EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013O0024

2014/3/ΕΕ: Κατευθυντήρια γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 25ης Ιουλίου 2013 , σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στον τομέα των τριμηνιαίων χρηματοοικονομικών λογαριασμών (ΕΚΤ/2013/24)

OJ L 2, 7.1.2014, p. 34–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/3/oj

7.1.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 2/34


ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΑ ΓΡΑΜΜΉ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 25ης Ιουλίου 2013

σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στον τομέα των τριμηνιαίων χρηματοοικονομικών λογαριασμών

(αναδιατύπωση)

(ΕΚΤ/2013/24)

(2014/3/ΕΕ)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως τα άρθρα 5.1, 5.2, 12.1 και 14.3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2002/7, της 21ης Νοεμβρίου 2002, σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στον τομέα των τριμηνιαίων χρηματοοικονομικών λογαριασμών (1) έχει τροποποιηθεί ουσιωδώς αρκετές φορές. Καθώς πρόκειται να γίνουν επ’ αυτής περαιτέρω τροποποιήσεις, θεωρείται σκόπιμη η αναδιατύπωσή της για λόγους σαφήνειας.

(2)

Προκειμένου να εκπληρώσει τα καθήκοντά του, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) απαιτεί πλήρεις και αξιόπιστους τριμηνιαίους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς ανά θεσμικό τομέα, οι οποίοι να περιλαμβάνουν δέσμες εθνικών στοιχείων και συγκεντρωτικά μεγέθη της ζώνης του ευρώ.

(3)

Μέρος των στοιχείων που απαιτούνται για την εκπλήρωση των στατιστικών απαιτήσεων του ΕΣΚΤ στον τομέα των τριμηνιαίων χρηματοοικονομικών λογαριασμών της ζώνης του ευρώ καταρτίζεται από αρμόδιες εθνικές αρχές εκτός των εθνικών κεντρικών τραπεζών (ΕθνΚΤ). Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (2) υποχρεώνει τα κράτη μέλη να αναλαμβάνουν μόνα τους την οργάνωση στον τομέα της στατιστικής και να συνεργάζονται πλήρως με το ΕΣΚΤ προκειμένου να διασφαλίσουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 5 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

(4)

Για λόγους συνέπειας, οι υποχρεώσεις που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στον τομέα των τριμηνιαίων χρηματοοικονομικών λογαριασμών θα πρέπει να βασίζονται στα στατιστικά πρότυπα της Ένωσης, τα οποία καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (3) (εφεξής το «ΕΣΛ 2010»).

(5)

Θα πρέπει να παρέχονται εγκαίρως συμπληρωματικά στοιχεία για τους τριμηνιαίους εθνικούς χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς προκειμένου να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση ολοκληρωμένου συνόλου τριμηνιαίων χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών της ζώνης του ευρώ, κατάλληλων για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής.

(6)

Οι τριμηνιαίοι εθνικοί χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί χρησιμοποιούνται επίσης ολοένα και περισσότερο για άλλους σκοπούς, όπως για τη μακροπροληπτική ανάλυση και την παρακολούθηση των υπερβολικών ανισορροπιών. Η δημοσίευση από την ΕΚΤ των σχετικών μεγεθών της ζώνης του ευρώ, τα οποία θα καταρτίζονται με βάση την παρούσα κατευθυντήρια γραμμή και τα εθνικά στατιστικά στοιχεία που συλλέγονται στο πλαίσιο αυτό, θα εξυπηρετεί τις εν λόγω δραστηριότητες, καθώς και άλλες δραστηριότητες στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας και της έρευνας.

(7)

Για την καλύτερη κατανόηση των διασυνδέσεων μεταξύ των θεσμικών τομέων, οι τριμηνιαίοι εθνικοί χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί θα πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες για τους τομείς των αντισυμβαλλομένων (αναφερόμενες και ως πληροφορίες «από ποιον σε ποιον») όσον αφορά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και τα στοιχεία του παθητικού.

(8)

Για την καλύτερη κατανόηση των επιπτώσεων των αναπροσαρμογών στους ισολογισμούς, θα πρέπει στην πλήρη δέσμη στοιχείων των τριμηνιαίων εθνικών χρηματοοικονομικών λογαριασμών οι αποκαλούμενες «άλλες ροές» να αναλύονται σε «αναπροσαρμογές» και «λοιπές μεταβολές του όγκου».

(9)

Η ΕΚΤ θα συνεχίσει, σε συνεργασία με τις ΕθνΚΤ, να μεριμνά για την ενίσχυση των μεθόδων και των πηγών που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση των στοιχείων των τριμηνιαίων εθνικών χρηματοοικονομικών λογαριασμών, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την καλύτερη κατανόηση της σχέσης μεταξύ των στοιχείων που διαβιβάζονται στην ΕΚΤ με βάση τις διάφορες νομικές πράξεις της ΕΚΤ.

(10)

Η αξιολόγηση της ποιότητας των τριμηνιαίων χρηματοοικονομικών λογαριασμών της ζώνης του ευρώ κατά θεσμικό τομέα θα πρέπει να διενεργείται με βάση το Πλαίσιο Ποιότητας Στατιστικών Στοιχείων της ΕΚΤ («ECB Statistics Quality Framework») (4). Οι ΕθνΚΤ, σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες αρχές, κατά περίπτωση, θα πρέπει επίσης να αξιολογούν την ποιότητα των στοιχείων που παρέχουν στην ΕΚΤ.

(11)

Σύμφωνα με το άρθρο 3α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 και τη δημόσια δέσμευση του ΕΣΚΤ σχετικά με την κατάρτιση ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων (5), η ανάπτυξη, η παραγωγή και η διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών από το ΕΣΚΤ διέπονται από τις αρχές της αμεροληψίας, της αντικειμενικότητας, της επαγγελματικής ανεξαρτησίας, της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας, του στατιστικού απορρήτου, της ελαχιστοποίησης του φόρτου εργασίας που συνεπάγεται η παροχή στοιχείων και της υψηλής ποιότητας των αποτελεσμάτων.

(12)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98, η διαβίβαση εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών εντός του ΕΣΚΤ μπορεί να λαμβάνει χώρα στην έκταση και το επίπεδο λεπτομέρειας που απαιτούνται για την άσκηση των αναφερόμενων στη Συνθήκη καθηκόντων του ΕΣΚΤ. Στις περιπτώσεις που στατιστικές πληροφορίες χαρακτηριζόμενες ως εμπιστευτικές προέρχονται από αρμόδιες αρχές εκτός των ΕθνΚΤ, οι εν λόγω εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από την ΕΚΤ σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98.

(13)

Είναι απαραίτητη η θέσπιση διαδικασίας για την αποτελεσματική διενέργεια τεχνικών τροποποιήσεων στα παραρτήματα της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν μεταβάλλουν το υφιστάμενο εννοιολογικό πλαίσιο και δεν επηρεάζουν τον φόρτο εργασίας που συνεπάγεται η παροχή στοιχείων. Κατά την εφαρμογή της εν λόγω διαδικασίας θα λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις της επιτροπής στατιστικής του ΕΣΚΤ. Οι ΕθνΚΤ μπορούν μέσω της επιτροπής στατιστικής να υποβάλλουν προτάσεις για τη διενέργεια των ανωτέρω τεχνικών τροποποιήσεων στα παραρτήματα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής νοούνται ως:

1)   «ζώνη του ευρώ»: η επικράτεια των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ, η ΕΚΤ και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας·

2)   «κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ»: κράτος μέλος με νόμισμα το ευρώ·

3)   «εθνικά στοιχεία»: τα στοιχεία που αντιστοιχούν σε όλα τα πεδία των πινάκων 1 έως 9 του παραρτήματος I·

4)   «συμπληρωματικά στοιχεία»: τα στοιχεία που αντιστοιχούν στα πεδία που εμφανίζονται με μαύρο χρώμα στους πίνακες 1, 2, 4 και 5 του παραρτήματος I·

5)   «τρίμηνο αναφοράς»: η τελευταία τριμηνιαία παρατήρηση των παρεχόμενων χρονοσειρών.

Άρθρο 2

Υποχρεώσεις των ΕθνΚΤ για την παροχή στατιστικών στοιχείων

1.   Οι ΕθνΚΤ παρέχουν στην ΕΚΤ τα στοιχεία που καθορίζονται στο παράρτημα I, ανά ημερολογιακό τρίμηνο, από τον Σεπτέμβριο του 2014. Τα στοιχεία συνάδουν με τις αρχές και τους ορισμούς του ΕΣΛ 2010.

2.   Οι απαιτήσεις παροχής «συμπληρωματικών στοιχείων» καλύπτουν τις συναλλαγές και τα αποθέματα της χρονικής περιόδου που εκτείνεται από το τελευταίο τρίμηνο του 2012 έως το τρίμηνο αναφοράς. Τα εν λόγω συμπληρωματικά στοιχεία παρέχονται με βάση τις βέλτιστες εκτιμήσεις, τα δε απαιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία που καθορίζονται στις στήλες «H», «H.1» και «H.2» των πινάκων 1, 2, 4 και 5 του παραρτήματος I (συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν τον τομέα της γενικής κυβέρνησης και τους υποτομείς του) παρέχονται προαιρετικά.

3.   Οι απαιτήσεις παροχής των «εθνικών στοιχείων» που καθορίζονται στους πίνακες 1 έως 5 του παραρτήματος I περιλαμβάνουν:

α)

στοιχεία για τις συναλλαγές, τα αποθέματα και τις λοιπές μεταβολές του όγκου (συναλλαγές και αποθέματα μόνον για τη σειρά 33 του πίνακα 2 «καθαρές χρηματοοικονομικές συναλλαγές / καθαρή χρηματοοικονομική θέση»), για τη χρονική περίοδο από το τελευταίο τρίμηνο του 2012 έως το τρίμηνο αναφοράς· και

β)

στοιχεία για τις συναλλαγές και τα αποθέματα για τη χρονική περίοδο από το πρώτο τρίμηνο του 1999 έως το τρίτο τρίμηνο του 2012. Τα εν λόγω στοιχεία παρέχονται με βάση τις βέλτιστες εκτιμήσεις, τα δε στοιχεία που καθορίζονται στις στήλες «Ι» και «K» των πινάκων 1 και 2 του παραρτήματος I (ανάλυση σε νοικοκυριά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά) παρέχονται προαιρετικά.

4.   Οι απαιτήσεις παροχής των «εθνικών στοιχείων» που καθορίζονται στους πίνακες 6 έως 9 του παραρτήματος I περιλαμβάνουν στοιχεία για τις συναλλαγές, τα αποθέματα και τις λοιπές μεταβολές του όγκου για τη χρονική περίοδο από το τέταρτο τρίμηνο του 2013 έως το τρίμηνο αναφοράς.

5.   Οι τομείς αντισυμβαλλομένων «ζώνη του ευρώ πλην εσωτερικού» και «κάτοικοι εκτός ζώνης ευρώ» που καθορίζονται στις σειρές 12 έως 21 των πινάκων 3 έως 9 του παραρτήματος I προσαρμόζονται καταλλήλως, ώστε να αντανακλούν τη σύνθεση της ζώνης του ευρώ κατά την ημερομηνία παροχής στοιχείων. Η εν λόγω αναπροσαρμογή λαμβάνει χώρα κάθε φορά που ένα κράτος μέλος υιοθετεί το ευρώ. Τα στοιχεία αναθεωρούνται σύμφωνα με τις διαφοροποιημένες απαιτήσεις παροχής στοιχείων που καθορίζονται στις παραγράφους 3 και 4, με βάση τις βέλτιστες εκτιμήσεις.

6.   Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 έως 5, οι ΕθνΚΤ δεν υποχρεούνται:

α)

να διαβιβάσουν στοιχεία που αφορούν τρίμηνα που προηγούνται του πρώτου τριμήνου του έτους εντός του οποίου το οικείο κράτος μέλος προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

β)

να διαβιβάσουν τα στοιχεία της παραγράφου 3 στοιχείο β) πριν από τον Σεπτέμβριο του 2017·

γ)

να διαβιβάσουν τα στοιχεία της παραγράφου 4 πριν από τον Σεπτέμβριο του 2015.

7.   Οι απαιτήσεις παροχής στοιχείων που ορίζονται στις παραγράφους 3 έως 5 συνοδεύονται από επεξηγήσεις σχετικά με:

α)

μεμονωμένα γεγονότα μείζονος σημασίας που παρατηρήθηκαν στο τρίμηνο αναφοράς, εφόσον το μέγεθος των εν λόγω γεγονότων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 0,2 % του τριμηνιαίου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ζώνης του ευρώ, ή εφόσον η ΕΚΤ ζητήσει τις σχετικές πληροφορίες· και

β)

τα αίτια τυχόν αναθεωρήσεων σε σύγκριση με τα τελευταία «εθνικά στοιχεία» που παρέχονται στην ΕΚΤ στο πλαίσιο της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής, εφόσον το μέγεθος των μεταβολών που υφίστανται τα στοιχεία από τις αναθεωρήσεις αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 0,2 % του τριμηνιαίου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ζώνης του ευρώ, ή εφόσον η ΕΚΤ ζητήσει τις σχετικές πληροφορίες.

Άρθρο 3

Διαβίβαση και δημοσίευση στοιχείων από την ΕΚΤ

1.   Η ΕΚΤ διαβιβάζει στις ΕθνΚΤ τα συγκεντρωτικά μεγέθη της ζώνης του ευρώ που δημοσιεύει, καθώς και τα «εθνικά στοιχεία» που συλλέγονται βάσει του άρθρου 2, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του εν λόγω άρθρου.

2.   Η ΕΚΤ δημοσιεύει τα συγκεντρωτικά μεγέθη της ζώνης του ευρώ που καταρτίζει, καθώς και τα «εθνικά στοιχεία» που συλλέγονται βάσει του άρθρου 2, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του εν λόγω άρθρου, και τα οποία θεωρεί σχετικά η επιτροπή στατιστικής, εκτός από τα στοιχεία που αφορούν τα πεδία των σειρών 12 έως 21 των πινάκων 3 έως 9 του παραρτήματος I (τα οποία αναφέρονται στους τομείς αντισυμβαλλομένων «ζώνη του ευρώ πλην εσωτερικού» και «κάτοικοι εκτός ζώνης ευρώ»).

3.   Η δημοσίευση των «εθνικών στοιχείων» υπόκειται στις ακόλουθες διατάξεις:

α)

τα «εθνικά στοιχεία» δεν δημοσιεύονται πριν από την παρέλευση επτά ημερών από τις προθεσμίες διαβίβασης του άρθρου 4· και

β)

τα «εθνικά στοιχεία» που αφορούν τον τομέα της γενικής κυβέρνησης δεν δημοσιεύονται τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο κάθε έτους πριν από τη δημοσίευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των στοιχείων του πραγματικού δημοσίου ελλείμματος και χρέους κατ’ εφαρμογή του πρωτοκόλλου σχετικά με τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 479/2009 του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2009, για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου σχετικά με τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (6), όπως τροποποιήθηκε· και

γ)

τα «εθνικά στοιχεία» του άρθρου 2 παράγραφος 3 στοιχείο β) δημοσιεύονται συνοδευόμενα από πληροφορίες με τις οποίες επισημαίνεται ότι πρόκειται για προσωρινά και/ή κατ’ εκτίμηση στοιχεία, κατά περίπτωση. Η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλα «εθνικά στοιχεία» που συλλέγονται βάσει του άρθρου 2, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος της ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων.

Άρθρο 4

Προθεσμίες

1.   Τα «συμπληρωματικά στοιχεία» του άρθρου 2 παράγραφος 2 παρέχονται στην ΕΚΤ εντός χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τις 85 ημερολογιακές ημέρες από το τέλος του τριμήνου αναφοράς. Αρχής γενομένης με την πρώτη διαβίβαση στοιχείων το 2017, τα «συμπληρωματικά στοιχεία» παρέχονται στην ΕΚΤ εντός χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τις 82 ημερολογιακές ημέρες από το τέλος του τριμήνου αναφοράς.

2.   Τα «εθνικά στοιχεία» του άρθρου 2 παράγραφοι 3 έως 5 και τα επεξηγηματικά μεταδεδομένα του άρθρου 2 παράγραφος 7 παρέχονται στην ΕΚΤ εντός χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τις 100 ημερολογιακές ημέρες από το τέλος του τριμήνου αναφοράς. Αρχής γενομένης με την πρώτη διαβίβαση στοιχείων το 2017, τα «εθνικά στοιχεία» και τα συνδεόμενα με αυτά μεταδεδομένα παρέχονται στην ΕΚΤ εντός χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τις 97 ημερολογιακές ημέρες από το τέλος του τριμήνου αναφοράς.

3.   Τα στοιχεία του άρθρου 3 παράγραφος 1 διαβιβάζονται από την ΕΚΤ στις ΕθνΚΤ το αργότερο την εργάσιμη για την ΕΚΤ ημέρα που έπεται της ημέρας δημοσίευσης των στοιχείων από την τελευταία.

Άρθρο 5

Συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές

1.   Όταν οι πηγές μέρους ή του συνόλου των στοιχείων και πληροφοριών του άρθρου 2 εμπίπτουν στην αρμοδιότητα εθνικών αρχών εκτός των ΕθνΚΤ, οι ΕθνΚΤ μεριμνούν για τη δημιουργία μόνιμων ρυθμίσεων συνεργασίας με τις εν λόγω αρχές διασφαλίζοντας ότι η διαβίβαση στοιχείων ανταποκρίνεται στα πρότυπα και τις απαιτήσεις της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής, εκτός εάν αυτό έχει ήδη επιτευχθεί με βάση την υφιστάμενη εθνική νομοθεσία.

2.   Όταν, στο πλαίσιο της ανωτέρω συνεργασίας ορισμένη ΕθνΚΤ αδυνατεί να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των άρθρων 2 και 4 για το λόγο ότι η αρμόδια εθνική αρχή δεν της παρείχε τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες, η ΕΚΤ και η ΕθνΚΤ εξετάζουν το ζήτημα από κοινού με την εν λόγω εθνική αρχή προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες καθίστανται εγκαίρως διαθέσιμες.

Άρθρο 6

Πρότυπο διαβίβασης

Οι απαιτούμενες στατιστικές πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες στην ΕΚΤ υπό μορφή που πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος II. Η εν λόγω ρύθμιση δεν εμποδίζει τη χρήση άλλου μέσου διαβίβασης στατιστικών πληροφοριών στην ΕΚΤ, το οποίο έχει συμφωνηθεί ως εφεδρική λύση μεταξύ της ΕΚΤ και ορισμένης ΕθνΚΤ.

Άρθρο 7

Ποιότητα

1.   Η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ ελέγχουν την ποιότητα των στοιχείων που παρέχονται στην ΕΚΤ και μεριμνούν για την αναβάθμισή της.

2.   Η εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΤ υποβάλλει ετησίως έκθεση στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ σχετικά με την ποιότητα των τριμηνιαίων χρηματοοικονομικών λογαριασμών. Στο ελάχιστο περιεχόμενο της έκθεσης περιλαμβάνεται η κάλυψη των στοιχείων, ο βαθμός ανταπόκρισής τους στους προβλεπόμενους ορισμούς και η εμβέλεια των αναθεωρήσεων.

Άρθρο 8

Απλουστευμένη διαδικασία τροποποίησης

Η εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΤ, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις της επιτροπής στατιστικής, νομιμοποιείται να επιφέρει τεχνικές τροποποιήσεις στα παραρτήματα της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν μεταβάλλουν το υφιστάμενο εννοιολογικό πλαίσιο και δεν επηρεάζουν τον φόρτο εργασίας που συνεπάγεται η παροχή στοιχείων. Η εκτελεστική επιτροπή ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο για κάθε τέτοιου είδους τροποποίηση χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.

Άρθρο 9

Κατάργηση

Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2002/7 καταργείται από την 1η Σεπτεμβρίου 2014. Κάθε αναφορά στην καταργούμενη κατευθυντήρια γραμμή νοείται ως αναφορά στην παρούσα κατευθυντήρια γραμμή.

Άρθρο 10

Τελικές διατάξεις

1.   Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή απευθύνεται σε όλες τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος.

2.   Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή αρχίζει να παράγει αποτελέσματα την 1η Σεπτεμβρίου 2014.

Φρανκφούρτη, 25 Ιουλίου 2013.

Για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Mario DRAGHI


(1)  ΕΕ L 334 της 11.12.2002, σ. 24.

(2)  ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 8.

(3)  ΕΕ L 174 της 26.6.2013, σ. 1.

(4)  Έγγραφο διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ (www.ecb.europa.eu).

(5)  Έγγραφο διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

(6)  ΕΕ L 145 της 10.6.2009, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Περίληψη απαιτήσεων παροχής στοιχείων

Άρθρο

Περιεχόμενο

Πίνακες

Είδος στοιχείων

Περίοδος αναφοράς

Ημερομηνία πρώτης διαβίβασης

Προθεσμίες

Παρατηρήσεις

Αποθέματα

Συναλλαγές

Λοιπές μεταβολές του όγκου

2 παράγραφος 2

4 παράγραφος 1

Συμπληρωματικά στοιχεία· μόνον πεδία που εμφανίζονται με μαύρο χρώμα

Πιν. 1

Ενεργητικό

Πιν. 2

Παθητικό

Πιν. 4

Βραχυπρόθεσμα δάνεια («από ποιον σε ποιον»)

Πιν. 5

Μακροπρόθεσμα δάνεια («από ποιον σε ποιον»)

Image

Image

 

4ο τρίμηνο 2012 και εφεξής

Σεπτ. 2014

Έως τον Δεκέμβριο του 2016: t + 85

Από τον Μάρτιο του 2017 και εφεξής: t + 82

Βέλτιστες εκτιμήσεις

Προαιρετικά τα πεδία που εμφανίζονται με μαύρο χρώμα στις στήλες H, H.1 και H.2

2 παράγραφος 3 στοιχείο α)

2 παράγραφος 5

3 παράγραφος 2

3 παράγραφος 3 στοιχεί

αα), β)

4 παράγραφος 2

Εθνικά στοιχεία· όλα τα πεδία

Πιν. 1

Ενεργητικό

Πιν. 2

Παθητικό

Πιν. 3

Καταθέσεις («από ποιον σε ποιον»)

Πιν. 4

Βραχυπρόθεσμα δάνεια («από ποιον σε ποιον»)

Πιν. 5

Μακροπρόθεσμα δάνεια («από ποιον σε ποιον»)

Image

Image

Image

4ο τρίμηνο 2012 και εφεξής

Σεπτ. 2014

Έως τον Δεκέμβριο του 2016: t + 100

Από τον Μάρτιο του 2017 και εφεξής: t + 97

Συνοδεύονται από μεταδεδομένα

Τα στοιχεία των σειρών 12 έως 21 των πινάκων 3 έως 5 προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τη σύνθεση της ζώνης του ευρώ· βέλτιστες εκτιμήσεις

Τα στοιχεία των σειρών 12 έως 21 των πινάκων 3 έως 5 δεν δημοσιεύονται

2 παράγραφος 3 στοιχείς

β)

2 παράγραφος 5

3 παράγραφος 2

3 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

4 παράγραφος 2

Εθνικά στοιχεία· όλα τα πεδία

Πιν. 1

Ενεργητικό

Πιν. 2

Παθητικό

Πιν. 3

Καταθέσεις («από ποιον σε ποιον»)

Πιν. 4

Βραχυπρόθεσμα δάνεια («από ποιον σε ποιον»)

Πιν. 5

Μακροπρόθεσμα δάνεια («από ποιον σε ποιον»)

Image

Image

 

1ο τρίμηνο 1999 έως 3ο τρίμηνο 2012

Σεπτ. 2017

Έως τον Δεκέμβριο του 2016: t + 100

Από τον Μάρτιο του 2017 και εφεξής: t + 97

Βέλτιστες εκτιμήσεις

Προαιρετικά οι στήλες Ι και K των πινάκων 1 και 2

Συνοδεύονται από μεταδεδομένα

Τα στοιχεία των σειρών 12 έως 21 των πινάκων 3 έως 5 προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τη σύνθεση της ζώνης του ευρώ· βέλτιστες εκτιμήσεις

Τα στοιχεία των σειρών 12 έως 21 των πινάκων 3 έως 5 δεν δημοσιεύονται

2 παράγραφος 4

2 παράγραφος 5

3 παράγραφος 2

3 παράγραφος 3 στοιχεί

αα) β)

4 παράγραφος 2

Εθνικά στοιχεία· όλα τα πεδία

Πιν. 6

Βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα («από ποιον σε ποιον»)

Πιν. 7

Μακροπρόθεσμα χρεόγραφα («από ποιον σε ποιον»)

Πιν. 8

Εισηγμένες μετοχές («από ποιον σε ποιον»)

Πιν. 9

Μετοχές/μερίδια επενδυτικών οργανισμών (*Στον παρόντα κανονισμό ο όρος «επενδυτικός οργανισμός» (investment fund) αντιστοιχεί στον όρο «εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου» του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.) («από ποιον σε ποιον»)

Image

Image

Image

4ο τρίμηνο 2013 και εφεξής

Σεπτ. 2015

Έως τον Δεκέμβριο του 2016: t + 100

Από τον Μάρτιο του 2017 και εφεξής: t + 97

Συνοδεύονται από μεταδεδομένα

Τα στοιχεία των σειρών 12 έως 21 προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τη σύνθεση της ζώνης του ευρώ· βέλτιστες εκτιμήσεις

Τα δεδομένα των σειρών 12 έως 21 των πινάκων 3 έως 5 δεν δημοσιεύονται


Πίνακας 1

Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού  (1), (2)

 

 

 

A

B

Γ

Δ

E

ΣΤ

Ζ

H

H.1

H.2

Θ

Ι

K

Λ

Τομέας πιστωτή

Χρηματοοικονομικό μέσο

 

Σύνολο

(S.1)

Κάτοικοι

Αλλοδαπή

(S.2)

Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες

(S.11)

ΝΧΙ (3)

(S.121+…+S.123)

Επενδυτικοί οργανισμοί (6) πλην των ΑΚΧΑ (4)

(S.124)

Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

(S.125+…+S.127)

Ασφαλιστικές εταιρείες

(S.128)

Συνταξιοδοτικά ταμεία

(S.129)

Γενική κυβέρνηση

Νοικοκυριά και ΜΚΙΕΝ (5)

Σύνολο

(S.13)

Κεντρική κυβέρνηση

(S.1311)

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

(S.1314)

Σύνολο

(S14+S15)

Νοικοκυριά

(S.14)

ΜΚΙΕΝ (5)

(S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Σύνολο ενεργητικού (F)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Νομισματικός χρυσός και ΕΤΔ (F.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Νομισματικός χρυσός (F.11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (F.12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Μετρητά και καταθέσεις (F.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Μετρητά (F.21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Καταθέσεις (F.22+F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Μεταβιβάσιμες καταθέσεις (F.22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Λοιπές καταθέσεις (F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Χρεόγραφα (F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα (F.31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Μακροπρόθεσμα χρεόγραφα (F.32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Δάνεια (F.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Βραχυπρόθεσμα δάνεια (F.41)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Μακροπρόθεσμα δάνεια (F.42)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Συμμετοχικοί τίτλοι και μετοχές/μερίδια επενδυτικών οργανισμών (F.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Συμμετοχικοί τίτλοι (F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Εισηγμένες μετοχές (F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Μη εισηγμένες μετοχές και λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι (F.512+F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Μη εισηγμένες μετοχές (F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι (F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Μετοχές/μερίδια επενδυτικών οργανισμών (F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Μετοχές/μερίδια ΑΚΧΑ (F.521)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Μετοχές/μερίδια επενδυτικών οργανισμών πλην των ΑΚΧΑ (F.522)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Ασφαλιστικά συστήματα, συνταξιοδοτικά συστήματα και συστήματα τυποποιημένων εγγυήσεων (F.6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Τεχνικά αποθεματικά ασφαλίσεων κατά ζημιών (F. 61) και προβλέψεις για καταπτώσεις τυποποιημένων εγγυήσεων (F.66)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Δικαιώματα ασφαλίσεων ζωής και προσόδων (F.62)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Συνταξιοδοτικά δικαιώματα (F.63), απαιτήσεις συνταξιοδοτικών ταμείων από διευθυντές συνταξιοδοτικών συστημάτων (F.64), δικαιώματα μη συνταξιοδοτικών παροχών (F.65)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Χρηματοοικονομικά παράγωγα και μετοχικά δικαιώματα προαίρεσης που χορηγούνται σε μισθωτούς (F.7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Λοιποί εισπρακτέοι λογαριασμοί (F.8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Εμπορικές πιστώσεις και προκαταβολές (F.81)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Λοιποί εισπρακτέοι λογαριασμοί, εκτός από εμπορικές πιστώσεις και προκαταβολές (F.89)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Πίνακας 2

Στοιχεία του παθητικού  (9), (10)

 

 

 

A

B

Γ

Δ

E

ΣΤ

Ζ

H

H.1

H.2

Θ

Ι

K

Λ

Τομέας οφειλέτη

Χρηματοοικονομικό μέσο

 

Σύνολο

(S.1)

Κάτοικοι

Αλλοδαπή

(S.2)

Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες

(S.11)

ΝΧΙ (11)

(S.121+…+S.123)

Επενδυτικοί οργανισμοί πλην των ΑΚΧΑ (12)

(S.124)

Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

(S.125+...+S.127)

Ασφαλιστικές εταιρείες

(S.128)

Συνταξιοδοτικά ταμεία

(S.129)

Γενική κυβέρνηση

Νοικοκυριά και ΜΚΙΕΝ (13)

Σύνολο

(S.13)

Κεντρική κυβέρνηση

(S.1311)

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

(S.1314)

Σύνολο

(S14+S15)

Νοικοκυριά

(S.14)

ΜΚΙΕΝ (13)

(S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Σύνολο παθητικού (F)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Νομισματικός χρυσός και ΕΤΔ (F.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Νομισματικός χρυσός (F.11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (F.12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Μετρητά και καταθέσεις (F.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Μετρητά (F.21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Καταθέσεις (F.22+F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Μεταβιβάσιμες καταθέσεις (F.22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Λοιπές καταθέσεις (F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Χρεόγραφα (F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα (F.31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Μακροπρόθεσμα χρεόγραφα (F.32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Δάνεια (F.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Βραχυπρόθεσμα δάνεια (F.41)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Μακροπρόθεσμα δάνεια (F.42)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Συμμετοχικοί τίτλοι και μετοχές/μερίδια επενδυτικών οργανισμών (F.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Συμμετοχικοί τίτλοι (F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Εισηγμένες μετοχές (F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Μη εισηγμένες μετοχές και λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι (F.512+F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Μη εισηγμένες μετοχές (F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι (F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Μετοχές/μερίδια επενδυτικών οργανισμών (F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Μετοχές/μερίδια ΑΚΧΑ (F.521)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Μετοχές/μερίδια επενδυτικών οργανισμών πλην των ΑΚΧΑ (F.522)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Ασφαλιστικά συστήματα, συνταξιοδοτικά συστήματα και συστήματα τυποποιημένων εγγυήσεων (F.6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Τεχνικά αποθεματικά ασφαλίσεων κατά ζημιών (F. 61) και προβλέψεις για καταπτώσεις τυποποιημένων εγγυήσεων (F.66)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Δικαιώματα ασφαλίσεων ζωής και προσόδων (F.62)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Συνταξιοδοτικά δικαιώματα (F.63), απαιτήσεις συνταξιοδοτικών ταμείων από διευθυντές συνταξιοδοτικών συστημάτων (F.64), δικαιώματα μη συνταξιοδοτικών παροχών (F.65)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Χρηματοοικονομικά παράγωγα και μετοχικά δικαιώματα προαίρεσης που χορηγούνται σε μισθωτούς (F.7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Λοιποί πληρωτέοι λογαριασμοί (F.8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Εμπορικές πιστώσεις και προκαταβολές (F.81)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Λοιποί πληρωτέοι λογαριασμοί, εκτός από εμπορικές πιστώσεις και προκαταβολές (F.89)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Καθαρές χρηματοοικονομικές συναλλαγές/καθαρή χρηματοοικονομική θέση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Πίνακας 3

Καταθέσεις (F.22+F.29) (14), (15)

 

 

 

A

B

Γ

Τομέας οφειλέτη

Τομέας πιστωτή

 

Κάτοικοι

 

Σύνολο

(S.1) (15)

ΝΧΙ (16)

(S.121+...+S.123)

Γενική κυβέρνηση

(S.13)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Σύνολο (S.1)

 

 

 

 

2

Κάτοικοι

Σύνολο (S.1)

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

4

S.121+...+S.123

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

6

S.125+S.126+S.127

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

11

Μη κάτοικοι

Σύνολο (S.2)

 

 

 

 

12

Ζώνη του ευρώ πλην εσωτερικού

Σύνολο (S.1)

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

14

S.121+...+S.123

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

16

S.125+S.126+S.127

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

21

Κάτοικοι εκτός ζώνης ευρώ

 

 

 

 


Πίνακας 4

Βραχυπρόθεσμα δάνεια (F.41) (17)

 

 

 

A

B

Γ

Δ

E

ΣΤ

Ζ

H

H.1

Θ

Τομέας πιστωτή

Τομέας οφειλέτη

 

Κάτοικοι

 

Σύνολο

Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες

(S.11)

ΝΧΙ (18)

(S.121+...+S.123)

Επενδυτικοί οργανισμοί πλην των ΑΚΧΑ (19)

(S.124)

Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

(S.125+...+S.127)

Ασφαλιστικές εταιρείες

(S.128)

Συνταξιοδοτικά ταμεία

(S.129)

Γενική κυβέρνηση

Νοικοκυριά και ΜΚΙΕΝ (20)

(S.14+S.15)

Σύνολο

(S.13)

Κεντρική κυβέρνηση

(S.1311)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Σύνολο (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Κάτοικοι

Σύνολο (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+...+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Μη κάτοικοι

Σύνολο (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ζώνη του ευρώ πλην εσωτερικού

Σύνολο (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+...+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Κάτοικοι εκτός ζώνης ευρώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Πίνακας 5

Μακροπρόθεσμα δάνεια (F.42)  (21)

 

 

 

A

B

Γ

Δ

E

ΣΤ

Ζ

H

H.1

Θ

Τομέας πιστωτή

Τομέας οφειλέτη

 

Κάτοικοι

 

Σύνολο

Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες

(S.11)

ΝΧΙ (22)

(S.121+…+S.123)

Επενδυτικοί οργανισμοί πλην των ΑΚΧΑ (23)

(S.124)

Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

(S.125+…+S.127)

Ασφαλιστικές εταιρείες

(S.128)

Συνταξιοδοτικά ταμεία

(S.129)

Γενική κυβέρνηση

Νοικοκυριά και ΜΚΙΕΝ (24)

(S.14+S.15)

Σύνολο

(S.13)

Κεντρική κυβέρνηση

(S.1311)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Σύνολο (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Κάτοικοι

Σύνολο (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+...+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Μη κάτοικοι

Σύνολο (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ζώνη του ευρώ πλην εσωτερικού

Σύνολο (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+...+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Κάτοικοι εκτός ζώνης ευρώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Πίνακας 6

Βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα (F.31)  (25)

 

 

 

A

B

Γ

Δ

E

ΣΤ

Ζ

H

Θ

Τομέας πιστωτή

Τομέας οφειλέτη

 

Κάτοικοι

 

Σύνολο

Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες

(S.11)

ΝΧΙ (26)

(S.121+...+S.123)

Επενδυτικοί οργανισμοί πλην των ΑΚΧΑ (27)

(S.124)

Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

(S.125+...+S.127)

Ασφαλιστικές εταιρείες

(S.128)

Συνταξιοδοτικά ταμεία

(S.129)

Γενική κυβέρνηση

(S.13)

Νοικοκυριά και ΜΚΙΕΝ (28)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Σύνολο (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Κάτοικοι

Σύνολο (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Μη κάτοικοι

Σύνολο (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ζώνη του ευρώ πλην εσωτερικού

Σύνολο (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Κάτοικοι εκτός ζώνης ευρώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Πίνακας 7

Μακροπρόθεσμα χρεόγραφα (F.32)  (29)

 

 

 

A

B

Γ

Δ

E

ΣΤ

Ζ

H

Θ

Τομέας πιστωτή

Τομέας οφειλέτη

 

Κάτοικοι

 

Σύνολο

Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες

(S.11)

ΝΧΙ (30)

(S.121+…+S.123)

Επενδυτικοί οργανισμοί πλην των ΑΚΧΑ (31)

(S.124)

Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

(S.125+…+S.127)

Ασφαλιστικές εταιρείες

(S.128)

Συνταξιοδοτικά ταμεία

(S.129)

Γενική κυβέρνηση

(S.13)

Νοικοκυριά και ΜΚΙΕΝ (32)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Σύνολο (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Κάτοικοι

Σύνολο (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Μη κάτοικοι

Σύνολο (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ζώνη του ευρώ πλην εσωτερικού

Σύνολο (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Κάτοικοι εκτός ζώνης ευρώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Πίνακας 8

Εισηγμένες μετοχές (F.511)  (33)

 

 

 

A

B

Γ

Δ

E

ΣΤ

Ζ

H

Θ

Τομέας πιστωτή

Τομέας οφειλέτη

 

Κάτοικοι

 

Σύνολο

Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες

(S.11)

ΝΧΙ (34)

(S.121+...+S.123)

Επενδυτικοί οργανισμοί πλην των ΑΚΧΑ (35)

(S.124)

Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

(S.125+...+S.127)

Ασφαλιστικές εταιρείες

(S.128)

Συνταξιοδοτικά ταμεία

(S.129)

Γενική κυβέρνηση

(S.13)

Νοικοκυριά και ΜΚΙΕΝ (36)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Σύνολο (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Κάτοικοι

Σύνολο (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+...+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Μη κάτοικοι

Σύνολο (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ζώνη του ευρώ πλην εσωτερικού

Σύνολο (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+...+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Κάτοικοι εκτός ζώνης ευρώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Πίνακας 9

Μετοχές ή μερίδια επενδυτικών οργανισμών (F.52)  (37)

 

 

 

A

B

Γ

Δ

E

ΣΤ

Ζ

H

Θ

Τομέας πιστωτή

Τομέας οφειλέτη

 

Κάτοικοι

 

Σύνολο

Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες

(S.11)

ΝΧΙ (38)

(S.121+...+S.123)

Επενδυτικοί οργανισμοί πλην των ΑΚΧΑ (39)

(S.124)

Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

(S.125+...+S.127)

Ασφαλιστικές εταιρείες

(S.128)

Συνταξιοδοτικά ταμεία

(S.129)

Γενική κυβέρνηση

(S.13)

Νοικοκυριά και ΜΚΙΕΝ (40)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Σύνολο (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Κάτοικοι

Σύνολο (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+...+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Μη κάτοικοι

Σύνολο (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ζώνη του ευρώ πλην εσωτερικού

Σύνολο (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+...+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Κάτοικοι εκτός ζώνης ευρώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Τα στοιχεία που απαιτούνται για τα αποθέματα, τις συναλλαγές και τις λοιπές μεταβολές του όγκου είναι ταυτόσημα, εξαιρουμένων των στοιχείων για τον νομισματικό χρυσό (F.11) ως στοιχείο του ενεργητικού της αλλοδαπής, τα οποία απαιτούνται μόνο για τις συναλλαγές και τις λοιπές μεταβολές του όγκου.

(2)  Για την ταξινόμηση των θεσμικών τομέων (κεφάλαιο 2 του ΕΣΛ 2010) και των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, των λοιπών μεταβολών του όγκου και των ισολογισμών (κεφάλαια 5, 6 και 7 του ΕΣΛ 2010) χρησιμοποιούνται οι κωδικοί του ΕΣΛ 2010.

(3)  Νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα () (ΝΧΙ, S.121+S.122+S.123).

(4)  Αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς () (ΑΚΧΑ, S.123).

(5)  Μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ, S.15).

(6)  Στον παρόντα κανονισμό ο όρος «επενδυτικός οργανισμός» (investment fund) αντιστοιχεί στον όρο «εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου» του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(7)  Στον παρόντα κανονισμό ο όρος «νομισματικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα» (monetary financial institution) αντιστοιχεί στον όρο «νομισματικός χρηματοοικονομικός οργανισμός» του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(8)  Στον παρόντα κανονισμό ο όρος «αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς» (money market funds) αντιστοιχεί στον όρο «εταιρείες διαχείρισης διαθεσίμων» του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(9)  Οι απαιτήσεις παροχής στοιχείων για τα αποθέματα, τις συναλλαγές και τις λοιπές μεταβολές του όγκου είναι ταυτόσημες, εξαιρουμένων των στοιχείων για το νομισματικό χρυσό (F.11) ως στοιχείο του ενεργητικού της αλλοδαπής, τα οποία απαιτούνται μόνο για τις συναλλαγές και τις λοιπές μεταβολές του όγκου.

(10)  Για την ταξινόμηση των θεσμικών τομέων (κεφάλαιο 2 του ΕΣΛ 2010) και των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, των λοιπών μεταβολών του όγκου και των ισολογισμών (κεφάλαια 5, 6 και 7 του ΕΣΛ 2010) χρησιμοποιούνται οι κωδικοί του ΕΣΛ 2010.

(11)  Νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΝΧΙ, S.121+S.122+S.123).

(12)  Αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ, S.123).

(13)  Μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ, S.15).

(14)  Οι απαιτήσεις παροχής στοιχείων για τα αποθέματα, τις συναλλαγές και τις λοιπές μεταβολές του όγκου είναι ταυτόσημες.

(15)  Σύμφωνα με το ΕΣΛ 2010 (παράγραφος 5.79) οι καταθέσεις είναι συμβάσεις οι οποίες προσφέρονται από εταιρείες που δέχονται καταθέσεις (δηλ. S.121 και S.122) και, σε ορισμένες περιπτώσεις, από την κεντρική κυβέρνηση. Επιπροσθέτως, η παράγραφος 5.86 ορίζει ειδικότερα ότι εξοφλητέες πληρωμές κερδών και βραχυπρόθεσμες συμφωνίες επαναγοράς που αποτελούν στοιχεία του παθητικού των ΝΧΙ (δηλ. S.121, S.122 και S.123) περιλαμβάνονται στις καταθέσεις.

(16)  Νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΝΧΙ, S.121+S.122+S.123).

(17)  Οι απαιτήσεις παροχής στοιχείων για τα αποθέματα, τις συναλλαγές και τις λοιπές μεταβολές του όγκου είναι ταυτόσημες.

(18)  Νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΝΧΙ, S.121+S.122+S.123). Σύμφωνα με το ΕΣΛ 2010 (παράγραφος 5.118) τα βραχυπρόθεσμα δάνεια που χορηγούνται σε εταιρείες που δέχονται καταθέσεις (S.121+S.122) ταξινομούνται ως καταθέσεις (F.22 or F.29).

(19)  Αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ, S.123).

(20)  Μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ, S.15).

(21)  Οι απαιτήσεις παροχής στοιχείων για τα αποθέματα, τις συναλλαγές και τις λοιπές μεταβολές του όγκου είναι ταυτόσημες.

(22)  Νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΝΧΙ, S.121+S.122+S.123).

(23)  Αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ, S.123).

(24)  Μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ, S.15).

(25)  Οι απαιτήσεις παροχής στοιχείων για τα αποθέματα, τις συναλλαγές και τις λοιπές μεταβολές του όγκου είναι ταυτόσημες.

(26)  Νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΝΧΙ, S.121 + S.122 + S.123).

(27)  Αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ, S.123).

(28)  Μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ, S.15).

(29)  Οι απαιτήσεις παροχής στοιχείων για τα αποθέματα, τις συναλλαγές και τις λοιπές μεταβολές του όγκου είναι ταυτόσημες.

(30)  Νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΝΧΙ, S.121 + S.122 + S.123).

(31)  Αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ, S.123).

(32)  Μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ, S.15).

(33)  Οι απαιτήσεις παροχής στοιχείων για τα αποθέματα, τις συναλλαγές και τις λοιπές μεταβολές του όγκου είναι ταυτόσημες.

(34)  Νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΝΧΙ, S.121 + S.122+S.123).

(35)  Αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ, S.123).

(36)  Μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ, S.15).

(37)  Οι απαιτήσεις παροχής στοιχείων για τα αποθέματα, τις συναλλαγές και τις λοιπές μεταβολές του όγκου είναι ταυτόσημες.

(38)  Νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΝΧΙ, S.121+S.122+S.123).

(39)  Αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ, S.123).

(40)  Μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ, S.15).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Για την ηλεκτρονική διαβίβαση των απαιτούμενων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στατιστικών πληροφοριών, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) χρησιμοποιούν τις διευκολύνσεις που τους παρέχει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), οι οποίες βασίζονται στην πληροφοριακή υποδομή του ΕΣΚΤ. Οι ανταλλαγές δεδομένων εντός του ΕΣΚΤ βασίζονται στο μορφότυπο ανταλλαγής στατιστικών στοιχείων και μεταδεδομένων (Statistical Data and Metadata eXchange). Η ρύθμιση αυτή δεν εμποδίζει τη χρήση άλλου μέσου διαβίβασης στατιστικών πληροφοριών στην ΕΚΤ που έχει συμφωνηθεί ως εφεδρική λύση.

Προκειμένου να εξασφαλίζουν την ικανοποιητική λειτουργία της διαβίβασης των στοιχείων, οι ΕθνΚΤ συμμορφώνονται με τις ακόλουθες συστάσεις:

i)

Πληρότητα: οι ΕθνΚΤ παρέχουν όλες τις απαιτούμενες κλείδες σειράς. Η μη παροχή κλειδών σειράς ή η παροχή μη καταχωρισμένων κλειδών σειράς θεωρείται ατελής παροχή στοιχείων. Σε περίπτωση παράλειψης ορισμένης παρατήρησης, η παράλειψη καταγράφεται με χρήση του αντίστοιχου κωδικού καθεστώτος παρατήρησης.

ii)

Λογιστικές ταυτότητες των στοιχείων και κανόνες χρήσης προσήμου: πριν από τη διαβίβαση των στοιχείων στην ΕΚΤ, οι ΕθνΚΤ πρέπει να εφαρμόζουν τους κανόνες επαλήθευσης.

Όταν γίνονται αναθεωρήσεις σε ένα μόνον υποσύνολο κλειδών σειράς, οι κανόνες επαλήθευσης εφαρμόζονται στο σύνολο των παρεχόμενων στοιχείων.


Top