Help Print this page 

Document 32013R0139

Title and reference
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 139/2013 της Επιτροπής, της 7ης Ιανουαρίου 2013 , για τον καθορισμό των υγειονομικών όρων για εισαγωγές ορισμένων πτηνών στην Ένωση και των συνθηκών της περιόδου απομόνωσης (καραντίνας) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ
  • In force
OJ L 47, 20.2.2013, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 062 P. 318 - 334

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/139/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

20.2.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 47/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 139/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 7ης Ιανουαρίου 2013

για τον καθορισμό των υγειονομικών όρων για εισαγωγές ορισμένων πτηνών στην Ένωση και των συνθηκών της περιόδου απομόνωσης (καραντίνας)

(κωδικοποιημένο κείμενο)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προελεύσεως τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα και περί τροποποιήσεως των οδηγιών 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 90/675/ΕΟΚ (1), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 10 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο, στοιχείο β),

Έχοντας υπόψη την οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 1992, που καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο τμήμα I του παραρτήματος Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (2), και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο β), το άρθρο 17 παράγραφος 3 και το άρθρο 18 παράγραφος 1 πρώτη και τέταρτη περίπτωση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 318/2007 της Επιτροπής, της 23ης Μαρτίου 2007, για καθορισμό των υγειονομικών όρων για εισαγωγές ορισμένων πτηνών στην Κοινότητα και για καθορισμό των συνθηκών της περιόδου απομόνωσης (καραντίνας) (3), έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα (4) και ουσιωδώς. Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Μετά τις εστίες εμφάνισης του ασιατικού στελέχους του υψηλής παθογονικότητας ιού της γρίπης των πτηνών στη Νοτιοανατολική Ασία το 2004, η Επιτροπή εξέδωσε αρκετές αποφάσεις για την απαγόρευση, μεταξύ άλλων, των εισαγωγών πτηνών άλλων πλην των πουλερικών από τις πληγείσες τρίτες χώρες.

(3)

Για να καταρτιστεί κατάλογος των κινδύνων που συνδέονται με την εισαγωγή πτηνών σε αιχμαλωσία, η Επιτροπή ζήτησε στις 13 Απριλίου 2005 από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) να παρέχει επιστημονική γνώμη σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με την εισαγωγή από τρίτες χώρες πτηνών που συλλαμβάνονται απευθείας από την άγρια πανίδα και πτηνών που έχουν εκτραφεί σε αιχμαλωσία.

(4)

Σε συνέχεια του αιτήματος αυτού, η ομάδα της ΕΑΑΤ για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων εξέδωσε, κατά τη συνεδρίασή της στις 26 και 27 Οκτωβρίου 2006, επιστημονική γνώμη σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων που συνδέονται με την εισαγωγή άγριων πτηνών εκτός των πουλερικών στην Ένωση. Στην εν λόγω επιστημονική γνώμη προσδιορίζονται πιθανά εργαλεία και επιλογές που μπορούν να μειώσουν κάθε εντοπιζόμενο κίνδυνο για την υγεία των ζώων που συνδέεται με την εισαγωγή πτηνών εκτός των πουλερικών.

(5)

Μία από τις συστάσεις της επιστημονικής γνώμης της ΕΑΑΤ αφορά τους ελέγχους που διενεργούνται στις τρίτες χώρες οι οποίες εξάγουν πτηνά εκτός των πουλερικών στην Ένωση. Οι βελτιώσεις στη χώρα εξαγωγής αναμένεται να έχουν μέγιστο αντίκτυπο στη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης μολυσμένων πτηνών προς εισαγωγή στην Ένωση. Για το λόγο αυτό, ο παρών κανονισμός πρέπει να προβλέπει όρους εισαγωγής κατά τρόπον ώστε να επιτρέπονται μόνον οι εισαγωγές από τις τρίτες χώρες που επιτρέπεται να εξάγουν τέτοια πτηνά στην Ένωση.

(6)

Μια άλλη σύσταση της ΕΑΑΤ αφορά την εισαγωγή πτηνών που συλλαμβάνονται απευθείας από την άγρια πανίδα. Στην επιστημονική γνώμη προσδιορίζεται ο κίνδυνος που προκαλείται από τα πτηνά που ενδέχεται να έχουν προσβληθεί λόγω πλευρικής μετάδοσης από άλλα προσβεβλημένα άγρια πτηνά και από το μολυσμένο περιβάλλον, καθώς επίσης και μέσω μετάδοσης της νόσου από προσβεβλημένα πουλερικά. Συνεκτιμώντας το ρόλο που διαδραματίζουν τα άγρια αποδημητικά πτηνά για την εξάπλωση της γρίπης των πτηνών από την Ασία στην Ευρώπη το 2005 και το 2006, είναι σκόπιμο να περιοριστούν οι εισαγωγές πτηνών εκτός των πουλερικών μόνο σε πτηνά που εκτρέφονται σε αιχμαλωσία.

(7)

Σπανίως υπάρχει δυνατότητα διάκρισης με βεβαιότητα μεταξύ των πτηνών που έχουν συλληφθεί απευθείας από την άγρια πανίδα και των πτηνών που εκτρέφονται σε αιχμαλωσία. Μπορούν να εφαρμοστούν μέθοδοι σήμανσης και στα δύο είδη πτηνών χωρίς δυνατότητα διάκρισης μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο οι εισαγωγές πτηνών εκτός των πουλερικών να περιοριστούν στις εγκαταστάσεις αναπαραγωγής που έχουν εγκριθεί από την αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας εξαγωγής και να οριστούν ορισμένες ελάχιστες προϋποθέσεις για την έγκριση αυτή.

(8)

Τα εισαγόμενα πτηνά θα πρέπει να μεταφέρονται απευθείας σε εγκεκριμένη εγκατάσταση ή κέντρο απομόνωσης σε ένα κράτος μέλος, όπου πρέπει να παραμείνουν έως ότου επιβεβαιωθεί ότι δεν έχουν προσβληθεί από γρίπη των πτηνών ή ψευδοπανώλη των πτηνών.

(9)

Αν υπάρξουν υπόνοιες για εμφάνιση γρίπης των πτηνών ή ψευδοπανώλης των πτηνών σε εγκεκριμένη εγκατάσταση απομόνωσης ή σε μονάδα εγκεκριμένου κέντρου απομόνωσης ή σε μονάδα εγκεκριμένου κέντρου απομόνωσης, είναι σκόπιμη η αναμονή έως ότου επιβεβαιωθεί η υπόνοια, ούτως ώστε να αποκλειστούν τυχόν άλλα αίτια των συμπτωμάτων ασθένειας πριν ξεκινήσει η θανάτωση και η καταστροφή των πτηνών στις μολυσμένες εγκαταστάσεις.

(10)

Η οδηγία 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με κοινοτικά μέτρα για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών και την κατάργηση της οδηγίας 92/40/ΕΟΚ (5), εκδόθηκε προκειμένου να συνεκτιμηθεί η εμπειρία που αποκτήθηκε ως προς τον έλεγχο της γρίπης των πτηνών. Με βάση την ανωτέρω οδηγία εκδόθηκε η απόφαση 2006/437/ΕΚ της Επιτροπής, της 4ης Αυγούστου 2006, για την έγκριση διαγνωστικού εγχειριδίου για τη γρίπη των πτηνών όπως προβλέπεται στην οδηγία 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου (6) (το διαγνωστικό εγχειρίδιο), η οποία καθιερώνει, στο επίπεδο της Ένωσης, διαγνωστικές μεθόδους, μεθόδους δειγματοληψίας και κριτήρια για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών δοκιμών για την επιβεβαίωση εστίας γρίπης των πτηνών. Η απόφαση αυτή πρέπει να συνεκτιμηθεί αναφορικά με τα συστήματα διεξαγωγής δοκιμασιών για γρίπη των πτηνών στις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και κέντρα απομόνωσης.

(11)

Είναι σκόπιμο να οριστούν περαιτέρω διαδικασίες εισαγωγής όσον αφορά τη μεταφορά από το συνοριακό σταθμό ελέγχου στις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις ή κέντρα απομόνωσης μετά την είσοδο στην Ένωση, ώστε να εξασφαλίζεται η άφιξη των εισαγόμενων πτηνών στην καθορισμένη εγκεκριμένη εγκατάσταση ή κέντρο απομόνωσης εντός εύλογης χρονικής περιόδου.

(12)

Εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και κέντρα απομόνωσης, κατάλογος των οποίων δημοσιεύεται από τα κράτη μέλη, θα πρέπει να συμμορφώνονται με ορισμένους ελάχιστους όρους.

(13)

Ορισμένες εισαγωγές πτηνών καλύπτονται από άλλες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης. Επομένως, πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

(14)

Ο κίνδυνος για την υγεία των ζώων που συνδέεται με την εισαγωγή στην Ένωση περιστεριών αγώνων που πρόκειται να ελευθερωθούν ώστε να επιστρέψουν στον τόπο προέλευσής τους επιβάλλει την εξαίρεση των περιστεριών αγώνων από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

(15)

Επιπροσθέτως, σε ορισμένες τρίτες χώρες, οι όροι υγείας των ζώων είναι ισοδύναμοι με εκείνους που προβλέπονται στη νομοθεσία της Ένωσης. Κατά συνέπεια, οι εισαγωγές πτηνών από τις χώρες αυτές πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

(16)

Πρέπει επίσης να προβλεφθούν ορισμένες παρεκκλίσεις για τα πτηνά που διαπιστώνεται ότι έχουν μολυνθεί από γρίπη των πτηνών χαμηλής παθογονικότητας και ψευδοπανώλης των πτηνών σε εγκεκριμένη εγκατάσταση ή κέντρο απομόνωσης στις περιπτώσεις όπου η εμφάνιση της νόσου δεν θέτει σε κίνδυνο την κατάσταση της υγείας των ζώων στην Ένωση.

(17)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους όρους υγείας των ζώων για τις εισαγωγές ορισμένων πτηνών στην Ένωση, από τις τρίτες χώρες και τα τμήματα τρίτων χωρών που αναφέρονται στο παράρτημα I, και τις συνθήκες της περιόδου απομόνωσης (καραντίνας) για τις εισαγωγές αυτές.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται για τα ζώα της ομοταξίας των πτηνών.

Εντούτοις, δεν ισχύει για:

α)

τα πουλερικά·

β)

τα πτηνά που εισάγονται για προγράμματα διατήρησης που έχουν εγκριθεί από την αρμόδια αρχή στο κράτος μέλος προορισμού·

γ)

τα ζώα συντροφιάς που αναφέρονται στην τρίτη παράγραφο του άρθρου 1 της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ και συνοδεύουν τον ιδιοκτήτη τους·

δ)

τα ζώα που προορίζονται για ζωολογικούς κήπους, τσίρκα, λούνα-παρκ και εργαστήρια πειραμάτων·

ε)

τα πτηνά που προορίζονται για εγκεκριμένους οργανισμούς, ινστιτούτα ή κέντρα σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ·

στ)

τα περιστέρια αγώνων που εισάγονται στο έδαφος της Ένωσης από μια γειτονική τρίτη χώρα στην οποία κατοικούν και στη συνέχεια ελευθερώνονται αμέσως ώστε να επιστρέψουν στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα·

ζ)

τα πτηνά που εισάγονται από την Ανδόρα, το Λιχτενστάιν, το Μονακό, τη Νορβηγία, το Σαν Μαρίνο, την Ελβετία και το Κράτος της Πόλης του Βατικανού.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ορισμοί της οδηγίας 2005/94/ΕΚ πλην του ορισμού των πουλερικών του άρθρου 2 σημείο 4 της οδηγίας αυτής. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται ως «πουλερικά» οι κατοικίδιες όρνιθες, γαλοπούλες, φραγκόκοτες, πάπιες, χήνες, ορτύκια, περιστέρια, φασιανοί, πέρδικες και στρουθιονίδες (Ratitae) που εκτρέφονται ή φυλάσσονται σε αιχμαλωσία με σκοπό την αναπαραγωγή, την παραγωγή κρέατος ή αυγών για κατανάλωση ή την ανανέωση των αποθεμάτων θηραμάτων.

Ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)   «πτηνά»: ζώα της ομοταξίας των πτηνών εξαιρουμένων εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 2 δεύτερο εδάφιο·

β)   «εγκεκριμένη εγκατάσταση αναπαραγωγής»:

i)

μια εγκατάσταση που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αναπαραγωγή πτηνών· και

ii)

που επιθεωρήθηκε και εγκρίθηκε από την αρμόδια αρχή της εξάγουσας τρίτης χώρας ως εγκατάσταση που πληροί τους όρους του άρθρου 4 και του παραρτήματος ΙΙ·

γ)   «πτηνά που εκτρέφονται σε αιχμαλωσία»: πτηνά που δεν έχουν συλληφθεί απευθείας από την άγρια πανίδα αλλά γεννήθηκαν και μεγάλωσαν σε αιχμαλωσία από γονείς που ζευγάρωσαν είτε των οποίων οι γαμέτες μεταφέρθηκαν με διαφορετικό τρόπο σε αιχμαλωσία·

δ)   «σημασμένος και χωρίς ραφή ποδοδακτύλιος»: δακτύλιος ή ταινία σε συνεχή κύκλο χωρίς διακοπή ή ένωση, που δεν έχει υποστεί οιαδήποτε θερμική κατεργασία, σε μέγεθος που δεν μπορεί να αφαιρεθεί από το πτηνό όταν το πόδι του έχει αναπτυχθεί πλήρως, ο οποίος εφαρμόζεται τις πρώτες ημέρες της ζωής του πτηνού και κατασκευάζεται εμπορικά για το σκοπό αυτό·

ε)   «εγκεκριμένη εγκατάσταση απομόνωσης»: χώρος, εκτός από τα κέντρα απομόνωσης:

στ)   «εγκεκριμένο κέντρο απομόνωσης»: χώρος:

ζ)   «πτηνά-δείκτες»: πτηνά τα οποία χρησιμοποιούνται για σκοπούς διάγνωσης κατά τη διάρκεια της περιόδου απομόνωσης·

η)   «εγχειρίδιο διαγνωστικής»: το εγχειρίδιο διαγνωστικής για τη γρίπη των πτηνών που προβλέπεται στο παράρτημα της απόφασης 2006/437/ΕΚ.

Άρθρο 4

Εγκεκριμένες εγκαταστάσεις αναπαραγωγής

Οι εγκεκριμένες εγκαταστάσεις αναπαραγωγής πληρούν τους ακόλουθους όρους:

α)

η εγκατάσταση αναπαραγωγής πρέπει να έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με τους όρους του παραρτήματος II και να της έχει αποδοθεί αριθμός έγκρισης·

β)

αυτός ο αριθμός έγκρισης πρέπει να έχει κοινοποιηθεί από την εν λόγω αρχή στην Επιτροπή·

γ)

το όνομα και ο αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης αναπαραγωγής πρέπει να περιλαμβάνονται σε κατάλογο εγκαταστάσεων αναπαραγωγής τον οποίο καταρτίζει η Επιτροπή·

δ)

η αρμόδια αρχή ανακαλεί ή αναστέλλει την έγκριση της εγκατάστασης αναπαραγωγής εάν δεν πληρούνται πλέον οι όροι του παραρτήματος II και ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Άρθρο 5

Όροι που αφορούν τις εισαγωγές

Οι εισαγωγές πτηνών επιτρέπονται μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α)

τα πτηνά εκτρέφονται σε αιχμαλωσία·

β)

τα πτηνά προέρχονται από τρίτες χώρες ή τμήματα τρίτων χωρών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι·

γ)

τα πτηνά προέρχονται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις αναπαραγωγής που πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 4·

δ)

τα πτηνά έχουν υποβληθεί σε εργαστηριακή δοκιμή ανίχνευσης ιών 7 έως 14 ημέρες πριν από την αποστολή με αρνητικά αποτελέσματα για οποιαδήποτε μορφή γρίπης των πτηνών και ιού της ψευδοπανώλης των πτηνών·

ε)

τα πτηνά δεν έχουν εμβολιαστεί κατά της γρίπης των πτηνών·

στ)

τα πτηνά συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος III («υγειονομικό πιστοποιητικό των ζώων»)·

ζ)

τα πτηνά έχουν ταυτοποιηθεί με ατομικό αριθμό ταυτοποίησης μέσω ατομικά σημασμένου και χωρίς ραφή ποδοδακτυλίου ή μέσω ηλεκτρονικού αναμεταδότη σύμφωνα με το άρθρο 66 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής (7)·

η)

ο ατομικός αριθμός ταυτοποίησης του ποδοδακτυλίου ή του ηλεκτρονικού αναμεταδότη που προβλέπεται στο στοιχείο ζ) περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

τον κωδικό ISO της εξάγουσας τρίτης χώρας που πραγματοποιεί την ταυτοποίηση,

μοναδικό αριθμό σειράς·

θ)

ο ατομικός αριθμός ταυτοποίησης που προβλέπεται στο στοιχείο ζ) είναι καταχωρισμένος στο πιστοποιητικό υγείας του ζώου·

ι)

τα πτηνά μεταφέρονται σε νέους περιέκτες που στο εξωτερικό μέρος φέρουν ατομικό αριθμό ταυτοποίησης ο οποίος πρέπει να αντιστοιχεί στον αριθμό ταυτοποίησης που αναφέρεται στο πιστοποιητικό υγείας του ζώου.

Άρθρο 6

Εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και εγκεκριμένα κέντρα απομόνωσης

Οι εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και τα εγκεκριμένα κέντρα απομόνωσης πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτημα IV.

Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει και τηρεί επικαιροποιημένο κατάλογο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων και εγκεκριμένων κέντρων απομόνωσης και των αριθμών έγκρισής τους και θέτει τον κατάλογο αυτόν στη διάθεση της Επιτροπής, των άλλων κρατών μελών και του κοινού.

Άρθρο 7

Απευθείας μεταφορά πτηνών σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις ή κέντρα απομόνωσης

Τα πτηνά μεταφέρονται απευθείας από το συνοριακό σταθμό ελέγχου σε εγκεκριμένη εγκατάσταση ή κέντρο απομόνωσης μέσα σε κλωβούς ή δικτυωτά κιβώτια.

Ο συνολικός χρόνος ταξιδιού από τον εν λόγω σταθμό προς τη συγκεκριμένη εγκατάσταση ή κέντρο απομόνωσης δεν πρέπει κατά κανόνα να υπερβαίνει τις εννέα ώρες.

Όταν για το ταξίδι χρησιμοποιούνται οχήματα, πρέπει να σφραγιστούν από τις αρμόδιες αρχές με απαραβίαστη σφραγίδα.

Άρθρο 8

Βεβαίωση

Οι εισαγωγείς ή οι αντιπρόσωποί τους παρέχουν γραπτή βεβαίωση, σε μία επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους εισόδου, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο για την εγκατάσταση ή το κέντρο απομόνωσης, όπου βεβαιώνεται ότι τα πτηνά θα γίνουν δεκτά προς απομόνωση.

Στη βεβαίωση αυτή:

α)

αναφέρεται εμφανώς το όνομα, η διεύθυνση και ο αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης ή του κέντρου απομόνωσης·

β)

αποστέλλεται στο σταθμό συνοριακής επιθεώρησης με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με φαξ πριν από την άφιξη της αποστολής στον εν λόγω σταθμό ή επιδεικνύεται από τον εισαγωγέα ή τον αντιπρόσωπό του πριν από την έξοδο των πτηνών από το σταθμό συνοριακής επιθεώρησης.

Άρθρο 9

Διαμετακόμιση των πτηνών στην Ένωση

Όταν τα πτηνά εισέρχονται στην Ένωση μέσω άλλου κράτους μέλους από το κράτος μέλος προορισμού, λαμβάνονται όλα τα δέοντα μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι η αποστολή θα φθάσει στο κράτος μέλος προορισμού.

Άρθρο 10

Παρακολούθηση της μεταφοράς των πτηνών

1.   Όταν η νομοθεσία της Ένωσης προβλέπει παρακολούθηση των πτηνών από το συνοριακό σταθμό ελέγχου έως την εγκεκριμένη εγκατάσταση ή κέντρο απομόνωσης στον τόπο προορισμού, ανταλλάσσονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

α)

ο αρμόδιος επίσημος κτηνίατρος του συνοριακού σταθμού ελέγχου κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την εγκεκριμένη εγκατάσταση ή κέντρο απομόνωσης στον τόπο προορισμού της αποστολής, τον τόπο προέλευσης και τον τόπο προορισμού των πτηνών, μέσω του δικτύου Traces·

β)

το άτομο που είναι υπεύθυνο για την εγκεκριμένη εγκατάσταση ή κέντρο απομόνωσης στον τόπο προορισμού κοινοποιεί στον επίσημο κτηνίατρο που είναι υπεύθυνος για την εγκεκριμένη εγκατάσταση ή κέντρο στον τόπο προορισμού την άφιξη της αποστολής στον προορισμό της, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με φαξ, εντός μιας εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία άφιξης της αποστολής στην εγκατάσταση ή στο κέντρο απομόνωσης·

γ)

ο επίσημος κτηνίατρος που είναι υπεύθυνος για την εγκεκριμένη εγκατάσταση ή κέντρο απομόνωσης στον τόπο προορισμού της αποστολής κοινοποιεί, μέσω του δικτύου Traces, την άφιξη της αποστολής στον προορισμό της, στον επίσημο κτηνίατρο που είναι υπεύθυνος για το συνοριακό σταθμό ελέγχου και ο οποίος του κοινοποίησε την αποστολή, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία άφιξης της αποστολής στην εγκατάσταση ή στο κέντρο απομόνωσης.

2.   Αν επιβεβαιωθεί στην αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για το συνοριακό σταθμό ελέγχου ότι τα πτηνά που σύμφωνα με τη δήλωση προορίζονται για εγκεκριμένη εγκατάσταση ή κέντρο απομόνωσης δεν έχουν φτάσει στον προορισμό τους εντός τριών εργάσιμων ημερών από την εκτιμώμενη ημερομηνία άφιξης της αποστολής στην εγκατάσταση ή στο κέντρο απομόνωσης, η αρμόδια αρχή λαμβάνει τα δέοντα μέτρα σχετικά με τον υπεύθυνο της αποστολής.

Άρθρο 11

Διατάξεις για την περίοδο απομόνωσης

1.   Τα πτηνά πρέπει να διατηρούνται σε απομόνωση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση ή κέντρο απομόνωσης επί 30 ημέρες τουλάχιστον («περίοδος απομόνωσης»).

2.   Τουλάχιστον στην αρχή ή στο τέλος της περιόδου απομόνωσης κάθε αποστολής, ο επίσημος κτηνίατρος επιθεωρεί τις συνθήκες απομόνωσης, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης των μητρώων θνησιμότητας και της κλινικής εξέτασης των πτηνών της εγκεκριμένης εγκατάστασης απομόνωσης ή κάθε μονάδας του εγκεκριμένου κέντρου απομόνωσης.

Ωστόσο, ο επίσημος κτηνίατρος διενεργεί επιθεωρήσεις τακτικότερα αν τούτο επιβάλλεται από την κατάσταση της νόσου.

Άρθρο 12

Εξέταση, δειγματοληψία και δοκιμασίες που εκτελούνται σχετικά με μια αποστολή στη διάρκεια της περιόδου απομόνωσης

1.   Η εξέταση, η δειγματοληψία και οι διαδικασίες δοκιμασιών για ανίχνευση της γρίπης των πτηνών και της ψευδοπανώλης των πτηνών που ορίζονται στο παράρτημα V εκτελούνται μετά την άφιξη των πτηνών στην απομόνωση.

2.   Όταν χρησιμοποιούνται πτηνά-δείκτες, το ελάχιστο μέγεθος δείγματος είναι δέκα πτηνά-δείκτες στην εγκεκριμένη εγκατάσταση απομόνωσης ή σε κάθε μονάδα του εγκεκριμένου κέντρου απομόνωσης.

3.   Τα πτηνά-δείκτες που χρησιμοποιούνται για την εξέταση, τη δειγματοληψία και τις διαδικασίες δοκιμασιών:

α)

είναι ηλικίας τουλάχιστον τριών εβδομάδων, χρησιμοποιούνται δε μόνο μία φορά για τους ανωτέρω σκοπούς·

β)

φέρουν στο πόδι κρίκο αναγνώρισης για την ταυτοποίησή τους ή ταυτοποιούνται με άλλα στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να απαλειφθούν·

γ)

δεν έχουν εμβολιασθεί και έχουν αποδειχθεί οροαρνητικά για γρίπη των πτηνών και ψευδοπανώλη των πτηνών 14 ημέρες πριν από την έναρξη της περιόδου απομόνωσης·

δ)

έχουν τοποθετηθεί στην εγκεκριμένη εγκατάσταση ή σε μονάδα εγκεκριμένου κέντρου απομόνωσης πριν από την άφιξη των πτηνών στον κοινό χώρο και όσο το δυνατόν πλησιέστερα στα πτηνά, κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η στενή επαφή μεταξύ των πτηνών-δεικτών και των απεκκρίσεων των πτηνών που βρίσκονται σε απομόνωση.

Άρθρο 13

Ενέργειες σε περίπτωση υπόνοιας νόσου σε εγκεκριμένη εγκατάσταση ή κέντρο απομόνωσης

1.   Αν στη διάρκεια της περιόδου απομόνωσης σε εγκεκριμένη εγκατάσταση απομόνωσης υπάρξουν υπόνοιες ότι ένα ή περισσότερα πτηνά ή/και πτηνά-δείκτες έχουν προσβληθεί από γρίπη των πτηνών ή ψευδοπανώλη των πτηνών, λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:

α)

η αρμόδια αρχή θέτει την εγκεκριμένη εγκατάσταση απομόνωσης υπό επίσημη επιτήρηση·

β)

σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παραρτήματος V, λαμβάνονται δείγματα για ιολογική εξέταση από τα πτηνά αυτά και από τα πτηνά-δείκτες, και τα δείγματα αυτά αναλύονται·

γ)

κανένα πτηνό δεν εισάγεται ή δεν εγκαταλείπει την εγκεκριμένη εγκατάσταση απομόνωσης έως ότου αποκλειστεί επίσημα το ενδεχόμενο ασθένειας.

2.   Αν επιβεβαιωθεί η υπόνοια γρίπης των πτηνών ή ψευδοπανώλης των πτηνών στη μολυσμένη εγκεκριμένη εγκατάσταση απομόνωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, λαμβάνονται τα εξής μέτρα:

α)

όλα τα πτηνά και τα πτηνά-δείκτες στην εγκεκριμένη εγκατάσταση απομόνωσης θανατώνονται και καταστρέφονται·

β)

η εγκεκριμένη εγκατάσταση απομόνωσης καθαρίζεται και απολυμαίνεται·

γ)

επί 21 ημέρες μετά τον τελικό καθαρισμό και την απολύμανση κανένα πτηνό δεν εισάγεται στην εγκεκριμένη εγκατάσταση απομόνωσης.

3.   Αν στη διάρκεια της περιόδου απομόνωσης σε εγκεκριμένο κέντρο απομόνωσης υπάρξουν υπόνοιες ότι ένα ή περισσότερα πτηνά ή/και πτηνά-δείκτες σε μία μονάδα του κέντρου απομόνωσης έχουν προσβληθεί από γρίπη των πτηνών ή ψευδοπανώλη των πτηνών, λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:

α)

η αρμόδια αρχή θέτει το εγκεκριμένο κέντρο απομόνωσης υπό επίσημη επιτήρηση·

β)

σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παραρτήματος V, λαμβάνονται δείγματα για ιολογική εξέταση από τα πτηνά αυτά και από τα πτηνά-δείκτες, και τα δείγματα αυτά αναλύονται·

γ)

κανένα πτηνό δεν εισάγεται ή δεν εγκαταλείπει το εγκεκριμένο κέντρο απομόνωσης έως ότου αποκλειστεί επίσημα το ενδεχόμενο ασθένειας.

4.   Αν επιβεβαιωθεί η υπόνοια γρίπης των πτηνών ή ψευδοπανώλης των πτηνών στη μολυσμένη μονάδα του εγκεκριμένου κέντρου απομόνωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 3, λαμβάνονται τα εξής μέτρα:

α)

όλα τα πτηνά και τα πτηνά-δείκτες στη μολυσμένη μονάδα του εγκεκριμένου κέντρου απομόνωσης θανατώνονται και καταστρέφονται·

β)

η συγκεκριμένη μονάδα καθαρίζεται και απολυμαίνεται·

γ)

λαμβάνονται τα εξής δείγματα:

i)

αν χρησιμοποιούνται πτηνά-δείκτες, τουλάχιστον 21 ημέρες μετά τον τελικό καθαρισμό και την απολύμανση της συγκεκριμένης μονάδας λαμβάνονται δείγματα για ορολογική εξέταση, σύμφωνα με το παράρτημα V, από πτηνά-δείκτες στις άλλες μονάδες απομόνωσης· ή

ii)

αν δεν χρησιμοποιούνται πτηνά-δείκτες, από 7 έως 15 ημέρες μετά τον τελικό καθαρισμό και την απολύμανση λαμβάνονται δείγματα για ιολογική εξέταση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παραρτήματος V από πτηνά στις άλλες μονάδες απομόνωσης·

δ)

κανένα πτηνό δεν εγκαταλείπει το συγκεκριμένο εγκεκριμένο κέντρο απομόνωσης μέχρι να επιβεβαιωθεί ότι τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας που αναφέρεται στο στοιχείο γ) είναι αρνητικά.

5.   Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με κάθε μέτρο που λαμβάνουν δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 14

Παρεκκλίσεις σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος γρίπης των πτηνών χαμηλής παθογονικότητας ή ψευδοπανώλης των πτηνών σε εγκεκριμένη εγκατάσταση ή κέντρο απομόνωσης

1.   Αν κατά την περίοδο απομόνωσης διαπιστωθεί ότι ένα ή περισσότερα πτηνά ή/και πτηνά-δείκτες έχουν προσβληθεί από γρίπη των πτηνών χαμηλής παθογονικότητας (ΓΠΧΠ) ή από ψευδοπανώλη των πτηνών, η αρμόδια αρχή, με βάση την εκτίμηση της επικινδυνότητας, μπορεί να χορηγήσει παρεκκλίσεις από τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο α) και παράγραφος 4 στοιχείο α), εφόσον οι εν λόγω παρεκκλίσεις δεν θέτουν σε κίνδυνο τον έλεγχο της νόσου (η παρέκκλιση).

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή για τις ενδεχόμενες παρεκκλίσεις.

2.   Αν στη διάρκεια επιθεώρησης, από επίσημο κτηνίατρο, εγκεκριμένης εγκατάστασης ή κέντρου απομόνωσης για το οποίο έχει χορηγηθεί παρέκκλιση, διαπιστωθεί ότι ένα ή περισσότερα πτηνά ή/και πτηνά-δείκτες έχουν προσβληθεί από ΓΠΧΠ ή ψευδοπανώλη των πτηνών, εφαρμόζονται τα μέτρα που προβλέπονται στις παραγράφους 3 έως 7.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή για κάθε τέτοιο μέτρο.

3.   Σε περίπτωση θετικού ευρήματος ΓΠΧΠ, αντί για τα τυποποιημένα δείγματα που προβλέπονται στο εγχειρίδιο διαγνωστικής, λαμβάνονται τα ακόλουθα δείγματα για εργαστηριακές δοκιμές 21 ημέρες μετά την ημερομηνία του τελευταίου θετικού ευρήματος ΓΠΧΠ στην εγκεκριμένη εγκατάσταση απομόνωσης ή από κάθε μονάδα του εγκεκριμένου κέντρου απομόνωσης και με συχνότητα 21 ημερών:

α)

δείγματα από τυχόν νεκρά πτηνά-δείκτες ή άλλα πτηνά που είναι παρόντα κατά τη δειγματοληψία·

β)

επιχρίσματα τραχείας/στοματοφαρυγγικά επιχρίσματα και επιχρίσματα απεκκρίσεων από 60 τουλάχιστον πτηνά ή από όλα τα πτηνά εάν υπάρχουν λιγότερα από 60 πτηνά στην εγκεκριμένη εγκατάσταση απομόνωσης ή στη συγκεκριμένη μονάδα του εγκεκριμένου κέντρου απομόνωσης· ή, αν πρόκειται για μικρού μεγέθους εξωτικά πτηνά που δεν είναι συνηθισμένα στην επαφή με τον άνθρωπο ή αν η επαφή αυτή θα ήταν επικίνδυνη για τον άνθρωπο, συλλέγονται δείγματα νωπών κοπράνων· η δειγματοληψία και οι εργαστηριακές δοκιμές των εν λόγω δειγμάτων συνεχίζονται έως ότου προκύψουν δύο διαδοχικά αρνητικά εργαστηριακά αποτελέσματα, το ένα από τα οποία πρέπει να προκύψει τουλάχιστον με συχνότητα 21 ημερών.

Ωστόσο, η αρμόδια αρχή μπορεί να χορηγεί παρεκκλίσεις από το μέγεθος του δείγματος που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο, με βάση το αποτέλεσμα της εκτίμησης της επικινδυνότητας.

4.   Σε περίπτωση θετικού ευρήματος ψευδοπανώλης των πτηνών, η αρμόδια αρχή μπορεί να χορηγήσει παρέκκλιση μόνον αν εντός 30 ημερών από το θάνατο ή την κλινική ανάρρωση του τελευταίου κρούσματος της νόσου έχει διενεργηθεί, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παραρτήματος V και μη λαμβανομένης υπόψη της εκεί καθοριζόμενης προθεσμίας, δειγματοληψία με αρνητικά αποτελέσματα.

5.   Τα πτηνά εξέρχονται από την απομόνωση μόνο μετά την παρέλευση της περιόδου εργαστηριακών δοκιμών που προβλέπεται στην παράγραφο 3.

6.   Η εγκεκριμένη εγκατάσταση απομόνωσης ή η συγκεκριμένη μονάδα του εγκεκριμένου κέντρου απομόνωσης καθαρίζεται και απολυμαίνεται μετά την εκκένωση. Όλα τα υλικά ή απορρίματα που υπάρχει πιθανότητα να έχουν μολυνθεί καθώς και όλα τα απορρίμματα που έχουν συσσωρευτεί κατά τη διάρκεια της περιόδου εργαστηριακών δοκιμών που προβλέπεται στην παράγραφο 3 απομακρύνονται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η μη εξάπλωση του παθογόνου και καταστρέφονται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η καταστροφή του ιού της ΓΠΧΠ ή της ψευδοπανώλης των πτηνών.

7.   Η ανασύσταση του σμήνους των πτηνών στην εγκεκριμένη εγκατάσταση ή κέντρο απομόνωσης δεν πραγματοποιείται πριν από την παρέλευση 21 ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του τελικού καθαρισμού και της απολύμανσης που προβλέπονται στην παράγραφο 6.

Άρθρο 15

Ενέργειες σε περίπτωση υπόνοιας για ψιττάκωση

Εάν, κατά τη διάρκεια της περιόδου απομόνωσης σε εγκεκριμένη εγκατάσταση ή κέντρο απομόνωσης, υπάρχουν υπόνοιες ή έχει επιβεβαιωθεί ότι ψιττακοειδή έχουν μολυνθεί από Chlamydophila psittaci, όλα τα πτηνά της αποστολής υποβάλλονται σε αγωγή με μέθοδο που έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή και η περίοδος απομόνωσης παρατείνεται τουλάχιστον κατά δύο μήνες μετά την τελευταία περίπτωση που έχει καταχωριστεί.

Άρθρο 16

Έξοδος από την απομόνωση

Τα πτηνά εξέρχονται από την απομόνωση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση ή κέντρο απομόνωσης μόνο με γραπτή έγκριση επίσημου κτηνιάτρου.

Άρθρο 17

Απαιτήσεις για την κοινοποίηση και την υποβολή εκθέσεων

1.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή εντός 24 ωρών κάθε κρούσμα γρίπης των πτηνών ή ψευδοπανώλης των πτηνών το οποίο ανιχνεύεται σε εγκεκριμένη εγκατάσταση ή κέντρο απομόνωσης.

2.   Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τις ακόλουθες πληροφορίες σε ετήσια βάση:

α)

τον αριθμό των πτηνών που έχουν εισαχθεί μέσω εγκεκριμένων εγκαταστάσεων και κέντρων απομόνωσης, ανά είδος και ανά εγκεκριμένη εγκατάσταση αναπαραγωγής προέλευσης·

β)

πληροφορίες σχετικά με το ποσοστό θνησιμότητας των εισαχθέντων πτηνών από τη διαδικασία πιστοποίησης της υγείας των ζώων στη χώρα προέλευσης έως τη λήξη της περιόδου απομόνωσης·

γ)

τον αριθμό των θετικών ευρημάτων γρίπης των πτηνών, ψευδοπανώλης των πτηνών και ψιττάκωσης σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις ή κέντρα απομόνωσης.

Άρθρο 18

Δαπάνες σχετικά με την περίοδο απομόνωσης

Ο εισαγωγέας φέρει το βάρος όλων των εξόδων κατά την περίοδο απομόνωσης τα οποία συνεπάγεται η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 19

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 318/2007 καταργείται.

Οι αναφορές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος VII.

Άρθρο 20

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Ιανουαρίου 2013.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 56.

(2)  ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 54.

(3)  ΕΕ L 84 της 24.3.2007, σ. 7.

(4)  Βλέπε παράρτημα VI.

(5)  ΕΕ L 10 της 14.1.2006, σ. 16.

(6)  ΕΕ L 237 της 31.8.2006, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 166 της 19.6.2006, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατάλογος τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπεται η εισαγωγή πτηνών που εκτρέφονται σε αιχμαλωσία

1.

Οι τρίτες χώρες ή τα τμήματα τρίτων χωρών που αναφέρονται στις στήλες 1 και 3 του πίνακα στο μέρος 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 της Επιτροπής (1), όπου η στήλη 4 του εν λόγω πίνακα ορίζει ένα υπόδειγμα κτηνιατρικού πιστοποιητικού για τα πουλερικά αναπαραγωγής ή κρεατοπαραγωγής εκτός από τις στρουθιονίδες (BPP).

2.

Αργεντινή.

3.

Φιλιππίνες: National Capital Region.


(1)  ΕΕ L 226 της 23.8.2008, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Όροι που διέπουν την έγκριση των εγκαταστάσεων αναπαραγωγής στην τρίτη χώρα προέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Έγκριση εγκαταστάσεων αναπαραγωγής

Για να λάβουν έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 4, οι εγκαταστάσεις αναπαραγωγής πρέπει να πληρούν τους όρους του παρόντος κεφαλαίου.

1.

Η εγκατάσταση αναπαραγωγής πρέπει να είναι σαφώς οροθετημένη και διαχωρισμένη από το περιβάλλον της ή τα ζώα να είναι σταβλισμένα και να φυλάσσονται κατά τρόπο ώστε να μη δημιουργούν κινδύνους για την υγεία σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις των οποίων η κατάσταση της υγείας θα μπορούσε να απειληθεί.

2.

Πρέπει να διαθέτει επαρκή μέσα για τη σύλληψη, το σταυλισμό και την απομόνωση των ζώων, καθώς και κατάλληλες εγκαταστάσεις απομόνωσης και εγκεκριμένες διαδικασίες για ζώα που προέρχονται από μη εγκεκριμένες εγκαταστάσεις.

3.

Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης αναπαραγωγής πρέπει να διαθέτει επαρκή εμπειρία στην αναπαραγωγή πτηνών.

4.

Η εγκατάσταση αναπαραγωγής πρέπει να είναι απαλλαγμένη από γρίπη των πτηνών, ψευδοπανώλη των πτηνών και ψιττάκωση (Chlamydophila psittaci)· για να δηλωθεί ως απαλλαγμένη από τις εν λόγω ασθένειες, η αρμόδια αρχή αξιολογεί τα μητρώα που αφορούν την κατάσταση της υγείας των ζώων, μητρώα που έχουν διατηρηθεί κατά τη διάρκεια τουλάχιστον των τριών τελευταίων ετών πριν από την ημερομηνία της αίτησης έγκρισης, καθώς και τα αποτελέσματα των κλινικών και εργαστηριακών εξετάσεων στις οποίες έχουν υποβληθεί τα ζώα. Ωστόσο, οι νέες εγκαταστάσεις αναπαραγωγής εγκρίνονται μόνο με βάση τα αποτελέσματα των κλινικών και εργαστηριακών δοκιμασιών που έχουν διενεργηθεί στα ζώα αυτών των εγκαταστάσεων.

5.

Πρέπει να τηρεί επικαιροποιημένα μητρώα με τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

τον αριθμό και τα χαρακτηριστικά (ηλικία, φύλο, είδος και ατομικά στοιχεία ταυτοποίησης εάν είναι εφικτό) των ζώων κάθε είδους που υπάρχει στην εγκατάσταση αναπαραγωγής·

β)

τον αριθμό και τα χαρακτηριστικά (ηλικία, φύλο, είδος και ατομικά στοιχεία ταυτοποίησης εάν είναι εφικτό) των ζώων που εισέρχονται ή που εγκαταλείπουν την εγκατάσταση αναπαραγωγής, καθώς και στοιχεία σχετικά με την προέλευση ή τον προορισμό τους, σχετικά με τη μεταφορά από ή προς την εγκατάσταση αναπαραγωγής και την κατάσταση της υγείας των ζώων·

γ)

τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων ή κάθε άλλης διαγνωστικής μεθόδου·

δ)

τις περιπτώσεις εκδήλωσης ασθένειας και, ενδεχομένως, τη χορηγηθείσα αγωγή·

ε)

τα αποτελέσματα της νεκροτομής όλων των ζώων που αποθνήσκουν στην εγκατάσταση αναπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των θνησιγενών ζώων·

στ)

τις διαπιστώσεις που πραγματοποιήθηκαν καθ’ όλη την περίοδο απομόνωσης ή καραντίνας.

6.

Η εγκατάσταση αναπαραγωγής πρέπει είτε να έχει αναθέσει σε αρμόδιο εργαστήριο τη διενέργεια νεκροτομής είτε να διαθέτει έναν ή περισσότερους χώρους όπου δύνανται να διεξάγονται οι εν λόγω εξετάσεις από αρμόδιο άτομο υπό τον έλεγχο του εγκεκριμένου κτηνιάτρου.

7.

Η εγκατάσταση αναπαραγωγής πρέπει είτε να διαθέτει τις κατάλληλες ρυθμίσεις ή εγκαταστάσεις επιτόπου για την ενδεδειγμένη απομάκρυνση των πτωμάτων των ζώων που πέθαναν κατόπιν ασθενείας ή με ευθανασία.

8.

Η εγκατάσταση αναπαραγωγής πρέπει να εξασφαλίζει, με συμβασιακά ή νομικά μέσα, την παροχή υπηρεσιών κτηνιάτρου που έχει εγκριθεί και τελεί υπό τον έλεγχο της αρμόδιας αρχής της εξάγουσας τρίτης χώρας, και ο οποίος:

α)

εξασφαλίζει ότι τα ενδεδειγμένα μέτρα παρακολούθησης και ελέγχου ασθενειών σχετικά με την κατάσταση της ασθένειας στη συγκεκριμένη χώρα εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή και εφαρμόζονται στην εγκατάσταση αναπαραγωγής. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν:

i)

ένα ετήσιο πρόγραμμα παρακολούθησης της ασθένειας, συμπεριλαμβανομένου του κατάλληλου ελέγχου των ζώων για την ανίχνευση ζωονόσων·

ii)

κλινικές, εργαστηριακές και μεταθανάτιες δοκιμές στα ζώα για τα οποία υπάρχει υποψία ότι έχουν μολυνθεί από μεταδοτικές ασθένειες·

iii)

τον ενδεδειγμένο εμβολιασμό των ευπρόσβλητων ζώων κατά των μεταδοτικών ασθενειών, σύμφωνα με το εγχειρίδιο των διαγνωστικών δοκιμών και εμβολίων για τα χερσαία ζώα του Διεθνούς Γραφείου Επιζωοτιών (ΟΙΕ)·

β)

φροντίζει ώστε κάθε ύποπτος θάνατος ή η εμφάνιση οποιουδήποτε συμπτώματος που δημιουργεί υπόνοιες ότι τα ζώα έχουν προσβληθεί από γρίπη των πτηνών, ψευδοπανώλη των πτηνών ή ψιττάκωση, να κοινοποιείται αμέσως στην αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας·

γ)

μεριμνά ώστε τα ζώα που εισέρχονται στην εγκατάσταση αναπαραγωγής να έχουν απομονωθεί δεόντως, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και σύμφωνα με τυχόν οδηγίες από την αρμόδια αρχή·

δ)

είναι υπεύθυνος για την καθημερινή τήρηση των απαιτήσεων υγείας του παρόντος κανονισμού για τα ζώα και την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης για την καλή διαβίωση των ζώων κατά τη μεταφορά.

9.

Αν στην εγκατάσταση εκτρέφονται ζώα που προορίζονται για εργαστήρια πειραμάτων, η γενική φροντίδα και διαμονή αυτών των ζώων πρέπει να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του άρθρου 33 της οδηγίας 2010/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (1).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Διατήρηση της έγκρισης των εγκαταστάσεων αναπαραγωγής

Οι εγκαταστάσεις αναπαραγωγής παραμένουν εγκεκριμένες μόνον εάν πληρούν τους όρους του παρόντος κεφαλαίου.

1.

Οι εγκαταστάσεις ελέγχονται από επίσημο κτηνίατρο της αρμόδιας αρχής, ο οποίος:

α)

εξασφαλίζει την τήρηση των όρων που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό·

β)

επισκέπτεται τους χώρους της εγκατάστασης αναπαραγωγής τουλάχιστον μία φορά το χρόνο·

γ)

ελέγχει τη δραστηριότητα του εγκεκριμένου κτηνιάτρου και την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος παρακολούθησης των ασθενειών·

δ)

πιστοποιεί ότι τα αποτελέσματα των κλινικών, μεταθανάτιων και εργαστηριακών δοκιμασιών στα ζώα δεν αποκάλυψαν κρούσματα γρίπης των πτηνών, ψευδοπανώλης των πτηνών ή ψιττάκωσης.

2.

Σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, στην εγκατάσταση αναπαραγωγής εισάγονται μόνο ζώα που προέρχονται από άλλη εγκεκριμένη εγκατάσταση αναπαραγωγής.

3.

Η εγκατάσταση αναπαραγωγής φυλάσσει τα μητρώα που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του κεφαλαίου 1 επί δέκα τουλάχιστον έτη μετά την ημερομηνία έγκρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Περίοδος απομόνωσης των πτηνών που εισάγονται από άλλες πηγές εκτός από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις αναπαραγωγής

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 του κεφαλαίου 2, τα πτηνά που εισάγονται από πηγές άλλες εκτός των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων αναπαραγωγής, μπορούν να εισάγονται σε μια εγκατάσταση αναπαραγωγής αφού η αρμόδια αρχή χορηγήσει τη σχετική έγκριση, εφόσον τα ζώα αυτά υποβληθούν σε περίοδο απομόνωσης σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής πριν από την προσθήκη τους στη συλλογή. Η περίοδος απομόνωσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 ημέρες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Αναστολή, ανάκληση ή επανέγκριση των εγκαταστάσεων αναπαραγωγής

Οι διαδικασίες σχετικά με τη μερική ή ολική αναστολή, ανάκληση ή εκ νέου έγκριση των εγκαταστάσεων αναπαραγωγής πρέπει να είναι σύμφωνες με τους όρους του παρόντος κεφαλαίου.

1.

Εάν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι μια εγκατάσταση αναπαραγωγής δεν πληροί πλέον τους όρους των κεφαλαίων 1 και 2 ή εάν υπήρξε αλλαγή χρήσης και η εγκατάσταση δεν χρησιμοποιείται πλέον αποκλειστικά για την αναπαραγωγή πτηνών, αναστέλλει ή ανακαλεί την έγκριση αυτής της εγκατάστασης.

2.

Εάν της κοινοποιηθεί υπόνοια γρίπης των πτηνών, ψευδοπανώλης των πτηνών ή ψιττάκωσης, η αρμόδια αρχή αναστέλλει την έγκριση της εγκατάστασης αναπαραγωγής έως ότου αποκλειστεί επίσημα το ενδεχόμενο ασθένειας. Η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε τα απαραίτητα μέτρα για την επιβεβαίωση ή τη διάλυση της υποψίας και για την αποφυγή της τυχόν εξάπλωσης της ασθένειας, να λαμβάνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της Ένωσης που διέπει τα μέτρα καταπολέμησης της εν λόγω ασθένειας και το εμπόριο ζώων.

3.

Σε περίπτωση επιβεβαίωσης της εμφάνισης ασθένειας, η αρμόδια αρχή, σύμφωνα με το κεφάλαιο 1, μπορεί να εγκρίνει εκ νέου την εγκατάσταση αναπαραγωγής μόνο μετά τις ακόλουθες ενέργειες:

α)

την εκρίζωση της ασθένειας και της πηγής της μόλυνσης στην εγκατάσταση αναπαραγωγής·

β)

τον κατάλληλο καθαρισμό και απολύμανση της εγκατάστασης αναπαραγωγής·

γ)

την εκπλήρωση των προϋποθέσεων που αναφέρονται στο κεφάλαιο 1 του παρόντος παραρτήματος, εξαιρουμένης της παραγράφου 4.

4.

Η αρμόδια αρχή ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή για την ανάκληση, την αναστολή ή την εκ νέου έγκριση κάθε εγκατάστασης αναπαραγωγής.


(1)  ΕΕ L 276 της 20.10.2010, σ. 33.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Πιστοποιητικό υγείας ζώων όπως αναφέρεται στο στοιχείο ε) του άρθρου 5 για εισαγωγές ορισμένων πτηνών εκτός των πουλερικών που προορίζονται για την Ένωση

Image

Image

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Ελάχιστοι όροι για την έγκριση των εγκαταστάσεων και των κέντρων απομόνωσης πτηνών όπως αναφέρονται στο άρθρο 6

Οι εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και τα εγκεκριμένα κέντρα απομόνωσης πρέπει να πληρούν τους όρους των κεφαλαίων 1 και 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Κατασκευή και εξοπλισμός των εγκαταστάσεων ή των κέντρων απομόνωσης

1.

Η εγκατάσταση ή το κέντρο απομόνωσης πρέπει να είναι ξεχωριστό κτίσμα ή κτίσματα και να βρίσκεται χωριστά από εκμεταλλεύσεις πουλερικών και άλλων πτηνών και σε απόσταση που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή με βάση εκτίμηση της επικινδυνότητας λαμβανομένων υπόψη των επιδημιολογικών δεδομένων της γρίπης των πτηνών και της ψευδοπανώλης των πτηνών. Οι θύρες εισόδου/εξόδου πρέπει να κλειδώνουν και να φέρουν την ένδειξη: «ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ — Απαγορεύεται η είσοδος μη εντεταλμένων ατόμων».

2.

Κάθε μονάδα απομόνωσης του κέντρου απομόνωσης πρέπει να διαθέτει χωριστό χώρο.

3.

Στην εγκατάσταση απομόνωσης δεν πρέπει να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης άλλων πτηνών, εντόμων και τρωκτικών και να υπάρχει δυνατότητα ερμητικού κλεισίματος για υποκαπνισμό.

4.

Η εγκεκριμένη εγκατάσταση απομόνωσης και κάθε μονάδα εγκεκριμένου κέντρου απομόνωσης πρέπει να διαθέτει διατάξεις για το πλύσιμο των χεριών.

5.

Οι θύρες εισόδου και εξόδου στην εγκεκριμένη εγκατάσταση και σε κάθε μονάδα εγκεκριμένου κέντρου απομόνωσης πρέπει να είναι θύρες διπλού συστήματος.

6.

Πρέπει να τοποθετηθούν υγειονομικά δρύφακτα σε όλες τις εισόδους/εξόδους της εγκεκριμένης εγκατάστασης απομόνωσης και των διαφόρων μονάδων των εγκεκριμένων κέντρων απομόνωσης.

7.

Όλος ο εξοπλισμός πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένος ώστε να μπορεί να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται.

8.

Η αποθήκη ζωοτροφών πρέπει να είναι αδιαπέραστη από πτηνά και τρωκτικά και να προστατεύεται από τα έντομα.

9.

Πρέπει να υπάρχει περιέκτης απορριμμάτων αδιαπέραστος από τα πτηνά και τα τρωκτικά.

10.

Πρέπει να υπάρχει ψυγείο ή/και καταψύκτης διατήρησης των σφαγίων της εκμετάλλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Απαιτήσεις διαχείρισης

1.

Οι εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και τα εγκεκριμένα κέντρα απομόνωσης πρέπει:

α)

να διαθέτουν αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου για την εξασφάλιση της κατάλληλης παρακολούθησης των ζώων·

β)

να βρίσκονται υπό τον έλεγχο και την ευθύνη του επίσημου κτηνίατρου·

γ)

να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται σύμφωνα με πρόγραμμα που έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή και στη συνέχεια να ακολουθεί η ενδεδειγμένη περίοδος διακοπής της λειτουργίας της εγκατάστασης/του κέντρου· τα προϊόντα απολύμανσης που χρησιμοποιούνται πρέπει να έχουν εγκριθεί για το σκοπό αυτό από την αρμόδια αρχή.

2.

Για κάθε αποστολή πτηνών που βρίσκονται σε περίοδο απομόνωσης:

α)

η εγκεκριμένη εγκατάσταση απομόνωσης ή η μονάδα εγκεκριμένου κέντρου απομόνωσης καθαρίζεται και απολυμαίνεται και στη συνέχεια παραμένει κενή επί τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την είσοδο των εισαχθέντων πτηνών·

β)

η αποστολή των πτηνών πρέπει να προέρχεται από μία εγκεκριμένη εγκατάσταση αναπαραγωγής της τρίτης χώρας προέλευσης και η εισαγωγή της να πραγματοποιείται το πολύ εντός 48 ωρών·

γ)

η περίοδος απομόνωσης ξεκινά με την είσοδο του τελευταίου πτηνού·

δ)

η εγκεκριμένη εγκατάσταση απομόνωσης ή η μονάδα εγκεκριμένου κέντρου απομόνωσης εκκενώνεται, καθαρίζεται και απολυμαίνεται μετά τη λήξη της περιόδου απομόνωσης.

3.

Λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη διασταυρούμενης μόλυνσης μεταξύ των εισερχόμενων και των εξερχόμενων αποστολών.

4.

Απαγορεύεται η είσοδος μη εντεταλμένων ατόμων στην εγκεκριμένη εγκατάσταση ή κέντρο απομόνωσης.

5.

Τα άτομα που εισέρχονται στην εγκεκριμένη εγκατάσταση ή κέντρο απομόνωσης φέρουν προστατευτικά ενδύματα και υποδήματα.

6.

Το προσωπικό δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή λόγω του ενδεχομένου μόλυνσης μεταξύ των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων απομόνωσης ή μονάδων εγκεκριμένων κέντρων απομόνωσης.

7.

Υπάρχει διαθέσιμος ο κατάλληλος εξοπλισμός για το πλύσιμο και την απολύμανση.

8.

Εάν η ταυτοποίηση γίνεται με χρήση ηλεκτρονικού αναμεταδότη, στην εγκεκριμένη εγκατάσταση ή κέντρο απομόνωσης πρέπει να υπάρχει κατάλληλη συσκευή ανάγνωσης του ηλεκτρονικού αναμεταδότη.

9.

Οι κλωβοί ή τα δικτυωτά κιβώτια που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά πλένονται και απολυμαίνονται στην εγκεκριμένη εγκατάσταση ή κέντρο απομόνωσης, εκτός εάν καταστραφούν. Σε περίπτωση επαναχρησιμοποίησης, πρέπει να είναι κατασκευασμένα από υλικά που να επιτρέπουν τον αποτελεσματικό καθαρισμό και απολύμανσή τους. Οι κλωβοί και τα κιβώτια πρέπει να καταστραφούν κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η διάδοση νοσογόνων παραγόντων.

10.

Τα απορρίμματα και άχρηστα αντικείμενα συλλέγονται τακτικά, αποθηκεύονται στο κιβώτιο απορριμμάτων και στη συνέχεια υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η διάδοση νοσογόνων παραγόντων.

11.

Τα σφάγια των νεκρών πτηνών εξετάζονται σε επίσημο εργαστήριο που ορίζεται από την αρμόδια αρχή.

12.

Οι αναγκαίες αναλύσεις και αγωγές των πτηνών πραγματοποιούνται κατόπιν διαβούλευσης και υπό τον έλεγχο του επίσημου κτηνιάτρου.

13.

Ο επίσημος κτηνίατρος ενημερώνεται για κάθε ασθένεια και θάνατο πτηνών ή/και πτηνών-δεικτών κατά την περίοδο απομόνωσης.

14.

Το άτομο που είναι υπεύθυνο για την εγκεκριμένη εγκατάσταση ή κέντρο απομόνωσης πρέπει να κρατά μητρώο με:

α)

την ημερομηνία, τον αριθμό και τα είδη των εισερχόμενων και εξερχόμενων πτηνών για κάθε αποστολή·

β)

τα αντίγραφα των πιστοποιητικών υγείας των ζώων και των κοινών κτηνιατρικών εγγράφων εισόδου που συνοδεύουν τα εισαγόμενα πτηνά·

γ)

την καταχώριση των ατομικών αριθμών ταυτοποίησης των εισαχθέντων πτηνών· εάν η ταυτοποίηση πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό αναμεταδότη, τα στοιχεία του είδους του αναμεταδότη και της συσκευής ανάγνωσής του·

δ)

εάν στην εγκατάσταση ή το κέντρο απομόνωσης χρησιμοποιούνται πτηνά-δείκτες, τον αριθμό και το σημείο τοποθέτησης των πτηνών-δεικτών στην εγκατάσταση ή το κέντρο απομόνωσης·

ε)

οποιαδήποτε σημαντική παρατήρηση: περιπτώσεις ασθενειών και αριθμός θανάτων σε ημερήσια βάση·

στ)

τις ημερομηνίες και τα αποτελέσματα δοκιμασιών·

ζ)

τα είδη και τις ημερομηνίες αγωγής·

η)

τα άτομα που εισέρχονται και εξέρχονται από την εγκατάσταση ή το κέντρο απομόνωσης.

15.

Τα μητρώα που αναφέρονται στην παράγραφο 14 φυλάσσονται επί τουλάχιστον δέκα έτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Αναστολή, ανάκληση ή εκ νέου έγκριση των εγκαταστάσεων και των κέντρων απομόνωσης

Οι διαδικασίες σχετικά με τη μερική ή ολική αναστολή, ανάκληση ή εκ νέου έγκριση των εγκαταστάσεων και των κέντρων απομόνωσης είναι σύμφωνες με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.

1.

Όταν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι μια εγκατάσταση ή κέντρο απομόνωσης δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα κεφάλαια 1 και 2 ή αν υπήρξε αλλαγή χρήσης που δεν καλύπτεται πλέον από τα άρθρα 3 στοιχεία ε) και στ), ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά. Οι προαναφερόμενες εγκαταστάσεις ή κέντρα απομόνωσης δεν χρησιμοποιούνται για εισαγωγές σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

2.

Για να δοθεί εκ νέου έγκριση σε μια εγκατάσταση ή ένα κέντρο απομόνωσης πρέπει να πληρούνται εκ νέου οι όροι των κεφαλαίων 1 και 2.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Διαδικασίες εξέτασης, δειγματοληψίας και δοκιμασιών για γρίπη των πτηνών και ψευδοπανώλη των πτηνών

1.

Στη διάρκεια της περιόδου απομόνωσης τα πτηνά-δείκτες ή, εάν δεν χρησιμοποιούνται πτηνά-δείκτες, τα εισαγόμενα πτηνά, υποβάλλονται στις ακόλουθες διαδικασίες:

α)

Όταν χρησιμοποιούνται πτηνά-δείκτες:

i)

λαμβάνονται δείγματα αίματος για ορολογική εξέταση από όλα τα πτηνά-δείκτες το νωρίτερο 21 ημέρες από την έναρξη της περιόδου απομόνωσης των εισαχθέντων πτηνών και τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου απομόνωσης·

ii)

εάν από τα πτηνά-δείκτες προκύψουν θετικά ή μη καταληκτικά ορολογικά αποτελέσματα επί των δειγμάτων που αναφέρονται στο εδάφιο i), τα εισαχθέντα πτηνά υποβάλλονται σε ιολογική εξέταση· λαμβάνονται επιχρίσματα απεκκρίσεων (ή κοπράνων) και επιχρίσματα τραχείας/στοματοφαρυγγικά επιχρίσματα από 60 τουλάχιστον πτηνά ή από όλα τα πτηνά εάν η αποστολή περιλαμβάνει λιγότερα από 60 πτηνά·

β)

εάν δεν χρησιμοποιούνται πτηνά-δείκτες, τα εισαγόμενα πτηνά εξετάζονται ιολογικά (οι ορολογικές δοκιμασίες δεν είναι κατάλληλες). Εντός των πρώτων 7 έως 15 ημερών της περιόδου απομόνωσης λαμβάνονται επιχρίσματα τραχείας/στοματοφαρυγγικά επιχρίσματα ή/και επιχρίσματα απεκκρίσεων (ή κοπράνων) από 60 τουλάχιστον πτηνά ή από όλα τα πτηνά εάν η αποστολή περιλαμβάνει λιγότερα από 60 πτηνά.

2.

Επιπλέον της προβλεπόμενης στο σημείο 1 δοκιμασίας, λαμβάνονται, προς ιολογική εξέταση, τα ακόλουθα δείγματα:

α)

επιχρίσματα απεκκρίσεων (ή κοπράνων) και επιχρίσματα τραχείας/στοματοφαρυγγικά επιχρίσματα, εφόσον είναι δυνατόν, από κλινικώς ασθενή πτηνά ή από ασθενή πτηνά-δείκτες·

β)

από περιεχόμενο εντέρων, εγκεφάλων, τραχείας, πνευμόνων, ήπατος, σπλήνας, νεφρών και άλλων καταφανώς προσβεβλημένων οργάνων, το συντομότερο δυνατόν μετά το θάνατό τους, είτε:

i)

νεκρών πτηνών-δεικτών και όλων των πτηνών που ήταν νεκρά κατά την άφιξη και αυτών που πέθαναν στη διάρκεια της περιόδου απομόνωσης· είτε

ii)

σε περίπτωση υψηλής θνησιμότητας στα μικρά πτηνά μεγάλων αποστολών, από ποσοστό τουλάχιστον 10 % των νεκρών πτηνών.

3.

Όλες οι ιολογικές και ορολογικές δοκιμασίες επί των δειγμάτων που έχουν ληφθεί στη διάρκεια της περιόδου απομόνωσης διενεργούνται σε επίσημα εργαστήρια που ορίζονται από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής για τη γρίπη των πτηνών και εγχειρίδιο των διαγνωστικών δοκιμών και εμβολίων για τα χερσαία ζώα του ΟΙΕ για την ψευδοπανώλη των πτηνών. Για την ιολογική εξέταση επιτρέπεται η συγκέντρωση σε μία ομάδα των δειγμάτων μέχρι πέντε το πολύ μεμονωμένων πτηνών. Οι απεκκρίσεις (κόπρανα) πρέπει να συγκεντρώνονται χωριστά από άλλα όργανα και δείγματα ιστών.

4.

Όλα τα απομονωμένα στελέχη ιών πρέπει να υποβάλλονται στο εθνικό εργαστήριο αναφοράς.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Καταργούμενος κανονισμός με κατάλογο των διαδοχικών τροποποιήσεών του

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 318/2007 της Επιτροπής

(ΕΕ L 84 της 24.3.2007, σ. 7)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1278/2007 της Επιτροπής

(ΕΕ L 284 της 30.10.2007, σ. 20)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 86/2008 της Επιτροπής

(ΕΕ L 27 της 31.1.2008, σ. 8)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 311/2008 της Επιτροπής

(ΕΕ L 93 της 4.4.2008, σ. 3)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 607/2008 της Επιτροπής

(ΕΕ L 166 της 27.6.2008, σ. 18)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 754/2008 της Επιτροπής

(ΕΕ L 205 της 1.8.2008, σ. 6)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1219/2008 της Επιτροπής

(ΕΕ L 330 της 9.12.2008, σ. 4)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1294/2008 της Επιτροπής

(ΕΕ L 340 της 19.12.2008, σ. 41)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 201/2009 της Επιτροπής

(ΕΕ L 71 της 17.3.2009, σ. 3)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 555/2009 της Επιτροπής

(ΕΕ L 164 της 26.6.2009, σ. 37)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1118/2009 της Επιτροπής

(ΕΕ L 307 της 21.11.2009, σ. 3)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 239/2010 της Επιτροπής

(ΕΕ L 75 της 23.3.2010, σ. 18)

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 66/2012 της Επιτροπής

(ΕΕ L 23 της 26.1.2012, σ. 1)

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 390/2012 της Επιτροπής

(ΕΕ L 121 της 8.5.2012, σ. 18)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Πίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 318/2007

Παρών κανονισμός

Άρθρα 1 και 2

Άρθρα 1 και 2

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως η)

Άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως η)

Άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο θ)

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Άρθρο 5 εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 5, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 5 στοιχείο α)

Άρθρο 5 στοιχείο α)

Άρθρο 5 στοιχείο β)

Άρθρο 5 στοιχείο β)

Άρθρο 5 στοιχείο βα)

Άρθρο 5 στοιχείο γ)

Άρθρο 5 στοιχείο γ)

Άρθρο 5 στοιχείο δ)

Άρθρο 5 στοιχείο δ)

Άρθρο 5 στοιχείο ε)

Άρθρο 5 στοιχείο ε)

Άρθρο 5 στοιχείο στ)

Άρθρο 5 στοιχείο στ)

Άρθρο 5 στοιχείο ζ)

Άρθρο 5 στοιχείο ζ)

Άρθρο 5 στοιχείο η)

Άρθρο 5 στοιχείο η)

Άρθρο 5 στοιχείο θ)

Άρθρο 5 στοιχείο θ)

Άρθρο 5 στοιχείο ι)

Άρθρα 6 έως 18

Άρθρα 6 έως 18

Άρθρο 19

Άρθρο 19

Άρθρο 20 παράγραφος 1

Άρθρο 20

Άρθρο 20 παράγραφος 2

Παραρτήματα I έως IV

Παραρτήματα I έως IV

Παράρτημα VI

Παράρτημα V

Παράρτημα VI

Παράρτημα VII


Top