κοινά έργα υλοποιούνται με έργα εκτέλεσης και σύμφωνα με το πρόγραμμα εγκατάστασης που ορίζεται στο κεφάλαιο III τμήμα 2.

Άρθρο 6

Παρακολούθηση

1.   Η Επιτροπή παρακολουθεί την υλοποίηση των κοινών έργων και την επίπτωσή τους στις επιδόσεις του EATMN μέσω ειδικών απαιτήσεων υποβολής έκθεσης. Οι εν λόγω απαιτήσεις καθορίζονται από την Επιτροπή με βάση τη σύμπραξη-πλαίσιο που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 5.

2.   Κατά την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των κοινών έργων όσον αφορά τις επιδόσεις του EATMN, η Επιτροπή αξιοποιεί κατά τον καλύτερο τρόπο τα υπάρχοντα μέσα παρακολούθησης και υποβολής έκθεσης και επικουρείται, ιδίως, από τον διαχειριστή δικτύου και τον φορέα επανεξέτασης των επιδόσεων σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 677/2011 και (ΕΕ) αριθ. 691/2010 και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας σε θέματα ασφάλειας πτήσεων.

3.   Η επιτροπή ενιαίου ουρανού ενημερώνεται για την υλοποίηση των κοινών έργων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ

ΤΜΗΜΑ 1

Διοίκηση της εγκατάστασης

Άρθρο 7

Γενικές αρχές

1.   Η διοίκηση εγκατάστασης εξασφαλίζει την έγκαιρη, συντονισμένη και συγχρονισμένη υλοποίηση των κοινών έργων, καθώς και τη διευκόλυνση της βιομηχανικής παραγωγής.

2.   Η διοίκηση εγκατάστασης περιλαμβάνει από τρία επίπεδα: επίπεδο πολιτικής, επίπεδο διαχείρισης, και επίπεδο υλοποίησης.

Άρθρο 8

Επίπεδο πολιτικής

1.   Το επίπεδο πολιτικής είναι αρμόδιο για την επίβλεψη της εγκατάστασης του SESAR, εξασφαλίζοντας ότι συμβαδίζει με το ρυθμιστικό πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού και διασφαλίζει το κοινό συμφέρον.

2.   Η Επιτροπή είναι αρμόδια για το επίπεδο πολιτικής, και ιδίως για:

α)

την κατάρτιση και την έγκριση των κοινών έργων σύμφωνα με το άρθρο 5·

β)

την επιλογή του οργάνου διαχείρισης της εγκατάστασης, την έγκριση του προγράμματος εγκατάστασης και την επιλογή των έργων εκτέλεσης·

γ)

τη διαχείριση των ενωσιακών κονδυλίων για τη χρηματοδότηση του οργάνου διαχείρισης της εγκατάστασης και των έργων εκτέλεσης·

δ)

τον καθορισμό κινήτρων για την εγκατάσταση του SESAR και την εφαρμογή συμφωνίας σύμπραξης-πλαισίου που θα συναφθεί με τη διαχείριση εγκατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 και ενδεχομένως άλλων σχετικών συμφωνιών για έργα εκτέλεσης·

ε)

την προώθηση της συμμετοχής ενδιαφερομένων του πολιτικού και του στρατιωτικού τομέα·

στ)

την ανάπτυξη συνεργασίας και συντονισμού με τρίτες χώρες·

ζ)

τον συντονισμό με οργανισμούς και φορείς τυποποίησης και πιστοποίησης για να διευκολυνθεί η βιομηχανική παραγωγή και να προωθηθεί η διαλειτουργικότητα των λειτουργιών ATM·

η)

την παρακολούθηση της εγκατάστασης κοινών έργων και της συμβολής τους στην επίτευξη των στόχων επιδόσεων σε κλίμακα Ευρωπαϊκής Ένωσης·

θ)

την έκδοση συστάσεων προς τους επιχειρησιακούς ενδιαφερόμενους και τα κράτη μέλη.

3.   Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή ενιαίου ουρανού, το συμβουλευτικό όργανο του κλάδου, τη συμβουλευτική ομάδα εμπειρογνωμόνων για την κοινωνική διάσταση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, τις εθνικές εποπτικές αρχές και τον φορέα επανεξέτασης των επιδόσεων, στο πλαίσιο των αντίστοιχων ρόλων και αρμοδιοτήτων τους, όπως ορίζει το ρυθμιστικό πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού. Η Επιτροπή μπορεί να συμβουλεύεται την επιτροπή ενιαίου ουρανού για οιοδήποτε άλλο θέμα που αφορά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

4.   Η Επιτροπή εμπλέκει επίσης, στο πλαίσιο των αντίστοιχων ρόλων και αρμοδιοτήτων τους:

α)

τον Eurocontrol, μέσω ρυθμίσεων συνεργασίας μεταξύ του Eurocontrol και της Ένωσης, για να αξιοποιήσει πλήρως την εμπειρογνωμοσύνη του και τις αρμοδιότητές του στον πολιτικοστρατιωτικό τομέα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο·

β)

τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, για να διευκολύνει τον συντονισμό των απόψεων των στρατιωτικών και να στηρίξει τα κράτη μέλη και τους σχετικούς διεθνείς στρατιωτικούς οργανισμούς στην εγκατάσταση του SESAR και να ενημερώνει τους στρατιωτικούς μηχανισμούς προγραμματισμού σχετικά με τις απαιτήσεις που απορρέουν από την εγκατάσταση του SESAR·

γ)

τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας, για να εξασφαλίζει την ενσωμάτωση των θεμάτων ασφάλειας πτήσεων στην υλοποίηση των κοινών έργων, ιδίως κατά την εκπόνηση των απαιτούμενων τεχνικών κανόνων, όπως οι κανόνες σχεδιασμού, παραγωγής και συντήρησης συστημάτων και δομικών στοιχείων των υπηρεσιών διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας και αεροναυτιλίας, και για το προσωπικό και τους οργανισμούς που λαμβάνουν μέρος στις υπηρεσίες αυτές·

δ)

την κοινή επιχείρηση SESAR, για να διασφαλίζει τη συνεχή σύνδεση των δραστηριοτήτων έρευνας, ανάπτυξης, καινοτομίας και επικύρωσης με την εγκατάσταση του SESAR και να διασφαλίζει ότι τα κοινά έργα και το πρόγραμμα εγκατάστασης συμβαδίζουν με το Γενικό Πρόγραμμα ATM·

ε)

τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης και τον Eurocae, μάλιστα ο τελευταίος για να διευκολύνει και να παρακολουθεί τις διαδικασίες βιομηχανικής τυποποίησης και τη χρήση των σχετικών προτύπων.

Άρθρο 9

Επίπεδο διαχείρισης

1.   Το όργανο διαχείρισης της εγκατάστασης είναι αρμόδιο για το επίπεδο διαχείρισης.

2.   Το όργανο διαχείρισης της εγκατάστασης είναι ιδίως αρμόδιο:

α)

να εκπονήσει, να προτείνει, να διατηρήσει και να εφαρμόσει το πρόγραμμα εγκατάστασης, σύμφωνα με το τμήμα 2·

β)

να φέρει σε επαφή τους επιχειρησιακούς ενδιαφερόμενους οι οποίοι απαιτείται να υλοποιήσουν κοινά έργα·

γ)

να καθιερώσει μηχανισμούς και διαδικασίες λήψης αποφάσεων που εξασφαλίζουν αποδοτικό συγχρονισμό και γενικό συντονισμό των έργων εκτέλεσης και τις σχετικές επενδύσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα εγκατάστασης·

δ)

να εξασφαλίσει αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και της σύγκρουσης συμφερόντων·

ε)

να συμβουλεύει την Επιτροπή σε θέματα που σχετίζονται με την υλοποίηση των κοινών έργων και με τον καθορισμό νέων κοινών έργων·

στ)

να εφαρμόζει τις αποφάσεις της Επιτροπής και να διασφαλίζει και να παρακολουθεί την εφαρμογή τους σε επίπεδο υλοποίησης·

ζ)

να προσδιορίζει τους πλέον κατάλληλους μηχανισμούς χρηματοδότησης που συνδυάζουν ιδιωτική και δημόσια χρηματοδότηση·

η)

να παρακολουθεί την εφαρμογή του προγράμματος εγκατάστασης·

θ)

να υποβάλλει εκθέσεις στην Επιτροπή·

ι)

να διασφαλίζει κατάλληλο συντονισμό με τις εθνικές εποπτικές αρχές.

3.   Το όργανο διαχείρισης της εγκατάστασης απαρτίζεται από ομαδοποιήσεις επιχειρησιακών ενδιαφερομένων ή μεμονωμένους επιχειρησιακούς ενδιαφερόμενους, ακόμη και από τρίτες χώρες, υπό τους όρους που τίθενται στα σχετικά ενωσιακά προγράμματα χρηματοδότησης. Οι επιχειρησιακοί ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στο όργανο διαχείρισης της εγκατάστασης μέσω δομών λειτουργικού τμήματος του εναερίου χώρου (FAB).

4.   Το όργανο διαχείρισης της εγκατάστασης αποδεικνύει, μεταξύ άλλων, ότι είναι ικανό:

α)

να αντιπροσωπεύει τους επιχειρησιακούς ενδιαφερόμενους οι οποίοι απαιτείται να υλοποιήσουν κοινά έργα·

β)

να διαχειρίζεται πολυεθνικά προγράμματα υλοποίησης·

γ)

να κατανοεί τους μηχανισμούς άντλησης κεφαλαίων και χρηματοδότησης και τη διαχείριση χρηματοδοτικών προγραμμάτων· και

δ)

να χρησιμοποιεί τις υπάρχουσες δομές για τη συμμετοχή όλων των επιχειρησιακών ενδιαφερομένων.

5.   Η επιλογή των μελών του οργάνου διαχείρισης της εγκατάστασης από την Επιτροπή πραγματοποιείται υπό μορφή ανάθεσης σύμπραξης-πλαισίου μετά από πρόσκληση υποβολής προτάσεων σύμφωνα με το άρθρο 178 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (10) (κανόνες εφαρμογής). Στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων καθορίζονται οι στόχοι, οι απαιτήσεις και τα κριτήρια επιλογής των μελών του οργάνου διαχείρισης της εγκατάστασης σύμφωνα με τους κανόνες εφαρμογής. Η επιτροπή ενιαίου ουρανού ενημερώνεται για την πρόοδο επιλογής του οργάνου διαχείρισης της εγκατάστασης.

6.   Τα μέλη του οργάνου διαχείρισης της εγκατάστασης φέρουν σε πέρας τουλάχιστον ένα έργο εκτέλεσης ή μέρος αυτού.

7.   Το όργανο διαχείρισης της εγκατάστασης προβαίνει σε κατάλληλες ρυθμίσεις συνεργασίας με τον διαχειριστή δικτύου, την κοινή επιχείρηση SESAR και τον στρατιωτικό τομέα. Οι κατάλληλες ρυθμίσεις συνεργασίας υποβάλλονται προς έγκριση στην Επιτροπή. Η συνεργασία έχει ως εξής:

α)

το όργανο διαχείρισης της εγκατάστασης και ο διαχειριστής δικτύου συνεργάζονται προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι επιτελούν τα καθήκοντά τους χωρίς καμία μορφή αλληλεπικάλυψης ή ανταγωνισμού, ιδίως, στις πτυχές εγκατάστασης που επηρεάζουν τη δομή του δικτύου, την οργάνωση του εναερίου χώρου και τις επιδόσεις, καθώς και σε συνοχή με το σχέδιο στρατηγικής δικτύου και το σχέδιο λειτουργιών δικτύου· ο διαχειριστής δικτύου υποστηρίζει επίσης, στο πλαίσιο της αποστολής του, τα μέλη του οργάνου διαχείρισης της εγκατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο θ) και το άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 677/2011·

β)

το όργανο διαχείρισης της εγκατάστασης συνεργάζεται με την κοινή επιχείρηση SESAR, προκειμένου να διασφαλίσει την αναγκαία σύνδεση των δραστηριοτήτων έρευνας, ανάπτυξης, καινοτομίας και επικύρωσης με την εγκατάσταση του SESAR και διαβουλεύεται με την κοινή επιχείρηση SESAR για τις προτεραιότητες και τη σημειούμενη πρόοδο κατά τη διάρκεια της αναπτυξιακής φάσης σε θέματα που σχετίζονται με τη βιομηχανική παραγωγή, και να εξασφαλίσει συνοχή με το Γενικό Πρόγραμμα ATM·

γ)

το όργανο διαχείρισης της εγκατάστασης συντονίζεται με τον στρατιωτικό τομέα ώστε να αποφευχθούν δυσμενείς επιπτώσεις στην εθνική και συλλογική αμυντική ικανότητα.

8.   Το όργανο διαχείρισης της εγκατάστασης λαμβάνει δεόντως υπόψη τη γνώμη των οντοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 7 σε αποφάσεις του που ενδεχομένως επηρεάζουν τις δραστηριότητες των οντοτήτων αυτών.

9.   Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του οργάνου διαχείρισης της εγκατάστασης και των οντοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 7, το όργανο διαχείρισης της εγκατάστασης υποβάλλει το θέμα στην Επιτροπή προκειμένου να λάβει απόφαση. Το όργανο διαχείρισης της εγκατάστασης συμμορφώνεται με την απόφαση της Επιτροπής.

10.   Το όργανο διαχείρισης της εγκατάστασης επιδιώκει την υποστήριξη του κατασκευαστικού κλάδου με ρυθμίσεις συνεργασίας, οι οποίες κοινοποιούνται στην Επιτροπή, ώστε να ενημερώνεται, μεταξύ άλλων, για τη βιομηχανική παραγωγή προϊόντων.

11.   Ανάλογα με τα διατιθέμενα κονδύλια και υπό τους όρους του σχετικού προγράμματος ενωσιακής χρηματοδότησης, η Επιτροπή παρέχει οικονομική στήριξη στο όργανο διαχείρισης της εγκατάστασης μόνον για την εκτέλεση των καθηκόντων του βάσει της παραγράφου 2.

Άρθρο 10

Επίπεδο υλοποίησης

1.   Το επίπεδο υλοποίησης συνίσταται στα έργα εκτέλεσης που επιλέγει η Επιτροπή για την υλοποίηση των κοινών έργων σύμφωνα με το πρόγραμμα εγκατάστασης.

2.   Τα έργα εκτέλεσης επιλέγονται από την Επιτροπή με προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για την εφαρμογή του προγράμματος εγκατάστασης και σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες των προγραμμάτων ενωσιακής χρηματοδότησης.

3.   Στις προτάσεις έργων εκτέλεσης λαμβάνεται δεόντως υπόψη η ωριμότητα της βιομηχανικής παραγωγής για τα έργα αυτά, βάσει των πληροφοριών που παρέχει ο κατασκευαστικός κλάδος, ιδίως όσον αφορά τις επιπτώσεις των έργων εκτέλεσης στα κληρονομούμενα συστήματα ATM, την τεχνική σκοπιμότητα, την εκτίμηση του κόστους και τους χάρτες πορείας για τεχνικές λύσεις.

4.   Τα έργα εκτέλεσης και η υλοποίησή τους ανταποκρίνονται στους όρους που συμφωνούνται με την Επιτροπή.

ΤΜΗΜΑ 2

Πρόγραμμα εγκατάστασης

Άρθρο 11

Σκοπός

1.   Στο πρόγραμμα εγκατάστασης προβλέπεται αναλυτικό και δομημένο σχέδιο εργασιών όλων των αναγκαίων δραστηριοτήτων για την εφαρμογή των τεχνολογιών, διαδικασιών και βέλτιστων πρακτικών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των κοινών έργων. Οι εν λόγω δραστηριότητες οργανώνονται σε έργα εκτέλεσης, στα οποία προσδιορίζονται οι σχετικοί κίνδυνοι και οι δράσεις μετριασμού των επιπτώσεών τους, η γεωγραφική κάλυψη, το χρονοδιάγραμμα και οι επιχειρησιακοί ενδιαφερόμενοι που είναι αρμόδιοι για να φέρουν σε πέρας τα έργα εκτέλεσης.

2.   Το πρόγραμμα εγκατάστασης συνιστά την αναφορά για τις εργασίες των επιπέδων διαχείρισης και υλοποίησης.

3.   Το πρόγραμμα εγκατάστασης αποτελεί μέρος της συμφωνίας σύμπραξης-πλαισίου και, ως εκ τούτου, τα μέλη του οργάνου διαχείρισης της εγκατάστασης δεσμεύονται να το εφαρμόσουν.

Άρθρο 12

Κατάρτιση και εφαρμογή του προγράμματος

1.   Το όργανο διαχείρισης της εγκατάστασης υποβάλλει προς έγκριση στην Επιτροπή την πρόταση του προγράμματος εγκατάστασης και τυχόν προτάσεις τροποποιήσεων.

2.   Κατά την εκπόνηση της πρότασης του προγράμματος εγκατάστασης ή των προτάσεων τροποποίησής του, το όργανο διαχείρισης της συντονίζεται με τον διαχειριστή δικτύου, την κοινή επιχείρηση SESAR και τον στρατιωτικό τομέα σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 7.

3.   Μετά την έγκριση κάθε κοινού έργου, η Επιτροπή ζητεί από το όργανο διαχείρισης της εγκατάστασης την αναπροσαρμογή του προγράμματος εγκατάστασης.

ΤΜΗΜΑ 3

Κίνητρα

Άρθρο 13

Ενωσιακή χρηματοδότηση

1.   Η ενωσιακή χρηματοδότηση της εγκατάστασης του SESAR εστιάζεται στα έργα εκτέλεσης που προβλέπονται στο άρθρο 10, τα οποία επιλέγονται να χρηματοδοτηθούν από την Ένωση σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες των προγραμμάτων ενωσιακής χρηματοδότησης.

2.   Η Επιτροπή προβαίνει σε συμβατικές ρυθμίσεις, οι οποίες καλύπτουν τα έργα εκτέλεσης που επιλέγονται για ενωσιακή χρηματοδότηση. Οι εν λόγω ρυθμίσεις περιλαμβάνουν κυρώσεις για μη εφαρμογή προγράμματος εγκατάστασης και μη υλοποίηση έργων εκτέλεσης.

Άρθρο 14

Λοιπά κίνητρα

1.   Επιτρέπεται κατά την εκπόνηση κοινών έργων ο καθορισμός κινήτρων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1794/2006 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 691/2010 για την εγκατάσταση του SESAR.

2.   Η ενωσιακή χρηματοδότηση που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 13 θεωρείται ως «λοιπά έσοδα» σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο ια) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1794/2006.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 15

Επανεξέταση

Η Επιτροπή επανεξετάζει την υλοποίηση των κοινών έργων στο τέλος της δεύτερης περιόδου αναφοράς που ορίζει το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 691/2010.

Άρθρο 16

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2013.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 10.

(2)  ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 1.

(3)  COM(2011) 923 τελικό.

(4)  ΕΕ L 185 της 15.7.2011, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 64 της 2.3.2007, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 341 της 7.12.2006, σ. 3.

(7)  ΕΕ L 201 της 3.8.2010, σ. 1.

(8)  ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 26.

(9)  ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σ. 1.

(10)  ΕΕ L 362 της 31.12.2012, σ. 1.


Top