EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013Q1130(01)

2013/694/ΕΕ: Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τις πρακτικές λεπτομέρειες που αφορούν την άσκηση της δημοκρατικής λογοδοσίας και την επίβλεψη της άσκησης των καθηκόντων που ανατίθενται στην ΕΚΤ στο πλαίσιο του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού

OJ L 320, 30.11.2013, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2013/1130/oj

30.11.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 320/1


Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τις πρακτικές λεπτομέρειες που αφορούν την άσκηση της δημοκρατικής λογοδοσίας και την επίβλεψη της άσκησης των καθηκόντων που ανατίθενται στην ΕΚΤ στο πλαίσιο του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού

(2013/694/ΕΕ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ,

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 127 παράγραφος 6,

έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 127 παράγραφος 1,

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (1), και ιδίως το άρθρο 20 παράγραφοι 8 και 9,

έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με αφορμή την ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013,

Α.

λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 αναθέτει ειδικά καθήκοντα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων, με σκοπό να συμβάλει στην ασφάλεια και την ευρωστία των πιστωτικών ιδρυμάτων και στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε κάθε κράτος μέλος που συμμετέχει στον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό (ΕΕΜ)·

Β.

λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 ορίζεται ότι η ΕΚΤ είναι η αρμόδια αρχή για την εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων που της ανατίθενται με τον εν λόγω κανονισμό·

Γ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάθεση εποπτικών καθηκόντων συνεπάγεται για την ΕΚΤ σημαντική ευθύνη συμβολής στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ένωση, χρησιμοποιώντας τις εποπτικές εξουσίες της κατά τον πλέον αποτελεσματικό και αναλογικό τρόπο·

Δ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε ανάθεση εξουσιών εποπτείας σε επίπεδο Ένωσης πρέπει να ισοσταθμίζεται από τις δέουσες απαιτήσεις λογοδοσίας· σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, η ΕΚΤ είναι, συνεπώς, υποχρεωμένη να λογοδοτεί για την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, θεσμικά όργανα δημοκρατικά νομιμοποιημένα που εκπροσωπούν τους πολίτες της Ένωσης και τα κράτη μέλη·

Ε.

λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 20 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 προβλέπει ότι η ΕΚΤ οφείλει να συνεργάζεται ειλικρινά για κάθε έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δυνάμει της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)·

ΣΤ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 20 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 προβλέπει ότι, μετά από σχετικό αίτημα, ο πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου της ΕΚΤ πρέπει να διεξάγει εμπιστευτικές προφορικές συζητήσεις, κεκλεισμένων των θυρών, με τον πρόεδρο και τους αντιπροέδρους της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα εποπτικά καθήκοντά της ΕΚΤ, εφόσον απαιτηθούν τέτοιες συζητήσεις για την άσκηση των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δυνάμει της ΣΛΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει του εν λόγω άρθρου, απαιτείται οι ενέργειες για τη διοργάνωση των εν λόγω συζητήσεων να διασφαλίζουν απόλυτη εμπιστευτικότητα, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις περί απορρήτου που επιβάλλονται στην ΕΚΤ ως αρμόδια αρχή δυνάμει της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης·

Ζ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 15 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ προβλέπει ότι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης διεξάγουν τις εργασίες τους όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες υπό τις οποίες ένα έγγραφο της ΕΚΤ είναι εμπιστευτικό ορίζονται στην απόφαση 2004/258/ΕΚ της ΕΚΤ (ΕΚΤ/2004/3) (2)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω απόφαση προβλέπει ότι κάθε πολίτης της Ένωσης και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική έδρα του σε κράτος μέλος έχει δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα της ΕΚΤ, υπό την επιφύλαξη των όρων και περιορισμών που καθορίζονται στην εν λόγω απόφαση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, η ΕΚΤ οφείλει να αρνείται τη γνωστοποίηση, εάν αυτή θα έθιγε προσδιορισμένα δημόσια ή ιδιωτικά συμφέροντα·

Η.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η γνωστοποίηση πληροφοριών που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων δεν επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια της ΕΚΤ, αλλά υπόκειται στους περιορισμούς και τους όρους που καθορίζονται στη σχετική νομοθεσία της Ένωσης, στην οποία υπάγονται τόσο το Κοινοβούλιο όσο και η ΕΚΤ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 2 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (το «Καταστατικό του ΕΣΚΤ»), τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση σε στοιχεία που διέπονται από νομοθεσία της Ένωσης η οποία επιβάλλει υποχρέωση απορρήτου υπόκεινται στην εν λόγω νομοθεσία·

Θ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι στην αιτιολογική σκέψη 55 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 ορίζεται ότι οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι του Κοινοβουλίου υποβολής εκθέσεων πρέπει να διέπεται από τις σχετικές απαιτήσεις τήρησης επαγγελματικού απορρήτου· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην αιτιολογική σκέψη 74 και στο άρθρο 27 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού προβλέπεται ότι τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου, της διευθύνουσας επιτροπής, του προσωπικού της ΕΚΤ και του αποσπασμένου προσωπικού των συμμετεχόντων κρατών μελών που ασκούν εποπτικά καθήκοντα υπόκεινται στις απαιτήσεις τήρησης επαγγελματικού απορρήτου που προβλέπονται στο άρθρο 37 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ και στις σχετικές πράξεις του ενωσιακού δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 339 ΣΛΕΕ και στο άρθρο 37 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ ορίζεται ότι τα μέλη των διοικητικών οργάνων και του προσωπικού της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών δεσμεύονται από το καθήκον της τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου·

Ι.

λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ, οι εργασίες των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ είναι μυστικές·

ΙΑ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 προβλέπει ότι, για τον σκοπό της εκτέλεσης των καθηκόντων που της ανατίθενται με τον εν λόγω κανονισμό, η ΕΚΤ οφείλει να εφαρμόζει όλη την οικεία νομοθεσία της Ένωσης και, στην περίπτωση που η εν λόγω νομοθεσία αποτελείται από οδηγίες, την εθνική νομοθεσία για τη μεταφορά των εν λόγω οδηγιών στην εσωτερική έννομη τάξη·

ΙΒ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι, υπό την επιφύλαξη μελλοντικών τροποποιήσεων ή οποιωνδήποτε μελλοντικών σχετικών νομικών πράξεων, οι διατάξεις της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας που αφορούν τον χειρισμό πληροφοριών που κρίνονται εμπιστευτικές και, ειδικότερα, τα άρθρα 53 έως 62 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) επιβάλλουν αυστηρές υποχρεώσεις τήρησης επαγγελματικού απορρήτου στις αρμόδιες αρχές και το προσωπικό τους για την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα πρόσωπα που εργάζονται ή έχουν εργαστεί για τις αρμόδιες αρχές δεσμεύονται από το καθήκον της τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες οι οποίες περιέρχονται σε γνώση αυτών των προσώπων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους μπορούν να δημοσιοποιούνται μόνο σε συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή, ώστε να μην προκύπτει η ταυτότητα του συγκεκριμένου πιστωτικού ιδρύματος, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που εμπίπτουν στο ποινικό δίκαιο·

ΙΓ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 27 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 προβλέπει ότι η ΕΚΤ, προς εκπλήρωση των καθηκόντων που της ανατίθενται με τον εν λόγω κανονισμό, δύναται, εντός των ορίων και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στη σχετική ενωσιακή νομοθεσία, να ανταλλάσσει πληροφορίες με εθνικές ή ενωσιακές αρχές και όργανα, στις περιπτώσεις στις οποίες η ενωσιακή νομοθεσία επιτρέπει στις εθνικές αρμόδιες αρχές να γνωστοποιούν πληροφορίες στις εν λόγω οντότητες ή εφόσον τα κράτη μέλη παρέχουν αυτή τη γνωστοποίηση βάσει της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας·

ΙΔ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη εκπλήρωση των απαιτήσεων τήρησης επαγγελματικού απορρήτου σε συνάρτηση με πληροφορίες που αφορούν την εποπτεία θα πρέπει να επισύρει τις δέουσες κυρώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να παράσχει κατάλληλο πλαίσιο για την παρακολούθηση οποιασδήποτε περίπτωσης παραβίασης της εμπιστευτικότητας από τους υπαλλήλους του·

ΙΕ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι ο οργανωτικός διαχωρισμός του προσωπικού της ΕΚΤ που συμμετέχει στην εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων της ΕΚΤ από το προσωπικό που συμμετέχει στην εκτέλεση των καθηκόντων νομισματικής πολιτικής πρέπει να είναι διαμορφωμένος με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013·

ΙΣΤ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα συμφωνία δεν καλύπτει την ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών που αφορούν τη νομισματική πολιτική ή άλλα καθήκοντα της ΕΚΤ που δεν συγκαταλέγονται στα καθήκοντα που της ανατίθενται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013·

ΙΖ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα συμφωνία δεν θίγει την υποχρέωση λογοδοσίας των εθνικών αρμόδιων αρχών προς τα εθνικά κοινοβούλια σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία·

ΙΗ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα συμφωνία δεν διέπει ούτε επηρεάζει την υποχρέωση λογοδοσίας και αναφοράς του ΕΕΜ προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή ή τα εθνικά κοινοβούλια,

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

I.   ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ, ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

1.   Εκθέσεις

§ Η ΕΚΤ υποβάλλει ετησίως έκθεση στο Κοινοβούλιο («ετήσια έκθεση») σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων που της ανατίθενται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013. Ο πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου παρουσιάζει την ετήσια έκθεση στο Κοινοβούλιο στο πλαίσιο δημόσιας ακρόασης. Το σχέδιο της ετήσιας έκθεσης τίθεται στη διάθεση του Κοινοβουλίου σε εμπιστευτική βάση σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης τέσσερις εργάσιμες ημέρες πριν από την ακρόαση. Στη συνέχεια, διατίθενται μεταφράσεις σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Η ετήσια έκθεση καλύπτει, μεταξύ άλλων:

i)

την εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων,

ii)

τον επιμερισμό των καθηκόντων με τις εθνικές εποπτικές αρχές,

iii)

τη συνεργασία με τις λοιπές συναφείς εθνικές ή ενωσιακές αρχές,

iv)

τον διαχωρισμό μεταξύ καθηκόντων νομισματικής πολιτικής και εποπτικών καθηκόντων,

v)

την εξέλιξη της εποπτικής διάρθρωσης και του εποπτικού προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων και της εκπροσώπησης των κρατών μελών μεταξύ αυτών,

vi)

την εφαρμογή του κώδικα συμπεριφοράς,

vii)

τη μέθοδο υπολογισμού και το ύψος των εποπτικών τελών,

viii)

τον προϋπολογισμό για τα εποπτικά καθήκοντα,

ix)

την εμπειρία της υποβολής εκθέσεων βάσει του άρθρου 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 (αναφορά παραβάσεων).

§ Κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας φάσης που αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, η ΕΚΤ διαβιβάζει στο Κοινοβούλιο τριμηνιαίες εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο της επιχειρησιακής εφαρμογής του κανονισμού, οι οποίες καλύπτουν μεταξύ άλλων:

i)

την εσωτερική προετοιμασία, την οργάνωση και τον σχεδιασμό των εργασιών,

ii)

τις συγκεκριμένες ενέργειες που αναλαμβάνονται για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την απαίτηση του διαχωρισμού των λειτουργιών νομισματικής πολιτικής από τις εποπτικές λειτουργίες,

iii)

τη συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες εθνικές ή ενωσιακές αρχές,

iv)

οποιαδήποτε εμπόδια αντιμετωπίζει η ΕΚΤ κατά την προετοιμασία των εποπτικών καθηκόντων της,

v)

οποιαδήποτε γεγονότα εμπνέουν ανησυχία ή αλλαγές στον κώδικα συμπεριφοράς.

§ Η ΕΚΤ δημοσιεύει την ετήσια έκθεση στον δικτυακό τόπο του ΕΕΜ. Η «ανοικτή ηλεκτρονική γραμμή επικοινωνίας» της ΕΚΤ θα επεκταθεί ώστε να υπάρχει ειδική εστίαση στις ερωτήσεις που αφορούν τον ΕΕΜ και η ΕΚΤ θα μετατρέψει το υλικό που λαμβάνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ενότητα συχνά υποβαλλόμενων ερωτήσεων (FAQ) στον δικτυακό τόπο του ΕΕΜ.

2.   Ακροάσεις και εμπιστευτικές προφορικές συζητήσεις

Ο πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου συμμετέχει σε τακτικές δημόσιες ακροάσεις σχετικά με την εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων, μετά από αίτημα της αρμόδιας επιτροπής του Κοινοβουλίου. Η αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου και η ΕΚΤ συμφωνούν επί χρονοδιαγράμματος για την πραγματοποίηση δύο τέτοιων ακροάσεων κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους. Οι αιτήσεις για αλλαγές του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος πρέπει να είναι γραπτές.

Επιπλέον, ο πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου μπορεί να προσκαλείται σε ad hoc ανταλλαγές απόψεων με την αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου σχετικά με ζητήματα εποπτείας.

Εφόσον είναι αναγκαίο για την άσκηση των εξουσιών του Κοινοβουλίου σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ και τη νομοθεσία της Ένωσης, ο πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής του μπορεί να ζητεί εγγράφως τη διενέργεια ειδικών εμπιστευτικών συνεδριάσεων με τον πρόεδρο του εποπτικού συμβουλίου, αναφέροντας τους λόγους. Οι συνεδριάσεις αυτές πραγματοποιούνται σε από κοινού συμφωνηθείσα ημερομηνία.

Όλοι οι συμμετέχοντες στις ειδικές εμπιστευτικές συνεδριάσεις υπόκεινται σε απαιτήσεις εμπιστευτικότητας ισοδύναμες με εκείνες που ισχύουν για τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και για το εποπτικό προσωπικό της ΕΚΤ.

Μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προέδρου του εποπτικού συμβουλίου ή του προέδρου της αρμόδιας επιτροπής του Κοινοβουλίου και βάσει αμοιβαίας συμφωνίας, στιςτακτικές ακροάσεις, στις ad hoc ανταλλαγές απόψεων και στις εμπιστευτικές συνεδριάσεις μπορούν να παρίστανται οι εκπρόσωποι της ΕΚΤ στο εποπτικό συμβούλιο ή υψηλόβαθμα μέλη του εποπτικού προσωπικού (γενικοί διευθυντές ή οι αναπληρωτές τους).

Η αρχή του ανοιχτού χαρακτήρα των θεσμικών οργάνων της Ένωσης σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ εφαρμόζεται και στον ΕΕΜ. Η συζήτηση στις ειδικές εμπιστευτικές συνεδριάσεις ακολουθεί την αρχή του ανοιχτού χαρακτήρα και βασίζεται στην ανάπτυξη του θέματος με γνώμονα τις σχετικές συνθήκες. Περιλαμβάνει ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με την εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων, εντός του ορίου που θέτει η νομοθεσία της Ένωσης. Η γνωστοποίηση περιορίζεται ενδεχομένως από τα όρια εμπιστευτικότητας που προβλέπει η νομοθεσία.

Τα πρόσωπα που εργάζονται στο Κοινοβούλιο και στην ΕΚΤ δεν επιτρέπεται να γνωστοποιούν πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση τους κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους και αφορούν τα καθήκοντα που ανατίθενται στην ΕΚΤ βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, ακόμη και μετά τη λήξη των εν λόγω δραστηριοτήτων ή την αποχώρησή τους από τη θέση εργασίας τους.

Οι τακτικές ακροάσεις, οι ad hoc ανταλλαγές απόψεων και οι εμπιστευτικές συνεδριάσεις μπορούν να καλύπτουν όλες τις πτυχές της δραστηριότητας και της λειτουργίας του ΕΕΜ που διέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013.

Δεν τηρούνται πρακτικά και δεν υπάρχει καμία άλλη καταγραφή των εμπιστευτικών συνεδριάσεων. Δεν πραγματοποιείται καμία δήλωση στον τύπο ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο ενημέρωσης. Κάθε συμμετέχων στις εμπιστευτικές συνομιλίες υπογράφει κάθε φορά επίσημη δήλωση ότι δεν θα διαδώσει το περιεχόμενο αυτών των συνομιλιών σε τρίτο πρόσωπο.

Στις εμπιστευτικές συνεδριάσεις επιτρέπεται να παρίστανται μόνο ο πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου, καθώς και ο πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι της αρμόδιας επιτροπής του Κοινοβουλίου. Τόσο ο πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου όσο και ο πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι της αρμόδιας επιτροπής του Κοινοβουλίου μπορούν να συνοδεύονται από δύο μέλη του προσωπικού της ΕΚΤ και της Γραμματείας του Κοινοβουλίου αντίστοιχα.

3.   Απάντηση ερωτήσεων

Η ΕΚΤ απαντά εγγράφως στις γραπτές ερωτήσεις που της θέτει το Κοινοβούλιο. Οι εν λόγω ερωτήσεις διαβιβάζονται στον πρόεδρο του εποπτικού συμβουλίου μέσω του προέδρου της αρμόδιας επιτροπής του Κοινοβουλίου. Οι ερωτήσεις απαντώνται το ταχύτερο δυνατόν και, οπωσδήποτε, εντός πέντε εβδομάδων μετά τη διαβίβασή τους στην ΕΚΤ.

Τόσο η ΕΚΤ όσο και το Κοινοβούλιο αφιερώνουν ειδικό τμήμα των δικτυακών τόπων τους στις προαναφερόμενες ερωτήσεις και απαντήσεις.

4.   Πρόσβαση σε πληροφορίες

Η ΕΚΤ παρέχει στην αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου τουλάχιστον ένα περιεκτικό και αντιπροσωπευτικό πρακτικό των συνεδριάσεων του εποπτικού συμβουλίου που επιτρέπει την κατανόηση των συζητήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός σχολιασμένου καταλόγου των αποφάσεων. Σε περίπτωση που το διοικητικό συμβούλιο προβάλει αντιρρήσεις για σχέδιο απόφασης του εποπτικού συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, ο πρόεδρος της ΕΚΤ ενημερώνει τον πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής του Κοινοβουλίου σχετικά με τους λόγους αυτών των αντιρρήσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας που αναφέρονται στην παρούσα συμφωνία.

Σε περίπτωση εκκαθάρισης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, οι μη εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν το εν λόγω χρηματοπιστωτικό ίδρυμα γνωστοποιούνται εκ των υστέρων, αφού έχουν πάψει να ισχύουν ενδεχόμενοι περιορισμοί στην παροχή σχετικών πληροφοριών, οι οποίοι είχαν επιβληθεί λόγω των απαιτήσεων εμπιστευτικότητας.

Τα εποπτικά τέλη καθώς και επεξήγηση του τρόπου υπολογισμού τους δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Η ΕΚΤ δημοσιεύει στον δικτυακό τόπο της οδηγό σχετικά με τις εποπτικές πρακτικές της.

5.   Διασφάλιση απόρρητων πληροφοριών και εγγράφων της ΕΚΤ

Το Κοινοβούλιο θέτει σε εφαρμογή διασφαλίσεις και μέτρα που αντιστοιχούν στον βαθμό ευαισθησίας των πληροφοριών της ΕΚΤ ή των εγγράφων της και την ενημερώνει σχετικά. Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες ή τα έγγραφα που γνωστοποιούνται χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο έγινε η γνωστοποίηση.

Το Κοινοβούλιο επιδιώκει τη συναίνεση της ΕΚΤ για οποιαδήποτε γνωστοποίηση σε επιπλέον πρόσωπα ή θεσμικά όργανα, ενώ παράλληλα τα δύο όργανα συνεργάζονται σε οποιεσδήποτε δικαστικές, διοικητικές ή άλλες διαδικασίες για τις οποίες ζητείται πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες ή έγγραφα. Όσον αφορά το σύνολο ή ορισμένες κατηγορίες γνωστοποιούμενων πληροφοριών ή εγγράφων, η ΕΚΤ μπορεί να ζητεί από το Κοινοβούλιο να διατηρεί κατάλογο προσώπων με πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και τα έγγραφα.

II.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η ΕΚΤ προσδιορίζει και δημοσιοποιεί τα κριτήρια για την επιλογή προέδρου του εποπτικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων του συνδυασμού δεξιοτήτων, της γνώσης των χρηματοπιστωτικών οργάνων και αγορών και της πείρας στη χρηματοπιστωτική εποπτεία και τη μακροπροληπτική επίβλεψη. Κατά τον προσδιορισμό των κριτηρίων η ΕΚΤ στοχεύει στις υψηλότερες επαγγελματικές προδιαγραφές και λαμβάνει υπόψη την ανάγκη να διαφυλαχθούν τα συμφέροντα της Ένωσης συνολικά, καθώς και η ποικιλομορφία στη σύνθεση του εποπτικού συμβουλίου.

Η αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου ενημερώνεται δύο εβδομάδες πριν το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ δημοσιεύσει την ανακοίνωση κενής θέσης, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλογής και της συγκεκριμένης περιγραφής καθηκόντων, με τις λεπτομέρειες που αφορούν την «ανοικτή διαδικασία επιλογής» που το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ προτίθεται να εφαρμόσει για την επιλογή του προέδρου.

Η αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου ενημερώνεται από το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ σχετικά με τη σύνθεση του καταλόγου των υποψηφίων για τη θέση του προέδρου (αριθμός αιτήσεων, επαγγελματικά προσόντα, αναλογία φύλων και εθνικοτήτων κ.λπ.) καθώς και σχετικά με τη μέθοδο μέσω της οποίας εξετάζεται ο κατάλογος των υποψηφίων προκειμένου να συνταχθεί περιορισμένος κατάλογος τουλάχιστον δύο υποψηφίων και να καθοριστεί η τελική πρόταση της ΕΚΤ.

Η ΕΚΤ διαβιβάζει στην αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου τον περιορισμένο κατάλογο των υποψηφίων για τη θέση του προέδρου του εποπτικού συμβουλίου. Η ΕΚΤ διαβιβάζει τον περιορισμένο κατάλογο τουλάχιστον τρεις εβδομάδες πριν την υποβολή της πρότασής της για τον διορισμό προέδρου.

Η αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου μπορεί να υποβάλει ερωτήσεις στην ΕΚΤ σχετικά με τα κριτήρια επιλογής και τον περιορισμένο κατάλογο υποψηφίων εντός μιας εβδομάδας από τη λήψη του. Η ΕΚΤ απαντά σε αυτές τις ερωτήσεις γραπτώς εντός δύο εβδομάδων.

§ Η διαδικασία έγκρισης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

Οι προτάσεις για τον πρόεδρο και/ή τον αντιπρόεδρο διαβιβάζονται από την ΕΚΤ στο Κοινοβούλιο μαζί με γραπτές επεξηγήσεις των λόγων που υπαγόρευσαν τις επιλογές.

Διεξάγεται δημόσια ακρόαση του προτεινόμενου προέδρου και αντιπροέδρου του εποπτικού συμβουλίου στην αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου.

Το Κοινοβούλιο αποφαίνεται σχετικά με την έγκριση των προτεινομένων από την ΕΚΤ για τις θέσεις προέδρου και αντιπροέδρων με ψηφοφορία που θα διεξαχθεί στην αρμόδια επιτροπή και στην ολομέλεια. Υπό κανονικές συνθήκες και λαμβανομένου υπόψη του χρονοδιαγράμματος εργασιών του, το Κοινοβούλιο έχει στόχο τη λήψη της εν λόγω απόφασης εντός έξι εβδομάδων από τη διατύπωση της πρότασης.

Αν δεν εγκριθεί η πρόταση περί του προέδρου, η ΕΚΤ μπορεί να αποφασίσει για την επιλογή νέου υποψηφίου είτε επιλέγοντας από τον ήδη υφιστάμενο κατάλογο υποψηφίων είτε ξεκινώντας νέα διαδικασία επιλογής, η οποία περιλαμβάνει τη σύνταξη και δημοσίευση νέας προκήρυξης κενής θέσης.

Η ΕΚΤ υποβάλλει στο Κοινοβούλιο οποιαδήποτε πρόταση απομάκρυνσης του προέδρου ή του αντιπροέδρου, παρέχοντας τις σχετικές εξηγήσεις.

§ Η διαδικασία έγκρισης περιλαμβάνει:

ψηφοφορία εντός της αρμόδιας επιτροπής του Κοινοβουλίου επί σχεδίου ψηφίσματος· και

ψηφοφορία στην ολομέλεια για έγκριση ή απόρριψη του εν λόγω ψηφίσματος.

Όταν το Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο ενημερώσει την ΕΚΤ ότι θεωρεί πως πληρούνται οι όροι για την απομάκρυνση του προέδρου ή του αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου για τους σκοπούς του άρθρου 26 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, η ΕΚΤ διαβιβάζει τις απόψεις της γραπτώς εντός τεσσάρων εβδομάδων.

III.   ΕΡΕΥΝΕΣ

Όταν, σύμφωνα με το άρθρο 226 ΣΛΕΕ και την απόφαση 95/167/ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (4), το Κοινοβούλιο συγκροτεί ερευνητική επιτροπή, η ΕΚΤ σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία συνδράμει την ερευνητική επιτροπή στην εκτέλεση των καθηκόντων της κατά την αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας.

Δραστηριότητες της ερευνητικής επιτροπής για τις οποίες η ΕΚΤ παρέχει συνδρομή πραγματοποιούνται εντός του πεδίου εφαρμογής της απόφασης 95/167/ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ.

Η ΕΚΤ συνεργάζεται στενά σε οποιαδήποτε έρευνα διεξάγει το Κοινοβούλιο κατά το άρθρο 20 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 στο ίδιο πλαίσιο που ισχύει για τις ερευνητικές επιτροπές και υπό την ίδια προστασία εμπιστευτικότητας που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία για τις εμπιστευτικές προφορικές συνεδριάσεις (Ι.2).

Όλοι οι λήπτες πληροφοριών οι οποίες διαβιβάζονται στο Κοινοβούλιο στο πλαίσιο ερευνών υπόκεινται σε απαιτήσεις εμπιστευτικότητας ισοδύναμες με τις απαιτήσεις που ισχύουν για τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και του εποπτικού προσωπικού της ΕΚΤ, το δε Κοινοβούλιο και η ΕΚΤ συμφωνούν επί των μέτρων που θα εφαρμοστούν για να διασφαλιστεί η προστασία των πληροφοριών.

Όταν η προστασία δημόσιου ή ιδιωτικού συμφέροντος που αναγνωρίζεται στην απόφαση 2004/258/ΕΚ απαιτεί να διατηρηθεί ο εμπιστευτικός χαρακτήρας, το Κοινοβούλιο διασφαλίζει τη διατήρηση της εν λόγω προστασίας και δεν αποκαλύπτει το περιεχόμενο τέτοιων πληροφοριών.

Ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, για την ΕΚΤ τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης όπως ορίζονται στην απόφαση 95/167/ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ.

Οποιαδήποτε αντικατάσταση της απόφασης 95/167/ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ με άλλη νομοθετική πράξη ή τροποποίησή της θα οδηγήσει σε νέα διαπραγμάτευση του μέρους III της παρούσας συμφωνίας. Μέχρι να συναφθεί νέα συμφωνία για τα αντίστοιχα μέρη, παραμένει εν ισχύι η παρούσα συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης 95/167/ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ υπό την εκδοχή που θα έχει κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας συμφωνίας.

IV.   ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Πριν την έγκριση του κώδικα συμπεριφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, η ΕΚΤ ενημερώνει την αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου σχετικά με τα κύρια στοιχεία του προβλεπόμενου κώδικα συμπεριφοράς.

Κατόπιν γραπτής αίτησης της αρμόδιας επιτροπής του Κοινοβουλίου, η ΕΚΤ ενημερώνει το Κοινοβούλιο γραπτώς σχετικά με την εφαρμογή του κώδικα συμπεριφοράς. Η ΕΚΤ ενημερώνει επίσης το Κοινοβούλιο σχετικά με την ανάγκη προσαρμογών του κώδικα συμπεριφοράς.

Ο κώδικας συμπεριφοράς καλύπτει θέματα σύγκρουσης συμφερόντων και διασφαλίζει τον σεβασμό στους κανόνες σχετικά με τη διάκριση εποπτικών καθηκόντων και καθηκόντων νομισματικής πολιτικής.

V.   ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΤ

Η ΕΚΤ ενημερώνει δεόντως την αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου σχετικά με τις διαδικασίες (συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος) που έχει ορίσει για την έκδοση των κανονισμών, αποφάσεων, κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων της ΕΚΤ («πράξεις») που υπόκεινται σε δημόσια διαβούλευση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013.

Ειδικότερα, η ΕΚΤ ενημερώνει την αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου σχετικά με τις αρχές και τα είδη των δεικτών ή πληροφοριών που εν γένει χρησιμοποιεί κατά τη σύνταξη πράξεων και συστάσεων πολιτικής, με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας και της συνέπειας στην πολιτική.

Η ΕΚΤ διαβιβάζει στην αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου τα σχέδια πράξεων πριν από την έναρξη της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης. Όταν το Κοινοβούλιο διατυπώνει παρατηρήσεις σχετικά με τις πράξεις, είναι δυνατό να διεξάγονται άτυπες ανταλλαγές απόψεων με την ΕΚΤ επ’ αυτών. Αυτές οι άτυπες ανταλλαγές απόψεων διεξάγονται παράλληλα με τις ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις τις οποίες διεξάγει η ΕΚΤ σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013.

Μόλις η ΕΚΤ εκδώσει μια πράξη, τη διαβιβάζει στην αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου. Η ΕΚΤ ενημερώνει επίσης τακτικά το Κοινοβούλιο γραπτώς σχετικά με την ανάγκη επικαιροποίησης των εγκεκριμένων πράξεων.

VI.   ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.

Η πρακτική εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας αξιολογείται από τα δύο θεσμικά όργανα κάθε τρία χρόνια.

2.

Η παρούσα συμφωνία τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 ή κατά την ημέρα που ακολουθεί την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη.

3.

Οι υποχρεώσεις που συνδέονται με τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών εξακολουθούν να δεσμεύουν τα δύο θεσμικά όργανα ακόμη και μετά τη λήξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

4.

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φρανκφούρτη και Βρυξέλλες, 6 Νοεμβρίου 2013.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Ο Πρόεδρος

M. DRAGHI


(1)  ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63.

(2)  Απόφαση 2004/258/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 4ης Μαρτίου 2004, σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2004/3) (ΕΕ L 80 της 18.3.2004, σ. 42).

(3)  Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).

(4)  Απόφαση 95/167/ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 1995, περί των λεπτομερών διατάξεων άσκησης του δικαιώματος εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΕ L 78 της 6.4.1995, σ. 1).


Top