Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013Q1220(01)

Διοργανική Συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013 , μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

OJ C 373, 20.12.2013, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

20.12.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 373/1


ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΉ ΣΥΜΦΩΝΊΑ

της 2ας Δεκεμβρίου 2013

μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

2013/C 373/01

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

καλούμενα εφεξής «θεσμικά όργανα»,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ

1.

Στόχος της παρούσας συμφωνίας, που εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 295 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ»), είναι να εφαρμόσει δημοσιονομική πειθαρχία και να βελτιώσει τη λειτουργία της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού και τη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων σε δημοσιονομικά θέματα, καθώς και να διασφαλίσει τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

2.

Στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, η δημοσιονομική πειθαρχία διέπει όλες τις δαπάνες. Η συμφωνία είναι δεσμευτική για όλα τα θεσμικά όργανα καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της.

3.

Η παρούσα συμφωνία δεν επηρεάζει τις αντίστοιχες αρμοδιότητες των θεσμικών οργάνων σε θέματα προϋπολογισμού, όπως αυτές καθορίζονται στις Συνθήκες, στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου (1) («κανονισμός ΠΔΠ») και στον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) («δημοσιονομικός κανονισμός»).

4.

Κάθε τροποποίηση της παρούσας συμφωνίας απαιτεί την κοινή συμφωνία όλων των θεσμικών οργάνων.

5.

Η παρούσα συμφωνία αποτελείται από τρία μέρη:

Το μέρος Ι περιλαμβάνει συμπληρωματικές διατάξεις σχετικές με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) και διατάξεις για ειδικά μέσα που δεν περιλαμβάνονται στο ΠΔΠ.

Το μέρος II αφορά τη διοργανική συνεργασία κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού.

Το μέρος ΙΙΙ περιέχει διατάξεις σχετικά με τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των κονδυλίων της Ένωσης.

6.

Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την 23η Δεκεμβρίου 2013 και αντικαθιστά τη διοργανική συμφωνία, της 17ης Μαΐου 2006, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (3).

ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΔΠ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

A.   Διατάξεις σχετικά με το ΠΔΠ

7.

Οι πληροφορίες σχετικά με πράξεις που δεν περιλαμβάνονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και σχετικά με την προβλέψιμη εξέλιξη των διαφόρων κατηγοριών ιδίων πόρων της Ένωσης παρουσιάζονται, ενδεικτικά, σε χωριστούς πίνακες. Αυτές οι πληροφορίες επικαιροποιούνται ετησίως ταυτόχρονα με τα έγγραφα που συνοδεύουν το σχέδιο προϋπολογισμού.

8.

Για τους σκοπούς της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, τα θεσμικά όργανα φροντίζουν να αφήνουν, στο μέτρο του δυνατού, κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού και την έγκρισή του, επαρκή διαθέσιμα περιθώρια κάτω από τα ανώτατα όρια των διάφορων τομέων του ΠΔΠ, εξαιρουμένου του υποτομέα για την «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή».

Προσαρμογή στα νέα δεδομένα των προβλέψεων για τις πιστώσεις πληρωμών μετά το 2020

9.

Το 2017, η Επιτροπή θα επικαιροποιήσει τις προβλέψεις για τις πιστώσεις πληρωμών μετά το 2020. Αυτή η επικαιροποίηση θα λάβει υπόψη όλα τα σχετικά στοιχεία, μεταξύ άλλων την πραγματική εκτέλεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού για αναλήψεις υποχρεώσεων και των πιστώσεων του προϋπολογισμού για πληρωμές, καθώς και τις προβλέψεις εκτέλεσης. Επίσης θα λάβει υπόψη τους κανόνες που έχουν σκοπό να εξασφαλίζουν ότι οι πιστώσεις πληρωμών εξελίσσονται ομαλά σε σύγκριση με τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και με τις προβλέψεις ανάπτυξης που αφορούν το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα της Ένωσης.

B.   Διατάξεις σχετικά με τους ειδικούς μηχανισμούς που δεν περιλαμβάνονται στο ΠΔΠ

Αποθεματικό Επείγουσας Βοήθειας

10.

Η Επιτροπή, όταν κρίνει ότι είναι ανάγκη να χρησιμοποιηθεί το Αποθεματικό Επείγουσας Βοήθειας, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόταση μεταφοράς πιστώσεων από το αποθεματικό στις αντίστοιχες γραμμές του προϋπολογισμού.

Ωστόσο, πριν από οποιαδήποτε πρόταση της Επιτροπής για τη μεταφορά πιστώσεων από το αποθεματικό, εξετάζονται οι δυνατότητες επαναδιάθεσης πιστώσεων.

Σε περίπτωση διαφωνίας, κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου.

Οι μεταφορές πιστώσεων από το αποθεματικό πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό.

Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

11.

Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αυτές ορίζονται στη σχετική βασική πράξη, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για την κινητοποίησή του. Όταν υπάρχουν δυνατότητες επαναδιάθεσης πιστώσεων στο πλαίσιο του τομέα για τον οποίο απαιτούνται πρόσθετες δαπάνες, η Επιτροπή λαμβάνει τούτο υπόψη κατά την υποβολή της αναγκαίας πρότασης, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, με τη βοήθεια του κατάλληλου δημοσιονομικού μηχανισμού. Η απόφαση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης λαμβάνεται από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την πλειοψηφία των μελών που το απαρτίζουν και των τριών πέμπτων των ψηφισάντων.

Σε περίπτωση διαφωνίας, κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου.

Μηχανισμός Ευελιξίας

12.

Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για την κινητοποίηση του Μηχανισμού Ευελιξίας αφού εξετάσει όλες τις δυνατότητες επαναδιάθεσης πιστώσεων στο πλαίσιο του τομέα στον οποίο απαιτούνται πρόσθετες δαπάνες.

Η πρόταση προσδιορίζει τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν και το ποσό. Η πρόταση μπορεί να υποβληθεί για οποιοδήποτε οικονομικό έτος στη διάρκεια της διαδικασίας του προϋπολογισμού.

Η απόφαση κινητοποίησης του Μηχανισμού Ευελιξίας λαμβάνεται από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την πλειοψηφία των μελών που το απαρτίζουν και των τριών πέμπτων των ψηφισάντων.

Επιτυγχάνεται συμφωνία στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού.

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

13.

Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις κινητοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, όπως αυτές ορίζονται στη σχετική βασική πράξη, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για την κινητοποίησή του. Η απόφαση κινητοποίησης του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση λαμβάνεται από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την πλειοψηφία των μελών που το απαρτίζουν και των τριών πέμπτων των ψηφισάντων.

Ταυτόχρονα με την υποβολή της πρότασής της για απόφαση κινητοποίησης του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόταση μεταφοράς στις αντίστοιχες γραμμές του προϋπολογισμού.

Σε περίπτωση διαφωνίας, κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου.

Οι μεταφορές που αφορούν το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό.

Περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες

14.

Η κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες ή μέρους αυτού προτείνεται από την Επιτροπή κατόπιν εις βάθος ανάλυσης όλων των άλλων δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Σχετική πρόταση μπορεί να υποβληθεί μόνον σε συνάρτηση με σχέδιο διορθωτικού ή ετήσιου προϋπολογισμού για την έγκριση του οποίου θα ήταν αναγκαία σχετική πρόταση. Η Επιτροπή υποβάλλει, μαζί με την πρόταση κινητοποίησης του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες, πρόταση ανακατανομής, εντός του τρέχοντος προϋπολογισμού, ενός σημαντικού ποσού, εφόσον υποστηρίζεται από την ανάλυση της Επιτροπής.

Η απόφαση για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες λαμβάνεται από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ταυτόχρονα με την έγκριση από αυτά του διορθωτικού προϋπολογισμού ή του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης των οποίων διευκολύνει την έγκριση το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενεργούν σύμφωνα με τους κανόνες ψηφοφορίας που προβλέπονται στο άρθρο 314 ΣΛΕΕ για την έγκριση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης.

ΜΕΡΟΣ II

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

A.   Η διαδικασία διοργανικής συνεργασίας

15.

Οι λεπτομέρειες της διοργανικής συνεργασίας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του προϋπολογισμού καθορίζονται στο παράρτημα.

Διαφάνεια του προϋπολογισμού

16.

Η Επιτροπή καταρτίζει ετήσια συνοδευτική έκθεση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης, στην οποία συμπεριλαμβάνονται διαθέσιμες και μη εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με:

τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απορρέουν από δανειοδοτικές και δανειοληπτικές πράξεις στις οποίες προβαίνει η Ένωση σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της δυνάμει των Συνθηκών,

τα έσοδα, τις δαπάνες και τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ), του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) και άλλων ενδεχόμενων μελλοντικών μηχανισμών, συμπεριλαμβανομένων των καταπιστευματικών ταμείων,

τις δαπάνες των κρατών μελών στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας, στο μέτρο που δεν περιλαμβάνονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.

Β.   Συμπερίληψη δημοσιονομικών διατάξεων στις νομοθετικές πράξεις

17.

Οι νομοθετικές πράξεις που αφορούν πολυετή προγράμματα και θεσπίζονται με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία περιλαμβάνουν διάταξη με την οποία ο νομοθέτης καθορίζει το δημοσιονομικό κονδύλιο του προγράμματος.

Το ποσό αυτό αποτελεί, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, το ποσό προνομιακής αναφοράς κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, καθώς και η Επιτροπή όταν καταρτίζει το σχέδιο προϋπολογισμού, αναλαμβάνουν τη δέσμευση να μην αποκλίνουν από το ποσό αυτό καθ' όλη τη διάρκεια του σχετικού προγράμματος κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 10 %, εκτός εάν προκύψουν νέες αντικειμενικές και διαρκείς περιστάσεις που αποτελούν αντικείμενο ρητής και σαφούς αιτιολόγησης, στην οποία λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα που απορρέουν από την εφαρμογή του προγράμματος, ιδίως βάσει αξιολογήσεων. Οποιαδήποτε αύξηση που προκύπτει από αυτήν τη μεταβολή παραμένει κάτω από το υφιστάμενο ανώτατο όριο για τον σχετικό τομέα, με την επιφύλαξη της κινητοποίησης μηχανισμών που αναφέρονται στον κανονισμό ΠΔΠ και στην παρούσα συμφωνία.

Το παρόν σημείο δεν εφαρμόζεται ούτε στις πιστώσεις συνοχής οι οποίες εγκρίνονται με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, καταλογίζονται εκ των προτέρων από τα κράτη μέλη και περιλαμβάνουν δημοσιονομικό ποσό αναφοράς για ολόκληρη τη διάρκεια του προγράμματος, ούτε στα έργα μεγάλης κλίμακας που αναφέρονται στο άρθρο 16 του κανονισμού ΠΔΠ.

18.

Οι νομοθετικές πράξεις που αφορούν πολυετή προγράμματα και δεν υπάγονται στη συνήθη νομοθετική διαδικασία δεν περιλαμβάνουν «ποσό κρινόμενο αναγκαίο».

Σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να εισαγάγει ποσό δημοσιονομικής αναφοράς, το εν λόγω ποσό έχει χαρακτήρα ενδεικτικό της βούλησης του νομοθέτη και δεν επηρεάζει τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε θέματα προϋπολογισμού, όπως καθορίζονται στη ΣΛΕΕ. Σχετική διάταξη περιλαμβάνεται σε κάθε νομοθετική πράξη που περιέχει ανάλογο ποσό δημοσιονομικής αναφοράς.

Εάν το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς έχει αποτελέσει αντικείμενο συμφωνίας στο πλαίσιο της διαδικασίας συνδιαλλαγής που προβλέπεται στην κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 4ης Μαρτίου 1975 (4), θεωρείται ποσό αναφοράς κατά την έννοια του σημείου 17 της παρούσας συμφωνίας.

Γ.   Δαπάνες σχετικές με τις συμφωνίες αλιείας

19.

Οι δαπάνες για τις συμφωνίες αλιείας υπόκεινται στους ακόλουθους ειδικούς κανόνες.

Η Επιτροπή τηρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τακτικά ενήμερο επί της προετοιμασίας και της πορείας των διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών επιπτώσεών τους.

Στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας σχετικά με τις συμφωνίες αλιείας, τα θεσμικά όργανα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε όλες οι διαδικασίες να εκτελεσθούν το ταχύτερο δυνατό.

Τα ποσά που προβλέπονται στον προϋπολογισμό για νέες συμφωνίες στον τομέα της αλιείας ή για την ανανέωση συμφωνιών στον τομέα της αλιείας που τίθενται σε ισχύ μετά την 1η Ιανουαρίου του σχετικού οικονομικού έτους εγγράφονται στο αποθεματικό.

Εάν οι πιστώσεις σχετικά με τις συμφωνίες αλιείας (συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού) αποδειχθούν ανεπαρκείς, η Επιτροπή παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο τις πληροφορίες που θα καταστήσουν δυνατή μια ανταλλαγή απόψεων, με τη μορφή τριμερούς διαλόγου, ενδεχομένως σε απλουστευμένη μορφή, για τα αίτια της κατάστασης αυτής, καθώς και για τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες. Εφόσον απαιτείται, η Επιτροπή προτείνει τα κατάλληλα μέτρα.

Ανά τρίμηνο, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση των ισχυουσών συμφωνιών στον τομέα της αλιείας και δημοσιονομική πρόβλεψη για το υπόλοιπο έτος.

20.

Εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να συμμετέχουν, με καθεστώς παρατηρητή, σε διμερείς και πολυμερείς διασκέψεις για τη διαπραγμάτευση διεθνών αλιευτικών συμφωνιών, λαμβανομένων υπόψη των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα των αλιευτικών συμφωνιών και σύμφωνα με τα σημεία 25 και 26 της συμφωνίας-πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής (5).

21.

Με την επιφύλαξη της συναφούς διαδικασίας που διέπει τη διαπραγμάτευση αλιευτικών συμφωνιών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αναλαμβάνουν τη δέσμευση, στο πλαίσιο της συνεργασίας σε δημοσιονομικά θέματα, να καταλήξουν εγκαίρως σε συμφωνία σχετικά με τη δέουσα χρηματοδότηση των αλιευτικών συμφωνιών.

Δ.   Δαπάνες σχετικές με το αποθεματικό για κρίσεις στον γεωργικό τομέα

22.

Οι πιστώσεις του αποθεματικού για κρίσεις στον γεωργικό τομέα που προβλέπεται στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6) εγγράφονται απευθείας στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. Τα ποσά του αποθεματικού που δεν διατίθενται για μέτρα κρίσης επιστρέφονται στις άμεσες πληρωμές.

Οι δαπάνες οι σχετικές με μέτρα για κρίσεις οι οποίες εκδηλώνονται μεταξύ της 16ης Οκτωβρίου και του τέλους του οικονομικού έτους μπορούν να χρηματοδοτούνται από το αποθεματικό του επόμενου οικονομικού έτους σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο τρίτο εδάφιο.

Η Επιτροπή, αν κρίνει ότι είναι ανάγκη να χρησιμοποιηθεί το αποθεματικό, σύμφωνα με τη σχετική νομοθετική πράξη, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόταση μεταφοράς πιστώσεων από το αποθεματικό στις γραμμές του προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση των μέτρων που κρίνει απαραίτητα. Πριν από οποιαδήποτε πρόταση της Επιτροπής για τη μεταφορά πιστώσεων από το αποθεματικό, εξετάζονται οι δυνατότητες επαναδιάθεσης των πιστώσεων.

Οι μεταφορές από το αποθεματικό πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό.

Σε περίπτωση διαφωνίας, κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου.

Ε.   Χρηματοδότηση της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)

23.

Το συνολικό ποσό των επιχειρησιακών δαπανών της ΚΕΠΠΑ εγγράφεται ολόκληρο σε ένα κεφάλαιο του προϋπολογισμού που ονομάζεται ΚΕΠΠΑ. Το ποσό αυτό καλύπτει τις πραγματικές προβλέψιμες ανάγκες, που έχουν καθοριστεί στο πλαίσιο της κατάρτισης του σχεδίου προϋπολογισμού, βάσει προβλέψεων που πραγματοποιούνται ετησίως από τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας («Ύπατος Εκπρόσωπος»), καθώς και λογικό περιθώριο για απρόβλεπτες δράσεις. Κανένα ποσό δεν μπορεί να εγγραφεί σε αποθεματικό.

24.

Για τις δαπάνες της ΚΕΠΠΑ που βαρύνουν τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 41 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα θεσμικά όργανα προσπαθούν, στην επιτροπή συνδιαλλαγής και με βάση το σχέδιο προϋπολογισμού που καταρτίζει η Επιτροπή, να καταλήγουν κάθε χρόνο σε συμφωνία σχετικά με το ποσό των επιχειρησιακών δαπανών που θα καταλογισθούν στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και σχετικά με την κατανομή του εν λόγω ποσού μεταξύ των άρθρων του κεφαλαίου ΚΕΠΠΑ του προϋπολογισμού που προτείνονται στην τέταρτη παράγραφο του παρόντος σημείου. Ελλείψει συμφωνίας, εξυπακούεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εγγράφουν στον προϋπολογισμό το ποσό που περιλαμβάνεται στον προηγούμενο προϋπολογισμό ή αυτό που προτείνεται στο σχέδιο προϋπολογισμού, εάν αυτό είναι μικρότερο.

Το συνολικό ποσό των επιχειρησιακών δαπανών ΚΕΠΠΑ κατανέμεται μεταξύ των άρθρων του κεφαλαίου ΚΕΠΠΑ του προϋπολογισμού, όπως προτείνεται στο τέταρτο εδάφιο. Κάθε άρθρο καλύπτει μηχανισμούς που έχουν ήδη εγκριθεί, μηχανισμούς οι οποίοι έχουν προβλεφθεί αλλά δεν έχουν ακόμη εγκριθεί, καθώς και όλους τους άλλους μελλοντικούς — δηλαδή απρόβλεπτους — μηχανισμούς που θα εγκρίνει το Συμβούλιο στη διάρκεια του οικείου οικονομικού έτους.

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, η Επιτροπή έχει την εξουσία να προβαίνει αυτόνομα σε μεταφορές πιστώσεων μεταξύ των άρθρων του κεφαλαίου ΚΕΠΠΑ του προϋπολογισμού, εξασφαλίζεται η ευελιξία που θεωρείται αναγκαία για την ταχεία εφαρμογή των ενεργειών ΚΕΠΠΑ. Στην περίπτωση κατά την οποία το ποσό του κεφαλαίου ΚΕΠΠΑ του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επιδιώκουν την εξεύρεση επείγουσας λύσης, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής και με βάση το άρθρο 3 του κανονισμού ΠΔΠ και το σημείο 10 της παρούσας συμφωνίας.

Στο πλαίσιο του κεφαλαίου ΚΕΠΠΑ του προϋπολογισμού, τα άρθρα στα οποία εγγράφονται οι ενέργειες ΚΕΠΠΑ θα μπορούσαν να έχουν ως εξής:

επί μέρους μείζονες αποστολές που προβλέπονται στο άρθρο 49 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) του δημοσιονομικού κανονισμού,

επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων, πρόληψη, επίλυση και σταθεροποίηση συγκρούσεων και παρακολούθηση και υλοποίηση των διαδικασιών ειρήνευσης και ασφάλειας,

μη διάδοση και αφοπλισμός,

επείγουσες δράσεις,

προπαρασκευαστικές ενέργειες και ενέργειες παρακολούθησης,

ειδικοί απεσταλμένοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

25.

Κάθε έτος, ο Ύπατος Εκπρόσωπος ζητά τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με έγγραφο που καταρτίζει το Συμβούλιο, το οποίο διαβιβάζεται μέχρι τις 15 Ιουνίου του εν λόγω έτους, για τα κύρια θέματα και τις βασικές επιλογές της ΚΕΠΠΑ για το μέλλον, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών επιπτώσεων για τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, αξιολόγησης των μέτρων που άρχισαν το έτος ν-1 και αξιολόγησης του συντονισμού και της συμπληρωματικότητας της ΚΕΠΠΑ ως προς τα λοιπά μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης. Επιπλέον, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργανώνοντας κοινές διαβουλεύσεις τουλάχιστον πέντε φορές το χρόνο, στο πλαίσιο του τακτικού πολιτικού διαλόγου για την ΚΕΠΠΑ, που συμφωνούνται το αργότερο κατά τις διαβουλεύσεις της επιτροπής συνδιαλλαγής. Η συμμετοχή στις εν λόγω διαβουλεύσεις καθορίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αντίστοιχα, λαμβάνοντας υπόψη τον στόχο, καθώς και τη φύση των πληροφοριών που ανταλλάχθηκαν κατά τις εν λόγω διαβουλεύσεις.

Η Επιτροπή καλείται να συμμετέχει σε αυτές τις συνεδριάσεις.

Αν το Συμβούλιο εκδίδει απόφαση στον τομέα της ΚΕΠΠΑ η οποία συνεπάγεται δαπάνες, ο Ύπατος Εκπρόσωπος διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αμέσως και εν πάση περιπτώσει το αργότερο εντός πέντε εργάσιμων ημερών την εκτίμηση περί του προβλεπομένου κόστους («δημοσιονομικό δελτίο»), ειδικότερα όσον αφορά τις εν λόγω δαπάνες που αφορούν το χρονοδιάγραμμα, το απασχολούμενο προσωπικό, τη χρήση χώρων και υποδομών, τα μέσα μεταφοράς, τις ανάγκες κατάρτισης και τις ρυθμίσεις ασφαλείας.

Η Επιτροπή ενημερώνει ανά τρίμηνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εκτέλεση των ενεργειών ΚΕΠΠΑ και τις δημοσιονομικές προβλέψεις για το υπόλοιπο του οικονομικού έτους.

ΣΤ.   Συμμετοχή των θεσμικών οργάνων όσον αφορά θέματα αναπτυξιακής πολιτικής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης

26.

Η Επιτροπή καθιερώνει άτυπο διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για θέματα της αναπτυξιακής πολιτικής ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησής της. Ο έλεγχος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ευθυγραμμίζεται σε εθελοντική βάση με τα δικαιώματα ελέγχου που ισχύουν στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης, ιδίως σχετικά με το Μέσο για την Αναπτυξιακή Συνεργασία, σύμφωνα με τις λεπτομερείς διευθετήσεις που θα καθοριστούν στο πλαίσιο του άτυπου διαλόγου.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σημειώνουν ότι η Επιτροπή, μεταξύ άλλων για να ενισχύσει τον δημοκρατικό έλεγχο της αναπτυξιακής πολιτικής, σκοπεύει να προτείνει την εγγραφή του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό από το 2021.

Ζ.   Συνεργασία των θεσμικών οργάνων κατα τη διαδικασία του προϋπολογισμού σχετικά με τις διοικητικές δαπάνες

27.

Η εξοικονόμηση πόρων που συνεπάγεται το ανώτατο όριο για τον τομέα 5 όπως προβλέπεται στο παράρτημα του κανονισμού ΠΔΠ επιμερίζεται κατ’ αναλογία σε όλα τα θεσμικά όργανα καθώς και σε άλλα όργανα της Ένωσης βάσει του αντίστοιχου μεριδίου τους στους διοικητικούς προϋπολογισμούς

Κάθε θεσμικό και μη όργανο ή οργανισμός θα πρέπει να υποβάλλει εκτιμήσεις των δαπανών στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

Προς αντιστάθμιση της πρόσθετης ικανότητας που απορρέει από την αύξηση του χρόνου εργασίας σε 40 ώρες την εβδομάδα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν να μειώσουν σταδιακά κατά 5 % τη δύναμη προσωπικού ως είχε στον πίνακα προσωπικού την 1η Ιανουαρίου 2013 (7). Η μείωση αυτή θα πρέπει να εφαρμοσθεί σε όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς και να υλοποιηθεί μέσα στο χρονικό διάστημα 2013-2017. Αυτό δεν θίγει τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε θέματα προϋπολογισμού.

ΜΕΡΟΣ III

ΧΡΗΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Α.   Κοινή διαχείριση

28.

Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο λαμβάνουν, κατόπιν αιτήματός τους, πληροφορίες και τεκμηρίωση σχετικά με πόρους της Ένωσης που δαπανήθηκαν μέσω διεθνών οργανισμών, οι οποίες συγκεντρώνονται μέσω των συμφωνιών ελέγχου που έχουν συναφθεί με τους εν λόγω οργανισμούς και οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της ΣΛΕΕ.

Έκθεση αξιολόγησης

29.

Στην έκθεση αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 318 ΣΛΕΕ, η Επιτροπή κάνει διάκριση μεταξύ των εσωτερικών πολιτικών, που εστιάζονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», και των εξωτερικών πολιτικών και χρησιμοποιεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων του ελέγχου των επιδόσεων, για την αξιολόγηση των οικονομικών της Ένωσης βάσει των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί.

Δημοσιονομικός προγραμματισμός

30.

Η Επιτροπή υποβάλλει δύο φορές ετησίως, την πρώτη φορά τον Απρίλιο ή τον Μάιο (μαζί με τα έγγραφα που συνοδεύουν το σχέδιο προϋπολογισμού) και τη δεύτερη φορά τον Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο (μετά την έγκριση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης), πλήρη δημοσιονομικό προγραμματισμό για τους τομείς 1 (εκτός από τον υποτομέα για την «οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή»), 2 (για το «περιβάλλον» και την «αλιεία» μόνο), 3 και 4 του ΠΔΠ. Ο εν λόγω προγραμματισμός, δομημένος ανά τομέα, τομέα πολιτικής και γραμμή του προϋπολογισμού, θα πρέπει να προσδιορίζει:

α)

την ισχύουσα νομοθεσία με διάκριση μεταξύ πολυετών προγραμμάτων και ετήσιων ενεργειών:

για τα πολυετή προγράμματα, η Επιτροπή θα πρέπει να σημειώνει τη διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας εγκρίθηκαν (συνήθης ή ειδική νομοθετική διαδικασία), τη διάρκειά τους, το συνολικό δημοσιονομικό ποσό αναφοράς και το διατιθέμενο ποσό για διοικητικές δαπάνες,

για τις ετήσιες ενέργειες (σχετικά με πιλοτικά σχέδια, προπαρασκευαστικές ενέργειες και οργανισμούς) και τις ενέργειες που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των αποκλειστικών προνομίων της Επιτροπής, η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει πολυετείς εκτιμήσεις και να προσδιορίζει τα περιθώρια που απομένουν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων ανωτάτων ορίων που καθορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής (8),

β)

τις εκκρεμείς νομοθετικές προτάσεις: τρέχουσες προτάσεις της Επιτροπής, με την τελευταία επικαιροποίηση.

Η Επιτροπή θα πρέπει να ορίσει τρόπους διασταυρωμένων παραπομπών του δημοσιονομικού προγραμματισμού με το νομοθετικό της πρόγραμμα ώστε να χορηγεί πιο ακριβείς και αξιόπιστες προβλέψεις. Για κάθε νομοθετική πρόταση, η Επιτροπή θα πρέπει να σημειώνει εάν περιλαμβάνεται στον προγραμματισμό Απριλίου ή στον προγραμματισμό Δεκεμβρίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει ιδίως να ενημερώνονται για:

α)

όλες τις νέες νομοθετικές πράξεις που θεσπίστηκαν και όλες τις εκκρεμείς προτάσεις που υποβλήθηκαν, αλλά δεν συμπεριλήφθηκαν στον προγραμματισμό Απριλίου ή στον προγραμματισμό Δεκεμβρίου (με τα αντίστοιχα ποσά),

β)

τη νομοθεσία που προβλέπει το ετήσιο πρόγραμμα νομοθετικής εργασίας της Επιτροπής, με αναγραφή της πιθανότητας οι ενέργειες να έχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις.

Εφόσον είναι απαραίτητο, η Επιτροπή θα πρέπει να σημειώνει τον αναπρογραμματισμό που προέκυψε από τις νέες νομοθετικές προτάσεις.

B.   Οργανισμοί και Ευρωπαϊκά σχολεία

31.

Πριν υποβάλει πρόταση για τη σύσταση νέου οργανισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει ορθή, πλήρη και αντικειμενική αξιολόγηση αντικτύπου, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την κρίσιμη μάζα από άποψη προσωπικού και αρμοδιοτήτων, τις πτυχές κόστους-οφέλους, την επικουρικότητα και την αναλογικότητα, τον αντίκτυπο σε εθνικές και ενωσιακές δραστηριότητες και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις για τον υπόψη τομέα δαπανών. Βάσει των πληροφοριών αυτών και υπό την επιφύλαξη των νομοθετικών διαδικασιών που διέπουν τη σύσταση του σχετικού οργανισμού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεσμεύονται, στο πλαίσιο της δημοσιονομικής συνεργασίας, να καταλήξουν εγκαίρως σε συμφωνία σχετικά με τη χρηματοδότηση του προτεινόμενου οργανισμού.

Εφαρμόζονται τα ακόλουθα διαδικαστικά στάδια:

πρώτον, η Επιτροπή παρουσιάζει συστηματικά κάθε πρόταση για τη σύσταση νέου οργανισμού στον πρώτο τριμερή διάλογο μετά την έγκριση της πρότασής της, και υποβάλλει το δημοσιονομικό δελτίο που συνοδεύει το σχέδιο νομικής πράξης το οποίο προτείνει τη σύσταση του οργανισμού και περιγράφει τις συνέπειές της για την υπόλοιπη περίοδο του δημοσιονομικού προγραμματισμού,

δεύτερον, κατά τη νομοθετική διαδικασία, η Επιτροπή επικουρεί τον νομοθέτη στην αξιολόγηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων των προτεινόμενων τροπολογιών. Οι εν λόγω δημοσιονομικές επιπτώσεις θα πρέπει να εξετάζονται κατά τους σχετικούς νομοθετικούς τριμερείς διαλόγους,

τρίτον, πριν από την ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας, η Επιτροπή υποβάλλει επικαιροποιημένο δημοσιονομικό δελτίο λαμβάνοντας υπόψη ενδεχόμενες τροποποιήσεις του νομοθέτη. Το εν λόγω τελικό δημοσιονομικό δελτίο συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη του τελικού νομοθετικού τριμερούς διαλόγου και εγκρίνεται επισήμως από τον νομοθέτη. Συμπεριλαμβάνεται επίσης στην ημερήσια διάταξη μεταγενέστερου δημοσιονομικού τριμερούς διαλόγου (σε επείγουσες περιπτώσεις, σε απλουστευμένη μορφή), προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για τη χρηματοδότηση,

τέταρτον, η συμφωνία που επιτυγχάνεται στη διάρκεια τριμερούς διαλόγου, λαμβανομένης υπόψη της δημοσιονομικής εκτίμησης της Επιτροπής όσον αφορά το περιεχόμενο της νομοθετικής διαδικασίας, επιβεβαιώνεται σε κοινή δήλωση. Η εν λόγω συμφωνία υπόκειται στην έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που αποφασίζουν το καθένα σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του.

Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται σε κάθε τροποποίηση νομικής πράξης που αφορά οργανισμό και η οποία θα επηρέαζε τους πόρους του εν λόγω οργανισμού.

Σε περίπτωση που τα καθήκοντα ενός οργανισμού τροποποιηθούν σημαντικά χωρίς τροποποίηση της νομικής πράξης σύστασης του εν λόγω οργανισμού, η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέσω ενός αναθεωρημένου δημοσιονομικού δελτίου, επιτρέποντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να καταλήξουν εγκαίρως σε συμφωνία σχετικά με τη χρηματοδότηση του εν λόγω οργανισμού.

32.

Στη διαδικασία του προϋπολογισμού θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι σχετικές διατάξεις της κοινής προσέγγισης που προσαρτάται στην κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, η οποία υπογράφηκε στις 19 Ιουλίου 2012.

33.

Όταν προβλέπεται σύσταση νέου ευρωπαϊκού σχολείου από το διοικητικό συμβούλιο, εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, παρόμοια διαδικασία όσον αφορά τις σχετικές δημοσιονομικές επιπτώσεις στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.

Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2013.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. BERNATONIS

Για την Επιτροπή

J. LEWANDOWSKI

Μέλος της Επιτροπής

Στρασβούργο, 10 Δεκεμβρίου 2013.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ


(1)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).

(2)  Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).

(3)  ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.

(4)  ΕΕ C 89 της 22.4.1975, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 304 της 20.11.2010, σ. 47.

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549).

(7)  Το Συμβούλιο και η Επιτροπή έχουν ήδη εφαρμόσει μια πρώτη μείωση κατά 1 % του προσωπικού ως είχε στον πίνακα προσωπικού τους την 1η Ιανουαρίου 2013.

(8)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (ΕΕ L 362 της 31.12.2012, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διοργανική συνεργασία κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού

Μέρος Α.   Χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας του προϋπολογισμού

1.

Τα θεσμικά όργανα συμφωνούν ετησίως ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα σε εύθετο χρόνο πριν από την έναρξη της διαδικασίας του προϋπολογισμού βάσει της τρέχουσας πρακτικής.

Μέρος Β.   Προτεραιότητες της διαδικασίας του προϋπολογισμού

2.

Σε εύθετο χρόνο πριν από την έγκριση του σχεδίου του προϋπολογισμού από την Επιτροπή, συγκαλείται τριμερής διάλογος για να συζητηθούν οι πιθανές προτεραιότητες του προϋπολογισμού για το ερχόμενο οικονομικό έτος.

Μέρος Γ.   Κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού και επικαιροποίηση των εκτιμήσεων

3.

Τα θεσμικά όργανα, εκτός της Επιτροπής, καλούνται να εγκρίνουν τη δήλωσή τους για τις εκτιμήσεις πριν από το τέλος του Μαρτίου.

4.

Η Επιτροπή υποβάλλει κάθε χρόνο σχέδιο προϋπολογισμού το οποίο αντιστοιχεί προς τις πραγματικές ανάγκες χρηματοδότησης της Ένωσης.

Το σχέδιο αυτό λαμβάνει υπόψη:

α)

τις προβλέψεις για τα διαρθρωτικά ταμεία οι οποίες παρέχονται από τα κράτη μέλη,

β)

την ικανότητα εκτέλεσης των πιστώσεων, επιδιώκοντας συγχρόνως τη διατήρηση του αυστηρού συσχετισμού μεταξύ πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεων πληρωμών,

γ)

τις δυνατότητες ανάληψης νέων πολιτικών μέσω πιλοτικών σχεδίων, νέων προπαρασκευαστικών ενεργειών ή και των δύο, ή τις δυνατότητες συνέχισης πολυετών ενεργειών που οδεύουν προς το τέλος τους, αφού προηγουμένως εκτιμηθούν οι προϋποθέσεις για την επίτευξη βασικής πράξης κατά την έννοια του δημοσιονομικού κανονισμού (ορισμός βασικής πράξης, αναγκαιότητα βασικής πράξης για την εκτέλεση και εξαιρέσεις),

δ)

την ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι κάθε μεταβολή των δαπανών σε σχέση με το προηγούμενο έτος είναι σύμφωνη με τις επιταγές της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

5.

Τα θεσμικά όργανα αποφεύγουν, στο μέτρο του δυνατού, την εγγραφή στον προϋπολογισμό γραμμών που αφορούν επιχειρησιακές δαπάνες τα ποσά των οποίων είναι ασήμαντα.

6.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αναλαμβάνουν επίσης τη δέσμευση να συνεκτιμούν την αξιολόγηση των δυνατοτήτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού, την οποία περιλαμβάνει η Επιτροπή στα σχέδιά της, καθώς και στο πλαίσιο της εκτέλεσης του τρέχοντος προϋπολογισμού.

7.

Με γνώμονα τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και λόγω των επιπτώσεων που έχουν οι σημαντικές μεταβολές των τίτλων και των κεφαλαίων της ονοματολογίας του προϋπολογισμού στις υποχρεώσεις αναφοράς των υπηρεσιών της Επιτροπής όσον αφορά τη διαχείριση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεσμεύονται να εξετάζουν κατά τη διαδικασία συνδιαλλαγής κάθε σημαντική αλλαγή μαζί με την Επιτροπή.

8.

Για λόγους καλόπιστης και ορθής θεσμικής συνεργασίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αναλαμβάνουν να διατηρούν τακτικές και ενεργές επαφές σε όλα τα επίπεδα, μέσω των αντίστοιχων διαπραγματευτών τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας του προϋπολογισμού και ιδίως κατά την περίοδο συνδιαλλαγής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αναλαμβάνουν να εξασφαλίζουν την έγκαιρη και συνεχή αμοιβαία ανταλλαγή συναφών πληροφοριών και εγγράφων τόσο σε επίσημο όσο και σε ανεπίσημο επίπεδο, καθώς και να πραγματοποιούν τεχνικές ή άτυπες συνεδριάσεις, εάν είναι απαραίτητο, κατά την περίοδο συνδιαλλαγής, σε συνεργασία με την Επιτροπή. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την έγκαιρη και ισότιμη πρόσβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε πληροφορίες και έγγραφα.

9.

Έως τη σύγκληση της επιτροπής συνδιαλλαγής, η Επιτροπή μπορεί, εάν χρειάζεται, να τροποποιήσει το σχέδιο του προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 314 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ, ακόμη και με διορθωτική επιστολή για την επικαιροποίηση των εκτιμήσεων των δαπανών για τη γεωργία. Η Επιτροπή υποβάλλει προς εξέταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τις πληροφορίες για τις επικαιροποιήσεις μόλις αυτές καταστούν διαθέσιμες. Παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στοιχεία.

Μέρος Δ.   Διαδικασία του προϋπολογισμού πριν από τη διαδικασία συνδιαλλαγής

10.

Συγκαλείται τριμερής διάλογος σε εύθετο χρόνο πριν από την ανάγνωση εκ μέρους του Συμβουλίου, ώστε να μπορέσουν τα θεσμικά όργανα να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού.

11.

Προκειμένου η Επιτροπή να είναι σε θέση να εκτιμήσει εγκαίρως τη δυνατότητα εκτέλεσης των τροπολογιών, που προβλέπονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, οι οποίες δημιουργούν νέες προπαρασκευαστικές ενέργειες ή πιλοτικά σχέδια ή παρατείνουν τις υφιστάμενες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώνουν την Επιτροπή για τις προθέσεις τους στον τομέα αυτό, ούτως ώστε να πραγματοποιηθεί μια πρώτη συζήτηση ήδη κατά τον εν λόγω τριμερή διάλογο.

12.

Μπορεί να συγκληθεί τριμερής διάλογος πριν από την ψηφοφορία στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μέρος Ε.   Διαδικασία συνδιαλλαγής

13.

Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει τροπολογίες στη θέση του Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, κατά τη διάρκεια της ίδιας ολομέλειας, καταγράφει τις διαφορές στις θέσεις των δύο οργάνων και δίνει τη σύμφωνη γνώμη του στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να συγκληθεί άμεσα η επιτροπή συνδιαλλαγής. Η επιστολή σύγκλησης της επιτροπής συνδιαλλαγής αποστέλλεται το αργότερο έως την πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας μετά το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου συνόδου κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η ψηφοφορία στην ολομέλεια, και η περίοδος συνδιαλλαγής ξεκινά την επόμενη ημέρα. Η περίοδος των 21 ημερών υπολογίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71 του Συμβουλίου (1).

14.

Αν το Συμβούλιο δεν μπορεί να συμφωνήσει για όλες τις τροπολογίες που έχουν εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα πρέπει να επιβεβαιώσει τη θέση του μέσω επιστολής η οποία αποστέλλεται πριν από την πρώτη σύσκεψη που προβλέπεται κατά τη διάρκεια της περιόδου συνδιαλλαγής. Στην περίπτωση αυτή, η επιτροπή συνδιαλλαγής επιτελεί το έργο της υπό τους όρους που αναφέρονται στις κάτωθι παραγράφους.

15.

Η προεδρία της επιτροπής συνδιαλλαγής ασκείται από κοινού από εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής συνδιαλλαγής προεδρεύει ο συμπρόεδρος από το θεσμικό όργανο στο οποίο γίνεται η συνεδρίαση. Κάθε θεσμικό όργανο, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του, ορίζει τους συμμετέχοντες από αυτό σε κάθε συνεδρίαση και διατυπώνει την εντολή του για τις διαπραγματεύσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εκπροσωπούνται σε κατάλληλο επίπεδο στο πλαίσιο της επιτροπής συνδιαλλαγής, ούτως ώστε κάθε αντιπροσωπία να μπορεί να δεσμεύσει πολιτικά το αντίστοιχο όργανό της και να είναι δυνατή η ουσιαστική πρόοδος για την επίτευξη της τελικής συμφωνίας.

16.

Σύμφωνα με το άρθρο 314 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο ΣΛΕΕ, η Επιτροπή συμμετέχει στις εργασίες της επιτροπής συνδιαλλαγής και αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες με σκοπό την προσέγγιση των θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

17.

Τριμερείς διάλογοι λαμβάνουν χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας συνδιαλλαγής, σε διαφορετικά επίπεδα εκπροσώπησης, με σκοπό την επίλυση εκκρεμών ζητημάτων και την προετοιμασία του εδάφους για συμφωνία που πρέπει να επιτευχθεί στην επιτροπή συνδιαλλαγής.

18.

Οι συνεδριάσεις της επιτροπής συνδιαλλαγής και οι τριμερείς διάλογοι πραγματοποιούνται εναλλάξ στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με σκοπό την ισότιμη χρήση των εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διερμηνείας.

19.

Οι ημερομηνίες των συνεδριάσεων της επιτροπής συνδιαλλαγής και των τριμερών διαλόγων καθορίζονται εκ των προτέρων κατόπιν συμφωνίας των τριών θεσμικών οργάνων.

20.

Ένα κοινό σύνολο εγγράφων («έγγραφα εισαγωγής») τα οποία συγκρίνουν τα διάφορα βήματα της διαδικασίας προϋπολογισμού διατίθεται στην επιτροπή συνδιαλλαγής (2). Τα εν λόγω έγγραφα περιλαμβάνουν «συγκριτικά» αριθμητικά στοιχεία, τα σύνολα ανά τομέα του ΠΔΠ και ένα ενοποιημένο έγγραφο με αριθμητικά στοιχεία και παρατηρήσεις για όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού που θεωρούνται τεχνικά «ανοικτές». Υπό την επιφύλαξη της τελικής απόφασης της επιτροπής συνδιαλλαγής, ένα ειδικό έγγραφο απαριθμεί όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού που θεωρούνται τεχνικά κλειστές (3). Τα εν λόγω έγγραφα ταξινομούνται βάσει της ονοματολογίας του προϋπολογισμού.

Άλλα έγγραφα επισυνάπτονται επίσης στα έγγραφα εισαγωγής για την επιτροπή συνδιαλλαγής, συμπεριλαμβανομένης μιας επιστολής της Επιτροπής για τη δυνατότητα εκτέλεσης της θέσης του Συμβουλίου και των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οποιασδήποτε επιστολής ή επιστολών άλλων θεσμικών οργάνων σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου ή τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

21.

Προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία έως το τέλος της περιόδου συνδιαλλαγής, οι τριμερείς διάλογοι:

καθορίζουν το εύρος των διαπραγματεύσεων των δημοσιονομικών θεμάτων που πρόκειται να συζητηθούν,

εγκρίνουν τον κατάλογο των γραμμών του προϋπολογισμού που θεωρούνται τεχνικά κλειστές, υπό την επιφύλαξη τελικής συμφωνίας για ολόκληρο τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους,

συζητούν τα θέματα που έχουν επισημανθεί βάσει της πρώτης περίπτωσης με σκοπό να επιτευχθούν πιθανές συμφωνίες προς έγκριση από την επιτροπή συνδιαλλαγής,

εξετάζουν θεματικούς άξονες, όπως οι τομείς του ΠΔΠ.

Τα προσωρινά συμπεράσματα συντάσσονται από κοινού κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά από κάθε τριμερή διάλογο και, ταυτόχρονα, συμφωνείται η ημερήσια διάταξη της επόμενης σύσκεψης. Τα εν λόγω συμπεράσματα καταγράφονται από το όργανο που φιλοξενεί τον τριμερή διάλογο και θεωρούνται προσωρινά εγκεκριμένα μετά από 24 ώρες, υπό την επιφύλαξη της τελικής απόφασης της επιτροπής συνδιαλλαγής.

22.

Τα συμπεράσματα των τριμερών διαλόγων και το έγγραφο για πιθανή έγκριση καθίστανται διαθέσιμα στην επιτροπή συνδιαλλαγής κατά τις συνεδριάσεις της, μαζί με τις γραμμές του προϋπολογισμού ως προς τις οποίες έχει επιτευχθεί προσωρινή συμφωνία κατά τη διάρκεια των τριμερών διαλόγων.

23.

Το κοινό σχέδιο που προβλέπεται στο άρθρο 314 παράγραφος 5 ΣΛΕΕ συντάσσεται από τις γραμματείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη βοήθεια της Επιτροπής. Αποτελείται από διαβιβαστική επιστολή των προέδρων των δύο αντιπροσωπιών προς τους Προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία περιέχει την ημερομηνία της συμφωνίας στην επιτροπή συνδιαλλαγής και παραρτήματα, τα οποία περιλαμβάνουν:

αριθμητικά στοιχεία ανά γραμμή του προϋπολογισμού για όλες τις θέσεις του προϋπολογισμού και συγκεντρωτικά στοιχεία ανά τομέα του ΠΔΠ,

ενοποιημένο έγγραφο που περιέχει τα αριθμητικά στοιχεία και το τελικό κείμενο για όλες τις γραμμές που τροποποιήθηκαν κατά τη διαδικασία συνδιαλλαγής,

κατάλογο των γραμμών που δεν τροποποιούνται σε σχέση με το σχέδιο του προϋπολογισμού ή τη θέση του Συμβουλίου επ’ αυτού.

Η επιτροπή συνδιαλλαγής δύναται επίσης να εγκρίνει συμπεράσματα και πιθανές κοινές δηλώσεις σε σχέση με τον προϋπολογισμό.

24.

Το κοινό σχέδιο μεταφράζεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης (από τις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) και υποβάλλεται προς έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία της συμφωνίας επί του κοινού σχεδίου σύμφωνα με το σημείο 23.

Ο προϋπολογισμός υπόκειται σε νομική-γλωσσική οριστικοποίηση μετά την έγκριση του κοινού κειμένου, με την ενσωμάτωση των παραρτημάτων του κοινού κειμένου στις γραμμές του προϋπολογισμού που δεν τροποποιήθηκαν κατά τη διαδικασία συνδιαλλαγής.

25.

Το θεσμικό όργανο στο οποίο διεξάγεται η σύσκεψη (τριμερής διάλογος ή συνδιαλλαγή) παρέχει τις υπηρεσίες διερμηνείας με ένα πλήρες γλωσσικό καθεστώς που ισχύει για όλες τις συνεδριάσεις της επιτροπής συνδιαλλαγής και ένα ad hoc γλωσσικό καθεστώς για τους τριμερείς διαλόγους.

Το όργανο στο οποίο διεξάγεται η σύσκεψη μεριμνά για την αντιγραφή και διανομή των εγγράφων της συνεδρίασης.

Οι υπηρεσίες των τριών οργάνων συνεργάζονται για την κωδικοποίηση των αποτελεσμάτων των διαπραγματεύσεων προκειμένου να οριστικοποιηθεί το κοινό κείμενο.

Μέρος ΣΤ   Διορθωτικοί προϋπολογισμοί

Γενικές αρχές

26.

Έχοντας υπόψη ότι οι διορθωτικοί προϋπολογισμοί επικεντρώνονται συνήθως σε ειδικά και ενίοτε επείγοντα ζητήματα, τα θεσμικά όργανα συμφωνούν σχετικά με τις ακόλουθες αρχές για να διασφαλίζουν την κατάλληλη διοργανική συνεργασία για την ομαλή και ταχεία διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τους διορθωτικούς προϋπολογισμούς και παράλληλα να αποτρέψουν, στο μέτρο του δυνατού, την ανάγκη να συγκληθεί συνεδρίαση συνδιαλλαγής για διορθωτικούς προϋπολογισμούς.

27.

Στο μέτρο του δυνατού, τα θεσμικά όργανα προσπαθούν να περιορίσουν τον αριθμό των διορθωτικών προϋπολογισμών.

Χρονοδιάγραμμα

28.

Η Επιτροπή ενημερώνει εκ των προτέρων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις πιθανές ημερομηνίες έγκρισης των σχεδίων των διορθωτικών προϋπολογισμών με την επιφύλαξη της τελικής ημερομηνίας έγκρισης.

29.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, το καθένα σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του, προσπαθούν να εξετάσουν το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού που προτείνει η Επιτροπή το ταχύτερο δυνατό μετά την έγκρισή του εκ μέρους της Επιτροπής.

30.

Για την επιτάχυνση της διαδικασίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξασφαλίζουν το συντονισμό, στο μέτρο του δυνατού, των αντίστοιχων χρονοδιαγραμμάτων τους ώστε η διαδικασία αυτή να μπορεί να διεξαχθεί με συνεκτικό και συγκλίνοντα τρόπο. Επιδιώκουν επομένως το ταχύτερο δυνατό να καταρτίσουν ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για τα διάφορα στάδια που οδηγούν στην τελική έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν υπόψη τον σχετικά επείγοντα χαρακτήρα του διορθωτικού προϋπολογισμού και την ανάγκη έγκρισής του σε εύθετο χρόνο ώστε να εφαρμοστεί στη διάρκεια του οικείου οικονομικού έτους.

Συνεργασία κατά τις αναγνώσεις

31.

Τα θεσμικά όργανα συνεργάζονται με καλή πίστη καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, που θα οδηγήσει, στο μέτρο του δυνατού, στην έγκριση των διορθωτικών προϋπολογισμών σε έγκαιρο στάδιο της διαδικασίας.

Εάν χρειάζεται και όταν υπάρχει πιθανή απόκλιση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο, πριν λάβει οποιοδήποτε εκ των δύο την τελική του θέση σχετικά με τον διορθωτικό προϋπολογισμό, ή η Επιτροπή ανά πάσα στιγμή, μπορούν να προτείνουν τη σύγκληση ειδικού τριμερούς διαλόγου για να συζητηθούν οι αποκλίσεις και να καταβληθούν προσπάθειες για την επίτευξη συμβιβασμού.

32.

Όλα τα σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών που προτείνει η Επιτροπή και τα οποία δεν έχουν ακόμη εγκριθεί τελικά εγγράφονται συστηματικά στην ημερήσια διάταξη τριμερών διαλόγων που προγραμματίζονται για την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού. Η Επιτροπή υποβάλλει τα σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καθιστούν γνωστές, στο μέτρο του δυνατού, τις αντίστοιχες θέσεις τους πριν από τον τριμερή διάλογο.

33.

Εάν επιτευχθεί συμβιβασμός κατά τον τριμερή διάλογο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεσμεύονται να λάβουν υπόψη τα αποτελέσματα του τριμερούς διαλόγου στη διάρκεια των συζητήσεων για τον διορθωτικό προϋπολογισμό σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ και τον εσωτερικό κανονισμό τους.

Συνεργασία μετά τις αναγνώσεις

34.

Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει χωρίς τροπολογίες τη θέση του Συμβουλίου, εγκρίνεται ο διορθωτικός προϋπολογισμός σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ.

35.

Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει τις τροπολογίες με πλειοψηφία των μελών του, εφαρμόζεται το άρθρο 314 παράγραφος 4 στοιχείο γ) ΣΛΕΕ. Εντούτοις, πριν συνεδριάσει η επιτροπή συνδιαλλαγής, συγκαλείται τριμερής διάλογος:

Εάν επιτευχθεί συμφωνία κατά τον τριμερή διάλογο και με την επιφύλαξη συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα αποτελέσματα του τριμερούς διαλόγου, η συνδιαλλαγή περατώνεται με ανταλλαγή επιστολών χωρίς να συνεδριάσει η επιτροπή συνδιαλλαγής.

Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία κατά τον τριμερή διάλογο, η επιτροπή συνδιαλλαγής συνεδριάζει και οργανώνει τις εργασίες της ανάλογα με τις περιστάσεις, με στόχο να ολοκληρώσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο μέτρο του δυνατού πριν από την προθεσμία των 21 ημερών που καθορίζεται στο άρθρο 314 παράγραφος 5 ΣΛΕΕ. Η επιτροπή συνδιαλλαγής μπορεί να ολοκληρώσει τις εργασίες της με ανταλλαγή επιστολών.

Μέρος Ζ.   Υπόλοιπο προς εκκαθάριση

36.

Δεδομένου ότι πρέπει να εξασφαλίζεται η ομαλή εξέλιξη των συνολικών πιστώσεων πληρωμών σε σχέση με τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ώστε να αποφεύγεται οιαδήποτε αφύσικη μετατόπιση του υπολοίπου προς εκκαθάριση από έτος σε έτος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς το επίπεδο του υπολοίπου προς εκκαθάριση προκειμένου να μετριάζεται ο κίνδυνος παρεμπόδισης της εφαρμογής ενωσιακών προγραμμάτων λόγω έλλειψης πιστώσεων πληρωμών στο τέλος του ΠΔΠ.

Προκειμένου να διασφαλισθεί ένα διαχειρίσιμο επίπεδο και προφίλ των πληρωμών σε όλους τους τομείς, εφαρμόζονται αυστηρά κανόνες αποδέσμευσης σε όλους τους τομείς, ιδίως οι κανόνες αυτόματης αποδέσμευσης.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του προϋπολογισμού, τα θεσμικά όργανα συνεδριάζουν τακτικά προκειμένου να αξιολογούν από κοινού την κατάσταση και τις προοπτικές όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά το τρέχον και τα επόμενα έτη. Πρόκειται για ειδικές διοργανικές συνεδριάσεις στο κατάλληλο επίπεδο, πριν από τις οποίες η Επιτροπή παρέχει λεπτομερή στοιχεία για την κατάσταση, ανά ταμείο και ανά κράτος μέλος, όσον αφορά την εκτέλεση των πληρωμών, τις υποβληθείσες αιτήσεις επιστροφών και τις αναθεωρημένες προβλέψεις. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι η Ένωση μπορεί να εκπληρώσει όλες τις δημοσιονομικές υποχρεώσεις της που απορρέουν από υφιστάμενες και μελλοντικές αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το διάστημα 2014-2020 σύμφωνα με το άρθρο 323 ΣΛΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αναλύουν και συζητούν τις εκτιμήσεις της Επιτροπής όσον αφορά το απαιτούμενο επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών.


(1)  Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71 του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 1971, περί καθορισμού των κανόνων που εφαρμόζονται στις προθεσμίες, ημερομηνίες και διορίες (ΕΕ L 124, 8.6.1971, σ. 1).

(2)  Στα διάφορα στάδια περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: ο προϋπολογισμός του τρέχοντος οικονομικού έτους (συμπεριλαμβανομένων των εγκεκριμένων διορθωτικών προϋπολογισμών), το αρχικό σχέδιο του προϋπολογισμού, η θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου του προϋπολογισμού, οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της θέσης του Συμβουλίου και οι διορθωτικές επιστολές της Επιτροπής (εάν δεν έχουν ακόμη εγκριθεί πλήρως από όλα τα θεσμικά όργανα).

(3)  Γραμμή του προϋπολογισμού που θεωρείται τεχνικά κλειστή είναι γραμμή για την οποία δεν υπάρχει διαφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την οποία δεν έχει υποβληθεί διορθωτική επιστολή.


Top