EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013O0023

2014/2/ΕΕ: Κατευθυντήρια γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 25ης Ιουλίου 2013 , σχετικά με τη στατιστική δημοσίων οικονομικών (ΕΚΤ/2013/23)

OJ L 2, 7.1.2014, p. 12–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/09/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/2/oj

7.1.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 2/12


ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΑ ΓΡΑΜΜΉ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 25ης Ιουλίου 2013

σχετικά με τη στατιστική δημοσίων οικονομικών

(αναδιατύπωση)

(ΕΚΤ/2013/23)

(2014/2/ΕΕ)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως τα άρθρα 5.1, 5.2, 12.1 και 14.3,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 479/2009 του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2009, για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου σχετικά με τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1),

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η ουσιώδης τροποποίηση της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2009/20 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 31ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τη στατιστική δημοσίων οικονομικών (3), καθίσταται αναγκαία και, συνεπώς, θα πρέπει αυτή να αναδιατυπωθεί για λόγους σαφήνειας και διαφάνειας.

(2)

Η επικαιροποίηση του μεθοδολογικού πλαισίου, εν προκειμένω η μετάβαση από το ευρωπαϊκό σύστημα λογαριασμών (ΕΣΛ) 1995 στο ΕΣΛ 2010, το οποίο θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 549/2013, απαιτεί την προσαρμογή των στατιστικών εννοιών. Για λόγους συνέπειας, οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) στον τομέα των στατιστικών στοιχείων δημοσίων οικονομικών θα πρέπει να βασίζονται στα στατιστικά πρότυπα της Ένωσης, τα οποία ορίζονται στο ΕΣΛ 2010.

(3)

Για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) χρειάζεται στατιστικά στοιχεία δημοσίων οικονομικών για τους σκοπούς της οικονομικής και νομισματικής ανάλυσης, τα οποία να είναι πλήρη, δηλαδή να καλύπτουν όλες τις συναλλαγές, περιλαμβανομένων εκείνων στις οποίες η γενική κυβέρνηση ενεργεί ως αντιπρόσωπος των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αξιόπιστα. Οι διαδικασίες που καθορίζονται στην παρούσα κατευθυντήρια γραμμή δεν επηρεάζουν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες στο επίπεδο των κρατών μελών και της Ένωσης.

(4)

Η θέσπιση αποτελεσματικών διαδικασιών ανταλλαγής στατιστικών στοιχείων δημοσίων οικονομικών εντός του ΕΣΚΤ είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το ΕΣΚΤ λαμβάνει εγκαίρως στατιστικά στοιχεία δημοσίων οικονομικών τα οποία ικανοποιούν τις ανάγκες του και είναι συμβατά με τις προβλέψεις των εθνικών κεντρικών τραπεζών (ΕθνΚΤ) για τις ίδιες μεταβλητές, ανεξάρτητα από το εάν τα στατιστικά στοιχεία καταρτίζονται από τις ΕθνΚΤ ή τις αρμόδιες εθνικές αρχές.

(5)

Μέρος των πληροφοριών που απαιτούνται για την ικανοποίηση των στατιστικών απαιτήσεων του ΕΣΚΤ στον τομέα των στατιστικών στοιχείων δημοσίων οικονομικών καταρτίζεται από αρμόδιες εθνικές αρχές εκτός των ΕθνΚΤ. Ως εκ τούτου, η διεκπεραίωση ορισμένων από τα καθήκοντα τα οποία θεσπίζονται με την παρούσα κατευθυντήρια γραμμή απαιτούν τη συνεργασία του ΕΣΚΤ με τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (4), υποχρεώνει τα κράτη μέλη να αναλαμβάνουν μόνα τους την οργάνωση στον τομέα της στατιστικής και να συνεργάζονται πλήρως με το ΕΣΚΤ, προκειμένου να διασφαλίζουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 5 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής το «καταστατικό του ΕΣΚΤ»).

(6)

Οι προβλεπόμενες από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 479/2009 και το ΕΣΛ 2010 στατιστικές πηγές δεν ικανοποιούν τις ανάγκες του ΕΣΚΤ από άποψη κάλυψης στατιστικών στοιχείων για το δημόσιο χρέος, την προσαρμογή ελλείμματος-χρέους και τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών και του προϋπολογισμού της Ένωσης. Ως εκ τούτου, απαιτείται περαιτέρω κατάρτιση στοιχείων από τις αρμόδιες εθνικές αρχές.

(7)

Η θέσπιση διαδικασίας για την αποτελεσματική διενέργεια τεχνικών τροποποιήσεων στα παραρτήματα της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής είναι απαραίτητη, υπό την προϋπόθεση ότι οι τροποποιήσεις αυτές δεν μεταβάλλουν το βασικό εννοιολογικό πλαίσιο και δεν επηρεάζουν τον φόρτο εργασίας που συνεπάγεται η παροχή στοιχείων. Οι ΕθνΚΤ μπορούν να προτείνουν τέτοιου είδους τεχνικές τροποποιήσεις στην επιτροπή στατιστικής του ΕΣΚΤ, της οποίας η άποψη θα λαμβάνεται υπόψη κατά την εφαρμογή της εν λόγω διαδικασίας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής νοούνται ως:

1)   «κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ»: κράτος μέλος με νόμισμα το ευρώ·

2)   «στατιστικά στοιχεία δημοσίων οικονομικών (ΣΔΟ)»: στατιστικά στοιχεία για τα έσοδα, τις δαπάνες και το έλλειμμα/πλεόνασμα, για την προσαρμογή ελλείμματος-χρέους και για το δημόσιο χρέος (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα I)·

3)   «δημόσιο χρέος»: ο όρος έχει την ίδια έννοια με αυτή που του αποδίδεται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2009·

4)   «πρώτη διαβίβαση»: η τακτική διαβίβαση στατιστικών στοιχείων που διενεργείται από τις ΕθνΚΤ πριν από τις 15 Απριλίου·

5)   «δεύτερη διαβίβαση»: η τακτική διαβίβαση στατιστικών στοιχείων που διενεργείται από τις ΕθνΚΤ πριν από τις 15 Οκτωβρίου.

Άρθρο 2

Υποχρεώσεις των ΕθνΚΤ σχετικά με την παροχή στατιστικών στοιχείων

1.   Οι ΕθνΚΤ παρέχουν στατιστικά στοιχεία δημοσίων οικονομικών στην ΕΚΤ, όπως ειδικότερα ορίζεται στο παράρτημα I, με βάση το ημερολογιακό έτος. Τα εν λόγω στοιχεία συνάδουν με τις αρχές και τους ορισμούς του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2009 και του ΕΣΛ 2010, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο παράρτημα II.

2.   Οι ΕθνΚΤ παρέχουν στοιχεία σύμφωνα με τους μεθοδολογικούς ορισμούς που καθορίζονται για τους τομείς και τους υποτομείς στο παράρτημα II ενότητα 1 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής και για τις ακόλουθες κατηγορίες στην ενότητα 2 του ίδιου παραρτήματος:

α)

«στατιστικά στοιχεία για τα έσοδα, τις δαπάνες και το έλλειμμα/πλεόνασμα», τα οποία περιλαμβάνουν τα στατιστικά στοιχεία των πινάκων 1A, 1B και 1Γ του παραρτήματος I·

β)

«στατιστικά στοιχεία για την προσαρμογή ελλείμματος-χρέους», τα οποία περιλαμβάνουν τα στατιστικά στοιχεία των πινάκων 2A και 2B του παραρτήματος I·

γ)

«στατιστικά στοιχεία για το δημόσιο χρέος», τα οποία περιλαμβάνουν τα στατιστικά στοιχεία των πινάκων 3A και 3B του παραρτήματος I.

3.   Η πλήρης δέσμη στατιστικών στοιχείων περιλαμβάνει όλες τις οριζόμενες στο παράρτημα I κατηγορίες (οι οποίες καλύπτουν στατιστικά στοιχεία για τα έσοδα, τις δαπάνες, το έλλειμμα/πλεόνασμα, την προσαρμογή ελλείμματος-χρέους και το δημόσιο χρέος). Η εν λόγω δέσμη καλύπτει επίσης στατιστικά στοιχεία παρελθόντων ετών, από το 1995 έως το έτος το οποίο αφορά η διαβίβαση (έτος t – 1).

4.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, οι ΕθνΚΤ δεν υποχρεούνται να διαβιβάζουν στατιστικά στοιχεία δημοσίων οικονομικών παρελθόντων ετών για κατηγορίες που καλύπτονται από παρεκκλίσεις που συμφωνήθηκαν μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Eurostat) και κρατών μελών.

5.   Η διαβίβαση των στατιστικών στοιχείων που καθορίζονται στους πίνακες 1A έως 1Γ, 2A έως 2B και 3A έως 3B του παραρτήματος I αρχίζει τον Οκτώβριο του 2014.

6.   Τα στατιστικά στοιχεία για το έλλειμμα/πλεόνασμα, το χρέος, τα έσοδα, τις δαπάνες και το ονομαστικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ) συνοδεύονται από αιτιολογίες αναθεωρήσεων, όταν το μέγεθος της μεταβολής που προκαλείται στο έλλειμμα/πλεόνασμα από αναθεωρήσεις αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 0,3 % του ΑΕγχΠ ή όταν το μέγεθος της μεταβολής που προκαλείται στο χρέος, τα έσοδα, τις δαπάνες ή το ονομαστικό ΑΕγχΠ από αναθεωρήσεις αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 0,5 % του ΑΕγχΠ.

Άρθρο 3

Υποχρεώσεις της ΕΚΤ σχετικά με την παροχή στατιστικών στοιχείων

1.   Βάσει των στατιστικών στοιχείων που παρέχουν οι ΕθνΚΤ, η ΕΚΤ διαχειρίζεται τη «βάση δεδομένων ΣΔΟ», η οποία θα περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία τόσο της ζώνης του ευρώ και όσο και εθνικά. Η ΕΚΤ διαβιβάζει τη βάση δεδομένων ΣΔΟ στο ΕΣΚΤ.

2.   Στα εθνικά στατιστικά στοιχεία που παρέχουν, οι ΕθνΚΤ επισημαίνουν σε ποιους μπορούν να διατίθενται αυτά. Κατά τη διαβίβαση της βάσης δεδομένων ΣΔΟ η ΕΚΤ λαμβάνει υπόψη της την ανωτέρω επισήμανση.

Άρθρο 4

Προθεσμίες

1.   Δύο φορές κατ’ έτος, πριν από τις 15 Απριλίου και πριν από τις 15 Οκτωβρίου, οι ΕθνΚΤ υποβάλλουν πλήρεις δέσμες στατιστικών στοιχείων.

2.   Οι ΕθνΚΤ υποβάλλουν με δική τους πρωτοβουλία (επιμέρους) δέσμες στατιστικών στοιχείων και οποιαδήποτε άλλη στιγμή, όταν νέα σχετικά στοιχεία καθίστανται διαθέσιμα. Οι εν λόγω δέσμες μπορούν να περιέχουν εκτιμήσεις για κατηγορίες για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμα νέα στοιχεία.

3.   Η ΕΚΤ διαβιβάζει στις ΕθνΚΤ τη βάση δεδομένων ΣΔΟ τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, το αργότερο την επομένη (εργάσιμη για την ΕΚΤ) της οριστικοποίησης των σχετικών στοιχείων από την ίδια ενόψει της δημοσίευσής τους.

Άρθρο 5

Συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές

1.   Στις περιπτώσεις που μέρος ή το σύνολο των στατιστικών στοιχείων του άρθρου 2 προέρχεται από αρμόδιες εθνικές αρχές εκτός των ΕθνΚΤ, οι ΕθνΚΤ μεριμνούν για τη θέσπιση των κατάλληλων όρων συνεργασίας με τις εν λόγω αρχές, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα διαρκές σύστημα διαβίβασης στοιχείων που να ανταποκρίνεται στα πρότυπα και τις απαιτήσεις του ΕΣΚΤ, εκτός εάν το ίδιο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται ήδη με βάση την εθνική νομοθεσία.

2.   Όταν κατά την παραπάνω συνεργασία ορισμένη ΕθνΚΤ αδυνατεί να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των άρθρων 2 και 4 λόγω του ότι η αρμόδια εθνική αρχή δεν της παρείχε τις απαραίτητες πληροφορίες, η ΕΚΤ και η ΕθνΚΤ εξετάζουν με την εν λόγω αρχή τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να εξασφαλιστούν οι συγκεκριμένες πληροφορίες.

Άρθρο 6

Πρότυπο διαβίβασης

Οι απαιτούμενες στατιστικές πληροφορίες παρέχονται στην ΕΚΤ υπό μορφή που πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος III. Η εν λόγω ρύθμιση δεν αποκλείει τη χρήση άλλων μέσων διαβίβασης στατιστικών πληροφοριών στην ΕΚΤ, τα οποία συμφωνούνται ως εφεδρική λύση.

Άρθρο 7

Ποιότητα

1.   Η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ παρακολουθούν και ενισχύουν την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων που υποβάλλονται στην ΕΚΤ.

2.   Η εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΤ υποβάλλει ετησίως στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ έκθεση σχετικά με την ποιότητα των ετήσιων στατιστικών στοιχείων δημοσίων οικονομικών.

3.   Στο ελάχιστο περιεχόμενο της έκθεσης περιλαμβάνονται η κάλυψη των στατιστικών στοιχείων, ο βαθμός συμμόρφωσής τους με τους προβλεπόμενους ορισμούς και το μέγεθος των αναθεωρήσεων.

Άρθρο 8

Απλοποιημένη διαδικασία τροποποίησης

Η εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΤ, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις της επιτροπής στατιστικής, νομιμοποιείται να επιφέρει τεχνικές τροποποιήσεις στα παραρτήματα της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής, υπό την προϋπόθεση ότι οι τροποποιήσεις αυτές δεν μεταβάλλουν το υφιστάμενο εννοιολογικό πλαίσιο και δεν επηρεάζουν τον φόρτο εργασίας που συνεπάγεται η παροχή στοιχείων. Η εκτελεστική επιτροπή ενημερώνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση το διοικητικό συμβούλιο για κάθε τροποποίηση τέτοιου είδους.

Άρθρο 9

Κατάργηση

1.   Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2009/20 καταργείται από την 1η Σεπτεμβρίου 2014.

2.   Κάθε αναφορά στην καταργούμενη κατευθυντήρια γραμμή θεωρείται ότι γίνεται στην παρούσα κατευθυντήρια γραμμή και διαβάζεται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος IV.

Άρθρο 10

Τελικές διατάξεις

1.   Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή απευθύνεται σε όλες τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος.

2.   Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή αρχίζει να παράγει αποτελέσματα από την 1η Σεπτεμβρίου 2014.

Φρανκφούρτη, 25 Ιουλίου 2013.

Για τo διοικητικό συμβoύλιo της ΕΚΤ

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Mario DRAGHI


(1)  ΕΕ L 145 της 10.6.2009, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 174 της 26.6.2013, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 228 της 1.9.2009, σ. 25.

(4)  ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 8.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Στατιστικά στοιχεία για τα έσοδα, τις δαπάνες και το έλλειμμα/πλεόνασμα

Πίνακας 1A

Κατηγορία

Αριθμός και γραμμική σχέση

Έλλειμμα (–) ή πλεόνασμα (+)

Formula

Formula

εκ του οποίου: πρωτογενές έλλειμμα (–) ή πλεόνασμα (+)

Formula

Κεντρική κυβέρνηση

3

Κυβέρνηση ομόσπονδου κράτους

4

Τοπική αυτοδιοίκηση

5

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

6

Συνολικά έσοδα

Formula

Συνολικά τρέχοντα έσοδα

Formula

Άμεσοι φόροι

9

εκ των οποίων: πληρωτέοι από εταιρείες

10

εκ των οποίων: πληρωτέοι από νοικοκυριά

11

Έμμεσοι φόροι

12

εκ των οποίων: φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)

13

Καθαρές κοινωνικές εισφορές

14

εκ των οποίων: πραγματικές εργοδοτικές κοινωνικές εισφορές

15

εκ των οποίων: πραγματικές κοινωνικές εισφορές νοικοκυριών

16

Λοιπά τρέχοντα έσοδα

17

εκ των οποίων: εισπρακτέοι τόκοι

18

Πωλήσεις

19

Συνολικά έσοδα κεφαλαίου

20

εκ των οποίων: φόροι κεφαλαίου

21

Συνολικές δαπάνες

Formula

Συνολικές τρέχουσες δαπάνες

Formula

Τρέχουσες μεταβιβάσεις

Formula

Κοινωνικές πληρωμές

25

Πληρωτέες επιδοτήσεις

26

Λοιπές πληρωτέες τρέχουσες μεταβιβάσεις

27

Πληρωτέοι τόκοι

28

Εισόδημα εξαρτημένης εργασίας

29

εκ των οποίων: μισθοί και ημερομίσθια

30

Ενδιάμεση κατανάλωση

31

Συνολικές κεφαλαιακές δαπάνες

Formula

Επενδύσεις

33

Λοιπές καθαρές αποκτήσεις μη χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και μεταβολές των αποθεμάτων

34

Πληρωτέες κεφαλαιακές μεταβιβάσεις

35

Πληροφοριακά στοιχεία:

 

Ακαθάριστες αποταμιεύσεις

Formula

Τόκοι περιλαμβανομένων των διακανονισμών βάσει συμφωνιών ανταλλαγής και προθεσμιακών συμβάσεων επιτοκίων

37

Έλλειμμα (–) ή πλεόνασμα (+) στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ)

Formula

Έσοδα από την πώληση αδειών του παγκόσμιου συστήματος κινητών τηλεπικοινωνιών

39

Πραγματικές κοινωνικές εισφορές

Formula

Κοινωνικές παροχές εκτός από κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος

41


Πίνακας 1B

Κατηγορία

Αριθμός και γραμμική σχέση

Δαπάνες κράτους μέλους έναντι του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)

Formula

Έμμεσοι φόροι

2

Τρέχουσα διεθνής συνεργασία

3

Διάφορες τρέχουσες μεταβιβάσεις

4

εκ των οποίων: τρίτος ίδιος πόρος που βασίζεται στον ΦΠΑ

5

εκ των οποίων: τέταρτος ίδιος πόρος που βασίζεται στο ΑΕΕ

6

Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις

7

Έσοδα κράτους μέλους από τον προϋπολογισμό της ΕΕ

Formula

Επιδοτήσεις

9

Τρέχουσες μεταβιβάσεις προς τη γενική κυβέρνηση

10

Τρέχουσες μεταβιβάσεις προς μονάδες που δεν ανήκουν στη γενική κυβέρνηση

11

Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις προς τη γενική κυβέρνηση

12

Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις προς μονάδες που δεν ανήκουν στη γενική κυβέρνηση

13

Ισοζύγιο κράτους μέλους έναντι του προϋπολογισμού της ΕΕ (καθαρές εισπράξεις +, καθαρές πληρωμές –)

Formula

Πληροφοριακό στοιχείο:

 

Κόστος είσπραξης ιδίων πόρων

15


Πίνακας 1Γ

Κατηγορία

Αριθμός και γραμμική σχέση

Τελική καταναλωτική δαπάνη

Formula

Formula

Ατομική καταναλωτική δαπάνη

2

Συλλογική καταναλωτική δαπάνη

3

Κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος – αγορασμένη εμπορεύσιμη παραγωγή

4

Ανάλωση παγίου κεφαλαίου

5

Φόροι επί της παραγωγής που καταβλήθηκαν μείον επιδοτήσεις που εισπράχθηκαν

6

Καθαρό λειτουργικό πλεόνασμα

7

Πληροφοριακά στοιχεία:

 

Τελική καταναλωτική δαπάνη σε τιμές του προηγούμενου έτους

8

Δημόσιες επενδύσεις σε τιμές του προηγούμενου έτους

9

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ) σε τρέχουσες τιμές

10

ΑΕγχΠ σε τιμές του προηγούμενου έτους

11

Στατιστικά στοιχεία για την προσαρμογή ελλείμματος-χρέους

Πίνακας 2A

Κατηγορία

Αριθμός και γραμμική σχέση

Προσαρμογή μεταξύ χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών

Formula

Καθαρές χρηματοοικονομικές συναλλαγές (ενοποιημένες)

Formula

Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού (ενοποιημένα)

Formula

Μετρητά και καταθέσεις

4

Χρεόγραφα

5

Δάνεια

6

Συμμετοχικοί τίτλοι και μετοχές ή μερίδια επενδυτικών οργανισμών (1)

7

Ιδιωτικοποιήσεις (καθαρές)

8

Εισφορές μετοχικού κεφαλαίου (καθαρές)

9

Λοιπά

10

Ασφαλιστικά συστήματα, συνταξιοδοτικά συστήματα και συστήματα τυποποιημένων εγγυήσεων

11

Χρηματοοικονομικά παράγωγα και μετοχικά δικαιώματα προαίρεσης που χορηγούνται σε μισθωτούς

12

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού

13

εκ των οποίων: δεδουλευμένοι αλλά μη καταβεβλημένοι φόροι και κοινωνικές εισφορές

14

Στοιχεία του παθητικού (ενοποιημένα)

Formula

Μετρητά και καταθέσεις

16

Βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα

17

Μακροπρόθεσμα χρεόγραφα

18

Δάνεια

19

εκ των οποίων: δάνεια χορηγούμενα από κεντρική τράπεζα

20

Ασφαλιστικά συστήματα, συνταξιοδοτικά συστήματα και συστήματα τυποποιημένων εγγυήσεων

21

Χρηματοοικονομικά παράγωγα και μετοχικά δικαιώματα προαίρεσης που χορηγούνται σε μισθωτούς

22

Λοιπά στοιχεία του παθητικού

23

Δανειακές ανάγκες της γενικής κυβέρνησης

Formula

Formula

Formula

εκ των οποίων: μακροπρόθεσμες

25

Εκφρασμένες στο εθνικό νόμισμα

26

Εκφρασμένες σε νομίσματα κρατών μελών της ζώνης του ευρώ

27

Εκφρασμένες σε λοιπά νομίσματα

28

Λοιπές ροές

Formula

Αποτελέσματα αναπροσαρμογών αξίας στο χρέος

Formula

Κέρδη και ζημίες συναλλαγματικών διαφορών

31

Λοιπά αποτελέσματα αναπροσαρμογών αξίας – ονομαστική αξία

Formula

Λοιπές μεταβολές του όγκου του χρέους

33

Μεταβολή στο δημόσιο χρέος

Formula

Formula

Formula


Πίνακας 2B

Κατηγορία

Αριθμός και γραμμική σχέση

Συναλλαγές κρατικών τίτλων χρέους (μη ενοποιημένες)

Formula

Μετρητά και καταθέσεις

2

Βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα

3

Μακροπρόθεσμα χρεόγραφα

4

Δάνεια χορηγούμενα από κεντρική τράπεζα

5

Λοιπά δάνεια

6

Συναλλαγές ενοποίησης

Formula

Μετρητά και καταθέσεις

Formula

Βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα

Formula

Μακροπρόθεσμα χρεόγραφα

Formula

Δάνεια

Formula

Στατιστικά στοιχεία για το δημόσιο χρέος

Πίνακας 3A

Κατηγορία

Αριθμός και γραμμική σχέση

Δημόσιο χρέος (ενοποιημένο)

Formula

Formula

Formula

Formula

Formula

Μετρητά και καταθέσεις

2

Βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα

3

Μακροπρόθεσμα χρεόγραφα

4

Δάνεια χορηγούμενα από κεντρική τράπεζα

5

Λοιπά δάνεια

6

Διακρατούμενο από κατοίκους του κράτους μέλους

Formula

Κεντρική Τράπεζα

8

Λοιπά νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

9

Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

10

Λοιποί κάτοικοι

11

Διακρατούμενο από μη κατοίκους του κράτους μέλους

12

Εκφρασμένο στο εθνικό νόμισμα

13

Εκφρασμένο σε νομίσματα κρατών μελών της ζώνης του ευρώ

14

Εκφρασμένο σε λοιπά νομίσματα

15

Βραχυπρόθεσμο χρέος

16

Μακροπρόθεσμο χρέος

17

εκ του οποίου: κυμαινόμενου επιτοκίου

18

Εναπομένουσα διάρκεια έως ένα έτος

19

Εναπομένουσα διάρκεια άνω του ενός έτους και έως πέντε έτη

20

εκ του οποίου: κυμαινόμενου επιτοκίου

21

Εναπομένουσα διάρκεια άνω των πέντε ετών

22

εκ του οποίου: κυμαινόμενου επιτοκίου

23

Πληροφοριακά στοιχεία:

 

Μέση εναπομένουσα διάρκεια του χρέους

24

Δημόσιο χρέος – ομόλογα άνευ τοκομεριδίων

25


Πίνακας 3B

Κατηγορία

Αριθμός και γραμμική σχέση

Δημόσιο χρέος (μη ενοποιημένο μεταξύ υποτομέων)

Formula

Στοιχεία προς ενοποίηση

Formula

Formula

Formula

Μετρητά και καταθέσεις

3

Βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα

4

Μακροπρόθεσμα χρεόγραφα

5

Δάνεια

6

Εκδοθέν από την κεντρική κυβέρνηση (ενοποιημένο)

7

εκ του οποίου: διακρατούμενο από λοιπούς υποτομείς της γενικής κυβέρνησης

8

Εκδοθέν από τη διοίκηση ομόσπονδου κράτους (ενοποιημένο)

9

εκ του οποίου: διακρατούμενο από λοιπούς υποτομείς της γενικής κυβέρνησης

10

Εκδοθέν από την τοπική αυτοδιοίκηση (ενοποιημένο)

11

εκ του οποίου: διακρατούμενο από λοιπούς υποτομείς της γενικής κυβέρνησης

12

Εκδοθέν από οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (ενοποιημένο)

13

εκ του οποίου: διακρατούμενο από λοιπούς υποτομείς της γενικής κυβέρνησης

14

Πληροφοριακά στοιχεία:

 

Χρέος που διακρατείται από την κεντρική κυβέρνηση και έχει εκδοθεί από λοιπούς υποτομείς της γενικής κυβέρνησης

15

Χρέος που διακρατείται από τη διοίκηση ομόσπονδου κράτους και έχει εκδοθεί από λοιπούς υποτομείς της γενικής κυβέρνησης

16

Χρέος που διακρατείται από την τοπική αυτοδιοίκηση και έχει εκδοθεί από λοιπούς υποτομείς της γενικής κυβέρνησης

17

Χρέος που διακρατείται από οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και έχει εκδοθεί από λοιπούς υποτομείς της γενικής κυβέρνησης

18


(1)  Στον παρόντα κανονισμό ο όρος «επενδυτικός οργανισμός» (investment fund) αντιστοιχεί στον όρο «εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου» του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

1.   Ορισμός τομέων και υποτομέων

Τομείς και υποτομείς στο ΕΣΛ 2010

Συνολική οικονομία

S.1

Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες

S.11

Χρηματοοικονομικές εταιρείες

S.12

Κεντρική τράπεζα

S.121

Εταιρείες που δέχονται καταθέσεις, εκτός από την κεντρική τράπεζα

S.122

Αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς (1)

S.123

Επενδυτικοί οργανισμοί πλην των ΑΚΧΑ

S.124

Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, εκτός από ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία

S.125

Επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς

S.126

Θυγατρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και δανειστές χρημάτων

S.127

Ασφαλιστικές εταιρείες

S.128

Συνταξιοδοτικά ταμεία

S.129

Νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (2)

S.121 + S.122 + S.123

Γενική κυβέρνηση

S.13

Κεντρική κυβέρνηση (πλην της κοινωνικής ασφάλισης)

S.1311

Διοίκηση ομόσπονδου κράτους (πλην της κοινωνικής ασφάλισης)

S.1312

Τοπική αυτοδιοίκηση (πλην της κοινωνικής ασφάλισης)

S.1313

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

S.1314

Νοικοκυριά

S.14

Μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά

S.15

Αλλοδαπή

S.2

Κράτη μέλη, όργανα και οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)

S.21

Κράτη μέλη της ΕΕ

S.211

Όργανα και οργανισμοί της ΕΕ

S.212

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)

S.2121

Ευρωπαϊκά όργανα και οργανισμοί, εκτός από την ΕΚΤ

S.2122

Κράτη που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς οργανισμοί που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι της ΕΕ

S.22

2.   Ορισμός των κατηγοριών  (3), (4)

Πίνακας 1A

1.

Το έλλειμμα (–) ή πλεόνασμα (+) [1A.1] ισούται με την καθαρή χορήγηση (+)/καθαρή λήψη (–) δανείων (B.9) του S.13, ισούται με τα συνολικά έσοδα [1A.7] μείον τις συνολικές δαπάνες [1A.22], και ισούται με το έλλειμμα (–) ή πλεόνασμα (+) της κεντρικής κυβέρνησης [1A.3], συν το έλλειμμα (–) ή πλεόνασμα (+) της διοίκησης ομόσπονδου κράτους [1A.4], συν το έλλειμμα (–) ή πλεόνασμα (+) της τοπικής αυτοδιοίκησης [1A.5], συν το έλλειμμα (–) ή πλεόνασμα (+) των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης [1A.6].

2.

Το πρωτογενές έλλειμμα (–) ή πλεόνασμα (+) [1A.2] ισούται με το έλλειμμα (–) ή πλεόνασμα (+) [1A.1], συν τους πληρωτέους τόκους [1A.28].

3.

Το έλλειμμα (–) ή πλεόνασμα (+) της κεντρικής κυβέρνησης [1A.3] ισούται με την καθαρή χορήγηση (+)/καθαρή λήψη (–) δανείων (B.9) του S.1311.

4.

Το έλλειμμα (–) ή πλεόνασμα (+) της διοίκησης ομόσπονδου κράτους [1A.4] ισούται με την καθαρή χορήγηση (+)/καθαρή λήψη (–) δανείων (B.9) του S.1312.

5.

Το έλλειμμα (–) ή πλεόνασμα (+) της τοπικής αυτοδιοίκησης [1A.5] ισούται με την καθαρή χορήγηση (+)/καθαρή λήψη (–) δανείων (B.9) του S.1313.

6.

Το έλλειμμα (–) ή πλεόνασμα (+) των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης [1A.6] ισούται με την καθαρή χορήγηση (+)/καθαρή λήψη (–) δανείων (B.9) του S.1314.

7.

Τα συνολικά έσοδα [1A.7] ισούνται με τα συνολικά τρέχοντα έσοδα [1A.8], συν τα συνολικά έσοδα κεφαλαίου [1A.20].

8.

Τα συνολικά τρέχοντα έσοδα [1A.8] ισούνται με τους άμεσους φόρους [1A.9], συν τους έμμεσους φόρους [1A.12], συν τις καθαρές κοινωνικές εισφορές [1A.14], συν τα λοιπά τρέχοντα έσοδα [1A.17], συν τις πωλήσεις [1A.19].

9.

Οι άμεσοι φόροι [1A.9] ισούνται με τους τρέχοντες φόρους εισοδήματος, περιουσίας κ.λπ. (D.5) οι οποίοι καταγράφονται στους πόρους του S.13.

10.

Οι άμεσοι φόροι εκ των οποίων πληρωτέοι από εταιρείες [1A.10] ισούνται με τους τρέχοντες φόρους εισοδήματος, περιουσίας κ.λπ. (D.5) οι οποίοι καταγράφονται στους πόρους του S.13 και στις χρήσεις του S.11 και του S.12.

11.

Οι άμεσοι φόροι πληρωτέοι από νοικοκυριά [1A.11] ισούνται με τους τρέχοντες φόρους εισοδήματος, περιουσίας κ.λπ. (D.5) οι οποίοι καταγράφονται στους πόρους του S.13 και στις χρήσεις του S.14.

12.

Οι έμμεσοι φόροι [1A.12] ισούνται με τους φόρους επί της παραγωγής και των εισαγωγών (D.2) οι οποίοι καταγράφονται στους πόρους του S.13.

13.

Οι έμμεσοι φόροι εκ των οποίων φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) [1A.13] ισούνται με τους φόρους τύπου φόρου προστιθέμενης αξίας (D.211) οι οποίοι καταγράφονται στους πόρους του S.13.

14.

Οι καθαρές κοινωνικές εισφορές [1A.14] ισούνται με τις κοινωνικές εισφορές (D.61) οι οποίες καταγράφονται στους πόρους του S.13.

15.

Οι καθαρές κοινωνικές εισφορές εκ των οποίων πραγματικές εργοδοτικές κοινωνικές εισφορές [1A.15] ισούνται με τις πραγματικές εργοδοτικές κοινωνικές εισφορές (D.611) οι οποίες καταγράφονται στους πόρους του S.13.

16.

Οι καθαρές κοινωνικές εισφορές εκ των οποίων πραγματικές κοινωνικές εισφορές νοικοκυριών [1A.16] ισούνται με τις πραγματικές κοινωνικές εισφορές νοικοκυριών (D.613) οι οποίες καταγράφονται στους πόρους του S.13.

17.

Τα λοιπά τρέχοντα έσοδα [1A.17] ισούνται με το εισόδημα περιουσίας (D.4), συν τις λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις (D.7) οι οποίες καταγράφονται στους πόρους του S.13, εκτός από τους πόρους του S.13 από τόκους (D.41) που είναι επίσης χρήσεις του S.13, συν τις εισπράξεις από λοιπές επιδοτήσεις παραγωγής (D.39) που είναι χρήσεις του S.13.

18.

Τα λοιπά τρέχοντα έσοδα εκ των οποίων εισπρακτέοι τόκοι [1A.18] ισούνται με τους τόκους (D.41) οι οποίοι καταγράφονται στους πόρους του S.13 και στις χρήσεις όλων των τομέων εκτός του S.13.

19.

Οι πωλήσεις [1A.19] ισούνται με την εμπορεύσιμη παραγωγή (P.11), συν την παραγωγή για ιδία τελική χρήση (P.12), συν τις πληρωμές για μη εμπορεύσιμη παραγωγή (P.131) οι οποίες καταγράφονται στους πόρους του S.13.

20.

Τα συνολικά έσοδα κεφαλαίου [1A.20] ισούνται με τις εισπρακτέες κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (D.9) οι οποίες καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13, και οι οποίες καταγράφονται ως κεφαλαιακές μεταβιβάσεις πληρωτέες από όλους τους τομείς εκτός του S.13.

21.

Τα συνολικά έσοδα κεφαλαίου εκ των οποίων φόροι κεφαλαίου [1A.21] ισούνται με τους φόρους κεφαλαίου (D.91) οι οποίοι καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13.

22.

Οι συνολικές δαπάνες [1A.22] ισούνται με τις συνολικές τρέχουσες δαπάνες [1A.23], συν τις συνολικές κεφαλαιακές δαπάνες [1A.32].

23.

Οι συνολικές τρέχουσες δαπάνες [1A.23] ισούνται με τις τρέχουσες μεταβιβάσεις [1A.24], συν τους πληρωτέους τόκους [1A.28], συν το εισόδημα εξαρτημένης εργασίας [1A.29], συν την ενδιάμεση κατανάλωση [1A.31].

24.

Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις [1A.24] ισούνται με τις κοινωνικές πληρωμές [1A.25], συν τις πληρωτέες επιδοτήσεις [1A.26], συν τις λοιπές πληρωτέες τρέχουσες μεταβιβάσεις [1A.27].

25.

Οι κοινωνικές πληρωμές [1A.25] ισούνται με τις κοινωνικές παροχές εκτός από κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος (D.62), συν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος που αφορούν την αγορασμένη από τη γενική κυβέρνηση εμπορεύσιμη παραγωγή (D.632) οι οποίες καταγράφονται στις χρήσεις του S.13, συν τις διάφορες τρέχουσες μεταβιβάσεις (D.75) οι οποίες καταγράφονται στις χρήσεις του S.13 και στους πόρους του S.15.

26.

Οι πληρωτέες επιδοτήσεις [1A.26] ισούνται με την αρνητική αξία των επιδοτήσεων (– D.3) που καταγράφεται στους πόρους του S.13.

27.

Οι λοιπές πληρωτέες τρέχουσες μεταβιβάσεις [1A.27] ισούνται με τους τρέχοντες φόρους εισοδήματος, περιουσίας κ.λπ. (D.5), συν τους λοιπούς φόρους επί της παραγωγής (D.29), συν το εισόδημα περιουσίας (D.4) εξαιρουμένων των τόκων (D.41), συν τις λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις (D.7) οι οποίες καταγράφονται στις χρήσεις του S.13 εξαιρουμένων των διάφορων τρεχουσών μεταβιβάσεων (D.75) οι οποίες καταγράφονται στις χρήσεις του S.13 και στους πόρους του S.15.

28.

Οι πληρωτέοι τόκοι [1A.28] ισούνται με τους τόκους (D.41) οι οποίοι καταγράφονται στις χρήσεις του S.13 και στους πόρους όλων των τομέων εκτός του S.13.

29.

Το εισόδημα εξαρτημένης εργασίας [1A.29] ισούται με το εισόδημα εξαρτημένης εργασίας (D.1) το οποίο καταγράφεται στις χρήσεις του S.13.

30.

Το εισόδημα εξαρτημένης εργασίας εκ των οποίων μισθοί και ημερομίσθια [1A.30] ισούται με τους μισθούς και ημερομίσθια (D.11) τα οποία καταγράφονται στις χρήσεις του S.13.

31.

Η ενδιάμεση κατανάλωση [1A.31] ισούται με την ενδιάμεση κατανάλωση (P.2) η οποία καταγράφεται στις χρήσεις του S.13.

32.

Οι συνολικές κεφαλαιακές δαπάνες [1A.32] ισούνται με τις επενδύσεις [1A.33], συν τις λοιπές καθαρές αποκτήσεις μη χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού [1A.34], συν τις πληρωτέες κεφαλαιακές μεταβιβάσεις [1A.35].

33.

Οι επενδύσεις [1A.33] ισούνται με τον ακαθάριστο σχηματισμό πάγιου κεφαλαίου (P.51g) ο οποίος καταγράφεται στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.13.

34.

Οι λοιπές καθαρές αποκτήσεις μη χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και μεταβολές των αποθεμάτων [1A.34] ισούνται με τις μεταβολές αποθεμάτων (P.52), συν τις αποκτήσεις μείον διαθέσεις τιμαλφών (P.53), συν τις αποκτήσεις μείον διαθέσεις μη χρηματοοικονομικών μη παραχθέντων στοιχείων του ενεργητικού (NP) οι οποίες καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.13.

35.

Οι πληρωτέες κεφαλαιακές μεταβιβάσεις [1A.35] ισούνται με τις πληρωτέες κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (D.9) οι οποίες καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13, και οι οποίες καταγράφονται ως εισπρακτέες κεφαλαιακές μεταβιβάσεις από όλους τους τομείς εκτός του S.13.

36.

Οι ακαθάριστες αποταμιεύσεις [1A.36] ισούνται με τα συνολικά τρέχοντα έσοδα [1A.8], μείον τις συνολικές τρέχουσες δαπάνες [1A.23].

37.

Οι τόκοι περιλαμβανομένων των διακανονισμών βάσει συμφωνιών ανταλλαγής και προθεσμιακών συμβάσεων επιτοκίων [1A.37] ισούνται με τους τόκους στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ) (EDP D.41) οι οποίοι καταγράφονται στις χρήσεις του S.13 και στους πόρους όλων των τομέων εκτός του S.13.

38.

Το έλλειμμα (–) ή πλεόνασμα (+) στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ) [1A.38] ισούται με την καθαρή χορήγηση (+)/καθαρή λήψη (–) δανείων στο πλαίσιο της ΔΥΕ (EDP B.9) του S.13 και ισούται με το έλλειμμα (–) ή πλεόνασμα (+) [1A.1], συν τους πληρωτέους τόκους [1A.28], μείον τους τόκους περιλαμβανομένων των διακανονισμών βάσει συμφωνιών ανταλλαγής και προθεσμιακών συμβάσεων επιτοκίων [1A.37].

39.

Τα έσοδα από την πώληση αδειών του παγκόσμιου συστήματος κινητών τηλεπικοινωνιών [1A.39] ισούνται με τα έσοδα από την πώληση αδειών κινητής τηλεφωνίας τρίτης γενιάς, τα οποία καταγράφονται ως διάθεση μη χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού σύμφωνα με την απόφαση της Eurostat σχετικά με τη χορήγηση αδειών κινητής τηλεφωνίας.

40.

Οι πραγματικές κοινωνικές εισφορές [1A.40] ισούνται με τις πραγματικές εργοδοτικές κοινωνικές εισφορές (D.611) [1A.15], συν τις πραγματικές κοινωνικές εισφορές νοικοκυριών (D.613) [1A.16] οι οποίες καταγράφονται στους πόρους του S.13.

41.

Οι κοινωνικές παροχές εκτός από τις κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος [1A.41] ισούνται με τις κοινωνικές παροχές εκτός από κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος (D.62) οι οποίες καταγράφονται στις χρήσεις του S.13.

Πίνακας 1B

1.

Οι δαπάνες κράτους μέλους έναντι του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) [1B.1] ισούνται με τους έμμεσους φόρους που εισπράττονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ [1B.2], συν την τρέχουσα διεθνή συνεργασία (D.74) η οποία καταβάλλεται από τη γενική κυβέρνηση στον προϋπολογισμό της ΕΕ [1B.4], συν τις διάφορες τρέχουσες μεταβιβάσεις (D.75) οι οποίες καταβάλλονται από τη γενική κυβέρνηση στον προϋπολογισμό της ΕΕ [1B.5], συν τις κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (D.9) οι οποίες καταβάλλονται από τη γενική κυβέρνηση στον προϋπολογισμό της ΕΕ [1B.7].

2.

Οι έμμεσοι φόροι [1B.2] ισούνται με τους φόρους επί της παραγωγής και των εισαγωγών (D.2) οι οποίοι καταγράφονται στους πόρους του S.2122.

3.

Η τρέχουσα διεθνής συνεργασία [1B.3] ισούται με την τρέχουσα διεθνή συνεργασία (D.74) η οποία καταγράφεται στους πόρους του S.2122 και στις χρήσεις του S.13.

4.

Οι διάφορες τρέχουσες μεταβιβάσεις [1B.4] ισούνται με τις διάφορες τρέχουσες μεταβιβάσεις (D.75) συν τους ίδιους πόρους της ΕΕ που βασίζονται στον ΦΠΑ και στο ΑΕΕ (D.76) οι οποίες καταγράφονται στους πόρους του S.2122 και στις χρήσεις του S.13.

5.

Οι διάφορες τρέχουσες μεταβιβάσεις εκ των οποίων ο τρίτος ίδιος πόρος που βασίζεται στον ΦΠΑ [1B.5] ισούται με τον τρίτο ίδιο πόρο που βασίζεται στον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) (D.761) ο οποίος καταγράφεται στους πόρους του S.2122 και στις χρήσεις του S.13.

6.

Οι διάφορες τρέχουσες μεταβιβάσεις εκ των οποίων ο τέταρτος ίδιος πόρος που βασίζεται στο ΑΕΕ [1B.6] ισούται με τον τέταρτο ίδιο πόρο που βασίζεται στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ) (D.762) ο οποίος καταγράφεται στους πόρους του S.2122 και στις χρήσεις του S.13.

7.

Οι κεφαλαιακές μεταβιβάσεις [1B.7] ισούνται με τις πληρωτέες κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (D.9) οι οποίες καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13 και οι οποίες καταγράφονται ως κεφαλαιακές μεταβιβάσεις που εισπράττονται από τον S.2122.

8.

Τα έσοδα κράτους μέλους από τον προϋπολογισμό της ΕΕ [1B.8] ισούνται με τις επιδοτήσεις (D.3) οι οποίες καταβάλλονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ [1B.9], συν τις λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις (D.7) οι οποίες καταβάλλονται στη γενική κυβέρνηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ [1B.10], συν τις λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις (D.7) οι οποίες καταβάλλονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ σε μονάδες που δεν ανήκουν στη γενική κυβέρνηση [1B.11], συν τις κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (D.9) οι οποίες καταβάλλονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στη γενική κυβέρνηση [1B.12], συν τις κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (D.9) οι οποίες καταβάλλονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ σε μονάδες που δεν ανήκουν στη γενική κυβέρνηση [1B.13].

9.

Οι επιδοτήσεις [1B.9] ισούνται με τις επιδοτήσεις (D.3) οι οποίες καταγράφονται στις χρήσεις του S.2122.

10.

Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις προς τη γενική κυβέρνηση [1B.10] ισούνται με την τρέχουσα διεθνή συνεργασία (D.74), συν τις διάφορες τρέχουσες μεταβιβάσεις (D.75) οι οποίες καταγράφονται στους πόρους του S.13 και στις χρήσεις του S.2122.

11.

Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις προς μονάδες που δεν ανήκουν στη γενική κυβέρνηση [1B.11] ισούνται με τις διάφορες τρέχουσες μεταβιβάσεις (D.75) οι οποίες καταγράφονται στις χρήσεις του S.2122 και στους πόρους όλων των τομέων εκτός του S.13.

12.

Οι κεφαλαιακές μεταβιβάσεις προς τη γενική κυβέρνηση [1B.12] ισούνται με τις εισπρακτέες κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (D.9) οι οποίες καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.2122.

13.

Οι κεφαλαιακές μεταβιβάσεις προς μονάδες που δεν ανήκουν στη γενική κυβέρνηση [1B.13] ισούνται με τις πληρωτέες κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (D.9) οι οποίες καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.2122 και στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης όλων των τομέων εκτός του S.13.

14.

Το ισοζύγιο κράτους μέλους έναντι του προϋπολογισμού της ΕΕ (καθαρές εισπράξεις +, καθαρές πληρωμές –) [1B.14] ισούται με τα έσοδα κράτους μέλους από τον προϋπολογισμό της ΕΕ [1B.8], μείον τις δαπάνες κράτους μέλους έναντι του προϋπολογισμού της ΕΕ [1B.1].

15.

Το κόστος είσπραξης ιδίων πόρων [1B.15] αποτελεί το μέρος της μη εμπορεύσιμης παραγωγής (P.13) το οποίο καταγράφεται στους πόρους του S.13 και συνίσταται στο κόστος είσπραξης ιδίων πόρων που καταβάλλεται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Πίνακας 1Γ

1.

Η τελική καταναλωτική δαπάνη [1Γ.1] ισούται με την τελική καταναλωτική δαπάνη (P.3) η οποία καταγράφεται στις χρήσεις του S.13.

2.

Η ατομική καταναλωτική δαπάνη [1Γ.2] ισούται με την ατομική καταναλωτική δαπάνη (P.31) η οποία καταγράφεται στις χρήσεις του S.13.

3.

Η συλλογική καταναλωτική δαπάνη [1Γ.3] ισούται με τη συλλογική καταναλωτική δαπάνη (P.32) η οποία καταγράφεται στις χρήσεις του S.13.

4.

Οι κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος – αγορασμένη εμπορεύσιμη παραγωγή [1Γ.4] ισούνται με τις κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος – αγορασμένη εμπορεύσιμη παραγωγή (D.632) οι οποίες καταγράφονται στις χρήσεις του S.13.

5.

Η ανάλωση παγίου κεφαλαίου [1Γ.5] ισούται με την ανάλωση παγίου κεφαλαίου (P.51c) η οποία καταγράφεται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13.

6.

Οι φόροι επί της παραγωγής που καταβλήθηκαν μείον επιδοτήσεις που εισπράχθηκαν [1Γ.6] ισούνται με τις πληρωμές λοιπών φόρων επί της παραγωγής (D.29) οι οποίες καταγράφονται στις χρήσεις του S.13, μείον την είσπραξη λοιπών επιδοτήσεων παραγωγής (D.39) η οποία καταγράφεται στις χρήσεις του S.13.

7.

Το καθαρό λειτουργικό πλεόνασμα [1Γ.7] ισούται με το καθαρό λειτουργικό πλεόνασμα (B.2n) του S.13.

8.

Η τελική καταναλωτική δαπάνη σε τιμές του προηγούμενου έτους [1Γ.8] ισούται με τον αλυσιδωτά συνδεδεμένο όγκο της τελικής καταναλωτικής δαπάνης (P.3), ο οποίος καταγράφεται στις χρήσεις του S.13, σε τιμές του προηγούμενου έτους.

9.

Οι δημόσιες επενδύσεις σε τιμές του προηγούμενου έτους [1Γ.9] ισούνται με τον αλυσιδωτά συνδεδεμένο όγκο ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου (P.51g), ο οποίος καταγράφεται στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.13, σε τιμές του προηγούμενου έτους.

10.

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ) σε τρέχουσες τιμές [1Γ.10] ισούται με το ΑΕγχΠ (B.1*g) σε αγοραίες τιμές.

11.

Το ΑΕγχΠ σε τιμές προηγούμενου έτους [1Γ.11] ισούται με τον αλυσιδωτά συνδεδεμένο όγκο του ΑΕγχΠ (B1*g) σε τιμές προηγούμενου έτους.

Πίνακας 2A

1.

Η προσαρμογή μεταξύ χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών [2A.1] ισούται με το έλλειμμα (–) ή πλεόνασμα (+) [1A.1], μείον τις καθαρές συναλλαγές χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και στοιχείων του παθητικού [2A.2].

2.

Οι καθαρές συναλλαγές χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και στοιχείων του παθητικού (ενοποιημένες) [2A.2] ισούνται με τις συναλλαγές καθαρής απόκτησης χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού [2A.3], μείον τις συναλλαγές που οδηγούν σε καθαρή αύξηση των στοιχείων του παθητικού [2A.15].

3.

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού (ενοποιημένα) [2A.3] ισούνται με τις ενοποιημένες συναλλαγές μετρητών και καταθέσεων (F.2) [2A.4], συν τις συναλλαγές χρεογράφων (F.3) [2A.5], συν τις συναλλαγές δανείων (F.4) [2A.6], συν τις συναλλαγές συμμετοχικών τίτλων και μετοχών ή μεριδίων επενδυτικών οργανισμών (F.5) [2A.7], συν τις συναλλαγές που αφορούν ασφαλιστικά συστήματα, συνταξιοδοτικά συστήματα και συστήματα τυποποιημένων εγγυήσεων (F.6) [2A.11], συν τις συναλλαγές χρηματοοικονομικών παραγώγων και μετοχικών δικαιωμάτων προαίρεσης που χορηγούνται σε μισθωτούς (F.7) [2A.12], συν τις συναλλαγές λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού [2A.13], τα οποία καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης όλων των τομέων εκτός του S.13.

4.

Οι συναλλαγές μετρητών και καταθέσεων [2A.4] ισούνται με την καθαρή απόκτηση μετρητών και καταθέσεων (F.2) η οποία καταγράφεται στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης όλων των τομέων εκτός του S.13.

5.

Οι συναλλαγές χρεογράφων [2A.5] ισούνται με την καθαρή απόκτηση χρεογράφων (F.3), η οποία καταγράφεται στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης όλων των τομέων εκτός του S.13.

6.

Οι συναλλαγές δανείων [2A.6] ισούνται με τα χορηγούμενα από τη γενική κυβέρνηση νέα δάνεια (F.4), χωρίς τις αποπληρωμές στη γενική κυβέρνηση, τα οποία καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης όλων των τομέων εκτός του S.13.

7.

Οι συναλλαγές συμμετοχικών τίτλων και μετοχών ή μεριδίων επενδυτικών οργανισμών [2A.7] ισούνται με την καθαρή απόκτηση συμμετοχικών τίτλων και μετοχών ή μεριδίων επενδυτικών οργανισμών (F.5) η οποία καταγράφεται στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης όλων των τομέων εκτός του S.13.

8.

Οι ιδιωτικοποιήσεις (καθαρές) [2A.8] ισούνται με τις συναλλαγές συμμετοχικών τίτλων και μετοχών ή μεριδίων επενδυτικών οργανισμών (F.5) οι οποίες καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.11 ή του S.12 οι οποίες πραγματοποιούνται κατά τη διαδικασία μεταβίβασης ή απόκτησης του ελέγχου (ΕΣΛ 10 παράγραφοι 2.36 έως 2.39) της οφειλέτριας μονάδας από τον S.13· τις παραπάνω συναλλαγές μπορεί να πραγματοποιήσει ο S.13 άμεσα με την οφειλέτρια μονάδα ή με άλλη πιστώτρια μονάδα.

9.

Οι εισφορές μετοχικού κεφαλαίου (καθαρές) [2A.9] ισούνται με τις συναλλαγές συμμετοχικών τίτλων και μετοχών ή μεριδίων επενδυτικών οργανισμών (F.5) οι οποίες καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.11 ή του S.12 οι οποίες δεν πραγματοποιούνται κατά τη διαδικασία μεταβίβασης ή απόκτησης του ελέγχου της οφειλέτριας μονάδας από τον S.13 και πραγματοποιούνται από τον S.13 άμεσα με την οφειλέτρια μονάδα.

10.

Τα λοιπά [2A.10] ισούνται με τις συναλλαγές συμμετοχικών τίτλων και μετοχών ή μεριδίων επενδυτικών οργανισμών (F.5) οι οποίες καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης όλων των τομέων εκτός του S.13 οι οποίες δεν πραγματοποιούνται κατά τη διαδικασία μεταβίβασης ή απόκτησης του ελέγχου της οφειλέτριας μονάδας από τον S.13 και δεν πραγματοποιούνται από τον S.13 άμεσα με την οφειλέτρια μονάδα, αλλά με άλλη πιστώτρια μονάδα.

11.

Οι συναλλαγές που αφορούν ασφαλιστικά συστήματα, συνταξιοδοτικά συστήματα και συστημάτων τυποποιημένων εγγυήσεων [2A.11] ισούνται με την καθαρή απόκτηση όσον αφορά ασφαλιστικά συστήματα, συνταξιοδοτικά συστήματα και συστήματα τυποποιημένων εγγυήσεων (F.6), η οποία καταγράφεται στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης όλων των τομέων εκτός του S.13.

12.

Οι συναλλαγές χρηματοοικονομικών παραγώγων και μετοχικών δικαιωμάτων προαίρεσης που χορηγούνται σε μισθωτούς [2A.12] ισούνται με τις καθαρές πληρωμές που αφορούν χρηματοοικονομικά παράγωγα και μετοχικά δικαιώματα προαίρεσης που χορηγούνται σε μισθωτούς (F.7), οι οποίες καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης όλων των τομέων εκτός του S.13.

13.

Οι συναλλαγές λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού [2A.13] ισούνται με την καθαρή απόκτηση νομισματικού χρυσού και ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων (ΕΤΔ) (F.1) η οποία καταγράφεται στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.13, συν τους λοιπούς εισπρακτέους λογαριασμούς (F.8) οι οποίοι καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης όλων των τομέων εκτός του S.13.

14.

Οι συναλλαγές λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού εκ των οποίων δεδουλευμένοι αλλά μη καταβεβλημένοι φόροι και κοινωνικές εισφορές [2A.14] ισούνται με το μέρος των λοιπών εισπρακτέων λογαριασμών (F.8, στοιχεία του ενεργητικού) που σχετίζεται με τους φόρους και τις κοινωνικές εισφορές που καταγράφονται στο D.2, στο D.5, στο D.61 και D.91, μείον τα ποσά των φόρων που πραγματικά εισπράττονται, και καταγράφεται στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης όλων των τομέων εκτός του S.13.

15.

Οι συναλλαγές στοιχείων του παθητικού (ενοποιημένες) [2A.15] ισούνται με τις ενοποιημένες συναλλαγές μετρητών και καταθέσεων (F.2) [2A.16], συν τις συναλλαγές βραχυπρόθεσμων χρεογράφων (F.31) [2A.17], συν τις συναλλαγές μακροπρόθεσμων χρεογράφων (F.32) [2A.18], συν τις συναλλαγές δανείων (F.4) [2A.19], συν τις συναλλαγές που αφορούν ασφαλιστικά συστήματα, συνταξιοδοτικά συστήματα και συστήματα τυποποιημένων εγγυήσεων (F.6) [2A.21], συν τις συναλλαγές χρηματοοικονομικών παραγώγων και μετοχικών δικαιωμάτων προαίρεσης που χορηγούνται σε μισθωτούς (F.7) [2A.22], συν τις συναλλαγές λοιπών στοιχείων του παθητικού [2A.23], οι οποίες καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού όλων των τομέων εκτός του S.13.

16.

Οι συναλλαγές μετρητών και καταθέσεων [2A.16] ισούνται με την καθαρή απόκτηση μετρητών και καταθέσεων (F.2) η οποία καταγράφεται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού όλων των τομέων εκτός του S.13.

17.

Οι συναλλαγές βραχυπρόθεσμων χρεογράφων [2A.17] ισούνται με την καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων από βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα (F.31) με αρχική διάρκεια μη υπερβαίνουσα το ένα έτος, η οποία καταγράφεται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού όλων των τομέων εκτός του S.13.

18.

Οι συναλλαγές μακροπρόθεσμων χρεογράφων [2A.18] ισούνται με την καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων από μακροπρόθεσμα χρεόγραφα (F.32) με αρχική διάρκεια υπερβαίνουσα το ένα έτος, η οποία καταγράφεται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού όλων των τομέων εκτός του S.13.

19.

Οι συναλλαγές δανείων [2A.19] ισούνται με τα νέα δάνεια (F.4) που λαμβάνονται, χωρίς τις αποπληρωμές των υφιστάμενων δανείων, τα οποία καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού όλων των τομέων εκτός του S.13.

20.

Οι συναλλαγές δανείων εκ των οποίων δάνεια που χορηγούνται από κεντρική τράπεζα [2A.20] ισούνται με τις συναλλαγές δανείων (F.4) οι οποίες καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.121.

21.

Οι συναλλαγές που αφορούν ασφαλιστικά συστήματα, συνταξιοδοτικά συστήματα και συστήματα τυποποιημένων εγγυήσεων [2A.21] ισούνται με την καθαρή απόκτηση όσον αφορά ασφαλιστικά συστήματα, συνταξιοδοτικά συστήματα και συστήματα τυποποιημένων εγγυήσεων (F.6), η οποία καταγράφεται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού όλων των τομέων εκτός του S.13.

22.

Οι συναλλαγές χρηματοοικονομικών παραγώγων και μετοχικών δικαιωμάτων προαίρεσης που χορηγούνται σε μισθωτούς [2A.22] ισούνται με τις καθαρές απολήψεις που αφορούν χρηματοοικονομικά παράγωγα και μετοχικά δικαιώματα προαίρεσης που χορηγούνται σε μισθωτούς (F.7) οι οποίες καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής αξίας του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού όλων των τομέων εκτός του S.13.

23.

Οι συναλλαγές λοιπών στοιχείων του παθητικού [2A.23] ισούνται με την καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων από νομισματικό χρυσό και ΕΤΔ (F.1) η οποία καταγράφεται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού όλων των τομέων εκτός του S.13, συν τους συμμετοχικούς τίτλους και μετοχές ή μερίδια επενδυτικών οργανισμών (F.5) που καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού όλων των τομέων εκτός του S.13, συν τους λοιπούς πληρωτέους λογαριασμούς (F.8) οι οποίοι καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού όλων των τομέων εκτός του S.13.

24.

Οι δανειακές ανάγκες της γενικής κυβέρνησης [2A.24] ισούνται με την καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων από μετρητά και καταθέσεις (F.2) [2A.16], συν τα χρεόγραφα [2A.17 και 2A.18] (F.3), συν τα δάνεια (F.4) [2A.19]. Ισούνται επίσης με τις ενοποιημένες συναλλαγές κρατικών τίτλων χρέους.

25.

Οι συναλλαγές σε μακροπρόθεσμους τίτλους χρέους [2A.25] ισούνται με την καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων από τίτλους χρέους [2A.24] των οποίων η αρχική διάρκεια υπερβαίνει το ένα έτος.

26.

Οι συναλλαγές τίτλων χρέους που εκφράζονται στο εθνικό νόμισμα [2A.26] ισούνται με την καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων από τίτλους χρέους [2A.24] που εκφράζονται σε νόμισμα που αποτελεί το νόμιμο χρήμα του κράτους μέλους.

27.

Οι συναλλαγές σε τίτλους χρέους που εκφράζονται σε νομίσματα κρατών μελών της ζώνης του ευρώ [2A.27] ισούνται με την καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων από τίτλους χρέους [2A.24] που εκφράζονται σε ECU, συν τους εκφρασμένους σε ευρώ τίτλους χρέους πριν το κράτος μέλος υιοθετήσει το ευρώ, συν τους τίτλους χρέους που εκφράζονται στο νόμισμα που αποτελούσε το νόμιμο χρήμα κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ πριν αυτό γίνει κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ.

28.

Οι συναλλαγές τίτλων χρέους που εκφράζονται σε λοιπά νομίσματα [2A.28] ισούνται με την καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων από τίτλους χρέους [2A.24] που δεν περιλαμβάνονται στην κατηγορία [2A.26] ή στην κατηγορία [2A.27].

29.

Οι λοιπές ροές [2A.29] ισούνται με τα αποτελέσματα αναπροσαρμογών αξίας στο χρέος [2A.30], συν τις λοιπές μεταβολές του όγκου του χρέους [2A.33].

30.

Τα αποτελέσματα αναπροσαρμογών αξίας στο χρέος [2A.30] ισούνται με τα κέρδη και ζημίες συναλλαγματικών διαφορών [2A.31], συν τα λοιπά αποτελέσματα αναπροσαρμογών αξίας – ονομαστική αξία [2A.32].

31.

Τα κέρδη και ζημίες συναλλαγματικών διαφορών [2A.31] ισούνται με τα ονομαστικά κέρδη και ζημίες διακράτησης (K.7) του χρέους [3A.1] του οποίου η αξία μεταβάλλεται κατά τη μετατροπή στο εθνικό νόμισμα λόγω των μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών των νομισμάτων.

32.

Τα λοιπά αποτελέσματα αναπροσαρμογών αξίας – ονομαστική αξία [2A.32] ισούνται με τη μεταβολή στο χρέος [2A.34], μείον τις συναλλαγές τίτλων χρέους (ενοποιημένες) [2A.24], μείον τα κέρδη και ζημίες συναλλαγματικών διαφορών [2A.31], μείον τις λοιπές μεταβολές του όγκου του χρέους [2A.33].

33.

Οι λοιπές μεταβολές του όγκου του χρέους [2A.33] ισούνται με τις λοιπές μεταβολές του όγκου (K.1, K.2, K.3, K.4, K.5 και K.6) των στοιχείων του παθητικού που ταξινομούνται ως μετρητά και καταθέσεις (AF.2), ως χρεόγραφα (AF.3) ή ως δάνεια (AF.4) και δεν συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του S.13.

34.

Η μεταβολή στο δημόσιο χρέος [2A.34] ισούται με το χρέος [3A.1] στο έτος t, μείον το χρέος [3A.1] στο έτος t – 1.

Πίνακας 2B

1.

Οι συναλλαγές κρατικών τίτλων χρέους (μη ενοποιημένες) [2B.1] ισούνται με τις μη ενοποιημένες συναλλαγές μετρητών και καταθέσεων [2B.2], συν τις συναλλαγές βραχυπρόθεσμων χρεογράφων [2B.3], συν τις συναλλαγές μακροπρόθεσμων χρεογράφων [2B.4], συν τις συναλλαγές δανείων χορηγούμενων από κεντρική τράπεζα [2B.5], συν τις συναλλαγές λοιπών δανείων [2B.6].

2.

Οι συναλλαγές μετρητών και καταθέσεων [2B.2] ισούνται με τις μη ενοποιημένες συναλλαγές μετρητών και καταθέσεων (F.2) οι οποίες καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13.

3.

Οι συναλλαγές σε βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα [2B.3] ισούνται με τις μη ενοποιημένες συναλλαγές χρεογράφων των οποίων η αρχική διάρκεια δεν υπερβαίνει το ένα έτος (F.31) και οι οποίες καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13.

4.

Οι συναλλαγές μακροπρόθεσμων χρεογράφων [2B.4] ισούνται με τις μη ενοποιημένες συναλλαγές χρεογράφων των οποίων η αρχική διάρκεια υπερβαίνει το ένα έτος (F.32) και οι οποίες καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13.

5.

Οι συναλλαγές δανείων χορηγούμενων από κεντρική τράπεζα [2B.5] ισούνται με τις μη ενοποιημένες συναλλαγές δανείων (F.4) οι οποίες καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.121.

6.

Οι συναλλαγές λοιπών δανείων [2B.6] ισούνται με τις μη ενοποιημένες συναλλαγές δανείων (F.4) οι οποίες καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού όλων των τομέων εκτός του S.121.

7.

Οι συναλλαγές ενοποίησης [2B.7] ισούνται με τις μη ενοποιημένες συναλλαγές τίτλων χρέους [2B.1], μείον τις ενοποιημένες συναλλαγές τίτλων χρέους [2A.24].

8.

Οι συναλλαγές ενοποίησης – μετρητά και καταθέσεις [2B.8] ισούνται με τις μη ενοποιημένες συναλλαγές μετρητών και καταθέσεων [2B.2], μείον τις ενοποιημένες συναλλαγές μετρητών και καταθέσεων [2A.16].

9.

Οι συναλλαγές ενοποίησης – βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα [2B.9] ισούνται με τις μη ενοποιημένες συναλλαγές βραχυπρόθεσμων χρεογράφων [2B.3], μείον τις ενοποιημένες συναλλαγές βραχυπρόθεσμων χρεογράφων [2A.17].

10.

Οι συναλλαγές ενοποίησης – μακροπρόθεσμα χρεόγραφα [2B.10] ισούνται με τις μη ενοποιημένες συναλλαγές μακροπρόθεσμων χρεογράφων [2B.4], μείον τις ενοποιημένες συναλλαγές μακροπρόθεσμων χρεογράφων [2A.18].

11.

Οι συναλλαγές ενοποίησης – δάνεια [2B.11] ισούνται με τις μη ενοποιημένες συναλλαγές λοιπών δανείων [2B.6], μείον τις ενοποιημένες συναλλαγές δανείων [2A.19] συν τις ενοποιημένες συναλλαγές δανείων εκ των οποίων δάνεια χορηγούμενα από κεντρική τράπεζα [2A.20].

Πίνακας 3A

1.

Το δημόσιο χρέος (ενοποιημένο) [3A.1] ισούται με το χρέος, όπως αυτό ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 479/2009. Ισούται επίσης με τα ενοποιημένα στοιχεία του παθητικού του S.13 στο μέσο «μετρητά και καταθέσεις» [3A.2], συν τα βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα [3A.3], συν τα μακροπρόθεσμα χρεόγραφα [3A.4], συν τα δάνεια που χορηγούνται από κεντρική τράπεζα [3A.5], συν τα λοιπά δάνεια [3A.6].

2.

Το χρέος – μετρητά και καταθέσεις [3A.2] ισούται με το μέρος του χρέους [3A.1] στο μέσο «μετρητά και καταθέσεις» (AF.2).

3.

Το χρέος – βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα [3A.3] ισούται με το μέρος του χρέους [3A.1] στο μέσο «χρεόγραφα των οποίων η αρχική διάρκεια δεν υπερβαίνει το ένα έτος» (AF.31).

4.

Το χρέος – μακροπρόθεσμα χρεόγραφα [3A.4] ισούται με το μέρος του χρέους [3A.1] στο μέσο «χρεόγραφα των οποίων η αρχική διάρκεια υπερβαίνει το ένα έτος» (AF.32).

5.

Το χρέος – δάνεια χορηγούμενα από κεντρική τράπεζα [3A.5] ισούται με το μέρος του χρέους [3A.1] στο μέσο «δάνεια» (AF.4) το οποίο συνιστά στοιχείο του ενεργητικού του S.121.

6.

Το χρέος – λοιπά δάνεια [3A.6] ισούται με το μέρος του χρέους [3A.1] στο μέσο «δάνεια» (AF.4) το οποίο δεν συνιστά στοιχείο του ενεργητικού του S.121.

7.

Το διακρατούμενο από κατοίκους του κράτους μέλους χρέος [3A.7] ισούται με το διακρατούμενο από κεντρική τράπεζα χρέος [3A.8], συν το διακρατούμενο από λοιπά νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα χρέος [3A.9], συν το διακρατούμενο από λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα χρέος [3A.10], συν το διακρατούμενο από λοιπούς κατοίκους του κράτους μέλους χρέος [3A.11].

8.

Το διακρατούμενο από κεντρική τράπεζα χρέος [3A.8] ισούται με το μέρος του χρέους [3A.1] το οποίο συνιστά στοιχείο του ενεργητικού του S.121.

9.

Το διακρατούμενο από λοιπά νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα χρέος [3A.9] ισούται με το μέρος του χρέους [3A.1] το οποίο συνιστά στοιχείο του ενεργητικού του S.122 ή του S.123.

10.

Το διακρατούμενο από λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα χρέος [3A.10] ισούται με το μέρος του χρέους [3A.1] το οποίο συνιστά στοιχείο του ενεργητικού του S.124, του S.125, του S.126, του S.127, του S.128 ή του S.129.

11.

Το διακρατούμενο από λοιπούς κατοίκους χρέος [3A.11] ισούται με το μέρος του χρέους [3A.1] το οποίο συνιστά στοιχείο του ενεργητικού του S.11, του S.14 ή του S.15.

12.

Το διακρατούμενο από μη κατοίκους του κράτους μέλους χρέος [3A.12] ισούται με το μέρος του χρέους [3A.1] το οποίο συνιστά στοιχείο του ενεργητικού του S.2.

13.

Το εκφρασμένο στο εθνικό νόμισμα χρέος [3A.13] ισούται με το μέρος του χρέους [3A.1] το οποίο εκφράζεται σε νόμισμα που αποτελεί το νόμιμο χρήμα του κράτους μέλους.

14.

Το εκφρασμένο σε νομίσματα κρατών μελών της ζώνης του ευρώ χρέος [3A.14] ισούται —πριν το κράτος μέλος καταστεί κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ— με το μέρος του χρέους [3A.1] που εκφράζεται σε νόμισμα που αποτελεί νόμιμο χρήμα ενός από τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ (πλην του εθνικού νομίσματος [3A.13]), συν το εκφρασμένο σε ECU ή ευρώ χρέος.

15.

Το εκφρασμένο σε λοιπά νομίσματα χρέος [3A.15] ισούται με το μέρος του χρέους [3A.1] το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην κατηγορία [3A.13] ή στην κατηγορία [3A.14].

16.

Το βραχυπρόθεσμο χρέος [3A.16] ισούται με το μέρος του χρέους [3A.1] του οποίου η αρχική διάρκεια δεν υπερβαίνει το ένα έτος.

17.

Το μακροπρόθεσμο χρέος [3A.17] αποτελεί μέρος του χρέους [3A.1] του οποίου η αρχική διάρκεια υπερβαίνει το ένα έτος.

18.

Το μακροπρόθεσμο χρέος εκ του οποίου κυμαινόμενου επιτοκίου [3A.18] ισούται με το μέρος του μακροπρόθεσμου χρέους [3A.17] του οποίου το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο.

19.

Το χρέος με εναπομένουσα διάρκεια έως ένα έτος [3A.19] ισούται με το μέρος του χρέους [3A.1] το οποίο έχει εναπομένουσα διάρκεια έως ένα έτος.

20.

Το χρέος με εναπομένουσα διάρκεια άνω του ενός έτους και έως πέντε έτη [3A.20] ισούται με το μέρος του χρέους [3A.1] το οποίο έχει εναπομένουσα διάρκεια άνω του ενός έτους και έως πέντε έτη.

21.

Το χρέος με εναπομένουσα διάρκεια άνω του ενός έτους και έως πέντε έτη εκ του οποίου κυμαινόμενου επιτοκίου [3A.21] ισούται με το μέρος του χρέους [3A.1] το οποίο έχει εναπομένουσα διάρκεια άνω του ενός έτους και έως πέντε έτη [3A.20] και του οποίου το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο.

22.

Το χρέος με εναπομένουσα διάρκεια άνω των πέντε ετών [3A.22] ισούται με το μέρος του χρέους [3A.1] το οποίο έχει εναπομένουσα διάρκεια άνω των πέντε ετών.

23.

Το χρέος με εναπομένουσα διάρκεια άνω των πέντε ετών εκ του οποίου κυμαινόμενου επιτοκίου [3A.23] ισούται με το μέρος του χρέους [3A.1] το οποίο έχει εναπομένουσα διάρκεια άνω των πέντε ετών [3A.22] και του οποίου το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο.

24.

Η μέση εναπομένουσα διάρκεια του χρέους [3A.24] ισούται με τη μέση εναπομένουσα διάρκεια σταθμισμένη με βάση τα ανεξόφλητα υπόλοιπα, εκφρασμένη σε έτη.

25.

Το δημόσιο χρέος – ομόλογα άνευ τοκομεριδίων [3A.25] ισούται με το μέρος του χρέους [3A.1] υπό τη μορφή ομολόγων άνευ τοκομεριδίων, δηλαδή ομολόγων χωρίς πληρωμές τοκομεριδίων, των οποίων ο τόκος βασίζεται στη διαφορά μεταξύ της τιμής εξόφλησης και της τιμής έκδοσης.

Πίνακας 3B

1.

Το δημόσιο χρέος (μη ενοποιημένο μεταξύ υποτομέων) [3B.1] ισούται με τα μη ενοποιημένα στοιχεία του παθητικού του S.13, εξαιρουμένων α) των στοιχείων του παθητικού του S.1311 που συνιστούν ταυτόχρονα και στοιχεία του ενεργητικού του S.1311, β) των στοιχείων του παθητικού του S.1312 που συνιστούν ταυτόχρονα και στοιχεία του ενεργητικού του S.1312, γ) των στοιχείων του παθητικού του S.1313 που συνιστούν ταυτόχρονα και στοιχεία του ενεργητικού του S.1313 και δ) των στοιχείων του παθητικού του S.1314 που συνιστούν ταυτόχρονα και στοιχεία του ενεργητικού του S.1314, στα ίδια μέσα με το δημόσιο χρέος [3A.1].

2.

Τα στοιχεία προς ενοποίηση [3B.2] ισούνται με τα στοιχεία του παθητικού του S.13 που συνιστούν συγχρόνως στοιχεία του ενεργητικού του S.13, εξαιρουμένων α) των στοιχείων του παθητικού του S.1311 τα οποία συνιστούν συγχρόνως στοιχεία του ενεργητικού του S.1311, β) των στοιχείων του παθητικού του S.1312 τα οποία συνιστούν ταυτόχρονα στοιχεία του ενεργητικού του S.1312, γ) των στοιχείων του παθητικού του S.1313 τα οποία συνιστούν ταυτόχρονα στοιχεία του ενεργητικού του S.1313 και δ) των στοιχείων του παθητικού του S.1314 τα οποία συνιστούν ταυτόχρονα στοιχεία του ενεργητικού του S.1314 και εμπίπτουν στο μέσο «μετρητά και καταθέσεις» [3B.3], συν τα βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα [3B.4], συν τα μακροπρόθεσμα χρεόγραφα [3B.5], συν τα δάνεια [3B.6].

3.

Τα στοιχεία προς ενοποίηση της κατηγορίας «μετρητά και καταθέσεις» [3B.3] ισούνται με το μέρος των στοιχείων προς ενοποίηση [3B.2] στο μέσο «μετρητά και καταθέσεις» (F.2).

4.

Τα στοιχεία προς ενοποίηση της κατηγορίας «βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα» [3B.4] ισούνται με το μέρος των στοιχείων προς ενοποίηση [3B.2] στο μέσο «χρεόγραφα των οποίων η αρχική διάρκεια δεν υπερβαίνει το ένα έτος» (F.31).

5.

Τα στοιχεία προς ενοποίηση της κατηγορίας «μακροπρόθεσμα χρεόγραφα» [3B.5] ισούνται με το μέρος του στοιχείων προς ενοποίηση [3B.2] στο μέσο «χρεόγραφα των οποίων η αρχική διάρκεια υπερβαίνει το ένα έτος» (F.32).

6.

Τα στοιχεία προς ενοποίηση της κατηγορίας «δάνεια» [3B.6] ισούνται με το μέρος των στοιχείων προς ενοποίηση [3B.2] στο μέσο «δάνεια» (F.4).

7.

Το εκδοθέν από την κεντρική κυβέρνηση χρέος (ενοποιημένο) [3B.7] ισούται με τα στοιχεία του παθητικού του S.1311, τα οποία δεν συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του S.1311, στα ίδια μέσα με το χρέος [3A.1].

8.

Το εκδοθέν από την κεντρική κυβέρνηση χρέος εκ του οποίου διακρατούμενο από λοιπούς υποτομείς της γενικής κυβέρνησης [3B.8] ισούται με τα στοιχεία του παθητικού του S.1311 τα οποία συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του S.1312, του S.1313 ή του S.1314, στα ίδια μέσα με το χρέος [3A.1].

9.

Το εκδοθέν από τη διοίκηση ομόσπονδου κράτους χρέος (ενοποιημένο) [3B.9] ισούται με τα στοιχεία του παθητικού του S.1312, τα οποία δεν συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του S.1312, στα ίδια μέσα με το χρέος [3A.1].

10.

Το εκδοθέν από τη διοίκηση ομόσπονδου κράτους χρέος εκ του οποίου διακρατούμενο από λοιπούς υποτομείς της γενικής κυβέρνησης [3B.10] ισούται με τα στοιχεία του παθητικού του S.1312 τα οποία συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του S.1311, του S.1313 ή του S.1314, στα ίδια μέσα με το χρέος [3A.1].

11.

Το εκδοθέν από την τοπική αυτοδιοίκηση χρέος (ενοποιημένο) [3B.11] ισούται με τα στοιχεία του παθητικού του S.1313, τα οποία δεν συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του S.1313, στα ίδια μέσα με το χρέος [3A.1].

12.

Το εκδοθέν από την τοπική αυτοδιοίκηση χρέος εκ του οποίου διακρατούμενο από λοιπούς υποτομείς της γενικής κυβέρνησης [3B.12] ισούται με τα στοιχεία του παθητικού του S.1313 τα οποία συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του S.1311, του S.1312 ή του S.1314, στα ίδια μέσα με το χρέος [3A.1].

13.

Το εκδοθέν από οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης χρέος (ενοποιημένο) [3B.13] ισούται με τα στοιχεία του παθητικού του S.1314, τα οποία δεν συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του S.1314, στα ίδια μέσα με το χρέος [3A.1].

14.

Το εκδοθέν από οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης χρέος εκ του οποίου διακρατούμενο από λοιπούς υποτομείς της γενικής κυβέρνησης [3B.14] ισούται με τα στοιχεία του παθητικού του S.1314 τα οποία συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του S.1311, του S.1312 ή του S.1313, στα ίδια μέσα με το χρέος [3A.1].

15.

Το χρέος που διακρατείται από την κεντρική κυβέρνηση και έχει εκδοθεί από μονάδες λοιπών υποτομέων της γενικής κυβέρνησης [3B.15] ισούται με τα στοιχεία του παθητικού του S.1312, του S.1313 ή του S.1314 τα οποία συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του S.1311, στα ίδια μέσα με το χρέος [3A.1].

16.

Το χρέος που διακρατείται από τη διοίκηση ομόσπονδου κράτους και έχει εκδοθεί από μονάδες άλλων υποτομέων της γενικής κυβέρνησης [3B.16] ισούται με τα στοιχεία του παθητικού του S.1311, του S.1313 ή του S.1314 τα οποία συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του S.1312, στα ίδια μέσα με το χρέος [3A.1].

17.

Το χρέος που διακρατείται από την τοπική αυτοδιοίκηση και έχει εκδοθεί από μονάδες άλλων υποτομέων της γενικής κυβέρνησης [3B.17] ισούται με τα στοιχεία του παθητικού του S.1311, του S.1312 ή του S.1314 τα οποία συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του S.1313, στα ίδια μέσα με το χρέος [3A.1].

18.

Το χρέος που διακρατείται από οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και έχει εκδοθεί από μονάδες λοιπών υποτομέων της γενικής κυβέρνησης [3B.18] ισούται με τα στοιχεία του παθητικού του S.1311, του S.1312 ή του S.1313 τα οποία συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του S.1314, στα ίδια μέσα με το χρέος [3A.1].


(1)  Στον παρόντα κανονισμό ο όρος «αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς» (money market funds) αντιστοιχεί στον όρο «εταιρείες διαχείρισης διαθεσίμων» του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2)  Στον παρόντα κανονισμό ο όρος «νομισματικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα» (monetary financial institution) αντιστοιχεί στον όρο «νομισματικός χρηματοοικονομικός οργανισμός» του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(3)  [χ.ψ]: παραπέμπει στην υπ’ αριθ. ψ κατηγορία του πίνακα χ.

(4)  Ο όρος «κατηγορίες» αναφέρεται στον τομέα της γενικής κυβέρνησης, εκτός αν άλλως ορίζεται.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Για την ηλεκτρονική διαβίβαση των απαιτούμενων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στατιστικών πληροφοριών, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) χρησιμοποιούν τις διευκολύνσεις που παρέχει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και οι οποίες βασίζονται στην πληροφοριακή υποδομή του. Η ανταλλαγή στοιχείων εντός του ΕΣΚΤ βασίζεται στο μορφότυπο ανταλλαγής στατιστικών στοιχείων και μεταδεδομένων (Statistical Data and Metadata eXchange). Η εν λόγω ρύθμιση δεν αποκλείει τη χρήση άλλου μέσου διαβίβασης στατιστικών πληροφοριών στην ΕΚΤ που έχει συμφωνηθεί ως εφεδρική λύση.

Προκειμένου να εξασφαλίζουν την ικανοποιητική λειτουργία της διαβίβασης των στοιχείων, οι ΕθνΚΤ συμμορφώνονται με τις ακόλουθες συστάσεις.

Πληρότητα: οι ΕθνΚΤ ανακοινώνουν όλες τις απαιτούμενες κλείδες σειράς. Η μη ανακοίνωση κλειδών σειράς ή η ανακοίνωση μη καταχωρισμένων κλειδών σειράς θεωρείται ατελής παροχή στοιχείων. Σε περίπτωση παράλειψης ορισμένης παρατήρησης, η παράλειψη καταγράφεται με χρήση του αντίστοιχου κωδικού καθεστώτος παρατήρησης.

Λογιστικές ταυτότητες των στοιχείων και κανόνες χρήσης προσήμου: πριν από τη διαβίβαση των στοιχείων στην ΕΚΤ, οι ΕθνΚΤ οφείλουν να εφαρμόζουν τους κανόνες επαλήθευσης.

Όταν γίνονται αναθεωρήσεις σε ένα μόνο υποσύνολο κλειδών σειράς, οι κανόνες επαλήθευσης εφαρμόζονται στο σύνολο των παρεχόμενων στοιχείων.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2009/20

Παρούσα κατευθυντήρια γραμμή

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 3

Άρθρο 2 παράγραφος 3

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 4

Άρθρο 2 παράγραφος 5

Άρθρο 2 παράγραφος 5

Άρθρο 2 παράγραφος 6

Άρθρα 3 έως 8

Άρθρα 3 έως 8

Άρθρο 9 παράγραφος 1

Άρθρο 10 παράγραφος 2

Άρθρο 9 παράγραφος 2

Άρθρο 9 παράγραφος 1

Άρθρο 9 παράγραφος 3

Άρθρο 9 παράγραφος 2

Άρθρο 10

Άρθρο 10 παράγραφος 1

Άρθρο 10 παράγραφος 3

Παραρτήματα I έως III

Παραρτήματα I έως III


Top