Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0056

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 56/2013 της Επιτροπής, της 16ης Ιανουαρίου 2013 , για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

OJ L 21, 24.1.2013, p. 3–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 171 - 184

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/56/oj

24.1.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 21/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 56/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 16ης Ιανουαρίου 2013

για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (1), και ιδίως το άρθρο 23 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 καθορίζει τους κανόνες για την πρόληψη, τον έλεγχο και την εξάλειψη των μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) στα ζώα. Εφαρμόζεται στην παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά ζώντων ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης και, σε ορισμένες συγκεκριμένες περιπτώσεις, στις εξαγωγές τους.

(2)

Το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 απαγορεύει τη χρήση πρωτεϊνών ζωικής προέλευσης στη διατροφή των μηρυκαστικών. Το άρθρο 7 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού επεκτείνει αυτή την απαγόρευση και σε ζώα εκτός των μηρυκαστικών και περιορίζει αυτή την απαγόρευση, όσον αφορά τη διατροφή των εν λόγω ζώων με προϊόντα ζωικής προέλευσης, σύμφωνα με το παράρτημα IV του εν λόγω κανονισμού.

(3)

Το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 επεκτείνει την απαγόρευση που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στη διατροφή εκτρεφόμενων μη μηρυκαστικών ζώων, με εξαίρεση τη διατροφή των σαρκοβόρων ζώων που εκτρέφονται για την παραγωγή γούνας με, μεταξύ άλλων, μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες (ΜΖΠ). Κατά παρέκκλιση, και υπό συγκεκριμένους όρους, το παράρτημα IV επιτρέπει τη χορήγηση ορισμένων ΜΖΠ σε εκτρεφόμενα μη μηρυκαστικά ζώα.

(4)

Το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα) (2) απαγορεύει τη σίτιση χερσαίων ζώων δεδομένου είδους πλην των γουνοφόρων ζώων με μεταποιημένη ζωική πρωτεΐνη που προέρχεται από πτώματα ή μέρη πτωμάτων ζώων του ίδιου είδους. Το εν λόγω άρθρο απαγορεύει επίσης τη σίτιση εκτρεφόμενων ψαριών με μεταποιημένη ζωική πρωτεΐνη που προέρχεται από πτώματα ή μέρη πτωμάτων εκτρεφόμενων ψαριών του ίδιου είδους.

(5)

Στις 16 Ιουλίου 2010 εγκρίθηκε η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο — Οδικός χάρτης ΜΣΕ 2 — Έγγραφο στρατηγικής για τις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες για την περίοδο 2010-2015 (3). Η εν λόγω ανακοίνωση σκιαγραφεί τομείς στους οποίους θα μπορούσαν να γίνουν πιθανές μελλοντικές αλλαγές στη νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με τις ΜΣΕ. Υπογραμμίζει επίσης ότι κάθε ενδεχόμενη επανεξέταση των κανόνων ΜΣΕ θα πρέπει να στηρίζεται κυρίως σε επιστημονικές συμβουλές και σε τεχνικά θέματα σχετικά με τον έλεγχο και την επιβολή των νέων μέτρων.

(6)

Η εν λόγω ανακοίνωση, μεταξύ άλλων, ασχολείται με το θέμα της αναθεώρησης των ισχυόντων κανόνων απαγόρευσης των ζωοτροφών που ορίζονται στην ενωσιακή νομοθεσία. Με βάση το περιεχόμενο δύο επιστημονικών γνωμών που έχουν εκδοθεί από την επιστημονική ομάδα για τους βιολογικούς κινδύνους (ομάδα BIOHAZ) της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕFSA) στις 24 Ιανουαρίου 2007 (4) και στις 17 Νοεμβρίου 2007 (5) αντίστοιχα, η ανακοίνωση αναγνωρίζει ότι δεν έχει εντοπιστεί η εμφάνιση ΜΣΕ σε εκτρεφόμενα μη μηρυκαστικά ζώα υπό φυσικές συνθήκες και ότι ο κίνδυνος μετάδοσης της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών (ΣΕΒ) από μη μηρυκαστικά σε μη μηρυκαστικά είναι αμελητέος εφόσον αποφεύγεται η ανακύκλωση εντός του ίδιου ζωικού είδους. Κατά συνέπεια, η ανακοίνωση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι θα μπορούσε να εξεταστεί η άρση της απαγόρευσης όσον αφορά τη χρήση των ΜΖΠ από μη μηρυκαστικά σε ζωοτροφές μη μηρυκαστικών, χωρίς όμως να αρθεί η υφιστάμενη απαγόρευση ανακύκλωσης εντός του ίδιου ζωικού είδους και μόνο αν υπάρχουν διαθέσιμες έγκυρες αναλυτικές τεχνικές για τον προσδιορισμό των ειδών από τα οποία προέρχονται οι ΜΖΠ και αν εφαρμόζεται ορθή διοχέτευση των ΜΖΠ από διάφορα ζωικά είδη.

(7)

Στις 29 Νοεμβρίου 2010 το Συμβούλιο εξέδωσε συμπεράσματα σχετικά με την ανακοίνωση αυτή (6). Τα συμπεράσματα αυτά αναγνωρίζουν ότι η απαγόρευση της χρήσης ΜΖΠ στις ζωοτροφές για εκτρεφόμενα ζώα για να εμποδίζεται η κυκλοφορία της ΣΕΒ μέσω της αλυσίδας ζωοτροφών έχει θεμελιώδη σημασία και ότι, κατά συνέπεια, διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στη μείωση του αριθμού των κρουσμάτων αυτής της νόσου στον πληθυσμό βοοειδών. Επιπλέον, τα συμπεράσματα αυτά θεωρούν ότι προϋπόθεση για κάθε ενδεχόμενη επαναφορά της χρήσης ΜΖΠ μη μηρυκαστικών στις ζωοτροφές για άλλα είδη μη μηρυκαστικών πρέπει να είναι η διαθεσιμότητα αποτελεσματικών και επικυρωμένων δοκιμών ώστε να γίνεται διάκριση μεταξύ των ΜΖΠ που προέρχονται από διαφορετικά είδη και, επίσης, ότι έχει πραγματοποιηθεί προσεκτική ανάλυση των κινδύνων από τη χαλάρωση της απαγόρευσης όσον αφορά την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία.

(8)

Στις 9 Δεκεμβρίου 2010 η ομάδα BIOHAZ της ΕFSA εξέδωσε επιστημονική γνώμη σχετικά με την αναθεώρηση της ποσοτικής αξιολόγησης των κινδύνων (ΠΑΚ) όσον αφορά τον κίνδυνο ΣΕΒ που ενέχουν οι μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες (ΜΖΠ) (7). Η γνώμη κατέληγε στο συμπέρασμα ότι «βάσει των δεδομένων επιτήρησης της ΣΕΒ του 2009 στην Ένωση, με υποτιθέμενη μόλυνση 0,1 % (το όριο ανίχνευσης για ΜΖΠ στις ζωοτροφές) με ΜΖΠ μη μηρυκαστικών και σύμφωνα με το υπόδειγμα της ΠΑΚ της EFSA για τις ΜΖΠ, το μέσο εκτιμώμενο συνολικό φορτίο μολυσματικότητας της ΣΕΒ που θα μπορούσε να εισέλθει ετησίως στις ζωοτροφές για βοοειδή στην Ένωση θα ισοδυναμούσε με από του στόματος μολυσματική δόση 0,2 για το 50 % του κοπαδιού». Η γνώμη εκτιμούσε ότι «αυτό θα σήμαινε ότι θα μπορούσε να αναμένεται λιγότερο από ένα πρόσθετο ζώο που έχει μολυνθεί από τη ΣΕΒ στον πληθυσμό βοοειδών της Ένωσης ανά έτος, με ανώτατο επίπεδο εμπιστοσύνης 95 %».

(9)

Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 8ης Μαρτίου 2011, σχετικά με την έλλειψη πρωτεϊνών στην ΕΕ: «Ποια η λύση σε ένα μακροχρόνιο πρόβλημα;» (8), ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο νομοθετική πρόταση για να επιτραπεί η χρήση ΜΖΠ από εντόσθια σφαγίων στις ζωοτροφές για μονογαστρικά ζώα (χοίρους και πουλερικά), υπό τον όρο ότι τα συστατικά θα προέρχονται από κρέας εγκεκριμένο για ανθρώπινη κατανάλωση και ότι υπάρχει πλήρης εφαρμογή και έλεγχος της απαγόρευσης ανακύκλωσης εντός του ίδιου ζωικού είδους και του εξαναγκασμού σε κανιβαλισμό.

(10)

Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2011, σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ για τις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ) και τους συναφείς ελέγχους ζωοτροφών και τροφίμων — Εφαρμογή και προοπτικές (9) υποστηρίζει, ιδίως υπό το φως της υπάρχουσας έλλειψης πρωτεϊνών στην Ένωση, την πρόθεση της Επιτροπής για άρση των διατάξεων απαγόρευσης για τις ζωοτροφές στην ενωσιακή νομοθεσία, οι οποίες απαγορεύουν τη χρήση ΜΖΠ σε μη μηρυκαστικά, με την προϋπόθεση ότι αυτό θα ισχύει μόνο για τα μη φυτοφάγα, και υπό συγκεκριμένους όρους.

(11)

Το εν λόγω ψήφισμα ζητεί οι μέθοδοι παραγωγής και αποστείρωσης που χρησιμοποιούνται για τις μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες να συμμορφώνονται προς τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας και προς τους κανόνες που ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 και να κάνουν χρήση της πιο πρόσφατης και πιο ασφαλούς διαθέσιμης τεχνολογίας. Ζητεί να διατηρηθούν οι ισχύουσες απαγορεύσεις περί ανακύκλωσης εντός του ίδιου ζωικού είδους, οι διαδρομές παραγωγής ΜΖΠ από διαφορετικά είδη να είναι εντελώς διαχωρισμένες και ο διαχωρισμός αυτών των διαδρομών παραγωγής να ελέγχεται από τις αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη και από την Επιτροπή. Επιπλέον, αναφέρει ότι πριν από την άρση της απαγόρευσης για τις ζωοτροφές θα έχει θεσπιστεί μια αξιόπιστη μέθοδος ανά ζωικό είδος για τον προσδιορισμό της προέλευσης των πρωτεϊνών στις ζωοτροφές που περιέχουν ΜΖΠ, ώστε να μπορεί να αποκλείεται η ανακύκλωση εντός του ίδιου ζωικού είδους και η παρουσία ΜΖΠ, ότι η παραγωγή ΜΖΠ από υλικό κατηγορίας 1 ή 2 θα απαγορευτεί και ότι μόνο το υλικό κατηγορίας 3 που είναι κατάλληλο για κατανάλωση από τον άνθρωπο θα χρησιμοποιείται για την παραγωγή ΜΖΠ. Το ψήφισμα απορρίπτει τη χρήση ΜΖΠ που προέρχονται από μη μηρυκαστικά ή από μηρυκαστικά στις ζωοτροφές για μηρυκαστικά.

(12)

Στις 9 Μαρτίου 2012 το εργαστήριο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ζωικές πρωτεΐνες στις ζωοτροφές (EURL-AP) επικύρωσε μια νέα διαγνωστική μέθοδο βάσει του DNA η οποία είναι σε θέση να ανιχνεύει πολύ χαμηλό επίπεδο υλικού μηρυκαστικών που ενδέχεται να περιέχεται στις ζωοτροφές (10). Η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διενέργεια ελέγχων ρουτίνας για ΜΖΠ και σύνθετες ζωοτροφές που περιέχουν ΜΖΠ, προκειμένου να επαληθεύεται η απουσία πρωτεϊνών που προέρχονται από μηρυκαστικά.

(13)

Προς το παρόν, δεν υπάρχει καμία επικυρωμένη διαγνωστική μέθοδος ικανή να ανιχνεύει την παρουσία υλικού από χοίρους ή πουλερικά στις ζωοτροφές. Συνεπώς, αν επιτραπεί εκ νέου η χρήση ΜΖΠ από χοίρους σε ζωοτροφές πουλερικών και η χρήση ΜΖΠ από πουλερικά σε ζωοτροφές χοίρων, δεν θα ήταν δυνατόν να ελέγχεται η ορθή εφαρμογή της απαγόρευσης ανακύκλωσης εντός του ίδιου είδους.

(14)

Η παραγωγή υδατοκαλλιέργειας δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα όσον αφορά τη συμμόρφωση με την απαγόρευση ανακύκλωσης εντός του ίδιου είδους, δεδομένου ότι οι ισχύουσες απαιτήσεις διοχέτευσης για τη χρήση ιχθυαλεύρων σε ζωοτροφές για ζώα υδατοκαλλιέργειας έχουν ήδη αποδειχθεί αποτελεσματικές.

(15)

Με εξαίρεση τα ιχθυάλευρα και τις σύνθετες ζωοτροφές που περιέχουν ιχθυάλευρα, που επιτρέπονται ήδη για τη διατροφή μη μηρυκαστικών ζώων, θα πρέπει, επομένως, για τη διατροφή των ζώων υδατοκαλλιέργειας να επιτραπεί εκ νέου η χρήση ΜΖΠ από μη μηρυκαστικά και ζωοτροφών που περιέχουν τις εν λόγω ΜΖΠ. Κατά τη διάρκεια της συλλογής, της μεταφοράς και της επεξεργασίας των προϊόντων αυτών θα πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρές απαιτήσεις προκειμένου να αποφεύγεται οποιοσδήποτε κίνδυνος διασταυρούμενης μόλυνσης με πρωτεΐνες μηρυκαστικών. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να διενεργείται τακτική δειγματοληψία και ανάλυση των ΜΖΠ και των σύνθετων ζωοτροφών που περιέχουν τις εν λόγω ΜΖΠ, προκειμένου να επαληθεύεται η απουσία διασταυρούμενης μόλυνσης με πρωτεΐνες μηρυκαστικών.

(16)

Η απαγόρευση διατροφής των ζώων υδατοκαλλιέργειας με ΜΖΠ από μη μηρυκαστικά ζώα, όπως ορίζεται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001, θα πρέπει, συνεπώς, να απαλειφθεί. Για λόγους σαφήνειας της ενωσιακής νομοθεσίας, είναι σκόπιμο να αντικατασταθεί ολόκληρο το παράρτημα IV με το παράρτημα IV που ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(17)

Το σημείο 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 αναφέρεται σε ορισμούς των ζωοτροφών και των ζωικών υποπροϊόντων που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, όπως καθορίζονται σε ενωσιακές νομικές πράξεις που έχουν έκτοτε καταργηθεί. Για λόγους σαφήνειας της ενωσιακής νομοθεσίας, οι αναφορές αυτές θα πρέπει να αντικατασταθούν από αναφορές στους αντίστοιχους ορισμούς που περιέχονται στις ισχύουσες νομικές πράξεις. Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(18)

Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη και οι οικονομικοί φορείς του τομέα των ζωοτροφών χρειάζονται επαρκή χρόνο για να προσαρμόσουν τις διαδικασίες ελέγχου τους στις νέες απαιτήσεις που εισάγονται με τον παρόντα κανονισμό, ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί αμέσως μετά τη θέση του σε ισχύ.

(19)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(20)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα I και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουνίου 2013.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2013.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 147 της 31.5.2001, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 1.

(3)  COM(2010) 384.

(4)  Γνώμη της επιστημονικής ομάδας για τους βιολογικούς κινδύνους, έπειτα από αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αξιολόγηση των κινδύνων για την υγεία από τη διατροφή των μηρυκαστικών με ιχθυάλευρα, όσον αφορά τον κίνδυνο ΜΣΕ, The EFSA Journal (2007) 443, 1-26.

(5)  Γνώμη της επιστημονικής ομάδας για τους βιολογικούς κινδύνους, έπειτα από αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με ορισμένες πτυχές που σχετίζονται με τη χρήση ζωικών πρωτεϊνών στη διατροφή των εκτρεφόμενων ζώων, The EFSA Journal (2007) 576, 1-41.

(6)  http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st13/st13889-ad01re01.en10.pdf

(7)  Γνώμη της επιστημονικής ομάδας για τους βιολογικούς κινδύνους σχετικά με την αναθεώρηση της ποσοτικής αξιολόγησης των κινδύνων (ΠΑΚ) όσον αφορά τον κίνδυνο ΣΕΒ που ενέχουν οι μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες (ΜΖΠ), The EFSA Journal 2011 9 (1): 1947.

(8)  Κείμενο που εγκρίθηκε, P7_TA(2011) 84.

(9)  Κείμενο που εγκρίθηκε, P7_TA(2011) 328.

(10)  http://eurl.craw.eu/index.php?page=24&id=10


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα I και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 τροποποιούνται ως εξής:

1.

Στο παράρτημα I, το σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι εξής ορισμοί που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής (2), στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 767/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) και στην οδηγία 2006/88/ΕΚ (5) του Συμβουλίου:

α)

ο ορισμός του “εκτρεφόμενου ζώου” στο άρθρο 3 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009·

β)

οι ακόλουθοι ορισμοί του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011:

i)

“γουνοφόρα ζώα” στο σημείο 1·

ii)

“προϊόντα αίματος” στο σημείο 4·

iii)

“μεταποιημένη ζωική πρωτεΐνη” στο σημείο 5·

iv)

“ιχθυάλευρο” στο σημείο 7·

v)

“κολλαγόνο” στο σημείο 11·

vi)

“ζελατίνη” στο σημείο 12·

vii)

“υδρολυμένες πρωτεΐνες” στο σημείο 14·

viii)

“κονσερβοποιημένες τροφές για ζώα συντροφιάς” στο σημείο 16·

ix)

“τροφές για ζώα συντροφιάς” στο σημείο 19·

x)

“μεταποιημένες τροφές για ζώα συντροφιάς” στο σημείο 20·

γ)

ο ορισμός των “ζωοτροφών” στο άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002·

δ)

κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2009:

i)

“πρώτες ύλες ζωοτροφών” στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο ζ)·

ii)

“σύνθετες ζωοτροφές” στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο η)·

iii)

“πλήρεις ζωοτροφές” στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο θ)·

ε)

οδηγία 2006/88/ΕΚ:

i)

“ζώα υδατοκαλλιέργειας” στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β)·

ii)

“υδρόβια ζώα” στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ε).

2.

Το παράρτημα IV αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Επεκτάσεις της απαγόρευσης που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2, η απαγόρευση που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 επεκτείνεται στη χορήγηση:

α)

σε μηρυκαστικά όξινου φωσφορικού ασβεστίου και φωσφορικού ασβεστίου ζωικής προέλευσης και σύνθετων ζωοτροφών που περιέχουν αυτά τα προϊόντα·

β)

σε εκτρεφόμενα μη μηρυκαστικά ζώα, εκτός των γουνοφόρων ζώων:

i)

μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών·

ii)

κολλαγόνου και ζελατίνης που προέρχονται από μηρυκαστικά·

iii)

προϊόντων αίματος·

iv)

υδρολυμένων πρωτεϊνών ζωικής προέλευσης·

v)

όξινου φωσφορικού ασβεστίου και φωσφορικού ασβεστίου ζωικής προέλευσης·

vi)

ζωοτροφών που περιέχουν τα προϊόντα τα οποία απαριθμούνται στα στοιχεία i) έως v).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Παρεκκλίσεις από τις απαγορεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και στο κεφάλαιο I

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, οι απαγορεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και στο κεφάλαιο I δεν ισχύουν όταν χορηγούνται:

α)

σε μηρυκαστικά:

i)

γάλα, προϊόντα με βάση το γάλα, παράγωγα του γάλακτος, πρωτόγαλα και προϊόντα με βάση το πρωτόγαλα·

ii)

αβγά και προϊόντα αβγών·

iii)

κολλαγόνο και ζελατίνη που προέρχονται από μη μηρυκαστικά·

iv)

υδρολυμένες πρωτεΐνες που προέρχονται από:

μέρη μη μηρυκαστικών, ή

δορές και δέρματα μηρυκαστικών·

v)

σύνθετες ζωοτροφές που περιέχουν τα προϊόντα τα οποία απαριθμούνται στα στοιχεία i) έως iv) ανωτέρω·

β)

σε εκτρεφόμενα μη μηρυκαστικά ζώα, οι ακόλουθες πρώτες ύλες ζωοτροφών και σύνθετες ζωοτροφές:

i)

υδρολυμένες πρωτεΐνες που προέρχονται από μέρη μη μηρυκαστικών ή από δορές και δέρματα μηρυκαστικών·

ii)

ιχθυάλευρα και σύνθετες ζωοτροφές που περιέχουν ιχθυάλευρα που παράγονται, διατίθενται στην αγορά και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους γενικούς όρους που καθορίζονται στο κεφάλαιο III, καθώς και τους ειδικούς όρους που καθορίζονται στο τμήμα A του κεφαλαίου IV·

iii)

όξινο φωσφορικό ασβέστιο και φωσφορικό ασβέστιο ζωικής προέλευσης και σύνθετες ζωοτροφές οι οποίες περιέχουν τέτοια φωσφορικά άλατα που παράγονται, διατίθενται στην αγορά και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους γενικούς όρους που καθορίζονται στο κεφάλαιο III, καθώς και τους ειδικούς όρους που καθορίζονται στο τμήμα Β του κεφαλαίου IV·

iv)

προϊόντα αίματος που προέρχονται από μη μηρυκαστικά και σύνθετες ζωοτροφές οι οποίες περιέχουν τέτοια προϊόντα αίματος που παράγονται, διατίθενται στην αγορά και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους γενικούς όρους που καθορίζονται στο κεφάλαιο III, καθώς και τους ειδικούς όρους που καθορίζονται στο τμήμα Γ του κεφαλαίου IV·

γ)

σε ζώα υδατοκαλλιέργειας, μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες εκτός από ιχθυάλευρα, που προέρχονται από μη μηρυκαστικά και σύνθετες ζωοτροφές οι οποίες περιέχουν αυτές τις μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες που παράγονται, διατίθενται στην αγορά και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους γενικούς όρους που καθορίζονται στο κεφάλαιο III, καθώς και τους ειδικούς όρους που καθορίζονται στο τμήμα Δ του κεφαλαίου IV·

δ)

σε θηλάζοντα μηρυκαστικά, υποκατάστατα γάλακτος τα οποία περιέχουν ιχθυάλευρα και παράγονται, διατίθενται στην αγορά και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που καθορίζονται στο τμήμα Ε του κεφαλαίου IV·

ε)

σε εκτρεφόμενα ζώα, πρώτες ύλες ζωοτροφών φυτικής προέλευσης και σύνθετες ζωοτροφές οι οποίες περιέχουν αυτές τις πρώτες ύλες ζωοτροφών μολυσμένες με ασήμαντο ποσό θραυσμάτων οστών που προέρχονται από μη εγκεκριμένα ζωικά είδη. Τα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν χρήση αυτής της παρέκκλισης μόνον αν έχουν πραγματοποιήσει εκτίμηση επικινδυνότητας εκ των προτέρων, η οποία επιβεβαίωσε ότι ο κίνδυνος για την υγεία των ζώων είναι αμελητέος. Η εν λόγω εκτίμηση επικινδυνότητας πρέπει να συνεκτιμά τουλάχιστον τα ακόλουθα:

i)

το επίπεδο της μόλυνσης·

ii)

τη φύση και την πηγή της μόλυνσης·

iii)

την προβλεπόμενη χρήση των μολυσμένων ζωοτροφών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Γενικοί όροι για την εφαρμογή ορισμένων παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο κεφάλαιο II

ΤΜΗΜΑ Α

Μεταφορά πρώτων υλών ζωοτροφών και σύνθετων ζωοτροφών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τη διατροφή εκτρεφόμενων μη μηρυκαστικών ζώων

1.

Τα ακόλουθα προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τη διατροφή εκτρεφόμενων μη μηρυκαστικών ζώων μεταφέρονται σε οχήματα και περιέκτες που δεν χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ζωοτροφών που προορίζονται για μηρυκαστικά:

α)

ασυσκεύαστες μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες, συμπεριλαμβανομένων των ιχθυαλεύρων, που προέρχονται από μη μηρυκαστικά·

β)

ασυσκεύαστο όξινο φωσφορικό ασβέστιο και φωσφορικό ασβέστιο ζωικής προέλευσης·

γ)

ασυσκεύαστα προϊόντα αίματος που προέρχονται από μη μηρυκαστικά·

δ)

ασυσκεύαστες σύνθετες ζωοτροφές οι οποίες περιέχουν τις πρώτες ύλες ζωοτροφών που απαριθμούνται στα στοιχεία α), β) και γ).

Τα αρχεία που καταγράφουν λεπτομερώς τον τύπο προϊόντων που μεταφέρθηκαν διατηρούνται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής για τουλάχιστον δύο έτη.

2.

Κατά παρέκκλιση από το σημείο 1, οχήματα και περιέκτες που έχουν χρησιμοποιηθεί προηγουμένως για τη μεταφορά των προϊόντων που αναφέρονται στο εν λόγω σημείο μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για τη μεταφορά ζωοτροφών που προορίζονται για μηρυκαστικά, υπό τον όρο ότι θα έχουν καθαριστεί προηγουμένως, ώστε να αποφευχθεί η διασταυρούμενη μόλυνση, σύμφωνα με μια τεκμηριωμένη διαδικασία που έχει λάβει προηγούμενη έγκριση από την αρμόδια αρχή.

Όποτε χρησιμοποιείται τέτοια διαδικασία, τεκμηριωμένα ίχνη της εν λόγω χρήσης διατηρούνται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής για τουλάχιστον δύο έτη.

3.

Οι ασυσκεύαστες μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες που προέρχονται από μη μηρυκαστικά και οι ασυσκεύαστες σύνθετες ζωοτροφές που περιέχουν μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες που προέρχονται από τα εν λόγω ζώα μεταφέρονται με οχήματα και περιέκτες τα οποία δεν χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ζωοτροφών που προορίζονται για εκτρεφόμενα μη μηρυκαστικά ζώα εκτός των ζώων υδατοκαλλιέργειας.

4.

Κατά παρέκκλιση από το σημείο 3, οχήματα και περιέκτες που έχουν χρησιμοποιηθεί προηγουμένως για τη μεταφορά των προϊόντων που αναφέρονται στο εν λόγω σημείο μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για τη μεταφορά ζωοτροφών που προορίζονται για εκτρεφόμενα μη μηρυκαστικά ζώα εκτός των ζώων υδατοκαλλιέργειας, υπό τον όρο ότι καθαρίζονται προηγουμένως, ώστε να αποφεύγεται η διασταυρούμενη μόλυνση, σύμφωνα με μια τεκμηριωμένη διαδικασία που έχει λάβει προηγούμενη έγκριση από την αρμόδια αρχή.

Όποτε χρησιμοποιείται τέτοια διαδικασία, τεκμηριωμένα ίχνη της εν λόγω χρήσης διατηρούνται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής για τουλάχιστον δύο έτη.

ΤΜΗΜΑ B

Παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τη διατροφή εκτρεφόμενων μη μηρυκαστικών ζώων

1.

Οι σύνθετες ζωοτροφές που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τη διατροφή εκτρεφόμενων μη μηρυκαστικών ζώων και οι οποίες περιέχουν τις ακόλουθες πρώτες ύλες ζωοτροφών παράγονται μόνο σε εγκαταστάσεις που δεν παράγουν σύνθετες ζωοτροφές για μηρυκαστικά και έχουν εγκριθεί από την αρμόδια αρχή:

α)

ιχθυάλευρα·

β)

όξινο φωσφορικό ασβέστιο και φωσφορικό ασβέστιο ζωικής προέλευσης·

γ)

προϊόντα αίματος που προέρχονται από μη μηρυκαστικά.

2.

Κατά παρέκκλιση από το σημείο 1, η παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών για μηρυκαστικά σε εγκαταστάσεις που παράγουν επίσης σύνθετες ζωοτροφές για εκτρεφόμενα μη μηρυκαστικά ζώα, που περιέχουν τα προϊόντα που αναφέρονται στο εν λόγω σημείο, μπορεί να επιτραπεί από την αρμόδια αρχή, κατόπιν επιτόπου επιθεώρησης από αυτήν, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α)

οι σύνθετες ζωοτροφές που προορίζονται για μηρυκαστικά πρέπει να παρασκευάζονται και να φυλάσσονται, κατά την αποθήκευση, τη μεταφορά και τη συσκευασία, σε εγκαταστάσεις που διαχωρίζονται φυσικά από τις εγκαταστάσεις στις οποίες παρασκευάζονται και φυλάσσονται σύνθετες ζωοτροφές για μη μηρυκαστικά·

β)

τα αρχεία που καταγράφουν λεπτομερώς τις αγορές και χρήσεις των προϊόντων που αναφέρονται στο σημείο 1 καθώς και τις πωλήσεις των σύνθετων ζωοτροφών που περιέχουν τα εν λόγω προϊόντα πρέπει να διατηρούνται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής για τουλάχιστον πέντε έτη·

γ)

πρέπει να διενεργείται τακτική δειγματοληψία και ανάλυση των σύνθετων ζωοτροφών που προορίζονται για μηρυκαστικά προκειμένου να επαληθεύεται η απουσία μη εγκεκριμένων συστατικών ζωικής προέλευσης, με τη χρήση μεθόδων ανάλυσης για τον προσδιορισμό των συστατικών ζωικής προέλευσης για τον έλεγχο των ζωοτροφών, που προβλέπονται στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 152/2009 της Επιτροπής (6)· η συχνότητα δειγματοληψίας και ανάλυσης καθορίζεται βάσει εκτίμησης επικινδυνότητας που πραγματοποιείται από τον επιχειρηματία ως μέρος των διαδικασιών του που βασίζονται στις αρχές της ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP)· τα αποτελέσματα της σχετικής δειγματοληψίας και ανάλυσης διατηρούνται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής για τουλάχιστον πέντε έτη.

3.

Κατά παρέκκλιση από το σημείο 1, δεν απαιτείται ειδική άδεια για την παραγωγή πλήρων ζωοτροφών από σύνθετες ζωοτροφές που περιέχουν τα προϊόντα τα οποία απαριθμούνται στο εν λόγω σημείο για τους κατ’ οίκον παρασκευαστές, εφόσον συμμορφώνονται προς τους ακόλουθους όρους:

α)

πρέπει να έχουν καταχωριστεί από την αρμόδια αρχή·

β)

πρέπει να εκτρέφουν μόνον μη μηρυκαστικά ζώα·

γ)

πρέπει να παράγουν πλήρεις ζωοτροφές που προορίζονται για χρήση μόνον στην ίδια εκμετάλλευση·

δ)

κάθε σύνθετη ζωοτροφή που περιέχει ιχθυάλευρα τα οποία χρησιμοποιούνται στην παραγωγή της πλήρους ζωοτροφής πρέπει να περιέχει ακατέργαστες πρωτεΐνες σε ποσοστό μικρότερο του 50 %·

ε)

κάθε σύνθετη ζωοτροφή που περιέχει όξινο φωσφορικό ασβέστιο και φωσφορικό ασβέστιο ζωικής προέλευσης τα οποία χρησιμοποιούνται στην παραγωγή της πλήρους ζωοτροφής πρέπει να περιέχει συνολικό φώσφορο σε ποσοστό μικρότερο του 10 %·

στ)

κάθε σύνθετη ζωοτροφή που περιέχει προϊόντα αίματος που προέρχονται από μη μηρυκαστικά και τα οποία χρησιμοποιούνται στην παραγωγή της πλήρους ζωοτροφής πρέπει να περιέχει ολική πρωτεΐνη σε ποσοστό μικρότερο του 50 %.

ΤΜΗΜΑ Γ

Εισαγωγή πρώτων υλών ζωοτροφών και σύνθετων ζωοτροφών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τη διατροφή εκτρεφόμενων μη μηρυκαστικών ζώων, εκτός των γουνοφόρων ζώων

Πριν από τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση, οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι κάθε αποστολή των ακόλουθων πρώτων υλών ζωοτροφών και σύνθετων ζωοτροφών που προορίζονται για τη διατροφή εκτρεφόμενων μη μηρυκαστικών ζώων, πλην των γουνοφόρων ζώων, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ του παρόντος παραρτήματος, αναλύεται σύμφωνα με τις μεθόδους ανάλυσης για τον προσδιορισμό των συστατικών ζωικής προέλευσης για τον έλεγχο των εισαγωγών ζωοτροφών που αναφέρονται στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 152/2009, προκειμένου να επαληθεύεται η απουσία μη εγκεκριμένων συστατικών ζωικής προέλευσης:

α)

μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών, συμπεριλαμβανομένων των ιχθυαλεύρων, που προέρχονται από μη μηρυκαστικά·

β)

προϊόντων αίματος που προέρχονται από μη μηρυκαστικά·

γ)

σύνθετων ζωοτροφών οι οποίες περιέχουν τις πρώτες ύλες ζωοτροφών που απαριθμούνται στα στοιχεία α) και β).

ΤΜΗΜΑ Δ

Χρήση και αποθήκευση σε εκμεταλλεύσεις ζωοτροφών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τη διατροφή εκτρεφόμενων μη μηρυκαστικών ζώων

1.

Η χρήση και η αποθήκευση των ακόλουθων ζωοτροφών απαγορεύεται στις εκμεταλλεύσεις όπου εκτρέφονται ζωικά είδη για τα οποία δεν προορίζονται οι εν λόγω ζωοτροφές:

α)

μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες, συμπεριλαμβανομένων των ιχθυαλεύρων, που προέρχονται από μη μηρυκαστικά·

β)

όξινο φωσφορικό ασβέστιο και φωσφορικό ασβέστιο ζωικής προέλευσης·

γ)

προϊόντα αίματος που προέρχονται από μη μηρυκαστικά·

δ)

σύνθετες ζωοτροφές οι οποίες περιέχουν τις πρώτες ύλες ζωοτροφών που απαριθμούνται στα στοιχεία α) έως γ).

2.

Κατά παρέκκλιση από το σημείο 1, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει τη χρήση και την αποθήκευση των σύνθετων ζωοτροφών που αναφέρονται στο σημείο 1 στοιχείο δ) σε εκμεταλλεύσεις εκτροφής ζωικών ειδών για τα οποία δεν προορίζονται οι σύνθετες ζωοτροφές, υπό τον όρο ότι στην εκμετάλλευση εφαρμόζονται μέτρα για την πρόληψη της χορήγησης των εν λόγω σύνθετων ζωοτροφών σε ζωικά είδη για τα οποία αυτές δεν προορίζονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Ειδικοί όροι για την εφαρμογή των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο κεφάλαιο II

ΤΜΗΜΑ Α

Ειδικοί όροι που ισχύουν για την παραγωγή και τη χρήση ιχθυαλεύρων και σύνθετων ζωοτροφών που περιέχουν ιχθυάλευρα, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τη διατροφή εκτρεφόμενων μη μηρυκαστικών ζώων, εκτός των γουνοφόρων ζώων

Οι ακόλουθοι ειδικοί όροι ισχύουν για την παραγωγή και τη χρήση ιχθυαλεύρων και σύνθετων ζωοτροφών που περιέχουν ιχθυάλευρα, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τη διατροφή εκτρεφόμενων μη μηρυκαστικών ζώων, εκτός των γουνοφόρων ζώων:

α)

τα ιχθυάλευρα πρέπει να παράγονται σε μονάδες μεταποίησης που παράγουν αποκλειστικά προϊόντα προερχόμενα από υδρόβια ζώα, εξαιρουμένων των θαλάσσιων θηλαστικών·

β)

το συνοδευτικό εμπορικό έγγραφο ή το υγειονομικό πιστοποιητικό, ανάλογα με την περίπτωση, των ιχθυαλεύρων και των σύνθετων ζωοτροφών που περιέχουν ιχθυάλευρα, καθώς και οποιαδήποτε συσκευασία που περιέχει τέτοια προϊόντα, πρέπει να φέρουν εμφανώς την ένδειξη “περιέχει ιχθυάλευρα – να μη χορηγείται σε μηρυκαστικά”.

ΤΜΗΜΑ B

Ειδικοί όροι που ισχύουν για τη χρήση όξινου φωσφορικού ασβεστίου και φωσφορικού ασβεστίου ζωικής προέλευσης και σύνθετων ζωοτροφών που περιέχουν τα εν λόγω φωσφορικά άλατα, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τη διατροφή εκτρεφόμενων μη μηρυκαστικών ζώων, εκτός των γουνοφόρων ζώων

Το συνοδευτικό εμπορικό έγγραφο ή το υγειονομικό πιστοποιητικό, ανάλογα με την περίπτωση, του όξινου φωσφορικού ασβεστίου ή του φωσφορικού ασβεστίου ζωικής προέλευσης, οι σύνθετες ζωοτροφές που περιέχουν τέτοια φωσφορικά άλατα και οποιαδήποτε συσκευασία των εν λόγω προϊόντων φέρουν εμφανώς την ένδειξη “περιέχει όξινο φωσφορικό ασβέστιο/φωσφορικό ασβέστιο ζωικής προέλευσης — να μη χορηγείται σε μηρυκαστικά”.

ΤΜΗΜΑ Γ

Ειδικοί όροι που ισχύουν για την παραγωγή και τη χρήση των προϊόντων αίματος που προέρχονται από μη μηρυκαστικά και των σύνθετων ζωοτροφών που περιέχουν τα εν λόγω προϊόντα, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τη διατροφή εκτρεφόμενων μη μηρυκαστικών ζώων, εκτός των γουνοφόρων ζώων

Οι ακόλουθοι ειδικοί όροι ισχύουν για την παραγωγή και τη χρήση των προϊόντων αίματος που προέρχονται από μη μηρυκαστικά και των σύνθετων ζωοτροφών που περιέχουν τέτοια προϊόντα αίματος, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τη διατροφή εκτρεφόμενων μη μηρυκαστικών ζώων, εκτός των γουνοφόρων ζώων:

α)

Το αίμα που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή προϊόντων αίματος προέρχεται από σφαγεία που δεν σφάζουν μηρυκαστικά και που έχουν καταχωριστεί από την αρμόδια αρχή ως σφαγεία που δεν σφάζουν μηρυκαστικά.

Κατά παρέκκλιση από αυτόν τον ειδικό όρο, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει τη σφαγή μηρυκαστικών σε σφαγείο που παράγει αίμα μη μηρυκαστικών προοριζόμενο για την παραγωγή προϊόντων αίματος για χρήση σε ζωοτροφές για εκτρεφόμενα μη μηρυκαστικά ζώα.

Η εν λόγω άδεια μπορεί να χορηγηθεί μόνον εφόσον η αρμόδια αρχή έχει πεισθεί, ύστερα από τη διενέργεια επιθεώρησης, για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που αποσκοπούν στην πρόληψη της διασταυρούμενης μόλυνσης μεταξύ του αίματος μηρυκαστικών και μη μηρυκαστικών.

Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:

i)

η σφαγή των μη μηρυκαστικών πρέπει να πραγματοποιείται σε γραμμές που διαχωρίζονται φυσικά από τις γραμμές που χρησιμοποιούνται για τη σφαγή των μηρυκαστικών·

ii)

οι εγκαταστάσεις συλλογής, αποθήκευσης, μεταφοράς και συσκευασίας του αίματος που προέρχεται από μη μηρυκαστικά πρέπει να είναι ξεχωριστές από εκείνες που χρησιμοποιούνται για το αίμα που προέρχεται από μηρυκαστικά·

iii)

πρέπει να διενεργείται τακτική δειγματοληψία και ανάλυση του αίματος που προέρχεται από μη μηρυκαστικά, για την ανίχνευση της παρουσίας πρωτεϊνών μηρυκαστικών. Η μέθοδος ανάλυσης που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι επιστημονικά επικυρωμένη για τον σκοπό αυτό. Η συχνότητα της δειγματοληψίας και της ανάλυσης πρέπει να καθορίζεται βάσει εκτίμησης επικινδυνότητας που πραγματοποιείται από τον επιχειρηματία ως μέρος των διαδικασιών που εφαρμόζει με βάση τις αρχές HACCP.

β)

Το αίμα που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή προϊόντων αίματος για μη μηρυκαστικά μεταφέρεται σε μονάδα μεταποίησης με οχήματα και περιέκτες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μεταφορά αίματος μη μηρυκαστικών.

Κατά παρέκκλιση από αυτόν τον ειδικό όρο, οχήματα και περιέκτες που έχουν χρησιμοποιηθεί προηγουμένως για τη μεταφορά αίματος που προέρχεται από μηρυκαστικά μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά αίματος μη μηρυκαστικών υπό τον όρο ότι έχουν καθαριστεί διεξοδικά προηγουμένως ώστε να αποφεύγεται η διασταυρούμενη μόλυνση, σύμφωνα με μια τεκμηριωμένη διαδικασία που έχει λάβει προηγούμενη έγκριση από την αρμόδια αρχή. Όποτε χρησιμοποιείται τέτοια διαδικασία, τεκμηριωμένα ίχνη της εν λόγω χρήσης διατηρούνται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής για τουλάχιστον δύο έτη.

γ)

Τα προϊόντα αίματος παράγονται σε μονάδες μεταποίησης οι οποίες μεταποιούν αποκλειστικά αίμα μη μηρυκαστικών.

Κατά παρέκκλιση από αυτόν τον ειδικό όρο, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει την παραγωγή προϊόντων αίματος για χρήση σε ζωοτροφές για εκτρεφόμενα μη μηρυκαστικά ζώα σε μονάδες μεταποίησης που μεταποιούν αίμα μηρυκαστικών.

Η εν λόγω άδεια μπορεί να χορηγηθεί μόνον εφόσον η αρμόδια αρχή έχει πεισθεί, ύστερα από τη διενέργεια επιθεώρησης, για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που αποσκοπούν στην πρόληψη διασταυρούμενης μόλυνσης.

Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:

i)

η παραγωγή προϊόντων αίματος μη μηρυκαστικών πρέπει να πραγματοποιείται σε κλειστό σύστημα που διαχωρίζεται φυσικά από εκείνο το οποίο χρησιμοποιείται για την παραγωγή προϊόντων αίματος μηρυκαστικών·

ii)

οι εγκαταστάσεις συλλογής, αποθήκευσης, μεταφοράς και συσκευασίας των ασυσκεύαστων πρώτων υλών και των ασυσκεύαστων τελικών προϊόντων που προέρχονται από μη μηρυκαστικά πρέπει να είναι ξεχωριστές από εκείνες που χρησιμοποιούνται για τις ασυσκεύαστες πρώτες ύλες και τα ασυσκεύαστα τελικά προϊόντα που προέρχονται από μηρυκαστικά·

iii)

πρέπει να εφαρμόζεται μια συνεχής διαδικασία συμφιλίωσης μεταξύ του εισερχόμενου αίματος που προέρχεται, αντίστοιχα, από μηρυκαστικά και μη μηρυκαστικά και των αντίστοιχων προϊόντων αίματος·

iv)

πρέπει να διεξάγεται τακτική δειγματοληψία και ανάλυση προϊόντων αίματος που προέρχονται από μη μηρυκαστικά για να εξακριβώνεται η απουσία διασταυρούμενης μόλυνσης με προϊόντα αίματος που προέρχονται από μηρυκαστικά, με τη βοήθεια των μεθόδων ανάλυσης με σκοπό τον προσδιορισμό των συστατικών ζωικής προέλευσης για τον έλεγχο των ζωοτροφών, που προβλέπονται στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 152/2009· η συχνότητα δειγματοληψίας και ανάλυσης καθορίζεται βάσει εκτίμησης επικινδυνότητας που πραγματοποιείται από τον επιχειρηματία ως μέρος των διαδικασιών του που βασίζονται στις αρχές της ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP)· τα αποτελέσματα της σχετικής δειγματοληψίας και ανάλυσης διατηρούνται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής για τουλάχιστον πέντε έτη.

δ)

Το συνοδευτικό εμπορικό έγγραφο ή το υγειονομικό πιστοποιητικό, ανάλογα με την περίπτωση, των προϊόντων αίματος, των σύνθετων ζωοτροφών που περιέχουν προϊόντα αίματος και κάθε συσκευασίας των εν λόγω προϊόντων πρέπει να φέρει εμφανώς την ένδειξη “περιέχει προϊόντα αίματος — να μη χορηγείται σε μηρυκαστικά”.

ΤΜΗΜΑ Δ

Ειδικοί όροι που ισχύουν για την παραγωγή και τη χρήση μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών, εκτός από τα ιχθυάλευρα, που προέρχονται από μη μηρυκαστικά και των σύνθετων ζωοτροφών που περιέχουν αυτές τις μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες και οι οποίες προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τη διατροφή ζώων υδατοκαλλιέργειας

Οι ακόλουθοι ειδικοί όροι ισχύουν για την παραγωγή και τη χρήση μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών, εκτός από τα ιχθυάλευρα, που προέρχονται από μη μηρυκαστικά και των σύνθετων ζωοτροφών που περιέχουν τις εν λόγω πρωτεΐνες και οι οποίες προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τη διατροφή ζώων υδατοκαλλιέργειας:

α)

Τα ζωικά υποπροϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή μεταποιημένης ζωικής πρωτεΐνης τα οποία αναφέρονται στο παρόν τμήμα προέρχονται είτε από σφαγεία τα οποία δεν σφάζουν μηρυκαστικά και έχουν καταχωριστεί από την αρμόδια αρχή ως σφαγεία που δεν σφάζουν μηρυκαστικά ή από εργαστήρια τεμαχισμού τα οποία δεν αποστεώνουν ούτε τεμαχίζουν κρέας μηρυκαστικών.

Κατά παρέκκλιση από αυτόν τον ειδικό όρο, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει τη σφαγή μηρυκαστικών σε σφαγείο που παράγει ζωικά υποπροϊόντα μη μηρυκαστικών τα οποία προορίζονται για την παραγωγή της μεταποιημένης ζωικής πρωτεΐνης που αναφέρεται στο παρόν τμήμα.

Η εν λόγω άδεια μπορεί να χορηγηθεί μόνον εφόσον η αρμόδια αρχή έχει πεισθεί, ύστερα από τη διενέργεια επιθεώρησης, για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που αποσκοπούν στην πρόληψη της διασταυρούμενης μόλυνσης μεταξύ των υποπροϊόντων μηρυκαστικών και μη μηρυκαστικών.

Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:

i)

η σφαγή των μη μηρυκαστικών πρέπει να πραγματοποιείται σε γραμμές που διαχωρίζονται φυσικά από τις γραμμές που χρησιμοποιούνται για τη σφαγή των μηρυκαστικών·

ii)

οι εγκαταστάσεις συλλογής, αποθήκευσης, μεταφοράς και συσκευασίας των ζωικών υποπροϊόντων που προέρχονται από μη μηρυκαστικά πρέπει να είναι ξεχωριστές από εκείνες που χρησιμοποιούνται για τα ζωικά υποπροϊόντα που προέρχονται από μηρυκαστικά·

iii)

πρέπει να διενεργείται τακτική δειγματοληψία και ανάλυση των ζωικών υποπροϊόντων που προέρχονται από μη μηρυκαστικά, για την ανίχνευση της παρουσίας πρωτεϊνών μηρυκαστικών. Η μέθοδος ανάλυσης που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι επιστημονικά επικυρωμένη για το σκοπό αυτό. Η συχνότητα της δειγματοληψίας και της ανάλυσης καθορίζεται βάσει εκτίμησης επικινδυνότητας που πραγματοποιείται από τον επιχειρηματία ως μέρος των διαδικασιών που εφαρμόζει με βάση τις αρχές HACCP.

β)

Τα ζωικά υποπροϊόντα που προέρχονται από μη μηρυκαστικά, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή των μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών που αναφέρονται στο παρόν τμήμα, μεταφέρονται σε μονάδα μεταποίησης με οχήματα και περιέκτες που δεν χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ζωικών υποπροϊόντων που προέρχονται από μηρυκαστικά.

Κατά παρέκκλιση από αυτόν τον ειδικό όρο, μπορούν να μεταφέρονται σε οχήματα και περιέκτες που έχουν χρησιμοποιηθεί προηγουμένως για τη μεταφορά ζωικών υποπροϊόντων που προέρχονται από μηρυκαστικά, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω οχήματα και περιέκτες έχουν καθαριστεί διεξοδικά προηγουμένως ώστε να αποφεύγεται η διασταυρούμενη μόλυνση, σύμφωνα με μια τεκμηριωμένη διαδικασία που έχει λάβει προηγούμενη έγκριση από την αρμόδια αρχή.

Όποτε χρησιμοποιείται τέτοια διαδικασία, τεκμηριωμένα ίχνη της εν λόγω χρήσης διατηρούνται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής για τουλάχιστον δύο έτη.

γ)

Οι μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες που αναφέρονται στο παρόν τμήμα παράγονται σε μονάδες μεταποίησης οι οποίες ασχολούνται αποκλειστικά με τη μεταποίηση ζωικών υποπροϊόντων μη μηρυκαστικών τα οποία προέρχονται από τα σφαγεία και τις μονάδες τεμαχισμού που αναφέρονται στο στοιχείο α).

Κατά παρέκκλιση από αυτόν τον ειδικό όρο, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει την παραγωγή των μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών που αναφέρονται στο παρόν τμήμα σε μονάδες μεταποίησης που μεταποιούν ζωικά υποπροϊόντα μηρυκαστικών.

Η εν λόγω άδεια μπορεί να χορηγηθεί μόνον εφόσον η αρμόδια αρχή έχει πεισθεί, ύστερα από τη διενέργεια επιθεώρησης, για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που αποσκοπούν στην αποτροπή διασταυρούμενης μόλυνσης μεταξύ των μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών που προέρχονται από μηρυκαστικά και των μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών που προέρχονται από μη μηρυκαστικά.

Τα προληπτικά αυτά μέτρα περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:

i)

η παραγωγή μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών που προέρχονται από μηρυκαστικά πρέπει να διεξάγεται σε κλειστό σύστημα που διαχωρίζεται φυσικά από εκείνο που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών που αναφέρονται στο παρόν τμήμα·

ii)

τα ζωικά υποπροϊόντα που προέρχονται από μηρυκαστικά πρέπει να διατηρούνται κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά σε εγκαταστάσεις που διαχωρίζονται φυσικά από εκείνες που χρησιμοποιούνται για τα ζωικά υποπροϊόντα που προέρχονται από μη μηρυκαστικά·

iii)

οι μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες που προέρχονται από μηρυκαστικά πρέπει να διατηρούνται κατά την αποθήκευση και τη συσκευασία σε εγκαταστάσεις που διαχωρίζονται φυσικά από εκείνες που χρησιμοποιούνται για τα τελικά προϊόντα που προέρχονται από μη μηρυκαστικά·

iv)

πρέπει να διενεργείται τακτική δειγματοληψία και ανάλυση των μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών που αναφέρονται στο παρόν τμήμα για να εξακριβώνεται η απουσία διασταυρούμενης μόλυνσης με μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες από μηρυκαστικά, με τη χρήση των μεθόδων ανάλυσης που αποσκοπούν στον προσδιορισμό των συστατικών ζωικής προέλευσης για τον έλεγχο των ζωοτροφών, που προβλέπονται στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 152/2009· η συχνότητα δειγματοληψίας και ανάλυσης καθορίζεται βάσει εκτίμησης επικινδυνότητας που πραγματοποιείται από τον επιχειρηματία ως μέρος των διαδικασιών του που βασίζονται στις αρχές της ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP)· τα αποτελέσματα της σχετικής δειγματοληψίας και ανάλυσης διατηρούνται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής για τουλάχιστον πέντε έτη.

δ)

Οι σύνθετες ζωοτροφές που περιέχουν μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες, που αναφέρονται στο παρόν τμήμα, παράγονται σε εγκαταστάσεις που έχουν εγκριθεί για τον σκοπό αυτό από την αρμόδια αρχή και που ασχολούνται αποκλειστικά με την παρασκευή ζωοτροφών για ζώα υδατοκαλλιέργειας.

Κατά παρέκκλιση από τον ειδικό αυτό όρο:

i)

η παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών για ζώα υδατοκαλλιέργειας σε εγκαταστάσεις που παράγουν επίσης σύνθετες ζωοτροφές που προορίζονται για άλλα εκτρεφόμενα ζώα, εκτός των γουνοφόρων ζώων, μπορεί να επιτραπεί από την αρμόδια αρχή, κατόπιν επιτόπου επιθεώρησης, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι ακόλουθοι όροι:

οι σύνθετες ζωοτροφές που προορίζονται για μηρυκαστικά πρέπει να παρασκευάζονται και να φυλάσσονται, κατά την αποθήκευση, τη μεταφορά και τη συσκευασία, σε εγκαταστάσεις που διαχωρίζονται φυσικά από τις εγκαταστάσεις στις οποίες παρασκευάζονται και φυλάσσονται σύνθετες ζωοτροφές για μη μηρυκαστικά,

οι σύνθετες ζωοτροφές που προορίζονται για ζώα υδατοκαλλιέργειας πρέπει να παρασκευάζονται και να φυλάσσονται, κατά την αποθήκευση, τη μεταφορά και τη συσκευασία, σε εγκαταστάσεις που διαχωρίζονται φυσικά από τις εγκαταστάσεις στις οποίες παρασκευάζονται και φυλάσσονται σύνθετες ζωοτροφές για άλλα μη μηρυκαστικά ζώα,

τα αρχεία που καταγράφουν λεπτομερώς τις αγορές και τις χρήσεις των μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών που αναφέρονται στο παρόν τμήμα και τις πωλήσεις σύνθετων ζωοτροφών που περιέχουν τέτοιες πρωτεΐνες πρέπει να διατηρούνται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής για τουλάχιστον πέντε έτη,

πρέπει να διενεργείται τακτική δειγματοληψία και ανάλυση των σύνθετων ζωοτροφών που προορίζονται για εκτρεφόμενα ζώα εκτός των ζώων υδατοκαλλιέργειας, προκειμένου να επαληθεύεται η απουσία μη εγκεκριμένων συστατικών ζωικής προέλευσης, με τη χρήση των μεθόδων ανάλυσης για τον προσδιορισμό των συστατικών ζωικής προέλευσης για τον έλεγχο των ζωοτροφών, που προβλέπονται στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 152/2009· η συχνότητα της εν λόγω δειγματοληψίας και ανάλυσης καθορίζεται βάσει εκτίμησης επικινδυνότητας που πραγματοποιείται από τον επιχειρηματία ως μέρος των διαδικασιών που εφαρμόζει με βάση τις αρχές HACCΡ· τα αποτελέσματα πρέπει να διατηρούνται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής για τουλάχιστον πέντε έτη·

ii)

δεν απαιτείται ειδική άδεια για την παραγωγή πλήρων ζωοτροφών από σύνθετες ζωοτροφές που περιέχουν τις μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες που αναφέρονται στο παρόν τμήμα για τους κατ’ οίκον παρασκευαστές που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

έχουν καταχωριστεί από την αρμόδια αρχή,

εκτρέφουν μόνο ζώα υδατοκαλλιέργειας,

παράγουν πλήρεις ζωοτροφές για ζώα υδατοκαλλιέργειας που προορίζονται για χρήση μόνον στην ίδια εκμετάλλευση, και

οι σύνθετες ζωοτροφές που περιέχουν μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες, οι οποίες αναφέρονται στο παρόν τμήμα, που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή περιέχουν ολική πρωτεΐνη σε ποσοστό μικρότερο του 50 %.

ε)

Το συνοδευτικό εμπορικό έγγραφο ή το υγειονομικό πιστοποιητικό, ανάλογα με την περίπτωση, των μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών που αναφέρονται στο παρόν τμήμα και κάθε συσκευασία φέρουν ευκρινώς την ακόλουθη ένδειξη: “μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες που προέρχονται από μη μηρυκαστικά — να μη χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ζωοτροφών για εκτρεφόμενα ζώα εκτός από ζώα υδατοκαλλιέργειας και γουνοφόρα ζώα”.

Το συνοδευτικό εμπορικό έγγραφο ή το υγειονομικό πιστοποιητικό, ανάλογα με την περίπτωση, των σύνθετων ζωοτροφών για ζώα υδατοκαλλιέργειας που περιέχουν τις μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες που αναφέρονται στο παρόν τμήμα και κάθε συσκευασία φέρουν ευκρινώς την ακόλουθη ένδειξη: “περιέχει μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες που προέρχονται από μη μηρυκαστικά — να μη χορηγείται σε εκτρεφόμενα ζώα εκτός από ζώα υδατοκαλλιέργειας και γουνοφόρα ζώα”.

ΤΜΗΜΑ E

Ειδικοί όροι που εφαρμόζονται στην παραγωγή, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση υποκατάστατων γάλακτος που περιέχουν ιχθυάλευρα για τη διατροφή θηλαζόντων μηρυκαστικών

Οι ακόλουθοι ειδικοί όροι ισχύουν για την παραγωγή, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση υποκατάστατων γάλακτος που περιέχουν ιχθυάλευρα στη διατροφή θηλαζόντων εκτρεφόμενων μηρυκαστικών:

α)

τα ιχθυάλευρα που χρησιμοποιούνται σε υποκατάστατα γάλακτος παράγονται σε μονάδες μεταποίησης που παράγουν αποκλειστικά προϊόντα προερχόμενα από υδρόβια ζώα, εξαιρουμένων των θαλάσσιων θηλαστικών, και συμμορφώνονται με τους γενικούς όρους που ορίζονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ·

β)

η χρήση ιχθυαλεύρων για θηλάζοντα εκτρεφόμενα μηρυκαστικά εγκρίνεται μόνο για την παραγωγή υποκατάστατων γάλακτος, που διανέμονται σε ξηρή μορφή και χορηγούνται ύστερα από διάλυση σε συγκεκριμένη ποσότητα υγρού και προορίζονται για τη διατροφή θηλαζόντων μηρυκαστικών ως συμπλήρωμα ή υποκατάστατο του μεταπυαρικού γάλακτος πριν από την ολοκλήρωση του απογαλακτισμού·

γ)

τα υποκατάστατα γάλακτος που περιέχουν ιχθυάλευρα τα οποία προορίζονται για θηλάζοντα εκτρεφόμενα μηρυκαστικά παράγονται σε εγκαταστάσεις οι οποίες δεν παράγουν άλλες σύνθετες ζωοτροφές για μηρυκαστικά και οι οποίες έχουν εγκριθεί για το σκοπό αυτό από την αρμόδια αρχή·

Κατά παρέκκλιση από αυτόν τον ειδικό όρο, η παραγωγή άλλων σύνθετων ζωοτροφών για μηρυκαστικά σε εγκαταστάσεις που παράγουν επίσης υποκατάστατα γάλακτος τα οποία περιέχουν ιχθυάλευρα και προορίζονται για θηλάζοντα εκτρεφόμενα μηρυκαστικά μπορεί να επιτραπεί από την αρμόδια αρχή, κατόπιν επιτόπου επιθεώρησης, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι ακόλουθοι όροι:

i)

άλλες σύνθετες ζωοτροφές που προορίζονται για μηρυκαστικά πρέπει να φυλάσσονται σε εγκαταστάσεις που διαχωρίζονται φυσικά από τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για ασυσκεύαστα ιχθυάλευρα και ασυσκεύαστα υποκατάστατα γάλακτος τα οποία περιέχουν ιχθυάλευρα κατά την αποθήκευση, τη μεταφορά και τη συσκευασία·

ii)

άλλες ζωοτροφές που προορίζονται για μηρυκαστικά παρασκευάζονται σε εγκαταστάσεις που διαχωρίζονται φυσικά από εγκαταστάσεις στις οποίες παρασκευάζονται υποκατάστατα γάλακτος που περιέχουν ιχθυάλευρα·

iii)

τα αρχεία που καταγράφουν λεπτομερώς τις αγορές και τις χρήσεις των ιχθυαλεύρων και τις πωλήσεις υποκατάστατων γάλακτος που περιέχουν ιχθυάλευρα πρέπει να παραμένουν στη διάθεση της αρμόδιας αρχής για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών·

iv)

πρέπει να διενεργείται τακτική δειγματοληψία και ανάλυση των άλλων σύνθετων ζωοτροφών που προορίζονται για μηρυκαστικά προκειμένου να επαληθεύεται η απουσία μη εγκεκριμένων συστατικών ζωικής προέλευσης, με τη χρήση των μεθόδων ανάλυσης για τον προσδιορισμό των συστατικών ζωικής προέλευσης για τον έλεγχο των ζωοτροφών, που προβλέπονται στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 152/2009· η συχνότητα της εν λόγω δειγματοληψίας και ανάλυσης καθορίζεται βάσει εκτίμησης επικινδυνότητας που πραγματοποιείται από τον επιχειρηματία ως μέρος των διαδικασιών που εφαρμόζει με βάση τις αρχές HACCΡ· τα αποτελέσματα πρέπει να διατηρούνται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής για τουλάχιστον πέντε έτη·

δ)

πριν από τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση, οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι κάθε αποστολή εισαγόμενων υποκατάστατων γάλακτος που περιέχουν ιχθυάλευρα αναλύεται σύμφωνα με τις μεθόδους ανάλυσης για τον προσδιορισμό των συστατικών ζωικής προέλευσης για τον έλεγχο των ζωοτροφών, που προβλέπονται στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 152/2009, προκειμένου να επαληθεύεται η απουσία μη εγκεκριμένων συστατικών ζωικής προέλευσης.

ε)

το συνοδευτικό εμπορικό έγγραφο ή το υγειονομικό πιστοποιητικό, ανάλογα με την περίπτωση, των υποκατάστατων γάλακτος που περιέχουν ιχθυάλευρα, που προορίζονται για θηλάζοντα εκτρεφόμενα μηρυκαστικά, και οποιαδήποτε συσκευασία περιέχει τέτοια υποκατάστατα γάλακτος, πρέπει να φέρουν εμφανώς την ένδειξη “περιέχει ιχθυάλευρα — να μη χορηγείται σε μηρυκαστικά, με εξαίρεση τα θηλάζοντα μηρυκαστικά”.

στ)

τα ασυσκεύαστα υποκατάστατα γάλακτος τα οποία περιέχουν ιχθυάλευρα, που προορίζονται για θηλάζοντα εκτρεφόμενα μηρυκαστικά, μεταφέρονται με οχήματα και περιέκτες που δεν χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά άλλων ζωοτροφών οι οποίες προορίζονται για μηρυκαστικά.

Κατά παρέκκλιση από αυτόν τον ειδικό όρο, τα οχήματα και οι περιέκτες που θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για τη μεταφορά άλλων ασυσκεύαστων ζωοτροφών οι οποίες προορίζονται για μηρυκαστικά μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ασυσκεύαστων υποκατάστατων γάλακτος που περιέχουν ιχθυάλευρα, τα οποία προορίζονται για θηλάζοντα εκτρεφόμενα μηρυκαστικά, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω οχήματα και περιέκτες έχουν καθαριστεί προηγουμένως ώστε να αποφευχθεί η διασταυρούμενη μόλυνση, σύμφωνα με μια τεκμηριωμένη διαδικασία που έχει λάβει προηγούμενη έγκριση από την αρμόδια αρχή. Όποτε χρησιμοποιείται τέτοια διαδικασία, τεκμηριωμένα ίχνη της εν λόγω χρήσης διατηρούνται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής για τουλάχιστον δύο έτη.

ζ)

στις εκμεταλλεύσεις όπου εκτρέφονται μηρυκαστικά, λαμβάνονται μέτρα σε επίπεδο εκμετάλλευσης προκειμένου να προληφθεί η σίτιση, με υποκατάστατα γάλακτος που περιέχουν ιχθυάλευρα, άλλων μηρυκαστικών εκτός από τα θηλάζοντα μηρυκαστικά. Η αρμόδια αρχή καταρτίζει κατάλογο των εκμεταλλεύσεων όπου χρησιμοποιούνται υποκατάστατα γάλακτος που περιέχουν ιχθυάλευρα μέσω ενός συστήματος προηγούμενης κοινοποίησης από την εκμετάλλευση ή άλλου συστήματος που εξασφαλίζει συμμόρφωση με αυτόν τον ειδικό όρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Γενικές απαιτήσεις

ΤΜΗΜΑ Α

Εγγραφή σε καταλόγους

Τα κράτη μέλη τηρούν και δημοσιοποιούν ενημερωμένους καταλόγους για τα ακόλουθα:

α)

τα σφαγεία από τα οποία μπορεί να προέρχεται το αίμα που παράγεται σύμφωνα με το στοιχείο α) του τμήματος Γ του κεφαλαίου IV·

β)

τις εγκεκριμένες μονάδες μεταποίησης που παράγουν προϊόντα αίματος σύμφωνα με το στοιχείο γ) του τμήματος Γ του κεφαλαίου IV·

γ)

τα σφαγεία και τις μονάδες τεμαχισμού, από όπου μπορούν να προέρχονται τα ζωικά υποπροϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών σύμφωνα με το στοιχείο α) του τμήματος Δ του κεφαλαίου IV·

δ)

τις εγκεκριμένες μονάδες μεταποίησης οι οποίες παράγουν μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες που προέρχονται από μη μηρυκαστικά, οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με το στοιχείο γ) του τμήματος Δ του κεφαλαίου IV·

ε)

τις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο τμήμα Β του κεφαλαίου III, στο στοιχείο δ) του τμήματος Δ του κεφαλαίου IV και στο στοιχείο γ) του τμήματος Ε του κεφαλαίου IV·

στ)

τους κατ’ οίκον παρασκευαστές που έχουν καταχωριστεί και λειτουργούν σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο τμήμα Β του κεφαλαίου III και στο στοιχείο δ) του τμήματος Δ του κεφαλαίου IV.

ΤΜΗΜΑ B

Μεταφορά πρώτων υλών ζωοτροφών και σύνθετων ζωοτροφών οι οποίες περιέχουν προϊόντα που προέρχονται από μηρυκαστικά

1.

Οι ασυσκεύαστες πρώτες ύλες ζωοτροφών και οι ασυσκεύαστες σύνθετες ζωοτροφές οι οποίες περιέχουν προϊόντα που προέρχονται από μηρυκαστικά, εκτός από εκείνες που απαριθμούνται στα ακόλουθα στοιχεία α), β) και γ), μεταφέρονται σε οχήματα και περιέκτες που δεν χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ζωοτροφών οι οποίες προορίζονται για εκτρεφόμενα ζώα εκτός των γουνοφόρων ζώων:

α)

γάλα, προϊόντα με βάση το γάλα, παράγωγα του γάλακτος, πρωτόγαλα και προϊόντα με βάση το πρωτόγαλα·

β)

όξινο φωσφορικό ασβέστιο και φωσφορικό ασβέστιο ζωικής προέλευσης·

γ)

υδρολυμένες πρωτεΐνες που παράγονται από δορές και δέρματα μηρυκαστικών.

2.

Κατά παρέκκλιση από το σημείο 1, οχήματα και περιέκτες που έχουν χρησιμοποιηθεί προηγουμένως για τη μεταφορά ασυσκεύαστων πρώτων υλών ζωοτροφών και των ασυσκεύαστων σύνθετων ζωοτροφών που απαριθμούνται στο σημείο αυτό μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ζωοτροφών που προορίζονται για εκτρεφόμενα ζώα εκτός των γουνοφόρων ζώων, υπό τον όρο ότι θα έχουν καθαριστεί προηγουμένως ώστε να αποφευχθεί η διασταυρούμενη μόλυνση, σύμφωνα με μια τεκμηριωμένη διαδικασία που έχει λάβει προηγούμενη έγκριση από την αρμόδια αρχή.

Όποτε χρησιμοποιείται τέτοια διαδικασία, τεκμηριωμένα ίχνη της εν λόγω χρήσης διατηρούνται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής για τουλάχιστον δύο έτη.

ΤΜΗΜΑ Γ

Παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών οι οποίες περιέχουν προϊόντα που προέρχονται από μηρυκαστικά

Σύνθετες ζωοτροφές οι οποίες περιέχουν προϊόντα που προέρχονται από μηρυκαστικά, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ), δεν παράγονται σε εγκαταστάσεις που παράγουν ζωοτροφές για εκτρεφόμενα ζώα εκτός των γουνοφόρων ζώων:

α)

γάλα, προϊόντα με βάση το γάλα, παράγωγα του γάλακτος, πρωτόγαλα και προϊόντα με βάση το πρωτόγαλα·

β)

όξινο φωσφορικό ασβέστιο και φωσφορικό ασβέστιο ζωικής προέλευσης·

γ)

υδρολυμένες πρωτεΐνες που παράγονται από δορές και δέρματα μηρυκαστικών.

ΤΜΗΜΑ Δ

Χρήση και αποθήκευση σε εκμεταλλεύσεις πρώτων υλών ζωοτροφών και σύνθετων ζωοτροφών για εκτρεφόμενα ζώα που περιέχουν προϊόντα προερχόμενα από μηρυκαστικά

Η χρήση και αποθήκευση των πρώτων υλών ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτροφών για εκτρεφόμενα ζώα οι οποίες περιέχουν προϊόντα που προέρχονται από μηρυκαστικά, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ), απαγορεύεται σε εκμεταλλεύσεις εκτρεφόμενων ζώων, εκτός των γουνοφόρων ζώων:

α)

γάλα, προϊόντα με βάση το γάλα, παράγωγα του γάλακτος, πρωτόγαλα και προϊόντα με βάση το πρωτόγαλα·

β)

όξινο φωσφορικό ασβέστιο και φωσφορικό ασβέστιο ζωικής προέλευσης·

γ)

υδρολυμένες πρωτεΐνες που παράγονται από δορές και δέρματα μηρυκαστικών.

ΤΜΗΜΑ E

Εξαγωγή μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών και προϊόντων που περιέχουν τις εν λόγω πρωτεΐνες

1.

Η εξαγωγή μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών που προέρχονται από μηρυκαστικά και προϊόντων που περιέχουν τέτοιες πρωτεΐνες απαγορεύεται.

Κατά παρέκκλιση, η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις μεταποιημένες τροφές ζώων συντροφιάς, συμπεριλαμβανομένων των κονσερβοποιημένων τροφών για ζώα συντροφιάς, οι οποίες περιέχουν μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες προερχόμενες από μηρυκαστικά, έχουν υποστεί επεξεργασία και επισημαίνονται σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία.

2.

Η εξαγωγή μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών που προέρχονται από μη μηρυκαστικά και προϊόντων που περιέχουν τέτοιες πρωτεΐνες επιτρέπεται μόνον εάν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α)

προορίζονται για χρήσεις που δεν απαγορεύονται από το άρθρο 7 και από το παρόν παράρτημα·

β)

πριν από την εξαγωγή συνάπτεται γραπτή συμφωνία μεταξύ της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους εξαγωγής, ή της Επιτροπής, και της αρμόδιας αρχής της τρίτης χώρας εισαγωγής· η εν λόγω συμφωνία περιλαμβάνει τη δέσμευση της τρίτης χώρας εισαγωγής να σεβαστεί την προβλεπόμενη χρήση και να μην επανεξαγάγει τις μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες ή τα προϊόντα που περιέχουν τέτοιες πρωτεΐνες για χρήσεις που απαγορεύονται από το άρθρο 7 και από το παρόν παράρτημα.

3.

Οι γραπτές συμφωνίες που συνάπτονται σύμφωνα με το σημείο 2 στοιχείο β) ανωτέρω υποβάλλονται στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων.

4.

Τα σημεία 2 και 3 δεν εφαρμόζονται στις εξαγωγές των ακόλουθων:

α)

ιχθυάλευρων και σύνθετων ζωοτροφών που περιέχουν ιχθυάλευρα·

β)

σύνθετων ζωοτροφών που προορίζονται για ζώα υδατοκαλλιέργειας·

γ)

τροφών για ζώα συντροφιάς.

ΤΜΗΜΑ ΣΤ

Επίσημοι έλεγχοι

1.

Οι επίσημοι έλεγχοι που διενεργούνται από την αρμόδια αρχή με σκοπό την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τους κανόνες που καθορίζονται στο παρόν παράρτημα περιλαμβάνουν επιθεωρήσεις και δειγματοληψία για ανάλυση μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών και ζωοτροφών σύμφωνα με τις μεθόδους ανάλυσης για τον προσδιορισμό των συστατικών ζωικής προέλευσης για τον έλεγχο των ζωοτροφών, που προβλέπονται στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 152/2009.

2.

Η αρμόδια αρχή ελέγχει τακτικά τα εργαστήρια που πραγματοποιούν αναλύσεις ως προς την ικανότητά τους για τη διενέργεια τέτοιων επίσημων ελέγχων, και ιδίως αξιολογώντας τα αποτελέσματα διεργαστηριακών δοκιμών ικανότητας.

Εάν η ικανότητα κριθεί ανεπαρκής, το εργαστήριο αναλαμβάνει την εκ νέου κατάρτιση του προσωπικού του ως ελάχιστο διορθωτικό μέτρο, πριν από τη διενέργεια περαιτέρω αναλύσεων.


(1)  ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 54 της 26.2.2011, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 229 της 1.9.2009, σ. 1

(5)  ΕΕ L 328 της 24.11.2006, σ. 14

(6)  ΕΕ L 54 της 26.2.2009, σ. 1.».


Top